PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF"

Transcriptie

1

2 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. KIND CENTRAAL 2. VEILIG EN VERTROUWDE OMGEVING 3. VASTE LEIDSTERS 4. WENPERIODE 5. DE GROEP 6. DAGINDELING 7. GROEPEN SAMENVOEGEN, OPEN DEURENBELEID 8. ONTWIKKELING + KINDPLAN 9. POSITIEF BELONEN 10. STRUCTUUR EN GRENZEN 11. INTERACTIE TUSSEN JONG EN OUD 12. NAAR BUITEN 13. ZIEKE KINDEREN 14. DIVERSEN

3 INLEIDING Ouders geven het allerbelangrijkste in hun leven voor een aantal dagen in de week uit handen. Dan is het van groot belang dat er goed en liefdevol voor hun kind wordt gezorgd. Het team van kinderdagverblijf Bambino zorgt ervoor dat de kinderen het naar hun zin hebben en zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf en dat de ouders zich, tijdens hun werk, geen zorgen hoeven te maken over het welzijn van hun kinderen. Team Kindercentrum Bambino 1. KIND CENTRAAL Bij Bambino staat het kind centraal. We streven ernaar om het kind en de ouders een prettige, vertrouwde en zorgzame omgeving te bieden. Waarbinnen het kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen. De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is: veiligheid, goede verzorging, liefde, plezier en een stimulerende en uitnodigende omgeving. Wij zijn van mening dat ieder kind zelf heel goed weet wat hij wil. Dingen die uw kind op deze leeftijd zelf ontdekt of leert, zullen hem altijd bij blijven. We willen kinderen mogelijkheden bieden en op deze manier helpen bij hun ontwikkeling. We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich individueel goed kunnen ontplooien, maar ook in groepsverband. Om dit te stimuleren, zingen wij bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes voor het eten of worden er verhaaltjes verteld of voorgelezen. Zo leren de kinderen om samen iets te doen en naar elkaar te luisteren. Vanuit deze geborgen sfeer willen wij ervoor zorgen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. We proberen erachter te komen waarom het kind een bepaalde emotie toont en zullen het kind helpen in deze situaties. Ook uit het zich door onze benadering naar de kinderen en de ouders. Hoewel we bij Bambino een dagindeling hebben gaan wij vooral in op de behoefte van uw kind met betrekking tot eet-, drink-, slaap- en speelgedrag. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind. 2. VEILIG EN VERTROUWDE OMGEVING Een veilige en vertrouwde opvang met vaste gezichten zorgt ervoor dat kinderen zich snel veilig en vertrouwd voelen bij ons en dat zal hun persoonlijke ontwikkeling zeker stimuleren. Wij hebben voldoende tijd en ruimte om de kinderen uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Wij weten wat het kind wel en niet kan en zullen ze zoveel mogelijk stimuleren in hun zelfredzaamheid. Niet het jasje bij het kind aantrekken maar het zo neerleggen dat het kind leert om het zelf aan te trekken waarna er een positieve beloning volgt als het kind het lukt om het jasje aan te krijgen. Daarnaast vinden we het fijn als uw kind ongeremd kan experimenteren Dus lekker spelen en ontdekken met knutselmateriaal en naar buiten om te spelen met zand etc.. Daarom willen wij u vragen om ze niet hun beste kleding aan te geven. 3. VASTE LEIDSTERS We vinden het belangrijk dat de kinderen vaste leidsters zien en dat de kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen. U en uw kind krijgen bij plaatsing een vaste leidster toegewezen, voor de eerste 3 maanden. Deze vaste leidster richt zich volledig op het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Zij is in deze eerste periode uw vaste aanspreekpunt. Eenmaal per jaar bespreken we, middels een 10 minuten gesprek, met u de jaarlijkse observatieverslagen die wij maken van de kinderen. Dit zullen wij rond het eerste, tweede en derde jaar doen en vlak voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt en naar de basisschool gaat. Mocht er daarnaast behoefte zijn aan een gesprek over het welbevinden van uw kind kunt u dit altijd met de leidinggevende en/of de leidsters bespreken.

4 4. WENPERIODE Wij hanteren een wenperiode. Voorafgaand aan de opvang mag het kind een ochtend of een middag komen wennen op de groep. Deze wenperiode zal plaatsvinden in combinatie met het intakegesprek. Daarna zal de eerste volledige dag van de opvang zijn. Deze wenperiode kunnen wij zo nodig altijd aanpassen/uitbreiden. Ouders kunnen ons ook altijd bellen als ze willen weten hoe het met hun kind gaat. Wij proberen de slaaprituelen van thuis ook zoveel mogelijk na te bootsen. Het is voor het kind dan ook belangrijk als het zijn of haar knuffel, speen of iets dergelijks van huis meekrijgt. 5. DE GROEP Kinderen die het kindercentrum bezoeken worden opgevangen in groepsverband. Het werken in een groep biedt ontwikkelingskansen. De groepsgrootte is afhankelijk van de ruimte en de leidster-kindratio. Kinderdagverblijf Bambino biedt 2 verschillende opvangvormen aan: 1 Verticale groep; hier varieert de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar. Op deze groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen onder begeleiding van 3 groepsleidsters. 1 Horizontale groep; op deze groep varieert de leeftijd tussen de 0 en 1 ½ jaar. Er worden maximaal 9 kinderen opgevangen onder begeleiding van 2 groepsleidsters. 6. DAGINDELING Kinderen worden gebracht, wij verzamelen op de groep waar kinderen rustig de dag beginnen door aan tafel lekker te puzzelen, kleuren of vrij spelen. Desgewenst kunnen kinderen ontbijten Fruit eten en water/ranja drinken, liedjes zingen Eerste verschoonronde, jongste kinderen gaan slapen, kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Brood eten en melk/water drinken Verschoonronde, kinderen die nog 1x slapen gaan naar bed. Kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Jongste kinderen gaan slapen, kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Yoghurt of groente en water/ranja drinken Laatste verschoonronde / Kinderen worden opgehaald, vrij spelen of rustig aan tafel de dag afronden. Baby s houden zoveel mogelijk het eigen slaap-eet ritme van thuis aan. 7. GROEPEN SAMENVOEGEN, OPEN DEURENBELEID Ook kan het voorkomen dat wij op een rustige dag de groepen samenvoegen. Verder hanteren wij een open deurenbeleid, dit houdt in dat de kinderen vrij zijn naar de andere groep te gaan en zo de gelegenheid krijgen om met kinderen van die groep te spelen en de omgeving buiten hun eigen stamgroep te verkennen. Hierbij zorgen wij er natuurlijk voor dat de kind/leidster ratio niet overschreden wordt.

5 8. ONTWIKKELING Onze werkwijze bestaat vooral uit kijken en luisteren naar het kind. Ieder kind is uniek en ieder kind wordt dan ook als uniek persoon benaderd. Wij kijken en luisteren naar: Wie ben jij? Waar ben jij mee bezig? Hoe kan ik je helpen dit uit te drukken? Hoe kan ik je helpen je daarin te verdiepen? De kinderen worden liefdevol verzorgd en krijgen individuele aandacht. Wij zullen de kinderen op hun eigen niveau dingen uitleggen en bespreken. Ook al bij de allerkleinsten zullen wij de kinderen vertellen wat wij doen en waarom. Goed contact met de kinderen is essentieel voor hun ontwikkeling. Door de groep ruim en overzichtelijk te houden worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling, leren ze op hun beurt te wachten en samen te spelen en te delen. Daarnaast kunnen ze de hele dag samen met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Daarnaast hebben we een nieuw kindplan DIT BEN IK. Dit kindplan is een houvast om van elk kind een goed beeld te krijgen gedurende zijn/haar verblijf bij Bambino. Op deze manier wordt de ontwikkeling en individuele ontplooiing nauwlettend gevolgd van ieder kind. Het systeem bestaat uit een observatielijst met 7 observatiemomenten: Maanden na binnenkomst bij Bambino - bij de leeftijd van 1 jaar - bij de leeftijd van 1,5 jaar - bij de leeftijd van 2 jaar - bij de leeftijd van 2,5 jaar - bij de leeftijd van 3 jaar - bij de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden Voor het beantwoorden van de vragen wordt het hokje ingevuld wat het meest van toepassing is. G=goed V=voldoende M=matig Wanneer iets nog niet van toepassing is, wordt het niet ingevuld. Aanvullend zijn er nog specifieke vragen die met ja / nee / soms beantwoord kunnen worden. Bij elk onderdeel is ruimte om een aanvulling en/of toelichting te geven. Aansluitend aan de observatie kan de leidster besluiten dit met de ouder (-s) tussentijds te bespreken om zodoende tot een gezamenlijk afgestemd plan van aanpak te komen, zoals bijv: - moeten we de grove of fijne motoriek extra stimuleren? - wat meer of minder individuele aandacht geven? - extra hulp bieden bij het vinden van een plaatsje in de groep? - wie neemt actie en wanneer? - zo nodig een tussentijdse observatie en evaluatie. N.a.v. het kindplan wordt het overdracht formulier ingevuld bij de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden, dat na toestemming van de ouder naar de basisschool wordt opgestuurd. Bij verlaten van het kinderdagverblijf krijgen de ouders / verzorgers zowel het kindplan als het overdracht formulier mee naar huis. 9. POSITIEF BELONEN Wij zullen de kinderen positief benaderen en de nadruk leggen op goed gedrag en dit gedrag positief benoemen en belonen. Dit om er voor te zorgen dat kinderen niet alleen maar nee (negatief) te horen krijgen of "dit mag niet". Het is natuurlijk veel leuker voor een kind om ja (positief) te horen, dat is knap van jou! Als kinderen ruzie hebben om bijvoorbeeld een speelgoedauto kun je zeggen: afpakken mag niet, dat vind jij ook niet leuk maar als je het nu terug geeft ben ik heel trots op jou! en dan Dat heb je goed gedaan, dat is erg lief van jou dat je die auto terug geeft! Dit heeft ook alles te maken met de normen en waarden zoals wij die willen meegeven aan de kinderen. 10. STRUCTUUR EN GRENZEN We vinden structuur en grenzen belangrijk. Het biedt kinderen rust als ze duidelijk weten wat wel en wat niet mag. Dit voorkomt een heleboel strijd tussen ouder/verzorger en kind. Strijd hoort er zo nu en dan bij maar niet om

6 bijvoorbeeld het willen van nog een koekje. Wanneer het kind zo n strijd niet hoeft aan te gaan kan het zich concentreren op andere dingen zoals: de kleur van mijn beker is 11. INTERACTIE TUSSEN JONG EN OUD Ook vindt Bambino een interactie tussen jong en oud belangrijk zoals: regelmatig een bezoekje aan het bejaardenhuis om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Hierbij kunt u denken aan: spelletjes doen, liedjes zingen, tekeningen uitdelen. Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties. De komst van peuters in een verzorgings- of verpleeghuis levert een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van het isolement waarin veel ouderen verkeren. Het contact met de kinderen stimuleert onder meer de alertheid en communicatiebereidheid van de ouderen en biedt hun een vreugdevolle ervaring. Bovendien doen de kinderen op een ongedwongen wijze een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De peuters ervaren op hun beurt dat het leuk is om contact met ouderen te hebben. 12. NAAR BUITEN Wij zullen zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten gaan. Wij hebben een eigen buitenspeelplaats aan de voorzijde van ons pand die te bereiken is vanuit de groepsruimtes. Als de mogelijkheid er is gaan we met de kinderen die mee willen in de Stint naar de speeltuin, diertjes of de bossen. Wanneer wij binnen spelen kunnen de kinderen in de groepsruimte spelen waar diverse speelhoeken zijn gecreëerd zoals een bouwhoek, een autohoek en een huishoek of in de centrale hal waar een klimtoestel staat en waar wij regelmatig kring en/of balspellen doen.

7 13. ZIEKE KINDEREN Bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf houden we onder andere rekening met incubatietijd, besmettingsgevaar, het gebruik van medicijnen en uiteraard hoe het kindje zich voelt. De groepsleidsters en het vestigingshoofd zullen een ziek kind extra observeren en vervolgens beoordelen of een kindje moet worden opgehaald of dat er bijvoorbeeld een arts moet worden geraadpleegd. Een ziek kindje heeft extra zorg, liefde en aandacht nodig, voor de leidsters is dit op de groep niet altijd mogelijk om te bieden. Ook heeft een ziek kind voldoende rust nodig om te genezen. Daarom vragen wij aan ouders om hun kindje op te halen als duidelijk is dat het kind zich echt niet lekker voelt, slecht eet en drinkt en/of niet meer goed mee kan komen met de rest van de groep. Let op! Het komt nog wel eens voor dat ouders 's ochtends hun kind paracetamol of een zetpil geven om de koorts te verlagen en op deze manier het kindje wel te kunnen brengen. Het gevaar op koortsstuipen neemt hierbij toe! Het medicijn onderdrukt de koorts, maar zodra deze is uitgewerkt, stijgt de koorts plotseling waardoor de kans op een koortsstuip vele malen groter is. Wij vragen jullie daarom om dit bij voorkeur uiteraard niet te doen, maar als het toch een keer noodzakelijk is, vertel het ons dan in ieder geval bij het brengen, zodat wij het kindje extra in de gaten kunnen houden. Als kinderdagverblijf houden wij uiteraard ook rekening met de gezondheid van de andere kinderen op de groep. Als een kindje een besmettelijke ziekte heeft, zal het kind tijdelijk niet mogen worden gebracht naar het kinderdagverblijf. Het hangt echter wel af van de incubatietijd, bij veel ziektes is het gevaar van besmetting namelijk al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. Kleine kinderen kunnen soms ineens hoge koorts hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van tandjes, zonder dat ze ernstig ziek zijn. Op het moment dat een kindje boven de 38C koorts heeft, bellen wij daarom de ouders en overleggen we over het ophalen van het kind. Zolang een kindje met koorts zich nog goed voelt, nog mee kan komen met de groep en er de mogelijkheid is om het kindje wat extra zorg te bieden, mocht dat nodig zijn, dan is er geen urgente reden om het kind thuis te houden of op te komen halen. Maar zodra een kindjes boven de 38,5C koorts heeft, vragen wij om het kindje zo snel mogelijk op te komen halen. Als uw kind medicijnen heeft, vult u thuis of op de groep een formulier in, waarop onder andere de hoeveelheid, de wijze en het tijdstip van toedienen staat beschreven. Wij geven kinderen geen pijnstillers, omdat kleine kinderen hier heftig op kunnen reageren, daarnaast zijn we van mening dat als een kindje een pijnstiller nodig heeft, het ook extra zorg en aandacht nodig heeft dat we op de groep niet altijd kunnen bieden. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende kinderziektes en de desbetreffende regels die wij als kinderdagverblijf hanteren. Te allen tijde geldt dat wij de ouders op de hoogte houden en inlichten over een virus dat heerst op het kinderdagverblijf. Diarree Bij diarree, 3 of meer waterdunne luiers per dag, mag het kind niet komen naar het kinderdagverblijf. Waterpokken Als een kind zichtbaar waterpokken krijgt, is het besmettingsgevaar al voorbij, het kind mag dus gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt, geen koorts heeft en de blaasjes zijn ingedroogd. Het vocht dat uit de, nog geopende, blaasjes komt is besmettelijk. Vandaar dat kindjes alleen mogen komen als de vlekjes zijn ingedroogd. Hoofdluis Een kind met hoofdluis mag volgens de richtlijnen gewoon naar het kinderdagverblijf komen onder de voorwaarde dat de hoofdluis thuis behandeld wordt met luizenkam en antihoofdluisshampoo. Op het kinderdagverblijf zullen wij extra maatregelen nemen, zoals het vaker wassen van knuffels, bankhoezen en kussens en alle jassen zullen in tassen aan de kapstokken worden gehangen.

8 Krentenbaard Krentenbaard is niet meer besmettelijk als de plekjes zijn ingedroogd, tot die tijd mag het kind daarom niet naar het kinderdagverblijf komen. Koortslip Ook koortslip is niet meer besmettelijk als het plekje is ingedroogd en er een korstje is ontstaan, tot die tijd mag het kind daarom niet naar het kinderdagverblijf komen. Spruw Een kindje met spruw mag naar het kinderdagverblijf komen, mits het behandeld wordt en het kindje zich goed voelt. Ontstoken oog of oor Kinderen met een ontstoken oog of oor mogen gewoon gebracht worden, mits het kind zich goed voelt. Bij een loopoor vragen wij wel om het oor thuis goed schoon te houden en af te plakken als het kindje naar het kinderdagverblijf komt. RS virus/rsv Omdat het RS virus zo vaak voorkomt als verwekker van verkoudheid, mogen kinderen met dit virus gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt. 5de ziekte De besmetting is al geweest als de rode plekjes zichtbaar worden, dit betekent dat het kind mag komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich ook goed voelt. 6de ziekte De besmetting is al geweest als het kind koorts heeft en rode plekjes krijgt, dus het kindje mag gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt. 14. DIVERSEN Ruilen De mogelijkheid bestaat dat een niet gebruikte dag, welke 24 uur van tevoren is afgemeld, wordt ingehaald of een extra dagdeel wordt afgenomen. Er bestaat ook de mogelijkheid om een dag te ruilen. Dit wel altijd in overleg, in verband met het aantal kinderen dat op de groep aanwezig is. Vakantieperiodes Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen. Ziekte leidster Bij ziekte van een van de vaste leidsters hebben wij een vaste oproepkracht. Locatie Onze locatie is een onderdeel van MFG de Trommel, hierbinnen is kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en consultatiebureau gevestigd. Kwaliteitseisen Wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. Wij zijn opgenomen in het gemeentelijk register van kindercentra die aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. In de Wet Kinderopvang vindt u alle regels die zijn gesteld voor het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks wordt er een controle gehouden door de GGD om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Vierogenprincipe Ook het vierogenpricipe vinden we erg belangrijk bij Bambino, bij de bouw van het gebouw is hier direct rekening mee gehouden. Alle tussenwanden en deuren zijn voorzien van glazen doorkijkjes zodat er ten alle tijden iemand mee kan kijken.

9 Certificaten en opleidingen Al onze leidsters zijn in het bezit van een erkend diploma en beschikken over een geldige VOG Alle leidsters zijn opgeleid voor BedrijfsHulpVerlener (BHV) en kinder-ehbo. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus om de geldigheid van het certificaat te behouden. Alle cursussen zijn bedoeld om de deskundigheid te bevorderen en de vakkennis op peil te houden. Oudercommissie De oudercommissie zal de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Zij hebben een adviserende taak ten aanzien van de kwaliteit. De notulen van de oudercommissie worden verstrekt via de mail aan alle ouders van het kindercentrum. Klachtenregeling Wij vinden het belangrijk dat u uw ontevredenheid of klacht zo snel mogelijk aan ons kenbaar maakt, zodat we samen met u kunnen kijken hoe we u een passende oplossing kunnen bieden. Wij hanteren daarom een klachtenprocedure waar u op terug kunt vallen. U kunt zich met een klacht ook tot een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie wenden; Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. Informatie aan ouders over zieke kinderen Voorwoord Uitgaande van de richtlijnen van de GGD heeft onze organisatie een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij eventuele ziekte van uw kind(eren). Dit

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Huisregels kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 18.30 uur. De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie Ziektebeleid Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK. De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE

Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK. De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE Inhoud 1. Ziekte van kinderen... 2 1.1 Wanneer moet een

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers.

Bestemd voor ouders en verzorgers. Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR DAGINDELING 07.30 09.00 uur Brengen van de kinderen en mogelijkheid tot vrij spelen, slapers gaan naar bed, mandjes worden verzorgd. 09.00 10.00 uur Speelgoed opruimen en

Nadere informatie

Wij hopen met deze huisregels duidelijkheid te geven bij eventuele ziekte van uw kind(eren) en tevens ziekte en besmetting te voorkomen.

Wij hopen met deze huisregels duidelijkheid te geven bij eventuele ziekte van uw kind(eren) en tevens ziekte en besmetting te voorkomen. Inleiding Dagelijks worden er veel kinderen opgevangen binnen onze opvang. Het komt regelmatig voor dat een kind ziek wordt. Behalve dat het vervelend voor het kind is, lopen andere kinderen en medewerkers

Nadere informatie

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Inleiding De kinderdagverblijven van Medisch Centrum Haaglanden bieden kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze aandacht en verzorging

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Als uw kind ziek is Inleiding Het kinderdagverblijf van Medisch Centrum Haaglanden biedt kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Kinderdagverblijf Ziza Zebra Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie Januari 2015 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde 3 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 155997075 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers.

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Kinderdagverblijf Informatieboekje 2012 website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Voorburg 1-1-2012 Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde 2016 2017 Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medisch Handelen Protocol Medisch Handelen Protocol medisch handelen: Zieke kinderen: Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang of een ongelukje krijgt worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd wanneer de pedagogisch

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters 2017 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE. Kinderopvang Oldambt verzorgt de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

0 OUDERBELEID OUDERBELEID OPGESTELD DOOR: S. VAN ROOIJEN DATUM: 01-11-2014 ORGANISATIE: HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF ONDERDEEL: PROTOCOL VEILIGHEID

0 OUDERBELEID OUDERBELEID OPGESTELD DOOR: S. VAN ROOIJEN DATUM: 01-11-2014 ORGANISATIE: HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF ONDERDEEL: PROTOCOL VEILIGHEID 0 OUDERBELEID 2014 OUDERBELEID OPGESTELD DOOR: S. VAN ROOIJEN DATUM: 01-11-2014 ORGANISATIE: HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF ONDERDEEL: PROTOCOL VEILIGHEID 1 OUDERBELEID 1 INLEIDING In dit document tref

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat)

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Inhoudsopgave: Beschrijving van de organisatie Visie Pedagogisch klimaat o Veiligheid o Persoonlijke competentie o Sociale competentie o Waarden en normen

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol zieke kinderen en medicijnen

Protocol zieke kinderen en medicijnen Protocol zieke kinderen en medicijnen Inleiding Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 06-03-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Zieke kinderen Inhoudsopgave

Zieke kinderen Inhoudsopgave Zieke kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Wanneer kan een kind wel en niet naar t kidshofke komen? Gezondheid en welbevinden van het kind. Gezondheid van andere kinderen Groepsamenstelling en dagprogramma

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Ziektebeleid Kinderopvang Baarn 2017

Ziektebeleid Kinderopvang Baarn 2017 Ziektebeleid Kinderopvang Baarn 2017 N.B. In dit beleidstuk wordt gesproken over ouders. Waar ouders staat kan ook verzorgers gelezen worden. Onder verzorger wordt de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl

Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Ministek is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Ministek is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Ministek Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE. Alles wat van belang is om te weten bij een plaatsing

INFORMATIE BOEKJE. Alles wat van belang is om te weten bij een plaatsing INFORMATIE BOEKJE Alles wat van belang is om te weten bij een plaatsing Inhoudsopgave blz. Vooraf 3. Geachte (toekomstige) ouders en/of verzorgers 3. Visie... 3. Groepen... 3. Openingstijden... 4. Wie

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben Protocol zieken kinderen en medicijnen kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Zieke kinderen 3. Preventie 4. Wijze van handelen door

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Wenbeleid Inhoud 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Eerste kennismaking 4 Hoofdstuk 3: Het afscheid 5 Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Bijlage 1: Wenschema 2 1. Inleiding Pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Ziektebeleid. Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel:

Ziektebeleid. Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 17-03-2015

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068 Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-11-2015 Type

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Kruisweg 2, 5406 PB te Uden 0413-270800 bregje@jannekestrots.nl Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in ons Kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderopvang. De Boerderij

Informatieboekje Kinderopvang. De Boerderij Informatieboekje Kinderopvang De Boerderij 1 Algemeen Kinderopvang De Boerderij is een particuliere kinderopvang. Het is gelegen aan een rustige weg op het terrein van een rundveehouderij. Er is een eigen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS Auteur: Frances in het Veld-Otten INLEIDING Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Kleine Muis kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand.

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand. Afspraken Naam Familie: Naam Kind(eren): Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s), het/de opvangkind(eren) en de gastouder. Gastouderopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Goirle Juli 2005 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch klimaat veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever Pedagogisch Beleidsplan KDV De Paddestoel Auteur: Julia Schriever Inleiding Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Paddestoel kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd bij de

Nadere informatie

Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat HN Rijen Registratienummer

Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat HN Rijen Registratienummer Inspectierapport O-die Kids (KDV) Schimmelpenninckstraat 26 5121HN Rijen Registratienummer 538219671 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 02-02-2017

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie