Meerjaren- en budgetplanning : een pragmatisch 7-stappenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren- en budgetplanning : een pragmatisch 7-stappenplan"

Transcriptie

1 1 Meerjaren- en budgetplanning : een pragmatisch 7-stappenplan

2 een pragmatisch 7-stappenplan Hoe kunnen meerjarenplanning, jaarlijkse budgetten, actieplannen en acties functioneren binnen de budgettaire boekhouding? Hoe komen tot de aansluitingsnota die beleidsdoelstellingen en financiële ramingen met elkaar verbindt? 2

3 een pragmatisch 7-stappenplan 3 uitgangspunten : lokale besturen hebben ervaring met beleidsplanning algemeen beleidsprogramma vorige legislatuur (cf. art. 242bis NGW) missie -> LT-doelstellingen -> KT-doelstellingen -> acties -> indicatoren lokale besturen hebben ervaring met financiële planning begroting, meerjarig financieel beleidsplan lokale besturen hebben geen of zeer weinig ervaring met geïntegreerde beleids- en financiële planning centrale invalshoek = focus op de integratie tussen beide processen dus op het financieel vertalen en koppelen van het beleidsaan het financieel planningsproces en dit (voorlopig) binnen het bestaande kader van de budgettaire boekhouding en de functioneel-economische codering

4 een pragmatisch 7-stappenplan 4 aanpak : benutten van de bewegingsvrijheid bij het opstellen van het meerjarenplan art. 146 en 147 GD (bepalingen m.b.t. meerjarenplanning voor strategische en financiële nota nog niet van kracht) jaarlijks budget kan nog niet aansluiten op nieuw meerjarenplan, maar wel op op het algemeen beleidsprogramma (art. 242bis NGW : de belangrijkste strategische beleidsplannen -> geen vormvereisten) er is dus tijd en ruimte voor een leerproces leertraject opzetten m.b.v. een pragmatisch stappenplan leertraject toepassen op een concrete dienst en beleidsdomein (dienst Toerisme & Evenementen)

5 een pragmatisch 7-stappenplan MEERJARENPLAN STRATEGISCHE NOTA JAARL. BUDGET BELEIDSNOTA AANSLUITINGSNOTA AANSLUITINGSNOTA FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA 5 -> inzoemen op de logica van de verschillende stappen, op keuzemogelijkheden en op concrete voorbeelden

6 een pragmatisch 7-stappenplan 6 STAP 1 : BEPAAL DE STRUCTUUR VAN DE STRATEGISCHE NOTA STRUCTUUR = OPBOUW PER BELEIDSDOMEIN PASSEND BIJ DE EIGENHEID VAN ELK LOKAAL BESTUUR MET AANDACHT VOOR EEN AANTAL SPECIFIEKE ELEMENTEN ZOALS : DE PLAATS VAN DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN IN DEZE INDELING IN BELEIDSDOMEINEN DE PLAATS VAN DE ALGEMENE FINANCIERINGSBRONNEN IN DEZE INDELING IN BELEIDSDOMEINEN DE PLAATS VAN BELANGRIJKE PROJECTEN

7 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 1) 7 VOORBEELD : BD 1 : WONEN BD 2 : ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3 : ONDERWIJS & EDUCATIE BD 4 : BELEVEN BD 5 : SOCIALE ZORG BD 6 : VEILIGHEID BD 7 : NATUUR & LEEFMILIEU BD 8 : ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING BD 9 : MOBILITEIT EN VERKEER BD 10 : STADSPROJECTEN BD 11 : INTERNE ORGANISATIE BD 12 : ALGEMENE FINANCIERING speciale rol : ventilatie van de algemene middelen naar de verschillende beleidsdomeinen

8 een pragmatisch 7-stappenplan STAP 1: DE STRUCTUUR VAN DE STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : BEPAAL DE INHOUD VAN DE STRATEGISCHE NOTA ALGEMENE MISSIE VERTALING VAN HET POLITIEKE BESTUURSAKKOORD IN EEN MISSIE EN LT- DOELSTELLINGEN (STRAT.&TACTISCH) PER BELEIDSDOMEIN 8

9 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 2) 9 VOORBEELD (UIT VORIG MEERJARENPLAN) : MISSIETEKST BELEVEN (TOER. & EVENEMENTEN) : HET STADSBESTUUR WIL DE SECTOR TOERISME IN GENK UITBOUWEN EN WENST GENK EEN DUIDELIJK GEPROFILEERD TOERISTISCH IMAGO TE GEVEN MET EEN STERKE ATTRACTIE GERICHT OP VERBLIJFSTOERISME EN EEN DYNAMISCH EN GENK- KARAKTERISEREND NETWERK VAN TOERISTISCH-RECREATIEVE VOORZIENINGEN EN EVENEMENTEN LT-DOELSTELLINGEN : AANSCHERPEN VAN VISIE EN PLAN VOOR TOERISTISCHE ONTWIKKELING UITBOUW VIA PPS-FORMULE VAN HOOGWAARDIGE TOERISTISCHE ATTRACTIE DIE GENK IN DE MARKT ZET VAN HET TOERISTISCH VERBLIJFSAANBOD IN LIMBURG UITBOUW VAN NETWERK VAN KARAKTERVOLLE TOERISTISCH RECREATIEVE VOORZIENINGEN PROFILERING VAN DE STAD GENK ALS EVENEMENTENSTAD

10 een pragmatisch 7-stappenplan STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : BEPAAL DE STRUCTUUR VAN DE AANSLUITINGSNOTA GEEN KEUZEMOGELIJKHEDEN STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA = STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA OM AANSLUITING MET FINANCIËLE NOTA VOOR ELKE EURO TE KUNNEN REALISEREN 10

11 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 3) STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA = BD 1 : WONEN BD 2 : ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3 : ONDERWIJS & EDUCATIE BD 4 : BELEVEN BD 5 : SOCIALE ZORG BD 6 : VEILIGHEID BD 7 : NATUUR & LEEFMILIEU BD 8 : ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING BD 9 : MOBILITEIT EN VERKEER BD 10 : STADSPROJECTEN BD 11 : INTERNE ORGANISATIE BD 12 : ALGEMENE FINANC. STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA = BD 1 : WONEN BD 2 : ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3 : ONDERWIJS & EDUCATIE BD 4 : BELEVEN BD 5 : SOCIALE ZORG BD 6 : VEILIGHEID BD 7 : NATUUR & LEEFMILIEU BD 8 : ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING BD 9 : MOBILITEIT EN VERKEER BD 10 : STADSPROJECTEN BD 11 : INTERNE ORGANISATIE BD 12 : ALGEMENE FINANC. 11 financiële koppelingen

12 een pragmatisch 7-stappenplan STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA STAP 4 : DE KOPPELPRINCIPES VAN DE AANSLUITINGSNOTA : 2 FUNDAMENTELE KEUZEMOGELIJKHEDEN : INTEGRAAL BELEID OF NIEUW & GELIJKBLIJVEND BELEID? ENKEL RECHTSTREEKSE KOPPELINGEN OF OOK ONRECHTSTREEKSE KOPPELINGEN? 12

13 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) KEUZEMOGELIJKHEID : INTEGRAAL BELEID OF NIEUW & GELIJKBLIJVEND BELEID PROBLEMATIEK VAN DEFINITIE HOE LANG IS NIEUW BELEID NIEUW ZEER GROOT AANDEEL GELIJKBLIJVEND BELEID FRAGMENTARISCHE OF INTEGRALE DOELSTELLINGENBOOM PER BELEIDSDOMEIN IMPACT OP MOGELIJKHEDEN VOOR SECTORALE PLANLAST : ZIE VERDER VOLLEDIGE OF PARTIËLE BELEIDSEVALUATIE 13 KEUZE STAD GENK : HET INTEGRALE BELEID FINANCIEEL VERTALEN (KOMT UITGEBREID AAN BOD IN HET NAMIDDAGPROGRAMMA)

14 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) 14 KEUZEMOGELIJKHEID : RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS KOPPELEN? ZOVEEL MOGELIJK RECHTSTREEKS KOPPELEN = ALLE TOEWIJSBARE BEGROTINGSKREDIETEN INDIVIDUEEL KOPPELEN OP HET NIVEAU VAN KT-DOELSTELLINGEN (OPERATIONELE DOELST.) & ACTIEPLANNEN GEEN 1-1 RELATIE (1-N RELATIE NAAR UITGAVEN EN ONTVANGSTEN) RELATIE KAN OOK MET DEEL VAN EEN BEGROTINGSARTIKEL INDIEN NIET MOGELIJK : ONRECHTSTREEKS KOPPELEN BV. GROEPEN VAN BEGROTINGSKREDIETEN KOPPELEN AAN VASTE JAARLIJKSE DOELSTELLINGEN VOOR HET BELEIDSDOMEIN INTERNE ORGANISATIE ENERGIEKREDIETEN VERZEKERINGSKREDIETEN INFORMATICAKREDIETEN BV. PERSONEELSKREDIETEN VENTILEREN OVER VERSCHILLENDE BELEIDSDOMEINEN KEUZE STAD GENK : NIET BEPERKEN TOT RECHTSTREEKS KOPPELEN (KOMT VERDER AAN BOD IN HET NAMIDDAGPROGRAMMA)

15 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) VOORBEELD KOPPELPRINCIPES : GU personeelsuitgaven : zeer veel begrotingsartikelen meestal geen 1-1 relatie tussen begrotingsartikel en operationele doelstellingen (bv. individueel personeelslid kan voor 15% worden toegewezen aan doelst.x, voor 10% aan doelstellingen y en voor 20% aan doelstelling z, ) rechtstreekse koppelingen (doelstelling begrotingsartikel) zijn quasi niet mogelijk! ventilatiematrix naar beleidsdomein inschatten en opstellen rol van het M.T. : inschatting van ventilatiematrix 15

16 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) VENTILATIE PERSONEELSBEGROTING NAAR BELEIDSDOMEINEN -> % TOEWIJZING VAN ALLE PERSONEELSKREDIETEN AAN DE VERSCHILLENDE DOMEINEN : TOTAAL VAN EUR BD 1 = WONEN BD 2 = ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3 = ONDERWIJS & EDUCATIE BD 4 = BELEVEN IN GENK BD 5 = SOCIALE ZORG BD 6 = VEILIGHEID BD 7 = NATUUR & LEEFMILIEU BD 8 = ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING BD 9 = MOBILITEIT & VERKEER BD 10 = STADSPROJECTEN BD 11 = INTERNE ORGANISATIE BD 12 = ALGEMENE FINANCIERING H Wedden gemeentemandatarissen , H Presentiegelden mandatarissen , H Vakantiegelden burgemeester , H Patronale bijdragen aan RSZPPO , H Patronale bijdragen aan de , H Pensioen burgemeester, schepen , H Arbeidsongeval burgemeester, ,00 SUBTOTAAL FUNCTIE , H Wedden en lonen personeel , H Wedden en lonen personeel , H Wedden en lonen geco's , H Vakantiegelden personeel , H Vakantiegelden personeel 3.009, H Vakantiegelden geco's , H Maaltijdcheques vast personeel , H Maaltijdcheques vast personeel 941, H Maaltijdcheques gesubsidieerd , H Patronale bijdragen aan RSZPPO , H Patronale bijdragen aan RSZPPO , H Patronale bijdragen aan RSZPPO , H Patronale bijdragen aan andere , H Hospitalisatieverzekering 3.660, H Hospitalisatieverzekering 86, H Hospitalisatieverzekering 2.556, H Premies voor verzekering van 8.876, H Premies voor verzekering van 176, H Bijdragen arbeidsgeneeskunde ,00 SUBTOTAAL FUNCTIE ,00 BD 1 BD 2 BD 3 BD 4 BD 5 BD 6 BD 7 BD 8 BD 9 BD 10 BD 11 BD 12 M.T.-lid maakt inschatting : - % voor BD 8 admin. dienstverlening - % voor BD 11 interne organisatie % %

17 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) VOORBEELD KOPPELPRINCIPES : GU werkingsuitgaven en overdrachtuitgaven : zoveel mogelijk rechtstreekse koppelingen in verticale beleidsdomeinen speciale aandacht voor belangrijke koppelingen (OCMW, politiezone, kerkfabrieken, ) indien niet mogeljik : ventilatiematrix naar beleidsdomein inschatten onrechtstreekse koppelingen in beleidsdomein interne organisatie bv. voor begrotingsartikels energie en nutsvoorzieningen bv. voor begrotingsartikels onderhoud gebouwen bv. voor begrotingsartikels werking informatica bv. voor begrotingsartikels werking drukkerij bv. voor begrotingsartikels verzekeringsportefeuille 17 GU schulduitgaven : geen rechtstreekse koppelingen aan doelstellingen in verticale beleidsdomeinen onrechtstreekse koppeling aan beleidsdomein algemene financiering

18 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 4) 18 VOORBEELD KOPPELPRINCIPES : GO prestaties : meestal rechtstreeks te koppelen GO overdrachtontvangsten : zoveel mogelijk rechtstreekse koppelingen in verticale beleidsdomeinen onrechtstreekse koppelingen in het beleidsdomein algemene financiering 021 gemeentefonds 022 stedenfonds 040 diverse fiscale overdrachtontvangsten ook onrechtstreekse koppelingen voor overdrachtontvangsten die moeilijk individueel toewijsbaar zijn aan operationele doelstellingen vb. personeel gerelateerde overdrachten (Geco-toelagen) : via ventilatiematrix werken GO schuldontvangsten : onrechtstreekse koppelingen aan het beleidsdomein algemene financiering dividenden rente-opbrengsten (thesauriebeleggingen) terugvorderingen m.b.t. doorgeefleningen geen specifieke schuldontvangsten die aan doelstellingen binnen verticale beleidsdomeinen toegewezen worden

19 een pragmatisch 7-stappenplan STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA STAP 4 : KOPPELPRINCIPES AANSLUITINGSNOTA WELK DEEL VAN HET MEERJARENPLAN IS KLAAR? STRATEGISCHE NOTA MEERJARENPLAN = OK! INZICHT IN INDELING BELEIDSDOMEINEN, MISSIE, LT-DOELSTELLINGEN PRINCIPES VAN FINANCIËLE AANSLUITING EN TOEWIJZING FINANCIËLE NOTA MEERJARENPLAN = NIET OK!!! GEEN HISTORIEK VAN KOPPELINGEN EN VENTILATIE VAN FINANCIËLE MIDDELEN NAAR (NIEUWE) BELEIDSDOMEINEN EERST KOPPELINGSERVARING VOOR JAAR 2008 OPDOEN DAN PAS OVERGAAN TOT MEER ZINVOLLE FINANCIËLE PROJECTIE TOT EIND VAN DE LEGISLATUUR 19 STANDPUNT STAD GENK : EERST OP BASIS VAN DE STRATEGISCHE NOTA HET BUDGET 2008 (BELEIDS- EN FINANCIËLE NOTA) OPMAKEN EN PAS DAARNA DE PROJECTIE MAKEN VOOR DE FINANCIËLE NOTA VAN HET MEERJARENPLAN

20 een pragmatisch 7-stappenplan STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA STAP 4 : KOPPELPRINCIPES AANSLUITINGSNOTA STAP 5 : OPBOUW BELEIDSNOTA 2008 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN OPHANGEN AAN LT-DOELSTELLINGEN UIT DE STRATEGISCHE NOTA INDICATOREN, ACTIE- EN STAPPENPLANNEN FORMULEREN RECHTSTREEKSE FINANCIËLE KOPPELINGEN LEGGEN 20

21 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 5) strategische nota : beleidsdomein beleven strat. doelstelling : het ontwikkelen van stadsevenementen tactische doelst. : aantrekken van evenementen door derden kwaliteitsverbetering en vernieuwing bestaande evenementen beleidsnota 2008 : oper. doelstelling 1 : indicator actieplan financiële koppeling : uitgaven : ontvangsten : oper. doelstelling 2 indicator actieplan financiële koppeling : uitgaven : ontvangsten : A A N S L U I T I N G S F I N A N C I E L E 21 dit schema zal met concrete voorbeelden worden ingevuld in het 2de deel van de presentatie N O T A N O T A

22 een pragmatisch 7-stappenplan 22 STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA STAP 4 : KOPPELPRINCIPES AANSLUITINGSNOTA STAP 5 : OPBOUW BELEIDSNOTA 2008 STAP 6 : AFLEIDEN VAN FINANCIËLE EN AANSLUITINGSNOTA 2008 RECHTSTREEKSE KOPPELINGEN ZIJN REEDS GELEGD BEGROTINGSRAMINGEN AANVULLEN : ALGEMENE FINANCIERINGSBRONNEN PERSONEELSBEGROTING ONRECHTSTREEKSE KOPPELINGEN LEGGEN

23 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 6) 23 FINANCIËLE NOTA 2008 : INVESTERINGSBUDGET -> BEGROTING BD EXPLOITATIEBUDGET -> BEGROTING GD + MFB LIQUIDITEITENBUDGET -> NVT GEEN DUBBEL WERK : BEGROTINGSKREDIETEN INLEZEN IN BOEKHOUDTOEPASSING VANUIT GEÏNTEGREERDE DATABANK AANSLUITINGSNOTA 2008 : RECHTSTREEKSE KOPPELINGEN PER STRATEGISCHE DOELSTELLING & BELEIDSDOMEIN SAMENBRENGEN ONRECHTSTREEKSE KOPPELINGEN TOEVOEGEN SAMENVATTING PER BELEIDSDOMEIN

24 een pragmatisch 7-stappenplan 24 STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA STAP 4 : KOPPELPRINCIPES AANSLUITINGSNOTA STAP 5 : OPBOUW BELEIDSNOTA 2008 STAP 6 : AFLEIDEN FINANCIËLE & AANSLUITINGSNOTA 2008 STAP 7 : OPSTELLEN VAN MEERJARIGE FINANCIËLE NOTA IMPACT VAN DE KEUZEMOGELIJKHEDEN! KOPPELING INTEGRAAL BELEID OF NIEUW & GELIJKBLIJVEND BELEID INTEGRAAL : DAN FINANCIËLE PROJECTIES MAKEN OP NIVEAU VAN HET BELEIDSDOMEIN NIEUW & GELIJKBLIJVEND : DAN FINANCIËLE PROJECTIES MAKEN VAN NIEUWE DOELSTELLINGEN & ACTIES ENERZIJDS EN VAN GELIJKBLIJVEND BELEID ANDERZIJDS

25 een pragmatisch 7-stappenplan (stap 7) 25 OPBOUW VAN DE MEERJ. FINANCIËLE NOTA : SPECIFIEKE PROJECTIE PER BELEIDSDOMEIN I.F.V. PRIORITEITEN & ACCENTEN STRATEGISCHE NOTA PROJECTIE VAN DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING BLIJFT SLUITSTUK ER IS OOK EEN BELEIDSDOMEIN INVESTERINGSPROJECTEN : DUS OOK EEN MEERJARENPLAN VOOR DE BUITENGEWONE DIENST! JAARLIJKSE BIJSTURING OP MOMENT VAN JAARREKENING FINANCIEEL : BONI OF MALI T.O.V. GEBUDGETTEERD RESULTAAT VERWERKEN IN MEERJARENPLAN (TOEWIJZEN AAN BELEIDSDOMEINEN OF AAN DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING ) INHOUDELIJK BIJSTURING = GEKOPPELD AAN FINANCIËLE BIJSTURING ART. 146 & 147 NOG NIET IN UITVOERING : OPLETTEN VOOR AFSTEMMING MET NOG STEEDS VERPLICHT MEERJARIG FINANCIEEL BELEIDSPLAN (O.A. OPLETTEN MET DEFINITIE FINANCIEEL EVENWICHT ) VOORLOPIG INTERN DOCUMENT?

26 een pragmatisch 7-stappenplan MEERJARENPLAN STRATEGISCHE NOTA JAARL. BUDGET BELEIDSNOTA AANSLUITINGSNOTA AANSLUITINGSNOTA FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA 26 BELANGRIJKE KEUZES M.B.T. DE FINANCIËLE AANSLUITING : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA EN INVULLING BELEIDSDOMEINEN KOPPELPRINCIPES (RECHTSTREEKS ONRECHTSTREEKS) WIJZE VAN PROJECTEREN VAN DE MEERJARIGE FINANCIËLE NOTA

27 een pragmatisch 7-stappenplan 27 CONCLUSIES : DIT IS EEN MOGELIJK STAPPENPLAN OM TE KOMEN TOT INTEGRATIE TUSSEN HET BELEIDS- EN FINANCIEEL PLANNINGSPROCES ER IS HEEL WAT BEWEGINGSVRIJHEID GEZIEN ART. 146 EN 147 GD NOG NIET VAN TOEPASSING ZIJN (EN ART. 242BIS NGW WEINIG VORMVEREISTEN OPLEGT) ER ZIJN EEN AANTAL KEUZES TE MAKEN ALS LOKAAL BESTUUR BELANGRIJK IS HET BEWAKEN VAN DE SAMENHANG : TUSSEN MEERJARENPLAN EN JAARLIJKS BUDGET TUSSEN DE INHOUD EN DE FINANCIËLE VERTALING MET ANDERE ONDERDELEN IN HET GD (BUDGETHOUDERSCHAP, PROCEDURES, INTERNE CONTROLE, -> VOLGT IN NAMIDDAGDEEL)

28 28 Meerjaren- en budgetplanning : het 7-stappenplan toegepast door het diensthoofd Toerisme en Evenementen

29 het 7-stappenplan toegepast STAP 1 : STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA INDELING IN BELEIDSDOMEINEN OVERLEG MANDATARISSEN, M.T.-LEDEN, DIENSTEN, ADVIESORGANEN, EIGEN INDELING LOKAAL BESTUUR VS. VLAAMS MODEL BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN DIENSTHOOFD TOERISME = IN WELKE BELEIDSDOMEINEN ACTIEF ALS DIENST VOORBEELD NAT. PARK HOGE KEMPEN GENK : BD 2 : ONDERNEMEN EN WERKEN BD 4 : BELEVEN BD 7 : NATUUR & LEEFMILIEU 29

30 het 7-stappenplan toegepast 30 STAP 2 : INHOUD STRATEGISCHE NOTA EXPLICITEREN VAN LT-DOELSTELLINGEN VOOR DE RELEVANTE BELEIDSDOMEINEN IN STAP 5 WORDEN DEZE LT-DOELSTELLINGEN VERTAALD IN KT- DOELSTELLINGEN, ACTIES EN INDICATOREN VOORBEELD : MISSIETEKST : ZIE EERDER IN PRESENTATIE LT-DOELSTELLINGEN 2 NIVEAU S (STRATEGISCH EN TACTISCH) SD 1 : DE ORGANISATIE VAN AANTREKKELIJKE STADSEVENEMENTEN TD 1 : AANTREKKEN EN ONDERSTEUNEN VAN EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR DERDEN TD 2 : KWALITEITSVERBETERING EN VERNIEUWING VAN BESTAANDE EVENEMENTEN SD 2 : DE ONTWIKKELING VAN EEN NETWERK VAN TOERISTISCH RECREATIEVE VOORZIENINGEN TD 1 : VERDERE UITBOUW VAN HET TOERISTISCH AANBOD TD 2 : PROMOTIE VAN MULTICULTURELE ACTIVITEITEN

31 het 7-stappenplan toegepast STAP 3 : STRUCTUUR AANSLUITINGSNOTA = STRUCTUUR STRATEGISCHE NOTA = INDELING IN BELEIDSDOMEINEN OVERLEG MANDATARISSEN, M.T.-LEDEN, DIENSTEN, ADVIESORGANEN, EIGEN INDELING LOKAAL BESTUUR VS. VLAAMS MODEL DE DIENST TOERISME & EVENEMENTEN WAAKT OVER DE FINANCIËLE AANSLUITING VOOR DE BELEIDSDOMEINEN WAARVOOR ZIJ LT- DOELSTELLINGEN HEEFT GEFORMULEERD: TOEGEPAST OP HET VOORBEELD (NAT. PARK HOGE KEMPEN): BD 2 : ONDERNEMEN EN WERKEN BD 4 : BELEVEN BD 7 : NATUUR & LEEFMILIEU 31

32 het 7-stappenplan toegepast 32 STAP 4 : KOPPELPRINCIPES AANSLUITINGSNOTA SPECIFIEKE TAAK DIENSTHOOFD TOERISME & EVENEMENTEN : SCAN VAN ALLE BEGROTINGSARTIKELS DIE DOOR DE DIENST GEBRUIKT WORDEN NAGAAN WELKE VOOR RECHTSTREEKSE KOPPELING IN AANMERKING KOMEN BV. UITGAVEN- EN ONTVANGSTARTIKELS VAN EVENEMENTEN BV. MINIGOLF, FIETSENVERHUUR, WANDEL- EN FIETSKAARTEN, TOER. GADGETS, NAGAAN WELKE BEGROTINGSARTIKELS VIA ONRECHTSTREEKSE KOPPELINGEN WORDEN TOEGEWEZEN BV. VENTILATIE PERSONEELSKREDIETEN BV. VERDELING TOELAGEN

33 het 7-stappenplan toegepast 33 STAP 5 : OPBOUW BELEIDSNOTA 2008 KT-DOELSTELLINGEN, ACTIES, INDICATOREN EN FINANCIËLE RAMINGEN VOOR 2008 FORMULEREN IN EEN DATABANK ALLE NODIGE KOPPELINGEN LEGGEN TUSSEN LT- EN KT-DOELSTELLINGEN TUSSEN KT-DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN INDICATOREN TUSSEN KT-DOELSTELLINGEN EN BEGROTINGSARTIKELS VOORBEELD : SD 1 : DE ORGANISATIE VAN AANTREKKELIJKE STADSEVENEMENTEN TD 1 : AANTREKKEN EN ONDERSTEUNEN VAN EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR DERDEN TD 2 : KWALITEITSVERBETERING EN VERNIEUWING VAN BESTAANDE EVENEMENTEN -> DEZE LT-DOELSTELLING CONCREET MAKEN IN 2008 (SMART) : VOOR HET EINDE VAN HET JAAR EEN NIEUW WINTEREVENEMENT VOOR CA BEZOEKERS UITWERKEN EN ORGANISEREN IN DECEMBER MET EEN BEPAALD BUDGET

34 Meerjaren- en budgetplanning -status : de opbouw van een stappenplan budgetaanvragen hebben: -unieke sleutel of nummer LT-doelstelling voorbeeld : het aantal bezoekers KT-doelstelling : tegen 31/12/2007 een nieuw evenement aantrekken + stappenplan aangeven of indicator + financiële effecten aangeven 34 voorbeeld : -1ste kw: marktverkenning -2de kw: voorstel & besluit college -3de kw: draaiboek evenement -4de kw: organisatie en evaluatie

35 de opbouw van een stappenplan rechtstreekse koppeling tussen doelstelling en financiële effecten 35

36 de opbouw van een stappenplan 36 om koppelingen tussen KT-doelstellingen en bijhorende acties te kunnen leggen met uitgaven- en ontvangstartikels is voorbereidend werk nodig! vooraf instellen welke artikels geselecteerd door het diensthoofd toerisme kunnen gekoppeld worden

37 de opbouw van een stappenplan 37 BELEIDSNOTA = ALLE GOEDGEKEURDE BUDGETAANVRAGEN

38 het 7-stappenplan toegepast VOORBEELD UIT BELEIDSNOTA inhoud beleidsnota = formulering van KT-doelstellingen gekoppeld aan LTdoelstelling inhoud financiële nota = financiële vertaling (koppeling met begrotingsart.)

39 het 7-stappenplan toegepast 39 geïntegreerde budgetaanvraag => dus ook geïntegreerd rapport voor gemeenteraad met overzicht van doelstellingen gekoppeld aan concrete ramingen op uitgaven- en ontvangstartikels

40 het 7-stappenplan toegepast 40 BUDGET 2007 : AANSLUITINGSNOTA TUSSEN BELEIDSNOTA EN FIN. NOTA BELEIDSDOMEINEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN DEEL I : SAMENVATTING PER BELEIDSDOMEIN FINANCIËLE MIDDELEN VOOR SPECIFIEK BELEID Ruimtelijke ordening Wonen Economie Toerisme Sociale zaken Cultuur Sport Leefmilieu Openbare infrastructuur en omgeving Veiligheid Communicatie uittreksel uit de samenvatting van de aansluitingsnota : inzicht in hoeveel financiële middelen rechtstreeks gekoppeld zijn aan operationele doelstellingen per beleidsdomein DEEL II : SUBTOTALEN PER STRATEGISCHE DOELSTELLING Ruimtelijke ordening Genk 'groene stad' Ontwikkeling stadscentrum en woon- en wijkomgeving Ruimtelijke ontwikkeling winkelgebieden Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen Wonen Woonbeleid Ontwikkeling van een integrale woonbeleidsvisie Promotie 'Wonen in Genk' Economie Bedrijfsvestigingsbeleid Handelsapparaat Toerisme Evenementen Netwerk toeristisch-recreatieve voorzieningen Toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen Uitbouw hoogwaardig toeristisch attractie uittreksel uit detail van de aansluitingsnota : inzicht in hoeveel financiële middelen gekoppeld zijn per strategische doelstelling

41 het 7-stappenplan toegepast STAP 6 : AFLEIDEN VAN FINANCIËLE EN AANSLUITINGSNOTA 2008 DE FINANCIËLE NOTA KAN GROTENDEELS UIT DE DATABANK WORDEN AFGELEID RECHTSTREEKSE KOPPELINGEN REEDS GEMAAKT AANVULLEN MET ONRECHTSTREEKS TE KOPPELEN KREDIETEN PERSONEEL ALGEMENE TOELAGEN ENERGIEKREDIETEN DUS DIENSTHOOFD TOERISME & EVENEMENTEN HOEFT NIET NOG EENS APART DE BEGROTINGSKREDIETEN DOOR TE GEVEN AAN ONTVANGER DE AANSLUITINGSNOTA = SOM VAN DE RECHTSTREEKSE KOPPELINGEN PER BELEIDSDOMEIN AANGEVULD MET ONRECHTSTREEKSE KOPPELINGEN 41

42 het 7-stappenplan toegepast 42 STAP 7 : OPSTELLEN VAN MEERJARIGE FINANCIËLE NOTA SPECIFIEKE PROJECTIE PER BELEIDSDOMEIN WAT BETEKENT SPECIFIEK? IN VOORBEELD : DIENSTHOOFD TOERISME & EVENEMENTEN MAAKT INSCHATTING WELKE FINANCIËLE EFFECTEN DE VERDERE REALISATIE VAN DE LT-DOELSTELLINGEN TEWEEG BRENGEN LINEAIRE PROJECTIE (ELK JAAR CA. DEZELFDE EFFECTEN) PROGRESSIEF SCHEMA (ELK JAAR NIEUWE INSPANNINGEN BOVENOP VERDERZETTING VAN DE BESTAANDE) DEGRESSIEF SCHEMA EENMALIG EFFECT IN BEPAALDE JAREN UITERAARD ZAL HET BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING OOK IN HET MEERJARENPLAN EEN SLUITEND SLUITSTUK MOETEN BLIJVEN (FIN. EVENWICHT)

43 het 7-stappenplan toegepast BUDGET 2007 : AANSLUITINGSNOTA TUSSEN BELEIDSNOTA EN FIN. NOTA BELEIDSDOMEINEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN FINANCIËLE MIDDELEN VOOR SPECIFIEK BELEID DEEL I : SAMENVATTING PER BELEIDSDOMEIN Ruimtelijke ordening Wonen Economie Toerisme Sociale zaken Cultuur Sport Leefmilieu Openbare infrastructuur en omgeving Veiligheid Communicatie VOORBEELD : EEN SPECIFIEKE PROJECTIE = NODIG VOOR OPENB. INFRA.

44 het 7-stappenplan toegepast 44 CONCLUSIES START DIT PROCES STEEDS MET EEN SAMENHANGEND STAPPENPLAN GEBRUIK DE BEWEGINGSRUIMTE (MAATWERK I.F.V. BEHOEFTEN EIGEN BESTUUR IS MOGELIJK) HET LEERPROCES OPSTARTEN = BELANGRIJKER DAN DE VORM VAN DE RAPPORTEN EEN BOTTOM-UP PROCES SLAAGT ENKEL ALS ER DRAAGVLAK OP DE WERKVLOER IS EEN GEÏNTEGREERDE DATABANK IS NODIG : VOOR KOPPELINGEN VOOR WERKRAPPORTEN VOOR OFFICIËLE RAPPORTEN VAN HET MEERJARENPLAN EN HET JAARLIJKS BUDGET VOOR VOORTGANGSRAPPORTEN VOOR SECTORALE RAPPORTEN (KOMT IN NAMIDDAGLUIK VERDER AAN BOD)

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Brussel 2 december 2009 1 Inhoud Beschrijving Witboek Strategisch plan en investeringsenveloppen

Nadere informatie

Het gemeentelijk beleidsplan: doelstellingen opvolgen

Het gemeentelijk beleidsplan: doelstellingen opvolgen Het gemeentelijk beleidsplan: doelstellingen opvolgen In het kader van het besluit van de beleids- en beheerscyclus Dirk Van den Bossche - Liesbeth Janssens (Cevi) Overzicht sessie Productvoorstelling:

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Het gemeentedecreet: volgt u nog? De eerste 100 dagen Februari-maart 2007 Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Workshop 3 Beleidsevaluatie

Workshop 3 Beleidsevaluatie Workshop 3 Beleidsevaluatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011 1 Inleidende toelichting Terugkijken vorige fasen Pauze Beleidsevaluatie Lunch Aan de slag Workshops pilootbesturen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Evaluatierapport over de begroting 2015ini

Evaluatierapport over de begroting 2015ini Evaluatierapport over de begroting 2015ini Caroline Copers, voorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV Overzicht 2 SERV-benadering begrotingsbeleid Focus op twee prioriteiten en SERV-voorstel Prioriteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren BOT 20-1-2015 Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren Opbouw 1. Opening en inleiding 2. Casuïstiek / werk in uitvoering 3. Indicatoren 4. Integraal beleidsplan sociaal domein 5.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 Koepelorganisatie Inleiding Hierin kunnen o.a. thuishoren: een introductie door de voorzitter een samenvatting van de werkwijze:

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Titel tekst. van je. je plan. Wat is. richting aan om. groep, enkele

Titel tekst. van je. je plan. Wat is. richting aan om. groep, enkele Titel tekst STAPPENPLAN fiche 1 Terreinverkenning, het fundament van je plan Lokale inkleuring van integrale jeugdbeleid? Vanuit welke visie werken we? De fundamenten van je plan Net zoals een nieuw huis

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie