Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Robin Kleen 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig Profiel Robin Kleen is een professionele projectmanager die zich laat kenmerken door daadkracht, klant- en resultaatgerichtheid en integriteit. Het sturen op deadlines, binnen gestelde randvoorwaarden, is voor Robin vanzelfsprekend. Hij weet de wensen van de klant uitstekend te vertalen naar doelen binnen het project. Weet alle betrokken partijen optimaal in te zetten en behoudt het overzicht. Robin levert niet alleen wat er wordt gevraagd, maar levert toegevoegde waarde door in het belang van de opdrachtgever kritisch mee te denken gedurende de verschillende processtappen. Door zijn procesmatige aanpak weet Robin complexe vraagstukken te vertalen naar concrete stappen en resultaten binnen het project. Het uitwerken van complexe huisvesting vraagstukken en de projectmatige aanpak van opdrachten bieden Robin steeds weer nieuwe inzichten en uitdagingen. Opleiding Training HBO Facilitair Management MBO Facilitair Management KMBO Sport en recreatieleider LBO Elektrotechniek (diploma behaald) (diploma behaald) (diploma behaald) (diploma behaald) SAP (ERP-Software pakket), in-house training Leidinggeven uitvoerend niveau, Schouten & Nelissen Beveiliger 1, Koninklijke Vermande BV FMIS diverse modules, Planon Interne audits ISO 9001, Lloyds Register Quality Assurances

2 Kennis Vaardigheden Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift; Goede beheersing MS Office; Kennis en ervaring Planon + interne audits ISO Projectervaring Opdrachtgever Opdracht Periode Gemeente Capelle aan den IJssel Revitalisatie en optimalisatie gemeentehuis Capelle aan den IJssel Projectmanager december 2012 heden Verantwoordelijk voor de gevel renovatie, vervanging klimaatinstallatie en vervanging dakbedekking; Opstellen van een integraal projectplan incl. bijbehorende planning en begroting; Per deel project opstellen van een plan van aanpak incl. bijbehorende planning en begroting; Vanuit de verschillende deelprojecten betrokken bij de herinrichting van het gemeentehuis en vergadercentrum conform werkplek concept HNW; Draagt verantwoording af aan de stuurgroep, projectmanagementoverleg en voorzitter van diverse projectgroepen en betrokken technische adviesbureaus; Sparringpartner hoofd facilitaire diensten, unithoofd vastgoedbeheer en diensten. Opdrachtgever Regio College Zaanstreek Waterland - Zaandam Opdracht Herhuisvesting + Renovatie (deelproject fase III) Projectmanager Periode augustus 2010 september 2012 Verantwoordelijk van het herhuisvestingproject vanaf de initiatiefase tot en met nazorg en overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf); Verantwoordelijk voor projectplan, plan van aanpak en projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject; In samenwerking met bouwkundig en installatietechnisch projectleider aanbesteding adviseur E + W, architect, aannemer, W + E installateur t.b.v. bouwteam constructie; Het inventariseren en opstellen van functioneel Programma van Eisen voor diverse opleidingsclusters en het facilitair bedrijf; Verantwoordelijk voor en onderdeel van Stuurgroep overleg (CvB) en projectmanagementoverleg (PMO); Betrokken bij deelproject haalbaarheidsstudie sporthal Regio College. Verantwoordelijk voor projectcoördinator Center 4 met gedelegeerde verantwoordelijkheid; Namens eindgebruikers en het facilitair bedrijf intermediair binnen het bouwteam, waarbij de belangen werden behartigd en verdedigd gedurende de ontwerpfase; Aansturen en begeleiden van diverse werkgroepen inclusief verhuisteams (eindgebruikers en facilitair bedrijf); Verantwoordelijke voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van alle aanbestede facilitaire werkzaamheden en middelen gedurende de uitvoering van het project.

3 Opdrachtgever Technische Universiteit Delft faculteit TBM Opdracht Deelprojecten Renovatie + Logistiek Projectleider Services (FM) Periode mei 2012 augustus 2012 Onderzoek lichte renovatie onderwijsvleugel. Ten behoeve van een lichte renovatie van de onderwijsvleugel: in samenwerking met architect en toekomstige gebruikers komen tot en verantwoordelijk voor functioneel Programma van Eisen, ruimtestaat, voorlopig ontwerp, initiatiedocument, raming ( ,-) en planning. Project is omwille van economische redenen on hold gezet en gereserveerd voor de investeringsbegroting van Het extern uithuizen en intern herplaatsen van een onderwijsinstituut ITAV. Door de opzegging van de extern gehuurde onderwijslocatie INHolland de gebruikers binnen de bestaande faculteit TBM en locatie Fellowship onderbrengen. Verantwoordelijk voor initiatiedocument, raming ( ,-) en planning, functioneel Programma van Eisen en afstemmen op de toekomstige locaties. Aanbesteden werkzaamheden AV middelen en verhuisleverancier. Voorbereiden en begeleiden van de verhuizing, oplevering aangehuurde locatie INHolland Herpositionering en hergebruik bestaand meubilair INHolland binnen de faculteit TBM. Vervangen vloerbedekking ondersteunende diensten Verantwoordelijk voor initiatiedocument, raming ( ,-) en planning voor het aanbesteden van m2 vloerbedekking en verhuisactiviteiten, voorbereiden en begeleiden van alle werkzaamheden, logistieke activiteiten, oplevering en nazorg. Opdrachtgever Intralox LLC Europe Opdracht Herhuisvesting + Renovatie Programma Manager Periode juni 2011 juli 2012 Het project betrof de renovatie en verhuizing van de firma Intralox naar een naastgelegen kantoor (2.000 m2) met productiehal (8.000 m2). Binnen het project heeft Center 4 de opdrachtgever begeleidt van initiatiefase tot nazorg; Het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten, eisen en wensen van de interne organisatie vertaald naar een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (a.d.h.v. diverse werkplek concepten). In samenwerking met opdrachtgever en bouwkundig projectleider is een bouwteam aanbesteed en aangestuurd. Taken en verantwoordelijkheden Programma manager: Het opstellen van initiatiedocument, projectplan, plan van aanpak en projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject; In samenwerking met opdrachtgever en eindgebruikers het begeleiden van werkgroepen om te komen tot een functioneel programma van eisen en deze implementeren binnen het definitief ontwerp.

4 Opdrachtgever Regio College Zaanstreek Waterland - Zaandam Opdracht Herhuisvesting + Renovatie (deelproject fase II) Projectleider FM Periode september 2009 augustus 2010 Verantwoordelijk voor projectplan, plan van aanpak en facilitaire projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject; In samenwerking met bouwkundig en installatietechnisch projectleider aanbesteding adviseur E + W, architect, aannemer, W + E installateur; Het inventariseren en opstellen van functioneel Programma van Eisen voor diverse opleidingsclusters (a.d.h.v. diverse werkplek concepten) en het facilitair bedrijf; Namens eindgebruikers en het facilitair bedrijf intermediair binnen het bouwteam, waarbij de belangen werden behartigd en verdedigd gedurende de ontwerpfase; In samenwerking met diverse werkgroepen het opstellen van Programma van Eisen en het aanbesteden (mantelovereenkomsten) van alle facilitaire materialen en middelen. In samenwerking met de afdeling inkoop alle bestaande contracten aanpassen op de toekomstige huisvesting situatie; Vakinhoudelijk onderdeel van stuurgroep overleg en projectmanagementoverleg; Aansturen en begeleiden van diverse werkgroepen inclusief verhuisteams (eindgebruikers en facilitair bedrijf); Verantwoordelijke voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van alle aanbestede facilitaire werkzaamheden en middelen gedurende de uitvoering van het project; Overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf). Opdrachtgever Technische Universiteit Delft faculteit TBM Opdracht Herhuisvesting faculteit TBM Projectleider Services (FM) Periode september 2009 november 2009 Intermediair tussen gebruiker (TU Delft) en verhuurder (INHolland) en het naleven van de huurovereenkomst; Begeleiden van de betreffende opleidingssectoren gedurende het project; Inventariseren van wensen en behoefte van de gebruikers, opstellen functioneel en technisch PvE en aanbesteden van audiovisuele middelen en meubilair; Verantwoordelijk voor plan van aanpak en projectbegroting ( ); Coördineren van diverse deelprojecten; bouwkundige oplevering door verhuurder aan huurder. Oplevering AVM, inrichting onderwijsruimte, verhuisactiviteiten, afstemming van facilitaire diensten tussen verhuurder en huurder. Informatieverstrekking aan docenten en studenten.

5 Opdrachtgever Technische Universiteit Delft Opdracht Herhuisvesting faculteit Bouwkunde FM Projectleider Periode maart 2009 september 2009 Het uitvoeren van een aanvullende evaluatieonderzoek verdichtingsstudie waarbij afdelingsverbeteringsvoorstellen zijn geïnventariseerd en gerapporteerd aan de betrokken afdelingsvoorzitters; Verantwoordelijk voor plan van aanpak, projectbegroting ( ) en planning ten behoeve van afdelingsverbeteringsvoorstellen; Coördineren van diverse deelprojecten; Opslag, WTB, Bouwkundig, ICT, onderwijsvoorzieningen, beveiliging, AVM, ARBO, lichtwering, akoestiek en alle verhuisactiviteiten; Het optimaliseren van bestaande projectorganisatie FMVG faculteit Bouwkunde. Opdrachtgever Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht Opdracht Herhuisvesting Projectmanager Periode juni 2009 september 2009 Verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren van alle herhuisvestingsactiviteiten binnen een gerenoveerd bedrijfsverzamelgebouw; Het opstellen van plan van aanpak, projectbegroting ( ) en totale planning; Inventarisatie van gebruikerswensen -en behoefte vertalen naar aannemer en installateur; Intermediair tussen huurders aangaande de aanbesteding van gezamenlijke facilitaire voorzieningen (schoonmaak en beveiliging); Coördinatie van diverse deelprojecten; bouwkundig en installatietechnische aanpassingen richting aannemer. Oplevering van het kantoorpand, ICT en telefonie, meubilair, schoonmaak, beveiliging, verhuisactiviteiten en eindoplevering richting opdrachtgever. Opdrachtgever Het Oogzorgnetwerk Opdracht OOGbus Projectleider Periode februari 2009 september 2009 Verantwoordelijk voor Programma van Eisen voor de OOGbus inclusief het opstellen van een VO en DO in samenwerking met architectenbureau Eklund Terbeek; Verantwoordelijk voor selectie, aanbesteding en gunning leveranciers; Het opstellen en bewaken van plan van aanpak, projectbegroting ( per OOGbus) en bijbehorende planning; Intermediair tussen gebruiker en leveranciers.

6 Opdrachtgever JTI International Company Netherlands B.V. Opdracht Renovatie kantorencomplex Projectmanager Periode november 2008 maart 2009 Verantwoordelijk voor het upgraden van het kantorencomplex; Intermediair tussen gebruiker, huurder en verhuurder; Het opstellen van functioneel Programma van Eisen, begeleiden en coördineren van de voortgang van de renovatie kantooromgeving; Het opstellen en bewaken van de projectbegroting ( ) en bijbehorende planning; Coördineren van diverse deelprojecten; in gebruik name van tijdelijke kantoorruimte, interne verhuizingen, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, aanschaf kantoormeubilair, upgraden bestaande rookruimten; Adviesrapport professionalisering Facility Management JTI locatie Hilversum. Opdrachtgever Bibliotheek Aan den IJssel Opdracht Optimaliseren bedrijfsvoering Manager Facilitaire Dienst Periode augustus 2008 december 2008 Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en uitvoering van de facilitaire dienstverlening voor hoofdlocatie Capelle aan den IJssel en drie nevenlocaties Krimpen aan den IJssel, s-gravenland en Schollevaar; Begeleiden van medewerkers en leiding geven aan de uitbestede diensten; Verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties; Verzorgen van de contacten met klanten en leveranciers; Bewaken van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening; Signaleren en aanpakken van aandachtspunten binnen de facilitaire dienstverlening; Inventarisatie, opstellen Programma van Eisen en de begroting voor diverse deelprojecten; installatie pinvoorzieningen, vervangen BMC, de leeszaal hoofdlocatie; Positionering en aanbevelingen professionalisering facilitair bedrijf. Opdrachtgever Kunstfactor Opdracht Integratie kantooromgeving FM Projectleider Periode juli 2008 november 2008 Verantwoordelijk voor het herhuisvesten van vier bestaande kantoorpanden (Utrecht en Amsterdam) tot een gerenoveerd kantoorpand binnen Utrecht; Onderdeel Bouwteam voortgang renovatie nieuw kantoorpand in Utrecht; Het opstellen en bewaken van projectplanning en projectbegroting ( ); Begeleiden en coördineren van diverse deelprojecten; opzegging huurcontracten, verkoop kantoorpand, verbouwing nieuwe locatie, ICT en telefonie, inrichting, facilitaire voorzieningen, verhuizing van de verschillende locaties (Amsterdam/Utrecht), archief en communicatie (intern-extern).

7 Opdrachtgever Centricon BV Opdracht Herhuisvesting Projectcoördinator Periode juni 2008 augustus 2008 In samenwerking met Bouwkundig projectmanager opstellen van een inventarisatierapport upgrading kantorencomplex in Delft ( m2 en het opstellen van projectbegroting ( ); Ondersteuning van de bouwkundig projectmanager bij diverse projectwerkzaamheden. Opdrachtgever Regio College Zaanstreek-Waterland Opdracht Herhuisvesting (deelproject fase I) en beheer Coördinator huisvesting Periode juli 2007 juli 2008 Verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties voor het hoofdgebouw in Zaandam met drie bijgebouwen en drie nevenvestigingen in Noord Holland; Verrichten van dagelijkse werkzaamheden op het gebied van huisvesting en middelen en het uitvoeren van diverse herhuisvestingsprojecten; Opstellen van Programma s van Eisen voor de inrichting van de facilitaire diensten en middelen (o.a. schoonmaak, inventaris); Coördineren van verbouwingen, renovatie en (interne) verhuizingen; Inventariseren en analyseren van wensen en behoefte van de eindgebruikers; Onderhouden van contact met interne klanten, leveranciers en aannemers; Aansturen van leveranciers op het naleven van SLA s; Zorgdragen voor een goede inrichting van de gebouwen, waarbij voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving; Opzetten en onderhouden van projectplanningen; Deelnemen aan de Europese aanbesteding voor het meubilair. Opdrachtgever Verhulst Klimaattechniek BV Opdracht Bedrijfscontinuïteit Servicemedewerker Periode oktober 2007 maart 2008 Aanspreekpunt voor (klachten of storings-) meldingen van klanten; Bewaken van de voortgang en afhandeling van meldingen en aanvragen; Adviseren van klanten en geven van (technische) productinformatie; Opstellen van offertes, calculaties en aanbiedingen van producten; Verzorgen van de administratieve verwerking van orders, contracten en facturen in ERP pakket (SAP).

8 Opdrachtgever Aannemersbedrijf Van Hemert Opdracht Certificering ISO 9001 Projectmedewerker Periode april 2007 juli 2008 Begeleiden en ondersteunen van de ISO 9001 certificering voor de interne werkprocessen; Opzetten en implementeren van een kwaliteitsregistratiesysteem; Uitvoeren en rapporteren van interne audits. Werkervaring Periode Mede eigenaar - Facility Estate B.V. juni 2012 momenteel Periode Mede eigenaar - Center 4 B.V. juni 2007 momenteel Werkgever Gemeente Spijkenisse Periode september 2006 augustus 2007 Werkleider Civiele Dienst Werkgever Zadkine Beroepsopleidingen Periode april 2006 september 2006 Assistent Hoofd Facilitaire Dienst Werkgever Sanquin Bloedbank Zuid-West Periode juli 1988 september 2006 Diverse functies: van medewerker kwaliteit, Arbo & Mileu, laboratorium-assistent tot uitgiftemedewerker.

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009. Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009. Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009 Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik

Nadere informatie

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam A.G. (Gerard) Soeteman Adres Vlist 12 Woonplaats 2911 GC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Curriculum Vitae Frank van Dun

Curriculum Vitae Frank van Dun Curriculum Vitae Frank van Dun Persoonlijke gegevens Naam : Frank van Dun Adres : Achter de Hoven 10 Postcode : 5161 BT Woonplaats : Sprang-Capelle Geboortedatum : 25 april 1963 Burgerlijke staat : Ongehuwd

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM Curriculum vitae Willem van Dalen MFM naam Willem van Dalen nationaliteit Nederlandse woonplaats Rotterdam geboorteplaats Rotterdam telefoon 06-29 59 80 34 geboren 1 april 1965 e-mail welkom@willemvandalen.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 PERSOONSGEGEVENS Naam Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 Postcode 1019 HW Woonplaats Amsterdam Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 28-07-1976 Burgerlijke staat ongehuwd E-Mail schilperoort@gsprojects.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Boeije Voornamen: Jan Pieter Geboortedatum: 4 mei 1964 (te Axel) Adres: Herman Teirlinckstraat 12 1321 AG, Almere Telefoon: +31 (0)36 5368049 Mobiel:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie