F I T H E I D Kleuters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F I T H E I D Kleuters"

Transcriptie

1 F I T H E I D

2 bewegen OD LO 2.3 De kleuters beleven zichtbaar plezier aan fysieke inspanningen. Kan passen binnen het thema ziek zijn, vakantie, op reis of geïntegreerd in de turnles,... De kleuters sommen spelvormen met veel of weinig lichaamsbeweging op voor verschillende situaties. De kleuters delen afgebeelde situaties in naargelang ze de lichaamsbeweging bevorderen of belemmeren. Kaart met symbool veel bewegen per leerling Kaart met symbool weinig bewegen per leerling Schaar, lijm Werkblad met situatieprenten Werkblad met symbolen veel bewegen en weinig bewegen * Kringgesprek De kleuters zitten in een kring en krijgen elk 2 kaarten, 1 met het symbool veel bewegen, en 1 met het symbool weinig bewegen. De leerkracht stelt onderstaande vragen. De kinderen bedenken een antwoord op elke vraag. Wanneer de gevonden oplossingen weinig beweging inhouden, tonen de kleuters het symbool weinig bewegen. Wanneer de gevonden oplossing veel beweging inhoudt, wordt het symbool veel bewegen getoond. Mogelijke vragen: Ik ben ziek en lig in bed. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik zit in de auto. - Welk spelletje kan ik doen? - Welk spelletje kan ik niet doen? Het regent. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben bij oma. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben in het bos. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? Ik ben op het strand. - Wat kan ik spelen? - Wat kan ik niet spelen? * Indelen in rubrieken Wanneer beweeg ik veel, wanneer weinig? * Werkblad De kinderen zitten aan hun tafeltje en krijgen elk de werkbladen. Ze knippen de symbolen veel en weinig bewegen uit. Op het werkblad staan vier situaties: regen, speelveld, ziek zijn, op de stoep. Regen: Liesje haast zich een winkel binnen om te schuilen voor de regen. (veel bewegen) Speelveld: een park met veel spelende kinderen, stralende zon, een hinkelpad. (veel bewegen)

3 Ziek zijn: Jantje ligt ziek in bed en leest een boek. (weinig bewegen) Op de stoep: een vrouw met een boodschappentas en een man die met zijn hond aan het wandelen is. (veel bewegen) Deze situaties worden klassikaal of in groepjes besproken. Mogelijke vragen: - Wat zie je op dit plaatje? - Waar is het? - Wat zou je nog meer kunnen spelen? - Wat zou je hier niet kunnen spelen? - Bewegen de kinderen op dit plaatje veel of weinig? - Welk poppetje van de symboolkaart hoort erbij? De kleuters leggen de symbolen veel en weinig bewegen op de juiste plaats naast de afgebeelde situaties en kleven ze op. Aandachtspunt De symbolen veel bewegen en weinig bewegen kunnen ook met kleuren geassocieerd worden. We kunnen de kleuren van de verkeersopvoeding gebruiken: - groen mannetje = veel bewegen - rood mannetje = stilstaan

4 Veel bewegen bewegen

5 Weinig bewegen bewegen

6 bewegen Kleef het juiste symbool naast de tekeningen

7 bewegen

8 bewegen Veel bewegen Weinig bewegen

9 hindernis nemen OD LO 1.32 De kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels. Kan passen binnen het thema school, vrienden, spelen,... De kleuters houden zich bij bewegingsopdrachten aan afspraken. Hindernissen, deuren, matten, touwen, bal, emmer In een groot lokaal (turnzaal, speelplaats, gang, ) wordt een parcours opgesteld met bijvoorbeeld: - enkele matten - (een) touw(en) - stoelen - tafels - hoepels - zweedse banken - ballen en emmers De kleuters mogen vrij het parcours doorlopen. Na 10 minuten legt de juf de activiteit stil. Ze beschrijft de chaos en vraagt aan de kleuters wat ze eraan kunnen doen. De juf en de kinderen maken samen een aantal afspraken. voorbeelden: - het parcours wordt in een bepaalde volgorde doorlopen - elke opdracht krijgt een nummer - alle hindernissen tot kniehoogte: overstappen - alle hindernissen tot navelhoogte: onderkruipen - aan alle deuren: kloppen - op elke mat: de voeten vegen - in elk touw een knoop leggen - door elke hoepel kruipen - per twee over de zweedse banken lopen - de ballen in de emmers gooien Alle kinderen leggen het uitgestippeld parcours af. Elk kind dat het parcours doorlopen heeft, tikt af bij de juf en bekijkt de handelingen van het kind dat na hem vertrekt. Een kleuter mag pas aan het parcours beginnen als de vorige kleuter afgetikt heeft. De kinderen moeten nakijken of de afspraken op de juiste manier opgevolgd worden. De laatste kleuter beoordeelt de eerste kleuter. De juf en de kleuters bespreken samen wie zich aan de afspraken gehouden heeft en wie niet. Daarna mogen de kinderen het parcours een tweede maal doorlopen. Aandachtspunt De kleuterleidster besteedt ook aandacht aan de formulering die de kleuters aan elkaar geven indien een opdracht niet correct uitgevoerd werd. De oefening kan best zonder beloningssysteem gebeuren, dit om te benadrukken dat gemaakte afspraken vanzelfsprekend moeten nagekomen worden.

10 hoe voel ik me? OD LO 1.16 De kleuters kunnen komen tot rustervaringen. Kan passen binnen het thema slapen, rusten, mijn lichaam, sporten, turnen... of deze oefening kan ook als overgangsactiviteit worden gebruikt tussen twee andere activiteiten. De kleuters ontspannen, op muziek, alle lichaamsdelen na een fysieke inspanning zoals turnen of spelen. De kleuters oefenen de buikflankademhaling. De kleuters verwoorden het belang van ontpanningsoefeningen als rustmoment. De kleuters verwoorden het belang van een juiste ademhaling. Zachte muziek De aanleiding voor deze oefeningen is een zeer intensieve fysieke activiteit: zoals lopen, springen, een bewegingsspel,... * Ontspanningsoefening De kleuters liggen op de grond en sluiten hun ogen. Ze luisteren naar zachte muziek. De juf zegt de kleuters alle lichaamsdelen beurtelings te spannen door ze hard tegen de grond aan te drukken en ze dan weer één voor één te ontspannen. De juf benoemt de lichaamsdelen en demonstreert de oefening. Beginnen met het hoofd en afzakken naar de voeten. Daarna vraagt de juf om beurtelings alle lichaamsdelen op te tillen en weer slap te laten vallen. * Ademhalingsoefening De juf doet de ademhaling voor en beschrijft ze ondertussen. De kleuters liggen op de grond met de handen op de buik onder de navel. We ademen diep in: onze buik wordt dik als een ballon. Dan ademen we langzaam uit en zeggen fffff : onze buik wordt plat. De kleuters oefenen de ademhaling. Bespreking: - Hoe voelde dat? - Was het moeilijk? - Hoe voel je je nu? - Hoe voelen we ons als we moe zijn? slaperig, hongerig, lusteloos,... - Wat moeten we doen als we moe zijn? rusten, slapen,eten,... - Hoe kunnen we het best rusten? liggen, oogjes toe,... - Waar kunnen we het best rusten? in de zetel, in bed,... - Hoe voelen we ons als we uitgerust zijn? fit, sterk... - Zouden deze oefeningen kunnen helpen als we moe zijn?

11 Aandachtspunt De manier waarop we ademen is erg belangrijk. De kracht van onze ademhaling bepaalt onze draagkracht in het algemeen. We kunnen op verschillende manieren ademen, maar er is slechts één goede: de natuurlijke ademhaling. Een ontspannen en natuurlijke manier van ademen is bij iedereen in aanleg aanwezig, maar raakt verloren door onze leefwijze. Vele volwassenen, maar ook kinderen ademen te oppervlakkig met een schouderademhaling. Anderen hebben kunstmatig een borstademhaling aangenomen. De buik- flankademhaling brengt de lucht tot diep in de longen, waardoor het volume vergroot. Door de natuurlijke werking van het middenrif wordt de buikwand naar buiten gedrukt bij de inademing. Door de omliggende spieren te gebruiken is het ook mogelijk de lucht zeer geleidelijk uit te ademen, wat de beheersing ten goede komt. Daarom is het nuttig regelmatig de kleuters te oefenen in het gebruik van de natuurlijke buik- flankademhaling.

12 ik kan niet... OD LO 1.37 De kleuters kunnen creatief verschillende oplossingen voorstellen op bewegingsproblemen. Kan passen in het thema vrienden, handicaps, helpen,... De kleuters zoeken oplossingen voor bewegingsproblemen. Ritmische muziek, bal * Rondedans De kleuters lopen in de klas rond op de maat van de muziek. Ondertussen geven ze de bal door aan elkaar. De juf zet de muziek stil en bouwt de eerste bewegingsbeperking in. De muziek wordt opnieuw aangezet en de kleuters doen verder, rekening houdend met de beperking. Na 3 minuten mogen ze weer gewoon lopen. Eventjes later legt de juf de volgende beperking op. De juf en de kinderen bespreken nog meer voorbeelden van bewegingsproblemen: - been in gips - rechterarm in gips - hals in kraag - in rolstoel - vinger in verband De kinderen worden uitgenodigd een aantal activiteiten te doen waarbij ze met een bewegingsprobleem geconfronteerd worden: - veters knopen met vinger in verband - kousen aantrekken met been in gips - een deur openen vanuit een rolstoel - de trap oplopen met een been in het gips - eten met een hand in het gips De kleuters zoeken samen naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. Mogelijke antwoorden: - alle vingers oefenen - een vriendje vragen om te helpen - aan de juiste kant van de deur staan - achterwaarts de trap opgaan - met je andere hand leren eten -... De kinderen maken een tekening over een bewegingsprobleem dat ze zelf of één van hun vrienden reeds beleefd hebben. Aandachtspunt Alle kinderen komen aan bod. Alle oplossingen worden overwogen en uitgetest. Mogelijke beperkingen: - jullie hebben maar 1 arm - jullie hebben maar 1 been - jullie kunnen maar uit 1 oog kijken - jullie kunnen alleen achterwaarts lopen

13 kabouters OD LO 3.2 De kleuters kunnen speels bezig zijn met eigen beweging en lichamelijkheid. Kan passen in het thema van kabouters, de lente,... De kleuters bewegen door het verhaal van kabouter Dondersteen uit te beelden. Kabouterverhaal * Verhaal De juf vertelt het kabouterverhaal en de kinderen luisteren. Kabouter Dondersteen Kabouter Dondersteen heeft vandaag een middagdutje gedaan. Hij is met het juiste been uit bed gestapt en is erg vrolijk. Hij besluit eerst een wandeling te maken. Hij stapt zijn huisje uit en begint daarna zelfs te lopen. Het is een prachtige dag. De zon schijnt en de hemel is helemaal blauw. Hij maakt een paar huppelsprongetjes van plezier. Zelfs de konijntjes schrikken ervan en springen snel naar hun hol. Dondersteen kijkt de konijntjes na en denkt: dat ga ik ook eens proberen. Springen zoals de konijnen lijkt me fijn. Wanneer hij echter na een paar sprongen omvalt, kan hij niet meer recht van het lachen. Hij lacht en lacht en blijft maar lachen. Dan staat hij recht, want het is tijd om een beetje te werken. Hij loopt terug naar zijn huis door het hoge gras. Hij vindt het een geschikte dag om de tuin eens om te spitten. Hij haalt zijn schop en begint te graven. Oh wat is het warm! Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij kijkt op zijn uurwerk en ziet dat het al tijd is om weer naar huis te gaan. Eerst plukt hij nog bloemen in zijn tuin. Thuis zet hij de bloemen in een vaas en ruikt er aan. De bloemen ruiken heerlijk. Dondersteen gaat pap maken. Hij roert in de pap tot ze klaar is. Hij eet zijn pap en drinkt een glas water. Zoals elke woensdagavond komt zijn vriendin op bezoek. Ze spelen met de kaarten. Na enkele spelletjes begint Dondersteen te geeuwen. Hij geeft zijn vriendinnetje een zoen en ze gaat naar huis. Dondersteen doet zijn kleren uit en wast zich. Hij poetst ook zijn tanden. Hij blaast zijn kaarsje uit en gaat slapen. Slaapwel Dondersteen... Daarna geeft de juf de opdracht de bewegingen van kabouter Dondersteen na te doen terwijl ze het verhaal een tweede maal vertelt.

14 De kleuters doen de bewegingen na die kabouter Dondersteen maakt: - stappen - lopen - huppelen - konijntjes nabootsen - lachen - stappen en benen heel hoog heffen (over hoge gras stappen) - de tuin omspitten - zweet afvegen - bloemetjes plukken - bloemetjes in een vaas zetten - ruiken aan de bloemetjes - in pap roeren - pap eten - water drinken - met de kaarten spelen - geeuwen - elkaar zoentje geven - wassen - tanden poetsen - kaarsje uitblazen - slapen

15 klauteren OD LO 2.1 De kleuters behouden de natuurlijke vitaliteit en bereidheid om fysieke inspanningen te leveren. Kan passen binnen het thema vakantie, grote schoonmaak, sporten of geïntegreerd in een turnles,... Aandachtspunt Bij klauteren moeten er steeds drie steunpunten zijn. Te overmoedige kinderen moeten we tot voorzichtigheid aanmanen. Te angstige kinderen moeten we stimuleren en helpen. De kinderen kunnen door elkaar geholpen worden. De kinderen moeten genoeg afstand van elkaar houden. De kleuters klauteren op afwisselend opgestelde banken en klimrekken. Klimrekken en Zweedse banken, blokken * Klauteren over banken De banken staan schuin opgesteld tegen de klimrekken en worden vastgehaakt. De hoogte van de banken is verschillend en zij raken elkaar, of de hoogte van de banken is gelijk en zij raken elkaar niet. De kleuters mogen eerst vrij over de banken klauteren. Daarna geeft de juf volgende opdrachten: - klauter over de eerste bank en dan onder de tweede bank door - klauter over alle banken - klauter over alle banken zonder op de grond te komen - klauter over de banken en neem de blokken mee

16 kleuters met punch 9 OD LO 2.7 De kleuters kunnen een fysieke inspanning een tijdlang volhouden. Kan passen binnen het thema vakantie, sporten... De kleuters voeren uithoudingsspelletjes uit. Touwen, zakken, stokken, krachtbal, krijt, chronometer, fitheidsmeter - springoefeningen: over stokken van verschillende hoogtes - kruipoefeningen onder stokken van verschillende hoogtes - uithoudingsspelen in het water, zoals lopen, springen, hoofd onder water houden Aandachtspunt De nadruk ligt steeds op het verbeteren van de eigen prestatie en het opdrijven van de duur van de prestatie. De resultaten kunnen bijgehouden worden op een fitheidsmeter. Het is geen competitie. Alles verloopt in een speelse sfeer. De activiteiten gebeuren verspreid doorheen het schooljaar, minstens één maal per week. Zo groeit het uithoudingsvermogen langzaam aan. Een fitheidstest laten uitvoeren aan het begin van het schooljaar. De prestaties worden in de loop van het schooljaar op een fitheidsmeter aangeduid. Op het eind van het schooljaar wordt de test herhaald en worden de resultaten vergeleken. Regelmatig inlassen van estafettespelen, estafettespelen met bal. Invoeren van reeks uithoudingsspelletjes: - om het langst touwtje springen - om het verst lopen - om het verst hinkelen - om het langst huppelen - in twee groepen om het langst trekken aan het uiteinde van een touw - zaklopen over een afstand - omloop met evenwichtspelen, krachtoefeningen, zigzag lopen, kruipen en klimmen

17 ik ben slaperig, mijn buikje is vol wat voel ik? 10 OD LO 2.9 De kleuters kunnen effecten van fysieke activiteit op het eigen lichaam herkennen en kunnen dat op hun manier verwoorden. 's Avonds: ik ben moe, ik heb honger Op deze manier worden de kleuters zich meer bewust van de effecten van fysieke activiteit op hun lichaam. Aandachtspunt Kan passen in het thema slapen, mijn slaapkamer, mijn lichaam... Wanneer kinderen hun gevoelens moeilijk kunnen verwoorden, moeten we hen daarbij helpen. Dit kan door de gevoelens uit te beelden met symbolen. De kleuters verwoorden 's morgens, na de speeltijd, 's middags en op het einde van de dag hoe ze zich voelen. Kaarten met symbolen van sterk, moe, warm, loom, hongerig... De juf laat op verschillende momenten van de dag de kinderen verwoorden hoe ze zich lichamelijk voelen. Daarna hangen ze het symbool op dat dit gevoelen uitbeeldt. Voorbeelden: Bij het binnenkomen: ik voel me fit, ik heb goed geslapen, ik voel me sterk, ik ben uitgerust Na de turnles: ik ben plezierig moe, ik heb het lekker warm Na het zwemmen : ik ben een beetje loom, ik voel me goed schoon Na het springen: ik ben buiten adem, mijn hart klopt sneller Na het eten :

18 kabouters 11 OD LO 3.2 De kleuters kunnen speels bezig zijn met eigen beweging en lichamelijkheid. Kan passen in het thema van kabouters, de lente... De kleuters bewegen om het verhaal van kabouter Dondersteen uit te beelden. Kabouterverhaal Verhaal De juf vertelt het kabouterverhaal en de kinderen luisteren. Kabouter Dondersteen Kabouter Dondersteen heeft vandaag een middagdutje gedaan. Hij is met het juiste been uit bed gestapt en is erg vrolijk. Hij besluit eerst een wandeling te maken. Hij stapt zijn huisje uit en begint daarna zelfs te lopen. Het is een prachtige dag. De zon schijnt en de hemel is helemaal blauw. Hij maakt een paar huppelsprongetjes van plezier. Zelfs de konijntjes schrikken ervan en springen vlug naar hun hol. Wanneer hij echter na een paar sprongen omvalt, kan hij niet meer recht van het lachen. Hij lacht en lacht en blijft maar lachen. Dan staat hij recht, want het is tijd om een beetje te werken. Hij loopt terug naar zijn huis door het hoge gras. Hij vindt het een geschikte dag om de tuin eens om te spitten. Hij haalt zijn schop en begint te graven. Oh wat is het warm! Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij kijkt op zijn uurwerk en ziet dat het al tijd is om weer naar huis te gaan. Eerst plukt hij nog bloemen in zijn tuin. Thuis zet hij de bloemen in een vaas en ruikt er aan. De bloemen ruiken heerlijk. Dondersteen gaat pap maken. Hij roert in de pap tot ze klaar is. Hij eet zijn pap en drinkt een glas water. Zoals elke woensdagavond komt zijn vriendin op bezoek. Ze spelen met de kaarten. Na enkele spelletjes begint Dondersteen te geeuwen. Hij geeft zijn vriendinnetje een zoen en ze gaat naar huis. Dondersteen doet zijn kleren uit en wast zich. Hij poetst ook zijn tanden. Hij blaast zijn kaarsje uit en gaat slapen. Slaapwel Dondersteen... Daarna geeft de juf de opdracht om het verhaal uit te beelden, terwijl ze het een tweede maal vertelt. Dondersteen kijkt de konijntjes na en denkt: dat ga ik ook eens proberen. Springen zoals de konijnen lijkt me fijn.

19 De kleuters doen de bewegingen na die kabouter Dondersteen maakt: Stappen. Lopen. Huppelen. Konijntjes nabootsen. Lachen. Stappen en benen heel hoog heffen (over hoge gras stappen). De tuin omspitten. Zweet afvegen. Bloemetjes plukken. Bloemetjes in een vaas zetten. Ruiken aan de bloemetjes. In pap roeren. Pap eten. Water drinken. Met de kaarten spelen. Geeuwen. Elkaar zoentje geven. Wassen. Tanden poetsen. Kaarsje uitblazen. Slapen.

20 lopen en rennen OD LO 2.7 De kleuters kunnen een fysieke inspanning een tijdlang volhouden. De kleuters rennen door de speelruimte in een vrije baan waarbij ze op een teken: - doodstil staan in diverse houdingen (boom, voetballer, schilder, hardloper...) - gaan zitten - op de buik liggen - de handen op de rug houden - de handen in de zij houden - de handen op het hoofd leggen Kan passen binnen het thema vakantie, sporten,... De kleuters stappen en lopen afwisselend minimum 20 minuten. Muziek De muziek wordt opgezet en de kleuters stappen vrij door de speelruimte in een rustig tempo. De muziek blijft 20 minuten spelen en ondertussen geeft de juf enkele opdrachten. Mogelijkheden: - de grond aantikken - van richting veranderen - zitten, liggen - zijwaarts gaan - achterwaarts gaan - gaan als een aap, olifant, flamingo, buffel - gaan als een kabouter, reus, elfje - gaan op de tenen, hielen - hand in hand rondstappen - het ene kind moet het andere volgen - voorwaarts en achterwaarts gaan op handen en voeten - kruipen - rennen zolang de muziek speelt, zonder tegen elkaar te botsen - huppelen

21 slaap wel! OD LO 1.16 De kleuters kunnen komen tot rustervaringen. Kan passen binnen het thema slapen, mijn lichaam,... De kleuters vertellen dat ze slapen om te rusten, dat ze slapen in een bed met een dekbed of deken. De kleuters tonen hun slaaphouding. Tekengerief Bandje met slaapliedjes Nadien vraagt de juf aan de kleuters hoe ze zich gisterenavond voelden bij het naar bed gaan. De kleuters vertellen hun ervaringen. Ze beschrijven ook hun slaaphouding en proberen de verschillende slaaphoudingen uit. Daarna verwoorden de kleuters hoe ze zich voelen bij het wakker worden. Tussendoor duidt de juf iemand aan om het verhaal van een kleuter opnieuw te vertellen om de kleuters aan te sporen goed naar elkaar te luisteren. Dan maken de kleuters een tekening (of schilderij) met de titel: mijn bedgeheim. Aandachtspunt Elk kind moet aan bod komen. Naar elkaar luisteren is essentieel en kan door de juf gestimuleerd worden. De juf vraagt op voorhand aan de kleuters een pyjama of slaapkleed en een knuffel mee te brengen. De juf vertelt dat de klas nu 1 grote slaapkamer is en dat ze allemaal gaan slapen. De kleuters kleden zich om en zoeken een plaatsje. De juf speelt zachtjes een slaapliedje als achtergrondmuziek. De juf en de kleuters vertellen enkele mogelijke rituelen bij het slapengaan. Deze kunnen zijn: in bad gaan, een verhaaltje vertellen, een dikke knuffel geven, het licht laten branden, een liedje zingen, naar muziek luisteren, Het accent moet binnen deze activiteit meer vallen op het ervaren dan op het verwoorden.

22 wat voel ik? OD LO 2.9 De kleuters kunnen effecten van fysieke activiteit op het eigen lichaam herkennen en kunnen dat op hun manier verwoorden. Kan passen in het thema slapen, mijn slaapkamer, mijn lichaam,... Deze oefening kan best regelmatig herhaald worden. De kleuters verwoorden 's morgens, na de speeltijd, 's middags en op het einde van de dag hoe ze zich voelen. Werkblad met symbolenkaarten ik voel me goed en ik voel me niet zo goed Voorbeelden: Bij het binnenkomen: ik voel me fit, ik heb goed geslapen, ik voel me sterk, ik ben uitgerust, dus: ik voel me goed. Na de turnles: ik ben plezierig moe, ik heb het lekker warm, dus: ik voel me goed. Na het zwemmen: ik ben een beetje moe, ik voel me schoon, dus: ik voel me goed. Na het springen: ik ben buiten adem, mijn hart klopt sneller, dus: ik voel me goed. Na het eten: ik ben slaperig, mijn buikje is vol, ik heb lekker gegeten, dus: ik voel me goed. 's Avonds: ik ben moe, ik heb honger Op deze manier worden de kleuters zich meer bewust van de effecten van fysieke activiteit op hun lichaam. De kleuters krijgen elk een werkblad en knippen de symbolen uit. Ze kunnen de kaartjes eventueel kleuren. De juf laat op verschillende momenten van de dag de kinderen verwoorden hoe ze zich lichamelijk voelen. - Hoe voel je je? - Wat heb je gedaan? Hiervoor steken de kleuters het juiste symbool op en verwoorden ze hun gevoelens. Aandachtspunt Wanneer kinderen hun gevoelens moeilijk kunnen verwoorden, moeten we hen daarbij helpen. Dit kan door de gevoelens uit te beelden met symbolen.

23 ik voel me goed

24 werken met hoepels OD LO 2.3 De kleuters beleven zichtbaar plezier aan fysieke inspanningen. Kan passen binnen het thema ons lichaam, lichaamsschema,... De kleuters bootsen correct houdingen na, waarbij ze een hoepel vóór, achter en boven de lichaamsdelen houden. De kleuters voeren bewegingsopdrachten met een hoepel uit. De kleuters bewegen ritmisch en creatief. Hoepels Ritmische muziek De muziek wordt opgezet en elke kleuter krijgt een hoepel. De kleuters bewegen vrij op de muziek met de hoepels. De kleuterleidster doet daarna oefeningen voor en de kleuters bootsen na: - boven het hoofd als een hoed - hoepel vóór het lichaam - hoepel rond de hals - hoepel op de schouder - hoepel rond het lichaam - hoepel aan de voet De juf geeft volgende opdrachten, zonder demonstratie en de kleuters voeren uit: De hoepels boven het hoofd op en neer bewegen. De hoepel vóór het lichaam naar voor en naar achter bewegen. Rondstappen met de hoepel en stoppen als de muziek stopt: in de hoepel staan, zitten of op de knieën zitten. Rond de hoepel stappen. Op de hoepel stappen. Stappen rond de hoepel op de muziek en als de muziek stopt: één hand in de hoepel, één voet in de hoepel, één elleboog in de hoepel brengen. De hoepel rollen van de ene kant van de zaal naar de andere en hem nalopen. De kleuters worden verdeeld in twee rijen. Rij 1 gaat op de grond zitten en de kleuters van de andere rij leggen een hoepel over de kleuters die zitten. Aandachtspunt De ruimte moet groot genoeg zijn, zodat elke kleuter voldoende plaats heeft om te bewegen. De grootte van de hoepels moet aan hun gestalte aangepast zijn. Leg het accent op speels bewegen en niet buitensporig op de begrippen vóór, rond, op,...

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Bewegen, bewegen, blijven bewegen. Doelstellingen. De leerlingen beleven plezier aan beweging.

Bewegen, bewegen, blijven bewegen. Doelstellingen. De leerlingen beleven plezier aan beweging. Infofiche 2 Doelstellingen De leerlingen zien in dat bewegen belangrijk is om fit en gezond te zijn. De leerlingen beleven plezier aan beweging. De leerlingen kunnen de oefeningen goed en geconcentreerd

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Broemmm. Broemmm. Voordat de kinderen de voorstelling gaan zien:

Lesbrief bij de voorstelling Broemmm. Broemmm. Voordat de kinderen de voorstelling gaan zien: Lesbrief bij de voorstelling Broemmm Broemmm Teun wil weg met haar autootje Broem. Ze wacht op haar vriend Tijn maar die komt maar niet. Uiteindelijk besluit ze zonder hem te vertrekken maar Broem start

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Lesbrief les 3 groep 1 en 2 Energie voor drie

Lesbrief les 3 groep 1 en 2 Energie voor drie Lesbrief les 3 groep 1 en 2 Energie voor drie Lesdoelen De kinderen weten dat eten en drinken je verse energie geven om te bewegen. De kinderen weten dat eten en drinken ook zorgen dat je kunt groeien.

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 2 Thema: Maandag 5 september. Vandaag beginnen we een nieuwe week. We zien Nellie en Cezar terug en ook onze vriendjes van de klas. Er zijn eventjes traantjes maar het duurt

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

Jules gaat naar school!

Jules gaat naar school! Jules gaat naar school! Arthur Puesstraat 46a 1502 Lembeek tel 02 356 41 85 Dag kleine peuter en beste ouder(s) Ik ben Jules, de klaspop, ik vind het heel fijn in de peuterklas. Jij bent nu al groot en

Nadere informatie

Infofiche 1. Bewegen, bewegen, blijven bewegen. Doelstellingen

Infofiche 1. Bewegen, bewegen, blijven bewegen. Doelstellingen Infofiche 1 Doelstellingen De leerlingen zien in dat er een verband is tussen bewegen en gezond zijn. De leerlingen leren het verschil tussen passieve en actieve bewegingsactiviteiten. De leerlingen stellen

Nadere informatie

Hiervoor zet ik me in! in klas

Hiervoor zet ik me in! in klas Hiervoor zet ik me in! in klas Ik ben voorzichtig met de spullen van een ander. Ik kom altijd op tijd op school. In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen. Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld

Nadere informatie

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto.

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. Schaapje Schaap en de Wolkjes Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. De schaapjes hebben een mooie stal, met zacht stro om in te slapen. Kom, zegt Nina, we gaan slapen, ik ben moe. Maar

Nadere informatie

OEFENSCHEMA HARTREVALIDATIE

OEFENSCHEMA HARTREVALIDATIE OEFENSCHEMA HARTREVALIDATIE 17601 Inleiding In deze folder vindt u een algemeen oefenschema en beweegadvies. Deze kunt u gebruiken ter voorbereiding op de revalidatie, maar ook tijdens en na de revalidatieperiode.

Nadere informatie

Les 1: Kennismaking met fysieke beperkingen

Les 1: Kennismaking met fysieke beperkingen Lessenreeks Kinderen met een fysieke handicap 1 Les 1: Kennismaking met fysieke beperkingen Lesdoelstellingen: Doelstelling 1: De leerlingen kunnen verwoorden wat ze met hun lichaamsdelen kunnen. Doelstelling

Nadere informatie

Ik vou van u is een verhaaltje van het tuinvrouwtje Fiona en het wolkenmannetje Wiebe. Fiona verzorgt haar bloemen met heel veel liefde en overgave.

Ik vou van u is een verhaaltje van het tuinvrouwtje Fiona en het wolkenmannetje Wiebe. Fiona verzorgt haar bloemen met heel veel liefde en overgave. Ik vou van u is een verhaaltje van het tuinvrouwtje Fiona en het wolkenmannetje Wiebe. Fiona verzorgt haar bloemen met heel veel liefde en overgave. Als het regent vangt ze het water op en giet ze het

Nadere informatie

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks. Samenvatting: Grote Anna heeft een bijzondere dag vandaag! Ze gaat voor het eerst naar de grote school. Anna heeft er veel zin in. Ze heeft zelfs een nieuwe boekentas en schrijfspulletjes gekregen! Het

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK!

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK! tweede leerjaar 2 Zuivel is belangrijk Melk is goed voor... ELK! Plaats de passende leeftijd bij elke tekening. Kies uit: 6 tot 12 jaar, 1 tot 3 jaar, 0 jaar, meer dan 60 jaar, 12 tot 18 jaar, 6 maanden

Nadere informatie

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen

Weekprogramma: 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen Dit ben ik! Weekprogramma: Week 1; 0 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken. 1 jaar Zichzelf in de spiegel bekijken en gezichtsuitdrukkingen nadoen 2 jaar Aanwijzen en benoemen delen van het gezicht. 3 jaar

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Sa Ta Na Ma Snatam Kaur Feeling Good Today Nr. 7

Sa Ta Na Ma Snatam Kaur Feeling Good Today Nr. 7 Deel 2: Themalessen Les 1 De dierentuin We gaan een bezoekje brengen aan de dierentuin. Daar kun je dieren van over de hele wereld bekijken. Daarom is het net een wereldreis. In de dierentuin zijn heel

Nadere informatie

De boekenbeer Module dans groep 1-2

De boekenbeer Module dans groep 1-2 De boekenbeer Module dans groep 1-2 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Zwart = tekst van verhaal Rood = de vragen die de voorlezer tussendoor stelt Blauw = de antwoorden die de kinderen kunnen geven

Zwart = tekst van verhaal Rood = de vragen die de voorlezer tussendoor stelt Blauw = de antwoorden die de kinderen kunnen geven Instructies: Zwart = tekst van verhaal Rood = de vragen die de voorlezer tussendoor stelt Blauw = de antwoorden die de kinderen kunnen geven Maandag Wat zie je op de voorkant? (een konijn en wortels) Heel

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven?

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Teken een beeldtafel. Kijk naar het voorbeeld en gebruik je eigen fantasie.

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

Een dagje zeilen (groep 4)

Een dagje zeilen (groep 4) Een dagje zeilen (groep 4) Doelstelling: Tactiele stimulatie en samenwerking. Er wordt gewerkt in tweetallen. 1 kind zit op een stoel, met de leuning naar de zijkant, zodat de rug helemaal beschikbaar

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou.

De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou. Les 1 Dikke pech De man uit Australië heeft dikke pech. Hij vertelt het zelf aan jou. wat is er aan de hand? dan gebeurt er zomaar iets. ik heb een lekke band ik hoor een heel erg harde klap. * ik zit

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

Begeleid aanbod: Sherborne sessie 4

Begeleid aanbod: Sherborne sessie 4 Datum: 18 maart 2013 Begeleid aanbod: Sherborne sessie 4 De kleuters leefde zich in. Ze waren geen kindjes meer maar varkentjes. ( 4/03/2013) Het thema is kip en het ei. De kleuters zullen zich beter kunnen

Nadere informatie

LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS. ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS. ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs Overzicht algemene fiches Lopke 3 de kleuterklas: algemene fiche

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem. Aantal kinderen: max: 4

Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem. Aantal kinderen: max: 4 Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem Aantal kinderen: max: 4 Toestemming van de ouders? Aandachtspunt: Observeren niveau, behoefte

Nadere informatie

Verpleegkunde RETO

Verpleegkunde RETO Verpleegkunde RETO - 2009 ? Kan Pictogrammen jij deze vragen beantwoorden? Voor deze activiteit heb je lijm nodig. Hier mag je een naam schrijven of je stempel zetten. Wat is niet juist. Zet er maar een

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2 Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

12. Waar zijn moeder en jong gebleven?

12. Waar zijn moeder en jong gebleven? 12. Waar zijn moeder en jong gebleven? Tijdens deze activiteit: gaan de kinderen via een parcours naar de verblijfplaats van een moeder en haar jong om eten te brengen. Inrichting speelleeromgeving Deze

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Lesideeën groep 1 en 2

Lesideeën groep 1 en 2 2 Doelstellingen Na het project kunnen de kinderen vertellen hoe een tandarts en een tandheelkundige praktijk eruitzien. Ook kunnen de kinderen vertellen hoe, wanneer en hoe vaak ze tandenpoetsen. Werkwijze

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 5 Thema: fruit Maandag 26 september. Vandaag is Ben kapitein! En Gianny is terug. Hij is ziek geweest, en weer genezen. En, het is open- klas-dag! Iedereen is welkom om

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Hoe viert juf haar verjaardag

Hoe viert juf haar verjaardag Hoe viert juf haar verjaardag Voor zowel juf als de kinderen, is de verjaardag van juf een bijzonder feest. Reden temeer om er een leuke ochtend van te maken. De ervaring heeft geleerd dat een ochtend

Nadere informatie

PRAATPRET DOE EN PRAAT BOEKJE VOOR THUIS

PRAATPRET DOE EN PRAAT BOEKJE VOOR THUIS PRAATPRET DOE EN PRAAT BOEKJE VOOR THUIS Thema 1: Ik (lichaam/familie) Dit boekje is van:................. Logo gemeente Auteursteam Projectgroep Kinderklanken & Peuterpraat Margriet van Engen Maaike Preijde

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

LESBRIEF MODDER THEATERGROEP KOETERWAALS

LESBRIEF MODDER THEATERGROEP KOETERWAALS LESBRIEF MODDER THEATERGROEP KOETERWAALS Lesbrief MODDER Theatergroep koeterwaals Vooraf Beste Leerkracht, In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

januari 2015 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof Ik huppel - BVP Hint Music 2015

januari 2015 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof Ik huppel  - BVP Hint Music 2015 januari 2015 vanaf 4 jaar Ik huppel tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof - Ik huppel 1 Ik huppel, ik huppel, ik huppel vandaag. Ik huppel naar boven, en ook weer omlaag. Mijn benen die willen niet

Nadere informatie

Wardje Wasbeer: Daar zijn echte vrienden voor!

Wardje Wasbeer: Daar zijn echte vrienden voor! Wardje Wasbeer: Daar zijn echte vrienden voor! Julia Boehme Stefanie Dahle GEGEVENS BOEK: ISBN 978 90 5924 432 0 13,99 Uitgeverij Bakermat Suggesties: Emy Geyskens Vanaf 3 jaar Ook verschenen: Wardje Wasbeer

Nadere informatie

LESMATERIAAL ONDERBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 1-

LESMATERIAAL ONDERBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 1- LESMATERIAAL ONDERBOUW Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect Vo or 4 Groep 1- ACTIVITEIT 1: AANGENAAM KENNIS TE MAKEN In deze handleiding staat de activiteitenbeschrijving voor groep 1-4. Hier

Nadere informatie

Spel 0 Adam woont in het paradijs. God praat elke dag met Adam. Hij mag alle dieren een naam geven. Wij gaan Adam helpen.

Spel 0 Adam woont in het paradijs. God praat elke dag met Adam. Hij mag alle dieren een naam geven. Wij gaan Adam helpen. Genesis 2:18-20 0 Leeftijd: 4-8 jaar Wat heb je nodig? 0 Lied: Adam geeft de dieren namen 0 Estafette: touw en attributen, bijvoorbeeld: pionnen, emmers, tafel 0 Speel het spel in 2 groepen Spel 0 Adam

Nadere informatie

Vijf massagespelletjes

Vijf massagespelletjes Vijf massagespelletjes Massage is ontspanning voor twee. Je hebt even volledige aandacht voor elkaar. Het masseren ontspant en brengt een druk hoofd tot rust. Verder geeft massage het bijzondere gevoel

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Slaapwel baby. Hoeveel slaapt een baby?

Slaapwel baby. Hoeveel slaapt een baby? Slaapwel Slaapwel baby Net zoals volwassenen slapen ook niet alle kinderen even gemakkelijk of regelmatig. In deze brochure vind je meer informatie over goede slaapgewoontes en krijg je tips voor een gezonde

Nadere informatie

Bewegingsactiviteit : spelles thema Pasen - de kip

Bewegingsactiviteit : spelles thema Pasen - de kip Bewegingsactiviteit : spelles thema Pasen - de kip Activiteit 1:bewegingsverhaal: Een dag uit het leven van een kip De kls verzamelen allemaal in het kippenhok. Ik maak afspraken i.v.m. orde, veiligheid

Nadere informatie

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen.

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen. Werkblad GROEP 1-2 Bijlage 1 Rood actief inspannen/ sporten Oranje middelmatig inspannen Rust Werkblad GROEP 1-2, vervolg Bijlage 2 Dagen van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Nadere informatie

hebben verzorgde tanden An Melis

hebben verzorgde tanden An Melis CAS EN KATO hebben verzorgde tanden An Melis M O N D I N A C T I E! tekst bij de volgende plaat: Dit is Cas. Cas is blij. Vandaag is de leukste dag van de hele week! Kato komt spelen en vannacht mag ze

Nadere informatie

Materiaal: hoepels, banken, touw (dik en dun), klimrek, dikke mat, stapstenen

Materiaal: hoepels, banken, touw (dik en dun), klimrek, dikke mat, stapstenen Bijlage 7: Bewegingstussendoortjes 1. Evenwichtsgevoel Tussendoortje 1: Op één been staan Titel: Op één been staan Klemtoon op: motorische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect: OA 46) evenwicht bewaren Materiaal:

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Kinderdagverblijf programma Dit ben ik

Kinderdagverblijf programma Dit ben ik Kinderdagverblijf programma Dit ben ik Week 5 Datum 27 t/m 31 januari 09.15 uur - Kring: Kern 0 1½ het gezicht van Puk. Spiegeltje in Puk zijn rugzak. Wat is dat nou? 09.20 uur - Voorleesboek: Kikker is

Nadere informatie

Wordt uw kapoen binnenkort 2,5 jaar? Bent u op zoek naar een goede kleuterschool?

Wordt uw kapoen binnenkort 2,5 jaar? Bent u op zoek naar een goede kleuterschool? Beste ouders Wordt uw kapoen binnenkort 2,5 jaar? Bent u op zoek naar een goede kleuterschool? Graag willen we onze instapkleuterklas aan jullie voorstellen. Beleef een boeiende dag en ervaar wat wij uw

Nadere informatie

VERSLAG SLAAP-ENQUÊTE

VERSLAG SLAAP-ENQUÊTE Staatsbaan 190 Pontstraat 20 Looierijstraat 3 Tel. : 09/388.69.41 Fax : 09/245.94.38 e-mail : info@vbszulte.be www.vbszulte.be VERSLAG SLAAP-ENQUÊTE september 2008 1 1P 1K 2K 3K 1L 2L 3L 4L 5L 6L ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters. 1 Inleiding: Duur Didactische werkvormen Organisatie Materiaal

Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters. 1 Inleiding: Duur Didactische werkvormen Organisatie Materiaal Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters Thema: De trein auteur: Geert Leysen 1 Inleiding: 10 min Leergesprek De kleuters zitten in een kring (kleermakerszit) Muziek https://www.youtube.com/watch?v=e2xwztc7qhw

Nadere informatie

Lesbrief. groep 1-4. bij de verteltheatervoorstelling. Winnie de Poeh: het verhaal van Kanga en Roe. door Marjo Dames / Sterk-Verhaal

Lesbrief. groep 1-4. bij de verteltheatervoorstelling. Winnie de Poeh: het verhaal van Kanga en Roe. door Marjo Dames / Sterk-Verhaal Lesbrief groep 1-4 bij de verteltheatervoorstelling Winnie de Poeh: het verhaal van Kanga en Roe door Marjo Dames / Sterk-Verhaal 1 Voorbereiding Samen met uw groep gaat u naar de Verteltheatervoorstelling

Nadere informatie

Rana, het regenboogkind. Esther Bohte-de Wilde

Rana, het regenboogkind. Esther Bohte-de Wilde Rana, het regenboogkind Esther Bohte-de Wilde Eerste druk, september 2016 ISBN 978 90 824214 2 2 NUR 728 Tekst: juli 2016 Esther Bohte-de Wilde Illustraties: juli 2016 Esther Bohte-de Wilde Uitgeverij:

Nadere informatie

Ontspannen met progressieve relaxatie

Ontspannen met progressieve relaxatie www.psychfysio.nl Ontspannen met Progressieve Relaxatie 1 Ontspannen met progressieve relaxatie De progressieve relaxatie van Edmund Jacobson is een bekende ontspanningsmethode in het westen. In deze hand-out

Nadere informatie

MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar.

MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar. MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar. -Wijs zelf Flynn aan -Zijn jullie even oud als Flynn /ook vier jaar? Wie is ouder dan Flynn /dus vijf

Nadere informatie

Speel met je kindje zijn voeten.

Speel met je kindje zijn voeten. Speel met je kindje zijn voeten. Bewegen is kinderspel Ja, speel gerust met je kind zijn voeten, want bewegen is belangrijk. Denk bij bewegen niet onmiddellijk aan sporten. Rollen, springen, kruipen,

Nadere informatie

Een dagje vrij (groep 6)

Een dagje vrij (groep 6) Een dagje vrij (groep 6) Doelstelling: Tactiele stimulatie en samenwerking. Er wordt gewerkt in tweetallen. 1 kind zit op een stoel, met de leuning naar de zijkant, zodat de rug helemaal beschikbaar is

Nadere informatie

Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar

Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar Sint en Kerst Informatie voor ouders van kinderen van 0 1 ½ jaar 0 1 ½ In het thema 'Sint en Kerst' staat de viering van Sinterklaas en Kerst centraal. Bij het thema 'Sinterklaas', leren de kinderen hoe

Nadere informatie

Begeleid aanbod: Sherborne

Begeleid aanbod: Sherborne Dinsdag 7 mei 2013 Begeleid aanbod: Sherborne Beginsituatie: Tijdens vorige observatiedag hebben de kleuters gesherborned met de leerlingen van het vijfde leerjaar. Ik zag E. onder benen van T. kruipen

Nadere informatie

Paasspeurtocht. Veel plezier!

Paasspeurtocht. Veel plezier! Paasspeurtocht Vier het paasfeest met deze gezellige speurtocht. De kinderen speuren in groepjes op of rondom de school naar grote, kartonnen paaseieren. Op elk paasei staat een opdracht. De opdracht wordt

Nadere informatie

Week van 1 tot 5 juni 2015

Week van 1 tot 5 juni 2015 Week van 1 tot 5 juni 2015 Project: diplomaweek Maandag: Deze morgen stonden heel wat kinderen te popelen om aan de slag te gaan met ons toneel. Hun geduld werd nog wat op de proef gesteld want eerst kwam

Nadere informatie

Flyer Hihahuttenbouwers.indd 1 10-09-14 16:01

Flyer Hihahuttenbouwers.indd 1 10-09-14 16:01 Flyer Hihahuttenbouwers.indd 1 10-09-14 16:01 Midden op een veld omzoomd door kleine boompjes staat een, ja wat staat er eigenlijk? Omdat niemand weet wat het is, noemen we het een bed, een berg, een flat

Nadere informatie

Regen. ( 20 oktober 14 november)

Regen. ( 20 oktober 14 november) Regen ( 20 oktober 14 november) In Nederland regent het vaak. Kinderen komen dus van jongs af aan in aanraking met regen. In het thema leren de kinderen allerlei begrippen die met regen te maken hebben.

Nadere informatie

Olympische kleuterspelen

Olympische kleuterspelen Olympische kleuterspelen Aansluiten bij het project en/of de actualiteit Hoofddoelen: -De aandacht van de kleuters kunnen vestigen op het ervaren van vriendschap en plezier bij het samen bewegen en uiteindelijk

Nadere informatie

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging)

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) -lln. kn. zich soepel bewegen op de muziek; -lln. kn. sprookjesfiguren uitbeelden met de nadruk op één zintuig; -plezierbeleving; -lln. durven expressief

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

15 tips om de dag ontspannen te beginnen

15 tips om de dag ontspannen te beginnen 15 tips om de dag ontspannen te beginnen Het is voor werknemers met een drukke agenda vaak moeilijk goed voor hun lichaam te zorgen. Daarom heb je tools nodig om je lichaam en geest te ontspannen. Voor,

Nadere informatie

Infobrochure onthaalklas

Infobrochure onthaalklas Infobrochure onthaalklas Juf Kelly Schooljaar 2012-2013 Beste ouders, Met deze brochure wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het er allemaal aan toe gaat in onze klas. Jullie krijgen een overzicht van

Nadere informatie

Spelletjes: moeilijkheidsgraad moeilijk

Spelletjes: moeilijkheidsgraad moeilijk Spelletjes: moeilijkheidsgraad moeilijk Bewegingsspel ree [2] Enkele kinderen ( reeën ) bewegen in een smalle strook langsheen geblinddoekte kleuters ( jagers ). Ze mogen enkel wandelen en niet lopen.

Nadere informatie

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42 Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 8

BEGINNERSCURSUS DAG 8 1 BEGINNERSCURSUS DAG 8 A. FORCING Tekst: Bij de dokter B. GRAMMATICA Gebruik van de infinitief: dubbele inf. om + te + inf. aan het + inf. te + inf. De stamtijden (Dag 6 pagina s 8-11) C. CONVERSATIE

Nadere informatie

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax:

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax: welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan 2 3601 bm maarssen telefoon: 0346-562120 fax: 0346-554851 e-mail: directie@kbspionier.nl www.kbspionier.nl 4Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons

Nadere informatie

Mijn tuin. Janni Meedendorp. Meditaties voor kinderen. 2013 Uitgeverij ACT on Virtues

Mijn tuin. Janni Meedendorp. Meditaties voor kinderen. 2013 Uitgeverij ACT on Virtues Mijn tuin Meditaties voor kinderen Janni Meedendorp 2013 Uitgeverij ACT on Virtues Na een intensieve yogales vindt Noah het heerlijk om op zijn matje te liggen. De spieren in zijn lichaam ontspannen zich,

Nadere informatie

Je bent een echte doorzetter, bravo! Je hebt goed naar mij geluisterd, fantastisch! Daar heb je goed over nagedacht, echt slim van je!

Je bent een echte doorzetter, bravo! Je hebt goed naar mij geluisterd, fantastisch! Daar heb je goed over nagedacht, echt slim van je! Wat heb jij netjes opgeruimd, tjonge wat knap! Je bent een echte doorzetter, bravo! Je hebt goed op jouw beurt gewacht, je bent een kanjer! Wat ben jij goed aan het spelen, ik ben trots op je! Je hebt

Nadere informatie

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind Relaxatie en ontspanning voor ouder en kind door Sofie Possemiers www.elsole.be Deze oefening wordt aangeboden door Sofie Possemiers van El Sole. Wil je nog meer van zulke oefeningen ontvangen, schrijf

Nadere informatie

Maak de afstand kleiner. Maak de afstand groter. Te makkelijk? afstand in een rechte lijn zo snel

Maak de afstand kleiner. Maak de afstand groter. Te makkelijk? afstand in een rechte lijn zo snel Werkblad GROEP 1-2 LES 7: Sport 2 Activiteit Atletiekspelletjes Sprinten: zo snel mogelijk een afstand afleggen. Roeien: naar de overkant. Materialen & tekening Pionnen 2 skateboards Werkvorm Doel: leerlingen

Nadere informatie

Welke voorkeur heb jij?

Welke voorkeur heb jij? Pedagogische vaardigheden: Welke voorkeur heb jij? Als pedagogisch medewerker maak je in de omgang met de kinderen in jouw groep gebruik van verschillende pedagogische vaardigheden. Wat zijn jouw voorkeursvaardigheden

Nadere informatie

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Accent op materiaal onderdeel: poppenspel Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s Babylichaamstaal Van te vroeg geboren baby s Inleiding Voor een pasgeboren baby is lichaamstaal de eerste en enige manier om te vertellen wat hij wel of niet prettig vindt. Omdat hij nog niet kan praten,

Nadere informatie

Actieve voedingsdriehoek: Een gezond gedicht

Actieve voedingsdriehoek: Een gezond gedicht Actieve voedingsdriehoek: Een gezond gedicht Doelgroep: onderbouw - Doelstelling: Kennis maken met de actieve voedingsdriehoek. De verschillende groepen van de actieve voedingsdriehoek leren kennen en

Nadere informatie

Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht. Dat licht verteld ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht. Dat licht verteld ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht. Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht. Dat licht verteld ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht. Wij geven Gods verhalen door, En wie zich open stelt, Ervaart misschien een beetje licht,

Nadere informatie

Kinderen zullen zich graag herkennen in de grappige kleine Bever. En wie wil er niet zo n lieve, grote Beer als vriend?

Kinderen zullen zich graag herkennen in de grappige kleine Bever. En wie wil er niet zo n lieve, grote Beer als vriend? Achttien knusse voorleesverhalen over de vriendschap tussen Beer en Bever. Ideaal om voor te lezen voor het slapengaan: met humor en soms een beetje filosofisch. Beer en Bever zien elkaar elke dag. Beer

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie