F I T H E I D Kleuters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F I T H E I D Kleuters"

Transcriptie

1 F I T H E I D

2 bewegen OD LO 2.3 De kleuters beleven zichtbaar plezier aan fysieke inspanningen. Kan passen binnen het thema ziek zijn, vakantie, op reis of geïntegreerd in de turnles,... De kleuters sommen spelvormen met veel of weinig lichaamsbeweging op voor verschillende situaties. De kleuters delen afgebeelde situaties in naargelang ze de lichaamsbeweging bevorderen of belemmeren. Kaart met symbool veel bewegen per leerling Kaart met symbool weinig bewegen per leerling Schaar, lijm Werkblad met situatieprenten Werkblad met symbolen veel bewegen en weinig bewegen * Kringgesprek De kleuters zitten in een kring en krijgen elk 2 kaarten, 1 met het symbool veel bewegen, en 1 met het symbool weinig bewegen. De leerkracht stelt onderstaande vragen. De kinderen bedenken een antwoord op elke vraag. Wanneer de gevonden oplossingen weinig beweging inhouden, tonen de kleuters het symbool weinig bewegen. Wanneer de gevonden oplossing veel beweging inhoudt, wordt het symbool veel bewegen getoond. Mogelijke vragen: Ik ben ziek en lig in bed. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik zit in de auto. - Welk spelletje kan ik doen? - Welk spelletje kan ik niet doen? Het regent. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben bij oma. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben in het bos. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben op het strand. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? * Indelen in rubrieken Wanneer beweeg ik veel, wanneer weinig? * Werkblad De kinderen zitten aan hun tafeltje en krijgen elk de werkbladen. Ze knippen de symbolen veel en weinig bewegen uit. Op het werkblad staan vier situaties: regen, speelveld, ziek zijn, op de stoep. Regen: Liesje haast zich een winkel binnen om te schuilen voor de regen. (veel bewegen) Speelveld: een park met veel spelende kinderen, stralende zon, een hinkelpad. (veel bewegen)

3 Ziek zijn: Jantje ligt ziek in bed en leest een boek. (weinig bewegen) Op de stoep: een vrouw met een boodschappentas en een man die met zijn hond aan het wandelen is. (veel bewegen) Deze situaties worden klassikaal of in groepjes besproken. Mogelijke vragen: - Wat zie je op dit plaatje? - Waar is het? - Wat zou je nog meer kunnen spelen? - Wat zou je hier niet kunnen spelen? - Bewegen de kinderen op dit plaatje veel of weinig? - Welk poppetje van de symboolkaart hoort erbij? De kleuters leggen de symbolen veel en weinig bewegen op de juiste plaats naast de afgebeelde situaties en kleven ze op. Aandachtspunt De symbolen veel bewegen en weinig bewegen kunnen ook met kleuren geassocieerd worden. We kunnen de kleuren van de verkeersopvoeding gebruiken: - groen mannetje = veel bewegen - rood mannetje = stilstaan

4 Veel bewegen bewegen

5 Weinig bewegen bewegen

6 bewegen Kleef het juiste symbool naast de tekeningen

7 bewegen

8 bewegen Veel bewegen Weinig bewegen

9 hindernis nemen OD LO 1.32 De kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels. Kan passen binnen het thema school, vrienden, spelen,... De kleuters houden zich bij bewegingsopdrachten aan afspraken. Hindernissen, deuren, matten, touwen, bal, emmer In een groot lokaal (turnzaal, speelplaats, gang, ) wordt een parcours opgesteld met bijvoorbeeld: - enkele matten - (een) touw(en) - stoelen - tafels - hoepels - zweedse banken - ballen en emmers De kleuters mogen vrij het parcours doorlopen. Na 10 minuten legt de juf de activiteit stil. Ze beschrijft de chaos en vraagt aan de kleuters wat ze eraan kunnen doen. De juf en de kinderen maken samen een aantal afspraken. voorbeelden: - het parcours wordt in een bepaalde volgorde doorlopen - elke opdracht krijgt een nummer - alle hindernissen tot kniehoogte: overstappen - alle hindernissen tot navelhoogte: onderkruipen - aan alle deuren: kloppen - op elke mat: de voeten vegen - in elk touw een knoop leggen - door elke hoepel kruipen - per twee over de zweedse banken lopen - de ballen in de emmers gooien Alle kinderen leggen het uitgestippeld parcours af. Elk kind dat het parcours doorlopen heeft, tikt af bij de juf en bekijkt de handelingen van het kind dat na hem vertrekt. Een kleuter mag pas aan het parcours beginnen als de vorige kleuter afgetikt heeft. De kinderen moeten nakijken of de afspraken op de juiste manier opgevolgd worden. De laatste kleuter beoordeelt de eerste kleuter. De juf en de kleuters bespreken samen wie zich aan de afspraken gehouden heeft en wie niet. Daarna mogen de kinderen het parcours een tweede maal doorlopen. Aandachtspunt De kleuterleidster besteedt ook aandacht aan de formulering die de kleuters aan elkaar geven indien een opdracht niet correct uitgevoerd werd. De oefening kan best zonder beloningssysteem gebeuren, dit om te benadrukken dat gemaakte afspraken vanzelfsprekend moeten nagekomen worden.

10 hoe voel ik me? OD LO 1.16 De kleuters kunnen komen tot rustervaringen. Kan passen binnen het thema slapen, rusten, mijn lichaam, sporten, turnen... of deze oefening kan ook als overgangsactiviteit worden gebruikt tussen twee andere activiteiten. De kleuters ontspannen, op muziek, alle lichaamsdelen na een fysieke inspanning zoals turnen of spelen. De kleuters oefenen de buikflankademhaling. De kleuters verwoorden het belang van ontpanningsoefeningen als rustmoment. De kleuters verwoorden het belang van een juiste ademhaling. Zachte muziek De aanleiding voor deze oefeningen is een zeer intensieve fysieke activiteit: zoals lopen, springen, een bewegingsspel,... * Ontspanningsoefening De kleuters liggen op de grond en sluiten hun ogen. Ze luisteren naar zachte muziek. De juf zegt de kleuters alle lichaamsdelen beurtelings te spannen door ze hard tegen de grond aan te drukken en ze dan weer één voor één te ontspannen. De juf benoemt de lichaamsdelen en demonstreert de oefening. Beginnen met het hoofd en afzakken naar de voeten. Daarna vraagt de juf om beurtelings alle lichaamsdelen op te tillen en weer slap te laten vallen. * Ademhalingsoefening De juf doet de ademhaling voor en beschrijft ze ondertussen. De kleuters liggen op de grond met de handen op de buik onder de navel. We ademen diep in: onze buik wordt dik als een ballon. Dan ademen we langzaam uit en zeggen fffff : onze buik wordt plat. De kleuters oefenen de ademhaling. Bespreking: - Hoe voelde dat? - Was het moeilijk? - Hoe voel je je nu? - Hoe voelen we ons als we moe zijn? slaperig, hongerig, lusteloos,... - Wat moeten we doen als we moe zijn? rusten, slapen,eten,... - Hoe kunnen we het best rusten? liggen, oogjes toe,... - Waar kunnen we het best rusten? in de zetel, in bed,... - Hoe voelen we ons als we uitgerust zijn? fit, sterk... - Zouden deze oefeningen kunnen helpen als we moe zijn?

11 Aandachtspunt De manier waarop we ademen is erg belangrijk. De kracht van onze ademhaling bepaalt onze draagkracht in het algemeen. We kunnen op verschillende manieren ademen, maar er is slechts één goede: de natuurlijke ademhaling. Een ontspannen en natuurlijke manier van ademen is bij iedereen in aanleg aanwezig, maar raakt verloren door onze leefwijze. Vele volwassenen, maar ook kinderen ademen te oppervlakkig met een schouderademhaling. Anderen hebben kunstmatig een borstademhaling aangenomen. De buik- flankademhaling brengt de lucht tot diep in de longen, waardoor het volume vergroot. Door de natuurlijke werking van het middenrif wordt de buikwand naar buiten gedrukt bij de inademing. Door de omliggende spieren te gebruiken is het ook mogelijk de lucht zeer geleidelijk uit te ademen, wat de beheersing ten goede komt. Daarom is het nuttig regelmatig de kleuters te oefenen in het gebruik van de natuurlijke buik- flankademhaling.

12 ik kan niet... OD LO 1.37 De kleuters kunnen creatief verschillende oplossingen voorstellen op bewegingsproblemen. Kan passen in het thema vrienden, handicaps, helpen,... De kleuters zoeken oplossingen voor bewegingsproblemen. Ritmische muziek, bal * Rondedans De kleuters lopen in de klas rond op de maat van de muziek. Ondertussen geven ze de bal door aan elkaar. De juf zet de muziek stil en bouwt de eerste bewegingsbeperking in. De muziek wordt opnieuw aangezet en de kleuters doen verder, rekening houdend met de beperking. Na 3 minuten mogen ze weer gewoon lopen. Eventjes later legt de juf de volgende beperking op. De juf en de kinderen bespreken nog meer voorbeelden van bewegingsproblemen: - been in gips - rechterarm in gips - hals in kraag - in rolstoel - vinger in verband De kinderen worden uitgenodigd een aantal activiteiten te doen waarbij ze met een bewegingsprobleem geconfronteerd worden: - veters knopen met vinger in verband - kousen aantrekken met been in gips - een deur openen vanuit een rolstoel - de trap oplopen met een been in het gips - eten met een hand in het gips De kleuters zoeken samen naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. Mogelijke antwoorden: - alle vingers oefenen - een vriendje vragen om te helpen - aan de juiste kant van de deur staan - achterwaarts de trap opgaan - met je andere hand leren eten -... De kinderen maken een tekening over een bewegingsprobleem dat ze zelf of één van hun vrienden reeds beleefd hebben. Aandachtspunt Alle kinderen komen aan bod. Alle oplossingen worden overwogen en uitgetest. Mogelijke beperkingen: - jullie hebben maar 1 arm - jullie hebben maar 1 been - jullie kunnen maar uit 1 oog kijken - jullie kunnen alleen achterwaarts lopen

13 kabouters OD LO 3.2 De kleuters kunnen speels bezig zijn met eigen beweging en lichamelijkheid. Kan passen in het thema van kabouters, de lente,... De kleuters bewegen door het verhaal van kabouter Dondersteen uit te beelden. Kabouterverhaal * Verhaal De juf vertelt het kabouterverhaal en de kinderen luisteren. Kabouter Dondersteen Kabouter Dondersteen heeft vandaag een middagdutje gedaan. Hij is met het juiste been uit bed gestapt en is erg vrolijk. Hij besluit eerst een wandeling te maken. Hij stapt zijn huisje uit en begint daarna zelfs te lopen. Het is een prachtige dag. De zon schijnt en de hemel is helemaal blauw. Hij maakt een paar huppelsprongetjes van plezier. Zelfs de konijntjes schrikken ervan en springen snel naar hun hol. Dondersteen kijkt de konijntjes na en denkt: dat ga ik ook eens proberen. Springen zoals de konijnen lijkt me fijn. Wanneer hij echter na een paar sprongen omvalt, kan hij niet meer recht van het lachen. Hij lacht en lacht en blijft maar lachen. Dan staat hij recht, want het is tijd om een beetje te werken. Hij loopt terug naar zijn huis door het hoge gras. Hij vindt het een geschikte dag om de tuin eens om te spitten. Hij haalt zijn schop en begint te graven. Oh wat is het warm! Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij kijkt op zijn uurwerk en ziet dat het al tijd is om weer naar huis te gaan. Eerst plukt hij nog bloemen in zijn tuin. Thuis zet hij de bloemen in een vaas en ruikt er aan. De bloemen ruiken heerlijk. Dondersteen gaat pap maken. Hij roert in de pap tot ze klaar is. Hij eet zijn pap en drinkt een glas water. Zoals elke woensdagavond komt zijn vriendin op bezoek. Ze spelen met de kaarten. Na enkele spelletjes begint Dondersteen te geeuwen. Hij geeft zijn vriendinnetje een zoen en ze gaat naar huis. Dondersteen doet zijn kleren uit en wast zich. Hij poetst ook zijn tanden. Hij blaast zijn kaarsje uit en gaat slapen. Slaapwel Dondersteen... Daarna geeft de juf de opdracht de bewegingen van kabouter Dondersteen na te doen terwijl ze het verhaal een tweede maal vertelt.

14 De kleuters doen de bewegingen na die kabouter Dondersteen maakt: - stappen - lopen - huppelen - konijntjes nabootsen - lachen - stappen en benen heel hoog heffen (over hoge gras stappen) - de tuin omspitten - zweet afvegen - bloemetjes plukken - bloemetjes in een vaas zetten - ruiken aan de bloemetjes - in pap roeren - pap eten - water drinken - met de kaarten spelen - geeuwen - elkaar zoentje geven - wassen - tanden poetsen - kaarsje uitblazen - slapen

15 klauteren OD LO 2.1 De kleuters behouden de natuurlijke vitaliteit en bereidheid om fysieke inspanningen te leveren. Kan passen binnen het thema vakantie, grote schoonmaak, sporten of geïntegreerd in een turnles,... Aandachtspunt Bij klauteren moeten er steeds drie steunpunten zijn. Te overmoedige kinderen moeten we tot voorzichtigheid aanmanen. Te angstige kinderen moeten we stimuleren en helpen. De kinderen kunnen door elkaar geholpen worden. De kinderen moeten genoeg afstand van elkaar houden. De kleuters klauteren op afwisselend opgestelde banken en klimrekken. Klimrekken en Zweedse banken, blokken * Klauteren over banken De banken staan schuin opgesteld tegen de klimrekken en worden vastgehaakt. De hoogte van de banken is verschillend en zij raken elkaar, of de hoogte van de banken is gelijk en zij raken elkaar niet. De kleuters mogen eerst vrij over de banken klauteren. Daarna geeft de juf volgende opdrachten: - klauter over de eerste bank en dan onder de tweede bank door - klauter over alle banken - klauter over alle banken zonder op de grond te komen - klauter over de banken en neem de blokken mee

16 kleuters met punch 9 OD LO 2.7 De kleuters kunnen een fysieke inspanning een tijdlang volhouden. Kan passen binnen het thema vakantie, sporten... De kleuters voeren uithoudingsspelletjes uit. Touwen, zakken, stokken, krachtbal, krijt, chronometer, fitheidsmeter - springoefeningen: over stokken van verschillende hoogtes - kruipoefeningen onder stokken van verschillende hoogtes - uithoudingsspelen in het water, zoals lopen, springen, hoofd onder water houden Aandachtspunt De nadruk ligt steeds op het verbeteren van de eigen prestatie en het opdrijven van de duur van de prestatie. De resultaten kunnen bijgehouden worden op een fitheidsmeter. Het is geen competitie. Alles verloopt in een speelse sfeer. De activiteiten gebeuren verspreid doorheen het schooljaar, minstens één maal per week. Zo groeit het uithoudingsvermogen langzaam aan. Een fitheidstest laten uitvoeren aan het begin van het schooljaar. De prestaties worden in de loop van het schooljaar op een fitheidsmeter aangeduid. Op het eind van het schooljaar wordt de test herhaald en worden de resultaten vergeleken. Regelmatig inlassen van estafettespelen, estafettespelen met bal. Invoeren van reeks uithoudingsspelletjes: - om het langst touwtje springen - om het verst lopen - om het verst hinkelen - om het langst huppelen - in twee groepen om het langst trekken aan het uiteinde van een touw - zaklopen over een afstand - omloop met evenwichtspelen, krachtoefeningen, zigzag lopen, kruipen en klimmen

17 ik ben slaperig, mijn buikje is vol wat voel ik? 10 OD LO 2.9 De kleuters kunnen effecten van fysieke activiteit op het eigen lichaam herkennen en kunnen dat op hun manier verwoorden. 's Avonds: ik ben moe, ik heb honger Op deze manier worden de kleuters zich meer bewust van de effecten van fysieke activiteit op hun lichaam. Aandachtspunt Kan passen in het thema slapen, mijn slaapkamer, mijn lichaam... Wanneer kinderen hun gevoelens moeilijk kunnen verwoorden, moeten we hen daarbij helpen. Dit kan door de gevoelens uit te beelden met symbolen. De kleuters verwoorden 's morgens, na de speeltijd, 's middags en op het einde van de dag hoe ze zich voelen. Kaarten met symbolen van sterk, moe, warm, loom, hongerig... De juf laat op verschillende momenten van de dag de kinderen verwoorden hoe ze zich lichamelijk voelen. Daarna hangen ze het symbool op dat dit gevoelen uitbeeldt. Voorbeelden: Bij het binnenkomen: ik voel me fit, ik heb goed geslapen, ik voel me sterk, ik ben uitgerust Na de turnles: ik ben plezierig moe, ik heb het lekker warm Na het zwemmen : ik ben een beetje loom, ik voel me goed schoon Na het springen: ik ben buiten adem, mijn hart klopt sneller Na het eten :

18 kabouters 11 OD LO 3.2 De kleuters kunnen speels bezig zijn met eigen beweging en lichamelijkheid. Kan passen in het thema van kabouters, de lente... De kleuters bewegen om het verhaal van kabouter Dondersteen uit te beelden. Kabouterverhaal Verhaal De juf vertelt het kabouterverhaal en de kinderen luisteren. Kabouter Dondersteen Kabouter Dondersteen heeft vandaag een middagdutje gedaan. Hij is met het juiste been uit bed gestapt en is erg vrolijk. Hij besluit eerst een wandeling te maken. Hij stapt zijn huisje uit en begint daarna zelfs te lopen. Het is een prachtige dag. De zon schijnt en de hemel is helemaal blauw. Hij maakt een paar huppelsprongetjes van plezier. Zelfs de konijntjes schrikken ervan en springen vlug naar hun hol. Wanneer hij echter na een paar sprongen omvalt, kan hij niet meer recht van het lachen. Hij lacht en lacht en blijft maar lachen. Dan staat hij recht, want het is tijd om een beetje te werken. Hij loopt terug naar zijn huis door het hoge gras. Hij vindt het een geschikte dag om de tuin eens om te spitten. Hij haalt zijn schop en begint te graven. Oh wat is het warm! Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij kijkt op zijn uurwerk en ziet dat het al tijd is om weer naar huis te gaan. Eerst plukt hij nog bloemen in zijn tuin. Thuis zet hij de bloemen in een vaas en ruikt er aan. De bloemen ruiken heerlijk. Dondersteen gaat pap maken. Hij roert in de pap tot ze klaar is. Hij eet zijn pap en drinkt een glas water. Zoals elke woensdagavond komt zijn vriendin op bezoek. Ze spelen met de kaarten. Na enkele spelletjes begint Dondersteen te geeuwen. Hij geeft zijn vriendinnetje een zoen en ze gaat naar huis. Dondersteen doet zijn kleren uit en wast zich. Hij poetst ook zijn tanden. Hij blaast zijn kaarsje uit en gaat slapen. Slaapwel Dondersteen... Daarna geeft de juf de opdracht om het verhaal uit te beelden, terwijl ze het een tweede maal vertelt. Dondersteen kijkt de konijntjes na en denkt: dat ga ik ook eens proberen. Springen zoals de konijnen lijkt me fijn.

19 De kleuters doen de bewegingen na die kabouter Dondersteen maakt: Stappen. Lopen. Huppelen. Konijntjes nabootsen. Lachen. Stappen en benen heel hoog heffen (over hoge gras stappen). De tuin omspitten. Zweet afvegen. Bloemetjes plukken. Bloemetjes in een vaas zetten. Ruiken aan de bloemetjes. In pap roeren. Pap eten. Water drinken. Met de kaarten spelen. Geeuwen. Elkaar zoentje geven. Wassen. Tanden poetsen. Kaarsje uitblazen. Slapen.

20 lopen en rennen OD LO 2.7 De kleuters kunnen een fysieke inspanning een tijdlang volhouden. De kleuters rennen door de speelruimte in een vrije baan waarbij ze op een teken: - doodstil staan in diverse houdingen (boom, voetballer, schilder, hardloper...) - gaan zitten - op de buik liggen - de handen op de rug houden - de handen in de zij houden - de handen op het hoofd leggen Kan passen binnen het thema vakantie, sporten,... De kleuters stappen en lopen afwisselend minimum 20 minuten. Muziek De muziek wordt opgezet en de kleuters stappen vrij door de speelruimte in een rustig tempo. De muziek blijft 20 minuten spelen en ondertussen geeft de juf enkele opdrachten. Mogelijkheden: - de grond aantikken - van richting veranderen - zitten, liggen - zijwaarts gaan - achterwaarts gaan - gaan als een aap, olifant, flamingo, buffel - gaan als een kabouter, reus, elfje - gaan op de tenen, hielen - hand in hand rondstappen - het ene kind moet het andere volgen - voorwaarts en achterwaarts gaan op handen en voeten - kruipen - rennen zolang de muziek speelt, zonder tegen elkaar te botsen - huppelen

21 slaap wel! OD LO 1.16 De kleuters kunnen komen tot rustervaringen. Kan passen binnen het thema slapen, mijn lichaam,... De kleuters vertellen dat ze slapen om te rusten, dat ze slapen in een bed met een dekbed of deken. De kleuters tonen hun slaaphouding. Tekengerief Bandje met slaapliedjes Nadien vraagt de juf aan de kleuters hoe ze zich gisterenavond voelden bij het naar bed gaan. De kleuters vertellen hun ervaringen. Ze beschrijven ook hun slaaphouding en proberen de verschillende slaaphoudingen uit. Daarna verwoorden de kleuters hoe ze zich voelen bij het wakker worden. Tussendoor duidt de juf iemand aan om het verhaal van een kleuter opnieuw te vertellen om de kleuters aan te sporen goed naar elkaar te luisteren. Dan maken de kleuters een tekening (of schilderij) met de titel: mijn bedgeheim. Aandachtspunt Elk kind moet aan bod komen. Naar elkaar luisteren is essentieel en kan door de juf gestimuleerd worden. De juf vraagt op voorhand aan de kleuters een pyjama of slaapkleed en een knuffel mee te brengen. De juf vertelt dat de klas nu 1 grote slaapkamer is en dat ze allemaal gaan slapen. De kleuters kleden zich om en zoeken een plaatsje. De juf speelt zachtjes een slaapliedje als achtergrondmuziek. De juf en de kleuters vertellen enkele mogelijke rituelen bij het slapengaan. Deze kunnen zijn: in bad gaan, een verhaaltje vertellen, een dikke knuffel geven, het licht laten branden, een liedje zingen, naar muziek luisteren, Het accent moet binnen deze activiteit meer vallen op het ervaren dan op het verwoorden.

22 wat voel ik? OD LO 2.9 De kleuters kunnen effecten van fysieke activiteit op het eigen lichaam herkennen en kunnen dat op hun manier verwoorden. Kan passen in het thema slapen, mijn slaapkamer, mijn lichaam,... Deze oefening kan best regelmatig herhaald worden. De kleuters verwoorden 's morgens, na de speeltijd, 's middags en op het einde van de dag hoe ze zich voelen. Werkblad met symbolenkaarten ik voel me goed en ik voel me niet zo goed Voorbeelden: Bij het binnenkomen: ik voel me fit, ik heb goed geslapen, ik voel me sterk, ik ben uitgerust, dus: ik voel me goed. Na de turnles: ik ben plezierig moe, ik heb het lekker warm, dus: ik voel me goed. Na het zwemmen: ik ben een beetje moe, ik voel me schoon, dus: ik voel me goed. Na het springen: ik ben buiten adem, mijn hart klopt sneller, dus: ik voel me goed. Na het eten: ik ben slaperig, mijn buikje is vol, ik heb lekker gegeten, dus: ik voel me goed. 's Avonds: ik ben moe, ik heb honger Op deze manier worden de kleuters zich meer bewust van de effecten van fysieke activiteit op hun lichaam. De kleuters krijgen elk een werkblad en knippen de symbolen uit. Ze kunnen de kaartjes eventueel kleuren. De juf laat op verschillende momenten van de dag de kinderen verwoorden hoe ze zich lichamelijk voelen. - Hoe voel je je? - Wat heb je gedaan? Hiervoor steken de kleuters het juiste symbool op en verwoorden ze hun gevoelens. Aandachtspunt Wanneer kinderen hun gevoelens moeilijk kunnen verwoorden, moeten we hen daarbij helpen. Dit kan door de gevoelens uit te beelden met symbolen.

23 ik voel me goed

24 werken met hoepels OD LO 2.3 De kleuters beleven zichtbaar plezier aan fysieke inspanningen. Kan passen binnen het thema ons lichaam, lichaamsschema,... De kleuters bootsen correct houdingen na, waarbij ze een hoepel vóór, achter en boven de lichaamsdelen houden. De kleuters voeren bewegingsopdrachten met een hoepel uit. De kleuters bewegen ritmisch en creatief. Hoepels Ritmische muziek De muziek wordt opgezet en elke kleuter krijgt een hoepel. De kleuters bewegen vrij op de muziek met de hoepels. De kleuterleidster doet daarna oefeningen voor en de kleuters bootsen na: - boven het hoofd als een hoed - hoepel vóór het lichaam - hoepel rond de hals - hoepel op de schouder - hoepel rond het lichaam - hoepel aan de voet De juf geeft volgende opdrachten, zonder demonstratie en de kleuters voeren uit: De hoepels boven het hoofd op en neer bewegen. De hoepel vóór het lichaam naar voor en naar achter bewegen. Rondstappen met de hoepel en stoppen als de muziek stopt: in de hoepel staan, zitten of op de knieën zitten. Rond de hoepel stappen. Op de hoepel stappen. Stappen rond de hoepel op de muziek en als de muziek stopt: één hand in de hoepel, één voet in de hoepel, één elleboog in de hoepel brengen. De hoepel rollen van de ene kant van de zaal naar de andere en hem nalopen. De kleuters worden verdeeld in twee rijen. Rij 1 gaat op de grond zitten en de kleuters van de andere rij leggen een hoepel over de kleuters die zitten. Aandachtspunt De ruimte moet groot genoeg zijn, zodat elke kleuter voldoende plaats heeft om te bewegen. De grootte van de hoepels moet aan hun gestalte aangepast zijn. Leg het accent op speels bewegen en niet buitensporig op de begrippen vóór, rond, op,...

Energizers Groep 1/2

Energizers Groep 1/2 Energizers Groep 1/2 In dit document zijn tal van energizers verzameld, specifiek voor Groep 1/2. Deze energizers zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, namelijk: - Taal - - - - Telspelletjes Taal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3

Inhoudsopgave. Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3 Inhoudsopgave Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3 Pagina Rustgevende spelletjes Stilte 4 Tijdmeter 4 Op reis 4 Ontspanningsreis 5 Stel je voor, je bent een 5 Ademhaling tellen 5 Schudden 6 Raak me maar

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Oefenboek. Basisoefeningen voor energetisch werk Een Werkboek

Oefenboek. Basisoefeningen voor energetisch werk Een Werkboek Oefenboek Basisoefeningen voor energetisch werk Een Werkboek Colofon: Eerste druk 2007 auteur Hetty Tonkes 2007 omslag Op Honk Design ISBN 978-90-8570-0 NUR Uitgeverij Boekenbent www.boekenbent.com Drukkerij:

Nadere informatie

Taal als rode draad doorheen de kleuterschool. Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwijs met referentiewoordenlijst (WOK)

Taal als rode draad doorheen de kleuterschool. Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwijs met referentiewoordenlijst (WOK) Taal als rode draad doorheen de kleuterschool Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwis met referentiewoordenlist (WOK) WOK Taal in W.O. Taal in in M.V. Taal in L.O. Taal Taal in in wiskunde Taal Taal

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen Sport&Bewegen ideeënboek Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen 2 Waarom een boek met Sport&Bewegen activiteiten? 2014 staat bij de SWKGroep in het teken van Sport&Bewegen. Omdat wij sport,

Nadere informatie

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Plaats op de kwalificatiekaart... 3 1 Achtergrondinformatie... 4 1.1 Wat is spel?... 4

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Ontwikkeling in de groep Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Spel- en werkvormen

Ontwikkeling in de groep Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Spel- en werkvormen Ontwikkeling in de groep Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Spel- en werkvormen Marianne Luitjes Ilona de Zeeuw-Jans u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze spel- en werkvormen horen

Nadere informatie

Aardingstechnieken / Afsluiten voor energie van anderen

Aardingstechnieken / Afsluiten voor energie van anderen Een Goede Aarding Geaard zijn is in contact staan met de aarde, een toestand van verankerd zijn in onszelf, een gevoel van stabiliteit en innerlijke vrede dat je op diverse niveaus van bewustzijn ervaart:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Taalontwikkeling van het jonge kind:

Taalontwikkeling van het jonge kind: Mondelinge taalvaardigheid Woordenschat en woordgebruik heeft een passieve woordenschat van gemiddeld 4000 woorden heeft een actieve woordenschat van gemiddeld 2000 woorden gebruikt woorden in een andere

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

het droge broeken boek

het droge broeken boek het droge broeken boek Zindelijkheidslessen voor het jonge kind Vivienne van Eijkelenborg Inge Nouws Marianne Vijverberg en Marc Benninga Copyright 2009 by Difrax bv, Bilthoven, Holland Idee en tekst:

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap?

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap? Slaapwel Doe-boek Beter slapen kun je leren Inhoud Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven, zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Wat is slapen? 4 Hoe verloopt je

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

Windekind Wistik Robinetta Pluizer dokter Cijfer

Windekind Wistik Robinetta Pluizer dokter Cijfer De hoofdpersonen Johannes is de hoofdpersoon in dit boek. Hij is het kind dat stap voor stap volwassen wordt. Elke stap, elke periode, beleeft Johannes een avontuur met een figuur uit een sprookje. Hieronder

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Niets (aan) te doen?

Niets (aan) te doen? Niets (aan) te doen? Handreiking voor personeel, familie, vrijwilligers en bezoekers om de kleine dingen die van betekenis zijn voor mensen met dementie, te herkennen en er actief iets mee te doen. Ellen

Nadere informatie

Leren leven met pl zier

Leren leven met pl zier Leren leven met pl zier De handleiding Tom Cox Voorwoord In hun identiteitszoeken stellen heel wat jongeren zich de cruciale vraag wie ben ik? Slechts in interactie met zichzelf en anderen kunnen ze geleidelijk

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind

Ontwikkeling van het kind Ontwikkeling van het kind Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Inhoudsopgave

Nadere informatie