De beloften van het Nieuwe Testament

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beloften van het Nieuwe Testament"

Transcriptie

1 CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE POSTBUS AL AMSTERDAM NEDERLAND Categorie A1 Blad 1020/0511 De beloften van het Nieuwe Testament Er zijn 750 beloften in het Nieuwe Testament te vinden, maar eigenlijk zijn het er slechts 250 gezien het feit dat vele van de beloften zich herhalen in de verschillende boeken. Sommige zijn niet als een belofte gevormd, maar de waarheden die zij bevatten vormen een basis voor onze bewering dat het evangelie profijtelijk is en daarom zijn ze opgenomen in de lijst van beloften. Over het algemeen staan de verzen bij het boek vermeldt waar de belofte als eerste word aangetroffen. Beloften in Matthéüs: 1. Redding van zonde (MATT 1:21) 2. Doop in de geest (MATT 3:11; MK 1:8; LK 3:16; LK 24:49; JN 1:33; JN 7:37-39; HAND 1:5,8; HAND 2:17-21,38-39; HAND 11:16; GAL 3:14) 3. Leven door het Woord (MATT 4:4; LK 4:4) 4. Bescherming door engelen (MATT 4:6; LK 4:10-11; HEB 1:14) 5. Zielen reddende kracht (MATT 4:19; MK 1:17) 6. Koninkrijk der hemelen (MATT 5:3,10; MATT 7:21; MATT 8:11; MATT 19:14; MATT 25:34; MK 10:14; LK 6:20; LK 12:32; LK 13:29; LK 18:16; JAK 2:5) 7. Vertroosting (MATT 5:4; LK 6:21; 2.KOR 1:4,7; 2.KOR 7:6) 8. De aarde als erfgoed (MATT 5:5) 9. Verzadigd worden van gerechtigheid (MATT 5:6) 10. Barmhartigheid (MATT 5:7; LK 1:50; JAK 5:11) 11. Een zichtbare God (MATT 5:8; OPEN 22:4) 12. Zoonschap (MATT 5:9,45; LK 6:35; JN 1:12; ROM 8:14,16; GAL 3:7-9,26; HEB 3:6; 1.JN 3:2,10) 13. Zegen bij vervolging (MATT 5:11) 14. Grote beloningen (MATT 5:12; MATT 6:4,6,18; MATT 10:42; MK 9:41; LK 6:23,35; LK 14:14; JN 4:36; 1.KOR 3:8-15; 1.KOR 15:58; EFE 6:8; KOL 3:24; HEB 10:35; JAK 1:25) 15. Grootheid (MATT 5:19; MATT 18:4; LK 9:48) 16. Vergeving van zonden (MATT 6:14; MATT 12:31; MATT 18:35; MK 11:25-26; LK 5:24; HAND 10:43; HAND 13:38-39; HAND 26:18; ROM 3:25; ROM 4:7-8; EFE 1:7; KOL 1:14; 1.JN 1:9; 1.JN 2:12) 17. De levensbehoeften (MATT 6:30,33; LK 11:9-13; 12:31) 18. Antwoorden op alle gebeden (MATT 7:7-11; MATT 17:20; MATT 18:19; MATT 21:21-22; MK 9:23; MK 11:22-24; LK 11:1-13; LK 18:1-8; JN 14:12-14; JN 15:7,16; JN 16:23-26; ROM 8:32; HEB 11:6; JAK 1:6; 1.PET 3:12; 1.JN 3:20-22; 1.JN 5:14-15) 19. Alle goede dingen (MATT 7:11) 20. Bestraffing in de hel voor rebellen (MATT 7:22-23; MATT 8:11-12; MATT 13:41-42,49-50; MATT 25:41,46; MK 9:42-48; LK 3:17; LK 12:46; 1.KOR 3:17; 1.KOR 6:9-10; JAK 2:13; 2.PET 2:12-13; OPEN 14:9-11; OPEN 20:10-15; OPEN 21:8; OPEN 22:15; vergelijk JES 66:22-24) sa1020nl Pagina 1

2 21. Fysieke genezing (MATT 8:17; MATT 9:29; MATT 13:15; MATT 17:20; MATT 21:21-22; MK 9:23; MK 11:22-24; MK 16:15-20; LK 4:18; JN 14:12; HAND 28:27; ROM 8:11; JAK 5:14-16; 1.PET 2:24) 22. Antwoorden op gebed in overeenstemming met het geloof (MATT 9:29; HEB 11:6; JAK 1:5-8) 23. Mate van bestraffing in de hel (MATT 10:15; MATT 11:22,24; MATT 12:41-42; MATT 23:14) 24. Inspiratie (MATT 10:19; LK 12:12) 25. Uiteindelijke redding aan het einde van een leven van zaaien in de Geest (MATT 10:22; MATT 24:13; MK 13:13; ROM 6:16-23; ROM 8:23-25; GAL 6:7-8; 1.PET 1:5,9,13) 26. Tweede komst van Christus (MATT 10:23; MATT 16:27; MATT 23:39; MATT 24:27-31; MATT 25:31-46; MATT 26:54; MK 13:24-27; MK 14:62; LK 21:27-28; HAND 1:11; HAND 3:20-21; ROM 11:26; 2.THESS 1:7-10; 2.THESS 2:8-12; TIT 2:13; HEB 9:28; HEB 10:37) 27. Bekendmaken van alle geheimen (MATT 10:26; MK 4:22; LK 12:3; ROM 2:12-16) 28. Voorzienigheid van God (MATT 10:29-31; LK 12:6,24,28; ROM 8:28-30; 1.PET 5:7) 29. Goddelijke erkenning (MATT 10:32; LK 12:8; OPEN 2:5) 30. Goddelijke ontkenning (MATT 10:33; MK 8:38; LK 9:26; LK 12:9) 31. Leven of dood (MATT 10:39; MATT 16:25; MK 8:35; LK 9:24; JN 12:25) 32. De beloning van een profeet (MATT 10:41) 33. De beloning van een rechtvaardige (MATT 10:41) 34. Zielsrust (MATT 11:28-30; HEB 4:9) 35. Alleen één onvergeeflijke zonde (MATT 12:32; MK 3:29; LK 12:10) 36. Oordeel over de kleinste details (MATT 12:36-37; MATT 15:13; MK 9:49; ROM 2:16) 37. Toename of vermindering van zegen (MATT 13:12; MATT 25:29; MK 4:24-25; LK 8:18; LK 19:26) 38. Bekering door gehoorzaamheid (MATT 13:15; HAND 3:19; JAK 5:19-20) 39. Verheffing van de rechtvaardigen (MATT 13:43) 40. Scheiding van goed en slecht (MATT 13:41-43,49-50) 41. Bouwen van een kerk (MATT 16:18) 42. Een zegevierende kerk (MATT 16:18) 43. Kracht om te binden en los te maken (MATT 16:19; MATT 18:18; JN 14:12; JN 20:23) 44. Beloning in overeenstemming met de werken (MATT 16:27; 1.KOR 3:11-15; 2.KOR 5:10) 45. Onbegrensde kracht (MATT 17:20; MATT 18:18; MK 9:23; MK 11:22-24; MK 16:15-20; LK 10:19; LK 17:6; LK 24:49; JN 14:12; HAND 1:8) 46. Christus ontvangen (MATT 18:5; LK 9:48) 47. Redding van de verlorenen (MATT 18:11; LK 5:32; JN 5:25; JN 10:9; OPEN 22:17) 48. Goddelijk aanwezigheid nu (MATT 18:20; MATT 20:23) en hierna (OPEN 7:15; OPEN 21:3-7) 49. Materiele zegeningen (MATT 19:29; MK 10:30; LK 18:30; MATT 21:21-22) 50. Eeuwig leven (MATT 19:29; MK 10:30; LK 18:29-30; JN 3:15-16,36; JN 4:14; JN 5:24; JN 6:27, merk op: JN 6:47,50,58; JN 8:51; JN 10:27-29; JN 20:31; ROM 2:7; ROM 6:22-23; TIT 1:2; 1.JN 2:25; 1.JN 5:11-12) 51. Verheffing door nederigheid (MATT 19:30; MATT 20:16; MATT 23:12; MK 10:31; LK 13:30; LK 14:11; LK 18:14; JAK 4:10; 1.PET 5:6) 52. Een losprijs (MATT 20:28; MK 10:45; 1.TIM 2:6) 53. Geen huwelijk tussen herrezen mensen (MATT 22:30; MK 12:25; LK 20:35) 54. Gods Woord is onveranderlijk (MATT 24:35; MK 13:31; LK 21:33; 1.PET 1:25) 55. Heerschappij voor heiligen (MATT 25:21,23; 1.KOR 6:2-3; 2.TIM 2:12; OPEN 5:10) 56. Verzoening (MATT 26:28; LK 22:19-20; JN 1:29; ROM 3:25; ROM 5:11; EFE 1:7) 57. Voedsel voor het volgende leven (MATT 26:29; MK 14:25; LK 22:16,18,30; OPEN 2:7,17; OPEN 7:11-17; OPEN 19:7-10) Beloften in Markus: 58. Oogsten wat gezaaid is (MK 4:24; LK 6:38; GAL 6:7-8) 59. Vervolging (MK 10:30) 60. Tekenen van het evangelie (MK 16:15-20) sa1020n Pagina 2

3 Beloften in Lukas: 61. Een eeuwig koninkrijk voor Christus en Zijn heiligen (LK 1:32-33; LK 12:32; OPEN 5:10; OPEN 11:15; OPEN 22:4-5) 62. Bevrijding van vijanden (LK 1:74) 63. Vrede (LK 1:79; JN 14:27; JN 16:33) 64. Vreugde (LK 2:10-11; 1.PET 4:13-14) 65. Universele redding (LK 3:6; HAND 10:35; HAND 13:26,47; HAND 15:17; HAND 28:28; ROM 1:16; ROM 10:9-13; GAL 3:22) 66. Nu is de aangename tijd (LK 4:18-19; 2.KOR 6:2) 67. Behoudenis (LK 9:56; LK 21:18) 68. Persoonlijke verantwoordelijkheid (LK 12:48) 69. Onsterfelijkheid van het lichaam (LK 20:36; ROM 2:7; 1.KOR 15:42-54; 2.KOR 5:1-8) 70. Wijsheid (LK 21:15; JAK 1:5) 71. Wegvoering van alle heiligen (LK 21:36; JN 14:1-3; JN 16:16; 1.KOR 15:23,51-58; EFE 5:27; FIL 3:21; KOL 3:4; 1.THESS 3:13; 1.THESS 4:13-17; 1.THESS 5:9-10,23; 2.THESS 2:7; JAK 5:7; 1.JN 3:2) Beloften in Johannes: 72. Vrij zijn van veroordeling (JN 3:16-18; ROM 8:1; HEB 9:13-15) 73. Een toestand van honger noch dorst (JN 4:14; JN 6:35) 74. De opstanding van alle volken (JN 5:28-29; JN 6:40,44,54; JN 14:19; HAND 24:15; 1.KOR 6:14; 1.KOR 15:20-58; 2.KOR 4:14; OPEN 20:11-15) 75. Verzekering (JN 6:37; FIL 1:6; 2.TIM 1:12; 2.TIM 2:11-13; HEB 6:1-20; 1.PET 1:5,9,13) 76. Een inwonende Christus (JN 6:56-57; JN 14:23; ROM 8:10; KOL 1:27) 77. Kennis (JN 7:17; JN 14:20,26; 1.KOR 1:30; 2.KOR 2:12; 2.KOR 12:8-11) 78. Licht van het leven (JN 8:12) 79. Vrijheid (JN 8:32,36) 80. Eer (JN 12:26; ROM 2:8-10) 81. Universele bejegening (JN 12:32) 82. Woningen (JN 14:1-3) 83. Grotere werken (JN 14:12) 84. Liefde van God (JN 14:21) 85. Manifestatie van God (JN 14:21) 86. Blijvende aanwezigheid (JN 14:23; JN 15:10; FIL 4:9) 87. Reiniging (JN 15:2) 88. Vruchtdragend (JN 15:5; 2.PET 1:8) 89. De Heilige Geest in een maat (JN 16:7-13; ROM 8:14-16) en in alle volheid (LK 11:13; LK 24:49; JN 7:37-39; JN 14:12-18,26; JN 15:26; HAND 1:8; HAND 2:16-21,38-39; HAND 5:32) 90. Leiding (JN 16:13-15) Beloften in Handelingen: 91. Rechtvaardiging (HAND 13:38-39; ROM 2:13; ROM 3:24-28; ROM 4:25; ROM 5:1-2; ROM 8:33; GAL 2:16; GAL 3:24) 92. Herstel van Israël (HAND 15:16-17; ROM 11:25-29; MATT 24:31; MK 13:27) 93. Nabijheid van God (HAND 17:27; EFE 2:13; JAK 4:8) 94. Stichting (HAND 20:32) 95. Een eeuwig erfdeel (HAND 26:18); 1.KOR 2:9; 1.PET 1:4; OPEN 21:7) 96. Bevrijding (HAND 26:18; ROM 8:21) Beloften in Romeinen: 97. Goedheid van God (ROM 2:4; ROM 11:22) 98. Gerechtigheid (ROM 2:6,12-16; ROM 8:33; 1.KOR 3:11-15; 1.KOR 4:5; 1.KOR 11:31) 99. Verbolgenheid en toorn (ROM 2:8-9) sa1020n Pagina 3

4 100. Glorie en eer (ROM 2:10; ROM 8:18) 101. Onpartijdigheid van God (ROM 2:11) 102. Rechtvaardigheid (ROM 3:22; ROM 4:5,16,24; ROM 5:19; 1.KOR 1:30) 103. Redding uit genade door geloof, niet uit werken (ROM 3:24-31; EFE 2:8-9; 2.THESS 2:13; TIT 2:11-12) 104. God voor alle mensen (ROM 3:29-30) 105. Behoudenis van toorn (ROM 5:9-10) 106. Overwinning (ROM 5:17; ROM 8:4,13; ROM 8:37; 2.KOR 2:14; 1.JN 5:4) 107. Overvloedige genade (ROM 5:20-21) 108. Nieuwheid van leven (ROM 6:5-8) 109. Een geestelijke gezindheid (ROM 8:6) 110. Herstel van de schepping (ROM 8:21; EFE 1:10,12; OPEN 21:3-7; OPEN 22:3) 111. Goddelijke hulp (ROM 8:26-27,31,34; ROM 14:4; 1.KOR 10:13) 112. Een kort werk van God (ROM 9:28) 113. Redding van heidenen (ROM 9:25-26; ROM 11:11-12; ROM 15:21) 114. Redding van Israël (ROM 9:27; ROM 11:23-36; HEB 8:10-12; HEB 10:17) 115. Vrijmoedigheid (niet beschaamd voor Christus, ROM 9:33; ROM 10:11; 1.PET 2:6) 116. Einde van de wet in Christus (ROM 10:4) 117. Het Woord dicht bij alle mensen (ROM 10:8) 118. De eenvoud van redding (ROM 10:9-10; 1.KOR 15:2; 1.JN 1:9; 2.THESS 2:13) 119. Geloof (ROM 10:17; 1.KOR 12:9) 120. Heiligheid (ROM 11:16; EFE 1:4; EFE 5:27; KOL 1:22; vergelijk HEB 12:14) 121. God is onveranderlijk (ROM 11:29) 122. De wraak van God (ROM 12:19) 123. Zegen of vloek (ROM 13:2-3) 124. Blijdschap, rechtvaardigheid en vrede in de Heilige Geest (ROM 14:17) 125. De komende Messias zal regeren (ROM 15:12) 126. De vernietiging van satan (ROM 16:20; vergelijk OPEN 12:7-12; OPEN 20:1-10) Beloften in 1. Korinthe: 127. Bevestiging (1.KOR 1:8) 128. God is getrouw (1.KOR 1:9; 1.KOR 10:13; 1.THESS 5:24; 2.THESS 3:3; HEB 10:23; HEB 13:5) 129. Christus is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1.KOR 1:30) 130. Onbegrensde zegeningen (1.KOR 3:21-23; EFE 1:3) 131. Rechterschap van heiligen (1.KOR 6:2-3) geestelijke gaven (1.KOR 12:8-11) 133. Doop in één lichaam (1.KOR 12:13) 134. Eeuwige liefde (1.KOR 13:8) 135. Volmaaktheid (1.KOR 13:10; 1.PET 5:10) 136. Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn (1.KOR 13:12; 1.KOR 15:35-54) 137. Neerleggen van rebellie op aarde (1.KOR 15:24-28; EFE 1:10; OPEN 21-22) 138. Vernietiging van de dood (1.KOR 15:26) Beloften in 2. Korinthe: 139. Alle beloften zijn waar (2.KOR 1:20) 140. Verwijdering van blindheid als het hart zich tot God keert (2.KOR 3:16) 141. Vrijheid (2.KOR 3:17; GAL 5:13) 142. Transformatie (2.KOR 3:18) 143. Voortdurende fysieke verval en geestelijke vernieuwing (2.KOR 4:16-17) 144. Nieuw scheppingswerk (2.KOR 5:17-18; EFE 4:24; HEB 8:10-12) 145. Goddelijk omgang (2.KOR 6:16; HEB 8:10; JAK 4:8; 1.JN 1:7; OPEN 3:20) 146. Goddelijke aanneming (2.KOR 6:17) 147. Goddelijk vaderschap (2.KOR 6:18; MATT 7:11; LK 11:13; HEB 12:5-10) 148. Rijkdom (2.KOR 8:9) 149. Overvloedig oogsten (2.KOR 9:6) sa1020n Pagina 4

5 150. Alle overvloedigheid (2.KOR 9:8) 151. Eeuwige gerechtigheid (2.KOR 9:9) 152. Toenemende gerechtigheid (2.KOR 9:10) 153. Verrijking in alle dingen (2.KOR 9:11) 154. Geestelijke wapens (2.KOR 10:4-5; EFE 6:10-18) 155. Perfecte kracht (2.KOR 12:9) 156. Leven door de kracht van God (2.KOR 13:4) Beloften in Galaten: 157. Bevrijding van deze tegenwoordige boze wereld (GAL 1:4) 158. De zegening van Abraham (GAL 3:14) 159. Erfgenaamschap (GAL 3:29; ROM 8:17; TIT 3:7) 160. Aanneming tot zonen (GAL 4:5-7,31; EFE 1:5) 161. Eeuwige dood voor zonde (GAL 5:21) Beloften in Éfeze: 162. Verlossing (EFE 1:7,14; KOL 1:14; TIT 2:14; HEB 2:9-15; HEB 9:11-15) 163. Herstel van alle dingen (EFE 1:10; HAND 3:21; 1.KOR 15:24-28; OPEN 21) 164. Vrijmoedheid en toegang tot God (EFE 2:18; EFE 3:12; HEB 4:14-16; HEB 10:19-23) 165. Hemelse burgerschap (EFE 2:19; FIL 3:20) 166. De oneindige kracht van God (EFE 3:20) 167. Verzegeling (EFE 4:30; EFE 1:13; JN 6:27; ROM 4:11; 2.KOR 1:22) 168. Heiliging (EFE 5:26; HEB 10:10) 169. Lang leven (EFE 6:3) Beloften in Filippensen en Timótheüs: 170. Vrede zal je bewaren (FIL 4:7) 171. In behoeften voorzien (FIL 4:19) 172. God wil dat alle mensen gered worden (1.TIM 2:4; 2.PET 3:9; OPEN 22:17) 173. Profijt in goddelijkheid (1.TIM 4:8) 174. Kracht, liefde en gezond verstand (2.TIM 1:7) 175. Eer en nuttigheid (2.TIM 2:21) 176. Kroon van rechtvaardigheid (2.TIM 4:8) Beloften in Hebreeën: 177. Engelen die dienen (HEB 1:14) 178. Hulp tijdens verzoeking (HEB 2:18) 179. Christus deelachtig worden (HEB 3:14) 180. Een hogepriester (HEB 4:14-16; HEB 6:20) 181. Volmaakte redding (HEB 7:25) 182. Een beter verbond (HEB 8:8-12; HEB 10:16-17) 183. Een nieuw verbond (HEB 8:8-12; HEB 10:16-17) 184. Persoonlijke vertegenwoordiging (HEB 9:24) 185. Eeuwige substantie (HEB 10:34) 186. Heilige stad (HEB 11:10-16; HEB 13:14) 187. Iets beters (HEB 11:40) 188. Discipel (HEB 12:6,11; OPEN 3:19) 189. Jezus blijft dezelfde (HEB 13:8) Beloften in Jakobus: 190. God blijft dezelfde (JAK 1:17) 191. Overvloedige antwoorden op gebed (JAK 1:5-6; HEB 11:6; MATT 21:21-22) 192. Kroon des levens (JAK 1:12; OPEN 2:10) sa1020n Pagina 5

6 193. Genade (JAK 4:6; 1.PET 1:13; 1.PET 5:5) 194. Satan vliedt als we hem weerstaan (JAK 4:7; 1.PET 5:8-9) 195. God heeft medelijden met lijders (JAK 5:11) Beloften in 1. Petrus en 2. Petrus: 196. Wedergeboorte (1.PET 1:23; 1.JN 5:1) 197. Kroon van glorie (1.PET 5:4) 198. Alle dingen (2.PET 1:3) 199. Grote beloften (2.PET 1:4) 200. De goddelijke natuur (2.PET 1:4) 201. Ontsnapping aan de verdorvenheid van de wereld (2.PET 1:4) 202. Veiligheid (2.PET 1:10) 203. Overvloedige toegang tot het koninkrijk van God (2.PET 1:11) 204. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2.PET 3:13; OPEN 21-22) Beloften in 1. Johannes en 2. Johannes: 205. Reiniging van zonde (1.JN 1:7,9) 206. Een verdediger met God (1.JN 2:1-2) 207. Vrijmoedigheid bij het oordeel (1.JN 4:17) 208. Getuige van zoonschap (1.JN 5:10-11) 209. Vernieuwd leven (1.JN 5:16; JAK 5:19-20; GAL 4:19; GAL 6:1) 210. Eeuwige waarheid (2.JN 1:2) 211. Beide God en Christus (2.JN 1:9) Beloften in de Openbaring: 212. Zegeningen door lezen (OPEN 1:3) 213. De boom des levens )(OPEN 2:7; OPEN 22:2) 214. Ontsnapping aan de hel (OPEN 2:11) 215. Een wit steen (OPEN 2:17) 216. Een nieuwe naam (OPEN 2:17) 217. Macht om naties te regeren (OPEN 2:26-27; OPEN 3:21; OPEN 5:9-10; OPEN 22:4-5) 218. De morgenster (OPEN 2:28) 219. Witte klederen (OPEN 3:4-5; OPEN 7:9; OPEN 19:8) 220. Namen behouden in het Boek van het Leven )(OPEN 3:5; vergelijk EX 32:32; PSA 69:25-28) 221. Een plaats in Gods tempel (OPEN 3:12) 223. De naam van God (OPEN 3:12) 224. De naam van de Stad van God (OPEN 3:12) 225. Christus' nieuwe naam (OPEN 3:12) 226. De afdaling van de Heilige Stad naar de aarde (OPEN 3:12; OPEN 21:2,9-10) 227. Eeuwige bevoorrading (OPEN 7:16) 228. Geen hitte meer(open 7:16) 229. Goddelijke herder (OPEN 7:17) 230. Geen tranen meer (OPEN 7:17; OPEN 21:4) 231. Overwinning over alle aardse koninkrijken (OPEN 11:15; OPEN 19:11-21; OPEN 20:1-10) 232. Rust van harde arbeid (OPEN 14:13) 233. De werken zullen openbaar worden (OPEN 14:13) 234. Koningschap en priesterschap (OPEN 20:4-6; OPEN 1:5-6; OPEN 5:10; OPEN 22:4-5) 235. De tabernakel van God bij de mensen (OPEN 21:3) 236. Geen dood meer (OPEN 21:4) 237. Geen verdriet meer (OPEN 21:4) 238. Geen pijn meer (OPEN 21:4) 239. Alle dingen nieuw (OPEN 21:5) 240. Water des levens (OPEN 21:6; OPEN 22:17) 241. Eeuwige naties worden gered en vermenigvuldigen zich voor altijd (OPEN 21:24-27; OPEN 11:15; OPEN 22:4-5) sa1020n Pagina 6

7 242. Eeuwige genezing (OPEN 22:2) 243. Geen vervloekingen meer (OPEN 22:3) 244. Het recht op de boom des levens (OPEN 22:14) 245. Het en recht de Heilige Stad binnen te gaan (OPEN 22:14; vergelijk OPEN 21:8; OPEN 22:15) 246. Plagen van Openbaring over opstandingen (OPEN 22:18-19) 247. De namen van opstandelingen uitgewist van het Boek des Levens (OPEN 22:19; vergelijk OPEN 3:5; EX 32:32; PSA 69:25-29) 248. Opstandelingen verliezen hun recht op de Heilige Stad (OPEN 22:19) 249. Opstandelingen worden de zegeningen van de Openbaring ontzegd (OPEN 22:19) 250. Spoedige terugkomst van Jezus Christus om de bovengenoemde beloften te vervullen (OPEN 22:7,12,20; vergelijk OPEN 3:11) Bron: Dake s Study Notes door Finis Jennings Dake ****************************** CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR N.S.W. 2450, AUSTRALIA sa1020n Pagina 7

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

[audio mp3="http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3"][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan.

[audio mp3=http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan. Geloof en daden Author : Joop-Bakker [audio mp3="http://preken.ccg.nu/mp3/140112.mp3"][/audio] Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan. Een maand geleden sprak ik over

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische.

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische. 11. De orde des heils Een belangrijk punt in de calvinistische theologie is de orde des heils. Het is een term die vooral binnen het calvinisme bekend is. Er wordt mee bedoeld dat je in het behouden worden

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - vragen

De Vliegende Start Toets 1 - vragen Toets 1 - vragen Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking tot dieren en wat stelt hem in staat

Nadere informatie

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14 H. Geest Sint Niklaas 05/10/14 Thalys Thalys techniek 383 ton 200m lang 320km/u 25 KV 8800 KW 120 Eerste klasse, 257 tweede klasse Brussel - Marseille: 4u30 De H. Geest als merkteken Joël 3,1 Daarna zal

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Vragen over het Koninkrijk van God

Vragen over het Koninkrijk van God Hugo Bouter Vragen over het Koninkrijk van God Matteüs 13 e.a.p. Inleidende vragen Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan bewust dat er verschillende

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC

Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015. We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Bezinningsbijeenkomst H.A.: 15 sept. 2015 We zingen: Ps. 63 : 1 en Ps. 63 : 2 en 3 We lezen: Jes. 55:1 6 en vr. en antw. 79 HC Beste mensen, hier en thuis: Vanavond gaan we met elkaar nadenken over wat

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

C. van der Leest, Biddend en mediterend Christus de eer geven die Hem toekomt

C. van der Leest, Biddend en mediterend Christus de eer geven die Hem toekomt - Christus de eer geven, p.1 - C. van der Leest, Biddend en mediterend Christus de eer geven die Hem toekomt Een christen erkent Christus als Gods eigen mensgeworden Zoon en tegelijk als onze Heer en oudste

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

Les 12. De tegenstelling tussen zaligheid en loon.

Les 12. De tegenstelling tussen zaligheid en loon. Les 12. De tegenstelling tussen zaligheid en loon. In het Nieuwe Testament vinden wij een leer over de zaligheid voor de in zonde verloren mensen en een leer over loon voor hen die trouw zijn in dienst

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE. De brief van Paulus aan de ROMEINEN. Leren wandelen in de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

BIJBELSTUDIE. De brief van Paulus aan de ROMEINEN. Leren wandelen in de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus BIJBELSTUDIE De brief van Paulus aan de ROMEINEN Leren wandelen in de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

BASIS VAN HET GELOOF LES 2

BASIS VAN HET GELOOF LES 2 BASIS VAN HET GELOOF LES 2 In Les 1 vonden we: 1. Dat de zonde in de wereld kwam, en dat God heeft gezegd: Allen hebben gezondigd. 2. Dat het loon van de zonde de dood is. 3. Dat de gave van God het eeuwige

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat neervallen Gen 22:5, Ex 34:14, Joz 5:14, Ps 95:6 http://concordances.org/hebrew/strongs_7812.htm

Nadere informatie

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden 1 Johannes 4 vers 10 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers Bijbelstudie Christologie: Wie is Jezus?, 1 Wie is Jezus? Zijn komst werd aangekondigd door de profeten Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers De Vroege Kerkvaders schreven een samenvatting

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 2

Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 2 uw goedheid en barmhartigheid erkennen en verkondigen. Laat hem gehoorzaam onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus volgen. Dan zal hij dapper strijden tegen de zonde, de duivel en heel

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 5. Les 5 JEZUS AANNEMEN ALS MIJN LEVEN

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 5. Les 5 JEZUS AANNEMEN ALS MIJN LEVEN CHECKLIJST VOOR LES 5 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Lukas 6:46 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Joh. 15 t/m 21, gebruik maken van Mijn

Nadere informatie

God houdt van kleuren

God houdt van kleuren God houdt van kleuren Betekenis van kleuren Aan kleuren kan een betekenis verbonden worden. In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de betekenissen van verschillende kleuren. Hierbij kan je in gedachten

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT

DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT Het Evangelie naar Markus: Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God De Dienstknecht: Lijden tegemoet: op weg naar Jerusalem Markus 8:27-10:52 ZBSH 20 Februari 2016

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

Gods zeven punten programma voor gedragstransformatie

Gods zeven punten programma voor gedragstransformatie Heiliging Hij die het evangelie van God geloofd is alleen gerechtvaardigd op grond van geloof. Rechtvaardig verklaard (niet veroordeeld) door geloof in het verzoenend bloed van Christus betekent behoudenis

Nadere informatie

Altijd Alleen Jezus IK WIL JEZUS VOLGEN Pagina 1 van 5

Altijd Alleen Jezus IK WIL JEZUS VOLGEN Pagina 1 van 5 Studie avond 6: Jezus was een wegbereider. Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Definitie van geloof: loyaal zijn aan

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal).

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). Voorbereiding: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, vergeef ons al wat

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 18 september 2016 in de Poort om 09.45

Opwekkingsdienst 18 september 2016 in de Poort om 09.45 Samenzang voor de dienst: 699 Mannen: Heer van de eeuwigheid laat ons Uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in Uw wijsheid en macht, vol van Uw glorie en kracht. Hoor naar de roep

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid.

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid. Vertaling voorzijde: Wat een kostbare juweel is de Zoon voor de Vader. Geven werd precies de basis voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wanneer u de geboorte van Jezus viert met Kerstmis, viert

Nadere informatie

HSV. Een nieuw begin. Lessen in de fundamenten van het christelijk geloof. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

HSV. Een nieuw begin. Lessen in de fundamenten van het christelijk geloof. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus HSV Een nieuw begin Lessen in de fundamenten van het christelijk geloof Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 AP Voorthuizen Tel.

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie