Cursusaanbod: Stichting Sportkanjers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusaanbod: Stichting Sportkanjers"

Transcriptie

1 Cursusaanbod Begeleiden van jonge sporters, fantastische uitdaging! De jeugdsportbegeleider (trainer, sportbuurtwerker, sportonderwijzer of sportbso-er) staat voor een uitdagende taak. Hoe zorgt hij/zij ervoor dat kinderen en jongeren op een plezierige wijze hun sport kunnen beoefenen. Hij levert een bijdrage aan het verbeteren van de techniek en kennis van hun sport. Maar kan en wil hij ook bijdragen aan de sociaalemotionele ontwikkeling? Kinderen en jongeren sporten graag. Ze kunnen hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het bewegen. Helaas kan het sportveld ook een plaats zijn voor teleurstelling, conflicten en agressie. In de sport gaat het vaak om winnen en presteren en niet zelden staat dat op gespannen voet met plezier en normaal gedrag. De jeugdsportbegeleider heeft ook de taak om goed om te gaan met die spanning. Uitgangspunten Kanjers in de sport is direct afgeleid van de kanjertrainingen ontwikkeld door het instituut voor Kanjertrainingen. Kanjers in de sport informeert en instrueert sporttrainers, (sport)onderwijzers, SportBSO begeleiders en sportbuurtwerkers om hun opvoedkundige rol verder vorm te geven. Het herkennen van en reageren op bepaalde typen gedrag en het gebruiken van de kanjerafspraken zijn de basis van de methodiek. We streven ernaar dat u kanjerincluis kan en wilt gaan werken. Op dit moment hebben honderden organisaties en duizenden jeugdsportbegeleiders kennis gemaakt met kanjers in de sport. De stichting Sportkanjers wil met haar cursusaanbod jeugdsportbegeleiders helpen om die fantastische uitdaging nog beter aan te gaan. We maken gebruik van de kanjers in de sport methode. Desgewenst vullen we deze methode aan met een specifieke sportmethode waardoor deskundigheid ontwikkeld wordt op meerdere onderdelen. De stichting Sportkanjers werkt intensief samen met verschillende organisaties en personen. Samen staan we garant voor een hoogwaardige dienstverlening. 1

2 Werkvelden en producten/diensten De Stichting Sportkanjers is actief in verschillende werkvelden met verschillende producten. De sportverenigingen kunnen exclusief rekenen op de diensten van de provinciale sportraden. Zij hebben de beschikking over ervaren en deskundige sportkanjerdocenten. Ondertussen zijn ongeveer 600 workshops georganiseerd waardoor ruim trainers zijn bereikt. De stichting Sportkanjers is actief in het sportbuurtwerk. Verschillende gemeenten hebben hun sportbuurtwerkers laten bijscholen waardoor er in de wijken meer aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. De sport BSO (buitenschoolseopvang) is een nieuw aanbod in de kinderopvang. De stichting Sportkanjers heeft specifieke workshops en cursussen ontwikkeld voor dit werkveld. Daarnaast kunnen BSObegeleiders zich laten (bij)scholen in het opzetten van sport en spelactiviteiten. We maken gebruik van de sportmethode aan de slag met (NISB) en/of Bewegen samen regelen (CALO). Voor het sportonderwijs (bewegingsonderwijs) hebben we nieuwe workshops en cursussen. We willen bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door gebruik te maken van sport en spelactiviteiten. De sportkanjercursus kan gekoppeld worden aan het implementeren van een bewegingsonderwijsmethode waardoor de kwaliteit van de lessen verder toeneemt. 2

3 Sportverenigingen Sportverenigingen kennen een groot aantal, over het algemeen op vrijwillige basis werkende, jeugdsportbegeleiders (trainers en leiders). Zij zorgen week in, week uit voor het sportplezier van onze jeugd. De belangrijkste taak is het op verantwoorde wijze op gang houden van de sportactiviteit. Jeugdsportbegeleiders helpen kinderen zich te laten ontwikkelen in de desbetreffende tak van sport. Naast deze kerntaak biedt sport een unieke kans om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De jeugdsportbegeleider draagt significant (Esther Rutten, education through organised sport, 2007) bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door gebruik te maken van de kanjers in de sport methode kunnen trainers hun competenties verder ontwikkelen waardoor de bijdrage op motorisch én sociaal-emotioneel vlak nog groter wordt. Workshop Een bijeenkomst van 2½ uur die bestaat uit theorie, discussie en praktijksituaties. De deelnemers ontvangen het werkboek kanjers in de sport en nemen kennis van herkennen van en omgaan met gedrag en karakters van kinderen. Cursus De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, waarbij de eerste bijeenkomst identiek is aan de workshop. Tijdens de cursus ontvangen de cursisten een cursusmap met huiswerkopdrachten. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB). Bij een voldoende zal de cursist het diploma sportkanjertrainer 2 ontvangen. Projecten Sportverenigingen die nog meer willen investeren in het versterken van het opvoedkundige klimaat kunnen het traject kanjersportvereniging doorlopen. Onderdelen van dit traject zijn, een beleidsavond, cursus, ouder-kind avond en het aansturen van een kanjercommissie. De vereniging ontvangt het certificaat kanjersportvereniging. 3

4 Sportmethode Jeugdsportbegeleiders zijn niet altijd in het bezit van een tak van sport specifieke opleiding. Een prima start kan een algemene scholing in trainersvaardigheden zijn. In enkele bijeenkomsten leren jeugdsportbegeleiders hoe ze meer uit hun trainingen kunnen halen. Afhankelijk van de tak van sport kan er gekozen worden voor samenwerking met de sportbond. Prijzen Prijzen zijn afhankelijk van de (lokale) situatie van de sportverenigingen. De provinciale sportraden voeren de activiteiten uit en kunnen mogelijk hun diensten onder gunstige voorwaarden aanbieden. Meer informatie bij uw provinciale sportraad. 4

5 Sportbuurtwerk Het sportbuurtwerk is een prachtige activiteit die precies past tussen het sportaanbod van de sportverenigingen en het onderwijs. Het sportbuurtwerk trekt een groot aantal kinderen die (nog) niet lid (kunnen) zijn bij een sportvereniging. Het sportbuurtwerk verschilt van het sportonderwijs omdat het plaatsvindt in naschoolse tijd, (meestal) niet uitgaat van een vastgelegd curriculum en kinderen uit verschillende lagen van de bevolking samenbrengt. Sportbuurtwerkers hebben de mogelijkheid om verschillende doelen na te streven. Gezondheid, motorische ontwikkeling, maar ook sociale cohesie en stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling. De stichting Sportkanjers speelt hierop in door haar cursussen aan te bieden aan het sportbuurtwerk. Workshop Een bijeenkomst van 2½ uur die bestaat uit theorie, discussie en praktijksituaties. De deelnemers ontvangen het werkboek kanjers in de sport en nemen kennis van herkennen van en omgaan met gedrag en karakters van kinderen. Cursus De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, waarbij de eerste bijeenkomst identiek is aan de workshop. Tijdens de cursus ontvangen de cursisten een cursusmap met huiswerkopdrachten. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB). Bij een voldoende PVB zal de cursist het diploma sportkanjertrainer 2 ontvangen. Projecten Gemeenten die al sportbuurtactiviteiten organiseren kunnen in aanmerking komen om een Sportkanjerclub te starten. Dit is een club voor kinderen die een (kleine) sociaal-emotionele achterstand hebben. Ze kunnen, willen, mogen of durven daardoor niet meer lid van een sportvereniging zijn. Sportkanjers heeft een werkplan ontwikkeld om deze kinderen leuke lessen te geven. Mogelijk dat de deelnemers later weer succesvol lid worden van een sportvereniging. 5

6 Sportmethode In samenwerking met het ROC MN is een unieke korte expert cursus (3 bijeenkomsten) ontwikkeld waarmee sportbuurtwerkers nog meer competenties kunnen ontwikkelen. De cursisten worden geïnstrueerd in algemene en specifieke lesgeefvaardigheden. Prijzen sportbuurtwerk Workshop 650,- Cursus 1.600,- (Vervolgcursus) Sportkanjerclub 1.300,- Expertcursus sportbuurtwerk 1.600,- Combinaties mogelijk! Materialen: Werkboek kanjers in de sport 10,- Sportkanjer cursusmap 12,- Diploma (geplastificeerd) 3,- Kanjerspellen boek 50,- Voor alle prijzen geldt dat het all-in prijzen zijn. 6

7 Sportonderwijs De gymles is de leukste les. De meeste kinderen zullen dit vinden. En het klopt ook! De gymlessen geven kinderen de kans om te bewegen, elkaar uit te dagen, te presteren, nieuwe ervaringen op te doen. Als het onderwijs een plek is om iets te leren, dan is het bewegingsonderwijs een plek om op motorische vlak iets te leren. Daarnaast bieden de bewegingslessen een unieke kans om ook op andere vlakken iets te leren. Juist het sporten brengt kinderen in een andere situatie waarin ook sociaal-emotionele vaardigheid ontwikkeld worden. De kanjers in de sport methode biedt onderwijzers handvatten om nog meer uit de gymlessen te halen. Scholen die al met de reguliere kanjermethode werken kunnen de gymlessen gebruiken om de kanjermethode door te zetten naar de gymles. Scholen die nog niet gebruik maken van de kanjermethode kunnen een op zich staand programma ontwikkelen. Voor scholen die hun sport en spel methode willen veranderen of verbeteren kunnen gebruik maken van het aanbod om een beweegmethode te implementeren. We werken samen met de CALO die met bewegen samen regelen een uitstekende methode hebben ontwikkeld. Workshop Een bijeenkomst van 2½ uur (voor kanjerscholen) en 3½ uur (voor scholen zonder kanjerervaring) die bestaat uit theorie, discussie en praktijksituaties. De school ontvangt het kanjerspellen boek. De deelnemers leren sportgedrag te herkennen en bespreken hoe je er mee om gaat. Cursus De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3½ uur, waarbij de eerste bijeenkomst identiek is aan de workshop. Tijdens de cursus ontvangen de cursisten een cursusmap met huiswerkopdrachten. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB). Bij een voldoende zal de cursist het diploma sportkanjertrainer 2 ontvangen. 7

8 Sportmethode De stichting Sportkanjer kan gebruik maken van de door de CALO ontwikkelde methode bewegen samen regelen. In enkele bijeenkomsten wordt de methode toegelicht en in de praktijk gebracht. De sportmethode wordt gekoppeld aan de sportkanjermethode. Prijzen sportonderwijs Workshop sportkanjers 650,- Workshop (zonder kanjerervaring) 800,- Workshop bewegen samen regelen 800,- Cursus sportkanjers en BSR 2.000,- Combinaties mogelijk! Materialen: Werkboek kanjers in de sport 10,- Sportkanjer cursusmap 12,- Diploma (geplastificeerd) 3,- Kanjerspellen boek 50,- Kanjerboek voor ouders 20,- Methode BSR (compleet) 500,- Voor alle prijzen geldt dat het all-in prijzen zijn. 8

9 Sport-BSO De buitenschoolse opvang waarbinnen sport, spel en bewegen de rode draad is komt steeds vaker voor. De Sport-BSO is een aantrekkelijke plek voor kinderen en ouders om de naschoolse tijd zinvol in te vullen. Kinderopvang organisaties zoeken naar goede formules waarbinnen de Sport-BSO gestalte kan krijgen. In de Sport-BSO staat de naschoolse opvang natuurlijk centraal. Daarin verschilt de Sport-BSO niet van ander BSO s. Door sport te koppelen aan de opvang kunnen ook andere doelen worden nagestreefd. Bestrijden bewegingsarmoede, versterken motorische ontwikkeling en bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen zijn interessante mogelijkheden. De Stichting Sportkanjers biedt cursussen voor de sport-bso waarmee een extra dimensie gegeven kan worden aan de sport en spellen activiteiten. Desgewenst kan de cursus verbreedt worden naar instructie op de uitvoering van de sporten spelactiviteiten. Naast actief sporten kan de Sport- BSO ook aandacht besteden aan sportgedrag. Hoe ga je met elkaar om in het veld en erbuiten. De stichting Sportkanjers heeft materialen om ook die facetten binnen de sport met kinderen te bespreken en te oefenen. Op deze manier zou het aanbod van de Sport-BSO aanvullend kunnen zijn op de activiteiten in het sportonderwijs en in de sportvereniging. Workshop Een bijeenkomst van 2½ uur die bestaat uit theorie, discussie en praktijksituaties. De deelnemers ontvangen het werkboek kanjers in de sport en nemen kennis van herkennen van en omgaan met gedrag en karakters van kinderen. Cursus De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, waarbij de eerste bijeenkomst identiek is aan de workshop. Tijdens de cursus ontvangen de cursisten een cursusmap met huiswerkopdrachten. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB). Bij een voldoende PVB zal de cursist het diploma sportkanjertrainer 2 ontvangen. 9

10 Sportmethode De stichting Sportkanjer maakt gebruik van de materialen van NISB. Met name de klapper aan de slag met sporten in de BSO wordt ingezet. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de door de CALO ontwikkelde methode bewegen samen regelen. In enkele bijeenkomsten wordt de gekozen methode toegelicht en in de praktijk gebracht. De sportmethode wordt gekoppeld aan de sportkanjermethode. Prijzen sport-bso Workshop sportkanjers 650,- Cursus sportkanjers 1.600,- Workshop bewegen samen regelen 800,- Cursus sportkanjers en BSR 2.000,- Workshops aan de slag met.. 650,- Cursus sportkanjers en aan de sl 2.000,- Combinaties mogelijk! Materialen: Werkboek kanjers in de sport 10,- Sportkanjer cursusmap 12,- Diploma (geplastificeerd) 3,- Kanjerspellen boek 50,- Kanjerboek voor ouders 20,- Klapper aan de slag met 40,- Voor alle prijzen geldt dat het all-in prijzen zijn. 10

11 Werkwijze tijdens de workshop Deelnemers worden geprikkeld om na te denken over competenties die horen bij een jeugdsportbegeleider. De bijeenkomst bestaat uit een afwisselend programma van theorie, discussie en praktijk, waardoor de deelnemer verschillende nieuwe competenties kan toevoegen aan de reeds aanwezige. Men zal zich steeds meer ontwikkelen tot een allround jeugdsportbegeleider. Natuurlijk wordt de inhoud van de workshop aangepast op basis van het werkveld. Na de sportkanjerworkshop beschikt de deelnemer over de volgende kennis Beter herkennen van gedrag en karakters Actief omgaan met gedrag en karakters Toepassen kanjerafspraken Wat is Kanjerincluis werken Werkwijze tijdens de cursus Cursisten ontvangen een cursusmap met portfolio-opdrachten. De opdrachten worden gemaakt tussen bijeenkomst één en twee. De opdrachten worden in de tweede bijeenkomst besproken. Na de tweede bijeenkomst bereiden de cursisten zich voor op het PVB (proeve van Bekwaamheid). In de laatste bijeenkomst (die plaats vindt in de zaal of op het veld) doen alle cursisten een PVB. We hanteren beoordelingsnormen die aansluiten bij de kwalificatiestructuur sport (KSS). Dat betekent dat we invulling geven aan kerntaak 1 van de KSS. Deze kerntaak is begeleiden van sporters en we hanteren daar onze kanjerkerntaken voor: 1: Vervullen van een voorbeeldfunctie 2: Stellen van normen en bewaken van waarden (fair play) 3: Voeren van gesprekken met (individuele) sporters 4: Zorgdragen van sociale veiligheid bij sporters De inhoud van de PVB is het ontwikkelen en het geven van een sportkanjerspel(letje). Dit zijn spelletjes die vooral als warming-up of als incentive/energizer gebruikt kunnen worden. De door de cursisten ontwikkelde spelletjes worden gekopieerd en mee gegeven aan de cursisten. 11

12 We hechten aan een interactieve werkwijze met veel aansluiting bij de praktijk. Na de cursus beschikt de cursist over de volgende vaardigheden Beter herkennen van gedrag en karakters Actief omgaan met gedrag en karakters Kunnen toepassen kanjerafspraken Werken aan kanjerwaarden Kanjerincluis werken 12

13 Materialen Kanjers in de Sport De stichting Sportkanjers heeft verschillende materialen ontwikkeld. De materialen worden ingezet bij de workshops, cursussen en projecten. Sommige materialen zijn los te koop andere alleen in combinatie met een workshop/cursus. De stichting Sportkanjers maakt ook gebruik van materialen van gerenommeerde organisaties op het gebied van onderwijs, sport en kinderopvang. Werkboek kanjers in de sport Het werkboek kanjers in de sport is een hulpmiddel voor iedere jeugdtrainer. Vol met tips om nog beter gedrag van kinderen te herkennen en zo passend mogelijk te reageren. Daarnaast is het een eye-opener om te reflecteren op het gedrag van de trainer zelf! 10,- Werkboek voor spelers Een leuk werkboekje voor spelers. De sportkanjermethode wordt op een leuke manier uitgelegd. Vol met huiswerkopdrachten en testjes. De spelers kunnen per training aangeven hoe ze een training of wedstrijd hebben ervaren. 12,50 Sportkanjer spellenboek Een groot aantal kanjerspelletjes wordt op een praktische manier toegelicht. De kanjerspelletjes zijn te gebruiken als warming-up of als specifiek onderdeel van de les. te gebruiken in de sportvereniging, het sportbuurtwerk, de sport BSO of het sportonderwijs. 50,- 13

14 Sticker Sicker met het logo van sportkanjers. 7cm x 7 cm. 0,50 Poster Een poster met Foppe de Haan en de 6 kanjerafspraken. Er is een gedeelte opengelaten voor specifieke mededelingen van de organisatie. 2,50 Vlag Een grote vlag met het sportkanjerlogo zodat iedereen kan zien dat de organisatie werkt met de sportkanjermethode. 50,- Banner een 3 meter lange banner met de 6 kanjerafspraken zodat iedereen kan zien welke afspraken met elkaar zijn afgesproken. 150,- 14

15 Aan de slag met sporten in de BSO Een klapper met een groot aantal sport en spel activiteiten. De Klapper is samengesteld door het NISB ism een groot aantal sportbonden. 40,- Bewegen samen regelen Om het bewegingsgedrag van kinderen te verbeteren heeft Windesheim (CALO) de bewegingsonderwijsmethode Bewegen Samen Regelen voor het basisonderwijs ontwikkeld. Deze methode leert kinderen ondermeer om zelf oplossingen te bedenken voor bewegingsproblemen. De methode sluit daardoor perfect aan op de ideeën van sportkanjers 500,- (complete set) 15

16 (onderwijs) De speciale websites van de stichting Sportkanjers geven informatie rondom de methode. Jeugdsportbegeleiders kunnen testen doen, voorbeelden downloaden en leren van good practices. Ambassadeur De stichting Sportkanjers is trots op haar ambassadeur. Foppe de Haan, oud trainer van Heerenveen en nu bondscoach van jong Oranje, is wat ons betreft de verpersoonlijking van de kanjertrainer. Een jeugdtrainer moet zorgen voor een klimaat waarin alle spelers plezier hebben en tot hun recht komen. Dit is de basis voor goede sportprestaties. Kanjers in de sport is een prima hulpmiddel voor alle trainers op elk niveau Foppe de Haan, bondscoach KNVB (H)erkend door ministerie van VWS Kanjers in de Sport is in 2004 door het ministerie van VWS gehonoreerd met een subsidie. In 2007 is de stichting Sportkanjers opgericht. De doelstelling is om het opvoedkundige klimaat in de sport te versterken. De stichting organiseert (in samenwerking met partners) workshops, cursussen en projecten. Informatie Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Tel: Mobiel Fax: De stichting Sportkanjers is licentiehouder Sport van het instituut voor kanjertrainingen 16

Uitnodiging scholingen Sportkanjers in de bso. De Stichting Sportkanjers nodigt u uit voor de basisscholing Sportkanjers in de bso.

Uitnodiging scholingen Sportkanjers in de bso. De Stichting Sportkanjers nodigt u uit voor de basisscholing Sportkanjers in de bso. Uitnodiging scholingen Sportkanjers in de bso De Stichting Sportkanjers nodigt u uit voor de basisscholing Sportkanjers in de bso. Locatie: Amsterdam, adres volgt nog Data: Donderdag 31-5, 14-6, 21-6 en

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

club vrijdag 16.00-17.30 VANAF 9 april 10 WEKEN SAMEN SPORTEN op VRIJDAG VAN 16.00-17.30 UUR SPORTPLAZA AsC NIEUWLAND

club vrijdag 16.00-17.30 VANAF 9 april 10 WEKEN SAMEN SPORTEN op VRIJDAG VAN 16.00-17.30 UUR SPORTPLAZA AsC NIEUWLAND vrijdag 16.00-17.30 club club VANAF 9 april 10 WEKEN SAMEN SPORTEN op VRIJDAG VAN 16.00-17.30 UUR SPORTPLAZA AsC NIEUWLAND kijk voor meer informatie op www.sportkanjerclub.nl Sportkanjerclub De sportkanjerclub

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub Inhoudsopgave Samenvatting 3 Doelstelling 5 Doelgroep 6 Strategie 7 Samenwerking 8 Duur en intensiteit 9 Ondersteuning 10 Handleiding 11 Kwaliteitsbewaking 12 Draagvlak 13 Deskundigheid 14 Kosten 15 Colofon:

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure Trainers

NBF Opleidingsbrochure Trainers NBF Opleidingsbrochure 2016 2017 Trainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2016 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Introductie niveaus 4 Opleiding NBF basisbegeleider 5 Opleiding NBF

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Test voor het meten van het sportieve klimaat in de school. Quick Scan J-score. voor scholen

Test voor het meten van het sportieve klimaat in de school. Quick Scan J-score. voor scholen Test voor het meten van het sportieve klimaat in de school Quick Scan J-score voor scholen Colofon Uitgave: Auteurs: Redactie: Vormgeving: Druk: Stichting Jeugd in Beweging, Arnhem Paul Duijvestijn (Assist,

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Sport. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Sport. Omdat een andere blik je leven verrijkt Sport vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Een plek om te sporten voor iedereen Sport stimuleert de ontwikkeling en is een goede manier om sociale contacten op te doen. Sporten is voor

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Personeelsinfomiddag, Op 25 mei was het zover. Een personeelsinfomiddag van Dynamiek in een geheel nieuw jasje. 15 scholen lieten in hun marktkraam zien waar zij zo ontzettend trots op zijn.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

MENUKAART VERENIGINGEN

MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN Do it yourself together 2 INHOUDSOPGAVE TEAM 4 AANBOD STICHTING SPORTSTUIF PROJECT LEEF! 5 ORGANISEREN VAN DIVERSE ACTIVITEITEN 6 BEMIDDELEN ALS STAGEMAKELAAR

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes!

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes! Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen Scholengemeenschap Groenewald Stein 1 Wie ben ik? René Gröters 51 jaar Leraar L.O. Groenewald Stein Turntrainer/manager Turning Point Sittard Regiotrainer Limburg

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

MENUKAART VERENIGINGEN

MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN Do it Yourself Together Menukaart Leef! voor verenigingsondersteuning Aanbod project Leef! A. Organiseren van diverse activiteiten B. Bemiddelen als stagemakelaar C. Promotie D.

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Tech c nie i k k A c A ad a e d m e i m e FOOTBALL CLUB

Tech c nie i k k A c A ad a e d m e i m e FOOTBALL CLUB Techniek Academie FOOTBALL CLUB 2010-2011 FOOTBALL CLUB ACADEMIE Football Club is een organisatie die staat voor een methode in opleiden waarin het proces zorg draagt voor plezier en voetbal naar ieder

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende, gekleurde fases. Voor de jongste jeugd ontwikkelde de KNLTB Tenniskids Blauw. Daarna

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos Sociaal emotionele ontwikkeling Jenaplanbasisschool Vlinderbos Versie: Januari 2016 Voorwoord: Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 Omschrijving opleidingsinhoud Heb ik een vooropleiding nodig? Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten? Hoe lang duurt de opleiding, wat is de maximale opleidingstijd?

Nadere informatie

SPORTLEIDER 2 BADMINTON

SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON Eerste stap in het trainersvak Op zoek naar een trainer? Veel badmintonverenigingen zijn op zoek naar een trainer. Daarom hee Badminton Nederland een trainersopleiding

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan Laat kinderen bewegen Zorg, scholing en advies rondom de motorische ontwikkeling van het kind Uiteindelijk gaat het bij de scholing van bewegen niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

De aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren bewegen en sporten

De aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren bewegen en sporten De aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren bewegen en sporten Inleiding: Om de ambitie te realiseren dat kinderen een positieve sport-en beweegattitude meekrijgen en hun leven lang sportief actief

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010

Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010 Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010 Sportservice Overijssel Maart 2011 Inhoud: Pagina: Inleiding 2 1. Congressen en bijeenkomsten 3 2. Deskundigheidsbevordering 6 3. Advisering 8 1

Nadere informatie

Sport & Respect bij MvR

Sport & Respect bij MvR Sport & Respect bij MvR Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en

Nadere informatie

Afstemming examinering KNSB. 3 ROC s. kennisdelingsconferentie

Afstemming examinering KNSB. 3 ROC s. kennisdelingsconferentie Afstemming examinering KNSB & 3 ROC s kennisdelingsconferentie 27 november 2008 Hoe profiteren deelnemers aan de opleidingen sport & bewegen of aan KNSB opleidingen van onderlinge afstemmimg v.w.b. examinering?

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen Jeugdkader cursus Zoals al verschillende keren is aangekondigd, worden er dit seizoen binnen v.v. Kloetinge cursussen voor het jeugdkader aangeboden. Er is voor gekozen om de stof in verschillende kleine

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB Start een opleiding bij de KNSB Leren en opleiden bij de KNSB Inhoud Trainersopleidingen..................................................................... 03 1. Het opleidingstraject..................................................................

Nadere informatie

RECREATIEF BEWEGEN IN DE OUDERENZORG

RECREATIEF BEWEGEN IN DE OUDERENZORG RECREATIEF BEWEGEN IN DE OUDERENZORG Voldoende lichaamsbeweging levert tot op hoge leeftijd een bijdrage aan gezondheid en welbevinden van ieder mens. Dit geldt ook, en misschien juist, wanneer iemand

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Dag Datum Tijden Woensdag 18 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Woensdag 25 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Zaterdag 28 mei 2005 13.30 uur 17.00 uur Woensdag

Nadere informatie

KNSB verenigingsdag 12 december KNSB verenigingsdag 12 december

KNSB verenigingsdag 12 december KNSB verenigingsdag 12 december KNSB verenigingsdag 12 december 2009 KNSB verenigingsdag 12 december 2009 1 spoorboekje 1. Opening en toelichting op workshop 2. Voorstelrondje 3. Wat is de Academie voor Sportkader 4. De sterke leervereniging

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Opleiding Sportklimtrainer

Opleiding Sportklimtrainer Opleiding Sportklimtrainer Opleidingsinformatie SKT3, 4 en 5 SPORTKLIMTRAINER Training geven leer je niet door een boek te lezen, of door te zien hoe iemand anders training geef. Training geven leer je

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Opleidingen voor Volleybaltrainers

Opleidingen voor Volleybaltrainers Text Opleidingen voor Volleybaltrainers Contact: Website: Twitter: Linkedin: Mail: www.abilityquest.nl/sport @pcollaris / @abilityquest nl.linkedin.com/in/patrickcollaris info@abilityquest.nl Excellence

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels 1. Voorwoord In deze handleiding wordt trainers en begeleiders van de verschillende jeugdteams een handreiking gegeven om met de drie onderdelen van het

Nadere informatie

Keuzedeel Veilig Sportklimaat beschikbaar vanaf schooljaar Jan Vlasblom (NOC*NSF) Jens van der Kerk (KNVB)

Keuzedeel Veilig Sportklimaat beschikbaar vanaf schooljaar Jan Vlasblom (NOC*NSF) Jens van der Kerk (KNVB) Keuzedeel Veilig Sportklimaat beschikbaar vanaf schooljaar 2016-2017 Jan Vlasblom (NOC*NSF) Jens van der Kerk (KNVB) Actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Opdracht ministerie van VWS aan NOC*NSF,

Nadere informatie

Ambitie door samenwerking

Ambitie door samenwerking Ferieningsdei Gewest Fryslân Op zaterdag 29 november 2014 wordt op Thialf te Heerenveen een gewestelijke Ferieningsdei georganiseerd met als thema: Ambitie door samenwerking Deze ferieningsdei, waar geen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012

Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012 Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012 Samen leuke dingen doen Inleiding Roda JC Kerkrade zet zich in voor de Limburgse samenleving via het maatschappelijke programma Elf voor Limburg. Het programma

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

Sinds medio 2006 voor een dag in de week verbonden aan de HVA(ALO) als docent projectmanagement en sportinfrastructuur.

Sinds medio 2006 voor een dag in de week verbonden aan de HVA(ALO) als docent projectmanagement en sportinfrastructuur. Wim van t Westeinde Nieuwlandseweg 25 3824 XP Amersfoort Telefoon 033-4566651 Mobiel 06-53673208 E-mail Wim@sportkanjers.nl Leeftijd 47 jaar Getrouwd, 2 kinderen Professionele carrière Ik ben opgeleid

Nadere informatie

VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018

VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018 VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018 Binnen veel sporten is technologie niet meer weg te denken. Denk aan de digitale tijdmetingen

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie