Facultair reglement FBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facultair reglement FBO"

Transcriptie

1 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 1 van 25

2 Facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar I ALGEMEEN... 4 art. 1 Toepassing... 4 II ONDERWIJSREGELING... 5 Deel I Onderwijsregeling: Voorwaarden inzake inschrijving... 5 art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor in het Retailmanagement... 5 art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden: opleidingstrajecten in afstandsleren of opleidingstrajecten voor werkstudenten... 5 art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor aanvullingstrajecten Bedrijfsmanagement en Office Management... 5 art. 5 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het aanvullingstraject naar de bachelor in het Office Management via afstandsleren... 5 art. 6 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement... 6 art. 7 art. 8 art. 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor in de Toegepaste Fiscaliteit: diplomavoorwaarden voor de inschrijving... 6 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Bouwmanagement: diplomavoorwaarden voor de inschrijving en werkervaring in bouwsector... 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Computer Systems Validation: diplomavoorwaarden voor de inschrijving... 7 art. 10 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Digitale marketing... 7 art. 11 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat IT-management... 8 art. 12 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Trendwatching... 8 art. 13 art. 14 art. 15 Inschrijvingsvoorwaarden inzake afzonderlijke opleidingsonderdelen via creditcontract of examencontract voor het behalen van credits (OER, art. 12)... 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen bachelor na bachelor of voor de postgraduaten voor houders van een buitenlands bachelordiploma (OER art. 13)... 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten buiten de Associatie Universiteit Gent, in binnen- en buitenland... 9 Deel II Onderwijsregeling: Inschrijving art. 16 Opleiding traject waarvoor niet kan ingeschreven worden met een examencontract (OER art. 18) art. 17 Inschrijving voor de bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement (OER art. 14 tot en met 19) art. 18 Inschrijving voor de bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit art. 19 Inschrijving voor het postgraduaat Digitale marketing art. 20 Inschrijving voor het postgraduaat Trendwatching art. 21 Inschrijven voor een geïndividualiseerd traject (OER art. 19) art. 22 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding Retailmanagement Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 2 van 25

3 art. 23 art. 24 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling 2de semester 12 Studiegeld en terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor een bachelor na bacheloropleiding of postgraduaat (OER art. 29 9) art. 25 Bijzondere studiekosten (OER art. 30) Deel III Onderwijsregeling: Organisatie van de onderwijsactiviteiten art. 26 Opleidingsprogramma concordantie (OER art. 33) art. 27 Organisatie van de onderwijsactiviteiten (OER art. 36) art. 28 Deelname aan de onthaalactiviteiten en andere informatiemomenten (OER art. 36) art. 29 Deelname aan de onderwijsactiviteiten (OER art. 34 en 36) art. 30 Aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie (gequoteerde oefeningen, testen, presentaties,...), onderwijsactiviteiten die begeleiding vereisen (projecten,...), extra-muros activiteiten, seminaries, enz. (OER art. 36) art. 31 Betrokkenheid bij groepswerk art. 32 Naleven van deadlines bij opdrachten in het kader van niet-periode gebonden evaluaties en periode gebonden evaluaties art. 33 Buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand (OER art. 38) Deel IV Onderwijsregeling: Aanvragen - deadlines III EXAMENREGELING Deel I Examenregeling: Organisatie van examens en examenactiviteiten art. 35 Tweede examenkans (OER art. 42 4) art. 36 Examens buiten de examenperiodes (OER art. 43 3) art. 37 Examencontract evaluatiemomenten en evaluatievormen (OER art. 44 en 45) art. 38 Organisatie van de examens: studentenkaart en identiteitskaart (OER art. 46) art. 39 Naleving van de examenregeling (OER art. 48) art. 40 Naleving van de examenregeling geïndividualiseerd traject (OER art. 48) art. 41 Feedback (OER art. 53) Deel II Examenregeling: Examenbeslissing voor een opleidingsonderdeel art. 42 Modaliteiten bij het bepalen van het examencijfer van een samengesteld opleidingsonderdeel (OER art. 55 en 57) art. 43 Jury bij mondelinge examens art. 44 Examentuchtbeslissing: onregelmatigheden bij een examen (OER art. 60) art. 45 Plagiaat art. 46 Deontologische code Deel III Examenregeling: Examenbeslissing voor het geheel van een opleiding art. 47 Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd) (OER art. 61 2) art. 48 Postgraduaatgetuigschrift met graad van verdienste (OER art. 41 en 61) Deel IV Naleven van de examenregeling: Aanvragen - deadlines Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 3 van 25

4 I ALGEMEEN art. 1 Toepassing 1 Bij eventuele conflicten tussen het facultair reglement FBO (FOER) en de studiefiche krijgen de bepalingen in de FOER voorrang op de studiefiche. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 4 van 25

5 II ONDERWIJSREGELING Deel I Onderwijsregeling: Voorwaarden inzake inschrijving art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor in het Retailmanagement Alvorens in te schrijven, zal de kandidaat-student Retailmanagement een intakegesprek hebben met een vertegenwoordiger van de opleiding om het traject werkplekleren te bepalen en een ingangsproef afleggen. De kandidaat-student kan niet inschrijven voor een opleidingsonderdeel Werkplekleren zonder dat hijzij een door de opleiding goedgekeurde werkplek heeft. art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden: opleidingstrajecten in afstandsleren of opleidingstrajecten voor werkstudenten Alvorens in te schrijven voor een opleidingstraject in afstandsleren of voor een traject voor werkstudenten, zal de kandidaat-student een intakegesprek hebben met de voorzitter van de opleiding of met de coördinator van afstandslerenwerktrajecten of met de studietrajectbegeleider en een ingangsproef afleggen. art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor aanvullingstrajecten Bedrijfsmanagement en Office Management Houders van een graduaatsdiploma behaald in een Centrum voor Volwassenenonderwijs kunnen bij de hogeschool een aanvraag indienen voor het volgen van een aanvullingstraject van de verwante bacheloropleiding. Alvorens in te schrijven voor een aanvullingstraject, zal de kandidaat-student een intakegesprek hebben met de voorzitter van de opleiding, de coördinator van de afstudeerrichting of met de studietrajectbegeleider. art. 5 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het aanvullingstraject naar de bachelor in het Office Management via afstandsleren Het aanvullingstraject naar de bachelor in het Office Management onder de vorm van afstandsleren wordt met ingang van academiejaar afgebouwd. Dit wil zeggen: dat in academiejaar geen nieuwe studenten ingeschreven worden voor het aanvullingstraject naar de bachelor in het Office Management onder de vorm van afstandsleren; dat voor de niet geslaagde studenten ingeschreven in academiejaar het traject nog één academiejaar aangeboden wordt onder de vorm van afstandsleren, nl. in academiejaar ; Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 5 van 25

6 dat de niet geslaagde studenten vanaf academiejaar hun diploma zullen moeten behalen in het aanvullingstraject dagonderwijs. art. 6 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig. De opleiding richt zich uitsluitend tot bachelors en masters die nog geen bedrijfsopleiding achter de rug hebben. Bachelors Bedrijfsmanagement (met uitzondering van bachelors in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting milieumanagement en afstudeerrichting rechtspraktijk die wel toegelaten worden), bachelors Netwerkeconomie en bachelors Eventmanagement (afstudeerrichting marketing) worden dus niet toegelaten tot de opleiding. 2 Intakeprocedure voor bachelor na bachelor in het Internationaal Bedrijfsmanagement De intakeprocedure verloopt in drie stappen Stap 1: De kandidaat meldt zich bij de coördinator aan via fbo.hogent.be of mail Daarbij stuurt hijzij de link naar een filmpje van maximaal één minuut waaruit zijnhaar motivatie voor de opleiding blijkt. De kandidaat stuurt ook een CV op. Motivatie is van doorslaggevend belang in deze eerste selectieronde. Stap 2: Stap 3: De kandidaat-student die de opleidingsvertegenwoordigers kan overtuigen, krijgt een uitnodiging voor een testdag, waarop o.a. een Situationele judgement test en taaltests worden afgenomen. Een kandidaat-student die stap twee succesvol beëindigt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt ook het leertraject bepaald van de student die tot de opleiding wordt toegelaten. De intakeprocedure eindigt in een bindend advies. Tegen dit advies kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 10 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaat-student. Attest voor inschrijving De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest. Daarmee kan de kandidaatstudent zich inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 7 Bijzondere toelatingsvoorwaarden bachelor na bachelor in de Toegepaste Fiscaliteit: diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een diploma van: - professionele bachelor in het Bedrijfsmanagement (of gelijkwaardig), afstudeerrichtingen: Accountancy-fiscaliteit, Rechtspraktijk, Financie- en Verzekeringswezen, KMO- Management; - Master in de Handelswetenschappen (of gelijkwaardig); - Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (of gelijkwaardig); - Master in de Economische Wetenschappen (of gelijkwaardig); - Master in de Rechten (of gelijkwaardig); - Master Handelsingenieur (of gelijkwaardig). Houders van een ander diploma van professionele bachelor of master kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Faculteitsraad. De aanvrager bezorgt hiertoe tijdig een volledig dossier aan de decaan. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 6 van 25

7 art. 8 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Bouwmanagement: diplomavoorwaarden voor de inschrijving en werkervaring in bouwsector Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. Alleen kandidaat-studenten met relevante werkervaring worden toegelaten tot het postgraduaat Bouwmanagement. De kandidaat-student stelt een uitvoerig curriculum vitae op waarin hij de relevante werkervaring aantoont. Het curriculum vitae wordt ge- d naar de coördinator van de opleiding. De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 9 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Computer Systems Validation: diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. art. 10 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Digitale marketing 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een diploma - bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing of afstudeerrichting KMOmanagement - bachelor in de grafische en digitale media - bachelor in het communicatiemanagement - bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie - bachelor in de toegepaste audiovisuele communicatie - bachelor of Science in de communicatiewetenschappen - master of Science in de communicatiewetenschappen - bachelor of Science in de economische wetenschappen met marketing in het opleidingsprogramma - bachelor of Science in de sociaal-economische wetenschappen - bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen - master of Science in de economische wetenschappen, in de sociaal-economische wetenschappen, in de toegepaste economische wetenschappen (of gelijkwaardig) - bachelor of Science in de handelswetenschappen - Master of Science in de handelswetenschappen (of gelijkwaardig) - Master of Arts in de meertalige communicatie of in de meertalige professionele communicatie Houders van een ander bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma (of gelijkwaardig diploma) met professionele ervaring binnen het ruime werkveld van de marketing moeten vooraf toestemming tot inschrijving vragen. Deze kandidaat-studenten stellen een motivatiebrief voor het volgen van de opleiding en een uitvoerig curriculum vitae waarin zij de relevante werkervaring aantonen. Beide documenten worden ge- d naar de coördinator van de opleiding Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 7 van 25

8 De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). 2 Intakeprocedure voor het postgraduaat Digitale marketing Er wordt gewerkt met voorinschrijvingen per naar de coördinator van het postgraduaat of via de webregistratie https:webreg.hogent.be. De kandidaten worden aanvaard in volgorde van de datum van voorinschrijving. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Tegen een negatief antwoord op de vraag tot inschrijving kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 15 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaat-student. art. 11 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat IT-management Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. art. 12 Bijzondere toelatingsvoorwaarden postgraduaat Trendwatching 1 Diplomavoorwaarden voor de inschrijving Houder zijn van een bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of masterdiploma of gelijkwaardig diploma. 2 Intakeprocedure voor het postgraduaat Trendwatching De intakeprocedure verloopt als volgt - Kandidaat-studenten stellen een uitgebreide curriculum vitae op. - Kandidaat-studenten vullen een intakeformulier in (formulier is te downloaden van de website). - Kandidaat-studenten maken een kort filmpje van zichzelf waarbij de kandidaat duidelijk maakt waarom de opleidingsverantwoordelijken hemhaar moeten toelaten tot het postgraduaat Trendwatching. - Het ingevulde intakeformulier en de CV wordt naar de coördinator van de opleiding gestuurd Het motivatiefilmpje plaatst de kandidaat-student ergens online en de link wordt eveneens naar ge- d. Op basis van het CV, het ingevulde intakeformulier en het motivatiefilmpje zal de kandidaat al dan niet geselecteerd worden voor het volgen van de opleiding. De datum van ontvangst van de gevraagde informatie, de motivatie van de student en de evenwichtige groepssamenstelling bepalen of de kandidaat-student wordt toegelaten voor dit postgraduaat. De inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 40 studenten. Tegen een negatief antwoord op de vraag tot inschrijving kan bij de decaan gemotiveerd beroep worden aangetekend binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van het advies. De decaan beslist uiterlijk op 10 oktober over dit beroep, en maakt deze beslissing onverwijld bekend aan de kandidaat-student. Er wordt een persoonlijk gesprek ingepland waarop kennis wordt gemaakt met de coördinator en de opleiding. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 8 van 25

9 De geselecteerde kandidaat-studenten krijgen een attest, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de facultaire inschrijvingsdienst (Gent, campus Schoonmeersen). art. 13 Inschrijvingsvoorwaarden inzake afzonderlijke opleidingsonderdelen via creditcontract of examencontract voor het behalen van credits (OER, art. 12) Conform artikel 12 van de OER kan een student die niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden inzake diplomagetuigschrift en voor zover hij voldoet aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden, zich inschrijven voor een beperkt aantal afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een credit- of examencontract voor het behalen van credits op voorwaarde dat uit een onderzoek blijkt dat de betrokkene voldoet aan de begincompetenties van het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen. Kandidaat-studenten moeten een gemotiveerde schriftelijke aanvraag richten aan de studietrajectbegeleider. Voor een creditcontract wordt de aanvraag ingediend uiterlijk op 15 oktober voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen en uiterlijk op 15 februari voor opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor een examencontract voor het behalen van credits wordt de aanvraag ingediend uiterlijk op 15 februari. De decaan kan beslissen dat voor de beoordeling van de begincompetenties een test wordt afgenomen, of dat er per opleidingsonderdeel een omstandige portfolio ingediend wordt, waarin de kandidaat aantoont de noodzakelijke begincompetenties te bezitten. De kandidaat heeft steeds een gesprek met de decaan (of zijn afgevaardigde), die zich kan laten bijstaan door een lid van het onderwijzend personeel enof de studietrajectbegeleider. Indien er een portfolio werd opgevraagd, wordt de student over dit portfolio ondervraagd in het gesprek met de decaan (of zijn afgevaardigde). De decaan beslist over de toelating op basis van het dossier, het gesprek en de eventuele test. art. 14 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen bachelor na bachelor of voor de postgraduaten voor houders van een buitenlands bachelordiploma (OER art. 13) De bepalingen opgenomen in artikel 13. Procedure toelating op basis van buitenlandse studiebewijzen van de OER zijn eveneens van toepassing voor de opleidingen bachelor na bachelor en voor de postgraduaten. art. 15 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten buiten de Associatie Universiteit Gent, in binnen- en buitenland Een student die wil deelnemen aan een uitwisselingsprogramma buiten de AUGent in binnen- of buitenland, krijgt hiertoe slechts de toestemming indien hij voldoet aan de volgende voorwaarde: de student moet voor alle opleidingsonderdelen van het eerste voltijds modeltraject geslaagd of vrijgesteld zijn. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 9 van 25

10 Deel II Onderwijsregeling: Inschrijving art. 16 Opleiding traject waarvoor niet kan ingeschreven worden met een examencontract (OER art. 18) Voor de hieronder vermelde opleidingen enof trajecten kan niet ingeschreven worden met een examencontract): - bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit - opleidingstraject in afstandsleren; - bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit - opleidingstraject FOD Financiën; - bachelor in het Bedrijfsmanagement, aanvullingstrajecten in afstandsleren; - bachelor in het Office Management, aanvullingstraject in afstandsleren; - bachelor in het Retailmanagement, opleidingstraject voor werkstudenten; - bachelor in de Toegepaste Informatica, opleidingstraject in afstandsleren; - bachelor in de Toegepaste Informatica, opleidingstraject Switch2IT - VDAB; - bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit, opleidingstraject in dagonderwijs; - bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit, opleidingstraject in afstandsleren; - postgraduaat Bouwmanagement; - postgraduaat Computer Systems Validation; - postgraduaat Digitale marketing; - postgraduaat IT-management; - postgraduaat Trendwatching. art. 17 Inschrijving voor de bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement (OER art. 14 tot en met 19) 1 Diplomacontract Voor de opleiding bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement worden alleen inschrijvingen met een diplomacontract toegelaten (en dus niet met een examencontract en niet met een creditcontract). 2 Eerste inschrijving met een modeltraject herinschrijving Omwille van de disciplineoverschrijdende cases en groepswerk over verschillende opleidingsonderdelen heen is het noodzakelijk dat studenten die voor de eerste keer inschrijven voor de opleiding bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement inschrijven met een modeltraject van 60 studiepunten. Uiteraard kunnen studenten op basis van reeds verworven credits (tijdens de eerste inschrijving) wel herinschrijven met een geïndividualiseerd traject. 3 Aantal inschrijvingen Het aantal inschrijvingen voor de opleiding bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 50 studenten. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 10 van 25

11 4 Uiterste inschrijvingsdatum Voor de bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement dient men ingeschreven te zijn vóór de aanvang van het inleidend seminarie. Voor academiejaar kan men inschrijven tot uiterlijk 19 september 2014 om 16 uur. 5 Taaltesten (niveautoetsen en toelatingstoetsen) voor bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement Het programma van de opleiding bachelor na bachelor Internationaal Bedrijfsmanagement bevat onder andere de keuzemogelijkheid tussen Le français des affaires (Niveau intermédiaire - B2) of Le français des affaires (Niveau avancé - C1) en tussen Business English (Intermediate - B2) of Business English (Advanced - C1). Om te bepalen tot welk taalniveau de student kan worden toegelaten, wordt door de opleiding een niveautoets afgenomen. Binnen 5 werkdagen na het afnemen van de niveautoets wordt aan de student gemeld tot welk niveau van Le français des affaires en Business English hij wordt toegelaten. Voor de opleidingsonderdelen Wirtschaftsdeutsch (Mittelstufe - B2) en Español de negocios (Intermedio - B2) wordt door de opleiding een toelatingstoets afgenomen. Een student die niet voldoet aan de begincompetenties van het opleidingsonderdeel, wordt niet tot dit opleidingsonderdeel toegelaten. Binnen 5 werkdagen na het afnemen van de toelatingstoets wordt aan de student gemeld of hij wordt toegelaten. art. 18 Inschrijving voor de bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit Voor de opleiding bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit in dagonderwijs worden alleen inschrijvingen met een diplomacontract en creditcontract toegelaten. De opleiding bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit in dagonderwijs wordt aangeboden met een voltijds modeltraject van 60 studiepunten. Studenten kunnen ook een inschrijving nemen voor een geïndividualiseerd studietraject. Het opleidingsprogramma van de opleiding bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit in afstandsleren heeft eveneens een totale studieomvang van 60 studiepunten maar wordt aangeboden onder de vorm van twee deeltrajecten gespreid over 2 academiejaren. Studenten kunnen ook een inschrijving nemen voor een geïndividualiseerd traject. art. 19 Inschrijving voor het postgraduaat Digitale marketing Het aantal inschrijvingen voor het postgraduaat is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 35 studenten. art. 20 Inschrijving voor het postgraduaat Trendwatching Het aantal inschrijvingen voor het postgraduaat is omwille van didactische en organisatorische redenen beperkt tot 40 studenten. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 11 van 25

12 art. 21 Inschrijven voor een geïndividualiseerd traject (OER art. 19) 1 Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen Bijlage 1 bij dit Facultair reglement bevat de volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. 2 Omvang van een geïndividualiseerd traject In principe bevat een geïndividualiseerd traject maximaal 60 studiepunten, ongeacht het soort inschrijvingscontract. Voor inschrijvingen vanaf het tweede semester wordt het maximum aantal studiepunten in principe beperkt tot Gemotiveerde aanvraag tot afwijking op de volgtijdelijkheid, gelijktijdigheid en omvang van het geïndividualiseerde traject Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen: - om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen; of - voor het opnemen van een geïndividualiseerd jaarprogramma met meer dan 60 studiepunten, respectievelijk meer dan 30 studiepunten (semester 2). art. 22 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding Retailmanagement In de opleidingsonderdelen Werkplekleren in de opleiding Retailmanagement voert de student gedurende het volledige academiejaar leer- en werkactiviteiten uit in een winkelbedrijf. De opleidingsverantwoordelijken organiseren bij aanvang van het academiejaar sollicitatiegelegenheden waarbij de student zich voorstelt aan winkelbedrijven. De opleidingsverantwoordelijken beslissen op basis daarvan bij welk bedrijf de student zal gaan werkplekleren. Om organisatorische redenen kan de student deze opleidingsonderdelen niet meer toevoegen aan zijn jaarprogramma nadat de tweede werkplekperiode is begonnen. art. 23 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling 2de semester Voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling die in het 2de semester van het opleidingsprogramma georganiseerd worden moet de student inschrijven vóór 1 december. Om organisatorische redenen zal de student deze opleidingsonderdelen na 30 november niet meer kunnen toevoegen aan zijn geïndividualiseerd traject. In het kader van studievoortgangsmaatregelen kan aan een student bindende voorwaarden te realiseren in de 1 ste examenperiode opgelegd worden vooraleer de student voor de opleidingsonderdelen Stage Bachelorproef Professionele ontwikkeling mag inschrijven. Indien de student deze bindende voorwaarden nakomt mag de student voor deze opleidingsonderdelen uitzonderlijk toch nog inschrijven bij aanvang van semester 2. De faculteitsraad kan een student de toelating geven om tijdens de stageperiode ook één of een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen ten einde hem de mogelijkheid te geven een diploma te behalen binnen hetzelfde academiejaar. De eventuele toelating kan worden gekoppeld aan voorwaarden, bijvoorbeeld andere spreiding van de stage-activiteiten en praktische haalbaarheid. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 12 van 25

13 art. 24 Studiegeld en terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor een bachelor na bacheloropleiding of postgraduaat (OER art. 29 9) De studiegelden voor het academiejaar en de terugbetaling van het studiegeld voor de bachelor na bachelor opleidingen en voor de postgraduaten voor het academiejaar worden bij beslissing van het bestuurscollege vastgelegd. Zie bijlage 3 bij dit facultair reglement. art. 25 Bijzondere studiekosten (OER art. 30) Bij het begin van het academisch jaar krijgt de student een overzicht van de te verwachten studiekosten. Dit overzicht omvat de geschatte prijs van handboeken en syllabussen, inclusief te verwachten extra kopieën, studiereizen en uitstappen, en alle andere studiekosten die door de faculteit worden voorzien. De studiekosten (begrote en niet begrote kosten; exclusief de kosten van handboeken en syllabussen) worden in de loop van het academiejaar geïnd. Studenten die zonder geldige reden (bv. doktersattest) afwezig zijn op een verplichte activiteit kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan die activiteit. Kosten die effectief gemaakt zijn voor studenten die afwezig zijn op een activiteit, zullen wel worden aangerekend. Deel III Onderwijsregeling: Organisatie van de onderwijsactiviteiten art. 26 Opleidingsprogramma concordantie (OER art. 33) De onderstaande opleidingen werken met een nieuw opleidingsprogramma: - bachelor in het Bedrijfsmanagement (7 afstudeerrichtingen) het nieuw programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; - bachelor in het Bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit in afstandsleren het nieuw programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; - bachelor in het Office Management (3 afstudeerrichtingen) het nieuw programma wordt gradueel ingevoerd vanaf academiejaar ; - bachelor in de Toegepaste Informatica het 1 ste en 2 de modeltraject van het nieuwe programma wordt ingevoerd vanaf academiejaar , het nieuwe programma van het 3 de modeltraject wordt ingevoerd vanaf academiejaar ; - in alle bacheloropleidingen werden in academiejaar optimalisaties van het opleidingsprogramma beslist, deze programma-optimalisaties worden volledig ingevoerd vanaf academiejaar ; - postgraduaat Trendwatching Vanaf academiejaar wordt het postgraduaat Trendwatching met 40 studiepunten omgevormd tot een postgraduaat van 60 studiepunten. Het nieuwe programma wordt volledig ingevoerd vanaf academiejaar De concordanties tussen het oude opleidingsprogramma en het vernieuwde opleidingsprogramma worden als bijlage 2 toegevoegd bij dit Facultair reglement. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 13 van 25

14 art. 27 Organisatie van de onderwijsactiviteiten (OER art. 36) De bachelorprogramma s via studieomvangvermindering en de aanvullingstrajecten bevatten opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten, daardoor kunnen overlappingen in lessenroosters voorkomen. art. 28 Deelname aan de onthaalactiviteiten en andere informatiemomenten (OER art. 36) De studenten zijn verplicht aanwezig op de onthaalactiviteiten en op andere momenten waarbij belangrijke informatie wordt verstrekt (deze momenten worden via de elektronische leeromgeving bekendgemaakt). art. 29 Deelname aan de onderwijsactiviteiten (OER art. 34 en 36) De studenten moeten deelnemen aan de onderwijsactiviteiten (hoorcolleges, werkcolleges, begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten) zoals omschreven in de studiefiches. In afwachting van een goedkeuring van (deel)vrijstelling dient de student deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten waarvan hij nog niet formeel vrijgesteld is, met name ook aan onderwijsactiviteiten in de vorm van groepswerk, projectwerk en dergelijke. Een student die na verloop van tijd verneemt dat hij geen vrijstelling krijgt, kan voor de periode voorafgaand aan deze mededeling geen "overmacht" inroepen. De student die een geïndividualiseerd studietraject aanvraagt moet reeds de onderwijsactiviteiten volgen van de opleidingsonderdelen in het traject dat hij heeft aangevraagd, ook al is dit traject nog niet goedgekeurd. art. 30 Aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie (gequoteerde oefeningen, testen, presentaties,...), onderwijsactiviteiten die begeleiding vereisen (projecten,...), extra-muros activiteiten, seminaries, enz. (OER art. 36) 1 Aanwezigheid van de studenten De aanwezigheid van de studenten is verplicht voor de (deel)opleidingsonderdelen met nietperiode gebonden evaluatie. Als er tijdens een onderwijsactiviteit een quotering in het kader van niet-periode gebonden evaluatie gegeven wordt, tekent de student bij elk evaluatiemoment een aanwezigheids- of ontvangstlijst als bewijs van de deelname. De lesgever controleert de afwezigheid. Eventuele vergissingen kunnen worden rechtgezet. In geval van betwisting wordt slechts de handtekening van de student op de aanwezigheidslijsten ontvangstlijsten als geldig bewijs aanvaard. De door de studenten getekende aanwezigheidslijsten ontvangstlijsten worden door de lesgevers bewaard tot 60 dagen na het afsluiten van de 3 de examenperiode. Een student die laattijdig inschrijft of door overmacht niet van bij het begin aan de onderwijsactiviteiten kan deelnemen, neemt binnen 8 kalenderdagen na inschrijving per contact op met de lector om af te spreken hoe hij de gemiste niet-periode gebonden evaluaties kan inhalen of welke vervangende opdracht hij moet uitvoeren. Indien hij dit niet doet, krijgt hij de quotering nul voor elk van de gemiste evaluaties. Indien het aantal gemiste evaluaties binnen de niet-periode gebonden onderwijsactiviteit meer dan één derde bedraagt krijgt de student de vermelding afwezig (cfr. FOER art. 39). De mogelijkheid om bij laattijdige inschrijving niet-periode gebonden evaluaties in te halen vervalt, voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en voor opleidingsonderdelen georganiseerd op jaarbasis, bij inschrijving na 31 oktober; en voor opleidingsonderdelen van het tweede semester Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 14 van 25

15 vanaf 1 maart. In deze gevallen krijgt de student de quotering nul voor de gemiste delen van de niet-periode gebonden evaluaties. Indien het aantal gemiste evaluaties binnen de niet-periode gebonden onderwijsactiviteit meer dan één derde bedraagt krijgt de student de vermelding afwezig (cfr. FOER art. 39). 2 Melden gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een nietperiode gebonden evaluatie of voor stage werkplekleren, of seminaries, De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk, dus vóór het beginuur van de nietperiode gebonden evaluatie of voor de aanvang van de verplichte onderwijsactiviteit online melden via https:ibamaflex.hogent.be (inloggen met de HoGent-account). Laattijdige meldingen worden gelijkgesteld met ongewettigde afwezigheden. De student ontvangt na het online invullen van zijn melding een automatische met informatie. De student stuurt deze door naar alle betrokken lesgevers enof naar de stagebegeleider. De melding door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid (zie 3). Indien de student niet beschikt over een computer of de webserver is niet ter beschikking dan kan de student de melding nog steeds telefonisch doen (of laten doen) op de studentenadministratie. Verdere informatie wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. 3 Bewijs van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een nietperiode gebonden evaluatie of stage werkplekleren, of seminaries, De online melding door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. De student bezorgt bij afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een niet-periode gebonden evaluatie binnen 5 werkdagen na de verplichte activiteit (test, ) het origineel attest aan de faculteit. De praktische regeling wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. Betreft de melding een afwezigheid tijdens de stageperiode periode van werkplekleren (enz.), dan volgt de student nauwgezet de regels opgenomen in het stagereglement enof stagebrochure, van de opleidingafstudeerrichting. Gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode periode van werkplekleren (enz.) kan resulteren in een verlenging van de stageperiode. Doktersattesten worden alleen aanvaard indien ze uiterlijk op de 1ste dag van de ziekte gedateerd zijn. Afwezigheid ten gevolge van overmacht kan gewettigd worden bv. met een attest van de politie. Onderstaande attesten worden NIET aanvaard: - laattijdig opgestelde attesten; - attesten die laattijdig bezorgd werden aan de faculteit; - attesten waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (dixitattest). De student neemt een fotokopie van het attest en legt dit voor aan de betrokken lesgevers als bewijs van gewettigde afwezigheid. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. 4 Inhaalmogelijkheid van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een niet-periode gebonden evaluatie Zie verder: Examenregeling. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 15 van 25

16 5 Sanctie bij gewettigde en ongewettigde afwezigheid voor een niet-periode gebonden evaluatie Zie verder: Examenregeling. art. 31 Betrokkenheid bij groepswerk Indien de student in het kader van groepswerk een gebrek aan betrokkenheid vertoont, kan de lesgever de student uitnodigen tot een gesprek, dat bedoeld is om de student terug in het groepswerk te betrekken. Ook de student kan om een dergelijk gesprek verzoeken. Tijdens dit gesprek kunnen ook de andere groepsleden gehoord worden. Er wordt afgesproken op welke wijze, indien mogelijk, de student terug aan de werkzaamheden van de groep kan deelnemen. Indien wordt vastgesteld dat de student niet meer kan instappen in het groepswerk; of indien de student niet op het gesprek aanwezig is; of als de student na afloop van deze procedure nog niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt hij de quotering "afwezig" voor het geheel van dit groepswerk, en dus voor het (deel)opleidingsonderdeel. art. 32 Naleven van deadlines bij opdrachten in het kader van niet-periode gebonden evaluaties en periode gebonden evaluaties De opdrachten in het kader van niet-periode gebonden evaluaties en periode gebonden evaluaties (cases, projectverslagen, papers, stagevoorstellen, stagecontracten, stageverslagen, bachelorproeven, portfolio s, - hierna opdracht of opdrachten genoemd) moeten op de afgesproken datum afgegeven worden. De praktische organisatie wordt door de lectoren en via Chamilo aan de studenten meegedeeld. Iedere deadline moet strikt worden gerespecteerd. Het niet respecteren van tussentijdse deadlines wordt gesanctioneerd met verlies van punten. Als een student meer dan 2 maal de tussentijdse deadlines niet respecteert, krijgt de student nul voor het geheel van de opdracht. Als een opdracht niet tijdig afgegeven wordt, krijgt de student de vermelding afwezig voor die opdracht en dus automatisch ook voor het (deel)opleidingsonderdeel. Dit geldt zowel voor opdrachten in het kader van niet-periode gebonden evaluatie als voor de periode gebonden opdrachten (indienen bachelorproeven, stageverslagen, projectverslagen, opdrachten in het kader van de tweede examenkans, en dergelijke meer). Indien de student een opdracht laattijdig afgeeft - 1 ste examenkans: o o dan kan de eventuele presentatie of verdediging gekoppeld aan de opdracht niet doorgaan; krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. De opdracht wordt desgevallend tijdens de 3 de examenperiode (2 de examenkans) gepresenteerd en beoordeeld (indien voor het opleidingsonderdeel een 2 de examenkans wordt georganiseerd). - 2 de examenkans: o o dan kan de eventuele presentatie of verdediging gekoppeld aan de opdracht niet doorgaan; krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. Niemand anders dan de decaan kan uitstel verlenen om gegronde redenen. Laattijdig ingediende opdrachten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de decaan, worden niet meer aanvaard. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 16 van 25

17 art. 33 Buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand (OER art. 38) 1 Registratie in moveon De student die deelneemt aan buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand ( korte mobiliteiten ) registreert zich in moveon via Deze registratie moet uiterlijk één week vóór de aanvang van de korte mobiliteit gebeuren. Indien het een korte mobiliteit betreft mét begeleiding (door één of meerdere lectoren), zal de registratie gebeuren via de facultaire dienst internationalisering. In alle andere gevallen doet de student zelf de registratie. 2 Hoe de toelating voor korte mobiliteit aanvragen? De facultaire dienst Internationalisering publiceert de timing en procedure voor aanvraag voor deelname aan korte mobiliteiten in de Chamilocursus International Office FBO. art. 34 Aanvraagdossier voor beurzen voor buitenlandse onderwijsactiviteiten (OER art. 38, 3, 5 ) De facultaire dienst Internationalisering publiceert de timing en procedure voor aanvraag beurzen voor buitenlandse onderwijsactiviteiten in de Chamilocursus International Office FBO. Deel IV Onderwijsregeling: Aanvragen - deadlines Alle deadlines voor het indienen van aanvragen in het kader van de onderwijsregeling opgenomen in de OER, de FOER, het stagereglement of stagebachelorproef brochures moeten strikt gerespecteerd worden. Enkel tijdig ingediende aanvragen en volledige aanvraagdossiers komen in aanmerking voor onderzoek. Laattijdige aanvragen of onvolledige dossiers worden niet behandeld. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 17 van 25

18 III EXAMENREGELING Deel I Examenregeling: Organisatie van examens en examenactiviteiten art. 35 Tweede examenkans (OER art. 42 4) Voor bepaalde opleidingsonderdelen is geen tweede examenkans mogelijk. De informatie hierover vind je in de studiefiches. art. 36 Examens buiten de examenperiodes (OER art. 43 3) De onderstaande examens worden georganiseerd buiten de vastgestelde examenperiodes op de academische kalender (deze examens worden beschouwd als zijnde georganiseerd in een examenperiode): Bachelor na bachelor in het Internationaal bedrijfsmanagement Examens in de periode 02 maart 2015 tot 13 maart Bachelor na bachelor in de Toegepaste fiscaliteit (dagonderwijs) Examen van het opleidingsonderdeel Procedures in de laatste lesweek van de eerste periode het tweede semester (week 6 of week 7 afhankelijk van het tijdstip van een buitenlandse studie-uitstap). Postgraduaat Bouwmanagement De examens van het postgraduaat Bouwmanagement worden georganiseerd na het beëindigen van de onderwijsactiviteiten van elke module. art. 37 Examencontract evaluatiemomenten en evaluatievormen (OER art. 44 en 45) Voor bepaalde opleidingsonderdelen bevat de evaluatie een individuele opdracht(en). De student ingeschreven met een examencontract moet zelf tijdig de individuele opdracht(en) bij de lesgever opvragen of downloaden van de elektronische leeromgeving. Conform artikel 45 2 van de OER verloopt de evaluatie, ongeacht het soort contract dat de student heeft afgesloten, telkens op dezelfde wijze. De student ingeschreven met een examencontract moet voor deze opdrachten dus dezelfde afspraken respecteren als de studenten ingeschreven met een diplomacontract of een creditcontract. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 18 van 25

19 art. 38 Organisatie van de examens: studentenkaart en identiteitskaart (OER art. 46) De studenten dienen bij elke evaluatie (periode gebonden evaluatie of niet-periode gebonden evaluatie) hun studentenkaart en identiteitskaart voor te leggen en de aanwezigheidslijst te tekenen als bewijs dat zij deelgenomen hebben. art. 39 Naleving van de examenregeling (OER art. 48) 1 Periode gebonden evaluatie: melden gewettigde afwezigheid (OER art. 48 4) De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk, dus vóór de aanvang van het examen, online melden via https:ibamaflex.hogent.be (inloggen met de HoGent-account). Laattijdige meldingen worden gelijkgesteld met ongewettigde afwezigheden. De student ontvangt na het online invullen van zijn melding een automatische met informatie. De student stuurt deze door naar alle betrokken lesgevers enof naar de stagebegeleider. Indien de student niet beschikt over een computer of de webserver is niet ter beschikking dan kan de student de melding nog steeds telefonisch doen (of laten doen) op de dienst Studentenaangelegenheden. De praktische regeling wordt op Chamilo, cursus Studentenaangelegenheden FBO gepubliceerd. Niet-gewettigde afwezigheid: zich overslapen, zich vergissen van datum of uur, te laat komen, etc. 2 Periode gebonden evaluatie: bewijs van gewettigde afwezigheid (OER art. 48 4) De online melding van de afwezigheid door de student is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. De student moet binnen 24 uren na de datum van het geplande examen de originele bewijsstukken (attesten) bezorgen aan de dienst Studentenaangelegenheden. Doktersattesten worden alleen aanvaard indien ze uiterlijk op de 1 ste dag van de ziekte gedateerd zijn. Afwezigheid ten gevolge van overmacht kan gewettigd worden bv. met een attest van de politie. Onderstaande attesten worden NIET aanvaard: - laattijdig opgestelde attesten; - attesten die laattijdig bezorgd werden aan de faculteit; - attesten waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (dixitattest). 3 Periode gebonden evaluatie: sanctie bij ongewettigde afwezigheid of als het niet mogelijk is een inhaalexamen te organiseren (OER art. 48 4) Wanneer de afwezigheid voor een periode gebonden evaluatie niet gewettigd is of als het niet mogelijk is een inhaalexamen te organiseren, wordt afwezig genoteerd voor het opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel. De student die al dan niet gewettigd afwezig is op een inhaalexamen, wordt afwezig genoteerd voor het opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel. Voor een gepland inhaalexamen wordt geen tweede inhaalexamen georganiseerd. Indien een periode gebonden evaluatie bestaat uit meerdere delen (bijvoorbeeld een schriftelijk en een mondeling deel), krijgt de student voor het (deel)opleidingsonderdeel de vermelding Afwezig als hij niet deelneemt aan alle delen van het examen. Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 19 van 25

20 4 Periode gebonden evaluatie: inhaalmoment en inhaalexamen (OER art. 48 8) Inhaalmoment binnen de examenperiode De faculteit Bedrijf en Organisatie organiseert per examenperiode én binnen de examenperiode één inhaaldag (2 halve dagen). Inhalen van een examen kan enkel binnen deze inhaalmomenten. Gewettigde afwezigheid - inhaalexamens Wanneer een student gewettigd afwezig is op een examen (met attest), kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden een inhaalexamen worden toegestaan door de decaan. Daartoe moet de student zijn afwezigheid tijdig gemeld hebben en binnen 24 uur het origineel bewijsstuk overgemaakt hebben aan de dienst Studentenaangelegenheden (studentensecretariaat). Op basis van de binnengebrachte documenten kan de decaan (of zijn afgevaardigde) een inhaalexamen plannen op de inhaaldag (zoals opgenomen in de examenregeling). Een aanvraag voor een inhaalexamen impliceert niet automatisch dat er een inhaalexamen kan worden georganiseerd. 5 Niet-periode gebonden evaluatie: inhaalmogelijkheid van gewettigde afwezigheid voor een verplichte onderwijsactiviteit of voor een niet-periode gebonden evaluatie (OER art. 48 5) Wanneer een student gewettigd afwezig is of in geval van overmacht, gelegitimeerd door een attest, niet kan deelnemen aan de niet-periode gebonden evaluatie of verplichte onderwijsactiviteit wordt onmiddellijk het onderwijzend personeelslid op de hoogte gebracht (student stuurt de automatische van de online melding van de afwezigheid door naar de lesgevers). De originele attesten van afwezigheid maakt de student over aan de dienst Studentenaangelegenheden (studentensecretariaat). De student die een inhaalmogelijkheid wenst neemt binnen de 8 kalenderdagen na zijn afwezigheid zelf per contact op met de lesgever om af te spreken of het inhalen van de onderwijsactiviteit of van de niet-periode gebonden evaluatie nodig enof mogelijk is. Hij maakt dan ook concreet afspraken over hoe en wanneer de activiteit of evaluatie eventueel ingehaald kan worden. Voor een geplande inhaalmogelijkheid wordt geen tweede inhaalmogelijkheid georganiseerd. Indien de student meent dat de lesgever onterecht heeft geoordeeld dat er geen inhaalmogelijkheid is, maakt hij dit onmiddellijk aanhangig bij de decaan. 6 Niet-periode gebonden evaluatie: sanctie bij ongewettigde afwezigheid of als het inhalen van de niet-periode gebonden evaluatie niet mogelijk is (OER art. 48 5) Indien de student ongewettigd afwezig is heeft de student geen recht op een inhaalkans. De OER (art. 48 5) bevat de volgende bepaling: 3 Indien de student voor een niet-periodegebonden evaluatie binnen een (deel)opleidingsonderdeel in die mate afwezig is dat binnen het (deel)opleidingsonderdeel het verworven hebben van alle eindcompetenties, conform de evaluatiewijze vermeld in de studiefiche niet meer ten volle bewezen kan worden krijgt de student de vermelding afwezig voor het (deel)opleidingsonderdeel. In de faculteit Bedrijf en Organisatie wordt deze bepaling als volgt toegepast: Facultair reglement FBO (FOER) faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar pagina 20 van 25

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2014-2015 Facultaire

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2013-2014 Facultair

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 Bedrijf en Organisatie Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 art. 1 Bijzondere toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2017-2018 BCB2017ONDW48992

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling:

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Bijlage 3 Facultair reglement Academiejaar 2015-2016 1 BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Facultair reglement: facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Bedrijf en Organisatie

Bedrijf en Organisatie Bedrijf en Organisatie w w w. h o g e n t. b e / f b o Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing KMO-management milieumanagement

Nadere informatie

Facultair reglement FMW Academiejaar BC/B/2017/ONDW/ bijlage 3 - pag. 1/82

Facultair reglement FMW Academiejaar BC/B/2017/ONDW/ bijlage 3 - pag. 1/82 Facultair reglement FMW Academiejaar 2017-2018 BC/B/2017/ONDW/48992 - bijlage 3 - pag. 1/82 Inhoud I. ALGEMEEN... 3 Art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 3 Deel I Onderwijsregeling:

Nadere informatie

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica HBO5 Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica 2015-2016 aanvullingstraject toegepaste informatica Via het volwassenenonderwijs een bachelordiploma halen, het kan! Heb je aan een Centrum

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2015-2016 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek

Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek Facultair reglement van de Faculteit Natuur en Techniek Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling: toelatingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 Onthaalbrochure Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie 2014 2015 onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 onthaalbrochure 2014-2015.indd 2 18-6-2014 14:44:46 Onthaalbrochure Inhoud Welkom...3

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Bedrijfsmanagement Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2017-2018 AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT OR-Art 4 Reglementen inzake stages, bachelorproef,

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 & Specfieke aanvullingen School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium http://www.hogent.be/toekomstige-student/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling/ Ontwerp

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Gids voor de startende student

Onthaalbrochure. Gids voor de startende student Onthaalbrochure Gids voor de startende student 2015-2016 Onthaalbrochure Welkom Beste student Hartelijk welkom op de faculteit Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool Gent. Deze brochure is een naslagwerkje

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Facultair reglement FMW Academiejaar 2015-2016 I. Inhoud I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2 Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Art. 2 Art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017. BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66

Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017. BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66 Facultair reglement FMW Academiejaar 2016-2017 BC/B/2016/ONDW/35076 - bijlage 3 - pag. 1/66 Inhoud I. ALGEMEEN... 3 Art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 3 Deel I Onderwijsregeling:

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld Stagebrochure voor het stagebedrijf WOORD VOORAF Geachte mevrouw, heer Voor een professioneel gerichte opleiding in het hoger onderwijs is het contact

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Departement Design & Technologie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Departement Design & Technologie DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2016-2017 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde Preambule Met ingang van het academiejaar 2013-2014 integreert de faculteit Toegepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement mm Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2017-2018 Erasmushogeschool Brussel Departement MMM Zespenningenstraat 70 1000 Brussel Goedgekeurd

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO Hogeschool Gent CVO Panta Rhei KTA Vesalius CVO Leerstad Het Perspectief PCVO HoGent - HBO5 Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Toelatingscheck 2014 15

Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck Howest 1 Situering Toelatingscheck 1.1 Algemene toelatingsvoorwaarde een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; een diploma

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

OER juli 2017

OER juli 2017 OER 2017-2018 15 juli 2017 Aanpassingen OER 17-18 Algemeen: aanpak 1. Herteksting: genderneutraliteit + andere tekstuele verbeteringen 2. Discussiepunten (+ kleine optimalisaties) -ervaringen faculteiten

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2014-2015 Aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement van Erasmushogeschool Brussel 2014-2015

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling

Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur: Departementale aanvulling op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijsregeling 2014-2015: departementale aanvulling 1. Toelatingsvoorwaarden.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Deelnemersvoorwaarden Business Tour 2015 Artikel 1. Definities 1) Christiaan Huygens : Wiskunde en Informatica Studievereniging Christiaan Huygens van de Technische Universiteit Delft. 2) Business Tour

Nadere informatie