bart plouvier Genezijde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bart plouvier Genezijde"

Transcriptie

1 Genezijde

2

3 bart plouvier Genezijde

4 De auteur ontving voor het schrijven van dit boek een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen en Bart Plouvier Vertegenwoordiging in Nederland WPG Uitgevers België Herengracht 370/372 NL-1016 CH Amsterdam Eerste druk januari 2012 Omslagontwerp: Dominic Van Heupen Opmaak binnenwerk: Ready2Print Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. isbn d/2012/0034/241 nur 300

5 O, death, o death Won t you spare me over till another year. Well what is this that I can t see, With ice cold hands takin hold of me. Traditional gezongen door o.a. Ralph Stanley

6

7 Inhoud Hand in hand 9 Winter boven Luik 35 De Grote Dood 45 Matroos 61 Op de top van de berg 75 Het eindstation 91 De wentelaar 117 Tusker 141 Firenze zien

8

9 Hand in hand Richt uw blik niet op de dood voordat u daar aan toe bent, en zie niet naar het afsterven totdat het zich bij u aandient. Sir Thomas Browne

10

11 Constanze Hoeprich was allesbehalve vredig gestorven. Jozef sloot haar ogen en vreesde dat zijn echtgenote, net voor het verscheiden en ondanks zijn hartverwarmende verhalen en opgehaalde vrolijke herinneringen, de oorlogsgewonden uit haar verpleegstersjaren in Antwerpen had weergezien. Heel lang had ze met geen woord over die tijd, over de spoken in haar hoofd gerept, maar de laatste dagen praatte ze veel over hen, over de cyclopen en de eenbenigen, over de doofgeknalde Emil Klein en de pianist zonder vingers, de sergeant zonder lippen en de Berlijner met de weggeschoten billen, de beurs, blauw en bultig geklopte mannen uit het kamp van Breendonk, overgebracht om, op enkele uitzonderingen na, delirerend onder haar ogen te sterven. Ze zal voor de laatste keer stil naast hun bed gestaan hebben om nog één keer te bedenken hoe het geweest was. Ze had het jammer gevonden dat ze niet méér had kunnen doen voor de mannen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. Heel haar lange leven had ze bijna dagelijks aan hen gedacht, verwonderd vaak over de helderheid van haar geheugen, de scherpte van de beelden die zich ongevraagd aandienden. Haar fantoompijn was een van de weinige dingen waarover ze nooit met haar man had gepraat. De huisarts had Jozef, op diens ongeruste vragen, onlangs 11

12 gemeld dat zijn vrouw mogelijk aan een weliswaar licht traumatisch stresssyndroom leed en jaren het daaraan gelinkte vermijdingsgedrag had vertoond. Jozef zei niets tegen Constanze, hij wist dat eens demonen een naam, een identiteit gekregen hadden, ze haast nooit meer te verdrijven waren. En over hun zolderkamer, ook daar had ze over gepraat, Constanzes en Jozefs nest, waar het gegil en gesteun niet doordrong, overstemd werd door gehijg en gefluister en dat ze misschien voor al die gewonden een paar keer per week een stukje viool had moeten spelen. Die onnodige, dwingelandse gedachte had mee de laatste dagen van een ondanks alles gelukkig leven helpen vergallen. Waar had ze de tijd nog moeten vinden, dacht Jozef. Het werk van alle dagen en de liefde waren veeleisend geweest. Op hun uren samen kon niet afgedongen worden, ze hadden ze nodig gehad om zich opnieuw op te laden, om s anderdaags weer aan de slag te kunnen. Maar toch, met de dood in zicht waren, heviger dan ooit, twijfels en schuldgevoelens komen opzetten. Jozef had zich wel iets kunnen voorstellen bij wat er zich in haar afspeelde, hoe haar verleden onstuitbaar opschoof naar de grens van wat komen ging. Haar tijd verschrompelde, ging steeds kleinere rondjes draaien en toen hij zichzelf op de staart trapte stierf Constanze. Jozef had uren aan haar bed gezeten en de dingen verteld die hij dacht dat ze graag horen wou, hij had poëzie voorgelezen en zelfs, met zijn wat onvast en bibberig geworden oudemannenstem, aria s geneuried uit haar favoriete Mozartopera s, onderwijl haar voorhoofd deppend met grote witte, met eau de cologne besprenkelde zakdoeken. Twee keer per dag poetste hij zo goed en zo kwaad als hij kon haar tanden. Nu leek het of haar gezicht door een onderhuidse beving getroffen was. Meanders gebeitelde rimpels, deels gevuld 12

13 met zweet en woedetranen, haastten zich naar hals en nek, de ingevallen oogkassen deden Jozef denken aan verre kraters op de bodem van een lavastenen zonk. Het linkerjukbeen leek gebroken en haar neus hing naar die kant over, slap maar bleker dan een hanenkam boven de kleurloze lippen van de scheefgetrokken mond. Een blikkerstreepje matwitte tanden was zichtbaar gebleven en een spuugdraad stond als een harpsnaar tussen mondhoek en schouder. Twee zware parels trokken de talkbleke lelletjes van haar grote oren tot op het hoofdkussen. Haar lokken, precies zo grijs als de parels, plakten als natte eindjes uitgeplozen touw tegen haar slapen en een aangestifte tache de beauté stak zwart af tegen de snel verkleurende rechterwang. In Jozefs darmen draaide traag een betonmolen, gevuld met stijfselpap en hoekige kiezelstenen, zijn borst voelde als gebarsten, alsof hij elk moment kon verscherven en voor zijn geestesoog verdrong zich zoveel verleden dat het leek of zijn hoofd in tienduizend beelden uit elkaar ging spatten. Ze droeg een blauw gebloemd slaapkleed, romig geel als een geschilde aardappel. Van haar ooit weelderige boezem restte niet eens een vermoeden en haar halsketting had ze in een laatste stuiptrekking stukgetrokken. De paarlemoeren bolletjes waren tot in de hoeken van de kamer gerold, eentje was in het putje tussen de twee sleutelbeenderen blijven liggen. In het gevecht met de dood had ze de dekens van zich afgeworpen en nu pas, de strijd gestreden, kon Jozef ze terugleggen. Constanze voelde nog warm aan, ze leek zelfs een beetje te gloeien. Haar vinger- en teennagels had ze eergisteren door hem zwart laten lakken en de albastkleurige linkerhand lag in kramp naast haar heup, als nam ze met haar pink een hoge noot op de vioolhals. De rechterhand, met de strijkstok op weg naar haar schouder, was halverwege slapgevallen op haar holle buik. Jozef probeerde haar 13

14 broze knekelvingers in elkaar te vlechten en haar handen op haar borst te leggen maar ze gleden telkens weer van haar af. Na een paar pogingen bond hij ze met een zakdoek samen en drukte ze aan. De laatste lucht ontsnapte aan Constanzes longen en Jozef schrok zó dat hij reflectorisch een stap achteruit zette en over het bijgeschoven tafeltje viel waarop de cd-speler stond. De eerste viool van Mozarts strijkkwartet in F-majeur wipte van het andante naar het menuetto en de pijn schoot van zijn staartbeen naar zijn achterhoofd, alsof er een ijzerdraad door zijn ruggenmerg werd getrokken. Het bleef een poosje zwart voor zijn ogen. Dan kroop hij nog duizelig weer overeind en herstelde met een druk op de knop de compositie. Hij wierp een wat schichtige, schuldige blik op Constanze en hoorde hoe de beiaardier in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal De vier weverkens aansloeg en Mozart even overstemde. Constanze was in 1922 geboren in Wenen en was tijdens de oorlog een poos als verpleegster in het door de Duitsers bezette militaire hospitaal in Antwerpen aan de slag geweest. Jozef, één jaar jonger, was er verplicht tewerkgesteld en knapte de vuile klussen op: bedpannen legen, smerige verbanden vervangen, toiletten reinigen, bebloede lakens wassen. Hij deed zijn werk op automatische piloot en bande mismoedigheid en medelijden uit zijn gedachten. Hij dagdroomde over straks, over thuiskomen, over de aardappeltaarten die zijn moeder bakte, over de geur van de zondagse varkenslappen, over het boek dat hij voor de derde keer las en hoe híj Louis, de zoon van boer Vermeulen, zou aanpakken, over het einde van de oorlog en over wat hij dan zou gaan doen: het ouderlijk huis verlaten en een kamer met zicht op de Schelde proberen te vinden, gedichten schrijven, reizen naar palmboomstranden en tijgerjungles, naar ondergesneeuwde bergdorpen en ronddrijvende eilanden. 14

15 Constanze had het moeilijker. Haar empathisch vermogen was groot, ze voelde de wanhoop en de snerpende littekenpijnen, die zich aanpasten en verplaatsten naargelang bij wiens bed ze stond. Ze deelde in de angsten van de soldaten, in hun idee dat bepaalde verwachtingen nooit meer vervuld zouden worden, in hun ontgoocheling. Ze reisde met hen naar Hamburg of Berlijn, naar Braunschweig of Wilhelmshaven, leerde de namen van hun kinderen uit het hoofd en liet zich brieven dicteren. Ze zette, tegen de regels in, op verzoek koffie van gebrande gerst, bracht huisgebakken taarten mee en ging in de stad op zoek naar geschikte lectuur. Op een aangename manier wegdromen lukte haar niet, zeker niet wanneer ze het hard probeerde. Het enige wat haar af en toe wél lukte was de vioolpartijen die ze die avond zittend op de rand van haar bed zou spelen, te laten opklinken onder het galmdak van haar schedel. Haar instrument was haar grote liefde en ze had nooit gedacht dat er in haar hart en hoofd nog voor iets of iemand anders plaats zou zijn. Constanze en Jozef hadden weinig contact, enkel werkmatig, ze wisselden dagelijks niet meer dan een paar woorden, noodzakelijkheden. Maar elkaar zien deden ze wél. Al sloegen ze, seconden nadat hun blikken elkaar kruisten, de ogen neer. Wát ze in zo n korte tijdspanne zagen realiseerden ze zich niet, drong niet door, leidde niet tot weten en tot het trekken van conclusies, slechts tot een vaag waarneembare lichamelijke sensatie, als een bries die door hen heen trok, als een koude rilling na een heet bad. Ze herkenden de voortekens niet. Zij kreeg geen rol in zijn dagdromen en aanvankelijk milderde zijn aanwezigheid haar pijnen niet. Ze aten in aparte ruimtes, hij ging na twaalf uur werken naar huis, zij naar haar kamer. Vaak hoorde hij Constanze 15

16 vioolspelen en al was hij toen nog helemaal geen muziekkenner, een paar keer per week soms had hij zijn jas al aan sloop hij op kousenvoeten een eindje naar boven en bleef, tot een halfuur toe, op de trap staan luisteren. De viool zong zijn dagdromen weg, had op hem hetzelfde effect als de twee borrels jenever die hij elke avond tussen eten en slapengaan dronk, maakte zijn hoofd leeg en veranderde het in een concertzaal waar elke noot een rondje maakte, verdween en op notenbalken opgeslagen werd in een leeg gebleven kelder onder de vloer van zijn geheugen later zou blijken dat hij in staat was alle destijds gehoorde melodieën weer naar boven te halen. Jozef werd er, zonder een moment slaperig te worden, onwaarschijnlijk rustig van. Op een avond besloot hij helemaal tot boven te sluipen. Het leek wel of hij steeds meer nood kreeg aan Constanzes muziek en dat de opengebroken kelder oneindig groot en diep was, niet te vullen. Al had hij zijn schoenen uitgetrokken, de bovenste treden kraakten alsof hij over dode takken liep. Hij schrok, maar het was te laat. Constanze had iemand horen komen, liep op haar tippen vioolspelend naar de deur, gooide ze met een zwaai open en betrapte hem in het halfduister, waar hij onhandig stommelend van plan was geweest te blijven luisteren. Als Constanze al verbaasd was, liet ze dat op geen enkele manier blijken. Ze trok hem bij zijn mouw naar binnen al was dit eigenlijk voor hem verboden terrein, vroeg of hij dan zoveel van Mozart hield, zoveel dat hij stond te luistervinken op een plek waar hij niet wezen mocht, en dat nog wel in zijn vrije tijd, terwijl hij op weg naar huis had moeten zijn. Jozef wist amper wie Mozart was en haalde verlegen zijn schouders op, een geste die zij abusievelijk interpreteerde als een teken van onverschilligheid. Even stond ze op het punt hem de kamer weer uit te gooien, maar, al wist ze niet precies waarom, ze blies 16

17 de uitgedoofde melodie weer aan. Ze had nog een halfuur, dan moest het, volgens het huisreglement, stil worden op zolder. Ze keken elkaar lang aan en er begon iets te dagen, ze herkenden, beseften wat ze zo lang al gezien hadden, wat ze hadden moeten weten, wat ze wisten. Hij zat op de enige stoel en durfde haast niet te bewegen, al was het af en toe moeilijk zijn voeten in het ritme van sommige passages stil te houden. Constanze speelde alle stukken uit het hoofd en legde, onwetend nog, de basis voor Jozefs latere, encyclopedische kennis van Mozarts muziek. Toen is alles wat nu, zeventig jaar later, ten einde was gelopen begonnen, toen zij om halftien de lamp doofde, de liefde hen omvademde en ze zich ten volle bewust werden van wat ze, beneden tussen de ziekenbedden en de smerige lakens, van en in elkaar gezien hadden. Die lange nacht werd woordeloos besloten het stadium van het verliefd zijn over te slaan. Dat hadden ze al achter de rug. Oppermachtig manifesteerde zich de liefde, ze verbaasde hen slechts even. Meteen vormden ze het middelpunt van het universum, werden goden die rond en rond tolden tot ze buik op buik, als een wezen met twee hoofden en in elkaar verstrengelde vingers en ledematen, de tijd dienden te nemen om op adem te komen. De liefde was teder soms, schaamteloos vaak. Pas toen de zon als een brandend schip boven de stad verscheen, trok Jozef, zich niet in het minst bekommerend om de krakende trap, huiswaarts. Ze bleven, maanden nog, plichtsbewust hun werk doen, maar de oorlog en het nieuws, de pijn en de smerigheid verloren hun misselijkmakende macht, veroorzaakten hoop noch wanhoop, verdriet noch somberte noch medeleven. De liefde was gulzig en hard, maar ook vanzelfsprekend en bij tijden vermakelijk. Haar kamer was een hemel geworden, hoger dan de maan boven de hel beneden. 17

18 Net voor de bevrijding van Antwerpen doken Jozef en Constanze, bang voor het al te uitbundige gepeupel, roezige straatschuimers en met tondeuses gewapende matrones, onder bij een voormalig kampslachtoffer, een destijds vanuit Breendonk naar Antwerpen overgebrachte politieke gevangene die zonder Constanzes zorgen, extra rantsoenen vlees, bouillon en af en toe een ei, aan zijn hongeroedeem gestorven zou zijn. Zodra de volksgemoederen ietwat bedaard waren, leenden ze van hun gastheer een Gillet 720 met sidecar en gingen ze, slalommend tussen bomkraters en houten kruisen, omgevallen kerktorens en puinakkers, door Europa zwerven. De vraag naar verplegend personeel was groot, en al konden ze geen diploma s en wilden ze geen papieren voorleggen, overal raakten ze makkelijk aan de slag. Jozef had al zijn plannen opgeborgen en zijn dagdromen zonder hartzeer terzijde geschoven alleen gedichten schrijven, dat deed hij telkens als hij de kans kreeg en er de tijd voor vond, verzen over de dingen van alle dagen: een sneeuwlandschap, een zwerm ganzen, hun Gilletmotor, paarden in de mist, de liefde. En het huis met zicht op de Schelde, ook dat kwam er, later, veel later. Voorlopig leefden ze op gemeubelde kamers of in goedkope hotelletjes, aten brood met kaas en gedroogde abrikozen en dronken er een zuinig glaasje zoete wijn bij. Twee keer per week gingen ze naar een restaurant en kozen wat de streek te bieden had, pasta met tomatensaus, boeuf bourguignon of tortilla. Constanze kocht een oefenviool, een ebbenhouten hals zonder klankkast, zodat ze, na een dagtaak, naar hartenlust kon spelen zonder de buren op stang te jagen. Jozef vormde haar eenkoppig en trouw publiek en vond haar de beste violiste ooit. Constanze bleef heel haar leven lang, overtuigd van haar middelmatigheid, twijfelen aan zichzelf en nooit ondernam ze stappen om zich bij een kwartet of orkest aan te sluiten. 18

19 Hun nachten waren kort maar verkwikkend en áls ze in slaap vielen deden ze dat in elkaars armen, een slaaphouding die ze volhielden tot ze zo oud en stram waren geworden dat ze s ochtends een kwartier nodig hadden om zichzelf te ontwarren en hun ledematen weer in de juiste positie te wringen. Ze konden uren bij elkaar zitten zwijgen, en als ze wat deden of zeiden was alles altijd even vanzelfsprekend en tóch verrassend en onvoorspelbaar. En al was hun toekomst in die dagen in ruime mate onzeker, toch leek hun leven volgens een plan te verlopen, een plan waarvan zich elke ochtend en nooit eerder een nieuwe dag ontvouwde. Dan volgden ze stippellijnen door de tijd of de wind tussen twee dagen, de slagrichting van de regen of de omleiding van ergens naar nergens. En toch liepen ze nooit verloren, tenzij, af en toe, in elkaar. Later, de motor weer ingeleverd, na 1955, reisden ze vaak vanuit Antwerpen, vanuit het appartement aan de Ernest Van Dijckkaai 6, dat ze meer dan vijfenvijftig jaar zouden huren, naar Wenen. Constanzes demonen werden om de tuin geleid en vonden haar pas op het einde van haar leven, stokoud en ziek en niet meer in staat zich te verweren, in een bed in de kamer met zicht op de Schelde. Jozef ging naast haar staan, kamde met twee vingers voorzichtig de lokken achter haar oren, probeerde haar mond te sluiten en de verbeten grijns uit haar wangen te boetseren. Zijn pogingen scoorden weinig resultaat, Constanze was niet te vermurwen. Hij streelde de strijkstokhand en even verwachtte hij dat ze haar ogen zou opslaan en vragen of alles nog goed was. Hij draaide de verwarming omlaag, schonk zich een kop koffie in, smeerde een boterham met veel boter en rozenbottelconfituur en liet zich uitgeteld, voorzichtig en langzaam door zijn benen buigend, in de 19

20 zetel bij het raam glijden. Het was beginnen te sneeuwen. Op het dak van de loods tussen de Ernest Van Dijckkaai en de Schelde lag nog een restje van de bevroren sneeuw die verleden week al gevallen was, en langs de buiten gebruik gestelde spoorlijn slenterde een man met een hondje, niet groter dan een dwergkonijn. Het beestje wist Jozef een glimlach te ontlokken. Een zware duwbak voer traag stroomopwaarts. Achter hem schakelde het Franz Schubert Quartet of Vienna over naar Hoffmeister, een stuk in D-majeur. Hij had het Constanze de laatste week alle dagen laten horen. De viool klom langs de sporten van cello- en basnoten de toonladders op en af, liet zich een keer vallen, bleef soms even zitten. Constanze had het ook gekund, zo zuiver spelen. Ze wás geen matig getalenteerde violiste geweest, ze had in de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats geleefd. Pech gehad, zonder ten minste een kleine dosis geluk kom je nergens, dat gaven zelfs grote artiesten toe. En zo had Jozef het altijd bekeken. Hij was zo moe dat zelfs kauwen hem zwaar viel. Zijn vrouw was oud geworden, op drie dagen na negentig, en haar einde had zich maanden van tevoren aangekondigd. Medicijnen hadden geen baat meer gebracht, haar maag rotte weg en haar adem stonk als gekookte-ingewandenworst, haar darmen groeiden dicht. Ze had de laatste weken nog nauwelijks gegeten. Boven op de morfinetabletten kreeg ze dagelijks een door de huisarts intraveneus toegediende extra dosis. Zo werd de pijn draaglijk gehouden, veranderde ze in vervelend gezoem op de achtergrond van haar bewustzijn een lage do volgens haar. In Jozefs dromen was Constanze al vaak gestorven, zó vaak dat hij nu, bij tussenpozen, aan de werkelijkheid ging twijfelen. Dan, als om zichzelf te overtuigen, draaide hij zich om en wierp een blik op het ingestorte gezicht boven de dekens van het 20

21 weken geleden naar de woonkamer verrolde bed. Constanzes weerstand was zinloos geweest maar Jozef had haar wanhoop wel begrepen; begrepen waaraan het haar ontbrak, wat ze nog zo graag gewild had en niet meer had gekund. Hij had, naast haar zittend, verteld wat hij vertellen kon, zacht, en ondanks zijn pijn, op een onderhoudende, soms zelfs vrolijke toon. Mét de sneeuw was het ijlen begonnen en had de Dood zich gemeld. Hij was, zolang het sterven duurde, als vertrouwde Hij de zaak niet, als zou ze Hem mogelijk nog kunnen ontsnappen, wakend aan haar voeteinde blijven zitten. Jozef had cd na cd van Mozart opgelegd. In de korte stilte die viel bij het verwisselen van de schijfjes werd Constanze ongeduldig en streek Hij hars aan de paardenharen van zijn strijkstok om dan net op tijd weer in te vallen. Constanze had haar echtgenoot attent gemaakt op Zijn ongewone vingerzetting en Jozef had welwillend en goedkeurend geknikt. Hij gunde haar alles en alles beaamde hij: dat het witte haar van de Dood zo mooi boven zijn oren krulde, dat het rode vestje zijn waarschijnlijke magerte goed verborg, dat zijn irissen zwart waren als zijn pupil en dat ze daarom nooit wist of Hij naar haar keek, dat Hij zo n strakke mond had, een mond die niets verried. Jozef beaamde alles. Eén keer zat ook de dove Emil Klein aan haar voeteinde en twee keer achter elkaar de pianist zonder vingers en de jongens uit Breendonk met hun potloodarmen en hun koppen kaal en bleek als struisvogeleieren. Na een dag had ze Jozef haar eigen instrument gevraagd en met Hem, uitdagend strijkend, het Concerto voor twee violen gespeeld. Ze had nog weinig kracht en nam de noten onzuiver, ze kriepten als gierzwaluwen op een late zomeravond. De Dood had geen haast, maar Constanze was steeds verder weggezakt in het drijfzand van haar somberte en in de opstekende kwaad- 21

22 heid waar haar man aanvankelijk geen raad mee wist. Nog drie keer had ze de viool ter hand genomen en een duel met de Dood aangegaan. Het laatste stukje, een fragment uit Ein musikalischer Spaß, had zo afschuwelijk geklonken dat Jozef ongewild ging tandenknarsen. In haar halfslaap zong Constanze, met een kopstem, haarzuiver de moeilijkste partituren. Jozef vroeg zich af of ze, weer stilgevallen en ingedommeld, van de soldaten in het hospitaal droomde, en alsof hij die dromen wilde overstemmen, wegwissen, stukslaan, vertelde hij Constanze over Wenen, haar geboortestad waar ze altijd zo graag ééns had willen concerteren, waar ze zo graag nog een laatste keer op pelgrimage was geweest. Plannen door de Dood verijdeld. Taxiënd naar de juiste terminal stuurde de piloot, alsof hij ons wilde laten weten dat we wel degelijk op het juiste vliegveld waren geland, An der schönen blauen Donau door het luidsprekertje boven ons hoofd. Weet je dat nog? En hoe we gelachen hebben omdat onze voorspelling opnieuw uitkwam, de meeste piloten deden het. Of de steward... eigenlijk is dat waarschijnlijker. In bussen hadden we de laatste jaren geen zin meer... zeulen met koffers... We namen een taxi naar de binnenstad, kilometers door wat eens het jachtdomein van de Habsburgers was. Er restten van de bossen en weilanden niet meer dan een paar plekken groen. Allerlei fabrieken hebben zich er in de loop der jaren gevestigd, een onontwarbare wirwar van kilometers buizen werd tussen silo s en hangars geweven. Jij beweerde altijd dat je die stukken land nog wild en ongerept gekend had, wat ík, als onderdeel van ons spel, weigerde te geloven. Jij fantaseerde everzwijnen en herten met reusachtige geweien tussen de lelijke gebouwen... ruiters ook, die over de buizen, bestelwagens en stapels palletten sprongen, stee- 22

23 vast gekleed in kostuums uit de tijd van Karel VI. Jij wees naar een plek tussen de rommel, ik keek dan belangstellend en reikhalzend de aangegeven richting uit, maar was altijd net te laat, altijd was het hert net om een hoek verdwenen. Ik zag nooit wat, probeerde teleurgesteld te kijken en de taxichauffeurs wisten niet waar we om lachten. Als we het Donaukanaal overstaken, dan waren we pas waar we wezen wilden... maar de hele Ringstraße aflopen, dat lukte niet meer... vroeger deden we het vaak, je werd er helemaal blij van... vertrekkend bij die gekke generaal te paard die volgens jou totaal in de war was en de auto s schouwde als waren het zijn troepen, zijn cavalerie die in eindeloze colonnes de stad rondtrok; bij de huizen die tegen elkaar op pronkten, als oude dames met hun haarspelden, broches en parelsnoeren. De laatste keer hebben we de Ringtram genomen en zijn we bij elke halte uitgestapt, hebben we rondgelopen en -gekeken en zijn we weer ingestapt. Een keer of tien, denk ik. Jij zal het nog wel heel precies weten, jij onthoudt zulke dingen. Het was vroeg in de herfst, de bladeren twijfelden nog tussen hangen en vallen... maar koud was het niet... in het Stadtpark waren jongens een balletje aan het trappen. Jij bent nooit zo n Straussliefhebber geweest, maar we liepen, zoals altijd, toch even langs zijn standbeeld; kitscherig wel, verguld, fiedelend onder een boog van sierlijk rond hem zwevende, schaars geklede dames. De goudfazant noemde je hem, omdat die vogels altijd trots en pronkerig door hun ren lopen, dat hadden we in de Antwerpse Zoo gezien. En altijd stonden er dozijnen toeristen rond de walskoning, elk jaar meer, fototoestel in de aanslag, alsof ze verwachtten dat hij op een gegeven moment werkelijk zou gaan spelen. Volgens jou deed hij dat ook wel... s nachts. Dan vormde hij met zijn stenen en bronzen buren, Franz Schubert, Anton Bruckner en Johan Stollz een kwartet. We probeerden ons 23

24 dan voor te stellen hoe dat zou klinken en hoe die vier de bladeren van de bomen zouden spelen en dat er s ochtends van zijn strijkstok gevallen goudstof op Strauss sokkel zou liggen. Jij kon je wel iets voorstellen bij die melodieën en liep dan te neuriën. God... wat hadden wij, en vooral jij, een fantasie... sjoemelen met de tijd, zijn loop scheeftrekken, hem uit zijn bedding lichten, we deden niets liever: Mahler tegenkomen op straat en hem zo uitgebreid groeten dat alle omstanders bleven stilstaan; naar Madame Butterfly gaan kijken en ons inbeelden dat het 1900 was en we de Weense première bijwoonden terwijl Puccini de opera toen nog niet eens geschreven had; in een koffiehuis welgestelde, langgerokte en ingesnoerde dames met fleurige bloempothoeden Wiener Eiskaffee zien drinken; lachen om hun mannen die in overhemd met staande, stijve boord allemaal aan een nekhernia leken te lijden; stilstaan op de stoep en zo iedereen hinderen telkens als er een door lippizaners getrokken koets voorbijreed; in restaurant Frauenhuber uit eten gaan en ons voorstellen dat Mozart er voor de zoveelste keer zijn laatste pianorecital gaf, niet dan maar wel daar; in het Kunsthistorisch Museum ons verbeelden dat Vermeer op het doek waarop de schilder zichzelf schilderend schilderde, toch weer een beetje gevorderd was sinds ons laatste bezoek. Die wandeling door het park was eigenlijk al best vermoeiend. Bij een kiosk hebben we twee Frankfurter worsten met scherpe mosterd en zuurdesembrood gegeten. Verrukkelijk hoe die worstjes, als te hard opgeblazen binnenbandjes, knappen tussen je tanden. Het equivalent van jullie friet met mayonaise, zo noemde jij zo n snelle hap. Tram op tram af, tot bij de twee gezworen vrienden, Goethe en Schiller, ieder aan zijn kant van de Ring, gescheiden door het lawaai van zoveel auto s. Onze plannen om ze s nachts weer bij elkaar te brengen waren gedoemd te 24

25 mislukken. Ze wogen allebei een paar ton. Je wou hun dan ieder een mobiele telefoon kopen. Weet je nog hoeveel overredingskracht ik nodig had om je dat idee uit het hoofd te praten? Onze spelletjes... we hebben er later vaak om gelachen. Jozef dacht wel dat Constanze hem hoorde. In het halfdonker van de kamer, waar slechts wat straatlicht binnenviel, meende hij af en toe, nauwelijks merkbaar, haar aangezichtsspieren te zien trekken zijn woorden die langs haar wangen streken? Maar een glimlach was het in geen geval, al leek, voor de duur van zijn vertelling, haar woede enigszins af te nemen, alsof de Dood geen vrolijkheid verdroeg en uit haar gezichtsveld verdween. Hijzelf ervoer de herinneringen als veelkantig, hij kon er telkens opnieuw en opnieuw doorheen lopen, andere accenten leggen, dingen ontdekken en herontdekken, en als hem dat zo uitkwam de gebeurtenissen een beetje naar zijn hand zetten de waarheid mocht, op hun leeftijd, vrijelijk worden ingekleurd. Maar het Nu verleggen, speels de lijnen van de Tijd buigen zoals hij en Constanze dat zo vaak en met zoveel plezier gedaan hadden, tot ze zelf geloofden dat ze waren waar ze nooit konden geweest zijn, dat was voor altijd afgelopen. Herinneringen konden nog groeien in de breedte, niet meer in de lengte. Constanzes tijd was op, de zijne had zich honderdtachtig graden gedraaid en hij was er, argeloos, frontaal tegen aangelopen. En de pijn zou blijven. En altijd, ook de laatste keer, nam je je viool mee naar Wenen we sloten er telkens een dure verzekering voor af en nóóit heb je het instrument uit zijn koffer gehaald, niet in Wenen. Eén keer had ik je bijna zover gekregen, in het tot café verbouwde station van U-bahnhalte Karlsplatz... we 25

26 hadden toen bijna twee flessen grüner veltliner gedronken bij en na het eten snoekbaars in een groene rieslingsaus... dat weet ik nog omdat je het gerecht zo vaak bestelde, thuis vond je de vis toen zelden op een menukaart. Het moet minstens vijfentwintig jaar geleden zijn. De laatste keer dat we daar zaten, zouden twee glázen al te veel geweest zijn! Je ging toen we hadden al een paar keer geklonken op Otto Wagners artistiek-aristocratische kop, op zijn grijs baardje zelfs, méér dan lichtjes beschonken, een ode brengen aan de architect, aan de vele mooie stationnetjes die hij ontworpen had... geen stationnetjes om langs te rijden maar om naartoe te rijden. Zo zei jij dat en we kwamen vaak op de Karlsplatz. Mozart zou het worden, uiteraard, een stukje uit zijn Vioolconcert n 3. Ik zou rondgaan met een asbak die ik met mijn zakdoek al had schoongemaakt en geld ophalen bij de andere cafégasten iets wat ik in nuchtere toestand nooit zou durven. Met de opbrengst zouden we nog meer wijn drinken. Zulke dingen deden wij toen, of tenminste, we overwogen ze. Weet je nog dat je, snikkend lachend, je koffer opende? Er waren een paar mensen die al applaudisseerden, en ik triomfeerde... even. Maar de lach op je gezicht brak, viel aan scherven in de koffer en ging mét het instrument achter slot en grendel. Zomaar, plots. Verkeerde tijd, verkeerde plek, zei je, schijnbaar eensklaps nuchter. Maar wel de juiste muziek, antwoordde ik. Faalangst? Je haalde even je schouders op. Zelden heb ik je het lachen zo snel zien vergaan. Een mens moet weten wat hij kan en wat hij niet kan, mompelde je nog en ik zei dat het daar juist om ging: dat je dat niet wist. Niet wou weten. Nooit hebt willen weten. Het was zomer en we gingen lopen, tot op de Maria-Theresien-Platz, waar een Mozartiaans geklede en geschminkte jongeman het stuk stond te spelen dat jij aan de Karlsplatz had willen brengen. Je luisterde even, schud- 26

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Aardbeien in september

Aardbeien in september Aardbeien in september Rob Molin bron. De Geus, Breda 1988 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moli001aard01_01/colofon.php 2013 dbnl / Rob Molin 6 aan het zwarte water is een hert gekomen,

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

De Vaticaanse moorden

De Vaticaanse moorden De Vaticaanse moorden Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten D AV I D H E W S O N D E VAT I C A A N S E M O O R D E N De Fontein 2004 David Hewson 2005 Uitgeverij De Fontein Baarn, voor de Nederlandse

Nadere informatie

Naar de Hel en terug

Naar de Hel en terug Naar de Hel en terug door Dr. Rawlings Documentatie (Mattheus 7:14-14) Video script van TBN Films Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

De verhalen in deze bundel zijn geschreven voor de schrijfwedstrijd Zin en waanzin, georganiseerd door Zin en Literairwerk.nl.

De verhalen in deze bundel zijn geschreven voor de schrijfwedstrijd Zin en waanzin, georganiseerd door Zin en Literairwerk.nl. Zin en waanzin De verhalen in deze bundel zijn geschreven voor de schrijfwedstrijd Zin en waanzin, georganiseerd door Zin en Literairwerk.nl. Zin en waanzin 2015 Stichting [werk], Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Inhoud Jan wie? Haring kaken Een rotjongen Moderne filatelie Avond Bezoek Een kwestie van vertrouwen Herinneringen

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

Niemand heeft een betere historische roman geschreven over de Franse Revolutie dan Hilary Mantel. Library Journal

Niemand heeft een betere historische roman geschreven over de Franse Revolutie dan Hilary Mantel. Library Journal Over het boek Mantel is een rasschrijver die je zó in het verhaal trekt dat het lijkt alsof je zelf bij de gebeurtenissen staat toe te kijken. Een veiliger oord. Vrijheid. Dit eerste deel gaat over de

Nadere informatie

Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. F. Nietzsche De jongen in de spiegel knoopt zijn das. Aarzelend, zoals altijd. Ik heb nooit geleerd om het te doen zonder

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Eerlijk is vals. Hans Vervoort

Eerlijk is vals. Hans Vervoort Eerlijk is vals Hans Vervoort Eerlijk is vals Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2001 www.hansvervoort.nl Copyright (c) Hans Vervoort 2001 Omslag Ron van Roon, Amsterdam Foto omslag Kato Tan Typografie Laura

Nadere informatie

Isa en David. Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht

Isa en David. Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Isa en David Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Isa en David Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Godelieve Boselie Dankwoord Bij de eerste druk van mijn boek heb ik

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Luister niet naar Robert Blake. Bart Van Lierde. Roman. 2005 Bart Van Lierde Alle rechten voorbehouden. www.bartvanlierde.be www.bartvanlierde.

Luister niet naar Robert Blake. Bart Van Lierde. Roman. 2005 Bart Van Lierde Alle rechten voorbehouden. www.bartvanlierde.be www.bartvanlierde. Luister niet naar Robert Blake Bart Van Lierde Roman 2005 Bart Van Lierde Alle rechten voorbehouden www.bartvanlierde.be www.bartvanlierde.nl I Een beladen cargoschip voer onder de Blue Water Bridge door.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

MADELEINE WICKHAM ZOETE TRANEN

MADELEINE WICKHAM ZOETE TRANEN Zoete tranen MADELEINE WICKHAM ZOETE TRANEN Oorspronkelijke titel The Gatecrasher Uitgave Black Swan, published by Transworld Publishers, Londen Copyright 1998 by Madeleine Wickham Copyright voor het

Nadere informatie

THREES ANNA. Wachten. op de moesson

THREES ANNA. Wachten. op de moesson THREES ANNA Wachten op de moesson Over het boek Een betoverende roman over een onmogelijke lotsbestemming India, 1995. Charlotte Bridgwater bewoont een grote vervallen villa in Rampur. In betere tijden

Nadere informatie

Contrast. Erwin Peek. Eerste druk, 2012. Copyright 2012 Erwin Peek. www.erwinpeek.nl

Contrast. Erwin Peek. Eerste druk, 2012. Copyright 2012 Erwin Peek. www.erwinpeek.nl Contrast Erwin Peek Eerste druk, 2012 Copyright 2012 Erwin Peek www.erwinpeek.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie