ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK"

Transcriptie

1 ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

2 Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van dit handboek wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze inhoud niet wordt verstrekt bij software die een gebruiksrechtovereenkomst bevat. De inhoud van dit handboek is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in dit handboek voorkomen. Houdrekeningmetdemogelijkheiddatercopyrightrustopbestaandeillustratiesofafbeeldingen dieuwellichtinuwprojectwiltopnemen.het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het desbetreffende werk. Alle verwijzingen naar bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld als verwijzing naar bestaande organisaties. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Captivate, Adobe Connect, After Effects, Authorware, Breeze, Contribute, Flash, Flash Player, FlashPaper, Flex, PDF en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Mac OS en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendomvanhunrespectieve eigenaren. Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Nietgepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en Declausuleen regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, VS.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: Voordat u begint Bronnen Nieuw in deze versie Help van Adobe gebruiken Hoofdstuk 2: Grondbeginselen van Connect Enterprise Adobe Connect Enterprise Hoe kan ik-onderwerpen in Enterprise Manager Adobe Connect Enterprise Manager Toegangsmachtigingen voor mappen en bestanden in bibliotheken beheren Bibliotheekmappen en -bestanden beheren Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek Hoofdstuk 3: Vergaderingen in Adobe Acrobat Connect Professional Hoe kan ik-onderwerpen in Acrobat Connect Professional Grondbeginselen van Adobe Acrobat Connect Professional De werkruimte van Acrobat Connect Professional Werken met vergaderruimtesjablonen Vergaderingen maken en bijwonen Bestaande vergaderingen bijwerken Gegevens van vergaderingen weergeven Inhoud delen tijdens een vergadering Deelnemers beheren Audioconferentie in een vergadering gebruiken Vergaderingen opnemen en afspelen Notities maken tijdens een vergadering Chatopties tijdens een vergadering Audio en video uitzenden Opiniepeilingen houden onder deelnemers Hoofdstuk 4: Adobe Connect Training Informatie over Adobe Connect Training Werken met cursussen Werken met studieprogramma's Hoofdstuk 5: Adobe Acrobat Connect Professional Seminars Informatie over Adobe Acrobat Connect Professional Seminars Hoofdstuk 6: Adobe Connect Events Informatie over gebeurtenissen Gebeurtenissen maken en bewerken Gebeurtenissen beheren Hoofdstuk 7: Adobe Presenter Creating Presentations Editing Presenter Presentations Audio in Presentations

4 iv Adding quizzes and questions Designing presentations Publishing and viewing in Connect Enterprise Server Troubleshooting presentations Hoofdstuk 8: De Adobe Connect Enterprise-account beheren De Adobe Connect Enterprise-account Accountrapporten Machtigingen in Connect Enterprise Groepsmachtigingen Gebruikers en groepen maken en beheren Accounts aanpassen Index

5 1 Hoofdstuk 1: Voordat u begint Begin hier voor informatie over de Help-documentatie bij Adobe Connect Enterprise. Hier komt u eveneens meer te wetenoverdehulpmiddelenvanadobewaarmeeusnelaandeslagkunt,overdesysteemvereistenvoorhetprogrammaen u vindt hier een overzicht van bronnen die beschikbaar zijn op Adobe.nl. Bronnen Onderdelen van de Help Help De documentatie is beschikbaar als browserinhoud die u kunt weergeven via het menu Help van uw Adobe-product. Zie Help van Adobe gebruiken voor meer informatie over de Help en de toegankelijkheidsfuncties hiervan. Hoe kan ik-onderwerpen In de Hoe kan ik-onderwerpen vindt u een kort overzicht van veelgebruikte taken. Voor meer informatie over een bepaald onderwerp, klikt u op de desbetreffende koppelingen in het Hoe kan ik-onderwerp. PDF-versie van de Help Als u alle Help-onderwerpen in één PDF-document wilt weergeven, opent u het PDF-bestand in de map Help op de installatielocatie van de toepassing (gebruikers die beschikken over een licentie) of in het documentatiecentrum op Adobe Connect Enterprise-bronnen Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende bronnen: Snel aan de slag Adobe biedt demo's waarmee u snel aan de slag kunt met Connect Enterprise. In deze korte demo's ziet u hoe u veelgebruikte taken kunt uitvoeren. Selecteer Help > Snel aan de slag vanuit een Connect Professionalvergaderruimte als u de demo's wilt bekijken. Bronnencentrum Het bronnencentrum, te vinden op wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudiemateriaal, simulaties, informatie over de beste werkwijzen en koppelingen naar procedures. Ondersteuningscentrum Het ondersteuningscentrum, dat is te vinden op de meest recente ondersteuningshulpmiddelen, waaronder technische notities, handige presentaties en informatie over ondersteuningsprogramma's. Centrum voor ontwikkelaars Het centrum voor ontwikkelaars, dat is te vinden op wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudiemateriaal en artikelen over het uitbreiden van Connect Enterprise. Documentatiecentrum Het documentatiecentrum, dat is te vinden op bevat documentatie voor alle Acrobat Connect-producten, antwoorden op veelgestelde vragen, artikelen over specifieke onderwerpen en presentaties. Systeemvereisten Een volledig overzicht van de systeemvereisten voor Connect Enterprise is te vinden op Adobe.com De volgende bronnen zijn beschikbaar op : Adobe Design Center Hier vindt u artikelen, tips en zelfstudiemateriaal in diverse indelingen, zoals video, Adobe PDF en HTML. De inhoud is samengesteld door experts in de branche, ontwikkelaars en publicatiepartners van Adobe. U vindt hier eveneens Adobe Studio Exchange, waar gebruikers duizenden gratis handelingen, insteekmodules en andere inhoud kunnen downloaden en delen. Adobe Design Center is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans.

6 2 Adobe Developer Center Hier is informatie beschikbaar voor gevorderde gebruikers en voor ontwikkelaars van software en insteekmodules. U vindt hier zelfstudiemateriaal, SDK's, scripthandleidingen en voorbeeldcode plus forums, RSS-feeds, onlineseminars en andere bronnen van technische informatie. Gemeenschappen Deze pagina biedt forums, blogs en andere hulpmiddelen voor gebruikers om technologieën, gereedschappen en informatie te delen, vragen te stellen en uit te zoeken hoe anderen optimaal gebruikmaken van de software. Er zijn gebruikersforums in het Engels, Frans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen. Nieuw in deze versie Nieuwe functies in Adobe Connect Enterprise Hieronder komt een aantal nieuwe functies in Connect Enterprise aan de orde. Verbeterde ondersteuning voor geïntegreerde audioconferenties Acrobat Connect Professional biedt nu verbeterde ondersteuning voor accounts met een brug voor audioconferenties, zodat gesynchroniseerde audioconferenties via de telefoon mogelijk zijn als onderdeel van Acrobat Connect Professional-vergaderingen. Bij vergaderingen met deelnemers in het buitenland, kan Acrobat Connect Professional nu meerdere inbelnummers weergeven, zodat deelnemers in elk land kunnen zien welk inbelnummer zij dienen te gebruiken. Gastheren kunnen binnenkomende deelnemers blokkeren en meldingen bij toegang tot of het verlaten van een audioconferentie in- of uitschakelen. Verbeterde opnamefuncties voor audioconferenties U kunt nu audio-opnamen starten en stoppen tijdens het opnemen van een vergadering (mits uw Acrobat Connect Professional-account een brug voor audioconferenties heeft). Hierdoor wordt het mogelijk de audio-opname te testen en vervolgens weer te hervatten, of om tijdens een vergadering alleen bepaalde delen van de audio op te nemen. Connect Event-gasten kunnen worden omgezet in gebruikers U kunt gasten die u uitnodigt voor uw Adobe Connectgebeurtenissen nu in een handomdraai omzetten in volledige gebruikers. Wanneer gasten zijn omgezet in volledige gebruikers, kunnen zij aangepaste veldwaarden hebben in rapporten en hebben zij toegang tot beheerpagina's. Adobe Presenter-geluidskwaliteit U kunt nu audio comprimeren in presentaties die zijn gemaakt met Adobe Presenter. Compressie van audio resulteert in kleinere audiobestanden. Wanneer u instellingen in audio van hoge kwaliteit wilt behouden, kunt u besluiten de audio niet te comprimeren. Aangepaste velden in gebruikersrapporten In Connect Enterprise-gebruikersrapporten kunt u nu per gebruiker maximaal acht aangepaste velden opnemen. Hiermee kunt u informatie over gebruikers bijhouden die belangrijk is voor uw organisatie. Help van Adobe gebruiken Bladeren door Help-onderwerpen 1 Voer een van de volgende handelingen uit in het navigatiedeelvenster: Als u op onderwerp door de Help wilt bladeren, klikt u op Inhoud. Als u op alfabet door de Help wilt bladeren, klikt u op Index en vervolgens op een letter. 2 Vouw onderdelen in het navigatiedeelvenster uit tot u bij het gewenste onderwerp bent. 3 Klik op onderdelen in het navigatiedeelvenster om de inhoud weer te geven in het leesdeelvenster. Help-onderwerpen zoeken 1 Klik in het navigatiedeelvenster (links op het scherm) op Zoeken.

7 3 2 Typ een of meerdere woorden in het tekstvak en klik op de knop Zoeken. In het navigatiedeelvenster verschijnen de onderwerpen die overeenkomen met de zoektermen, op volgorde van relevantie. Zoektips Aan de hand van de volgende tips kunt u het doorzoeken van de Help verbeteren: Plaats woordgroepen die u zoekt, zoals "scherm delen", tussen aanhalingstekens. Er worden dan alleen onderwerpen gezocht waarin alle woorden in de woordgroep voorkomen. Controleer of zoektermen correct zijn gespeld. Wanneer een bepaalde zoekterm geen resultaten oplevert, kunt u een synoniem proberen, dus bijvoorbeeld "web" in plaats van "internet". Navigeren door de Help Voer een van de volgende handelingen uit om door de Help-onderwerpen te navigeren: Vouw onderdelen in het navigatiedeelvenster uit tot u bij het gewenste onderwerp bent. Als u een onderwerp wilt weergeven, klikt u in het navigatiedeelvenster of in het leesdeelvenster op de titel ervan. Klik op de navigatiekoppelingen die boven de onderwerptitel in het leesdeelvenster verschijnen. Klik op Vorige of Volgende in het leesdeelvenster. Klik op Vorige of Volgende op de werkbalk. U kunt ook met sneltoetsen door de Help navigeren. Help van Adobe en toegankelijkheid Bij de ontwikkeling van het Adobe Help Center is rekening gehouden met mensen met een handicap, bijvoorbeeld mensen met een motorische handicap, en blinden en slechtzienden. De Help van Adobe ondersteunt standaardtoegankelijkheidsfuncties en alternatieve sneltoetsen voor werkbalkelementen en navigatie. Ondersteunde toegankelijkheidsfuncties De volgende toegankelijkheidsfuncties worden standaard ondersteund in de Help van Adobe: Inhoudsstructuur wordt gedefinieerd door standaard HTML-codes. Opmaak wordt bepaald door opmaakmodellen (geen ingesloten lettertypen). Elk frame heeft een titel die het doel ervan aangeeft. Afbeeldingen zonder bijschriften bevatten alternatieve tekst. Als de tekst van de koppeling niet overeenkomt met de titel van het doel, wordt in het titelkenmerk van de ankercode naar de titel verwezen. Zo bevatten de koppelingen Volgende en Vorige de titels van de volgende en vorige onderwerpen. De modus voor hoog contrast wordt ondersteund door de inhoud. De tekengrootte kan worden gewijzigd met standaardopdrachten in contextmenu's (Windows) of in menu's (Mac OS). Sneltoetsen voor werkbalkelementen In Windows is een sneltoets beschikbaar voor elk element op de werkbalk van de Help van Adobe: Vorige Alt+Pijl-links Doorsturen Alt+Pijl-rechts Afdrukken Ctrl+P

8 4 Sneltoetsen voor navigatie In Windows kunt u met de volgende sneltoetsen door de Help van Adobe navigeren: Druk op Ctrl+Tab en Shift+Ctrl+Tab om te schakelen tussen het navigatiedeelvenster en het leesdeelvenster. Druk op Tab of Shift+Tab om door koppelingen in een deelvenster te bladeren. Druk op Enter om een geselecteerde koppeling te activeren.

9 5 Hoofdstuk 2: Grondbeginselen van Connect Enterprise Adobe Connect Enterprise Server 6 bestaat uit een reeks toepassingen voor het organiseren en beheren van onlinevergaderingen, -seminars, -presentaties, -training en -gebeurtenissen. Uw organisatie kan het volledige systeem hebben aangeschaft of een aantal van de toepassingen. Wanneer bepaalde functies voor u niet beschikbaar zijn, heeft uw organisatie de desbetreffende toepassing waarschijnlijk niet aangeschaft of heeft uw beheerder u wellicht niet de benodigde machtigingen toegekend. Adobe Connect Enterprise Informatie over de toepassing Connect Enterprise Het Adobe Connect Enterprise-systeem bestaat uit de kerntoepassing Adobe Connect Enterprise Server 6 en de vier onderstaande toepassingen. Adobe Connect Enterprise Server 6 biedt schaalbaarheid, met ondersteuning voor één server of voor clusteromgevingen, en het biedt betrouwbare redundante verbindingen voor duizenden gelijktijdige gebruikers. Adobe Connect Enterprise is ontworpen als een open platform en kan worden uitgebreid en geïntegreerd met andere systemen dankzij een uitgebreide reeks API's. Met deze vier toepassingen beschikt u over een compleet aanbod aan functies: Met Adobe Acrobat Connect Professional kunnen gebruikers onlinevergaderingen, -gebeurtenissen en -seminars organiseren waarin gastheren in realtime multimediapresentaties kunnen weergeven, hun schermen kunnen delen en liveaudio en -video kunnen uitzenden voor deelnemers. Adobe Presenter is een insteekmodule voor Microsoft PowerPoint waarmee gebruikers snelle prototypes voor e-learning kunnen maken, inhoud voor e-learning samenstellen en presentaties op verzoek kunnen bieden. De uiteindelijke presentaties voldoen aan de AICC- en SCORM-standaard. Met Adobe Connect Events 6 kunnen gebruikers de volledige levenscyclus van gebeurtenissen beheren, van aanmelding en uitnodigingen voor de gebeurtenis tot herinneringen en het genereren van gebeurtenisrapporten. Adobe Connect Enterprise Manager is de webtoepassing waarmee gebruikers informatie en inhoud met betrekking tot hun account kunnen beheren. Het is de primaire interface waarin gebruikers vergaderingen maken, presentaties beheren, studieprogramma's en gebeurtenissen opzetten, toepassingen aanpassen en nog veel meer. Training Gebeurtenissen Presentator Vergadering APIs & SDKs Enterprise Server of Enterprise Hosted Adobe Connect Enterprise Server 6 werkt samen met andere Connect Enterprise-toepassingen

10 6 Terminologie en concepten met betrekking tot Connect Enterprise Als u Connect Enterprise niet eerder hebt gebruikt, komen de onderstaande definities wellicht goed van pas. Vergaderingen en seminars Een Acrobat Connect Professional -vergadering is een onlinevergadering in realtime, waarin een presentator dia's of multimediapresentaties kan weergeven, pagina's kan delen, kan chatten en live-audio en -video kan uitzenden. Een vergadering vindt plaats in een Acrobat Connect Professional-vergaderruimte, een Macromedia Flash -toepassing van Adobe die u uitvoert in een browservenster met gebruik van Adobe Flash Player. De vergaderruimte blijft bestaan nadat de vergadering is beëindigd. Daarnaast kunt u, afhankelijk van het prijsmodel dat uw organisatie heeft gekozen, mogelijk een vergaderruimte betreden wanneer de vergadering niet live is. In bepaalde gevallen heeft alleen de gastheer toegang tot de vergaderruimte wanneer de vergadering niet live is. In andere gevallen kunt u de vergaderruimte betreden wanneer de vergadering niet live is als in het systeem voldoende plaatsen in de vergaderruimte beschikbaar zijn op het moment dat u de ruimte wilt betreden. U maakt de vergaderruimte met Enterprise Manager. Alle vergaderruimten in Enterprise Manager worden opgeslagen in de vergaderingenbibliotheek. Een Connect Enterprise-seminar is een uniek soort vergadering, waarvoor licentievereisten en kenmerken gelden. Een seminarruimte kan worden vergeleken met een vergaderruimte: het is een Flash-toepassing die wordt uitgevoerd in een browservenster. Het verschil is dat minstens één seminarpresentator of -gastheer in de ruimte aanwezig moet zijn voordat anderen de ruimte kunnen betreden, zelfs als er sprake is van een openbaar seminar. Een seminar wordt beëindigd wanneer alle presentatoren en gastheren de seminarruimte verlaten. Vanwege de unieke vereisten en indeling van seminars, heeft Enterprise Manager een apart tabblad voor seminars, genaamd Seminarruimten, en een aparte seminarbibliotheek. Connect Enterprise-inhoud Alle bestanden of mappen die zijn opgeslagen in de inhoudsbibliotheek worden in Connect Enterprise beschouwd als inhoud. Inhoud is een synoniem van informatie en is toegankelijk via het tabblad Inhoud van Enterprise Manager. De inhoudsbibliotheek is gekoppeld aan Connect Enterprise-auteurs, de enige gebruikers die bestanden naar deze bibliotheek kunnen uploaden. Connect Enterprise-gebeurtenissen In Connect Enterprise verwijst de term gebeurtenis naar een vergadering, presentatie, een seminar of training op het web met een groot aantal deelnemers, waarvoor registratie vereist is en waarvoor unieke rapportagevereisten bestaan. Gebeurtenisbeheer in Connect Enterprise bevat dan ook speciale functies die uitsluitend bestaan voor gebeurtenissen. Connect Enterprise-rapporten U kunt in Enterprise Manager verschillende soorten rapporten maken voor informatie over afzonderlijke vergaderingen, cursussen, studieprogramma's, seminars, gebruikers enz. U kunt rapportfilters toevoegen om de informatie in het rapport te stroomlijnen en managers kunnen rapporten voor hun teamleden weergeven. Hoe kan ik-onderwerpen in Enterprise Manager Inhoud Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek op pagina 21 De inhoudsbibliotheek doorzoeken op pagina 12 Een map of bestand in de bibliotheek verplaatsen op pagina 17 Training Een cursus maken op pagina 86 Een studieprogramma maken op pagina 94

11 7 De trainingsbibliotheek openen op pagina 83 Seminarruimten Een seminar maken op pagina 112 Taken die aan een seminar voorafgaan op pagina 111 Gebeurtenisbeheer Een gebeurtenis maken op pagina 123 Een bestaande gebeurtenis wijzigen op pagina 127 Beheer Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek op pagina 21 De inhoudsbibliotheek doorzoeken op pagina 12 Een map of bestand in de bibliotheek verplaatsen op pagina 17 Adobe Connect Enterprise Manager Informatie over Enterprise Manager Enterprise Manager is een webtoepassing die fungeert als een toegangs- en besturingspunt voor alle Connect Enterprisetoepassingen. Met Enterprise Manager kunt u vergaderingen, seminars, cursussen en studieprogramma's organiseren en beheren, en inhoud beheren die kan worden gedeeld via vergaderingen, presentaties, cursussen en gebeurtenissen. Daarnaast kunt u met de component voor gebruikersbeheer van Enterprise Manager toegangsmachtigingen instellen voor de gebruikers van deze inhoud en voor de inhoud zelf. Opmerking: niet iedereen kan alle functies van Enterprise Manager gebruiken. Toegang tot functies is afhankelijk van uw Connect Enterprise-configuratie en uw machtigingen. Enterprise Manager-gebruikers Het gebruik van de verschillende functies van Enterprise Manager is afhankelijk van de behoeften van de gebruikers. Gebruikers zijn verdeeld in de volgende groepen: Vergaderingsgastheren Tot deze groep behoren administratieve medewerkers, managers en iedereen in een organisatie die vergaderingen kan maken in Connect Enterprise Manager. Voor het bijwonen van een dergelijke vergadering hoeft u Enterprise Manager niet te gebruiken; u hebt alleen de URL van de vergadering nodig. In veel gevallen hebt u echter ook toegang tot een vergadering vanuit Enterprise Manager. Auteurs Een auteur is iedere gebruiker die inhoud uploadt naar de Connect Enterprise-server. Inhoud kan bestaan uit bestanden die zijn gemaakt in Presenter of Adobe Captivate, of uit andere inhoud die is geüpload in de inhoudsbibliotheek. Trainingsmanagers Tot deze groep behoren alle gebruikers die cursussen en studieprogramma's samenstellen. Seminargastheren Tot deze groep behoren personen die seminars presenteren. Een seminar is een speciaal soort vergadering met specifieke kenmerken en een specifieke licentiestructuur. Gebeurtenismanagers Tot deze groep behoren alle gebruikers die gebeurtenissen organiseren. Een gebeurtenis kan bestaan uit een vergadering, presentatie, cursus, studieprogramma of een seminar waarvoor registratie is vereist en waarvoor rapporten worden gegenereerd waarin gegevens over de deelnemers worden bijgehouden. Beheerders Deze groep bestaat uit gebruikers die Connect Enterprise-toepassingen beheren voor de hele organisatie. In die hoedanigheid zijn beheerders verantwoordelijk voor het aanpassen van de weergave van deze toepassingen voor hun

12 8 organisatie en het beheren van alle aspecten met betrekking tot accounts. Hiertoe behoren taken op het gebied van accounten gebruikersbeheer, zoals het maken van aangepaste gebruikersgroepen, en het toewijzen van gebruikers aan aangepaste gebruikersgroepen en geïntegreerde groepen. Enterprise Manager starten Iedere Connect Enterprise-gebruiker ontvangt een organisatiespecifieke URL voor Enterprise Manager, een gebruikersnaam en een aanpasbaar wachtwoord. Ze ontvangen deze gegevens in een die wordt verzonden door de Connect Enterprise-beheerder van hun organisatie. U opent Enterprise Manager door deze URL in een browservenster te typen en u vervolgens aan te melden (zie hieronder). 1 Voer in een browservenster de URL in die u van uw beheerder of in een welkomst hebt ontvangen. 2 Voer op de aanmeldingspagina uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 3 Klik op Verzenden. Zie ook Afmelden op pagina 12 Informatie over het starten van Enterprise Manager in Internet Explorer Microsoft heeft een update uitgebracht waarmee de manier waarop in Internet Explorer actieve inhoud wordt beheerd (waaronder inhoud die wordt weergegeven in bepaalde Adobe-producten), wordt gewijzigd. Actieve inhoud die is ingesloten in HTML functioneert mogelijk pas goed nadat de gebruiker heeft geklikt om het actieve besturingselement te activeren of het laden ervan voort te zetten. Als u de Microsoft-update hebt geïnstalleerd en de optie voor JavaScript in Internet Explorer niet hebt ingeschakeld, moet u wellicht een object activeren (door te klikken) om Enterprise Manager te kunnen starten. Deze activeringsstap is mogelijk noodzakelijk omdat Enterprise Manager wordt gestart vanuit een Internet Explorer-venster. Het versienummer vaststellen Het kan handig zijn te weten wat uw versienummer is, vooral wanneer u contact opneemt met de Technische Ondersteuning van Connect Enterprise of als u melding wilt maken van problemen met een toepassing. U kunt het versienummer op twee manieren vaststellen. Via de aanmeldingspagina 1 Start Enterprise Manager. 2 De aanmeldingspagina (de pagina waarop u uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord invoert) wordt nu weergegeven. Houd uw cursor boven de koppeling voor de Help. Het versienummer wordt weergegeven. Via het bestand versie.txt 1 Start Enterprise Manager. 2 Verander het adres in het adresveld van de webbrowser in connect-url>/versie.txt. Als u een server genaamd server1 gebruikt, is het adres 3 Druk op Enter op het toetsenbord. Het bestand versie.txt wordt nu weergegeven, met daarin het versienummer van Connect Enterprise. Overzicht van de werkruimte Enterprise Manager is de webtoepassing waarmee gebruikers inhoud kunnen beheren en vergaderingen, gebeurtenissen, cursussen en nog veel meer kunnen maken. De gebruikersinterface van de volledige versie van Enterprise Manager bestaat uit zeven tabbladen (ook wel pagina's genoemd), en elk tabblad heeft betrekking op een bepaalde functie en toepassing (zie de onderstaande illustratie).

13 9 A B C D E F G H Navigeren door de werkruimte A. Tabbladen (pagina's) B. Koppelingen C. Navigatiespoor D. Navigatiebalk E. Navigatieknoppen F. Map G. Klik op een onderdeel (bestand) om naar de informatiepagina voor dat onderdeel te gaan H. Informatie over het onderdeel Pictogrammen in Connect Enterprise Manager In Enterprise Manager worden vergaderingen, seminars, presentaties, cursussen en studieprogramma's aangegeven met pictogrammen. Inhoud Hiertoe behoren bestanden zoals Adobe PDF-bestanden of Microsoft Word-documenten die worden gebruikt voor Connect Enterprise-vergaderingen, -seminars, -presentaties of -training. Cursus Dit is een presentatie die betrekking heeft op een groep ingeschreven studenten, waarbij voor elke student gegevens worden bijhouden. De cursus kan zelfstandig worden gebruikt of deel uitmaken van een studieprogramma. Studieprogramma Dit is een reeks cursussen en ander studiemateriaal aan de hand waarvan studenten scholing krijgen. Een studieprogramma kan inhoud, presentaties, vergaderingen, seminars van Connect Enterprise bevatten, evenals externe inhoud, zoals sessies in een lesruimte of literatuurlijsten. Gebeurtenis Tot een Connect Enterprise-gebeurtenis behoren registratie, uitnodigingen, herinneringen en rapportage. Gebeurtenissen hebben meestal betrekking op grote aantallen deelnemers en zijn gebaseerd op een Connect Enterprisevergadering, -seminar, -presentatie of -training. Vergadering Dit is een onlinevergadering in realtime, waarin een gastheer of presentator dia's of multimediapresentaties kan weergeven, schermen kan delen, kan chatten en live-audio en -video kan uitzenden. Seminar Een seminar lijkt op een Connect Enterprise Professional-vergadering, maar seminars vinden meestal plaats voor eenmalige of niet vaak voorkomende vergaderingen met minstens 50 deelnemers en waarvoor weinig actieve deelname of interactie van de deelnemers nodig is. Archief Dit is een vastgelegd Connect Enterprise Professional-seminar of een vastgelegde vergadering die door gebruikers kan worden weergegeven op een voor hen gunstig moment. Authorware-inhoud Dit zijn bestanden die zijn gemaakt in Macromedia Authorware van Adobe, 'visual authoring'- software voor het maken van e-learningtoepassingen die kunnen worden geleverd via bedrijfsnetwerken, cd's, dvd's en websites. Adobe Captivate-inhoud Hiertoe behoren bestanden die zijn gemaakt in Adobe Captivate, een toepassing waarmee alle handelingen op het scherm automatisch worden vastgelegd en direct een interactieve Flash-simulatie wordt gegenereerd.

14 10 Externe training Externe training in een studieprogramma is training die plaatsvindt buiten Connect Enterprise, zoals onderwijs in een lesruimte. Flash-videobestand (FLV) Dit is een videobestand dat gebruikers op dezelfde wijze kunnen openen als andere Connect Enterprise-inhoud. HTML-bestand Dit een bestand dat de structuur en indeling van een webdocument bepaalt door middel van uiteenlopende codes. Afbeeldingsbestand (.jpeg,.gif,.png,.bmp) Afbeeldingsbestanden kunnen bestaan uit tekeningen, foto's, grafieken, pictogrammen of elk ander type afbeelding. MP3-bestand Dit is audio, geluid of muziek die is gecomprimeeerd tot een bestand met een klein formaat. Presentatie Dit is een presentatie die is gemaakt met de Adobe Presenter-insteekmodule voor Microsoft PowerPoint. Deze presentaties zijn niet omgezet in Adobe Presenter-presentaties. Presentatie Dit is een presentatie die is gemaakt in Adobe Presenter, een insteekmodule voor Microsoft PowerPoint waarmee gebruikers audio, quizzen en visuele kenmerken kunnen toevoegen aan een PowerPoint-presentatie. Shockwave-bestand (.swf) Dit is een multimedia-animatiebestand dat kan worden weergegeven in een webbrowser. Tabbladen in Enterprise Manager De tabbladen boven aan Enterprise Manager weerspiegelen de Connect Enterprise-toepassingen. Uw organisatie kan een aantal toepassingen of alle toepassingen hebben aangeschaft. Wanneer u geen toegang hebt tot een toepassing via een tabblad, heeft uw organisatie die toepassing mogelijk niet aangeschaft of heeft uw beheerder u wellicht geen toegang verleend tot die toepassing. Tabblad Start Op dit tabblad kunt u verschillende taken voor afzonderlijke gebruikersaccounts uitvoeren. Dit is het enige tabblad dat voor alle gebruikers van Enterprise Manager toegankelijk is. Tabblad Inhoud Op dit tabblad kunt u inhoud voor presentaties, training, vergaderingen en seminars beheren. Via het tabblad Inhoud hebt u toegang tot de inhoudsbibliotheek (een reeks inhoudsmappen en -bestanden). Gebruikers die inhoud maken, worden auteurs genoemd. Het tabblad Inhoud is echter beschikbaar voor alle gebruikers met de juiste toegangsmachtigingen. Tabblad Training Op dit tabblad kunt u werken met cursussen en studieprogramma's. Als u dit tabblad gebruikt om cursussen en studieprogramma's te maken, bent u een trainingsmanager. Tabblad Vergaderingen Op dit tabblad kunt u vergaderingen maken en beheren. Als u vergaderingen kunt maken die op dit tabblad worden weergegeven, bent u een vergaderingsgastheer. Tabblad Seminarruimten Op dit tabblad kunt u seminars maken en beheren. Een seminar is een speciaal soort vergadering waarvoor specifieke vereisten gelden. Tabblad Gebeurtenisbeheer Dit tabblad is gekoppeld aan gebeurtenissen, zoals een vergadering, training, presentatie of seminar waarvoor registratievereisten en speciale rapportagevereisten bestaan. Gebeurtenismanagers gebruiken het tabblad Gebeurtenisbeheer om gebeurtenissen te maken en te beheren. Tabblad Beheer Op dit tabblad kunnen beheerders nieuwe gebruikers toevoegen, machtigingen toewijzen, de interface aanpassen en andere beheerfuncties uitvoeren. Het tabblad Beheer is zichtbaar voor alle gebruikers, maar kan alleen door beheerders worden geopend. Zie ook Adobe Connect Training op pagina 83 Vergaderingen in Adobe Acrobat Connect Professional op pagina 28 Informatie over Adobe Acrobat Connect Professional Seminars op pagina 110 Informatie over gebeurtenissen op pagina 120 De Adobe Connect Enterprise-account beheren op pagina 201

15 11 Informatie over het tabblad Start Welke functies u ook gebruikt, als u een Connect Enterprise-account hebt, is het tabblad Start (ook wel de startpagina genoemd) altijd beschikbaar. Dit is het tabblad dat wordt weergegeven nadat u zich hebt aangemeld en het vormt de basis voor uw bewerkingen. Vanaf dit tabblad kunt u elke vergadering of gebeurtenis bijwonen die voor u is gepland, vergaderingen of gebeurtenissen maken waarvoor u de juiste machtigingen hebt, gegevens en bronnen zoeken en uw account beheren. Onder de tabbladen in Enterprise Manager staat een rij met koppelingen waarmee u toegang hebt tot lijsten met gegevens die alleen voor u relevant zijn. Wanneer u een van deze lijsten weergeeft, kunt u vaak extra handelingen uitvoeren. A B C D Mijn Startpagina A. Tabbladen (pagina's) B. Mijn koppelingen C. Snelkoppeling voor het maken van nieuwe onderdelen D. Informatie voor Mijn Startpagina Mijn training Mijn training biedt toegang tot een lijst met alle cursussen of studieprogramma's waarvoor u bent ingeschreven. Klik op de naam van een onderdeel om informatie over dat onderdeel weer te geven. Als u een lijst met voltooide cursussen wilt weergeven, klikt u op Training die ik heb voltooid. Mijn geplande vergaderingen Met Mijn geplande vergaderingen kunt u een lijst weergeven met alle huidige, toekomstige en verlopen vergaderingen en uw rol in die vergaderingen. Klik op de koppeling Toegang om de vergaderruimte te betreden, waar u kunt deelnemen aan een livevergadering of een presentatie kunt weergeven uit een vergadering die al heeft plaatsgevonden. Klik op de naam van de vergadering om de gegevens over de vergadering weer te geven, en klik daarna op Vergaderruimte betreden om deel te nemen aan de vergadering. Opmerking: met uitzondering van verlopen vergaderingen, worden dezelfde gegevens ook als een lijst weergegeven op het tabblad Start. Wanneer u klikt op de koppeling Meer onder de lijst, bereikt u hetzelfde resultaat als wanneer u klikt op Mijn geplande vergaderingen. Mijn geplande gebeurtenissen Met Mijn geplande gebeurtenissen opent u een lijst met alle gebeurtenissen waarvoor u bent geregistreerd, en al uw verlopen gebeurtenissen. Klik op Toegang om een gebeurtenis weer te geven. Managerrapporten De koppeling Managerrapporten is alleen van toepassing op gebruikers die manager zijn. (In deze context zijn managers personen die een leidinggevende functie hebben, en niet training- of systeemmanagers.) Als manager kunt u met deze koppeling een lijst met rapporten van al uw directe ondergeschikten weergeven. U kunt ook voor elk rapport ook koppelingen naar de trainings-, vergaderings- en gebeurtenisrapporten selecteren. In Managerrapporten kunt u klikken op de koppeling voor een rapporttype om een lijst weer te geven met alle rapporten van dit teamlid voor dit type rapport. Vervolgens kunt u op een bepaald rapport klikken om de rapportgegevens weer te geven. Afhankelijk van het geselecteerde rapport kunt u ook op een andere koppeling klikken om meer gedetailleerde gegevens te bekijken.

16 12 Wanneer een gebruiker van wie u de manager bent ook ondergeschikten heeft, kunt u bovendien klikken op de naam van deze directe ondergeschikte om een lijst weer te geven met de directe ondergeschikten van die persoon en de daarbij behorende trainings-, vergaderings- en gebeurtenisrapporten voor al deze ondergeschikten. Op die manier kunt u rapporten weergeven voor alle personen van wie u de directe of indirecte manager bent. Menu Maken Met het menu Maken (links op het tabblad Start) kunt u nieuwe vergaderingen, nieuwe inhoud, nieuwe gebeurtenissen enz. maken. Menu Leren Het menu Leren (links op het tabblad Start) bevat koppelingen naar nuttige informatie. Uw profiel weergeven en wijzigen Met de koppeling Mijn profiel kunt u gegevens over uw account weergeven, evenals koppelingen waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen, uw voorkeuren kunt bewerken enz. Tot de getoonde gegevens behoren: Gebruikersgegevens De gegevens kunnen variëren afhankelijk van de gegevens die uw beheerder voor gebruikersprofielen heeft ingesteld, maar doorgaans worden hier uw voor- en achternaam en uw adres weergegeven. Daarnaast wordt mogelijk het volgende weergegeven: Instellingen audioconferentie Tot de instellingen voor audioconferenties behoren gegevens voor telefonische toegang (uw moderatorcode en client-id) waarmee u kunt inbellen in vergaderingen. Wellicht worden ook de naam van uw manager (indien van toepassing) en de namen van uw teamleden (indien van toepassing) weergegeven. Opmerking: de client-id is het klantidentificatienummer dat wordt toegewezen door Premiere Conferencing. Wanneer uw bedrijf een andere provider gebruikt, heeft dit veld een andere naam. U vindt de volgende koppelingen boven aan de pagina met uw profiel: Mijn wachtwoord wijzigen Klik hierop als u een ander wachtwoord wilt instellen. U moet vervolgens uw huidige wachtwoord eenmaal en uw nieuwe wachtwoord tweemaal invoeren. Mijn voorkeuren bewerken Klik hierop als u uw tijdzone en instellingen voor audioconferenties wilt wijzigen. Groepslidmaatschappen Klik hierop als u een lijst wilt weergeven van alle groepen waarvan u deel uitmaakt, waaronder geïntegreerde groepen. Organisatie Klik hierop om de naam van uw manager en de namen van al uw teamleden weer te geven, indien van toepassing. Afmelden U kunt zich op elk gewenst moment afmelden bij Enterprise Manager. 1 Klik hiertoe op Afmelden [uw aanmeldingsnaam] in de rechterbovenhoek van Enterprise Manager. De aanmeldingspagina van Enterprise Manager wordt weergegeven. 2 Sluit de aanmeldingspagina om Enterprise Manager af te sluiten. Zie ook Enterprise Manager starten op pagina 8 De inhoudsbibliotheek doorzoeken U kunt trefwoorden invoeren bij de koppeling Inhoud doorzoeken om in de inhoudsbibliotheek te zoeken naar presentaties en vergaderings- en seminararchieven. Opmerking: de presentaties moeten doorzoekbaar zijn. Als dat niet het geval is, kan de zoekfunctie niet worden gebruikt. U moet bovendien beschikken over machtigingen voor het weergeven van de inhoud die u zoekt.

17 13 Als u Inhoud doorzoeken wilt gebruiken, voert u een trefwoord in en klikt u op Inhoud doorzoeken. U kunt inhoud ook doorzoeken zonder een trefwoord in te voeren en zo de zoekparameters voor het verfijnen van uw zoekopdracht in te stellen. Toegangsmachtigingen voor mappen en bestanden in bibliotheken beheren Informatie over bibliotheken De tabbladen Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten en Gebeurtenisbeheer in Enterprise Manager bevatten elk een bibliotheek met bestanden die zijn ingedeeld in een directory met mappen. Bestanden die u opslaat in de bibliotheken voor training, vergaderingen, seminarruimten en gebeurtenisbeheer zijn alleen beschikbaar voor handelingen op de daarbij behorende tabbladen. Bestanden in de inhoudsbibliotheek zijn via alle tabbladen in Enterprise Manager toegankelijk. Beheerders kunnen machtigingen instellen om te bepalen welke taken iedere gebruiker in de bibliotheken kan uitvoeren. Mogelijke taken zijn het maken, bewerken, verplaatsen, verwijderen en beheren van bestanden en mappen. Met uitzondering van de seminarbibliotheek, heeft elke Connect Enterprise-bibliotheek twee mappen op het hoogste niveau: de gedeelde map en de gebruikersmap. Gedeelde map: wanneer Connect Enterprise is geïnstalleerd, heeft alleen de beheerder toegangsmachtigingen voor de gedeelde map. Beheerders kunnen op elke gewenste manier machtigingen toewijzen voor de gedeelde map. Hoewel beheermachtigingen voor een gedeelde map aan iedere Connect Enterprise-gebruiker kunnen worden toegewezen, kunnen alleen leden van de geïntegreerde groep die aan die bibliotheek is gekoppeld nieuwe functies (vergaderingen, gebeurtenissen enz.) in de map maken. In de vergaderingenbibliotheek kan bijvoorbeeld elke gebruiker met beheermachtigingen voor een specifieke gedeelde vergaderingenmap deze map beheren, maar alleen vergaderingsgastheren kunnen nieuwe vergaderingen in die map maken. Gebruikersmap: wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan een bepaalde geïntegreerde groep, wordt in Connect Enterprise voor die persoon een gebruikersmap gemaakt in de bjibehorende bibliotheek. Iedere gebruiker die is toegewezen aan de groep Vergaderingsgastheren krijgt bijvoorbeeld automatisch zijn of haar eigen map in de map met gebruikersvergaderingen in de bibliotheek Vergaderingen. Dit is de map die de gebruiker ziet wanneer hij of zij het tabblad Vergaderingen opent. Gebruikers kunnen hun eigen gebruikersmappen beheren, (ze kunnen bijvoorbeeld machtigingen instellen waarmee andere gebruikers toegang krijgen tot de mappen), maar kunnen dit alleen doen voor hun eigen mappen.

18 14 A B C Bibliotheken A. Gedeelde map B. Gebruikersmap C. Mijn onderdelen D. Dashboard D Seminarbibliotheken hebben een andere structuur. De seminarbibliotheek bevat geen gebruikersmappen; in plaats daarvan geeft elke map in de bibliotheek een andere seminarlicentie weer die door uw organisatie is gekocht. Wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan de groep Seminargastheren, beschikt de gebruiker automatisch over beheermachtigingen voor elke map Seminarruimten; deze gebruiker kan seminars toevoegen en verwijderen en beheermachtigingen toewijzen aan andere gebruikers. Alleen een seminargastheer kan nieuwe seminars in deze map maken. Informatie over bibliotheekmachtigingen U kunt machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen om in te stellen in hoeverre gebruikers of groepen toegang hebben tot de onderdelen. De volgende machtigingen zijn beschikbaar voor gebruikers en groepen in de inhouds-, trainings-, vergaderings-, seminarruimten- en gebeurtenisbeheerbibliotheken: Beheren Gebruikers of groepen met de machtiging Beheren voor een map of bestand kunnen het bestand of de map weergeven, verwijderen en bewerken, rapporten voor bestanden in die map weergeven, machtigingen voor het bestand of de map instellen en nieuwe mappen maken. Ze kunnen echter niet in die map publiceren. Afgewezen Gebruikers of groepen met de machtiging Afgewezen voor een map of bestand kunnen deze map of dit bestand niet weergeven, publiceren of beheren. Daarnaast zijn uitsluitend voor gebruikers en groepen in de inhoudsbibliotheek de volgende machtigingen beschikbaar: Publiceren Gebruikers of groepen met de machtiging Publiceren voor een map of presentatie kunnen presentaties publiceren, bijwerken en weergeven, en rapporten voor bestanden in die map weergeven. Deze gebruikers kunnen echter

19 15 alleen inhoud naar die map publiceren wanneer ze lid zijn van de geïntegreerde groep Auteurs en ze beschikken over de machtiging Publiceren. Weergeven Gebruikers of groepen met de machtiging Weergeven voor een map of bestand kunnen alle inhoud van de map of het specifieke bestand weergeven. Informatie over machtigingen voor geïntegreerde groepen Connect Enterprise herkent zeven standaardmachtigingsgroepen en elke groep is gekoppeld aan een andere Connect Enterprise-bibliotheek. Ieder lid van een geïntegreerde groep heeft een eigen gebruikersmap in de bijbehorende bibliotheek. Daarnaast hebben alle leden van de groep Vergaderingsgastheren en Trainingsmanagers een eigen gebruikersmap in de inhoudsbibliotheek en kunnen zij inhoud voor die map samenstellen. U kunt de machtigingen voor deze groepen niet wijzigen, maar u kunt ze wel uitbreiden door personen of groepen toe te wijzen aan meer dan één geïntegreerde groep. De beheerder kan bovendien aangepaste groepen maken en aan deze groepen machtigingen voor bepaalde bibliotheekmappen toewijzen. Er zijn zeven geïntegreerde groepen: Beheerders Vergaderingsgastheren Trainingsmanagers Seminargastheren Gebeurtenismanagers Auteurs Studenten Opmerking: gebruikers die deel uitmaken van de groep Beheerders kunnen alle gebeurtenissen en mappen in de gebeurtenissenbibliotheek weergeven. Gebruikers die deel uitmaken van de groep Gebeurtenisgastheren kunnen alle gebeurtenissen en mappen in de map Gedeelde gebeurtenissen en in hun map Mijn gebeurtenissen weergeven. Machtigingen voor gebeurtenissen zijn van toepassing op alle gebeurtenissen in een map. U kunt geen machtigingen instellen voor afzonderlijke gebeurtenissen. Zie ook Informatie over geïntegreerde groepen op pagina 216 Weergaveopties voor inhoudsbestanden en -mappen U kunt van inhoudsmappen een openbare of persoonlijke map maken. Ga hierbij als volgt te werk: Openbaar Alle gebruikers kunnen een openbare inhoudsmap weergeven wanneer zij beschikken over de desbetreffende URL. Persoonlijk Alleen Connect Enterprise-gebruikers met de machtiging Weergeven, Beheren of Publiceren kunnen persoonlijke inhoud weergeven. Hiertoe moeten zij zich eerst aanmelden met een Connect Enterprise-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wanneer u een bestand publiceert of uploadt in een map die is ingesteld als een openbare map, is het inhoudsbestand standaard ook beschikbaar voor openbare weergave. Hetzelfde geldt wanneer de bovenliggende map een aangepast machtigingsprofiel heeft waarmee alleen bepaalde groepen het inhoudsbestand kunnen weergeven of beheren; het inhoudsbestand heeft dan standaard hetzelfde profiel. U kunt de ingestelde machtigingen voor een inhoudsbestand wijzigen met de volgende opties: Openbare weergave toestaan Hiermee maakt u het inhoudsbestand of de inhoudsmap openbaar, ook als de machtigingen voor de bovenliggende map niet zijn ingesteld op openbare weergave. Een aangepast machtigingsprofiel voor gebruikers en groepen instellen Hiermee voegt u gebruikers of groepen toe aan het profiel en stelt u voor elke gebruiker of groep de toegang in op Afgewezen, Weergeven, Publiceren of Beheren. De

20 16 gebruikers- en groepsmachtigingen die u instelt voor het bestand of de map, gaan vóór de machtigingen die zijn ingesteld voor de bovenliggende map. Opnieuw instellen op Bovenliggend Hiermee stelt u de machtigingen voor het inhoudsbestand weer in op de machtigingen voor de bovenliggende map. Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden of -mappen Als u de lijst met machtigingen voor een bestand of map wilt aanpassen, dient u te zijn ingesteld als beheerder of u dient te beschikken over de machtiging Beheren voor die bibliotheekmap. 1 Klik op het tabblad Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten of Gebeurtenisbeheer. 2 Navigeer naar de map of het bestand en klik op de naam ervan om de map of het bestand te openen. 3 Klik op Machtigingen instellen op de navigatiebalk. 4 Klik op Aanpassing. (Als de machtigingen voor dit onderdeel al eerder zijn gewijzigd, wordt de knop Aanpassing niet weergegeven. Ga in dat geval verder met de volgende stap.) Het deelvenster Beschikbare gebruikers en groepen toont de gebruikers van wie en groepen waarvan u machtigingen voor het bibliotheekonderdeel kunt instellen. In het deelvenster Huidige machtigingen voor worden de gebruikers en groepen weergegeven die al machtigingen hebben voor het bibliotheekonderdeel. Desgewenst kunt u de bestaande machtigingen wijzigen. 5 Als u een gebruiker of groep wilt toevoegen aan het deelvenster Huidige machtigingen voor, selecteert u de naam in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klikt u op Toevoegen. A B C D E F G Machtigingen instellen en navigeren door Beschikbare gebruikers en groepen A. Klik op deze knop als u voor een map of bestand machtigingen wilt instellen die gelijk zijn aan de machtigingen voor de bovenliggende map B. Kies een weergavemachtiging C. Dubbelklik op de naam van een groep om de gebruikers in die groep weer te geven D. Dubbelklik op het pictogram Eén niveau omhoog om één mapniveau omhoog te gaan E. Gebruikers F. Klik op de knop Zoeken om een tekstvak voor het zoeken te openen G. Klik op Toevoegen om een geselecteerde gebruiker of groep te verplaatsen naar de lijst Huidige machtigingen voor 6 Als u de machtigingen voor een gebruiker of groep wilt instellen, selecteert u de naam in de lijst Huidige machtigingen voor en klikt u op Machtigingen. 7 Selecteer de gewenste machtiging in het pop-upmenu: Beheren, Afgewezen, Weergeven (alleen voor inhoudsbibliotheek) of Publiceren (alleen voor inhoudsbibliotheek).

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Cornerstone OnDemand: Inloggen

Cornerstone OnDemand: Inloggen Cornerstone OnDemand: Inloggen U kunt het Learning Management System rechtstreeks openen vanaf de HR-website: MyTycoHR.com 1 Ga vanuit uw internetbrowser naar: MyTycoHR.com Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Maart 2015 Aan de slag Mobiele toegang tot de Novell Vibe-site kan door uw Vibe-beheerder worden gedeactiveerd. Raadpleeg uw Vibe-beheerder als u geen toegang kunt

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7

Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7 Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7 Welkom bij Adobe Acrobat Connect Pro 7. In dit document worden recente kwesties besproken die niet aan de orde komen in de Connect Pro-documentatie.

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Maart 2015 Snel aan de slag Wanneer u voor het eerst gaat werken met Novell Vibe is het raadzaam om te beginnen met het configureren van uw persoonlijke workspace en het maken van een workspace

Nadere informatie

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen PRERELEASE 03/07/2011 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor de juridische

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht Cisco WebEx: Standaardpatch wordt toegepast Dit bericht wordt door Cisco WebEx naar belangrijke zakelijke contacten verzonden. Cisco gaat een Standaardpatch toepassen in de volgende WebEx-services: Cisco

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken Ziet Google Agenda er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken De agendaweergave

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

bla bla Messenger Gebruikershandleiding

bla bla Messenger Gebruikershandleiding bla bla Messenger Gebruikershandleiding Messenger Messenger: Gebruikershandleiding publicatie datum dinsdag, 21. juli 2015 Version 1.2.0.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

Nieuwe functies in Sametime 9.0

Nieuwe functies in Sametime 9.0 Nieuwe functies in Sametime 9.0 ii Nieuwe functies in Sametime 9.0 Inhoudsopgave Nieuwe functies in Sametime 9.0.... 1 iii iv Nieuwe functies in Sametime 9.0 Nieuwe functies in Sametime 9.0 In Sametime

Nadere informatie

Deel I Introductie Clixmaster Studio

Deel I Introductie Clixmaster Studio Deel I Introductie Clixmaster Studio R5.0 Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/12 Deel I - Introductie Clixmaster Studio 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Help, hij doet het niet

Help, hij doet het niet Help, hij doet het niet Studiewijzers en agenda-items zijn niet te plaatsen. Magister vraagt om inlognaam maar er gebeurt niets. Schoolmail van de leerlingen doet het niet. Je bent aangemeld en je komt

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Snelstartgids Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Dit document is bedoeld om u te helpen assessments snel te beheren in het CEB TalentCentral

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Snelstartgids Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Dit document is bedoeld om u te helpen assessments snel te beheren in het CEB TalentCentral

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Basiskennis van PowerPoint

Basiskennis van PowerPoint Basiskennis van PowerPoint Pow erpoint is een krachtige toepassing voor presentaties. Om Pow erpoint echter zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken, hebt u eerst enige basiskennis nodig. In deze zelfstudie

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Automatisch inloggen bij Vision ME...2 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een les...3 2.1. Leerlingen in klas weergeven...6 2.2. Leerlingen...7

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie

OneNote 2013 Snelstartgids

OneNote 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft OneNote 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Uw notities in de cloud houden Als u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud)

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Eerste publicatie: 1 augustus 2014 Laatste wijziging: 1 augustus 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Nadere informatie

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER BHV VCA Outlook Windows Vista Windows XP Office 2003 Office 2007 cursus elearningredacteur HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER 1 van 13 1. DESKTOP PUBLISHER Wat is de desktop Publisher? De desktop Publisher

Nadere informatie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Werken met OneNote: zelfstudie 1 MICROSOFT OFFICE ONENOTE 2003 ZORGT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT DOOR EENVOUDIGE VASTLEGGING, EFFICIËNTE ORGANISATIE

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen Techniekstad 3.0 KSL185809.2 Kenteq Leermiddelen 2010 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles S e r v i c e b u r e a u O S G P I t e r J e l l e s L e e u w a r d e n 2 0 1 5 Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles OSG Piter

Nadere informatie

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt. Mensen laten weten wat u aan het doen bent De communicatiesoftware Microsoft Lync stelt automatisch uw aanwezigheid in op basis van uw huidige activiteit. U kunt echter ook een locatie instellen of een

Nadere informatie

November 2004 versie 1.0

November 2004 versie 1.0 November 2004 versie 1.0 Vooraf» De handleiding kan een nuttig hulpmiddel zijn bij eventuele vragen of problemen. Voor een eerste introductie verwijzen we u naar de basishandleiding van de digitale Milieutafel.»

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 3 - SEP.2014

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 3 - SEP.2014 INHOUD 1 E-mail: Account is aangemaakt 4 2 Uw gebruikersnaam eventueel aanpassen 5 3 Controleer je systeem 7 3.1 Klik in het inlogscherm op de link Controleer mijn systeem 7 3.2 Resultaat systeem check

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie