Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan"

Transcriptie

1 Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care Pag. 2

2 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kiddo Care B.V. Kiddo Care B.V. (hierna Kiddo Care) biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in Hedel. Met dit pedagogische beleidsplan willen wij ouders, verzorgers en kinderen informeren over ons beleid en onze visie op kinderopvang. Zo is voor hen duidelijk wat er van Kiddo Care en haar medewerkers verwacht kan worden. Dit beleidsplan is ook een leidraad voor onze medewerkers, het geeft hen een richtlijn in hun werk met de kinderen. Zij zijn de spil in het leveren van kwalitatieve opvang en daarom is het van belang dat zij dit pedagogische plan als rode draad hanteren bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit beleidsplan wordt jaarlijks binnen het gehele team geëvalueerd en waar nodig worden het beleid en de visie geactualiseerd of bijgewerkt. Verder wordt het handelen van de groepsleiding getoetst aan het pedagogisch plan en indien nodig aangevuld of gewijzigd. Voor het team én de kinderen van Kiddo Care is dit pedagogisch beleidsplan een belangrijk middel om de kwaliteit van onze opvang te toetsen, te bewaken en waar nodig te verbeteren. De opvang van kinderen is een samenspel tussen ouders, leidsters en kinderen. Binnen de kinderopvang wordt gesproken over opvoeders, pedagogisch medewerkers en leidsters. In het beleidsplan wordt vooral gesproken over pedagogisch medewerkers en leidsters. Het is van groot belang dat zowel de visie van onze medewerkers, als de visie van de ouders hierbij overeenstemmende uitgangspunten hebben! Wij wensen u veel leesplezier! Kiddo Care Pag. 3

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Visie & Doelstelling De visie De doelstelling... 8 Hoofdstuk 2 De organisatie Het team De groepen...12 Hoofdstuk 3 De inrichting De groepsruimtes De slaapkamers De speelruimte De sanitaire ruimte De buitenruimte Het 4-ogen principe...17 Hoofdstuk 4 De dagindeling De knuffels De stappers en de ontdekkers De avonturiers...19 Hoofdstuk 5 Het activiteiten aanbod Algemeen De knuffels De stappers en ontdekkers De avonturiers...25 Hoofdstuk 6 Duurzaamheid...26 Hoofdstuk 7 Tot slot...27 Kiddo Care Pag. 4

4 Inleiding Kiddo Care is een enthousiaste & innoverende kinderopvangorganisatie. Kiddo Care biedt hoge kwaliteit kinderopvang. Ons uitgangspunt is dat de beste zorg voor uw kindje nog niet goed genoeg is. Dit streven wij dagelijks na in de zorg rondom uw kind. Het team van Kiddo Care heeft één ding gemeen: kinderen zijn onze passie! Rust, Regelmaat en Reinheid (zeer bekend als de traditionele drie R -en) zijn weer helemaal van deze tijd. Het zijn aspecten die binnen de opvang van Kiddo Care van groot belang zijn. Maar ook de 3 L-en ; Liefde, Leren én Loslaten zijn voor ons belangrijke kernwoorden, die in dit beleidsplan verder worden uitgelegd. In het pedagogische plan wordt onze visie beschreven ten opzichte van kinderopvang. Het is in onze optiek van belang onderscheid te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Een baby gedijt het beste wanneer duidelijke structuur aangeboden wordt waarin hij (of zij) zelf kan aangeven waar hij aan toe is en wanneer hij zijn rust weer hard nodig heeft. Terugkerende rituelen zijn hierbij van groot belang. Een dreumes echter heeft meer regelmaat in zijn dag nodig, waaruit een veilige omgeving gecreëerd wordt om de wereld te ontdekken! Een peuter kan al grotendeels op eigen benen staan en maakt zich langzamerhand klaar voor de grote stap naar het basisonderwijs. Voor de kleuters gaat het echte leven en het avontuur beginnen. Ze gaan naar de basisschool om een fundament voor hun toekomst te leggen. Binnen de grenzen van de BSO kan dit avontuur worden voortgezet. Met voldoende ruimte voor creativiteit, (buiten)spel en beweging. In hoofdstuk 1 leggen we uit wat de visie van Kiddo Care nu exact inhoudt, en wat de doelstelling van onze organisatie is. Hoofdstuk 2 verwoordt de indeling van de groepen en de samenstelling van onze medewerkers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij de inrichting van ons kindercentrum en de nevenlocatie. Hoofdstuk 4 belicht de dagindeling zoals wij die graag hanteren. Tenslotte verwoorden we in hoofdstuk 5 welke activiteiten onder andere georganiseerd worden voor de babydreumes- en peuter(plus)groep en de BSO. Noot. Waar termen als kind, ouder(s) en opvoeders worden genoemd, wordt voor het gemak uitgegaan van de mannelijke vorm. Uiteraard gaat het in werkelijkheid om jongens en meisjes, vaders en moeders en mannen en vrouwen. Kiddo Care Pag. 5

5 Hoofdstuk 1 Visie & Doelstelling 1.1. De visie De visie van Kiddo Care is kleinschalige, professionele, duurzame en liefdevolle kinderopvang te bieden, waarbij ieder kind zich veilig voelt en de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het kind wordt hierbij tot ontwikkeling gestimuleerd zowel individueel als in groepsverband en op deze manier wordt ook de sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderd. Tevens vindt Kiddo Care het belangrijk ieder kind een stukje duurzaam- en milieubewust gedrag mee te geven. Een kind heeft, hoe klein dan ook, bepaalde rechten en behoeften. Enkele hiervan zijn: Het recht op veiligheid en geborgenheid De primaire behoeften, zoals eten, drinken en slapen en de behoefte aan goede verzorging Het recht op een mening, eigen keuzes maken Het recht de wereld te ontdekken! Bovenstaande rechten en behoeften vormen de basis voor de visie van Kiddo Care. In onze optiek kunnen deze stellingen het beste nageleefd worden in kleine groepjes met vertrouwde gezichten en goed opgeleide beroepskrachten, met een passie voor het werken met kinderen. Elk kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en te leren. De ontwikkeling van een kind is een wisselwerking tussen zijn aanleg en temperament en de omgeving waarin hij opgroeit. De opvoeders en de omgeving van het kind zijn echter ook van grote invloed op de ontwikkeling. Daarom is het de taak van de verschillende opvoeders een zo optimaal mogelijke sfeer te creëren waarin het kind alle mogelijkheden kan benutten om zo veilig, gezond en gelukkig mogelijk op te groeien tot een zelfstandig evenwichtig volwassen persoon. Het recht op veiligheid en geborgenheid Het recht op veiligheid en geborgenheid wordt bij Kiddo Care gewaarborgd door te werken vanuit stamgroepen. Deze zijn kleinschalig, min. 4 tot max. 8 kinderen (in de dagopvang) en 10 in de BSO. Elke stamgroep werkt met vaste groepsleiding en ieder kind krijgt een vaste groepsleidster toegewezen. Deze staat centraal in de communicatie naar ouders en in de zorg rondom het kind. Geborgenheid wordt geboden door de toepassing van kleine ruimten met een vaste overzichtelijke indeling. Het kind voelt zich hierdoor vertrouwd en veilig en zal zo openstaan voor ontwikkeling. De primaire behoeften van het kind, zoals eten, drinken, slapen en de behoefte aan goede verzorging. Bij Kiddo Care wordt dagelijks met veel zorg en liefde aan deze primaire behoeften gewerkt. Alles rondom het eten en drinken is aanwezig en is gezond, waar mogelijk biologisch en van goede kwaliteit (a-producten). De kinderen drinken enkel diksap, thee, of (fruit)water. Gesuikerde drankjes worden niet aangeboden. Verder eten de kinderen biologisch fruit (in stukken of gepureerd), en volkoren boterhammen met verantwoord beleg. Onder verantwoord beleg verstaan we bij Kiddo Care niet alleen hartige producten, zoals kaas en worst, maar ook pindakaas, appelstroop en soms zelfs hagelslag of chocopasta! Het gaat er om een verantwoord en afwisselend menu aan te bieden, waarbij vooral de hoeveelheden die gegeten worden van belang zijn. Kiddo Care Pag. 6

6 Binnen het kindercentrum zijn voldoende veilige slaapplekken beschikbaar. Zo kunnen de allerkleinsten afgeschermd van de drukte van de andere groepen heerlijk doezelen in de babyslaapkamer. Voor de dreumesen en peuters is het mogelijk, gelijktijdig hun middagdutje te doen in de aparte dreumesslaapkamer. Voor de verzorging van de kinderen die opvang bij Kiddo Care genieten, is van alles in huis! Van liefdevolle persoonlijke aandacht tijdens de verzorgingsmomenten, tot verzorgingsproducten van a- merken zoals Pampers en Zwitsal. Het recht op een mening, eigen keuzes kunnen maken Het recht op een eigen mening is er één dat bij Kiddo Care hoog in het vaandel staat. Een eigen mening, zelf kunnen kiezen, dat maakt een persoon tot wie hij is. Kinderen maar ook baby s kunnen al vanaf dat zij heel jong zijn eigen keuzes maken. Vooral in het begin stadium weten zij heel goed wat zij wel en niet willen; eten/drinken, slapen, spelen. Een baby geeft het allemaal aan. Bij Kiddo Care zijn we extra alert op deze non-verbale communicatie en proberen wij de kinderen hier al vroegtijdig in te stimuleren. Dit doen we door te verwoorden wat het kind aangeeft en door hier zo veel mogelijk mee in te gaan. Natuurlijk is het lang niet altijd mogelijk, ook wanneer het kind ouder wordt, in te stemmen met wat het kind aangeeft te willen. Toch is het belangrijk deze keuze/mening te verwoorden en indien nodig uit te leggen waarom dit (nu) niet kan. Zo wordt het kind gestimuleerd na te denken over deze uitleg en kan het wellicht een volgende keer alvorens de keuze te maken, zelfstandig beredeneren. Op de BSOgroep de avonturiers wordt gewerkt met een Kinderraad. Jaarlijks wordt deze Raad via een democratische stemming gekozen. De Kinderraad maakt keuzes, voor activiteiten, uitstapjes en aanschaf van materialen, voor de hele groep. De Kinderraad vergadert iedere 4 tot 6 weken. De verschillende thema s worden besproken en in overleg met de groepsleiding worden hierbij door de kinderen activiteiten bedacht en uitgewerkt. Zo ligt het programma grotendeels van te voren klaar en hebben de kinderen hierin een actieve bijdrage geleverd wat de deelname en betrokkenheid zal bevorderen. Hiermee wordt niet alleen het recht om eigen keuzes te maken gestimuleerd, maar ook in sociaal opzicht het groepsgevoel benadrukt en de kinderen leren na te denken over hun keuzes en de eventuele gevolgen hiervan, voor de groep. Bij Kiddo Care werken we met een vast dagprogramma. In grote lijnen staat vast wat er gaat gebeuren en hoe lang dit duurt. Toch is het programma dagelijks onderhevig aan verschillende keuzes en meningen. De kinderen mogen bijvoorbeeld verven maar het staat niet vast wat ze gaan verven of waarop. Het is ook mogelijk dat het thema vaststaat bijvoorbeeld, vogels of bloemen maar wat hiermee wordt gedaan (er een liedje over zingen, een boekje lezen of een tekening maken) is vrij. De kinderen kunnen hierin zelf keuzes maken. Natuurlijk kunnen niet alle kinderen iets anders kiezen. Elke keer is er weer een ander kind of groepje kinderen aan de beurt om te kiezen. Van belang is dat zij leren hun keuze te onderbouwen. Dit klinkt heel groot, maar kan heel simpel zijn. Het recht de wereld te ontdekken! Dit is een breed maar toch heel duidelijk recht. Ieder kind is creatief op zijn eigen manier. Het ene kind wil alles lichamelijk ontdekken, het kruipt of loopt overal op af en zit overal aan. Het andere kind bekijkt iets het liefst van een afstand maar kan hier vervolgens uren over kletsen of dromen. Ieder kind heeft zijn eigen expressie en wordt hier bij Kiddo Care in gestimuleerd en bij geholpen. Maar we proberen deze kinderen ook heel bewust een andere manier van ontdekken bij te brengen. We noemen enkele voorbeelden: - Met een druk, lichamelijk ingesteld kind wordt rustig op schoot een boekje gelezen. - Een stil teruggetrokken kind wordt gestimuleerd door met hem of haar te dansen of liedjes te zingen. Kiddo Care Pag. 7

7 Het doel bij beide voorbeelden is niet het kind te overtuigen van deze andere manier van ontdekken maar wel het te laten zien dat er vele andere mogelijkheden bestaan voor het ontdekken van zijn omgeving. Dit geldt ook voor de BSOgroep. Het buiten zijn en spelen wordt hier actief gestimuleerd. Buiten is een hele nieuwe wereld en veel kennis en ervaringen op te doen. Er wordt bijvoorbeeld de natuur ingetrokken. Niet alleen om lekker wat energie te verbruiken maar ook om de verschillende planten en beestjes te ontdekken. Maar er worden ook uitstapjes naar musea en speeltuinen gemaakt om zo de wereld van het kind te vergroten en op een speelse manier allerlei nieuwe kennis op te doen. 1.2 De doelstelling In de wet Kinderopvang, die geldt sinds 1 januari 2005, wordt het pedagogisch beleid als belangrijkste kwaliteitsbepalend element genoemd. Het beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang. Als definitie hiervan wordt gegeven: Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Voor de inhoud van het begrip verantwoorde kinderopvang sluit de wet aan bij de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven: 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 3. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 4. Overdracht van waarden en normen, de cultuur van een samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de opvoeders om een omgeving te creëren die toewerkt naar het behalen van deze doelen. Middelen hiertoe zijn: interactie met het kind, inrichten en gebruiken van binnen- en buitenruimte, de groep, het activiteitenaanbod en het spelmateriaal. Hieronder staat beschreven hoe elk van de 4 beschreven opvoedingsdoelen binnen Kiddo Care worden gehanteerd en nagestreefd. Naast deze vier opvoedingsdoelen zijn pedagogische doelen ook te herleiden uit de vijf ontwikkelingsfasen van het kind, namelijk: 1. Lichamelijk 2. Cognitief 3. Sociaal 4. Emotioneel 5. Seksueel De belangrijkste voorwaarden om tot ontwikkeling te komen zijn: Het kind voelt zich veilig en vertrouwd bij de opvoeders; Er is zowel verbaal als non-verbaal contact tussen opvoeders en kind; Er wordt een stimulerende omgeving nagestreefd; Het kind krijgt de gelegenheid om (veel) te leren; Het kind heeft de mogelijkheid om te spelen; Het kind krijgt voldoende bewegingsvrijheid om de omgeving te onderzoeken. Kiddo Care Pag. 8

8 Naast deze belangrijke voorwaarden heeft Kiddo Care nog een specifiek doel, namelijk bewustwording. Ieder kind heeft het recht op erkenning en respect voor wie hij of zij is en mag zich op zijn of haar eigen wijze ontplooien. Pedagogisch medewerkers kunnen hierbij begeleiden door het kind zich bewust te laten worden van zichzelf, zijn omgeving en (de consequenties van) zijn gedrag. In de onderstaande paragrafen wordt de bovenstaande definitie van kinderopvang, nader toegelicht. 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid Allereerst, wat is emotionele veiligheid voor een jong kind? Emotionele veiligheid is een combinatie van, zoals eerder beschreven, je veilig en geborgen voelen. Veilig genoeg om je emoties te tonen, om deze te herkennen, te bespreken en bij te stellen. Om hiervan te leren en hierin te groeien. Dit klinkt erg ingewikkeld, vooral voor het jonge kind. Hieronder wordt uitgelegd hoe Kiddo Care ziet deze doelen te stimuleren. Emotionele veiligheid wordt geboden door het observeren en vooral het serieus nemen van de verschillende gevoelens van de kinderen. Soms is het nodig dat een leidster bepaald gedrag verbiedt, echter de gevoelens van het kind moet ze accepteren. De groepsleiding probeert de gevoelens van de kinderen zoals blijdschap, woede, verdriet, angst en onverschilligheid voor het kind te verwoorden. Belangrijk hierbij is om het kind uit te leggen dat je begrijpt dat hij zich zo voelt maar dat het niet altijd direct mogelijk is deze gevoelens op te lossen. En dat dit ook niet altijd direct wenselijk is. Zo leert het kind zowel zijn eigen gevoelens als die van anderen herkennen en vervolgens hiermee om te gaan. Kleine kinderen uiten veel van hun gevoelens door spel. De leiding speelt hierop in en stimuleert dit door bijvoorbeeld fantasie- en/of rollenspellen. Binnen het kindercentrum is hiervoor materiaal aanwezig zoals o.a. poppen, een boerderij, een parkeergarage, lego/duplo en verkleedkleren. Maar ook taal, dans en knutselwerken maken dat kinderen hun emoties kunnen verbeelden en/of verwerken. Bij Kiddo Care komen daarom dagelijks in ieder geval één van deze activiteiten aan bod. Een kind in de BSO groep kan na een drukke schooldag moe zijn en zich teruggetrokken gedragen. Hiervoor wordt ook ruimte gecreëerd in het programma. De BSO kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het programma maar nooit gedwongen, ook is er voldoende ruimte voor vrij spel waarin het kind even helemaal niets hoeft, maar lekker tot rust kan komen. 2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Kinderen leren de hele dag, het is zelfs zo dat kinderen in alles een spelletje zien; het maken van een puzzel, het smeren van hun boterham, zelfs het aantrekken van hun kleren. Met wat aanmoediging, creativiteit en soms wat uitleg is alles voor hen een uitdagende activiteit. Kiddo Care vindt het de rol van de pedagogisch medewerker om het kind in al deze activiteiten te stimuleren op een creatieve en individuele manier. Niet alleen elke medewerker heeft verschillende kwaliteiten maar dat geldt zeker ook voor elk kind. Het is de kracht van de pedagogisch medewerker om de kwaliteiten van ieder kind op te sporen, aan te moedigen en te belonen. Nog beter is het tijd en aandacht te besteden aan de minder sterke kanten van het kind. De creativiteit wellicht, de motoriek, of spraak. Via dagelijkse punctuele overdracht tussen collega s, maar ook door directe en duidelijke communicatie met ouders wordt het kind nauwlettend geobserveerd en gestimuleerd waar dat nodig is. 3. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale competentie. Zoals in het voorwoord beschreven werkt Kiddo Care volgens de drie R-en ; Rust, Regelmaat, en Reinheid. Regelmaat is aan de orde van de dag, o.a. terug te vinden in het dagprogramma en de rituelen voor eten, slapen en verschonen. Reinheid speelt hierbij een grote rol door uit te gaan van een goede persoonlijke verzorging, denk hierbij aan het regelmatig en tijdig verschonen van de kinderen. Het wassen van de handen voor het eten en het poetsen van de gezichtjes en handen na het eten. Maar ook algemene hygiëne, zoals het schoonmaken en houden van de speelomgeving en de persoonlijke hygiëne van de pedagogisch medewerkers, is een belangrijke voorwaarde voor goed opvang. Kiddo Care Pag. 9

9 Rust is een punt dat zowel in de gescheiden baby- en dreumesslaapkamer terug te vinden is als wel in de verdeling tussen actieve en rustige activiteiten op de dag en de kleinschalige groepen waar het kind zelf zijn rust kan opzoeken indien nodig. Zoals beschreven zijn ook de drie L-en binnen dit kindercentrum een belangrijke leidraad. Liefde, Leren en Loslaten. Deze drie standpunten hebben alles te maken met de sociale competenties van een kind. Door het creëren van een liefdevolle en vertrouwde omgeving voelt het kind zich veilig genoeg om grenzen op te zoeken en zich te ontwikkelen. Hij leert wat wel en niet mag en wat hij wel of niet (al) kan. Kiddo Care biedt het kind de ruimte om de hele dag door te leren. Er wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd, zowel op de dagopvang als op de BSO waardoor ieder kind de mogelijkheid heeft om zijn voelsprieten te gebruiken en niet alleen kennis op te doen, maar ook sociaal, en emotioneel te leren. Heel belangrijk hierbij is het Loslaten, het leren loslaten van een kind en hem de kans geven zijn eigen grenzen op te zoeken. Dit zullen ook sociale grenzen zijn. Een kind leert uit ervaring, wat gebeurt er als ik dat andere kindje duw, of juist knuffel, of als ik zijn speelgoed afpak. Een kind leert door het doen en doordat wij de voorwaarden bieden om te leren. Onze pedagogische medewerkers zijn er om de veilige omgeving te bieden waarin het kind kan doen, waarin het kind kan ontdekken en ontwikkelen. 4. Overdracht van waarden en normen, de cultuur van een samenleving. Bij Kiddo Care in Hedel komen dagelijks ongeveer 65 kinderen samen. In kleinschalige groepjes brengen de kinderen hun (mid)dag door. De samenstelling van de groepen en de groepsleidster(s) zijn hun klankbord, hun tweede pedagoog. De kinderen spelen samen en onderzoeken gezamenlijk de grenzen. De kinderen leren zowel mét als van elkaar. Ouders en verzorgers maar ook de pedagogisch medewerker zijn van groot belang als het gaat om het overdragen van normen en waarden. Zij geven de grenzen aan en brengen de standaard bij (het zeggen van alsjeblieft en dank je wel ). Er wordt wel gezegd dat de samenleving om een kind heen, de meeste invloed heeft op de waarden en normen die het kind meekrijgt. Kiddo Care Pag. 10

10 Hoofdstuk 2 De organisatie Het team van Kiddo Care heeft één ding gemeen: kinderen zijn onze passie! Het werken met kinderen brengt ons veel plezier en geeft veel voldoening. Kiddo Care B.V. is opgericht in het najaar van De eerste locatie aan de Voorstraat 3 te Hedel is met veel enthousiasme geopend in het najaar van In april 2011 is de buitenschoolse opvang vanuit de hoofdlocatie verhuisd naar een (klas)lokaal van Basisschool de Zaaier, te Hedel Het team De directie Kiddo Care B.V. is opgestart door Julie-Ann Taylor en Stefan van Vessem. Als directie van Kiddo Care nemen zij beiden een belangrijk deel aan verschillende ervaringen mee. Julie-Ann heeft haar ervaring vooral opgedaan in de gehandicaptenzorg, waar zij als persoonlijk begeleider werkte met verschillende groepen kinderen met meervoudige beperkingen. Julie-Ann zal zowel als directeur, als op de groepen werkzaam zijn. Stefan heeft een technische achtergrond en neemt als milieuadviseur in zijn dagelijkse werk bij een adviesbureau weer hele andere ervaringen mee en zal vooral als passief directielid het beleid bewaken en de technische zaken rondom het kindercentrum afhandelen. Verder hebben zij samen zoontjes Josh & Jay en dochter Jenna, die er dagelijks voor zorgen dat hun ouders weer vele opvoedervaringen rijker zijn. Groepsleiding Op locatie Voorstraat 3 te Hedel is ruimte voor vier groepen dagopvang. Vanwege de eerder beschreven doelstelling en visie worden de groepen klein gehouden zodat er een veilige sfeer en vertrouwen gecreëerd kunnen worden voor de kleinste kinderen. In het lokaal binnen basisschool de Zaaier worden dagelijks maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opgevangen. Vanwege de grote van deze groep wordt deze zo veel mogelijk opgesplitst in 3 stamgroepen zodat het kleinschalige karakter van Kiddo Care kan worden behouden. De groepen worden allen gedraaid door één beroepskracht (m.u.v. de BSO groep in Hedel). Deze groepsleiding beschikt uiteraard over de juiste opleiding en kwalificaties om dergelijke werkzaamheden te verrichten. Hiernaast zijn alle medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag én een certificaat Kinder EHBO. De groepsleiding bestaat voornamelijk uit vrouwen met een passie voor en/of ervaring in het werken met kinderen. Zij zijn gedreven en enthousiast in hun werk en kunnen zich uitstekend vinden in dit pedagogisch beleidsplan. Ondersteunende diensten Binnen het kindercentrum maken we gebruik van enkele ondersteunende diensten zoals een interieurverzorger, die veelal na kindertijd aanwezig is. Bevoorrading en andere kleinere taken worden door de groepsleiding zelf of door lokale ondernemers afgehandeld. Stagiaires Kiddo Care is gecertificeerd door Calibris als een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat het voor stagiaires mogelijk is stage te lopen binnen ons kindercentrum. Elke groep krijgt hiermee de mogelijkheid ondersteund te worden door een stagiaire. Kiddo Care Pag. 11

11 Vooraf wordt altijd eerst (telefonisch) contact gelegd met de school waar de stagiaire zijn/haar opleiding volgt om de plaatsing van de stagiaire binnen Kiddo Care door te spreken. Kiddo Care biedt potentiële nieuwe krachten in het werkveld graag de kans om deel uit te maken van ons team. Iedere stagiaire is ook in het bezit van een Verklaring Omtrent Goed gedrag en wordt gekozen om haar affiniteit met en passie voor het werken met kinderen. Binnen Kiddo Care is er op dit moment jaarlijks ook plaats voor één pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, een BOL of BBL student. Kiddo Care vindt niet alleen de ontwikkeling van de kinderen maar zeker ook die van haar medewerkers van groot belang. Ontwikkeling en ontplooiing zorgen voor meer en betere kwaliteit kinderopvang en een gevarieerd en sterk team. Kiddo Care zal dan ook altijd meedenken met medewerkers over hun ontwikkeling en indien mogelijk hierin mogelijkheden bieden. Achterwacht Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk geregeld zijn zodat een leidster hierop terug kan vallen in geval van extreme calamiteiten binnen het kindercentrum. Deze achterwacht hoeft niet in het pand zelf aanwezig te zijn, maar moet binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. Kiddo Care maakt voor de achterwacht gebruik van haar nevenlocaties, de BSO in Hedel en de KDV & BSO locatie in Velddriel. Natuurlijk zijn Julie-Ann en Stefan zelf ook altijd bereikbaar en tijdens openingstijden zo veel mogelijk in de nabijheid van het kindercentrum. Tevens zijn de ouders van een van de collega s als achterwacht beschikbaar in nood situaties. Zij wonen op 5 minuten loopafstand van de hoofdlocatie van Kiddo Care en Hedel en dus op 10 minuten loop en 10 minuten rij afstand van respectievelijk de BSO locatie in Hedel en de locatie in Velddriel. Op de verschillende locaties hangen op een centrale plaats de gegevens en de telefoonnummers van de andere locaties en van de beide andere contactpersonen, Julie-Ann & Stefan in geval van een noodsituatie. De telefoonnummers van de huisartsen (post) en eventuele meest nabije tandarts staan hier ook op vermeld De groep en Voor elke fase een groep Bij Kiddo Care onderscheiden we vijf verschillende groepen: 1. De Knuffels 0 tot 1,5 / 2 jaar De allerkleinsten vragen nabijheid, geborgenheid, om knuffelen en geknuffeld worden. Dagelijks is er plaats voor 5 kinderen vanaf 10 weken tot en met ongeveer 1,5 jaar (maximaal 2 jaar). 2. De Stappers 1 tot 2,5 / 3 jaar Deze dreumesen maken grote stappen in hun ontwikkeling door: de eerste woordjes en de eerste stapjes. Dagelijks is er plaats voor 6 dreumesen vanaf 1 tot 2,5 jaar (maximaal 3 jaar). 3. De Ontdekkers 2 tot 4 jaar Op een bepaalde leeftijd gaan de peuters op ontdekkingsreis. Ze onderzoeken, vragen en ze willen vooral alles weten. Dagelijks is er plaats voor 7 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Vanaf 7 of meer kids wordt de ontdekkersgroep in tweeën gesplitst. Kiddo Care Pag. 12

12 4. De Ontdekkers+ 3,5 tot 4 jaar Deze peuters gaan op hun laatste ontdekkingsreis binnen het kinderdagverblijf. Ze vragen om nog net wat meer uitdaging en willen nog net wat meer te weten komen dan de wat jongere Ontdekkers. Zij krijgen daarom extra activiteiten in een klein groepje aangeboden. Zo zal de overstap van het kdv naar de basisschool/bso niet al te groot zijn. Dagelijks is er plaats voor 4 peuters vanaf 3,5 tot 4 jaar. 5. De Avonturiers 4 tot 12 jaar Hedel Voor deze kiddo s gaan het echte leven én avontuur beginnen. Ze gaan naar de basisschool om een fundament voor hun toekomst te leggen. Binnen de grenzen van de BSO kan dit avontuur worden voortgezet. Met voldoende ruimte voor creativiteit, spel en beweging. Dagelijks is er plaats voor 29 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Horizontale groepen Kiddo Care heeft gekozen voor horizontale dagopvang groepen (dit betekent groepen bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kunnen de ruimte, het speelgoed en de persoonlijke kwaliteiten van de leidsters op de individuele (leeftijd van het) kind worden afgestemd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld enerzijds voor de baby s een optimale veiligheid gegarandeerd kan worden, terwijl anderzijds de peuters niet onnodig afgeremd hoeven te worden in hun spel. De keuze voor een aparte babygroep is een nadrukkelijke wens voor Kiddo Care. Op deze manier garanderen we optimale veiligheid voor deze jongste kinderen. Tevens is er meer tijd voor persoonlijke aandacht. De baby s hebben meer rust nodig dan de grotere kinderen en kunnen dat op deze manier ook krijgen. Daarbij geldt dat de oudere kinderen zich niet in hoeven te houden, omdat ze rekening moeten houden met de baby s tijdens hun spel. Uiteraard kan het zijn dat een kind eerder of later dan de aangegeven leeftijd, toe is aan de stap naar de volgende groep. Hier wordt in samenspraak met de ouders en groepsleiding van de groep over gesproken. Samen wordt een verantwoorde keuze gemaakt waarin gekeken wordt naar het belang van het kind. Rondom de verjaardag en/of overgang van een kind naar een volgende groep wordt door de groepsleidster een observatie gedaan. Het verslag dat hieruit volgt wordt allereerst met de leidinggevende besproken en vervolgens met de ouder(s) van het kind. Eventuele bijzonderheden worden doorgenomen en de overstap van het kind, inclusief het wennen, worden besproken en data hiervoor worden vastgelegd. Een evaluatie van deze overgang wordt mondeling besproken met de groepsleidster na een week of 4 op de nieuwe groep. Op deze manier kunnen de kinderen van de babygroep rondom 1,5 jaar doorstromen naar de dreumesgroep. En rondom hun 3 e verjaardag naar de peutergroep. Hierbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd kinderen na de (zomer)vakantie van groep te laten wisselen, zodat er één duidelijk moment is waarop meerdere kinderen door kunnen stromen. Door het gebruik van dit vaste moment zal de overgang tussen twee groepen minder groot zijn. Kiddo Care Pag. 13

13 Open deuren beleid Kiddo Care werkt met het zogenoemde open deuren beleid. Dit houdt in dat de kinderen tussen de vaste activiteiten door, zoals de ochtendkring, de eet- en drinkmomenten en de rustmomenten, gezamenlijk met de kinderen van de andere groepen kunnen (buiten) spelen. Het open deuren beleid geeft de kinderen de mogelijkheid om met en naast kinderen van verschillende leeftijden en ook broertjes en zusjes te spelen. Mocht het kind zich willen terugtrekken op de voor hen bekende veilige groep dan is dit altijd mogelijk. De stamgroepen waar de kinderen zich in bevinden vormen de basis voor elke dag. Kiddo Care plaatst kinderen in principe op de dagen die ouders aanvragen. Het gevolg hiervan is dat de groep elke dag anders is van samenstelling. Het kind maakt dus deel uit van een dagelijks wisselende groep. Het kind start en eindigt echter altijd in dezelfde stamgroep in dezelfde veilige en vertrouwde ruimte. Kiddo Care Pag. 14

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie