Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):"

Transcriptie

1 Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen Mariska Huijgen* De Wegwijzer Aline Dijkema De Grondtoon Lammie Geuchies De Vlucht Janneke Heinen* De Ark Ver. Voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Wil Houwen Het Talent Menda Akkerman Bavinckschool Heske van Diermen* Groenschool Peronne van Twillert* Calvijnschool Ver. Voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk Dineke van Lissum* Eemdijk Carolien Poort* secr. Vuronger 20

2 Gezin School Kerk Leesrooster Elia Zondag 1 februari 2015 Zondag 8 februari

3 Het is deze week weer Gezin School Kerk-week! Voor velen een bekend begrip. Een week lang gaat het op alle scholen in ons dorp over hetzelfde thema en in alle kerken wordt zondag 8 februari een afsluitende dienst gehouden! Dit leesrooster is bedoeld voor thuis. Voor het gezin. Om samen met elkaar aan tafel, of voor het naar bed gaan met uw kind(eren) ook het gesprek over de lessen uit het leven van Elia aan te gaan. Achter in dit leesrooster vindt u ook de teksten van de psalmen en liederen die de kinderen leren. De werkgroep hoopt van harte dat u deze week zo met elkaar kunt praten en bemoedigd wordt, door de verhalen uit de Bijbel over het leven van Elia. Is er iets wat u moeilijk vindt, of vragen bij heeft? Kom zondag in één van de kerken en vraag daar of een commissielid u verder kan helpen. De werkgroep GSK wenst u allen een gezegende week! Ds. C. M. van der Klis, ds. R.J. van Elderen, ds. J.J. Schreuder, Dineke van Lissum, Maartje van Kesteren, Mariska Huijgen, Janneke Heinen, Heske van Diermen, Peronne van Twillert en Carolien Poort 3

4 Zondag 1 februari 2015 Elia, profeet van God in een donkere tijd De komende dagen gaan we thuis, op school en in de kerk horen over Elia. Hij is een heel belangrijke profeet geweest. Hij moest vertellen wat de HEER, de God van Israël, vond van wat er bij zijn volk gebeurde. Hij sprak niet alleen namens de HERE God, hij liet ook indrukwekkende dingen gebeuren. Op een dag staat Elia opeens voor Achab, de koning van Israël. Hij zegt: De komende jaren valt er geen regen. Het land wordt zelfs niet nat van de dauw. Behalve als ik het zeg. Elia zegt dit alsof hij zelf God is. Hij weet zeker dat God het zo wil. Maar waarom? Als er geen regen valt, kan er op het land niets groeien. Dan is er geen gerst en geen tarwe, om brood van te maken. Vruchtbomen leveren niets op. Voor het vee is er geen groen gras. Dan wordt alles dor en krijgen mensen en dieren honger. Waarom gebeurt dit? Elia zegt dit tegen de koning, omdat het een donkere tijd is. Heel veel mensen geloven niet meer dat de HEER alleen God is en dat alleen Hij hen gelukkig kan maken. Ze gaan hun geluk zoeken bij andere goden. Die heten Baäl en Asjera. Koning Achab doet erg z n best om deze goden in zijn land te laten dienen, in plaats van de HEER. En 4

5 Achabs vrouw, Izebel, probeert zelfs de profeten van de HEER allemaal te laten vermoorden! Alle mensen in Israël moeten geloven dat Baäl en Asjera zorgen dat de zon op tijd schijnt en het op tijd ook regent. Ze moeten allemaal denken: Als we die goden maar dienen, dan zullen we het goed hebben. Elia is profeet van de HEER. Koningin Izebel wil dus ook hem vermoorden. Elia laat zich door haar niet tegenhouden. Hij durft wel naar Achab te gaan. Hij weet dat wat hij doet heel belangrijk is. De HEER zal laten zien dat alleen Hij echt God is. Als ze denken dat Baäl en Asjera hen zullen helpen, zullen ze merken dat er geen regen komt, en ze honger krijgen. Ze moeten vóelen dat ze verkeerd bezig zijn. Als je er goed over nadenkt, kan je begrijpen dat dit niet alleen maar een straf is. De HEER houdt zo veel van hen, dat Hij hen wil laten stoppen met het dienen van afgoden. Hij wil dat ze weer van Hem houden en op Hem vertrouwen. Want alleen Hij kan mensen gelukkig maken, nu en voor altijd. Na lange tijd (het is dan een paar jaar later!) geeft God weer regen, als Elia daarom vraagt. En vlak daarvoor zullen de Israëlieten op hun knieën vallen en uitroepen: De HEER is God! Ook vandaag denken veel mensen dat ze gelukkig kunnen worden zonder de Here God. Weet je daar een voorbeeld van? Waarom kan alleen de HEER ons echt gelukkig maken: nu en voor altijd? Bijbelgedeelte: 1 Koningen 16 : en 17 : 1 5

6 Maandag 2 februari De profeet Elia Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan 1 Kon. 17 : 5 Het zal je maar gezegd worden: Ga naar de Koning en zeg dat er de eerstkomende jaren geen dauw of regen meer komt! Zie je jezelf al staan voor Koning Willem Alexander? Zou je er wel naar toe durven gaan? Elia krijgt de taak om deze boodschap aan koning Achab over te brengen. En dat is niet niks, jaren zonder dauw of regen. Geen regen betekent dat er niets kan gaan groeien, dat er niets geoogst kan worden en dat er dus geen eten is voor de mensen. Hoe denk je dat de koning zal reageren als Elia met deze boodschap bij hem komt? Nadat Elia bij de Koning is geweest richt de Here God zich opnieuw tot hem. Hij wijst Elia een schuilplaats en Elia luistert naar Hem. Hij weet dat hij op de Here God kan vertrouwen. In de bijbel (NBV) staat dat Elia zich terugtrekt bij een wadi, dat is een dal met een droge rivierbedding in woestijnachtig gebied, die zich in de regentijd snel met water vult. Elia kan drinken uit de rivier en de Here God stuurt raven die elke ochtend en elke avond brood en vlees komen brengen. Zo goed zorgt de Here God voor Elia. Hij krijgt genoeg te eten en te drinken. Deze God zorgt ook voor jou en je familie. Op welke manier kun je zien dat de Here God ook voor jou zorgt? Misschien lezen jullie dit stukje wel nadat jullie hebben gegeten of voor het slapen gaan. Op elk moment van de dag is de Here God bij je en zorgt hij voor jou, genoeg redenen voor dankbaarheid! 6

7 Bijbelgedeelte: 1 Koningen 17 : 1 6 7

8 Dinsdag 3 februari 2015 Elia en de weduwe van Sarefat Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: "Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien." 1 Kon. 17 : 8 en 9 Wat zou jij doen? Als je nog maar één euro hebt en je wilt er net iets lekkers voor kopen en iemand vraagt of je iets wilt geven voor een goed doel. Zou jij je laatste euro geven? Gisteren hebben jullie gelezen dat Elia zich heeft teruggetrokken bij de wadi Kerit. Daar zorgt de Here God heel goed voor hem. Maar na een hele poos, als het nog steeds niet heeft geregend, stroomt er geen water meer door de beek. De Here God zegt tegen Elia: Ga nu naar een dorp in een land wat een stukje buiten Israël ligt. In dat dorp, Sarefat, woont een vrouw die geen man meer heeft. Ze is weduwe. Ze heeft alleen nog een zoon. Deze vrouw zal voor je zorgen. Ook nu is Elia gehoorzaam. Ook al weet hij helemaal nog niet wie de vrouw is die voor hem moet zorgen. Zou ze wel genoeg te eten hebben voor Elia? Elia is bijna in Sarefat gekomen. Hij is al bij de poort. "Mevrouw, mevrouw! Heeft u misschien een beetje water voor mij? U kunt het wel hierin doen!" Dat wil de vrouw wel. De man heeft vast een lange reis achter de rug. Ze was net bezig om hout te zoeken, dan kan ze een vuurtje maken voor het eten. "O, kunt u ook meteen een beetje brood voor me meenemen? "De vrouw draait zich om. Haar ogen staan verdrietig. "Ik heb helemaal geen brood! Ik heb alleen nog maar een klein beetje meel en een paar druppels olie in mijn fles. Daarmee ga ik het laatste brood maken voor mijn zoon en mij. Daarna is alles op, dan zullen we sterven van de honger." 8

9 Hoe kan God nu tegen Elia zeggen dat deze vrouw voor hem zal zorgen? Ze heeft niet eens eten voor zichzelf! Maar de Here God kan alles. Dat zul je wel merken! "Wees maar niet bang. Ga maar doen wat je van plan was. Maar maak eerst voor mij wat te eten en daarna pas iets voor uzelf en uw zoon. Want de Here God zegt: Het meel en de olie zullen niet op zijn als u klaar bent. U zult er net zo lang brood mee kunnen maken tot de Here God weer regen geeft." De vrouw heeft alles gehoord. Zou ze doen wat Elia zegt? Zou ze de woorden van de profeet geloven? Zou ze vertrouwen op de Here God? Ze gaat meteen aan het werk! Ze neemt het laatste meel uit de pot. Ze giet het laatste beetje olie uit de fles en bakt er een broodje van voor Elia. Maar kijk nu! Er zit wéér meel in de pot en wéér olie in de fles. Ze kan nóg een brood bakken en de volgende dag weer. De Here God doet élke dag een groot wonder! Wat is de vrouw blij! De Here God zorgt op deze bijzondere manier voor haar en haar zoon en Zijn knecht Elia. God zorgt elke dag weer. Heb jij wel eens iets bijzonders met God meegemaakt in je leven? Bijbelgedeelte: 1 Koningen 17:7-16 9

10 Woensdag 4 februari 2015 Elia op de Karmel U moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. 1 Kon. 18: 24 Dit verhaal gaat over een nep-god. Kunnen wij ook wel eens een nep-god hebben? Geef eens een voorbeeld? Als boodschapper van God moest Elia naar koning Achab gaan en vertellen dat God weer regen zou geven. God wilde ook laten zien aan iedereen dat Hij de enige echte God was. Daarom moest Koning Achab alle mensen oproepen en alle profeten van de Baal laten komen. Dat waren er heel veel. Iedereen kwam naar de berg Karmel. Elia vertelde aan de mensen dat ze moesten kiezen voor de echte God en dat ze alleen deze God moesten volgen. De mensen zeiden niets en bleven stil. Toen kwam Elia met een heel bijzonder plan. Hij vroeg om twee stieren. Eén stier voor de profeten van Baäl en de andere stier voor Elia. Het zou een soort wedstrijd worden. De stieren moesten geslacht en op hout worden gelegd, maar niemand mocht het hout aansteken en vuur maken. Het was juist de bedoeling dat God voor vuur zou zorgen of Baäl natuurlijk. Spannend hoor! Of eigenlijk helemaal niet spannend, want Elia wist natuurlijk allang wie er zou winnen! Maar de stieren werden gebracht en de profeten van Baäl mochten zelfs kiezen welke stier zij graag wilden hebben. Zij zouden eens eventjes aan iedereen laten zien dat Baäl, hun god, zou winnen. Van s morgens tot s middags riepen ze tot Baäl: Antwoord ons! Er kwam geen antwoord Ze hinkelden om het altaar heen en er gebeurde niks. Elia begon zelfs te plagen: Misschien moeten jullie wat harder roepen, hij is toch een god? Misschien hoort hij het niet, misschien slaapt hij nog of zit hij na te denken. Misschien is hij op reis! De profeten van Baäl gingen nog harder roepen, ze deden ontzettend 10

11 hun best om Baäl aan te roepen. Ze probeerden van alles, maar Baäl antwoordde niet. Er was helemaal niks te horen. Elia stond bij het altaar van de Here God. Dit altaar hadden ze helemaal stukgemaakt, maar Elia maakte het altaar weer klaar met twaalf stenen. Om het altaar heen maakte hij ook nog een soort gleuf waar water in kon. Er kwam hout op het altaar en de stier werd in stukken boven op het altaar gelegd. Toen deed Elia iets heel vreemds.. Hij liet vier kruiken met water halen en hij liet al het water over het altaar gooien. Dit deed hij niet één keer, niet twee keer, maar zelfs drie keer. Het altaar was kletsnat en de gleuf er omheen was volgestroomd met water. Toen moest God vuur geven. Wat denk je, kan iets wat nat is goed branden? Hij zei tegen God: Laat zien dat U God bent in Israël en dat ik Uw knecht ben en dat alles wat ik doe van U is. Antwoord mij. Weten jullie wat er gebeurde? Er kwam vuur uit de hemel en het hele altaar, de stier, het hout, de stenen en de aarde werden helemaal verteerd, alles was weg. Zelfs het water rondom het altaar. Alles, maar dan ook echt alles was verdwenen en iedereen had het gezien. Ze waren verbaasd, het was overduidelijk dat de God van Elia de enige echte God was. De mensen knielden en ze riepen: De Here, die is God! Ze hadden helemaal gelijk! 11

12 Donderdag 5 februari De vlucht van Elia Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? 1 Koningen 19:13 Elia is gevlucht. Izebel, de vrouw van koning Achab, wil hem doden! Dit had hij totaal niet verwacht. Elia vlucht de woestijn in, hij kan niet meer, hij is op. Hij vraagt aan God of Hij hem wil laten sterven. Hij valt in slaap, maar een engel maakt hem wakker. Naast Elia s hoofd ligt brood en staat water! Elia neemt er wat van en gaat weer liggen, maar de engel komt opnieuw en zegt dat Elia nog wat moet nemen om aan te sterken voor de reis. Nadat Elia aangesterkt is door dit bijzondere voedsel, maakt hij een reis van 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Welk volk moest ook door de woestijn trekken? En kreeg eten en drinken op een bijzondere manier van God? Als Elia bij de berg van God, de berg Horeb, aangekomen is, gaat hij daar een grot in. God vraagt aan Elia: Wat doe je hier? Elia legt uit dat het volk Israël niet gehoorzaam is en dat de profeten zijn gedood. Hij vertelt dat hij gevlucht is, omdat hij bang was, ze wilden hem ook doden! 12

13 De Here vraagt Elia naar buiten te komen. Dan gebeurt er weer iets bijzonders. De Here komt naar Elia. Eerst is er een heel sterke wind die de rotsen aan stukken slaat, maar God is niet in die windvlaag. Dan volgt er een aardbeving, maar God is ook niet in de aardbeving. Dan is er vuur, maar ook daar is God niet. Na dit alles volgt er een zacht briesje, als Elia dit hoort slaat hij zijn mantel voor zijn gezicht en komt naar buiten. Waarom zou Elia de mantel voor zijn gezicht houden? God was in dat briesje en zegt tegen Elia dat hij terug moet gaan. Hij krijgt een nieuwe opdracht. Hij mag zijn opvolger tot profeet zalven. Dat is Elisa. Bijbelgedeelte: 1 Koningen 19:

14 Vrijdag 6 februari 2015 Elisa, de nieuwe profeet Stel, je bent met vriendjes aan het buiten spelen en je moeder roept of je voor haar een klusje wil doen. Zit je net lekker in je spel, en dan moet jij je vriendjes achterlaten en naar huis gaan! Daar zit je toch niet op te wachten? Weet je nog? Toen Elia een poos geleden, bij de berg Sinai was, had de Here God een boodschap voor hem. Hij moest Elisa zalven tot profeet. Elisa, de zoon van Safat, moet na hem profeet zijn in Israel. Elia heeft dat vervolgens gedaan. Hij ging naar het dorp Abel- Mehola, waar hij zag dat Elisa aan het ploegen was. Elia liep naar Elisa toe, trok zijn profetenmantel uit, en legde die om de schouders van Elisa. Dat hij Elisa dan ook echt zalfde, lezen we niet in de Bijbel. In ieder geval begrijpt Elisa meteen wat Elia bedoelt. 14

15 Om over na te denken: Elia vraagt Elisa niet zomaar iets! Hij vraagt Elisa om alles achter te laten en profeet te worden. Dit is niet zomaar een klusje, maar een klus voor de rest van zijn leven! Elisa neemt vervolgens afscheid van zijn ouders, en geeft een (afscheids)maaltijd voor iedereen die hij kent. Daarna gaat hij met Elia mee op reis. Hij weet niet waarheen, en hij weet ook niet wat hij moet doen. Hij weet alleen dat hij profeet van God mag zijn! Bijbelgedeelte: 1 Koningen 19 :

16 Zaterdag 7 februari 2015 Elia s opvolger Elia en Elisa zijn samen op weg. Elisa weet dat er iets heel bijzonders staat te gebeuren. Daar gaan ze dus, met zijn tweeën; naar de Jordaan. Vijftig profeten uit Jericho lopen achter hen aan. Zij willen zien wat er met Elia gaat gebeuren. Ze blijven op een afstand. Elia en Elisa lopen samen naar de Jordaan. Bij de rivier gekomen, weet Elia dat hij naar de overkant moet. Dat heeft de Here God tegen hem gezegd. En hij weet ook hoe hij aan de overkant moet komen. Hij doet zijn profetenmantel uit en slaat daarmee op het water. Wat er nu allemaal gebeurt, is haast te wonderlijk om te begrijpen. Eerst komt er een pad, dwars door de Jordaan, op de plaats waar Elia op het water heeft geslagen met zijn mantel. De beide mannen lopen over het pad naar de overkant, alsof er niets bijzonders aan de hand is. Dan stroomt de Jordaan weer gewoon verder, alsof er net niets gebeurd is. Elia zegt tegen Elisa dat hij iets wensen mag voordat hij weg gaat. Elisa vraagt: Laat me toch een goede opvolger van u worden. Dit wenst hij omdat hij zo het moeilijke profetenwerk kan doen zoals de Here God het wil. Elia vindt dat een moeilijke wens, eigenlijk kan alleen God dat geven. Elia belooft dat de wens van Elisa vervult zal worden, als hij ziet dat Elia naar de hemel gaat. Even later begint het te stormen. Plotseling komt er een soort bliksemstraal naar beneden, een fel licht schiet naar de aarde. In dat licht gaat een wagen met paarden ervoor naar Elia toe. Het lijkt alsof er overal vlammen om de wagen en de paarden zijn. Elia stapt in deze wagen en gaat ermee omhoog. Maar Elisa ziet hem gaan! Daarna komt er een wolk tussen hen in en ziet Elisa niets meer. De storm houdt ook weer op. Elia is naar de hemel gegaan. En op een manier zoals nog nooit iemand naar de hemel is gegaan! 16

17 Bijbelgedeelte: 2 Koningen 2: 11 en 12 17

18 W De W is van WIJSHEID Welke woorden passen bij vandaag? Weglopen Wafels Welles! Wonderlijk WC Weekend Welkom Waardeloos Winter Waarom? Weigeren Vandaag wil ik tegen God zeggen: Wat vind je de leukste manier van reizen: * Auto * Kameel * Lopend * Luchtballon * Motor * Fiets * Trein 18

19 Onderbouw: Psalm 136 : 1 en Lied Karmel Oude Berijming Looft den HEER, want Hij is goed; Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. Gereformeerd Kerkboek Looft de Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Nieuwe Berijming Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 37. Karmel (Jan Visser) 1. Wat maak je allemaal 2. Elia weet het wel, een vreselijk kabaal Hij spot en speelt een spel. Wat springen jullie rond Zijn God is God alleen, en wat een grote mond! dat zien we zo meteen. Maar, o wat een verdriet, Elia is niet bang, die Baäl hoort je niet. hij gaat z n eigen gang. Misschien is-ie op reis Hij roept tot God die leeft, Of wie weet van de wijs. of Hij het vuur nu geeft. Refrein: God is mijn God die leeft, die naar mij luistert en antwoord geeft. Zowaar Hij leeft en zowaar ik Hem dien, laat Hij het vuur uit de hemel zien. Refrein: 3. Elia de profeet, Hij bidt en kijkt en weet: Het wolkje is nog klein, maar regen zal er zijn! Refrein: 19

20 Bovenbouw: Psalm 135 : 3 en Lied Hij alleen (OWK 139) Oude Berijming God is groot; ik weet dat Hij Hoger is dan alle goôn; Onze God voert heerschappij; Hij beheerst van Zijnen troon Hemel, afgrond, zee en aard'; God is aller hulde waard. Gereformeerd Kerkboek Ja, ik weet: groot is de Heer, die geen god naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem. Nieuwe Berijming Boven al wat blinkt in eer, boven alle machten uit, is de HEER een enig Heer. Hij volvoert wat Hij besluit. Hemel, aarde, zee en land, zelfs de oervloed dwingt zijn hand. 139 Hij alleen (Pieter van Maastricht) De God van Abraham, Hij heeft de hemel en aarde geschapen Isaäk en Jacob, en zijn volk uit de slavernij bevrijd. de God van Adam en Eva, Hij heeft geantwoord met vuur uit de van Jozua en Job. hemel De God van David, en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef daar vertrouw ik op! Refrein: Want Hij alleen (Hij alleen) en niemand anders (niemand anders) Hij alleen (Hij alleen) is de ware God! Refrein: Want Hij alleen (Hij alleen) en niemand anders (niemand anders) Hij alleen (Hij alleen) is de ware God! 20

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het gezegende Leven Evangeliegemeente De

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus

Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus Vrijdag en zaterdag 6 en 7 augustus Vanmorgen stappen we om 6 uur in de auto en gaan met Zamira richting Kosovo. Het is een rit van ongeveer 6 uur. Ik kan mij nog herinneren dat tijdens de oorlog in Kosovo

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water Overzicht week 12 Thema: Door het water De kleurenplaat: De walvis Deze week: Begin lente (21 maart) dag en scheurplaat dagopening verhaal extra maandag 15 maart Hier moet iets gebeuren... Kleurenposter:

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie