Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen Een korte impressie van de organisatie Het personeel bij de centra van 2Samen Het pedagogisch beleid van 2Samen Hoe gaan wij om met:... 6 a) Zieke kinderen... 6 b) Ongevallen... 7 c) Veiligheid en externe kwaliteitseisen... 7 d) Klachten... 7 e) Aansprakelijkheid... 8 f) Alleen voor buitenschoolse opvang: roostervrije dagen/margedagen... 8 g) Opzegging en wijziging van opvangdagen... 8 h) Extra-/ruildagen... 8 i) Overgangsprocedure... 9 Hoofdstuk II: 2Zwanen Adresgegevens Opvangvormen en openingstijden Brengen en halen Groepsnamen per opvangvorm Wat neemt u mee Eten en drinken Dagindeling per opvangvorm Hoofdstuk III: Procedures Kennismakingsgesprek Wennen Ophalen Traktaties bij verjaardagen Sluitingsdagen Contact tussen u en de medewerkers Mijn 2Samen: uw facturen, gegevens en vele extra s... 20

3 Centrumboekje 2Zwanen Welkom Van harte welkom bij 2Zwanen! Dit centrumboekje verschaft duidelijkheid over Kinderopvang 2Samen, ons kindercentrum en onze gang van zaken. U kunt in dit boekje informatie lezen over onder meer: het reilen en zeilen bij 2Zwanen, het personeel, enkele procedures en de dagindeling van de groepen in het centrum. Informatie over het pedagogisch beleid ontvangt u bij het kennismakingsgesprek in een apart boekje. Wij hebben dit boekje met plezier voor u samengesteld en hopen dat het voldoende informatie biedt over allerlei zaken die van belang zijn voor uw kind(eren) bij ons kindercentrum. Naast dit boekje, verwijzen wij u ook graag naar onze website: 2Samen.nl. Op de besloten centrumpagina s vindt u specifieke informatie en regelmatig leuke foto s. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht. Veel leesplezier, Team 2Zwanen Unitmanager: Suzette Bentvelsen Locatiecoördinator: Dorret Wensveen 2

4 Versie maart 2015 Hoofdstuk I: 2Samen 1. Een korte impressie van de organisatie 2Samen biedt al ruim 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag. Sinds 2007 biedt 2Samen haar diensten ook in Monster aan en sinds 2012 in Naaldwijk. 2Samen heeft circa 70 kindercentra. Onze missie: Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst. De kinderwereld = onze wereld. Onze visie op hoe wij deze goede basis bieden hebben wij als volgt samengevat: Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en talenten. Ze zijn eigenwijs, actief, ondernemend en nieuwsgierig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken. Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat een kind zich bij 2Samen thuis voelt. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in. 2Samen is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, zij zijn de toekomst. 2Samen. Thuis in kinderopvang. 2Samen heeft een uitgebreide informatiebrochure waarin u een overzicht van alle kindercentra en alle informatie over het beleid en de financiën van de organisatie kunt vinden. Verder heeft 2Samen een aantal specifieke folders en brochures gemaakt. U kunt deze bij ons opvragen. 2. Het personeel bij de centra van 2Samen Tijdens het kennismakingsgesprek heeft u al kennis gemaakt met een aantal van onze medewerkers. Hieronder zetten we de taken van alle medewerkers nog eens kort uiteen. Unitmanager De unitmanager is verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van het kindercentrum. Tevens is de unitmanager belast met de uitvoering van het pedagogische beleid, financiële beleid en personeelsbeleid. De unitmanager draagt doorgaans verantwoording voor meerdere 3

5 Centrumboekje 2Zwanen kindercentra en is daarom niet altijd aanwezig bij het kindercentrum. Unitmanagers zijn wel altijd telefonisch bereikbaar. Locatiecoördinator De locatiecoördinator draagt zorg voor de coördinerende- en regeltaken van het kindercentrum en ondersteunt de unitmanager. De locatiecoördinator is het centrale aanspreekpunt van het kindercentrum: met vragen kunt u dus altijd bij haar/hem terecht. Pedagogisch medewerkers De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft om als pedagogisch medewerker te werken. Op ons kindercentrum is altijd een medewerker aanwezig die (kinder)ehbo kan toepassen. Pedagogisch medewerkers in opleiding Pedagogisch medewerkers in opleiding (de zogenaamde BBL-ers, combinatie Leren-Werken Beroepsbegeleidende Leerweg) werken, afhankelijk van hun competenties, gedeeltelijk- of niet-boventallig. Verder worden zij ingezet als iedere andere pedagogisch medewerker. Zij dragen dezelfde eindverantwoordelijkheden. De pedagogisch medewerkers in opleiding solliciteren bij onze opleidingscoördinator en doorlopen daarna de standaard sollicitatieprocedure. Stagiair(e)s 2Samen werkt graag mee aan de opleiding van toekomstige pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. U kunt dan ook met enige regelmaat stagiair(e)s bij ons aantreffen die altijd nauwkeurig worden begeleid door onze pedagogisch medewerkers. Het betreft doorgaans stagiair(e)s die een relevante opleiding volgen. Zij werken altijd boventallig, dus naast twee pedagogisch medewerkers en zijn in geen geval belast met eindverantwoordelijkheden. Huishoudelijk medewerkers Huishoudelijk medewerkers dragen zorg voor alle overige schoonmaakwerkzaamheden. 3. Het pedagogisch beleid van 2Samen 2Samen heeft een organisatiebreed pedagogisch beleidsplan, dat de pedagogische staf in samenwerking met medewerkers uit de dagelijkse praktijk heeft ontwikkeld. Ieder kindercentrum werkt dit plan op concrete wijze uit in een pedagogisch werkplan. Omdat de pedagogisch 4

6 Versie maart 2015 medewerkers van ieder kindercentrum vanuit de praktische ervaring het beste weten wat goed werkt voor de specifieke situatie van het kindercentrum, zal ieder pedagogisch werkplan andere accenten leggen. Zowel het pedagogisch beleidsplan als het werkplan kunt u bij uw kindercentrum inzien. Bovendien hebben wij een boekje ontwikkeld waarin u de verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan staat. U ontvangt dit bij het kennismakingsgesprek. U vindt deze verkorte versie ook op 5

7 Centrumboekje 2Zwanen 4. Hoe gaan wij om met: a) Zieke kinderen Als uw kind ziek is De centra volgen de algemene richtlijnen van 2Samen ten aanzien van zieke kinderen. We kijken hoe een kind zich voelt. Een kind kan bijvoorbeeld koorts hebben en tegelijkertijd net zo vrolijk spelen als anders. Een ander kind is wat hangerig, heeft geen koorts maar zit duidelijk niet lekker in zijn vel. Wanneer we twijfelen of uw kind iets onder de leden heeft, bellen we altijd even met u om te overleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Als uw kind ziek is, vragen wij in principe altijd of u hem/haar zo snel mogelijk wilt ophalen. In een volle groep kunnen we namelijk aan een ziek kind niet altijd die aandacht geven die op dat moment nodig is. We zullen echter proberen om uw zieke kind in de groep zo goed mogelijk te verzorgen, omdat we ons realiseren dat u allemaal te maken heeft met verplichtingen die u graag wilt nakomen. In geval van een besmettelijke ziekte of infectie houden wij de richtlijnen aan van 2Samen en de GGD. Medicijnen Wij mogen uw kind geen medicijnen toedienen. De voornaamste reden hiervoor is dat wij geen uitgebreide medische kennis hebben en niet volledig kunnen inschatten wat er aan de hand is met uw kind. Bij (hoge) koorts geven wij ook geen paracetamol of zetpillen. De koorts zou dan worden onderdrukt en daardoor zouden symptomen van een eventuele onderliggende (ernstige) aandoening niet door ons of door een huisarts kunnen worden herkend. Op deze regel bestaat een uitzondering. Wanneer uw kind afhankelijk is van medicijnen of bij acute problemen medicijnen nodig heeft (bijv. benauwdheid als gevolg van astma), dan mogen wij deze wel toedienen. Voorwaarde hierbij is wel dat u aan de pedagogisch medewerkers nauwkeurige instructies geeft over toediening en dat de medicijnen op naam van uw kind staan. Het kennismakingsgesprek is hier een goed moment voor. Ook dient u de bijsluiter mee te geven en op de medicijnen moeten de naam en geboortedatum van uw kind duidelijk leesbaar zijn aangegeven. Voor meer informatie over Zieke kinderen en medicijngebruik kunt u op het kindercentrum vragen naar een uitdraai uit ons kwaliteitshandboek. 6

8 Versie maart 2015 b) Ongevallen Ondanks al onze goede zorgen kan het gebeuren dat uw kind een ongelukje heeft. De pedagogisch medewerkers zullen afhankelijk van de ernst van het ongeluk eerst contact opnemen met u en dan een arts waarschuwen of naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijden. Vanzelfsprekend streven wij er altijd naar u zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. c) Veiligheid en externe kwaliteitseisen Waar het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico s. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker weet dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. 2Samen heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat sinds 2004 HKZ-gecertificeerd is. Dit is een externe erkenning dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de kinderopvangbranche. Verder voldoen wij aan de wettelijk gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD, afdeling Toezicht op Kinderopvang (TOKIN), controleert de centra periodiek aan de hand van de regelgeving die voortvloeit uit de Wet kinderopvang. U moet dan denken aan eisen over de veiligheid van de (speel)ruimtes, het speelgoed, het aantal kinderen in de groep, de hygiëne van de toilet- en de keukenruimte, etc. Ook de brandweer stelt strenge eisen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid. Al onze kindercentra voldoen aan de regels vanuit de Wet kinderopvang en overige wet- en regelgeving en beschikken daarnaast over ontruimingsplannen die regelmatig worden geoefend. Verder toetst de Warenwetautoriteit de centra regelmatig op het gebied van voedselhygiëne en handhaaft de eisen die worden gesteld aan de inrichting. 2Samen voert periodiek een risico-inventarisatie uit teneinde de kwaliteit van onze opvang voortdurend te kunnen verbeteren. Het inspectierapport is in te zien op de kindercentra. d) Klachten Ondanks al onze goede wil en professionaliteit kan er iets gebeuren dat u stoort. Wij lossen dat graag naar tevredenheid op door er samen met u over te praten en te kijken wat de mogelijkheden zijn. 2Samen heeft een klachtenfolder samengesteld; hierin staat precies wat u kunt doen als u 7

9 Centrumboekje 2Zwanen een klacht heeft. Vaak ligt een oplossing dichterbij dan u denkt! De folder krijgt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek. e) Aansprakelijkheid 2Samen is verzekerd voor eventuele schade die uw kind zou kunnen aanrichten aan materialen van het kindercentrum. Wij zijn echter niet verzekerd voor schade (van fysieke of materiële aard) die uw kind zou kunnen aanrichten bij (de eigendommen van) een ander kind. Tot slot zijn wij ook niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van uzelf of van uw kind. f) Alleen voor buitenschoolse opvang: roostervrije dagen/margedagen Basisscholen kennen zogenaamde roostervrije dagen /margedagen. Dit zijn extra vrije dagen van de scholen buiten de reguliere vakanties en nationale gedenk- en feestdagen. De buitenschoolse opvang biedt op deze dagen extra opvang mits deze dagen vroegtijdig door de betreffende scholen worden aangegeven. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek. U ontvangt dan ook een protocol over de roostervrije dagen / margedagen. g) Opzegging en wijziging van opvangdagen Als u de plaatsing van uw kind wilt opzeggen, of u wilt dat uw kind voortaan op andere dagen wordt opgevangen (mutatie), houdt u er dan rekening mee dat wij voor zowel opzegging als mutatie een termijn hanteren van één maand. Opzeggingen en mutaties dienen altijd schriftelijk te gebeuren per de 1 ste of 16 de van de maand. Wij hebben ook standaardformulieren die u kunt aanvragen bij het hoofdkantoor of downloaden van 2samen.nl. h) Extra-/ruildagen Indien u (parttime) gebruik maakt van kinderopvang, kan het voorkomen dat u op een andere dag opvang wenst af te nemen, of een keer een extra dag nodig hebt. Dit is in principe mogelijk als het aantal aanwezige kinderen én het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers in de groep dit toelaten. Ruilen van dagen kan alleen binnen dezelfde maand. U kunt hiervoor terecht bij de leidinggevende van het kindercentrum. Deze regeling is niet bedoeld voor vakantiedagen. 8

10 Versie maart 2015 i) Overgangsprocedure Voor een plaatsing in de buitenschoolse opvang is een aparte inschrijving vereist. Uw kind stroomt dus niet automatisch door van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de buitenschoolse opvang. Dit kan ook niet omdat de afdeling Planning & Advies natuurlijk niet weet naar welke basisschool uw kind zal gaan en het van uw schoolkeuze afhangt, naar welke buitenschoolse opvanglocatie uw kind kan gaan. Rond de derde verjaardag van uw kind krijgt u, als extra service, de vraag voorgelegd of u uw kind gebruik wilt laten maken van de buitenschoolse opvang bij 2Samen. Indien gewenst kunt u zich hiervoor inschrijven. U mag uw kind overigens ook eerder inschrijven. De schoolkeuze die u maakt is uiteraard bepalend voor uw mogelijkheden bij 2Samen. 2Samen onderhoudt een samenwerkingsrelatie met ongeveer 90 basisscholen in Den Haag, Monster en Naaldwijk. 9

11 Centrumboekje 2Zwanen Hoofdstuk II: 2Zwanen Kindercentrum 2Zwanen bevindt zich in de wijk Ypenburg. Er zijn in totaal tien groepen: drie peutergroepen, drie babygroepen, één verticale groep, twee groepen buitenschoolse opvang en één groep peuterspeelzaal. Het kindercentrum is gevestigd op de begane grond. Alle groepen zijn in dezelfde stijl ingericht waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën. Aan de achterzijde van het centrum bevindt zich een enorme natuurtuin (van 1000 m 2 ) met uitdagende elementen, waar de kinderen heerlijk op ontdekkingstocht kunnen gaan. Vanuit de natuurtuin is de Weidevogellaan te bereiken via een loopbrug, zodat ouders van 2Zwanen hun kinderen gemakkelijk kunnen brengen en ophalen bij de buitenschoolse opvang aan de Weidevogellaan. En de kinderen die op de school de Paradijsvogel verblijven, kunnen gemakkelijk naar 2Zwanen lopen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum 2Zwanen Adres: Knobbelzwaansingel LN Den Haag Telefoon: Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur Peuterspeelzaal Geopend op maandag t/m vrijdag van 8.45 uur tot uur Buitenschoolse opvang Voorschoolse opvang tot uur (mogelijk vanaf 5 kinderen) Naschoolse opvang (nso) tot uur Woensdagmiddagopvang tot uur Vakantieopvang tot uur Margedagen tot uur (margedagen zijn op inschrijving beschikbaar vanaf 5 kinderen) 10

12 Versie maart 2015 Bij voldoende belangstelling is er bij ons ook de mogelijkheid voor verlengde opvang vanaf 7.00 uur en/of tot uur. Heeft u hiervoor interesse, meld u dan aan bij de afdeling Planning & Advies bij het hoofdkantoor van 2Samen. 3. Brengen en halen Kinderdagverblijf Wij gaan om 7.30 uur open, maar dat betekent niet dat u uw kind ook om 7.30 uur moet brengen. Tot uur bent u welkom om uw kind te brengen. Zo kunt u zelf bepalen welk tijdstip het meest geschikt is voor uw persoonlijke situatie. Als het door omstandigheden voorkomt dat uw kind na uur wordt gebracht, stellen wij het zeer op prijs als u dit van tevoren laat weten zodat wij ons niet ongerust hoeven te maken. Wij kennen geen specifieke haaltijd. Tot uiterlijk uur kunt u uw kind bij ons op komen halen. Vanwege het dagprogramma en de slaaptijden is het handig dit tussen en uur te doen. Komt u uw kind eerder ophalen, kunt u dit afspreken met de pedagogisch medewerkers. Peuterspeelzaal De kinderen kunnen tussen 8.45 uur en 9.00 uur naar de peuterspeelzaal worden gebracht en tussen uur en uur worden opgehaald. Buitenschoolse opvang Pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school. Als uw kind zelf door iemand anders wordt opgehaald, vragen wij u vriendelijk ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij stellen het altijd zeer op prijs als u het ons laat weten wanneer uw kind een dag niet naar het kindercentrum komt. In hoofdstuk 3 leest u meer belangrijke informatie over het ophalen van uw kind. 4. Groepsnamen per opvangvorm De groepen van ons kinderdagverblijf zijn: Libellen 0-2 jaar Vuurvliegjes 0-2 jaar Krekels 0-2 jaar Kikkers 0-4 jaar Reigers 2-4 jaar Meerkoeten 2-4 jaar Eenden 2-4 jaar 11

13 Centrumboekje 2Zwanen De groep van onze peuterspeelzaal is: Vissen 2-4 jaar De groep van onze buitenschoolse opvang is: Otters 4-6 jaar Vlinders 4-6 jaar 5. Wat neemt u mee Hieronder hebben wij op een rijtje gezet welke spullen u moet meegeven aan uw kind: Kinderdagverblijf: Setje reservekleren (voorzien van de naam van uw kind). Mocht er een keer iets misgaan, dan kan uw kind zijn/haar eigen schone kleren aan. Een foto van uw kind. Een familiefoto (voor de familiewand op de groep). Een knuffel waar uw kind graag mee speelt of slaapt. Een speen (indien nodig). Een fles (als u thuis een andere fles gebruikt dan op de groep, en u wilt dat wij deze gebruiken). Op de groep gebruiken wij de flessen van Avent. Peuterspeelzaal: Setje reservekleren (voorzien van de naam van uw kind). Mocht er een keer iets misgaan, dan kan uw kind zijn/haar eigen schone kleren aan. Een foto van uw kind. Een familiefoto (voor de familiewand op de groep). Naschoolse opvang: Een foto van uw kind. 6. Eten en drinken Kinderdagverblijf Kinderen krijgen rond de klok van 9.00 uur een stukje fruit/fruithapje en iets te drinken (diksap, thee, water of aanmaaklimonade). Brood en melk wordt tijdens de lunch verzorgd rond de klok van 11.15/11.30 uur. Na het slapen, rond uur, krijgt uw kind een cracker, liga of soepstengel en iets te drinken (diksap, thee, water of aanmaaklimonade). 12

14 Versie maart 2015 Vervolgens, rond uur, krijgt uw kind nog wat te drinken met een koekje. Voor kinderen die flesvoeding krijgen, volgen wij uiteraard hun individuele voedingsschema. Peuterspeelzaal De peuters eten rond de klok van uur een koekje met aanmaaklimonade, thee of water erbij. Naschoolse opvang Als de kinderen uit school zijn gekomen krijgen ze iets te drinken en iets lekkers. Vaak is dat aanmaaklimonade of thee met een stuk fruit en een cracker. Tijdens de vakanties of roostervrije dagen van school, kunnen kinderen tegen uur een klein hapje eten en wat drinken. We lunchen dan rond uur. Als uw kind speciale voeding nodig heeft overleggen wij hierover met u tijdens het kennismakingsgesprek of tijdens het ophalen. 7. Dagindeling per opvangvorm Kinderdagverblijf De babygroepen in de leeftijd van 0-2 jaar bieden opvang voor maximaal 9 kinderen per dag per groep met twee pedagogisch medewerkers. De verticale groep biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en vangt maximaal 12 kinderen per dag op. De dagindeling op de babygroepen en voor de jongste kinderen van de verticale groep ziet er als volgt uit: De kinderen worden gebracht, moment voor overdracht. Samen spelen met de kinderen, bijvoorbeeld een boekje lezen De jongste baby s gaan naar bed, en de overige kinderen krijgen fruit en wat drinken Kinderen worden verschoond. Samen spelen en activiteiten doen met de kinderen Boterham eten en melk drinken Kinderen worden verschoond. Kinderen die één keer slapen gaan naar bed. Kinderen die wakker blijven, kunnen gaan spelen Een cracker en drinken. Kinderen gaan hierna slapen Fruit eten en iets drinken met de grotere kinderen en verschonen. 13

15 Centrumboekje 2Zwanen Koekje en drinken voor de kinderen Kinderen worden verschoond en kunnen alleen spelen of met de pedagogisch medewerker tot zij worden opgehaald Zwanen sluit zijn deuren. Voor de jongste baby s volgen wij het individuele schema van eten en slapen. De peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bieden opvang voor maximaal 16 kinderen per dag per groep met twee pedagogisch medewerkers. De dagindeling van de peutergroepen en voor de oudste kinderen van de verticale groep ziet er als volgt uit: Kinderen worden gebracht en kunnen vrij spelen in de groep of samen met de pedagogisch medewerker Speelgoed opruimen en fruit eten met wat drinken Verschonen of plassen Groepsactiviteit of buiten spelen Handen wassen. Boterham eten en melk drinken Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet en gaan daarna naar bed. De overige peuters gaan vrij spelen of volgen Peuter+ activiteiten De meeste peuters zijn weer wakker en worden verschoond/ toiletbezoek en aangekleed Tafelactiviteit daarna cracker eten en drinken Vrij spelen of naar buiten Verschonen en toiletbezoek Koekje eten en wat drinken Kinderen mogen vrij spelen tot zij worden opgehaald Zwanen sluit zijn deuren. Peuterspeelzaal De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding voor de basisschool. Het team van 2Zwanen stimuleert met het programma de verschillende ontwikkelingsfases die bij de leeftijd 2 tot 4 jaar horen. Bij 2Zwanen staan dagelijks twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers op de groep. Er is plek voor maximaal 16 kinderen per dag. De dagindeling ziet er als volgt uit: Kinderen komen binnen. Voor ouders en verzorgers is er gelegenheid om te spelen met hun kind Kringgesprek of voorlezen Aan tafel wat lekkers eten en drinken Verschoonronde of op de wc plassen Vrij spelen of een activiteit. 14

16 Versie maart Naar buiten of in de hal spelen Kinderen van de peuterspeelzaal worden opgehaald. Buitenschoolse opvang (bso) De bso-groepen van 2Zwanen zijn voor kinderen van 4-6 jaar. Op de bso kunnen maximaal 40 kinderen worden opgevangen met vier pedagogisch medewerkers. De opvang begint op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om uur, op woensdag om uur. De voorschoolse opvang is van uur. Op de zogenaamde korte middagen wordt veel vrij gespeeld, alleen/met elkaar of met de pedagogisch medewerker. Op de lange middagen (woensdag) wordt eerst gezamenlijk een broodmaaltijd gegeten. Daarna is er tijd voor (knutsel)activiteiten of een uitstapje. Kinderen die dat leuk vinden doen mee en anderen kiezen iets anders om te doen. Kinderen geven zelf aan waar ze behoefte aan hebben en zijn nergens tot verplicht. Met ouders worden afspraken gemaakt over kinderen zoals; Hoeveel zelfstandigheid kan een kind aan? Mag een kind met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis? Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk om onduidelijkheid te voorkomen. Tijdens schoolvakanties komen de kinderen hele dagen naar de buitenschoolse opvang. In de vakanties staat een thema centraal. De pedagogisch medewerkers bedenken vaak zelf een verhaal dat als een rode draad door de vakantie heen loopt en veel verschillende activiteiten met zich meebrengt. De groep gaat ook regelmatig naar het bos, de duinen, het strand of doet een speurtocht door de buurt. Een bezoek aan de bibliotheek of koekjes bakken staan natuurlijk ook op het programma. Hieronder volgt een kort schematisch overzicht van een standaard vakantiedag: Kinderen worden gebracht. Wij vragen altijd of dit voor uur kan in verband met geplande uitstapjes Fruit eten en wat drinken Activiteit, vrij spelen of een uitstapje Lunch Tafels gezamenlijk afruimen en opfrissen Activiteit, vrij spelen of een uitstapje Cracker of koekje eten en wat drinken Activiteit of vrij spelen Vanaf deze tijd kunnen ouders hun kind weer ophalen. 15

17 Centrumboekje 2Zwanen Met uitstapjes zorgen pedagogisch medewerkers er altijd voor dat zij om uur weer terug zijn bij 2Zwanen. In de vakanties kunnen we ervoor kiezen om samen te voegen met 2Weidevogels. De BSO locatie aan de Weidevogellaan. Kinderen ouder dan 5 jaar stromen door van 2Zwanen naar 2Weidevogels. Samenvoegen gebeurt altijd in overleg. KICKs Naast de activiteiten die we zelf aanbieden en ondernemen maken we ook gebruik van het aanbod van de afdeling KICKs. KICKs organiseert en coördineert workshops voor kinderen van de buitenschoolse opvang, om de kinderen een nóg leukere middag te bezorgen. Externe en interne vakdocenten bieden uitdagende en creatieve workshops aan, waarbij variatie en professionaliteit voorop staan. Vaak vinden de workshops plaats bij 2Zwanen, maar soms wijken we uit naar een andere locatie. De kinderen kunnen bij KICKs workshops volgen op het gebied van sport, koken, theater, muziek, schilderen, techniek en nog veel meer! Kijkt u regelmatig naar de KICKs-informatie op ons informatiebord, hierop staat het actuele aanbod van KICKs. 16

18 Versie maart 2015 Hoofdstuk III: Procedures 1. Kennismakingsgesprek Als uw kind is geplaatst bij ons kindercentrum wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om duidelijke afspraken te maken over zaken als opvangtijden, bijzonderheden over voeding en gezondheid, wennen, etc. Tijdens dit gesprek ontvangt u in ieder geval van ons: * dit centrumboekje * het pedagogisch beleid (verkorte versie) * de klachtenfolder * een strippenkaart (alleen voor bso) * een handleiding voor het inloggen op de website Verder vragen wij tijdens dit gesprek ook onderstaande gegevens: - Wij gaan ervan uit dat alle kinderen het gebruikelijke inentingsschema volgen. Wij vragen hier specifiek naar bij plaatsing en/of tijdens het intakegesprek. Is dit niet het geval dan baseren wij de mogelijkheid tot plaatsing op de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Fm, - Naam en telefoonnummer van uw huisarts. - Eventuele bijzonderheden, zoals allergieën, speciale voeding, etc. - De ziektekostenverzekeraar en het polisnummer van uw kind. Mochten wij onverhoopt met uw kind een arts of EHBO-post in het ziekenhuis moeten bezoeken, dan hebben wij deze gegevens nodig. - Extra telefoonnummers voor noodgevallen. Wij vragen niet alleen uw privé telefoonnummer en de nummers van uw (beider) werk, maar ook extra nummers van mensen die wij in noodgevallen kunnen bellen. - De identiteitskaarten van beide ouders en eventueel van uw kind. - Eventueel de getekende plaatsingsovereenkomst als deze nog niet verstuurd is naar het hoofdkantoor. Bovenstaande gegevens worden op de persoonlijke kaart van uw kind bijgehouden. Als gegevens veranderen, laat ons dit dan alstublieft weten, zodat wij de kaart kunnen aanpassen. Het is in het belang van uw kind dat de gegevens op de kaart altijd kloppen. Natuurlijk zijn er later nog voldoende gelegenheden om over het een en ander verder van gedachten te wisselen, maar een kennismakingsgesprek vormt zeker een goede basis om wederzijds vertrouwen op te bouwen. 17

19 Centrumboekje 2Zwanen 2. Wennen De wenperiode is van groot belang voor uw kind. Belangrijk is dat uw kind in deze periode een vertrouwensband opbouwt met de pedagogisch medewerkers. Wanneer uw kind op hen durft te vertrouwen en het de omgeving en de andere kinderen kent, zal het zich veilig voelen. Om ervoor te zorgen dat het gevoel van veiligheid en vertrouwen inderdaad tijdens deze periode tot stand komt, bouwen wij de tijd die uw kind bij ons doorbrengt zorgvuldig op. Nauw overleg met u is hierbij van groot belang. Verder is ook uw beschikbaarheid tijdens de wenperiode noodzakelijk. Houdt u hier rekening mee met uw werk en/of andere afspraken, zodat u tijdens de eerst dag(en) een aantal uur samen met uw kind op de groep kunt zijn. Meer informatie over de wenperiode leest u in onze brochure Wennen, de eerste stap naar het kindercentrum. U krijgt deze met het contract thuisgestuurd of ontvangt het tijdens het kennismakingsgesprek. 3. Ophalen Als u uw kind te laat ophaalt Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw kind op tijd op te halen. Als u eens een keer te laat bent door onvoorziene omstandigheden hebben wij daar alle begrip voor. Wanneer u echter herhaaldelijk uw kind te laat bij ons ophaalt, zullen wij u hierop wijzen en de procedure volgen die wij hebben ontwikkeld voor het te laat ophalen van kinderen. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek; ook kunt u een en ander nalezen in het huisreglement op 2samen.nl. Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald Het kan zijn dat u uw kind eens door iemand anders laat ophalen. Wij vragen u nadrukkelijk om ons hiervan op de hoogte te brengen want we zullen uw kind, voor zijn of haar eigen veiligheid, nooit aan iemand meegeven die ons niet bekend is! Geeft u ons in ieder geval de naam door van degene die uw kind komt ophalen. Verder adviseren wij om bijvoorbeeld degene om wie het gaat te beschrijven of een foto van hem/haar mee te nemen zodat we weten om wie het gaat. 4. Traktaties bij verjaardagen Kinderen die jarig zijn, worden bij ons extra in het zonnetje gezet en mogen een traktatie meenemen. Wij vragen u vriendelijk om een gezonde traktatie mee te geven. U kunt hierbij denken aan soepstengels, tomaatjes, fruit (zoals mandarijnen of druiven), rozijnen, kleine krentenbollen, etc. 18

20 Versie maart 2015 We raden u aan om geen hartige traktaties te maken, zoals kaas, worst en chips. Deze zijn vaak vet en zout en kunnen soms snel bederven. Wanneer er toch eens op snoep, snoepzakjes en/of chips wordt getrakteerd, eten de kinderen dit niet in de groep maar krijgen zij het mee naar huis. U kunt altijd met de pedagogisch medewerkers overleggen over geschikte traktaties. 5. Sluitingsdagen Al onze opvangvormen zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de nationale gedenk- en feestdagen. De sluitingsdagen vindt u terug in ons huisreglement. Ook vindt u de data terug op onze sluitingsdagenposter in het centrum en op onze website. 6. Contact tussen u en de medewerkers Er zijn verschillende contactmomenten tussen u en de pedagogisch medewerkers. Ook maken wij gebruik van verschillende wijzen om u over allerlei zaken te informeren. Dit zijn enkele voorbeelden: Breng- en haalmomenten, als moment voor informatie-uitwisseling, eventueel met een schriftelijke overdracht. Oudergesprekken, de gesprekken waarbij van tevoren een kindportretje wordt gemaakt waarin uitgebreid staat beschreven hoe het met uw kind gaat bij ons. Zaken als taalontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling worden hierin besproken. Extra oudergesprekken indien gewenst. Oudercommissie. Ouderavonden, theemiddagen, vakantiefeestjes, zomerfeest (Nieuws)brieven van het kindercentrum. Samenspel, het kwartaalblad voor ouders en medewerkers. Telefonisch/schriftelijk contact naar behoefte. De website met besloten ouderpagina s en Mijn 2Samen. 19

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie