Uitgave van de VHLA vzw Vereniging van Hart- Long- en Levergetransplanteerden Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van de VHLA vzw Vereniging van Hart- Long- en Levergetransplanteerden Antwerpen"

Transcriptie

1 Uitgave van de VHLA vzw Vereniging van Hart- Long- en Levergetransplanteerden Antwerpen Redactie: Eddy Van Put Eindredactie: Louis Dillen Bestuur VHLA Voorzitter Guy Van Honsté Tel Ondervoorzitter Johnny Lacasse (Johnny is overleden op 25/11/2013) Secretaris Eddy Van Put Tel Penningmeester/dagelijks contact Louis Dillen Tel Raadsleden: Stan Gestels Tel Raoul Castrel Tel Alex Antoine Tel Adres VHLA vzw Oud Kerkhoflaan Edegem Website Webmaster Robert De Muyt P.3 In Memoriam P.4 In Memoriam Medisch nieuws P.5 Niertransplantatie P.6 Doorbraak hartfalen P.7 Gebruik je ID Verenigingsnieuws P.8 Lidgelden P. Activiteiten P.11 Weetjes P.14 In onze keuken P. 15 Reclame P. 16 Activiteitenverslag P.22 Onze sponsor Bankrekeningnummers

2 KBC BE SWIFT Code KREDBEBB ARGENTA BE SWIFT Code ARSPEBE 22 Beste vrienden v d VHLA, meerdere leden zijn ons vorig kwartaal ontvallen: Op 28 augustus 2013 is mevr. GERMAINE GEERTS te Mol overleden. Germaine werd geboren op 6 november 131 en was hartgetransplanteerd sinds 18 mei 17. Zij is, samen met haar echtgenoot Mil, van in het prille begin actief lid geweest van onze vereniging. Wij betuigen hierbij nogmaals onze innige deelneming aan Mil en aan alle kinderen en kleinkinderen. Rust zacht, lieve Germaine. CONNIE HOLENS, geboren op 1 mei 146 en thuis overleden op 24 september Zij was hartgetransplanteerde sinds 11 oktober 17. Al die jaren was zij één van de actiefste leden in onze vereniging, samen met Eddy, onze secretaris. Al ons medeleven aan de familie. Rust zacht lieve Connie.

3 Op 25 november 2013 overleed in het UZA onze ondervoorzitter JOHNNY LACASSE Hij werd geboren op 15 december 155 en getransplanteerd op 18 september 2002 Johnny was reeds vele jaren bestuurslid van onze vereniging en altijd bereid om mee te helpen waar het nodig was Wij betuigen al ons medeleven aan echtgenote, kinderen en de familie We zullen je missen Johnny JO VAN DONINK 13 oktober oktober 2013 Jo was de oudste zoon van ons lid en allergekende transplantcoördinator Walter Van Donink van het UZA Wij bieden hierbij onze oprechte deelneming aan Walter en zijn familie. Veel sterkte toegewenst. Volgende mededeling kregen wij op 16/12/2013 vanuit het UZA:

4 In memoriam prof. dr. Viviane Conraads Met grote droefheid melden we u het overlijden van prof.viviane Conraads, adjunct diensthoofd van de dienst cardiologie. In naam van de medische gemeenschap van het UZA, bieden wij onze welgemeende gevoelens van medeleven aan aan de familie. Wij zullen haar blijven herinneren als een schitterende en geliefde collega. Haar klinische, educatieve en wetenschappelijke verdiensten en haar inzet voor het UZA en de UA, verdienen een groot respect en zullen voor altijd in ons geheugen en hart worden bewaard. Met collegiale en achtingsvolle groeten vanwege de collega's van de dienst cardiologie, Prof. dr. Chris Vrints Diensthoofd cardiologie, Prof. dr. Philippe Jorens Voorzitter Medische Raad, Vanuit onze VHLA willen wij dankbaar zijn om prof.dr. Viviane Conraads in het UZA gekend te hebben. Zij stond mede aan de wieg van de harttransplantaties en voor velen van ons was zij de steunende kracht en hulp bij de moeilijke periodes die wij aldaar meemaakten. Onze gevoelens van innig medeleven betuigen wij hiermee aan de familie. Rust zacht Viviane. Vlaamse nierspecialisten hebben met succes een niertransplantatie uitgevoerd waarbij patiënt en donor een

5 verschillende bloedgroep hadden. Ze filterden voordien antistoffen uit het lichaam van de nierpatiënt, waardoor afstotingsverschijnselen uitbleven. Het Universitair Ziekenhuis van Leuven heeft een half jaar geleden met succes een eerste niertransplantatie uitgevoerd waarbij de nierpatiënt en de levende donor een verschillende bloedgroep hadden. Het UZ ontwikkelde hiervoor een techniek gebaseerd op procedures die de voorbije jaren in enkele buitenlandse pioniercentra werden uitgewerkt. Deze 'bloedgroep-incompatibele niertransplantatie' zal het aantal levende donaties sterk doen stijgen. Vanwege de ernstige afstotingsverschijnselen was een niertransplantatie van een levende donor tot voor kort niet altijd mogelijk als de bloedgroep van donor en ontvanger niet compatibel waren. Zo kan iemand met bloedgroep O alleen een orgaan van een O-donor ontvangen. Het UZ Leuven past nu in dergelijke situaties een nieuwe procedure toe waarbij enkele weken voor de transplantatie de bloedgroep-antistoffen uit het lichaam worden weggefilterd. Zes maanden na de eerste transplantatie stellen donor en ontvanger - een koppel - het uitstekend. Binnen afzienbare tijd vinden nieuwe van dergelijke ingrepen plaats. Enkele decennia geleden werd al geëxperimenteerd met bloedgroep-incompatibele niertransplantaties. Omdat de gebruikte procedure zeer belastend was onder meer de milt moest hierbij worden weggenomen raakte ze niet ingeburgerd. De techniek die vandaag in het UZ Leuven wordt toegepast, veroorzaakt weinig ongemakken bij de patiënt. Prof. Maarten Naesens, nefroloog van UZ Leuven, is ervan overtuigd dat de nieuwe procedure het aantal levende orgaandonaties zal doen toenemen. 'Levende donatie geeft betere resultaten, maar niet elke nierpatiënt heeft in zijn omgeving een bloedgroep-compatibele donor', zegt Naesens. 'Hij kan zich wel samen met zijn partner of een andere kandidaat-donor laten registreren in een nationaal register waarmee compatibele transplantatiekoppels kunnen worden samengesteld, maar ook dat biedt zelden een snelle oplossing. Wachten op een overleden donor duurt doorgaans erg lang en meestal is de patiënt dan al geruime tijd afhankelijk van dialyse. Bloedgroepincompatibele niertransplantatie van een levende donor biedt in dat geval een goed alternatief.' (rvb) Hand2 De transcriptiefactor die hiervoor verantwoordelijk is, wordt Hand2 genoemd. Deze

6 bleek geactiveerd in de biopten die we uit mensenharten verkregen, nadat de eigenaars een harttransplantatie hadden ondergaan en hun zieke hart ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld. We hebben uitgezocht hoe dat eiwit geactiveerd wordt en ook daar hebben we het mechanisme achter ontrafeld. Hand2 activeert op zijn beurt weer een 100 tot 200-tal genen. Het is nu zaak uit te zoeken waar elk gen voor verantwoordelijk is in het zieke hart. Deze vinding levert dus een schatkist aan informatie op waarmee wetenschappers weer jaren vooruit kunnen om de puzzel van hartfalen te ontrafelen. Patiëntenzorg Omdat het onderzoek fundamenteel is, ziet De Windt op dit moment geen mogelijkheden om de vertaling naar patiëntenzorg te maken. Maar voordat je nieuwe medicatie of behandelingen kunt ontwikkelen, en dat is voor hartfalen echt hard nodig, moet je de onderliggende mechanismes begrijpen. Bij muizen die genetisch gemanipuleerd werden kon het Hand2 eiwit verwijderd worden, waarna ze resistent bleken tegen het ontwikkelen van hartfalen. Dat zal bij mensen om ethische redenen nooit bruikbaar zijn, dus we moeten verder zoeken naar mogelijkheden om Hand2 tegen te houden. Dat is lastig, maar we begrijpen beter wat er gebeurt in het zieke hart. Dat is voor nu echt een doorbraak, besluit De Windt. Gebruik je identiteitskaart bij je apotheker. Vroeger toonde je de SIS-kaart bij de apotheker. Dat verandert vanaf 2014! Voortaan gebruik je de elektronische identiteitskaart (afgekort ID). Nu heb je maar 1 kaart nodig: voor -Je kind -Je partner De apotheker beschikt over de meest recente gegevens en weet of je recht hebt op een tussenkomst van de ziekteverzekering en, zo ja, op welke tussenkomst. Je ID is enkel de sleutel die toegang geeft tot de administratieve gegevens van het ziekenfonds. Ze bevat geen medische informatie over jou en dus 100% veilig. Hou je SIS-kaart zeker nog bij. Je kan ze nog gebruiken tijdens een overgangsperiode.

7 L idgelden voor 2014 Beste vrienden, denk om jullie lidgeld voor Zonder betaling blijven jullie geen lid en krijgen jullie geen tijdschrift meer! Een aantal onder jullie betaalden in december 2013 reeds hun parkeerkaart. Zij moeten zeker lid blijven, zo niet vervalt de parkeerkaart! Herinnering: Transplanten en hartpatiënten ex VCRA: 15 euro De partner hiervan (als die deelneemt aan onze activiteiten): 15 euro (met toezending van ons tijdschrift) Deze leden zullen tevens extra voordeel krijgen bij onze activiteiten. Steunende leden (met toezending van ons tijdschrift): 30 euro Giften met fiscaal attest (krijgen ook ons tijdschrift): 40 euro Uw fiscaal voordeel bij het schenken van een gift van minimum 40 euro bedraagt 45% vermindering. M.a.w. op elke gift van 40 euro, geniet u 18 euro vermindering, verrekend op uw belastingaangifte.

8 ZWEMMEN Dinsdagavond tussen en 20 uur, in het Sportcentrum De Nachtegael, Duffelsesteenweg 145 te 2550 Kontich. Nadien een gezellige babbel. BOWLING Elke vierde woensdag-avond wordt er gebowld in de zaal WIMA Bowling gelegen op de Boomsestwg. te 2627 Schelle. Aanvang ter 20 uur. Data in 2014 zijn: 22/01 26/02 26/03 Wandelen Elke zondagmorgen, als het weer het toelaat, kan er deelgenomen worden aan een uitgestippelde wandeling (4, 6, 8 km of meer) met de nodige stop- en bevoorra-dingsplaatsen. Contacteer hiervoor Julia Dillen-Goyvaerts. BADMINTON Hoboken -Sporthal Extra Time Louisalei 24 Elke donderdag van 17 tot 18 uur Sportverantwoordelijke Jef Andries Brasschaat - Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos - Elke vrijdag van tot 18 uur Sportverantwoordelijke Alex Antoine DANSEN Schoten - Sporthal Vordensteyn -Vordensteynstraat 78 Elke dinsdag van tot 1.30 uur Verantwoordelijke Hugo Beyers Op 25 januari 2014 samenkomst in de zaal Extra-Time,

9 Louisalei Hoboken (waar we Badminton spelen). Met worstenbroden en appelbollen starten wij het nieuwe jaar. Dit vanaf 1 uur. Dringend bijgevoegde brief met uw bestellingen doorgeven aan Louis Dillen, liefst per . Stort 5 euro op onze bankrekening vóór 15/01/2013 aub. Be there! Week van 14 februari 2014 Info- en verkoopstand in het UZ Ter gelegenheid van Valentijn is er weer een stand van onze vereniging in de inkomsthal van het UZ. Wij zullen hier nogmaals enkele attribuutjes verkopen, die vooral gericht zijn op het Valentijnsgebeuren. Tevens zijn onze standhouders weer beschikbaar om de nodige informatie te verstrekken die betrekking heeft op transplantaties en ook op donorschap. De stand zal gehouden worden op en 14 februari. Leden, die willen helpen op die dagen om onze stand te bemannen, gelieven zich dringend te melden bij ons bestuur, waarvoor dank. Op 5 maart 2014 is er een rondleiding met gids in het Red Star Line Museum. Aanvang om 14 uur aldaar: Montevideostraat Antwerpen 10 euro/pers te storten op onze bankrekening vóór 20 januari Noteer dat er slechts 15 personen kunnen deelnemen aan dit bezoek! Dus direct inschrijven!! Op 18 april 2014 Voorstelling in het echt Antwaarps teater Arenbergstraat 10, Antwerpen. Maurice en Alice Pastis zullen ons weer doen schateren van lachen. Aanvang voorstelling om uur. Iedereen aanwezig om 1.45 aub. Stort hiervoor 20 euro/pers. op onze bankrekening vóór 1 februari aub.

10 A ls je weet wat liefde is Zo vader zo zoon In de kraamkliniek zegt de verpleegster Dan zie je Wat ik zie Dan hoor je Wat ik hoor Dan ruik je Wat ik ruik Dan proef je Wat ik proef Dan voel je Wat ik voel Voor jou! tegen de jonge moeder : jouw baby is een echt engeltje, eens in zijn bedje beweegt die niet meer De jonge moeder antwoordt : " Helemaal zijn vader! " Alberto Malloma Liefde in de tijd Slank Bij de slankheidsclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen, er zijn er ook 3 afgevallen Ik hou al jaren van dezelfde vrouw, moest mijn vrouw het weten, ze vermoordt me. Oeps Een man zegt aan zijn vrouw, die op het punt staat te bevallen : De schoonheidsspecialiste " Het zou mooi zijn mocht de baby op jou Mijn vrouw was vandaag 2 uur bij de lijken. " schoonheids-specialiste om een

11 prijsopgave op te laten maken. M odderbad Mijn vrouw heeft een modderbad genomen, ze zag er 20 jaar jonger uit tot ze de modder er afspoelden Zijn vrouw zegt : " En het zou een mirakel zijn mocht de baby op jou lijken! " Mannen Wat hebben de wolken en een man gemeen? Wanneer ze verdwijnen breekt er een mooie dag aan.

12 De wereldeconomie Nog enkele woordspelingen teruggebracht tot de basics Het is september in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee. Het regent en het dorpje lijkt verlaten. Het is een moeilijke tijd. De inwoners hebben allemaal schulden en leven op krediet. Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse... en stapt het enige hotel van het dorpje binnen. Hij legt een bankbiljet van 100 op de balie, en gaat naar de eerste verdieping om een kamer uit te zoeken. De hoteleigenaar pakt vlug de 100, en rent naar de slager om zijn schulden te betalen. De slager pakt die 100 aan, en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schulden te betalen. Op zijn beurt rent die naar de verpachter, en betaalt zijn schulden af. De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp die, vanwege de crisis, haar diensten op krediet aanbiedt... en betaalt haar zijn schulden. De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt de hotelier de kamerhuur. De hotelier legt de 100 weer op de balie. Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden, neemt de 100 van de balie, omdat hij niet tevreden is over de kamer. Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd, maar het hele dorp is wel schuldenvrij -Hij wacht op een levertransplantatie maar de levertijd is wel 8 maanden -Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta zal ik mij daarbij neerleggen -Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder -Beroepskeuzeadvies: wordt treinbegeleider, meer kans op slagen -De cursus lassers voor beginners is afgelast -Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van -De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid -Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel

13 WATER Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen zoveel moeten plassen s nachts. Zijn antwoord: de zwaartekracht houdt het water in het onderste gedeelte van uw lichaam. Wanneer je rechtstaat of zit zwellen de benen op). Wanneer je neerligt zoekt het onderste gedeelte van uw lichaam evenwicht met de nieren. Dan ver-wijderen de nieren het water omdat het gemakkelijker gaat. Iedereen heeft water nodig om de toxines uit zijn lichaam te ver-wijderen, maar wanneer drinkt u best water? Dit zei mijn cardioloog: water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen; 1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering; 1 glas water voordat u een bad neemt verlaagt uw bloeddruk; water drinken voor het slapengaan vermijdt beenkrampen tijdens de nacht. Uw been-spieren zoeken vocht als ze verkrampen. BELGIE BOVEN ALLES 1. België heeft het laagste aantal McDonald s restaurants per inwoner in de wereld. 2. België telt ongeveer 178 brouwerijen, die samen zo'n 800 verschillende bieren produceren. 3. België produceert jaarlijks ton chocolade. 4. De luchthaven van Zaventem is s werelds belangrijkste verkoopspunt voor chocolade. 5. Audrey Hepburn is geboren in Brussel. 6. Olieverf is een uitvinding van de gebroeders van Eyck. 7. België houdt het wereldrecord voor de langste periode zonder regering. 8. Robert Caillau, de mede-uitvinder van het wereldwijde web, is een Belg.. Asfalt is uitgevonden door de Belgische professor Edward J. de Smedt. 10. De Body Mass Index (BMI) is een uitvinding van de Belgische mathematicus Lambert Adolphe Quetelet. 11. In de zeventiger jaren van vorige eeuw serveerden scholen tijdens het middagmaal tafelbier aan de leerlingen. 12. De Gentse Feesten zijn het grootste Europese cultuurfestival. 13. Tomorrowland is s werelds grootste techno-festival. 14. Plastic is een uitvinding van de Belg Leo Hendrik Baekeland. 15. De Belgische kusttram is de langste tramlijn in de wereld. 16. De Australische zanger Gotye is geboren in Brugge. 17. België heeft het hoogste aantal kastelen per vierkante meter ter wereld. 18. De Big Bang -theorie is een uitvinding van de Belgische priester-fysicus Georges Lemaître. Op de maan is ook een krater naar hem genoemd. 1. Rolschaatsen zijn een uitvinding van de Belgische horlogemaker John-Joseph Merlin. 20. Het Brussels Koninkijk Paleis is groter dan Buckingham Palace.

14 Johan Segers opende in 177 zijn restaurant t Fornuis in hartje Antwerpen op nauwelijks een steenworp van de Groenplaats. Hij kon een oude woning uit de 17de eeuw op de kop tikken en transformeerde deze tot een aantrekkelijk restaurant. Sinds 186 heeft het 1 Michelinster. In 2008 en 200 was hij ambassadeur van Antwerpen Proeft - Taste of Antwerp, het grootste culinair festival van België (Roger van Damme was zijn opvolger als ambassadeur). In 2010 kreeg hij de "Gouden garde bezet met diamanten", een onderscheiding van de Knack Restaurantgids voor zijn uitzonderlijke carrière. De chili con carne van Johan Segers Ingrediënten voor 4 personen 600 g gehakt 1 ui 3 teentjes look 2 el tomatenpuree 1/2el chilipoeder 2 el oregano 1 el komijn 1 el tijm 500 rundsbouillon ml 5 tomaten, gepeld en ontpit 300 rode bonen (voorgekookt) g 1 blikje maïs voor het serveren: geraspte cheddar zure room - olijfolie - peper - zout - kristalsuiker Bereiden: Snipper de ui en de look fijn. Doe een stevige scheut olijfolie in een grote pot en stoof hierin de ui en kook aan. Doe het gehakt erbij, roer om en laat goed bakken. Voeg de tomatenpuree toe en roer alles goed door mekaar. Voeg het chilipoeder, de oregano, komijn, tijm, peper en zout toe en meng. Bevochtig met de rundsbouillon zodat alles mooi onderstaat, meng goed en laat pruttelen. Snijd de tomaten in blokjes en voeg ze toe aan het gehakt. Meng de bonen en de maïs eronder. Strooi er een snuifje suiker over. Laat een kwartiertje pruttelen, tot al het vocht verdampt is. Serveer met geraspte cheddar en zure room.

15 Vissen op 11 agustus 2013 Het was allemaal weer perfect georganiseerd door Ronnie en Annik, alleen onze leden ontbraken! Waren wel aanwezig Raoul Castrel met echtgenote en kleinzoon, alsook Jos Sels met Maria, Christel, Bart en Alexander. Maria viste voor de eerste maal mee en haar resultaat kan zeker tellen. Het weer was, als de zon er was, te genieten, maar het werd regelmatig afgewisseld door stortregens, waarop iedereen gelukkig voorzien was. Tot 17u45: dan werden de hemelsluizen werkelijk helemaal opengezet en moesten we stoppen. Hierbij de uitslag: De kleinsten Maaike geholpen door Annik en Ronnie, met 22kg. Zij is maar juist 5 jaar. 2 Emile, geholpen door zijn grootvader Raoul, met 13.5 kg. Het was ook zijn eerste 1 Alexander weer de kampioen met 16.5kg De volwassenen 3 Christel met 14.5 kg 2 Maria met 18.2 kg 1 Bart met 22.7 kg Nu heeft eigenlijk de vader (Bart) toch de zoon (Alexander) kunnen kloppen in het totaal resultaat, maar de jury besliste dat Alexander terug de wisselbeker mee naar huis kunnen nemen.

16 Bezoek op 1 september 2013 aan Lens in Frankrijk. Alle deelnemers en de bus stipt op tijd op de Carrefourparking te Schoten, behoudens een achttal mensen, weerhouden wegens ziekte. Gelukkig was Alex in blakende gezondheid, het enige bestuurslid dat meekon. Hij was van alle afwezigheden op de hoogte, zijn lijst klopte, zodat we geen tijd verloren met wachten. Natuurlijk wegens de onontkoombare file op de Antwerpse ring, waren we wel iets later dan voorzien in Wilrijk, maar uiteindelijk werd met een bijna volle bus enthousiaste mensen de start genomen, richting Franse grens. Onze eerste stop in Poperinge, waar we in het restaurant In de Leene werden getrakteerd op verse koffie met boterkoek. Hier werd ook onze gidse Christiane opgepikt, voor verdere begeleiding. Verderdoor naar Nord Pas-de-Calais, waar we het museum Louvre-Lens bezochten. Acht jaar geleden nam de Franse regering de beslissing, om hier in de stad LENS, een filiaal in te planten, van het beroemde en meest bezochte Franse museum, het Louvre van Parijs. Louvre-Lens werd ingehuldigd op 4 december 2012, op de feestdag van Sint Barbara, patrones van de mijnwerkers en zeer vereerd in deze streek. Het project, werk van het Japanse architectencabinet SAANA, ontwikkelt zich op de site, in een reeks transparante gebouwen met glazen facades in aluminium. Het complex is gelegen in het hart van een groenpark met een oppervlakte van 20 Ha. Dit park maakt een essentiëel deel uit van het museum en verlengt dit buiten zijn muren, zodat het aldus het theater kan worden van allerlei evenementen, zoals openluchtconcerten en andere spektakels. De Grande Galerie is veruit de grootste ruimte: 3000 m2, 120 m lang en bevat de permanente collectie. De Galerie voor tijdelijke tentoonstellingen is slechts 1800 m2 groot en 180 m lang. Zij moet een ruim publiek aantrekken. Men verwacht zo n bezoekers per jaar, die wellicht de lokale economie een booster zullen geven. We werden door onze gidse gedurende 2 uur losgelaten in dit museum-

17 complex, misschien mocht ze daar niet actief zijn. In een minimum van tijd wandelden we daar door de eeuwen heen. Van de pre-historie, vóór Christus tot 2000 na Christus, duidelijk op de muur te volgen in welke periode je nu juist wandelde. Van heel nabij stonden we in bewondering voor de kunst van de Egyptenaren, de Etrusken, Grieken, Romeinen en de antieke kunst uit het verre oosten. Vlug nog een kookboek gekocht in de museumwinkel, La cuisine du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie, waarin het recept Carbonades Flamandes, op de wijze van Nord Pas-de-Calais, want het was intussen terug verzamelen geblazen voor een rondrit in de streek, toegelicht door onze gidse, met onderweg bezoek aan Notre Dame de Lorette. En zo zijn we dan op onze terugweg en passeren we Ablain-Saint-Nazaire, dorp dat twee kerken telt. De hoofdkerk in het centrum van dit dorp van ongeveer inwoners de Nieuwe Kerk- dateert uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Aan de oostelijke rand van het dorp staat de Oude Kerk, een ruïne waar we nu voorbij rijden. De kerk, gewijd aan de heilige Nazarius, was ooit een hooggotisch meesterwerk uit de 16 de eeuw, Na de sluiting van de steenkoolmijnen, rond 160 tot 186, is de Nord Pasde-Calais een zwaar geteisterde streek geworden, met aanzienlijke werkloosheidcijfers. Maar het verleden is verteerd en de streek werd omgevormd naar een regio in beweging. Veel mijnterrils zijn afgebroken, maar de overgebleven terrils worden met zorg bewaard. De streek wordt gekenmerkt door de menigvuldige zeer kleine mijnwerkershuisjes en sommige voormalige huisjes werden omgevormd tot comfortabele gîtes. Maar nu zijn we de grootste Franse militaire begraafplaats genaderd, op de hoogvlakte Ablain-Saint-Nazaire. Op deze hoogvlakte staat een, aan Onze Lieve Vrouw van Loreto, toegewijde kapel. We maken er kennis met de erewacht van gepensioneerde militairen, die hier op vrijwillige basis de wacht optrekken. Zij onderhouden ook elke zondag de eeuwige vlam. De Franse soldaten kozen na de slag van 15 mei 115 deze plek om hun gevallen kameraden te begraven. Ruim geïdentificeerde soldaten kregen er een eigen graf en de stoffelijke resten van meer dan onbekende soldaten, werden verdeeld over een achttal massagraven. De begraafplaats beslaat een oppervlakte van 13 Ha., met meer dan kruisjes, die een imposante indruk op de bezoeker nalaten. Tegenover de basiliek, in neobyzantijnse stijl, op zichzelf al een bezoek waard, bevindt zich op een van de ossaria een vuurtoren, die op geregelde tijdstippen, zijn lichtstralen over de dodenakkers heen laat gaan. Het licht van deze toren is op kilometers afstand waar te nemen. Grote opluchting wanneer we weer konden afstappen in ons geliefd restaurant In de Leene in Poperinge voor ons avondmaal. En wat staat er

18 op het menu. Juist! Een 3-gangenmenu met soep en Carbonades Flamandes op de wijze van Nord Pas-de-Calais, met uitermate lekkere frietjes à volonté. Het stoofvlees was zeker van den endvogel, zo mals. Na ons dessert vlug terug de bus in richting Wilrijk-Schoten. Al bij al een zeer geslaagde dagtrip. Lange busritten, maar de moeite waard. Veel bijgeleerd, goed gegeten en behouden terug thuis, wat wil je nog meer. Daa aag, en tot volgende trip. Opgesteld door Rik van Gogh

19 B ANKET op 18 oktober In de Captain s Lounge op St.Anna L.O. kwamen wij dit jaar tezamen om zowel 2013 als de jarige getransplanteerden te vieren. We waren op dit feest met 46 personen aanwezig. Na het verschrikkelijk ongeval en overlijden van Walter Van Donink s zoon Jo, was het UZ begrijpelijk niet vertegenwoordigd. Onze voorzitter, Guy Van Honsté, heette iedereen welkom en na een korte toespraak tussen de soep en de patatjes werden de aanwezige jubilarissen gevierd. 5 jaar getransplanteerd - Raoul Castrel (hij was ook de 100 ste hartgetransplanteerde in het UZ) 10 jaar getransplanteerd - Robert De Muyt Staals Adrianus Van Sprundel Thijs 15 jaar getransplanteerd - Jos Sels Gerda Volckerick 20 jaar getransplanteerd - Lia Bogaert (werd getransplanteerd in Leuven en komt van de ex VCRA groep) De avond verliep in opperbeste stemming. Iedereen was tevreden over de gerechten en er werd weer heel veel nagepraat over alle activiteiten van het afgelopen jaar. Spijtig was alles niet even plezierig (zie onze In Memoriam berichten). Hieronder enkele foto s van het banket dat we zeker geslaagd mogen noemen. 1

20 7 november 2013 Bezoek aan het Waterlabo in Borgerhout 12 leden bezochten dit labo, alhoewel er ook buiten geen gebrek was aan water! Vooreerst kregen wij deskundige uitleg bij de blootlegging van het scheepswrak van een middeleeuws handelsschip van het koggetype, dit gedurende de graafwerken in het Deurganckdok in De kogge was tussen de 12 de en 15 de eeuw het transportmiddel bij uitstek. Het schip werd volledig ontmanteld en wordt nadien stukje per stukje terug in zijn oorspronkelijke staat weer opgebouwd. Zowel naar locatie als naar eigenlijke openstelling liggen de mogelijkheden nog volledig open. Hiernaast een afbeelding van de opgegraven Kogge.

21 Het Waterbouwkundig Laboratorium is een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten van water in beweging. Zij onderzoeken de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur. Zowel privé als internationale organisaties doen beroep op hun gespecialiseerde kennis. Al in 133 werd het Waterbouwkundig Laboratorium opgericht. Indrukwekkende schaalmodellen moesten toen de ingenieurs in staat stellen om bijv. de grillen van de Westerschelde in kaart te brengen. Sindsdien bleef het laboratorium groeien. Verkleinde kopieën zagen het licht van o.a. de Congostroom, de Zeebrugse haven met daarbij twee scheepsmanoeuvreersimulatoren, een sleeptank en een binnenvaart-simulator. Nieuwe sluizen, zoals het Deurgangdock en zelfs de ontwerpen voor de sluizen van het Panamakanaal, behoren tot de projecten van het Waterbouwkundig Laboratorium. Telkens werd ons een duidelijke uitleg gegeven van de verschillende activiteiten. Wij denken dat dit bezoek voor de meeste onder ons zeer verrijkend is geweest en onze verwachtingen ver heeft overtroffen. Bedankt Alex voor de planning van dit bezoek. Tot zover ons eerste tijdschrift van Zorg dat je lid blijft van onze VHLA, dan sturen wij U het volgende nummer omstreeks 1 april 2014.

22

23

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift juli augustus 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand Juli en

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Liefst van al wil ik terug naar Angola, maar ik durf niet. Ik voel mij laf dat ik ben weggevlucht.

Liefst van al wil ik terug naar Angola, maar ik durf niet. Ik voel mij laf dat ik ben weggevlucht. s e 22 Regio Mechelen Vrijdag 25 oktober 2013 krant over samenleving gezondheid werk dixit Liefst van al wil ik terug naar Angola, maar ik durf niet. Ik voel mij laf dat ik ben weggevlucht. Luiz, niet-begeleide

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 De nieuwe Nete Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 Crisis Kwaliteitsvol leven met weinig geld Enquête: invloed van de crisis Nieuwe trends De nieuwe Nete Beste lezer, Crisis. Dat werd het thema voor De Nieuwe

Nadere informatie

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 Over de liefde die vriendschap heet 2 Een leeftijdsvriendelijke gemeente? 3 Gezonder door welzijnsmunt 5 Laat

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 7 Nummer 4 In dit nummer THEMA Oog voor Kunst: Kunst(ige) Ogen of de Kunst van het Zien? De technicus & De kunstenaar Artikel Collectie

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Informatiebulletin over afscheid nemen en verder leven. Een uitgave van de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A.

Informatiebulletin over afscheid nemen en verder leven. Een uitgave van de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A. Informatiebulletin over afscheid nemen en verder leven. Een uitgave van de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A. December 2014 nummer 28 6 Steun voor Ypenburgers Duizend Euro voor strijd tegen

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes de lijsterbes jaargang 8, nr 7 september 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België-Belgique P.B.

Nadere informatie

De Belgische Transplantatiecentra

De Belgische Transplantatiecentra De Belgische Transplantatiecentra Universitaire Ziekenhuizen Leuven Herestraat 49 3000 Leuven Tel: 016.33.22.11 H N L P D LG Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 9000 Gent Tel: 09.240.21.11 H

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

Hallo. Bernadette Van Looveren

Hallo. Bernadette Van Looveren Hallo Ontbijt-aan-bed-actie brengt honderden mensen op de been had goed een krantenkop kunnen zijn in één of andere weekendkrant op 10 en 11 mei laatstleden, maar het is nu eenmaal zo dat vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

AFSTAND. Er was u misschien het verkeerde deel van de aarde toebedeeld, u had uw huis vast met andere ramen voorgesteld maar

AFSTAND. Er was u misschien het verkeerde deel van de aarde toebedeeld, u had uw huis vast met andere ramen voorgesteld maar voor vrijwilligers Driemaandelijks tijdschrift van VZW Vrijwilligerswerk TELEDIENST - ondernemingsnr. 456483285 37 ste jaargang nr. 4 oktober, november, december 2014 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 / 2de

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie