Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2009 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam"

Transcriptie

1 Seminar en workshop Het Nieuwe Werken We willen wel, maar hoe? Uniek seminar met o.a. Lodewijk de Waal en cases uit de praktijk van: Hewlett-Packard SNS Reaal IBM Microsoft Gratis voor u Het Nieuwe Werken van Dik Bijl t.w.v. 40,- Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Verbeter het rendement van uw organisatie, teams en individuele medewerkers!

2 Het Nieuwe Werken: we willen wel, maar hoe? Het Nieuwe Werken doet in Nederland momenteel veel stof opwaaien. Waren het aanvankelijk vooral de grote multinationals en overheidsinstellingen die telewerken invoerden, tegenwoordig ziet een steeds bredere groep organisaties het nut in van hun medewerkers op afstand te laten werken. Het is een visie, waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het (kennis) werk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van medewerkers en managers. Productiviteit medewerkers Uit recent (mei 2008) onderzoek van EPN (Platform voor de Informatiesamenleving) blijkt, dat op dit moment 70% van de Nederlandse werknemers buiten reguliere werktijden werkt en daarvan wil bijna de helft flexibeler werken. Uit dat zelfde onderzoek blijkt dat er ook nog steeds serieuze kopzorgen zijn bij het management. Zo is er o.a de bezorgdheid of werknemers productief zullen blijven, ondanks overtuigende claims van bedrijven zoals Britisch Telecom, IBM, American Express en Compaq dat hun telewerkers 10% - 40% productiever zijn dan de mensen die op kantoor werken. Een kijkje in de keuken Diverse organisaties zijn inmiddels druk bezig om het traject te doorlopen. Ook benieuwd geworden naar de lessen uit de praktijk? Op het seminar delen gerenommeerde organisaties hun praktische tips en oplossingen met u. Tijdens de workshop gaat u aan de slag met uw vakgenoten en vertrekt u met een actieplan voor uw organisatie. De combinatie van goed onderbouwde bijdrages, maakt dat het seminar en de workshop relevant zijn voor organisaties in ieder stadium van invoering - van net begonnen erover na te denken tot al volledig ingevoerd, maar geïnteresseerd in nieuwe perspectieven. Wilt u het rendement van uw organisatie, teams en individuele medewerkers verbeteren? Investeer dan in het Nieuwe Werken! Dit seminar en workshop geven u antwoord op de volgende zaken: Leiding geven aan (kennis) medewerkers op afstand Hoe uw medewerkers productief blijven De optimale (kennis)werkomgeving die bijdraagt aan meer plezier in het werk Uw organisatie bestand tegen beveiligingslekken De mogelijkheden om op afstand voeling te houden met collega s, leidinggevenden en projecten, zonder direct aanwezig te zijn Het kantoorgebouw zo aanpassen dat er meer ruimte komt voor ontmoeten en creatief samenwerken De vertaalslag maken naar uw eigen organisatie

3 Seminar: dinsdag 10 maart Ontvangst & registratie Opening & introductie door de dagvoorzitter Drs. Philip Todd is directeur Stichting Nederlands EwerkForum Taskforce Mobiliteitsmanagement: verbetering van bereikbaarheid en milieu door gezamenlijke inspanning Introductie mobiliteitsmanagement: over hoe, wanneer en waarheen reizen Procesaanpak Taskforce Mobiliteitsmanagement: meer resultaat door bottom up-aanpak Speerpunten maatregelenpakket: Over mobiliteitsmanagement in arbeidsvoorwaarden, regionale convenanten en communicatie Voorbeelden uit de praktijk: Verkenning van een aantal aansprekende best practices Vervolg van de Taskforce Mobiliteitsmanagement: Hoe de in gang gezette beweging vastgehouden wordt Lodewijk de Waal was o.a. voorzitter van de FNV, vice-voorzitter van de Sociaal Economische Raad en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid. Nu is hij voorzitter van de Task Force Mobiliteit Management en algemeen directeur van Humanitas. Ook is hij voorgedragen, om voor de Nederlandse regering, plaats te nemen in de raad van commissarissen van ING Group nv Ochtendpauze Het Nieuwe Werken: effectiever werken in een stimulerende omgeving De evolutie van werk door de geschiedenis heen werken in een nieuwe context Visie op het Nieuwe Werken: ICT, werkplek, organisatie en mens nieuw Werken in jouw organisatie Dik Bijl is auteur van het boek het Nieuwe Werken en Architect Advisor, Enterprise & Partner Group bij Microsoft. In het boek komen zijn ruim 20 jarige ICT-ervaring en zijn bedrijfswetenschappelijke roots samen. Begin 2009 verschijnt zijn nieuwste boek Anytime, Anyplace: The New Way of Working Lunchpauze Interactieve parallelsessies Aansprekende cases geven aanzet om met vakgenoten van gedachten te wisselen over het Nieuwe Werken. Om het u makkelijk te maken, zijn er drie specifieke tracks samengesteld: HR en (lijn) management, Facility Management en ICT. U maakt een keuze uit een van de tracks.

4 In 2020 heeft Nederland flexibiliteit omarmd. Werktijden zijn variabel: telewerken is vanzelfsprekend. Dat helpt mensen met zorgtaken en ouderen de drempel naar de arbeidsmarkt over. Minister-president Jan Peter Balkenende, februari HR en (lijn) management track A Case SNS Reaal Gedragsverandering leidinggevenden en medewerkers doorslaggevend voor het succes van het Nieuwe Werken Hoe ziet de nieuwe stijl van leidinggeven eruit en wat zijn hierin de uitdagingen? Hoe ziet de nieuwe medewerkerstijl eruit en wat zijn hierin de uitdagingen? Hoe kun je de veranderingen vorm geven? Wat betekent het Nieuwe Werken voor het P&O beleid? Drs. Manja Jongsma is sinds 1 april 2008 programma directeur het Nieuwe Werken binnen SNS REAAL, met ruim 8000 medewerkers. Ze heeft de verantwoordelijkheid om het Nieuwe Werken binnen SNS REAAL integraal (fysiek, virtueel en mentaal) in te voeren. Hiervoor was ze ruim 4 jaar directeur P&O, onder andere bij Kluwer en SNS REAAL Middagpauze Case De Belastingdienst Samenwerken in teams: op afstand en nabij Anytime, anyplace, anywhere: wat betekent dat voor samenwerking? Het belang van formele en informele netwerken. Het opzetten en besturen van virtuele teams: do s and don ts Overpeinzingen bij de introductie van deze nieuwe samenwerkingsvormen Dr. Jeroen van der Velden is initiator van het platform Distantteamwork. Hij was betrokken bij de introductie en invoering van samenwerken op afstand bij diverse organisaties zoals Shell, BSO, Heineken en nu de Belastingdienst. Ook is hij verbonden aan het Strategy Center van Universiteit Nyenrode. Facility management track B Case Hewlett-Packard Het Nieuwe Werken in praktijk gebracht Wat wil HP bereiken met het Nieuwe Werken? Hoe is dit gerealiseerd en welke lessen zijn er geleerd? Wat betekent dit voor het kantoor? Wat zijn de kosten en baten? Ron Moelijker is ruim 5 jaar als Manager Real Estate & Workplace Services, verantwoordelijk voor alle HP gebouwen en facilitaire diensten in Nederland. Ron heeft in die tijd diverse grote projecten en veranderingen in het huisvestings- en werkplekbeleid van HP geleid: Voorafgaand aan deze functie was Ron 25 jaar lang werkzaam in diverse IT gerelateerde management functies binnen diverse bedrijven Case Smart Work Center Smart Work Center: een innovatieve oplossing voor mobiliteit en e-werken Voordelen Smart Work Center voor werkgevers en werknemers Smart Work Center versus thuiswerken Commercieel businessmodel Welke lessen zijn er geleerd? Drs. Marian van de Sanden is projectleider bij het Smart Work Center in Almere, waar ze verantwoordelijk is voor het gehele proces. Hiervoor heeft ze 12 jaar gewerkt bij de ABN AMRO in verschillende functies; Directeur Wisselbedrijf Schiphol, Retaildistrictsmanager Utrecht en Formulemanager innovatieve concepten. ICT track C Case IBM Werken 2.0 in praktijk Tools voor samenwerking op afstand Bepalen deze samenwerkingtools het succes van virtuele samenwerking? Hoe sociale software praktische waarde kan toevoegen en hoe te starten Concrete voorbeelden van organisaties die gebruik maken van sociale software Concrete business cases van de Social Network Analysis Arjan Radder is sinds 1997 werkzaam bij IBM Lotus en specialist op het gebied van oude en nieuwe vormen van samenwerken, kennis delen en communicatie. Maaike Kamphuis is senior consultant Strategy & Change bij IBM. De rode draad in haar carrière is gericht op Social Network Analysis als een diagnostische tool om beter begrip te krijgen van de kracht van sociale netwerken Case Microsoft Zonder zorgen naar het Nieuwe Werken van morgen Flexibiliteit en informatieveiligheid op gespannen voet? Waar is de veiligheid te vinden: technologie, proces of mens? Benodigde functionaliteit voor het veilig Nieuwe Werken Transparantie van veilig overal werken voor eindgebruikers Bernhard van der Feen is product solution manager security bij Microsoft Een nieuw begin: snel aan de slag! Uitkomsten van de drie tracks en hoe komen deze zaken bij elkaar Aansluitend afronding en borrel Middagpauze Voor wie? Het seminar en de workshop zijn bedoeld voor iedereen, die verantwoordelijk is voor het stimuleren en faciliteren van nieuwe werkvormen in de organisatie.

5 Workshop: woensdag 11 maart 2009 Hoe implementeer ik het Nieuwe Werken Uw sprekers Uniek! Deze dynamische en interactieve workshop ondersteunt u bij het realiseren en/of optimaliseren van het Nieuwe Werken in uw organisatie. Ongeacht of uw organisatie nog maar net over deze innovatie is begonnen na te denken, of dat het al grotendeels is ingevoerd. Met behulp van de Werken op Afstand Implementatie Methode maakt u de vertaalslag naar uw persoonlijke situatie en maakt u een concreet actieplan. De verschillende fases in de workshop zijn gericht op de volgende aspecten: Wat kan uw organisatie bereiken door invoering van het Nieuwe Werken? Wat moet er in uw organisatie veranderen om het te realiseren? Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, ICT, stijl van leidinggeven en sociale interactie. Uiteraard wordt hierbij aandacht besteed aan het bewaken van productiviteit en teamwerk. Hoe kunt u echte verandering bereiken en voorkomt u dat u blijft steken in een succesvolle pilot? Succesvolle implementatie van het Nieuwe Werken vergt een gecoördineerde benadering van bijdrages van verschillende functies binnen de organisatie. Bij de workshop zal zowel aandacht worden besteed aan de functies afzonderlijk als de afstemming van alle bijdrages. Dr Ir. Diana Limburg is Senior Lecturer Business Information Systems aan de Business School van Oxford Brookes University in Engeland. Diana Limburg doet al ruim 15 jaar onderzoek op het gebied van het Nieuwe Werken, en heeft daarover breed gepubliceerd. Ze heeft onder meer een boek geschreven over de implementatie van telewerken, gebaseerd op langdurige betrokkenheid bij de invoering van telewerken bij IBM Nederland en de Informatie Beheer Groep. De door haar ontwikkelde Telewerk Introductie Methode (TIM) geldt als eerste, wetenschappelijk gefundeerde methode voor de invoering van telewerken. Diana Limburg verzorgt in het kader van MBA onderwijs regelmatig workshops voor leidinggevenden in een verscheidenheid van bedrijfstakken en overheidsinstellingen. Dr Ir. Jan de Leede werkt als senior onderzoeker en adviseur bij TNO op het gebied van arbeidsproductiviteit. Hij is tevens als universitair docent HRM verbonden aan de Universiteit Twente. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en is in 1997 gepromoveerd op het proefschrift Innoveren van onderop, over de bijdrage van taakgroepen aan product- en proces vernieuwing. Hij heeft veel ervaring in onderzoek en advies op het gebied van flexibilisering van organisaties, werktijdenregelingen, doelmatigheid, organisatieherontwerp, (virtuele) teams en arbeidsrelaties. Zijn insteek in deze projecten is tevens om de inzet van het personeel te optimaliseren (slimmer werken, niet harder of langer). Hij is coördinator van het Platform Virtuele Teams, een netwerk van internationale bedrijven met ervaring in virtuele teams. Workshop Programma Ontvangst Welkom en inleiding: Werken op Afstand Implementatie Methode principes en stappen 10:15 Stap 1: Waarheen, waarvoor? Wat kan het Nieuwe Werken voor uw organisatie betekenen? Strategische, tactische en operationele opbrengsten en bijdrages van diverse functies. Is uw organisatie of functie wel geschikt voor het Nieuwe Werken. METHODE: na een inleiding wordt in groepjes gewerkt om doelstellingen te formuleren en aan de hand van een checklist de readiness te bepalen UITKOMST: concrete, zo mogelijk meetbare doelstellingen voor uw eigen organisatie en de bijdrage van uw eigen functie hieraan alsmede de readiness van uw organisatie Pauze Vervolg Stap Stap 2: Het Ontwerp Hoe wordt het Nieuwe Werken vormgegeven? Wat moet er in uw organisatie veranderen om het te realiseren? METHODE: Inzicht geven in verschillende soorten veranderingen die nodig kunnen zijn voor het realiseren van effectief en productief Nieuw Werken. De deelnemers maken op basis daarvan, in functioneel ingedeelde groepen, een ontwerp voor hun eigen situatie. UITKOMST: een beschrijving, vanuit het perspectief van uw eigen functionele invalshoek, van de (ideale) nieuwe situatie. Hoe moeten ICT, huisvesting, HR, cultuur en leiderschap eruit zien volgens de principes van het Nieuwe Werken? Lunch Vervolg Stap Stap 3: Veranderingsaanpak Veel ambitieuze plannen blijven nog steeds steken in de pilot fase. Hoe kunt u het veranderingsproces zodanig inrichten dat daadwerkelijke, fundamentele veranderingen worden bereikt, en de doelstellingen worden gerealiseerd? METHODE: na een inleiding, werkt u in groepen met verschillende functionele invalshoeken aan een actieplan voor uw eigen organisatie. UITKOMST: een stappenplan gericht op uw eigen situatie, en inzicht in de bijdrages van verschillende belanghebbenden Pauze 15:20 Vervolg stap 3 16:15 Discussie en Afsluiting Maximaal 30 deelnemers

6 Aanmeldingsvoorwaarden Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving. Investering Inclusief lunch, consumpties, documentatie en boek bedraagt de investering voor het seminar 995,- per persoon, ook voor de workshop bedraagt dit 995,- per persoon. Wanneer u zich inschrijft voor het seminar én de workshop, ontvangt u 300,- korting. Uw investering bedraagt dan 1.690,- per persoon (alle bedragen zijn exclusief 19% BTW) Aanmelden het Nieuwe werken Ik meld mij aan voor: Het seminar en de workshop op 10 & 11 maart 2009 Alleen het seminar op 10 maart 2009 Alleen de workshop op 11 maart 2009 F09038 Datum en tijd Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2009 Het seminar begint om uur en eindigt om ongeveer uur. De workshop begint om uur en eindigt om uur. Locatie Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade HC Amsterdam T Aanmelden U kunt zich op 3 manieren aanmelden: 1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of fax naar FOCUS Conferences sturen 2. per 3. via Gegevens niet juist? Mail de juiste contactgegevens naar en wij passen ze aan. Privacy Statement Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uit geleend, verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar gemaakt. Focus Conferences BV zal op uw verzoek uw gegevens uit de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van Focus Conferences BV en gerelateerde organisaties. FOCUS CONFERENCES BV Olympisch Stadion Postbus AB Amsterdam Telefoon Fax Ik kies voor de volgende parallelsessies: Keuzes parallelsessies deelnemer 1: A B C Keuzes parallelsessies deelnemer 2: A B C Keuzes parallelsessies deelnemer 3: A B C Naam Functie Naam Functie Naam Functie Bedrijf Afdeling Postbus Postcode Telefoon Fax Branche Aantal medew. Plaats Meld u aan met 3 personen en ontvang het derde ticket voor de halve prijs! m/v m/v m/v w w w. f o c u s c o n f e r e n c e s. n l

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april

Nadere informatie

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming?

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? collegereeks + workshop Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? GRATIS Vaar je eigen koers, een inspirerend boek om uw authentieke leiderschap te

Nadere informatie

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks Collegereeks De Jonge Manager Managementvaardigheden voor the next generation Toonaangevende sprekers: Richard Engelfriet Dr. Joep Schrijvers Bas Burger Dr. Joop Swieringa Hans van der Loo Bas Blekkingh

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De nieuwe medewerker Publicatie van de CIO Interest Group Wat is de rol van de CIO om de nieuwe medewerker te binden en te boeien om zo een aantrekkelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Waar sta je voor, als je voor de klas staat?

Waar sta je voor, als je voor de klas staat? De 7e conferentie Duurzaam Leren Dinsdag 1 oktober 2013 Masterclass Professioneel kapitaal met Prof. Andy Hargreaves Woensdag 2 oktober 2013 Onderwijsconferentie Duurzaam Leren met H.K.H. Prinses Laurentien

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie IT MANAGEMENT Inclusief live praktijkcase op Schiphol! Inclusief uw eigen ipad 3 met digitaal lesmateriaal! Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam 4-daagse opleiding senior

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist U ontvangt een ipad Air met al het lesmateriaal 4-daagse training Data Analysis Kies voor een data driven approach en maak de belofte van uw data waar Krijg inzicht in de impact van multichannel data analysis

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen-

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Meer frissende ideeën over huiseve kantoren Flexibele werkplek uw- en exploitatiekosten stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Leren beter samen te randertraject Praktijkvisies op wilt

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN AGILE MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Masterclass

Nadere informatie