In Deze Tijd voor de Enkeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Deze Tijd voor de Enkeling."

Transcriptie

1 In Deze Tijd voor de Enkeling. Zoals beloofd, volgt nu het woord tot de Enkeling. Het heeft even geduurd,maar nu gaat het echt gebeuren! De Enkeling is de eenzame lezer, die het om één of andere reden heeft weten vol te houden mijn gedachten te lezen in de verwachting daarmede zijn hersens niet al te veel schade toe te brengen. De hersens zijn gevoelloos, zodat extra voorzichtigheid op zijn plaats is. Er is een bekende schrijver, een zekere Simon, die een klein gaatje in zijn voorhoofd boorde en met een klein stokje probeerde of hij aan zijn hersenen enig gevoel kon ontlokken. Het resultaat van deze proef is mij niet duidelijk geworden. Het verhaal is U natuurlijk bekend. Zodoende bent U met het bovenstaande niet veel verder gekomen.dat is ook niet de bedoeling, omdat het opdringen van een mening aan een ander meestal fout afloopt. U heeft aan Uw eigen mening ruim voldoende en als mijn mening niet met de Uwe strookt is dat op zichzelf al interessant genoeg. De bedoeling is een paar mogelijkheden aan te wijzen op het gebied van water en windkracht met tussendoor en aangevuld met wat andere onderwerpen, die zo terloops ongemerkt komen aandrijven.het is dan mogelijk, dat iemand met veel meer hersens tot iets groots komt.zo denk ik aan de rivier met een pont, die aan een kabel heen en weer gaat geheel op de kracht van het water.dat is de kracht van de beweging van het water.u neemt een m3 water van 1000 kg en beweegt dat water met een snelheid van 3 km per uur. Door het water plotseling tot stilstand te brengen geeft dat een enorme klap. Dit idee bracht iemand tot het uitvinden van de ram. Een pomp, die het langzaam stromende water plotseling voor een deel omhoog doet schieten,zodat de mensen aan de andere kant van de berg er ook wat aan hebben.zelf legde ik in de beek bij Honorien een lange buis en sloot die in het lage gedeelte af.bovenin maakte ik een groot gat met een 1

2 inwendige klep gehangen aan een soort weegschaal.de klep staat open en als het water begint te stromen dan sluit de klep zich plotseling. Het water stroomt dan verder door een klein gat, dat ik ook gemaakt had,maar dan met grote kracht en schiet dan 2 meter hoog naar boven.het verval in de buis was 50 cm. Ik maakte van dit gebeuren een kleurenfilm en vooral vrouwen schoten in de lach. Aanvankelijk begreep ik dat niet,maar daarna zag ik dat het water in klodders naar boven ging.grappig was, dat vrouwen waarvan men dat niet zou verwachten het meeste lachten. Verder is er de wind, die wonderlijke eigenschappen vertoont. Er is een ramtoestel te bouwen op de wind. U neemt gewoon Uw huis en U zet de ramen open,zodat het begint te tochten.de voordeur zet U op een kier en met een elastiek houdt U de deur open.als het hard tocht slaat de deur met een klap dicht en omdat het niet meer tocht,gaat de deur weer open tot de volgende klap.ondertussen heeft U een toestel uitgevonden waarmede U de deur een beetje remt bij het dichtslaan.die energie staat gratis tot Uw beschikking. Betreft het een gewoon woonhuis dan stelt het niet veel voor,maar bij een fabrieksgebouw van grote omvang kan het van betekenis zijn. Men kan ook energie verspillen door iets uit te vinden dat al bestaat. Dat is een veel voorkomend verschijnsel. Zelf denk ik aan een nieuwe vinding, die ik zeer langdradig heb beschreven,maar in het kort is het een ring op palen, die naar binnen gericht op de grond staan. Bovenop de ring rijden rolschaatsen en aan de rolschaatsen hangen lange wieken met het profiel van een windmolen. De palen staan naar binnen gericht,anders slaan de wieken tegen de palen. Inplaats van de wielen van de rolschaatsen komen hier en daar de draaiende delen van dynamo s,zodat er stroom wordt opgewekt. Met sleepcontacten moet de stroom naar elders worden gebracht.dat werk is voor de techneuten. Hetzelfde systeem kan ook worden gebruikt in de zee of in de rivier. De poten van de ring moeten dan hoog 2

3 zijn, omdat het zoute water vervelend is voor de dynamo s. Nu men toch bezig is met windmolens in zee,kan er best een ring om die torens worden gebouwd met zware afhangende wieken. Bij doodtij staat de installatie stil en kan men de toren beklimmen als dat nodig is.het voordeel van dit systeem is, dat het aan de voorzijde en de achterzijde van de ring energie levert.de wieken zien er uit als een vette haring van de bovenzijde gezien. Of ze nu van links of rechts worden aangeblazen door wind of water,ze gaan altijd vooruit. Het wetenschappelijke profiel is het NACA0012 profiel. Het verschil tussen water en lucht is vrij groot.lucht is l.29 kg per m3 en water is ongeveer 1000 kg per m3. Dat is 775 maal meer bij water.het water stroomt echter niet zo erg snel,zodat een versnellingsbak voor de stroomopwekking noodzakelijk is. Op zee ziet men duidelijk, dat 7 m2 zeil de kracht heeft een volwassen man met grote vaart over het wateroppervlak te doen scheren. Derk Jan had al eens over de mogelijkheid gesproken, dat hij zijn auto op water zou doen rijden en dat Bernard al bezig was. Derk Jan is mijn begaafde schoonzoon, tevens kunstenaar in Frankrijk.Bernard is een Fransman met een autosloopje in een bos op een verboden plaats. Zelf heb ik in oude boeken gekeken en ondekte dat waterstof hoog in de lucht veel voorkomt. In 1975 werd reeds opgemerkt, dat waterstof de energie van de toekomst is,maar dat het lang zal duren, omdat men bang is van waterstof. Het vormt knalgas samen met zuurstof. Elke nieuwe vinding, die de olieboeren kunnen schaden wordt tegengewerkt. Ergens in de Philipijnen rijdt al een auto op waterstof, dat tijdens de rit wordt gemaakt en verbruikt.ontploffingsgevaar is daarmede gering. Bij verbranding van H2 en O komt bijna drie maal zoveel energie vrij als bij diesel of benziene.gaat de dynamo nu 12 volt stroom leveren,zoals gewoonlijk en slaat de voltmeter uit op 20 ampere dan levert dat 12 maal 20 is 240 watt. Dat is nu in de voortstuwing gekomen van de auto.met dien verstande dat het effect 3

4 drie maal groter is dan bij diesel of benzine. Dus drie maal 240 watt is 720 watt. Zelf heeft de auto er via de motor, 240 watt ingestopt en moet die kracht derhalve worden afgetrokken: 720 minus 240 watt is 480 watt. Die 480 watt is een tweetal wielrijders die bezig zijn de Tour de France te rijden in de sprint aan het einde van de dag. Deze lieden duwen mijn auto voort terwijl ik rijd. Dat is wat overdreven, omdat ik rijd op 3 tot 6 ampere.de stank van een rokende zekering in de auto stelt mijn echtgenote niet op prijs. Het water in de koffiepotten [flessen met plastic deksel] bevriest bij vorst zodat dan de productie stil ligt en de stroom is verbroken. Waar is de energie nu vandaan gekomen? Uit het water en om verbinding te maken het zuivering zout,het natriumbicarbonaat. Gewone soda doet het ook. Omdat gebruiksaanwijzingen in het Engels zijn geeft dit soms aanleiding tot misverstanden. Voor het maken van het gas gebruikt men roestvrij staal in draadvorm, plaatvorm of in mijn geval een zestal eetlepels. Na ongeveer 600 km neemt men nieuw water en zuiveringzout. De bruine restanten giet men in een grote plastic drum, om die dan aan te bieden aan de gemeente, omdat er chroom in zit, dat erg giftig is volgens onderzoek van mijn zoon Kees. Volgens van thoff,mijn slager is de motor niet gemaakt om op water te rijden.dat hoorde hij van een klant, die in de olie werkzaam is. Dat heeft mij niet weerhouden van mijn plannen af te zien en rijd ik nu vrolijk op een beetje waterstof. Bernard had met een vriend onderzocht of er gevaren kleefden aan de waterstofproductie. Daartoe hadden zij in een plastic zak wat gas verzameld en dat aan een tak gebonden. Met een brandende lap aan een stok gaf het een oorverdovende klap, waardoor zij enige tijd wat doof waren. De vriend van Bernard, een echte Fransman toonde mij trots zijn installatie in zijn Mercedes stationwagon. Hij leverde veel H2 en reed nu met 30% minder kosten aan gasoile, diesel. Bernard zelf heeft het nog niet gedaan omdat hij wat ouder is en het druk heeft met het werk in waterkracht- 4

5 molens.hij staat dan diep in een rivier, overdekt met olie op zijn werkpak,raderen en assen na te zien,als die onderhouden moeten worden. Veel is er met dit werk niet te verdienen, want de eigenaren der molens zijn zuinig, ofschoon zij aardig wat geld van de stroomleverancier krijgen per kilowatt. Bij de APK keuring in Zwanenburg vroeg ik de man,: Heeft U mijn H2 installatie gezien? Jazeker! Was het antwoord,alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Hij vond het niets bijzonders en zat al meer dan 10 jaar in het vak. Hij doet zijn werk geheel automatisch,zoals iemand die de tafel dekt voor het ontbijt. Bij het instappen trekt hij met een ruk aan de veiligheidsriem, drukt op de toeter, watert de ruiten en rijdt naar de brug om met zijn LEDlamp de gezondheid aan de onderzijde van de auto na te zien. Alles is nieuw! Sprak de man. Uw accu staat los! Hij liet die voor 5 euro vastzetten door zijn directeur. Dat zou in Frankrijk nooit gebeuren.in de lucht kropen de grommende vliegtuigen moeizaam naar boven en ik vroeg me af of die wel allemaal hun APK achter de rug hadden. Schiphol gaat bezuinigen op de luchtveiligheid. Dat gaan ze bekijken. Schiphol:is de staat, 69,8%,Amsterdam 20%,Rotterdam 2,2%, nog wat klein grut 8%, eigenaarsdelen. Aardgas is CH4 en dat zit in de zee op 2 km in de diepte in de vorm van witte brokken. Op een scherm ziet men dan een krab genieten van de opsteigende CH4 terwijl iedereen dacht dat er niet te leven is op een diepte van 2000 meter. Veel licht is er daar ook niet! Die krab was dus gebouwd om te leven op aardgas.het diertje werkte met zijn kleine voorpootjes een gasbolletje naar binnen, dat onder druk stond van een kolom water van 2000 meter hoogte.dat bolletje moet dus enorm samengeperst zijn geweest en bijzonder voedzaam.het moet voor een natuurkundige bioloog zeer interessant zijn hierover nog verder te schrijven.zelf leven wij onder een druk van ongeveer 10 meter waterhoogte.als Uw tuinpomp het water op 10 meter diepte begint op te zuigen dan hoort U alleen nog 5

6 een soort gezucht en raakt Uw gieter niet meer gevuld. Nu kom ik op een ander onderwerp dankzij Floortje Smit, een filmrecensente van de Volkskrant. Zij vertelt duidelijk hoe er tegenwoordig oorlog wordt gevoerd. Er zit in Amerika een man achter zijn computer en aan de andere kant van de wereld vliegt een onbemand vliegtuig, dat hij zodanig bestuurt, dat er doden en gewonden van komen.geen vrolijk verhaal. Zelf ziet de man een sterretje oplichten ten teken dat het een voltreffer was. Hij gaat naar huis om te gaan douchen.hij kamt zijn haren en denkt: Ik heb het toch maar getroffen! Op de grond, temidden van de brokstukken zitten dan de familieleden der doden en gewonden verbijsterd ter neer. Volgens mensen die er verstand van hebben zijn deze mensen erg slecht van inborst en koesteren zij verkeerde gedachten.zelf hebben zij geen idee, wie hun dit leed heeft aangedaan. Ze vallen onder de term: Waar gehakt wordt,vallen spaanders! Onze Regering is nu over dit onderwerp gevallen,hoewel over de arme drommels met geen woord werd gerept.[gesproken]. Even over de wonderlijke waarde van het geld. Amerika vond het leuk, dat eenieder een eigen huis zou mogen krijgen.waarlijk een sociale gedachte, die men niet van een Amerikaan gewend is.de Amerikaan kreeg zijn huis met een hoge hypotheek en een lage rente en kreeg er nog een hypotheek bij als hij de rente niet betalen kon.met dat geld betaalde hij dan de rente.als dat geld op was kreeg hij nog een hypotheek om de rente te betalen. Aegon ging naar Amerika om daar geld te verdienen en de verdiensten werden dan in de Amerikaanse hypotheken geinvesteerd omdat de Amerikanen dat eisten van de Nederlanders.De Amerikanen wisten dat het waardeloos is om te investeren in ongedekt geld.zij dachten: Gedeelde smart is halve smart! Dat die Hollanders daar intrapten is te wijten aan hun handelsgeest.zij hadden de regels uit de oude tijd beter moeten bestuderen. Makelaars Zullen niet vermogen te handelen,veel min eenige 6

7 Partijen te sluyten met iemand, die zij weeten insuffisant te zyn,gelyk zy ook niet zullen mogen sluyten eenige Partyen, waar van praesumtie hebben, dat dezelve frauduleus of bedriegelyk zouden zyn, op een Boete van 50 Guldens, en daarenboven van Haare Bedieninge te worden gedeporteerd.haarlem 3 maart Als iemand geld gaat lenen boven de waarde van het huis en ook weet dat huiseigenaar de rente niet betalen kan, dan is te verwachten dat er op den duur schade wordt gedaan aan de waarde van het bankpapier. Sommige Amerikanen wonen nu in tenten en leven van voedselbonnen. Zelf gezien op vrijdag l3 nov 2009 op de TV. De twijfel aan de waarde van het geld is nu over de gehele wereld voelbaar en de gevolgen zijn niet overzichtelijk. In het klein speelt het kapitaal ook een rol. Zo had mijn kleinzoon Liam een snoepverzameling bijeengezongen samen met zijn electrische lampion, een rechtgoekige doos. Daar hij een dagje bij ons kwam, had hij zijn snoepverzameling meegenomen uit veiligheid.oma vond, dat hij daarvan wel iets aan Opa kon geven. Liam nam toen één rozijntje uit zijn mond. Opa nam het dankbaar aan en stopte het in zijn mond.zelf had Liam er nog een honderdtal in een kommetje. Op aanraden van Oma heeft Opa nog een niet aangekouwd rozijntje gekregen,met enige moeite.omdat Liam ook nog kruidnootjes had, sprak hij tot zijn verzameling: Dit is voor de vrienden en dat is voor de mensen, nee toch niet, dit is voor de vrienden! Er was reeds twijfel over de bestemming bij de vierjarige en het was maar goed, dat ik er aan dacht, de snoepjes mee te nemen, toen ik hem weer thuis bracht, anders had ik twee keer moeten rijden. Het geeft weer,hoe moeilijk het is kapitaal eerlijk te verdelen zodat er tenminste nog iets bij de armen terecht kan komen. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat voor dit kapitaal met ernst en overtuiging is gezongen in de koude 7

8 avondlucht. Voor de enkeling volgt nu de beschrijving van een zeer eenvoudige windmolen. Het is een onderstel van een bureaustoel met een tweetal planken.drie is mij ook goed. Aan de uiteinden zijn parapluies vastgemaakt.opent men deze dingen dan draait de molen in het rond.dat komt omdat er verschil is in de vorm. De ronde kant heeft een weerstand van 25 en en de open kant een van honderd. De winst is dus 75%.Een dergelijke molen is gemakkelijk te maken en bij storm kan men de parapluies opvouwen, of dichtklappen.de molen heeft ook weinig last van vocht. Bij een horizontale as moet de as loodrecht staan op de windrichting. Langs het huis op de tocht is een goed idee. Nu was er nog een verhaal over mijn vrouw, die parkeerde op de plaats van een vrachtauto en daarvoor werd beloond met 60 euro en 6 euro administratiekosten. Mocht zij onschuldig zijn, dan krijgt zij 60 euro terug,maar niet de administratiekosten. Dit heb ik voorgelegd aan mijn vriend Oom Henk, een rechtsgeleerde, die verklaarde, dat dit absoluut niet in orde is. Er zijn duizenden mensen die ten onrechte een bekeuring krijgen en al die duizenden moeten worden vermenigvuldigd met 6 euro en dat is met de jaren een aanmerkelijk bedrag dat ten onrechtevan de burgers wordt afgenomen. Over zulke dingen wind ik mij dan op, terwijl op het zelfde moment een hele stad tussen Noord en Zuidamerika door een aardbeving vernietigd is. Daar komt nog bij, een beving in Chili met eenvloedgolf van 15 meter en het huis spoelde weg en de resten werden gestolen door de buren en de arme vrouw had alleen haar pyama nog aan. Het is haar geluk, dat zij waarschijnlijk geen verkeersovertreding heeft begaan,anders zou zij ook nog die 6 euro kwijt zijn. Een geluk bij een ongeluk. Nog een kort verhaal over een man, die wordt aangehouden, omdat een licht van zijn auto niet brandt.hij mag zijn rijbewijs door zijn vrouw laten brengen.zij komt aan op de fiets,zonder 8

9 licht.een fiets van de buurman.voor het uitdelen van de bekeuring vraagt de politieman naar haar identificatiebewijs.dat had ze natuurlijk niet bij zich.zij was zeer ontstemd geraakt en was nu bezig de goede man te beledigen. Hier stopt het verhaal. De arme vrouw in Chili mag blij zijn, dat ze niet in Nederland woont. Dan blijkt veel later, dat de politieman is vermoord en boze tongen beweren, dat het mijn schuld is. Tonio heeft aan zijn nicht vergunning gegeven voor 8 euro naar Chili te bellen via zijn computer. Zo heeft ze nog veel contact met een dertigtal familieleden en is de overgang naar het Franse leven wat minder moeilijk voor haar. Ook zij zag samen met Tonio de arme Chileense vrouw voor haar weggespoelde huisje staan. Dat bracht Tonio op het idee haar naar Frankrijk te laten overkomen. Inmiddels was er toekomstig werk in Grenois voor een gelijksoortige woning als van de dominee. Op een drietal gronden mochten twee huizen komen dichtbij het dorp.ver van het dorp af mocht het niet en daar wil de koper nu bouwen.door de percelen samen te voegen tot één perceel mag het nu wel ver buiten het dorp.de provincie bepaalt deze zaken en de burgemeester heeft er verder geen macht over.het kan best zijn, dat Tonio dit zo organiseerde.het zou mij niet verbazen. Tonio zelf kwam op het idee naar Europa te gaan omdat zijn Moeder een Francaise was.zijn ouders waren beiden architecten en hadden weinig tijd voor hun zoon, die als gouvernante had, een indiaanse dame.toen hij 17 jaar oud was vertrok hij met 50 gulden op zak en trok liftend over de A ndes op weg naar de Oostkust van A rgentina. Daar werkte hij in een stad aan de haven op zoek naar een schip gedurende een jaar.toen kon hij mee als werkende passagier en kwam in Rotterdam aan. Hij leerde Nederlands, studeerde tot hij de werktuigbouw onder de knie had en is nu in Frankrijk.Zo nu en dan rijdt hij in het dorp rond in een dubbeldeksbus afkomstig uit Londen. 9

10 Verder loopt het verhaal heel eenvoudig.na enkele jaren wordt het Tonio teveel met de arme Chileense.Zij heeft zich de Franse en de Nederlandse taal eigen gemaakt en geraakt toch in de problemen omdat zij jaarlijks met de deuren slaat vanwege de narigheden die zij aan den lijve heeft moeten ondervinden.zij komt oorspronkelijk uit een hooggelegen dorp waar nog huizen staan gemaakt van papyrusplanten en de vrouwen zich bezighouden met het vlechten.dat maakte, dat zij over zeer krachtige handen en vooral duimen beschikte, nodig voor het aandrukken der papyrusstengels.zij kwam ook op bezoek bij Frans Tegel, waar zij de alkoof bekeek en Frans haar uitlegde hoe zij rust zou kunnen krijgen gedurende een zeer lange periode.dat advies is natuurlijk volledig onbekend, omdat het valt onder de geheimhoudingsplicht van de adviseur. Voor een normaal mens is algemeen bekend, dat men een baksteen door een étalageruit werpt om de nodige rust en verzorging te krijgen van de staat. Dat is nu een misvatting, omdat men met moeite een eenvoudige taakstraf weet te verkrijgen. Frans Tegel s advies is dus onbekend,maar toevallig viel zijn oog op het boekje Voor de Enkeling dat hij haar ter lezing heeft meegegeven. Dat had hij beter niet gedaan. Hij had het zelf ook gelezen,maar had zich ook gehouden aan het advies van de schrijver, om zo nu en dan wat bladzijden over te slaan. Dat lucht op en spaart tijd.dat herinnerde hij zich nog wel. De ware toedracht was hem zodoende onbekend. De Chileense dame las het boekje en dacht terug aan haar pyama, het enige kledingstuk, dat zij nog had. In diezelfde tijd van de aardbeving vond ze ook het filmpje over de vrouw, die op de fiets kwam aanrijden om het rijbewijs te brengen. Die vrouw kwam alléén maar om te helpen en niet om bekeurd te worden.toen de Chileense dame dat zag, ontstak ze in een van haar jaarlijkse woedeaanvallen. Zij vond het adres van de politieman greep hem bij de keel en dankzij haar krachtige duimen was hij na enige tijd,zo dood als een pier.[morsdood] 10

11 Nu zien wij de Chileense dame, welgemoed door de gangen van de gevangenis lopen en is zij belast met het uitdelen van voedsel en het schoonhouden van trappenhuizen.zij wordt door haar collega s met respect behandeld, omdat zij een politieman heeft vermoord.dat is niet iedereen gegeven. De Staat der Nederlanden heeft haar nu een dubbele verzorgingsduur gegeven en dat is met haar instemming gebeurd.bij de rechter was zij bijna in lachen uitgebarsten,maar zij wist zich nog bijtijds in te houden. Ik blijf nu zitten met het leed over de dood van de politieman, of was het een toneelspeler in een korte film? Wat is er echt en niet echt.? Het is moeilijk te onderscheiden. Volgens de Chileense was het een politieman en beslist geen toneelspeler! Stel je voor, dat het een toneelspeler is, dan moet ik over een paar jaar weer bij Tonio aan de slag in Grenois. De gevolgen van een aardbeving zijn niet direct te overzien! Ik heb de Chileense arme vrouw nog ontmoet en nu weet ik het zeker! Zij gaf mij vier zoenen, dat had zij geleerd van Margriet. Zo weet ik mij de dingen te herinneren. Het blijkt dat Tonio van kippen houdt. Juist bleek dat de bouw van het huis der dominee is gestopt en Tonio is met vacantie gegaan. Hij schijnt niet erg onder de indruk te zijn van zijn werkloosheid en ziet er vrolijk uit. Hij neemt een bruine kip van Honorien in de armen en ruikt aan de hals van de kip. Dat ruikt erg lekker! zegt hij. De volgende dag gaat hij met Derk Jan wat extra kippen kopen. Zelf zou ik dat niet doen omdat ik dan nog meer zorgen zou kopen, dat geldt voor Tonio niet. In Chili heeft Tonio een neef of een Oom die 150 km van de grote aardbeving woonde en op zoek ging naar een familielid of kennis in een huis gebouwd door de vader van Tonio. Het bleek nog geheel overeind te staan, alleen de ijskast was omgevallen.in de omgeving waren de andere huizen ingestort. De Oom belde op naar Tonio om te vertellen dat de eigenaar van het huis erg tevreden was over de bouwkwaliteit 11

12 van het huis ontworpen door de Vader van Tonio. Soms gaat er wel eens wat fout. De nicht reed de berg af en vergat haar stuur en het remmen en kwam tot stilstand tegen een bouwvallig schuurtje dat niet door de Vader van Tonio was ontworpen.bij het zoeken naar de groene kaart was deze onvindbaar zodat Tonio het schuurtje wil opknappen,maar de eigenaar heeft liever geld voor de schade. Zulke dingen gebeuren. Toen Tonio zijn landje wilde klaarmaken voor zijn bungalow voor eigen gebruik groef hij de waterleiding op van het dorpje en dat begon al aardig nat te worden. Ook die dingen kunnen gebeuren. Ik zou er de rillingen van krijgen, maar Tonio schijnt zich weinig aan te trekken van tegenvallers. Als het te erg wordt ga ik weer naar Nederland of Spanje. Nu even een verhaal over Joêl.Ik dacht dat het al verteld was maar kon het nergens vinden. Dat had een reden omdat het tamelijk privé is. Zij werd met een pijl door het hoofd geschoten alsof zij leefde in de tijd der indianen. Daarna had zij een fout gezwel in het hoofd en was tot zorg van de geneesheren in Parijs die haar geschiedenis met aandacht gedurende lange jaren wisten te volgen. Het gezwel was nu zo groot dat het tijd werd voor een operatie. Daartoe werd een foto genomen en het gezwel bleek 50% kleiner te zijn. Volgens de geneesheren kon dit niet en zij riepen een zaaltje vol met geneesheren en studenten teneinde Joêl ter verantwoording te roepen voor dit fenomeen. Haar handtasje werd onderzocht op verborgen geneesmiddelen, maar dat leverde niets op. Joêl wist alleen op te merken dat zij had geméditeerd. Met wie en hoe vertelde zij niet. De Heer Wezel had aangeraden aan Honorien niet te lang te werken op het gebied der gezondheid met Joêl. Dus niet nog achteraf gezellig thee met Joêl te drinken. Zelf was de Heer Wezel pas laat aan het gezondheidswerk begonnen toen hij 32 jaar oud was.zijn Vader had het ook en hij voelde er niets voor. Hij had liever een rijschool voor het rijbewijs met extra speciale lessen voor de politie en de ziekenautobestuurders. Ik weet die 12

13 dingen omdat ik bij hem op bezoek was met Honorien, die in de lappenmand was geraakt en een opknapbeurt kreeg wegens gebrek aan ijzer en kalium. U krijgt als lezer de indruk dat wij alleen maar waarzeggers, wichelroedelopers en anders niet bezoeken. Dat is onjuist. De geneesheren worden niet overgeslagen. De Heer Wezel bleek een aardige man te zijn met veel fraaie diploma s, die ik met enige achterdocht bekijk, zoals het hoort. Het kost 40 euro per 20 minuten een dergelijk bezoek en ik had voor de aardigheid uitgerekend hoeveel iemand dan kan verdienen. U verdient meer dan de Balkenendenorm zei ik. Waarop hij lachte en opmerkte dat hij driemaal zoveel verdiende. Dat geloofde ik dan weer niet omdat zijn werk toch vermoeiend moet zijn en alleen in theorie is het mogelijk zoveel uren te maken. Zo bracht ik Honorien weer terug naar Frankrijk om het nieuwe huis van Joêl te bekijken, een vrijstaand huis met zicht op de groententuin van Honorien en de Generaal die zijn tuin daar naast heeft. Hij was Adjudant,maar ik vind het leuker hem als Generaal te begroeten. Het nieuwe huis is een grapje van een vriend van Joêl, die juist het alleenrecht van de verkoop van het granaatappelsap voor Frankrijk had gekocht. Het huis heeft een garage met benedenkamer voor de halfblinde Moeder en boven kan worden gewoond met nog een enorme zolder boven. Electra is in orde en er is water. Ik vroeg nog of er ook leidingen achter de kranen waren. Ja,dat is het geval,de eigenaar is eerlijk! Er is ook nog een grote tuin met licht uit het Zuiden en een bron met een handpomp zonder de bijbehorende ketting. Nu kan het water uit de put stromen naar de tuin van Honorien. Het huis en tuin liggen hoger dan de tuin. Het huis kost euro incl. kosten. Onze buurvrouw in een tussenhuis heeft juist haar huis verkocht voor euro. Omdat ik last had van mijn been ben ik samen op bezoek gegaan bij de dochter van een Franse boer. Zij werkt ook als de Heer Wezel, maar in Frankrijk mag je geen geld vragen voor die dingen. De zieke 13

14 geeft naar genoegen. Zij had ouders die dezelfde gaven hadden met een vreemde rimpeling in de handen die zij mij toonde. Zij bleek een jaar jonger te zijn dan ik. Omdat Derk Jan zijn schouder liet nazien, kwam ik aan de beurt. Eerst vroeg ik haar of mijn boekje In deze Tijd en voor de Enkeling een goed boekje was. Zij nam het in de hand en keek mij aan en zei dat het eengoed boekje was. Dat gaf mij genoegen en ik gaf het haar met de mededeling dat zij wel iemand zou tegenkomen die Nederlands kan lezen. Dat was dus een boekrecentie van Janine Cornu die het boek niet las en ook geen Nederlands kan lezen, wonende in Flez nummer 9 Frankrijk. In haar werkruimte met lange tafel en een voetenbankje stonden lange rijen met oude gewassen kleren voor de verkoop. Toen Honorien haar bezocht omdat er een stuk ijzer op haar voet was gevallen was het eerste wat Janine zei: U bent ook een genezeres! Dat was voor mij het bewijs dat Honorien toch in ieder geval niet geheel onschuldig was aan de wonderlijke genezing van Joêl. Hoe was het nu met mijn been? Ik had het al laten zien aan mijn geneesheer en die zag het aan voor een eenvoudig droogteverschijnsel waarvoor ik een giftige zalf kreeg. Het ging over maar kwam terug in hevigheid, zoals dat te verwachten was volgens het grote homeo gezondheidsboek. Janine deed erg haar best en haar hand werd warm en rood. Zij dacht dat ik dezelfde ziekte had als de zingende detectieve, maar dan in mindere mate. In de Franse apotheek had ik al zalf gekocht bij twee dames waar ik vroeger al gif had gekocht voor tegen de veenmollen,maar kende het woord niet. Dat is dan niet eenvoudig. De ene dame keek somber en stuurde mij naar een arts en de andere dame zocht naar een geschikt middel. Ik hield de doos tegen mijn hart en strekte mijn rechterarm uit naar rechts. Als het goed is dan gaat de arm omhoog en als het niet helpt gaat de arm naar beneden. De grote man achter mij begon hartelijk te lachen, maar dan onhoorbaar uit beleefdheid. Inderdaad ging mijn arm naar boven,maar alleen zicht- 14

15 baar voor kenners. Als het niet goed is valt je arm als een stuk beton naar beneden. Janine had ook naar de tube gekeken en ik vroeg haar of het zou helpen. Toen zij het woord psoriasis las knikte zij tevreden. Iemand van 75 jaar oud moet toch wel enige ervaring hebben zou men denken. Ik smeer nu groene klei en magnesiumzout op mijn benen en moet mij niet in de zon begeven volgens Madame Cornu. U bedoelt Janine! Toen Brigitte Kaandorp opeens uitslag kreeg en zij iemand bezocht in de buurt van de niet wetenschappelijke geneeskunde sprak die man tot haar en zei: Daar begin ik niet aan,dat is de huismijt! Toen deed zij een hoofddoek om en begon het huis te dweilen. De huismijt is toen verhuisd naar mijn slaapkamer bij Noordenwind. Heemstede ligt ten Zuiden van Haarlem. Ik denk erover om mijn kamer op te ruimen maar ik ben gehecht aan zaken die altijd van pas kunnen komen. Er staat al jaren een stofzuiger gereed met verlengde stang voor de spinnewebben. De man had gelijk Brigitte Kaandorp knapte zienderogen op. Dat brengt mij op een idée van een kachel, die geheel is geisoleerd met glaswol en geen warmte geeft. Ook de schoorsteen is zwaar van steenwol voorzien en die kachel trekt dan bovenmatig goed. Met de kachel is de zuigstang verbonden en trekt dan alle stof met de huismijt door het vuur naar boven. Die kachels ziet men nog niet veel. Het grote voordeel is, dat die kachels geen oorverdovend geluid maken. In deze tijd is het verboden voor Mevrouw Kaandorp met haar hoofddoek om in het gemeentehuis te verschijnen. Dat zijn de plannen. Ik vermeld dit even om de latere lezer een idée te geven hoe wij tegenwoordig denken. Vroeger liepen bijna alle vrouwen met hoofddoekjes, dat is men even vergeten. De Zwitsers willen geen minaretten meer. Ze hebben er al vier en dat vinden zij genoeg. Wij vinden dat overdreven van die zwitsers. Dan denk ik maar liever aan mijn originele zwitserse koeienbel die ook in mijn slaapkamer op de grond staat al jaren- 15

16 lang. Er hoort een bruine koe bij met zachte vacht en lieve trouwe ogen. Het dier draagt een dure lederen halsband met versieringen. De klank der bel is fantastisch, diep doordringend in de ziel maar ongeschikt voor Nederland. Ik zou de bel moeten terugbrengen naar de Alpen maar doe dat niet. Een milliard is duizend miljoen dus 65 miljard is euro en wij zijn in Nederland met personen. Deelt men nu door l6 dan is dat 4062,50 euro per persoon.zoveel schuld heeft elke bewoner volgens een gelddeskundige die dat berekende naar eer en geweten. Toch behoren wij tot de rijkste landen op aarde en het wordt dan toch tijd zich af te vragen hoe rijk of arm zijn dan die anderen. De regering weet ongeveer hoeveel geld er binnenkomt en ook hoeveel er wordt uitgegeven. Is er meer uitgegeven dan er is binnengekomen dan is dat het tekort op de begroting. Dat is dus 4062,50 per persoon. Nu is er ook een andere gelddeskundige, die verklaart dat er geen bezuinigingen nodig zijn omdat de uitgaven in de toekomst overdreven worden voorgesteld. Inderdaad als de ouderen besluiten om te overlijden zodra zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt zijn de uitgaven lager. De regering had al besloten de leeftijd voor het oudedagspensioen naar 67 jaar te verschuiven zodat de ouderen nog een tweetal jaren mogen blijven leven tot zij tot deze drastische besparingsactie overgaan. Is dat nu een voordeel of is dat een nadeel? Zulke dingen weet ik dan niet omdat mijn boekhoudkundige aanleg gering genoemd mag worden. Het is het beste zoveel mogelijk geld te lenen als men geld tekort komt. Leent U geld uit aan een boer voor de aankoop van een tweetal paarden en de boer geeft het geld terug na een vijftal jaren dan blijkt U voor dat geld niet een tweetal paarden te kunnen kopen. De boer kijkt U dan meewarig aan. U zou beter moeten weten! Omdat de boeren de naam hebben dat zij meer verstand hebben van geld met hun zogenaamde boerenverstand worden zij nu door de regering aangepakt. Het gevolg zal zijn dat het 16

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig?

Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig? Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig? Begin 2005 reisde Harry Wagenaar per fiets door West-Afrika. Het was een schok om te ervaren hoe de samenlevingen daar funtioneren. Jarenlange kolonisatie, wanbestuur

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

Voorpublicatie. Martín Caparrós. Honger. Een meesterwerk als literaire reportage en als gids die door de hele wereld moet worden gelezen

Voorpublicatie. Martín Caparrós. Honger. Een meesterwerk als literaire reportage en als gids die door de hele wereld moet worden gelezen Voorpublicatie Martín Caparrós Honger Een meesterwerk als literaire reportage en als gids die door de hele wereld moet worden gelezen Verschijnt mei 2015 wereldbibliotheek amsterdam 8713791021100.pinn.01.honger.indd

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

OPA KRENTENBOL. Bijbelverhalen.nl

OPA KRENTENBOL. Bijbelverhalen.nl OPA KRENTENBOL Bijbelverhalen.nl 1 - Dagboek 2 - De oudste zijn 3 - Regels 4 - Reinheid 5 - Slechte tv-programma's 6 - Sterven 7 - Paasfeest 8 - Stefan wordt overvallen door angst 9 - Stel je voor 10 -

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS SUCCES SUCCES ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN ANNEMARIE VAN GAAL NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS 2009 Annemarie van Gaal Alle rechten voorbehouden REDACTIE Frederieke van Olffen, Riek Tawfik CORRECTIE

Nadere informatie

Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht

Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht S.D. Lindenbergh Published in NJB 2009, 2075, p. 2670-2682 Siewert Lindenbergh is

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Dit boek gaat over. door

Dit boek gaat over. door Dit boek gaat over door 1 2 Inhoud 04) Voorwoord 05) Onvrede 12) Spanje 2012 17) Wonen 23) Registro de la Propiedad & Catastro 24) Scholen 30) Gezondheidszorg 33) Biertje? 35) Shoppen 39) Werken 41) Beleggen

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 102

WOORDKOMPAS V pagina 102 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je

Nadere informatie

Hein de Jong. Ontbinding. Toneelstuk in zeven scènes

Hein de Jong. Ontbinding. Toneelstuk in zeven scènes Hein de Jong Ontbinding Toneelstuk in zeven scènes 2012 Hein de Jong, 2012 Niet vermenigvuldigen of opvoeren zonder schriftelijke toestemming vooraf. fvvfunke@hetnet.nl Personages: :, :, :, : van der Weg,

Nadere informatie

Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt.

Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt. Gefeliciteerd met dit ebook! Dit exemplaar is van jou, voor altijd, en je mag er binnen redelijkheid alles mee doen w at je w ilt. Ik w il je alleen vragen het niet te verspreiden of te verkopen. Ik verdien

Nadere informatie

Paul Ingendaays meeslepend vertelde roman laat zien dat niet iedereen die de liefde zoekt, haar ook begrijpt.

Paul Ingendaays meeslepend vertelde roman laat zien dat niet iedereen die de liefde zoekt, haar ook begrijpt. Over het boek Hoe kan men vrouwen liefhebben en er geen hebben? Hoe in vredesnaam kan men een romanticus zijn met een hang naar een groots en meeslepend leven, en toch verzekeringsagent worden? Over een

Nadere informatie