A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen -------------------------------------------------"

Transcriptie

1 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 2 19 e Jaargang APRIL/MEI 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon:

2 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen ANBO-bureau: Jan van Beierenlaan 1098A 2722 VG Zoetermeer Secretariaat: Hoekerkade 127, 2725 AH Zoetermeer Contacttelefoon adres: Website : Telefonisch bereikbaar: Maandag en donderdag van uur Rekeningnummer Afdeling Zoetermeer: NL67 INGB Contributie: NL50 ABNA t.n.v. ANBO, Woerden. Samenstelling afdelingsbestuur: Voorzitter: Koos Graniewski Tel.: Vice voorzitter: Saskia van Dieren Tel.: Secretaris / 2e penningmeester: Jan Stekelenburg Tel.: e Penningmeester: Theo Grootenboer Tel.: Lid: Tonny van Dommelen Tel.: Lid: Ruud Baart Tel.: Redactie: Tonny van Dommelen, Carla Jacobs, Rosalie van der Meer, Koos Graniewski en Will Lammers. Kopij sturen naar Beheer website: Ron van Haastrecht Redactieadres: zie boven bij Secretariaat/ANBO-bureau Coördinator verspreiding ANBOde: Annie Polderman. Telefoon: of ANBO ledenadministratie: Chris Schoenmaker, Galjoenkade 41, 2725CB Zoetermeer Uiterste sluitingsdatum kopij volgend nummer: 9 juni

3 In deze ANBOde vindt u: Colofon...2 Wijziging adres...4 Van de voorzitter...4 Verslag van de ledenvergadering ANBO Zoetermeer/Benthuizen maart 2015 in de Zoetelaar, Dorpsstraat...6 Gezellige Dag...8 Zaterdag 7 november Afscheid van Harrie Dankers als Vrijwillig Ouderenadviseur...8 Voorzitter OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit gezocht...9 Verslag OSO Themamiddag Zorg 18 maart Keukentafelgesprekken...11 Doe dit niet in uw eentje...11 Praktijkervaring...11 Golfcursus met ANBO-ledenvoordeel...12 Ledenwerfactie ANBO...13 Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie...14 Tips van een ANBO-lid voor (potentiële) hartpatiënten...14 Hartaanval en water...14 Aspirine

4 Wijziging adres Het adres van de ANBO-afdeling Zoetermeer/Benthuizen is gewijzigd: Het was en is nu gewijzigd in: Van de voorzitter Koos Graniewski Pasen heeft voor veel mensen een bijzondere betekenis. Voor de gelovigen waarschijnlijk een andere dan voor niet gelovigen. Van de verrijzenis van Jezus Christus tot het vieren van de komst van de lente met een groot Paasvuur. Als kind was voor mij het hoogtepunt om met een zelf gemaakte palmpaashaan (of was het toch een kip) in een schoolwandeltocht mee te lopen en dat er met Pasen (en Paasvakantie) voor het eerst werd gekampeerd: Jeugdsentiment. Voor mij is Pasen nu een moment van bezinning. Dit jaar was heel bijzonder. Zeeuwse familie had ons uitgenodigd om de Matthäus-Passion in Aardenburg bij te wonen. Een lange zit, maar, ook voor een niet gelovige, ontroerend mooie muziek. Genoeg tijd om over het leven na te denken. Maar ook: na afloop mosselen eten. Het voorjaar is ook de tijd dat de activiteiten na een winterstop weer beginnen. De organisatie van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is daarvan een voorbeeld. De harde kern van onze ANBO was aanwezig. Elders (pag. 6) vindt u het verslag van deze vergadering. Na het formele deel meldde Hans Hiestand o.a. de ingewikkelde regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. Zeer leerzaam. Jammer als u het hebt gemist. In deze ANBOde (pag. 9) ziet u een oproep van het OSO-bestuur voor een nieuwe voorzitter van de werkgroep Wonen en Mobiliteit. Hans Lamot heeft vorig jaar helaas afscheid moeten nemen als voorzitter. Wonen is een steeds belangrijker onderwerp geworden. Niet alleen in verband met het verdwijnen van de huidige verzorgingshuizen onder het motto: iedereen moet/wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, maar ook 4

5 vanwege de vergrijzing, waardoor de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen, aanzienlijk toeneemt. Onlangs vond een OSO-Themabijeenkomst plaats waarbij Zorgbelang Zuid-Holland een lezing gaf. Het verslag van Hans Bonnet (KBOZ) treft u hierna (pag. 9) aan. Zorgbelang kan voor u van nut zijn als u klachten heeft over bijvoorbeeld de Wmo of als u hulp nodig heeft met bijvoorbeeld het zogenoemde keukentafelgesprek met de gemeente, zie pagina 11. Belangrijke les is toch: ga niet in uw eentje het gesprek aan met de gemeente. Neem een mantelzorger, familielid, goede buur mee. Twee mensen horen (en weten) meer dan een. Ook aandacht voor de ledenwerfactie van de landelijke ANBO (pag. 13). En voor de sporters onder u. We willen u een aanbod van Golfacademy Bentwoud (pag. 12) niet onthouden. 5

6 Verslag van de ledenvergadering ANBO Zoetermeer/Benthuizen 19 maart 2015 in de Zoetelaar, Dorpsstraat Jan Stekelenburg, secretaris Aanwezig: 21 leden; met bericht afwezig: 7 leden. 1. De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2014 wordt zonder opmerkingen ongewijzigd vastgesteld.. 3 Mededelingen: a. Het regiobestuur van de regio Zuidwest is enkele maanden geleden teruggetreden i.v.m. een meningsverschil met de landelijke ANBO-leiding over de koers van de ANBO. Er was onvrede over een te centralistische, dirigerende bestuursstijl vanuit het hoofdkantoor. Tijdens een bijeenkomst op 10 februari heeft de algemeen directeur van de ANBO, Liane den Haan, uitleg gegeven. Daar is niet alles opgehelderd, de aanwezige afdelingen blijven vinden dat zij bepaalde zaken, met name op het gebied van de lokale belangenbehartiging, heel goed kunnen doen zonder inmenging van centrale functionarissen. b. Wij blijven ook intensief samenwerken met KBOZ en PCOB binnen onze plaatselijke OSO, omdat wij zo meer kunnen bereiken. c. Op 18 maart was er een themabijeenkomst in OSO-verband over Zorgbelang; een verslag, met belangrijke aandachtspunten, verschijnt in de ANBOde. 6

7 4. Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld met 1 wijziging: de boeken voor de leesclub worden geleverd door Pro Biblio en niet door de Bibliotheek. Naar aanleiding van het verslag worden nog de volgende vragen/opmerkingen geplaatst: Wordt het jaarverslag ook toegestuurd naar de landelijke organisatie? Antwoord: tot nu toe niet, het bestuur zal dit bespreken; Moeten we als afdeling de negatieve inkomensontwikkeling van ouderen niet signaleren en aandringen op meer actie van de landelijke bond? Het bestuur zal zich hierop beraden. 5. Het financieel verslag over 2014 wordt goedgekeurd. 6. Bij acclamatie wordt Theo Grootenboer benoemd tot penningmeester, Jan Stekelenburg tot 2e penningmeester. 7. De begroting 2015 wordt goedgekeurd. 8. Rondvraag: Waarom moeten van een echtpaar beide partners lid zijn om van alle lidmaatschapsvoordelen te genieten? De meningen hierover zijn verdeeld, maar een niet onbelangrijk punt is dat de invloed van een bond groeit met het aantal ingeschreven leden. Na het officiële gedeelte verzorgt Hans Hiestand een inleiding over de veranderingen in de zorg. 7

8 Gezellige Dag Zaterdag 7 november 2015 De Gezellige Dag in het najaar lijkt ver weg. Toch is het handig om deze datum vast in uw agenda te reserveren. In de ANBOde in juni a.s. treft u naast het programma - het inschrijfformulier aan. Afscheid van Harrie Dankers als Vrijwillig Ouderenadviseur De landelijke ANBO besloot om de functie van Vrijwillig Ouderenadviseur te laten vervallen. Dit betekende o.a. dat deze vrijwilligers niet langer werden bijgeschoold. Heel jammer en ons bestuur vindt het bijzonder spijtig dat deze nuttige en door onze leden gewaardeerde functie is komen te vervallen. Het verdwijnen uit het ANBO-assortiment van genoemde functie per 2015 viel samen met de introductie van een nieuwe functie: Raad en Daad. In de vorige ANBOde werd u hierover uitvoerig geïnformeerd. Het gevolg van het nieuwe beleid van de landelijke ANBO is wel dat onze afdeling helaas afscheid heeft moeten nemen van Harrie Dankers, die deze functie van VOA in onze afdeling uitoefende. Wel heel fijn dat Harrie ook na 1 januari 2015 nog even in functie bleef om onze leden van dienst te kunnen zijn. Het bestuur is Harrie zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze afdeling en het bijstaan van onze meest kwetsbare leden. 8

9 Voorzitter OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit gezocht De OSO (Overleg Samenwerking Ouderenbonden) is opgericht om de belangenbehartiging van de ouderenbonden beter te organiseren en een invloedrijke stem bij de gemeente Zoetermeer te krijgen, evenals bij de woningbouwcorporaties in onze gemeente en de zorgaanbieders die hier actief zijn. De OSO heeft twee sterke OSO werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers van de drie ouderenbonden van de KBOZ, ANBO en PCOB, gevormd voor de belangenbehartiging van ouderen: Wonen/Mobiliteit en Zorg. Bij de werkgroep Wonen/Mobiliteit bestaat een vacature. De werkgroep Wonen/Mobiliteit bestaat uit 6 leden; de functie van voorzitter is vacant. De vicevoorzitter van de OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit is de heer Gerard Nijmeijer. Natuurlijk zal de tijd genomen worden om de nieuwe voorzitter grondig in te werken. Wie van de huidige leden van de drie bonden of daarbuiten voelt iets voor deze uitdaging?" Informatie hierover is te verkrijgen bij de heer Leen van Veen, secretaris Stichting OSO, Verslag OSO Themamiddag Zorg 18 maart 2015 Hans Bonnet (KBOZ), voorzitter OSO werkgroep Zorg Op woensdag 18 maart organiseerde de OSO (Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden) voor het eerst een themamiddag. Themamiddagen werden altijd georganiseerd door de afzonderlijke bonden (ANBO, KBOZ, PCOB). Helaas liep de belangstelling er voor zo terug dat je het de sprekers niet kon aandoen voor slechts een handjevol mensen te praten. De huidige bundeling leidde tot iets meer dan drie maal een handvol mensen en dat maakt het voor de sprekers iets plezieriger. We hebben het op de achttiende maart gehad over de zorg en wel over wat de stichting Zorgbelang voor ons kan betekenen. Mw. Van der Meer en dhr. Geurtsen van Zorgbelang kwamen uitleggen wat we (Zorgbelang en de aanwezigen) voor elkaar kunnen doen. Zorgbelang streeft er naar iedereen 9

10 te laten meedoen aan het verkrijgen van zorg en welzijn. Wij moeten dan aangeven wat we willen en wat er niet goed gaat. In de visie van Zorgbelang staat de patiënt / cliënt centraal. Dat betekent dat de gesprekken tussen de professionals (artsen, verpleegkundigen, gemeenteambtenaren e.d.) en de patiënten met de patiënten plaats hebben en niet over de hoofden van de patiënten heengaan. Zorgbelang vindt het belangrijk dat de positie van burgers in kwetsbare posities wordt versterkt. Zorgbelang doet dit door trainingen te geven aan mensen die opkomen voor de belangen van patiënten (bijvoorbeeld mantelzorgers) en ook door organisaties van verschillende belangenbehartigers bij elkaar te brengen, zodat die hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Zorgbelang heeft ook een meldpunt WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hier kan iedereen melden wat er mis gaat aan kortlopende, individuele zorg. Die zorg valt sinds 1 januari van dit jaar onder de gemeente. De gemeente moet onder die wet mensen die onder de WMO vallen helpen. Het meldpunt heeft overigens tot dusverre slechts één klacht over Zoetermeer gehad. De gemeente doet het dus goed. De gemeenten hebben sociale wijkteams opgericht om de taken op zorggebied dichter bij de mensen te kunnen afhandelen. In Zoetermeer moeten er vijf komen. Er zijn er nu twee, één in Meerzicht en één in Oosterheem. Zorgbelang heeft een bijeenkomst georganiseerd om aan belangenbehartigers (o.a. OSO) uit te leggen hoe die wijkteams werken, wie er in zitten (wijkverpleegkundige, sociale werkers e.d.), hoe je er mee in contact kunt komen en wat ze voor je kunnen doen. Omdat die teams pas kort bestaan is er nog geen ervaring mee. Een ander voorbeeld waarbij Zorgbelang kan helpen is met de keukentafelgesprekken. Met iedereen die in aanmerking komt voor ondersteuning via de WMO moet de gemeente een keukentafelgesprek voeren. Hierin wordt bepaald wat de aanvrager nog zelf kan, desnoods met hulp van de mensen om hem/haar heen (sociale netwerk) en wat men niet meer kan en waar de gemeente moet helpen. Om een dergelijk gesprek goed te kunnen voeren is het handig als je er iemand bij kunt betrekken die ervaring heeft met dergelijke gesprekken, een coach. Zorgbelang traint die coaches. Zorgbelang doet nog een heleboel andere zaken, maar kort samengevat zijn er drie zaken voor ouderen en hun belangenbehartigers van belang: 10

11 (1) kennis en ervaring uitwisselen; (2) training van vrijwilligers; (3) een doorgeefluik zijn voor klachten. Voor die klachten heeft Zorgbelang een meldpunt (te bereiken via Zorgbelang is ook telefonisch te benaderen: Wilt u advies? Bel dan Zorgbelang kan ons (OSO en individuen) dus leren hoe je geschikte zorg kunt krijgen. U staat centraal! Een nuttige middag dus en weer wat geleerd. Keukentafelgesprekken Doe dit niet in uw eentje Zoals uit het verslag van de Themamiddag Zorg blijkt, is het verstandig om bij het keukentafelgesprek (of vraagverhelderingsgesprek) met de gemeente of een onderzoeker die namens de gemeente uw indicatie opnieuw bepaalt, u te laten bijstaan door een derde. Dat kan een familielid, vriend of goede buur zijn, of een Cartoon: Stef Ringoot vrijwilliger die hiervoor is opgeleid. Dat kan een ANBO-vrijwilliger zijn, opgeleid als belangenbehartiger voor Raad en Daad of iemand opgeleid door Zorgbelang. Binnen de OSO beraden we ons of het nodig en nuttig is vrijwilligers binnen de ouderenbonden te werven die Wmo-cliënten kunnen bijstaan in hun gesprekken met de gemeente bij een herindicatie. Praktijkervaring Onlangs heeft uw voorzitter op verzoek van Zorgbelang iemand bijgestaan waarvan de noodzaak voor huishoudelijke hulp opnieuw beoordeeld moest worden. Hij ontving de zogenoemde lichte huishoudelijke hulp (HH1). Na 11

12 het gesprek zei de onderzoekster - die namens de gemeente de herbeoordeling verrichtte - dat zij de gemeente zal adviseren om de Wmocliënt meer uren huishoudelijke hulp toe te kennen en dat er een zwaardere vorm van huishoudelijke hulp moet worden verleend (HH2). De cliënt was tevreden. Golfcursus met ANBO-ledenvoordeel Golf is een sport die al door veel senioren wordt beoefend. Ze doen dit om gezond en fit te blijven, maar ook voor de sociale contacten en de gezamenlijke activiteiten. De golfprofessionals van Golfacademy Bentwoud in het nieuwe recreatiegebied Bentwoud ontvangen graag de beginnende en de gevorderde golfer in de lesstudio s, waar met moderne leermiddelen en methodieken lesgegeven wordt. De golfprofessionals houden rekening met eventuele bewegingsbeperkingen en / of blessures van de senioren zodat iedereen op een goede en gezonde manier begeleid wordt. Tevens organiseren de Golfacademy Bentwoud en Golfbaan Bentwoud diverse activiteiten waarbij golfers sociale contacten kunnen opdoen. Start nu met golf en schrijf u in voor de senioren introductie cursus! Met de senioren introductie groepscursus maakt u kennis met de golfsport. De cursus is inclusief 4 lessen van 1,5 uur en gebruik van materiaal m.u.v. driving range ballen. Uiteraard wordt tijdens deze cursus rekening gehouden met eventuele bewegingsbeperking. 12

13 Programma senioren introductie cursus: Les 1: rondleiding, spel, materiaal uitleg en volle slag techniek. Les 2: putten en chippen. Les 3: pitchen en bunkerslag. Les 4: Baanles. Voor onze leden wordt de groepscursus aangeboden aan groepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen voor 70,- per persoon. U kunt zowel per groep of als individu aanmelden. Voor meer informatie en of inschrijving kunt u contact opnemen met golfprofessional Jos Vos, telefoonnummer: , Ledenwerfactie ANBO Met enige regelmaat meldt het ANBO-magazine ledenwerfacties. Als u op de digitale Nieuwsbrief van de ANBO geabonneerd bent krijgt u dat als eerste te lezen. Bij de huidige actie die geldig is tot 1 juni 2015, kunt u een mini-abonnement op een aantal tijdschriften krijgen en ontvangt u twee maal (gratis) een exemplaar. Het aangebrachte lid betaalt over de rest van 2015 een bedrag van 28,50 en krijgt eveneens een mini-abonnement voor twee maal een tijdschrift. De landelijke ANBO vraagt de aanmelding bij voorkeur via te doen. 13

14 Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie Mutaties, zoals verhuizingen, dienen doorgegeven te worden aan de ANBO Ledenadministratie: De heer C. Schoenmakers, Galjoenkade 41, 2725CB Zoetermeer. Zie bijgaand formulier om deze wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. U hoeft de wijzigingen niet meer door te geven aan het landelijk verenigingsbestuur in Woerden; dat doen wij voor u. Tips van een ANBO-lid voor (potentiële) hartpatiënten Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts Hartaanval en water Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze dan 's nachts moeten opstaan om naar het toilet te gaan. Ik wist dit allemaal niet. Interessant... Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen vaak zoveel moeten plassen 's nachts. Zijn antwoord was: De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam wanneer je rechtop staat of zit. Dat is de reden waarom de benen opzwellen. Wanneer je ligt zoekt het onderste deel van je lichaam evenwicht met de nieren. Dan verwijderen de nieren het water samen met de afvalstoffen omdat het gemakkelijker gaat. Water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Ik vroeg aan de cardioloog wat de beste tijd is om water te drinken. De cardioloog zei: Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 1 glas water voordat u een bad (of douche) neemt, verlaagt uw bloeddruk. 1 glas water voordat u gaat slapen, voorkomt een beroerte of een hartaanval. Water drinken voor het slapen gaan, voorkomt beenkrampen tijdens de nacht. Uw beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze verkrampen. 14

15 Aspirine Bron: Mayo kliniek Dr. Virend Somers is een cardioloog van de Mayo kliniek. Hij schreef een belangrijk artikel in het magazine van het American College of Cardiology. De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6.00 uur s morgens en in de middag. Een hartaanval s nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent dat er iets ongewoons is gebeurd. Somers en zijn collega s proberen al tien jaar aan te tonen dat slaapapneu de hoofdschuldige is. Virend Somers, M.D., Ph.D. 1. Als u elke dag een aspirine neemt, neem deze dan wel 's avonds in. De reden: aspirine heeft een half leven van 24 uur. Dus: als de meeste hartaanvallen in de vroege ochtend gebeuren, zal de aspirine in uw lichaam het sterkst zijn. 2. Aspirine gaat jarenlang mee in uw medicijnkastje. Wanneer ze veroudert, ruikt ze naar azijn. Waarom aspirines naast je bed leggen? Behalve de pijn in de linkerarm zijn er nog meer symptomen van een hartaanval: intense pijn in de kin, misselijkheid en veel zweten. Deze symptomen komen minder vaak voor. LET OP: tijdens een hartaanval kunt u ook GEEN pijn in de borst hebben. Wanneer u wakker wordt door hevige pijn in de borst, slik dan direct twee aspirines met wat water. Bel dan het noodnummer (112) en waarschuw een huisgenoot, buurman/vrouw of een familielid dat dichtbij woont. Zeg: "hartaanval"! en ook dat u 2 aspirines hebt in genomen. Ga zitten op een stoel dichtbij de voordeur en wacht op hun komst! GA VOORAL NIET LIGGEN!!!! 15

Dagtocht naar Monchau

Dagtocht naar Monchau Dagtocht naar Monchau Secretatriaait Gluckstraat 49 tel. 06 47 55 09 12 Rek.nr. IBAN NL 88 INGB 0000661722 Mei 2014 Op 18 Juni organiseert de KBO haar jaarlijkse uitstapje. Om 8.30 uur vertrekt de bus

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 4

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 4 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 4 19e Jaargang AUGUSTUS/SEPTEMBER 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon: 06-232

Nadere informatie

INFO 2015-6 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2015-6 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2015-6 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen -------------------------------------------------

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- NUMMER 1 18 e Jaargang JANUARI 2014 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 1

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 1 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 1 19e Jaargang FEBRUARI/MAART 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon: 079-342

Nadere informatie

Molen De Haas Benthuizen

Molen De Haas Benthuizen ANBO de Periodiek informatieblad van de ANBO Zoetermeer Jaargang 13 Nummer 4 Mei 2009 Molen De Haas Benthuizen Afdeling Zoetermeer / Benthuizen Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBO-de

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- NUMMER 6 18 e Jaargang DECEMBER 2014 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen -------------------------------------------------

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- NUMMER 2 18 e Jaargang MAART 2014 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon

Nadere informatie

Zorg en welzijn WAARBORGEN SPOEDZORG

Zorg en welzijn WAARBORGEN SPOEDZORG Zorg en welzijn WAARBORGEN SPOEDZORG elt bd KLu J.C.J.M. Janissen Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat hun verzekerden de beste spoedeisende zorg krijgen. Zij vinden dat de patiënt bij complexe spoedzorg

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 3

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 3 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------NUMMER 3 19e Jaargang JUNI/JULI 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon: 06-232 25 739

Nadere informatie

A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 9 DECEMBER 2011

A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 9 DECEMBER 2011 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 9 15 e Jaargang DECEMBER 2011 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- NUMMER 5 18 e Jaargang OKTOBER/NOVEMBER 2014 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer / Benthuizen Nummer 5 19 e Jaargang oktober/november 2015

A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer / Benthuizen Nummer 5 19 e Jaargang oktober/november 2015 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer / Benthuizen Nummer 5 19 e Jaargang oktober/november 2015 In deze ANBOde vindt u o.a.: - Colofon - ANBO-activiteiten. Zie info Zoetermeerpas -

Nadere informatie

Info no. 256 december 2016 / januari 2017

Info no. 256 december 2016 / januari 2017 Secretariaat: D.Burggraaff-Siebesma Meester Flapperlaan 5 8801 BN Franeker tel: 391733 www.pcob.nl Prot.Chr.Ouderenbond e-mail:hjburggraaff@hotmail.com Afd. Franeker en Omstreken Banknummer:NL17RABO 0118371274

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden Gezamenlijke nieuwsbrief 3 voor de Drechtsteden ~ 3 e editie - oktober 2013 ~ Inleiding Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief van de Zichtbare Schakel. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen en activiteiten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Aanwezig namens bestuur Wmo Adviesraad: Afwezig (m.k.): Henny Kerkhof, voorzitter Harriëtte Timmermans Marjolein van Eijndhoven Lia van Abeelen Mieke Daniëls

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Het gesprek met het Wijkteam

Het gesprek met het Wijkteam Het gesprek met het Wijkteam Stad met een hart Het gesprek met het Wijkteam (keukentafelgesprek) U heeft zich aangemeld bij het Wijkteam. Binnenkort heeft u een gesprek met een medewerker van het Wijkteam.

Nadere informatie

Persoonlijk plan voor PGB-houders

Persoonlijk plan voor PGB-houders Persoonlijk plan voor PGB-houders Versie 1.0 Datum: 17 juli 2014 Status: Definitieve versie 1 Ontwikkeld door: Janneke Haan, Sabine Timmer, Marjolein Herps 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Lamoraal van Egmondgroep

Lamoraal van Egmondgroep Lamoraal van Egmondgroep Bezoekadres: Doplaan 4 1442 XZ PURMEREND Postadres: Rietsingel 53 1441 NM PURMEREND Telefoon clubhuis: 0299-414322 email: info@scoutingpurmerend.nl Beste meneer,mevrouw, Onlangs

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor studenten

Klachtenprocedure voor studenten Klachtenprocedure voor studenten rijnijssel.nl inleiding klachtenprocedure Rijn IJssel beschikt over een klachtenprocedure voor studenten. Dit geeft je als student (deelnemer genoemd in het klachtenreglement)

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen. NUMMER 2 15 e Jaargang MAART 2011. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen. NUMMER 2 15 e Jaargang MAART 2011. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 2 15 e Jaargang MAART 2011 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 Regio Waardenlanden Oktober 2016 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws met daarin een oproep voor Superhelpers.

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Wekelijks officieel verbondsorgaan

Wekelijks officieel verbondsorgaan Wekelijks officieel verbondsorgaan Periode : augustus mei Verantwoordelijke uitgevers : Bedert Lucien-Allary Ludwine Stuiverstraat 63 8400 Oostende 059/50.60.60 0479/36.52.62 0477/68.84.74 36 ste Jaargang

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50 ALGEMENE INFORMATIE De golfschool van Golf de Gulbergen wordt vertegenwoordigd door 4 PGA professionals. Het team bestaat uit Flip Klok, Cecil Brown, Bert van Zutphen en Ronald Dix. Met dit team zijn wij

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 7x gratis voordeel! Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 'Dankzij de Stoma - vereniging kwam ik in contact met andere mensen met een stoma. Dat is heel fijn als je nog maar net een stoma hebt

Nadere informatie

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7.

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7. jaargang 5 Nummer 1 Februari 2014 INHOUD Advertenties 3 Voorwoord bestuur 4 Activiteiten Culemborg /Buren 5 Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7 Hulp of klus 7 Rabo fietsdag 8/9 Bestuur 10 Colofon 11 2 3 Beste

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Nazorg hartcatheterisatie via de lies

Nazorg hartcatheterisatie via de lies Patiënteninformatie Nazorg hartcatheterisatie via de lies rkz.nl Inleiding Vandaag heeft u een hartkatheterisatie (ook wel CAG genoemd) ondergaan. In deze folder kunt u nalezen welke instructies van belang

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu?

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld (Medisch Centrum de Burgt)

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies (Adenotomie en/of paracentese) Afdeling Kindergeneeskunde De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft, in overleg met u, besloten de

Nadere informatie

Als ik ouder word: het leven van alledag

Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik wil nadenken over mijn dagelijks leven Kijk ook op www.alsikouderword.nu Dit boekje is een uitgave van : 2016 Netwerk 100. grafisch ontwerp: www.va.design

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren

Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Mantelzorgcompliment, evaluatie gemeente Asten en Someren Inleiding Voor u ligt de evaluatie van de mantelzorgwaardering 2015. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op de invulling en uitvoering van het

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 onder redactie van P. Rossel en A. teravest Bankrekening penningmeester: NL37INGB0000475721 t.n.v. PCOB afd. Houten. Website: www.pcobhouten.nl Webmaster: B.P. Tunderman, webmaster@pcobhouten.nl.

Nadere informatie

EEN GEZOND LICHAAM IS HET STARTPUNT VOOR GELUK Joseph H. Pilates (1883-1967)

EEN GEZOND LICHAAM IS HET STARTPUNT VOOR GELUK Joseph H. Pilates (1883-1967) EEN GEZOND LICHAAM IS HET STARTPUNT VOOR GELUK Joseph H. Pilates (1883-1967) Pilates Pilates is een effectieve bewegingsmethode voor je hele lichaam. Je werkt aan krachtige spieren, een soepel lichaam,

Nadere informatie