In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM, de eerstelijnszorg en de woonzorgcentra.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM, de eerstelijnszorg en de woonzorgcentra."

Transcriptie

1 Dit jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV voor de negentiende keer een colloquium ICT & gezondheidszorg. We zijn toe aan de 11de editie onder de titel Solutions for Care. Waarom dit colloquium? Dit colloquium heeft drie belangrijke doelstellingen: Professionalisering: op deze dag komen de belangrijkste trends in ICT en gezondheidszorg aan bod. Het is een uitgelezen kans om op de hoogte te zijn van de allerlaatste inzichten bij het kiezen, ontwikkelen en implementeren van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere toepassingen voor de zorg. Dit jaar wordt ook stilgestaan bij patient empowerment en de wijze waarop ICT accreditatie kan helpen ondersteunen. De brede waaier aan onderwerpen laat u toe een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een doordacht ICT-beleid binnen uw organisatie. Netwerken: het colloquium is een unieke gelegenheid om met collega s van diverse disciplines contacten te leggen om een optimaal ICT-beleid voor uw organisatie verder uit te stippelen. Kennis maken met de voornaamste marktspelers: in de verschillende exposantenzalen kan u de softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven ontmoeten. Hoofdprogramma In het hoofdprogramma wordt de dag aangevat met interessante lezingen van enkele prominente sprekers. Eerst krijgen we een stand van zaken betreffende e-gezondheid vanuit het federaal perspectief, waarna de Vlaamse overheid inzoomt op de uitdagingen voor Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming. Eén ding is duidelijk: e-gezondheid is noodzakelijk om te komen tot een kwalitatieve gezondheidszorg. Verder staan we stil bij dataprotectie in ziekenhuizen en The freaconomics of failure. Parallelle sessies In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM, de eerstelijnszorg en de woonzorgcentra. In de namiddag hebt u de keuze uit 9 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch patiëntendossier, diverse technologieën, ICT ter ondersteuning van accreditatie en beleidsinformatie, evoluties in ICT binnen de ouderenzorg en woonzorgcentra, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Er is tevens een namiddagsessie waar de initiatieven van de overheid aan bod komen. Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag willen toeleggen op de technische kant is er - net als vorige jaren - een volledig dagprogramma technologieën voorzien. In de namiddag is er zelfs een sessie rond klinische technologieën en een sessie rond dashboards, multimedia, safety en uitfasering van software. 1

2 Dagprogramma overheid. Voor de deelnemers die meer geïnteresseerd zijn in de initiatieven van de overheid, voorzien wij net als vorig jaar een volledig dagprogramma. Na de uiteenzettingen door de overheid over e-gezondheid, belichten we in de namiddag de digitalisering van de woonzorgcentra, het project Healthdata, Snomed CT en de initiatieven vanuit de Vlaamse gemeenschap m.b.t. Vitalink. Dagprogramma ouderenzorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Gezien de toenemende vergrijzing staat deze sector steeds meer onder druk. IT-oplossingen worden dan ook steeds meer gezien als een hulpmiddel in de communicatie tussen de diverse zorgpartners in de thuiszorg en de ouderenzorg. In de ouderenzorg is de tarificatie van medicatie per eenheid en het digitaal beheer van wachtlijsten heel actueel. Tevens zoeken steeds meer WZC naar accurate oplossingen voor de optimalisatie van logistieke, facilitaire en aankoopprocessen. Hoe ICT hierbij een hulpmiddel kan zijn, komt uitvoerig aan bod in deze sessies. Multidisciplinariteit Het colloquium wordt mede ondersteund door het Vlaams Apothekersnetwerk en Domus Medica. Beide verenigingen zien dit colloquium als een opportuniteit om in de toekomst vaker en nog constructiever met de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen samen te werken rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg. Hierin staat de patiënt centraal en nemen de huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker samen in een multidisciplinair team de zorg voor de patiënt ter harte. Het colloquium wordt tevens ondersteund door Zorgnet Vlaanderen. De werkgroep ISV hoopt, aan de hand van dit uitgebreid programma en de aanwezigheid van de voornaamste marktspelers, u een aangename maar vooral leerrijke ontmoetingsdag aan te bieden. Eric Vande Walle Voorzitter werkgroep ISV Ellen De Wandeler Algemeen coördinator NVKVV 2

3 Dagindeling Onthaal registratie - koffie - stands uur Voormiddagprogramma Hoofdprogramma start om 9.20 uur Vanaf uur loopt naast het hoofdprogramma een sessie HRM, een sessie technologieën en een sessie voor de eerstelijn, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg. Sessie A Sessie B Sessie C Sessie D Sessie E Hoofdprogramma - vervolg e-gezondheid, dataprotectie & freakonomics Human Resources Management Technologieën ICT voor eerstelijn en woonzorgcentra (start uur) Architecting a smart protection strategy (start uur) Namiddagprogramma Vanaf uur starten diverse parallelle sessies Sessie K Sessie L Sessie M Sessie N Sessie O Sessie P Sessie Q Sessie R Sessie S Het elektronisch patiëntendossier Klinische technologieën (start om uur) Technologieën - dashboard, multimedia, safety & uitfaseren Accreditatie & patient empowerment Beleidsinformatie Eerstelijnszorg multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel ehealth 3

4 Voor wie is dit colloquium bedoeld? Het congres richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, woonzorgcentra, hogescholen departement verpleegkunde, opleidingscentra, softwareontwikkelaars. Doelgroep: algemene directies financieel-administratieve directies medische directies directies verpleging, middenkader, zorgmanagers ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici artsen, CRA s MZG-coördinatoren, MPG-coördinatoren hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, geriatrie, verloskwartier, PAAZ, PVT, WZC, intensieve zorg, operatiekwartier, dialyse, spoedgevallen, diensthoofden bewonerszorg projectverantwoordelijken klinische paden kwaliteitscoördinatoren, veiligheidsconsulenten, preventieadviseurs managers beleidsinformatie departementshoofden, opleidingshoofden en docenten van de opleidingen tot gezondheidszorgberoepen alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn HRM-managers apothekers verantwoordelijken dienst logistiek 4

5 Voormiddagprogramma Onthaal registratie koffie stands uur Hoofdprogramma plenaire sessie - start 9.20 uur Voorzitter: Eric Vande Walle Hoofdprogramma Plenaire sessie start 9.20 uur Inleiding en verwelkoming Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV, directeur WZC Huis aan Zee Blankenberge e-gezondheid, een stand van zaken vanuit federaal perspectief Ri De Ridder, directeur-generaal geneeskundige verzorging van het RIZIV Brussel De uitdagingen voor Vlaanderen op vlak van ICT in het kader van de zesde staatshervorming Dirk Dewolf, administrateur-generaal agentschap zorg & gezondheid Brussel Gezondheidsbreak koffie stands Sessie A Hoofdprogramma e-gezondheid, dataprotectie & freakonomics Plenaire sessie vervolg uur e-gezondheid, cruciaal voor een kwalitatieve gezondheidszorg Ingrid Mertens, diensthoofd dienst datamanagement DG gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Brussel Dataprotectie in ziekenhuizen. Het belang van gegevensbeveiliging in de gezondheidszorg Jan Dhont, advocaat advocatenkantoor Lorenz Brussel The freakonomics of failure: over zorg, IT en trauma Bart Briers, serious stand up Middagmaal 5

6 Sessie B Human Resources Management Parallelsessie start uur Employee self service (ESS) en een veilige implementatie van deze module Karl Hendrickx, business unit manager Tobania Francy Lutgens, business unit manager Tobania Zelfroosteren, flexplanning, HR analytics, integratie HR met planning Ruud Ermens, projectleider PO&O St.Anna zorggroep Eindhoven Nederland Tools voor VTO, ESS en MSS (manager self service) Robert Koelman, directeur Afas software Middagmaal Sessie C Technologieën Parallelsessie start uur End-to-end security Nicolas Delacroix, IT security auditor Cronos security Dienstverlening in ICT en daarbuiten: uniform, servicegericht en procesmatig Christian Tijsmans, chief value facilitator 3 headed giant Uptime group How big data will help save healthcare Eva Van Pelt, director healthcare and life sciences Europe, Middle East, Africa Hitachi data systems Middagmaal 6

7 Sessie D ICT voor eerstelijnszorg en woonzorgcentra Parallelsessie start uur Tarificatie per eenheid (TpE): vandaag in de woon- & zorgcentra, morgen ook ambulant? Lieven Zwaenepoel, apotheker, bestuurssecretaris van het Vlaamse Apothekers Netwerk (VAN), ondervoorzitter van het Brabants Apothekers Forum (BAF) Digitaal beheer van wachtlijsten. Uitdagingen voor de toekomst Hilde Cochuyt, directeur WZC Beukenhof Vulpia Kalmthout Philippe Campo, directeur WZC Halmolen Vulpia Halle-Zoersel Middagmaal Sessie E Technologieën Architecting a smart protection strategy Parallelsessie start uur Architecting a smart protection strategy to improve security for connected users and devices in healthcare Steven Heyde, country manager BeLux Trend Micro Middagmaal 7

8 Namiddagprogramma Sessie K Het elektronisch patiëntendossier Parallelsessie start uur De moeilijke zoektocht naar een EPD. Een casus uit de praktijk Günther Kostka, diensthoofd medische- en informatietechnologie az Sint-Lucas Gent Patiëntveiligheid medicatieveiligheid in het bijzonder - en hoe een geïntegreerd EPD hier aan kan bijdragen Pieter Buntinx, ziekenhuisapotheker software consultant Chipsoft Chipsoft De implementatie van het EPD. Een project met vele uitdagingen Pieter Van Haute, program manager EPD ZNA Philippe Neumann, senior key accountmanager Xperthis IT kan spoed niet leuker maken, wel efficiënter. Het papierloos parcours van een patiënt doorheen de spoeddienst ondersteund door het KWS Gerland van Berlaer, arts kliniekhoofd spoedgevallendienst uz Brussel. Sessie L Klinische technologieën Parallelsessie start uur Business continuity en disaster recovery planning, cruciale elementen van een duurzaam ziekenhuisbeleid Peter Hellemans, COO NRB group Clinical decision support in oncology Boudewijn De Blieck, IBM global services healthcare leader Benelux IBM Stille alarmeringen op intensieve zorg Sven Walraeven, VP international sales Vanad group Clinical Pathway. A tool to simplify processes at your hospital Cristóvão Carvalho, country manager Glintt Patiënt-centrisch beheer en uitwisseling van klinische gegevens Jeremy De Sy, sales consultant Carestream Belgium & Luxembourg 8

9 Sessie M Technologieën Dashboard, multimedia, safety & uitfaseren Parallelsessie start uur Het early warning dashboard: al uw patiënten in één oogopslag Bart Briers, managing director Etrinity Jan Van den Bergh, managing director Innomediq Multimedia in radiologische rapporten. De toegevoegde waarde voor verwijzers Jeremy De Sy, sales consultant Carestream Belgium & Luxembourg Financiële en operationele winst realiseren door het uitfaseren van oude toepassingen en shadow IT met behoud van informatie. Application decommissioning. Een real life case study Fritz Defloor, directeur ICT en administratie az Alma How to improve real-time and personal safety Dirk Evrard, presales manager Alcatel-Lucent Enterprise Sessie N Accreditatie & patient empowerment Parallelsessie start uur Het az Sint-Dimpna Geel onderweg naar accreditatie: van idee naar intentie, naar voorbereiding en actie Stef Peeters, stafmedewerker accreditatie & kwaliteit az Sint-Dimpna Geel JCI & NIAZ accreditatie. Tools om de bescherming van patiëntengegevens te ondersteunen Robin Verwerda, adviseur Imprivata Myhealthbox. Hoe een patiëntenportaal en kiosk samen komen Francky Deleu, ICT manager Jan Yperman ziekenhuis Ieper Patients are the future. ehealth, patient empowerment & self management Simon Nowé, diensthoofd zorgtoepassingen uz Gent 9

10 Sessie O Beleidsinformatie Parallelsessie start uur NRG s: de methodologie Ingrid Mertens, diensthoofd dienst datamanagement DG gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Brussel Het gebruik van NRG s in de financiering: sturen op basis van de analyses van eigen ziekenhuisgegevens en benchmarkgegevens Linda Ludikhuyze, senior business advisor Ims Health Forcea Kwaliteit van de zorg belonen op basis van MZG data Chantal Licoppe, arts 3M Belgium Realtime bedbezetting en patiëntenbewegingen als basis voor een geautomatiseerde opnameplanning binnen de vzw Emmaüs. Performantie- en zorgzwaarte- indicatoren Alex Ceuls, ICT sectormanager ziekenhuizen Emmaüs Sessie P Eerstelijnszorg multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT Parallelsessie vervolg uur Digitale tools als katalysator in de samenwerking apothekers - verpleegkundigen Marie Vandeputte, apotheker, Brabant Apothekers Forum (BAF), Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) Marleen Dethier, apotheker, Koninklijk Limburgs apothekers verbond, Vlaams apothekers netwerk Ketenzorg in Vlaanderen Leo Geudens, huisarts, ICT coördinator huisartsenvereniging regio Turnhout Jan van Emelen, directeur strategie MLOZ Het mediwear platform Didier Clabaut, healthcare consultant Pulse Healthcare Solutions Evoluties op het vlak van ICT en regelgeving. Homologatie , verplichting e-id lezing, patiëntenfactuur, Vitalink en Recip-e Tim Weltens, stafmedewerker ICT & innovatie WGK Vlaanderen 10

11 Sessie Q Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra Parallelsessie vervolg uur Informatisering in het WZC bekeken vanuit het oogpunt van de bezoekende huisarts en de CRA Rudy Faelens, huisarts, voorzitter van de CRA Domus Goede elektronische communicatie tussen WZC en apotheek. Opportuniteiten en valkuilen. Toepassing van homelinksecure Tom Claes, business unit manager pharma Corilus Optimalisatie van logistieke, facilitaire en aankoopprocessen Mohamed Touil, facility manager Vulpia Kalmthout Het Prezo woonzorg kwaliteitssysteem. Een testimonial uit de praktijk Stephan Engelen, CEO Pyxima Roel Van de Wygaert, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen Patrick Siborgs, gedelegeerd bestuurder Ocura Sessie R Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg Parallelsessie start uur De geestelijke gezondheidszorg Eva Dierckx, wetenschappelijk coördinator PZ Broeders Alexianen Tienen EPD in the cloud. Een SaaS-implementatie in de praktijk: technische, juridische en veiligheidsaspecten Jef Poffyn, ICT sectormanager geestelijke gezondheidszorg en welzijn ICT Emmaüs Marc Rosseau, informatieveiligheidsconsulent ICT Emmaüs Het nieuw protocol voor de TDI registratie. Stand van zaken Jerome Antoine, nationaal coördinator wetenschappelijk instituut volksgezondheid Staff en patientsafety in de GGZ Wim Verduyn, senior key account manager Phidata 11

12 Sessie S Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel ehealth Parallelsessie start uur Digitalisering van de woonzorgcentra. De ewzc-projecten Tom Vermeire, afdelingshoofd woonzorg en eerstelijn, agentschap zorg en gezondheid Peter Raeymaekers, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen Vitalink stand van zaken Thomas Van Langendonck, business expert Vitalink Vlaams agentschap zorg en gezondheid SNOMED CT. Ook voor verpleegkundigen! Arabella D Havé, adviseur celhoofd terminologie, classificatie, groepering & audit Ingrid Mertens, diensthoofd dienst datamanagement DG gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Brussel Het project healthdata stand van zaken Johan van Bussel, diensthoofd healthdata.be, wetenschappelijk instituut volksgezondheid 12

13 Praktische info Datum Dinsdag 19 mei 2015 Algemene inlichtingen Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel Tel 02/ Inschrijven U kan zich inschrijven vóór 11 mei bij voorkeur via de website U krijgt automatisch een bevestiging na uw online inschrijving. - door het inschrijvingsformulier, dat u kan downloaden van op te sturen naar NVKVV, colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel Bij de inschrijving moet u kiezen welke sessies u wenst te volgen. U kan slechts één sessie kiezen in de voormiddag en één sessie in de namiddag. In geval van problemen met de inschrijving: contacteer Marijke Rothier, tel. 02/ Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan ter plaatse een fiscaal attest bezorgd worden. Betaling Betaling van het bedrag van.. op het rekeningnummer BE en dit vóór 11 mei 2015 met vermelding van het OGM-nummer dat u op de bevestiging van uw inschrijving via de computer terugvindt. Bevestigingsmail met barcode De dag voor het colloquium ontvangt u op uw persoonlijk mailadres een bevestigingsmail met barcode. Druk deze bevestigingsmail af en breng deze mee op de congresdag voor registratie aan het onthaal. In ruil ontvangt u uw toegangsbadge met QR-code die volgende gegevens bevat: uw naam, voornaam, functie, naam en plaats van de instelling en uw mailadres. Indien u dit wenst, kan u deze barcode laten scannen op de standen in de exposantenhall. Kostprijs De kosten voor het colloquium (incl. presentaties op USB-stick, onthaal, koffiepauzes en middagmaal) bedragen: - leden NVKVV (excl. congresboek): niet-leden NVKVV (excl. congresboek): niet-leden die lid NVKVV wensen te worden (juli t.e.m. december 2015) (excl. congresboek): meerprijs congresboek: 25 13

14 Catering Koffie, thee, fruitsap, cake en dessertkoekjes bij aankomst Walking buffet (middag) inclusief wijn, softdrinks en water Dessertenbuffet inclusief koffie Koffie tijdens de pauzes Netwerkdrink en tombola Tombola & netwerkdrink Op het einde van de dag wordt er onder de aanwezige deelnemers een tombola georganiseerd. Er zijn verschillende mooie prijzen te winnen. De trekking gaat door om uur. Annulatie U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 14 mei Bij annulatie na deze datum wordt u 50 % van het inschrijvingsgeld doorgerekend. Bij NIET-annulatie of annulatie 3 dagen voor het colloquium dienen wij het volledig inschrijvingsgeld aan te rekenen. Niet-aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. Het is echter wel toegestaan de deelnemer te vervangen door iemand die nog niet ingeschreven is, na melding op Plaats De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem, tel. 02/ Liggingsplan: Openbaar vervoer: zie Zie voor de laatste informatie Het 19de colloquium ICT en gezondheidszorg wordt georganiseerd in samenwerking met Domus Medica, het Vlaams apothekersnetwerk en Zorgnet Vlaanderen 14

15 Inschrijving NVKVV 19 de colloquium AUTOMATISERING en ZORGVERLENING 19 mei 2015 Schrijf u bij voorkeur in via U krijgt automatisch een bevestiging na uw online inschrijving Individueel inschrijvingsformulier (gelieve alles in drukletters in te vullen): Naam en voornaam:.. Lidnummer NVKVV:.. Straat en nummer:.. Postcode en Woonplaats: Telefoon / GSM:. adres:. Wenst in te schrijven voor de studiedag op 19 mei 2015 Maak uw keuze: Prijs exclusief congresboek leden NVKVV (excl. congresboek): 110 niet-leden NVKVV (excl. congresboek): 155 wordt lid NVKVV (excl. congresboek): 160 (juli tem dec. 2015) Prijs inclusief congresboek leden NVKVV (incl. congresboek): 135 niet-leden NVKVV (incl. congresboek): 180 wordt lid NVKVV (incl. congresboek): 185 (juli tem dec. 2015) Voormiddagprogramma Hoofdprogramma start om 9.20 uur Vanaf uur loopt naast het hoofdprogramma een een sessie HRM, een sessie technologieën, en een sessie voor de eerstelijn, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg Duid 1 keuze aan: Sessie A Hoofdprogramma - vervolg e- Gezondheid, dataprotectie & freakonomics Sessie B Human Resources Management Sessie C Technologieën Sessie D ICT voor eerstelijn en woonzorgcentra Sessie E Architecting a smart protection strategy Instelling:... Functie in de instelling:. Straat en nummer:.. Postcode en Woonplaats:.. Telefoon / GSM:... Type Instelling: Algemeen Ziekenhuis GGZ -Psychiatrisch Ziekenhuis WZC Thuiszorg Opleidingsinstelling ICT-bedrijf Stort hiervoor het bedrag van.. op het rekeningnummer BE en dit vóór 11 mei 2015 met vermelding: Colloquium ISV 19/05/2015 De GESPONSORDE TICKETS worden betaald door: Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan ter plaatse een fiscaal attest bezorgd worden. Namiddagprogramma Duid 1 keuze aan: Sessie K Het elektronisch patiëntendossier Sessie L Klinische technologieën (start om uur) Sessie M Technologieën - dashboard, multimedia, safety & uitfaseren Sessie N Accreditatie & patient empowerment Sessie O Beleidsinformatie Sessie P Eerstelijnszorg multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT Sessie Q Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra Sessie R Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg Sessie S Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel ehealth 15

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis-

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

Uitrol Medicatieschema

Uitrol Medicatieschema ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright. UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Vitalink 4 1.2 Medicatieschema 4 2 DOEL 5 2.1 Situatieschets 5 2.1.1 Pilootprojecten

Nadere informatie

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

INSPIRATIE. Congres HR in de ZORG Workshops, markt en netwerking. 5de editie. www.hrindezorg.be. donderdag 5 juni 2014 De Montil :: Affligem

INSPIRATIE. Congres HR in de ZORG Workshops, markt en netwerking. 5de editie. www.hrindezorg.be. donderdag 5 juni 2014 De Montil :: Affligem 5de editie Congres HR in de ZORG Workshops, markt en netwerking INSPIRATIE donderdag 5 juni 14 De Montil :: Affligem www.hrindezorg.be inspired by U zoekt een actueel, gevarieerd en inspirerend aanbod

Nadere informatie

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant?

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Advanced Digitale Marketing & Communicatie

Advanced Digitale Marketing & Communicatie Advanced Digitale Marketing & Communicatie Een samenwerking van STIMA EDUCATION en IAB EDUCATION 7 oktober 2014 27 januari 2015 12 avonden 1 e editie De verdere uitdieping van uw digitale marketing & communicatie

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Jaarverslag 2009 INHOUD Bestuur en directie 3 Voorwoord 4 Bouwen aan onze organisatie 6 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Bouwen aan operationele excellentie 13 Bouwen aan dienstverlening 19 Bouwen

Nadere informatie

AZ Sint-Lucas wil werk werkbaar houden. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

AZ Sint-Lucas wil werk werkbaar houden. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Interview met EU-commissaris Neelie Kroes:

Interview met EU-commissaris Neelie Kroes: Magazine pag. 8 Interview met EU-commissaris Neelie Kroes: Horizon 2020 voor duurzame gezondheids- en welzijnszorg Beursspecial Zorg & ICT 20 Investeren in ehealth loont, juist nu 36 38 Technologie belangrijkste

Nadere informatie

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel Magazine pag. 8 Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten Security in zorg van levensbelang Zorgverlening met slimme camera

Nadere informatie

care basis van het eerste ontwikkel- en leertraject dat we al achter de rug hadden, met een nog sterker partnership als gevolg.

care basis van het eerste ontwikkel- en leertraject dat we al achter de rug hadden, met een nog sterker partnership als gevolg. 1 ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR care ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE PROFESSIONAL IN DE BELGISCHE ZORGSECTOR speciale editie Partezis oktober 2009 Tar/Fac RT in de startblokken

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

VAN jaarwerking 2014. AV VAN 17 juni 2014 Roeselare. Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.

VAN jaarwerking 2014. AV VAN 17 juni 2014 Roeselare. Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk. VAN jaarwerking 2014 AV VAN 17 juni 2014 Roeselare Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 2 3 Menu 1. Verankeringsproject 2. Andere projecten 3. Themagroepen 4.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

DE SOCIAL MEDIA MANAGER

DE SOCIAL MEDIA MANAGER DE SOCIAL MEDIA MANAGER FACULTATIEF: PRACTICUM LINKEDIN en/of FACEBOOK Leer op deze unieke workshop hoe u als communicatie-specialist de nieuwe media integreert in uw communicatie-strategie en zo klanten

Nadere informatie

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012 zorgwijzer 29 Magazine Juli 2012 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 4 nr. 29 ISSN 2034-211 x Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Antwerpen X Mass Post P 902010 Speciale

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

Media Kit. B etter informed, better decisions

Media Kit. B etter informed, better decisions Media Kit 13 B etter informed, better decisions Marktleider in vakevenementen De beste vakjournalistiek B2B marktplaats voor inkoop van software en diensten 3 5 9 Lumido Business Media Customer Talk 6

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie