Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcriptie

1 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Inzake : Wiblu B.V. Faillissementsnummer : C05/13/601F Datum faillissement : 25 juni 2013 Rechter-Commissaris : Mr. S.S. van Nijen Curator : Mr. J. Zeegers Datum : 31 juli 2013 Activiteiten onderneming : Handel in hortensia's. Omzetgegevens : Zie hierna. Personeel : 1 Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m heden Bestede uren verslagperiode : zie urenstaat Bestede uren totaal : zie urenstaat Eelachtbare Vrouwe Rechter-Commissaris, Ondergetekende, curator in het bovengenoemde faillissement, brengt u hierbij het eerste faillissementsverslag uit betreffende zijn bevindingen. Oorzaak faillissement: Eind 2009/begin 2010 was er een grote debiteur van failliet, te weten de firma A.J.M. Kregting te Gendt, die een vordering van failliet op Kregting ad ruim ,00 niet betaalde als gevolg van de slechte financiële situatie binnen de firma Kregting. Hierdoor werd de liquiditeitspositie van failliet al ernstig aangetast. Eind augustus 2011 kreeg failliet te maken met een extreme hagelbui, als gevolg waarvan er veel schade in de vorm van het verloren gaan van planten en glasschade voor failliet ontstond. Aangezien de verzekering van failliet slechts de schade vergoedde gerekend vanaf een drempelbedrag van 10% van de totale schade, werd een bedrag ad ruim ,00 aan schade niet vergoed. Hoewel het bedrijf van failliet in 2012 en de eerste helft van 2013 op zich zelf redelijk omgezet heeft, is aan failliet niet de tijd gegund om de achterstand aangaande het door de firma Kregting niet betalen van ruim ,00 en de schade ad ,00 door failliet geleden als gevolg van de hagelbui in augustus 2011 in te halen. De Rabobank Graafschap-Zuid wilde in dat kader niet meewerken aan een verruiming van de kredietfaciliteit en de Belastingdienst wilde geen betalingsregeling betreffende de nog openstaande belastingschuld treffen en heeft uiteindelijk het faillissement van failliet aangevraagd. In samenwerking met Anwaltskanzlei HANS-JÜrgen van TRIEL Goch (D) Grootjans Advocaten is de handelsnaam van Grootjans Advocaten BV. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Grootjans Advocaten BV. Deze voorwaarden bevatten ondermeer een aansprakelijkheidsbeperking. Zij worden op aanvraag toegezonden en zijn in te zien op de website.

2 Cijfers betreffende de door failliet gedreven onderneming: In 2009 heeft failliet als bedrijfsresultaat een winst na belastingen ad ,00 gerealiseerd. In 2010 heeft failliet als bedrijfsresultaat een winst na belastingen ad ,00 gerealiseerd. Over 2011, 2012 en 2013 zijn geen jaarcijfers meer opgesteld, aangezien failliet haar accountant niet meer kon betalen. In haar eigen administratie heeft failliet het bedrijfsresultaat per eind juni 2012 (failliet hanteert een gebroken boekjaar) op ,00 positief / winst voor belastingen begroot en per april 2013 op ,50 positief / winst voor belastingen begroot. Lopende procedures: Er lopen geen procedures jegens failliet en/of zijn er namens failliet opgestarte gerechtelijke procedures lopende op dit moment. Huurovereenkomsten: Personeel: Bij failliet was één werkneemster in dienst, te weten mevrouw A.M. Pilarska, wonende aan de Markt 12 te D Isselburg (Duitsland). Per brief d.d. 11 juli 2013 is mevrouw Pilarska op basis van door de Rechter-Commissaris op 5 juli 2013 dienaangaande schriftelijk verleende toestemming ex artikel 40 Faillissementswet ontslagen. Activa: Er staan geen activa op naam van failliet. Failliet is een vennootschap, waarin grotendeels handelsactiviteiten plaatsvonden. Onroerende zaken: Aan failliet behoren een tweetal percelen landbouwgrond K 1758 en K 1621 gelegen te Gendringen in eigendom toe. Op deze percelen landbouwgrond is een eerste recht van hypotheek ten gunste van de Rabobank Graafschap-Zuid gevestigd in het kader van de door de Rabobank Graafschap-

3 Zuid aan failliet verstrekte financiering. De Rabobank Graafschap-Zuid zal trachten om in overleg met de curator tot onderhandse verkoop van voornoemde percelen landbouwgrond te komen. Bedrijfsmiddelen: Voorraden / onderhanden werk: Per datum faillissement had failliet geen voorraad meer noch was er sprake van onderhanden werk. Debiteuren: De debiteuren van failliet zijn verpand aan de Rabobank Graafschap-Zuid. De curator is met de Rabobank Graafschap-Zuid overeengekomen dat de Rabobank Graafschap-Zuid de incasso van nog openstaande debiteuren voor haar rekening neemt. Bank / zekerheden: De Rabobank Graafschap-Zuid heeft uit hoofde van een aan failliet verstrekte financiering per datum faillissement ,54 van failliet te vorderen. Voornoemde vordering van de Rabobank Graafschap-Zuid op failliet uit hoofde van een door de Rabobank Graafschap-Zuid aan failliet verstrekte financiering is afgedekt met een recht van eerste hypotheek op eerdergenoemde aan failliet in eigendom toebehorende twee percelen landbouwgrond gelegen te Gendringen en middels verpanding van de debiteuren van failliet aan de Rabobank Graafschap-Zuid. Doorstart / voortzetten: Rechtmatigheid: Tot op heden zijn de curator geen onrechtmatigheden en/of onregelmatigheden gebleken aangaande het faillissement van failliet.

4 Bestuursaansprakelijkheid: Crediteuren: Tot op het moment van dit verslag hebben zich de volgende crediteuren gemeld: Preferente crediteuren: Aantal: 1, in totaal ten bedrage van ,00 Concurrente crediteuren: Aantal: 6, in totaal ten bedrage van ,86 Ik verwijs u voorts naar de bij dit verslag gevoegde lijsten. Saldo faillissementsrekening: Thans bedraagt het saldo op de faillissementsrekening 0,00. Gelieve u bijgaand een printscreen van de faillissementsrekening (*) d.d. 30 juli 2013 aan te treffen, waaruit voornoemd saldo blijkt. Overig: Termijn van afwikkeling: Ondergetekende verwacht dat u, Edelachtbare Rechter-Commissaris, binnen een termijn van drie maanden gerekend vanaf heden door ondergetekende kan worden verzocht om te Rechtbank te verzoeken om onderhavig faillissement bij gebrek aan baten op te heffen, waarbij er geen uitkering aan boedel, preferente en/of concurrente crediteuren kan worden gedaan. Doetinchem, 31 juli 2013 Mr. J. Zeegers Curator

5

6

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie