gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam Voorjaar 2008

2 Inhoud Welkom bij Werk aan de Winkel 3 Samen aan het werk 3 Wat willen we bereiken? 5 Wie komen in aanmerking? 5 Actieve aanpak 6 Passieve aanpak 6 Wanneer en waar? 6 Aanpak in vier stappen 7 Processchema 9 Hoe lang duurt het? 10 Vormen van subsidie 11 Voor eigenaren: 1 Aanpak van casco 11 2 Totale aanpak gevel 12 3 Kwaliteitsplan door architect 12 4 Authentieke ornamenten 13 5 Wonen boven winkels 14 6 Wonen in winkels 14 7 Monumenten 15 Voor eigenaren én ondernemers: 8 Schilderen van de gevel 16 9 Reclame & verlichting Rolluiken Luifels Lifestyle-regeling 20 Schema subsidies 21 Na de aanvraag 22 Evaluatie 22 Wie doet wat? 23 Adres 23 2

3 Welkom bij Werk aan de Winkel Het winkelgebied in de Schiedamse binnenstad heeft dringend een andere uitstraling nodig. Door aanhoudende leegstand, graffiti, opzichtige reclames en veel achterstallig onderhoud aan de panden is het straatbeeld verloederd. Ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars investeren veel te weinig in het onroerend goed in de binnenstad waardoor de situatie er niet rooskleuriger op wordt. Potentiële nieuwe ondernemers haken af, alleen al bij het zien van het huidige straatbeeld. De gemeente Schiedam wil deze negatieve ontwikkelingen samen met eigenaren en ondernemers een halt toeroepen. Tot nu toe is vooral ingezet op het realiseren van het wonen boven winkels en op de subsidie voor lifestyle-ondernemers. Beide regelingen hebben wel tot goede resultaten geleid, maar er is meer nodig om de winkelstraat een forse impuls te geven. Kortom, er is Werk aan de Winkel! Opgeknapte panden geven de straat weer een goede uitstraling. Eigenaren moeten aan het werk en het achterstallig onderhoud aan hun pand wegwerken. De gemeente Schiedam stimuleert eigenaren van panden en ondernemers in het winkelgebied Hoogstraat, Broersveld en (Korte) Dam en tussenliggende stegen, die de handen uit de mouwen willen steken. Met het project Werk aan de Winkel biedt de gemeente een aantal aantrekkelijke subsidies aan, die in hoogte toenemen naarmate de bereidheid tot investeren van een eigenaar/ondernemer groeit. Her en der in de binnenstad zijn al positieve ontwikkelingen gaande, zoals op de Grote Markt en hoek Hoogstraat/Korte Dam. Succesvolle initiatieven die navolging verdienen. Nu bent u aan zet! Eigenaren en/of ondernemers hoeven het niet alleen te doen; zij kunnen samen met de gemeente aan de slag. Het project Werk aan de Winkel is uw en ons project! Samen aan het werk In deze brochure staat vermeld hoe een eigenaar/ondernemer zijn pand kan opknappen met behulp van een totaalpakket aan gemeentelijke subsidies. Daarnaast kunnen eigenaren het groot onderhoud van het casco (de schil van een pand zoals gevel, dak, muren, vloeren) financieren met een lening, waarbij zij een rentekorting krijgen van 5% op de marktrente met een minimumrente van 1,5%. Ook geeft de gemeente hulp, advies en begeleiding bij de aanpak van de panden. 3

4 4

5 Het pand vóór de aanpak van het casco. Na de restauratie ziet het pand er weer fraai uit. Wat willen we bereiken? Voorop staat dat de gemeente Schiedam alle steun en hulp wil bieden aan eigenaren/ondernemers die willen investeren in winkelpanden in het centrum. Het gaat er om slecht onderhoud aan panden te bestrijden en gevels en winkelpuien op te knappen. De gemeente integreert daarom bestaande en nieuwe regelingen om slagvaardig te kunnen opereren. Ook gaat de aanpak van deur tot deur van start. Daarnaast zal de gemeente zelf extra investeringen doen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Wie komen in aanmerking? Alle eigenaren van panden en ondernemers in het aangewezen gebied (zie kaart op pagina 6) komen in aanmerking voor de regelingen van Werk aan de Winkel. De aanpak van het casco, het realiseren van wonen boven en in winkels en het terugplaatsen van ornamenten aan de gevel vallen onder de verantwoording van de eigenaar; alle overige verbeteringen of aanpassingen aan de pui kunnen zowel door eigenaren als door ondernemers worden gedaan. Zo kan een ondernemer van een winkel bijvoorbeeld met een financiële bijdrage van de gemeente een dicht rolluik door een doorzichtig exemplaar vervangen. 5

6 De aanwijzing van straten met actieve (u wordt benaderd) en passieve (zelf aanmelden) aanpak van het project Werk aan de Winkel. Actieve aanpak 2008 Het project Werk aan de Winkel gaat actief van start op het gedeelte van de Hoogstraat vanaf de Brede Marktsteeg naar de Appelmarkt en het gedeelte van de Hoogstraat vanaf de Taansteeg tot en met de Watersteeg, inclusief alle tussenliggende stegen en de Korte Dam. Hier worden eigenaren en ondernemers van deur-tot-deur benaderd voor deelname aan het project; dit is de actieve aanpak Na de zomerperiode in 2009 gaat de tweede fase in van de actieve aanpak met het stuk van de Hoogstraat ter hoogte van het Stedelijk Museum tot aan de Taansteeg, inclusief het voorste deel van de Lange Achterweg, en het Broersveld vanaf het Herenpad/Baanstraat naar het eind aan de Lange Kerkstraat/Land van Belofte. Passieve aanpak Behalve de actieve aanpak kent het project ook een passieve aanpak. Daarbij krijgen eigenaren/ondernemers van panden geen persoonlijke uitnodiging. Zij kunnen zich wel zélf aanmelden voor deelname aan het project en van dezelfde regelingen gebruik maken. Deze zogenoemde passieve aanpak geldt voor het gebied Dam, Grote Markt, Boterstraat, Herenstraat, Lange Kerkstraat, Land van Belofte, het deel van de Broersvest tussen de Oude Passage en de Hoogstraat, het deel van Broersveld van de Hoogstraat naar het Herenpad en de Hoogstraat vanaf de Koemarkt tot de Watersteeg. (De passieve aanpak is geel gearceerd op de kaart) Wanneer en waar? Eigenaren/ondernemers van panden aan de Hoogstraat, het Broersveld en de (Korte) Dam krijgen een oproep van de gemeente Schiedam voor deelname aan het project Werk aan de winkel. Om iedereen goed te kunnen begeleiden, worden de eigenaren in fasen benaderd. Door middel van nieuwsbrieven worden betrokkenen in het hele centrumgebied geïnformeerd over de planning en vorderingen. Op de plattegrond is te zien welk gedeelte van het winkelgebied onder de actieve en passieve aanpak valt en wanneer dat ongeveer gaat gebeuren. 6

7 Aanpak in vier stappen De aanpak is in vier fasen te verdelen: van informeren tot en met de uitvoering. De nadruk ligt op het stimuleren van eigenaren en ondernemers om investeringen te doen. De werkwijze van de actieve aanpak van Werk aan de Winkel kent vier stappen 1. De informatiefase: Alle eigenaren en ondernemers van het betrokken gebied krijgen een folder van de gemeente met informatie over het project Werk aan de Winkel. Voor de eigenaren/ondernemers in het actieve gebied vinden vervolgens bloksgewijs informatiebijeenkomsten plaats waarna deelnemers individuele afspraken kunnen maken met de projectleider van Werk aan de Winkel. De betrokkenen worden geïnformeerd over de voortgang van het project en de planning door middel van een nieuwsbrief, die de gemeente in het hele gebied zal verspreiden. 2. De inventarisatiefase: Wanneer de eigenaar/ondernemer op de hoogte is, volgt een inspectie van het betrokken pand door een gemeentelijke inspecteur. Op basis hiervan krijgt de eigenaar een bouwkundig onderhoudsrapport (BOR) van zijn pand aangeboden. Dit is een gratis rapportage waarin staat vermeld welke werkzaamheden aan het casco van het pand nodig zijn. Het rapport wordt met de eigenaar besproken. In deze fase kan de eigenaar/ondernemer zijn wensen en plannen ten aanzien van het pand aan de bouwinspecteur kenbaar maken, zodat een complete inventarisatie van het betreffende pand ontstaat. Werkzaamheden aan het casco vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Maar het kan zijn dat een ondernemer zijn pui (etalage) wil verbeteren. Ook dat is mogelijk. Aanschrijvingswaardig Als uit het bouwkundige rapport blijkt dat er ernstige gebreken aan het casco zijn, ontvangt de eigenaar een vooraankondiging van een aanschrijving. Daarin staat dat de aanschrijvingswaardige zaken moeten worden weggewerkt. De eigenaar krijgt echter eerst negen maanden de tijd om een plan met verbeteringsvoorstellen te maken en dit met subsidie uit te voeren. De vooraankondiging is om te voorkomen dat niet-willende eigenaren achterover gaan leunen. Eigenaren krijgen informatie van de projectleider.

8 3. De voorbereidingsfase: Bij sommige werkzaamheden aan bijvoorbeeld de voorgevel is het wenselijk dat er een kwaliteitsplan wordt gemaakt. Omdat het maken van een kwaliteitsplan ingewikkeld is, kan op kosten van de gemeente (met een maximum van 5.000, ) een architect in de arm worden genomen. De projectleider kan een aantal projecten laten zien van architecten die kunnen worden ingeschakeld. De eigenaar/ondernemer kan in de voorbereidingsfase gericht prijzen opvragen bij aannemers en plannen gaan maken. Dit is ook het moment om vergunningen en subsidies aan te vragen en vervolgens de eigen bijdrage te regelen. De gemeente gaat ervan uit dat iedereen aan het project meedoet, om het gewenste resultaat te bereiken. Mocht na verloop van tijd blijken dat een eigenaar, aan wiens pand ernstige gebreken zijn geconstateerd in het bouwkundige rapport, niet wil meewerken dan ontvangt deze na een laatste waarschuwing een gemeentelijke aanschrijving met dwangsom. Overstappen naar het zoete deel (met subsidies) van de aanpak kan nu niet meer! Op het moment dat een eigenaar daadwerkelijk is aangeschreven, kan hij geen aanspraak meer maken op eventuele subsidies. 4. De uitvoeringsfase: De eigenaar/ondernemer die aanpassingen en/of verbeteringen aan het pand wil doen en alle benodigde papieren in huis heeft, kan nu aan de slag. De start van de werkzaamheden wordt gemeld bij de projectleider. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, volgt een eindcontrole van de gemeente. (Zie ook pag. 22, Na de aanvraag). In geval van een aanschrijving komt de gemeente in actie en volgt het innen van de dwangsom. De eigenaar moet de achterstallige werkzaamheden in een bepaalde termijn uitvoeren. Zo niet, dan volgt uitvoering van gemeentewege. 8

9 Processchema Informatiefase Eerste fase Bouwkundig rapport (Aanpassing/ verbetering) Niet aanschrijvingswaardig Aanschrijvingswaardig (Onveilige situatie of achterstallig onderhoud) Vooraankondiging aanschrijving Tweede fase Eigenaar wil investeren Eigenaar wil niet investeren Kwaliteitsplan totale aanpak Financiële advisering Aanschrijving met dwangsom Subsidie en vergunning Casco Wonen boven / in winkels Lifestyle Gevels en puien Reclame en rolluiken Geen actie Innen dwangsom en uitvoering van gemeentewege Derde fase Uitvoering plan door eigenaar Uitvoering van gemeentewege ZOET ZUUR Vierde fase 9

10 Hoe lang duurt het? Om de voortgang van het project te bespoedigen en het de aanvrager zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de gemeente één loket ingesteld waar alle vergunningen en subsidieaanvragen gelijktijdig kunnen worden ingediend. Er zijn in veel gevallen behoorlijk wat paperassen nodig, maar de aanvrager kan alles in één keer afhandelen. De vergunningverlener kan samen met de aanvrager bekijken of en zo ja, welke vergunningen nodig zijn. De doorlooptijd van de benodigde vergunning(en) is sterk afhankelijk van de aard van de ingreep aan het pand. Vergunningen kennen een wettelijke doorlooptijd. Denk eraan dat vergunningen een verschillende doorlooptijd kunnen hebben. Zo heeft een bouwvergunning een doorlooptijd van maximaal twaalf weken, een reclamevergunning acht weken en voor het plaatsen van een rolluik is weer een maximale termijn van zes weken gesteld. Voor werkzaamheden aan een monument geldt een aparte vergunningsprocedure. In de meeste gevallen gaat het in het winkelgebied om gemeentelijke monumenten. Voor deze categorie wordt de termijn zoveel mogelijk gelijk gesteld met de behandeling van de bouwvergunning. Uit het bovenstaande blijkt dat het vergunningsproces maatwerk is. Voor meer informatie over de benodigde vergunningen en termijnen kan de eigenaar/ondernemer in een persoonlijk gesprek met de vergunningverlener meer informatie krijgen. Gaat het alleen om het aanvragen van een subsidie? Dan geeft de Algemene Subsidieverordening Schiedam een behandeltijd aan van acht weken, onder de voorwaarde dat het dossier compleet is. De totale doorlooptijd gerekend vanaf het eerste contact met de gemeente tot en met de uitvoering van de werkzaamheden duurt grofweg zes maanden tot een jaar. Daarin speelt de eigenaar/ondernemer zelf een belangrijke rol. Heeft de eigenaar goed voor ogen wat hij wil met zijn pand? Moet er een kwaliteitsplan van een architect komen, hoe snel kan hij alle benodigde papieren aanleveren, kan hij de financiering rond krijgen en wanneer kan de aannemer aan de slag?

11 Vormen van subsidie De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor verschillende aanpassingen aan het pand. Enkele subsidies kunnen door zowel een eigenaar als een ondernemer worden aangevraagd. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende subsidies. Eigenaren van een pand in het betreffende gebied kunnen de hieronder genoemde subsidies aanvragen: 1. Aanpak van casco 2. Totale aanpak gevel 3. Kwaliteitsplan architect 4. Authentieke ornamenten 5. Wonen boven winkels 6. Wonen in winkels 7. Monumenten Zowel eigenaren als ondernemers kunnen de volgende subsidies aanvragen: 8. Schilderen van de gevel 9. Reclame en verlichting 10. Rolluiken 11. Luifels 12. Lifestyle-regeling Eigenaren van een pand in het betreffende gebied kunnen de hieronder genoemde subsidies aanvragen N.B.: Voor alle subsidies voor eigenaren geldt dat het pand na uitvoering van de werkzaamheden minimaal vijftien jaar onderhoudsarm is en voldoet aan het programma van eisen van de Particuliere Woningverbetering (zie de website 1 Aanpak van casco Het is voor de binnenstad van Schiedam van belang dat de casco s van de panden op orde worden gebracht. Met casco wordt de schil van een pand bedoeld zoals gevel, dak, muren en vloeren. De aanpak van het casco is een taak van de eigenaar. De staat van het casco is bepalend voor de mate van subsidie die de gemeente geeft. Voldoet het verbeterplan voor een pand aan het programma van eisen, dan komt de eigenaar voor alle subsidies in aanmerking. Is een pand aanschrijvingsvrij, wat inhoudt dat de komende drie jaar geen groot onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan kan maar op een deel van de subsidieonderdelen een beroep worden gedaan (zie pag. 21 voor het subsidieoverzicht). Laagrentende lening Voor verbeteringen aan het casco kunnen eigenaren (niet de ondernemers) een laagrentende lening aanvragen van maximaal , per eenheid (winkel, bovengelegen opslagruimte of woning). De gemeente Schiedam heeft hiervoor met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een contract afgesloten. De SVn fungeert als bank voor de eigenaren. Zij krijgen een rentekorting van 5% ten opzichte van de marktrente, met een minimumrente van 1,5%. De looptijd van de leningen is op maximaal twintig jaar gesteld om de maandelijkse lasten zoveel mogelijk te drukken. Op de website van de gemeente op de webpagina s van Werk aan de Winkel staat een rekenmodel waarmee de maandlasten te berekenen zijn. Een rekenvoorbeeld: Lening via SVn (1,5%) bruto maandlasten persoonlijke lening (6,8%) , 49, 118, , 97, 235, Het gaat om brutobedragen d.w.z. dat er geen rekening is gehouden met eventuele belastingvoordelen. 11

12 2 Totale aanpak gevel Voor de integrale aanpak van de voorgevel, inclusief het schilderen van het houtwerk (volgens de specifieke uitvoeringsvoorschriften zoals vastgesteld in de aangepaste Nota Architectuur en Welstand) en het vervangen of aanpassen van de winkelpui, is ook subsidie mogelijk. Daarbij is een kwaliteitsplan, gemaakt door een architect, een vereiste. Bij deze grote onderhoudsbeurt doet de gemeente een bijdrage van 50% in de kosten, met een maximale bijdrage van , per pand. In afwijking van de andere subsidies voor eigenaren is deze gemeentelijke bijdrage ook aan te vragen door ondernemers! 3 Kwaliteitsplan architect Voor sommige werkzaamheden aan de gevel is het noodzakelijk om een kwaliteitsplan te laten maken. Eigenaren kunnen hiervoor een architect in de arm nemen. De gemeente geeft voor het maken van een ontwerp of de kosten van bijvoorbeeld een constructeur een subsidie van 100% met een maximale bijdrage van 5.000,- per pand. Bestaande situatie. Voorstel van architect voor nieuwe gevelindeling. 12

13 4 Authentieke ornamenten De gemeente wil eigenaren stimuleren kleine restauratiewerkzaamheden aan winkelpanden en woningen te doen. Doel is het in stand houden van cultuurhistorische waardevolle elementen. Het reconstrueren van authentieke gevelornamenten wordt gesubsidieerd met een bijdrage van 50% van de kosten met een maximum van 3.750, per pand. 13

14 5 Wonen boven winkels Schiedam stimuleert al enkele jaren het wonen boven winkels. Eigenaren krijgen de mogelijkheid de panden te verbeteren en waar mogelijk woningen boven de winkels te maken. Voor het maken van een eigen opgang tot de woning boven een winkel subsidieert de gemeente 50% van de kosten, met een maximumbijdrage van 6.000, per pand. Voor het maken van een woning boven een winkel ontvangt de eigenaar ook 50% van de kosten met een maximum van 7.000,. 6 Wonen in winkels Het wonen in winkels is toegestaan in het gebied aan de oostzijde van het Broersveld, het Groenendal en aan de Hoogstraat-oostzijde (tussen afrol Lange Achterweg en Stedelijk Museum) zal mogelijk worden gemaakt. Voor het maken van een woning in een winkel verstrekt de gemeente voor panden in dit gebied een subsidie van 50% van de kosten met een maximum van 7.000,. 14

15 7 Monumenten Voor het uitvoeren van groot onderhoud aan een monument is het mogelijk om via de gemeente voor maximaal , per pand een laagrentende lening aan te vragen. Voor monumenten gelden richtlijnen die zijn vastgelegd in de Verordening Verbetering Particuliere Woningvoorraad en Monumenten. Omdat groot onderhoud aan monumenten maatwerk vereist, is hiervoor overleg nodig met de projectleider. 15

16 De onderstaande subsidies kunnen zowel eigenaren áls ondernemers aanvragen N.B. Deze subsidies zijn aan te vragen als het betreffende pand aanschrijvingsvrij is (als het pand voldoet aan de minimale kwaliteitseisen). 8 Schilderen van de gevel Om eigenaren/ondernemers te verleiden om de gevel aan te pakken, is er een bijdrage van 30% in de kosten, met een maximumbijdrage van 600, per pand. Dit geldt voor het schilderen van de gevel in door de Commissie Welstand en Monumenten goedgekeurde kleuren. Zie hiervoor de website

17 9 Reclame & verlichting Het imago van het winkelgebied staat of valt met een juist gebruik van reclame en verlichting. Het project Werk aan de Winkel is een goede gelegenheid om eens kritisch naar uw pand te kijken. Misschien kan de gevelreclame anders of op een wijze die meer aansluit bij de historische binnenstad en bovendien een betere uitstraling voor het bedrijf geeft. Eigenaren/ondernemers krijgen 100% subsidie (met een maximum van 500, ) voor het weghalen van bestaande reclame of lichtbakken. Bovendien geeft de gemeente 50% subsidie op de kosten voor het leveren en aanbrengen van nieuwe reclame, met een maximumbijdrage van 750, per pand. Voor het aanbrengen van reclame en verlichting zijn de richtlijnen vastgesteld in de aangepaste nota Architectuur en Welstand, zie de website Een wirwar van reclame zorgt voor een rommelige uitstraling. Zo kan de winkelstraat er ook uitzien! 17

18 10 Rolluiken Dichte rolluiken maken het straatbeeld er niet fraaier op en doen de identiteit van de binnenstad geen goed. Wanneer rolluiken voor of in de onderpui transparant zijn, blijft de achterliggende etalage of pui zichtbaar. Doorzichtige rolluiken bevorderen de sociale veiligheid: ook na sluitingstijd ziet de winkelstraat er met wat licht in de etalage gezelliger en veiliger uit. Het plaatsen van rolluiken is volgens de nota Architectuur en Welstand en de aanpassingen daarop aan specifieke criteria gebonden. De richtlijnen daarvoor zijn te vinden op de website. Bij de gemeente is een subsidie aan te vragen voor het weghalen van een dicht rolluik. De kosten daarvan krijgt de aanvrager retour tot een maximum van 500,. Voor het plaatsen van een doorzichtig rolluik draagt de gemeente 50% in de kosten bij, met een maximum van 2.500, per pand. 18

19 11 Luifels Opzichtige reclames en luifels veroorzaken een rommelig beeld. En de sfeer en allure van een straat bepalen de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving. Om een karaktervolle binnenstad te creëren, subsidieert de gemeente 100% van de kosten tot een maximum van 500, bij het weghalen van een luifel. 19

20 12 Lifestyle-regeling Het noordelijk deel van de Hoogstraat (even nummers 114 tot 200, oneven nummers 99 tot 171), het midden deel Hoogstraat tussen afrol Lange Achterweg en Stedelijk Museum, Appelmarkt, Korte Dam, Dam, Grote Markt, Boterstraat, Ooievaarssteeg en Spinhuispad vallen onder de lifestyle-regeling (inclusief alle hoekpanden). Ondernemers binnen de lifestyle-branche, die zich in het aangewezen gebied gaan vestigen of hier gevestigd zijn, kunnen een subsidie krijgen. Onder het begrip lifestyle vallen ondernemingen gericht op leisure-, ambachtelijke-, cratieve-, recreatieve- en culturele activiteiten die een publieksgericht karakter hebben, unieke producten en/of diensten aanbieden en zich onderscheiden in een kwalitatieve goede uitstraling. Zij richten zich met name op specifieke doelgroepen en dragen bij aan het uitgaans- en verblijfsklimaat.. Voorwaarde voor de lifestyle-regeling is dat aan de ondernemer of eigenaar binnen vijf jaar geen subsidie is verleend voor dezelfde soort werkzaamheden in hetzelfde pand. Bij de lifestyle-regeling geldt een subsidie van 30% van de totale kosten met een maximale bijdrage van , per pand voor verplaatsing, herinrichtings- en verbouwingsactiviteiten van het interieur ten behoeve van een lifestyle-onderneming in het lifestylegebied. 20

21 Alleen eigenaren Casco is opgeknapt of krijgt groot onderhoudsbeurt groot onderhoud casco laagrentende lening per eenheid over kosten van investering minus kosten subsidiabele delen; meerdere eenheden per pand is mogelijk onderwerp subsidie als bijdrage ineens maximale bijdrage per pand integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen van houtwerk van de gevel in historische kleuren van Commissie Welstand en Monumenten; winkelpui vervangen of aanpassen. 50% van de kosten kwaliteitsplan architect 100% kosten ontwerp en constructeur voor plan voor gevels en puien terugplaatsen van authentieke gevelelementen wonen boven winkel maken van opgang wonen boven of in winkel creëren van woning 50% van de kosten % van de kosten % van de kosten Eigenaren en ondernemers casco is aanschrijvingsvrij onderwerp subsidie als bijdrage ineens maximale bijdrage per pand lifestyle: aanpassingen in of aan de winkelruimte schilderen van het houtwerk van de gevel in historische kleuren van Commissie Welstand en Monumenten 30% van de kosten % van de kosten 600 reclame & verlichting vervangen door uitingen passend in beschermd stadsgezicht 100% van de kosten weghalen bestaande reclame 50% van de kosten leveren en aanbrengen nieuwe reclame doorzichtig rolluik aan binnenzijde 100% van de kosten weghalen dicht rolluik % van de kosten van plaatsing binnenzijde doorzichtig rolluik weghalen luifel 100% van de kosten

22 Na de aanvraag Voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden en zijn de plannen besproken en de vergunningen verleend? Dan krijgt de aanvrager een beschikking van de gemeente, waarin staat hoeveel subsidie wordt gegeven en waarvoor de subsidie geldt. Dit geldt ook voor de subsidie in de vorm van een laagrentende lening. Het project kan van start als de aanvrager de totale financiering (inclusief het eigen aandeel) rond heeft. Een eigenaar kan voor maximaal , per zelfstandige woning of bedrijfsruimte een laagrentende lening aanvragen. Bij leningen boven de , moet er altijd een notaris aan te pas komen. De aanvraag voor een lening wordt gedaan via de projectleider. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en als alle benodigde papieren aanwezig zijn een beschikking afgeven. Deze beschikking wordt opgestuurd naar de bank (SVn), die de financiële toets doet en een offerte voor een lening naar de eigenaar stuurt. De aanvrager kan op basis van ingediende declaraties gedurende de werkzaamheden een voorschot krijgen op de toegezegde subsidies. De rest wordt uitbetaald nadat de aanvrager het werk als gereed heeft gemeld bij de projectleider, de werkzaamheden zijn gecontroleerd en het pand in overeenstemming met zijn bestemming in gebruik is genomen. Wanneer de kosten hoger zijn dan de subsidie, zal de eigenaar/ondernemer het resterende bedrag zelf moeten financieren. De subsidie kan in termijnen worden uitbetaald. De eerste termijn (50% van het subsidiebedrag) kan worden overgemaakt als de helft van de werkzaamheden gereed is. De laatste termijn wordt uitgekeerd als de werkzaamheden zijn verricht en het pand in overeenstemming met de bestemming daadwerkelijk in gebruik is. Heeft een eigenaar een laagrentende lening via de gemeente afgesloten en komt het pand na de verbouwing niet binnen twee jaar na afronding van de betreffende werkzaamheden in gebruik? In dat geval vervalt de korting en wordt het rentepercentage van de lening aangepast aan een niveau dat marktconform is. Vergunning verleend? Subsidie beschikt? Dan starten met de uitvoering! Evaluatie Een jaar na de start van het project Werk aan de Winkel evalueert de gemeente de gang van zaken. Desgewenst wordt de aanpak bijgesteld. In 2009 start in ieder geval de volgende fase van de actieve aanpak (zie kaart op pagina 6). Alle betrokkenen worden tijdig geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven. Het project is eind 2007 vastgesteld met een subsidieplafond van ruim één miljoen euro; de subsidie voor de laagrentende leningen hebben een apart budget. De verwachting is dat de looptijd van het gehele project maximaal vijf jaar zal beslaan. 22

23 Wie doet wat? Met wie heeft u te maken met het project Werk aan de Winkel? Pauline de Mare Projectleider Werk aan de Winkel Telefoon: Huub Blijie Woninginspecteur Telefoon Jacques Markus Vergunningverlener Telefoon Uitgave Gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling Tekst: Marianne Ames Fotografie: Jan van der Ploeg e.a. Coverfoto: Aeroview, Dick Sellenraad Ontwerp: Manifesta Rotterdam Druk BGS Schiedam Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. gemeente Schiedam Adres Project Werk aan de Winkel Afdeling Ruimtelijk Gebruik, cluster Stedelijke Ontwikkeling Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam Postbus EA Schiedam Telefoon: Website: 23

24 Gemeente Schiedam postbus EA Schiedam Stadserf DZ Schiedam Meer informatie: w e

Werk aan de Winkel. De pandenaanpak van winkelstraten. Projectgroep Werk aan de Winkel

Werk aan de Winkel. De pandenaanpak van winkelstraten. Projectgroep Werk aan de Winkel Werk aan de Winkel De pandenaanpak van winkelstraten Projectgroep Werk aan de Winkel Gemeente Schiedam, oktober 2007 Vooraf Deze nota over het project Werk aan de Winkel is geschreven om de raad en de

Nadere informatie

werk aan de winkel jaarverslag 2009

werk aan de winkel jaarverslag 2009 werk aan de winkel jaarverslag 2009 p. 1 Voorwoord In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het project Werk aan de Winkel. In dit boekje staan de feiten voor u op een rij. Eén opmerkelijke

Nadere informatie

werk aan de winkel jaarverslag 2010

werk aan de winkel jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 werk aan de winkel jaarverslag 2010 INHOUD voorwoord "Een aantal jaren geleden was duidelijk dat de aanpak van onze binnenstad een extra impuls nodig had. Dit heeft onder andere geleid

Nadere informatie

Stimuleringsverordening life-style gebied

Stimuleringsverordening life-style gebied Stimuleringsverordening life-style gebied Vastgesteld : 04 november 2002 VR 144/2002 Inwerking : 01 januari 2003 Artikel 1 Begripsbepaling a. Life style onderneming : Een detailhandelsvestiging of adviesbureau

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 88806 28 september 2015 Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015 Het college van de gemeente Schiedam; gelet

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 120575 15 december 2015 Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad de vernieuwde Subsidieregeling

Nadere informatie

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Vóór u met (ver)bouwen begint Bent u van plan uw winkelpui te vernieuwen? Wilt u gevelreclame aanbrengen? Of een rolluik?

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-2191791

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-2191791 gemeente Schiedam Aan de leden van de Gemeenteraad van Schiedam M. Siljee Wethouder voor Financiën, Binnenstad, Cultuur Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Art. 1.1 In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Inleiding Den Helder wil voor bewoners en bezoekers een aantrekkelijke stad aan zee zijn. Een karakteristiek winkelhart

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten INFORMATIEBROCHURE Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten Inleiding De gemeente Doesburg is bijzonder rijk aan erfgoed. De binnenstad

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS147008_26-JUN-2007

Gemeente Den Haag RIS147008_26-JUN-2007 Gemeente Den Haag RIS147008_26-JUN-2007 Ons kenmerk DSO/2007.1390 RIS 147008 VOORSTEL TOT EXTRA BIJDRAGE 2 SHOWCASES EN EEN BEELDBEPALEND PAND AAN DE PAUL KRUGERLAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017 DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN 16 januari 2017 PROGRAMMA Welkomstwoord en introductie door Gerben van Dijk Uitvoeringsprogramma binnenstad door Marcel Houtkamp Leegstandsverordening door Anske Plante Panelgesprek

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2013 Stadserf 19 mei 2014 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2011-2013

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2011-2013 De Raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (28 juni 2011; nummer); gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening;

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen Fiscale voordelen, subsidies en leningen Financieel wegwijs in de monumentenwereld Wonen in een historisch pand is een droom van velen. Niet alleen vanwege de tastbare sporen van het verleden, maar ook

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal Gegevens gemeente Datum ontvangst versie 27-09-2016 Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O.

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.329 RIS 175049 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het college, krachtens de Haagse

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering

Particuliere Woningverbetering Particuliere Woningverbetering Gemeente Veendam www.veendam.nl Project Particuliere woningverbetering Gemeente Veendam Inhoudsopgave Waarom renoveren...pagina 14 Voor wie?...pagina 16 Renovatiemogelijkheden...pagina

Nadere informatie

Beleid Gevels Centrum Zeist definitief juni 2017

Beleid Gevels Centrum Zeist definitief juni 2017 Beleid Gevels Centrum Zeist definitief juni 2017 Inhoudsopgave 1. Wat is het beleid Gevels Centrum Zeist pagina 1 2. Uitgangspunten, gebied en financiën pagina 2 3. Proces pagina 6 Deel 1 Wat is het beleid

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard. Subsidieverordening voor gevelverbetering. Centrum Valkenswaard. Vast te stellen door de gemeenteraad

Gemeente Valkenswaard. Subsidieverordening voor gevelverbetering. Centrum Valkenswaard. Vast te stellen door de gemeenteraad Gemeente Valkenswaard Subsidieverordening voor gevelverbetering Centrum Valkenswaard Vast te stellen door de gemeenteraad Datum inwerkingtreding: dag na publicatie Toelichting De gemeente is actief om

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0111 incl erratum 15 november 2011 Rv. nr.: 11.0111 B en W-besluit d.d.: 4-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0979 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Wijziging Subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Verbetering uitstraling binnenstad. Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

Verbetering uitstraling binnenstad. Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht Verbetering uitstraling binnenstad Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht www.dordrecht.nl Impuls: verbetering kwaliteit binnenstad De afgelopen jaren is de kwaliteit van de Dordtse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

NOTA. Geacht college,

NOTA. Geacht college, Publiekszaken Monumentenzorg en Bouwkwaliteit Fax 015-2197162 Aan Het college van Burgemeester en Wethouders NOTA Datum 28-10-2008 Ons kenmerk 894714 Opsteller Mechteld Blom Bijlage 2 Onderwerp Mega(doek)reclame

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aangewezen gebied: Voorstad Oost in Deventer Op grond van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en de uitvoeringsregels

Nadere informatie

~'1"" Emmen. ~ Gemeente. Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. Aan de raad van de gemeente Emmen. R.G.M. Gengler. Geachte leden van de raad,

~'1 Emmen. ~ Gemeente. Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. Aan de raad van de gemeente Emmen. R.G.M. Gengler. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl (b ~ Gemeente ~'1"" Emmen ~ Aan de raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Subsidieregeling eenheid winkelplint winkelgebieden Lorentzplein en Goeverneurplein 2017

Subsidieregeling eenheid winkelplint winkelgebieden Lorentzplein en Goeverneurplein 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 92544 1 juni 2017 Subsidieregeling eenheid winkelplint winkelgebieden en 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart Starterslening Gemeente Hardenberg Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 7 februari 2013 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) SVn is een onafhankelijke

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Verbeter uitstralin binnens. Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht www.dordrecht.nl

Verbeter uitstralin binnens. Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht www.dordrecht.nl Verbeter uitstralin binnens Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht www.dordrecht.nl Impuls: ver kwaliteit bi De afgelopen jaren is de kw flink verbeterd. Zo zijn ond Bagijnhof

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG RIS295097 SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG 2016-2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat : het gewenst is dat woningeigenaren en eigenaar/bewoners

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013 Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013 Inleiding Het doel van de Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is een stimulering van het winkelgebied

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Motie. Spreekt uit dat:

Motie. Spreekt uit dat: Motie De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017 en behandelend beeldkwaliteitsplan Centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering Overwegende dat:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 en de toekomst

Jaarverslag 2009 en de toekomst Particuliere woningverbetering en funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2009 en de toekomst Ruud van Workum projectcoördinator juni 2010 De ontwikkeling in de tijd: 2002: Beleid en geld 2003: Aanpassing

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam

Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam Nadere regels subsidie en lening collectieve particuliere woningverbetering Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de

Nadere informatie

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening!

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Uw eerste huis kopen Spannend, voor het eerst een huis kopen. Daar kunt u wel wat hulp bij gebruiken.

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel N.B.: Lees a.u.b. eerst de toelichting voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Burger Service Nummer Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Gegevens

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2016-2020 De Raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (6 september] 2016, nr 16000450); gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

hmooi Zwolle Beleidsregel Reclame Minder regels, duidelijk beleid

hmooi Zwolle Beleidsregel Reclame Minder regels, duidelijk beleid Zwolle Minder regels, duidelijk beleid Minder gemeentelijke regels, duidelijk beleid en een minstens zo mooi straatbeeld als voorheen. Dat is de inzet van de nieuwe beleidsregel Reclame die sinds 27 mei

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

criteria 6 rolluiken, hekken en luiken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 6 rolluiken, hekken en luiken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 6 rolluiken, hekken en luiken 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 6 - rolluiken, hekken en luiken dorp stad & land

Nadere informatie

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT Secretariaat: Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Bezoekadres Spuiboulevard 300 E-mail: secretariaatwmc@dordrecht.nl Verslag kleine Welstands-

Nadere informatie

Kansen en mogelijkheden. Voor het ontwikkelen van woningen boven winkels in het centrum van Zaandam

Kansen en mogelijkheden. Voor het ontwikkelen van woningen boven winkels in het centrum van Zaandam Kansen en mogelijkheden Voor het ontwikkelen van woningen boven winkels in het centrum van Zaandam Momentum in het centrum De binnenstad van Zaandam heeft een enorme kwaliteitsimpuls ondergaan. Nieuwe

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Toekennen Gemeentelijke Stimuleringslening aan Seinwezen Beheer BV Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/358279) STZ/MIL Collegebesluit 1. Het college besluit een Gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidie groene daken per gemeente 2013:

Subsidie groene daken per gemeente 2013: Subsidie groene daken per gemeente 2013: Nieuwegein: Subsidie regeling is niet gewijzigd. Deze regeling staat open van 1 maart 2010 tot en met 1 maart 2014 en aanvragen kunnen worden ingediend zolang er

Nadere informatie

Aanpak panden Nieuwe Binnenweg

Aanpak panden Nieuwe Binnenweg Aanpak panden Nieuwe Binnenweg Verplichte woningverbetering Subsidiemogelijkheden Stappenplan Inhoudsopgave Aanpak Nieuwe Binnenweg 3 Verplichte woningverbetering 4 Achterstallig onderhoud en welstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING EENHEID WINKELPLINT WINKELGEBIEDEN LORENTZPLEIN EN GOEVERNEURPLEIN 2017

SUBSIDIEREGELING EENHEID WINKELPLINT WINKELGEBIEDEN LORENTZPLEIN EN GOEVERNEURPLEIN 2017 RIS 296992 SUBSIDIEREGELING EENHEID WINKELPLINT WINKELGEBIEDEN LORENTZPLEIN EN GOEVERNEURPLEIN 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de winkelgebieden Lorentzplein

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie