Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord GW Utrecht T E.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens."

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jonas 2015 Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord GW Utrecht T E. Teamleider Marga Walsteijn E.

2 VOORWOORD De organisatie Kinderdagverblijf Jonas maakt deel uit van Ludens. Ludens biedt professionele kinderopvang en telt diverse kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang in vrijwel de hele stad Utrecht. Ook verzorgt Ludens op diverse basisscholen de tussenschoolse opvang. Ludens staat ervoor dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Ludens staat dichtbij de ouders en kinderen, werkt wijkgericht en speelt in op de ontwikkelingen in de leefomgeving, in de buurt. De werkwijze Begin maart 2013 hebben wij een pedagogische werkgroep gevormd. De werkgroep (bestaande uit de teamleider en pedagogisch medewerkers) is vijf keer bij elkaar geweest en heeft na iedere bijeenkomst ruggespraak gehouden met het team. Begin 2015 is het werkplan uit 2013 herzien. De oudercommissie heeft mei 2015 een advies over het herziene plan gegeven. Dat advies is in dit Pedagogisch werkplan plan verwerkt. Met dit werkplan presenteren wij ons aan ouders, nieuwe medewerkers en betrokkenen. Het is geen statisch plan, want we gaan ervan uit dat dit plan aanleiding zal zijn voor verdere gesprekken en discussies. Ieder jaar evalueren we het pedagogisch werkplan en stellen we dit, waar nodig, bij. Hierbij gebruiken we de evaluatiekalender van ons HKZ-kwaliteitssysteem. Over Jonas Jonas bestaat al lang, het pand is begin 2000 gebouwd als kinderdagverblijf. Een flink aantal pedagogisch medewerkers* is ook al langere tijd aan Jonas verbonden.. We werken nauw samen met onze buren, de Speeltuin Noordse park. In het dierenverblijf hebben we een eigen konijn, Jonas, en de kinderen brengen hem dagelijks wat appelschilletjes. De kinderen kunnen in onze eigen tuin of in de speeltuin heerlijk genieten van de buitenlucht. Als we in de speeltuin zijn, gaat het hek naar de straat speciaal voor onze kinderen op slot. Sinds voorjaar 2015 heeft de speelhal van Jonas een podium, waar de kinderen hun kunsten op kunnen laten zien. Ook zijn in de hal er diverse speelhoeken, een aquarium op kindhoogte, een tafel waar ouders samen met hun kinderen aan kunnen zitten om voor het vertrek nog even samen een boekje te lezen, een spelletje te doen. Voor de ouders hebben we een kop koffie of thee klaar staan. Filmopnames Samen Goed voor Later In het kader van het landelijke Samen Goed voor Later -project is in 2014 een film gemaakt over de kinderopvang als democratische oefenplaats. Voor deze film zijn opnamen gemaakt van het werken met de peuters op Jonas. U kunt de film via You Tube bekijken, zo krijgt u een goede indruk van onze manier van werken. *De officiële functiebenaming is pedagogisch medewerker. Wij korten dit af als pm-er

3 - 3 -

4 INHOUDSOPGAVE 1. Pedagogische doelen en uitgangspunten Pedagogisch handelen De Groeimeter Met elkaar Communicatie Het spelende kind Samenwerken met ouders Bijlage 1: Groepsindeling en dagindeling Bijlage 2: Rituelen en feesten Bijlage 3: Ondersteuning beroepskrachten Bijlage 4: Omgaan met bijzondere gebeurtenissen Bijlage 5: Kinderopvang gedurende extra dagdelen Bijlage 6: Omgaan met samenvoegen van groepen Bijlage 7: Seksuele ontwikkeling van kinderen Bijlage 8: Omgaan met het vier-ogen principe

5 1. Pedagogische doelen en uitgangspunten De visie van Ludens Ludens biedt verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een veilige omgeving. Ons doel is om kinderen emotionele veiligheid te bieden. We geven kinderen de mogelijkheden om hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en bieden ze de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. De pedagogische uitgangspunten staan op onze Groeimeter. Op de achterzijde van de Groeimeter staat onze visie op opvoeden verwoord: Bij Ludens kijken we naar de kinderen die voor ons staan. Ludens ziet kinderen als uniek, competent, krachtig en creatief: kinderen hebben van oorsprong al heel veel in huis. Onze pedagogiek gaat uit van wat een kind allemaal al is en kan, rijk aan mogelijkheden om zichzelf uit te drukken. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving waarin zij zelf, in hun eigen tempo., de wereld kunnen ontdekken. Een plek om te kijken naar die wereld, hierover na te denken en zelf te komen tot oplossingen voor problemen die zich in hun wereld voordoen. Wij denken dat het heerlijk is voor een kind om te experimenteren, te ervaren, te spelen, te onderzoeken en vooral ook om te doen. Om te merken dat je als kind gezien wordt en dat er echt naar je geluisterd wordt. Dat er veel positieve aandacht voor je is en dat er ook duidelijke grenzen worden gesteld. En dat we steeds kiezen voor win-winoplossingen. Wij bieden een plek waarin kinderen met elkaar zijn, waarin ze leren om samen besluiten te nemen en respect te hebben voor iedereen die anders is. Waarin ze verantwoordelijkheid leren nemen en zich verbonden voelen met elkaar. Een omgeving waarin kinderen begeleid worden door pm-ers, die vertrouwen in hen hebben en een voorbeeld zijn waar ze van kunnen leren en die hun werk doen met hart en ziel en die de kinderen iedere dag weer stimuleren: Probeer het maar, je kunt het best! - 5 -

6 2. Pedagogisch handelen 2.1. De Groeimeter Op de voorkant van de Groeimeter hebben we in 12 items samengevat hoe wij werken aan onze pedagogische doelen en uitgangspunten: Samen kun je meer: we werken aan verbondenheid, we doen het samen Zo kan het ook!: we hebben aandacht voor ieders eigen wijze Wij lossen het samen wel op: we zoeken met elkaar naar win-win-oplossingen Wat vinden jullie ervan?: we nemen kinderen serieus en geven hen een stem Fijn dat je vertelt wat er is: we communiceren op een respectvolle manier Goed gedaan!: we geven veel positieve aandacht aan de kinderen Je vliegt!: we werken met plezier Mmm, lekker appeltje: we geven het goede voorbeeld Bij ons mag je vies worden: we geven ruimte aan kinderen, laten kinderen zelf ontdekken Spring maar, ik vang je op: we bieden uitdagingen aan kinderen en stellen grenzen Wat heb je gevonden?: we kijken en luisteren goed naar wat kinderen bezig houdt Probeer het maar!: we hebben vertrouwen in kinderen In dit hoofdstuk beschrijven we wat deze items concreet betekenen voor ons praktische pedagogisch handelen Met elkaar Kinderopvang bij Ludens doen we met elkaar. Wij vinden het belangrijk om een sfeer van verbondenheid te creëren: kinderen samen in een groep, ouders en pm-ers die samenwerken, contacten in de wijk en samenwerking met de scholen in de buurt. Samen kun je meer Stamgroepen Bij Jonas hebben we vijf stamgroepen; op de 1 e verdieping de babygroepen Parels en Zeester en op de begane grond de babygroep Anemoon en de beide peutergroepen (Dolfijn en Schatkist). De stamgroepen zijn alsvolgt samengesteld: - Babygroep Parels: 9 baby s in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2 jaar met twee pedagogisch medewerkers (pm-ers). - Babygroep Zeester: 9 baby s in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2 jaar met twee pm-ers. - Babygroep Anemoon: 14 baby s in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2 jaar met drie pm-ers. - De peutergroepen Schatkist en Dolfijn: twee peutergroepen met 16 kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 tot 4 jaar, ieder met twee pm-ers. I - 6 -

7 Intake en wennen Als er nieuwe kinderen bij ons komen, neemt de teamleider ongeveer drie weken van tevoren contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een eerste kennismakingsgesprek, vervolgens volgt een uitgebreid intakegesprek met de pm-er van de eigen stamgroep. Deze pmer is waarschijnlijk ook de aandachtsleidster 1 van het kind. Het wennen gebeurt volgens het wenprotocol voor kinderdagverblijven van Ludens. Het wennen duurt gemiddeld vier tot vijf dagen, altijd in goed overleg met de ouders. De ervaring leert ons dat langzaamaan wennen prettiger is, voor zowel de ouders als het kind. Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders zich welkom voelen bij ons. Contact met de ouders vinden wij hierin heel belangrijk: met elkaar kennis maken, praten met elkaar over het kind, ouders rondleiden en wegwijs maken op de groep en in het kinderdagverblijf. Tijdens de wenperiode komt het kind de eerste keren een gedeelte van de dag, samen met de ouder. De verdere wenperiode wordt in overleg met de ouders vastgesteld. We vinden het van belang dat ouders altijd telefonisch bereikbaar zijn, zodat er overleg mogelijk is. Ook zijn ouders altijd welkom in het kinderdagverblijf en als ouders dit willen is het ook mogelijk om een keer een dagdeel op de groep te komen kijken. Verder mogen de kinderen iets meenemen van thuis. Dat geeft een vertrouwd gevoel en daardoor gaat het wennen vaak ook makkelijker. Na zes weken hebben we met de ouders een gesprekje om de wenperiode met elkaar te evalueren. Als een kind twee jaar wordt, gaat het van de baby- naar de peutergroep. Het kind gaat eerst met de eigen pm-er een keertje kijken op de peutergroep. De tweede keer brengt de eigen pmer het kind, na de kring (zie dagindeling bijlage 1), naar de peutergroep om daar dan gezellig te eten. De derde keer blijft het kind er ook slapen en de vierde maal brengen de ouders het kind naar de peutergroep en is het officieel over. De ouders worden, voordat we met het wennen beginnen, door de aandachtleidster op de hoogte gebracht in welke groep het kindje geplaatst wordt en hoe het wenschema eruit gaat zien. We plannen dan een overganggesprek met de huidige en de nieuwe aandachtleidster van het kind. Start van de dag De peuters van Dolfijn en Schatkist ontvangen we s ochtends in de hal. De baby s van de babygroepen Parels en Zeester gaan gelijk naar boven. De baby s van Anemoon ontvangen we ook in hun eigen stamgroep. Alle peuters gaan rond 9 uur naar hun eigen stamgroep. Opendeurenbeleid (zie ook bijlage 1, dagindeling) Op Jonas werken we met een opendeurenbeleid. Dit betekent dat alle kinderen als basis hun eigen stamgroep hebben waar ze eten, drinken en slapen. Daarnaast zetten we de deuren naar de hal en de andere groepen regelmatig open. Hierdoor wordt de speelruimte voor de kinderen uitgebreid, kunnen de kinderen met nog meer en andere kinderen spelen en kunnen ze op onderzoek gaan in het hele kinderdagverblijf. Van tot en vanaf uur gaan de deuren van de groepen open. Alle kinderen kunnen in de hal of het atelier en de groepen spelen en zijn vrij om van speelplek te wisselen. De pm-ers verdelen zich tijdens deze open-deuren-momenten over de verschillende ruimtes. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigen keuzes en beslissingen daarin kunnen nemen. Dit betekent dat ze kunnen kiezen met wie ze spelen, wat ze gaan doen, en met welke pm-er zij 1 Op Jonas werken we met aandachtsleidsters

8 dat willen doen. De kinderen krijgen bij ons volop de ruimte om de wereld zelf, en ook samen met andere kinderen, te ontdekken. Ook gaan we regelmatig met de kinderen naar buiten. Pm-ers van de babygroepen gaan ook met de grotere baby s regelmatig naar de hal tijdens de opendeuren-uurtjes. De kleinere baby s blijven boven met elkaar in de speelhal, op het dakterras of kruipen van de ene groepsruimte naar de andere. Op de babygroep Anemoon beneden staat een ruime grondbox, waar baby s actief in kunnen bewegen. Voor alle baby s hebben we een speciale babytuin. Als de deuren open zijn, zorgen we ook voor emotionele veiligheid. Dit doen we door goed zicht te houden op waar de kinderen zijn en met wie ze spelen. We bieden ondersteuning als ze dit nodig hebben en we begeleiden hen bij het samenspelen. Ook zijn we alert op de kinderen zijn die het nog een beetje eng vinden om al op pad te gaan. Deze kinderen blijven dan gewoon in hun eigen stamgroep of bij hun eigen pm-er. De pedagogisch medewerkers Op Jonas werken we met aandachtsleidsters: ieder kind heeft een vaste pm-er die zijn/haar aandachtsleidster is. De aandachtsleidster is degene die de intake doet met de ouders, uw baby verzorgt, observaties uitvoert, oudergesprekken voert, een persoonlijke map bijhoudt en activiteiten rondom het kind verzorgt zoals verjaardagen, de overstap naar een andere groep of het afscheid van een groep regelt. Bij ziekte of verlof maken we gebruik van invalkrachten. Ludens heeft een invalpool met gediplomeerde pm-ers, die dan ingezet kunnen worden. We streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde invalkrachten te benaderen. Voor de invalkrachten hebben we een informatiemap samengesteld met alle belangrijke gegevens, onze werkwijze, eventuele allergieën van kinderen en onze afspraken. Zo kan de invalkracht zich vooraf goed inlezen. Stimuleren van vriendschappen Kinderen komen met veel andere kinderen in aanraking op het kinderdagverblijf. Wij vinden dit een grote meerwaarde voor de kinderen, zodat ze sociale contacten en vriendschappen kunnen opdoen. De kinderen maken hier hun eigen keuzes in, we gaan uit van het eigen initiatief van het kind. We stimuleren kinderen wel om samen te spelen. Hiervoor bieden we onder andere groepsactiviteiten aan of we doen een spel of activiteit in een kleiner groepje en proberen daar verschillende kinderen bij te betrekken. Ook het eten en drinken is een geschikt moment om kinderen met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld door een gesprekje met elkaar te hebben aan tafel in de stamgroep. Verbonden met elkaar We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat zij een onderdeel zijn van een groep, dat ze elkaar kennen en zich verbonden voelen met elkaar. Iedere dag beginnen we in de kring met het volgende liedje : Goedemorgen Joris, fijn je weer te zien, wie zit er naast jou, weet je dat misschien? Dan zegt Joris: Anne en zingen we vervolgens; Goedemorgen Anne, fijn je weer te zien, wie zit er naast jou, weet je dat misschien? En zo blijven we zingen tot dat iedereen aan de beurt is geweest, ook de pm-ers. Op de babygroepen zingen we het liedje maar één keer, de pm-er noemt dan alle namen op van de aanwezige kinderen

9 Groepsactiviteiten Naast vrij spel bieden we ook groepsactiviteiten aan, zoals knutselactiviteiten en sport- en bewegingspellen. Ook vieren we allerlei feestjes en hebben we een aantal rituelen. (zie bijlage 2) Bewust maken van de wereld Langzamerhand worden de kinderen bewust van de wereld om zich heen. We besteden daarom regelmatig aandacht aan actuele onderwerpen en gebeurtenissen, met name door uit te gaan van wat kinderen zelf vertellen. Bijvoorbeeld over de geboorte van een broertje of zusje, de verjaardag van opa of oma of de aankomst van Sinterklaas. In Bijlage 4 leggen we uit hoe we omgaan met bijzondere gebeurtenissen. Ruilen en extra dagen Het is mogelijk om via de website van Ludens extra dagen af te nemen of om een vaste dag om te ruilen met een andere dag. Ruilen brengt geen extra kosten met zich mee, als de dag waarmee u ruilt evenveel uren omvat. Een extra dag wordt bij het ophalen ingevuld op een formulier met uw handtekening en wordt extra gefactureerd. Verdere informatie over het ruilen van dagen kunt u vinden op de website van Ludens. Achterwacht In bijlage 7 staat vermeld hoe het op jonas geregeld is met de achterwacht. Zo kan het ook! We hebben oog en respect voor individuele en culturele verschillen tussen kinderen en ouders. Iedereen mag er zijn en we praten met kinderen regelmatig over overeenkomsten en verschillen tussen de kinderen. We hebben aandacht voor ieders eigen wijze/manier van doen en daarom geven we de kinderen gelegenheid over zichzelf te vertellen. Regelmatig komt hier een leuk gesprekje met elkaar over op gang. We bieden een divers aanbod aan speelgoed dat ruimte overlaat aan de fantasie, zodat alle kinderen zich kunnen identificeren met het materiaal. Zo kun je van een houten planken een autoweg maken, maar ook een glijbaan. En van kleden kan je een tent maken, maar je kunt je er ook mee verkleden tijdens een rollenspel. Op de groepen hebben we zowel poppen met een lichte als met een donkere huidskleur. Benoemen en waarderen van verschillen In Pijlsweerd wonen mensen uit veel verschillende culturen en er zijn veel verschillende gezinssituaties. Daarom praten we met de kinderen over verschillen in culturen, godsdiensten en gewoonten. Op Jonas werken ook pm-ers uit verschillende culturen en daarover vertellen zij - 9 -

10 ook regelmatig aan de kinderen. Verder houden we rekening met verschillende eetgewoontes van kinderen, bijvoorbeeld door naast gewone vleeswaren ook halalvlees te kopen. Zindelijkheid Zindelijk worden zien wij als iets wat vanzelf gaat. We ondersteunen en stimuleren dit proces maar zullen niets forceren. Kinderen zijn voor elkaar een stimulans, ze leren van elkaar. Als een kind belangstelling begint te tonen voor de wc, vragen wij of het kind op het potje wil. Ook als het kind regelmatig een droge luier heeft, vragen we of het kind op het potje of op de wc wil plassen. We maken geen probleem van ongelukjes. Het proces van zindelijk worden, bespreken we met de ouders om zoveel afstemming te bereiken tussen thuis en het kinderdagverblijf. In deze periode is het ook fijn als er wat extra kleding voor het kind op het kinderdagverblijf is. We leren de kinderen om na het gebruik van het toilet de handen te wassen. Slapen en Rusten (zie ook: Protocol veilig slapen) We gaan altijd uit van de behoefte van de kinderen in overleg met de ouders. We zorgen voor voldoende rustmomenten voor alle kinderen. In het begin worden zoveel mogelijk de slaapgewoontes van thuis overgenomen. Als een kind wat ouder wordt, gaat het mee in het ritme van de groep. Maar ook als een kind op een ander tijdstip even een dutje wil doen, kan dat! Wanneer kinderen in de middag niet meer hoeven te slapen, mogen ze gezellig opblijven. Soms hebben kinderen die nooit meer slapen, het toch ineens nodig om even lekker te liggen. Dat kan dan op een stretchertje op de stamgroep. De kinderen die niet meer slapen, mogen spelen in de hal en hier doen we ook regelmatig (rustige) activiteiten. De babygroepen hebben aansluitend op de groep twee slaapkamers. De peutergroepen hebben we één. Op het dakterras staan drie buitenbedjes. Hele kleine baby s slapen soms ook in een hangwieg of kinderwagen. Wij lossen het samen wel op Conflicten horen bij het leven en als ze op een goede manier worden opgelost, kunnen kinderen hier heel veel van leren! Wij leren de kinderen dat ze een ruzie kunnen oplossen door te praten. Als ze er zelf niet uit kunnen komen, bemiddelt de pm-er en helpt de kinderen om zelf een oplossing te verzinnen. Wij zoeken bij conflicten samen met de kinderen naar win-winoplossingen door: - in te grijpen als kinderen elkaar pijn of verdriet doen - de gevoelens te benoemen van de kinderen - te vragen wat er aan de hand is, de kinderen te vragen tegen elkaar te praten, elkaar aan te kijken - het probleem te formuleren - de kinderen om ideeën te vragen voor mogelijke oplossingen en hen er één te laten kiezen die voor allebei oké is - de kinderen te helpen om zich, zo nodig, aan hun afspraken te houden

11 Wanneer kinderen een conflict met elkaar hebben, observeren wij de situatie. Kinderen mogen elkaar geen pijn doen, dan grijpen we altijd in. Hoe jonger de kinderen, hoe eerder zij hulp nodig hebben. Die bieden we ook. Een baby die nog niet kan kruipen, ligt op de buik met een schaaltje te spelen. Een kindje dat al kan lopen komt langs en neemt het schaaltje mee. De baby gaat huilen. De pm-er gaat naar de baby toe en benoemt het gevoel van de baby: dat vind je niet leuk hè dat je schaaltje af gepakt is. De pm-er roept het kindje dat het schaaltje heeft afgepakt. Vind je dat schaaltje ook zo leuk om mee te spelen? De baby vindt het niet fijn dat jij het afgepakt hebt. Zullen we het terugbrengen en voor jou een ander speeltje zoeken? Het kindje brengt het schaaltje terug en gaat met de pm-er wat anders zoeken om mee te spelen. Er is een nieuw fietsje in de hal. Twee kinderen rennen erop af. Het snelste peutertje weet de fiets te bemachtigen en rijdt weg. Het andere kindje begint te huilen. Het fietsende kindje komt terug en zegt zullen we om de beurt fietsen? Het kindje lacht en zegt, oké. De pm-er heeft het geobserveerd en ziet dat de kinderen het zelf opgelost hebben. Ze geeft de kinderen een complimentje. Twee peutertjes zitten in een grote auto. S. speelt op een pianootje, maar dat wil K ook. K kijkt in een boekje en vraagt aan S.: zullen we ruilen. S zegt nee. K. wacht en zegt: samen spelen, samen delen. S. gaat rustig verder. K komt er even later op terug en zegt tegen S. het duurt wel lang hè? En dan ruilen ze even later toch. Wat vinden jullie ervan? Kinderinspraak De beste voorbereiding op leven in een democratie, is het daadwerkelijk ervaren van decmocratie in de groep. In onze groepen leren jonge kinderen waarden als: samen meedoen, samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar, samen conflicten oplossen en samen omgaan met verschillen. Wij staan open voor de ideeën van de kinderen en zijn bereid om deze, samen met de kinderen, vorm te geven. Regelmatig laten we de kinderen met ons meedenken, vragen we wat ze van de dingen vinden en kijken en luisteren we wat hen bezighoudt. Wij willen kinderen de normen en waarden van het democratisch burgerschap meegeven en zien het KDV als een democratische oefenplaatsen. We willen dat de kinderen zich thuis voelen bij Jonas. Dit betekent dat wij de kinderen een stem geven en naar hen luisteren. Dit doen we regelmatig als we met de kinderen aan tafel zitten. Zo betrekken we de kinderen bijvoorbeeld bij de aanschaf van speelgoed, de inrichting van de ruimte, welke activiteiten we gaan aanbieden, welke regels we met elkaar willen opstellen etc. Daarbij achterhalen we wat de kinderen belangrijk en leuk vinden. Dit doen we door erover te praten, maar ook door de kinderen bijvoorbeeld te laten tekenen of collages en foto s te laten maken

12 2.3. Communicatie Fijn dat je vertelt wat er is De manier waarop wij communiceren vinden we essentieel. Wij staan garant voor respectvolle communicatie en zorgen ervoor dat kinderen zich bij ons, met elkaar, veilig en vertrouwd voelen. Daarbij kiezen we voor een actieve, positieve houding. Vaste en sensitieve pm-ers We werken zoveel mogelijk met vaste pm-ers en vaste invalkrachten, zodat deze bekend zijn met de kinderen en andersom. Pm-ers spelen een belangrijke rol in het leven de kinderen op. Wij bieden kinderen emotionele ondersteuning en communiceren respectvol. We praten op een rustige toon, maken oogcontact, gebruiken ik-taal en luisteren acitef naar de behoeften en gevoelens van de kinderen. Bv. Tegen een baby die onrustig is: Ik zie dat je het niet zo naar je zin hebt, dus neem ik je even lekker bij me op schoot Luisteren We luisteren actief naar de kinderen en hebben aandacht voor hun verhalen, vragen en initiatieven. Dit laten we merken door er bijvoorbeeld vragen over te stellen of doordat we hun idee uitvoeren. Vooral bij kinderen die nog niet kunnen praten, verwoorden we regelmatig hun behoefte en/of gevoel. Als een pm-er een baby ziet huilen en naar een boekje verder op de vloer ziet kijken, reageert ze hierop met: ben je verdrietig dat je niet bij het boekje kan?. En ze geeft het boekje aan de baby. Of bij een groter kind, dat geen vraag stelt, maar wel naast de pm-er staat te wiebelen: Volgens mij wil je mij wilt heel graag iets vragen he? Ingaan op emoties Op Jonas kijken en luisteren wij naar de kinderen en nemen we hun gevoelens serieus. Kinderen mogen bij ons blij, boos, verdrietig, jaloers etc. zijn. Zo kan het gebeuren dat een kindje bij de deur staat te huilen omdat mama weg is gegaan. De pm-er loopt naar het kindje toe en zegt: je bent verdrietig omdat mama weg is hè? Dat is ook niet leuk. Wil je even lekker bij mij op schoot zitten?

13 Goed gedaan! Positieve benadering Wij benoemen positief gedrag van de kinderen en geven de kinderen zoveel mogelijk concrete aanwijzingen over wat ze wel kunnen doen in plaats van wat niet mag. We leggen uit waarom we iets goed of niet goed vinden. We keuren nooit het hele kind af, maar zeggen wel af en toe welk gedrag we niet zo leuk vinden of juist heel fijn. Zoals: heel fijn dat jullie zo goed helpen opruimen, dan kunnen we snel naar buiten. Je vliegt! Samen plezier hebben Op Jonas werken we met plezier! We maken grapjes met de kinderen en vinden het leuk om met elkaar te zijn. Wij hebben een actieve houding naar de kinderen toe, verzinnen spelletjes, liedjes en activiteiten waaraan wij zelf en de kinderen zichtbaar plezier beleven. We verwonderen ons samen met de kinderen. Mmm, lekker appeltje Eten/drinken (zie ook het voedingsbeleid) De kleine baby s voeden wij zoveel mogelijk naar behoefte, als het kind aangeeft dat het honger heeft. Baby s hebben meestal een eigen voedingsschema en dit volgen wij in nauw overleg met de ouders. De baby zit zoveel mogelijk lekker bij ons op schoot en krijgt zo alle aandacht tijdens het voeden. De grotere baby s doen al meer mee met het dagschema. Ze zitten dan gezellig bij ons aan tafel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met gevarieerd voedsel en dus ze krijgen, naast de gebruikelijke appels, bananen en peren ook paprika, komkommer en bijvoorbeeld mango. De peuters eten en drinken op een aantal vaste momenten op een dag. Hier gaan we flexibel mee om, want als de kinderen nog lekker aan het spelen zijn, eten we gewoon tien minuutjes later. We eten met elkaar aan tafel en daarbij vinden we het belangrijk dat het samen eten een gezellig moment is. Voor het eten zingen we altijd een liedje. En verder kiezen de peuters zelf welk beleg zij op hun boterham willen en ze smeren hun boterham vervolgens zelf. Waar nodig helpen we uiteraard een handje. Tussendoor krijgen de kinderen een soepstengel, cracker of rijstwafel. Als ze tussendoor dorst hebben, mogen ze altijd water drinken

14 Hygiëne De pm-ers zorgen ervoor dat zij schone schoenen hebben. Bij extra vies weer vragen wij ouders om de kinderen pantoffels aan te doen of om hun schoenen bij binnenkomst schoon te maken. Op de bovenverdieping liggen sloffen voor ouders. We brengen de kinderen gewoonten omtrent hygiëne bij, zoals na gebruik van het toilet en voor en na het eten, de handen te wassen. Hierin geven we allereerst zelf het goede voorbeeld. Pm-ers die roken doen dat buiten, uit het zicht van de kinderen. Na het roken wassen zij eerst hun handen en zorgen ze voor een frisse adem, voordat ze weer met de kinderen gaan werken. Lichaamsbesef/seksualiteit Kinderen genieten ervan om vastgehouden te worden, te knuffelen, stoeien en op schoot te zitten. De manier waarop kinderen aangeraakt worden, is belangrijk voor de ontwikkeling van het lichaamsbesef. Pm-ers doen dit op een rustige en ongedwongen manier. Ook door tijdens het verschonen, het naar de wc gaan en het aan- en uitkleden het eigen lijf van de kinderen te benoemen. We doen regelmatig zintuiglijke spelletjes: voelen, proeven, ruiken, horen en zien. Door middel van allerlei gebaren die we tijdens deze spelletjes doen, zoals het kloppen van zand, klappen in de handjes, stampen met de voeten, handjes wassen, haren kammen, tandjes poetsen etc. ervaren kinderen lichaamsbesef. We zingen liedjes over de verschillende lichaamsdelen en lezen hier boekjes over voor. Ervaren dat het fijn is om aangeraakt te worden en dat je ook mag zeggen als je dat niet wilt, dat je lichaamsdelen weet te benoemen, is de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling. Een peuter staat te kijken bij een pm-er die een baby (jongetje) verschoont. Ze wijst en zegt tegen de pm-er: zie je dat staartje? Dat heeft papa ook. Dat betekent dat je een jongetje bent. Omgaan met elkaar Op Jonas behandelen we de kinderen en elkaar zoals we ook zelf graag behandeld willen worden: we geven zelf het goede voorbeeld. Als we niet willen dat de kinderen schreeuwen, schreeuwen we zelf ook niet naar de kinderen. De pm-ers hebben hierin een voorbeeldfunctie, dus deze omgangsvormen passen we zelf ook toe. Daarnaast leggen we de kinderen uit waarom we de dingen doen zoals we ze doen

15 2.4. Het spelende kind Bij ons mag je vies worden Wij gaan ervan uit dat spelen de natuurlijke manier is van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Door te spelen oefenen kinderen alle sociale, emotionele, cognitieve, motorische, morele en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben. De ruimte heeft bij ons een belangrijke opvoedkundige funcite. Een goed ingerichte ruimte draagt bij aan de ontwikkeling en het speelplezier van de kinderen. Wij gaan er van uit dat kinderen zich ontwikkelen door zelf keuzes te maken. Daarom kunnen de kinderen op Jonas zelf het speelgoed en de materialen pakken en uitzoeken. Op dichte lades of kasten plakken wij foto s van de materialen die erin zitten. Verder hangen we foto s en werkstukken op kindhoogte, zodat de kinderen ze kunnen zien. Wij geven de kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te kunnen ontdekken en te experimenteren. De ruimte op Jonas is ingedeeld met verschillende hoeken, bedoeld voor bepaalde soorten spel. We hebben in de stapmgroepsruimtes van de peutergroepen een huishoek, een bouwhoek, een keuken met een klein aanrecht, een verkleedhoek. Ook hebben we een atelier waar de kinderen allerlei creatieve bezigheden kunnen uitoefenen. We vertellen verhaaltjes, lezen boekjes, zingen, maken muziek met elkaar (we hebben nooit zomaar de radio aan staan als achtergrondgeluid). Verder kunnen we koken en bakken in het kookatelier. In de hal hebben we een grote bouwhoek, voorleesboeken en spelletjes. 3+ Activiteiten Kinderen van zo n 3 jaar en ouder hebben over het algemeen de behoefte om wat meer uitdagender te spelen of ontdekken. Elke ochtend, tijdens het open-deuren-moment, is er een speciaal aanbod voor de 3-plussers. De kinderen gaan verven of knutselen in het atelier, leren iets over hun zintuigen of over ik en de ander, gaan naar het voetbalveldje, de speeltuin, doen ontdekkingen in de natuur. Elke dag haalt één van de pm-ers van de peutergroepen de oudste kinderen op voor deze aparte activiteit. Zo ontstaat er ook wat meer rust voor de 2-jarigen. In de hal ligt op het aquarium de activiteitenmap, die u kunt inzien. Naar buiten! We spelen iedere dag buiten, ook bij slecht weer. Jonas heeft een ruime tuin, waar kinderen naar hartenlust in kunnen rennen, fietsen, mijmeren, graven in de zandbak, kijken naar de bomen en bewegende bladeren. In de tuin van Jonas staan enkele moestuinbakken, waarin de kinderen kunnen zaaien en oogsten. De pm-ers spelen met de kinderen mee of zijn verdeeld over de tuin. Voor kinderen is dit rustiger dan wanneer er veel volwassenen rondlopen. Zij weten waar de pm-ers zich bevinden wanneer ze hen nodig hebben. Ook de baby s gaan naar buiten, boven op het dakterras of in de tuin bij de Anemoon groep. Daarnaast mogen we gebruik maken van de speeltuin die naast Jonas ligt. Er is een tussendoor-hekje. Als onze kinderen in de speeltuin zijn, gaat het hek aan de straatzijde op slot. We hebben een konijn in de speeltuin geadopteerd: Jonas. We bewaren appelschilletjes e.d. voor Jonas en gaan hem regelmatig voeren

16 Spring maar, ik vang je op Dagritme en herkenbaarheid Kinderen voelen zich veilig als ze weten waar ze aan toe zijn. Daarom hanteren we een duidelijke, herkenbare dagindeling (zie bijlage dagindeling). We zorgen voor balans gedurende de dag en in de ruimte: rust en actie, spannend en veilig, stilte en geluid, alleen en samen, binnen en buiten, vrij en gestructureerd wisselen elkaar af. Voor het speelgoed hebben we vaste plaatsen en samen met de kinderen zorgen we voor een regelmatig opgeruimde groep. Kinderen weten dan waar alles hoort en zo kunnen ze ook terugvinden waar ze mee willen spelen. We dagen de kinderen uit om hun grenzen te verleggen. Een baby op zijn buik en wat speeltjes erom heen, om hem te stimuleren ernaar toe te rollen. Kruipen, op schoot zetten en gezichten trekken, tong uitsteken, baby s gaan je dan spiegelen, of bij grotere kinderen even toeknikken, probeer het maar, dat is soms net wat ze nodig hebben om hun grenzen te verleggen. Door middel van onze rituelen bieden wij veiligheid, duidelijkheid en continuïteit (zie ook bijlage rituelen). Bewegen bij de baby s Met de baby s gaan we zoveel mogelijk naar buiten. Bovendien leggen we de baby s zoveel mogelijk op een kleed zodat ze in beweging kunnen komen. Wij leggen kinderen die nog niet kunnen kruipen op een kleed op de grond en leggen ze niet vast in wipstoeltjes. We doen dit alleen zodat ze af en toe kunnen uitbuiken. Baby s op de grond leggen doen we bewust, zodat ze uit zichzelf kunnen rollen, kruipen, gaan zitten en uiteindelijk gaan lopen. Op de babygroep Anemoon hebbben we hire een speciale ruime grondbox voor. We zetten een kind pas in de kinderstoel als het uit zichzelf kan gaan zitten. Bewegen en muziek Buiten kunnen de kinderen naar behoefte rennen, fietsen en steppen. We doen ook regelmatig bewegingsspelletjes (dansen, gymmen..) met de kinderen. Dan maken we bijvoorbeeld een parcours waarbij ze moeten klimmen, ergens door moeten kruipen of af moeten springen. Per april 2015 starten we met beweeg- en danslessen op de peutergroepen, 2 x per maand. Er komen 2 docenten 45 minuten op een zeer speelse manier dans en muziek geven/te maken. We willen regelmatig een uitvoering met de peuters geven voor alle ouders. Eén keer per maand komt Contact en Muziek langs op alle groepen. Zij maken muziek voor de kinderen. En door het maken van muziek maken zij contact met de kinderen. Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen, ook eens een instrument uit te proberen, of gewoon lekker stilletjes te genieten van de mooie en rustgevende muziek. Activiteitenaanbod Op Jonas hebben we een groot aanbod van activiteiten. Kinderen kunnen zich uitleven met allerlei creativieve materialen zoals verf, papier, karton, kralen, kurken etc. Naast deze creatieve materialen bieden we ook veel bewegingsactiviteiten, fantasiespellen, verkleedpartijen

17 e.d. aan. We zijn veel buiten met de kinderen waar we ze bewust maken van de natuur en waar uiteraard veel gespeeld wordt met zand, water en andere natuurlijke materialen. Ook lezen en zingen we graag en veel met de kinderen. Ook uitstapjes behoren tot de activiteiten. Met de kleintjes kan dat een uitstapje zijn naar de bakker, de glasbak of naar het park, en de kinderen kunnen in de aangrenzende speeltuin spelen. Het hek van de speeltuin gaat op slot zodat het veilig is voor de kinderen (er hangt een toeter voor ouders van andere kinderen, die uiteraard ook welkom zijn, zodat de pm-er het hek kan openen). Wat heb je gevonden? Wij kijken en luisteren goed naar wat kinderen bezighoudt. Daarbij letten we op de initiatieven van de kinderen en laten we merken dat we het kind gezien hebben. We waken ervoor om niet al zelf in te vullen wat het kind denkt of voelt. Regelmatig verwoorden we wat een kind aan het doen is of gaan we even bij de kinderen zitten, alleen maar om naar ze te kijken. Als we in gesprek gaan met een kind, gaan we op dezelfde hoogte zitten als het kind. Probeer het maar Wij hebben vertrouwen in kinderen. Kinderen mogen regelmatig op zichzelf zijn en we helpen of corrigeren niet te snel. We geven kinderen keuzes en verantwoordelijkheden (op hun niveau), stimuleren kinderen om te durven en laten kinderen zoveel mogelijk zelf uitproberen. Ook maken we stimulerende opmerkingen en reageren positief op initiatieven van kinderen. We vragen regelmatig de grotere kinderen om de kleintjes te helpen. Positief zelfbeeld We helpen de kinderen om een positief zelfbeeld op te bouwen en om dit te versterken. Het kind het gevoel geven dat het de moeite waard is, dat is wat we doen. Bovendien doen we niet alleen wat wij willen, maar we luisteren juist echt naar wat het kind wil, waar het kind behoefte aan heeft. En waar mogelijk gaan we hier ook op in. We laten een kind zoveel mogelijk ervaren wat het al kan, waarbij we verwoorden wat het kind goed kan en de positieve eigenschappen van het kind benoemen. We geven het kind complimentjes, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Ook geven we de kinderen zoveel mogelijk keuzes, zodat het zijn eigen weg en ervaringen kan kiezen en kan leren van de keuzes die het daarbij maakt. Als kinderen daar aan toe zijn, geven we ze verantwoordelijkheid. Het stimuleren van zelfstandigheid valt hier ook onder, want dat kan ook bijdragen aan een positief zelfbeeld. Ook stimuleren wij de kinderen om zelf na te denken wanneer er een vraag gesteld wordt over mogelijke antwoorden en oplossingen, zodat zij hun eigen vragen kunnen beantwoorden. Kinderen mogen hierin zelf experimenteren of oplossingen zoeken: probeer het maar!

18 Zelfstandigheid Wij stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ontdekken wat zij zelf kunnen en wat hun talenten zijn. We laten kinderen zoveel mogelijk zelf doen en helpen niet te snel, door kinderen zoveel mogelijk zelf hun conflicten te laten oplossen, zelf hun speelgoed te laten opruimen, zelf hun brood te laten smeren en zelf op te ruimen als ze geknoeid hebben. We maken echter duidelijk, dat ze altijd om hulp mogen vragen als ze er zelf niet uitkomen. We geven de kinderen gelegenheid tot experimenteren: fouten maken mag! 3. Samenwerken met ouders Zie ook: Onze Spelregels, Ouderbetrokkenheid en communicatie Oudercommissie De ouders zijn vertegenwoordigd in een oudercommissie (OC). De OC geeft advies over de algemene gang van zaken, bijvoorbeeld over dit pedagogisch werkplan en denkt mee over het reilen en zeilen van het kindercentrum. De OC fungeert als aanspreekpunt voor de ouders. De oudercommissie komt elke zes weken bij elkaar. De OC organiseert jaarlijks een ouderavond. Centrale Oudercommissie Ouders, als belangenbehartigers van hun kind, hebben ook organisatiebreed een plaats bij Ludens. Hiertoe is er de Centrale Oudercommissie. Het doel van de Centrale OC is gemeenschappelijke belangenbehartiging op centraal niveau. Daarnaast is de centrale OC klankbord, stimulans, aanspreekpunt en signaleerder. Contacten met de ouders Het belangrijkste contact dat ouders hebben, is met de pedagogisch medewerkers (pm ers) van de groep. Ouders zijn erg belangrijk voor ons en we streven dan ook naar zoveel mogelijk open communicatie met onze ouders. Dit betekent dat we vanaf de eerste dag een goede band proberen op te bouwen met ouders en kinderen. Als de ouders zich goed voelen bij ons, zal dit zeker een positieve invloed hebben op hun kinderen. Bij het ophalen van de kinderen is er tijd om aan de pm-er te vertellen hoe het met het kind is. Bijzonderheden worden opgeschreven, zodat de andere pm-ers op de hoogte zijn van de situatie. Mochten er dingen zijn die niet zo lekker lopen, dan horen wij dat graag. Daarvoor kunt u gewoon met ons in gesprek gaan, maar er zijn ook formulieren om eventuele klachten en verbeterpunten aan ons door te geven. Uiteraard zijn complimenten ook van harte welkom! Nadat de definitieve plaatsing van een kind is geregeld, neemt één van de pm ers die het kind in de groep krijgt, contact op met de ouders. Er worden afspraken gemaakt over de wenperiode. In het plaatsingsgesprek worden alle praktische zaken besproken. Wij observeren een kind jaarlijks, nadat de observatie is besproken in het groepsoverleg en voeren wij daarover ook een gesprek met de ouder(s). Evaluatie Als de kinderen ons kindercentrum verlaten, vragen wij de ouders een evaluatie formulier in te vullen. Ouders krijgen de gelegenheid om in een gesprek de punten te verduidelijken

19 Bijlage 1: Groepsindeling en dagindeling Dagindeling Jonas, babygroepen: Parels en Zeester - boven, Anemoon - beneden. Natuurlijk hebben de kleinste baby s hun eigen dagritme, maar op den duur gaan ze zoveel mogelijk met de grotere kinderen meedoen uur tot 9.00 uur: Kinderen van de babygroepen Parels en Zeester worden gebracht in één van deze 2 stamgroepen. De kinderen van Anemoon worden gebracht in hun eigen stamgroep. De peuters ontvangen we in de hal. Ouders kunnen, indien gewenst, nog even met hun kindje spelen uur: Ruimen we op en splitsen de groepen. Wanneer het al eerder druk is, splitsen we eerder en gaan aan tafel voor de kring. Hier bespreken we wie er allemaal zijn, stellen we eventuele invallers voor of geven extra aandacht aan nieuwe kinderen. Er wordt gezongen, voorgelezen en wat gegeten en gedronken. Hierna gaan we verschonen uur tot uur: De grote kinderen doen mee met het opendeurenbeleid, de kleine kinderen die op zijn, blijven boven of op Anemoon uur: De kinderen die al brood eten en aan de lunch toe zijn gaan gezamenlijk aan tafel en eten gezellig samen een broodje. Het kan zijn dat er een groepje kinderen eerder of later eet. Na de maaltijd worden de kinderen verschoond, gepoetst en de kinderen die tussen de middag slapen worden alvast uitgekleed /12.15 uur: Een deel van de kinderen gaat naar bed en de andere kinderen kunnen lekker spelen. Na het slapen worden de kinderen aangekleed en krijgen ze wat te drinken en te eten /15.00 uur: De kinderen die uit bed komen, krijgen wat te eten en drinken. Dit doen we altijd aan de tafel. Hierna kunnen de kinderen buiten of binnen spelen en bieden we ze een activiteit aan /15.45 uur: De luiers worden verschoond uur: Vanaf nu worden de kinderen weer opgehaald. Dagindeling Jonas, peutergroepen Schatkist en Dolfijn 7.30 uur tot 9.00 uur: De kinderen worden gebracht, in de hal beneden. Vervolgens kunnen de kinderen in de hal of in de groepen spelen, de deuren van de groepen staan open. Als het te druk is, gaat de deur van de babygroep Anemoon dicht. Ouders kunnen, indien gewenst, nog een spelletje met hun kind doen of een boekje halen uit het atelier uur: We ruimen op en gaan aan tafel voor de kring. De kring begint met het namenliedje. Er wordt gezongen wie er allemaal zijn, we stellen we eventuele invallers voor of geven we extra aandacht aan nieuwe kinderen. Er wordt gezongen, voorgelezen, wat gegeten en gedronken. Hierna gaan de grote kinderen naar de wc en de kleintjes krijgen een schone luier

20 10.15 uur tot uur: Alle deuren gaan open en in alle ruimten worden verschillende activiteiten aangeboden. Kinderen mogen zelf kiezen waar ze heen gaan en wat ze gaan doen. De drie plus kinderen bieden we, een op hun leeftijd toegespitste, activiteit aan uur: Kinderen gebruiken gezamenlijk de broodmaaltijd. Na de maaltijd worden alle kinderen verschoond, gepoetst en de grote kinderen gaan naar de wc uur: Kinderen die tussen de middag naar bed gaan, kleden zich uit of worden geholpen en trekken hun pyjama aan uur: Een deel van de kinderen gaat slapen, de kinderen die niet meer slapen, gaan samen naar de hal waar we rustige activiteiten aanbieden uur: Kinderen gaan weer naar hun eigen groep toe. Vaak komen de eerste kinderen dan alweer uit bed: die kleden we weer aan en we verschonen de luiers. Verder eten en drinken we wat en kunnen de kinderen buiten of binnen spelen en bieden we een activiteit aan uur: Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald worden uur: In principe zijn alle kinderen opgehaald. Kinderen die om uur nog niet zijn opgehaald, maken automatisch gebruik van de verlengde opvang. Deze is tot uur en hiervoor wordt een bijdrage gevraagd, waarvan u achteraf een rekening ontvangt. Alleen ouders die een contract hebben tot 18.30u. ontvangen uiteraard geen rekening

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Lieve en Bouwe

Kinderdagverblijf Lieve en Bouwe Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Lieve en Bouwe 2015 Een vreedzaam kinderdagverblijf waar kinderen vies mogen worden. Kinderdagverblijf Lieve & Bouwe Lieven de Keylaan 2 3555 VZ Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar

Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar Sint en Kerst Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar 0 1 ½ In het thema 'Sint en Kerst' staat de viering van Sinterklaas en Kerst centraal. Bij het thema 'Sinterklaas', leren de kinderen hoe

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind matie voo Informatie voor ouders/verzorgers Het kindcentrum Een goede start voor ieder kind Het kindcentrum is een goede start voor uw kind. Wij bieden een veilige plek waar uw peuter leert samen te spelen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Kinderopvang Dol-Fijn ziet de opvang van uw kind als een zinvolle dagbesteding. Daarom hebben wij een pedagogisch plan opgesteld waarin u als ouder kunt lezen welke

Nadere informatie

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V.

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Deze pedagogische wegwijzer van Robinson geeft belangrijke informatie over de wijze waarop wij mij de zorg voor kinderen omgaan. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Het team van het kindercentrum de Kleine Draak De vaste pedagogische medewerkers van De Toverdraak: Kezban Marica Marja Lydia Jamaica

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Blauwe Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Blauwe Vlieger Pedagogisch werkplan De Blauwe Vlieger 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus 18 5656 AE Eindhoven Tel.: 040-2928044 Fax.: 040-2928045 Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2015 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2015 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK ACTIVITEITEN JAARPLAN 2015 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK HET ACTIVITEITEN JAARPLAN IN DE PRAKTIJK PUK & Ko Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal van Kindercentrum Wereldplek werken sinds 2009 met

Nadere informatie

Observatielijst Groepsfunctioneren

Observatielijst Groepsfunctioneren Observatielijst Groepsfunctioneren Toelichting De Observatielijst Groepsfunctioneren is verdeeld in twee leeftijdscategorieën: kinderen tot 1,5 jaar en kinderen ouder dan 1,5 jaar. Met de lijst wordt de

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1.1 VISIE OP DE KINDEROPVANG 2.1.1 PEDAGOGISCHE VISIE Kinderdagverblijf De kleine boom is een kleinschalige professionele organisatie voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Eten, slapen & zindelijk worden

Eten, slapen & zindelijk worden Eten, slapen & zindelijk worden Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf de Tuinkabouter

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf de Tuinkabouter Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf de Tuinkabouter 2014 Professor van Bemmelenlaan 51 c 3571 EL Utrecht Tel: 030-850 98 33 Email: tuinkabouter@ludens.nl Inhoudsopgave Inleiding en organisatie 3 1.

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 4 6. PSZ Watoto in de wijk 5 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 1. Omgaan met jezelf, met en met volwassenen Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Zelfbeeld Sociaal gedrag belangstelling voor andere kinderen, maar houden weinig rekening met de ander

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Villa Kakelbont 2013-2014 A. Romerostraat 330 3573 AV Utrecht 030-272 38 02 Email: villakakelbont@ludens.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding en organisatie 3 1. Pedagogisch

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo

Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo 1. De locatie Buitenschoolse opvang Het Loo is gehuisvest op het scoutingterrein van Scouting Willem II/ Lady Baden-Powell in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jodokus. Oktober 2015. Kinderdagverblijf Jodokus Kievitstraat 6 3515 VB Utrecht Telefoon: 030-2725037

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jodokus. Oktober 2015. Kinderdagverblijf Jodokus Kievitstraat 6 3515 VB Utrecht Telefoon: 030-2725037 Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jodokus Oktober 2015 Kinderdagverblijf Jodokus Kievitstraat 6 3515 VB Utrecht Telefoon: 030-2725037 VOORWOORD Inleiding De organisatie Kinderdagverblijf Jodokus maakt

Nadere informatie

Naam: Locatie: Groep: Groeibericht

Naam: Locatie: Groep: Groeibericht Naam: Locatie: Groep: Groeibericht pagina 2 Inleiding Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat bij ieder kind met vallen en opstaan. In de moderne kinderopvang nemen we een deel van de opvoeding van uw

Nadere informatie

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN 28-01-2014 Versie: 1 Pagina 1 van 7 Bijlage Opendeurenbeleid Inleiding Vanuit de visie dat wij als organisatie graag opvang zoals die thuis is willen bieden is het opstellen en handhaven van een opendeurenbeleid

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er 1 Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving 4 8 jaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2013 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK

ACTIVITEITEN JAARPLAN 2013 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK ACTIVITEITEN JAARPLAN 2013 KINDERDAGVERBLIJF WERELDPLEK HET ACTIVITEITEN JAARPLAN IN DE PRAKTIJK PUK & Ko Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal van Kindercentrum Wereldplek werken sinds 2009 met

Nadere informatie

Gastouderopvang Uk&Knus

Gastouderopvang Uk&Knus Gastouderopvang Uk&Knus Pedagogisch werkplan Met dit werkplan wil ik u laten kennismaken met de visie en werkwijze van Gastouderopvang Uk&Knus. Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik

Nadere informatie

Versie: Maart 2013 2011

Versie: Maart 2013 2011 Geachte ouder, verzorger. Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Pinokkio. De peuterspeelzaal is een onderdeel van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen, een HKZ gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Voorbereiding/nodig. Het doel wat we deze week willen bereiken is:

Voorbereiding/nodig. Het doel wat we deze week willen bereiken is: Wat gaan we doen? In het thema Ik en mijn familie staat familie centraal. De kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen ze praten over jong en oud, verschillende familieleden, verjaardagen en

Nadere informatie

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445 Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 31-03-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Gastouderbureau MijnGastouderopvang

Gastouderbureau MijnGastouderopvang Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? Gastouderbureau MijnGastouderopvang Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na tijdje behoorlijk

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Koperwiek is gehuisvest bij basisschool De Kopermolen in Klarenbeek. De locatie heeft 1 basisgroep in de leeftijd van 4 t/m

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KDV Het Kleine Woud

Pedagogisch werkplan KDV Het Kleine Woud Pedagogisch werkplan KDV Het Kleine Woud 1. De locatie Ons Kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. De locatie bevindt zich in de wijk het Woudhuis in Apeldoorn.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen

Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen 1. De locatie Buitenschoolse opvang Welgelegen is gehuisvest in Kindervilla Welgelegen aan de Molenstraat 120 te Apeldoorn. De locatie heeft 1 basisgroep

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Werkplan De Regenboog 2016 1

Werkplan De Regenboog 2016 1 Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor locatie De Regenboog

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder 1. De locatie De locatie bevindt zich in Ugchelen, nabij Apeldoorn. De locatie heeft 1 groep en is 1 ochtend geopend. Er kunnen ieder dagdeel 8 peuters van

Nadere informatie

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Kinderdagverblijf/BSO Het Kinderparadijs 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De eerste kennismaking... 5 3. Het afscheid... 7 4. De gehele periode van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten 1. De locatie De Adventure BSO is gehuisvest in het scoutinggebouw van De Hertog van Gelre in wijk De Maten in Apeldoorn. Op woensdag- en vrijdagmiddag bieden

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie