Beelden met respect. Inhoud: & & & & & & Adressen. Projectpartners. Met de steun van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beelden met respect. Inhoud: & & & & & & Adressen. Projectpartners. Met de steun van"

Transcriptie

1 Dit boekje gaat over het aanmaken van beelden over de leefwereld van kinderen in het Zuiden. Het bevat tips, ervaringen en checklists om deze beelden te verwerken in een educatief pakket voor mondiale vorming in het kleuteronderwijs of het lager onderwijs. Het boekje is bruikbaar voor basisscholen met een scholenband, studenten, 3de en 4depijlerorganisaties en wereldreizigers. Inhoud: & & & & & & Goed voorbereid is half gewonnen Met respect in beeld brengen Nadenken over beeldvorming Met de camera in de hand Kinderen in beeld brengen Beelden ordenen en try-outen Realisatie in het kader van het project Voor-Beelden uit het Zuiden. Adressen Nationaal secretariaat Vital Decosterstraat Leuven 3 016/ ! Turnhout Koning Albertstraat Turnhout 3 014/ ! Gent St Antoniuskaai 9a 9000 Gent 3 09/ ! Hasselt Trichterheideweg 2 / Hasselt 3 011/ ! Leuven (voorheen Wereldwerkplaats) Ortolanenstraat Kessel-Lo 3 016/ ! Projectpartners Met de steun van Beelden met respect

2 Colofon Redactie: André Stroobants, Katrien Zuallaert, An Binnard, Stefan Robbrecht Eindredactie en tekstcorrectie: Jan de Mets, André Stroobants, Katrien Zuallaert Verantwoordelijke uitgever: Wereldwerkplaats vzw Vormgeving: yichalal.be Foto cover: Els Peeters. Foto luik 1: An Binnard, luik 2: Ilse Verbeeck, luik 3: Els Peeters, luik 4: Ilse Verbeeck, luik 5: An Binnard, luik 6: Liesbeth Praet. Met dank aan: Tineke D haese, Xavier Declercq, Mia Dickmans, Veronique Debeys, Jan Vanpassel, Rita Heselmans, Inne Stynen, Sara Depiere, Liesbeth Van Den Abeele, Lieve De Keyser, Hyppo Mayuba An Van Gossum, Riet Buvens, Mieke Florquin, Ingrid Verreth, Marc Ulburghs, Sofi e De Bisschop, Liesbeth Praet, Theo Reekmans, Ward Reekmans, Leen Vanden Bergh, Ilse Verbeeck, Els Peeters, Sara Coemans, Dorien Mantels, Lien Janssen, Robert Schobben en alle deelnemers aan onze info- en vormingsessies Wereldwerkplaats vzw Dit boekje kwam tot stand in het kader van het project Voor-Beelden uit het Zuiden een samenwerking van Wereldwerkplaats vzw met Djapo vzw, Banaba Internationale Samenwerking Noord- Zuid KHLeuven, departement Sociale School Heverlee en Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG). Met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams Brabant die niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de tekst. 2 43

3 Besluit Reizen is altijd een beetje afscheid nemen en groeien. Meestal vermoeid en weer als een ander mens thuiskomen. Hopelijk was je reis door dit boekje een leerrijke ervaring met herkenningspunten en nieuwe uitdagingen! We wensen je verder een fi jne reis door de wereld van mondiale vorming. Enkele van je tips en ervaringen ter aanvulling van dit boekje zijn welkom op We kijken er naar uit! Beelden met respect Veeleer dan te wijzen op de verschillen, moeten we proberen de gelijkenissen duidelijk te maken: overal ter wereld zijn mensen bezig om hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren. Dergelijke beelden ademen verbondenheid en solidariteit wereldwijd. Tineke D haese, Beeldredacteur van Oxfam-Solidariteit 42 Project Voor-BEELDEN uit het Zuiden Leuven, september

4 Voorwoord Meer informatie Dit boekje is bedoeld voor studenten, scholen met contacten in het Zuiden, wereldreizigers, ngo s en vierdepijlerinitiatieven met interesse voor ontwikkelingseducatie of mondiale vorming. We focussen bewust op ontwikkelingseducatie of mondiale vorming voor kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. De vragen, ervaringen en tips, die we geven, zijn wellicht ook bruikbaar voor andere doelgroepen. De inhoud van dit boekje werd geselecteerd uit de werking van Wereldwerkplaats en Djapo, uit webonderzoek en uit samenwerking met ngo s, vierdepijlerinitiatieven en scholen met contacten in het Zuiden. Het boekje kwam tot stand in het kader van het project Voor-BEELDEN uit het Zuiden. In dit project werken Wereldwerkplaats vzw en Djapo vzw samen met de Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid van het Departement Sociale School (KHLeuven) en met het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG). Het project werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant. We wensen u veel leesgenot. Met dank aan alle betrokkenen! Vanwege de auteurs, Leuven, september Stroobants A. (2008). Ik wil water Mbi yé ngu. Leuven, Wereldwerkplaats, 36 blz. Verkrijgbaar via Djapo vzw. Geels J. (2007). Duurzaam reizen in de praktijk. Dilemma s van reisbegeleiders. Nijmegem, Uitgeverij Informatie Verre Reizen, 128 blz. Meer info: Muller F. (2006). Fotograferen onderweg. Het complete handboek voor digitale- en analoge reisfotografie. Uitgeverij Elmar, 183 blz. Concord. (2006). Code of Conduct on Images and Messages, 4 blz. Zie ook Dochas, Irish Association of Non gouvernemental development organisations (2008). A guide to understanding and implementing the Code of Conduct on Images and Messages, 19 blz., D haese T. (2004). De wereld voor de lens. In Globo, kwartaalblad van Oxfam- Solidariteit, nr. 7 sept Hoffman E. (2002). Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het Topoimodel. Houten/ Diegem, Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, 369 blz. Wereldmediatheek (1999). Achter de lens. Tineke D haese en Eric De Mildt, Alle respect voor het onderwerp. Antwerpen, In: Wereldmediatheeknieuws 2/99, 6 blz. 4 41

5 Een workshop en educatief pakket evalueren Om na te gaan of het gebruik van je beeldmateriaal bijdraagt tot je doelstelling, kan je de workshop evalueren. Dit kan je doen op verschillende manieren. Hier volgen enkele tips: & Voer een gesprek met je doelgroep over wat ze bijgeleerd, nieuw ontdekt hebben, boeiend vonden. & Ga na welk beeldmateriaal door de doelgroep het meest en het minst gewaardeerd wordt. Toon foto s, ook van de videobeelden en lok reacties uit. & Oudere kinderen kan je een evaluatieblad laten invullen. & Jonge kinderen kan je laten naspelen, tonen of tekenen wat ze fijn vonden. & Vraag aan de leerkracht om tijdens je workshop te observeren en een evaluatieblad in te vullen. & Vraag leerkrachten en studenten om je materiaal te beoordelen, te verwerken en te gebruiken. & Ga na korte of langere tijd nog eens terug naar de doelgroep die meewerkte aan je try-out. Vraag wat de kinderen en leerkracht meest bijgebleven is. Gebruik je foto s om herinneringen op te roepen Je educatief pakket afwerken Afhankelijk van je strategie kan je de workshop na try-out verder op punt stellen. Je kan het educatief pakket ook afwerken onder de vorm van een fotopakket, een uitleenkoffer, een spel of een cd-rom. Wellicht zie je nog andere mogelijkheden. Je keuzes hangen samen met je aanvankelijke bedoeling, praktische mogelijkheden, beschikbare middelen en gehanteerde kwaliteitscriteria. Mogelijke aandachtspunten voor een educatief pakket bedoeld voor de oudste kleuters: & Kies een of meer personage(s) van dezelfde leeftijd. & Zorg voor veel herkenbare situaties, ervaringen en gevoelens in het beeldmateriaal. Zorg voor beelden die goed aansluiten op ervaringen van kinderen van je doelgroep. & Kies beelden waarop iets concreet gebeurt. Beelden die meteen een hoge betrokkenheid uitlokken. Beelden waar kinderen en leerkrachten veel vragen over kunnen stellen en activiteiten kunnen bij ontwikkelen. We gebruikten de kijklijst school en maakten foto s van een dag van een meisje en een jongetje in de omgeving van Matadi. De voorwerpen die we in hun leefwereld fotografeerden kochten we aan op de markt of ruilden we om. Met de foto s maakten we twee powerpointpresentaties. De voorwerpen werden samengebracht in een sporttas die dienst doet voor het uitlenen. De sporttas bevat een foto-overzicht van alle voorwerpen, de powerpointpresentaties en didactische tips. Inleiding Hoe breng je de leefwereld van kinderen in het Zuiden respectvol in beeld? Wat is belangrijk bij de aanmaak van een educatief pakket voor mondiale vorming in de basisschool? Dit zijn de uitgangsvragen van dit boekje. We geven er geen eenduidige antwoorden op, maar komen uit op weer andere vragen. We geven tips en brengen ervaringen aan. We nodigen je uit om zelf antwoorden te zoeken in je concrete situatie. De informatie is geordend in zes luiken: voorbereiden, respectvol in beeld brengen, nadenken over beeldvorming, gebruiken van een camera, kinderen in beeld brengen, beelden verwerken. We gebruiken de volgende icoontjes in de tekst: tip ervaring We nodigen je uit om de tekst te lezen vóórdat je staat aan te schuiven in de luchthaven van Zaventem of Schiphol. Je kan de luiken afzonderlijk lezen, maar ze staan niet los van elkaar. Dit boekje is een werkboekje. Kies er de tips uit die je vooruithelpen. Je kan er je eigen boekje van maken door te schrappen, te markeren, aan te vullen. Breng ons op de hoogte van jouw ervaringen en bevindingen. Dit kan via We wensen je prettige ontmoetingen met mensen in het Zuiden en fijne ervaringen met mondiale vorming. We hopen dat dit boekje een partner kan zijn op je reis. 5

6 6 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Inhoud 6 Luik 1: Goed voorbereid is half gewonnen Doelgroep en doel van je beelden Contact met project in het Zuiden Foto, video of beide? Themakeuze Verhaal en boodschap Scenario De reis zelf Officiële info over beelden maken 12 Luik 2: Met respect in beeld brengen Basishouding Wederzijds proces Belang van taal Belang van kennis en info over gewoontes Stiekem of openlijk? Geld voor foto s? 18 Luik 3: Nadenken over beeldvorming Stereotypen en negatieve beeldvorming Stereotypen doorbreken Lagen in interculturele communicatie Wederkerigheid en participatie Tien tips voor goede foto s 22 Luik 4: Met de camera in de hand Camera testen en toebehoren klaarmaken Kiezen voor kleur en juiste belichting Beeldcompositie Beeldtaal Geposeerde en mislukte beelden Videotips 27 Luik 5: Kinderen in beeld brengen Actie en ontspanning De leefwereld van kinderen respecteren Communiceren en participeren Kinderrechten respecteren Kinderen in groep Kijklijst om het thema school in beeld te brengen Kijklijst om het thema water in beeld te brengen 33 Luik 6: Beelden ordenen en try-outen Beelden ter plaatse verwerken Try-out bij je doelgroep Je educatief pakket afwerken 40 Meer informatie 41 Besluit 42 Colofon 43 heel wat mogelijkheden. We geven enkele ideeën, maar je vindt er zeker ook zelf: & Je beste foto s in een powerpointpresentatie verwerken en aan je doelgroep tonen. & Je beste foto s afdrukken, aan de hand ervan vertellen en de kinderen opdrachten geven om bepaalde dingen op de foto s te zoeken, na te doen, & Korte stukjes van je videobeelden tonen en telkens afwisselen met een korte bespreking of kijkopdracht. Leer kinderen gericht kijken. Eventueel kan je een stukje video opnieuw afspelen als dit nodig is. & Het is boeiend als je de voorwerpen bij de beelden kunt tonen. Je kan eerst een waarneming doen van de voorwerpen en daarna de beelden tonen met de voorwerpen in hun context. & Je kan je fotomateriaal in een spelvorm verwerken. Dat kan een bordspel zijn (zoals een ganzenbord: een dag uit het leven van ) of een inleefspel met inleefopdrachten. Besteed extra aandacht aan het verloop, de opbouw van de workshop: & Bedenk een ijsbreker. Dat is een speelse manier om de workshop te starten. Laat de kinderen bijvoorbeeld zoveel mogelijk opnoemen wat ze al weten over het land waarover je het wil hebben. Of laat ze foto s sorteren die al of niet bij het land horen. & Voorzie een blikvanger. Dat kan een pop zijn die vertelt dat ze op reis geweest is. Als je dit sterk wil uitwerken, is het aangewezen om de pop mee te nemen naar het project en op diverse plaatsen mee in beeld te brengen. & Na de presentatie van de beelden (powerpoint, fotoafdrukken of video) zorg je voor een verwerkingsmoment. Laat kinderen de foto s uit een dag van een kind opnieuw in juiste volgorde leggen. Toon bij voorwerpen wat kinderen er in het Zuiden mee doen en op welke foto ze terugkomen. Laat kinderen zich inleven in de dag van een kind door de beelden na te spelen. Ga een klasgesprek aan over de leefsituatie van kinderen hier en ginder, probeer te vergelijken (orden bv. je beeldmateriaal bij thema s van de kinderrechten of in een dagverloop van kinderen hier en ginder), Voor deze verwerking liggen vele mogelijkheden open. Bedenk best zelf iets wat haalbaar en prettig is. Meer inspiratie kan je vinden in de brochure Ik wil water van Wereldwerkplaats. Aan de hand van het 4stappenplan kan je de eigen ervaringen van jonge kinderen in verband met watergebruik meer aan bod laten komen. De foto s over kinderen in het Zuiden die je daarna aanbiedt sluiten dan beter aan bij de ervaringswereld van jonge kinderen hier. Je krijgt ook tips om de wereldkaart, het recht op zuiver water in te schakelen, acties in de klas en op school te stimuleren. 39

7 deren, om zich in te leven in de leefwereld van de geportretteerde kinderen of om op vragen van kinderen in te gaan. Op de cd-rom Olive een kleuter in het Zuiden staat een portretbeschrijving die ruimer is dan wat in het kader van de gekozen thema s in beeld komt. Deze beschrijving geeft bijkomende info over: haar familie, haar omgeving, slapen gaan, verjaardag, feesten, straffen en belonen, het verloop van een dag, allerlei. & Herinnering, anekdote uit jongste kinderjaren? & Lievelingsactiviteit op school? & Naam van vriendjes? Wat doen ze graag samen? & Is het eventueel mogelijk een zeer eenvoudig gesprekje op band op te nemen zodat we klankbeeld krijgen van zijn/ haar stem? (vertaling is dan wel wenselijk) & Samenstelling van het gezin: papa, mama, broer/zus, andere personen, naam en voornaam, wat doen ze graag samen? 38 Je kan info verzamelen over de rubrieken zoals in een vriendschapsboekje: voornaam, naam, lievelingskleur, lievelingseten, lievelingsspel, lievelingslied/-muziek, beste vriend(in), ik ben soms bang van, ik hou helemaal niet van, ik ben graag bezig met, ik ben geboren in, ik ben geboren op, broer(s), zus(sen), ik kijk op naar, ik help mama/papa soms met, som help ik ook, later wil ik, Andere info die interessant kan zijn: & Leeftijd op moment van de foto? & Heeft hij/zij meerdere voornamen? Betekenis en uitspraak daarvan? & Hoe voornaam correct uitspreken? & Wordt verjaardag/ naamfeest gevierd? Hoe? & Troetelnaam? & Roepnaam? & Heeft keuze van voornaam betekenis (bv. zoals zijn peter of vader, oom,.)? & Geboorteviering? Ritueel? Doop? Noteer in ieder geval allerlei info die interessant kan zijn voor de kinderen van je doelgroep. Je kunt deze info achteraf verwerken bij de geordende beelden Try-out bij je doelgroep Om de cirkel helemaal rond te maken, ga je met je beelden naar je doelgroep. De vraag die je voor ogen houdt is: lukt het om met je beeldmateriaal je doelgroep te informeren en warm te maken voor de leefwereld van kinderen in het Zuiden? Wil je een try-out doen bij de kinderen die je als doelgroep voor ogen had? Dan is de uitwerking van een workshop aangewezen. Je kan het beeldmateriaal ook samen met ervaren leerkrachten en studenten bekijken, zoeken hoe je er mee kan werken en hun oordeel vragen Een workshop voorbereiden en uitvoeren Voor een workshop bij kinderen in het kleuteronderwijs of de lagere school zijn er Luik 1 Goed voorbereid is half gewonnen Wie is de doelgroep van je educatief pakket? Wat is het doel van je beelden? Welke contacten heb je al in het Zuiden? Kies je voor foto, video of beide? Kies je voor een thema en een verhaal? Maak je gebruik van een scenario? Wanneer, met wie en hoe ga je op reis? Ben je op de hoogte van de officiële richtlijnen over fotograferen in het land waar je naar toe trekt? Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je ter plekke efficiënt kunt werken en reizen. We geven je ter inspiratie enkele aandachtspunten en suggesties mee. 7

8 Doelgroep en doel van je beelden Doelgroep Maak je beelden voor kleuters, voor jonge of voor oudere kinderen in de lagere school? Heb je een specifiek leerjaar voor ogen of moeten je beelden bruikbaar zijn voor meerdere leerjaren? Leer je doelgroep beter kennen en ga er van uit dat je beelden verzamelt voor een specifiek leerjaar. Betrek van bij het begin een (kleuter-) onderwijzer(es) bij deze basiskeuze. We willen voor onze organisatie een fotospel maken over kinderen in Gambia. Om goed aan te sluiten bij de beoogde doelgroep (kinderen van eerste en tweede leerjaar hier) hebben we contact met een lerares Doel Wil je verder gaan dan kinderen informeren over de realisaties in het kader van je project? Je kan hen ook laten kennismaken met de leefwereld van leeftijdgenoten in vergelijkbare én heel verschillende leefsituaties. Wil je kinderen van hier kansen bieden om zich in te leven in het dagelijks leven van kinderen in het Zuiden? Wil je solidariteit opbouwen tussen kinderen van hier en van ginder? Je doel en doelgroep bepalen welk beeldmateriaal je nodig hebt Educatieve pakketten en bruikbare beelden Vooraf kennismaken met een educatief pakket voor de gekozen doelgroep kan je helpen om duidelijke keuzes te maken. Een vergaand voorbeeld op maat van jonge kinderen: Olive, een kleuter in het Zuiden, Wereldwerkplaats, Deze cdrom bevat 165 foto s over 1 kleuter en haar omgeving in de Centraal- Afrikaanse Republiek. De foto s zijn verwerkt in reeksen met begeleidende info over dagelijkse thema s als familie, opstaan en ontbijten, school, water, klusjes, Andere voorbeelden: & Fotoverhalen uit het pakket Dit ben ik, 2001, Anne Frankstichting. & Videomontages uit De gloobfanfare, Djapo, Onderdelen: Jil en Jempy in de Filippijnen (afval), Aisha in Senegal (water/vervoer), Itza en Jani in Ecuador (natuur), Sammy en Juan in de Filippijnen (energie), Paulo en Arvin in de Filippijnen (water). & Fotosets van Studio Globo en Broederlijk Delen bij de jaarlijkse campagne. Zie bijvoorbeeld Elmer in Bolivia (2009), Fanfan en Mitou in Haïti (2008), Abiba in Burkina Faso (2007), Raichel in de Filippijnen (2006) Beelden ter plaatse verwerken Overzicht houden Begin best meteen na de opnames met het verwerken van de beelden. Wis je digitale beelden die niet scherp genoeg zijn of die om een of andere reden niet voldoen. Wis ook beelden die niet ter zake zijn. Hou steeds je doel en je doelgroep voor ogen: is dit een leuke foto voor mijn doelgroep? Vertelt de foto wat ik wil zeggen? Als je in de mogelijkheid bent om een notebook, laptop of externe harde schijf mee te nemen, kun je alvast van je beelden een kopie maken. Je kunt er altijd op terugvallen als er later iets misloopt met het bewerken van je beelden. Noteer indien mogelijk de onderwerpen en scènes waarvan je reeds beelden hebt. Als je bijvoorbeeld een dag van een kind in beeld wil brengen, kun je best ter plaatse je beeldresultaten goed bekijken. Zo behoud je een goed overzicht en kun je waar nodig nog aanvullende beelden maken. Die kans krijg je achteraf niet meer. Indien haalbaar kun je je beeldmateriaal volgens thema en onderwerp in mappen rangschikken, bv. familie 1_ Madjid_met_mama_en_papa Voorwerpen en context Wanneer je de beelden bekijkt, kunnen ze je inspireren om op zoek te gaan naar voorwerpen die in beeld komen: een doek, een mandje, een stoel, een drinkbus, een beker, een hangmat, een binnenband van een fiets, een emmer, een bezem, Je kunt een lijstje van deze voorwerpen aanleggen en aanstippen wat je bij ons vindt of wat je ter plaatse op de markt of in een winkel kunt kopen. Probeer een beeld te maken van de voorwerpen in hun context (wat doen kinderen er mee, waar worden ze bewaard, waar kan je ze kopen, enz ) De voorwerpen en beelden kunnen later in een begeleidende koffer verwerkt worden. Een voorbeeld: een kind neemt een mandje mee en wast zich met water uit een ton. Waar komen water en mandje vandaan? Is er een waterput? Waar is die te vinden? In de directe omgeving of verder? Bij buren? Zijn er concrete problemen in verband met water waar kinderen mee te maken hebben? Kan je zo n mandje aankopen? Of kan je bijkomende foto s maken van de waterput, water halen,..? Informatie verzamelen Ook al slaag je er in om beelden te maken die voor zich spreken, dan nog blijft het noteren van bijkomende informatie zeker zinvol. Je kunt bijvoorbeeld gegevens verzamelen om een portret samen te stellen. Dit portret kan voor leerkrachten interessant zijn om de beelden beter te begrijpen en te ka- 37

9 36 Luik 6 Beelden ordenen en try-outen Hoe verwerk je ter plaatse je beelden en informatie? Op welke manier ga je aan de slag met al de verkregen beelden? Heb je voldoende informatie en materialen verzameld? Zijn de beelden die je gemaakt heb geschikt voor je gekozen doelgroep? We geven tot slot nog enkele handige tips voor de verwerking en het gebruik van je beeldmateriaal Contact met project in het Zuiden Ga je op familiebezoek? Plan je een inleefreis of een bezoek aan een project? Ga je helpen bij een project of trek je als toerist rond? Ben je zelf goed vertrouwd met het project of nog niet? Ken je mensen ter plekke die je kunt vertrouwen en die jou vertrouwen? Probeer samen te werken met een vertrouwenspersoon. Het kan gaan om een projectverantwoordelijke, projectmedewerkers, een chauffeur die de gebruiken van het land kent, een bekende die je introduceert bij belangrijke contactpersonen, een organisatie die je verblijfplaatsen aanraadt, We hebben onze reis geboekt toen we positief antwoord kregen van de projectverantwoordelijken in het Zuiden. Onze contactpersoon hier had op voorhand via mail en skype verduidelijkt wat de bedoeling was en wat we achteraf met het beeldmateriaal willen doen. De projectverantwoordelijken zorgden voor twee vrijwilligers die ons tijdens het verblijf concreet hielpen Foto, video of beide? Welke keuze is haalbaar in het kader van je project en je reis? Is een combinatie van foto en video mogelijk? Waarvoor wil je de beelden achteraf gebruiken? Welke minimumkwaliteit verlang je van je beelden? Hoe vaardig ben je met je toestel? Kan je daar vooraf nog wat aan verbeteren? Heb je een statief dat je kan meenemen? Welke mogelijkheden heb je om de beelden achteraf te monteren? Ik vind het gênant om een groot fototoestel mee te nemen. Je staat als blanke al genoeg in de kijker. Er zijn tegenwoordig echt goede digitale toestelletjes waarmee je vlot kunt inzoomen. Ik neem mijn klein toestel mee. Ik heb het altijd bij en weet goed hoe het werkt. Het voordeel van video is dat je bewegende beelden en een klankband hebt om de leefwereld van kinderen in beeld te brengen. Je kan een ander sfeerbeeld geven dan bij foto s. Een nadeel is wel dat, na het tonen van de videobeelden aan je doelgroep, alles weg is. Indien haalbaar kan je ook enkele foto s nemen om na het tonen van de videobeelden mee verder te werken. Het is ook interessant om enkele foto s te (laten) maken van de fotograaf of cameraman/-vrouw in actie Themakeuze Om een educatief pakket voor kleuter- of lager onderwijs aan te maken, kan je ook vooraf kiezen voor één of meerdere thema s uit de leefwereld van kinderen in het Zuiden. 9

10 10 De kinderrechten en onderwerpen van Milieu zorg op School (MOS) bieden een goed overzicht van thema s uit de leefwereld van kinderen die bruikbaar zijn in het kader van mondiale vorming. Voorbeelden: spelen, klusjes, onderwijs, verzorging en gezondheid, bescherming, zorg en liefde, familie, participatie, wonen, voeding, kleding, water, natuur op school, afvalpreventie, verkeer, energie, ecologische voetafdruk,... Kies vooraf één of twee thema s. Om een thema uit te diepen kun je gebruik maken van een kijklijst. Dit is een lijst met vragen en deelthema s die je helpen bij het concreet in beeld brengen van de kinderwereld. Voorbeelden van kijklijsten kan je vinden in luik 5 Kinderen in beeld brengen. De keuze van je thema hangt samen met het doel van het educatief pakket dat je wil aanmaken. Wil je inleving bevorderen dan kies je best situaties die kinderen van hier kunnen nabootsen of naspelen. Het is aangewezen om een thema te kiezen dat verwant is met de kern van het project dat je bezoekt. Voorbeeld: als het gaat om een project dat zich richt op de bevordering van het basisonderwijs is het wellicht interessant om het thema school te kiezen voor je educatief pakket. Het is boeiend als eenzelfde kind in meerdere thema s terugkomt. Het pakket is dan meerdere keren tijdens het schooljaar bruikbaar Verhaal en boodschap Na de keuze van je thema, kan je beslissen om al dan niet met een verhaal te werken. Indien je vooraf geen verhaal hebt, kun je allerlei deelaspecten van het gekozen thema in beeld brengen. Je gaat dan ter plaatse vooral registreren. Na kennismaking met de visie van Wereldwerkplaats besloot ik om beelden te maken over hoe Bhuban in Nepal woont en samenleeft met zijn familie, naar school gaat, water haalt met zijn mama, samen speelt met zijn zussen, broer en vriendjes. Je kunt ook vooraf kiezen voor een verhaal dat je achteraf ter plaatse concreet uitwerkt en voorziet van beelden. In het kader van de aanmaak van een videofilmpje voor de Gloobfanfare werd voor het eerste leerjaar het verhaaltje van Jil en Jempy (Filippijnen) bedacht. Die laten met recyclagemateriaal een handtasje maken voor de verjaardag van mama. Zorg voor een kort en duidelijk verhaal. Het kan spannend of droevig zijn, verwondering of interesse wekken. Het kan echt gebeurd zijn of verzonnen. Belangrijk is dat het bij de doelgroep blijft hangen en dat het snel in beelden kan omgezet worden Kleren wassen (chronologisch) & Vuile kleren sorteren & Kommen vullen met water & Zeep nemen & Kleren nat maken & Kleren inzepen & Kleren uitspoelen & Aan de waslijn hangen & Was afhalen & Was opplooien, opbergen Water halen & Aan de kraan: met een jerrycan & Aan de pomp: emmer naar beneden laten en optrekken met een touw, aan een hengel draaien om de emmer boven te trekken, een zak van een binnenband van een vrachtwagen neerlaten, & In de rivier & In een beekje & Aan een bron & In de put & Met een emmer in de hand & Emmer op het hoofd & Een zak & Een jerrycan & Grote tonnen op een kar & Zelfgemaakte kar bv. om twee jerrycans mee te vervoeren & Mand op de rug met een metalen pot & Een rugzak om met water te vullen waar een buisje aan zit en waaraan je direct kan drinken & Drinkbus & Ezel of andere (last)dieren & Manden met doeken op je rug gebonden & Bamboestok gevuld met water Zuiver water <-> Vuil water & Vuile plas & Water van een meer & Water uit de rivier & Water van de regenpomp & Water uit een bron & Water uit een tuinslang & Water uit een brandweerauto of tankwagen & Water uit een reservoir & Water uit een aquarium & Water van het zwembad Regenwater en zuiver water & Wat kan je drinken? & Welk water kan je niet drinken? & Wanneer gebruik je regenwater? & Wanneer gebruik je kraantjes- of flessenwater? Regenwater Zuiver water Planten gieten Drinken Poetsen Tanden poetsen Auto wassen Groenten wassen Terras schuren Eten maken 35

11 34 & Planten water geven: emmer water aan de regenpomp halen om in de tuin de planten te gieten, met de tuinslang? Een gietertje, planten buiten in de regen zetten, & Schoenen poetsen met water & Vervoermiddel (fiets, moto, auto, bus,...) wassen: wanneer? Hoe? Met emmer en spons, vod, & Ramen wassen & Dweilen Spelen in water & Zwemmen: graag/ niet graag zwemmen, bang, duiken, springen, plonzen, zwembandjes, zwemmuts, & Bootje varen & Roeien & Kano varen & Duiken & Van de startblokken springen & Met zwembandjes & In het zwembad & In een meer of een riviertje & Plonzen in het water & Een badeendje & Een tractorband & Vissen: hengelen in een riviertje, van op een boot Zich wassen (chronologisch) & Water halen & Kleren uitdoen & Kleren ophangen of wegleggen & Je nat maken & Je haar nat maken & Inzepen & Afspoelen & Afdrogen & Aankleden & Je mooi maken & Je haren kammen & In de spiegel kijken Bij de uitwerking van je verhaal kan je impliciet of expliciet een boodschap meegeven. Dat kan een boodschap zijn die je zelf kiest. Het kan ook een boodschap zijn van kinderen in het Zuiden of vanwege het project. Het fotopakket kinderen spelen van Wereldwerkplaats toont spelende kinderen in verschillende landen en bevat meerdere foto s van Olive die speelt in de Centraal Afrikaanse Republiek. Kinderen van hier kunnen na waarneming van de foto s de impliciete boodschap expliciteren dat kinderen overal graag spelen en dat je niet veel nodig hebt om fijn te spelen Scenario Ga je werken met of zonder scenario? Kies je voor een open of meer gesloten scenario? Er zijn veel varianten mogelijk. Je kunt veel aan het toeval overlaten of zo veel mogelijk op voorhand vastleggen. Een vaak gebruikt scenario is een dag van een kind in beeld brengen. Een reeks beelden worden dan in chronologische volgorde gezet. Je kunt focussen op de kracht, zelfstandigheid en vindingrijkheid van de kinderen in het Zuiden. Je hebt dan niet echt een verhaal nodig, wel aanvullende informatie om bij de beelden te vertellen. Bedenk dat een dag uit het leven van een kind in beeld brengen of samen met kinderen over een situatie rapporteren, meer dan één dag van je beschikbare tijd vraagt. Door je vooral op de inhoud te richten, vergeet je soms dat de vorm bepaalt of je verhaal goed overkomt. Het kan daarom belangrijk zijn om op voorhand aan de hand van een scenario te bepalen wat en hoe je de werkelijkheid in beeld wil brengen. Een scenario bestaat uit een overzicht van de scènes. Bij een scène kan je volgende aspecten omschrijven: & Plaats of locatie waar de scène zich afspeelt: in de keuken, in de wasruimte, op straat, bij of in de school, in de tuin, in de natuur,. & Betrokken personen: één kind alleen, een jongen met zus, een kind met zijn/ haar vriendjes, mama of beide ouders, juf, burgemeester,. & Acties of handelingen: wat er gedaan, getoond, gezegd wordt door de betrokkenen; & Welke standpunten of perspectieven wenselijk zijn: close-up, overzicht, vogelperspectief, kikkerperspectief,... (zie verder bij beeldcompositie). Je kan uiteraard ter plaatse altijd afwijken van je scenario. Het scenario kan een checklist zijn om na te gaan of je alle beelden hebt die je later wil verwerken De reis zelf Hoeveel tijd je wil/kunt investeren in het aanmaken van je beelden hangt samen met het doel en de duur van je reis. 11

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Inspiratielijst. NokNok

Inspiratielijst. NokNok Inspiratielijst NokNok 2012 1 Colofon De Inspiratielijst NokNok is een project van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS Aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Steunpunt NT2 Leuven, 2002 Auteurs: Lay-out: Griet Ramaut

Nadere informatie

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN Auteur: Hannelore Lambrighs Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright Hannelore Lambrighs CVA,

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Brede schouders: een werkboek. Veerle Ernalsteen

Brede schouders: een werkboek. Veerle Ernalsteen Veerle Ernalsteen Colofon Auteur: Veerle Ernalsteen Met medewerking van Kaat Delrue, Katrijn Kelchtermans, Barbara Linsen, Kristel Luyckx, Filip Paelman, Sven Sierens, Stijn Suijs, Hilde Van Lysebettens

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie