VERZEKERINGSRECHT CAMBRIDGE UNIVERSITY LONDON KASTEEL WAARDENBURG WEBINARS NFI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSRECHT 2014-2015 CAMBRIDGE UNIVERSITY LONDON KASTEEL WAARDENBURG WEBINARS NFI"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSRECHT CAMBRIDGE UNIVERSITY LONDON KASTEEL WAARDENBURG WEBINARS NFI

2 art. 39 MAGNA CARTA: No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.

3 Verzekeringsrecht Naar aanleiding van het eerdere succes van de Magna Charta Leergang Verzekeringsrecht, de feedback van deelnemers en sprekers en enthousiasme van de docenten, organiseert de Academie voor de Rechtspraktijk de Magna Charta Leergang Verzekeringsrecht Het programma raakt alle aspecten van het Verzekeringsrecht en wij zijn er van overtuigd dat dit dé leergang is die advocaten werkzaam binnen dit rechtsgebied moeten volgen om hun kennis te vernieuwen, te verdiepen en te specialiseren. Onderstaand leest u meer over de veranderingen die wij hebben doorgevoerd om deze leergang tot een nog hoger niveau te brengen. Belangrijke aspecten van de leergang: 1. Een van de belangrijke aspecten van de leergang betreft het schrijven van de paper. De deelnemers krijgen geen onderwerp toegewezen maar kiezen zelf een onderwerp waar zij zich betrokken bij voelen. Wij kiezen er voor om de sterkste punten van een deelnemer te verbeteren en op een hoger niveau te brengen. Alle papers worden opgenomen in het tijdschrift Magna Charta Digital Law Review. 2. Voor deze leergang schrijven wij de Asser 7-XI Bijzondere Overeenkomsten door mr. C. Asser, prof. mr. J.H. Wansink en prof. mr. N. van Tiggele van der Velde voor. Stukken uit dit boek zullen niet worden toegevoegd aan het cursusmateriaal. Dit boek dient u zelf aan te schaffen. 3. Omdat we naast de inhoudelijke kennis ook de band tussen de deelnemers belangrijk vinden, hebben we gekozen om de leergang te starten met diner. Op deze manier leren de deelnemers elkaar beter kennen. In maart 2015, wanneer de deelnemers elkaar al meerdere malen hebben gezien zal de Leergang naar Cambridge gaan. In Cambridge zullen de colleges plaats vinden in één van de oudste colleges van Groot Brittannië. 4. De Academie voor de Rechtspraktijk houdt rekening met het milieu en voelt zich verantwoordelijk om een maatschappelijk betrokken onderneming te zijn. Hierdoor heeft Academie voor de Rechtspraktijk besloten de cursusdocumentatie digitaal aan te bieden. Elke deelnemer krijgt per mail een bericht wanneer de cursusdocumentatie online staat. Zo krijgt de deelnemer zelf de keuze of hij/zij de stukken zelf wilt printen of liever digitaal over de stukken beschikt op een tablet of laptop.

4 Magna Charta Verzekeringsrecht Sprekers Prof. mr. J.H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer - plaatsvervanger Hof Den Haag mr. N. Vloemans, advocaat Ploum Lodder Princen mr. M.L.S. Kallf, advocaat Van Doorne Advocaten N.V. prof. mr. N. van Tiggele van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer - plaatsvervanger Hof Leeuwarden mr. S. Meijer, advocaat NautaDutilh N.V. mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma mr. P.M. Verbeek, senior raadsheer Hof Den Haag mr. M.M.R. van Ardenne Dick, Hoofd Bureau Kennis en Opleiding Van Traa Advocaten N.V. mr. S.E. Phoelich Pontier, advocaat NN Advocaten mr. M. de Haan, advocaat NN Advocaten mr. R.Ph. Elzas, docent Verzekeringsrecht (Fellow) Rijksuniversiteit Groningen

5 Magna Charta Verzekeringsrecht Sprekers mr. J.W. Hoekzema, raadsheer Hof Amsterdam prof. dr. W.M.A. Kalkman, hoogleraar Verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam en hoofd Legal, Litigation & Compliance Nationale Nederlanden / ING Insurance Benelux prof. mr. X. Kramer, hoogleraar Internationale Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam mr. F. Blees, directeur Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. mr. R. de Haan, advocaat Van Traa Advocaten N.V. mr. J.D. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten N.V. mr. A.Ch.H. Franken, advocaat NautaDutilh N.V. ir. J.H.L.M. Lelieveld, teamleider Nederlands Forensisch Instituut mr. J.H. Duyvensz, advocaat Van Traa Advocaten N.V. mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nysingh Advocaten Notarissen N.V. mr. E.J. Wervelman, advocaat Verschoof Wagenaar Wervelman

6

7 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma 1 4 november 2014, van uur tot uur, inclusief diner. Kasteel Waardenburg te Waardenburg Inleiding Verzekeringsrecht Inleiding Contractueel Verzekeringsrecht * Tour d horizon. De rode draden van het verzekeringsrecht in titel 7.17 BW door prof. mr. J.H. Wansink. * Assurance oblige. Over de verhouding tussen het aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht door mr. M.L.S. Kalff prof. mr. J.H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag & mr. N. Vloemans, Advocaat Ploum Lodder Princen & mr. M.L.S. Kalff, Advocaat Van Doorne Advocaten N.V november 2014, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg Mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst prof. mr. N. van Tiggele van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden Raakvlakken privaatrechtelijk en publiekrechtelijk verzekeringsrecht: de Wft en de zorgplichten van de tussenpersoon mr. S. Meijer, Advocaat Nauta Dutilh N.V. << Christ College 3 28 november 2014, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht prof. mr. N. van Tiggele van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden De claims made-benadering in de aansprakelijkheidsverzekering mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma

8 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma 4 10 december 2014, van uur tot uur Webinar, achter uw computer Verzekeringsrecht mr. P. M. Verbeek, senior raadsheer Hof Den Haag 5 12 december 2014, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg Privacy-bescherming en discriminatie in het verzekeringsrecht mr. M.M.R. van Ardenne-Dick, Hoofd Bureau Kennis en Opleiding Van Traa Advocaten Uitleg van de polisvoorwaarden en causaliteit mr. S.E. Phoelich Pontier, advocaat NN Advocaten & mr. M. de Haan, advocaat NN Advocaten 1) Uitleg polisvoorwaarden: - (objectieve) Haviltex-norm; - CAO-norm; - maatschappijpolissen tov beurspolissen; - contra proferentem; - bijstand door assurantietussenpersoon; - beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; - bewijslastverdeling; 2) Causaliteit: - primaire dekkingsomschrijving tov garantieclausules en uitsluitingen; - beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; - bewijslastverdeling.

9 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma 6 23 januari 2015, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg Verjaring, subrogatie en regres mr. R.Ph. Elzas, docent Verzekeringsrecht (Fellow) Rijksuniversiteit Groningen Verjaring - Verschillen tussen art.7:942 BW ; art.3:310 BW en art.10 WAM - Aanvang bij regres - Stuiting - Overgangsrecht Subrogatie - Rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde - Beperkingen ten aanzien van aan verzekerde gerelateerden Regres - Tijdelijke regeling verhaalsrechten art.6:197 BW - Medeschuld en eigen schuld - Duur- en mengschade Algemene voorwaarden in het perspectief van het verzekeringsrecht mr. J.W. Hoekzema, raadsheer Hof Amsterdam 7 5 februari 2015, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg prof. dr. W.M.A. Kalkman, hoogleraar Verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam en hoofd Legal, litigation & Compliance Nationale-Nederlanden /ING Insurance Benelux

10 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma 8 27 februari 2015, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg De algemene aansprakelijkheidsverzekering prof. mr. J.H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag Centraal staat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis). Behandeld wordt mede aan de hand van casusposities wat in juridische zin het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering is en binnen welke (verzekeringstechnische) grenzen een AVB-polis dekking biedt. Daarbij komt voorts aan de orde de op de aansprakelijkheidsverzekering toegesneden invulling van onderwerpen zoals de verplichtingen bij schade voor de verzekerde, product-recall, eigen schuld, de rechtsbijstandsfunctie van de verzekeraar bij schade en de directe actie. Internationaal Privaatrecht prof. mr. X. Kramer, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 9 6 maart 2015, van uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg Internationaal Privaatrecht mr. F. Blees, directeur Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. Internationale verkeersschadeafwikkeling schaderegelingsstructuren Eigen Schuld mr. R. de Haan, advocaat Van Traa Advocaten N.V.

11 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma maart 2015, vanaf uur lokale tijd Christ College, Cambridge, Groot Brittannië Welkomstborrel maart 2015, uur tot uur Christ College, Cambridge, Groot Brittannië Verzekerbaar belang, indemniteit, overgang van belang en verzekering ten behoeve van een derde mr. J.D. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten N.V. Aansluitend lunch, rondleiding door Lloyd s London en s avonds vrij te besteden maart 2015, uur tot uur Christ College, Cambridge, Groot Brittannië Verplichtingen bij schade (inclusief beredding) mr. N. Vloemans, advocaat Ploum Lodder Princen De meldings- en informatieplichten van de verzekerde/verzekeringnemer Het verbod om aansprakelijkheid te erkennen De bereddingsplicht van de verzekerde/verzekeringnemer Welke verplichtingen heeft de verzekeraar? Aansluitend lunch, middag vrij te besteden maart 2015, uur tot uur Christ College, Cambridge, Groot Brittannië diner

12 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma maart 2015, uur tot uur Christ College, Cambridge, Groot Brittannië Co-assurantie via de Assurantiebeurs, Internationale Verzekeringsprogramma s en (Internationale) Herverzekering mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma De principes van co-assurantie via de beurs (incl. rol van partijen, to follow etc.) De werking van internationale verzekeringsprogramma s De (basisbeginselen) van (internationale) herverzekering 15 3 april 2015, uur tot uur Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag mr. A.Ch.H. Franken, advocaat Nauta Dutilh N.V. Onderzoek door deskundigen in schadeverzekeringen ir. J.H.L.M. Lelieveld, teamleider Nederlands Forensisch Instituut De rol van de deskundige bij schadeverzekeringen Zicht op onderzoeksmethoden De juiste keuze van een te benoemen deskundige Inkleding van kritiek op het rapport; contra-expertise Waardering van het rapport en relatie tot verdere bewijsvoering Kosten van het deskundigenrapport

13 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma april 2015, uur tot uur Kasteel Waardenburg te Waardenburg De brand- en inboedelverzekering mr. J.H. Duyvensz, advocaat Van Traa Advocaten De transportverzekeringsovereenkomst mr. J.D. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten N.V. De CAR-verzekering mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nysingh Advocaten Notarissen N.V. De arbeidsongeschiktheidsverzekering mr. E.J. Wervelman, advocaat Verschoof Wagenaar Wervelman Het onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen Uitleg van het begrip arbeidsongeschiktheid De berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid Het omgaan met medische gegevens (optioneel) juni 2015, van uur tot uur Webinar, achter uw computer Verzekeringsrecht mr. P. M. Verbeek, senior raadsheer Hof Den Haag INSCHRIJVEN

14 Magna Charta Verzekeringsrecht Algemene informatie Prijs: 4000,- excl. BTW, incl. digitaal cursusmateriaal. Tevens zijn drie overnachtingen in Cambridge inbegrepen (drie keer ontbijt, twee keer lunch en één diner). Op 18 maart 2015 zal er in Cambridge om uur een borrel klaarstaan. De reis naar Cambridge dient u zelf te regelen. Bij het opstellen van deze brochure was een retourticket van Amsterdam naar Londen (alle luchthavens) ongeveer 80,-. Een treinticket van London naar Cambridge of vice versa kost ongeveer 25,- en duurt ongeveer uur. Documentatiemappen: De Academie voor de Rechtspraktijk houdt rekening met het milieu en voelt zich verantwoordelijk om een maatschappelijk betrokken onderneming te zijn. Hierdoor heeft Academie voor de Rechtspraktijk besloten de cursusdocumentatie digitaal aan te bieden. Elke deelnemer krijgt per mail een bericht wanneer de cursusdocumentatie online staat. Zo krijgt de deelnemer zelf de keuze of hij/zij de stukken zelf wilt printen of liever digitaal over de stukken beschikt op een tablet of laptop. De cursusdocumentatie komt online te staan op de website van de Academie voor de Rechtspraktijk. Huiswerkopdrachten en certificaten: Tijdens de leergang zult u iedere cursusdag 1 huiswerkopdracht moeten maken. Deze opdracht ontvangt u minimaal 2 weken van tevoren en dient u een aantal dagen voor aanvang van de cursusdag in te leveren. De opdrachten worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en tellen mee voor uw eindcijfer. Naast het maken van het huiswerk zult u ook een paper en annotatie moeten schrijven. Het paperonderwerp bepaalt u aan het begin van de leergang zelf en de annotatieopdracht wordt begin 2015 uitgedeeld. Als laatste zullen de mondeling examens plaats vinden. Het examen zal over alle besproken onderwerpen gaan en hiervoor dient u een voldoende te halen. Het examen duurt ongeveer een half uur.

15 Magna Charta Verzekeringsrecht Extra Informatie De eerste cursusdagen vinden plaats op onze vaste cursuslocatie Kasteel Waardenburg in Waardenburg. Dit Middeleeuwse kasteel is een prachtige plek om cursus te krijgen; rustgevend en inspirerend. Bij het kasteel is een parkeerterrein waar u gratis uw auto kunt parkeren. In de leergang zijn twee webinars opgenomen, deze webinars kunt u op elke willekeurige computer (met internet en de juiste geluids- en videokaarten) en op elk gewenst moment na de live uitzending bekijken. Van 18 tot en met 21 maart 2015 zal de leergang zich voortzetten in één van de oudste universiteiten van Groot Brittannië en zelfs ter wereld, namelijk Christ s College in Cambridge. De colleges van Cambridge zijn de 2 na oudste universiteiten ter wereld, alleen de Universiteit van Bologna, Italië en Oxford, Groot Brittannië zijn ouder. Cambridge is opgericht in 1209 en God s House in Lady Margaret Beaufort heeft het college om gedoopt tot Christ s College in Het college ligt aan het einde van St Andrew s Street aan de noordkant en kijkt uit op het centrum van de stad. Bekende alumni van Christ s College zijn onder andere: Charles Darwin, biologisch historicus Patrick Arthur Devlin, Baron Devlin was een Britse advocaat, rechter en docent Sasha Baron Cohen, acteur en komediant, onder andere bekend van Borat en Ali G John Oliver, politiek komediant, onder andere bekend van The daily show with Jon Stewart Op 3 april 2015 zullen de colleges plaats vinden bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Op alle cursuslocaties zullen wij de maaltijden laten verzorgen. Indien u allergieën heeft, vegetarisch bent of andere dieetwensen heeft dan kunt u dat via aangeven. INSCHRIJVEN

16 Magna Charta Verzekeringsrecht Testimonials De Leergang Verzekeringsrecht kenmerkt zich door de volledigheid van de geboden opleiding - een afgewogen mix van kennis en praktijk - met niet alleen aandacht voor de behandelde onderwerpen op zichzelf, maar ook voor de bijbehorende nationale en internationale procesrechtelijke en overige aspecten, en in dat verband vooral ook de relevante praktijkervaring van de docenten zelf. De leergang onderscheidt zich door de directe kennismaking met de wortels van het verzekeringsbedrijf (een bezoek aan Lloyd s of London), en vooral ook door het aan het slot van de leergang geboden keuzemenu voor cursussen over specifieke typen verzekeringen. Daardoor draagt de leergang niet alleen bij aan het algemene kennisniveau van de cursisten, maar biedt die bovendien de gelegenheid de opgedane kennis direct toe te passen op het type verzekering waarnaar de belangstelling van de cursisten (meer) in het bijzonder uitgaat. Mr. J. Blussé van Oud Alblas, advocaat Kneppelhout & Korthals N.V. Toen ik zag dat Magna Charta als eerste in Nederland een specialisatie opleiding verzekeringsrecht verzorgde, hoefde ik niet lang na te denken en heb ik me ingeschreven. De Magna Charta leergang verzekeringsrecht is uniek en de kwaliteit is van het allerhoogste niveau. Wie de verdieping zoekt, kan hier niet omheen. De docenten behoren stuk voor stuk tot de besten op hun vakgebied. De leergang is pittig, met veel huiswerk en opdrachten, maar dat is wel de manier om je de stof helemaal eigen te maken. De contacten met de docenten, het team van de Academie en de medecursisten waren informeel en aangenaam. Ik heb geen seconde spijt gehad en ben benieuwd naar de andere opleidingen... Mr. M.A. Bosman, advocaat Advocatenkantoor Bosman

17 Do s en Dont s in Procederen Kings College 20 PO/VSO punten 7 augustus - 12 augustus Sprekers - Mr. B. Punt, voormalig kort geding-rechter, arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij NAI - Prof. mr. W.D.H. Asser, raadsheer Hoge Raad - Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, hoogleraar Rechtspleging in Civiel bewijsrecht en de Rechtspraak bij de Universiteit Leiden - Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper, oud-advocaat- Bezoek aan Lloyd s of London 19 maart 2015

18 AVDR Wall of KnowleDGe sprekers zetten hun handtekening MORRIS MINOR

19 prof. mr. J.H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag met prof. mr. N. van Tiggele van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden prof. mr. X. Kramer, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam mr. M.M.R. van Ardenne-Dick, Hoofd Bureau Kennis en Opleiding Van Traa Advocaten mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma

20 DE GESLAAGDEN

21 mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten > < mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat > mr. A. Wiltink, advocaat Bax Advocaten & Belastingkundigen < < mr. J.M Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten

22 Achterste rij VLNR mr. J.P. Eydems, advocaat Enexis; mr. J.H. Sligchers, advocaat Advocatenkantoor mr. Sligchers; mr. J. Blussé van Oud Alblas, advocaat Kneppel - hout Korthals Advocaten;mr. M.A. Bosman, advocaat Advocatenkantoor Bosman; mr. W.A. Grond, advocaat Enexis; mr. J. Bisschop, advocaat Dommerholt Advocaten N.V.; mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten; mr. J.M. Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten

23 Voorste rij VLNR mr. W.E. van Spanje, advocaat Nauta Dutilh N.V.; mr. M. Rustenburg, advocaat VDB Advocaten Notarissen; mr. M. Schreurs, advocaat Boels Zanders Advocaten; mr. P.J. Klein Gunnewiek, advocaat Van Benthem & Keulen N.V.; mr. S.L. Bruijns, advocaat Wolfs Advocaten; mr. A. Wiltink, advocaat Bax Advocaten Belastingkundigen; mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea; mr. E. Nederlof, advocaat Kennedy van der Laan; mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat

24 VERZEKERINGSRECHT Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus LH Utrecht T E

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen!

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! Het AVDR Webinar Abonnement De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! De beste sprekers 83 webinars 3 congressen Toegang tot alle documentatie Bepaal in 1 keer uw opleidingsbudget

Nadere informatie

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono Overzicht AvdR Webinar Abonnement NAJAAR 2013 Het is onze droom om de grootste en beste aanbieder te worden van online juridische cursussen in Nederland, zowel in kwaliteit als in prijs. De Academie voor

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade

Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 02 008 W E B I N A R S HOOGLERAREN De Academie voor de Rechtspraktijk heeft

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik...

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik... FOTO: ROB WILSON/CANSTOCKPHOTO.COM AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Als ik... In de serie Als ik... laten prominente juristen hun licht schijnen over de vraag wat zij zouden willen veranderen op hun rechtsgebied.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

BAAK, SHARON BURGER, LESLIE CLEMENT, MARGRET DESAUNOIS, SHERALYN HEIDEMAN, TOM HENDRIKS, ISABEL DEN HOLLANDER, MARTIN HOLLEMAN

BAAK, SHARON BURGER, LESLIE CLEMENT, MARGRET DESAUNOIS, SHERALYN HEIDEMAN, TOM HENDRIKS, ISABEL DEN HOLLANDER, MARTIN HOLLEMAN Erasmus School of Law, SHARON BURGER, LESLIE CLEMENT, MARGRET DESAUNOIS, SHERALYN HEIDEMAN, TOM HENDRIKS, ISABEL DEN HOLLANDER, MARTIN HOLLEMAN, MA ELISSA DE JONG, MIEKE KOOT, BERT LAMPE, JEANETTE LIMPENS,

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

De aard en juridische kenmerken van co-assurantie

De aard en juridische kenmerken van co-assurantie De aard en juridische kenmerken van co-assurantie met een rechtsvergelijkend onderzoek naar co-assurantie: common law versus civil law Student: Jessica Roos (10003282) Begeleiders: prof. mr. J.G.J. Rinkes

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht >> 4-7-2006

Nadere informatie

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Studiegids 2015. Opleiding BB 15-2

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Studiegids 2015. Opleiding BB 15-2 Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen Studiegids 2015 Opleiding BB 15-2 SBB, een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam

Nadere informatie

2004 moet oogstjaar worden

2004 moet oogstjaar worden PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 2004 moet oogstjaar worden Pagina 3 Project Pilot PIV-Audit Pagina 4 Omkeringsregel en whiplash Pagina 7 Bewijslast looptijd verminderende predispositie Pagina 10 PEP prikt

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie