PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF"

Transcriptie

1

2 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDERDAGVERBLIJF INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. KIND CENTRAAL 2. VEILIG EN VERTROUWDE OMGEVING 3. VASTE LEIDSTERS 4. WENPERIODE 5. DE GROEP 6. DAGINDELING 7. GROEPEN SAMENVOEGEN, OPEN DEURENBELEID 8. ONTWIKKELING + KINDPLAN 9. POSITIEF BELONEN 10. STRUCTUUR EN GRENZEN 11. INTERACTIE TUSSEN JONG EN OUD 12. NAAR BUITEN 13. ZIEKE KINDEREN 14. DIVERSEN

3 INLEIDING Ouders geven het allerbelangrijkste in hun leven voor een aantal dagen in de week uit handen. Dan is het van groot belang dat er goed en liefdevol voor hun kind wordt gezorgd. Het team van kinderdagverblijf Bambino zorgt ervoor dat de kinderen het naar hun zin hebben en zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf en dat de ouders zich, tijdens hun werk, geen zorgen hoeven te maken over het welzijn van hun kinderen. Team Kindercentrum Bambino 1. KIND CENTRAAL Bij Bambino staat het kind centraal. We streven ernaar om het kind en de ouders een prettige, vertrouwde en zorgzame omgeving te bieden. Waarbinnen het kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen. De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is: veiligheid, goede verzorging, liefde, plezier en een stimulerende en uitnodigende omgeving. Wij zijn van mening dat ieder kind zelf heel goed weet wat hij wil. Dingen die uw kind op deze leeftijd zelf ontdekt of leert, zullen hem altijd bij blijven. We willen kinderen mogelijkheden bieden en op deze manier helpen bij hun ontwikkeling. We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich individueel goed kunnen ontplooien, maar ook in groepsverband. Om dit te stimuleren, zingen wij bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes voor het eten of worden er verhaaltjes verteld of voorgelezen. Zo leren de kinderen om samen iets te doen en naar elkaar te luisteren. Vanuit deze geborgen sfeer willen wij ervoor zorgen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. We proberen erachter te komen waarom het kind een bepaalde emotie toont en zullen het kind helpen in deze situaties. Ook uit het zich door onze benadering naar de kinderen en de ouders. Hoewel we bij Bambino een dagindeling hebben gaan wij vooral in op de behoefte van uw kind met betrekking tot eet-, drink-, slaap- en speelgedrag. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind. 2. VEILIG EN VERTROUWDE OMGEVING Een veilige en vertrouwde opvang met vaste gezichten zorgt ervoor dat kinderen zich snel veilig en vertrouwd voelen bij ons en dat zal hun persoonlijke ontwikkeling zeker stimuleren. Wij hebben voldoende tijd en ruimte om de kinderen uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Wij weten wat het kind wel en niet kan en zullen ze zoveel mogelijk stimuleren in hun zelfredzaamheid. Niet het jasje bij het kind aantrekken maar het zo neerleggen dat het kind leert om het zelf aan te trekken waarna er een positieve beloning volgt als het kind het lukt om het jasje aan te krijgen. Daarnaast vinden we het fijn als uw kind ongeremd kan experimenteren Dus lekker spelen en ontdekken met knutselmateriaal en naar buiten om te spelen met zand etc.. Daarom willen wij u vragen om ze niet hun beste kleding aan te geven. 3. VASTE LEIDSTERS We vinden het belangrijk dat de kinderen vaste leidsters zien en dat de kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen. U en uw kind krijgen bij plaatsing een vaste leidster toegewezen, voor de eerste 3 maanden. Deze vaste leidster richt zich volledig op het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Zij is in deze eerste periode uw vaste aanspreekpunt. Eenmaal per jaar bespreken we, middels een 10 minuten gesprek, met u de jaarlijkse observatieverslagen die wij maken van de kinderen. Dit zullen wij rond het eerste, tweede en derde jaar doen en vlak voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt en naar de basisschool gaat. Mocht er daarnaast behoefte zijn aan een gesprek over het welbevinden van uw kind kunt u dit altijd met de leidinggevende en/of de leidsters bespreken.

4 4. WENPERIODE Wij hanteren een wenperiode. Voorafgaand aan de opvang mag het kind een ochtend of een middag komen wennen op de groep. Deze wenperiode zal plaatsvinden in combinatie met het intakegesprek. Daarna zal de eerste volledige dag van de opvang zijn. Deze wenperiode kunnen wij zo nodig altijd aanpassen/uitbreiden. Ouders kunnen ons ook altijd bellen als ze willen weten hoe het met hun kind gaat. Wij proberen de slaaprituelen van thuis ook zoveel mogelijk na te bootsen. Het is voor het kind dan ook belangrijk als het zijn of haar knuffel, speen of iets dergelijks van huis meekrijgt. 5. DE GROEP Kinderen die het kindercentrum bezoeken worden opgevangen in groepsverband. Het werken in een groep biedt ontwikkelingskansen. De groepsgrootte is afhankelijk van de ruimte en de leidster-kindratio. Kinderdagverblijf Bambino biedt 2 verschillende opvangvormen aan: 1 Verticale groep; hier varieert de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar. Op deze groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen onder begeleiding van 3 groepsleidsters. 1 Horizontale groep; op deze groep varieert de leeftijd tussen de 0 en 1 ½ jaar. Er worden maximaal 9 kinderen opgevangen onder begeleiding van 2 groepsleidsters. 6. DAGINDELING Kinderen worden gebracht, wij verzamelen op de groep waar kinderen rustig de dag beginnen door aan tafel lekker te puzzelen, kleuren of vrij spelen. Desgewenst kunnen kinderen ontbijten Fruit eten en water/ranja drinken, liedjes zingen Eerste verschoonronde, jongste kinderen gaan slapen, kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Brood eten en melk/water drinken Verschoonronde, kinderen die nog 1x slapen gaan naar bed. Kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Jongste kinderen gaan slapen, kinderen die wakker zijn gaan vrij spelen of een geplande activiteit doen Yoghurt of groente en water/ranja drinken Laatste verschoonronde / Kinderen worden opgehaald, vrij spelen of rustig aan tafel de dag afronden. Baby s houden zoveel mogelijk het eigen slaap-eet ritme van thuis aan. 7. GROEPEN SAMENVOEGEN, OPEN DEURENBELEID Ook kan het voorkomen dat wij op een rustige dag de groepen samenvoegen. Verder hanteren wij een open deurenbeleid, dit houdt in dat de kinderen vrij zijn naar de andere groep te gaan en zo de gelegenheid krijgen om met kinderen van die groep te spelen en de omgeving buiten hun eigen stamgroep te verkennen. Hierbij zorgen wij er natuurlijk voor dat de kind/leidster ratio niet overschreden wordt.

5 8. ONTWIKKELING Onze werkwijze bestaat vooral uit kijken en luisteren naar het kind. Ieder kind is uniek en ieder kind wordt dan ook als uniek persoon benaderd. Wij kijken en luisteren naar: Wie ben jij? Waar ben jij mee bezig? Hoe kan ik je helpen dit uit te drukken? Hoe kan ik je helpen je daarin te verdiepen? De kinderen worden liefdevol verzorgd en krijgen individuele aandacht. Wij zullen de kinderen op hun eigen niveau dingen uitleggen en bespreken. Ook al bij de allerkleinsten zullen wij de kinderen vertellen wat wij doen en waarom. Goed contact met de kinderen is essentieel voor hun ontwikkeling. Door de groep ruim en overzichtelijk te houden worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling, leren ze op hun beurt te wachten en samen te spelen en te delen. Daarnaast kunnen ze de hele dag samen met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Daarnaast hebben we een nieuw kindplan DIT BEN IK. Dit kindplan is een houvast om van elk kind een goed beeld te krijgen gedurende zijn/haar verblijf bij Bambino. Op deze manier wordt de ontwikkeling en individuele ontplooiing nauwlettend gevolgd van ieder kind. Het systeem bestaat uit een observatielijst met 7 observatiemomenten: Maanden na binnenkomst bij Bambino - bij de leeftijd van 1 jaar - bij de leeftijd van 1,5 jaar - bij de leeftijd van 2 jaar - bij de leeftijd van 2,5 jaar - bij de leeftijd van 3 jaar - bij de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden Voor het beantwoorden van de vragen wordt het hokje ingevuld wat het meest van toepassing is. G=goed V=voldoende M=matig Wanneer iets nog niet van toepassing is, wordt het niet ingevuld. Aanvullend zijn er nog specifieke vragen die met ja / nee / soms beantwoord kunnen worden. Bij elk onderdeel is ruimte om een aanvulling en/of toelichting te geven. Aansluitend aan de observatie kan de leidster besluiten dit met de ouder (-s) tussentijds te bespreken om zodoende tot een gezamenlijk afgestemd plan van aanpak te komen, zoals bijv: - moeten we de grove of fijne motoriek extra stimuleren? - wat meer of minder individuele aandacht geven? - extra hulp bieden bij het vinden van een plaatsje in de groep? - wie neemt actie en wanneer? - zo nodig een tussentijdse observatie en evaluatie. N.a.v. het kindplan wordt het overdracht formulier ingevuld bij de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden, dat na toestemming van de ouder naar de basisschool wordt opgestuurd. Bij verlaten van het kinderdagverblijf krijgen de ouders / verzorgers zowel het kindplan als het overdracht formulier mee naar huis. 9. POSITIEF BELONEN Wij zullen de kinderen positief benaderen en de nadruk leggen op goed gedrag en dit gedrag positief benoemen en belonen. Dit om er voor te zorgen dat kinderen niet alleen maar nee (negatief) te horen krijgen of "dit mag niet". Het is natuurlijk veel leuker voor een kind om ja (positief) te horen, dat is knap van jou! Als kinderen ruzie hebben om bijvoorbeeld een speelgoedauto kun je zeggen: afpakken mag niet, dat vind jij ook niet leuk maar als je het nu terug geeft ben ik heel trots op jou! en dan Dat heb je goed gedaan, dat is erg lief van jou dat je die auto terug geeft! Dit heeft ook alles te maken met de normen en waarden zoals wij die willen meegeven aan de kinderen. 10. STRUCTUUR EN GRENZEN We vinden structuur en grenzen belangrijk. Het biedt kinderen rust als ze duidelijk weten wat wel en wat niet mag. Dit voorkomt een heleboel strijd tussen ouder/verzorger en kind. Strijd hoort er zo nu en dan bij maar niet om

6 bijvoorbeeld het willen van nog een koekje. Wanneer het kind zo n strijd niet hoeft aan te gaan kan het zich concentreren op andere dingen zoals: de kleur van mijn beker is 11. INTERACTIE TUSSEN JONG EN OUD Ook vindt Bambino een interactie tussen jong en oud belangrijk zoals: regelmatig een bezoekje aan het bejaardenhuis om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Hierbij kunt u denken aan: spelletjes doen, liedjes zingen, tekeningen uitdelen. Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties. De komst van peuters in een verzorgings- of verpleeghuis levert een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van het isolement waarin veel ouderen verkeren. Het contact met de kinderen stimuleert onder meer de alertheid en communicatiebereidheid van de ouderen en biedt hun een vreugdevolle ervaring. Bovendien doen de kinderen op een ongedwongen wijze een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De peuters ervaren op hun beurt dat het leuk is om contact met ouderen te hebben. 12. NAAR BUITEN Wij zullen zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten gaan. Wij hebben een eigen buitenspeelplaats aan de voorzijde van ons pand die te bereiken is vanuit de groepsruimtes. Als de mogelijkheid er is gaan we met de kinderen die mee willen in de Stint naar de speeltuin, diertjes of de bossen. Wanneer wij binnen spelen kunnen de kinderen in de groepsruimte spelen waar diverse speelhoeken zijn gecreëerd zoals een bouwhoek, een autohoek en een huishoek of in de centrale hal waar een klimtoestel staat en waar wij regelmatig kring en/of balspellen doen.

7 13. ZIEKE KINDEREN Bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf houden we onder andere rekening met incubatietijd, besmettingsgevaar, het gebruik van medicijnen en uiteraard hoe het kindje zich voelt. De groepsleidsters en het vestigingshoofd zullen een ziek kind extra observeren en vervolgens beoordelen of een kindje moet worden opgehaald of dat er bijvoorbeeld een arts moet worden geraadpleegd. Een ziek kindje heeft extra zorg, liefde en aandacht nodig, voor de leidsters is dit op de groep niet altijd mogelijk om te bieden. Ook heeft een ziek kind voldoende rust nodig om te genezen. Daarom vragen wij aan ouders om hun kindje op te halen als duidelijk is dat het kind zich echt niet lekker voelt, slecht eet en drinkt en/of niet meer goed mee kan komen met de rest van de groep. Let op! Het komt nog wel eens voor dat ouders 's ochtends hun kind paracetamol of een zetpil geven om de koorts te verlagen en op deze manier het kindje wel te kunnen brengen. Het gevaar op koortsstuipen neemt hierbij toe! Het medicijn onderdrukt de koorts, maar zodra deze is uitgewerkt, stijgt de koorts plotseling waardoor de kans op een koortsstuip vele malen groter is. Wij vragen jullie daarom om dit bij voorkeur uiteraard niet te doen, maar als het toch een keer noodzakelijk is, vertel het ons dan in ieder geval bij het brengen, zodat wij het kindje extra in de gaten kunnen houden. Als kinderdagverblijf houden wij uiteraard ook rekening met de gezondheid van de andere kinderen op de groep. Als een kindje een besmettelijke ziekte heeft, zal het kind tijdelijk niet mogen worden gebracht naar het kinderdagverblijf. Het hangt echter wel af van de incubatietijd, bij veel ziektes is het gevaar van besmetting namelijk al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. Kleine kinderen kunnen soms ineens hoge koorts hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van tandjes, zonder dat ze ernstig ziek zijn. Op het moment dat een kindje boven de 38C koorts heeft, bellen wij daarom de ouders en overleggen we over het ophalen van het kind. Zolang een kindje met koorts zich nog goed voelt, nog mee kan komen met de groep en er de mogelijkheid is om het kindje wat extra zorg te bieden, mocht dat nodig zijn, dan is er geen urgente reden om het kind thuis te houden of op te komen halen. Maar zodra een kindjes boven de 38,5C koorts heeft, vragen wij om het kindje zo snel mogelijk op te komen halen. Als uw kind medicijnen heeft, vult u thuis of op de groep een formulier in, waarop onder andere de hoeveelheid, de wijze en het tijdstip van toedienen staat beschreven. Wij geven kinderen geen pijnstillers, omdat kleine kinderen hier heftig op kunnen reageren, daarnaast zijn we van mening dat als een kindje een pijnstiller nodig heeft, het ook extra zorg en aandacht nodig heeft dat we op de groep niet altijd kunnen bieden. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende kinderziektes en de desbetreffende regels die wij als kinderdagverblijf hanteren. Te allen tijde geldt dat wij de ouders op de hoogte houden en inlichten over een virus dat heerst op het kinderdagverblijf. Diarree Bij diarree, 3 of meer waterdunne luiers per dag, mag het kind niet komen naar het kinderdagverblijf. Waterpokken Als een kind zichtbaar waterpokken krijgt, is het besmettingsgevaar al voorbij, het kind mag dus gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt, geen koorts heeft en de blaasjes zijn ingedroogd. Het vocht dat uit de, nog geopende, blaasjes komt is besmettelijk. Vandaar dat kindjes alleen mogen komen als de vlekjes zijn ingedroogd. Hoofdluis Een kind met hoofdluis mag volgens de richtlijnen gewoon naar het kinderdagverblijf komen onder de voorwaarde dat de hoofdluis thuis behandeld wordt met luizenkam en antihoofdluisshampoo. Op het kinderdagverblijf zullen wij extra maatregelen nemen, zoals het vaker wassen van knuffels, bankhoezen en kussens en alle jassen zullen in tassen aan de kapstokken worden gehangen.

8 Krentenbaard Krentenbaard is niet meer besmettelijk als de plekjes zijn ingedroogd, tot die tijd mag het kind daarom niet naar het kinderdagverblijf komen. Koortslip Ook koortslip is niet meer besmettelijk als het plekje is ingedroogd en er een korstje is ontstaan, tot die tijd mag het kind daarom niet naar het kinderdagverblijf komen. Spruw Een kindje met spruw mag naar het kinderdagverblijf komen, mits het behandeld wordt en het kindje zich goed voelt. Ontstoken oog of oor Kinderen met een ontstoken oog of oor mogen gewoon gebracht worden, mits het kind zich goed voelt. Bij een loopoor vragen wij wel om het oor thuis goed schoon te houden en af te plakken als het kindje naar het kinderdagverblijf komt. RS virus/rsv Omdat het RS virus zo vaak voorkomt als verwekker van verkoudheid, mogen kinderen met dit virus gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt. 5de ziekte De besmetting is al geweest als de rode plekjes zichtbaar worden, dit betekent dat het kind mag komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich ook goed voelt. 6de ziekte De besmetting is al geweest als het kind koorts heeft en rode plekjes krijgt, dus het kindje mag gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kind zich goed voelt. 14. DIVERSEN Ruilen De mogelijkheid bestaat dat een niet gebruikte dag, welke 24 uur van tevoren is afgemeld, wordt ingehaald of een extra dagdeel wordt afgenomen. Er bestaat ook de mogelijkheid om een dag te ruilen. Dit wel altijd in overleg, in verband met het aantal kinderen dat op de groep aanwezig is. Vakantieperiodes Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen. Ziekte leidster Bij ziekte van een van de vaste leidsters hebben wij een vaste oproepkracht. Locatie Onze locatie is een onderdeel van MFG de Trommel, hierbinnen is kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en consultatiebureau gevestigd. Kwaliteitseisen Wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. Wij zijn opgenomen in het gemeentelijk register van kindercentra die aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. In de Wet Kinderopvang vindt u alle regels die zijn gesteld voor het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks wordt er een controle gehouden door de GGD om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Vierogenprincipe Ook het vierogenpricipe vinden we erg belangrijk bij Bambino, bij de bouw van het gebouw is hier direct rekening mee gehouden. Alle tussenwanden en deuren zijn voorzien van glazen doorkijkjes zodat er ten alle tijden iemand mee kan kijken.

9 Certificaten en opleidingen Al onze leidsters zijn in het bezit van een erkend diploma en beschikken over een geldige VOG Alle leidsters zijn opgeleid voor BedrijfsHulpVerlener (BHV) en kinder-ehbo. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus om de geldigheid van het certificaat te behouden. Alle cursussen zijn bedoeld om de deskundigheid te bevorderen en de vakkennis op peil te houden. Oudercommissie De oudercommissie zal de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Zij hebben een adviserende taak ten aanzien van de kwaliteit. De notulen van de oudercommissie worden verstrekt via de mail aan alle ouders van het kindercentrum. Klachtenregeling Wij vinden het belangrijk dat u uw ontevredenheid of klacht zo snel mogelijk aan ons kenbaar maakt, zodat we samen met u kunnen kijken hoe we u een passende oplossing kunnen bieden. Wij hanteren daarom een klachtenprocedure waar u op terug kunt vallen. U kunt zich met een klacht ook tot een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie wenden; Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei Kinderopvang Zazou Een investering in gezonde groei Samen zorgen voor uw baby Een baby (0-1 jaar) bij Zazou Als een baby naar een kinderdagverblijf gaat, wordt de wereld een stukje groter. Bij Zazou beseffen

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie