De beloften van het Nieuwe Testament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beloften van het Nieuwe Testament"

Transcriptie

1 CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE POSTBUS AL AMSTERDAM NEDERLAND Categorie A1 Blad 1020/0511 De beloften van het Nieuwe Testament Er zijn 750 beloften in het Nieuwe Testament te vinden, maar eigenlijk zijn het er slechts 250 gezien het feit dat vele van de beloften zich herhalen in de verschillende boeken. Sommige zijn niet als een belofte gevormd, maar de waarheden die zij bevatten vormen een basis voor onze bewering dat het evangelie profijtelijk is en daarom zijn ze opgenomen in de lijst van beloften. Over het algemeen staan de verzen bij het boek vermeldt waar de belofte als eerste word aangetroffen. Beloften in Matthéüs: 1. Redding van zonde (MATT 1:21) 2. Doop in de geest (MATT 3:11; MK 1:8; LK 3:16; LK 24:49; JN 1:33; JN 7:37-39; HAND 1:5,8; HAND 2:17-21,38-39; HAND 11:16; GAL 3:14) 3. Leven door het Woord (MATT 4:4; LK 4:4) 4. Bescherming door engelen (MATT 4:6; LK 4:10-11; HEB 1:14) 5. Zielen reddende kracht (MATT 4:19; MK 1:17) 6. Koninkrijk der hemelen (MATT 5:3,10; MATT 7:21; MATT 8:11; MATT 19:14; MATT 25:34; MK 10:14; LK 6:20; LK 12:32; LK 13:29; LK 18:16; JAK 2:5) 7. Vertroosting (MATT 5:4; LK 6:21; 2.KOR 1:4,7; 2.KOR 7:6) 8. De aarde als erfgoed (MATT 5:5) 9. Verzadigd worden van gerechtigheid (MATT 5:6) 10. Barmhartigheid (MATT 5:7; LK 1:50; JAK 5:11) 11. Een zichtbare God (MATT 5:8; OPEN 22:4) 12. Zoonschap (MATT 5:9,45; LK 6:35; JN 1:12; ROM 8:14,16; GAL 3:7-9,26; HEB 3:6; 1.JN 3:2,10) 13. Zegen bij vervolging (MATT 5:11) 14. Grote beloningen (MATT 5:12; MATT 6:4,6,18; MATT 10:42; MK 9:41; LK 6:23,35; LK 14:14; JN 4:36; 1.KOR 3:8-15; 1.KOR 15:58; EFE 6:8; KOL 3:24; HEB 10:35; JAK 1:25) 15. Grootheid (MATT 5:19; MATT 18:4; LK 9:48) 16. Vergeving van zonden (MATT 6:14; MATT 12:31; MATT 18:35; MK 11:25-26; LK 5:24; HAND 10:43; HAND 13:38-39; HAND 26:18; ROM 3:25; ROM 4:7-8; EFE 1:7; KOL 1:14; 1.JN 1:9; 1.JN 2:12) 17. De levensbehoeften (MATT 6:30,33; LK 11:9-13; 12:31) 18. Antwoorden op alle gebeden (MATT 7:7-11; MATT 17:20; MATT 18:19; MATT 21:21-22; MK 9:23; MK 11:22-24; LK 11:1-13; LK 18:1-8; JN 14:12-14; JN 15:7,16; JN 16:23-26; ROM 8:32; HEB 11:6; JAK 1:6; 1.PET 3:12; 1.JN 3:20-22; 1.JN 5:14-15) 19. Alle goede dingen (MATT 7:11) 20. Bestraffing in de hel voor rebellen (MATT 7:22-23; MATT 8:11-12; MATT 13:41-42,49-50; MATT 25:41,46; MK 9:42-48; LK 3:17; LK 12:46; 1.KOR 3:17; 1.KOR 6:9-10; JAK 2:13; 2.PET 2:12-13; OPEN 14:9-11; OPEN 20:10-15; OPEN 21:8; OPEN 22:15; vergelijk JES 66:22-24) sa1020nl Pagina 1

2 21. Fysieke genezing (MATT 8:17; MATT 9:29; MATT 13:15; MATT 17:20; MATT 21:21-22; MK 9:23; MK 11:22-24; MK 16:15-20; LK 4:18; JN 14:12; HAND 28:27; ROM 8:11; JAK 5:14-16; 1.PET 2:24) 22. Antwoorden op gebed in overeenstemming met het geloof (MATT 9:29; HEB 11:6; JAK 1:5-8) 23. Mate van bestraffing in de hel (MATT 10:15; MATT 11:22,24; MATT 12:41-42; MATT 23:14) 24. Inspiratie (MATT 10:19; LK 12:12) 25. Uiteindelijke redding aan het einde van een leven van zaaien in de Geest (MATT 10:22; MATT 24:13; MK 13:13; ROM 6:16-23; ROM 8:23-25; GAL 6:7-8; 1.PET 1:5,9,13) 26. Tweede komst van Christus (MATT 10:23; MATT 16:27; MATT 23:39; MATT 24:27-31; MATT 25:31-46; MATT 26:54; MK 13:24-27; MK 14:62; LK 21:27-28; HAND 1:11; HAND 3:20-21; ROM 11:26; 2.THESS 1:7-10; 2.THESS 2:8-12; TIT 2:13; HEB 9:28; HEB 10:37) 27. Bekendmaken van alle geheimen (MATT 10:26; MK 4:22; LK 12:3; ROM 2:12-16) 28. Voorzienigheid van God (MATT 10:29-31; LK 12:6,24,28; ROM 8:28-30; 1.PET 5:7) 29. Goddelijke erkenning (MATT 10:32; LK 12:8; OPEN 2:5) 30. Goddelijke ontkenning (MATT 10:33; MK 8:38; LK 9:26; LK 12:9) 31. Leven of dood (MATT 10:39; MATT 16:25; MK 8:35; LK 9:24; JN 12:25) 32. De beloning van een profeet (MATT 10:41) 33. De beloning van een rechtvaardige (MATT 10:41) 34. Zielsrust (MATT 11:28-30; HEB 4:9) 35. Alleen één onvergeeflijke zonde (MATT 12:32; MK 3:29; LK 12:10) 36. Oordeel over de kleinste details (MATT 12:36-37; MATT 15:13; MK 9:49; ROM 2:16) 37. Toename of vermindering van zegen (MATT 13:12; MATT 25:29; MK 4:24-25; LK 8:18; LK 19:26) 38. Bekering door gehoorzaamheid (MATT 13:15; HAND 3:19; JAK 5:19-20) 39. Verheffing van de rechtvaardigen (MATT 13:43) 40. Scheiding van goed en slecht (MATT 13:41-43,49-50) 41. Bouwen van een kerk (MATT 16:18) 42. Een zegevierende kerk (MATT 16:18) 43. Kracht om te binden en los te maken (MATT 16:19; MATT 18:18; JN 14:12; JN 20:23) 44. Beloning in overeenstemming met de werken (MATT 16:27; 1.KOR 3:11-15; 2.KOR 5:10) 45. Onbegrensde kracht (MATT 17:20; MATT 18:18; MK 9:23; MK 11:22-24; MK 16:15-20; LK 10:19; LK 17:6; LK 24:49; JN 14:12; HAND 1:8) 46. Christus ontvangen (MATT 18:5; LK 9:48) 47. Redding van de verlorenen (MATT 18:11; LK 5:32; JN 5:25; JN 10:9; OPEN 22:17) 48. Goddelijk aanwezigheid nu (MATT 18:20; MATT 20:23) en hierna (OPEN 7:15; OPEN 21:3-7) 49. Materiele zegeningen (MATT 19:29; MK 10:30; LK 18:30; MATT 21:21-22) 50. Eeuwig leven (MATT 19:29; MK 10:30; LK 18:29-30; JN 3:15-16,36; JN 4:14; JN 5:24; JN 6:27, merk op: JN 6:47,50,58; JN 8:51; JN 10:27-29; JN 20:31; ROM 2:7; ROM 6:22-23; TIT 1:2; 1.JN 2:25; 1.JN 5:11-12) 51. Verheffing door nederigheid (MATT 19:30; MATT 20:16; MATT 23:12; MK 10:31; LK 13:30; LK 14:11; LK 18:14; JAK 4:10; 1.PET 5:6) 52. Een losprijs (MATT 20:28; MK 10:45; 1.TIM 2:6) 53. Geen huwelijk tussen herrezen mensen (MATT 22:30; MK 12:25; LK 20:35) 54. Gods Woord is onveranderlijk (MATT 24:35; MK 13:31; LK 21:33; 1.PET 1:25) 55. Heerschappij voor heiligen (MATT 25:21,23; 1.KOR 6:2-3; 2.TIM 2:12; OPEN 5:10) 56. Verzoening (MATT 26:28; LK 22:19-20; JN 1:29; ROM 3:25; ROM 5:11; EFE 1:7) 57. Voedsel voor het volgende leven (MATT 26:29; MK 14:25; LK 22:16,18,30; OPEN 2:7,17; OPEN 7:11-17; OPEN 19:7-10) Beloften in Markus: 58. Oogsten wat gezaaid is (MK 4:24; LK 6:38; GAL 6:7-8) 59. Vervolging (MK 10:30) 60. Tekenen van het evangelie (MK 16:15-20) sa1020n Pagina 2

3 Beloften in Lukas: 61. Een eeuwig koninkrijk voor Christus en Zijn heiligen (LK 1:32-33; LK 12:32; OPEN 5:10; OPEN 11:15; OPEN 22:4-5) 62. Bevrijding van vijanden (LK 1:74) 63. Vrede (LK 1:79; JN 14:27; JN 16:33) 64. Vreugde (LK 2:10-11; 1.PET 4:13-14) 65. Universele redding (LK 3:6; HAND 10:35; HAND 13:26,47; HAND 15:17; HAND 28:28; ROM 1:16; ROM 10:9-13; GAL 3:22) 66. Nu is de aangename tijd (LK 4:18-19; 2.KOR 6:2) 67. Behoudenis (LK 9:56; LK 21:18) 68. Persoonlijke verantwoordelijkheid (LK 12:48) 69. Onsterfelijkheid van het lichaam (LK 20:36; ROM 2:7; 1.KOR 15:42-54; 2.KOR 5:1-8) 70. Wijsheid (LK 21:15; JAK 1:5) 71. Wegvoering van alle heiligen (LK 21:36; JN 14:1-3; JN 16:16; 1.KOR 15:23,51-58; EFE 5:27; FIL 3:21; KOL 3:4; 1.THESS 3:13; 1.THESS 4:13-17; 1.THESS 5:9-10,23; 2.THESS 2:7; JAK 5:7; 1.JN 3:2) Beloften in Johannes: 72. Vrij zijn van veroordeling (JN 3:16-18; ROM 8:1; HEB 9:13-15) 73. Een toestand van honger noch dorst (JN 4:14; JN 6:35) 74. De opstanding van alle volken (JN 5:28-29; JN 6:40,44,54; JN 14:19; HAND 24:15; 1.KOR 6:14; 1.KOR 15:20-58; 2.KOR 4:14; OPEN 20:11-15) 75. Verzekering (JN 6:37; FIL 1:6; 2.TIM 1:12; 2.TIM 2:11-13; HEB 6:1-20; 1.PET 1:5,9,13) 76. Een inwonende Christus (JN 6:56-57; JN 14:23; ROM 8:10; KOL 1:27) 77. Kennis (JN 7:17; JN 14:20,26; 1.KOR 1:30; 2.KOR 2:12; 2.KOR 12:8-11) 78. Licht van het leven (JN 8:12) 79. Vrijheid (JN 8:32,36) 80. Eer (JN 12:26; ROM 2:8-10) 81. Universele bejegening (JN 12:32) 82. Woningen (JN 14:1-3) 83. Grotere werken (JN 14:12) 84. Liefde van God (JN 14:21) 85. Manifestatie van God (JN 14:21) 86. Blijvende aanwezigheid (JN 14:23; JN 15:10; FIL 4:9) 87. Reiniging (JN 15:2) 88. Vruchtdragend (JN 15:5; 2.PET 1:8) 89. De Heilige Geest in een maat (JN 16:7-13; ROM 8:14-16) en in alle volheid (LK 11:13; LK 24:49; JN 7:37-39; JN 14:12-18,26; JN 15:26; HAND 1:8; HAND 2:16-21,38-39; HAND 5:32) 90. Leiding (JN 16:13-15) Beloften in Handelingen: 91. Rechtvaardiging (HAND 13:38-39; ROM 2:13; ROM 3:24-28; ROM 4:25; ROM 5:1-2; ROM 8:33; GAL 2:16; GAL 3:24) 92. Herstel van Israël (HAND 15:16-17; ROM 11:25-29; MATT 24:31; MK 13:27) 93. Nabijheid van God (HAND 17:27; EFE 2:13; JAK 4:8) 94. Stichting (HAND 20:32) 95. Een eeuwig erfdeel (HAND 26:18); 1.KOR 2:9; 1.PET 1:4; OPEN 21:7) 96. Bevrijding (HAND 26:18; ROM 8:21) Beloften in Romeinen: 97. Goedheid van God (ROM 2:4; ROM 11:22) 98. Gerechtigheid (ROM 2:6,12-16; ROM 8:33; 1.KOR 3:11-15; 1.KOR 4:5; 1.KOR 11:31) 99. Verbolgenheid en toorn (ROM 2:8-9) sa1020n Pagina 3

4 100. Glorie en eer (ROM 2:10; ROM 8:18) 101. Onpartijdigheid van God (ROM 2:11) 102. Rechtvaardigheid (ROM 3:22; ROM 4:5,16,24; ROM 5:19; 1.KOR 1:30) 103. Redding uit genade door geloof, niet uit werken (ROM 3:24-31; EFE 2:8-9; 2.THESS 2:13; TIT 2:11-12) 104. God voor alle mensen (ROM 3:29-30) 105. Behoudenis van toorn (ROM 5:9-10) 106. Overwinning (ROM 5:17; ROM 8:4,13; ROM 8:37; 2.KOR 2:14; 1.JN 5:4) 107. Overvloedige genade (ROM 5:20-21) 108. Nieuwheid van leven (ROM 6:5-8) 109. Een geestelijke gezindheid (ROM 8:6) 110. Herstel van de schepping (ROM 8:21; EFE 1:10,12; OPEN 21:3-7; OPEN 22:3) 111. Goddelijke hulp (ROM 8:26-27,31,34; ROM 14:4; 1.KOR 10:13) 112. Een kort werk van God (ROM 9:28) 113. Redding van heidenen (ROM 9:25-26; ROM 11:11-12; ROM 15:21) 114. Redding van Israël (ROM 9:27; ROM 11:23-36; HEB 8:10-12; HEB 10:17) 115. Vrijmoedigheid (niet beschaamd voor Christus, ROM 9:33; ROM 10:11; 1.PET 2:6) 116. Einde van de wet in Christus (ROM 10:4) 117. Het Woord dicht bij alle mensen (ROM 10:8) 118. De eenvoud van redding (ROM 10:9-10; 1.KOR 15:2; 1.JN 1:9; 2.THESS 2:13) 119. Geloof (ROM 10:17; 1.KOR 12:9) 120. Heiligheid (ROM 11:16; EFE 1:4; EFE 5:27; KOL 1:22; vergelijk HEB 12:14) 121. God is onveranderlijk (ROM 11:29) 122. De wraak van God (ROM 12:19) 123. Zegen of vloek (ROM 13:2-3) 124. Blijdschap, rechtvaardigheid en vrede in de Heilige Geest (ROM 14:17) 125. De komende Messias zal regeren (ROM 15:12) 126. De vernietiging van satan (ROM 16:20; vergelijk OPEN 12:7-12; OPEN 20:1-10) Beloften in 1. Korinthe: 127. Bevestiging (1.KOR 1:8) 128. God is getrouw (1.KOR 1:9; 1.KOR 10:13; 1.THESS 5:24; 2.THESS 3:3; HEB 10:23; HEB 13:5) 129. Christus is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1.KOR 1:30) 130. Onbegrensde zegeningen (1.KOR 3:21-23; EFE 1:3) 131. Rechterschap van heiligen (1.KOR 6:2-3) geestelijke gaven (1.KOR 12:8-11) 133. Doop in één lichaam (1.KOR 12:13) 134. Eeuwige liefde (1.KOR 13:8) 135. Volmaaktheid (1.KOR 13:10; 1.PET 5:10) 136. Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn (1.KOR 13:12; 1.KOR 15:35-54) 137. Neerleggen van rebellie op aarde (1.KOR 15:24-28; EFE 1:10; OPEN 21-22) 138. Vernietiging van de dood (1.KOR 15:26) Beloften in 2. Korinthe: 139. Alle beloften zijn waar (2.KOR 1:20) 140. Verwijdering van blindheid als het hart zich tot God keert (2.KOR 3:16) 141. Vrijheid (2.KOR 3:17; GAL 5:13) 142. Transformatie (2.KOR 3:18) 143. Voortdurende fysieke verval en geestelijke vernieuwing (2.KOR 4:16-17) 144. Nieuw scheppingswerk (2.KOR 5:17-18; EFE 4:24; HEB 8:10-12) 145. Goddelijk omgang (2.KOR 6:16; HEB 8:10; JAK 4:8; 1.JN 1:7; OPEN 3:20) 146. Goddelijke aanneming (2.KOR 6:17) 147. Goddelijk vaderschap (2.KOR 6:18; MATT 7:11; LK 11:13; HEB 12:5-10) 148. Rijkdom (2.KOR 8:9) 149. Overvloedig oogsten (2.KOR 9:6) sa1020n Pagina 4

5 150. Alle overvloedigheid (2.KOR 9:8) 151. Eeuwige gerechtigheid (2.KOR 9:9) 152. Toenemende gerechtigheid (2.KOR 9:10) 153. Verrijking in alle dingen (2.KOR 9:11) 154. Geestelijke wapens (2.KOR 10:4-5; EFE 6:10-18) 155. Perfecte kracht (2.KOR 12:9) 156. Leven door de kracht van God (2.KOR 13:4) Beloften in Galaten: 157. Bevrijding van deze tegenwoordige boze wereld (GAL 1:4) 158. De zegening van Abraham (GAL 3:14) 159. Erfgenaamschap (GAL 3:29; ROM 8:17; TIT 3:7) 160. Aanneming tot zonen (GAL 4:5-7,31; EFE 1:5) 161. Eeuwige dood voor zonde (GAL 5:21) Beloften in Éfeze: 162. Verlossing (EFE 1:7,14; KOL 1:14; TIT 2:14; HEB 2:9-15; HEB 9:11-15) 163. Herstel van alle dingen (EFE 1:10; HAND 3:21; 1.KOR 15:24-28; OPEN 21) 164. Vrijmoedheid en toegang tot God (EFE 2:18; EFE 3:12; HEB 4:14-16; HEB 10:19-23) 165. Hemelse burgerschap (EFE 2:19; FIL 3:20) 166. De oneindige kracht van God (EFE 3:20) 167. Verzegeling (EFE 4:30; EFE 1:13; JN 6:27; ROM 4:11; 2.KOR 1:22) 168. Heiliging (EFE 5:26; HEB 10:10) 169. Lang leven (EFE 6:3) Beloften in Filippensen en Timótheüs: 170. Vrede zal je bewaren (FIL 4:7) 171. In behoeften voorzien (FIL 4:19) 172. God wil dat alle mensen gered worden (1.TIM 2:4; 2.PET 3:9; OPEN 22:17) 173. Profijt in goddelijkheid (1.TIM 4:8) 174. Kracht, liefde en gezond verstand (2.TIM 1:7) 175. Eer en nuttigheid (2.TIM 2:21) 176. Kroon van rechtvaardigheid (2.TIM 4:8) Beloften in Hebreeën: 177. Engelen die dienen (HEB 1:14) 178. Hulp tijdens verzoeking (HEB 2:18) 179. Christus deelachtig worden (HEB 3:14) 180. Een hogepriester (HEB 4:14-16; HEB 6:20) 181. Volmaakte redding (HEB 7:25) 182. Een beter verbond (HEB 8:8-12; HEB 10:16-17) 183. Een nieuw verbond (HEB 8:8-12; HEB 10:16-17) 184. Persoonlijke vertegenwoordiging (HEB 9:24) 185. Eeuwige substantie (HEB 10:34) 186. Heilige stad (HEB 11:10-16; HEB 13:14) 187. Iets beters (HEB 11:40) 188. Discipel (HEB 12:6,11; OPEN 3:19) 189. Jezus blijft dezelfde (HEB 13:8) Beloften in Jakobus: 190. God blijft dezelfde (JAK 1:17) 191. Overvloedige antwoorden op gebed (JAK 1:5-6; HEB 11:6; MATT 21:21-22) 192. Kroon des levens (JAK 1:12; OPEN 2:10) sa1020n Pagina 5

6 193. Genade (JAK 4:6; 1.PET 1:13; 1.PET 5:5) 194. Satan vliedt als we hem weerstaan (JAK 4:7; 1.PET 5:8-9) 195. God heeft medelijden met lijders (JAK 5:11) Beloften in 1. Petrus en 2. Petrus: 196. Wedergeboorte (1.PET 1:23; 1.JN 5:1) 197. Kroon van glorie (1.PET 5:4) 198. Alle dingen (2.PET 1:3) 199. Grote beloften (2.PET 1:4) 200. De goddelijke natuur (2.PET 1:4) 201. Ontsnapping aan de verdorvenheid van de wereld (2.PET 1:4) 202. Veiligheid (2.PET 1:10) 203. Overvloedige toegang tot het koninkrijk van God (2.PET 1:11) 204. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2.PET 3:13; OPEN 21-22) Beloften in 1. Johannes en 2. Johannes: 205. Reiniging van zonde (1.JN 1:7,9) 206. Een verdediger met God (1.JN 2:1-2) 207. Vrijmoedigheid bij het oordeel (1.JN 4:17) 208. Getuige van zoonschap (1.JN 5:10-11) 209. Vernieuwd leven (1.JN 5:16; JAK 5:19-20; GAL 4:19; GAL 6:1) 210. Eeuwige waarheid (2.JN 1:2) 211. Beide God en Christus (2.JN 1:9) Beloften in de Openbaring: 212. Zegeningen door lezen (OPEN 1:3) 213. De boom des levens )(OPEN 2:7; OPEN 22:2) 214. Ontsnapping aan de hel (OPEN 2:11) 215. Een wit steen (OPEN 2:17) 216. Een nieuwe naam (OPEN 2:17) 217. Macht om naties te regeren (OPEN 2:26-27; OPEN 3:21; OPEN 5:9-10; OPEN 22:4-5) 218. De morgenster (OPEN 2:28) 219. Witte klederen (OPEN 3:4-5; OPEN 7:9; OPEN 19:8) 220. Namen behouden in het Boek van het Leven )(OPEN 3:5; vergelijk EX 32:32; PSA 69:25-28) 221. Een plaats in Gods tempel (OPEN 3:12) 223. De naam van God (OPEN 3:12) 224. De naam van de Stad van God (OPEN 3:12) 225. Christus' nieuwe naam (OPEN 3:12) 226. De afdaling van de Heilige Stad naar de aarde (OPEN 3:12; OPEN 21:2,9-10) 227. Eeuwige bevoorrading (OPEN 7:16) 228. Geen hitte meer(open 7:16) 229. Goddelijke herder (OPEN 7:17) 230. Geen tranen meer (OPEN 7:17; OPEN 21:4) 231. Overwinning over alle aardse koninkrijken (OPEN 11:15; OPEN 19:11-21; OPEN 20:1-10) 232. Rust van harde arbeid (OPEN 14:13) 233. De werken zullen openbaar worden (OPEN 14:13) 234. Koningschap en priesterschap (OPEN 20:4-6; OPEN 1:5-6; OPEN 5:10; OPEN 22:4-5) 235. De tabernakel van God bij de mensen (OPEN 21:3) 236. Geen dood meer (OPEN 21:4) 237. Geen verdriet meer (OPEN 21:4) 238. Geen pijn meer (OPEN 21:4) 239. Alle dingen nieuw (OPEN 21:5) 240. Water des levens (OPEN 21:6; OPEN 22:17) 241. Eeuwige naties worden gered en vermenigvuldigen zich voor altijd (OPEN 21:24-27; OPEN 11:15; OPEN 22:4-5) sa1020n Pagina 6

7 242. Eeuwige genezing (OPEN 22:2) 243. Geen vervloekingen meer (OPEN 22:3) 244. Het recht op de boom des levens (OPEN 22:14) 245. Het en recht de Heilige Stad binnen te gaan (OPEN 22:14; vergelijk OPEN 21:8; OPEN 22:15) 246. Plagen van Openbaring over opstandingen (OPEN 22:18-19) 247. De namen van opstandelingen uitgewist van het Boek des Levens (OPEN 22:19; vergelijk OPEN 3:5; EX 32:32; PSA 69:25-29) 248. Opstandelingen verliezen hun recht op de Heilige Stad (OPEN 22:19) 249. Opstandelingen worden de zegeningen van de Openbaring ontzegd (OPEN 22:19) 250. Spoedige terugkomst van Jezus Christus om de bovengenoemde beloften te vervullen (OPEN 22:7,12,20; vergelijk OPEN 3:11) Bron: Dake s Study Notes door Finis Jennings Dake ****************************** CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR N.S.W. 2450, AUSTRALIA sa1020n Pagina 7

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Proclamatietekst. 1/6

Proclamatietekst.  1/6 Proclamatietekst Halleluja, mijn Verlosser leeft, ja, Hij is opgestaan uit de dood. God heeft mij samen met Hem levend gemaakt, mij verlost en mij al mijn zonden kwijtgescholden. Door genade ben ik behouden,

Nadere informatie

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22)

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22) Les 7 voor 18 februari 2017 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11)

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11) Les 4 voor 28 april 2018 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE 2 Korinthe 5:14-21 De toestand van de mens Hoofdstuk 5 maakt ons bekend met een bijzondere zijde van de bediening, namelijk de verkondiging van het evangelie. Als er ergens

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Groeien naar volwassenheid Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Wat is (geestelijke) volwassenheid? Teleios: volgroeid, volwassen, voltooid, volmaakt, volledig Efeze 4:13 totdat wij allen komen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

MISSIE VISIE & WAARDEN NIEUW LEVEN MAASTRICHT

MISSIE VISIE & WAARDEN NIEUW LEVEN MAASTRICHT MISSIE VISIE & WAARDEN NIEUW LEVEN MAASTRICHT zichtbaar, vol van liefde & betrokken 2 MISSIE, VISIE & WAARDEN - NLM INTRO Waar gaan we heen? Aangemoedigd door de profetische woorden die we door de jaren

Nadere informatie

Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon?

Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon? Zout & Licht Hilversum INCARNATIE Het belang van de vleeswording van de Zoon van God Teksten: Hebr.1:1-3; 4:14-15; Joh.1:1-5, 14-15 Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon? 1..

Nadere informatie

Bron:

Bron: Bron: http://www.verhoevenmarc.be/pdf/opstanding.pdf 1. De opstanding kan ieder moment gebeuren wees waakzaam! 2. Wij zijn in het hiernamaals NIET allen gelijk denk aan het loon! 3. De hemel is een (volmaakte)

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

[audio mp3="http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3"][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan.

[audio mp3=http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan. Geloof en daden Author : Joop-Bakker [audio mp3="http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3"][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan. Een maand geleden sprak ik over

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Een nieuwe schepping Stellingen

Een nieuwe schepping Stellingen Stellingen 1. Van de ongelovigen is er niemand die goed doet, zelfs niet één. Niemand van hen kan God behagen. 2. Ieder mens zonder God is gescheiden van God en een slaaf van de zonde, kan niet anders

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij

We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij Les 5 voor 4 februari 2017 We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij hiervoor moeten voldoen?

Nadere informatie

Redding voor Israël straks? Romeinen 9-11 HRB. Hemelse Reddings Brigade. ook voor Israël?

Redding voor Israël straks? Romeinen 9-11 HRB. Hemelse Reddings Brigade. ook voor Israël? HRB Redding voor straks? Romeinen 9-11 Hemelse Reddings Brigade ook voor? HRB Redding voor allen nu? Romeinen 1-8 Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! HRB Redding voor allen nu? Romeinen 1-8 Rom.

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

Romeinen. Dinsdag, 6 november 2012 Les 13. Overleven in de stad Gemeentebijbelstudie - Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Romeinen. Dinsdag, 6 november 2012 Les 13. Overleven in de stad Gemeentebijbelstudie - Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen Dinsdag, 6 november 2012 Les 13 2012 Gemeentebijbelstudie - Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen Schriftgedeelte: Romeinen 8:14-39 Kerntekst(en): 8:23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1 CHECKLIJST VOOR LES 1 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING (Voor les 1 is er geen voorbereiding nodig voordat je met je discipel-maker samenkomt). ONTMOETING MET DE

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Herstel van Jeruzalem. Hoe zal Jeruzalem eens genoemd worden? Jesaja 1:26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid,

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren?

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren? Uitverkoren? Daarom moet deze leer ook nu op de juiste tijd en plaats onderwezen worden in Gods kerk - want juist aan haar is zij toevertrouwd met onderscheidingsvermogen, eerbiedig en heilig, zonder

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

Passie van Jezus deel 3

Passie van Jezus deel 3 Passie van Jezus deel 3 Author : Joop-Bakker [audio mp3="https://ccg.nu/wp-content/uploads/2014/05/140427.mp3"][/audio] Joop preekt over drie passies van Jezus die alle drie met elkaar in verband staan

Nadere informatie

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij.

Wandel in vrijheid. U bent met. vrijheid. Christus. bevrijd van. heeft. Alive Ministries South Africa. is, daar is. gestorven en Hij. Wandel in vrijheid Editie 1, 11 Maart 2010 (Opgedragen aan Ruth Schoemaker) Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. U bent met Christus gestorven en Hij heeft u bevrijd van de geestelijke machthebbers

Nadere informatie

Intocht en crisis* in Jeruzalem

Intocht en crisis* in Jeruzalem Intocht en crisis* in Jeruzalem Het evangelie naar Johannes 12:12-12:50 17-11-2015 *) letterlijk gebruikt in v31 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God is

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012

Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Christelijk Centrum Groningen 17 juni 2012 Thema: Het Nieuwe Verbond Lezen: 2 Kor. 5:14-21; Hebr. 8:8-13; 9:13-15. 1. Inleiding: God van het Verbond God maakt zich in de Bijbel kenbaar als de God van het

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

Schriftlezing. Efeze 2: 4-7

Schriftlezing. Efeze 2: 4-7 Schriftlezing Efeze 2: 4-7 4 God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft 5 ( wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten), maakt ons gezamenlijk

Nadere informatie

Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd?

Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd? De profeet Micha en de eindtijd. Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd? Micha 4:1 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Verzen over Torah #Verzen over torah Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet

Nadere informatie

Wat betekend pinksteren

Wat betekend pinksteren Wat betekend pinksteren Jes. 35-8 Daar zal een gebaande weg zijn die de Heiligeweg genaamd wordt. Pinkstergemeenten leggen de nadruk op de Heilige Geest. Een persoonlijk geloof De overwinningskracht van

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

De brief van Paulus aan de Romeinen

De brief van Paulus aan de Romeinen Dagboek De brief van Paulus aan de Romeinen Romeinen 5-8 en 12 Leren wandelen in de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel.

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Redentot roemen, priizen, enpronken

Redentot roemen, priizen, enpronken Redentot roemen, priizen, enpronken Rom 5:1-11 de universele rechtszaak Vrijspraak, Genade en het nieuwe leven Eis (1:16-17) De rechtvaardige zal door geloof leven Aanklacht (1:18-32) of diagnose Bewust

Nadere informatie

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Vraag 1 - zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, (a) niet mijn, (b) maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus

Nadere informatie

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding 1 Paulus brief aan de Romeinen #1 voorbereiding Inhoudsopgave Paulus brief aan de Romeinen - #1 voorbereiding... 1 1. Inleiding... 2 2. Thema van de brief... 3 3. De vijf grote thesen van de brief... 4

Nadere informatie

Zij zullen als koningen heersen

Zij zullen als koningen heersen Wist u dat Elk kind van God reeds koning is? Bij God niet alleen de oudste koning wordt? Eerst zal (mee)regeren voor duizend jaar? Uiteindelijk zelfs tot in eeuwigheid? Zelfs over de hele aarde? Zij zullen

Nadere informatie

Onze God gaf ons Zijn Geest om Hem en Zijn heilswerk te leren kennen vanuit Zijn Woord. 1 Kor. 2;13

Onze God gaf ons Zijn Geest om Hem en Zijn heilswerk te leren kennen vanuit Zijn Woord. 1 Kor. 2;13 Opdat wij zouden weten 1 Kor. 2:12: "Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;" Onze God gaf

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël

Nadere informatie

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14 H. Geest Sint Niklaas 05/10/14 Thalys Thalys techniek 383 ton 200m lang 320km/u 25 KV 8800 KW 120 Eerste klasse, 257 tweede klasse Brussel - Marseille: 4u30 De H. Geest als merkteken Joël 3,1 Daarna zal

Nadere informatie

Christus in het Oude Testament

Christus in het Oude Testament Christus in het Oude Testament door Wil Pounds PROFETIE OUDE TESTAMENT ONDERWIJS Vervulling in NIEUWE TESTAMENT AANVRAAG VAN VANDAAG Proto-evangelie Genesis 3:15 Verlossing komt door het zaad van Abraham.

Nadere informatie

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat neervallen Gen 22:5, Ex 34:14, Joz 5:14, Ps 95:6 http://concordances.org/hebrew/strongs_7812.htm

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015 Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof Kortrijk, 25 februari 2015 Je bestemming Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Veranderingen van het

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Welkom Opwekking 720 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de

Nadere informatie