De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl"

Transcriptie

1 Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. De studiegids wordt als hardcopy aan alle studenten CO IEMES uitgereikt. Naast deze studiegids CO IEMES is er een aparte werkveldgids IEMES met daarin alle informatie over Projecten, Stages en IEMESweken (Excursies en Seminars). De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, weet dan je studiecoach te vinden om je verder te helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend studiejaar! Met vriendelijke groeten, Erik Frey Coördinator CO IEMES Deze studiegids CO IEMES is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ten tijde van uitgave (juli 2013) zo actueel als mogelijk samengesteld. De opleiding CO IEMES behoudt zich echter het recht voor wijzigingen in deze studiegids CO IEMES door te voeren. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. 1

2 Inhoudsopgave studiegids CO IEMES : VOORWOORD / INTRODUCTIE... 1 INHOUDSOPGAVE STUDIEGIDS CO IEMES : BEROEPSPROFIEL COMMUNICATIE IEMES COMPETENTIEPROFIEL COMMUNICATIE IEMES CURRICULUMKADERS MODULEBESCHRIJVINGEN (ALFABETISCHE VOLGORDE PER NIVEAU) LITERATUURLIJSTEN STUDIECOACHING ASSESSMENTS PROJECTEN STAGES SEMINARS EXCURSIES MINOR INFORMATIE M.B.T. INHOUD CURRICULUM: A. AANWEZIGHEID(SPLICHT) / ATTITUDE B. BEDRIJFSBUREAU C. BUITENLANDCOÖRDINATOR D. CIJFERREGISTRATIE E. COÖRDINATOR WERKVELD F. EXAMENCOMMISSIE G. FONTYS PORTAL H. ONDERWIJS- EN EXAMEN REGELING (OER) I. OPLEIDINGSCOÖRDINATOR J. STUDENTENCENTRUM K. TENTAMENS L. INZAGE M. VRIJSTELLINGEN N. EXCELLENTIETRAJECTEN / EXTRA TALEN O. LESTIJDEN INFORMATIE M.B.T. PERSOONLIJKE BEGELEIDING: A. DECAAN B. INTERNATIONAL OFFICE C. LOOPBAANCENTRUM STUDENTEN D. STUDENTPSYCHOLOOG E. VERTROUWENSPERSOON F. EXTRA TENTAMENFACILITEITEN INFORMATIE M.B.T. PRAKTISCHE ZAKEN: A. ICT B. MEDIATHEEK C. STUDENTENPAS BIJLAGE A: MATRIX BEROEPSSPECIFIEKE SITUATIES

3 1. Beroepsprofiel Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening. Een beroepsprofiel draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Opleiding Bij CO IEMES leiden we communicatiedeskundigen op die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van concepten voor de creatieve industrie. Eigenwijze, creatieve professionals met verstand van media, merken en mensen. Beroep To be successful you have to be lucky, or a little mad, or very talented, or find yourself in a rapid growth field. - Edward de Bono (psycholoog) CO IEMES is ontstaan als antwoord op een groeiende vraag uit het werkveld naar afgestudeerden die succesvol nieuwe producten en diensten kunnen bedenken. Als rode draad door de opleiding loopt dan ook het stimuleren van creatieve ontwikkelkracht: het bedenken, verbeelden en verwoorden van vernieuwende concepten. Enerzijds richten we ons daarbij op communicatiedeskundigen die innovatieve content en concepten ontwikkelen voor bijvoorbeeld televisie, nieuwe media en evenementen: van ruw idee tot uitvoerbaar concept. Anderzijds leveren we communicatiedeskundigen die met creatieve, kansrijke oplossingen de communicatie van organisaties en merken versterken. Bijvoorbeeld door een lifestyle event te ontwikkelen, door kansen voor organisaties te creëren vanuit trends en issues of door communities te bouwen rondom een entertainmentmerk. Kortom creatieve communicatiedeskundigen die werkzaam zijn in de creatieve, entertainment- en belevingsindustrie. Taken CO IEMES communicatiedeskundigen zijn daarmee breed opgeleide professionals die in staat zijn om diverse beroepsrollen binnen de creatieve industrie te vervullen: ontwikkelaar, (project)manager, analist, adviseur en zelfstandig ondernemer. Binnen deze rollen worden 6 kerntaken* onderscheiden met ter verduidelijking bijbehorende credo s. Het spreekt voor zich dat CO IEMES communicatiedeskundigen deze taken vooral binnen de Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche kunnen vervullen: Analyseren: het signaleren van trends, issues en ontwikkelingen; het analyseren van toegepast onderzoek. Adviseren: het opstellen en presenteren van geïntegreerd strategisch communicatieadvies en het ontwikkelen van communicatiebeleid. Creëren: het ontwikkelen van creatieve concepten en communicatiemiddelen. Organiseren: het realiseren van creatieve producties. Begeleiden: het begeleiden van het (creatieve) proces om tot een creatief concept te komen; het begeleiden in het communicatieproces voor dit concept. Managen: het opzetten van een communicatieplan/-campagne. * Gebaseerd op de indeling zoals samengesteld door Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. 3

4 Werkveld I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) CO IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CO IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EME-brache genoemd). De volgende categorieën worden door CO IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, themaparken, events, media-, entertainment- en communicatie-adviesbureaus. Functies Als de hiervoor genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EME-branche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroeps specifieke situaties uit. Deze beroeps specifieke situaties ( Wat doet de CO IEMES communicatiedeskundige waar? ) zijn verwerkt in een matrix die als bijlage aan deze studiegids is bijgevoegd. Ter verduidelijking op deze matrix volgen hieronder enkele voorbeelden van mogelijke functies van CO IEMES communicatiedeskundigen: format-ontwikkelaar bij een (film- of televisie) productiemaatschappij producent van een televisieprogramma productmanager van een platenlabel (internet)redacteur bij een magazine community manager van online games programmeur van een poppodium online en social media editor binnen een afdeling marketingcommunicatie communicatiemanager van een themapark 4

5 Om een completer beeld te geven van toekomstige functies van CO IEMES communicatiedeskundigen volgt hieronder een drietal meer uitgewerkte voorbeelden. Functie: Conceptmanager evenementenbureau Rik is Conceptmanager bij een evenementenbureau voor zowel zakelijke- als publieksevenementen. Zoals zoveel bedrijven in deze branche is het een relatief klein bedrijf met 10 medewerkers. De directie bestaat uit de commercieel directeur, tevens eigenaar en de algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse, operationele gang van zaken. Als conceptmanager is Rik eindverantwoordelijk voor het creatieve gedeelte van elke offerte. Dit betekent dat projectmanagers de creatieve inhoud van alle offertes met Rik moeten afstemmen. Daar horen vragen bij als: sluit het voorstel optimaal aan bij de wensen van de opdrachtgever? Weten we het juiste gevoel in het voorgestelde programma te leggen? Rik bepaalt wat het uiteindelijke thema wordt en hoe het communicatietraject voor deze opdrachtgever er gaat uitzien. Daarbij geeft hij ook ideeën hoe dit thema vertaald kan worden naar bijvoorbeeld een opening act of food design. Rik: Het spannendste deel is de ziel van de opdrachtgever proberen te vertalen in een event. Als je op originele wijze de kernwaarde raakt, maakt dat veel energie los tijdens het event. Naast de inhoud van de offertes houdt Rik zich ook bezig met productinnovatie. Ik bezoek regelmatig festivals en beurzen om op de hoogte te blijven van de laatste entertainmentacts en de nieuwste communicatiemiddelen. Omdat ik verantwoordelijk ben voor de externe communicatie naar klanten, zoals offertes en presentaties, wil ik ook graag weten wat trends zijn. Zeker bij de grotere opdrachten, waar het vaak om een inhoudelijk concept gaat, vind ik dat een presentatie echt moet verleiden. De opdrachtgever krijgt een visuele vertaling van het concept te zien. Bijna een soort commercial. Ja, die presenteer ik het liefste zelf, geeft hij lachend toe. Vanwege de bescheiden omvang van het bedrijf wordt Rik ook vaak door de commercieel directeur gevraagd mee te denken over het marketing- en communicatiebeleid van het evenementenbureau. Hij schrijft teksten voor de brochure, stelt deze inhoudelijk samen en is verantwoordelijk voor de vormgeving. Ook de digitale nieuwsbrief wordt door Rik verzorgd. Het bureau heeft een leverancier die de website gebouwd heeft, maar Rik bepaalt de content. Al met al heeft Rik een veelzijdige functie of zoals hij het zelf omschrijft: Er is echt geen dag en geen week hetzelfde. Soms is het echt stressen, maar dat heb ik wel nodig. Als een creatief concept voor een groot event tot leven komt; daar kan haast niks tegenop. Ik kan er zo van genieten als alles wat ik bedacht hebt klopt. Zeker als de opdrachtgever dat ook zo ervaart. Wat ik in de toekomst nog wil bereiken? Misschien toch nog wel eens een eigen evenementenbureau, maar dan wel een bureau dat gespecialiseerd is in het creëren van concepten. De Concept Creators zou wellicht een mooie naam kunnen zijn! Functie: Artist & Brand Manager Britt werkt bij Blinking Music, Management and Advertisement. Samen met Edgar heeft zij dit bedrijf opgezet. Blinking is vooral gericht op het management van artiesten. Edgar zorgt voor de contracten en de zakelijk kant, Britt regelt vooral de communicatie en controleert hoe de relatie met de platenmaatschappijen en uitgevers is: In de praktijk ben ik vooral bezig om te zien of iedereen zich aan zijn afspraken houdt en hoe de artiesten op een juiste manier bij hun doelgroepen terecht komen. Ook verzorgt Britt de boekingen. Belangrijk hierin is timing: Ik check of de acts op de juiste festivals en in de juiste zalen staan. Komt de single op het juiste moment uit? Een tour met een single op radio 3 leidt tot meer bezoekers in de zalen en dus tot meer inkomsten. Britt huurt daarnaast freelance tourmanagers in om te zorgen dat de artiesten on the road goed ondersteund worden: Het is belangrijk dat de artiest zich volledig op het optreden kan richten, wij zorgen voor de randvoorwaarden. 5

6 Britt: We zijn gespecialiseerd in on-line marketing en community building. Dit klinkt ingewikkeld, maar concreet houdt het in dat ik samen met de artiesten een community bouw op het web. Social media zoals Twitter en Facebook worden ingezet, maar daarnaast doen we ook acties op relevante sites. Het creëren van communities is de basis van elk succes. Artiesten hebben nou eenmaal fans nodig en het is belangrijk deze fans te blijven informeren. De start van een community is simpel maar er is veel commitment nodig om de community springlevend en aantrekkelijk voor fans te houden. Wij ondersteunen daarbij. Een man van Google* zei dat wel treffend: Social media is als tienerseks. Iedereen wil het doen maar niemand weet precies hoe. Wij gelukkig wel, voegt ze er snel met een grimas aan toe. De artiesten worden soms ook door Britt zelf ontdekt. Ik ben dan eigenlijk een onafhankelijk A&R manager die de artiest naar de platenmaatschappij breng; dat zijn wel de krenten in de pap. In andere gevallen krijgen Britt en Edgar de opdracht om voor een merk een artiest te zoeken. In dit geval is een organisatie op zoek naar een persoon die past binnen de communicatie van hun merk. Britt en Edgar proberen dan de ziel van het merk te raken om daarna een passend communicatietraject neer te leggen. Deze opdrachten zijn groter dan artiesten begeleiden. Rekening houdend met het budget, houdt dit in dat er televisiecampagnes bedacht moeten worden, radiospots, printed media en nieuwe merchandise: zowel voor het merk als voor de artiest. Edgar: Het beste voor Blinking is dat een artiest uit de eigen stal bij een merk komt. Op die manier help je niet alleen je opdrachtgever maar ook jouw artiest. Eigenlijk zijn wij steeds vaker de spin in het web voor artiesten én merken, voegt Britt eraan toe. De inkomsten uit Cd-verkoop lopen steeds meer terug. Het verbinden van een artiest aan een merk is een nieuwe manier om meer inkomsten en publiciteit te generen. Het gaat steeds meer om samenwerking, creativiteit en communicatie en dat is precies onze kracht. Dat vinden onze artiesten gelukkig ook. * Avinash Kaushik van Google analytics Functie: PR Professional Merlijn (26) maakt deel uit van het creatieve team van Viamedia in Amsterdam. Viamedia is een communicatie- en marketingbureau voor organisaties die een relatie hebben met kunst, cultuur, entertainment en media. Merlijn s interesse voor Viamedia werd al in het tweede jaar van CO-IEMES gewekt. Bij het project The secret of success voerde ze een opdracht uit om wereldwijd succesvolle festivalcommunicatie te analyseren. In opdracht van Viamedia. De projectgroep van Merlijn heeft daarbij vooral de digitale en mobiele media bestudeerd. Van campagnes op Oerol tot Olympische spelen, van Sziget tot het Shakespeare festival in New York. De combinatie van grote creativiteit gepaard met meetbare effectiviteit sprak haar tijdens dit project erg aan. Bij de presentatie van de projectresultaten vielen haar enthousiasme en gedurfde denkstijl op. Met een humoristische mail direct na haar afstuderen met de kop Herinnert u zich deze nog?" kwam ze in haar huidige functie terecht. Ze werkt er nu ruim 2 jaar en vertelt er bevlogen over: Bij Viamedia bedenk ik niet alleen opvallende campagnes voor organisaties in de entertainmentindustrie, maar ook voor organisaties die zich aan succesvolle entertainmentmerken willen verbinden. De opdrachten zijn zeer divers. De ene keer kan dat het ontwikkelen van innovatieve mobiele marketingconcepten zijn, maar soms verwacht een opdrachtgever ook gewoon een fris idee voor nieuwe merchandising of een promotionele actie. Vooral het bedenken van PR-stunts is een specialiteit waar ze Merlijn altijd voor weten te vinden. Ze bedacht het grootste eetbare huis ooit in opdracht van de Efteling en Chupa Chups. Mede door haar goede relatie met de pers wist ze met deze stunt veel publiciteit voor het nieuwe vakantiepark Bosrijk van de Efteling te behalen. Merlijn glundert dan ook tevreden: Echt, de kick die het geeft om jouw stunt op een voorpagina van een krant te zien verschijnen, die is niet te beschrijven. 6

7 Over de vraag wat haar meest gewilde opdracht in de toekomst gaat zijn, hoeft Merlijn niet lang na te denken. Een totaal nieuw concept voor een groots festival bedenken. Ik fantaseer daar regelmatig over. Ken je Burning man in de Nevada woestijn? Zulke ingrediënten, zoals zelfexpressie, co-creatie, bizarre locatie en een vluchtige community. Geweldig maar dan in een totaal ander recept besluit ze lachend. We zijn al met een biermerk hierover in gesprek. Ik hoop je daar volgende keer meer over te kunnen vertellen! 7

8 2. Competentieprofiel Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies Een competentieprofiel vormt de basis van een Hbo-opleiding. Het is afgeleid van het beroepsprofiel. Het competentieprofiel is richtinggevend voor alle instellingen die de opleiding aanbieden die tot dat beroep opleidt. In het Fontys-document Competentie gestuurd opleiden en leren (2007) wordt een competentie gedefinieerd als het vermogen om in een beroeps kritische situatie succesvol te kunnen handelen. De competenties uit het competentieprofiel geven daarmee aan wat de bachelor of Communications moet kennen en kunnen om als professional succesvol te opereren in de beroepspraktijk. Dit competentieprofiel is gebaseerd op de zogenaamde nieuwe LOCO-competenties (het LOCO is het Landelijk Overleg Communicatie Onderwijs). Bij het samenstellen van het nieuwe LOCO-competentie heeft het LOCO de nieuwe competenties in z n algemeenheid geformuleerd. De Ontwikkelgroep van de Communicatie IEMES opleiding heeft elke competentie gedifferentieerd op 3 niveaus, overeenkomstig de indeling van de opleiding in 3 niveaus: Propedeuse, Hoofdfase en Afstudeerfase. Let op!: Voor cohort 2009 en 2010 geldt de volgende indeling van de opleiding CO IEMES: - Niveau 1: Propedeuse (jaar 1) - Niveau 2: Hoofdfase (jaar 2) - Niveau 3: Afstudeerfase (jaar 3 + jaar 4) Voor cohorten vanaf 2011 geldt de volgende indeling van de opleiding CO IEMES: - Niveau 1: Propedeuse (jaar 1) - Niveau 2: Hoofdfase (jaar 2 + jaar 3) - Niveau 3: Afstudeerfase (jaar 4) Het LOCO streefde naar een afbakening van competenties waarin de specifieke elementen van de kerntaken, de daaraan gerelateerde beroepsproducten en de kennis basis per competentie zo goed mogelijk zichtbaar zou kunnen worden. Hierbij heeft de werkgroep een trend binnen het vakgebied gevolgd: door toenemende integratie van allerlei communicatietaken en disciplines ontstaat een clustering van taken binnen ruimere, overkoepelende communicatiecompetenties. Uiteindelijk is de werkgroep tot 5 herformuleringen gekomen, waarin ook de beleidscyclus tot uitdrukking komt: o o o o o Analyseren en onderzoeken; Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid; Plannen en organiseren; Creëren en realiseren; Representeren. Internationalisering: Het LOCO beschouwt internationalisering als een gegeven. Het spreekt voor zich dat de competenties alle toepasbaar zijn in een internationale context. Branche: Communicatie IEMES is een communicatieopleiding die zich ten opzichte van andere communicatieopleidingen o.a. onderscheidt door een specialisatie in de branches Event, Music, Entertainment en Gaming. Ook voor de branches geldt dat dit als context wordt gezien waarbinnen de competenties verworven worden. Branche aspecten worden daarom niet expliciet benoemd in het nieuwe competentieprofiel. 8

9 Hieronder een korte weergave van de onderdelen waar de branches meer specifiek in het curriculum naar voren komen: Niveau 1: Basiskennis en introductie van de branches. Studenten maken kennis met de deelgebieden in de vorm van branchevakken. De studenten worden op deze manier voorbereid om een keuze te maken in niveau 2. Ook het eerste project betreft verkenning van de branches. Niveau 2: Keuzemogelijkheid om zich te verdiepen in 2 van de branches. Hierbij wordt de focus gelegd op de rol van communicatiedeskundige binnen de branches, maar komen ook andere aspecten naar voren. Niveau 3: Studenten geven verdere richting aan hun specialisatie door de keuzes uit het pakket Advanced Courses en de keuzes voor stage bedrijven. Op dit niveau komen vooral strategische aspecten binnen de branches aan bod. Professionele attitudekenmerken: Gedrag wordt gestuurd door attitudes. Een adequate beroepshouding of een professionele attitude, soms soft skills genoemd, bevordert competent handelen. Vandaar dat het LOCO in hun profiel ook aandacht besteedt aan die professionele attitudekenmerken die ze relevant vindt in de ontwikkeling van de verschillende beroepscompetenties. Het is lastig, zo niet onmogelijk om attitudekenmerken exclusief te koppelen aan één competentie. Toch heeft het LOCO ervoor gekozen om de attitudekenmerken te binden aan een competentie en niet te werken met een lijst kenmerken die voor alle competenties in gelijke mate van belang zijn. Koppeling van een beperkt aantal attitudekenmerken aan één competentie stelt de communicatieopleidingen immers beter in staat om in specifieke onderwijsmodules attitudevorming te agenderen. Onder agenderen verstaat men dan het zichtbaar, bespreekbaar én leerbaar maken van attitude(vorming) in het communicatieberoepsonderwijs. De Ontwikkelgroep Communicatie IEMES heeft op basis van het LOCO-competentieprofiel het volgende overzicht van professionele attitudekenmerken samengesteld: Competentie Analyseren en onderzoeken Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid Plannen en organiseren Creëren en realiseren Representeren Attitudekenmerken Nieuwsgierig Analytisch Inlevend Oplossingsgericht Overtuigend Onafhankelijk Resultaatgericht Realistisch Ondernemend Stressbestendig Flexibel Pragmatisch Open minded Creatief Innovatief Kwaliteitsbewust Geloofwaardig Vraaggericht Ethisch bewust 9

10 Gebruik en houdbaarheid: Het LOCO heeft de houdbaarheidsdatum op 2015 gezet. Het communicatie vak is echter voortdurend aan verandering onderhevig. De inhoud van een BOKS (Body Of Knowledge and Skills, zie ook volgende pagina) kan daarom eventueel tussentijds geactualiseerd dienen te worden. CO IEMES competentieprofiel : Elk van de 5 LOCO-competenties bestaat uit een algemeen gedeelte en een niveau-specifiek gedeelte. Algemeen: Omschrijving en Koppeling met HBO-kernkwalificaties en Dublin descriptoren. De 10 generieke HBO-kernkwalificaties worden hierna weergegeven, evenals de Dublin descriptoren. Niveau-specifiek: Beroepshandelingen, Beroepsproducten en Body Of Knowledge and Skills (BOKS). De term Body of Knowledge & Skills staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes van de beroepsbeoefenaar. De algemene aspecten gelden voor alle niveaus en worden daarom alleen aan het begin van de competentie weergegeven. Dublin descriptoren (omschrijving niveau bachelors): Om tot een gelijke structuur (bachelor-master), eenzelfde systeem voor het toekennen van studiepunten (ECTS) en het realiseren van een gemeenschappelijk opleidingsniveau te komen zijn in 2003 de zogenoemde Dublin Descriptoren opgesteld. Deze descriptoren beschrijven de kwalificaties van een afgestudeerde op het niveau van een bachelor op vijf gebieden, namelijk: kennis en inzicht, het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Kwalificaties Bachelor: Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 10

11 HBO Kernkwalificaties: De HBO-raad vond de Dublin descriptoren te algemeen om het opleidingsniveau mee te kunnen typeren. Daarom besloot de HBO-raad om voor het visitatiesysteem HBO-kernkwalificaties te gebruiken om het niveau van HBO-opleidingen te bepalen. De HBO-kernkwalificaties vormen met elkaar een lijst van normen en daarmee het referentiekader voor het HBO-niveau. 1. Brede professionalisering: De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor: - het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar - het participeren in een arbeidsorganisatie - de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. 2. Multidisciplinaire integratie: De integratie van kennis, vaardigheden en houdingen vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen. 3. Wetenschappelijke toepassing: Toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening worden geconfronteerd. 4. Transfer en brede inzetbaarheid: De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in uiteenlopende beroepssituaties. 5. Creativiteit en complexiteit in handelen: Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn. 6. Probleemgericht werken: Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit daarvan. 7. Methodisch en reflectief denken en handelen: Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren van relevante informatie. 8. Sociaal-communicatieve bekwaamheid: Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. 9. Basiskwalificaties voor managementfuncties: Het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) beroepspraktijk. 11

12 LOCO-competentie 1 Omschrijving Koppeling met HBO Kernkwalificaties en Dublin descriptoren Analyseren en onderzoeken De communicatieprofessional signaleert voor zijn organisatie of opdrachtgever op proactieve wijze ontwikkelingen in de interne en externe omgeving. Hij signaleert relevante ontwikkelingen in de politieke, maatschappelijke, economische, technologische, interculturele en specialistische omgeving en zet die informatie om naar voor de organisatie relevante kennis. Hij initieert, voert uit, rangschikt en beoordeelt de resultaten van (communicatie-) onderzoek en analyse. Hij bepaalt de relevantie van de gesignaleerde trends, gedragsveranderingen en verschuivingen op (inter)nationaal niveau en plaatst deze in het perspectief van de korte, middellange en lange termijn. Hij brengt de resultaten op niveau van strategische beleidsvorming en vertaalt deze in conclusies en aanbevelingen. HBO Kernkwalificaties: Brede professionalisering; Multidisciplinaire integratie; (Wetenschappelijke) toepassing; Transfer en brede inzetbaarheid; Methodisch en reflectief denken en handelen. Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; Toepassen kennis en inzicht; Oordeelsvorming. NIVEAU 1 Beroepshandelingen Beroepsproducten In een gegeven onderzoeksopzet, zelfstandig een doelgroep- en situatieanalyse kunnen uitvoeren Analyserapport, bijvoorbeeld: doelgroepsituatie-, trend en issue-analyse volgens een vaste onderzoeksmethode. Enquête Gegevens kunnen ordenen, selecteren, Interview interpreteren en daarover verantwoord rapporteren. Enquêtes en interviews opzetten als onderdeel van een onderzoek en hier mondeling en schriftelijk over rapporteren. Body of knowledge Kennis, methoden en technieken betreffende: and skills onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief) en gegevensverwerking; analysemodellen; trendwatching. Vaardigheden: interview- en enquête- technieken; desk research; rapportage / onderzoek verwerking. 12

13 LOCO-competentie 1 Analyseren en onderzoeken NIVEAU 2 Beroepshandelingen Beroepsproducten - Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. Analyserapport, bijvoorbeeld: trendanalyse, imago-analyse, - Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. stakeholderanalyse, concurrentieanalyse, media-analyse, issueanalyse - Een analyse van actoren, krachtenveld, Onderzoeksrapport, survey argumentatie, issues en media maken. Engelstalige management summary Kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitvoeren en de resultaten presenteren. - Volgen en interpreteren van informatiestromen. - Rapporteren in Engels. Body of knowledge Kennis, methoden en technieken betreffende: and skills onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief) en gegevensverwerking; analysemodellen; trendwatching. NIVEAU 3 Vaardigheden: rapportage / onderzoek verwerking (verschillende verwerkingsprogramma s). Beroepshandelingen Beroepsproducten Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. Analyserapport, bijvoorbeeld: trendanalyse, identiteit/imago-analyse, Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. stakeholderanalyse, concurrentieanalyse, media-analyse, issueanalyse Volgen en interpreteren van informatiestromen. Onderzoeksrapport, survey Interpreteren en evalueren van informatie op Toekomstscenario s strategisch niveau. Engelstalige management summary Op basis van analyse en onderzoek adviseren over beleid (als gesprekspartner op strategisch niveau). Beschrijven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario s. Gegevens van (inter)nationale onderzoeken analyseren, die op hun waarde beoordelen, daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden en daaraan conclusies verbinden. Rapporteren in Engels. Body of knowledge Kennis, methoden en technieken betreffende: and skills onderzoeksmethoden; analysemodellen. Vaardigheden: scenario denken. 13

14 LOCO-competentie 2 Omschrijving Koppeling met HBO Kernkwalificaties en Dublin descriptoren Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid* De communicatieprofessional adviseert over en ontwikkelt communicatiebeleid dat bijdraagt aan een optimale realisatie van de organisatiedoelen en organisatiestrategie. Hij is zich bewust van de wederzijdse beïnvloeding van communicatiebeleid en andere beleidsterreinen. Vervolgens kan hij op grond van het vastgestelde communicatiebeleid bepalen wat de beste strategie is om de communicatiedoelen te bereiken. Hij kan een verantwoord advies geven over in te zetten communicatiemiddelen, rekening houdend met doelstellingen, doelgroep(en), publieksgroepen en actoren. Hij overziet daarbij de financiële en budgettaire consequenties van zijn keuzes en maakt in het keuzeproces ook een maatschappelijke en ethische afweging. HBO Kernkwalificaties: Probleemgericht werken; Sociaal communicatieve bekwaamheid; Methodisch en reflectief denken en handelen. Dublin descriptoren: Toepassen kennis en inzicht; Oordeelsvorming; Communicatie. 14

15 LOCO-competentie 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid* NIVEAU 1 Beroepshandelingen Beroepsproducten De onderdelen van een communicatieplan kennen. Debriefing De opdrachtgever adequate en relevante vragen kunnen stellen over een communicatievraagstuk. Eenvoudig communicatieplan Debriefing maken. Eenvoudig marketingplan Vanuit een missie, visie en kernwaarden van een organisatie een Adviesrapport eenvoudig communicatieplan op kunnen stellen met daarin een: Adviesgesprek interne en externe analyse, afgestemd op het communicatievraagstuk. Analyse medialandschap kwalitatieve en kwantitatieve communicatiedoelstelling. advies over doelgroepen, stakeholders, actoren. eenvoudig strategisch advies. advies over de (cross mediale) inzet van middelen, planning en budget. inschatting van de kosten afgestemd op het communicatievraagstuk en de omvang van de doelgroep. Ontwikkelen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig communicatie advies voor een opdrachtgever. In groepsverband een concept ontwikkelen. Ontwikkelen van een plan en een concept voor een communicatievraagstuk en deze op overtuigende wijze aan interne en externe opdrachtgevers presenteren. De onderdelen van een marketingplan kennen. Body of knowledge and skills Kennis, methoden en technieken betreffende: informatieverwerking en betekenisgeving; communicatietheorieën en modellen; debriefing (de (schriftelijke) omschrijving van de opdracht in termen van de adviseur); analyseren van informatie; beleidsterreinen als M&O, Marketing, Financiën en HRM; communicatie-elementen in een organisatie (missie, visie, kernwaarden); kennis van verschillende communicatiemiddelen; branding; multidisciplinaire samenwerking; communicatiewerking; het medialandschap; het productieproces van de meest gangbare communicatiemiddelen. Vaardigheden: gesprekstechnieken; argumenteren (mondeling en schriftelijk); communicatiemiddelen inzetten ten behoeve van product, dienst of concept; rapportagetechnieken. * De competentie Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid is gerelateerd aan drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. 15

16 LOCO-competentie 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid* NIVEAU 2 Beroepshandelingen Beroepsproducten Een probleemanalyse van actoren, Concerncommunicatieplan krachtenveld, argumentatie, issues en media Marketingcommunicatieplan kunnen maken als basis voor de Adviesrapport strategievorming. Adviesgesprek Op basis van een briefing van de Mediaplan opdrachtgever de vraag van de opdrachtgever Communicatiebudget kunnen toetsen en terugkoppelen in een Debriefing debriefing. Corporate story Een communicatievraagstuk in kaart kunnen brengen, dit vraagstuk met passende methodologie analyseren en de resultaten interpreteren. Voor het maken van een communicatieplan: een analyse van de opdrachtgever en een externe analyse kunnen uitvoeren. de interne en externe publieks- /doelgroepen kunnen bepalen en een advies over de communicatie met deze publieksgroepen en doelgroepen kunnen geven. communicatiedoelstellingen kunnen bepalen die aansluiten bij de organisatiedoelen. een communicatiestrategie kunnen opstellen. de strategie kunnen vertalen in een concept. advies kunnen geven over de (cross mediale) inzet van middelen, planning en budget. de fysieke identiteit van een organisatie of merk kunnen door vertalen naar een huisstijl. Bij het geven van advies rekening houden met internationale wet- en regelgeving. Budgettaire en financiële consequenties van het plan in lijn met communicatiedoelen kunnen stellen. Body of knowledge and Kennis, methoden en technieken betreffende: skills theorieën over informatieverwerking en betekenisgeving; communicatietheorieën en modellen; gedragsmodellen; debriefing (de (schriftelijke) omschrijving van de opdracht in termen van de adviseur); analyseren van informatie; organisatievariabelen: structuur, cultuur, systemen, strategie, managementstijl en personeel; issuemanagement; 16

17 branding; co-creatie; online strategieën; cross mediale strategieën; interculturele communicatie; multidisciplinaire samenwerking. Vaardigheden: voeren van zakelijke gespreken; argumenteren (mondeling en schriftelijk); creatief denken; omgaan met weerstanden en barrières; bewaken van eigen positie als (onafhankelijk) adviseur; kunnen switchen van rol; strategisch denken; rapporteren. * De competentie Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid is gerelateerd aan drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. 17

18 LOCO-competentie 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid* NIVEAU 3 Beroepshandelingen Onderzoeksresultaten kunnen hanteren als input voor strategievorming. Adviseren over strategie en beleid aan het management. Vertalen van organisatiebeleid in communicatiebeleid.** Communicatiebeleid kunnen vertalen in een brief voor externe organisaties. Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren. Het proces van strategische beleidsvorming in een organisatie kunnen faciliteren en begeleiden. Overtuigend kunnen uitdragen van het ontwikkelde communicatiebeleid intern en extern. Budgettaire consequenties van een advies overzien.*** Een concept, merk, en/of een organisatie positioneren. Body of knowledge and skills Beroepsproducten Communicatieplan: o Corporate communicatieplan o Marketingcommunicatieplan o Intern communicatieplan Crisiscommunicatieplan Adviesrapport Adviesgesprek Mediaplan Debriefing Corporate story Kennis, methoden en technieken betreffende: theorieën over informatieverwerking en betekenisgeving (maatschappelijke en ethische afwegingen); analyseren van informatie; adviesmodellen; crisiscommunicatie / issuemanagement (crisiscommunicatieplan, issueanalyse); de output die middelen als bijeenkomsten en belevenissen opleveren. Vaardigheden: argumenteren (mondeling en schriftelijk); multidisciplinair samenwerken; strategisch en analytisch denken; rapporteren. * De competentie Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid is gerelateerd aan drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. ** Deze beroepshandeling kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd, nl. op operationeel, tactisch en strategisch niveau. *** Met financiële consequenties wordt bedoeld het kunnen berekenen van de kosten van een campagne; onder budgettaire consequenties wordt niet alleen bedoeld het kunnen berekenen van de kosten maar dit ook kunnen verantwoorden met oog op het totale communicatiebudget van de organisatie. 18

19 LOCO-competentie 3 Omschrijving Koppeling met HBO Kernkwalificaties en Dublin descriptoren Plannen en organiseren De communicatieprofessional organiseert en plant de uitvoering van het communicatiebeleid van de organisatie en van de communicatiemiddelen. Hij creëert draagvlak voor meer of minder omvangrijke en complexe communicatieprojecten, stuurt deze aan, coördineert en legt verantwoording af over de behaalde resultaten aan de (interne) opdrachtgever. HBO Kernkwalificaties: Probleemgericht werken; Multidisciplinaire integratie; Methodisch en reflectief denken en handelen; Sociaal communicatieve bekwaamheid; Basiskwalificering voor managementfuncties; Transfer en brede, flexibele inzetbaarheid. Dublin descriptoren: Toepassen kennis en inzicht; Communicatie. NIVEAU 1 Beroepshandelingen Beroepsproducten Opstellen van een projectplan (inclusief organisatie, Projectplan (met deelplannen op het vlak tijd, kwaliteit en communicatie). van organisatie, tijd, kwaliteit, Toepassen van kwaliteitssystemen. communicatie) Samenwerken in projectgroep. o Plan van Aanpak / Gameplan o Programma van Eisen o Samenwerkingsovereenkomst Draaiboek Evenement Reflectieverslag Body of knowledge Kennis, methoden en technieken betreffende: and skills projectmanagement; samenwerkingsmodellen. Vaardigheden: planmatig werken; samenwerken en communiceren. NIVEAU 2 Beroepshandelingen Opstellen c.q. bewaken en beoordelen van offerte, begroting en budget. Toepassen van kwaliteitssystemen. Body of knowledge and skills Beroepsproducten Offerte (incl. (realiseerbaar) concept, communicatietraject en begroting) Kennis, methoden en technieken betreffende: calculaties, begrotingen en offertes; de organisatorische randvoorwaarden en haalbaarheid van concepten. Vaardigheden: rapporteren. 19

20 LOCO-competentie 3 Plannen en organiseren NIVEAU 3 Beroepshandelingen Beroepsproducten Plannen van (formatieve en/of summatieve) evaluaties, (doen) uitvoeren en interpreteren van de resultaten. Projectplan (met deelplannen op het vlak van organisatie, financiën, tijd, kwaliteit, communicatie, met mijlpalen, Begeleiden van projecten en processen. documenten etc.) Communiceren met interne en externe betrokkenen t.b.v. het verkrijgen van draagvlak voor het project en de realisatie ervan. Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines en met deskundigen op het gebied van de uitvoering van digitale, audio en/of visuele middelen en print. Afleggen van verantwoording. Body of knowledge Kennis, methoden en technieken betreffende: and skills managementstijlen; technische, financiële en juridische aspecten m.b.t. de inzet van communicatiemiddelen (print, audio, visueel, digitaal); evaluatietechnieken; accountability; de disciplines die nodig zijn om het concept te realiseren. Vaardigheden: aansturen en coördineren; delegeren; rapporteren. 20

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie