Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl"

Transcriptie

1 September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken, zonder overleg Special C Managers Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

2 Probleem om te kiezen? Beci reikt u een waaier van diensten aan! Advies, networking, opleidingen en seminars, prospectiebestanden, business op Europees en internationaal niveau, Aan u de keuze! Aarzel niet en word lid! Geef ons een seintje op het nummer of surf naar

3 editoriaal Hervormingen om het land te besturen en de burgers te dienen! De voorspellingen voor de economische evolutie geven weinig reden tot juichen: een inflatie die tot ongerustheid van de KBO in België boven 5% ligt; tekenen van recessie duiken op in diverse landen die onze klant zijn; de banksector staat onder druk; problemen met de duurzame inzet van onze energiereserves (die ook technologische, financiële en geopolitieke gevolgen hebben) en de demografische ontwikkeling zijn bittere pillen om te slikken. Tal van kopzorgen waarmee de bevolking en de economische actoren elke dag overstelpt worden. Die zouden dus ook de bestuurders van ons land zorgen moeten baren. Ze hebben trouwens geen andere keuze: zich niet bezighouden met deze problemen zou veel weg hebben van een weigering tot bestuur en dat zou een ernstige politieke fout zijn. In buitenlandse ogen lijkt België vandaag nochtans andere, belangrijkere prioriteiten te hebben, van institutionele aard. Ons land staat vooral bekend om zijn politiek-taalkundige wederwaardigheden. De vraag over ons voortbestaan wordt wereldwijd gesteld (in Europa, in de Verenigde Staten, in Bolivia en zelfs in China!). Niemand heeft er ook maar iets bij te winnen om vast te klampen aan die bespottelijke houding, gebonden aan het chronische onvermogen van onze politieke leiders om de juiste omstandigheden te creëren en de hervormingen door te voeren die nodig zijn voor de goede werking van de Staat. Laten we duidelijk zijn. Hervormingen zijn nodig in ons land, maar moeten als enige doel hebben om ons land beduidend beter te besturen en de burgers beter te dienen. De echte toegevoegde waarde van Brussel is zijn rol als groot stadscentrum in het hart van het moderne Europa. Laten we duidelijk zijn. Hervormingen zijn nodig in ons land, maar moeten als enige doel hebben om ons land beduidend beter te besturen en de burgers beter te dienen. Ze mogen niet draaien rond problemen die de politieke bevoegdheden beperken en in de toekomst weer voor verdeeldheid zullen zorgen. In maart van dit jaar heeft Beci, samen met de werkgeversorganisaties van de twee andere gewesten en het VBO, in een gezamenlijk solidariteitspact de voorwaarden bepaald die nodig zijn voor de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Hierin wordt ook benadrukt dat dit Pact niet verwezenlijkt kan worden zonder de samenwerking tussen alle bestuursniveaus, zodat die elkaar ondersteunen en efficiënt gaan samenwerken. De drie werkgeversorganisaties en het VBO werken momenteel aan een actieplan dat loopt over tien jaar, bedoeld om het economisch potentieel van Brussel te benutten ten dienste van zijn hinterland: de toekomstige Business Route 2018 for Brussels Metropolitan Region (BMR). De bedrijfsorganisaties nemen dus, in navolging van het unanieme mandaat van hun leden, hun verantwoordelijkheden op en wijzen de weg naar coherentie. Kunnen de publieke mandatarissen niet hetzelfde doen? 3 Deze hervormingen van onze instellingen zijn onontbeerlijk om weer tot een coherente structuur te komen en geen afscheuring te veroorzaken. De verdeling van de bevoegdheden moet gericht zijn op de afbakening van homogene competentieblokken binnen een sterke federale Staat. De rol en het belang van Brussel, in het land en in Europa, moeten worden erkend en bevorderd. Brussel moet de middelen aangereikt krijgen om zijn internationale aantrekkingskracht uit te spelen, ten voordele van het land en alle federale entiteiten. We zeggen waar het op staat: een goed beheer van het centrale gebied van ons land moet de grootste uitdaging van deze hervorming zijn. Dit Brussels hoofdstedelijk gebied is goed voor 30% van ons BBP, 25% van de werkgelegenheid en vormt een globaal handelsmerk dat volgens de berekeningen van bepaalde economisten 456 miljard dollar waard is. Yvan Huyghebaert, Voorzitter van Beci - Kamer van Koophandel van Brussel Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci - Verbond van Ondernemingen te Brussel

4 inhoud SEPTEMBER 08 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie 17 rijvakken, zonder overleg 10 Leden Trefpunt 16 Job Days Mobiliteit van Europese burgers stimuleren 18 In de kijker Job Day in de Haven van Brussel 19 Internationaal De Brussels Infrastructure Business Club staat op de rails 58 Notulen van de statutaire algemene vergadering van Beci-VOB van16 april Reclame index 61 Agenda 62 Toetredingsaanvragen DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 20 Special C Managers Vrouwen aan de top: een andere manier van leiding geven? 26 Toolbox 31 Telex 32 BizzBox News DOSSIER Energie 35 Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? 40 Is de energiemarkt in Brussel vrijgemaakt? 44 Zuinig omspringen met energie: hoe breng je je medewerkers verantwoordelijkheidsbesef bij? DOSSIER Outsourcing & facility management 47 De kosten drukken door je toe te spitsen op de kernactiviteiten! 50 Facility Management in 7 vragen 52 AOS Studley: gebouwen uitgedacht vanuit het standpunt van de gebruikers 54 Vedior of HR à la carte 56 Sodexo weg van achter het fornuis Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS / Data Translation Cover foto: Fluxys ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre November 2008 Brussel, de ondernemingen en hun milieu Deadline voor uw reservaties : 15 oktober 2008 December 2008 Internationale handel Deadline voor uw reservaties : 15 november 2008 Structurele partners van Beci

5 Het nieuwe label voor succes. Haarscherpe afdrukken tot 20 ppm met de kleurenlaserprinters van Brother. Netwerkklaar, tevens beschikbaar met een rectoversomodule. Kopiëren, faxen en scannen behoren tot de mogelijkheden in de plaatsbesparende multifunctionals. Reeds beschikbaar vanaf 555 incl. btw. Meer info op of bel 02/

6 opinie Brussel zal als een flessenhals fungeren POLEMIEK 17 rijvakken, zonder overleg 6 Met een timing die iedereen op snelheid pakte, in volle regeringscrisis, ontvouwde de Vlaamse Regering haar intentie om de Ring rond Brussel uit te breiden. Of 17 (!) rijvakken werkelijk nodig of mogelijk zijn op stukken van de Ring, willen we overlaten aan het onderzoek dat van start ging. Dat hiermee de discussie over de mobiliteitsproblemen opnieuw op de voorgrond komt, kan enkel maar toegejuicht worden. Het spijt ons evenwel dat de Brusselse bedrijfswereld niet geraadpleegd werd, terwijl zij ook betrokken partij zijn. In tijden waarin de olieprijs op een permanent hoog niveau geparkeerd staat, autoconstructeurs volop de kaart van zuinige en propere wagens trekken (Ford en GM schrappen hun gamma s aan benzineverslindende pickups en SUV s) vervoersmodi volop herdacht worden en zelfs het fietsgebruik aan belang wint, lijkt het zoeken naar een oplossing voor het almaar groeiend mobiliteitsprobleem in het verbreden van de autowegen enigszins voorbijgestreefd. Men grijpt terug naar oude recepten die nergens echt werken, daar in de hele wereld de autowegen dichtslibben, hoeveel rijvakken er ook aangelegd worden. Mobiliteitsexperts rekenen gemakkelijk voor hoe snel 17 vakken opnieuw gesatureerd raken. Meer plaats betekent immers ook dat meer naar de auto en de vrachtwagen gegrepen zal worden. In Brussel en in de rest van de wereld groeide de laatste jaren het besef dat de oplossing voor het mobiliteitsprobleem niet ligt in nog meer auto s en vrachtwagens maar in een efficiënt en snel openbaar vervoer, waarbij de metro moet uitgebreid worden en het GEN er zo snel mogelijk moet komen en creatieve oplossingen aan belang winnen. Europa trekt overigens steeds meer de kaart van duurzaam en intermodaal vrachtvervoer (combinaties van weg, spoor en binnenvaart). Als het resultaat van dit plan is dat meer auto s Brussel bereiken, dan dreigt deze nieuwe dynamiek grondig in de war te gestuurd te worden. Alarmerender is evenwel dat dit plan geen rekening houdt met het miljoen mensen dat in de hoofdstad woont en die de gevolgen van een grotere toestroom van auto s moeten dragen, net zoals die van de pendelaars. De mening van de Brusselse stakeholders, en niet in het minst de werkgevers, werd niet gevraagd. Het evenwicht tussen de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt al jaren op de proef gesteld door de almaar groeiende gemotoriseerde mobiliteit. Steeds meer mensen nemen er het openbaar vervoer. Ambitieuze bedrijfsvervoersplannen werden uitgedacht. Er zijn andere knopen die eerst ontward zouden moeten worden. Dat de nieuwe tramlijn naar de NATO niet mag doorgetrokken worden tot Zaventem - daar die over Vlaams grondgebied zou rijden is in feite te gek voor woorden. Het Gewestelijk Express Netwerk moet sneller en met meer visie en overleg uitgewerkt worden. Bij elk GEN-station zullen ook meer parkeerplaatsen voorzien moeten worden, maar daar staat blijkbaar niemand bij stil. Iemand zal die toch moeten financieren. Het is een miljoenenproject, maar het is onmogelijk om geactualiseerde informatie over te vinden. Men zou ook moeten onderzoeken welk de impact zou kunnen zijn van de sluiting van de ring, die ten zuiden van Brussel nog altijd niet rond is. Werken aan de wegeninfrastructuur

7 Manager Life & Comfort Omdat ook uw privé-projecten uw passie voor ondernemen verdienen U wilt uw toekomst veilig stellen en u bent op zoek naar financiële bescherming voor uzelf en voor uw gezin? U wenst bovendien werk te maken van een privé-vastgoedproject? Zoek niet langer. Manager Life & Comfort is dé ideale oplossing. Dit aanvullende pensioenplan van AXA Ondernemingen is bijzonder voordelig, zowel voor u als voor uw onderneming. Wenst u hierover meer te weten? Neem dan contact op met uw makelaar of AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

8 opinie 8 in de stad zullen onvermijdelijk moeten volgen op een grotere toestroom van auto s, die net zo onvermijdelijk zullen moeten aanschuiven bij het inrijden van de stad. Ingrijpen in het stadswegennet van de dichtbebouwde hoofdstad is haast onmogelijk. Brussel zal als een flessenhals fungeren. Mededeling De vraag die dan ook rijst is of het niet zinvoller en goedkoper is om te investeren in creatieve, progressieve vormen van mobiliteit. Alle voorspellingen en projecties van mobiliteitsexperts tonen aan dat het gemotoriseerd vervoer enkel maar zal toenemen, bij gelijkblijvend beleid. Men moet ook bestuderen of het niet zinvoller is om mensen te stimuleren om weer in de hoofdstad te komen wonen, de mogelijkheden van telewerking te bekijken, de impact van het GEN-netwerk projecteren en die met overleg en visie aanpassen, het strategisch hanteren van fiscale stimuli, het normaliseren van het gebruik van bedrijfswagens, enz lijken ons meer aangewezen om te komen tot een leefbare stad, waarin de CO2 en Nox uitstoot binnen de perken blijft en waar duurzaam geleefd en ondernomen kan worden. Nieuwe en creatieve mobiliteitsvormen zullen enkel ontwikkelen in een situatie waarin het traditionele patroon sterk onder druk staat. Deze druk wegnemen zal ook de dynamiek die is ontstaan bij het bedrijfsleven, pendelaars en beleidsmakers temperen. Er moet in de eerste plaats meer samenwerking komen tussen de gewesten in een geïntegreerde aanpak van de mobiliteit. Zonder samenwerking is elke regionalisering gedoemd te mislukken. Nóg meer auto s de stad in laten komen, zal de stadsvlucht en groenzucht van de Brusselaars enkel maar versterken, en het fileleed van de honderdduizenden pendelaars uit Vlaanderen nog verzwaren. Terwijl de Vlaamse, Waalse en Brusselse bedrijfswereld al maanden de handen in elkaar slaan in het kader van hun Business Route 2018, for Metropolitan Brussels, en creatieve, vernieuwende oplossingen zoeken voor onder meer de mobiliteitsproblemen, blijven Gewestregeringen hun eigen gang gaan, terend op het NIMBY effect (Not In My BackYard), zonder met de verwevenheid van de piepkleine gewesten van dit piepkleine landje rekening te houden. Mobiliteit is niet alleen een kwestie van Vlaanderen, Brussel of Wallonië, maar van het hele land. Mobiliteits- en milieuproblemen overstijgen Gewestgrenzen en moeten samen aangepakt worden. Dat deze piste bestudeerd wordt, is zeker geen slecht nieuws, maar dat er geen rekening gehouden wordt met de andere, is contraproductief. Tom Smeets Adviseur Kenniscentrum Beci Commerce Design Brussels Colloquium en wedstrijd , Flagey, Brussel Een dag vol nieuwigheden en uitwisseling, met als doel te Brussel nieuwe denkpisten en dynamiek te bevorderen in het ontwerpen van verkooppunten (winkels en boetieks waarbinnen alle sectoren vertegenwoordigd worden, restaurants, bars, cafés, dienstencommercies en commerciële centra...). Schrijf u in voor het colloquium en de lancering van de wedstrijd Commerce Design Brussels,op dinsdag 23 september 2008 te Flagey, Brussel (conferentie in het Frans of/en in het Nederlands) Als meerwaarde van het colloquium op dinsdag : lancering van de jaarlijkse wedstrijd Commerce Design Brussels Lezing van Patrick Jouin om 20u. Voor de Beci leden en contacten, typ in het menu op de website, onder inschrijving, de volgende code in: Eugène en haal voordeel uit een korting van -15 % excl. BTW op de prijs van die dag (190 excl. BTW). Een organisatie van Pro Materia & Design September met de steun van Beci Info: Pro Materia, t. +32 (0) (0)

9 fautlefaire.be 2 m 05 Hoe hoog legt ú de lat? In Peking ging ik over 2 m 05. Dat is exact tien centimeter hoger dan vier jaar geleden. Vier jaar van intensieve training, begeleiding, coaching en teamwerk, vier jaar van groeien met mensen, leverde mij dus tien centimeter op: meteen goed voor goud. Ook u hebt de kracht van mensen. Hoe hoog legt ú de lat? Gouden medaille Peking 2008 STARTERS ZELFSTANDIGEN KMO S HR-PROFESSIONALS dekrachtvanmensen.be Wat u ook onderneemt in het leven, u doet het met de kracht van mensen. Die kracht bepaalt hoe hoog u de lat kunt leggen. Koester daarom dat menselijk kapitaal. Valoriseer het optimaal. Hoe? Klik naar en ontdek praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en professioneel advies op uw maat. Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er zijn voor u, om het beste uit uzelf en uw medewerkers te halen.

10 moving! Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 10 B-management neemt CDK Joseph Sadis, gedelegeerd bestuurder van B-management B-management NV, één van de hoofdspelers in de Belgische interim management markt, zet een nieuwe stap in het kader van zijn groeiplannen door de overname van CDK & ASSOCIATES NV, een Belgische vennootschap die actief is in het topsegment van de markt. Door de overname van CDK & Associates wil B-management haar operationele efficiency vergroten om nog beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de bedrijven inzake flexibele managementoplossingen. Door deze acquisitie wil B-management een nog kwalitatiever en sneller antwoord kunnen geven op de vragen van de klanten. Sedert begin 2008 is zij haar front en back office aan het uitbreiden door het aantrekken van nieuwe consultants en de versterking van haar search- en selectiecapaciteit. Door de overname van CDK, waarvan de professionele aanpak, de ethiek en de excellente reputatie ons bekoorden, bundelen wij niet alleen twee klantenportefeuilles maar ook veertig jaar sectorervaring, en zodoende zorgen wij ervoor dat wij onze klanten nog meer toegevoegde waarde kunnen brengen en de beste interim managers kunnen aantrekken en fideliseren zegt Joseph Sadis, gedelegeerd bestuurder van B-management en, samen met Frank Van Steelandt, één van de mede-oprichters van B-Management in Mede dankzij deze ontwikkeling zal B-management haar omzet kunnen verdubbelen en op korte termijn de kaap van de 10 miljoen EUR nemen. B-management Munsterstraat Brussel t f Indass ontwikkelt een software om het wagenpark te beheren De vele wetswijzigingen en het complexe beheer van het wagenpark (40-dagen regel, aftrekbeperking in functie van de CO2-uitstoot, geschiktheidsproeven) nopen tot verhoogde waakzaamheid. Inderdaad, de fiscale en sociale aspecten met betrekking tot bedrijfswagens kunnen de belangrijkste criteria bij de aankoop van een nieuwe wagen worden. De groep Indass heeft een berekeningsprogramma (ISCAR) ontwikkeld met een volledig en geautomatiseerd beheer van de bedrijfswagens die aan de werknemers ter besschikking worden gesteld voor persoonlijk gebruik. Die educatieve software behandelt alle fiscale en sociale verplichtingen van de onderneming in verband met de bedrijfswagens op basis van de persoonlijke gegevens van de onderneming en van haar werknemers. Bovendien worden de (oude en nieuwe) wettelijke bepalingen en de uitgevoerde berekeningen zorgvuldig bewaard, wat een meerwaarde kan leveren bij controle. Op initiatief van de groep Indass en van belangrijke spelers op de automarkt wordt ISCAR gratis vanaf september 2008 toegestuurd naar de Belgische ondernemingen met meer dan 20 werknemers. Indass Rue Oscar Kaisin Floreffe t f

11 leden trefpunt Mezquita & Associates opent de HR Garden Party Mezquita & Associates, het Executive Search kantoor, huldigt het concept «HR Garden Party» in, waarbij het informele karakter gekoppeld wordt aan gezelligheid. Het doel? Een antwoord bieden op de harde tendens in de aanwerving, die voorrang geeft aan waarden boven de analyse van alleen de nodige bekwaamheden. «Vandaag de dag zijn er meer dan genoeg HR-seminaries», zegt Xavier Mezquita, baas en stichter van Mezquita & Associates. «Hetgeen daarentegen ontbreekt, zijn de momenten van geheel informele ontmoetingen, zonder rechtstreeks commercieel belang, enkel om gewoon wat ideeën uit te wisselen, zonder dat men zich aan enige dagorde dient te houden.» Gelet op het succes van deze eerste uitgave, diende dit initiatief natuurlijk navolging te krijgen. «De tweede uitgave is reeds geprogrammeerd», zo verheugt zich Xavier Mezquita, die sedert vijf jaar de «Private Wine Degustation» organiseert volgens hetzelfde concept, voor een meer CEO-gericht publiek, en waarvan de 15de editie, waarop 150 genodigden aanwezig waren, plaatsgevonden heeft in maart laatstleden. Waarom uitdrukkelijk voorrang geven aan de informele kant van de manifestatie? «Men voelt thans zeer goed dat de ondernemingen niet meer de kandidaat met alleen de nodige bekwaamheden zoeken, maar ook en vooral, een persoonlijkheid en een beantwoording aan de waarden. Hier beweegt men zich duidelijk in een ander register dan de analyse van het C.V., en wel in dat veel wijder, bijna omzeggens informeel, van de relaties en de gewaarwordingen tussen een bepaalde persoon en een welbepaalde onderneming.» Xavier Mezquita en Bernard Clerfayt Mezquita & Associates Lambermontlaan Brussel t f Herman Vyverman, wordt nieuwe voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap De Algemene Vergadering van de Brusselse Havengemeenschap heeft met ingang van vandaag 03 juni, Herman Vyverman aangesteld als nieuwe Voorzitter in opvolging van Yvan Huyghebaert, Voorzitter Beci. De Brussel Havengemeenschap integreert bij Beci onder de naam Beci Port Community. Beci Port Community staat voor meer dan 350 bedrijven die in en rond de Brusselse Haven zijn gevestigd en ongeveer werknemers tellen die hier direct of indirect zijn bij betrokken. In zijn toespraak onderlijnt Vyverman ondermeer de strategische rol die de Beci Port Community als vertegenwoordiger van de bedrijven speelt in de relatie met enerzijds Het Brussels Gewest /Kabinet van Staatssecretaris Brigitte Grouwels en anderzijds met de Haven van Brussel, Laurence Bovy. Tijdens dezelfde AV worden het concrete actieplan van het nieuwe Referentiecentrum IRIS-TL als tewerkstellingsproject. En de herinrichting van de Havenlaan voorgesteld. Verder wijst Vyverman nog op het belang van de komst van de Katoennatie, het BILC en beklemtoont hij de rol van de Brusselse Haven en het belang van de communicatie met de andere Havens van belgië, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik. Uitbreidingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de havenactviteiten zijn volgens Vyverman een must en denkt daarbij aan een snelle realisatie van Schaerbeek Formation. Brusselse Havengemeenschap Havenlaan bus Brussel t f

12 moving! 12 Officity stelt een nieuwe generatie virtueel kantoor voor Nectil, de Brusselse online software uitgever, vult zijn productgamma aan met het op de markt brengen van een nieuwe virtueel kantoor: Officity. Officity is een ontwikkelde oplossing voor het beheer van publicatie en e- marketing, het eindresultaat van vier jaren ontwikkeling François Dispaux en commercialisering. Deze oplossing maakt het mogelijk om onmiddellijk en in veelvoud via te communiceren; agenda en andere databestanden te delen; het organiseren, klasseren en categoriseren van zijn contacten in werkgroepen; of e-marketing voorlichtingscampagnes te programmeren; on-line toepassingen te ontwerpen en op een website publiceren; de nodige op maat gemaakte toepassingen te ontwikkelen. Steunend op een ruime professionele ervaring, heeft My PC-Academy modulaire opleidingsprogramma s ontworpen, gebaseerd op praktijkgerichte video-opnames. Deze video s zijn flexibel en zullen de computergebruikers stap-voor-stap begeleiden in hun leerproces. My PC-Academy begeleidt de eindgebruikers bij de migratie naar Microsoft Windows Vista en Office 2007 en brengt hun kennis op peil in een mum van tijd dankzij een doelgerichte en systematische aanpak. Daardoor kunnen zij onmiddellijk met hun nieuwe computertools aan de slag en bereiken al snel eenzelfde vaardigheidsniveau. In parallel, en in partnership met gp3 Groupe Conseil (Canada, België en Luxemburg), geeft My PC-Academy adviezen in leiding van projecten en beleid van migratie projecten teneinde de Ondernemingen in hun plannen te helpen. De hulpbronnen van Officity komen van Sushee, een open source Office Management Framework uitgegeven door Nectil. Dat is een volledige gespecialiseerde tool voor het beheer van alle soorten activiteiten (bedrijven, verenigingen, liberale beroepen, ) bestemd voor op maat toegepaste ontwikkeling en integratie van Officity in uw informatica systeem. Officity wordt via drie distributiekanalen verdeeld om alle behoeften en alle budgetten te voldoen: in SaaS (Software as a Service of ASP), in licentie verhuring, en het verkoop van een klassiek licentie. Nectil Charles Demeer Straat 21A 1020 Brussel t My PC-Academy : uw kennis op peil in een mum van tijd My PC-Academy bestaat uit een team van vakmensen die een ruime ervaring hebben verworven in de ondersteuning van PC-gebruikers, voornamelijk binnen een grote wereldgroep in de landbouw- en voedingssector. Deze ervaring in het doorvoeren van migraties en de ondersteuning van meer dan gebruikers over heel Europa, gaf My PC-Academy, de aanzet tot een vernieuwende aanpak van opleidingen, toegespitst op de noodzakelijke praktische kennis voor een efficiënt dagelijks gebruik van PC en bureautica-toepassingen. My PC-Academy. Paleizenstraat 44 b Brussel t ofwel Yvan Dierckxsens, CEO en partner bij Sales Consult Yvan Dierckxsens is aan de slag gegaan als CEO en partner bij Sales Consult en Sales People, twee snelgroeiende start-ups opgericht door Angela Leone (oprichter van GRH Management), gespecialiseerd in het outsourcen van Sales professionals in B2B en B2C. Tot eind vorig jaar bekleedde Yvan Dierckxsens de functie van Executive Vice President bij USG People nadat hij jaren actief was als CEO bij Unique. Dierckxsens was bovendien ruim zes jaar voorzitter van Federgon, de vereniging van partners voor werk. Yvan Dierckxsens: Ik wou weer terug naar een rol van creatieve, passievolle ondernemer. Dicht bij mijn medewerkers en klanten staan en innovatieve ideeën ontwikkelen om hun succes te waarborgen Dat gevoel wou ik terugvinden. Daarom is het een waar plezier om aan het roer te staan van Sales Consult en Sales People. Sales Consult werd 2 jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in het vinden, binden en boosten van klanten voor bedrijven in de Business to Business (B2B). Sales People bestaat slechts 9 maanden en is gespecialiseerd in de outsourcing van sales teams in B2C (direct sales). Zij vermarkten de diensten en producten van bedrijven in Business to Customer (B2C) en Small Office en Home Office (SOHO) segmenten. Sales Consult Belgicastraat 7 Bus 1 Fountain Plaza Zaventem t f

13 BETERE KLEUREN, LAGERE KOSTEN. DE HP OFFICEJET PRO SERIE. s Werelds betrouwbaarste merk op het vlak van printing Betere kleurkwaliteit dan laser printers* Tot 50% lagere kleuren printkosten per pagina dan laser pinters Sneller dan laser printers** Opmerkelijk lager energieverbruik dan concurrentiële laser printers*** *Gebruik makend van coated paper. **Gebaseerd op snelste afdruksnelheid in kleur. ***Gebaseerd op energieverbruik tijdens afdrukken. HP Officejet PRO L7590 Prijs BTW incl recupel en reprobel : 299 Specificaties: worden gebruikt PDF scannen HP Officejet Pro K5400n De snelste kleurenprinter. Prijs Btw incl recupel: 169 Specificaties: Algemene informatie L7590 & K5400n Snelheid: 35 p. zwart/wit, 34 p. kleur Maximumgebruik: pagina s per maand. PROMOTIONEEL AANBOD 100 A4 BLADZIJDEN 3 jaar garantie 3 INKTPATRONEN CD-ROM BUSINESS MARKETING DESIGN inclusief vervangen defecte printer binnen 24u **

14 moving! Sfeer in de keuken L atelier des Chefs : de nieuwe generatie kookcursussen 14 Febelgra Bruxelles steunt grafische opleidingen In het kader van de steun die het verleent aan de grafische opleidingen in het Hoofdstedelijk Gewest, heeft Febelgra Brussel eind juni prijzen aan verdienstelijke leerlingen uitgereikt in de grafische scholen te Brussel. De laureaten ontvingen een certificaat en een geschenkcheque. Een overzicht van de scholen : Haute Ecole Francisco Ferrer (Technisch Hoger Onderwijs), Institut Diderot (secundaire beroeps- en technisch onderwijs), Institut Don Bosco (7e aanvullende jaar grafisch onderwijs), Institut Diderot (sociale promotie). Febelgra is de koepel van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. De zeer arbeids- en kapitaalintensieve sector stelt mensen tewerk. De grafische sector is een uitgesproken KMO sector en realiseert een omzetcijfer van 3,85 miljard, waarvan bijna 40 % wordt gerealiseerd door export. Febelgra Belliardstraat 20 Bus Brussel t f Al meer dan een jaar is het geleden dat L atelier des Chefs zich in Brussel heeft gevestigd. Verder bouwend op het aanhoudende succes in Frankrijk hebben de broers Bergerault onze hoofdstad uitgekozen als vertrekpunt voor hun eerste internationale expeditie. Een ervaring die hen vleugels heeft gegeven, want het jaar nadien hebben ze ook Lille, Londen en Nantes de weg naar de keuken getoond. In september opent hun nieuwe atelier in Parijs en aan de horizon lonken al franchises in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten! Waarom zetten ze zo een vaart achter hun ontwikkeling? Simpel, omdat onze formule werkt. Een keuken, gemotiveerde professionele chef-koks en een ontspannen sfeer dat zijn de ingrediënten van ons succes, benadrukt Nicolas Bergerault. Wij hebben nu 400 tot 500 klanten per dag. Het publiek voelt de behoefte om opnieuw de keuken in te trekken. Onze aanpak is nooit eerder gezien: simpel, ludiek, maar ook spectaculair. De verwachtingen zijn hetzelfde in Frankrijk, België of zelfs Engeland. In vier jaartjes heeft L atelier des Chefs zich opgewerkt tot eenzame hoogten. Wat gisteren nog een zotte droom was van twee broers is nu een KMO van 50 loontrekkenden (sinds zijn ontstaan wordt per maand meer als één job gecreëerd) dat in 2007 een zakencijfer van 4,7 miljoen euro realiseerde. Een cijfer dat zijn oprichters verviervoudigd willen zien tegen Het Belgische Bobex is de grootste Europese online marktplaats die ondernemers samenbrengt. Na de succesvolle opzet van platformen in België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg, start het bedrijf nu ook een Zweeds online handelsplatform. Bobex is een online marktplaats die ondernemers en KMO s samenbrengt. Bedrijven sturen er hun projectaanvragen uit, waarop aanbieders antwoorden met voorstellen op maat. De Bobex handelsplaats zorgt ervoor dat beide partijen elkaar op een vlotte manier vinden, mits kwaliteitscontroles. Meer en meer bedrijven halen een behoorlijk deel van hun omzet via dit unieke kanaal. De Belgische versie van de handelsplaats telt meer dan Belgische KMO-gebruikers. Bobex.com is een Belgisch bedrijf dat in 2000 opgericht werd, in volle dotcom boom. Bobex is opgestart met België als testmarkt, ervan uitgaande dat als het in België lukte, het ook in andere landen succesvol zou verlopen. Ons systeem heeft zich intussen bewezen in de Benelux, waar we vandaag de onbetwiste marktleider zijn. Een verdere internationale ontwikkeling leek ons dan ook een logische volgende stap. vertelt Jean-Louis Van Marcke, CEO van Bobex. Bobex Centre Dansaert Aloststraat Brussel t f L Atelier des Chefs Kathuizerstraat Brussel t f Bobex : de grootste Europese online marktplaats voor bedrijven De verdienstelijke leerlingen van de Haute Ecole Francisco Ferrer : Jérôme Liesse (1e jaar), Myriam Santos-Neves (2e jaar). Vincent Marion (3de jaar), Jean-Louis Van Marcke, CEO van Bobex Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson

15 Bespaar liever op uw betalingsverkeer met de KBC-Business Comfortrekening. Voor uw zaak, praktijk of onderneming gebruikt u bijna dagelijks uw zichtrekening, uw bank- of kredietkaart, elektronisch bankieren, Voor elk van deze diensten betaalt u apart en meestal op verschillende tijdstippen. Dat maakt het moeilijk om uw totale kostprijs op jaarbasis in te schatten. Als ondernemer bent u nochtans gesteld op duidelijkheid en betalingscomfort. Daarom is, uit onze ervaring in het adviseren van ondernemers, het idee ontstaan om de meest courante betalingsbehoeften te bundelen en aan te bieden tegen een vaste, voordelige pakketbijdrage. Met de KBC- Business Comfortrekening spaart u dus niet alleen geld uit, maar u kunt het pakket ook uitbreiden met andere bankdiensten op uw maat. Surf dus snel naar de website en ontdek wat u in de praktijk kunt besparen. Of kom er gerust eens over praten. Want praten werkt. we hebben het voor u Een onderneming van de KBC-groep

16 job days TEWERKSTELLING Mobiliteit van Europese burgers stimuleren Sinds 2 jaar organiseert de Europese Commissie European Job Days in meer dan 200 Europese steden. In Brussel deed ze dat samen met Beci: Job Day Europe. De Commissie zit hierin een middel om de mobiliteit van de werknemers te stimuleren. Jimmy Jamar, Communicatieverantwoordelijke bij het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen van de Europese Commissie, geeft meer uitleg over werkgelegenheid en mobiliteit van de Europese burgers. 16 Sinds drie jaar organiseert de Europese Commissie European Job Days in heel Europa. Waarom dit initiatief? Beci kwam in 2006, het Europese Jaar van de mobiliteit van werknemers, met het voorstel om deel te nemen aan hun Brussels Job Days en in het bijzonder aan de Job Day Europe die zij naar aanleiding hiervan lanceerden. Wij hebben vastgesteld dat jobbeurzen in alle landen van de Unie op verschillende momenten worden georganiseerd. Om deze initiatieven een echt Europese impact te geven en om de doeltreffendheid van de inspanningen op het vlak van werkgelegenheid en verbetering van de vaardigheden op Europees vlak beter te kunnen meten, hebben we voorgesteld om in alle landen gelijktijdig jobbeurzen te organiseren aan het begin van de herfst. Het eerste jaar al antwoordden meer dan 200 steden op onze uitnodiging. Dit jaar zullen meer dan 250 steden en meer dan deelnemers meedoen. Maar dit initiatief moet er natuurlijk vooral toe leiden dat er duizenden nieuwe banen worden gecreëerd. Jimmy Jamar Communicatieverantwoordelijke bij het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen van de Europese Commissie. Wat is de specifieke bijdrage van de Commissie aan dit initiatief? Onmiskenbaar het mobiliteitsaspect. De toegevoegde waarde van de Europese Commissie bestaat erin te benadrukken welke voordelen werken in het buitenland voor de burgers kan opleveren. Dat vertaalt zich op alle vlakken: kennismaken met een nieuwe taal, een nieuwe cultuur, een nieuwe werkomgeving. Let wel: wij zeggen ook dat mobiliteit pas doeltreffend kan zijn als ze zowel goed voorbereid als goed begeleid wordt. Dat zijn de twee taken van EURES. EURES, dat is het Europees portaal voor beroepsmobiliteit. Wat houdt dit specifiek in? EURES is zowel een portaal als een netwerk. Als portaal biedt het elke burger dagelijks rechtstreekse toegang tot bijna anderhalf miljoen online werkaanbiedingen in zijn eigen taal. Dat is het resultaat van een enorm werk, dat drie jaar in beslag genomen heeft en waaraan 30 Europese overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hebben meegewerkt. Vandaag bijvoorbeeld wordt elke aanbieding die door een van de drie Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling VDAB, Forem, ACTIRIS wordt gepubliceerd, automatisch opgenomen in het Europese portaal. EURES biedt daarnaast aan elke Europese burger de mogelijkheid om gratis zijn cv online te plaatsen elke dag zijn het er meer dan en aan elke werkgever om zijn werkaanbiedingen te publiceren meer dan werkgevers maken hier momenteel gebruik van. Tot slot is EURES ook een netwerk van bijna 800 adviseurs verspreid over de hele Unie, die werknemers en hun gezinnen concrete hulp bieden bij alles wat te maken heeft met mobiliteit. Vallen de resultaten op het vlak van mobiliteit ondanks alles niet een beetje tegen? De brutocijfers lijken inderdaad wat magertjes uit te vallen. Volgens de statistieken waarover wij beschikken, zou 2 % van de Europese burgers in een ander land wonen en werken. Maar dat zijn toch 8 miljoen mensen! Eén kanttekening: die ramingen komen uit jaarlijkse statistieken. Ze houden geen rekening met seizoensgebonden mobiliteit, die in sommige landen en in sommige sectoren zeer groot kan zijn, denk maar aan hotels, de bouw, de landbouw. Ze houden evenmin rekening met de meer dan een miljoen grensarbeiders die in sommige landen zoals Luxemburg een aanzienlijk deel van de arbeidsmarkt uitmaken. Wat kan de Unie concreet ondernemen om de mobiliteitsmogelijkheden in Europa te verbeteren? Wij blijven onvermoeibaar allerlei obstakels voor de mobiliteit uit de weg ruimen. Die kunnen van allerlei aard zijn: juridische, administratieve, maar ook praktische, zoals taal, huisvesting of de toegang tot de arbeidsmarkt voor het gezin van de mobiele werknemer. Er zijn nog andere factoren, zoals het feit dat periodes in het buitenland later voor de beroepsloopbaan maar in beperkte mate gevaloriseerd kunnen worden, of de problemen om zich opnieuw in te schakelen in de arbeidsmarkt wanneer men naar zijn land van herkomst terugkeert. Zoals u ziet, hebben

17

18 job days we nog heel wat voor de boeg voor we kunnen spreken van een echte mobiele Europese arbeidsmarkt. De Europese Commissie heeft twee jaar geleden besloten om de Brusselse Job Days te steunen door ze te laten plaatsvinden in haar hoofdkwartier, het Berlaymontgebouw. Waarom dit engagement? Het gaat om een symbolische geste. Wij wilden aantonen dat de Europese Commissie begaan is met wat uit alle enquêtes bij de mensen op de eerste plaats komt, namelijk werk vinden. Daarom hebben we de 50ste verjaardag van het verdrag van Rome symbolisch willen vieren door 50 werkgevers uit te nodigen om rechtstreeks in de gebouwen van de Commissie mensen aan te werven. Dit initiatief heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen: er waren bijna deelnemers en ongeveer 1000 mensen hebben een job gevonden! Het succes van dit initiatief heeft ons er in ieder geval toe aangezet om het te herhalen. Afspraak dus op 27 september in het Berlaymontgebouw voor de Job Day Europe editie 2008! Isabella Lenarduzzi 18 l album De Brussels Job Day Havengebied vond plaats op 13 juni op de Biouel, een schip dat aan de Becokaai lag aangemeerd. Job Day in de Haven van Brussel Midden juni vond een ietwat bijzondere Job Day plaats. Een korte blik achter de schermen van de Job Day voor ondernemingen in de Haven van Brussel. Zoals op alle Brussels Job Days werden de kandidaten onthaald en doorverwezen door de tewerkstellingsadviseurs van Actiris. Meer dan 800 kandidaten hadden een gesprek bij een twintigtal ondernemingen, zowel uit de haven (Pavan, Mory Europe, SITA Recycling Services, ), als uit de transportsector, de logistiek of de distributie (ABX Logistics, MIVB, Colruyt, Besix, ). Speciaal voor de gelegenheid werd er ook een persconferentie georganiseerd, voorgezeten door Brigitte Grouwels, voogdijminister van de Haven van Brussel, en door Laurence Bovy, voorzitster van de Haven van Brussel. Voor sommigen verliepen de gesprekken zeer goed: bijna 300 kandidaten werden later opnieuw gecontacteerd voor een tweede selectieronde. Job Day Europa in het Berlaymontgebouw, de 27 september Inlichtingen en inschrijvingen via Foto s : Job Day

19 internationaal Foto s : Thierry Dauwe De Brussels Infrastructure Business Club staat op de rails In mei lanceerde BECI officieel de Brussels Infrastructure Business Club, waarin bedrijven uit Brussel worden samengebracht die producten, installaties en diensten aanbieden voor de bouw van infrastructuren in Afrika. Ontbijten onder de kroonluchter van het Plaza De Brussels Infrastructure Business Club telt momenteel een dertigtal leden en heeft de ambitie om tegen 2009 een honderdtal bedrijven te groeperen. De website van de club, www. brussels-ibc.be, wil de leden de nodige zichtbaarheid geven, maar hen ook informatie uit de eerste hand bieden over de doellanden in Afrika, over infrastructuurprojecten, over referentiecontacten en over geldschieters die projecten in Afrika financieren. Voor de ontwikkeling van de infrastructuren in Afrika richt de Club zich op de volgende sectoren: transport, milieu (waterzuivering en afvalverwerking), energie, ICT, gezondheidszorg, toerisme, industrie en onderwijs. Dit initiatief belangt heel Afrika aan. Wilt u tot de Club toetreden? Neem dan contact op met Jean- Philippe Mergen op het nummer U wilt weten wat de volgende internationale activiteiten van Beci zijn? Raadpleeg dan onze agenda op pagina 61 Vertegenwoordigers van ambassades van Afrikaanse landen in gesprek met de Europese Commissaris. Louis Michel benadrukte het belang van de privésector 19 Advertentie De meest betrouwbare manier voor uw internationale kleine zendingen. Swiss Post International biedt u een betrouwbare en feilloze service voor het wereldwijd versturen van brieven en postpakketten: Business to Consumer International. Gaande van de voorbereiding tot de levering, met mogelijkheid tot Track & Trace en Retourmogelijkheid. Wenst u persoonlijk advies? Contacteer ons op het telefoonnummer of bezoek ons op

20 special C managers Vrouwen aan de top: een andere manier van leiding geven? 20 Bestaat er zoiets als een typisch vrouwelijke managementstijl? Hoe worden de vrouwen gezien door de bril van hun mannelijke en vrouwelijke collega s? Kun je vrouw zijn combineren met manager zijn? Naar aanleiding van het World Association of Woman Entrepreneurs congres dat van 15 tot 20 oktober in Brussel plaatsvindt, laat Dynamiek vrouwen aan het woord die het glazen plafond hebben doorbroken en zijn doorgestoten tot functies met hoge verantwoordelijkheid. Onder hen Sophie Dutordoir, bazin van Fluxys. Voor haar is leadership alles behalve een kwestie van geslacht. SOPHIE DUTORDOIR, CEO VAN FLUXYS Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl Een strookjesjurk, maar braaf met discrete make-up. Innemende glimlach, opgewekte stem, doorgrondende blik. Sophie Dutordoir heerst over Fluxys vanuit haar licht, gezellig, maar sober kantoor. Een grote kaart met gaspijpleidingen aan de wand herinnert de bezoeker aan de inzet en de ambitie van het werk dat onder haar hoede wordt verricht. Op de grote lijst, een kindertekening, bloedrood en rond, losjes met een punaise in een hoekje van de kaart geprikt. Een knipoog naar die andere realiteit. Een vrouw. Sophie Dutordoir is dat ook tot in de kleine details. Nochtans doet ze het idee dat het vrouw zijn enige impact zou hebben op haar managementstijl als ridicuul af. Het zit in je gebakken, het heeft niets te maken met het geslacht. Denkt u dat er zoiets bestaat als een vrouwelijke managementstijl? Ik moet eerlijk toegeven dat ik over de tegenstelling man-vrouw niet echt wakker lig. Ik groeide op in een gezin met een zus en vier broers waar iedereen gelijk was, waar iedereen dezelfde kansen kreeg en iedereen volledig autonoom zijn eigen weg kon gaan. Bij mijn eerste contact met de arbeidsmarkt moest ik inderdaad mijn weg banen in een overwegend mannelijke omgeving. Eerst in de politiek, in het begin van de jaren 80, als woordvoerster van de minister en vervolgens in de elektriciteitssector om tot slot terecht te komen in de gaswereld. Als ik terugblik, voel ik persoonlijk, op professioneel vlak dan, geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ben ervan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Persbericht Antwerpen, 6 november 2017 ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Ten gevolge van haar succes in Brussel breidt ListMinut vanaf vandaag

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen 1 Brussel, 27/10/2014 Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen Het traditionele rollenpatroon bestaat nog steeds, maar is

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen.

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Het bedrijfsprofiel bestaat uit

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Verkopen met vertrouwen.

Verkopen met vertrouwen. Verkopen met vertrouwen. Uw partner in onroerend goed. RESIDENTIE VASTGOED Mijn woning verkopen vanuit mijn luie zetel? Bij Residentie Vastgoed zit ik alvast goed... Wegwijs Vriendelijke service, passie

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie Belgische farmacijfers 2015 - in een Europese context INLEIDING In 2015 heeft België haar Europese toppositie als biofarmaceutische

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Brussel, 1 november 2009 Vandaag start de Belgische

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT)

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) Vrouwelijk toptalent aantrekken en behouden Datum: 30 mei 2013 Locatie: Verbond van Belgische Ondernemingen Ravensteinstraat 4 1000 Brussel WAAROM DEELNEMEN?

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Franchiseconcept. Namezzz. Namezzz wordt een bekende naam voor elke carrièrebewuste professional

Franchiseconcept. Namezzz. Namezzz wordt een bekende naam voor elke carrièrebewuste professional Franchiseconcept NAMEZZZ... 1 DE EXPERTISE & DE RESOURCES... 2 1 - HET NAMEZZZ ONLINE EXPERTSYSTEEM... 2 2 - DE SEARCH & SELECTION TEST- EN ASSESSMENT METHODIEK... 2 3 - HET SEARCH & SELECTION COMPETENTIEMODEL...

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13 Inspirerende s CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync 13 De bevolking vergrijst, maar de Rijksdienst voor Pensioenen is springlevend. Een mooi bewijs daarvan

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie