5$IJN FRIEND DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5$IJN FRIEND DE

Transcriptie

1 RICO J. BULTHUIS 5$IJN FRIEND DE <Jt)VENAAR Katten-, en Vuurwerk^ of De Getemde Troll C P O P P E N T H E A T E R LAMPION

2 RICO J. BULTHUIS ^IJN ^FRIEND DE J'OVENAAR Katteti-j en Vuurwerk^ f De Getemde Troll C P O P P E N T H E A T E R LAMPION

3 DE ^0*4a Mi

4 JMIJN VRIEND DE 70 VENAAR

5

6 JUIJN VRIEND DE TOVENAAR

7

8

9 JW1JN VRIEND DE TOVENAAR

10 See saa, nu beyynde vi. Naar vi ere ved Enden af Historiën, vezd vi mere, end vi nu vide, for det var en ond Trold;... H. C. ANDERSEN

11 RICO }. BULTHUIS T>it is het verhaal van-> ^IJN FRIEND DE JOVE NAAR Katten^ en Vuurwerk^ of De Getemde Troll EEN WAARACHTIGE EN LEERRIJKE GESCHIEDENIS geschreven en gedrukt voor het P O P P E N T H E A T E R LAMPION

12 d si h di m o: zc in Vi v< sc hi ni nc st d< tr w he voor Paula P< oc lei

13 IT TT ET IS LANG GELEDEN, MAAR IK I II weet nog hoe het regende. Het ruiste. L JL Het kletterde. De regen danste over de daken en de lucht was zwart. Achter een grauwe waterval dommelde een grijze wereld, stil van sjagrijn. De kinderen uit de straat speelden niet langer hun wonderlijke spelletjes, maar drensden in de saaie huizen en verveelden zich. Ook de man met de harmonika was die morgen niet gekomen om muziek te maken in de zon, want er was geen zon. Zelfs mijn overbuurtje: Ollientje Flip, die jurken en hoeden voor de dames maakte, sliep haar verveling uit op de sofa met een dure bontmantel van een rijke dame over zich heen. Het leek of alles schots en scheef op een vlekkige spiegel stond te huilen. En zelfs de katten zouden het met zulk weer niet wagen om in de goot te gaan zitten en te spinnen. Ja, ook het vuurwerk zou weer worden uitgesteld; maar eens zal het schitteren en knallen en dan zal het weer zomer zijn. Ik woonde toen in een oud huis. Er waren zeven trappen en zeventig lekken en daartussen in leefden we in kamers als kasten en ik verdwaalde voor het slapen gaan altijd weer in de saaiheid van het paars-groene behang: een oerwoud van bloemen en ooft. Op zekere avond kwam die regen en toen leken de straten op grachten. De putten borrelden 7

14 en bliezen. Als ik uit het venster keek, was het of het huis een groot en log schip was, dat voortdreef en langzaam zonk. Het water spoelde over de stoepen, de welken buitelden traag en zwaar over de wereld. Ik stak kaarsen aan. Er kwam een zeer stemmig licht van. Voor de warmte legde ik een blokkenvuur in de open haard. Het straalde een rode gloed. Terwijl ik het buiten liet regenen zo hard het maar wilde, lag ik op mijn divan en las de gedichten van de meest benijdenswaardige poeët mijner dromen die in paleizen woonde en de genade had: Claude Chermonte; gebonden in groen marokijn, goud op snee, gedrukt op roomkleurig, uit de hand geschept papier, waarop hij, onder het lage nummer, vermeld in de colophon, een blauwe, dunne handtekening had gezwierd: Claude Chermonte. Punt. Ze waren klein; de kwatrijnen, de sonnetten. Er geurden rozen en jasmijnen in. Er lag dauw op de bloemen en de woorden dansten als vluchtige vlinders van zin tot zin, van blad tot blad, al verder en verder in de betovering en dan was 't boekje uit. Er waren er vijf: Arabesken, Nocturne, Sonnetten, Gouden lente, Maanpaleis". En Claude Chermonte danste ergens in de hemel in een blauwe kimono een veren pen in de ene, een vel geschept papier in de andere hand en intussen zat ik te wachten op de zesde bundel. Bij een blokkenvuur. 8

15 Terwijl het, met permissie, oude dames op klompen regende. Eén excuus het is lang geleden! Ofschoon ik reeds jaren lang in de stad woonde, moet ik bekennen, dat veel belangrijks aan me voorbij was gegaan en daar zijn de verzen niet onschuldig aan geweest. Wat zal men zich met de mensen en hun mensengedoe bemoeien als er verzen zijn? In die dagen lette ik zelfs niet op de idealist die de krant en zijn genegenheid bracht. Het laatste op kleurige kaartjes waarop voor- en najaarswensen gedrukt stonden. Als ik aan de mogelijkheid dacht, dat het dagelijkse wensen zouden kunnen worden, kreeg ik er tranen van in mijn ogen en trok me bescheiden terug cm van de gedichten te genieten. Sindsdien ligt de krant in een prop geknepen op de mat. En noemde men mij op mezelf gesteld, als ik niet aan de dwaasheden van anderen meedeed? Stel je voor, dat Claude Chermonte even burgerlijk werd als de meneer van de overkant en zich maar met iedereen bemoeide! Als Ollientje Flip in die dagen niet op mij had gelet, zou ik misschien wel zoek zijn geraakt want ik bemoeide me niet eens met mezelf. Ollientje zette thee en bakte boterkoek. Ik at. Ollientje stopte mijn sokken en poetste mijn schoenen. Ik liep. Ze heeft ook eens getracht de gedichten te lezen, maar ik heb ze haar afgenomen en sindsdien zit die burgerman bij haar op het 9

16 balcon. Hoe ze aan de geestelijke grutter is gekomen weet ik niet. Kennelijk was de vent bedoeld om mij op te vrolijken want hij knikte me toe en vroeg me op de thee maar ik bemoei me liever niet met ventjes die in hun overhemd in de zon zitten en limonade slurpen uit een odolglas. Ollientje borduurde en paste en knipte en haar vriend verslingerde zich aan de zon en diefde de dag. Soms zat hij op ruitjespapier krentenproza te schrijven, deze strcopauteur. En soms zat hij te vissen in de singel of had grote gesprekken met de man van de harmonika. Ook was hij dagen lang niet te zien. dan had Ollientje er misschien genoeg van en was het kwalijke heertje op reis voor zijn grutterij. Ik heb ze beide vèr van me gehouden, want als men met stroop omgaat, dan gaat men kleven! En veel meer dan wandelen langs de Schans en eens een kopje koffie drinken in: Het Ovde Koffyhvys", is het met Ollientje Flip toen niet geworden. De mensen waren beesten omdat Maanpaleis" hen vreemd was en voor niets ter wereld had ik mijn Gouden Lente" willen ruilen. Tevergeefs heb ik toen naar Claude Chermonte gezocht, Claude de Tovenaar! Maar dansende zwervers staan niet in adresboeken en in de hemel staan geen namen op de deur. En mijn deur had ik gesloten voor kruideniers en lichtekooien en toen ik 10

17 tijdens de regen uit het venster keek, dreef ik als een verlaten Noach over de wateren De geest Chermonte was overal! Honderd jaar lang zou men met gesloten gordijnen gedichten kunnen lezen om dan pas te gaan begrijpen, dat men vergat te leven. Ik zat daar bij mijn blokkenvuur en bij mijn kaarslicht en ik was juist aan die honderd jaar begonnen, toen mijn aandacht werd getrokken door een lange schaduw. Een schaduw als een dunne vinger. Het was niets ongewoons, 't was slechts de schaduw van een knopje, maar juist dat knopje had ik nog nooit gezien. Het zat bijna geheel in de muur geschroefd en had een platte, donkere kop. Er zou een stoffer en blik aan kunnen hangen of anders een vriend, (een portret van een vriend.) Als ik dat kleine ding over het hoofd zag, mag de lieve hemel weten, wat er nog meer aan mijn aandacht ontsnapte. Ik legde mijn verzenbundel uit mijn hand en keek de schaduwen langs en ontstelde. De ontdekkingen stapelden zich op! Er zaten balken en binten, scheuren en gleuven achter. Een geheel nieuwe kamer tekende zich in de kamer af. Aan de zoldering doken gipsen leeuwekoppen op en om de lampen zweefden dikdoorvcedde bazuin-engeltjes. In het rijk der schimmen vond ik een nieuwe wereld. Ook in het rijk der dingen zag ik al dat nieuws opduiken en na een II

18 korte tijd was het beeld van mijn kamer zó nieuw in me geworden, alsof ik een lange reis had gemaakt en in een vreemd land was aangekomen. Ik stond op. Ik keek eens rond. Ik schrok. Haastig liep ik door het huis en ik herinner me hoe ik onder tafels en in kasten, achter deuren en onder kleden keek of ik daar geen machineonderdelen of vleugelpiano's over het hoofd had gezien. Plotseling draaide ik duizelig in een stoel neer en trachtte mij de kamer te zien, zoals die vroeger was, maar een betovering gleed met huiverige snelheid over alles heen: een stoel; een zetel! Mijn mat; een mozaïek! En door de kieren van de gordijnen schemerde zonlicht. Toen heb ik de gordijnen opengetrokken en zonder mij te verbazen alles bekeken wat eens de stad was: Paleizen, Paleizen, Paleizen. Waar eens planken en zeepkistjes door de overstroomde straat dreven, daar sneden nu statige gondels door het water. Achteraf moet ik bekennen dat er in mij méér veranderd was, dan in de stad, maar dat veranderde toen niets aan de boosaardigheid van die éne burgerman die in zijn hemdsmouwen een pijpje zat te smoren in de gondel van Ollientje Flip. Had Ollientje ooit een gondel? Maar wat diende deze vraag, want de rampzalige dagjesmens zat mijn dromen te verstoren. Met liefde had ik de kerel een mijner gouden bokalen naar het hoofd geworpen. Maar één troost had

19 ik; de rijkste fantasie is nu eenmaal aan de burger verspild. Leve de dichter! Ik trad van het venster terug en deed me een schoudermantel om. De verzenbundels van HEM stapelde ik op en liet toen Arabesken" in mijn linker buitenzak glijden. Nocturne" deed ik rechts-binnen. Sonnetten" gingen in mijn vest, Gouden Lente" vond rust in mijn achterzak en met Maanpaleis" in de ene en een wandelstok in de andere hand snelde ik de zeven trappen af. De lekken klaterden als fonteinen. Ik zou boodschappen gaan doen, maar wat betekenen uien en meel en kaas bij de betovering van de wereld? Ik zou trouwens geen winkel meer hebben kunnen vinden. Toen ik de straat uit was, wist ik al, dat ik hopeloos verdwaald was. De eerste aanblik was me bekend, doch dan doken de paleizen op. Trappen van geel mozaïek, terrassen met torens van goud en jade, gazons van zachtgroen, waarop In een sneeuwwit marmer kleine beelden stonden. En in alle straten gleed het zacht blauwe water van nieuwe kanalen. Zonder moeite herkende ik in dit alles de verzen van Claude Chermonte. Ik moet lang gedwaald hebben, toen ik eindelijk op een plein kwam. Ik ging op een marmeren bank zitten en bemerkte dat het intussen avond was geworden. De maan scheen als de kaas die ik vergat te kopen, en toen voelde ik honger en eenzaamheid. Het was >3

20 opvallend, dat ik zo weinig mensen zag, want behalve Ollientje en haar koekebakker in zijn hemdsmouwen, was ik steeds alleen geweest en wonderlijk daar op de bank op 't maanplein (lang geleden) zat een kleine, donkere man in een regenjas. Het was vreemd, hij behoorde tot die mensen, die we al eens eerder hebben ontmoet al weten we ook niet waar en wanneer... Toen draaide hij zijn hoofd naar me toe en keek naar 't boekje in miin hand en vroeg toen: Ken je Chermonre persoonlijk? Ik sprong overeind, stak het gedichtenbundeltje weg en riep: Pardon! Troll, zei hij, gewoon Troll. Ik begreep dat dat zijn naam was en dat hij zich voorstelde. Een Zweedse naam? Vroeg ik. Alleen de naam, mompelde hij half in gedachten, doch toen stond hij met een ruk op. Alle duivels, ben jij het zélf? Enigszins verlegen zei ik, dat ik nog niet de eer had Dat kan ik niet helpen, maar jij bent die vrind van Ollientje, daar moeten we op drinken! Hoe lijkt het je, om door deze behekste stad te zwieren, arm in arm en dronken als zwijnen? Verschrikt keek ik hem aan. Zwelgen is anders de stijl van Chermonte niet, meneer, riep ik geërgerd. Maar hij stootte mij aan

21 en sprak lachend: Zijn versjes zijn anders in varkensleer gebonden, vergeet dat niet! In Het Ovde Koffyhvys" dronken we daarna op onze kennismaking en hoe vreemd het ook moge klinken, ik voelde mij tot hem aangetrokken. Hij wist alles van mij. Maar meer trof me zijn houding tegenover de behekste stad. Met een spottend gezicht keek hij om zich heen en beklaagde de stakkers die deze pracht niet zagen, ja, die deze betovering nooit eerder hadden gezien! Toen schaamde ik mij! Het was diep in de nacht toen wij Het Ovde Koffyhvys" verlieten en broederlijk door de duisternis zwaaiden. Zo nu en dan omhelsden wij een vriendelijke lantaarn of hielden een huis overeind. De schrik, dat ik mijn woning kwijt was geraakt, gleed van me af, toen Troll mij zijn rijk paleis binnen duwde. Als in een droom besteeg ik aan zijn arm zeven marmeren trappen en ergens daar boven rolde ik in de zachte kussens van een praalbed. Toen sliep ik in. Als ik dit alles nu later eens aan die of degene vertelde, zeiden ze: Wat U zegt. Of ze zeiden: Maak dat de kat wijs! Alleen Claude Chermonte gelooft zulke verhalen wel. De volgende morgen was het stralend weer. Ik nam een stoombad en kleedde me in zij. Ik danste als 't ware van de trappen en vond mijn gastheer in een ruime hall. Hij zat aan een lage tafel te lezen en schrok toen»5

22 ik binnenkwam. Enige ogenblikken staarde hij roe met opgetrokken wenkbrauwen aan en riep toen plotseling: O, da's waar, jij bent hier tegenwoordig, nou, je kunt moeilijk terug, ga zitten en leef met me mee als je kunt. Wie ben je toch eigenlijk, vroeg ik, een beetje op mijn tenen getrapt. Troll, antwoordde hij. De naam is Zweeds. Wat ben je, vrceg ik verder. Hij dacht gespannen na, met zijn onderlip ver vooruit en mompelde: Tjaaaaaa, duivels nog an toe, wat ben ik eigenlijk?? Waar verdien je jouw brood dan mee? Oóoooooooooooo, da s héél wat anders, jouwde hij smadelijk, haalde verzoenend zijn schouders op en ncemde toen dat zelfde niet noemenswaardige baantje, waar ook ik mijn dagen mee versleet om niet van honger om te moeten komen. Doch voor ik mijn verwondering over zijn welstand kon uiten, hoorde ik Troll zeggen dat hij in zijn vrije uren nog iets anders deed. Men kon er vele namen aan geven, maar als ik tevreden was met de aanduiding Tovenaar, was hij cok tevreden. Ik moest erbij gaan zitten om tot mezelf te komen. Ik zei zo: Misschien meen je goochelaar; De uitwerking was opmerkelijk. Mijn vriend werd razend en vroeg of 16

23 ik gék was of soms net zo'n burgermannetje als, als Als de vriend van Ollientje, zei ik bereidwillig. Kén ik niet, riep Troll. Hij greep met een driftig gebaar een hoed, sprak een paar toverachtige zinnen en haalde een konijn uit de hoed! Let nü op, beet hij me toe. Hij stopte het konijn onder zijn mantel, riep een paar zinnen zoals goochelaars dat doen en haalde het konijn uit de hoed te voorschijn. Verwonderd en nieuwsgierig keek ik hem aan. Hij stak me een bevelende vinger toe en zei: Dit was goochelen, maar de eerste keer was het toveren, toen zat er nog geen konijn onder mijn mantel, begrijp je? Hoe kwam je er dan aan, waagde ik te vragen. Zijn antwoord was afdoend: Getoverd! Sprak hij en voegde er aan toe: Maar om konijnen gaat het niet, het gaat om de schoonheid en om de waarheid en cm het leven en dat alles niet alleen uit een hoed! En hij zwierde de hoed weer op de kast, schonk zich een groot glas port in en bood mij de karaf. Ook voor mijn vriend, de Tovenaar, bleek Claude Chermonte de geheimen te bezitten van het leven, van waarheid en van schoonheid. Ook Troll zuchtte boven adresboeken, ook Troll wilde van onze dich- «7

24 ter slechts leerling zijn. Doch hij zocht tevergeefs. Gretig lazen we samen de verzen in varkensleer: Arabesken, Nocturne, Sonnetten, Gouden Lente en Maanpaleis." En voor zover alles nog niet van goud of van jade was, wérd het van goud en van jade of moest het 't duivels gauw worden! Jammer, dat mijn vriend één onaangename eigenschap had; zijn humeur. Om de kleinste tegenslagen barstte hij los. Soms deed hij het geloof ik alleen maar voor afwisseling. Dan daverde zijn vuist op de tafel en dan daverde de donder door de lucht. Hij toverde lentenachten en herfstavonden en tussen twee helse onweders in, hield zijn schaterlach me uit de slaap. Zo bracht ik wonderlijke dagen door, die trouw werden besloten door ons avondbezoek aan Het Ovde Koffyhvys" en dan zwierven we de zeven trappen op en toverde Troll ons in een toverslaap waarin we sneller reisden dan de wind. Maar met dat al, Chermonte kregen we niet te pakken en op een kwade dag waagde ik het mijn vriend te bespotten omdat hij geen dichters uit hoeden toveren kon. Ogenblikkelijk hagelde het. De storm gierde en brulde en de bliksem schoot langs het venster. Gelukkig bedaarde hij 's avonds onder het drinken van onze avonddrank en bij het lezen van Gouden Lente". En toen was het, dat hij me plotseling bij mijn arm greep en als versteend bleef zitten. Langs 18

25 het venster liep een juffrouw. De zigeunerprinses, fluisterde Troll opgewonden. Eén moment dacht ik Ollientje Flip te herkennen, maar het zullen de kleuren van de glas in lood vensters wel geweest zijn die toen getoverd hebben of anders mijn vriend de tovenaar. Uit een vreemd land was de zigeunerprinses naar hier komen reizen met klerenhangers en een marmotje. Ze woonde in een klein kasteel tegenover ons paleis en had kennelijk mijn arme Troll het hoofd op hol gebracht. De prinses borduurde troonhemels en bracht wonderlijke handwerken van een weefgetouw af en scheen te zijn geboren om lief te hebben en om heer Troll te trouwen. Bovendien was ze als uit Chermonte's gedichten weggevlucht en dat wil heel wat zeggen! Nu mag ik dan uit een huis komen met zeventig lekken en bloemetjesbehang, maar daarom moet Troll zich niet gaan inbeelden, dat hij meer is dan ik. En zo hij zich op de prinses ging verlieven, welnu, dan deed ik dat ook. En ik deed het ook. De donderbuien liet ik stil uitrazen, men went aan alles. Vroeg in de morgen stond ik vanaf mijn baleen rozen naar de overkant te gooien en moest tot mijn spijt bemerken, dat die akelige Troll me voor was geweest. Hij zat glimlachend toe te kijken op de stoep van haar kasteeltje en zei me, dat hij de groeten zou overbrengen. Natuurlijk vergaten we 19

26 al spoedig ons eigenlijke doel en wat heb je aan prinsessen als je Chermonte niet hebt gevonden om er het toveren van te leren? We kwamen dus tot een wonderlijke weddenschap, mijn Troll en ik. We spraken af, dat hij, die Chermonte het eerst zou ontdekken, de prinses tot beloning kreeg. En we klonken op de goede afloop in Het Ovde Koffyhvys en dronken water om nuchter te blijven. Als heren kwamen we thuis. Maar we lieten het intussen niet, om de zigeunerprinses het hof te maken. Ik betrapte mijn vriend op het samenstellen van een zigeunerachtige stamboom, vol met saters, kobolden, heksen, meerminnen en ook nog een duiveltje. Daar verbleekt zelfs zigeunervolk bij. Ik begon maar niet aan mijn afstamming. Mijn adel zijn burgers. Beschaamd zat ik ter neer en nam mij voor een nóg schoner costuum aan te meten, want zowel de prinses als Chermonte zouden in mij een kruidenier kunnen zien en me verachten, gelijk ik de vriend van Ollientje veracht. En dan zij de hemel me genadig. Midden in het grote stadspark, zit tussen de statige bomen, in een zilveren hoepel, een bonte papagaai. Ze schreeuwt ontzettend lelijk, is wel duizend jaar cud en weet van iedereen alles! Daarom krijgt ze van alle wandelaars nootjes en koekjes. 20

27 Daarom laat iedereen zich door haar uitkrijsen en men zegt dan tegen anderen, dat het voor de buren bedoeld is, doch dat is niet helemaal waar. Hoewel we het nare beest liever in haar hoepel laten schommelen, kunnen we niet altijd haar raad ontberen of beter haar kwaadaardigheid. Boosaardige lieden hebben haar eens leren kwaadspreken. En duivelse lieden hebben haar geleerd om nieuwsgierig te zijn. Op een warme zomernacht toen ik niet slapen kon omdat ik zo verliefd was op de zigeunerprinses, sloeg ik mijn mantel om, deed een klein masker voor en sloop het paleis uit om' die papagaai eens te gaan uithoren over Chermonte, want o schande, wij gingen de grote dichter misbruiken. Hij werd het middel om aan prinsessen te kunnen komen. Behalve de zachte glans van vele lantaarns, viel het zilveren licht van de maan over mij heen. Langs Het Ovde Koffyhvys" komend, werd ik alleronaangenaamst getroffen, want Ollientjes kruidenier zat daar in de eenzaamheid sommetjes te maken in een hoekje. Tot de stenen van de stad toe waren betoverd, maar door de huiden van dikke komenijbazen gaan geen betoveringen heen. Ik draaide mijn hoofd van hem af en liet hem schijnheilig zijn bolhoedje lichten. Eigenlijk maakte hij in de paleizenstad een treurige indruk: een vlek op het kleed van een godin. Bah, laat hem smoren in zijn ranzig rundvet! Enigszins 21

28 uit mijn humeur door deze ontmoeting kwam ik voor het stadspark te staan. Ik moest over de afrastering heen klimmen, want de hekken waren gesloten. De bloemen sliepen. In een zwarte vijver dreven sneeuwwitte lelies en tussen de bomen, op een gazon van mos en viooltjes, zag ik de papagaai zitten: een bal kleurige veertjes in een zilveren ring. Toen ik beleefd Pardon zei, (met een apennootje in mijn hand) dook er een kop met een scherpe, kromme snavel uit de pluimen omhoog en onder de fonkeling van twee zwarte vuuroogjes begon het te schelden! Mijn papier weigert de taal op te nemen, die me werd toegegild, want ik had Lorre uit haar dutje gehaald. Gelukkig ging het getier spoedig vanzelf over in een allergenoegelijksten roddeltoon. Men zou er bij zoals men dat noemt: van gedachten kunnen wisselen. En jij bent tegenwoordig zo bij Tróll an huis! Beet Lorre me toe en ging met een open snavel geruisloos zitten lachen. De hoepel deinde en schom. melde. Nou, wat zou dat, vroeg ik nederig, met een nootje opgeheven. Daar niet van, kraste het beest en ze vroeg: Hebben jullie al ruzie? Over de Prinses zei ik. (Ik geloof niet dat het slim van me was.) De kleurige veren trilden, 2,2

29 de snavel sperde zich wijd open en om een uitbarsting te voorkomen begon ik te vleien. Ik zei dat ze zo knap was en zo wijs en zo gevoelig als, als Chermonte. Die gek? Vroeg de papagaai scherp. Ik kon het nare beest niet vertellen, dat ik mijn vriend de Tovenaar niet erg vertrouwde en dat ik om de prinses met list het adres van ons aller hemelse dichter te pakken moest krijgen. En nu begon ik het verhaal op te dissen, dat meneer Chermonte mij misschien raad zcu kunnen geven. Ik hoopte nu maar, dat de ellendigste aller lieden Lorretje jalours hadden gemaakt. Ik zat op het mos en boven mij wiegelde de bonte papagaai. Haar tong bibberde in 'r scherpe, kromme bek. Gelukkig dat je hier bent gekomen, kraste ze zorgzaam. Je zou bederven voor je het wist. Een dans in de hemel? Gouden paleizen? Toveren? Niet ééns een nootje!! Ik begreep het al, Claude Chermonte liep alle stadsparken voorbij. Hij stoorde zich niet aan papagaaien. Ik wist niet wat ik nu doen moest, doch zonder Chermonte, géén zigeunerprinses! Er verschoten een paar sterren. Er dreven een paar ijle, witte wolkjes voorbij. Je lijkt wel een beetje op die dwaas, sprak de papagaai vol minachting en ze somde op: 's nachts buiten zwerven, luieren, ook zo'n gekke das, onge- 23

30 ) poetste schoenen, geen servet, eet niet eens links, geen eigen graf, geen eigen huis, geen lintje En Lorre gilde tusschen de schillen door: En dat wil in de Hemel komen!! Maar de gedichten dan, zei ik. Rommel, heeft niemand iets aan. Ga naar huis, werk vlijtig en verdién de prinses en dénk aan de nootjes. Ik dacht aan de nootjes,, liet ze in 't gras vallen en stond op. Terwijl Lorre knus peuterde, zette ik mijn schoonste steek op met veren en droomde me een papagaaienjagerspak. Ik draaide de bonte papagaai de rug toe, bij haar was niets te halen. Maar de halve stad zou morgen weten dat ik achter prinsessen aan zat. Toen ik aan het eind van de laan nog eens omkeek, zat het beest alweer te dutten met haar kop in de veren. Op de viooltjes lagen schillen. Juist wilde ik voor de tweede maal over het hek klimmen, toen een haastige gestalte me voorbij I vloog en ik had juist tijd genoeg om me in de struiken te verschuilen. Stelt U zich mijn verbazing ' voor, toen ik even later mijn vriend de Tovenaar herkende. Hij zat op de pieken te wiebelen, liet zich in het gras vallen en rende het park in. Als een schaduw ging ik er achteraan en ik kon niet zo gauw aan het einde der laan zijn gekomen, of ik zag mijn fraaie vriend al buigingen en strijkages 2 4

31 maken voor de papagaai. In de schaduw van de bomen bleef ik staan koken van woede. Nee, maar! Hoorde ik Lorre gillen en ze verhief zich in haar hoepel en sloeg met alle bonte veren. Nee, maar, bij wat voor een armzalige grutter ben jij in huis gekomen, schaam je je niet voor iedereen? Hij is waanzinnig en wil met prinsessen trouwen, nu tracht ik de dichter Chermonte voor hem te vinden om hem dat uit 't hoofd te praten! zei mijn ellendige Troll. En dan wil jij zeker die prinses, zei de papagaai gevat en ik viel bijna óm van verbazing toen Troll liefjes begon te lachen, terwijl hij uitriep: Wel nee, ik wilde je eens raad vragen. Ik heb het plan opgevat om een keurige modiste te trouwen, nootjes heb ik al bij me. En toen ging mijn vriend de Tovenaar aan het goochelen en omdat ik achter hem stond kon ik het heel goed zien. Hij toverde nootjes en papagaaienlekkers. Hij goochelde die rommel uit zijn zakken en deed alsof hij 't uit de lucht greep. Het welwillende gekraai van de papagaai kraste door het stadspark. Ik meende, dat papagaaiendoden verboden was, ik had haar zo gaarne de nek omgedraaid en wat mijn vriend betreft Maar intussen regende het nootjes en om de maat van mijn gram vel te krijgen begon Troll *5

32 de vogel onder zijn bek te krauwen en in haar muffe veertjes te krabben. Ollientje is zó op je gesteld! Zei Troll. Het lieve kind, spaar haar voor dichters en voor dwazen, zei Lorre. Geef me voor ik het vergeet even het adres van die zekere Chermonte, dan kan ik zeggen dat hij uit de buurt blijft als we bruiloft hebben en jij eregast bent, hoorde ik mijn vriend zo terloops zeggen. Voor ik zoveel adem bij elkaar kon krijgen om moord" te roepen, zag ik de papagaai verlegen in haar hoepel heen en weer potelen. Ik weet de vent niet te wonen, maar ik zal 't iedereen vragen, dan kunnen ze hem wegplagen, kraste ze ontevreden en ze stak een poot uit om nootjes. Mijn vriend de Tovenaar vloekte vreeselijk. Hij gaf de kakatoe zon klap op haar bonte kop, dat er duizenden veertjes rondstoven. Tegelijk barstte er een broeierig onweer los. De bliksem schoot door de lucht. De regen stroomde en stroomde. Dóórnat kwam ik thuis. De volgende morgen begon ik natuurlijk op een sarcastische toon uit te pakken en ten slotte zinspeelde ik op de zigeunerprinses waarop mijn lieve vriend me in de rede viel en zei, dat hij het anders alleen over Ollientje Flip had gehad. 26

33 Je bent een fantast, riep hij bedaard. Wie goochelde met de nootjes? begon ik weer. Maar hij vroeg met oprechte verbazing: Je denkt toch niet, dat ik heus voor papagaaien zou gaan toveren? Dit antwoord bracht me in verlegenheid. Bovendien zat die krijsende kakatoe, kaal als geplukt in haar hoepel te bibberen en dat stemt je dan ook alweer een boel beter. Troll zei: Vanavond zal ik betalen in Het Ovde Koffyhvys ' en verder. Jij de prinses en ik Ollientje! Toen leek dat me een oplossing. Hoe heb ik mij vergist! Over de dichter Claude Chermonte spraken we niet zoo veel meer. We waren heimelijk bang, dat Lorre zou kletsen en dat de Dichter boos zou worden. Ook de prinses kon wel eens wat horen en Ollientje. Zelfs die kruidenier van de overkant zou het te weten kunnen komen en dan was de zaak verloren. En dan had ik nog een andere zorg. Als we Chermonte nu eens zouden vinden, bijvoorbeeld om zijn beklag te komen doen over ons gedrag om hem voor weddenschappen te gebruiken, dan zou hij wel eens met de prinses kennis kunnen maken. En dichters en prinsessen zo samen, in gouden paleizen, bij maneschijn Ik trachtte mijn eigen huis terug te vinden om eens met Ollientje te kunnen praten, maar dat lukte me nooit. Mijn vriend de Tovenaar had het gemakkerlijker, die had een *7

34 Trollenziel. 's Nachts, als hl) sliep, liet hij zijn ziel glippen. Die holde dan door alle paleizen om de dichter te vinden met het doel, Chermonte eens stiekum te kunnen bekijken. Maar zover kwam de ziel van mijn vriend nooit. Hij strandde in ons trouwe Koffyhvys" en ging zich in zijn onzichtbaarheid aan iets krachtigers dan water te buiten. En hij dronk en dronk en dronk. En 's morgens werd hij dronken wakker. Ik zeg dronken? Lallend! Dan zong hij parodieën op prinsessen in de stijl van Claude, 't Was een vreselijke tijd. Gelukkig was het voor mij voordelig, want ik ontving op een avond een briefje van mijn prinses met het verzoek om eens over iets te willen komen praten. Toen ik een paar uur later de trappen van haar kasteel besteeg, was het me, of ik ten Hemel voer, maar dat was niet zo! De kleine prinses leek werkelijk wel op Ollientje en toen ik vanuit haar boogvensters het paleis van mijn vriend zag, schrok ik, want het leek toch wel veel op mijn vroegere huis. Tovert Uw vriend nu wérkelijk, vroeg de prinses me, nadat we elkaar hadden begroet. Hij verandert wel heel veel dingen zei ik voorzichtig. De prinses zuchtte. Ze schonk mokka in groene, stenen kopjes. Opeens vroeg ze: Is het waar, dat ik op Ollientje Flip lijk? Ik riep ontsteld: Verschoning, Uwe genade! De papagaai heeft i8

35 gekletst, maar trek U het zich vooral niet aan. Papagaaientaai hoor ik nooit, sprak ze tot mijn opluchting. Maar een goede vriend van mij meende het op te merken. Ik was zo vrij om de mening van haar vriend te betwijfelen. Hij is dichter, zet de prinses. Ik schrok zo, dat ik beefde. Daar had je het al. Om het goed te maken vertelde ik, hoe grondig mijn Tovenaar die papagaai had toegetakeld. Doch de prinses schudde haar krullen en zei: Het arme dier, ze hebben haar zo gemaakt, ze hoort nooit anders dan leugen, praat. En wat Uw vriend betreft, die moet eens getemd worden, hij hoort niet bij U. Ik had haar wel willen omhelzen, was ze nu maar geen prinses geweest! En U hoort bij Ollientje, sprak hare hoogheid. Ik had haar wel willen slaan. Ze had wél een beetje de ogen van Ollientje, maar wat in 's hemelsnaam had Ollientje met de zigeunerprinses te maken? Ik bekeek die avond nog haar marmotje en dronk een glas zigeunerbier. Zij speelde op een citer. Bedroefd ging ik naar huis. Toen ik weer aan de overkant was gekomen, zat mijn gastheer, de Tovenaar, zeer nuchter met zijn vingers op de lage tafel te trommelen. Zo gauw hij *9

36 me maar zag, riep hij: Nu geef ik je te raden, wie er samen in Het Ovde Koffyhvys" zitten! Mars en Venus, antwoordde ik. Vreselijk grappig van je, maar 't zijn helaas die pest-papagaai en die grutter van juffrouw Flip! Nou? Vroeg ik onrustig. Nou? Nou?? Dat wordt kletsen van belang. Geplukte papagaaien en benepen burger-zetbazen is zowat hetzelfde! We zwegen bedrukt. Dat komt er van, als je je gevoelens aan de papagaaien kenbaar maakt. Als Claude Chermonte er ooit achter kwam, zou hij ons met één streek van zijn toverpen wegtoveren en dan met de zigeunerprinses gaan trouwen. Er zouden mijn vriend en ik geen andere keuze blijven, dan om Ollientje Flip te gaan strijden. Maar o wee, Ollientjes kleverige minnaar zou de hond worden, die er met het been vandoor zou gaan als Troll en ik nog druk aan 't vechten waren! Die avond spraken we niet veel meer, mijn vriend de Tovenaar en ik. En de verzen van Claude Chermonte wogen me als lood in de zakken. De volgende dag liep ik doelloos door de stad met een somber gemoed. Al dat goud, al die jade, al die paleizen het verveelde me! De vreugde, om Chermonte ooit te ontmoeten was voor me bedorven. De jacht naar de lieftallige zigeunerprinses zou me slechts belachelijk kunnen maken

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje De wensfles Geschreven voor Ivy en Tess met hun woordje Brompeltje Ivy en Tess gingen graag naar het strand en waren er bijna elke dag te vinden. Maar deze dag zouden ze nooit meer vergeten. Die dag schitterde

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1 Ankie het meisje uit de bossen van Karoetsja Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin blad 1 In een ver land, wel duizend kilometer hier vandaan, woonde Angelina. Haar moeder noemde

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67 Liedbijlage Deze liedbijlage is samengesteld door het Prins Claus Conservatorium Groningen. De liedjes zijn geschreven door 1e jaars studenten van de opleiding Docent Muziek. Het schrijven van kinderliederen

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording:

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording: De kleine wildebras Th. Storm Magda Stomps bron (vert. Magda Stomps). De Pelgrim, Eindhoven 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/stor047klei01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Else Wenz-Viëtor

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty 3 Precies op dat moment kwam een klein wezentje het dorp binnengevlogen. Het werd langzaam donker

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

De gelukkige olifant

De gelukkige olifant De gelukkige olifant Voor Geesje, Mats, Rinke en Samuel Youp van t Hek De gelukkige olifant TEKENINGEN GEORGIEN OVERWATER Leopold / Amsterdam Eerste druk 2011 2011 tekst: Youp van t Hek Omslag en illustraties:

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

verdedigers doel hakjes geven panna s maken

verdedigers doel hakjes geven panna s maken Vroeger Ik heb voetbal niet altijd gehaat. Vroeger was ik er gek op. Net als David, mijn tweelingbroer. Dat is niet zo raar. Onze vader is tenslotte een voetballer. En niet zomaar een voetballer! Onze

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Ies Spreekmeester bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1946 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/spre012waar01_01/colofon.php 2010

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Naam van gedichtenalbum : De eerste 30 Kinderen De Roos, een mooie school. Niet te stil of te druk. Kleine kindjes lopen door de gang, ik zie ze stampen en ze zeggen van alles door elkaar. Maar ze kunnen

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom

Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Hoe de Koning een kater kreeg van D. blom Na het ontbijt liepen zoals iedere morgen de koning en de koningin hun vaste rondje door de tuin. Genietend van het zonnetje en hun prachtig aangelegde tuin met

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016

Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016 Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016 Het voorleesverhaal Sam en de wonderolie Heel lang geleden was er eens een jongen, Sam. Sam was al heel lang op reis. En nu wilde hij naar huis. Sam moest

Nadere informatie

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. Bontepels Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi, dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd zij ziek en daar ze voelde, dat ze weldra sterven ging, riep ze

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Toen ze opkeek, zag ze dat ze niet meer alleen was. Bij de koeien stond een jongen met een stok. Hij had blond haar, dat rood leek in het late

Toen ze opkeek, zag ze dat ze niet meer alleen was. Bij de koeien stond een jongen met een stok. Hij had blond haar, dat rood leek in het late De oude jongen Iedere zaterdag ging Bryanna naar Kael met een mand wol. Ze keek toe hoe hij sokken breide. Genoeg voor alle voeten in het dorp en alle voeten in de stad. Eens per week vertrok er een kar

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Een therapeutisch voorleesverhaal voor jonge kinderen van gescheiden ouders. Via-Art. Door Shantella de Visser, Via-Art.nl

Een therapeutisch voorleesverhaal voor jonge kinderen van gescheiden ouders. Via-Art. Door Shantella de Visser, Via-Art.nl Een therapeutisch voorleesverhaal voor jonge kinderen van gescheiden ouders. Door Shantella de Visser,.nl Vooraf: Je kunt dit verhaal aan je kind voorlezen wanneer je zelf in staat bent om met de emoties

Nadere informatie

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels De Bosbewoners en de Boze Heks (pagina 07) Tommie (pagina 53) De Spronkels (pagina 79) Door M.G. Stoop Tekeningen: J. Garland 5 Schrijfster: M.G. Stoop ISBN: 9789462541566 Uitgegeven via: Yanga.be Yanga.nl

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Lust ik niet! Junior. groep 1/2/3/4

Lust ik niet! Junior. groep 1/2/3/4 Lust ik niet! Tekst: Marisa Stoffers illustraties: Gert-Jan Bos Isa de ijsvogel was pas vier weken oud. Haar veren glommen en glansden. En ze kon al goed vliegen. Vandaag, zei ze tegen zichzelf, vandaag

Nadere informatie

GEVONDEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE

GEVONDEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE GEVONDEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE.. 1 Pippi Langkous en haar vrienden... 4 Doolhof... 6 Pippi is dingenzoeker en krijgt ruzie (verhaal)... 7 Dingenwoordzoeker...11 Pippi gaat naar school (strip)...12 Ganzenborden

Nadere informatie

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je.

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je. Oud wit Prins de Vos Ik wil je. Het is het eerste berichtje dat ik vandaag van hem ontvang. De uren waarin het stil blijf zijn ondragelijk. Pas als ik de trilling in mijn broekzak voel begint mijn hart

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die Er zit een schat verborgen in jezelf Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. hoofdstuk 1 De droom van Jesaja. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. hoofdstuk 1 De droom van Jesaja. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon hoofdstuk 1 De droom van Jesaja Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 1 blz. 1 Lieve God, Soms droom ik van het paradijs.

Nadere informatie

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang wachten tot we erin konden. Onze klas mocht als eerste de

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

526746_739_Noek.indd 2 14/09/17 16:05

526746_739_Noek.indd 2 14/09/17 16:05 526746_739_Noek.indd 2 14/09/17 16:05 526746_739_Noek.indd 3 14/09/17 16:05 526746_739_Noek.indd 4 14/09/17 16:05 NOEK de never nooit heks 526746_739_Noek.indd 1 14/09/17 16:05 526746_739_Noek.indd 2 14/09/17

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie