WERKPLAN PO en KDV. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014"

Transcriptie

1 WERKPLAN PO en KDV Versie

2 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45

3 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang Pedagogisch beleid... 4 Voorwoord... 6 Hoofdstuk 1. Opvoedingsdoelen... 7 Hoofdstuk 2. Plaatsing Groepsindeling en personeel vierogen principe, en drie uursregeling Intake Wennen extern en intern Brengen en halen Hoofdstuk 3 De dag Dagindeling Slapen en rusten Spelen en activiteiten Uitstapjes Milieu en natuur Hoofdstuk 4 Eten & drinken Eten en drinken Dieet, allergie, andere culturen Feesten en trakteren Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden Hoofdstuk 6 Het kind Observeren en instrument Welbevinden Kind Corrigeren en belonen Omgaan met zieke kinderen Kinderparticipatie Hoofdstuk 7 De ouders/verzorgers Individuele contacten Schriftelijke informatie Ouderraad en oudercommissies Ouderbijeenkomsten Klachtenprocedure en verbeterformulieren Hoofdstuk 8 Ruimte -indeling Binnenruimten Buitenruimten Hoofdstuk 9 Veiligheid en hygiëne Brandactieplan en ontruimingsplan Bedrijfshulpverlening EHBO Veiligheid en hygiëne Jaarlijkse GGD inspectie Bijlage 1 Specifieke werkafspraken KDV Villa Picasso Bijlage 2 Specifieke werkafspraken KDV De Brink KDV en PO Bijlage 3 Specifieke werkafspraken KDV Dromenland Bijlage 4 Specifieke werkafspraken KDV Bonte Koe...35 Bijlage 5 Specifieke werkafspraken PO De Spetters (Voorhof). 37 Bijlage 6 Specifieke werkafspraken KDV de Tovertuin...38 Bijlage 7 Specifieke werkafspraken PO De Willem...39 Bijlage 8 Specifieke werkafspraken PO De Hoftuyn Bijlage 9 Specifieke werkafspraken KDV Diakonijntje.42 Bijlage 9 Procedure relatieproblemen tussen ouders/verzorgers 44 Pagina 3 van 45

4 Pagina 4 van 45

5 Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. Het is geen reële verwachting dat de vrucht van een Berk zal uitgroeien tot een volwassen Eik. Dit proberen te forceren is niet zinvol. Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Jonge bomen ontwikkelen zich op verschillende wijze. Sommige bomen hebben al snel in het voorjaar een volledig bladerdek, anderen hebben dit pas ontwikkeld aan het begin van de zomer. Acceptatie: wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Diversiteit in persoonlijkheden en onderlinge verschillen zien wij als een verrijking. In het bos staan verschillende soorten bomen. Het bos als verzameling bomen is waardevol, zoals iedere afzonderlijke boom dat ook is. Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zonder een goede en geschikte voedingsbodem groeit een vrucht niet uit tot de boom die hij in wezen is. De vrucht van een Olijfboom zal in de vochtige kleigrond niet goed gedijen. Ondersteuning: kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen. Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning. Samen met hen gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen. Dit doen wij door actief te helpen, maar ook door bewust afstand te nemen als kinderen onze hulp niet (meer) nodig hebben. De jonge boom moet nog een stevige stam gaan ontwikkelen. Wanneer de stam nog dun en kwetsbaar is, heeft hij een steunpunt nodig om niet om te waaien bij een windvlaag. Maar als de boomkweker de steunband om de stam tijdens het groeien niet verruimd dan kan dit het groeiproces belemmeren. De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kindercentrum als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindercentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Om de boomkwekerij staat een hoge heg van sterke volgroeide bomen. Deze heg vangt de eerste wind op voor de jonge bomen. Zo kunnen de jonge bomen zich goed ontwikkelen voordat zij een definitieve plek elders krijgen. Pagina 5 van 45

6 Voorwoord Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) wil kwalitatief goede opvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. SKL is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij indien daar aanleiding toe is. Een symbool ter inspiratie Bij het ontwikkelen van het pedagogisch beleid hebben wij de boom gebruikt als inspiratiebron. In eerste instantie klinkt dat wellicht vreemd. Kinderen zijn immers geen bomen. Toch zijn er interessante vergelijkingen te trekken tussen de ontwikkeling van een jonge boom en die van een kind. Uiteraard gaan deze vergelijkingen maar ten dele op, maar zij kunnen ons wel inspireren richting een levendig pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader is een pedagogisch werkplan per werksoort gemaakt. Zowel medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken. Dit is de uitgebreide versie van het pedagogisch werkplan voor onze peuteropvang (PO) en kinderdagverblijven (KDV). We beschrijven hoe wij willen werken aan de vier competenties die genoemd worden in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen. Daarnaast is ons algemeen beleid voor peuteropvang en kinderopvang hier beschreven. In de bijlagen kunnen ouders specifieke werkafspraken per locatie lezen. Het pedagogisch werkplan ligt voor ouders ter inzage op alle locaties van SKL. Ouders ontvangen standaard het pedagogisch beleid en een formulier waarmee een aanvraag voor het toezenden van het werkplan kan worden gedaan bij aanvang van het contract en/of kunnen via de website de meest recente versie downloaden. Alle protocollen waar in dit werkplan naar verwezen worden, liggen te allen tijde ter inzage op de locaties of bij het locatiehoofd. Wij willen benadrukken dat het werkplan altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wij wensen u veel leesplezier. Stichting Kinderopvang Leiderdorp Oktober 2010 Daar waar wij spreken in dit plan over ouders, worden ook verzorgers bedoeld. Pagina 6 van 45

7 Hoofdstuk 1. Opvoedingsdoelen Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. De ouders dragen de zorg voor de opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de kinderen bij SKL te maken met professionele opvoeders: de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven (prof. J.M.A. Riksen-Walraven). Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van: een gevoel van emotionele veiligheid gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie de kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken. Subdoelstellingen: Wij willen kinderen: 1. begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid 2. helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie) 3. ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie) 4. normen en waarden bijbrengen. Ad 1. Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid. De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilig gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken. Ad 2. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie). Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren kleuren), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor jezelf). Ad 3. Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie). Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kindercentrum als een samenleving in het klein waar Pagina 7 van 45

8 kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindercentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Ad 4. Wij willen kinderen normen en waarden bijbrengen. Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen (en buiten) de groep doen zich situaties voor waar van op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van groepsleiding op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van groepsleiding heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie. Wij keuren agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) af voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen waar het kind mee te maken krijgt (groepsleiding en ouders). De uitwerking van bovenstaande doelstellingen zijn in dit werkplan beschreven. Pagina 8 van 45

9 Hoofdstuk 2 Plaatsing 2.1 Groepsindeling en personeel Elk kind heeft zijn eigen stamgroep, met vaste pedagogisch medewerkers. Ieder kind heeft maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers. Per opvang dag is minimaal één van deze drie vaste pedagogische medewerkers werkzaam op de groep van het kind. Een kind maakt gedurende een week maximaal gebruik van twee stamgroepruimtes. Activiteiten in het kader van het open deuren beleid kunnen buiten deze ruimtes plaatsvinden. Kinderen kunnen op verschillende locaties/opvangsoorten worden geplaatst. Daarnaast kan een kind tijdelijk op maximaal twee stam- c.q. basisgroepen binnen een locatie worden geplaatst. De duur van de plaatsing op twee groepen moet schriftelijk worden vastgelegd. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming. SKL heeft vier peuteropvang groepen, De Kwartels (in De Brink), de Spetters (de duikboot) De Willem (Willem de Zwijgerschool) en De Vlinders (De Tovertuin), met maximaal 14 kinderen per groep in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Daarnaast heeft SKL zes kinderdagverblijven voor kinderen van 6 weken t/m 4 jaar, drie verspreid over Leiderdorp, (kinderdagverblijf Villa Picasso, De Brink, Dromenland), twee in Leiden (De Tovertuin en Diakonijntje) en één in Hoogmade (kinderdagverblijf de Bonte Koe). Er wordt gewerkt met horizontale (De Brink) en verticale groepen(villa Picasso, Dromenland, De Brink, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe). In een horizontale groep verblijven kinderen in een babygroep (ca. 0 tot 2 jaar) of een peutergroep (ca. 2 tot 4 jaar). In de babygroep verblijven maximaal 9 kinderen met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij Diakonijntje verblijven in een babygroep (0-1,5 jaar) maximaal 12 kinderen met drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op de peutergroep kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij Diakonijntje verblijven in een peutergroep (1,5-4 jaar) maximaal 16 kinderen en twee gediplomeerd pedagogisch medewerkers. De verticale groepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar, waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden. Op Dromenland, De Brink en de Bonte Koe kunnen maximaal 12 kinderen per 2 pedagogisch medewerkers opgevangen worden en op Villa Picasso maximaal 16 kinderen per 3 pedagogisch medewerkers. Op elke locatie werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers en zijn regelmatig stagiaires aanwezig. De locatie staat onder leiding van een locatiehoofd. Het locatiehoofd heeft meerdere locaties onder haar hoede. Op de dagverblijven De Brink, Dromenland en Villa Picasso is tevens een aantal uren per week een huishoudelijk hulp aanwezig. De locaties worden ondersteund door de medewerkers van het centraal bureau. Ondersteuning die geboden wordt, heeft onder andere betrekking op de planningsmogelijkheden, administratieve ondersteuning, kwaliteit en personeelszaken. 2.2 Vierogen principe, half uur - en drie-uursregeling Aan het begin en eind van de dag worden stam/mentorgroepen samengevoegd. In pauzetijd staat een pedagogisch medewerker alleen. Waar mogelijk spelen groepen samen en is er doorkijk naar elkaars groepen. Aan het begin, eind van de dag en pauze tijd wordt conform de drie-uursregeling afgeweken van pedagogisch medewerker / kind ratio. Hierbij hanteren wij de uitgangsprincipes van de wet kinderopvang. De invulling van het 4 ogen principe verschilt per locatie, deze zijn te lezen in de specifieke werkafspraken in de bijlagen van dit werkplan. 2.3 Intake De pedagogisch medewerker van de peuteropvang of het kinderdagverblijf heeft voor de startdatum een intakegesprek met de nieuwe ouders. De pedagogisch medewerkers van de groep nemen hiervoor contact op met de ouder om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met de ouders gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen. Daarnaast wordt ook aan de ouder gevraagd of er aandachtsgebieden zijn voor het kind binnen het gezin, die van invloed kunnen zijn op de opvang (bijvoorbeeld een sterfgeval, een depressieve ouder, een broertje met autisme, etc.). Aandachtsgebieden die hier naar voren komen, worden tijdens observatiemomenten meegenomen als mogelijke beïnvloeders van bepaald gedag bij een kind. Wanneer er gaandeweg de opvang Pagina 9 van 45

10 belangrijke wijzigingen zijn in de leefomstandigheden van een kind, dan worden deze genoteerd op het gegevensformulier van het kind en op dezelfde manier meegenomen in observatiemomenten van het kind. De pedagogisch medewerker maakt gebruik van een checklist (K1) zodat alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels (w.o. extra dagen en ruildagen), klachtenprocedure (4.8.2)beleid, ziekte en ongevallen (2.1.2A), voedingsbeleid (2.1.8A), wenprogramma en informatie over de oudercommissies en ouderparticipatie (zie hoofdstuk 5.2 oudercommissies)aan de orde komen en worden vastgelegd met de ouders. Samen met de ouders wordt het door de ouders vooraf aan het intake gesprek ingevulde gegevensformulier (K3) doorgenomen en aangevuld, waarin o.a. afspraken over eten, slapen, adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de pedagogisch medewerkers altijd bij de hand is. Op De Brink wordt ook nog een intake gedaan op het moment dat een baby naar de peutergroep overgaat. 2.4 Wennen extern en intern Extern In overleg met de pedagogisch medewerkers worden vanaf de plaatsingsdatum wendagen afgesproken. In de eerste twee weken zullen de wenmomenten steeds verder uitgebreid worden, afgestemd op de individuele behoeften van het kind. Pedagogisch medewerkers bieden tijdens de wenperiode vertrouwen en ondersteuning aan het kind, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep. Een kort en duidelijk afscheid van de ouders, biedt de meeste duidelijkheid voor het kind, waardoor het kind sneller kan wennen. Afspraak is, dat kinderen in principe vanaf plaatsingsdatum hele dagen mogen komen, maar dat ouders er voor mogen kiezen om de kinderen de eerste tijd te laten wennen en korter op de locatie te laten zijn. Ouders betalen het volle tarief. Intern (overgang naar een andere groep) Het wennen van kinderen wordt individueel tussen ouders en pedagogisch medewerkers van beide groepen afgestemd. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel kinderen maximaal tegelijkertijd wennen en hoeveel uur per dag dit mogelijk is. 2.5 Brengen en halen De breng- en haaltijden variëren per locatie. Deze tijden staan in de huisregels van SKL beschreven (voor ouders is op website de recente versie van huisregels te downloaden en wordt de geldende versie met het contract meegestuurd). Op de breng- en haalmomenten wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat ouders hun kind komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de opvangdag. Bij jongste kinderen wordt meestal gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje, waarin zowel ouders als pedagogisch medewerkers leuke zaken rondom het kind kunnen opschrijven. Voor de peuters wordt een plakboek/map bijgehouden van werkjes met verschillende thema s. Op vier jarige leeftijd krijgt het kind dit plakboek/map mee naar huis. Omdat de contactmomenten kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers aan te vragen. Daarnaast bieden wij jaarlijks de mogelijkheid van een gesprek dat gekoppeld is aan het observatiemoment. Hoofdstuk 3 De dag 3.1 Dagindeling Op de peuteropvang en in elk kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert elke groep een vaste ochtend/dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Omdat de dagindeling groepsafhankelijk is, zal de groepsleiding de ouders hier graag over informeren. Zie bijlagen Pagina 10 van 45

11 3.2 Slapen en rusten Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme van hun baby of jonge peuter. Baby s slapen wanneer zij behoefte hebben om te slapen. Dreumesen en peuters worden na de lunch op hun eigen slaapkamer te slapen gelegd. Heeft een kind een andere slaapbehoefte, zoals minder of niet meer slapen, dan wordt dit met de ouders besproken. Kinderen kunnen als zij moe zijn ook op de bank of in een hoekje met kussens uitrusten. Bij de peuteropvang zijn geen slaapmogelijkheden. Wel kunnen de kinderen als zij moe zijn op de bank of in een hoekje met kussens uitrusten. 3.3 Spelen en activiteiten Jonge kinderen De babygroep staat voor een groot deel van de dag in het teken van verzorging. Tijdens de verzorging wordt er met de kinderen gepraat. Er wordt regelmatig gezongen en geknuffeld. Zodra de baby s kunnen zitten, nemen ze deel aan de kring waarin liedjes worden gezongen. Het aanbod van speelgoed wordt aangepast op de leeftijd. Er wordt voldoende variatie aangeboden. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; er is water en zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. De allerkleinsten worden in de wagen gelegd. Indien de mogelijkheid zich voordoet, wordt er gewandeld met de baby s. Als het regent, worden er binnen activiteiten met de kinderen gedaan. De pedagogisch medewerkers doen regelmatig leeftijdsgerichte activiteiten, bijvoorbeeld een poppenspel en kiekeboe. Bij deze kinderen is het (kijken naar) bellen blazen favoriet. De speelkussens lenen zich goed voor het stoeien. Oudere kinderen In het dagritme is een aantal vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten in de kring. Daarnaast is er veel ruimte voor de peuters om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden. Op vaste tijden worden er leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden om bezig te zijn, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie van het aanbod. Op Villa Picasso, Dromenland, Tovertuin en de Brink hanteren we het open deuren beleid. Dit betekent dat een aantal keer per week de deuren tussen de groepen opengezet worden. Op deze manier creëer je voor de kinderen meer beweging- en speelruimte. In de groepen/hal worden door de pedagogisch medewerker verschillende activiteiten aangeboden. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteit ze mee doen, waar en met wie ze willen spelen. Daarnaast kunnen ze tussendoor veranderen van activiteit, dit biedt nieuwe spelmogelijkheden. Kinderen hebben de behoefte om de wereld om hen heen te verkennen. Wij zien de kindercentra als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Het werkt positief voor de sociale ontwikkeling, de kinderen wennen aan meerdere pedagogisch medewerker en gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen. Tijdens Open deuren wordt er specifiek rekening gehouden met de baby s. Daarnaast organiseren we speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar specifieke activiteiten gericht op deze leeftijdsgroep. Dit worden de 3+activiteiten genoemd. Kinderen krijgen moeilijker en uitdagender speel aanbod. Op de kinderdagverblijf groepen en bij de peuteropvang wordt themagericht gewerkt: de thema s worden in onderling overleg gekozen en regelmatig afgewisseld. Bij het activiteitenaanbod en thematisch werken wordt ook gebruikt gemaakt van de ontwikkelingsmethode Uk & Puk. Deze ontwikkelingsmethode is gericht op stimulering van taal- en sociale emotionele ontwikkeling. Thema s sluiten door het jaar heen aan bij de seizoenen, maar ook bij de diverse feesten en andere thema s zoals circus, dieren, etc.. De spelmaterialen en het speelgoed worden aangepast aan het thema. Ook het knutselen is gericht op het thema. Ten behoeve hiervan zijn themakisten ontwikkeld, die behalve thematisch speelgoed ook allerlei ideeën voor activiteiten bevatten. Voorbeelden van deze thema s zijn: boerderij, muziek, circus en kerst. Activiteiten binnen de peuteropvang of kinderdagverblijfgroep zijn, behalve vrij spelen waarin de fantasie en het samenspelen belangrijk zijn, ook gerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn niet verplicht: kinderen worden niet gedwongen om iets te maken of te doen maar worden wel gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers maken het werk ook niet af. Het is niet belangrijk dat het Pagina 11 van 45

12 product iets voorstelt; veel belangrijker is dat kinderen kennismaken met diverse materialen en leren om hun creativiteit te uiten. Er is een gevarieerd aanbod aan speelgoed aanwezig op elke vestiging. Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld; ook bij de peuters zijn zand en water favoriet. 3.4 Uitstapjes Regelmatig gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. De meeste locaties hebben bolderwagens, waarmee makkelijk en veilig met een groepje kinderen een uitstapje gemaakt kan worden. In Leiderdorp maar ook Leiden is een leuke kinderboerderij wat een leerzaam uitstapje voor kinderen van alle leeftijden is. Op het gegevensformulier maken ouders kenbaar of het kind mee mag met een uitstapje. Bolderwagens en buggy s zijn altijd voorzien van een adreskaart van het kindercentrum. Bij wandelen geldt de volgende pedagogisch medewerker-kind ratio: In de buggy mogen 1, maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker of stagiaire mee. In de bolderkarren gaan maximaal 4 of 5 kinderen per pedagogisch medewerker mee. Bakfietsen: 6 kinderen,. De collega die achter blijft, houdt het maximaal aantal kinderen over dat overeenkomt met het leidster/kindratio. Onder geen enkele voorwaarde mag een stagiaire alleen een uitstapje uitvoeren. SKL heeft bakfietsen die in eerste instantie door de VSO en NSO gebruikt worden. Kinderdagverblijven kunnen de bakfietsen gebruiken voor kinderen boven de 2 jaar. Ouders moeten toestemming geven. Het gebruik van de heupgordels is voor alle kinderen verplicht en als het regent worden regencapes gedragen. De pedagogische medewerker die fietst, heeft altijd een SKL jas of oranje veiligheidshesje aan. 3.5 Milieu en natuur Kinderen leren met vallen en opstaan en hun nieuwsgierigheid ontwikkelt zich steeds verder. Kinderen worden geleerd de natuur te respecteren en tegelijkertijd ook de leuke dingen van de natuur te zien. Dit kan variëren van een bak met kikkervisjes op de locatie, tot het spelen met kastanjes. Er worden educatieve, ontspannende uitstapjes georganiseerd zoals wandelingen naar het park of een kinderboerderij. Hoofdstuk 4 Eten & drinken 4.1 Eten en drinken Op de peuteropvang en dagverblijven wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de ontwikkeling van het kind is, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. SKL verzorgt op de kinderdagverblijven de broodmaaltijden, het drinken, fruit en de tussendoortjes. Bij peuteropvang De Rijnridders verzorgt SKL de broodmaaltijden en het drinken. Bij peuteropvang De Spetters verzorgt SKL een tussendoortje en het drinken. Bij verlengde opvang wordt indien gewenst ook een warme maaltijd aangeboden. Uiteraard wordt bij het eten en drinken de hygiëne in acht genomen. Zie ons voedingsbeleid protocol 2.1.8A en protocol hygiënische richtlijnen Eten op de locatie KDV s en Peuteropvang de Kwartels: Kinderen hebben goede voeding nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. Kinderen mogen zelf kiezen wat zij aan beleg op hun brood willen. De pedagogisch medewerker zal het kind stimuleren tot afwisselend eten, maar gaat niet de strijd aan met het kind. Op alle locaties krijgen de kinderen soms iets extra s en dit kunnen verschillende producten zijn. Enkele voorbeelden: knakworstjes, pannenkoeken, poffertjes, soep, vissticks, hutspot of een (gebakken) eitje. Kinderen worden niet gedwongen hun bord leeg te eten. Ze krijgen kleine porties op hun bord en zij worden gestimuleerd voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen de ouders door de pedagogisch medewerkers worden ingelicht. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de baby s en peuters goed drinken. s Morgens rond negen a tien uur en tijdens de lunch wordt er gedronken. In de middag krijgen de kinderen nogmaals Pagina 12 van 45

13 iets te drinken. De kinderen krijgen melk, roosvicee of diksap of vruchtensap te drinken. Kinderen kunnen altijd water drinken als zij willen. Standaard flesvoeding wordt op KDV Dromenland, Villa Picasso, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe door SKL verstrekt. Het is altijd mogelijk om borstvoeding te geven of mee te brengen in een koeltas of ingevroren. 4.2 Dieet, allergie, andere culturen Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het gegevensformulier en/of afsprakenformulier chronische ziekte en allergieën genoteerd. Zie gegevensformulieren nummer K1 en A16. De pedagogisch medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven (zoals een rijstwafel) als dit eenvoudig door SKL kan worden aangeschaft. Indien dit niet mogelijk is, of in geval van traktaties bij festiviteiten, zorgen de ouders voor een alternatief. Op elke groep of keuken wordt duidelijk een zichtbare mededeling opgehangen over wat een kind niet mag eten of drinken plus de eventuele vervangingsmogelijkheden. (bijv. mag niet: worstjes met als ingrediënt varkensvlees. Mag wel: knakworstjes met rundvlees). Als er een kans is op een heftige allergische reactie van het kind op een voedingsmiddel, dan geven de ouders op het formulier chronisch ziekte en allergie A16 aan, welke stappen in een dergelijke situatie ondernomen moeten worden. Speciale flesvoeding bij een bepaald dieet, wordt door de ouders zelf meegenomen. 4.3 Feesten en trakteren Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. We hebben hiervoor in ons voedingsbeleid (2.1.8 A) afspraken en adviezen beschreven. De pedagogisch medewerkers vieren samen met het jarige kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts en sommige locaties hebben een feeststoel. De kinderen mogen trakteren op de groep. Niet alle traktaties zijn echter geschikt om uit te delen. Ouders kunnen altijd overleggen met de pedagogisch medewerkers over een geschikte traktatie. Ouders mogen ook een fototoestel/videocamera meegeven zodat PM een foto of video kunnen maken van hun jarige kind. Ook is er op elke locatie een traktatiemap/boekje waar ouders een idee voor een geschikte traktatie uit kunnen halen. Natuurlijk zingen de pedagogisch medewerkers en de kinderen voor de jarige. 4.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren De voedingsmiddelen worden wekelijks besteld bij vaste leveranciers. Er wordt vers brood en fruit geleverd. Conform ons voedingsbeleid A wordt er goed op toegezien dat beperkt houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden. Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en na 1 uur weggegooid. Ouders kunnen alle informatie over het voedingsbeleid A en hygiënische richtlijnen , lezen in het kwaliteitshandboek. Een verkorte versie (2.1.8 B) van het voedingsbeleid wordt tevens meegegeven bij de intake. Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden SKL verstrekt de luiers voor de peuteropvang en kinderdagverblijf Dromenland, Villa Picasso, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe. Ouders van kinderdagverblijf de Brink nemen zelf luiers mee voor hun kind. Voor alle ouders die per een nieuw contract zijn aangegaan, verstrekt SKL de luiers en voeding. Kinderen die een luier dragen, worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en zo nodig verschoond. Naast het individuele ritme van de baby s hebben alle andere luierkinderen vaste verschoonmomenten. De peuters hebben 3 vaste verschoonmomenten binnen het dagverblijf. Pagina 13 van 45

14 Binnen de peuteropvang zijn dit 1 a 2 verschoonmomenten. Ieder kind krijgt aan het eind van de dag eveneens een schone luier, zodat het kind weer schoon naar huis gaat. Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd. Er zijn ook kinderboekjes aanwezig over het potje en zindelijk worden. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte. Deze kinderen mogen zonder luier rondlopen. Wanneer er ongelukjes gebeuren, wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen als het kind een plas op de wc doet. Kinderen die zelf naar het toilet kunnen gaan, lopen vanuit de groepsruimte al dan niet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, naar het toilet. Daarnaast wordt er op toegezien dat zij hun handen wassen. Hoofdstuk 6 Het kind Samen opvoeden: Wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een gediplomeerde omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders. 6.1 Observeren en instrument Welbevinden Kind Minimaal eenmaal per jaar wordt elk kind, dat de peuter opvang of het kinderdagverblijf bezoekt, door een pedagogisch medewerk(st)er geobserveerd aan de hand van de observatie en evaluatieinstrument werken aan welbevinden. (KHB 3.1) Bij dit observatie en evaluatie-instrument behoren een aantal werkdocumenten welke zijn opgeslagen in de formulierenmap en die bij elkaar een goed overzicht geven van het welbevinden van het kind. Overzicht werkdocumenten PO/ KDV (zie bijlage 1.) Het eerste uitgangspunt van deze observatie is het krijgen van een algeheel beeld van het welbevinden van dit ene kind. Als het kind na peuter opvang of kinderdagverblijf doorstroomt naar Naschoolse opvang binnen SKL worden observatiegegevens doorgegeven aan de betreffende vestiging. Wanneer nodig, kan er een mondelinge toelichting worden gegeven. Daarnaast wordt, conform afspraken met Gemeente Leiderdorp, voor alle kinderen van peuteropvang en kinderdagverblijven ongeveer 2 maanden voor het bereiken van de basisschool leeftijd tevens de KIPPPI-lijst (Kort Instrument voor de Psychologisch en Pedagogische Probleem Inventarisatie) ingevuld.. Deze KIPPPI-lijst wordt via het Centraal Bureau opgestuurd naar de toekomstige leerkracht van het kind in het basisonderwijs. De ouders ontvangen een kopie. Tezamen met de observatie, vragenlijst van de ouder en het 10 minuten gesprek kunnen pedagogisch medewerk(st)ers inzicht krijgen in het welbevinden van het kind en eventueel de opvang aanpassen. In geval van zorgen om een kind kan hetzelfde instrument uiteraard ook gehanteerd worden om een objectief beeld te krijgen van de mogelijke problematiek. Voor een extra observatie buiten de gebruikelijke observatie dient wel toestemming te worden gevraagd aan de ouders. Voor een uitgebreide beschrijving van het observatiebeleid verwijzen wij naar het kwaliteitshandboek, protocol 3.1 Welbevinden kind. 6.2 Corrigeren en belonen Binnen alle vormen van opvang, dus ook bij de peuteropvang en op het kinderdagverblijf, worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder een onderwerp dan in de Pagina 14 van 45

15 thuissituatie. Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening mee houden. Wanneer een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch medewerker het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze aan spreken en het daarbij ook aankijken. Bij herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde plek neergezet worden om zo even uit de situatie gehaald te worden. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve gedrag en het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier steeds negatieve aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag (door complimenten) gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind. 6.3 Omgaan met zieke kinderen SKL heeft een protocol ziekte en ongevallen 2.1.2A., inzichtelijk in kwaliteitshandboek aanwezig op locatie Zaken zoals het toedienen van medicatie, vaccinatie en wat de groepsleiding doet als een kind ziek wordt op de groep, staan in dit protocol beschreven. Ouders ontvangen het verkorte ziektebeleid 2.1.2B tijdens het intakegesprek. In geval van ziekte worden de ouders verzocht de locatie hier altijd over te informeren. Indien vanuit wettelijke bepalingen nodig, zullen wij bij bepaalde besmettelijke ziektes melding doen bij de GGD. Ouders worden hierover door ons geïnformeerd. Op de locatie zal informatie die van belang is voor ouders op de borden worden gehangen, zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind of gelet hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld zwangerschap). Kinderen die ziek zijn of een besmettingsgevaar voor anderen opleveren, mogen de opvang (peuteropvang en het dagverblijf) niet bezoeken. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de leiding kan besmetten. 6.4 Kinderparticipatie Binnen de kinderopvang die SKL biedt, wordt daar waar mogelijk gestreefd naar kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en kinderen zo mogelijk mee laten denken, bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje, is belangrijk en geeft kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. Op het dagverblijf kunnen kinderen o.a. betrokken worden bij het tafeldekken of een boodschapje doen. Vanuit het open-deurenbeleid en de 3+ worden kinderen extra gestimuleerd zelf een activiteit te kiezen. Hoofdstuk 7 De ouders/verzorgers Contacten tussen pedagogisch medewerkers en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf bij de peuteropvang en op het dagverblijf beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt. 7.1 Individuele contacten Als bekend is dat er een nieuw kind komt op de peuteropvang of kinderdagverblijf, neemt betreffende groep contact op met de ouder voor het maken van afspraak van het intakegesprek ( zie hoofdstuk 2 punt 2.2 Intake). Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over de gang van zaken op het peuteropvang of kinderdagverblijf (rondleiding, uitleg over (huis)regels en kennismaking met de pedagogisch medewerkers). Het gegevensformulier (K3) wordt m.b.t. bijzondere afspraken verder samen ingevuld. Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch medewerkers individueel contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders iets speciaals over wat het kind meegemaakt en geleerd Pagina 15 van 45

16 heeft of een leuke anekdote. Praktische informatie, zoals wanneer een kind heeft gedronken en geslapen, wordt ook vermeld. Andersom is het voor pedagogisch medewerkers belangrijk om van ouders te horen of er specifieke zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan zijn in praktische zin, bijvoorbeeld wanneer een kind slecht heeft geslapen, of op emotioneel gebied (bijvoorbeeld de komst van een baby of een verhuizing). Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers nog beter inspelen op de behoeften van ieder kind. Indien ouders een apart gesprek willen met een pedagogisch medewerker dan kan daar altijd een afspraak voor worden gemaakt. Voor de jongste wordt vaak gebruik gemaakt van een schriftje, welke zowel door pedagogisch medewerkers als door ouders ingevuld wordt. 7.2 Digitale informatie Regelmatig ontvangen alle ouders digitaal een algemene nieuwsbrief Spelenderwijs van SKL. Hierin staat informatie die voor alle ouders van belang is. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, organisatieveranderingen, informatie over pedagogische zaken, de ouderraad, festiviteiten, enz. Regelmatig (meestal gelijktijdig met de Spelenderwijs) ontvangen de ouders per locatie een nieuwsbrief met dezelfde titel als algemene nieuwsbrief. Hierin staat specifieke informatie over de betreffende locatie geschreven, zoals personele zaken, afspraken, leuke anekdotes, activiteiten, enz. Op de website bevindt zich een kopje Nieuws. Onder dit kopje worden per kwartaal leuke nieuwtjes beschreven. Ook zijn er op de website per locatie foto s te bewonderen. 7.3 Ouderraad en oudercommissies Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie houdt zich bezig met locatiegebonden zaken. Dit in tegenstelling tot de centrale ouderraad die zich buigt over organisatiebrede kwesties en beleidsmatige zaken. Op de locatie hangt een overzicht met de namen en de adressen van de oudercommissieleden. Dit overzicht wordt tijdens de intake ook meegegeven aan nieuwe klanten. Het locatiehoofd heeft tenminste tweemaal per jaar een overleg met deze commissie. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling. De leden van de oudercommissie ondersteunen ook locatiegebonden activiteiten zoals festiviteiten en ouderavonden. 7.4 Ouderbijeenkomsten Per locatie worden er jaarlijks verschillende activiteiten en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Dit kan variëren van een ouderavond met onderwerpen die door de ouders zijn aangegeven tot een open dag. Hierover worden de ouders op de locaties en door middel van de ouderinformatie op de hoogte gebracht. Bij de peuteropvang zijn er geen ouderavonden maar koffieochtenden voor de ouders georganiseerd. 7.5 Klachtenprocedure en verbeterformulieren Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht of een suggestie tot verbetering van onze dienstverlening vertel het ons is het uitgangspunt van SKL. Indien een ouder minder of ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, zal dit in de eerste instantie met de pedagogisch medewerker of het locatiehoofd besproken worden. Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er een klachten- of verbeterformulier (A24/ A25) ingevuld worden welke op alle locaties aanwezig is. Na ontvangst van dit formulier zal er bekeken worden hoe en door wie deze klacht afgehandeld kan worden. Meer informatie hierover is te lezen in protocol Klachtenreglement in het kwaliteitshandboek. Ook te vinden op de website. Hoofdstuk 8 Ruimte -indeling 8.1 Binnenruimten De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling van de groepsruimten biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen in welk hoekje zij willen spelen. Zij kunnen kiezen om rustig te spelen in bijvoorbeeld de poppenhoek en bouw hoek of voor een hoek waar zij een bewegelijk spel kunnen spelen. Het zijn flexibele en uitdagende indelingen van de ruimte, waarbij de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt. Pagina 16 van 45

17 8.2 Buitenruimten Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. We streven ernaar om minimaal 1 à 2 keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan waar zij keuze hebben uit verschillende materialen en speelmogelijkheden. De buitenruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de wereld om hen heen te ontdekken en buiten iets te beleven hebben. Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren. Zij komen in contact met de natuur zoals zand, bladeren en gras. Er zijn volop fietsen en karren aanwezig, net als een zandspeelplaats met emmertjes, harkjes en schepjes. In de zomer wordt er vaak met water gespeeld. Hoofdstuk 9 Veiligheid en hygiëne 9.1 Brandactieplan en ontruimingsplan Per locatie is er een brandactieplan en ontruimingsplan. Deze hangen zichtbaar op de groepen en zijn tevens te vinden in het Kwaliteitshandboek van de SKL onder protocol Calamiteiten. Het plan is bekend bij degenen die op de locatie werkzaam zijn. Er vindt meermalen per jaar een ontruimingsoefening plaats. Op basis daarvan vindt een evaluatie en indien nodig- bijstelling van het brandactieplan plaats. 9.2 Bedrijfshulpverlening Elke pedagogisch medewerker is in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverleningsdiploma (BHV-er). BHV`s hebben de leiding tijdens een ontruiming of op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de BHV`s op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. Tevens is er op elke locatie een 1 e BHV er aanwezig. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontruimingen op locatie. 9.3 EHBO Alle pedagogisch medewerkers binnen de SKL beschikken over een diploma kinder-ehbo. Zij weten bij ongelukken of onwel worden van kinderen hoe zij moeten handelen, eventueel totdat er professionele hulp aanwezig is. Via een jaarlijkse herhalingscursus worden kennis en vaardigheden steeds opgefrist. 9.4 Veiligheid en hygiëne Jaarlijkse GGD inspectie Onder de Wet Kinderopvang wordt de veiligheid van kinderen bewaakt door uitvoering van de Risicoinventarisatie en -evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIV en RIG). Deze RIV en RIG vinden jaarlijks plaats, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het locatiehoofd. Aan de hand hiervan wordt geschat in hoeverre kinderen worden blootgesteld aan bepaalde risicofactoren op het gebied van veiligheid en gezondheid. In een actieplan worden vervolgens maatregelen geformuleerd, waarbij de verbeterpunten met de hoogste prioriteit het eerst dienen te worden aangepakt. SKL is zelf verantwoordelijkheid voor een veilig en gezond leefklimaat. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarbij aan de hand van de RIV&RIG nagegaan wordt of een kinderopvang organisatie voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt Veiligheidsmaatregelen naast Wet Kinderopvang In aanvulling op de eisen vanuit de Wet Kinderopvang hanteren we o.a. de volgende regels op het kinderdagverblijf: - Zodra een baby kan zitten wordt het, tijdens het kringetje en de maaltijden, bij voorkeur in een kinderstoel geplaatst. - Baby s zitten niet langdurig in een wipstoeltje. - De veiligheidsriemen worden altijd gesloten bij kinderstoel, autostoeltje, schommel en het wipstoeltje. - Het dragen van sjaaltjes of sieraden kan onveilig zijn voor jonge kinderen. De pedagogisch medewerkers dienen extra aandacht te besteden aan zowel eigen als door de kinderen Pagina 17 van 45

18 gedragen sjaaltjes, sieraden en haarversiering. Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uit het haar gehaald, dit omdat kinderen deze in de mond kunnen steken. - Pedagogisch medewerkers mogen ouders vragen sieraden of haarversiering die verstikkingsgevaar voor eigen kind of andere kinderen kunnen opleveren uit te doen. - Schoonmaakmiddelen worden boven kindhoogte of achter gesloten deuren bewaard. - De pedagogisch medewerkers leren de kinderen na het plassen hun handen te wassen. Ook als de kinderen buiten hebben gespeeld gaan de kinderen eerst handen wassen voor zij aan tafel gaan eten. We brengen de kinderen zoveel mogelijk besef van gevaar bij door niet alleen iets te verbieden, maar ook uit te leggen waarom iets gevaarlijk of onfris is. Meegebrachte knuffels worden door de PM ers altijd bekeken op veiligheid en spenen die stuk zijn worden direct weggegooid. Spenen worden in de koelkast bewaard. Speelgoed van huis meenemen gebeurt incidenteel. De PM ers attenderen ouders op het risico van stukgaan of wegraken. Vooral tijdens de wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de nabijheid van een vertrouwd stuk speelgoed. Alle locaties worden dagelijks door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Hygiënisch werken is van groot belang en daarom is in ons kwaliteitshandboek een protocol met hygiënische richtlijnen opgenomen ( Protocol hygiënische richtlijnen) Veiligheid en slapen - Bedden en boxen gaan altijd op slot. - Zodra een baby zich kan omdraaien mag hij/zij niet meer in de kinderwagen slapen. - Peuters van 2+ slapen onder een dekbed of deken. - De baby s dragen altijd een slaapzak. Ouders die niet willen dat hun baby in een slaapzak slaapt geven schriftelijk toestemming hiervan af te willen wijken. - Ter voorkoming van wiegendood, slapen kinderen tot 2 jaar in een slaapzak pas daarna eventueel onder een dekentje of dekbedje. SKL hanteert een beleid ter voorkoming van wiegendood. In onderzoek naar het verschijnsel wiegendood wordt een relatie gelegd met een te hoge temperatuur van het kind, en met een slechte kwaliteit lucht (te weinig zuurstof, en teveel schimmels en andere verontreinigingen, door bijvoorbeeld een oud matras). Premature kinderen, zieke kinderen (luchtweginfecties) en zeer jonge kinderen lopen extra risico. Omdat er geen voortekenen zijn van wiegendood, is zelfs regelmatig gaan kijken bij de kinderen (wat uiteraard gebeurt bij slapende kinderen) niet afdoende als preventie. Ter voorkoming van wiegendood gelden voor baby s en dreumesen bij het kinderdagverblijf de volgende regels: - Kinderen worden niet op de buik te slapen gelegd. Tenzij er een schriftelijke verklaring is van de ouders.(afspraak tijdens intakegesprek) - Kinderen laten we zo min mogelijk slapen in de kinderwagen (vanwege de dichte wanden) en als het toch gebeurt, dan wordt de kap zoveel mogelijk laag gezet. - De temperatuur van de ruimte moet, indien mogelijk, niet hoger dan 20 graden zijn. - We gebruiken geen matrasjes ouder dan 10 jaar. - Ter voorkoming van wiegendood mogen er geen doekjes op wagenkap of het gezicht van het kind worden gelegd (ook niet gedeeltelijk) Veiligheid en buiten spelen De regels die worden gehanteerd tijdens het buitenspelen zijn: - Kinderen tot 4 jaar moeten altijd in het zicht van de leiding spelen. - Eerstejaars stagiaires mogen niet zonder toezicht van gediplomeerd pedagogisch medewerker met de kinderen buiten. - Het buitenmateriaal wordt regelmatig opgeruimd. - Het plein wordt regelmatig geveegd en dagelijks opgeruimd. - Speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een firma welk gespecialiseerd is in inspectie, advisering en certificering van speeltoestellen; per kwartaal vindt een visuele controle plaats welke wordt bijgehouden in een logboek. Pagina 18 van 45

19 - Kinderen mogen alleen met materiaal spelen dat voor hun leeftijd en vaardigheden geschikt is (bijvoorbeeld geen baby op een schommel, geen peuter met een ijzeren schep). - Het buitenspeelgoed wordt regelmatig door de pedagogisch medewerkers gecontroleerd. - Er worden veilige hekken gebruikt en er wordt goed gelet op het sluiten van de hekken. - Kinderen worden, indien nodig, regelmatig ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor(30 of hoger). - Aan de ouders wordt gevraagd petjes of hoedjes mee te geven en bij warm weer thuis in te smeren. Kinderen spelen niet langer dan veilig is in de zon (afhankelijk van leeftijd, bescherming en huidtype). - Kinderen mogen niet op blote voeten lopen tenzij er met water wordt gespeeld. Afwijkend hierop is Villa Picasso, hier mogen kinderen nooit op bloten voeten buiten spelen i.v.m. warmte afgifte van tegels op dakterras. - De kinderen worden regelmatig geteld. - Buiten het terrein geldt dat er een goede pedagogisch medewerker/kindratio moet zijn volgens de regels voor het wandelen punt ( en hoofdstuk 3 punt 3.4) - De leiding mag geen kinderen met de eigen auto vervoeren, tenzij ouders hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven of bij calamiteiten(voorbeeld: kind moet naar EHBO). Als ouders toestemming gegeven dient tevens door hen gezorgd te zijn voor een autostoeltje (die aan de veiligheidsnormen voldoet). Bij calamiteiten waarbij gebruik wordt moet worden gemaakt van auto van een pedagogisch medewerker gaat er altijd een collega mee die kind achterin de auto op schoot neemt Wandelen Regels die gelden voor het gaan wandelen zijn: - Twee kinderen per pedagogisch medewerker, tenzij de bolderkar wordt gebruikt, dan maximaal 4 of 5 kinderen per pedagogisch medewerker per bolderkar. - In de buggy mogen 1, maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker of stagiaire mee. - De pedagogisch medewerker loopt naast of achter de kinderen. - Kinderen mogen alleen dan naar buiten als de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. - Kinderen aaien alleen dieren waarbij dat vertrouwd is, bijvoorbeeld een geitje op de kinderboerderij, maar geen willekeurige hond of kat op straat. - Als er invalkrachten of stagiaires meegaan, loopt de vaste pedagogisch medewerker op een plaats vanwaar uit ze goed overzicht kan houden. - Ieder kind krijgt een polsbandje om met daarop naam en telefoonnummer van SKL. Onder geen enkele voorwaarde mag een stagiaire alleen een uitstapje uitvoeren Veiligheid en kwetsbare kinderen Kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis (kwetsbare kinderen) zullen soms meer aandacht behoeven dan andere kinderen wat betreft de veiligheid. De pedagogisch medewerker checkt altijd of de situatie goed is voor dit kind, de groep en of het werkbaar is. Pagina 19 van 45

20 Bijlage 1 Specifieke werkafspraken KDV Villa Picasso Gegevens: Groepen: Opvangaanbod: Inclusief: Specifieke afspraken: Indeling gebouw: Speciale activiteiten: Specifieke afspraken: Kindercentrum Villa Picasso Wilddreef CD Leiderdorp Tel: Oranje Triangel Paarse Viool Rode Trompet Groene Gitaar Regulier en verlengde opvang (zie voor uitgebreide informatie en openingstijden het informatiebulletin en de huisregels van SKL). Elk kind heeft een vaste stamgroep en vaste pedagogisch medewerkers. In verband met beroepskracht kindratio ( 1 pedagogisch medewerker op aantal toegestane kinderen binnen de verticale groepsgrootte) kunnen er groepen worden samengevoegd in een andere stamgroepruimte, rekening houdend met de groepssamenstelling/leeftijdsopbouw. Waarbij de totale groepsgrootte niet boven het aantal toegestane kinderen van de verticale groep en 2 pedagogisch medewerkers uit komt. Het kan incidenteel voorkomen dat een kind wat extra komt die dag op een andere groep wordt geplaatst. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd. Tijdens de intake worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en geven zij toestemming door het intake formulier te ondertekenen. Luiers, flesvoeding, tussendoortjes, lunch/broodmaaltijd. Bij de verlengde opvang tussen 7 en 7.30 en 18 en 19 uur tevens een brood c.q. warme maaltijd. Ondersteuning van aantal uren door huishoudelijk medewerkster. Kindercentrum Villa Picasso heeft alle opvangmogelijkheden in huis. Beneden rechts bij de ingang, bevindt zich de NSO voor kinderen van 4-6 jaar. Als men met de trap of lift op de 1 e etage komt, ziet men vier ruime kinderdagverblijfgroepen. De groepen hebben twee gezamenlijke verschoonruimten en twee keukens. Beneden is een grote buitenspeelplaats en op de 1 e verdieping zijn twee zeer grote dakterrassen aangelegd. * muziek * taal en ontwikkelingsstimulering middels programma Uk & Puk * jungle douche * Ouderavonden * Viering Sinterklaas, Carnaval, Pasen, en Kerst * Open deurenbeleid * Jaarlijks zomerfeest/ouderavond * Werken met thema s * 3+ activiteiten i.d.m. elke dag * Uk en Puk * Snoezelruimte Ondersteuning van een aantal uren door een huishoudelijk medewerkster. Dagindeling: 07:00-07:30u Kinderen met verlengde opvang worden door de ouders gebracht en opgevangen op een gezamenlijke groep. Er is tijd voor een overdrachtsgesprekje (zowel vanuit PM als ouders). Indien gewenst wordt ontbijt aangeboden (broodmaaltijd en wat te drinken). Pagina 20 van 45

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Het Pleintje

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Het Pleintje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Het Pleintje Januari 2012 Naam organisatie: Kinderdagverblijf Het Pleintje Bunschoterplein 39 6711 CD Ede T: 0318 700 602 E: kdvhetpleintje@gmail.com Doel van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo April 2013 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en naslagwerk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang de Tantie`s.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang de Tantie`s. Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang de Tantie`s. April 20 Naam organisatie: Kinderdopvang de Tantie`s 956 JE Ter Apel T: 0599-58723 E: info@detanties.nl KVK. Nummer: 5964740 Reg. Nummer Landelijke Register

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Maart 2009

Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk 2 Plaatsing

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. Maart 2014 Naam organisatie: Kinderopvang de Tantie`s 9561 JE Ter Apel T: 0599-587231 E: info@detanties.nl KVK. Nummer: 51964740 Reg. Nummer Landelijke

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het Pareltje

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het Pareltje Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum het Pareltje KDV-2014 Versie 3.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Missie en Visie..... 5 2.1 Visie op het kind... 5 2.2 Visie op kinderopvang... 5 2.3 Missie......

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. Maart 2014 Naam organisatie: Kinderopvang de Tantie`s 9561 JE Ter Apel T: 0599-587231 E: info@detanties.nl KVK. Nummer: 51964740 Reg. Nummer Landelijke

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s. November 2016 Naam organisatie: Kinderopvang de Tantie`s 9561 JE Ter Apel T: 0599-587231 E: info@detanties.nl KVK. Nummer: 51964740 Reg. Nummer Landelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck Maastricht juni 2015 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen 4 1.1 Emotionele veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf t Sprookjesland Amsterdam B.V. Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOSTf T.: 020 416 49 18 E-mail: info@hetsprookjesland.nl Internet: www.hetsprookjesland.nl

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch beleidsplan versie: januari 2011 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP PAGINA VOORBLAD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 Algemeen Wetten en regelgeving in de kinderopvang DE PEDAGOGISCHE

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf t Sprookjesland Almere B.V. Hawaiiweg 30-32 1339 NW ALMERE BUITEN T.: 036 535 23 23 E-mail: info@hetsprookjesland.nl Internet: www.hetsprookjesland.nl Versie 24

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Wolkewietje.

Pedagogisch beleidsplan Wolkewietje. Pedagogisch beleidsplan Wolkewietje. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Opvoedingsdoelen Hoofdstuk 2 Plaatsing 2.1 Groepsindeling en personeel 2.2 Intake 2.3 Wennen 2.4 Brengen en halen Hoofdstuk 3 De

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Laatste revisie, april 2015

Pedagogisch werkplan Laatste revisie, april 2015 Pedagogisch werkplan Laatste revisie, april 2015 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het pareltje

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het pareltje Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum het pareltje BSO-2013 Versie 3.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Missie en Visie..... 5 2.1 Visie op het kind... 5 2.2 Visie op kinderopvang... 5 2.3 Missie......

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M A P Wennen op Avonturijn

I N F O R M A T I E M A P Wennen op Avonturijn Wennen op Avonturijn Wenprocedure Kinderopvang Avonturijn Kinderopvang Avonturijn hanteert een wenprocedure. Graag willen we ouders ook hierover informeren, zodat zij weten wat zij gedurende deze periode

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Humpie Dumpie Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Doelstelling en functie peuterspeelzaal Humpie Dumpie 3 Hoofdstuk 2 Scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het Pareltje

Pedagogisch beleidsplan. Kindercentrum het Pareltje Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum het Pareltje BSO-2014 Versie 3.0 3-6-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Missie en Visie..... 5 2.1 Visie op het kind... 5 2.2 Visie op kinderopvang... 5 2.3

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

2.1.1.3. WERKPLAN VVE PEUTERSPEELZAAL VERSIE 19 17-08-2014

2.1.1.3. WERKPLAN VVE PEUTERSPEELZAAL VERSIE 19 17-08-2014 2.1.1.3. WERKPLAN VVE PEUTERSPEELZAAL VERSIE 19 17-08-2014 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan VVE Peuterspeelzaal Augustus 2014 Kwaliteitshandboek - 2.1.1.3.werkplan PSZ - Pagina 2

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Samen Spelen Peuteropvang t Neske

Pedagogisch werkplan Samen Spelen Peuteropvang t Neske Pedagogisch werkplan Samen Spelen Peuteropvang t Neske Maastricht, januari 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen 4 1.1 Emotionele veiligheid

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjeshoeve (KDV) Groeneweg 20 4161BK HEUKELUM Registratienummer 877257334

Inspectierapport De Hummeltjeshoeve (KDV) Groeneweg 20 4161BK HEUKELUM Registratienummer 877257334 Inspectierapport De Hummeltjeshoeve (KDV) Groeneweg 20 4161BK HEUKELUM Registratienummer 877257334 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Lingewaal Datum inspectie:

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers.

Informatie voor ouders/verzorgers. Informatie voor ouders/verzorgers. Onderstaande informatie kunt ook (gedeeltelijk) terug vinden in de brochure Welkom bij Vlietkinderen welke u op de homepage kunt aanklikken en downloaden. Het gaat hier

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

pedagogisch beleid THUISKIND Op Ontdekkingsreis bij Het Thuiskind

pedagogisch beleid THUISKIND Op Ontdekkingsreis bij Het Thuiskind pedagogisch beleid THUISKIND Op Ontdekkingsreis bij Het Thuiskind 1 Verkort pedagogisch beleidsplan Het Oppashuis Thuiskind is hoogwaardige opvang van kinderen waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Werkwijze. Onze visie

Werkwijze. Onze visie Werkwijze Onze visie Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid die in ontwikkeling is. Dit gebeurt vanuit een basis van eigen aanleg en persoonlijkheid. Een belangrijke voorwaarde van Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V.

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Deze pedagogische wegwijzer van Robinson geeft belangrijke informatie over de wijze waarop wij mij de zorg voor kinderen omgaan. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Versie oktober Schelpen

Versie oktober Schelpen Versie oktober 2014 2Schelpen Kindercentrum 2Schelpen is gevestigd in het centrum van Scheveningen, vlakbij de Keizerstraat, het strand en de boulevard. De locatie zit in een sfeervol pand dat bestaat

Nadere informatie

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 KWALITEITS DOCUMENT Nummer 4.8.1 Titel Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 Inleiding Kinderopvang Langedijk draagt

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Kinderdagopvang ZoWieZo Langedijk

Kinderdagopvang ZoWieZo Langedijk Pedagogisch beleidsplan Kinderdagopvang ZoWieZo Langedijk 01-02-2017 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het werkplan: Handleiding

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2017 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuteropvang de Koningsbeer en peuterochtend de Koningsbeer (lees; Vonderstraat ipv peuteropvang en Alphenseweg ipv peuterochtend) Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan GC HARDERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan GC HARDERWIJK Registratienummer Inspectierapport Prinsen & Prinsessen (KDV) Stationslaan 121 3844 GC HARDERWIJK Registratienummer 220396036 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Harderwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer:

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer: Wenbeleid KDV Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg KCWA KDV Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei 2017 Titel: Wenbeleid KDV Documentnummer: 02.01. Proceseigenaar: Directeur Algemeen De overgangsfase

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Natuur BSO

Natuur BSO Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Natuur BSO 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie De Natuur BSO.

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Dagopvang

Pedagogisch beleidsplan Dagopvang Pedagogisch beleidsplan Dagopvang April 2015 Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie