ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg NA Rilland Goedkeuring directie

2 Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging van het bouwwerk ) 4. Gebouw, installatie - en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure intern en extern 6. Stroomkringschema alarmering 7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 8. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 9. Taken hoofd bedrijfshulpverlening ( manager en of filiaalhouder ) 10. Taken bedrijfshulpverlener 11. Taken directie 12. Tekeningen 13. Logboek ontruimingsplan 14. Belangrijke telefoonnummers

3 2. Inleiding In dit gebouw zijn er voorzieningen getroffen ter bestrijding en ter beperking van uitbreiding van brand, brandwerende/ rook werende scheidingen en blusmiddelen. Bovendien zijn eisen gesteld aan de gangen en trappen waarlangs men het gebouw kan ontvluchten. Om de ontvluchting van het gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk een ontruimingsplan op te stellen. Deze situatie kan zich voordoen bij: Brand Wateroverlast Stormschade Bommelding Gaslekkage Of in andere voorkomende gevallen. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle personeelsleden/ medewerkers bekend moet zijn. Na een melding van een calamiteit, ontstaat altijd een schrik reactie. Het is van groot belang dat een ontruiming direct start. Alle gebruikers van het pand ( buitenlandse werknemers ) dienen bij het betrekken van het pand een duidelijke instructie te krijgen in hun eigen taal. Er zullen hoofdzakelijk Europese gebruikers van het pand worden gehuisvest. De BHV organisatie dient er zorg voor te dragen dat alle bezoekers/gebruikers van het pand naar de verzamelplaats te worden begeleid. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Met een goed getraind team en duidelijke instructies zal een verlies van kostbare tijd tot een minimum beperkt worden. Het verdiend aanbeveling dit in het eerste jaar minmaal 2x uit te voeren. Het ontruimingsplan zal mede bijdragen om in geval van een calamiteit zo snel mogelijk op de ontstane situatie in te spelen. Toelichting a) Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de brandveiligheidsinstructies en van dit ontruimingsplan. b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverlening team moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle aanwezigen moeten de opdrachten en aanwijzingen van de hulpverlener(s) opvolgen. d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld.

4 e) De directie is verantwoordelijk voor de bedrijf hulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15. De directie. datum

5 3. Situatie tekening

6 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het gebouw: De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg NA Rilland Dit gebouw bestaat uit drie bouwlagen een zolder en een tweetal kelders. Begane Grond: Op gedeeld in vijf verschillende gebruikers delen, te weten: - Het administratieve deel, hier worden in principe alleen in de dag situatie administratieve werkzaamheden verricht. - Het logies deel, dit is het deel waar ook geslapen wordt en waar in principe 24 uur per dag personen aanwezig kunnen zijn. Het betreft in hier totaal ongeveer een 25 aantal kamers Dit deel van het pand is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen Dit deel wordt namelijk afgeschermd door een toegangscontrole ( elektrische vergrendeling door sloten en of tourniquet ). Alleen personeel en gebruikers die werkzaam zijn voor De Jager Detachering kunnen in dit deel aanwezig zijn. - Algemene ruimten, het pand is voorzien van een aantal algemene ruimten zoals technische ruimten voorraadkasten en dergelijke. - Het keukendeel, dit deel van het pand is hoofdzakelijk alleen overdag en in de avond in gebruik. - Bijeenkomst deel, dit is de oude kapel en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het nuttigen van maaltijden en bijeenkomsten, en zal hoofdzakelijk ook alleen overdag en in de avonduren worden gebruikt. 1 e Verdieping: De gehele 1 e verdieping heeft voornamelijk logiesfunctie Het betreft hier in totaal ongeveer een 43 aantal kamers 2 e Verdieping: De gehele 1 e verdieping heeft voornamelijk logiesfunctie Het betreft hier in totaal ongeveer een 30 aantal kamers

7 Zolder Op de zolder die bereikbaar is via de tweede verdieping en er zullen in principe geen personen aanwezig zijn. Wel is op deze zolder de oude liftmachinekamer gesitueerd. Kelder Er zijn in het pand twee kelders. 1 kelder bij de administratie de zogenaamde stookkelder waar de verwarmingsketel staat opgesteld. En de andere kelder is onder de keuken. Deze wordt gebruikt voor opslag. In beide kelders zijn in principe geen personen werkzaam. De afsluiter van de hoofdwaterleiding bevindt zich in de kelder onder het keukendeel. De gasmeter bevindt zich in de ruimte buiten nabij het administratieve deel. (toegang via buiten). De hoofdmeterkast van de elektriciteit bevindt zich in de meterkastruimte nabij de administratie op de BG. Op diverse plaatsen in het pand zijn onderverdelingen aangebracht. Het maximaal aantal aanwezige personen zal doorgaans in de nacht aanwezig zijn. Er zullen zich naar alle waarschijnlijkheid geen kinderen en of verminderd zelfredzame personen in het gebouw bevinden.

8 Technische voorzieningen Uitgangen en vluchtwegen De uitgangen, nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen op de ontruimingsplattegronden (zie plattegrond voor de plaatsen, zie par. 12) zijn in aangegeven met behulp van de onderstaande symbolen. Houd de nooduitgangen en vluchtwegen ten allen tijde vrij en begaanbaar! Technische voorzieningen vervolg - brandmeld- ontruimingsalarminstallatie Er is in het gebouw een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie geïnstalleerd, deze zal in het geval van een brand een automatische doormelding laten plaats vinden. Dus bel zelf 112 Indien er een brand ontdekt wordt of een andere calamiteit en dit is nog niet gedetecteerd door de brandmeld-installatie dan dient men de installatie te activeren door het glaasje van de rode handbrandmelders in te slaan. Voorbeeld handbrandmelder: Het herstellen van de handbrandmelder: Kastje openen( rode sleutel in magazijn) Kapotte glaasje verwijderen Nieuw glaasje plaatsen (in kastje bij brandmeldcentrale) Kastje sluiten Brandmeldcentrale resetten Logboek brandmeldcentrale invullen

9 Technische voorzieningen - vervolg - Automatische melders: Op de brandmeldcentrale zijn voor het detecteren van brand automatische melders aangesloten ook wel rookmelders genoemd. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen zoals optische en thermische melders. Een optische rookmelder reageert uiteraard op rook, maar ook op bijvoorbeeld waterdamp of stof ( houd daar rekening mee). Een thermische melder reageert zoals de naam al zegt op warmte, boven een bepaalde temperatuur ( bijvoorbeeld 57 graden ) zal deze melder in alarm komen. Op ieder automatische melder zit een indicator die gaat branden als de melder is geactiveerd. De automatische melders hebben tot doel om bij een brand vroegtijdig het ontruimingsalarm te activeren zodat het ontvluchten nog mogelijk is. Automatische melder Technische voorzieningen - vervolg - Blusmiddelen: Het gebouw is voorzien van brandblussers (zie plattegrond voor de plaatsen, zie par. 12) De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen. Zo kunnen vaste stoffen over het algemeen het beste geblust worden met water of poeder, vloeistoffen het beste met een poeder of CO 2 en computerapparatuur alléén met CO 2. De blustoestellen zijn ervoor gemaakt om door de leek te worden bediend. Overtuig u daarom van de werking van de apparaten die in de werkomgeving zijn geplaatst. Op elk blustoestel of blusdeken is een duidelijke gebruiksaanwijzing aangegeven. * Als u dit nog moet lezen als er brand is uitgebroken, kunt u te laat zijn.

10 De werking van de brandblussers: Schuimblusser Deze zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade die ontstaat bij gebruik nihil. Het water/schuim mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Schuimblussers zijn geschikt voor brandklasse: A - B A Vaste stoffen B Vloeibare stoffen : hout / papier : benzine / olie Gebruik: Lees de op het apparaat aangebrachte gebruiksaanwijzing; Til het toestel uit de houder en benader de brand; Breng het toestel onder druk (zie gebruiksaanwijzing); Richt de straalpijp en blus door de brand met een schuimlaag te bedekken. Na gebruik het toestel laten hervullen! Technische voorzieningen - vervolg Kooldioxideblussers (CO 2 ) LET OP HOGE DRUK dus niet op frietpan De blusstof KOOLDIOXIDE, ook wel koolzuursneeuw genoemd is een blusstof die onder hoge druk 65 bar wordt uitgedreven. De zeer fijn verdeelde wolk kooldioxide tast geen instrumenten aan. Kooldioxide als blusstof is zeer effectief voor elektrische apparaten en brandbare stoffen. De uittredende bluswolk kooldioxide heeft een temperatuur van 79 o C. Deze blusstof dient dan ook niet te worden gebruikt voor in brand staande personen, omdat dit zeer ernstige blaren kan veroorzaken als gevolg van grote afkoeling. Bij gebruik van kooldioxide in een besloten ruimte dient men de ruimte na het gebruik van de blusstof direct te verlaten vanwege verstikkingsgevaar.

11 Kooldioxideblussers zijn geschikt voor brandklasse: B - C B Vloeibare stoffen C Gassen : benzine / olie : butaan / propaan Gebruik: Lees de op het apparaat aangebrachte gebruiksaanwijzing; Til het toestel uit de houder en benader de brand; Verwijder de borgpen (zie gebruiksaanwijzing); Richt de expansiekoker op de brandhaard; Knijpafsluiter blijvend inknijpen. Na gebruik het toestel laten hervullen! Blusdekens Een blusdeken kan worden gebruikt voor het blussen van een in brand geraakt persoon of voorwerp. Tevens kan een blusdeken dienen als hitteschild bij het benaderen van de brandhaard. Gebruik: Trek de sluiting aan de onder- en voorzijde van het foedraal open; Neem in elke hand één van de aan de deken bevestigde banden; Spreidt de deken en omwikkel in brand geraakt persoon of voorwerp tot de vlammen zijn gedoofd; Na gebruik de deken laten controleren en invouwen!

12 Groene Handmelder BIJ NOOD DEUR OPENEN Een groene handmelder BIJ NOOD DEUR OPENEN word gebruikt in geval van nood bij elektrisch bedienbare deuren.(bv elektrisch slot) Wanneer een elektrisch bedienbare deur niet meer te openen is op de normale manier, kan men het glaasje van de groene handmelder in slaan en komt de elektrisch bedienbare deur vrij. Het herstellen van de groene handbrandmelder( als gele rand zichtbaar is ) Sleutel aan onderzijde in handmelder steken; Onderste deel van de handmelder voorzichtig naar onder toe trekken; Weer terug naar boven duwen; Sleutel er uit halen. Beheer Het dagelijks beheer van de diverse installaties valt onder de hoede van de directie. Het ontruimingsplan ligt bij de ontruimingsalarmcentrale in de kast naast de brandmeldcentrale

13 5. Alarmeringsprocedure intern en extern Ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld brandpreventie voorzieningen zal het van levensbelang kunnen zijn dat de in het gebouw aanwezig zijnde personen op de snelst mogelijke wijze het gebouw verlaten. In deze situatie zal dan snel gehandeld dienen te worden. Alarmeringen Interne alarmering Het is een object met redelijke omvang en is niet goed overzichtelijk dus zal een interne alarmering hoofdzakelijk vaak telefonisch gaan. De receptie heeft dan de taak de HBHV te waarschuwen. De hoofd BHV zal indien noodzakelijk het ontruimingsalarmsignaal activeren door Er zal in de algemene instructie voor de voornamelijk Europese gebruikers moeten worden aangegeven hoe de meldingen worden door gegeven. Bijvoorbeeld bij brand FIRE en bij een ongeval EMERGENGY En de verdieping bij voor beeld FIRST STOCK. Hoe dit verder wordt ingevuld wordt niet verder in dit ontruimingsplan omschreven Het ontruiming signaal wordt handmatig in werking gesteld als: - een glaasje wordt ingeslagen van een handbrandmelder (de rode kastjes nabij de brandslanghaspels). - De ontruimingsknop ( alarmgevers aan/uit )op de brandmeldcentrale wordt geactiveerd Het ontruiming signaal wordt automatisch in werking gesteld als: - een automatische melder (thermisch of optisch) door warmte of rook wordt geactiveerd. Externe alarmering Er zal bij een automatische brandmelding doormelding plaats vinden naar de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Bij weigering van de brandmeldinstallatie of een andere calamiteit zal handmatig de hulpdiensten moeten worden gealarmeerd (112). Geef indien u het alarmnummer belt altijd de volgende gegevens door: - uw naam (naam van de melder); Name - naam en adres van het gebouw; Hoofdweg 60 - welke plaats en gemeente 4411 NA Rilland, Gemeente Reimerswaal - aard van het incident en eventuele bijzonderheden.

14 Bij overheidsalarm ( sirene gaat ) Bij een overheidsalarm wordt er niet ontruimd maar behoren ramen en deuren te worden gesloten en de radio aangezet op een lokale zender ( omroep Zeeland ). De bedrijfs hulpverlenigingsploeg coördineert de benodigde acties binnen de organisatie en voorkomt de ongewenste uittocht van mensen uit het gebouw. Hiervoor zal ook een standaard tekst moeten komen die een ieder in het pand begrijpt Bijvoorbeeld PLEASE STAY INSIDE

15 6. Stroomkringschema s Het volgende stroomkringschema geeft het verloop aan bij een telefonische of mondelinge brandmelding.

16 6.1 Het volgende stroomkringschema geeft het verloop aan bij een automatische brandmelding. En automatische brandmelding is een melding waarbij een rookmelder of thermische melder van de brandmeldcentrale automatisch wordt geactiveerd door een verschijnsel van brand of een op brand lijkend verschijnsel.

17 7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie De bedrijfshulpverlening wordt gewaarschuwd, het zij direct mondeling of via de telefooninstallatie. In geval van een automatische brandmelding zal de de BHV ploeg worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Het hoofd van de bedrijfshulpverlening besluit of er al dan niet daadwerkelijk moet worden ontruimd. Ontruiming is enkel mogelijk voor het hele gebouw, een zogenaamd totaal alarm. Indien de ontruimingsalarminstallatie word geactiveerd zal een luidalarm klinken in het gehele pand. Dit zogenaamde slowwhoop signaal zal alle personen in het pand waarschuwen dat ze het pand moeten verlaten. De ontruiming zal worden begeleid door de bedrijfshulpverlening en worden uitgevoerd door bedrijfshulpverlening en het personeel. Bij ontruiming anders dan brand wordt de opdracht gegeven door het Hoofd bedrijfshulpverlening of het bevoegde gezag. Verzamelplaats bij ontruiming is de het parkeerterrein aan de voorzijde van het pand Bij een ongunstige wind kan HBHV beslissen om naar een nadere verzamelplaats uit te wijken. Receptie/ Administratie/ Hoofd BHV : Chiel de Jager Nachtopvang / evacuatie

18 8a. Algemene Instructie bij ongeval, brand en ontruiming ( bezoekers/ gebruikers ) Ongeval Melden aan personeel ( EMERGENGY Brand Melden aan personeel ( FIRE Ontruiming Verlaat onmiddellijk het gebouw via de aangegeven Wees behulpzaam voor andere Ga naar de verzamelplaats op aanwijzen van de Verzamelplaats Blijf op de verzamelplaats en wacht op eventuele instructies en verlaat de verzamelplaats pas na goedkeuring van de BHV organisatie of het bevoegde gezag.

19 8b. Instructie algemeen gebruiker Zorg ervoor dat u ten tijde van een brand of andere calamiteit terzake kunt handelen. Deze handelingen kunnen zijn indien u een brand ontdekt: Geef direct de melding door aan de administratie/ HBHV Blijf kalm. Zorg voor uw eigen veiligheid Breng eventueel direct in gevaar zijn de personen in veiligheid; Ken de vluchtwegen. Raadpleeg hiervoor de plattegronden. Volg de instructies van de BHV r en of de bevelvoerder van de brandweer op. Ga naar de verzamelplaats in opdracht van de HBHV. Taken gebruiker: Het HBHV is verantwoordelijk voor het verdelen van de taken bij ontruiming. HBHV zal bij ontruiming de opdracht geven aan de BHV ploeg om alles te ontruimen. Indien noodzakelijk zal ook instructies worden gegeven aan het overige personeel/gebruikers. Het personeel/ gebruikers dient alle instructies op te volgen van HBHV en de BHV ploeg. Stel het of de aan u toegewezen personen gerust en neem hun in geval van een ontruiming mee naar de verzamelplaats. (laat spullen achter zoals jassen ed). Denk altijd aan: Breng de u toegewezen personen naar de verzamelplaats via de dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang. Niet rennen! In geval van dikke rook: over de vloer kruipen met het hoofd zo laag mogelijk. Het personeel/ gebruiker kan instructie krijgen om de volgende taken uit te voeren: Sluit alle ramen en deuren; Zet alle elektrische apparatuur uit; Begeleid aanwezigen naar de verzamelplaats Houd de aanwezigen op de verzamelplaats bij elkaar en controleer of iedereen aanwezig is; Geef terugkoppeling naar de BHV ploeg / HBHV.

20 9. Taken Hoofd BHV Taak bij een telefonische of mondelinge brandmelding. De melding zal worden doorgeven naar de beheerder door personeel of bezoekers. De beheerder zal het HBHV op de hoogte stellen en de inkomende telefoonlijnen blokkeren. HBHV zal naar de plaats van de melding gaan samen met de BHV ploeg beslissen of er ontruimd dient te worden ja of nee. Indien niet ontruimd hoeft te worden zal de HBHV de melding zelf afhandelen. Indien wel ontruimd moet worden zal de HBHV naar de brandmeldcentrale gaan en vanaf daar de resultaten ontvangen van het ontruimen van de BHV ploeg. De HBHV zal eventueel de brandweer opvangen en in het kort de situatie schetsen en de ontruiming overgeven aan de brandweer. Na overgave van taken aan brandweer gaat de HBHV naar de verzamelplaats Taak bij een automatische brandmelding. Na een automatische brandmelding begeeft de HBHV en de BHV ploeg zich naar de brandmeldcentrale. De BHV ploeg gaat naar de plaats van de melding en de HBHV gaat naar de brandmeldcentrale. De BHV ploeg geeft een terug koppeling naar de HBHV met wat er exact aan de hand is. Als de brandweer moet worden gebeld wordt dit door de HBHV gedaan. Indien het wel een melding is met een echt brandmelding is zal de HBHV de BHV Ploeg aansturen om het pand het te ontruimen. De BHV ploeg geeft het resultaat hiervan door aan de HBHV. Bij het eventueel arriveren van de brandweer ter plaatse zal de HBHV de brandweer opvangen en de actuele situatie aan de brandweer doorgeven.

21 10. Taken BHV- er Bij een calamiteit 1. Verbreek direct uw eventuele telefoongesprek met de mededeling dat u terugbelt. 2. Blijf kalm. Zorg voor uw eigen veiligheid 3. Ga direct ( of via de brandmeldcentrale ) na de melding naar de plaats van de calamiteit. 4. Controleer de ernst van de situatie. 5. Laat eventuele hulpverleners komen of niet komen. 6. Coördineert of voert uit: Verlenen van eerste hulp aan slachtoffers Bestrijden van de calamiteit Afsluiten leidingen en/ of elektrische spanning Vrijhouden / vrijmaken van terrein voor externe hulpverleners Opvang en inlichten externe hulpverlening Beantwoorden telefoon 7. Meldt de calamiteit bij de verantwoordelijke dienst en geef de volgende gegevens door: Naam Waar is het ongeval gebeurd Aard van het ongeval Tijdstip Wat is de calamiteit Zijn er slachtoffers 8. Geef eventueel het signaal tot ontruiming ( zie Intern alarm blad 4 )

22 Taken BHV-er Bij een brand/ ontruiming - Ga direct naar de brandmeldcentrale - Blijf kalm. Zorg voor uw eigen veiligheid - Voorkom paniek. Blijf kalm. Denk om uw eigen veiligheid. - Volg de instructies van de HBHV op. - Laat aanwezigen naar de verzamelplaats gaan.( ontruimen pand ). - Afleggen van de vluchtroute voor het opsporen van eventueel achter gebleven personen. - Geef terugkoppeling aan de HBHV en volg vervolg instructies op zoals bijvoorbeeld het afsluiten van leidingen en elektrische spanning of het tegenhouden van mensen die het pand willen betreden. - Sluit alle deuren en ramen (niet op slot). - Zorg ervoor dat alle aanwezigen het pand verlaten hebben en verlaat zelf het pand na toestemming van de HBHV of bevelvoerder van de brandweer. - Ga naar de verzamelplaats en kijk of iedereen nog aanwezig is en stel iedereen op hun gemak. - Geeft de BHV taken over aan de gearriveerde brandweer en volg hun instructies op

23 11.Taken directie/ plaatsvervanger De directie/ plaatsvervanger: - heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale ontruiming; - draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie; - informeert de nieuwsmedia ( in overleg met brandweer ). Tevens is de directie verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel

24 12. Tekeningen

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 13 Voorbeelden van de gebruikte symbolen.

39 14 Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden

40 15. Belangrijke telefoonnummers Receptie/ Administratie/ Hoofd BHV : Chiel de Jager Politie, brandweer en ambulance 112 Politie (wel hulp geen spoed) Huisartsen post tussen (16:30 en 8:30 uur) Regionale alarm centrale brandweer Trauma Call Nachtopvang/ evacuatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost

ONTRUIMINGSPLAN. Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein AP Amsterdam Zuidoost ONTRUIMINGSPLAN Buurthuizen Zuidoost Kwakoe Frissenstein 78 1102 AP Amsterdam Zuidoost 2017 Ontruimingsplan Buurthuizen Zuidoost, locatie Kwakoe doc.ontr. versie juni 2017 1 INHOUD 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie