Gearchiveerd op 01/09/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearchiveerd op 01/09/2014"

Transcriptie

1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres : DPA 250 Zuivering van tweekleppige weekdieren [250] v C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing. Voorschriften H H : hoofdstuk B : bijlage A : artikel.. Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen. De bedrijifsruimten voor levensmiddelen zijn voldoende groot. Europese verordening : 852/2004 B2HP2 (*) 2. De 'flow' voorkomt verontreiniging tussen en tijdens de diverse verrichtingen Europese verordening : 852/2004 B2H2P (*). Er zijn adequate kleedruimten aanwezig Europese verordening : 852/2004 B2HP9 (*) 4. Er is een voldoende aantal toiletten met waterspoeling beschikbaar die aangesloten zijn op een adequaat afvoersysteem. De toiletruimten komen niet rechtstreeks uit in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd. Europese verordening : 852/2004 B2HP (2*) : paragraaf L : Lid P : punt C NC Punten NA Gearchiveerd op 0/09/ In alle toiletten die door het personeel worden gebruikt, moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar een bericht worden aangebracht dat na toiletbezoek de handen moeten worden gewassen. Koninklijk besluit : 22/2/2005 BH5 (*) 6. Er zijn in de nabijheid van de toiletten geschikte wasbakken die zijn uitgerust met kranen die zo zijn ontworpen dat de verspreiding van verontreiniging wordt voorkomen. Koninklijk besluit : 22/2/2005 BHP2 (4*)

2 7. Er zijn middelen aanwezig voor het reinigen en hygiënisch drogen van de handen. Europese verordening : 852/2004 B2HP4 (5*) 8. De sanitaire installaties zijn voorzien van ventilatie. Europese verordening : 852/2004 B2HP6 (*) 9. De wasbakken om de handen te wassen zijn goed geplaatst. Europese verordening : 852/2004 B2HP4 (5*) 0. De wasbakken om de handen te wassen zijn voorzien van warm en koud stromend water. Europese verordening : 852/2004 B2HP4 (5*). Er zijn middelen aanwezig voor het reinigen en hygiënisch drogen van de handen. Europese verordening : 852/2004 B2HP4 (5*) 2. De voorzieningen voor het wassen van levensmiddelen zijn gescheiden van die voor het reinigen van de handen. Europese verordening : 852/2004 B2HP4 (5*). Er is voldoende ventilatie aanwezig Europese verordening : 852/2004 B2HP5 (*) 4. Er zijn geen luchtstromen van besmette naar schone ruimten. Europese verordening : 852/2004 B2HP5 (*) 5. De onderdelen van ventilatiesystemen die regelmatig moeten worden schoongemaakt of vervangen, zijn gemakkelijk toegankelijk. Europese verordening : 852/2004 B2HP5 (*) 6. Er is voldoende verlichting door daglicht en/of kunstlicht en het licht heeft geen invloed op de kleur van het vlees. Europese verordening : 852/2004 B2HP7 (*) 7. Er zijn afvoervoorzieningen voor afvalwater aanwezig en die zijn geschikt Europese verordening : 852/2004 B2HP8 (*) Gearchiveerd op 0/09/ Specifieke voorschriften in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt. De vloeroppervlakken kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt en ontsmet. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pa (*)

3 2. Een goede afvoer is mogelijk Europese verordening : 852/2004 B2H2Pa (*). De vloeroppervlakken zijn schoon en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2HP (*) 4. De muuroppervlakken kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt en ontsmet. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pb (*) 5. Er is een glad oppervlak tot op een aan de werkzaamheden aangepaste hoogte. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pb (*) 6. De muuroppervlakken zijn schoon en goed onderhouden. Europese verordening : 852/2004 B2HP (*) 7. Plafonds, valse plafonds zijn zo ontworpen dat zich geen vuil kan ophopen Europese verordening : 852/2004 B2HPc (6*) 8. De plafonds, valse plafonds zijn zo ontworpen en uitgevoerd dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, ongewenste schimmelvorming en het loskomen van deeltjes worden voorkomen en beperkt. Europese verordening : 852/2004 B2HPc (6*) 9. De plafonds en voorzieningen aan het plafond zijn schoon en goed onderhouden. Europese verordening : 852/2004 B2HP (*) 0. De ramen zijn zo geconstrueerd dat zich geen vuil kan ophopen Europese verordening : 852/2004 B2H2Pd (*). De ramen die toegang geven tot de buitenlucht zijn voorzien van horren die gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pd (*) 2. De ramen en de horren zijn schoon en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2HP (*) Gearchiveerd op 0/09/204. De deuren kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt en ontsmet. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pe (*) 4. De deuren zijn schoon en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2HP (*)

4 5. Deze oppervlakken kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt en ontsmet. Europese verordening : 852/2004 B2H2Pf (*) 6. Deze oppervlakken zijn schoon en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2HP (*) 7. Er zijn voorzieningen voor het schoonmaken en ontsmetten van gereedschap en apparatuur Europese verordening : 852/2004 B2H2P2 (7*) 8. Er zijn voorzieningen voor het opslaan van gereedschap en apparatuur Europese verordening : 852/2004 B2H2P2 (7*) 9. Deze voorzieningen zijn gemakkelijk schoon te maken en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2H2P2 (7*) 20. Er zijn voorzieningen met voldoende water van drinkwaterkwaliteit om levensmiddelen te kunnen wassen Europese verordening : 852/2004 B2H2P (*) 2. Deze voorzieningen zijn schoon, ontsmet en goed onderhouden Europese verordening : 852/2004 B2H2P (*).. Voorschriften die gelden voor de artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking komen. De artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur zijn zodanig geconstrueerd en vervaardigd van schoon materiaal dat het risico voor verontreiniging zo klein mogelijk is. Dat materiaal moet kunnen worden schoongemaakt en ontsmet, met uitzondering van wegwerpverpakkingen. Europese verordening : 852/2004 B2H5Pb-c (7*) 2. De artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur zijn zodanig geïnstalleerd dat de apparatuur en de omringende ruimte goed kunnen worden schoongemaakt. Europese verordening : 852/2004 B2H5Pd (*). De artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur worden voldoende schoongemaakt en indien nodig ontsmet. Gearchiveerd op 0/09/204 Europese verordening : 852/2004 B2H5Pa (*) 4. De artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur worden voldoende onderhouden en hersteld. Europese verordening : 852/2004 B2H5Pc (*) 5. Chemische toevoegingsmiddelen ter bestrijding van corrosie van de uitrusting en de recipiënten worden in overeenstemming met de goede praktijken gebruikt Europese verordening : 852/2004 B2H5P (*)

5 .4. Hygiënebepalingen van toepassing op levensmiddelen. Schadelijke organismen worden bestreden Europese verordening : 852/2004 B2H9P4 (*) 2. Huisdieren komen niet op plaatsen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd en opgeslagen Europese verordening : 852/2004 B2H9P4 (*). Ontsmettingsmiddelen en dergelijke, giftige producten en gevaarlijke en oneetbare stoffen worden op adequate wijze opgeslagen Europese verordening : 852/2004 B2H9P8 (*) 4. Deze ontsmettingsmiddelen en dergelijke, giftige producten en gevaarlijke en oneetbare stoffen zijn geëtiketeerd. Europese verordening : 852/2004 B2H9P8 (*) 5. Het toelatingsnummer op het etiket van ontsmettingsmiddelen moet bekend zijn en worden vermeld Koninklijk besluit : 22/2/2005 BHP (*) 6. Ontsmettingsmiddelen en soortgelijke stoffen worden op correcte wijze gebruikt Koninklijk besluit : 22/2/2005 BHP (*) 7. Bestrijdingsmiddelen, insecticiden en andere giftige stoffen worden op correcte wijze gebruikt Koninklijk besluit : 22/2/2005 BHP4 (*) 8. De werklokalen worden op het einde van de dagelijkse werkzaamheden en telkens er gevaar voor verontreiniging bestaat, gereinigd en ontsmet. Koninklijk besluit : 22/2/2005 B4H2P2 (*) 9. Opslaglokalen, in het bijzonder deze bestemd voor onverpakte levensmiddelen, worden geregeld leeggemaakt om ze te reinigen en te ontsmetten Koninklijk besluit : 22/2/2005 B4H2P2 (*) 0. Tijdens de reiniging en ontsmetting bevinden zich geen levensmiddelen in de lokalen, tenzij het uitsluitend levensmiddelen in gesloten eindverpakking betreft. Gearchiveerd op 0/09/204 Koninklijk besluit : 22/2/2005 B4H2P2 (*). Indien eenzelfde lokaal achtereenvolgens voor verschillende productietypes wordt gebruikt, wordt het tussen de verschillende activiteiten gereinigd en ontsmet. Koninklijk besluit : 22/2/2005 B4H2P2 (*).5. Infrastructuur en uitrusting betreffende de watervoorziening

6 . Er is voldoende drinkwater voorhanden en het wordt gebruikt waar vereist Europese verordening : 852/2004 B2H7Pa-b (7*) 2. Voor visserijproducten in gehele staat mag gebruik worden gemaakt van schoon water. Voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen mag gebruik worden gemaakt van schoon zeewater. Ook voor uitwendig wassen mag schoon water worden gebruikt. Wanneer dit water wordt gebruikt, dienen er toereikende faciliteiten voor de aanvoer ervan beschikbaar te zijn. Europese verordening : 852/2004 B2H7Pb (7*). IJs dat in contact komt met levensmiddelen of dat levensmiddelen zou kunnen verontreinigen moet worden gemaakt met drinkwater of, voor het koelen van visserijproducten in gehele staat, schoon water. Het moet op een zodanige wijze worden gemaakt, gehanteerd en opgeslagen dat het tegen verontreiniging wordt beschermd. Europese verordening : 852/2004 B2H7P4 (*) 4. De frequentie van monsterneming en ontleding van het water is in overeenstemming met de wetgeving Koninklijk besluit : 4/0/2002 B4 (8*) 5. Niet-drinkbaar water wordt via geïdentificeerde en aparte leidingen getransporteerd Europese verordening : 852/2004 B2H7P2 (*).6. Persoonlijke hygiëne en opleiding. Er is voor alle belanghebben een geneeskundig attest aanwezig Koninklijk besluit : 22/2/2005 BH5P (9*) 2. Personen die mogelijk een bron van verontreiniging zijn bevinden zich niet in de ruimten waar levensmiddelen worden gehanteerd Europese verordening : 852/2004 B2H8P2 (*). Het personeel draagt schone kledij. Europese verordening : 852/2004 B2H8P (*) 4. De persoonlijke hygiëne wordt in acht genomen Europese verordening : 852/2004 B2H8P (*) Gearchiveerd op 0/09/ In de werk- en opslaglokalen, de laad-, aanvoer-, sorteer- en loszones alsmede in andere zones en gangen waar levensmiddelen worden vervoerd, is het verboden te roken, te spuwen, te eten of te drinken Koninklijk besluit : 22/2/2005 B4 2P (0*) 6. personeel dat met levensmiddelen omgaat, krijgt een opleiding in hygiëne Europese verordening : 852/2004 B2H2P (*)

7 7. De verantwoordelijken van het HACCP-systeem krijgen een opleiding inzake de HACCPbeginselen. Europese verordening : 852/2004 B2H2P2 (*).7. Levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en ander afval. Er is geen ophoping van afval in ruimten met levensmiddelen Europese verordening : 852/2004 B2H6P (*) 2. De afvalcontainers kunnen goed worden gereinigd en ontsmet. Europese verordening : 852/2004 B2H6P2 (*). Het afval wordt gedeponeerd in afsluitbare containers. Europese verordening : 852/2004 B2H6P2 (*) 4. De afvalcontainers zijn schoon en worden goed onderhouden. Europese verordening : 852/2004 B2H6P2 (*) 5. Er zijn voorzieningen getroffen voor de opslag en verwijdering van levensmiddelenafval Europese verordening : 852/2004 B2H6P (*) 6. De afvalopslagplaatsen kunnen schoon en vrij van schadelijke organismen worden gehouden Europese verordening : 852/2004 B2H6P (*) 7. De afvalopslagplaatsen zijn schoon Europese verordening : 852/2004 B2H6P (*) 8. Afval wordt hygiënisch verwijderd en is geen bron van verontreiniging Europese verordening : 852/2004 B2H6P4 (*) 9. Er is voorzien in een voorbehandeling van afvalwater. Europese verordening : 999/200 B2H9P (*).8. Autocontrolesysteem. Er is een HACCP-plan ingevoerd. Europese verordening : 852/2004 A5P (7*) Gearchiveerd op 0/09/204 0

8 Totaal : Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 % van de niet-conformiteiten : 0 % Limieten : Te verbeteren : 0 % Onvoldoende : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met * Commentaar controleur 2. Voorschriften H2 2.. STRUCTURELE VOORSCHRIFTEN VOOR VERZENDINGSCENTRA EN ZUIVERINGSCENTRA. "De gebouwen aan de wal moeten zo gelegen zijn dat zij niet kunnen overstromen bij gewone vloed, noch door water uit omliggende gebieden. " Europese verordening : 85/2004 BD7HP (2*) 2. "Bassins en watercontainers voldoen aan de volgende voorwaarden: a) de inwendige oppervlakken zijn glad, hard en ondoordringbaar en kunnen gemakkelijk worden gereinigd; b) zij zijn zo gebouwd dat alle water kan worden afgevoerd; c) elk punt voor watertoevoer is zo gelegen dat verontreiniging van het water wordt voorkomen. " Europese verordening : 85/2004 BD7HP2 (2*). "Bovendien zijn de zuiveringsbassins geschikt voor de hoeveelheid die en het soort producten dat gezuiverd moet worden. " Europese verordening : 85/2004 BD7HP (2*) 2.2. HYGIENEVOORSCHRIFTEN VOOR ZUIVERINGSCENTRA Gearchiveerd op 0/09/204. Voordat met de zuivering wordt begonnen, worden de levende tweekleppige weekdieren met schoon water van slik en andere vervuiling ontdaan. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP (2*) 0

9 2. De zuiveringsinstallatie werkt zo dat de levende tweekleppige weekdieren snel weer voedsel kunnen blijven opnemen via filtrering, residuaire veronteiniging kunnen elimineren, niet opnieuw kunnen worden verontreinigd en na zuivering in goede omstandigheden in leven kunnen blijven met het oog op onmiddellijke verpakking, opslag en vervoer voordat zij in de handel worden gebracht. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP2 (2*). De te zuiveren hoeveelheid levende tweekleppige weekdieren overschrijdt de capaciteit van het zuiveringscentrum niet. Levende tweekleppige weekdieren worden continu gezuiverd gedurende een periode die lang genoeg is om ze te laten voldoen aan de gezondheidsnormen en de microbiologische criteria Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP-H5 (2*) 4. Indien een zuiveringsbassin verscheidene partijen levende tweekleppige weekdieren bevat, is de duur van de behandeling gebaseerd op de tijd die nodig is voor de soort die het langste zuiveringsproces behoeft. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP4 (2*) 5. De containers voor levende weekdieren in zuiveringsinstallaties zijn zo gebouwd dat er schoon zeewater doorheen kan stromen. De levende tweekleppige weekdieren zijn niet in te dikke lagen gestapeld, zodat de schelpen zich tijdens het zuiveringsproces ongehinderd kunnen openen. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP5 (2*) 6. In een zuiveringsbassin zijn op het moment waarop levende tweekleppige weekdieren er een zuiveringsproces ondergaan, geen schaaldieren, vissen of andere mariene diersoorten aanwezig. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP6 (2*) 7. Elke verpakking met gezuiverde levende tweekleppige weekdieren die naar een verzendingscentrum wordt gezonden, is voorzien van een etiket waaruit blijkt dat de weekdieren zijn gezuiverd. Europese verordening : 85/2004 BD7H4 AP7 (2*) 8. "Exploitanten zorgen ervoor dat aan de volgende voorschriften wordt voldaan: ) de verzameltechnieken en de verdere behandeling mogen niet resulteren in extra verontreiniging of te sterke beschadiging van de schelpen of de weefsels van de levende tweekleppige weekdieren en mogen niet leiden tot andere wijzigingen die ernstig afbreuk doen aan de mogelijkheid om de weekdieren te zuiveren, te verwerken of opnieuw uit te zetten. De exploitanten : a) moeten de levende tweekleppige weekdieren op adequate wijze beschermen tegen overdreven druk, schuring of trilling; b) mogen de levende tweekleppige weekdieren niet blootstellen aan extreme temperaturen; c) mogen de levende tweekleppige weekdieren niet opnieuw onderdompelen in water dat de oorzaak kan zijn van extra verontreiniging, en d) moeten, wanneer de verwatering op natuurlijke gronden plaatsvindt, alleen gebieden gebruiken die de bevoegde autoriteit heeft ingedeeld als gebied van klasse A." Europese verordening : 85/2004 BD7H2 BP (2*) Gearchiveerd op 0/09/ Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen ervoor dat aan de volgende voorschriften wordt voldaan :" 2) De vervoermiddelen moeten een adequate waterafvoer mogelijk maken en zo uitgerust zijn dat de dieren maximale overlevingskansen hebben en verontreiniging wordt voorkomen. " Europese verordening : 85/2004 BD7H2 BP2 (2*) 2.. GEZONDHEIDSNORMEN VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN : de exploitanten zorgen ervoor dat levende tweekleppige weekdieren die in de handel worden gebracht voor menselijke consumptie niet alleen voldoen aan de microbiologische criteria, maar ook aan de volgende normen :

10 . Zij vertonen de organoleptische kenmerken die in verband worden gebracht met versheid en houdbaarheid, zoals, de schelpen zijn vrij van vuil, de dieren reageren adequaat op beklopping en bevatten een normale hoeveelheid lichaamsvocht. 0 Europese verordening : 85/2004 BD7H5H (2*) 2. Opmerkingen : 2.4. ANDERE VOORSCHRIFTEN. "Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levende weekdieren opslaan en vervoeren moeren ervoor zorgen dat deze worden bewaard bij een temperatuur die de voedselveiligheid en de houdbaarheid van de weekdieren niet aantast. " Europese verordening : 85/2004 BD7H8P (2*) 2. Opmerkingen : Limieten : Te verbeteren : 0 Onvoldoende : 0 % Totaal : Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 % van de niet-conformiteiten : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met * Commentaar controleur Wetgeving: *. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 2*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne *. koninklijk besluit van 22/2/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 4*. koninklijk besluit van 22/2/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 5*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne % Gearchiveerd op 0/09/204 6*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 7*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 8*. koninklijk besluit van 4/0/2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt 9*. koninklijk besluit van 22/2/2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong 0 0*. koninklijk besluit van 22/2/2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong *. verordening (eg) nr. 999/200 van het europees parlement en de raad van 22/05/200 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën 2*. verordening (eg) nr. 85/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 houdende vaststellingen van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

11 Commentaar controleur Commentaar operator Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig Gemaakt... Handtekening en stempel van de controleur Gearchiveerd op 0/09/204

Gearchiveerd op 01/09/2014

Gearchiveerd op 01/09/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 222 INFRASTRUCTUUR, UITRUSTING EN HYGIENE verzendingscentrum van tweekleppige weekdieren

Nadere informatie

PRI 3233 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3233] v2

PRI 3233 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3233] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 2 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [2] v2 C : conform

Nadere informatie

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 24 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [24] v2 C : conform

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [205] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

gearchiveerd op 04/10/2011

gearchiveerd op 04/10/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2470 Detailhandel (met verwerking) : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2470]

Nadere informatie

Verificatielijst Aanvraag nieuwe erkenning

Verificatielijst Aanvraag nieuwe erkenning Verificatielijst Aanvraag nieuwe erkenning Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Welke erkenning(en) heeft dit bedrijf

Nadere informatie

Gearchiveerd op 03/02/2014

Gearchiveerd op 03/02/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2456 Levensmiddelen van dierlijke oorsprong MET ERKENNINGSPLICHT: Infrastructuur,

Nadere informatie

DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [2223] v3

DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [2223] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 222 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [222] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 227 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [227] v2 C : conform NC :

Nadere informatie

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [254] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2012

Gearchiveerd op 02/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v C : conform

Nadere informatie

INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 3

INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 3 INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 2 1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

DIS 3309 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3309] v2

DIS 3309 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3309] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 09 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [09] v2 C:

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen

Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen Bijlage III, 2.5 bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten

Nadere informatie

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op:

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op: MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen.

Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen. Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen. Bijlage II.1.1.3. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten

Nadere informatie

DIS 3146 Horeca : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3146] v1

DIS 3146 Horeca : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3146] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 46 Horeca : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [46] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 242: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [242]

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

Controlerapport van de laatste missie

Controlerapport van de laatste missie Controlerapport van de laatste missie Identificatie operator 2133993070 Naam operator Aan tafel bij Luc Bellings Missienummer 2551/12/099779 Datum 05/10/2012 Type Reden Resultaat Checklist Versie Titel

Nadere informatie

1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Verordening (EG) nr. 853/2004 3

1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Verordening (EG) nr. 853/2004 3 ZUIVERINGSCENTRA VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN 1. Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.2. Verordening (EG) nr. 853/2004 3 1.3. Koninklijk besluit van 22 december 2005

Nadere informatie

1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4

1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4 INRICHTINGEN DIE COLLAGEEN VERVAARDIGEN 1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4 1.2. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne 4 1.3. Koninklijk

Nadere informatie

Controlerapport van de laatste missie

Controlerapport van de laatste missie Controlerapport van de laatste missie Identificatie operator 2197224204 Naam operator OTELFOX Missienummer 2174/13/109388 Datum 31/10/2013 Type Reden Resultaat Checklist Versie Titel Rookverbod Opvolgingscontrole

Nadere informatie

DPA 2291 INFRASTRUCTUUR, UITRUSTING EN HYGIENE IN SLACHTHUIS VOOR ALS HUISDIER GEHOUDEN HOEFDIEREN

DPA 2291 INFRASTRUCTUUR, UITRUSTING EN HYGIENE IN SLACHTHUIS VOOR ALS HUISDIER GEHOUDEN HOEFDIEREN Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 229 INFRASTRUCTUUR, UITRUSTING EN HYGIENE IN SLACHTHUIS VOOR ALS HUISDIER GEHOUDEN

Nadere informatie

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met * Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 227 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [227] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

VERZENDINSCENTRA VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN

VERZENDINSCENTRA VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN VERZENDINSCENTRA VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN 1. Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.2. Verordening (EG) nr. 853/2004 3 1.3. Koninklijk besluit van 22 december 2005

Nadere informatie

1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/2004 3

1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/2004 3 INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. Infrastructuurvoorwaarden 3 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 3 1.2. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne

Nadere informatie

Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000

Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000 Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000 Het bestuur van het Productschap Vis, gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v4 C : conform

Nadere informatie

1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2

1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen (andere dan vermeld in punt 1.1.2) 2 1.1.2

Nadere informatie

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4 C : conform NC :

Nadere informatie

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 4

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 4 INRICHTINGEN VOOR DE BEREIDING VAN KIKKERBILLEN OF SLAKKEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 2 1.2. VERORDENING (EG) NR. 853/2004 3 1.3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels.

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels. Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels. Bijlage II.1.1.1. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen, toelatingen

Nadere informatie

DPA 2396 Embryo(productie)team paardachtigen - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2396] v1

DPA 2396 Embryo(productie)team paardachtigen - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2396] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 296 Embryo(productie)team paardachtigen - intracommunautaire handel - Infrastructuur,

Nadere informatie

INRICHTINGEN DIE ZEER VERFIJNDE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE VERVAARDIGEN

INRICHTINGEN DIE ZEER VERFIJNDE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE VERVAARDIGEN INRICHTINGEN DIE ZEER VERFIJNDE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE VERVAARDIGEN 1. Infrastructuurvoorwaarden 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 1.2. Koninklijk besluit

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004...

Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004... Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf INHOUD 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004... 3 1.1.1. Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor

Nadere informatie

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening (AB 1996 no. GT 4) Citeertitel: Regeling eisen slagerijen Vindplaats

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 242: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [242]

Nadere informatie

DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN

DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 1 Infrastructuurvoorwaarden 3 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 3 1.1.1 Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen (andere dan vermeld in punt 1.1.2) 3 1.1.2

Nadere informatie

DIS 3299 Drankgelengheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3299] v2

DIS 3299 Drankgelengheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3299] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 299 Drankgelengheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [299] v2 C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 C : conform

Nadere informatie

KOEL EN VRIESHUIZEN I. Algemeenheden 5 1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/2004 5

KOEL EN VRIESHUIZEN I. Algemeenheden 5 1. Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/2004 5 KOEL EN VRIESHUIZEN I. Algemeenheden 5 1. Infrastructuurvoorwaarden 5 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 5 1.2. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne 5 1.3. Koninklijk besluit

Nadere informatie

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 4

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 4 BEWERKEN VAN VISSERIJPRODUCTEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 2 1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE 3 1.3. KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

DIS 2232 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2232] v6

DIS 2232 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2232] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v6 C : conform

Nadere informatie

DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4

DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4 C

Nadere informatie

Plaatscode: PL43 Fabrikant Activiteitencode: AC40 Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken Product Code : PR105 Vloeibaar ei of eiproducten

Plaatscode: PL43 Fabrikant Activiteitencode: AC40 Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken Product Code : PR105 Vloeibaar ei of eiproducten Inrichtingen voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten Bijlage II.5.1 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 226 Detailhandel brood en verse patisserie : Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/05/2014

Gearchiveerd op 05/05/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren -

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

1 Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 20

1 Infrastructuurvoorwaarden Verordening (EG) nr. 852/ Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 20 MELKINRICHTINGEN 1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.2 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 3 1.3 Koninklijk besluit van 22 december

Nadere informatie

DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v8

DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v8 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v8 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 255 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn [255] v6 C : conform NC :

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Bijlage III.8.11. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v1

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [204] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor uitsnijderijen van vers vlees van pluimvee, lagomorfen en loopvogels

Erkenningsvoorwaarden voor uitsnijderijen van vers vlees van pluimvee, lagomorfen en loopvogels Erkenningsvoorwaarden voor uitsnijderijen van vers vlees van pluimvee, lagomorfen en loopvogels Bijlage II.1.1.2. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

gearchiveerd DIS 2211 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [2211] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:...

gearchiveerd DIS 2211 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [2211] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 22 Vleeswinkel: Traceerbaarheid rundvlees [22] v C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf

Inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf Inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf Inhoud 1. Algemene vereisten registratie, toelating, erkenning... 3 1.1. Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 3 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 5

1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 3 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 5 INRICHTINGEN DIE COLLAGEEN VERVAARDIGEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 3 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 3 1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE 4 1.3. KONINKLIJK

Nadere informatie

Het Productschap Vis is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor de vissector en vervult een functie als kenniscentrum en overlegplatform.

Het Productschap Vis is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor de vissector en vervult een functie als kenniscentrum en overlegplatform. Colofon De hygiënecode voor Verzend- en zuiveringscentra is een uitgave van het Productschap Vis (Mosselkantoor). Dit is een eerste uitgave, die is opgesteld en beoordeeld door het regulier overleg warenwet

Nadere informatie

DIS 2326 Detailhandel brood en verse patisserie : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2326] v9

DIS 2326 Detailhandel brood en verse patisserie : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2326] v9 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 226 Detailhandel brood en verse patisserie : Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Nadere informatie

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1 C : conform NC : niet-conform NA : niet

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 %

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 % Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v1 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 29 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 3301 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - INFRASTRUCTUUR,

Nadere informatie

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2271] v2

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2271] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2271] v2 C : conform NC :

Nadere informatie

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 1 (Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen), zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 55 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [55] v C: conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/04/2013

Gearchiveerd op 02/04/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 2422 Spermacentrum runderen - nationale handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor wildbewerkingsinrichtingen grenzend aan detailhandelszaak

Erkenningsvoorwaarden voor wildbewerkingsinrichtingen grenzend aan detailhandelszaak Erkenningsvoorwaarden voor wildbewerkingsinrichtingen grenzend aan detailhandelszaak Bijlage II.1.1.4. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 48 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk -

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1 Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1 Bijlage II.1.1.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling

Nadere informatie

Gearchiveerd op 29/08/2008

Gearchiveerd op 29/08/2008 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2120 Voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2120]

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn [2187] v6

PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn [2187] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3

DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2446 Inspectie autocontrole in detailhandel [2446] v3 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Voedselveiligheid Stappen van de Personeel ontvangst/levering niet-verse producten gebrekkige hygiëne te hoge temperatuur vervallen houdbaarheidsdatum vervuilde

Nadere informatie