Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 1.7, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 1.7, 04-12-2008)"

Transcriptie

1 Specificaties voor het XML-meldingsformulier van de arbodiensten (versie 1.7, ) 1 4 december 2008

2 1. Inleiding Bestandsdefinitie Toelichting Voorbeeldbestand... 9 bijlage december 2008

3 1. Inleiding Om meldingen aan het NCvB te kunnen doorgeven is het, naast internet en op papier, ook mogelijk om digitale bestanden aan te leveren. Deze bestanden dienen dan wel aan het hieronder beschreven bestandsdefinitie (XMLformaat) te voldoen. Binnen een XML-definitie staat aan het begin en einde van ieder veld- of formulier-onderdeel een naam tussen haken (tag). Bv <ARTSCODE>4705</ARTSCODE> betekent, dat het veld ARTSCODE de waarde 4705 bevat. Voor velden zonder waarden volgt na de veldnaam, direct de afsluitingstag. In onderstaande paragraaf Bestandsdefinitie worden de voorgeschreven tagnamen voor een casusmelding opgesomd. Ook wordt de bestandsstructuur gegeven door de rangschikking en volgorde van de begin- en afsluitingstags. Van een arts kunnen meerdere casusmeldingen in een bestand worden aangeboden. Na de afsluiting van het eerste formulier dient dan de openingstag voor een nieuw formulier te volgen enz. Na de paragraaf Bestandsdefinitie volgt een toelichting in de vorm van een tabel, waarin bijzonderheden over de tags wordt gegeven. In de tabel is onder andere af te lezen welke tagnamen verplicht ingevuld moeten zijn in een casusmelding en welke niet verplicht zijn. Paragraaf 4 bevat de tekst van voorbeeldbestand bestaande uit 2 casusmeldingen. 3 4 december 2008

4 2. Bestandsdefinitie <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <MELDINGSFILE> <FORMULIER> <ARBOCODE></ARBOCODE> <VESTIGINGCODE></VESTIGINGCODE> <ARBODIENST></ARBODIENST> <ARTSCODE></ARTSCODE> <ARTSNAAM></ARTSNAAM> <DOSSIERNUMMER></DOSSIERNUMMER> <MELDINGSDATUM></MELDINGSDATUM> <CASUS> <GEBOORTEJAAR></GEBOORTEJAAR> <GESLACHT></GESLACHT> <BEROEPCODE></BEROEPCODE> <BEROEPOMSCHRIJVING></BEROEPOMSCHRIJVING> <OORZAAK1CODE></OORZAAK1CODE> <OORZAAK1OMSCHRIJVING></OORZAAK1OMSCHRIJVING> <OORZAAK2CODE></ OORZAAK2CODE> <OORZAAK2OMSCHRIJVING></OORZAAK2OMSCHRIJVING> <OORZAAK3CODE></ OORZAAK3CODE> <OORZAAK3OMSCHRIJVING></OORZAAK3OMSCHRIJVING> <SECTORCODE></SECTORCODE> <SECTOROMSCHRIJVING></SECTOROMSCHRIJVING> <CASCODE></CASCODE> <CASOMSCHRIJVING></CASOMSCHRIJVING> <ERNSTZIEKTECODE></ERNSTZIEKTECODE> <ERNSTZIEKTEOMSCHRIJVING></ERNSTZIEKTEOMSCHRIJVING> <PREEXISTENTE></PREEXISTENTE> <ZEKERHEID></ZEKERHEID> <SPOOR></SPOOR> <ADVIES></ADVIES> <INGELICHT></INGELICHT> </CASUS> </FORMULIER> </MELDINGSFILE> 4 4 december 2008

5 3. Toelichting Tagveldnaam Ver- Betekenis Type Mogelijke waarden / Eisen Plicht Ja/ nee ARBOCODE Ja Door NCvB uitgetrokken code voor de meldende 4 posities Arbodienst VESTIGINGCODE Ja Door NCvB uitgetrokken code voor de meldende 4 posities vestiging ARBODIENST Ja Naam van de meldende Arbodienst Tekst Maximaal 80 karakters ARTSCODE Ja Door NCvB uitgetrokken code voor de meldende arts 4 posities ARTSNAAM Nee Naam van de meldende arts Tekst Maximaal 80 karakters DOSSIERNUMMER Nee Arbo-dienstdossiernummer Maximaal 10 cijfers MELDINGSDATUM Ja Datum van casusmelding Tekst 10 karakters volgens dd-mm-jjjj formaat N.B.: verbindingsstreepjes zijn verplicht CASUS Toelichting: De melding bestaat uit de antwoorden op de 12 genummerde vragen van het casusmeldingsformulier, dat voor internet meldingen wordt gebruikt. GEBOORTEJAAR Nee Vraag 1 Geboortejaar van de werknemer GESLACHT Nee Vraag 2 Geslacht van de werknemer 4 cijfers Een cijfer. 1 = man 2 = vrouw BEROEPCODE Vraag 3 Beroepgroepcode ten tijde van de blootstelling 2 posities. Zie voor de toegestane codes de lijst in de bijlage. BEROEPOMSCHRIJVING Omschrijving van het beroep Tekst Maximaal 80 karakters 5 4 december 2008

6 Tagveldnaam OORZAAK1CODE Ver- Plicht Ja/ nee Betekenis Type Mogelijke waarden / Eisen Vraag 4a Code voor (een van de) belangrijkste oorza(a)k(en), die tot de aandoening heeft geleid 2 posities. Zie voor de toegestane codes de lijst in de bijlage. OORZAAK1CODEOMSCHRIJVING Omschrijving van de oorzaak Tekst Maximaal 80 karakters OORZAAK2CODE Vraag 4b Code voor (een van de) belangrijkste oorza(a)k(en), die tot de aandoening heeft geleid 2 posities. Zie voor de toegestane codes de lijst in de bijlage. OORZAAK2CODEOMSCHRIJVING Omschrijving van de oorzaak Tekst Maximaal 80 karakters OORZAAK3CODE Vraag 4c Code voor (een van de) belangrijkste oorza(a)k(en), die tot de aandoening heeft geleid 2 posities. Zie voor de toegestane codes de lijst in de bijlage. OORZAAK3CODEOMSCHRIJVING Omschrijving van de oorzaak Tekst Maximaal 80 karakters SECTORCODE Vraag 5 Sectorcode van bedrijf werkgever 2 posities. Zie voor de toegestane codes de lijst in de bijlage. SECTOROMSCHRIJVING Omschrijving van het bedrijf werkgever Tekst Maximaal 80 karakters Van bovenstaande vragen 3, 4 en 5 moet er tenminste één ingevuld zijn. Bij invulling moet(en) ook de bijbehorende omschrijving(en) zijn ingevuld. CASCODE Ja Vraag 6 Tekst 4 karakters waarvan het eerste een letter moet zijn en de overige 3 karakters getallen CASOMSCHRIJVING Ja Tekst Maximaal 80 karakters 6 4 december 2008

7 Tagveldnaam Ver- Betekenis Type Mogelijke waarden / Eisen Plicht Ja/ nee ERNSTZIEKTECODE Ja Antwoord op vraag 7 naar de vermoede ernst van de gemelde aandoening Tekst of getal 3 karakters waarvan de eerste of een letter is of een getal de laatste 2 karakters zijn altijd een getal. Zie hiervoor de lijst in de bijlage. ERNSTZIEKTEOMSCHRIJVING ja Omschrijving van de code van vraag 7 Tekst Vaste omschrijving. Zie hiervoor de lijst in de PREEXISTENTE Nee Antwoord op vraag 8 of pre-existente of persoonlijke eigenschappen hebben bijgedragen Tekst bijlage. Een karakter. Y = ja N = nee ZEKERHEID Nee Antwoord op de vraag 9 naar de zekerheid van de ethiologische diagnose SPOOR Nee Antwoord op de vraag 10 naar de wijze waarop de aandoening is opgespoord Een cijfer 1 = vrijwel zeker 2 = twijfel Een cijfer (slechts één antwoord mogelijk): 1 = arbeidsgezondheidskundig spreekuur 2 = verzuimbegeleiding 3 = PAGO of GPO 4 = aanstellingskeuring of gerichte keuring 5 = curatieve sector 6 = verzekeringsgeneeskundige 7 = werkgever 9 = anders ADVIES Nee Antwoord op de vraag 11 naar gegeven adviezen Meerdere antwoorden mogelijk!. Kiezen uit de cijfers: 1 = nader onderzoek of aanpassing werkplek 2 = nader (medisch) onderzoek of behandeling gericht op de werknemer 3 = tijdelijke werkaanpassing, werkadvies (incl. rust) 7 4 december 2008

8 Tagveldnaam Ver- Plicht Ja/ nee Betekenis Type Mogelijke waarden / Eisen 4 = persoonlijke beschermingsmiddelen 5 = blijvende werkverandering, structurele werk- of taakaanpassing 6 = anders Het uiteindelijke getal wordt gevormd door de nummers van de keuzen achter elkaar te zetten, waarbij de volgorde niet belangrijk is. Bv. 362 betekent dat uit de 6 mogelijke keuzen de 2 e, 3 e en 6 e gekozen zijn. INGELICHT Nee Antwoord op de vraag 11 wie ingelicht is Meerdere antwoorden mogelijk!. Kiezen uit de cijfers: 1 = betrokkene 2 = werkgever 3 = curatieve sector 4 = anders Het uiteindelijke getal wordt gevormd door de nummers van de keuzen achter elkaar te zetten, waarbij de volgorde niet belangrijk is. Bv. 13 betekent dat uit de 4 mogelijke keuzen de 1 e en 3 e gekozen zijn. 8 4 december 2008

9 4. Voorbeeldbestand Hieronder volgt een voorbeeld van een XML-bestand (met 2 ingevulde meldingsformulieren), dat voldoet aan de specificaties en dat door het M&R-systeem correct zal worden verwerkt: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <MELDINGSFILE> <FORMULIER> <ARBOCODE>1</ARBOCODE> <VESTIGINGCODE>1</VESTIGINGCODE> <ARBODIENST>Arbo Unie - Amsterdam</ARBODIENST> <ARTSCODE>4705</ARTSCODE> <ARTSNAAM>Janssen</ARTSNAAM> <DOSSIERNUMMER>123456</DOSSIERNUMMER> <MELDINGSDATUM> </MELDINGSDATUM> <CASUS> <GEBOORTEJAAR>1945</GEBOORTEJAAR> <GESLACHT>1</GESLACHT> <BEROEPCODE>1</BEROEPCODE> <BEROEPOMSCHRIJVING>Visser</BEROEPOMSCHRIJVING> <OORZAAK1CODE></ OORZAAK1CODE> <OORZAAK1OMSCHRIJVING></OORZAAK1OMSCHRIJVING> <OORZAAK2CODE></ OORZAAK2CODE> <OORZAAK2OMSCHRIJVING></OORZAAK2OMSCHRIJVING> <OORZAAK3CODE></ OORZAAK3CODE> <OORZAAK3OMSCHRIJVING></OORZAAK3OMSCHRIJVING> <SECTORCODE></SECTORCODE> <SECTOROMSCHRIJVING></SECTOROMSCHRIJVING> <CASCODE>L688</CASCODE> <CASOMSCHRIJVING></CASOMSCHRIJVING> <ERNSTZIEKTECODE>A01</ERNSTZIEKTECODE> <ERNSTZIEKTEOMSCHRIJVING>Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 0 tot 3 dagen</ernstziekteomschrijving> <PREEXISTENTE>Y</PREEXISTENTE> <ZEKERHEID>1</ZEKERHEID> <SPOOR>2</SPOOR> <ADVIES>46</ADVIES> <INGELICHT>12</INGELICHT> </CASUS> </FORMULIER> <FORMULIER> <ARBOCODE>2</ARBOCODE> <VESTIGINGCODE>1110</VESTIGINGCODE> <ARBODIENST>GAK - Utrecht</ARBODIENST> <ARTSCODE>007</ARTSCODE> <ARTSNAAM>Fransen</ARTSNAAM> <DOSSIERNUMMER></DOSSIERNUMMER> <MELDINGSDATUM> </MELDINGSDATUM> <CASUS> <GEBOORTEJAAR>1965</GEBOORTEJAAR> <GESLACHT>2</GESLACHT> <BEROEPCODE></BEROEPCODE> <BEROEPOMSCHRIJVING>Putjesschepper </BEROEPOMSCHRIJVING> <OORZAAK1CODE></ OORZAAK1CODE> <OORZAAK1OMSCHRIJVING></OORZAAK1OMSCHRIJVING> <OORZAAK2CODE></ OORZAAK2CODE> <OORZAAK2OMSCHRIJVING></OORZAAK2OMSCHRIJVING> <OORZAAK3CODE></ OORZAAK3CODE> <OORZAAK3OMSCHRIJVING></OORZAAK3OMSCHRIJVING> <SECTORCODE></SECTORCODE> 9 4 december 2008

10 <SECTOROMSCHRIJVING></SECTOROMSCHRIJVING> <CASCODE>L688</CASCODE> <CASOMSCHRIJVING></CASOMSCHRIJVING> <ERNSTZIEKTECODE>A01</ERNSTZIEKTECODE> <ERNSTZIEKTEOMSCHRIJVING>Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 0 tot 3 dagen</ernstziekteomschrijving> <PREEXISTENTE>N</PREEXISTENTE> <ZEKERHEID>2</ZEKERHEID> <SPOOR>9</SPOOR> <ADVIES>12</ADVIES> <INGELICHT>1</INGELICHT> </CASUS> </FORMULIER> </MELDINGSFILE> 10 4 december 2008

11 bijlage Beroepencode lijst vraag 3 Beroepencode Code omschrijving 0 strijdkrachten zonder nadere aanduiding 10 parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevende beroepen zonder nadere aanduiding 11 parlementariërs, landsbestuurders, hoge ambtenaren 12 directeuren grote ondernemingen 13 directeuren kleine ondernemingen en andere managers 20 wetenschappelijke beroepen zonder nadere aanduiding 21 natuurwetenschappers, wiskundigen, informatici, ingenieurs 22 wetenschappelijke beroepen in de landbouw, medici en hogere verpleegkundigen 23 onderwijsgevenden 24 economen, juristen, sociologen, theologen, etc. bibliothecarissen en kunstzinnige beroepen 30 hogere en middelbare technici en vakspecialisten zonder nadere aanduiding 31 technici, informatici 32 hogere en middelbare landbouw- en paramedische beroepen, middelbare verpleegkundigen 33 onderwijsassistenten 34 andere hogere en middelbare vakspecialisten 40 administratieve beroepen zonder nadere aanduiding 41 administratieve medewerkers 42 baliemedewerkers, lokettisten, telefonisten 50 lagere dienstverlenende en commerciële beroepen zonder nadere aanduiding 51 verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 52 modellen, verkopers, demonstratrices 60 vakkrachten in landbouw en visserij zonder nadere aanduiding 70 handwerks- en ambachtslieden zonder nadere aanduiding 71 vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 72 metaalbewerkers, monteurs e.d. 73 precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici e.d. 74 andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 80 bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers zonder nadere aanduiding 81 operators fabrieksinstallaties e.d. 82 machinebedieners en montagemedewerkers 83 bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en zeelieden 90 elementaire beroepen zonder nadere aanduiding 91 elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 92 arbeiders in landbouw, visserij e.d. 93 arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 11 4 december 2008

12 Oorzaakcode lijst vraag 4 (per 1 januari 2009) Oorzaakcode Code omschrijving 11 Chemische agentia, anorganisch (o.a. metalen) 12 Chemische agentia, organisch (o.a. koolwaterstofverbindingen) 15 Geluid 16 Hand- arm trillingen 17 Lichaamstrillingen 18 Atmosferische druk / vacuüm 21 Wrijving op huid 22 Luchtvochtigheid / hygrometrie 23 Luchtverversing 24 Omgevingstemperatuur 25 Verlichting 26 Ioniserende straling 27 Niet-ioniserende straling (o.a. ultraviolet) 28 Andere fysische agentia 31 Bacteriën 32 Virussen 33 Parasieten 34 Schimmels 35 Planten 36 Dieren 39 Andere biologische agentia 41 Statische werkhoudingen 42 Repetitief / monotoon werk 43 Snel werk / explosieve bewegingen 44 Dynamische werkhoudingen / bewegingen 45 Dragen en tillen van lasten 46 Duwen en trekken van lasten 47 Beeldschermwerk / andere inspanningen (o.a. stembelasting) 48 Andere biomechanische factoren 49 Werkritme / werktempo / werkverdeling / pauzemogelijkheid 51 Werktijdindeling / werkrooster / overwerk 52 Salariëring / stukloon / tariefwerk 53 Inhoudelijke werkbelasting / werkhoeveelheid / monotoon werk 54 Invloed op eigen werk / autonomie / regelmogelijkheden 55 Kwalitatieve belasting / geestelijk inspannend / moeilijk of onduidelijk werk 56 Sociale contacten / geïsoleerd werk 57 Werkrelaties / sociale steun / pesten / arbeidsconflict 58 Risico's op ongevallen en schade (voor zichzelf of anderen) 59 Traumatische ervaringen / agressie / intimidatie 61 Andere psychosociale factoren 62 Stof 63 Vezels 64 Gassen 65 Rook 66 Dampen / vloeistoffen / oplosmiddelen 67 Materialen / producten (o.a. oliën, detergentia, cosmetica, harsen) 68 Additieven 69 Enzymen 70 Natuurlijke materialen 71 (Waterige) oplossingen / natwerk / persoonlijke beschermingsmiddelen 72 Andere industriële factoren, materialen en producten 99 Andere oorzaak 12 4 december 2008

13 Sectorcode lijst vraag 5 Sectorcode Sectoromschrijving 1 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 2 Bosbouw en de exploitatie van bossen 3 Visserij en aquacultuur 5 Winning van steenkool en bruinkool 6 Winning van aardolie en aardgas 7 Winning van metaalertsen 8 Overige winning van delfstoffen 9 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 11 Vervaardiging van dranken 12 Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel 14 Vervaardiging van kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 31 Vervaardiging van meubelen 32 Overige industrie 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 36 Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 39 Sanering en ander afvalbeheer 41 Bouw van gebouwen 42 Weg- en waterbouw 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water 51 Luchtvaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 53 Posterijen en koeriers 55 Verschaffen van accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden 13 4 december 2008

14 58 Uitgeverijen 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 60 Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie 61 Telecommunicatie 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 65 Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 73 Reclamewezen en marktonderzoek 74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten 75 Veterinaire diensten 77 Verhuur en lease 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 85 Onderwijs 86 Menselijke gezondheidszorg 87 Tehuizen 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 92 Loterijen en kansspelen 93 Sport, ontspanning en recreatie 94 Verenigingen 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 96 Overige persoonlijke diensten 97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 14 4 december 2008

15 Ernstziektecode lijst vraag (per ) ernstziektecode Code omschrijving 999 Geen tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid A00 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim niet gespecificeerd A01 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 0-3 dagen A02 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim, 4-6 dagen A03 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 7-13 dagen A04 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim14-20 dagen A05 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 21 dagen tot 1 maand A06 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 1 tot 3 maanden A07 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 3-6 maanden A08 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim meer dan 6 maanden B00 Blijvende arbeidsongeschiktheid, % onbekend B01 Blijvende arbeidsongeschiktheid, minder dan 10% B02 Blijvende arbeidsongeschiktheid, 10 % tot 14% B03 Blijvende arbeidsongeschiktheid, 15 % tot 19% B04 Blijvende arbeidsongeschiktheid, 20 % tot 29% B05 Blijvende arbeidsongeschiktheid, 30 % tot 49% B06 Blijvende arbeidsongeschiktheid, meer dan 50% 998 Dood 000 Ernst van de aandoening onbekend 15 4 december 2008

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 03-02-2011)

Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 03-02-2011) Specificaties voor het XML-meldingsformulier van de arbodiensten (versie 03-02-2011) 1. Inleiding... 2 2. Bestandsdefinitie... 3 3. Toelichting... 4 4. Voorbeeldbestand... 7 Bijlage... 9 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2)

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace rev2) 1.1. Algemeen Periodiek worden activiteiten- en productclassificaties herzien. Dit

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Michelle Sourbron Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie 1-2010 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 184 van 29 mei 2015 betreffende de tariefregeling externe

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2010-2014 September 2016 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

VRWI Toekomstverkenningen 2025

VRWI Toekomstverkenningen 2025 STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-12-013 VRWI Toekomstverkenningen

Nadere informatie

Nationale rekeningen

Nationale rekeningen Nationale rekeningen Classificaties Instituut voor de nationale rekeningen Dienst Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur Nationale Bank van België, Brussel Inhoud 1. Classificatie van institutionele

Nadere informatie

NCvB statistiek- Nationale Registratie Beroepsziekten

NCvB statistiek- Nationale Registratie Beroepsziekten NCvB statistiek- Nationale Registratie Beroepsziekten Beroepsziekten algemeen 2008 Meldingen beroepsziekten verdeeld naar diagnose in 2008 Het aantal meldingen beroepsziekten in 2008 verdeeld naar diagnosecategorie

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V.

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V. Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Hoofdkantoor ISO 9001:2008 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation

Nadere informatie

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen!

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen! Maart 2015 Inleiding Welkom nieuwe PIM-artsen! In 2014 hebben we ongeveer 100 nieuwe PIM-artsen mogen verwelkomen. Intussen nemen nu 200 bedrijfsartsen deel aan het peilstation. We zijn blij met zoveel

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2014

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2014

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2013

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

verslag CRB

verslag CRB verslag CRB 2015-1016 De werkgelegenheid in de distributiesector in 2013 CRB 2015-1016 ED/NB 11 mei 2015 Verslag over de werkgelegenheid in de distributiesector in 2013 Contactpersoon Elisa Decaluwé Elisa.decaluwe@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail Methodologische nota Bij de opmaak van de regionale rekeningen van december 2011 werd, net zoals in de gedetailleerde nationale rekeningen van september 2011, overgestapt op de nieuwe activiteitennomenclatuur

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Beroepsziekten in cijfers 2008

Beroepsziekten in cijfers 2008 Beroepsziekten in cijfers 2008 Rapportage aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectgroep: Dr. Henk F. van der Molen Drs. Astrid Schop Drs. Erwin W. Prakken Drs. Ingrid T.J. Braam

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie