Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan"

Transcriptie

1 Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care Pag. 2

2 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kiddo Care B.V. Kiddo Care B.V. (hierna Kiddo Care) biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in Hedel. Met dit pedagogische beleidsplan willen wij ouders, verzorgers en kinderen informeren over ons beleid en onze visie op kinderopvang. Zo is voor hen duidelijk wat er van Kiddo Care en haar medewerkers verwacht kan worden. Dit beleidsplan is ook een leidraad voor onze medewerkers, het geeft hen een richtlijn in hun werk met de kinderen. Zij zijn de spil in het leveren van kwalitatieve opvang en daarom is het van belang dat zij dit pedagogische plan als rode draad hanteren bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit beleidsplan wordt jaarlijks binnen het gehele team geëvalueerd en waar nodig worden het beleid en de visie geactualiseerd of bijgewerkt. Verder wordt het handelen van de groepsleiding getoetst aan het pedagogisch plan en indien nodig aangevuld of gewijzigd. Voor het team én de kinderen van Kiddo Care is dit pedagogisch beleidsplan een belangrijk middel om de kwaliteit van onze opvang te toetsen, te bewaken en waar nodig te verbeteren. De opvang van kinderen is een samenspel tussen ouders, leidsters en kinderen. Binnen de kinderopvang wordt gesproken over opvoeders, pedagogisch medewerkers en leidsters. In het beleidsplan wordt vooral gesproken over pedagogisch medewerkers en leidsters. Het is van groot belang dat zowel de visie van onze medewerkers, als de visie van de ouders hierbij overeenstemmende uitgangspunten hebben! Wij wensen u veel leesplezier! Kiddo Care Pag. 3

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Visie & Doelstelling De visie De doelstelling... 8 Hoofdstuk 2 De organisatie Het team De groepen...12 Hoofdstuk 3 De inrichting De groepsruimtes De slaapkamers De speelruimte De sanitaire ruimte De buitenruimte Het 4-ogen principe...17 Hoofdstuk 4 De dagindeling De knuffels De stappers en de ontdekkers De avonturiers...19 Hoofdstuk 5 Het activiteiten aanbod Algemeen De knuffels De stappers en ontdekkers De avonturiers...25 Hoofdstuk 6 Duurzaamheid...26 Hoofdstuk 7 Tot slot...27 Kiddo Care Pag. 4

4 Inleiding Kiddo Care is een enthousiaste & innoverende kinderopvangorganisatie. Kiddo Care biedt hoge kwaliteit kinderopvang. Ons uitgangspunt is dat de beste zorg voor uw kindje nog niet goed genoeg is. Dit streven wij dagelijks na in de zorg rondom uw kind. Het team van Kiddo Care heeft één ding gemeen: kinderen zijn onze passie! Rust, Regelmaat en Reinheid (zeer bekend als de traditionele drie R -en) zijn weer helemaal van deze tijd. Het zijn aspecten die binnen de opvang van Kiddo Care van groot belang zijn. Maar ook de 3 L-en ; Liefde, Leren én Loslaten zijn voor ons belangrijke kernwoorden, die in dit beleidsplan verder worden uitgelegd. In het pedagogische plan wordt onze visie beschreven ten opzichte van kinderopvang. Het is in onze optiek van belang onderscheid te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Een baby gedijt het beste wanneer duidelijke structuur aangeboden wordt waarin hij (of zij) zelf kan aangeven waar hij aan toe is en wanneer hij zijn rust weer hard nodig heeft. Terugkerende rituelen zijn hierbij van groot belang. Een dreumes echter heeft meer regelmaat in zijn dag nodig, waaruit een veilige omgeving gecreëerd wordt om de wereld te ontdekken! Een peuter kan al grotendeels op eigen benen staan en maakt zich langzamerhand klaar voor de grote stap naar het basisonderwijs. Voor de kleuters gaat het echte leven en het avontuur beginnen. Ze gaan naar de basisschool om een fundament voor hun toekomst te leggen. Binnen de grenzen van de BSO kan dit avontuur worden voortgezet. Met voldoende ruimte voor creativiteit, (buiten)spel en beweging. In hoofdstuk 1 leggen we uit wat de visie van Kiddo Care nu exact inhoudt, en wat de doelstelling van onze organisatie is. Hoofdstuk 2 verwoordt de indeling van de groepen en de samenstelling van onze medewerkers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij de inrichting van ons kindercentrum en de nevenlocatie. Hoofdstuk 4 belicht de dagindeling zoals wij die graag hanteren. Tenslotte verwoorden we in hoofdstuk 5 welke activiteiten onder andere georganiseerd worden voor de babydreumes- en peuter(plus)groep en de BSO. Noot. Waar termen als kind, ouder(s) en opvoeders worden genoemd, wordt voor het gemak uitgegaan van de mannelijke vorm. Uiteraard gaat het in werkelijkheid om jongens en meisjes, vaders en moeders en mannen en vrouwen. Kiddo Care Pag. 5

5 Hoofdstuk 1 Visie & Doelstelling 1.1. De visie De visie van Kiddo Care is kleinschalige, professionele, duurzame en liefdevolle kinderopvang te bieden, waarbij ieder kind zich veilig voelt en de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het kind wordt hierbij tot ontwikkeling gestimuleerd zowel individueel als in groepsverband en op deze manier wordt ook de sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderd. Tevens vindt Kiddo Care het belangrijk ieder kind een stukje duurzaam- en milieubewust gedrag mee te geven. Een kind heeft, hoe klein dan ook, bepaalde rechten en behoeften. Enkele hiervan zijn: Het recht op veiligheid en geborgenheid De primaire behoeften, zoals eten, drinken en slapen en de behoefte aan goede verzorging Het recht op een mening, eigen keuzes maken Het recht de wereld te ontdekken! Bovenstaande rechten en behoeften vormen de basis voor de visie van Kiddo Care. In onze optiek kunnen deze stellingen het beste nageleefd worden in kleine groepjes met vertrouwde gezichten en goed opgeleide beroepskrachten, met een passie voor het werken met kinderen. Elk kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en te leren. De ontwikkeling van een kind is een wisselwerking tussen zijn aanleg en temperament en de omgeving waarin hij opgroeit. De opvoeders en de omgeving van het kind zijn echter ook van grote invloed op de ontwikkeling. Daarom is het de taak van de verschillende opvoeders een zo optimaal mogelijke sfeer te creëren waarin het kind alle mogelijkheden kan benutten om zo veilig, gezond en gelukkig mogelijk op te groeien tot een zelfstandig evenwichtig volwassen persoon. Het recht op veiligheid en geborgenheid Het recht op veiligheid en geborgenheid wordt bij Kiddo Care gewaarborgd door te werken vanuit stamgroepen. Deze zijn kleinschalig, min. 4 tot max. 8 kinderen (in de dagopvang) en 10 in de BSO. Elke stamgroep werkt met vaste groepsleiding en ieder kind krijgt een vaste groepsleidster toegewezen. Deze staat centraal in de communicatie naar ouders en in de zorg rondom het kind. Geborgenheid wordt geboden door de toepassing van kleine ruimten met een vaste overzichtelijke indeling. Het kind voelt zich hierdoor vertrouwd en veilig en zal zo openstaan voor ontwikkeling. De primaire behoeften van het kind, zoals eten, drinken, slapen en de behoefte aan goede verzorging. Bij Kiddo Care wordt dagelijks met veel zorg en liefde aan deze primaire behoeften gewerkt. Alles rondom het eten en drinken is aanwezig en is gezond, waar mogelijk biologisch en van goede kwaliteit (a-producten). De kinderen drinken enkel diksap, thee, of (fruit)water. Gesuikerde drankjes worden niet aangeboden. Verder eten de kinderen biologisch fruit (in stukken of gepureerd), en volkoren boterhammen met verantwoord beleg. Onder verantwoord beleg verstaan we bij Kiddo Care niet alleen hartige producten, zoals kaas en worst, maar ook pindakaas, appelstroop en soms zelfs hagelslag of chocopasta! Het gaat er om een verantwoord en afwisselend menu aan te bieden, waarbij vooral de hoeveelheden die gegeten worden van belang zijn. Kiddo Care Pag. 6

6 Binnen het kindercentrum zijn voldoende veilige slaapplekken beschikbaar. Zo kunnen de allerkleinsten afgeschermd van de drukte van de andere groepen heerlijk doezelen in de babyslaapkamer. Voor de dreumesen en peuters is het mogelijk, gelijktijdig hun middagdutje te doen in de aparte dreumesslaapkamer. Voor de verzorging van de kinderen die opvang bij Kiddo Care genieten, is van alles in huis! Van liefdevolle persoonlijke aandacht tijdens de verzorgingsmomenten, tot verzorgingsproducten van a- merken zoals Pampers en Zwitsal. Het recht op een mening, eigen keuzes kunnen maken Het recht op een eigen mening is er één dat bij Kiddo Care hoog in het vaandel staat. Een eigen mening, zelf kunnen kiezen, dat maakt een persoon tot wie hij is. Kinderen maar ook baby s kunnen al vanaf dat zij heel jong zijn eigen keuzes maken. Vooral in het begin stadium weten zij heel goed wat zij wel en niet willen; eten/drinken, slapen, spelen. Een baby geeft het allemaal aan. Bij Kiddo Care zijn we extra alert op deze non-verbale communicatie en proberen wij de kinderen hier al vroegtijdig in te stimuleren. Dit doen we door te verwoorden wat het kind aangeeft en door hier zo veel mogelijk mee in te gaan. Natuurlijk is het lang niet altijd mogelijk, ook wanneer het kind ouder wordt, in te stemmen met wat het kind aangeeft te willen. Toch is het belangrijk deze keuze/mening te verwoorden en indien nodig uit te leggen waarom dit (nu) niet kan. Zo wordt het kind gestimuleerd na te denken over deze uitleg en kan het wellicht een volgende keer alvorens de keuze te maken, zelfstandig beredeneren. Op de BSOgroep de avonturiers wordt gewerkt met een Kinderraad. Jaarlijks wordt deze Raad via een democratische stemming gekozen. De Kinderraad maakt keuzes, voor activiteiten, uitstapjes en aanschaf van materialen, voor de hele groep. De Kinderraad vergadert iedere 4 tot 6 weken. De verschillende thema s worden besproken en in overleg met de groepsleiding worden hierbij door de kinderen activiteiten bedacht en uitgewerkt. Zo ligt het programma grotendeels van te voren klaar en hebben de kinderen hierin een actieve bijdrage geleverd wat de deelname en betrokkenheid zal bevorderen. Hiermee wordt niet alleen het recht om eigen keuzes te maken gestimuleerd, maar ook in sociaal opzicht het groepsgevoel benadrukt en de kinderen leren na te denken over hun keuzes en de eventuele gevolgen hiervan, voor de groep. Bij Kiddo Care werken we met een vast dagprogramma. In grote lijnen staat vast wat er gaat gebeuren en hoe lang dit duurt. Toch is het programma dagelijks onderhevig aan verschillende keuzes en meningen. De kinderen mogen bijvoorbeeld verven maar het staat niet vast wat ze gaan verven of waarop. Het is ook mogelijk dat het thema vaststaat bijvoorbeeld, vogels of bloemen maar wat hiermee wordt gedaan (er een liedje over zingen, een boekje lezen of een tekening maken) is vrij. De kinderen kunnen hierin zelf keuzes maken. Natuurlijk kunnen niet alle kinderen iets anders kiezen. Elke keer is er weer een ander kind of groepje kinderen aan de beurt om te kiezen. Van belang is dat zij leren hun keuze te onderbouwen. Dit klinkt heel groot, maar kan heel simpel zijn. Het recht de wereld te ontdekken! Dit is een breed maar toch heel duidelijk recht. Ieder kind is creatief op zijn eigen manier. Het ene kind wil alles lichamelijk ontdekken, het kruipt of loopt overal op af en zit overal aan. Het andere kind bekijkt iets het liefst van een afstand maar kan hier vervolgens uren over kletsen of dromen. Ieder kind heeft zijn eigen expressie en wordt hier bij Kiddo Care in gestimuleerd en bij geholpen. Maar we proberen deze kinderen ook heel bewust een andere manier van ontdekken bij te brengen. We noemen enkele voorbeelden: - Met een druk, lichamelijk ingesteld kind wordt rustig op schoot een boekje gelezen. - Een stil teruggetrokken kind wordt gestimuleerd door met hem of haar te dansen of liedjes te zingen. Kiddo Care Pag. 7

7 Het doel bij beide voorbeelden is niet het kind te overtuigen van deze andere manier van ontdekken maar wel het te laten zien dat er vele andere mogelijkheden bestaan voor het ontdekken van zijn omgeving. Dit geldt ook voor de BSOgroep. Het buiten zijn en spelen wordt hier actief gestimuleerd. Buiten is een hele nieuwe wereld en veel kennis en ervaringen op te doen. Er wordt bijvoorbeeld de natuur ingetrokken. Niet alleen om lekker wat energie te verbruiken maar ook om de verschillende planten en beestjes te ontdekken. Maar er worden ook uitstapjes naar musea en speeltuinen gemaakt om zo de wereld van het kind te vergroten en op een speelse manier allerlei nieuwe kennis op te doen. 1.2 De doelstelling In de wet Kinderopvang, die geldt sinds 1 januari 2005, wordt het pedagogisch beleid als belangrijkste kwaliteitsbepalend element genoemd. Het beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang. Als definitie hiervan wordt gegeven: Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Voor de inhoud van het begrip verantwoorde kinderopvang sluit de wet aan bij de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven: 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 3. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 4. Overdracht van waarden en normen, de cultuur van een samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de opvoeders om een omgeving te creëren die toewerkt naar het behalen van deze doelen. Middelen hiertoe zijn: interactie met het kind, inrichten en gebruiken van binnen- en buitenruimte, de groep, het activiteitenaanbod en het spelmateriaal. Hieronder staat beschreven hoe elk van de 4 beschreven opvoedingsdoelen binnen Kiddo Care worden gehanteerd en nagestreefd. Naast deze vier opvoedingsdoelen zijn pedagogische doelen ook te herleiden uit de vijf ontwikkelingsfasen van het kind, namelijk: 1. Lichamelijk 2. Cognitief 3. Sociaal 4. Emotioneel 5. Seksueel De belangrijkste voorwaarden om tot ontwikkeling te komen zijn: Het kind voelt zich veilig en vertrouwd bij de opvoeders; Er is zowel verbaal als non-verbaal contact tussen opvoeders en kind; Er wordt een stimulerende omgeving nagestreefd; Het kind krijgt de gelegenheid om (veel) te leren; Het kind heeft de mogelijkheid om te spelen; Het kind krijgt voldoende bewegingsvrijheid om de omgeving te onderzoeken. Kiddo Care Pag. 8

8 Naast deze belangrijke voorwaarden heeft Kiddo Care nog een specifiek doel, namelijk bewustwording. Ieder kind heeft het recht op erkenning en respect voor wie hij of zij is en mag zich op zijn of haar eigen wijze ontplooien. Pedagogisch medewerkers kunnen hierbij begeleiden door het kind zich bewust te laten worden van zichzelf, zijn omgeving en (de consequenties van) zijn gedrag. In de onderstaande paragrafen wordt de bovenstaande definitie van kinderopvang, nader toegelicht. 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid Allereerst, wat is emotionele veiligheid voor een jong kind? Emotionele veiligheid is een combinatie van, zoals eerder beschreven, je veilig en geborgen voelen. Veilig genoeg om je emoties te tonen, om deze te herkennen, te bespreken en bij te stellen. Om hiervan te leren en hierin te groeien. Dit klinkt erg ingewikkeld, vooral voor het jonge kind. Hieronder wordt uitgelegd hoe Kiddo Care ziet deze doelen te stimuleren. Emotionele veiligheid wordt geboden door het observeren en vooral het serieus nemen van de verschillende gevoelens van de kinderen. Soms is het nodig dat een leidster bepaald gedrag verbiedt, echter de gevoelens van het kind moet ze accepteren. De groepsleiding probeert de gevoelens van de kinderen zoals blijdschap, woede, verdriet, angst en onverschilligheid voor het kind te verwoorden. Belangrijk hierbij is om het kind uit te leggen dat je begrijpt dat hij zich zo voelt maar dat het niet altijd direct mogelijk is deze gevoelens op te lossen. En dat dit ook niet altijd direct wenselijk is. Zo leert het kind zowel zijn eigen gevoelens als die van anderen herkennen en vervolgens hiermee om te gaan. Kleine kinderen uiten veel van hun gevoelens door spel. De leiding speelt hierop in en stimuleert dit door bijvoorbeeld fantasie- en/of rollenspellen. Binnen het kindercentrum is hiervoor materiaal aanwezig zoals o.a. poppen, een boerderij, een parkeergarage, lego/duplo en verkleedkleren. Maar ook taal, dans en knutselwerken maken dat kinderen hun emoties kunnen verbeelden en/of verwerken. Bij Kiddo Care komen daarom dagelijks in ieder geval één van deze activiteiten aan bod. Een kind in de BSO groep kan na een drukke schooldag moe zijn en zich teruggetrokken gedragen. Hiervoor wordt ook ruimte gecreëerd in het programma. De BSO kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het programma maar nooit gedwongen, ook is er voldoende ruimte voor vrij spel waarin het kind even helemaal niets hoeft, maar lekker tot rust kan komen. 2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Kinderen leren de hele dag, het is zelfs zo dat kinderen in alles een spelletje zien; het maken van een puzzel, het smeren van hun boterham, zelfs het aantrekken van hun kleren. Met wat aanmoediging, creativiteit en soms wat uitleg is alles voor hen een uitdagende activiteit. Kiddo Care vindt het de rol van de pedagogisch medewerker om het kind in al deze activiteiten te stimuleren op een creatieve en individuele manier. Niet alleen elke medewerker heeft verschillende kwaliteiten maar dat geldt zeker ook voor elk kind. Het is de kracht van de pedagogisch medewerker om de kwaliteiten van ieder kind op te sporen, aan te moedigen en te belonen. Nog beter is het tijd en aandacht te besteden aan de minder sterke kanten van het kind. De creativiteit wellicht, de motoriek, of spraak. Via dagelijkse punctuele overdracht tussen collega s, maar ook door directe en duidelijke communicatie met ouders wordt het kind nauwlettend geobserveerd en gestimuleerd waar dat nodig is. 3. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale competentie. Zoals in het voorwoord beschreven werkt Kiddo Care volgens de drie R-en ; Rust, Regelmaat, en Reinheid. Regelmaat is aan de orde van de dag, o.a. terug te vinden in het dagprogramma en de rituelen voor eten, slapen en verschonen. Reinheid speelt hierbij een grote rol door uit te gaan van een goede persoonlijke verzorging, denk hierbij aan het regelmatig en tijdig verschonen van de kinderen. Het wassen van de handen voor het eten en het poetsen van de gezichtjes en handen na het eten. Maar ook algemene hygiëne, zoals het schoonmaken en houden van de speelomgeving en de persoonlijke hygiëne van de pedagogisch medewerkers, is een belangrijke voorwaarde voor goed opvang. Kiddo Care Pag. 9

9 Rust is een punt dat zowel in de gescheiden baby- en dreumesslaapkamer terug te vinden is als wel in de verdeling tussen actieve en rustige activiteiten op de dag en de kleinschalige groepen waar het kind zelf zijn rust kan opzoeken indien nodig. Zoals beschreven zijn ook de drie L-en binnen dit kindercentrum een belangrijke leidraad. Liefde, Leren en Loslaten. Deze drie standpunten hebben alles te maken met de sociale competenties van een kind. Door het creëren van een liefdevolle en vertrouwde omgeving voelt het kind zich veilig genoeg om grenzen op te zoeken en zich te ontwikkelen. Hij leert wat wel en niet mag en wat hij wel of niet (al) kan. Kiddo Care biedt het kind de ruimte om de hele dag door te leren. Er wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd, zowel op de dagopvang als op de BSO waardoor ieder kind de mogelijkheid heeft om zijn voelsprieten te gebruiken en niet alleen kennis op te doen, maar ook sociaal, en emotioneel te leren. Heel belangrijk hierbij is het Loslaten, het leren loslaten van een kind en hem de kans geven zijn eigen grenzen op te zoeken. Dit zullen ook sociale grenzen zijn. Een kind leert uit ervaring, wat gebeurt er als ik dat andere kindje duw, of juist knuffel, of als ik zijn speelgoed afpak. Een kind leert door het doen en doordat wij de voorwaarden bieden om te leren. Onze pedagogische medewerkers zijn er om de veilige omgeving te bieden waarin het kind kan doen, waarin het kind kan ontdekken en ontwikkelen. 4. Overdracht van waarden en normen, de cultuur van een samenleving. Bij Kiddo Care in Hedel komen dagelijks ongeveer 65 kinderen samen. In kleinschalige groepjes brengen de kinderen hun (mid)dag door. De samenstelling van de groepen en de groepsleidster(s) zijn hun klankbord, hun tweede pedagoog. De kinderen spelen samen en onderzoeken gezamenlijk de grenzen. De kinderen leren zowel mét als van elkaar. Ouders en verzorgers maar ook de pedagogisch medewerker zijn van groot belang als het gaat om het overdragen van normen en waarden. Zij geven de grenzen aan en brengen de standaard bij (het zeggen van alsjeblieft en dank je wel ). Er wordt wel gezegd dat de samenleving om een kind heen, de meeste invloed heeft op de waarden en normen die het kind meekrijgt. Kiddo Care Pag. 10

10 Hoofdstuk 2 De organisatie Het team van Kiddo Care heeft één ding gemeen: kinderen zijn onze passie! Het werken met kinderen brengt ons veel plezier en geeft veel voldoening. Kiddo Care B.V. is opgericht in het najaar van De eerste locatie aan de Voorstraat 3 te Hedel is met veel enthousiasme geopend in het najaar van In april 2011 is de buitenschoolse opvang vanuit de hoofdlocatie verhuisd naar een (klas)lokaal van Basisschool de Zaaier, te Hedel Het team De directie Kiddo Care B.V. is opgestart door Julie-Ann Taylor en Stefan van Vessem. Als directie van Kiddo Care nemen zij beiden een belangrijk deel aan verschillende ervaringen mee. Julie-Ann heeft haar ervaring vooral opgedaan in de gehandicaptenzorg, waar zij als persoonlijk begeleider werkte met verschillende groepen kinderen met meervoudige beperkingen. Julie-Ann zal zowel als directeur, als op de groepen werkzaam zijn. Stefan heeft een technische achtergrond en neemt als milieuadviseur in zijn dagelijkse werk bij een adviesbureau weer hele andere ervaringen mee en zal vooral als passief directielid het beleid bewaken en de technische zaken rondom het kindercentrum afhandelen. Verder hebben zij samen zoontjes Josh & Jay en dochter Jenna, die er dagelijks voor zorgen dat hun ouders weer vele opvoedervaringen rijker zijn. Groepsleiding Op locatie Voorstraat 3 te Hedel is ruimte voor vier groepen dagopvang. Vanwege de eerder beschreven doelstelling en visie worden de groepen klein gehouden zodat er een veilige sfeer en vertrouwen gecreëerd kunnen worden voor de kleinste kinderen. In het lokaal binnen basisschool de Zaaier worden dagelijks maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opgevangen. Vanwege de grote van deze groep wordt deze zo veel mogelijk opgesplitst in 3 stamgroepen zodat het kleinschalige karakter van Kiddo Care kan worden behouden. De groepen worden allen gedraaid door één beroepskracht (m.u.v. de BSO groep in Hedel). Deze groepsleiding beschikt uiteraard over de juiste opleiding en kwalificaties om dergelijke werkzaamheden te verrichten. Hiernaast zijn alle medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag én een certificaat Kinder EHBO. De groepsleiding bestaat voornamelijk uit vrouwen met een passie voor en/of ervaring in het werken met kinderen. Zij zijn gedreven en enthousiast in hun werk en kunnen zich uitstekend vinden in dit pedagogisch beleidsplan. Ondersteunende diensten Binnen het kindercentrum maken we gebruik van enkele ondersteunende diensten zoals een interieurverzorger, die veelal na kindertijd aanwezig is. Bevoorrading en andere kleinere taken worden door de groepsleiding zelf of door lokale ondernemers afgehandeld. Stagiaires Kiddo Care is gecertificeerd door Calibris als een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat het voor stagiaires mogelijk is stage te lopen binnen ons kindercentrum. Elke groep krijgt hiermee de mogelijkheid ondersteund te worden door een stagiaire. Kiddo Care Pag. 11

11 Vooraf wordt altijd eerst (telefonisch) contact gelegd met de school waar de stagiaire zijn/haar opleiding volgt om de plaatsing van de stagiaire binnen Kiddo Care door te spreken. Kiddo Care biedt potentiële nieuwe krachten in het werkveld graag de kans om deel uit te maken van ons team. Iedere stagiaire is ook in het bezit van een Verklaring Omtrent Goed gedrag en wordt gekozen om haar affiniteit met en passie voor het werken met kinderen. Binnen Kiddo Care is er op dit moment jaarlijks ook plaats voor één pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, een BOL of BBL student. Kiddo Care vindt niet alleen de ontwikkeling van de kinderen maar zeker ook die van haar medewerkers van groot belang. Ontwikkeling en ontplooiing zorgen voor meer en betere kwaliteit kinderopvang en een gevarieerd en sterk team. Kiddo Care zal dan ook altijd meedenken met medewerkers over hun ontwikkeling en indien mogelijk hierin mogelijkheden bieden. Achterwacht Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk geregeld zijn zodat een leidster hierop terug kan vallen in geval van extreme calamiteiten binnen het kindercentrum. Deze achterwacht hoeft niet in het pand zelf aanwezig te zijn, maar moet binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. Kiddo Care maakt voor de achterwacht gebruik van haar nevenlocaties, de BSO in Hedel en de KDV & BSO locatie in Velddriel. Natuurlijk zijn Julie-Ann en Stefan zelf ook altijd bereikbaar en tijdens openingstijden zo veel mogelijk in de nabijheid van het kindercentrum. Tevens zijn de ouders van een van de collega s als achterwacht beschikbaar in nood situaties. Zij wonen op 5 minuten loopafstand van de hoofdlocatie van Kiddo Care en Hedel en dus op 10 minuten loop en 10 minuten rij afstand van respectievelijk de BSO locatie in Hedel en de locatie in Velddriel. Op de verschillende locaties hangen op een centrale plaats de gegevens en de telefoonnummers van de andere locaties en van de beide andere contactpersonen, Julie-Ann & Stefan in geval van een noodsituatie. De telefoonnummers van de huisartsen (post) en eventuele meest nabije tandarts staan hier ook op vermeld De groep en Voor elke fase een groep Bij Kiddo Care onderscheiden we vijf verschillende groepen: 1. De Knuffels 0 tot 1,5 / 2 jaar De allerkleinsten vragen nabijheid, geborgenheid, om knuffelen en geknuffeld worden. Dagelijks is er plaats voor 5 kinderen vanaf 10 weken tot en met ongeveer 1,5 jaar (maximaal 2 jaar). 2. De Stappers 1 tot 2,5 / 3 jaar Deze dreumesen maken grote stappen in hun ontwikkeling door: de eerste woordjes en de eerste stapjes. Dagelijks is er plaats voor 6 dreumesen vanaf 1 tot 2,5 jaar (maximaal 3 jaar). 3. De Ontdekkers 2 tot 4 jaar Op een bepaalde leeftijd gaan de peuters op ontdekkingsreis. Ze onderzoeken, vragen en ze willen vooral alles weten. Dagelijks is er plaats voor 7 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Vanaf 7 of meer kids wordt de ontdekkersgroep in tweeën gesplitst. Kiddo Care Pag. 12

12 4. De Ontdekkers+ 3,5 tot 4 jaar Deze peuters gaan op hun laatste ontdekkingsreis binnen het kinderdagverblijf. Ze vragen om nog net wat meer uitdaging en willen nog net wat meer te weten komen dan de wat jongere Ontdekkers. Zij krijgen daarom extra activiteiten in een klein groepje aangeboden. Zo zal de overstap van het kdv naar de basisschool/bso niet al te groot zijn. Dagelijks is er plaats voor 4 peuters vanaf 3,5 tot 4 jaar. 5. De Avonturiers 4 tot 12 jaar Hedel Voor deze kiddo s gaan het echte leven én avontuur beginnen. Ze gaan naar de basisschool om een fundament voor hun toekomst te leggen. Binnen de grenzen van de BSO kan dit avontuur worden voortgezet. Met voldoende ruimte voor creativiteit, spel en beweging. Dagelijks is er plaats voor 29 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Horizontale groepen Kiddo Care heeft gekozen voor horizontale dagopvang groepen (dit betekent groepen bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kunnen de ruimte, het speelgoed en de persoonlijke kwaliteiten van de leidsters op de individuele (leeftijd van het) kind worden afgestemd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld enerzijds voor de baby s een optimale veiligheid gegarandeerd kan worden, terwijl anderzijds de peuters niet onnodig afgeremd hoeven te worden in hun spel. De keuze voor een aparte babygroep is een nadrukkelijke wens voor Kiddo Care. Op deze manier garanderen we optimale veiligheid voor deze jongste kinderen. Tevens is er meer tijd voor persoonlijke aandacht. De baby s hebben meer rust nodig dan de grotere kinderen en kunnen dat op deze manier ook krijgen. Daarbij geldt dat de oudere kinderen zich niet in hoeven te houden, omdat ze rekening moeten houden met de baby s tijdens hun spel. Uiteraard kan het zijn dat een kind eerder of later dan de aangegeven leeftijd, toe is aan de stap naar de volgende groep. Hier wordt in samenspraak met de ouders en groepsleiding van de groep over gesproken. Samen wordt een verantwoorde keuze gemaakt waarin gekeken wordt naar het belang van het kind. Rondom de verjaardag en/of overgang van een kind naar een volgende groep wordt door de groepsleidster een observatie gedaan. Het verslag dat hieruit volgt wordt allereerst met de leidinggevende besproken en vervolgens met de ouder(s) van het kind. Eventuele bijzonderheden worden doorgenomen en de overstap van het kind, inclusief het wennen, worden besproken en data hiervoor worden vastgelegd. Een evaluatie van deze overgang wordt mondeling besproken met de groepsleidster na een week of 4 op de nieuwe groep. Op deze manier kunnen de kinderen van de babygroep rondom 1,5 jaar doorstromen naar de dreumesgroep. En rondom hun 3 e verjaardag naar de peutergroep. Hierbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd kinderen na de (zomer)vakantie van groep te laten wisselen, zodat er één duidelijk moment is waarop meerdere kinderen door kunnen stromen. Door het gebruik van dit vaste moment zal de overgang tussen twee groepen minder groot zijn. Kiddo Care Pag. 13

13 Open deuren beleid Kiddo Care werkt met het zogenoemde open deuren beleid. Dit houdt in dat de kinderen tussen de vaste activiteiten door, zoals de ochtendkring, de eet- en drinkmomenten en de rustmomenten, gezamenlijk met de kinderen van de andere groepen kunnen (buiten) spelen. Het open deuren beleid geeft de kinderen de mogelijkheid om met en naast kinderen van verschillende leeftijden en ook broertjes en zusjes te spelen. Mocht het kind zich willen terugtrekken op de voor hen bekende veilige groep dan is dit altijd mogelijk. De stamgroepen waar de kinderen zich in bevinden vormen de basis voor elke dag. Kiddo Care plaatst kinderen in principe op de dagen die ouders aanvragen. Het gevolg hiervan is dat de groep elke dag anders is van samenstelling. Het kind maakt dus deel uit van een dagelijks wisselende groep. Het kind start en eindigt echter altijd in dezelfde stamgroep in dezelfde veilige en vertrouwde ruimte. Kiddo Care Pag. 14

14 Hoofdstuk 3 De inrichting Aan de inrichting van een kindercentrum gaat heel wat tijd vooraf. De juiste meubels, vloeren, aankleding en natuurlijk speelgoed vragen flink wat voorbereiding en aandacht. Centraal staan hierbij veiligheid, hygiëne en uitdaging, maar ook steeds meer duurzaamheid. Kiddo Care streeft ernaar zo veel mogelijk duurzaam geproduceerde (streek) producten te gebruiken. Hiermee willen wij onze footprint zo minimaal mogelijk houden De groepsruimtes Kiddo Care werkt waar mogelijk met ergonomisch verantwoord meubilair. Dit is niet alleen voor de groepsleiding (ARBO wetgeving) van belang ook voor de kinderen brengt het allerlei uitdagingen met zich mee. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld een gezellig speelhoekje onder een box op hoogte, een veilige slaapplaats en een stoeltje op hoogte aan tafel samen met groepsgenootjes. Een zeer belangrijk item binnen de kinderopvang is hygiëne, daarom wordt bij Kiddo Care zo veel mogelijk gewerkt met materialen die goed te reinigen zijn. Dagelijks worden tafels, stoeltjes en ander veel gebruikt materiaal gereinigd met antibacteriële (milieuvriendelijke!) schoonmaakmiddelen. Het speelgoed dat op de groepen aanwezig is, is niet alleen leeftijdsgebonden ontwikkelingsmateriaal. Het materiaal is uitdagend en prikkelt de verschillende zintuigen van het kind. Het speelgoed wordt zo opgeborgen dat het kind niet te snel overprikkeld raakt en elke keer weer opnieuw uitgedaagd kan worden. De groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken. We doen dit, omdat het werken met speelhoeken een stukje privacy van het kind waarborgt. Op deze manier creëren we de veiligheid om ongestoord te kunnen spelen. Hiermee wordt de ontwikkeling van het concentratievermogen gestimuleerd. Er zijn hierdoor zo min mogelijk storende prikkels bij het spel. Toch kunnen we de inrichting op de groepen als dynamisch beschouwen, omdat de inhoud van een speelhoek geen statisch gegeven is en aangepast wordt aan het spel dat de kinderen bedenken. De ruimten worden binnen bepaalde begrenzingen eigenlijk aangepast voor en door de kinderen. Hiermee kunnen wij aan de steeds wisselende behoeftes van de verschillende kinderen voldoen. Zo wordt invulling gegeven aan ons doel de kinderen te stimuleren in o.a. hun creativiteit. De dreumes-, peuter- en BSOgroepen beschikken allen over verschillende (speel)hoeken, zoals een poppenhoek, bouwhoek, leeshoek en knutselhoek. Tijdens de vrij-spel momenten (behalve tijdens de breng- en ophaaltijden) op de dreumes- en peutergroep kunnen de hoeken door kinderen van beide groepen gebruikt worden De slaapkamers De hoofdlocatie van Kiddo Care beschikt over 2 aparte slaapruimtes. De slaapruimtes zijn zo prikkelarm mogelijk ingericht. In de eerste slaapkamer, grenzend aan de babygroep slapen maximaal 5 baby s tegelijk. In de tweede slaapkamer slapen maximaal 8 kinderen tegelijk. Op de dreumes- en peutergroep wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een gezamenlijke bedtijd, tussen 12.30u en 13.00u. Deze leeftijdsgenoten zullen rond deze tijd gelijktijdig naar bed gaan, waarbij zo min mogelijk overlast voor de eventuele andere slapers gecreëerd wordt. De kinderen slapen in veilige gecertificeerde stapelbedjes. Voor de peuters is er nog een rustplaatsje op een speciale peuterstretcher in de slaapkamer of op de groep. Knuffels en slaapzakjes worden gebruikt indien ouders/kinderen dit wenselijk vinden. Kiddo Care Pag. 15

15 Een vast ritueel voor het slapengaan is één van de speerpunten van de zorg die Kiddo Care wil bieden. De vaste rituelen bieden een vertrouwde en rustige afsluiting van de ochtend waarbij het kind de kans krijgt te ontprikkelen en zo ontspannen in slaap kan vallen. Ieder kind slaapt altijd in hetzelfde bedje, dit om het slapen gaan voor een kind zo veilig en vertrouwd mogelijk te laten zijn. Beide slaapkamers beschikken over babyfoon apparatuur met ingebouwde camera. Deze camera s staan zo afgesteld dat de (slapende) kinderen op de groep goed in de gaten gehouden kunnen worden. Wanneer de leidster met de andere kinderen in de tuin zijn houden zij deze mobiele babyfoons bij zich en kunnen zij ten alle tijden de kinderen in de slaapkamers horen en zien De speelruimte De groepsruimte van alle vier de groepen is tevens hun speelruimte. Maar mede door het open deuren beleid bestaat de mogelijkheid regelmatig gebruik te maken van de andere groepsruimtes. Verder is er een multifunctionele ruimte gecreëerd. Deze bevindt zich voor in het pand. Hier kan onder andere muziek geluisterd worden en gedanst worden. Maar er kan ook worden gesnoezeld*, tv gekeken worden en een andere bewegingsspelletjes worden gedaan. * zie hierover het aparte kopje snoezelen, onder hoofdstuk 5, activiteitenaanbod. Op de BSOgroep is de ruimte ook multi-functioneel ingericht. Er staat een grote opklapbare tafel zodat de kinderen rustig kunnen zitten, iets eten en drinken, en of activiteiten aan tafel kunnen doen, maar zodra ze vrij willen spelen of bewegen kan de tafel worden opgeklapt en weggereden om zo meer ruimte te creëren. Verder zijn er op de BSO allerlei hoekjes, zoals de auto/trein hoek, de leeshoek, de tv-wii-hoek, de keukenhoek, verkleedhoek, kapla-hoek, knutselshoek etc. De hoek zijn, zoals eerder beschreven, een dynamisch geheel en kunnen dagelijks in een handomdraai aan de wensen van de kinderen worden aangepast De sanitaire ruimte Deze ruimtes zijn vooral zo hygiënisch en kindvriendelijk mogelijk ingericht. De babygroep beschikt over een eigen aankleedtafel. De dreumesgroep beschikt over een eigen aankleedtafel, de peutergroep moet indien nodig gebruik maken van de aankleedtafel op de dreumesgroep. Er is bewust gekozen voor maar twee aankleedtafels om zo de speelruimte op de andere groep groter te houden. Zo worden beide groepen ook gedwongen tot samenwerking via het open deuren beleid. Verder wordt er vanaf 2 jaar heel bewust gestimuleerd tot het naar het toilet gaan. Vanaf deze leeftijd gaan alle kinderen drie maal daags, voor de eetmomenten, naar het toilet. Hiermee willen we de toiletgang tot een normaal en erbij horend proces maken wat de zindelijkheid kan bevorderen. Natuurlijk worden kinderen nooit gedwongen op het potje of naar het toilet te gaan. Echter het zien van de andere kinderen in dit ritueel is vaak voldoende stimulans. De sanitaire ruimtes op alle locaties worden dagelijks grondig gereinigd met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen De buitenruimte Hét kenmerk van Kiddo Care is lekker en vooral veel buitenspelen! Kinderen leren ontzettend veel van buiten zijn. Niet alleen van de natuur, de dieren, de bloemen en planten. Maar van elkaar, samen buiten spelen, klimmen en klauteren. Een stukje fietsen, kastelen bouwen in de zandbak, van de glijbaan en lekker schommelen. Allemaal vaardigheden waarbij de motoriek, de sociale interactie, de woordenschat en de gezondheid gestimuleerd worden! Kiddo Care heeft de buitenruimte op de hoofdlocatie zo ingericht dat het een veilige, uitdagende, gezellige en vooral natuurlijke ruimte is geworden waar voor ieder wat wils te beleven is. Kiddo Care Pag. 16

16 De allerkleinsten kunnen zich in de tuin op het gras uitleven. Zo kunnen zij veilig van de frisse lucht genieten. Hen worden takjes, blaadjes en bloemetje los aangeboden om ze op deze manier te ontdekken en beleven. De wat grotere baby s kunnen hier oneindig oefenen met draaien, rollen, kruipen, staan en lopen. Deze gedeeltes van de tuin zijn speciaal voor de jongere kinderen ingericht en zo uitdagend maar veilig mogelijk gemaakt. Op het schoolplein van de BSO is ook voldoende uitdaging en ruimte te vinden, maar ook in de nabije omgeving kan de natuur ingetrokken worden of een speeltuintje worden bezocht. Wekelijks gaan we met de BSO of het KDV naar het nabijgelegen dierenparkje om daar te helpen met de voeding en verzorging van de (kleinere) dieren. Verder gaan we als het weer het toelaat regelmatig een wandeling maken, de natuur in, langs de dijk, naar een nabijgelegen dierenparkje of juist richting het centrum voor een lekkere verse krentenbol van de warme bakker! Elke dag heeft in ieder geval één actief buitenmoment op het programma. Weer of geen weer! 3.6 Het 4-ogen principe Bij Kiddo Care zijn de groepsruimtes open en licht. De groepen worden grotendeels van elkaar gescheiden door ramen (van veiligheidsglas). De deuren van de groepen zijn eigenlijk altijd open (van elkaar geschieden middels een traphekje), op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers elkaar altijd horen en zien. Zo kunnen ze elkaar om hulp vragen maar is er ook altijd de controle van een collega bij de handelingen die op de groep verricht worden. De aankleedtafel waarop de kinderen verschoond en verzorgd worden bevindt zich midden in de groep en is hierdoor altijd in zicht. De aankleedtafel van de babygroep bevindt zich precies in het zicht vanuit de loop van de andere twee groepen waardoor ook hier altijd goed zicht op is. Het kindersanitair bevindt zich in de middelste groep. Hier kunnen maximaal twee kinderen tegelijk naar het kindertoilet en er staan 2 potjes. Wanneer een medewerker hier met kinderen bezig is staat de deur altijd open. Zo is er altijd zicht op en kan er meegeluisterd worden. Binnen het kinderdagverblijf werken we met 3 of 4 groepen met ieder een beroepskracht en eventueel een stagiaire. Tevens is het grootste gedeelte van de week een leidinggevende op locatie aanwezig. Tijdens de pauzes wordt er altijd per tweetal gepauzeerd, zodat er minimaal twee beroepskrachten en/of stagiaire op de groep aanwezig blijven. Als er gewandeld wordt, gaat dit, mede om veiligheidsredenen, altijd met minimaal 2 beroepskrachten of 1 beroepskracht en 1 stagiaire. Bij het buitenspelen kan het voorkomen dat een beroepskracht even alleen is, dit komt voornamelijk voor als (een deel van) de kinderen naar binnen of buiten gebracht worden door een collega. Er wordt naar gestreefd altijd met 2 beroepskrachten tijdens het buitenspelen buiten te zijn. Bij het openen en sluiten is 1 medewerker maximaal een half uur alleen bij Kiddo Care. Tijdens dit half uur worden kinderen gehaald en gebracht waardoor er in de praktijk altijd 2 of meer volwassenen in het pand aanwezig zijn. Nieuwe/geïnteresseerde ouders worden bij de eerste kennismaking en rondleiding door het pand over de werkwijze rondom het 4-ogen principe geïnformeerd. Kiddo Care Pag. 17

17 Hoofdstuk 4 De dagindeling De dagindeling op de verschillende groepen is zowel gestructureerd als ongestructureerd. De kinderen krijgen de kans om zelf aan te geven waar ze aan toe zijn. Slapen, eten, knuffelen, rondkijken, spelen, rennen, klauteren en stoeien. Binnen deze activiteiten zijn vele rituelen aanwezig die voor de kinderen herkenbaar en duidelijk zijn. Bij het dagprogramma van de knuffels worden geen tijden aangegeven, dit omdat ieder kind op deze groep zijn eigen ritme aangeeft. Naarmate het kind ouder wordt komt het vanzelf meer in de structuur van de (volgende) groep De knuffels 07.30uur 08.00uur 8.30uur Ochtendkring Fruit eten Verschonen De kinderen kunnen worden gebracht. Alle kinderen worden tot 8.00uur samen opgevangen in één groep. Ieder kind start de dag op zijn eigen stamgroep. Totdat alle baby s binnen zijn vindt er vrij spel plaats. De meeste kinderen zijn nu binnen. De leidsters starten met de ochtendkring. Voor de baby s houdt dit in dat zij allen individueel begroet worden. Dit doen we door ze even te knuffelen, op schoot te nemen of samen een spelletje te doen. Vaak zingen we hierbij een (goedemorgen)liedje. Van belang hierbij is lichamelijk contact te maken met het kind en zijn naam te noemen om zo duidelijk te maken dat we nabij hem zijn. Er wordt vers biologisch fruit bereid (de kinderen nemen dus geen potjes van thuis mee) gepureerd of in stukjes. De baby s zitten, indien mogelijk, zo veel mogelijk gezamenlijk aan/rond de tafel om zo het sociale aspect van de eetmomenten te bevorderen. De leidster biedt het kind het fruit en drinken aan en stimuleert het kind, zodra dit kan, zo veel mogelijk om het eten (en drinken) zelfstandig naar de mond te brengen. De kinderen worden op de aankleedtafel verschoond. Dit is een momentje van persoonlijke aandacht. De groepsleiding vertelt het kind wat hij gaat doen en let hierbij goed op de reacties van het kind. Hierbij kunnen liedjes worden gezongen en wordt het kind heel bewust aangeraakt om het zo met zijn eigen lichaam(sdelen) bekend te maken. Boterham eten Zoals bij het fruit eten wordt er nagestreefd zo veel mogelijk gezamenlijk een boterham te eten. De baby s die nog geen boterham eten kunnen indien mogelijk mee aan/rond de tafel komen zitten en indien mogelijk iets te kauwen of sabbelen krijgen. De groepsleiding bereid eerst dit eetmoment voor door de boterhammen alvast te smeren en te snijden, zodat het kind niet onnodig lang aan tafel zit. Voordat er gegeten gaat worden zingt de leidster een smakelijk eten liedje. Hiermee wordt nagestreefd dat de kinderen het eetmoment gaan herkennen, zodat ze beseffen wat er komen gaat. Tijdens het eetmoment wordt er goed gekeken naar wat het kind aangeeft te willen, nog een hapje, of een slokje melk (drinken). Wanneer dit wordt aangeboden wordt dit tegelijkertijd benoemd. Naar bed Vrij spelen De baby s slapen nog veel en hebben om te ontprikkelen van alle activiteit een vast ritueel nodig voor het slapen gaan. Zij worden op de commode eventueel verschoond en uitgekleed en krijgen hun pyjama en/of slaapzak aan. De slaapknuffel en/of tut wordt geïntroduceerd en de groepsleiding vertelt het kind dat hij naar bed toe gaat. In de slaapkamer wordt het kind in zijn vaste bedje gelegd en toegedekt. Het in bed leggen wordt zo duidelijk en kort mogelijk gehouden om te stimuleren dat het kind zelf in slaap valt en om andere slapende kinderen niet te wekken. Indien nodig gaat de leidster natuurlijk terug om het kind te troosten of geruststellen, wanneer dit nodig is. Tussen de slaap, eet en actieve momenten door is er ook voldoende ruimte om even vrij te spelen. Voor de baby s houdt dit vaak in op het vloerkleed of in de box even te liggen, rond te kijken, of juist het andere kind op te zoeken. Voor de allerkleinsten is alles wat er met en rondom hem gebeurd een activiteit op zich en om te zorgen dat het kind niet overprikkeld raakt is het van belang voldoende rust(momenten) in te bouwen en het kind op tijd weer in bed te leggen. Kiddo Care Pag. 18

18 Een baby geeft dit zelf vaak duidelijk aan door te gapen of in zijn ogen te wrijven. Voor de leidster is het van groot belang deze non-verbale communicatie op te pikken en hierop in te spelen. Buiten spelen Dagelijks wordt nagestreefd met de knuffels minimaal één keer naar buiten te gaan. Meestal gebeurd dit individueel of met maximaal 2 baby s. Vanwege het wisselende dagritme van de knuffels is het af en toe lastig dit buitenmoment te realiseren. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het open deuren beleid wat inhoudt dat de wat oudere knuffels met de stappers en ontdekkers mee gaan buitenspelen. Met de allerkleinsten wordt op het gras van de buitenlucht genoten, soms gaan de baby s juist mee wandelen met de groteren of gaan zij in hun wandelwagen mee de tuin in uur Aan de kinderen die mee eten wordt een verse warme maaltijd aangeboden uur Alle kinderen moeten nu zijn opgehaald. Het kindercentrum sluit De stappers, de ontdekkers (plus) 07.30uur 08.00uur 8.30uur Ochtendkring 09.15uur 10.00uur 10.30uur 11.30uur 11.45uur 12.30uur 15.00uur 15.15uur 15.30uur 16.00uur 17.00uur 18.30uur De kinderen kunnen worden gebracht. Alle kinderen worden tot 8.00 uur samen opgevangen in één groep. Ieder kind start de dag op zijn eigen stamgroep. Totdat alle kinderen binnen zijn vindt er vrij spel plaats. De kinderen spelen op hun eigen groep. De meeste kinderen zijn nu binnen. De leidsters starten met de ochtendkring. De dreumesen en peuters gaan per groep in een kringetje op de grond, op het kleed of aan tafel zitten en zingen gezamenlijk een goedemorgen liedje. Vervolgens gaat de leidster de kring af en begroet zij ieder kind apart. We gaan aan tafel om gezamenlijk vers fruit te eten en wat te drinken. De kinderen worden verschoond en gaan eventueel zelf naar het toilet, ondertussen vindt er vrij spel plaats. We gaan buitenspelen! Het (buiten)speelgoed wordt opgeruimd en we gaan handen wassen. Er worden kindjes verschoond en anderen gaan naar het toilet. We gaan nu gezamenlijk een boterham eten en drinken een beker melk. De meeste kinderen gaan nu naar bed. De andere kinderen gaan even een boekje lezen, een muziekje luisteren of er wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd. De meeste kinderen zijn nu wakker en komen weer uit bed. Zo nodig wordt er verschoond en gaan kinderen naar het toilet. We gaan samen aan tafel om een gezonde snack te eten en wat te drinken. Er wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd, het liefst gaan we nog lekker even naar buiten! Sommige kinderen mogen vrij spelen, aan de kinderen die mee eten wordt een verse warme maaltijd aangeboden. Alle kinderen moeten nu zijn opgehaald. Het kindercentrum sluit De Avonturiers VSO (voorschoolse opvang) 7.30uur De kinderen die gebruiken maken van VSO kunnen worden gebracht. Bij Kiddo Care kúnnen zij een vers ontbijt nuttigen indien zij dit thuis nog niet hebben gedaan. De rest van de tijd kan ingevuld worden met vrij spel, tekenen/kleuren, het luisteren van muziek of het lezen van een boekje. Er worden in de vroege ochtend geen gezamenlijke activiteiten aangeboden, ook blijft de televisie uit. 8.30uur De kinderen worden door de leidster van de VSO naar school gebracht. Ouders van kinderen die gebruik maken van VSO worden verzocht hun kind niet op de fiets naar Kiddo Care te brengen. Voor de leidster die de kinderen naar school brengt is het het makkelijkste met de VSO kinderen naar school te lopen. De regels van de school zo veel mogelijk in acht houdend, worden de meeste kinderen tot aan hun klas gebracht. Er wordt op toegezien dat de jassen en tassen worden opgehangen en dat het kind de klas ingaat. Kiddo Care Pag. 19

19 NSO (naschoolse opvang) 14.20uur De groepsleidster vertrekt richting de basisscholen om de kinderen op te 15.20uur halen. Kinderen die van verder weg komen worden middels taxivervoer opgehaald uur De kinderen arriveren met de groepsleidster bij Kiddo Care. De kinderen gaan naar 15.45uur het toilet en de handen worden gewassen uur We gaan samen aan tafel om een gezonde snack te eten en wat te drinken. Er wordt 16.00uur wat gekletst over de (school)dag uur 16.15uur 17.00uur 18.30uur De kinderen zijn vrij om wel of niet deel te nemen aan de gezamenlijke activiteit, maar worden hier wel in gestimuleerd. Elke middag staat volgens een roulerend schema in het thema van een activiteit, zoals een spelletjesmiddag, een knutselmiddag, een muziekmiddag een kookmiddag en er is dagelijks een buitenspeelmoment. Er wordt gezamenlijk nog wat gedronken met een kleine snack. Aan de kinderen die mee eten wordt een verse warme maaltijd aangeboden. Alle kinderen moeten nu zijn opgehaald. Het kindercentrum sluit. Kiddo Care Pag. 20

20 Hoofdstuk 5 Het activiteiten aanbod 5.1. Algemeen Eten en drinken Voor het nuttigen van de verschillende maaltijden gaan we zo veel mogelijk met z n allen aan tafel zitten, ook de kindjes die nog niet mee-eten. We zingen gezamenlijk smakelijk eten en er wordt fruit gesneden of een boterhammetje gesmeerd. Groepsleiding eet zelf ook mee om zo het gezamenlijk eten te stimuleren en het goede voorbeeld te geven. De voorbereidingen voor de maaltijd worden zo veel mogelijk vooraf gedaan zodat de kinderen zo kort mogelijk aan tafel hoeven te zitten. Biologisch fruit Bij Kiddo Care wordt dagelijks vers biologisch en streekgebonden fruit gegeten. Dit wordt elke maandag geleverd door biologische boerderij De Sterregaard in Hedel. Er wordt een variatie aan vers fruit gesneden om zo de kinderen de verschillende smaken en structuren te laten proeven en ontdekken. Voor de allerkleinsten wordt deze hap indien nodig gepureerd. Kinderen worden bij Kiddo Care nooit gedwongen om te eten. Echter meestal geldt: zien eten doet eten! Broodmaaltijd De kinderen krijgen bij Kiddo Care tussen de middag volkoren boterhammen aangeboden. Zij kunnen kiezen uit een brede variatie van allerlei soorten beleg. Een enkele keer is er iets speciaals in de aanbieding, zoals een verse krentenbol, een knakworstje of een gekookt eitje! Rauwkost zoals tomaat en komkommer staat bijna dagelijks op tafel. Op de babygroep wordt nog niet gestart met het eten met een vorkje. Voor deze jongste kinderen is het van belang eerst te voelen en ervaren wat zij in hun mond stoppen. Natuurlijk wordt het kind op de babygroep geholpen waar nodig. Op de peutergroep wordt wel langzaam gestart met het prikken aan een vorkje en doordat andere kinderen het goede voorbeeld geven, p(r)ikt het kind dit meestal meteen mee op. Het prikken met een vorkje heeft zeker niet alleen als doel goede manieren te bevorderen maar stimuleert juist ook de motoriek van het kind. Groepsleiding zal hierin het goede voorbeeld geven. De kinderen worden echter niet verplicht om met een vorkje te eten. De wat grotere kinderen worden gestimuleerd om zelf hun boterham te smeren en te snijden. Snack In de middag krijgen de kinderen een gezonde snack aangeboden, dit wisselt tussen een volkoren koekje, een stukje fruit een cracker, rijstwafel of een soepstengel. Kiddo Care staat niet toe dat BSO kinderen zelf meegebracht snoep of andere snacks nuttigen. Eventuele traktaties van school kunnen in de tas bewaard worden om thuis op te eten. Warme hap Baby s tot 1 jaar kunnen bij Kiddo Care tussen uur en uur een warme hap van thuis aangeboden krijgen. Deze maaltijd is niet inbegrepen en dient van thuis meegebracht te worden! Warme maaltijd Het is voor kinderen van alle leeftijden, vanaf 6 maanden tot en met 12 jaar mogelijk deel te nemen aan de warme maaltijd. Deze wordt dagelijks aangeboden rond 17.00uur. Partner hierin is Zin in Puur, Natuurlijk lekker eten voor Kinderen. Kiddo Care Pag. 21

Kiddo Care Velddriel B.V.

Kiddo Care Velddriel B.V. Kiddo Care Velddriel B.V. Pedagogisch beleidsplan Velddriel Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kiddo Care Velddriel B.V. Kiddo Care Velddriel B.V. (hierna Kiddo Care) biedt dagopvang

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Versie oktober Schelpen

Versie oktober Schelpen Versie oktober 2014 2Schelpen Kindercentrum 2Schelpen is gevestigd in het centrum van Scheveningen, vlakbij de Keizerstraat, het strand en de boulevard. De locatie zit in een sfeervol pand dat bestaat

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Ikke. Locatie De Dennen

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Ikke. Locatie De Dennen Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Ikke Locatie De Dennen Herma van Gemert 2017 Inhoud Inleiding... 3 Openingstijden... 3 Een dag naar De Dennen... 3 Dagritme... 3 Groepsindeling... 4 Ruimtes... 4 Keuken

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de pedagogische medewerkers van het dagverblijf en om duidelijkheid te geven aan ouders die hun kind aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 Inhoudsopgave Paginanummering Pagina 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Onze visie 4 Onze voorwaarden 5 Bewaking kwaliteit 5 Het kinderdagverblijf 5-6-7 De buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Het team van het kindercentrum de Kleine Draak De vaste pedagogische medewerkers van De Toverdraak: Kezban Marica Marja Lydia Jamaica

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan GC HARDERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan GC HARDERWIJK Registratienummer Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan 121 3844 GC HARDERWIJK Registratienummer 220396036 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Het Luchtkasteel opgemaakt d.d.: maart 2014 door: Annemiek Band Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat HN Rijen Registratienummer

Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat HN Rijen Registratienummer Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat 26 5121HN Rijen Registratienummer 538219671 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 02-02-2017

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Inspectierapport De Ridderspeelzaal B.V. (KDV) Musicalstraat VP Almere Registratienummer

Inspectierapport De Ridderspeelzaal B.V. (KDV) Musicalstraat VP Almere Registratienummer Inspectierapport De Ridderspeelzaal B.V. (KDV) Musicalstraat 22 1323VP Almere Registratienummer 767208201 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 23-02-2017 Type

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch beleidsplan versie: januari 2011 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP PAGINA VOORBLAD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 Algemeen Wetten en regelgeving in de kinderopvang DE PEDAGOGISCHE

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum de Buitenhoeve (KDV) De Wulpen 12 8347HL EESVEEN Registratienummer 212108827

Inspectierapport Kindercentrum de Buitenhoeve (KDV) De Wulpen 12 8347HL EESVEEN Registratienummer 212108827 Inspectierapport Kindercentrum de Buitenhoeve (KDV) De Wulpen 12 8347HL EESVEEN Registratienummer 212108827 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 01-06-2015

Nadere informatie

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V.

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Deze pedagogische wegwijzer van Robinson geeft belangrijke informatie over de wijze waarop wij mij de zorg voor kinderen omgaan. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer

Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer Inspectierapport KDV Minies (KDV) Ringbaan-West 306C 5025VB Tilburg Registratienummer 396838728 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-04-2017 Type

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Torenmolen opgemaakt d.d.: 1 februari 2015 door: Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje t Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde. Opvoedingsdoelen 1. Inrichting 1. Veiligheid 1. Hygiëne 1. Voeding 2. Ziekte 2. Kennismaking 2. Gewenningsperiode 2

Inhoudsopgave. Bladzijde. Opvoedingsdoelen 1. Inrichting 1. Veiligheid 1. Hygiëne 1. Voeding 2. Ziekte 2. Kennismaking 2. Gewenningsperiode 2 Groepswerkplan de Harlekijntjes KC de Bonte Vlinder 1 Inhoudsopgave Bladzijde Opvoedingsdoelen 1 Inrichting 1 Veiligheid 1 Hygiëne 1 Voeding 2 Ziekte 2 Kennismaking 2 Gewenningsperiode 2 Zindelijkheid

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed KDV BEREGOED wil een kwaliteitsvolle opvang bieden waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders gerespecteerd worden als de belangrijkste en meest invloedrijke

Nadere informatie

Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943

Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943 Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 24-11-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus 18 5656 AE Eindhoven Tel.: 040-2928044 Fax.: 040-2928045 Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 50 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Het Luchtkasteel. De samenstelling van de groep: Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein LA Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein LA Rotterdam Registratienummer Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein 14 3012LA Rotterdam Registratienummer 167111632 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 20-02-2017

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV Het Luchtkasteel opgemaakt d.d.: juni 2015 door: Maaike van Egdom Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie