OCHTEND- EN AVONDGEBED. DOM Vrijdag 19 September 2014, JANSKERK Zaterdag 20 September BIJLAGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCHTEND- EN AVONDGEBED. DOM Vrijdag 19 September 2014, 9.00 17.30. JANSKERK Zaterdag 20 September 2014 9.00 BIJLAGEN"

Transcriptie

1 NL OCHTEND- EN AVONDGEBED DOM Vrijdag 19 September 2014, JANSKERK Zaterdag 20 September BIJLAGEN

2 Ochtend- en Avondgebed Jona Sta op en ga! sprak de Heer tegen Jona. Maar Jona weigerde, met alles wat hij in zich had. Het was niet eens zo dat hij nee zei tegen God, of in discussie ging, zoals Mozes en Jeremia ooit deden. Jona staat op en gaat precies de andere kant op. Zo ver mogelijk weg, naar het andere eind van de aarde als het kan. Hij gaat nog liever dood dan te doen wat God hier van hem vraagt. Uitgerekend naar Ninivé, die grote stad midden in het Assyrische rijk, dat geprobeerd had om Israël van de kaart te vegen, die stad die een bolwerk is van heidendom en kwaad. Wat heeft God, en wat heeft Jona daar te zoeken? Die weigering van Jona en zijn hartstochtelijk verzet maken hem tot een boeiende figuur. Hij vertolkt op krachtige wijze de aarzeling en het verzet dat wij in ons kunnen voelen bij de woorden, die als thema van dit congres zijn gekozen: Sta op en ga. Want zo makkelijk is het niet om daar simpelweg met ja op te antwoorden, in woorden én in daden. Wie weet waar de weg ons heen zal leiden? Wat zal het van ons vragen en wat zal het opleveren? Jona verwoordt de tegenstem, die ook in ons leeft. Hij is de tegenpool van Filippus, die zonder meer gaat als het woord van de Heer tot hem komt (Handelingen 8: 26-27). We lezen in de ochtend- en avondgebeden drie keer uit het boek Jona, en eindigen daarmee op 20 september, wat in de kerk ook de gedenkdag van de H. Profeet Jona is. 2

3 Ochtendgebed 19 september Maak mij open. Als Jona de stem van de Heer hoort: Sta op en ga naar Ninive dan stopt hij zijn vingers in zijn oren en vlucht, zo ver als hij kan. Wat moet er gebeuren eer hij zich zal openen voor het Woord van de Heer? Heel wat blijkbaar. Een storm. De nood van zijn medemensen met wie hij in het schip zit. Moet God niet vaak roepen en schreeuwen om onze doofheid te doorbreken, om met woorden van Augustinus te spreken? Maak ons open God, doorbreek onze doofheid, onze afkeer. Jona 6,1-6 Eens richtte de H EE R zich tot Jona, de zoon van Amittai: Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HE E R. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de H EE R. Maar de H EE R wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. 3

4 Voorbede Laten wij bidden tot de Schepper van hemel en aarde: U die vanaf den beginne uw stem liet horen U die ons roept: mens waar ben je, waar je is broer; maak ons open voor uw stem, doe ons antwoorden. Wij bidden u voor allen die niet meer horen omdat ze moedeloos zijn, lamgeslagen, door oorlog en onrecht; breek met uw licht het duister op de aarde. Wij bidden u voor alle mensen die zich in hun leven door uw stem laten leiden en leven met aandacht, moed en liefde; geef hen uw zegen, doe ons hen volgen. Gebed van het congres Heer, onze God, hoe zouden wij kunnen opstaan en op weg gaan naar U en naar elkaar als Uzelf ons niet de weg wijst? Wij bidden U: laat ons Hem zien die is onze weg en onze vrede, Jezus Christus, onze Heer; wek ons tot leven door uw Geest, zodat wij opstaan als dochters en zonen van U, herboren mensen die op weg gaan en U in woord en daad belijden als de God van ons leven, 4

5 vandaag en al onze dagen. Amen. Avond gebed 19 september: Leer mij verbondenheid. Afgedaald was Jona, naar de kust, in het schip, in het water, en uiteindelijk in de grote vis. Steeds dieper zinkt hij, zijn weg loopt steeds verder dood. Daar pas, op het dieptepunt, klinkt zijn gebed tot God. Er is geen diepte zo diep of God is nog wel aan te roepen. Zo is Jona niet helemaal alleen. Zijn gebed is zijn redding. Hij wordt teruggezet in het land der levenden. Er is geen leven alleen, los van alles en iedereen. Niemand redt het alleen. Heer, leer mij verbondenheid. Jona 2:1-11 De H EE R liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEE R, zijn God, te bidden: In mijn nood roep ik de HE E R aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp u hoort mijn stem! U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 5

6 naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o H EE R, mijn God! Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEE R, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEE R die redt! Voorbede Laten wij bidden tot God, die alle volken geschapen heeft, mensen van vele kleuren, talen en gebruiken: U die gezegd hebt wees vruchtbaar en bevolk de aarde, leer ons verstaan dat wij elkaar gegeven zijn. Wij bidden u voor de velen tussen wal en schip, de vele vluchtelingen op onze aarde, kinderen en volwassenen die verloren lopen; breng hen thuis God, leer ons een thuis te zijn voor elkaar. Wij bidden voor onze wereld waar onenigheid en strijd zo vaak menselijk contact bepalen; leer ons de weg naar verstaan, naar vrede, maak ons mild en creatief, ontwapen ons. 6

7 Ochtendgebed: 20 september: Zet mij in beweging. Opnieuw klinkt dan dat woord: Sta op en ga! En nu gaat Jona. Nog steeds met lood in de schoenen. Maar hij gaat wél. Dat is het belangrijkste. Het resultaat van zijn missie zal hem verbazen! Een mens doet wat hij of zij kan en aandurft, en wat er vervolgens gebeurt overstijgt ons mensen, dat is van God. Wonderlijke combinatie van handelen en loslaten. God, zet mij in beweging. Jona 3:1-10 Opnieuw richtte de HEE R zich tot Jona: Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HE E R hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd! De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen: Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet. 7

8 Voorbede Laten wij bidden tot God, die met ons mee wil gaan zoals Hij meeging met zijn volk in de woestijn; geef, dat wij ons leven in uw handen durven leggen, doe ons vertrouwen op uw aanwezigheid. Wij bidden u voor mensen die tegen grenzen oplopen, door ziekte, ouderdom, afhankelijkheid, onvrijheid, die niet kunnen gaan en niet kunnen doen wat ze willen; kom met uw Geest van bevrijding, die ook hen op weg kan zetten. Wij bidden u voor onszelf, zoals we hier zijn, laat onze vriendschap, ons contact ons bemoedigen. Zet ons in beweging, doe ons verstaan welke weg U ons wijst, en doe ons vertrouwen op U, die ons doen overstijgt. 8

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water

Overzicht week 12. maandag 15 maart. dinsdag 16 maart. woensdag 17 maart. donderdag 18 maart. vrijdag 19 maart. Thema: Door het water Overzicht week 12 Thema: Door het water De kleurenplaat: De walvis Deze week: Begin lente (21 maart) dag en scheurplaat dagopening verhaal extra maandag 15 maart Hier moet iets gebeuren... Kleurenposter:

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1)

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) Geliefde gemeente, op deze biddag komt het Woord des Heeren tot ons vanuit de profetie van Haggai.

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7)

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Preek over Lucas 6:28 (door ds. Jos Douma) Zegen wie jullie vervloeken. Een tijdje geleden hoorde ik iets moois over zegenen. Het was tijdens een conferentie

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie