gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Werk aan de Winkel Aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam Voorjaar 2008

2 Inhoud Welkom bij Werk aan de Winkel 3 Samen aan het werk 3 Wat willen we bereiken? 5 Wie komen in aanmerking? 5 Actieve aanpak 6 Passieve aanpak 6 Wanneer en waar? 6 Aanpak in vier stappen 7 Processchema 9 Hoe lang duurt het? 10 Vormen van subsidie 11 Voor eigenaren: 1 Aanpak van casco 11 2 Totale aanpak gevel 12 3 Kwaliteitsplan door architect 12 4 Authentieke ornamenten 13 5 Wonen boven winkels 14 6 Wonen in winkels 14 7 Monumenten 15 Voor eigenaren én ondernemers: 8 Schilderen van de gevel 16 9 Reclame & verlichting Rolluiken Luifels Lifestyle-regeling 20 Schema subsidies 21 Na de aanvraag 22 Evaluatie 22 Wie doet wat? 23 Adres 23 2

3 Welkom bij Werk aan de Winkel Het winkelgebied in de Schiedamse binnenstad heeft dringend een andere uitstraling nodig. Door aanhoudende leegstand, graffiti, opzichtige reclames en veel achterstallig onderhoud aan de panden is het straatbeeld verloederd. Ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars investeren veel te weinig in het onroerend goed in de binnenstad waardoor de situatie er niet rooskleuriger op wordt. Potentiële nieuwe ondernemers haken af, alleen al bij het zien van het huidige straatbeeld. De gemeente Schiedam wil deze negatieve ontwikkelingen samen met eigenaren en ondernemers een halt toeroepen. Tot nu toe is vooral ingezet op het realiseren van het wonen boven winkels en op de subsidie voor lifestyle-ondernemers. Beide regelingen hebben wel tot goede resultaten geleid, maar er is meer nodig om de winkelstraat een forse impuls te geven. Kortom, er is Werk aan de Winkel! Opgeknapte panden geven de straat weer een goede uitstraling. Eigenaren moeten aan het werk en het achterstallig onderhoud aan hun pand wegwerken. De gemeente Schiedam stimuleert eigenaren van panden en ondernemers in het winkelgebied Hoogstraat, Broersveld en (Korte) Dam en tussenliggende stegen, die de handen uit de mouwen willen steken. Met het project Werk aan de Winkel biedt de gemeente een aantal aantrekkelijke subsidies aan, die in hoogte toenemen naarmate de bereidheid tot investeren van een eigenaar/ondernemer groeit. Her en der in de binnenstad zijn al positieve ontwikkelingen gaande, zoals op de Grote Markt en hoek Hoogstraat/Korte Dam. Succesvolle initiatieven die navolging verdienen. Nu bent u aan zet! Eigenaren en/of ondernemers hoeven het niet alleen te doen; zij kunnen samen met de gemeente aan de slag. Het project Werk aan de Winkel is uw en ons project! Samen aan het werk In deze brochure staat vermeld hoe een eigenaar/ondernemer zijn pand kan opknappen met behulp van een totaalpakket aan gemeentelijke subsidies. Daarnaast kunnen eigenaren het groot onderhoud van het casco (de schil van een pand zoals gevel, dak, muren, vloeren) financieren met een lening, waarbij zij een rentekorting krijgen van 5% op de marktrente met een minimumrente van 1,5%. Ook geeft de gemeente hulp, advies en begeleiding bij de aanpak van de panden. 3

4 4

5 Het pand vóór de aanpak van het casco. Na de restauratie ziet het pand er weer fraai uit. Wat willen we bereiken? Voorop staat dat de gemeente Schiedam alle steun en hulp wil bieden aan eigenaren/ondernemers die willen investeren in winkelpanden in het centrum. Het gaat er om slecht onderhoud aan panden te bestrijden en gevels en winkelpuien op te knappen. De gemeente integreert daarom bestaande en nieuwe regelingen om slagvaardig te kunnen opereren. Ook gaat de aanpak van deur tot deur van start. Daarnaast zal de gemeente zelf extra investeringen doen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Wie komen in aanmerking? Alle eigenaren van panden en ondernemers in het aangewezen gebied (zie kaart op pagina 6) komen in aanmerking voor de regelingen van Werk aan de Winkel. De aanpak van het casco, het realiseren van wonen boven en in winkels en het terugplaatsen van ornamenten aan de gevel vallen onder de verantwoording van de eigenaar; alle overige verbeteringen of aanpassingen aan de pui kunnen zowel door eigenaren als door ondernemers worden gedaan. Zo kan een ondernemer van een winkel bijvoorbeeld met een financiële bijdrage van de gemeente een dicht rolluik door een doorzichtig exemplaar vervangen. 5

6 De aanwijzing van straten met actieve (u wordt benaderd) en passieve (zelf aanmelden) aanpak van het project Werk aan de Winkel. Actieve aanpak 2008 Het project Werk aan de Winkel gaat actief van start op het gedeelte van de Hoogstraat vanaf de Brede Marktsteeg naar de Appelmarkt en het gedeelte van de Hoogstraat vanaf de Taansteeg tot en met de Watersteeg, inclusief alle tussenliggende stegen en de Korte Dam. Hier worden eigenaren en ondernemers van deur-tot-deur benaderd voor deelname aan het project; dit is de actieve aanpak Na de zomerperiode in 2009 gaat de tweede fase in van de actieve aanpak met het stuk van de Hoogstraat ter hoogte van het Stedelijk Museum tot aan de Taansteeg, inclusief het voorste deel van de Lange Achterweg, en het Broersveld vanaf het Herenpad/Baanstraat naar het eind aan de Lange Kerkstraat/Land van Belofte. Passieve aanpak Behalve de actieve aanpak kent het project ook een passieve aanpak. Daarbij krijgen eigenaren/ondernemers van panden geen persoonlijke uitnodiging. Zij kunnen zich wel zélf aanmelden voor deelname aan het project en van dezelfde regelingen gebruik maken. Deze zogenoemde passieve aanpak geldt voor het gebied Dam, Grote Markt, Boterstraat, Herenstraat, Lange Kerkstraat, Land van Belofte, het deel van de Broersvest tussen de Oude Passage en de Hoogstraat, het deel van Broersveld van de Hoogstraat naar het Herenpad en de Hoogstraat vanaf de Koemarkt tot de Watersteeg. (De passieve aanpak is geel gearceerd op de kaart) Wanneer en waar? Eigenaren/ondernemers van panden aan de Hoogstraat, het Broersveld en de (Korte) Dam krijgen een oproep van de gemeente Schiedam voor deelname aan het project Werk aan de winkel. Om iedereen goed te kunnen begeleiden, worden de eigenaren in fasen benaderd. Door middel van nieuwsbrieven worden betrokkenen in het hele centrumgebied geïnformeerd over de planning en vorderingen. Op de plattegrond is te zien welk gedeelte van het winkelgebied onder de actieve en passieve aanpak valt en wanneer dat ongeveer gaat gebeuren. 6

7 Aanpak in vier stappen De aanpak is in vier fasen te verdelen: van informeren tot en met de uitvoering. De nadruk ligt op het stimuleren van eigenaren en ondernemers om investeringen te doen. De werkwijze van de actieve aanpak van Werk aan de Winkel kent vier stappen 1. De informatiefase: Alle eigenaren en ondernemers van het betrokken gebied krijgen een folder van de gemeente met informatie over het project Werk aan de Winkel. Voor de eigenaren/ondernemers in het actieve gebied vinden vervolgens bloksgewijs informatiebijeenkomsten plaats waarna deelnemers individuele afspraken kunnen maken met de projectleider van Werk aan de Winkel. De betrokkenen worden geïnformeerd over de voortgang van het project en de planning door middel van een nieuwsbrief, die de gemeente in het hele gebied zal verspreiden. 2. De inventarisatiefase: Wanneer de eigenaar/ondernemer op de hoogte is, volgt een inspectie van het betrokken pand door een gemeentelijke inspecteur. Op basis hiervan krijgt de eigenaar een bouwkundig onderhoudsrapport (BOR) van zijn pand aangeboden. Dit is een gratis rapportage waarin staat vermeld welke werkzaamheden aan het casco van het pand nodig zijn. Het rapport wordt met de eigenaar besproken. In deze fase kan de eigenaar/ondernemer zijn wensen en plannen ten aanzien van het pand aan de bouwinspecteur kenbaar maken, zodat een complete inventarisatie van het betreffende pand ontstaat. Werkzaamheden aan het casco vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Maar het kan zijn dat een ondernemer zijn pui (etalage) wil verbeteren. Ook dat is mogelijk. Aanschrijvingswaardig Als uit het bouwkundige rapport blijkt dat er ernstige gebreken aan het casco zijn, ontvangt de eigenaar een vooraankondiging van een aanschrijving. Daarin staat dat de aanschrijvingswaardige zaken moeten worden weggewerkt. De eigenaar krijgt echter eerst negen maanden de tijd om een plan met verbeteringsvoorstellen te maken en dit met subsidie uit te voeren. De vooraankondiging is om te voorkomen dat niet-willende eigenaren achterover gaan leunen. Eigenaren krijgen informatie van de projectleider.

8 3. De voorbereidingsfase: Bij sommige werkzaamheden aan bijvoorbeeld de voorgevel is het wenselijk dat er een kwaliteitsplan wordt gemaakt. Omdat het maken van een kwaliteitsplan ingewikkeld is, kan op kosten van de gemeente (met een maximum van 5.000, ) een architect in de arm worden genomen. De projectleider kan een aantal projecten laten zien van architecten die kunnen worden ingeschakeld. De eigenaar/ondernemer kan in de voorbereidingsfase gericht prijzen opvragen bij aannemers en plannen gaan maken. Dit is ook het moment om vergunningen en subsidies aan te vragen en vervolgens de eigen bijdrage te regelen. De gemeente gaat ervan uit dat iedereen aan het project meedoet, om het gewenste resultaat te bereiken. Mocht na verloop van tijd blijken dat een eigenaar, aan wiens pand ernstige gebreken zijn geconstateerd in het bouwkundige rapport, niet wil meewerken dan ontvangt deze na een laatste waarschuwing een gemeentelijke aanschrijving met dwangsom. Overstappen naar het zoete deel (met subsidies) van de aanpak kan nu niet meer! Op het moment dat een eigenaar daadwerkelijk is aangeschreven, kan hij geen aanspraak meer maken op eventuele subsidies. 4. De uitvoeringsfase: De eigenaar/ondernemer die aanpassingen en/of verbeteringen aan het pand wil doen en alle benodigde papieren in huis heeft, kan nu aan de slag. De start van de werkzaamheden wordt gemeld bij de projectleider. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, volgt een eindcontrole van de gemeente. (Zie ook pag. 22, Na de aanvraag). In geval van een aanschrijving komt de gemeente in actie en volgt het innen van de dwangsom. De eigenaar moet de achterstallige werkzaamheden in een bepaalde termijn uitvoeren. Zo niet, dan volgt uitvoering van gemeentewege. 8

9 Processchema Informatiefase Eerste fase Bouwkundig rapport (Aanpassing/ verbetering) Niet aanschrijvingswaardig Aanschrijvingswaardig (Onveilige situatie of achterstallig onderhoud) Vooraankondiging aanschrijving Tweede fase Eigenaar wil investeren Eigenaar wil niet investeren Kwaliteitsplan totale aanpak Financiële advisering Aanschrijving met dwangsom Subsidie en vergunning Casco Wonen boven / in winkels Lifestyle Gevels en puien Reclame en rolluiken Geen actie Innen dwangsom en uitvoering van gemeentewege Derde fase Uitvoering plan door eigenaar Uitvoering van gemeentewege ZOET ZUUR Vierde fase 9

10 Hoe lang duurt het? Om de voortgang van het project te bespoedigen en het de aanvrager zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de gemeente één loket ingesteld waar alle vergunningen en subsidieaanvragen gelijktijdig kunnen worden ingediend. Er zijn in veel gevallen behoorlijk wat paperassen nodig, maar de aanvrager kan alles in één keer afhandelen. De vergunningverlener kan samen met de aanvrager bekijken of en zo ja, welke vergunningen nodig zijn. De doorlooptijd van de benodigde vergunning(en) is sterk afhankelijk van de aard van de ingreep aan het pand. Vergunningen kennen een wettelijke doorlooptijd. Denk eraan dat vergunningen een verschillende doorlooptijd kunnen hebben. Zo heeft een bouwvergunning een doorlooptijd van maximaal twaalf weken, een reclamevergunning acht weken en voor het plaatsen van een rolluik is weer een maximale termijn van zes weken gesteld. Voor werkzaamheden aan een monument geldt een aparte vergunningsprocedure. In de meeste gevallen gaat het in het winkelgebied om gemeentelijke monumenten. Voor deze categorie wordt de termijn zoveel mogelijk gelijk gesteld met de behandeling van de bouwvergunning. Uit het bovenstaande blijkt dat het vergunningsproces maatwerk is. Voor meer informatie over de benodigde vergunningen en termijnen kan de eigenaar/ondernemer in een persoonlijk gesprek met de vergunningverlener meer informatie krijgen. Gaat het alleen om het aanvragen van een subsidie? Dan geeft de Algemene Subsidieverordening Schiedam een behandeltijd aan van acht weken, onder de voorwaarde dat het dossier compleet is. De totale doorlooptijd gerekend vanaf het eerste contact met de gemeente tot en met de uitvoering van de werkzaamheden duurt grofweg zes maanden tot een jaar. Daarin speelt de eigenaar/ondernemer zelf een belangrijke rol. Heeft de eigenaar goed voor ogen wat hij wil met zijn pand? Moet er een kwaliteitsplan van een architect komen, hoe snel kan hij alle benodigde papieren aanleveren, kan hij de financiering rond krijgen en wanneer kan de aannemer aan de slag?

11 Vormen van subsidie De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor verschillende aanpassingen aan het pand. Enkele subsidies kunnen door zowel een eigenaar als een ondernemer worden aangevraagd. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende subsidies. Eigenaren van een pand in het betreffende gebied kunnen de hieronder genoemde subsidies aanvragen: 1. Aanpak van casco 2. Totale aanpak gevel 3. Kwaliteitsplan architect 4. Authentieke ornamenten 5. Wonen boven winkels 6. Wonen in winkels 7. Monumenten Zowel eigenaren als ondernemers kunnen de volgende subsidies aanvragen: 8. Schilderen van de gevel 9. Reclame en verlichting 10. Rolluiken 11. Luifels 12. Lifestyle-regeling Eigenaren van een pand in het betreffende gebied kunnen de hieronder genoemde subsidies aanvragen N.B.: Voor alle subsidies voor eigenaren geldt dat het pand na uitvoering van de werkzaamheden minimaal vijftien jaar onderhoudsarm is en voldoet aan het programma van eisen van de Particuliere Woningverbetering (zie de website 1 Aanpak van casco Het is voor de binnenstad van Schiedam van belang dat de casco s van de panden op orde worden gebracht. Met casco wordt de schil van een pand bedoeld zoals gevel, dak, muren en vloeren. De aanpak van het casco is een taak van de eigenaar. De staat van het casco is bepalend voor de mate van subsidie die de gemeente geeft. Voldoet het verbeterplan voor een pand aan het programma van eisen, dan komt de eigenaar voor alle subsidies in aanmerking. Is een pand aanschrijvingsvrij, wat inhoudt dat de komende drie jaar geen groot onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan kan maar op een deel van de subsidieonderdelen een beroep worden gedaan (zie pag. 21 voor het subsidieoverzicht). Laagrentende lening Voor verbeteringen aan het casco kunnen eigenaren (niet de ondernemers) een laagrentende lening aanvragen van maximaal , per eenheid (winkel, bovengelegen opslagruimte of woning). De gemeente Schiedam heeft hiervoor met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een contract afgesloten. De SVn fungeert als bank voor de eigenaren. Zij krijgen een rentekorting van 5% ten opzichte van de marktrente, met een minimumrente van 1,5%. De looptijd van de leningen is op maximaal twintig jaar gesteld om de maandelijkse lasten zoveel mogelijk te drukken. Op de website van de gemeente op de webpagina s van Werk aan de Winkel staat een rekenmodel waarmee de maandlasten te berekenen zijn. Een rekenvoorbeeld: Lening via SVn (1,5%) bruto maandlasten persoonlijke lening (6,8%) , 49, 118, , 97, 235, Het gaat om brutobedragen d.w.z. dat er geen rekening is gehouden met eventuele belastingvoordelen. 11

12 2 Totale aanpak gevel Voor de integrale aanpak van de voorgevel, inclusief het schilderen van het houtwerk (volgens de specifieke uitvoeringsvoorschriften zoals vastgesteld in de aangepaste Nota Architectuur en Welstand) en het vervangen of aanpassen van de winkelpui, is ook subsidie mogelijk. Daarbij is een kwaliteitsplan, gemaakt door een architect, een vereiste. Bij deze grote onderhoudsbeurt doet de gemeente een bijdrage van 50% in de kosten, met een maximale bijdrage van , per pand. In afwijking van de andere subsidies voor eigenaren is deze gemeentelijke bijdrage ook aan te vragen door ondernemers! 3 Kwaliteitsplan architect Voor sommige werkzaamheden aan de gevel is het noodzakelijk om een kwaliteitsplan te laten maken. Eigenaren kunnen hiervoor een architect in de arm nemen. De gemeente geeft voor het maken van een ontwerp of de kosten van bijvoorbeeld een constructeur een subsidie van 100% met een maximale bijdrage van 5.000,- per pand. Bestaande situatie. Voorstel van architect voor nieuwe gevelindeling. 12

13 4 Authentieke ornamenten De gemeente wil eigenaren stimuleren kleine restauratiewerkzaamheden aan winkelpanden en woningen te doen. Doel is het in stand houden van cultuurhistorische waardevolle elementen. Het reconstrueren van authentieke gevelornamenten wordt gesubsidieerd met een bijdrage van 50% van de kosten met een maximum van 3.750, per pand. 13

14 5 Wonen boven winkels Schiedam stimuleert al enkele jaren het wonen boven winkels. Eigenaren krijgen de mogelijkheid de panden te verbeteren en waar mogelijk woningen boven de winkels te maken. Voor het maken van een eigen opgang tot de woning boven een winkel subsidieert de gemeente 50% van de kosten, met een maximumbijdrage van 6.000, per pand. Voor het maken van een woning boven een winkel ontvangt de eigenaar ook 50% van de kosten met een maximum van 7.000,. 6 Wonen in winkels Het wonen in winkels is toegestaan in het gebied aan de oostzijde van het Broersveld, het Groenendal en aan de Hoogstraat-oostzijde (tussen afrol Lange Achterweg en Stedelijk Museum) zal mogelijk worden gemaakt. Voor het maken van een woning in een winkel verstrekt de gemeente voor panden in dit gebied een subsidie van 50% van de kosten met een maximum van 7.000,. 14

15 7 Monumenten Voor het uitvoeren van groot onderhoud aan een monument is het mogelijk om via de gemeente voor maximaal , per pand een laagrentende lening aan te vragen. Voor monumenten gelden richtlijnen die zijn vastgelegd in de Verordening Verbetering Particuliere Woningvoorraad en Monumenten. Omdat groot onderhoud aan monumenten maatwerk vereist, is hiervoor overleg nodig met de projectleider. 15

16 De onderstaande subsidies kunnen zowel eigenaren áls ondernemers aanvragen N.B. Deze subsidies zijn aan te vragen als het betreffende pand aanschrijvingsvrij is (als het pand voldoet aan de minimale kwaliteitseisen). 8 Schilderen van de gevel Om eigenaren/ondernemers te verleiden om de gevel aan te pakken, is er een bijdrage van 30% in de kosten, met een maximumbijdrage van 600, per pand. Dit geldt voor het schilderen van de gevel in door de Commissie Welstand en Monumenten goedgekeurde kleuren. Zie hiervoor de website

17 9 Reclame & verlichting Het imago van het winkelgebied staat of valt met een juist gebruik van reclame en verlichting. Het project Werk aan de Winkel is een goede gelegenheid om eens kritisch naar uw pand te kijken. Misschien kan de gevelreclame anders of op een wijze die meer aansluit bij de historische binnenstad en bovendien een betere uitstraling voor het bedrijf geeft. Eigenaren/ondernemers krijgen 100% subsidie (met een maximum van 500, ) voor het weghalen van bestaande reclame of lichtbakken. Bovendien geeft de gemeente 50% subsidie op de kosten voor het leveren en aanbrengen van nieuwe reclame, met een maximumbijdrage van 750, per pand. Voor het aanbrengen van reclame en verlichting zijn de richtlijnen vastgesteld in de aangepaste nota Architectuur en Welstand, zie de website Een wirwar van reclame zorgt voor een rommelige uitstraling. Zo kan de winkelstraat er ook uitzien! 17

18 10 Rolluiken Dichte rolluiken maken het straatbeeld er niet fraaier op en doen de identiteit van de binnenstad geen goed. Wanneer rolluiken voor of in de onderpui transparant zijn, blijft de achterliggende etalage of pui zichtbaar. Doorzichtige rolluiken bevorderen de sociale veiligheid: ook na sluitingstijd ziet de winkelstraat er met wat licht in de etalage gezelliger en veiliger uit. Het plaatsen van rolluiken is volgens de nota Architectuur en Welstand en de aanpassingen daarop aan specifieke criteria gebonden. De richtlijnen daarvoor zijn te vinden op de website. Bij de gemeente is een subsidie aan te vragen voor het weghalen van een dicht rolluik. De kosten daarvan krijgt de aanvrager retour tot een maximum van 500,. Voor het plaatsen van een doorzichtig rolluik draagt de gemeente 50% in de kosten bij, met een maximum van 2.500, per pand. 18

19 11 Luifels Opzichtige reclames en luifels veroorzaken een rommelig beeld. En de sfeer en allure van een straat bepalen de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving. Om een karaktervolle binnenstad te creëren, subsidieert de gemeente 100% van de kosten tot een maximum van 500, bij het weghalen van een luifel. 19

20 12 Lifestyle-regeling Het noordelijk deel van de Hoogstraat (even nummers 114 tot 200, oneven nummers 99 tot 171), het midden deel Hoogstraat tussen afrol Lange Achterweg en Stedelijk Museum, Appelmarkt, Korte Dam, Dam, Grote Markt, Boterstraat, Ooievaarssteeg en Spinhuispad vallen onder de lifestyle-regeling (inclusief alle hoekpanden). Ondernemers binnen de lifestyle-branche, die zich in het aangewezen gebied gaan vestigen of hier gevestigd zijn, kunnen een subsidie krijgen. Onder het begrip lifestyle vallen ondernemingen gericht op leisure-, ambachtelijke-, cratieve-, recreatieve- en culturele activiteiten die een publieksgericht karakter hebben, unieke producten en/of diensten aanbieden en zich onderscheiden in een kwalitatieve goede uitstraling. Zij richten zich met name op specifieke doelgroepen en dragen bij aan het uitgaans- en verblijfsklimaat.. Voorwaarde voor de lifestyle-regeling is dat aan de ondernemer of eigenaar binnen vijf jaar geen subsidie is verleend voor dezelfde soort werkzaamheden in hetzelfde pand. Bij de lifestyle-regeling geldt een subsidie van 30% van de totale kosten met een maximale bijdrage van , per pand voor verplaatsing, herinrichtings- en verbouwingsactiviteiten van het interieur ten behoeve van een lifestyle-onderneming in het lifestylegebied. 20

21 Alleen eigenaren Casco is opgeknapt of krijgt groot onderhoudsbeurt groot onderhoud casco laagrentende lening per eenheid over kosten van investering minus kosten subsidiabele delen; meerdere eenheden per pand is mogelijk onderwerp subsidie als bijdrage ineens maximale bijdrage per pand integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen van houtwerk van de gevel in historische kleuren van Commissie Welstand en Monumenten; winkelpui vervangen of aanpassen. 50% van de kosten kwaliteitsplan architect 100% kosten ontwerp en constructeur voor plan voor gevels en puien terugplaatsen van authentieke gevelelementen wonen boven winkel maken van opgang wonen boven of in winkel creëren van woning 50% van de kosten % van de kosten % van de kosten Eigenaren en ondernemers casco is aanschrijvingsvrij onderwerp subsidie als bijdrage ineens maximale bijdrage per pand lifestyle: aanpassingen in of aan de winkelruimte schilderen van het houtwerk van de gevel in historische kleuren van Commissie Welstand en Monumenten 30% van de kosten % van de kosten 600 reclame & verlichting vervangen door uitingen passend in beschermd stadsgezicht 100% van de kosten weghalen bestaande reclame 50% van de kosten leveren en aanbrengen nieuwe reclame doorzichtig rolluik aan binnenzijde 100% van de kosten weghalen dicht rolluik % van de kosten van plaatsing binnenzijde doorzichtig rolluik weghalen luifel 100% van de kosten

22 Na de aanvraag Voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden en zijn de plannen besproken en de vergunningen verleend? Dan krijgt de aanvrager een beschikking van de gemeente, waarin staat hoeveel subsidie wordt gegeven en waarvoor de subsidie geldt. Dit geldt ook voor de subsidie in de vorm van een laagrentende lening. Het project kan van start als de aanvrager de totale financiering (inclusief het eigen aandeel) rond heeft. Een eigenaar kan voor maximaal , per zelfstandige woning of bedrijfsruimte een laagrentende lening aanvragen. Bij leningen boven de , moet er altijd een notaris aan te pas komen. De aanvraag voor een lening wordt gedaan via de projectleider. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en als alle benodigde papieren aanwezig zijn een beschikking afgeven. Deze beschikking wordt opgestuurd naar de bank (SVn), die de financiële toets doet en een offerte voor een lening naar de eigenaar stuurt. De aanvrager kan op basis van ingediende declaraties gedurende de werkzaamheden een voorschot krijgen op de toegezegde subsidies. De rest wordt uitbetaald nadat de aanvrager het werk als gereed heeft gemeld bij de projectleider, de werkzaamheden zijn gecontroleerd en het pand in overeenstemming met zijn bestemming in gebruik is genomen. Wanneer de kosten hoger zijn dan de subsidie, zal de eigenaar/ondernemer het resterende bedrag zelf moeten financieren. De subsidie kan in termijnen worden uitbetaald. De eerste termijn (50% van het subsidiebedrag) kan worden overgemaakt als de helft van de werkzaamheden gereed is. De laatste termijn wordt uitgekeerd als de werkzaamheden zijn verricht en het pand in overeenstemming met de bestemming daadwerkelijk in gebruik is. Heeft een eigenaar een laagrentende lening via de gemeente afgesloten en komt het pand na de verbouwing niet binnen twee jaar na afronding van de betreffende werkzaamheden in gebruik? In dat geval vervalt de korting en wordt het rentepercentage van de lening aangepast aan een niveau dat marktconform is. Vergunning verleend? Subsidie beschikt? Dan starten met de uitvoering! Evaluatie Een jaar na de start van het project Werk aan de Winkel evalueert de gemeente de gang van zaken. Desgewenst wordt de aanpak bijgesteld. In 2009 start in ieder geval de volgende fase van de actieve aanpak (zie kaart op pagina 6). Alle betrokkenen worden tijdig geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven. Het project is eind 2007 vastgesteld met een subsidieplafond van ruim één miljoen euro; de subsidie voor de laagrentende leningen hebben een apart budget. De verwachting is dat de looptijd van het gehele project maximaal vijf jaar zal beslaan. 22

23 Wie doet wat? Met wie heeft u te maken met het project Werk aan de Winkel? Pauline de Mare Projectleider Werk aan de Winkel Telefoon: Huub Blijie Woninginspecteur Telefoon Jacques Markus Vergunningverlener Telefoon Uitgave Gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling Tekst: Marianne Ames Fotografie: Jan van der Ploeg e.a. Coverfoto: Aeroview, Dick Sellenraad Ontwerp: Manifesta Rotterdam Druk BGS Schiedam Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. gemeente Schiedam Adres Project Werk aan de Winkel Afdeling Ruimtelijk Gebruik, cluster Stedelijke Ontwikkeling Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam Postbus EA Schiedam Telefoon: Website: 23

24 Gemeente Schiedam postbus EA Schiedam Stadserf DZ Schiedam Meer informatie: w e

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Jaarverslag 2013 Foto omslag: Wethouder Arie Wijten ( rechts) feliciteert eigenares Ria Oomen met de start van het funderingsherstel aan de PKO-laan

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie