BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Ibandronic Acid Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd (gebruikt bij de behandeling van osteoporose). Het bevat ibandroninezuur. Het bevat geen hormonen. Ibandronic Acid Sandoz kan het botverlies keren door verder botverlies tegen te houden en door de botmassa te verhogen bij de meeste vrouwen die het innemen, ook al zien of voelen ze zelf geen verschil. Ibandronic Acid Sandoz kan helpen om het risico op beenbreuken (fracturen) te verlagen. Het is bewezen dat Ibandronic Acid Sandoz wervelfracturen vermindert, maar voor heupfracturen is dat niet bewezen. Ibandronic Acid Sandoz wordt u voorgeschreven om osteoporose te behandelen omdat u een verhoogd fractuurrisico loopt. Osteoporose is een aandoening waarbij de beenderen dun en zwak worden, en komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze. Bij de menopauze stoppen de eierstokken met de productie van het vrouwelijke hormoon oestrogeen, dat helpt om het skelet gezond te houden. Hoe vroeger een vrouw de menopauze bereikt, hoe groter is het risico op fracturen door osteoporose. Andere dingen die het risico op fracturen kunnen verhogen, zijn: niet genoeg calcium en vitamine D in de voeding roken of te veel alcohol drinken niet genoeg wandelen of andere gewichtdragende oefeningen doen een familiale voorgeschiedenis van osteoporose

2 Veel mensen met osteoporose hebben geen symptomen. Als u geen symptomen hebt, weet u misschien niet dat u de aandoening hebt. Maar als u osteoporose hebt, kunt u gemakkelijker een been breken als u valt of als u zich verwondt. Een gebroken been na de leeftijd van 50 jaar kan een teken zijn van osteoporose. Osteoporose kan ook rugpijn, inkrimping van de lichaamslengte en een gekromde rug veroorzaken. Ibandronic Acid Sandoz voorkomt verlies van bot door osteoporose en helpt om opnieuw bot aan te maken. Daardoor vermindert Ibandronic Acid Sandoz de kans dat het bot gaat breken. Een gezonde levenswijze zal ook helpen om het meeste baat te halen uit uw behandeling. Dat omvat een gezonde voeding die veel calcium en vitamine D bevat, wandelen of andere gewichtdragende bewegingen, niet roken en niet te veel alcohol drinken. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. U hebt bepaalde problemen met uw slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) zoals een vernauwing of slikmoeilijkheden. U kunt niet minstens één uur (60 minuten) aan een stuk staan of zitten. U hebt een laag calciumgehalte in uw bloed of hebt dat gehad. Raadpleeg uw arts. Geef Ibandronic Acid Sandoz niet aan kinderen of adolescenten. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Sommige mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn als ze Ibandronic Acid Sandoz innemen. Overleg met uw arts: als u stoornissen van het mineraalmetabolisme vertoont (zoals vitamine D- tekort) als uw nieren niet normaal werken als u slik- of spijsverteringsproblemen hebt als u tandheelkunde ondergaat of moet ondergaan, moet u de tandarts zeggen dat u wordt behandeld met Ibandronic Acid Sandoz Er kan irritatie, ontsteking of verzwering van de slokdarm (de buis die uw mond verbindt met uw maag) optreden, vaak met symptomen van hevige pijn in de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel en/of drank, ernstige misselijkheid of braken, vooral als u geen vol glas niet-bruisend water drinkt of als u binnen een uur na inname van Ibandronic Acid Sandoz gaat liggen. Als u die symptomen ontwikkelt, moet u meteen met uw arts spreken. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Ibandronic Acid Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vooral:

3 supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten, omdat zij invloed kunnen hebben op de effecten van Ibandronic Acid Sandoz aspirine en andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID s) (zoals ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen) kunnen de maag en de darmen irriteren. Bisfosfonaten zoals Ibandronic Acid Sandoz kunnen dat ook doen. Wees dus bijzonder voorzichtig als u pijnstillers of ontstekingsremmers inneemt terwijl u Ibandronic Acid Sandoz inneemt. Na het inslikken van uw maandelijkse Ibandronic Acid Sandoz tablet, moet u 1 uur wachten voor u een ander geneesmiddel inneemt, met inbegrip van tabletten of geneesmiddelen tegen indigestie, calciumsupplementen of vitamines. Waarop moet u letten met eten en drinken? Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in met voedsel. Ibandronic Acid Sandoz is minder doeltreffend als het met voedsel wordt ingenomen. U mag niet-bruisend water drinken, maar geen andere dranken (zie 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?). Zwangerschap en borstvoeding Neem Ibandronic Acid Sandoz niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft, moet u die misschien stopzetten om Ibandronic Acid Sandoz in te nemen. Rijvaardigheid en het gebruik van machines U mag rijden en machines gebruiken omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat Ibandronic Acid Sandoz invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en vermogen om machines te gebruiken. Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Ibandronic Acid Sandoz bevat een stof, lactose genaamd. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering van Ibandronic Acid Sandoz is één tablet eenmaal per maand. Inname van uw maandelijkse tablet Het is belangrijk deze instructies zorgvuldig na te leven. Ze dienen om ervoor te zorgen dat uw Ibandronic Acid Sandoz tablet snel in uw maag komt, zodat er minder kans is dat ze irritatie zal veroorzaken. - Neem één Ibandronic Acid Sandoz 150 mg tablet in eenmaal per maand. - Kies een dag van de maand die u gemakkelijk kunt onthouden. U kunt ofwel een bepaalde datum kiezen (zoals de 1e van elke maand) of een bepaalde dag (zoals de

4 eerste zondag van de maand) om uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in te nemen. Kies de datum die het best aansluit bij uw routine. - Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in minstens 6 uur nadat u voor het laatst iets hebt gegeten of gedronken, behalve niet-bruisend water. - Neem uw Ibandronic Acid Sandoz tablet in - bij het opstaan s morgens en - voor u iets anders eet of drinkt (op een lege maag) - Slik uw tablet in met een vol glas niet-bruisend water (minstens 180 ml). Neem uw tablet niet in met mineraalwater, vruchtensap of een andere drank. - Slik uw tablet in haar geheel in - de tablet niet kauwen, pletten of in uw mond laten oplossen. - Het volgende uur (60 minuten) na inname van uw tablet - mag u niet gaan liggen. Als u niet blijft staan of zitten, zou een gedeelte van het geneesmiddel terug naar uw slokdarm kunnen lekken - mag u niets eten - mag u niets drinken (behalve niet-bruisend water als u het nodig hebt) - mag u geen andere geneesmiddelen innemen - Als u een uur gewacht hebt, mag u voor het eerst die dag eten en drinken. Als u hebt gegeten, mag u gaan liggen als u dat wenst en mag u eventuele andere geneesmiddelen innemen die u nodig hebt. Neem uw tablet niet in bij het slapengaan of voordat u opstaat. Verdere inname van Ibandronic Acid Sandoz Het is belangrijk Ibandronic Acid Sandoz verder elke maand in te nemen zolang uw arts het u voorschrijft. Ibandronic Acid Sandoz kan osteoporose alleen behandelen zolang u het blijft innemen. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u per vergissing meer dan één tablet hebt ingenomen, moet u een vol glas melk drinken en meteen met uw arts spreken.

5 Wanneer u te veel van Ibandronic Acid Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Breng uzelf niet aan het braken en ga niet liggen - Ibandronic Acid Sandoz zou dan uw slokdarm kunnen irriteren. Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u vergeet uw tablet op de ochtend van de gekozen dag in te nemen, mag u de tablet niet later die dag innemen. In plaats daarvan moet u op uw kalender kijken wanneer u uw volgende dosis zou moeten innemen. Als u uw volgende dosis al over 1 tot 7 dagen moet innemen. U moet dan wachten tot het tijd is voor uw volgende geplande dosis en die neemt u dan in zoals normaal. Ga daarna verder met één tablet eenmaal per maand in te nemen op de geplande dagen, die u op uw kalender hebt aangeduid. Als u uw volgende dosis pas na meer dan 7 dagen moet innemen. U neemt dan één tablet in de volgende ochtend na de dag dat u het zich herinnert. Ga daarna verder met één tablet eenmaal per maand in te nemen op de geplande dagen, die u op uw kalender hebt aangeduid. Neem nooit twee Ibandronic Acid Sandoz tabletten in dezelfde week in. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Ibandronic Acid Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Die bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt worden gedefinieerd: - zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10 - vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de niet-bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald. Bijwerkingen die vaak optreden, zijn zuurbranden, indigestie, diarree, maagpijn en misselijkheid. Ibandronic Acid Sandoz kan ook de slokdarm irriteren, hoewel u dat gewoonlijk kunt vermijden door uw tablet in te nemen zoals beschreven in deze bijsluiter. Als u symptomen krijgt zoals hevige pijn in de borstkas, hevige pijn na het inslikken van voedsel of drank, ernstige misselijkheid of braken, moet u de inname van Ibandronic Acid Sandoz stopzetten en meteen contact opnemen met uw arts. Andere bijwerkingen die vaak optreden, zijn uitslag, spierkrampen, pijn in de spieren en de gewrichten en hoofdpijn.

6 Mogelijke bijwerkingen zijn ook griepachtige symptomen (pijn, gevoel van ongemak, vermoeidheid), die gewoonlijk licht en van korte duur zijn en snel verdwijnen na inname van de eerste dosis. U zou dus in staat moeten zijn om Ibandronic Acid Sandoz verder in te nemen. Spreek met uw arts als sommige bijwerkingen hinderlijk worden of lang duren. Bijwerkingen die soms optreden, zijn duizeligheid, rugpijn en winderigheid. Bijwerkingen die zelden optreden, zijn zwelling en jeuk van het gezicht, de lippen en de mond. Zelden treedt een ongewone breuk van het dijbeen op, vooral bij patiënten die een langetermijnbehandeling voor osteoporose krijgen. Neem contact op met uw arts als u pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies krijgt, omdat dat een vroeg teken van een mogelijke breuk van het dijbeen kan zijn. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is ibandroninezuur. Eén tablet bevat 150 mg ibandroninezuur (als natriumibandronaatmonohydraat). De andere stoffen in dit middel zijn: Kern van de tablet: povidon, microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd maiszetmeel, crospovidon, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, glyceroldibehenaat. Omhulling: Opadry OY-LS (wit II) bestaande uit: hypromellose, lactosemonohydraat, titaandioxide (E171), macrogol Hoe ziet Ibandronic Acid Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

7 Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, dubbelbolle tabletten. Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in een kartonnen doos met het geschikte aantal (1, 3 of 6 tabletten) PA/aluminium/pvcaluminiumfolie blisterverpakkingen (alu-alu-blisterverpakking) met een bijsluiter met instructies. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Sandoz nv, Telecom Gardens, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde Fabrikant: Pharmathen S.A 6 Dervenakion Str Pallini, Attiki Griekenland Afleveringswijze: Op medisch voorschrift Registratienummer: BE Dit geneesmiddel is goedgekeurd in lidstaten van de EER onder de volgende namen: Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2010.

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol Sandoz Business use only Page 1 of 9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tempocol maagsapresistente zachte capsules Pepermuntolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IPPRACID 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Cinnarizine 25 PCH, 25 mg Cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1207 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS ZYBAN Zyban 150 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte Bupropionhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Picoprep, poeder voor drank. Natriumpicosulfaat Magnesiumoxide, licht Watervrij citroenzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Picoprep, poeder voor drank. Natriumpicosulfaat Magnesiumoxide, licht Watervrij citroenzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Picoprep, poeder voor drank Natriumpicosulfaat Magnesiumoxide, licht Watervrij citroenzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg Eplerenon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT L-Thyroxine Christiaens 25 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 50 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 75 microgram (mcg), tabletten

Nadere informatie

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten Gestodeen en Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster. Cerazette, 75 microgram filmomhulde tabletten desogestrel

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster. Cerazette, 75 microgram filmomhulde tabletten desogestrel 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruikster 75 microgram filmomhulde tabletten desogestrel Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BELLOZAL 20 MG TABLETTEN Bilastine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omeprazol ratiopharm 10 mg, Omeprazol ratiopharm 20 mg, Omeprazol ratiopharm 40 mg, omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie