Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl"

Transcriptie

1 September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken, zonder overleg Special C Managers Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

2 Probleem om te kiezen? Beci reikt u een waaier van diensten aan! Advies, networking, opleidingen en seminars, prospectiebestanden, business op Europees en internationaal niveau, Aan u de keuze! Aarzel niet en word lid! Geef ons een seintje op het nummer of surf naar

3 editoriaal Hervormingen om het land te besturen en de burgers te dienen! De voorspellingen voor de economische evolutie geven weinig reden tot juichen: een inflatie die tot ongerustheid van de KBO in België boven 5% ligt; tekenen van recessie duiken op in diverse landen die onze klant zijn; de banksector staat onder druk; problemen met de duurzame inzet van onze energiereserves (die ook technologische, financiële en geopolitieke gevolgen hebben) en de demografische ontwikkeling zijn bittere pillen om te slikken. Tal van kopzorgen waarmee de bevolking en de economische actoren elke dag overstelpt worden. Die zouden dus ook de bestuurders van ons land zorgen moeten baren. Ze hebben trouwens geen andere keuze: zich niet bezighouden met deze problemen zou veel weg hebben van een weigering tot bestuur en dat zou een ernstige politieke fout zijn. In buitenlandse ogen lijkt België vandaag nochtans andere, belangrijkere prioriteiten te hebben, van institutionele aard. Ons land staat vooral bekend om zijn politiek-taalkundige wederwaardigheden. De vraag over ons voortbestaan wordt wereldwijd gesteld (in Europa, in de Verenigde Staten, in Bolivia en zelfs in China!). Niemand heeft er ook maar iets bij te winnen om vast te klampen aan die bespottelijke houding, gebonden aan het chronische onvermogen van onze politieke leiders om de juiste omstandigheden te creëren en de hervormingen door te voeren die nodig zijn voor de goede werking van de Staat. Laten we duidelijk zijn. Hervormingen zijn nodig in ons land, maar moeten als enige doel hebben om ons land beduidend beter te besturen en de burgers beter te dienen. De echte toegevoegde waarde van Brussel is zijn rol als groot stadscentrum in het hart van het moderne Europa. Laten we duidelijk zijn. Hervormingen zijn nodig in ons land, maar moeten als enige doel hebben om ons land beduidend beter te besturen en de burgers beter te dienen. Ze mogen niet draaien rond problemen die de politieke bevoegdheden beperken en in de toekomst weer voor verdeeldheid zullen zorgen. In maart van dit jaar heeft Beci, samen met de werkgeversorganisaties van de twee andere gewesten en het VBO, in een gezamenlijk solidariteitspact de voorwaarden bepaald die nodig zijn voor de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Hierin wordt ook benadrukt dat dit Pact niet verwezenlijkt kan worden zonder de samenwerking tussen alle bestuursniveaus, zodat die elkaar ondersteunen en efficiënt gaan samenwerken. De drie werkgeversorganisaties en het VBO werken momenteel aan een actieplan dat loopt over tien jaar, bedoeld om het economisch potentieel van Brussel te benutten ten dienste van zijn hinterland: de toekomstige Business Route 2018 for Brussels Metropolitan Region (BMR). De bedrijfsorganisaties nemen dus, in navolging van het unanieme mandaat van hun leden, hun verantwoordelijkheden op en wijzen de weg naar coherentie. Kunnen de publieke mandatarissen niet hetzelfde doen? 3 Deze hervormingen van onze instellingen zijn onontbeerlijk om weer tot een coherente structuur te komen en geen afscheuring te veroorzaken. De verdeling van de bevoegdheden moet gericht zijn op de afbakening van homogene competentieblokken binnen een sterke federale Staat. De rol en het belang van Brussel, in het land en in Europa, moeten worden erkend en bevorderd. Brussel moet de middelen aangereikt krijgen om zijn internationale aantrekkingskracht uit te spelen, ten voordele van het land en alle federale entiteiten. We zeggen waar het op staat: een goed beheer van het centrale gebied van ons land moet de grootste uitdaging van deze hervorming zijn. Dit Brussels hoofdstedelijk gebied is goed voor 30% van ons BBP, 25% van de werkgelegenheid en vormt een globaal handelsmerk dat volgens de berekeningen van bepaalde economisten 456 miljard dollar waard is. Yvan Huyghebaert, Voorzitter van Beci - Kamer van Koophandel van Brussel Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci - Verbond van Ondernemingen te Brussel

4 inhoud SEPTEMBER 08 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie 17 rijvakken, zonder overleg 10 Leden Trefpunt 16 Job Days Mobiliteit van Europese burgers stimuleren 18 In de kijker Job Day in de Haven van Brussel 19 Internationaal De Brussels Infrastructure Business Club staat op de rails 58 Notulen van de statutaire algemene vergadering van Beci-VOB van16 april Reclame index 61 Agenda 62 Toetredingsaanvragen DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 20 Special C Managers Vrouwen aan de top: een andere manier van leiding geven? 26 Toolbox 31 Telex 32 BizzBox News DOSSIER Energie 35 Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? 40 Is de energiemarkt in Brussel vrijgemaakt? 44 Zuinig omspringen met energie: hoe breng je je medewerkers verantwoordelijkheidsbesef bij? DOSSIER Outsourcing & facility management 47 De kosten drukken door je toe te spitsen op de kernactiviteiten! 50 Facility Management in 7 vragen 52 AOS Studley: gebouwen uitgedacht vanuit het standpunt van de gebruikers 54 Vedior of HR à la carte 56 Sodexo weg van achter het fornuis Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS / Data Translation Cover foto: Fluxys ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre November 2008 Brussel, de ondernemingen en hun milieu Deadline voor uw reservaties : 15 oktober 2008 December 2008 Internationale handel Deadline voor uw reservaties : 15 november 2008 Structurele partners van Beci

5 Het nieuwe label voor succes. Haarscherpe afdrukken tot 20 ppm met de kleurenlaserprinters van Brother. Netwerkklaar, tevens beschikbaar met een rectoversomodule. Kopiëren, faxen en scannen behoren tot de mogelijkheden in de plaatsbesparende multifunctionals. Reeds beschikbaar vanaf 555 incl. btw. Meer info op of bel 02/

6 opinie Brussel zal als een flessenhals fungeren POLEMIEK 17 rijvakken, zonder overleg 6 Met een timing die iedereen op snelheid pakte, in volle regeringscrisis, ontvouwde de Vlaamse Regering haar intentie om de Ring rond Brussel uit te breiden. Of 17 (!) rijvakken werkelijk nodig of mogelijk zijn op stukken van de Ring, willen we overlaten aan het onderzoek dat van start ging. Dat hiermee de discussie over de mobiliteitsproblemen opnieuw op de voorgrond komt, kan enkel maar toegejuicht worden. Het spijt ons evenwel dat de Brusselse bedrijfswereld niet geraadpleegd werd, terwijl zij ook betrokken partij zijn. In tijden waarin de olieprijs op een permanent hoog niveau geparkeerd staat, autoconstructeurs volop de kaart van zuinige en propere wagens trekken (Ford en GM schrappen hun gamma s aan benzineverslindende pickups en SUV s) vervoersmodi volop herdacht worden en zelfs het fietsgebruik aan belang wint, lijkt het zoeken naar een oplossing voor het almaar groeiend mobiliteitsprobleem in het verbreden van de autowegen enigszins voorbijgestreefd. Men grijpt terug naar oude recepten die nergens echt werken, daar in de hele wereld de autowegen dichtslibben, hoeveel rijvakken er ook aangelegd worden. Mobiliteitsexperts rekenen gemakkelijk voor hoe snel 17 vakken opnieuw gesatureerd raken. Meer plaats betekent immers ook dat meer naar de auto en de vrachtwagen gegrepen zal worden. In Brussel en in de rest van de wereld groeide de laatste jaren het besef dat de oplossing voor het mobiliteitsprobleem niet ligt in nog meer auto s en vrachtwagens maar in een efficiënt en snel openbaar vervoer, waarbij de metro moet uitgebreid worden en het GEN er zo snel mogelijk moet komen en creatieve oplossingen aan belang winnen. Europa trekt overigens steeds meer de kaart van duurzaam en intermodaal vrachtvervoer (combinaties van weg, spoor en binnenvaart). Als het resultaat van dit plan is dat meer auto s Brussel bereiken, dan dreigt deze nieuwe dynamiek grondig in de war te gestuurd te worden. Alarmerender is evenwel dat dit plan geen rekening houdt met het miljoen mensen dat in de hoofdstad woont en die de gevolgen van een grotere toestroom van auto s moeten dragen, net zoals die van de pendelaars. De mening van de Brusselse stakeholders, en niet in het minst de werkgevers, werd niet gevraagd. Het evenwicht tussen de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt al jaren op de proef gesteld door de almaar groeiende gemotoriseerde mobiliteit. Steeds meer mensen nemen er het openbaar vervoer. Ambitieuze bedrijfsvervoersplannen werden uitgedacht. Er zijn andere knopen die eerst ontward zouden moeten worden. Dat de nieuwe tramlijn naar de NATO niet mag doorgetrokken worden tot Zaventem - daar die over Vlaams grondgebied zou rijden is in feite te gek voor woorden. Het Gewestelijk Express Netwerk moet sneller en met meer visie en overleg uitgewerkt worden. Bij elk GEN-station zullen ook meer parkeerplaatsen voorzien moeten worden, maar daar staat blijkbaar niemand bij stil. Iemand zal die toch moeten financieren. Het is een miljoenenproject, maar het is onmogelijk om geactualiseerde informatie over te vinden. Men zou ook moeten onderzoeken welk de impact zou kunnen zijn van de sluiting van de ring, die ten zuiden van Brussel nog altijd niet rond is. Werken aan de wegeninfrastructuur

7 Manager Life & Comfort Omdat ook uw privé-projecten uw passie voor ondernemen verdienen U wilt uw toekomst veilig stellen en u bent op zoek naar financiële bescherming voor uzelf en voor uw gezin? U wenst bovendien werk te maken van een privé-vastgoedproject? Zoek niet langer. Manager Life & Comfort is dé ideale oplossing. Dit aanvullende pensioenplan van AXA Ondernemingen is bijzonder voordelig, zowel voor u als voor uw onderneming. Wenst u hierover meer te weten? Neem dan contact op met uw makelaar of AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

8 opinie 8 in de stad zullen onvermijdelijk moeten volgen op een grotere toestroom van auto s, die net zo onvermijdelijk zullen moeten aanschuiven bij het inrijden van de stad. Ingrijpen in het stadswegennet van de dichtbebouwde hoofdstad is haast onmogelijk. Brussel zal als een flessenhals fungeren. Mededeling De vraag die dan ook rijst is of het niet zinvoller en goedkoper is om te investeren in creatieve, progressieve vormen van mobiliteit. Alle voorspellingen en projecties van mobiliteitsexperts tonen aan dat het gemotoriseerd vervoer enkel maar zal toenemen, bij gelijkblijvend beleid. Men moet ook bestuderen of het niet zinvoller is om mensen te stimuleren om weer in de hoofdstad te komen wonen, de mogelijkheden van telewerking te bekijken, de impact van het GEN-netwerk projecteren en die met overleg en visie aanpassen, het strategisch hanteren van fiscale stimuli, het normaliseren van het gebruik van bedrijfswagens, enz lijken ons meer aangewezen om te komen tot een leefbare stad, waarin de CO2 en Nox uitstoot binnen de perken blijft en waar duurzaam geleefd en ondernomen kan worden. Nieuwe en creatieve mobiliteitsvormen zullen enkel ontwikkelen in een situatie waarin het traditionele patroon sterk onder druk staat. Deze druk wegnemen zal ook de dynamiek die is ontstaan bij het bedrijfsleven, pendelaars en beleidsmakers temperen. Er moet in de eerste plaats meer samenwerking komen tussen de gewesten in een geïntegreerde aanpak van de mobiliteit. Zonder samenwerking is elke regionalisering gedoemd te mislukken. Nóg meer auto s de stad in laten komen, zal de stadsvlucht en groenzucht van de Brusselaars enkel maar versterken, en het fileleed van de honderdduizenden pendelaars uit Vlaanderen nog verzwaren. Terwijl de Vlaamse, Waalse en Brusselse bedrijfswereld al maanden de handen in elkaar slaan in het kader van hun Business Route 2018, for Metropolitan Brussels, en creatieve, vernieuwende oplossingen zoeken voor onder meer de mobiliteitsproblemen, blijven Gewestregeringen hun eigen gang gaan, terend op het NIMBY effect (Not In My BackYard), zonder met de verwevenheid van de piepkleine gewesten van dit piepkleine landje rekening te houden. Mobiliteit is niet alleen een kwestie van Vlaanderen, Brussel of Wallonië, maar van het hele land. Mobiliteits- en milieuproblemen overstijgen Gewestgrenzen en moeten samen aangepakt worden. Dat deze piste bestudeerd wordt, is zeker geen slecht nieuws, maar dat er geen rekening gehouden wordt met de andere, is contraproductief. Tom Smeets Adviseur Kenniscentrum Beci Commerce Design Brussels Colloquium en wedstrijd , Flagey, Brussel Een dag vol nieuwigheden en uitwisseling, met als doel te Brussel nieuwe denkpisten en dynamiek te bevorderen in het ontwerpen van verkooppunten (winkels en boetieks waarbinnen alle sectoren vertegenwoordigd worden, restaurants, bars, cafés, dienstencommercies en commerciële centra...). Schrijf u in voor het colloquium en de lancering van de wedstrijd Commerce Design Brussels,op dinsdag 23 september 2008 te Flagey, Brussel (conferentie in het Frans of/en in het Nederlands) Als meerwaarde van het colloquium op dinsdag : lancering van de jaarlijkse wedstrijd Commerce Design Brussels Lezing van Patrick Jouin om 20u. Voor de Beci leden en contacten, typ in het menu op de website, onder inschrijving, de volgende code in: Eugène en haal voordeel uit een korting van -15 % excl. BTW op de prijs van die dag (190 excl. BTW). Een organisatie van Pro Materia & Design September met de steun van Beci Info: Pro Materia, t. +32 (0) (0)

9 fautlefaire.be 2 m 05 Hoe hoog legt ú de lat? In Peking ging ik over 2 m 05. Dat is exact tien centimeter hoger dan vier jaar geleden. Vier jaar van intensieve training, begeleiding, coaching en teamwerk, vier jaar van groeien met mensen, leverde mij dus tien centimeter op: meteen goed voor goud. Ook u hebt de kracht van mensen. Hoe hoog legt ú de lat? Gouden medaille Peking 2008 STARTERS ZELFSTANDIGEN KMO S HR-PROFESSIONALS dekrachtvanmensen.be Wat u ook onderneemt in het leven, u doet het met de kracht van mensen. Die kracht bepaalt hoe hoog u de lat kunt leggen. Koester daarom dat menselijk kapitaal. Valoriseer het optimaal. Hoe? Klik naar en ontdek praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en professioneel advies op uw maat. Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er zijn voor u, om het beste uit uzelf en uw medewerkers te halen.

10 moving! Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 10 B-management neemt CDK Joseph Sadis, gedelegeerd bestuurder van B-management B-management NV, één van de hoofdspelers in de Belgische interim management markt, zet een nieuwe stap in het kader van zijn groeiplannen door de overname van CDK & ASSOCIATES NV, een Belgische vennootschap die actief is in het topsegment van de markt. Door de overname van CDK & Associates wil B-management haar operationele efficiency vergroten om nog beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de bedrijven inzake flexibele managementoplossingen. Door deze acquisitie wil B-management een nog kwalitatiever en sneller antwoord kunnen geven op de vragen van de klanten. Sedert begin 2008 is zij haar front en back office aan het uitbreiden door het aantrekken van nieuwe consultants en de versterking van haar search- en selectiecapaciteit. Door de overname van CDK, waarvan de professionele aanpak, de ethiek en de excellente reputatie ons bekoorden, bundelen wij niet alleen twee klantenportefeuilles maar ook veertig jaar sectorervaring, en zodoende zorgen wij ervoor dat wij onze klanten nog meer toegevoegde waarde kunnen brengen en de beste interim managers kunnen aantrekken en fideliseren zegt Joseph Sadis, gedelegeerd bestuurder van B-management en, samen met Frank Van Steelandt, één van de mede-oprichters van B-Management in Mede dankzij deze ontwikkeling zal B-management haar omzet kunnen verdubbelen en op korte termijn de kaap van de 10 miljoen EUR nemen. B-management Munsterstraat Brussel t f Indass ontwikkelt een software om het wagenpark te beheren De vele wetswijzigingen en het complexe beheer van het wagenpark (40-dagen regel, aftrekbeperking in functie van de CO2-uitstoot, geschiktheidsproeven) nopen tot verhoogde waakzaamheid. Inderdaad, de fiscale en sociale aspecten met betrekking tot bedrijfswagens kunnen de belangrijkste criteria bij de aankoop van een nieuwe wagen worden. De groep Indass heeft een berekeningsprogramma (ISCAR) ontwikkeld met een volledig en geautomatiseerd beheer van de bedrijfswagens die aan de werknemers ter besschikking worden gesteld voor persoonlijk gebruik. Die educatieve software behandelt alle fiscale en sociale verplichtingen van de onderneming in verband met de bedrijfswagens op basis van de persoonlijke gegevens van de onderneming en van haar werknemers. Bovendien worden de (oude en nieuwe) wettelijke bepalingen en de uitgevoerde berekeningen zorgvuldig bewaard, wat een meerwaarde kan leveren bij controle. Op initiatief van de groep Indass en van belangrijke spelers op de automarkt wordt ISCAR gratis vanaf september 2008 toegestuurd naar de Belgische ondernemingen met meer dan 20 werknemers. Indass Rue Oscar Kaisin Floreffe t f

11 leden trefpunt Mezquita & Associates opent de HR Garden Party Mezquita & Associates, het Executive Search kantoor, huldigt het concept «HR Garden Party» in, waarbij het informele karakter gekoppeld wordt aan gezelligheid. Het doel? Een antwoord bieden op de harde tendens in de aanwerving, die voorrang geeft aan waarden boven de analyse van alleen de nodige bekwaamheden. «Vandaag de dag zijn er meer dan genoeg HR-seminaries», zegt Xavier Mezquita, baas en stichter van Mezquita & Associates. «Hetgeen daarentegen ontbreekt, zijn de momenten van geheel informele ontmoetingen, zonder rechtstreeks commercieel belang, enkel om gewoon wat ideeën uit te wisselen, zonder dat men zich aan enige dagorde dient te houden.» Gelet op het succes van deze eerste uitgave, diende dit initiatief natuurlijk navolging te krijgen. «De tweede uitgave is reeds geprogrammeerd», zo verheugt zich Xavier Mezquita, die sedert vijf jaar de «Private Wine Degustation» organiseert volgens hetzelfde concept, voor een meer CEO-gericht publiek, en waarvan de 15de editie, waarop 150 genodigden aanwezig waren, plaatsgevonden heeft in maart laatstleden. Waarom uitdrukkelijk voorrang geven aan de informele kant van de manifestatie? «Men voelt thans zeer goed dat de ondernemingen niet meer de kandidaat met alleen de nodige bekwaamheden zoeken, maar ook en vooral, een persoonlijkheid en een beantwoording aan de waarden. Hier beweegt men zich duidelijk in een ander register dan de analyse van het C.V., en wel in dat veel wijder, bijna omzeggens informeel, van de relaties en de gewaarwordingen tussen een bepaalde persoon en een welbepaalde onderneming.» Xavier Mezquita en Bernard Clerfayt Mezquita & Associates Lambermontlaan Brussel t f Herman Vyverman, wordt nieuwe voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap De Algemene Vergadering van de Brusselse Havengemeenschap heeft met ingang van vandaag 03 juni, Herman Vyverman aangesteld als nieuwe Voorzitter in opvolging van Yvan Huyghebaert, Voorzitter Beci. De Brussel Havengemeenschap integreert bij Beci onder de naam Beci Port Community. Beci Port Community staat voor meer dan 350 bedrijven die in en rond de Brusselse Haven zijn gevestigd en ongeveer werknemers tellen die hier direct of indirect zijn bij betrokken. In zijn toespraak onderlijnt Vyverman ondermeer de strategische rol die de Beci Port Community als vertegenwoordiger van de bedrijven speelt in de relatie met enerzijds Het Brussels Gewest /Kabinet van Staatssecretaris Brigitte Grouwels en anderzijds met de Haven van Brussel, Laurence Bovy. Tijdens dezelfde AV worden het concrete actieplan van het nieuwe Referentiecentrum IRIS-TL als tewerkstellingsproject. En de herinrichting van de Havenlaan voorgesteld. Verder wijst Vyverman nog op het belang van de komst van de Katoennatie, het BILC en beklemtoont hij de rol van de Brusselse Haven en het belang van de communicatie met de andere Havens van belgië, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik. Uitbreidingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de havenactviteiten zijn volgens Vyverman een must en denkt daarbij aan een snelle realisatie van Schaerbeek Formation. Brusselse Havengemeenschap Havenlaan bus Brussel t f

12 moving! 12 Officity stelt een nieuwe generatie virtueel kantoor voor Nectil, de Brusselse online software uitgever, vult zijn productgamma aan met het op de markt brengen van een nieuwe virtueel kantoor: Officity. Officity is een ontwikkelde oplossing voor het beheer van publicatie en e- marketing, het eindresultaat van vier jaren ontwikkeling François Dispaux en commercialisering. Deze oplossing maakt het mogelijk om onmiddellijk en in veelvoud via te communiceren; agenda en andere databestanden te delen; het organiseren, klasseren en categoriseren van zijn contacten in werkgroepen; of e-marketing voorlichtingscampagnes te programmeren; on-line toepassingen te ontwerpen en op een website publiceren; de nodige op maat gemaakte toepassingen te ontwikkelen. Steunend op een ruime professionele ervaring, heeft My PC-Academy modulaire opleidingsprogramma s ontworpen, gebaseerd op praktijkgerichte video-opnames. Deze video s zijn flexibel en zullen de computergebruikers stap-voor-stap begeleiden in hun leerproces. My PC-Academy begeleidt de eindgebruikers bij de migratie naar Microsoft Windows Vista en Office 2007 en brengt hun kennis op peil in een mum van tijd dankzij een doelgerichte en systematische aanpak. Daardoor kunnen zij onmiddellijk met hun nieuwe computertools aan de slag en bereiken al snel eenzelfde vaardigheidsniveau. In parallel, en in partnership met gp3 Groupe Conseil (Canada, België en Luxemburg), geeft My PC-Academy adviezen in leiding van projecten en beleid van migratie projecten teneinde de Ondernemingen in hun plannen te helpen. De hulpbronnen van Officity komen van Sushee, een open source Office Management Framework uitgegeven door Nectil. Dat is een volledige gespecialiseerde tool voor het beheer van alle soorten activiteiten (bedrijven, verenigingen, liberale beroepen, ) bestemd voor op maat toegepaste ontwikkeling en integratie van Officity in uw informatica systeem. Officity wordt via drie distributiekanalen verdeeld om alle behoeften en alle budgetten te voldoen: in SaaS (Software as a Service of ASP), in licentie verhuring, en het verkoop van een klassiek licentie. Nectil Charles Demeer Straat 21A 1020 Brussel t My PC-Academy : uw kennis op peil in een mum van tijd My PC-Academy bestaat uit een team van vakmensen die een ruime ervaring hebben verworven in de ondersteuning van PC-gebruikers, voornamelijk binnen een grote wereldgroep in de landbouw- en voedingssector. Deze ervaring in het doorvoeren van migraties en de ondersteuning van meer dan gebruikers over heel Europa, gaf My PC-Academy, de aanzet tot een vernieuwende aanpak van opleidingen, toegespitst op de noodzakelijke praktische kennis voor een efficiënt dagelijks gebruik van PC en bureautica-toepassingen. My PC-Academy. Paleizenstraat 44 b Brussel t ofwel Yvan Dierckxsens, CEO en partner bij Sales Consult Yvan Dierckxsens is aan de slag gegaan als CEO en partner bij Sales Consult en Sales People, twee snelgroeiende start-ups opgericht door Angela Leone (oprichter van GRH Management), gespecialiseerd in het outsourcen van Sales professionals in B2B en B2C. Tot eind vorig jaar bekleedde Yvan Dierckxsens de functie van Executive Vice President bij USG People nadat hij jaren actief was als CEO bij Unique. Dierckxsens was bovendien ruim zes jaar voorzitter van Federgon, de vereniging van partners voor werk. Yvan Dierckxsens: Ik wou weer terug naar een rol van creatieve, passievolle ondernemer. Dicht bij mijn medewerkers en klanten staan en innovatieve ideeën ontwikkelen om hun succes te waarborgen Dat gevoel wou ik terugvinden. Daarom is het een waar plezier om aan het roer te staan van Sales Consult en Sales People. Sales Consult werd 2 jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in het vinden, binden en boosten van klanten voor bedrijven in de Business to Business (B2B). Sales People bestaat slechts 9 maanden en is gespecialiseerd in de outsourcing van sales teams in B2C (direct sales). Zij vermarkten de diensten en producten van bedrijven in Business to Customer (B2C) en Small Office en Home Office (SOHO) segmenten. Sales Consult Belgicastraat 7 Bus 1 Fountain Plaza Zaventem t f

13 BETERE KLEUREN, LAGERE KOSTEN. DE HP OFFICEJET PRO SERIE. s Werelds betrouwbaarste merk op het vlak van printing Betere kleurkwaliteit dan laser printers* Tot 50% lagere kleuren printkosten per pagina dan laser pinters Sneller dan laser printers** Opmerkelijk lager energieverbruik dan concurrentiële laser printers*** *Gebruik makend van coated paper. **Gebaseerd op snelste afdruksnelheid in kleur. ***Gebaseerd op energieverbruik tijdens afdrukken. HP Officejet PRO L7590 Prijs BTW incl recupel en reprobel : 299 Specificaties: worden gebruikt PDF scannen HP Officejet Pro K5400n De snelste kleurenprinter. Prijs Btw incl recupel: 169 Specificaties: Algemene informatie L7590 & K5400n Snelheid: 35 p. zwart/wit, 34 p. kleur Maximumgebruik: pagina s per maand. PROMOTIONEEL AANBOD 100 A4 BLADZIJDEN 3 jaar garantie 3 INKTPATRONEN CD-ROM BUSINESS MARKETING DESIGN inclusief vervangen defecte printer binnen 24u **

14 moving! Sfeer in de keuken L atelier des Chefs : de nieuwe generatie kookcursussen 14 Febelgra Bruxelles steunt grafische opleidingen In het kader van de steun die het verleent aan de grafische opleidingen in het Hoofdstedelijk Gewest, heeft Febelgra Brussel eind juni prijzen aan verdienstelijke leerlingen uitgereikt in de grafische scholen te Brussel. De laureaten ontvingen een certificaat en een geschenkcheque. Een overzicht van de scholen : Haute Ecole Francisco Ferrer (Technisch Hoger Onderwijs), Institut Diderot (secundaire beroeps- en technisch onderwijs), Institut Don Bosco (7e aanvullende jaar grafisch onderwijs), Institut Diderot (sociale promotie). Febelgra is de koepel van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. De zeer arbeids- en kapitaalintensieve sector stelt mensen tewerk. De grafische sector is een uitgesproken KMO sector en realiseert een omzetcijfer van 3,85 miljard, waarvan bijna 40 % wordt gerealiseerd door export. Febelgra Belliardstraat 20 Bus Brussel t f Al meer dan een jaar is het geleden dat L atelier des Chefs zich in Brussel heeft gevestigd. Verder bouwend op het aanhoudende succes in Frankrijk hebben de broers Bergerault onze hoofdstad uitgekozen als vertrekpunt voor hun eerste internationale expeditie. Een ervaring die hen vleugels heeft gegeven, want het jaar nadien hebben ze ook Lille, Londen en Nantes de weg naar de keuken getoond. In september opent hun nieuwe atelier in Parijs en aan de horizon lonken al franchises in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten! Waarom zetten ze zo een vaart achter hun ontwikkeling? Simpel, omdat onze formule werkt. Een keuken, gemotiveerde professionele chef-koks en een ontspannen sfeer dat zijn de ingrediënten van ons succes, benadrukt Nicolas Bergerault. Wij hebben nu 400 tot 500 klanten per dag. Het publiek voelt de behoefte om opnieuw de keuken in te trekken. Onze aanpak is nooit eerder gezien: simpel, ludiek, maar ook spectaculair. De verwachtingen zijn hetzelfde in Frankrijk, België of zelfs Engeland. In vier jaartjes heeft L atelier des Chefs zich opgewerkt tot eenzame hoogten. Wat gisteren nog een zotte droom was van twee broers is nu een KMO van 50 loontrekkenden (sinds zijn ontstaan wordt per maand meer als één job gecreëerd) dat in 2007 een zakencijfer van 4,7 miljoen euro realiseerde. Een cijfer dat zijn oprichters verviervoudigd willen zien tegen Het Belgische Bobex is de grootste Europese online marktplaats die ondernemers samenbrengt. Na de succesvolle opzet van platformen in België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg, start het bedrijf nu ook een Zweeds online handelsplatform. Bobex is een online marktplaats die ondernemers en KMO s samenbrengt. Bedrijven sturen er hun projectaanvragen uit, waarop aanbieders antwoorden met voorstellen op maat. De Bobex handelsplaats zorgt ervoor dat beide partijen elkaar op een vlotte manier vinden, mits kwaliteitscontroles. Meer en meer bedrijven halen een behoorlijk deel van hun omzet via dit unieke kanaal. De Belgische versie van de handelsplaats telt meer dan Belgische KMO-gebruikers. Bobex.com is een Belgisch bedrijf dat in 2000 opgericht werd, in volle dotcom boom. Bobex is opgestart met België als testmarkt, ervan uitgaande dat als het in België lukte, het ook in andere landen succesvol zou verlopen. Ons systeem heeft zich intussen bewezen in de Benelux, waar we vandaag de onbetwiste marktleider zijn. Een verdere internationale ontwikkeling leek ons dan ook een logische volgende stap. vertelt Jean-Louis Van Marcke, CEO van Bobex. Bobex Centre Dansaert Aloststraat Brussel t f L Atelier des Chefs Kathuizerstraat Brussel t f Bobex : de grootste Europese online marktplaats voor bedrijven De verdienstelijke leerlingen van de Haute Ecole Francisco Ferrer : Jérôme Liesse (1e jaar), Myriam Santos-Neves (2e jaar). Vincent Marion (3de jaar), Jean-Louis Van Marcke, CEO van Bobex Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten

Nadere informatie

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC n 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC DOSSIER

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

Transport en logistiek in de stad

Transport en logistiek in de stad p.505379 Oktober 2013 nr.08 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Willemarck, nieuwe BECI-voorzitter Interview: Olivier Deleuze De bedrijfsjurist, een risicomanager Transport

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie