SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT"

Transcriptie

1 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken en in gevoegde bagatelzaak wordt veroordeeld? Uitspraken over "compensation for wrongful conviction". 2 punten PO juridisch. EUR 50 inclusief 19% BTW.

2 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie

3 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 ACTUALITEIT Van: Haagse Orde van Advocaten, S. van der Toorn Verzonden: donderdag 3 september :11 Aan: M.P. de Klerk Onderwerp: RE: website Geachte confrères, Hartelijk dank voor uw uitgebreide bericht en de ondernomen actie. Graag verneem ik van u of u er mee kunt instemmen dat de Raad van Toezicht onderstaand bericht aan het Openbaar Ministerie en aan de voorzitter van de strafsector van de Rechtbank doet toekomen. Met vriendelijke groet, Saskia van der Toorn

5 ACTUALITEIT Politie betrouwbaar? Ja en nee. Ja, omdat de politie een verdachte over het algemeen correct behandeld. Nee, omdat de politie de tegenpartij van de verdachte is en trucs uithaalt om een verklaring van de verdachte los te krijgen.

6 ACTUALITEIT Ben ik afgeluisterd? Het is zeker mogelijk dat je bent afgeluisterd. Soms merken we het aan de kliks tijdens gesprekken met klanten. Er is zelfs een zaak waarbij een officier van justitie een telefoongesprek tussen een verdachte en een advocaat als bewijs wilde gebruiken.

7 ACTUALITEIT Doe nergens afstand van Wacht even of de officier van justitie weet te motiveren waarom bijvoorbeeld een brommer "ontnomen", "onttrokken" of "verbeurd" moet worden. Veel officieren van justitie weten zo'n vordering niet goed uit te leggen of vergeten gewoon zo'n vordering in te dienen.

8 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Systeem Dogmatiek Schuld en onschuldpresumptie Een zaak of twee zaken? Formaliteiten Toepassing rechtspraak Leren declareren Toevoegingsprerikelen Wetsvoorstel Schadecompensatie Schonen strafblad Hell's Angels

9 SYSTEEM 89 Sv voor hechtenis 591 Sv voor kosten deskundige(n) Accountant Reclassering 591a Sv voor kosten procedure(s) Reis- en verblijfkosten Tijdsverzuim zitting Advocaatkosten

10 SYSTEEM 89 Sv voor hechtenis Geen straf of maatregel. Wel 9a Sr. 591 Sv voor kosten deskundige(n) Zelfs ingeval van veroordeling. 591a Sv voor kosten procedure(s) Geen straf of maatregel. Geen 9a Sr.

11 SYSTEEM Hof Leeuwarden 09/10/2008 LJN BG2024 Voorbeeld 591 Sv Verdachte door moeder uit huis gezet Verdachte onbereikbaar voor reclassering Rechter op zitting: "zelf contact opnemen" Verdachte blijft onbereikbaar voor reclassering Raadsman laat rapport opstellen (EUR 500) Afgewezen wegens houding verdachte

12 SYSTEEM Hof Leeuwarden 21/11/2006 LJN AZ2686 Voorbeeld 591 Sv Raadsman verzoekt rapportage Verzoek rapportage toegewezen Reclassering niet tot tijdige rapportage in staat Raadsman laat rapport opstellen (EUR 500) Rapportage op zitting besproken Rapportage in strafmotivering verwerkt Toewijzing wegens belang onderzoek

13 SYSTEEM Artikel 3 lid 2 sub a Wet Tarieven in Strafzaken Geen vergoeding wordt toegekend voor werkzaamheden die deel uitmaken van een taak waarvoor een dienstverband met "overheid" bestaat. Gewone reclassering dus uitgesloten.

14 DOGMATIEK Ene uiterste zonder expliciet recht op schadevergoeding (en zonder rechterlijke vrijheid) Ontkennende verdachte Rechtmatige inverzekeringstelling Rechtmatige bewaring Rechtmatige gevangenhouding Bekrachtiging in hoger beroep Vrijspraak op zitting (gebrek bewijs/overtuiging)

15 DOGMATIEK Veel schade voor ontkennende verdachte Geen onrechtmatige (overheids)daad, dus geen recht op schadevergoeding

16 DOGMATIEK Andere uiterste met expliciet recht op schadevergoeding (en zonder rechterlijke vrijheid) Bekennende verdachte Rechtmatige inverzekeringstelling Rechtmatige bewaring Rechtmatige gevangenhouding Bekrachtiging in hoger beroep Vrijspraak op zitting (gebrek tenlastelegging)

17 DOGMATIEK Weinig schade voor bekende verdachte Geen onrechtmatige (overheids)daad, maar wel recht op schadevergoeding "Vooruitzicht schadevergoeding krachtige prikkel (voor beroepsmisdadigers) om te blijven ontkennen." Vergelijk: Corstens pagina 429

18 DOGMATIEK Facultatief systeem (mag, maar hoeft niet) Artikel 90 Sv Toekenning schadevergoeding heeft plaats indien en voor zover daartoe naar oordeel rechter gronden van billijkheid aanwezig zijn. Veel rechterlijke vrijheid (en willekeur)

19 DOGMATIEK Afweging belangen staat en individu Gebleken schuld verdachte Gebleken onschuld verdachte Houding verdachte voor verdenking Houding verdachte tijdens vervolging Gebrek tenlastelegging Gebrek bewijsgaring Wegvallen ad info zaken

20 DOGMATIEK Vergelijking met artikel 9 lid 5 IVBPR Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of gevangenhouding heeft recht op schadeloosstelling. Dus niet "schadeloosstelling voor zover billijk".

21 DOGMATIEK Vergelijking met artikel 5 lid 5 EVRM Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling. Dus niet "schadeloosstelling voor zover billijk".

22 DOGMATIEK HR 07/04/1989 NJ 1989, 532 Hagenees Aangehouden voor verdenking diefstallen Heengezonden voor verdenking diefstallen Ondertussen Woning ontruimt door gemeente Inboedel opgeslagen door gemeente Inboedel meer dan EUR waard, waarvan minder dan EUR 500 gestolen

23 DOGMATIEK Hagenees stelt civiele vordering in (6:162 BW) Rechtbank wijst vordering af Hoger beroep/cassatie Hagenees Incidenteel hoger beroep/cassatie Staat

24 DOGMATIEK Staat in incidenteel hoger beroep/cassatie In plaats van afwijzing vordering Hagenees, had niet-ontvankelijkheid Hagenees uitgesproken moeten worden Naast met voldoende waarborgen omkleede 89 Sv geen plaats voor zelfstandige 6:162 BW Lex specialis boven lex generalis

25 DOGMATIEK Hoge Raad Wetgever heeft met artikel 89 Sv beoogd om rechter mogelijkheid te geven naar billijkheid vergoeding toe te kennen voor rechtmatige, maar achteraf onjuist gebleken vrijheidsbeneming Artikel 89 Sv staat er niet aan in de weg om op grond van 6:162 BW bij civiele rechter volledige schadeloosstelling te vorderen overeenkomstig artikel 5 lid 5 EVRM

26 DOGMATIEK Zolang 6:162 BW openstaat, hoeft Sv niet aan EVRM te voldoen Wat in dit verband voor Sv geldt, geldt ook voor a Sv

27 DOGMATIEK Hoe zit het met toegang rechter? --- Griffierecht betalen Verplichte advocaat Proceskostenveroordeling --- Stellen en bewijzen Mogelijkheid "eigen schuld" Mogelijkheid "rechterlijke matiging"

28 DOGMATIEK EHRM 27/09/ /86 en NJ 1991, 625 (Wassink v Netherlands) Krankzinnigenwet Burgemeester Emmen President Rechtbank Assen Ontvangt Wassink op rechtbank aan bureau Pleegt twee telefoongesprekken Maakt zelf aantekeningen Besluit tot opname

29 DOGMATIEK Procedure niet conform artikel 5 EVRM Echter, onmogelijk om te bewijzen dat het niet tot opname zou zijn gekomen bij procedure wel conform artikel 5 EVRM

30 DOGMATIEK EHRM: Zelfs ingeval geen schade is geleden, kan iemand "slachtoffer" zijn Echter, "schadeloosstelling" van "slachtoffer" is alleen aan orde als er ook schade is geleden (materiële of immateriële)

31 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hoe zit het met "eigen schuld" in 6:101 BW en onschuldpresumptie in 6 lid 2 EVRM? EHRM 25/08/ /83 (Englert v Germany) Rechter mag schadevergoeding afwijzen met verwijzing naar schuld verdachte als vervolging niet is doorgezet Voorbeeld: sepot politie of officier van justitie Voorbeeld: niet-ontvankelijkheid OM

32 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM 21/03/ /95 (Rushiti v Austria) Macedoniër Beschuldiging Primair poging moord Subsidiair mishandeling Verdachte komt voor jury

33 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Jury: 7x niet schuldig en 1x wel schuldig Vrijspraak, maar binnen oordeel jury bestond twijfel. Immers, 7 tegen 1. EHRM: Wanneer verdachte voordeel van twijfel is gegeven verdraagt verwijzing naar schuld verdachte zich niet met onschuldpresumptie

34 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM 26/01/ /97 (Hibbert v Netherlands) Geen judgment, maar decision 1991 Roofoverval Amsterdam 1991 Vrijspraak Rechtbank Amsterdam 1993 Veroordeling Gerechtshof Amsterdam 1996 Verwijzing Hoge Raad 1996 Vrijspraak Gerechtshof Den Haag

35 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE 89 Sv voor circa EUR a Sv voor circa EUR 350 Belastende getuigenverklaringen rechtvaardigden voorlopige hechtenis. Niet bewezen dat verzoeker feit niet heeft gepleegd.

36 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM: Hoewel mogelijk dubbelzinnig en onbevredigend, geen schending onschuldpresumptie Overweging over schuld gaat niet verder dan dat er een redelijke verdenking bestond voor plegen van strafbaar feit

37 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hibbert Geboren 1969 Overlijden 1998 Moeder zet procedure zoon voort Sv en a Sv ook voor erfgenamen (met uitzondering van immateriële schade)

38 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8923 Weski uit Rotterdam Verzoek luidt: Verzoek 591 Sv Hof leest: Verzoek 591a Sv EUR kosten rechtsbijstand EUR / EUR 150 = circa uur

39 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Verzoeker vrijgesproken. Hof: in Rushiti overwoog EHRM... Deze overweging tot uitgangspunt nemend, levert - proceshouding verzoeker of - andere omstandigheid geen grond op die aanleiding zou mogen geven om kosten niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

40 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hof ziet ook geen grond voor beperking vergoeding kosten in omstandigheid dat allerlei (preliminaire) verweren zijn gevoerd die ontijdig zijn bevonden dan wel niet of slechts ten dele zijn gehonoreerd. Rechter Von Brucken Fock Advocaat-generaal Van Atteveld Geen woord over: Facturen Betaalbewijzen

41 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? "Zaak" moet eindigen zonder straf of maatregel Eerste feit ("hoofdzaak") Vrijspraak Tweede feit ("bijzaak") Veroordeling In belang verdachte gevoegde behandeling Metselmoorden... en vals reisdocument

42 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rb Den Haag 25/04/2007 LJN BA4438 Mr Wansink (Amsterdam) 285 lid 3 Sv De rechtbank beveelt de splitsing van gevoegde zaken, indien haar blijkt dat geen verband tussen die zaken bestaat of dat die voeging niet in het belang van het onderzoek is.

43 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rechtbank Den Haag: Het belang van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 285 lid 3 Sv behelst niet het recht op schadevergoeding bij een mogelijke integrale vrijspraak. --- Rb Den Haag 04/09/2007 LJN BB dagen gevangenisstraf voor beide feiten samen

44 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? "al datgene waarop rechtsgeding betrekking had" Bij veroordeling voor deel tenlastelegging kan niet gezegd worden dat zaak zonder straf of maatregel is geëindigd HR 08/05/2001 LJN AB1502 en NJ 2001, 508 HR 08/05/2001 LJN AB1509 en NJ 2001, 509

45 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Opvatting over begrip "zaak" zou (onder andere) volgens Hof Den Haag 30/06/2004 NJ 2004, 472 gelden voor zowel Sv als a Sv. Dat is moeilijk te rechtvaardigen indien de preventieve hechtenis was bevolen voor feit dat in geen enkel zakelijk verband staat tot het gevoegde feit waar wel voor is veroordeeld en bij de strafoplegging die preventieve hechtenis niet kan worden gecompenseerd. Vergelijk: Corstens pagina 436.

46 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 1 HR niet uitgelaten over begrip "zaak" in 89 Sv Verweer 2 Bedenkingen in literatuur over begrip "zaak" Corstens pagina 436 Verweer 3 89 Sv voldoet niet aan 5 lid 5 EVRM "Onrechtmatige hechtenis"

47 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 4 89 Sv voldoet zeker niet aan 9 lid 5 IVBPR "Ongerechtvaardigde hechtenis" Verweer 5 Er zijn meer gronden/tekortkomingen Hechtenis gebruikt waarvoor hechtenis verleend? Correcte toepassing 285 lid 3 Sv? Correcte toepassing 67a lid 3 Sv? Berechting binnen redelijke termijn?

48 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 6 Naast schadeloosstelling bestaat rechtsherstel In EHRM 23/11/ /71 en NJ 1978, 224 (Engel v Nederland) overwoog het EHRM dat er geen sprake is van volledig rechtsherstel ("restitutio in integrum") wanneer een ten onrechte ondergane hechtenis (voor een eerste feit) in mindering wordt gebracht op een later opgelegde straf (voor een tweede feit).

49 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 7 En het kan ook anders Rechtbank Groningen 06/06/2007 LJN BA7146.

50 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? EHRM 08/06/ /71 (Engel v Nederland - Eerste Deel) EHRM 23/11/ /71 en NJ 1978, 224 (Engel v Nederland - Tweede Deel) Gedetineerden Ambtenaren Militairen

51 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Vakbond voor dienstplichtige militairen Regelmatig te laat terug in kazerne Regelmatig arrest/opsluiting Ene straf wordt tegen andere straf weggestreept. Whilst this does not constitute restitutio in integrum, it is nevertheless relevant in the context of article 50. Vergelijk: paragraaf 10. Symbolische schadevergoeding van NLG 100.

52 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Samenvatting in NJ 1978, 224 De omstandigheid, dat een ten onrechte ondergane detentie in mindering is gebracht van een later opgelegde straf, vormt geen volledig rechtsherstel ("restitutio in integrum").

53 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Artikel 90 lid 3 Sv Verrekening met boete Artikel 90 lid 4 Verrekening met andere gevangenisstraf

54 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rb Groningen 06/06/2007 LJN BA7146 Civiele zaak! 4 feiten 3x vrijspraak 1x veroordeling 373 dagen voorlopige hechtenis 120 dagen gevangenisstraf

55 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Hoewel rechtmatig toegepaste dwangmiddelen onevenredig groot verschil tussen voorlopige hechtenis en gevangenisstraf dat strijd met gelijkheidsbeginsel ontstaat EUR ex aequo et bono voor herstel onevenredigheid = 253 EUR / 253 = EUR 40

56 FORMALITEITEN Artikel 9a Sr Strafbaarverklaring zonder strafoplegging Geen wettelijk beletsel voor 89 Sv Schadevergoeding hechtenis Wel wettelijk beletsel voor 591a Sv Kostenvergoeding advocaat

57 FORMALITEITEN Termijn Geen beroep/cassatie 3 maanden na uitspraak Wel beroep cassatie 3 maanden + 14 dagen na uitspraak Artikel 36 Sv Verklaring einde zaak uitlokken Artikel 245 Sv Kennisgeving niet-verdere vervolging uitlokken

58 FORMALITEITEN Hof Leeuwarden 13/03/2009 LJN BH6266 Mr R. Lassche uitenschede EUR Mondelinge toezegging officier van justitie niet verdere vervolging (september 2007) Schriftelijke bevestiging officier van justitie laat op zich wachten (herinneringen?) Verzoek uiteindelijk ingediend juni 2008

59 FORMALITEITEN Hof Leeuwarden: Aan mondelinge toezegging kan niet afdoen dat schriftelijke bevestiging (om welke reden dan ook) op zich liet wachten. Verzoek dus ruimschoots na afloop gestelde termijn ingediend. Niet-ontvankelijk

60 FORMALITEITEN Handtekening gewezen verdachte Vereiste voor 89 Sv Geen wettelijke voorwaarde, maar wel vereiste volgens Hoge Raad HR 01/09/1987 NJ 1988, 194 Vereiste voor 591a Sv Wettelijke voorwaarde

61 FORMALITEITEN HR 05/11/1991 NJ 1992, 482 Aanwezigheid gewezen verdachte, kan verzuim herstellen Algemene volmacht "de zaak" toereikend? Bijzondere volmacht "het verzoek" toereikend?

62 FORMALITEITEN Hof Amsterdam (nevenvestiging Arnhem) 18/03/2005 LJN BG6061 Geen door cliënt getekend exemplaar bij indiening Wel door cliënt getekend exemplaar op zitting Cliënt niet op zitting Niet-ontvankelijk EUR 2.000

63 FORMALITEITEN Instantie Waar zaak laatstelijk heeft gediend of zou dienen Vrijspraak rechtbank > Rechtbank Vrijspraak gerechtshof > Gerechtshof Bij twijfel tussen instanties? Bij beide instanties indienen! Vergelijk: Corstens pagina 437

64 FORMALITEITEN Hof Arnhem 14/11/2001 LJN AD5757 Officier beslist tot niet (verdere) vervolging Beklag belanghebbende tegen sepot Beklag belanghebbende afgewezen Verdachte richt zich tot rechtbank

65 FORMALITEITEN Met beslissing officier van justitie is zaak in beginsel beëindigd. Hieraan doet niet af dat belanghebbende bij hof beklag heeft gedaan. Vervolging blijft beëindigd behoudens bevel hof tot (verdere) vervolging.

66 FORMALITEITEN Rechtsmiddelen Bij 89 Sv is artikel 91 Sv van toepassing Wel beroep gerechthof, maar geen cassatie Bij 591 Sv is artikel 445 Sv van toepassing Geen rechtsmiddel Bij 591a Sv is artikel 91 Sv van toepassing Wel beroep gerechthof, maar geen cassatie

67 FORMALITEITEN Beroepstermijn volgens 91 Sv 30 dagen voor gewezen verdachte 14 dagen voor officier van justitie

68 FORMALITEITEN 23 Sv Horen verzoeker 23 Sv Horen officier van justitie 23 Sv Bijstand raadsman 24 Sv Motiveren beslissing 22 Sv Mogelijkheid besloten behandeling 24 Sv Mogelijkheid niet-openbare uitspraak

69 FORMALITEITEN Materiële schade Immateriële schade Geldbedrag Verrekening Niet alleen bij 89 Sv mogelijk, maar ook bij 591a Sv mogelijk!

70 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Maastricht 09/05/2001 LJN AD8202 Strafzaak/Sector kanton! Mr G.E.R. Ummelen uit Maastricht Duitser Selheidsovertreding Rijksweg nabij Heerlen Voldoet transactie van NLG 550 Desondanks geldboete van NLG 660 Advocaatkosten NLG NLG 250 = NLG 1.100

71 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Breda 24/10/2007 LJN BB6266 Mr J.J. van 't Hoff uit Tilburg TOM-zitting of "officierszitting" EUR voor rechtsbijstand + EUR 540 voor verzoek Redelijke uitleg begrip "behandeling" brengt mee dat TOM zitting aangemerkt kan worden als behandeling der zaak in kader 591a Sv.

72 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Den Bosch 31/07/2009 LJN BJ4348 Mr P.J. van Hagen uit Breda EUR ,50 + rente + kosten verzoek Verzoek om rentevergoeding wordt afgewezen, omdat deze kosten niet zijn aan te merken als kosten in de zin van artikel 591a Sv.

73 TOEPASSING RECHTSPRAAK Hof Den Bosch 20/01/2004 LJN AO4005 Snelheidsovertreding (EUR 550) Eerste aanleg: kanton (rechtsbijstandverzekeraar) Hoger beroep: gerechtshof (advocaat) Mr M.C. Bijleveld uit Den Bosch EUR kosten verzoek

74 TOEPASSING RECHTSPRAAK Advocaat-generaal: Geen redelijke kosten, want ik had advocaat voorafgaand zitting laten weten dat ik het voornemen had om tot vrijspraak te rekwireren.

75 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Den Bosch 03/11/2006 LJN AZ1815 en AZ1816 Mr X EUR kosten verzoek Officier van justitie Reistijd slechts een keer declareren Officier van justitie Reistijd slechts voor helft uurtarief

76 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank is van oordeel dat reistijd niet slechts voor helft van uurtarief in aanmerking komt, tenzij andersluidende afspraak met cliënt. Het gaat om declarabele tijd welke tegen volle (niet onredelijk hoog voorkomende) uurtarief in rekening gebracht mag worden. Met verwijzing naar: LOVS van 27 mei 2005.

77 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Breda 04/11/2005 LJN AU5574 Mr G.J.P.M. Mooren uit Oisterwijk EUR kosten verzoek 591a Sv verzoek bij strafrechter

78 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank Breda: Bij beoordeling tot welk bedrag vergoeding moet worden toegekend, dient rechtbank in het licht van de jurisprudentie van het EHRM vast te stellen of: - kosten werkelijk zijn gemaakt - kosten noodzakelijk waren - kosten qua hoogte redelijk zijn geweest

79 TOEPASSING RECHTSPRAAK Niet ter discussie staat: - kosten werkelijk zijn gemaakt - kosten noodzakelijk waren Wel ter discussie staat: - kosten qua hoogte redelijk zijn geweest Uurtarief

80 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank Breda: Orde van advocaten beveelt leden nadrukkelijk aan om van te voren uurtarief schriftelijk vast te leggen. Dit is niet gebeurd. Orde van advocaten stelt ook jaarlijks uurtarief vast voor salarissen van curatoren. Dit wordt door de rechtbank gevolgd.

81 TOEPASSING RECHTSPRAAK Het door orde van advocaten vastgestelde uurtarief is dus voor rechtbank maatgevend. Dat raadsman als specialist in strafzaken kan worden beschouwd is niet maatgevend, omdat: - dit voor cliënt niet kenbaar behoeft te zijn - specialisme niet voor elke strafzaak nodig is EUR in plaats van EUR 1.500

82 TOEPASSING RECHTSPRAAK Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren Oriëntatiepunten Straftoemeting en LOVS-afspraken Politiecel EUR 105 per dag Huis van bewaring EUR 80 per dag Beperkingen EUR 25 extra per dag

83 TOEPASSING RECHTSPRAAK Dagen tellen of nachten tellen? Dag = periode van 24 uur Dag vrijlating telt niet mee Aansluiting gezocht bij 136 lid 1 Sv Niets over uurtarief advocaat Reiskosten en reistijd advocaat in beginsel integraal vergoed

84 TOEPASSING RECHTSPRAAK Vergoeding verzoekschrift 89, 591 en 591a Sv Zonder behandeling EUR 275 in BTW Met behandeling EUR 540 in BTW Geen vermelding BTW, tenzij... Bij gelijktijdige indiening slechts een keer vergoeding En... reiskosten zitten in vergoeding

85 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Amsterdam 11/02/2009 LJN BJ0641 Officier belt verdachte: "Ik zie af van vervolging, als jij afziet van schadevergoeding" EUR voor accountant/fiscalist 591 Sv EUR voor advocaat 591a Sv Loyens & Loeff NV

86 TOEPASSING RECHTSPRAAK Verdachte verzoekt vergoeding kosten EUR voor accountant/fiscalist 591 Sv EUR voor advocaat 591a Sv Officier: "Dit was niet de afspraak!"

87 TOEPASSING RECHTSPRAAK Officier van justitie kon weten dat verdachte aanzienlijke kosten had gemaakt. Officier van justitie stelt verdachte voor disproportionele keuze. Officier van justitie kon weten dat verdachte zich in kwetsbare positie bevond. Nagenoeg integrale toewijzing verzoek vergoeding kosten.

88 LEREN DECLAREREN Hof Arnhem 30/07/2007 LJN BD6997 Mr X en Mr Y EUR voor rechtsbijstand 591a Sv EUR voor deskundigen 591 Sv + EUR aan rente + EUR voor verzoekschrift Vrijspraak in eerste instantie van belastingfraude Hoger beroep 591 Sv en 591a Sv

89 LEREN DECLAREREN Hof acht door raadslieden gehanteerde tarief van EUR 345 per uur zeer bovenmatig. Hof neemt daarbij in aanmerking dat mr Y eerst sinds 2003 als advocaat is ingeschreven. Meer dan 400 uur aan dossierstudie zonder verdere specificatie. 400 x EUR 345 = EUR

90 LEREN DECLAREREN Gelet op wat is overwogen is hof van oordeel dat declaraties geen deugdelijke basis bieden voor toekennen van vergoeding. Hof zal vergoeding naar eigen inzicht bepalen met inachtneming van aard, omvang en complexiteit zaak op basis van redelijkheid en billijkheid. EUR voor rechtsbijstand

91 LEREN DECLAREREN Hof acht EUR voor verzoekschrift (evenals rechtbank) buitensporig. Het zeer hoge uurtarief vormt geen grond om van forfaitaire vergoeding af te wijken. Desalniettemin EUR voor verzoekschrift

92 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8946 Mr C.F. Korvinus EUR voor hoger beroep 591a Sv EUR voor eerste aanleg 591a Sv Rogatoire commissie naar Miami in maart 2000

93 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag: Indien valt aan te nemen dat kosten rechtsbijstand noodzakelijk zijn, dan wordt verdachte ontoelaatbaar in verdediging beknot, indien hij er van af zou moeten zien om die kosten te maken, omdat die kosten bij vrijspraak niet zouden worden vergoed.

94 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag: Dergelijke beknotting van verdedigingsmogelijkheden zou strijd opleveren, zowel met - beginsel van gelijkheid van processuele rechten (6 lid 1 EVRM) als met - recht van verdachte om zichzelf effectief en behoorlijk te verdedigen (6 lid 3 sub c EVRM).

95 LEREN DECLAREREN Rb Den Haag 02/12/2008 LJN BG5828 Mr. S. Burmeister en Mr B. Roodveldt uit Amsterdam Eerst: EUR voor rechtsbijstand 591a Sv Later: EUR voor rechtsbijstand 591a Sv + EUR voor verzoek

96 LEREN DECLAREREN Gezinsvoogdes Savanna Nagelaten maatregelen te treffen Primair schuldig dood verstikking Subsidiair schuldig mishandeling ondervoeding Misschien niet alles gedaan wat verwacht mocht worden, maar geen strafrechtelijk verwijt

97 LEREN DECLAREREN Geen toevoeging verleend Facturen gericht aan Bureau Jeugdzorg Facturen betaald door Bureau Jeugdzorg "Bij wijze van voorschot"

98 LEREN DECLAREREN Verzoekster heeft nagelaten duidelijk te maken of en zo ja, tot welk bedrag kosten uiteindelijk voor haar rekening zouden zijn. Rechtbank kan niet tot vaststelling komen dat uiteindelijk kosten (al dan niet gedeeltelijk) werkelijk ten laste van verzoekster komen. Niet-ontvankelijk

99 LEREN DECLAREREN Verweer 1: Verkeerde uitleg wettekst Vergoeding voor: - reis- en verblijfkosten voor onderzoek en behandeling zaak op basis Wet Tarieven in Strafzaken - schade ten gevolge van tijdsverzuim vooronderzoek en behandeling zitting werkelijk geleden - kosten raadsman. < Punt En niet... die blijkens factuur en betaalbewijs werkelijk door hemzelf aan raadsman zijn voldaan

100 LEREN DECLAREREN Verweer 2: Verkeerde uitleg wetsgeschiedenis Voor alles eenvoudige procedure en billijke vergoeding Verweer 3: Rechter staat buiten afspraak Rechter staat buiten afspraken tussen advocaat en cliënt Verweer 4: Opdracht grotendeels regelend recht Betaling vooraf Betaling achteraf

101 LEREN DECLAREREN Betalingsregeling? Mag derde (altijd) bevrijdend betalen? Voldoening door inbetalinggeving (natura)? Voldoening door verrekening (derdengelden)? Subrogatie (verzekeraar)? Overdracht schuld door verdachte? Overdacht vordering door advocaat? Advocaat met (fictief) dienstverband? Wanneer ontstaat verplichting tot betaling?

102 LEREN DECLAREREN a Bij sluiten overeenkomst? b Bij maken (voorschot) factuur? b Na verrichten werkzaamheden? d Niet, maar wat betaald wordt kan niet als onverschuldigd betaald teruggevorderd worden. Ontstaat verplichting overheid tot vergoeding schade en kosten niet bij start vervolging? Zou overheid niet uit zich zelf aanbod vergoeding kosten en schade moeten doen?

103 LEREN DECLAREREN Verweer 5: Beknotting rechten verdediging Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8946 Indien valt aan te nemen dat kosten rechtsbijstand noodzakelijk zijn, dan wordt verdachte ontoelaatbaar in verdediging beknot, indien hij er van af zou moeten zien om die kosten te maken, omdat die kosten bij vrijspraak niet zouden worden vergoed.

104 LEREN DECLAREREN Dergelijke beknotting van verdedigingsmogelijkheden zou strijd opleveren, zowel met - beginsel van gelijkheid van processuele rechten (6 lid 1 EVRM) als met - recht van verdachte om zichzelf effectief en behoorlijk te verdedigen (6 lid 3 sub c EVRM).

105 LEREN DECLAREREN Advocaat met (fictief) dienstverband? Wanneer ontstaat verplichting tot betaling? a Bij sluiten overeenkomst? b Bij maken (voorschot) factuur? b Na verrichten werkzaamheden? d Niet, maar wat betaald wordt kan niet als onverschuldigd betaald teruggevorderd worden.

106 LEREN DECLAREREN Rb Amsterdam 27/07/2004 LJN AQ5611 Mr J.M.M. Heilbron uit Amsterdam Toevoeging verleend Zaak eindigt zonder straf of maatregel Verleende toevoeging wordt teruggestuurd EUR voor kosten advocaat + EUR 540 voor verzoek

107 LEREN DECLAREREN Verdachte en raadsvrouw hebben bij aanvang zaak afspraak gemaakt dat bij vrijspraak van toevoeging geen gebruik wordt gemaakt. Rechtbank is van oordeel dat dergelijke (voorwaardelijke) afspraak feitelijk op hetzelfde neerkomt als overeenkomst nadat zaak is geëindigd.

108 TOEVOEGINGSPERIKELEN Aanvraag straftoevoeging Z160 Schadevergoeding voorlopige hechtenis Z160 te gebruiken voor 89, 591 en 591a Sv 4 Punten > 4 x EUR 110 = EUR 440 Hoe zit het met: Eigen bijdrage? Te gering belang? Resultaatsbeoordeling?

109 TOEVOEGINGSPERIKELEN Declaratie straftoevoeging Is zaak geëindigd in vrijspraak/sepot? Zo ja, dan volgt nihil-stelling eigen bijdrage Z160 Schadevergoeding voorlopige hechtenis Nihil-stelling eigen bijdrage bij aanvraag Geen resultaatsbeoordeling bij declaratie Artikel 34g lid 2 Wet op de Rechtsbijstand

110 WETSVOORSTEL SCHADECOMPENSATIE Wetsvoorstel Schadecompensatie Strafvorderlijk Overheidsoptreden Vervanging bestaande regelingen Ruimer bereik Politieoptreden tegen niet-verdachten Hechtenis langer dan gevangenisstraf Mogelijkheid forfaitaire vergoedingen

111 WETSVOORSTEL SCHADECOMPENSATIE Soort verzoekschriftprocedure Parket-Generaal Soort beroepsprocedure bij gerechtshof Gemengde kamer (civiel en straf) Mogelijkheid cassatie Voorwaardige rechtsgang Civiele rechter niet langer restrechter

112 SCHONEN STRAFBLAD Rb Utrecht 29/03/2007 LJN BA2784 Marinier Erik O. Schietincident Irak Vrijspraak Rechtbank Arnhem Vrijspraak Gerechtshof Arnhem Niet alleen vrijspraak, maar ook schonen strafblad!

113 SCHONEN STRAFBLAD Onrechtmatige registratie Ten onrechte verdachte/feitelijk onjuist Zorgvuldigheidsbeginsel Ten onrechte verdachte/feitelijk onjuist Willekeur Verwijdering nalaten/strijd wettelijk voorschrift Onschuldpresumptie Blijft verdacht/strijd wettelijk voorschrift

114 SCHONEN STRAFBLAD Rechtbank: Gesloten systeem Vrijspraken moeten geregistreerd worden Niet ten onrechte als verdachte aangemerkt "vrijspraak doet daar niet aan af" Onschuldpresumptie ziet op procedures en niet op registers

115 HELL'S ANGELS Eerste groep Angels die geen afstand hadden gedaan van met name wiet Rechtbank: Onttrekking = maatregel

116 HELL'S ANGELS Tweede groep Angels die wel afstand hadden gedaan van met name wiet Rechtbank: Rechter mag schadevergoeding afwijzen met verwijzing naar schuld verdachte als vervolging niet is doorgezet EHRM 25/08/ /83 (Englert v Germany)

117 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT 23/10/2009 Salduz en Jeugdstrafrecht Amsterdam 30/10/2009 Salduz en Jeugdstrafrecht Amsterdam 06/11/2009 Jeugdstrafrecht 2009 Verdieping Den Haag

118 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 4 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6800

ECLI:NL:RBLIM:2014:6800 ECLI:NL:RBLIM:2014:6800 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 08-07-2014 Datum publicatie 30-07-2014 Zaaknummer 04/804114-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 23-01-2008 Datum publicatie 23-01-2008 Zaaknummer 4817-02, 4379-03 en 1144-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074 ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 31-03-2005 Datum publicatie 04-04-2005 Zaaknummer 04/1140 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM5070

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM5070 ECLI:NL:RBSGR:2010:BM5070 Instantie Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 19-05-2010 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 365458 - KG ZA 10-564 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

Verzoeken ex artikel 89 en 591a Sv Aan de rechtbank Oost-Brabant, civiele raadkamer.

Verzoeken ex artikel 89 en 591a Sv Aan de rechtbank Oost-Brabant, civiele raadkamer. Verzoeken ex artikel 89 en 591a Sv Aan de rechtbank Oost-Brabant, civiele raadkamer. In te vullen door administratie rechtbank Datum ontvangst verzoekschrift Rk-nummer Parketnummer Naar het parket verzonden

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2013 Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer 200.113.026 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Datum 14 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Onschuldig en toch voor het leven gestraft

Datum 14 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Onschuldig en toch voor het leven gestraft 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Rapport Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag.

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Rapport Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Datum: 27 september 2011 Rapportnummer: 2011/281 2 Klacht Verzoeker klaagt

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3463

ECLI:NL:CRVB:2014:3463 ECLI:NL:CRVB:2014:3463 Instantie Datum uitspraak 21-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3170

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3181

ECLI:NL:CRVB:2016:3181 ECLI:NL:CRVB:2016:3181 Instantie Datum uitspraak 22-08-2016 Datum publicatie 29-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3877 PW-VV Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 23-12-2008 Datum publicatie 23-12-2008 Zaaknummer 06-460438/08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand Verklaring optreden strafpiket Gegevens raadsman/raadsvrouw Voorkeursadvocaat: ja / nee Kantoor: Bezoekadres: W. Römelingh Haagrecht Advocaten Jan van Nassaustraat 55-2596 BP DEN

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 Instantie Datum uitspraak 23-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB - 14 _ 2227 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2617

ECLI:NL:CRVB:2017:2617 ECLI:NL:CRVB:2017:2617 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12/3068 Wajong Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure in asiel tot 1 juli 2010.

Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure in asiel tot 1 juli 2010. Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 498 Art. 1 Bvr Informatie alinea voornemenprocedure geldt tot 1 juli 2010. 01-04-2013 Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 Instantie Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 08-06-2017 Zaaknummer 16.228054-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 Instantie Datum uitspraak 07-09-2010 Datum publicatie 18-10-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-005986-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-02-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Zaaknummer 09/715710-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches.

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches. MIDDEL 1 Schending en/of verkeerde toepassing van het Nederlands recht, waaronder mede begrepen schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis ECLI:NL:GHARL:2015:10200 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 01-12-2015 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer 21-001318-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:3394, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2010 Datum publicatie 17-06-2010 Zaaknummer 449782 / KG ZA 10-209 en 449790 / FA RK 10-696 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J.

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Hoofdstukken strafprocesrecht mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Woretshofer Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-02-2009 Datum publicatie 26-02-2009 Zaaknummer 24-001873-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie