ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK"

Transcriptie

1 ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

2 Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van dit handboek wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze inhoud niet wordt verstrekt bij software die een gebruiksrechtovereenkomst bevat. De inhoud van dit handboek is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in dit handboek voorkomen. Houdrekeningmetdemogelijkheiddatercopyrightrustopbestaandeillustratiesofafbeeldingen dieuwellichtinuwprojectwiltopnemen.het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het desbetreffende werk. Alle verwijzingen naar bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld als verwijzing naar bestaande organisaties. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Captivate, Adobe Connect, After Effects, Authorware, Breeze, Contribute, Flash, Flash Player, FlashPaper, Flex, PDF en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Mac OS en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendomvanhunrespectieve eigenaren. Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Nietgepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en Declausuleen regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, VS.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: Voordat u begint Bronnen Nieuw in deze versie Help van Adobe gebruiken Hoofdstuk 2: Grondbeginselen van Connect Enterprise Adobe Connect Enterprise Hoe kan ik-onderwerpen in Enterprise Manager Adobe Connect Enterprise Manager Toegangsmachtigingen voor mappen en bestanden in bibliotheken beheren Bibliotheekmappen en -bestanden beheren Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek Hoofdstuk 3: Vergaderingen in Adobe Acrobat Connect Professional Hoe kan ik-onderwerpen in Acrobat Connect Professional Grondbeginselen van Adobe Acrobat Connect Professional De werkruimte van Acrobat Connect Professional Werken met vergaderruimtesjablonen Vergaderingen maken en bijwonen Bestaande vergaderingen bijwerken Gegevens van vergaderingen weergeven Inhoud delen tijdens een vergadering Deelnemers beheren Audioconferentie in een vergadering gebruiken Vergaderingen opnemen en afspelen Notities maken tijdens een vergadering Chatopties tijdens een vergadering Audio en video uitzenden Opiniepeilingen houden onder deelnemers Hoofdstuk 4: Adobe Connect Training Informatie over Adobe Connect Training Werken met cursussen Werken met studieprogramma's Hoofdstuk 5: Adobe Acrobat Connect Professional Seminars Informatie over Adobe Acrobat Connect Professional Seminars Hoofdstuk 6: Adobe Connect Events Informatie over gebeurtenissen Gebeurtenissen maken en bewerken Gebeurtenissen beheren Hoofdstuk 7: Adobe Presenter Creating Presentations Editing Presenter Presentations Audio in Presentations

4 iv Adding quizzes and questions Designing presentations Publishing and viewing in Connect Enterprise Server Troubleshooting presentations Hoofdstuk 8: De Adobe Connect Enterprise-account beheren De Adobe Connect Enterprise-account Accountrapporten Machtigingen in Connect Enterprise Groepsmachtigingen Gebruikers en groepen maken en beheren Accounts aanpassen Index

5 1 Hoofdstuk 1: Voordat u begint Begin hier voor informatie over de Help-documentatie bij Adobe Connect Enterprise. Hier komt u eveneens meer te wetenoverdehulpmiddelenvanadobewaarmeeusnelaandeslagkunt,overdesysteemvereistenvoorhetprogrammaen u vindt hier een overzicht van bronnen die beschikbaar zijn op Adobe.nl. Bronnen Onderdelen van de Help Help De documentatie is beschikbaar als browserinhoud die u kunt weergeven via het menu Help van uw Adobe-product. Zie Help van Adobe gebruiken voor meer informatie over de Help en de toegankelijkheidsfuncties hiervan. Hoe kan ik-onderwerpen In de Hoe kan ik-onderwerpen vindt u een kort overzicht van veelgebruikte taken. Voor meer informatie over een bepaald onderwerp, klikt u op de desbetreffende koppelingen in het Hoe kan ik-onderwerp. PDF-versie van de Help Als u alle Help-onderwerpen in één PDF-document wilt weergeven, opent u het PDF-bestand in de map Help op de installatielocatie van de toepassing (gebruikers die beschikken over een licentie) of in het documentatiecentrum op Adobe Connect Enterprise-bronnen Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende bronnen: Snel aan de slag Adobe biedt demo's waarmee u snel aan de slag kunt met Connect Enterprise. In deze korte demo's ziet u hoe u veelgebruikte taken kunt uitvoeren. Selecteer Help > Snel aan de slag vanuit een Connect Professionalvergaderruimte als u de demo's wilt bekijken. Bronnencentrum Het bronnencentrum, te vinden op wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudiemateriaal, simulaties, informatie over de beste werkwijzen en koppelingen naar procedures. Ondersteuningscentrum Het ondersteuningscentrum, dat is te vinden op de meest recente ondersteuningshulpmiddelen, waaronder technische notities, handige presentaties en informatie over ondersteuningsprogramma's. Centrum voor ontwikkelaars Het centrum voor ontwikkelaars, dat is te vinden op wordt regelmatig bijgewerkt met zelfstudiemateriaal en artikelen over het uitbreiden van Connect Enterprise. Documentatiecentrum Het documentatiecentrum, dat is te vinden op bevat documentatie voor alle Acrobat Connect-producten, antwoorden op veelgestelde vragen, artikelen over specifieke onderwerpen en presentaties. Systeemvereisten Een volledig overzicht van de systeemvereisten voor Connect Enterprise is te vinden op Adobe.com De volgende bronnen zijn beschikbaar op : Adobe Design Center Hier vindt u artikelen, tips en zelfstudiemateriaal in diverse indelingen, zoals video, Adobe PDF en HTML. De inhoud is samengesteld door experts in de branche, ontwikkelaars en publicatiepartners van Adobe. U vindt hier eveneens Adobe Studio Exchange, waar gebruikers duizenden gratis handelingen, insteekmodules en andere inhoud kunnen downloaden en delen. Adobe Design Center is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans.

6 2 Adobe Developer Center Hier is informatie beschikbaar voor gevorderde gebruikers en voor ontwikkelaars van software en insteekmodules. U vindt hier zelfstudiemateriaal, SDK's, scripthandleidingen en voorbeeldcode plus forums, RSS-feeds, onlineseminars en andere bronnen van technische informatie. Gemeenschappen Deze pagina biedt forums, blogs en andere hulpmiddelen voor gebruikers om technologieën, gereedschappen en informatie te delen, vragen te stellen en uit te zoeken hoe anderen optimaal gebruikmaken van de software. Er zijn gebruikersforums in het Engels, Frans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen. Nieuw in deze versie Nieuwe functies in Adobe Connect Enterprise Hieronder komt een aantal nieuwe functies in Connect Enterprise aan de orde. Verbeterde ondersteuning voor geïntegreerde audioconferenties Acrobat Connect Professional biedt nu verbeterde ondersteuning voor accounts met een brug voor audioconferenties, zodat gesynchroniseerde audioconferenties via de telefoon mogelijk zijn als onderdeel van Acrobat Connect Professional-vergaderingen. Bij vergaderingen met deelnemers in het buitenland, kan Acrobat Connect Professional nu meerdere inbelnummers weergeven, zodat deelnemers in elk land kunnen zien welk inbelnummer zij dienen te gebruiken. Gastheren kunnen binnenkomende deelnemers blokkeren en meldingen bij toegang tot of het verlaten van een audioconferentie in- of uitschakelen. Verbeterde opnamefuncties voor audioconferenties U kunt nu audio-opnamen starten en stoppen tijdens het opnemen van een vergadering (mits uw Acrobat Connect Professional-account een brug voor audioconferenties heeft). Hierdoor wordt het mogelijk de audio-opname te testen en vervolgens weer te hervatten, of om tijdens een vergadering alleen bepaalde delen van de audio op te nemen. Connect Event-gasten kunnen worden omgezet in gebruikers U kunt gasten die u uitnodigt voor uw Adobe Connectgebeurtenissen nu in een handomdraai omzetten in volledige gebruikers. Wanneer gasten zijn omgezet in volledige gebruikers, kunnen zij aangepaste veldwaarden hebben in rapporten en hebben zij toegang tot beheerpagina's. Adobe Presenter-geluidskwaliteit U kunt nu audio comprimeren in presentaties die zijn gemaakt met Adobe Presenter. Compressie van audio resulteert in kleinere audiobestanden. Wanneer u instellingen in audio van hoge kwaliteit wilt behouden, kunt u besluiten de audio niet te comprimeren. Aangepaste velden in gebruikersrapporten In Connect Enterprise-gebruikersrapporten kunt u nu per gebruiker maximaal acht aangepaste velden opnemen. Hiermee kunt u informatie over gebruikers bijhouden die belangrijk is voor uw organisatie. Help van Adobe gebruiken Bladeren door Help-onderwerpen 1 Voer een van de volgende handelingen uit in het navigatiedeelvenster: Als u op onderwerp door de Help wilt bladeren, klikt u op Inhoud. Als u op alfabet door de Help wilt bladeren, klikt u op Index en vervolgens op een letter. 2 Vouw onderdelen in het navigatiedeelvenster uit tot u bij het gewenste onderwerp bent. 3 Klik op onderdelen in het navigatiedeelvenster om de inhoud weer te geven in het leesdeelvenster. Help-onderwerpen zoeken 1 Klik in het navigatiedeelvenster (links op het scherm) op Zoeken.

7 3 2 Typ een of meerdere woorden in het tekstvak en klik op de knop Zoeken. In het navigatiedeelvenster verschijnen de onderwerpen die overeenkomen met de zoektermen, op volgorde van relevantie. Zoektips Aan de hand van de volgende tips kunt u het doorzoeken van de Help verbeteren: Plaats woordgroepen die u zoekt, zoals "scherm delen", tussen aanhalingstekens. Er worden dan alleen onderwerpen gezocht waarin alle woorden in de woordgroep voorkomen. Controleer of zoektermen correct zijn gespeld. Wanneer een bepaalde zoekterm geen resultaten oplevert, kunt u een synoniem proberen, dus bijvoorbeeld "web" in plaats van "internet". Navigeren door de Help Voer een van de volgende handelingen uit om door de Help-onderwerpen te navigeren: Vouw onderdelen in het navigatiedeelvenster uit tot u bij het gewenste onderwerp bent. Als u een onderwerp wilt weergeven, klikt u in het navigatiedeelvenster of in het leesdeelvenster op de titel ervan. Klik op de navigatiekoppelingen die boven de onderwerptitel in het leesdeelvenster verschijnen. Klik op Vorige of Volgende in het leesdeelvenster. Klik op Vorige of Volgende op de werkbalk. U kunt ook met sneltoetsen door de Help navigeren. Help van Adobe en toegankelijkheid Bij de ontwikkeling van het Adobe Help Center is rekening gehouden met mensen met een handicap, bijvoorbeeld mensen met een motorische handicap, en blinden en slechtzienden. De Help van Adobe ondersteunt standaardtoegankelijkheidsfuncties en alternatieve sneltoetsen voor werkbalkelementen en navigatie. Ondersteunde toegankelijkheidsfuncties De volgende toegankelijkheidsfuncties worden standaard ondersteund in de Help van Adobe: Inhoudsstructuur wordt gedefinieerd door standaard HTML-codes. Opmaak wordt bepaald door opmaakmodellen (geen ingesloten lettertypen). Elk frame heeft een titel die het doel ervan aangeeft. Afbeeldingen zonder bijschriften bevatten alternatieve tekst. Als de tekst van de koppeling niet overeenkomt met de titel van het doel, wordt in het titelkenmerk van de ankercode naar de titel verwezen. Zo bevatten de koppelingen Volgende en Vorige de titels van de volgende en vorige onderwerpen. De modus voor hoog contrast wordt ondersteund door de inhoud. De tekengrootte kan worden gewijzigd met standaardopdrachten in contextmenu's (Windows) of in menu's (Mac OS). Sneltoetsen voor werkbalkelementen In Windows is een sneltoets beschikbaar voor elk element op de werkbalk van de Help van Adobe: Vorige Alt+Pijl-links Doorsturen Alt+Pijl-rechts Afdrukken Ctrl+P

8 4 Sneltoetsen voor navigatie In Windows kunt u met de volgende sneltoetsen door de Help van Adobe navigeren: Druk op Ctrl+Tab en Shift+Ctrl+Tab om te schakelen tussen het navigatiedeelvenster en het leesdeelvenster. Druk op Tab of Shift+Tab om door koppelingen in een deelvenster te bladeren. Druk op Enter om een geselecteerde koppeling te activeren.

9 5 Hoofdstuk 2: Grondbeginselen van Connect Enterprise Adobe Connect Enterprise Server 6 bestaat uit een reeks toepassingen voor het organiseren en beheren van onlinevergaderingen, -seminars, -presentaties, -training en -gebeurtenissen. Uw organisatie kan het volledige systeem hebben aangeschaft of een aantal van de toepassingen. Wanneer bepaalde functies voor u niet beschikbaar zijn, heeft uw organisatie de desbetreffende toepassing waarschijnlijk niet aangeschaft of heeft uw beheerder u wellicht niet de benodigde machtigingen toegekend. Adobe Connect Enterprise Informatie over de toepassing Connect Enterprise Het Adobe Connect Enterprise-systeem bestaat uit de kerntoepassing Adobe Connect Enterprise Server 6 en de vier onderstaande toepassingen. Adobe Connect Enterprise Server 6 biedt schaalbaarheid, met ondersteuning voor één server of voor clusteromgevingen, en het biedt betrouwbare redundante verbindingen voor duizenden gelijktijdige gebruikers. Adobe Connect Enterprise is ontworpen als een open platform en kan worden uitgebreid en geïntegreerd met andere systemen dankzij een uitgebreide reeks API's. Met deze vier toepassingen beschikt u over een compleet aanbod aan functies: Met Adobe Acrobat Connect Professional kunnen gebruikers onlinevergaderingen, -gebeurtenissen en -seminars organiseren waarin gastheren in realtime multimediapresentaties kunnen weergeven, hun schermen kunnen delen en liveaudio en -video kunnen uitzenden voor deelnemers. Adobe Presenter is een insteekmodule voor Microsoft PowerPoint waarmee gebruikers snelle prototypes voor e-learning kunnen maken, inhoud voor e-learning samenstellen en presentaties op verzoek kunnen bieden. De uiteindelijke presentaties voldoen aan de AICC- en SCORM-standaard. Met Adobe Connect Events 6 kunnen gebruikers de volledige levenscyclus van gebeurtenissen beheren, van aanmelding en uitnodigingen voor de gebeurtenis tot herinneringen en het genereren van gebeurtenisrapporten. Adobe Connect Enterprise Manager is de webtoepassing waarmee gebruikers informatie en inhoud met betrekking tot hun account kunnen beheren. Het is de primaire interface waarin gebruikers vergaderingen maken, presentaties beheren, studieprogramma's en gebeurtenissen opzetten, toepassingen aanpassen en nog veel meer. Training Gebeurtenissen Presentator Vergadering APIs & SDKs Enterprise Server of Enterprise Hosted Adobe Connect Enterprise Server 6 werkt samen met andere Connect Enterprise-toepassingen

10 6 Terminologie en concepten met betrekking tot Connect Enterprise Als u Connect Enterprise niet eerder hebt gebruikt, komen de onderstaande definities wellicht goed van pas. Vergaderingen en seminars Een Acrobat Connect Professional -vergadering is een onlinevergadering in realtime, waarin een presentator dia's of multimediapresentaties kan weergeven, pagina's kan delen, kan chatten en live-audio en -video kan uitzenden. Een vergadering vindt plaats in een Acrobat Connect Professional-vergaderruimte, een Macromedia Flash -toepassing van Adobe die u uitvoert in een browservenster met gebruik van Adobe Flash Player. De vergaderruimte blijft bestaan nadat de vergadering is beëindigd. Daarnaast kunt u, afhankelijk van het prijsmodel dat uw organisatie heeft gekozen, mogelijk een vergaderruimte betreden wanneer de vergadering niet live is. In bepaalde gevallen heeft alleen de gastheer toegang tot de vergaderruimte wanneer de vergadering niet live is. In andere gevallen kunt u de vergaderruimte betreden wanneer de vergadering niet live is als in het systeem voldoende plaatsen in de vergaderruimte beschikbaar zijn op het moment dat u de ruimte wilt betreden. U maakt de vergaderruimte met Enterprise Manager. Alle vergaderruimten in Enterprise Manager worden opgeslagen in de vergaderingenbibliotheek. Een Connect Enterprise-seminar is een uniek soort vergadering, waarvoor licentievereisten en kenmerken gelden. Een seminarruimte kan worden vergeleken met een vergaderruimte: het is een Flash-toepassing die wordt uitgevoerd in een browservenster. Het verschil is dat minstens één seminarpresentator of -gastheer in de ruimte aanwezig moet zijn voordat anderen de ruimte kunnen betreden, zelfs als er sprake is van een openbaar seminar. Een seminar wordt beëindigd wanneer alle presentatoren en gastheren de seminarruimte verlaten. Vanwege de unieke vereisten en indeling van seminars, heeft Enterprise Manager een apart tabblad voor seminars, genaamd Seminarruimten, en een aparte seminarbibliotheek. Connect Enterprise-inhoud Alle bestanden of mappen die zijn opgeslagen in de inhoudsbibliotheek worden in Connect Enterprise beschouwd als inhoud. Inhoud is een synoniem van informatie en is toegankelijk via het tabblad Inhoud van Enterprise Manager. De inhoudsbibliotheek is gekoppeld aan Connect Enterprise-auteurs, de enige gebruikers die bestanden naar deze bibliotheek kunnen uploaden. Connect Enterprise-gebeurtenissen In Connect Enterprise verwijst de term gebeurtenis naar een vergadering, presentatie, een seminar of training op het web met een groot aantal deelnemers, waarvoor registratie vereist is en waarvoor unieke rapportagevereisten bestaan. Gebeurtenisbeheer in Connect Enterprise bevat dan ook speciale functies die uitsluitend bestaan voor gebeurtenissen. Connect Enterprise-rapporten U kunt in Enterprise Manager verschillende soorten rapporten maken voor informatie over afzonderlijke vergaderingen, cursussen, studieprogramma's, seminars, gebruikers enz. U kunt rapportfilters toevoegen om de informatie in het rapport te stroomlijnen en managers kunnen rapporten voor hun teamleden weergeven. Hoe kan ik-onderwerpen in Enterprise Manager Inhoud Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek op pagina 21 De inhoudsbibliotheek doorzoeken op pagina 12 Een map of bestand in de bibliotheek verplaatsen op pagina 17 Training Een cursus maken op pagina 86 Een studieprogramma maken op pagina 94

11 7 De trainingsbibliotheek openen op pagina 83 Seminarruimten Een seminar maken op pagina 112 Taken die aan een seminar voorafgaan op pagina 111 Gebeurtenisbeheer Een gebeurtenis maken op pagina 123 Een bestaande gebeurtenis wijzigen op pagina 127 Beheer Inhoud beheren in de inhoudsbibliotheek op pagina 21 De inhoudsbibliotheek doorzoeken op pagina 12 Een map of bestand in de bibliotheek verplaatsen op pagina 17 Adobe Connect Enterprise Manager Informatie over Enterprise Manager Enterprise Manager is een webtoepassing die fungeert als een toegangs- en besturingspunt voor alle Connect Enterprisetoepassingen. Met Enterprise Manager kunt u vergaderingen, seminars, cursussen en studieprogramma's organiseren en beheren, en inhoud beheren die kan worden gedeeld via vergaderingen, presentaties, cursussen en gebeurtenissen. Daarnaast kunt u met de component voor gebruikersbeheer van Enterprise Manager toegangsmachtigingen instellen voor de gebruikers van deze inhoud en voor de inhoud zelf. Opmerking: niet iedereen kan alle functies van Enterprise Manager gebruiken. Toegang tot functies is afhankelijk van uw Connect Enterprise-configuratie en uw machtigingen. Enterprise Manager-gebruikers Het gebruik van de verschillende functies van Enterprise Manager is afhankelijk van de behoeften van de gebruikers. Gebruikers zijn verdeeld in de volgende groepen: Vergaderingsgastheren Tot deze groep behoren administratieve medewerkers, managers en iedereen in een organisatie die vergaderingen kan maken in Connect Enterprise Manager. Voor het bijwonen van een dergelijke vergadering hoeft u Enterprise Manager niet te gebruiken; u hebt alleen de URL van de vergadering nodig. In veel gevallen hebt u echter ook toegang tot een vergadering vanuit Enterprise Manager. Auteurs Een auteur is iedere gebruiker die inhoud uploadt naar de Connect Enterprise-server. Inhoud kan bestaan uit bestanden die zijn gemaakt in Presenter of Adobe Captivate, of uit andere inhoud die is geüpload in de inhoudsbibliotheek. Trainingsmanagers Tot deze groep behoren alle gebruikers die cursussen en studieprogramma's samenstellen. Seminargastheren Tot deze groep behoren personen die seminars presenteren. Een seminar is een speciaal soort vergadering met specifieke kenmerken en een specifieke licentiestructuur. Gebeurtenismanagers Tot deze groep behoren alle gebruikers die gebeurtenissen organiseren. Een gebeurtenis kan bestaan uit een vergadering, presentatie, cursus, studieprogramma of een seminar waarvoor registratie is vereist en waarvoor rapporten worden gegenereerd waarin gegevens over de deelnemers worden bijgehouden. Beheerders Deze groep bestaat uit gebruikers die Connect Enterprise-toepassingen beheren voor de hele organisatie. In die hoedanigheid zijn beheerders verantwoordelijk voor het aanpassen van de weergave van deze toepassingen voor hun

12 8 organisatie en het beheren van alle aspecten met betrekking tot accounts. Hiertoe behoren taken op het gebied van accounten gebruikersbeheer, zoals het maken van aangepaste gebruikersgroepen, en het toewijzen van gebruikers aan aangepaste gebruikersgroepen en geïntegreerde groepen. Enterprise Manager starten Iedere Connect Enterprise-gebruiker ontvangt een organisatiespecifieke URL voor Enterprise Manager, een gebruikersnaam en een aanpasbaar wachtwoord. Ze ontvangen deze gegevens in een die wordt verzonden door de Connect Enterprise-beheerder van hun organisatie. U opent Enterprise Manager door deze URL in een browservenster te typen en u vervolgens aan te melden (zie hieronder). 1 Voer in een browservenster de URL in die u van uw beheerder of in een welkomst hebt ontvangen. 2 Voer op de aanmeldingspagina uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 3 Klik op Verzenden. Zie ook Afmelden op pagina 12 Informatie over het starten van Enterprise Manager in Internet Explorer Microsoft heeft een update uitgebracht waarmee de manier waarop in Internet Explorer actieve inhoud wordt beheerd (waaronder inhoud die wordt weergegeven in bepaalde Adobe-producten), wordt gewijzigd. Actieve inhoud die is ingesloten in HTML functioneert mogelijk pas goed nadat de gebruiker heeft geklikt om het actieve besturingselement te activeren of het laden ervan voort te zetten. Als u de Microsoft-update hebt geïnstalleerd en de optie voor JavaScript in Internet Explorer niet hebt ingeschakeld, moet u wellicht een object activeren (door te klikken) om Enterprise Manager te kunnen starten. Deze activeringsstap is mogelijk noodzakelijk omdat Enterprise Manager wordt gestart vanuit een Internet Explorer-venster. Het versienummer vaststellen Het kan handig zijn te weten wat uw versienummer is, vooral wanneer u contact opneemt met de Technische Ondersteuning van Connect Enterprise of als u melding wilt maken van problemen met een toepassing. U kunt het versienummer op twee manieren vaststellen. Via de aanmeldingspagina 1 Start Enterprise Manager. 2 De aanmeldingspagina (de pagina waarop u uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord invoert) wordt nu weergegeven. Houd uw cursor boven de koppeling voor de Help. Het versienummer wordt weergegeven. Via het bestand versie.txt 1 Start Enterprise Manager. 2 Verander het adres in het adresveld van de webbrowser in connect-url>/versie.txt. Als u een server genaamd server1 gebruikt, is het adres 3 Druk op Enter op het toetsenbord. Het bestand versie.txt wordt nu weergegeven, met daarin het versienummer van Connect Enterprise. Overzicht van de werkruimte Enterprise Manager is de webtoepassing waarmee gebruikers inhoud kunnen beheren en vergaderingen, gebeurtenissen, cursussen en nog veel meer kunnen maken. De gebruikersinterface van de volledige versie van Enterprise Manager bestaat uit zeven tabbladen (ook wel pagina's genoemd), en elk tabblad heeft betrekking op een bepaalde functie en toepassing (zie de onderstaande illustratie).

13 9 A B C D E F G H Navigeren door de werkruimte A. Tabbladen (pagina's) B. Koppelingen C. Navigatiespoor D. Navigatiebalk E. Navigatieknoppen F. Map G. Klik op een onderdeel (bestand) om naar de informatiepagina voor dat onderdeel te gaan H. Informatie over het onderdeel Pictogrammen in Connect Enterprise Manager In Enterprise Manager worden vergaderingen, seminars, presentaties, cursussen en studieprogramma's aangegeven met pictogrammen. Inhoud Hiertoe behoren bestanden zoals Adobe PDF-bestanden of Microsoft Word-documenten die worden gebruikt voor Connect Enterprise-vergaderingen, -seminars, -presentaties of -training. Cursus Dit is een presentatie die betrekking heeft op een groep ingeschreven studenten, waarbij voor elke student gegevens worden bijhouden. De cursus kan zelfstandig worden gebruikt of deel uitmaken van een studieprogramma. Studieprogramma Dit is een reeks cursussen en ander studiemateriaal aan de hand waarvan studenten scholing krijgen. Een studieprogramma kan inhoud, presentaties, vergaderingen, seminars van Connect Enterprise bevatten, evenals externe inhoud, zoals sessies in een lesruimte of literatuurlijsten. Gebeurtenis Tot een Connect Enterprise-gebeurtenis behoren registratie, uitnodigingen, herinneringen en rapportage. Gebeurtenissen hebben meestal betrekking op grote aantallen deelnemers en zijn gebaseerd op een Connect Enterprisevergadering, -seminar, -presentatie of -training. Vergadering Dit is een onlinevergadering in realtime, waarin een gastheer of presentator dia's of multimediapresentaties kan weergeven, schermen kan delen, kan chatten en live-audio en -video kan uitzenden. Seminar Een seminar lijkt op een Connect Enterprise Professional-vergadering, maar seminars vinden meestal plaats voor eenmalige of niet vaak voorkomende vergaderingen met minstens 50 deelnemers en waarvoor weinig actieve deelname of interactie van de deelnemers nodig is. Archief Dit is een vastgelegd Connect Enterprise Professional-seminar of een vastgelegde vergadering die door gebruikers kan worden weergegeven op een voor hen gunstig moment. Authorware-inhoud Dit zijn bestanden die zijn gemaakt in Macromedia Authorware van Adobe, 'visual authoring'- software voor het maken van e-learningtoepassingen die kunnen worden geleverd via bedrijfsnetwerken, cd's, dvd's en websites. Adobe Captivate-inhoud Hiertoe behoren bestanden die zijn gemaakt in Adobe Captivate, een toepassing waarmee alle handelingen op het scherm automatisch worden vastgelegd en direct een interactieve Flash-simulatie wordt gegenereerd.

14 10 Externe training Externe training in een studieprogramma is training die plaatsvindt buiten Connect Enterprise, zoals onderwijs in een lesruimte. Flash-videobestand (FLV) Dit is een videobestand dat gebruikers op dezelfde wijze kunnen openen als andere Connect Enterprise-inhoud. HTML-bestand Dit een bestand dat de structuur en indeling van een webdocument bepaalt door middel van uiteenlopende codes. Afbeeldingsbestand (.jpeg,.gif,.png,.bmp) Afbeeldingsbestanden kunnen bestaan uit tekeningen, foto's, grafieken, pictogrammen of elk ander type afbeelding. MP3-bestand Dit is audio, geluid of muziek die is gecomprimeeerd tot een bestand met een klein formaat. Presentatie Dit is een presentatie die is gemaakt met de Adobe Presenter-insteekmodule voor Microsoft PowerPoint. Deze presentaties zijn niet omgezet in Adobe Presenter-presentaties. Presentatie Dit is een presentatie die is gemaakt in Adobe Presenter, een insteekmodule voor Microsoft PowerPoint waarmee gebruikers audio, quizzen en visuele kenmerken kunnen toevoegen aan een PowerPoint-presentatie. Shockwave-bestand (.swf) Dit is een multimedia-animatiebestand dat kan worden weergegeven in een webbrowser. Tabbladen in Enterprise Manager De tabbladen boven aan Enterprise Manager weerspiegelen de Connect Enterprise-toepassingen. Uw organisatie kan een aantal toepassingen of alle toepassingen hebben aangeschaft. Wanneer u geen toegang hebt tot een toepassing via een tabblad, heeft uw organisatie die toepassing mogelijk niet aangeschaft of heeft uw beheerder u wellicht geen toegang verleend tot die toepassing. Tabblad Start Op dit tabblad kunt u verschillende taken voor afzonderlijke gebruikersaccounts uitvoeren. Dit is het enige tabblad dat voor alle gebruikers van Enterprise Manager toegankelijk is. Tabblad Inhoud Op dit tabblad kunt u inhoud voor presentaties, training, vergaderingen en seminars beheren. Via het tabblad Inhoud hebt u toegang tot de inhoudsbibliotheek (een reeks inhoudsmappen en -bestanden). Gebruikers die inhoud maken, worden auteurs genoemd. Het tabblad Inhoud is echter beschikbaar voor alle gebruikers met de juiste toegangsmachtigingen. Tabblad Training Op dit tabblad kunt u werken met cursussen en studieprogramma's. Als u dit tabblad gebruikt om cursussen en studieprogramma's te maken, bent u een trainingsmanager. Tabblad Vergaderingen Op dit tabblad kunt u vergaderingen maken en beheren. Als u vergaderingen kunt maken die op dit tabblad worden weergegeven, bent u een vergaderingsgastheer. Tabblad Seminarruimten Op dit tabblad kunt u seminars maken en beheren. Een seminar is een speciaal soort vergadering waarvoor specifieke vereisten gelden. Tabblad Gebeurtenisbeheer Dit tabblad is gekoppeld aan gebeurtenissen, zoals een vergadering, training, presentatie of seminar waarvoor registratievereisten en speciale rapportagevereisten bestaan. Gebeurtenismanagers gebruiken het tabblad Gebeurtenisbeheer om gebeurtenissen te maken en te beheren. Tabblad Beheer Op dit tabblad kunnen beheerders nieuwe gebruikers toevoegen, machtigingen toewijzen, de interface aanpassen en andere beheerfuncties uitvoeren. Het tabblad Beheer is zichtbaar voor alle gebruikers, maar kan alleen door beheerders worden geopend. Zie ook Adobe Connect Training op pagina 83 Vergaderingen in Adobe Acrobat Connect Professional op pagina 28 Informatie over Adobe Acrobat Connect Professional Seminars op pagina 110 Informatie over gebeurtenissen op pagina 120 De Adobe Connect Enterprise-account beheren op pagina 201

15 11 Informatie over het tabblad Start Welke functies u ook gebruikt, als u een Connect Enterprise-account hebt, is het tabblad Start (ook wel de startpagina genoemd) altijd beschikbaar. Dit is het tabblad dat wordt weergegeven nadat u zich hebt aangemeld en het vormt de basis voor uw bewerkingen. Vanaf dit tabblad kunt u elke vergadering of gebeurtenis bijwonen die voor u is gepland, vergaderingen of gebeurtenissen maken waarvoor u de juiste machtigingen hebt, gegevens en bronnen zoeken en uw account beheren. Onder de tabbladen in Enterprise Manager staat een rij met koppelingen waarmee u toegang hebt tot lijsten met gegevens die alleen voor u relevant zijn. Wanneer u een van deze lijsten weergeeft, kunt u vaak extra handelingen uitvoeren. A B C D Mijn Startpagina A. Tabbladen (pagina's) B. Mijn koppelingen C. Snelkoppeling voor het maken van nieuwe onderdelen D. Informatie voor Mijn Startpagina Mijn training Mijn training biedt toegang tot een lijst met alle cursussen of studieprogramma's waarvoor u bent ingeschreven. Klik op de naam van een onderdeel om informatie over dat onderdeel weer te geven. Als u een lijst met voltooide cursussen wilt weergeven, klikt u op Training die ik heb voltooid. Mijn geplande vergaderingen Met Mijn geplande vergaderingen kunt u een lijst weergeven met alle huidige, toekomstige en verlopen vergaderingen en uw rol in die vergaderingen. Klik op de koppeling Toegang om de vergaderruimte te betreden, waar u kunt deelnemen aan een livevergadering of een presentatie kunt weergeven uit een vergadering die al heeft plaatsgevonden. Klik op de naam van de vergadering om de gegevens over de vergadering weer te geven, en klik daarna op Vergaderruimte betreden om deel te nemen aan de vergadering. Opmerking: met uitzondering van verlopen vergaderingen, worden dezelfde gegevens ook als een lijst weergegeven op het tabblad Start. Wanneer u klikt op de koppeling Meer onder de lijst, bereikt u hetzelfde resultaat als wanneer u klikt op Mijn geplande vergaderingen. Mijn geplande gebeurtenissen Met Mijn geplande gebeurtenissen opent u een lijst met alle gebeurtenissen waarvoor u bent geregistreerd, en al uw verlopen gebeurtenissen. Klik op Toegang om een gebeurtenis weer te geven. Managerrapporten De koppeling Managerrapporten is alleen van toepassing op gebruikers die manager zijn. (In deze context zijn managers personen die een leidinggevende functie hebben, en niet training- of systeemmanagers.) Als manager kunt u met deze koppeling een lijst met rapporten van al uw directe ondergeschikten weergeven. U kunt ook voor elk rapport ook koppelingen naar de trainings-, vergaderings- en gebeurtenisrapporten selecteren. In Managerrapporten kunt u klikken op de koppeling voor een rapporttype om een lijst weer te geven met alle rapporten van dit teamlid voor dit type rapport. Vervolgens kunt u op een bepaald rapport klikken om de rapportgegevens weer te geven. Afhankelijk van het geselecteerde rapport kunt u ook op een andere koppeling klikken om meer gedetailleerde gegevens te bekijken.

16 12 Wanneer een gebruiker van wie u de manager bent ook ondergeschikten heeft, kunt u bovendien klikken op de naam van deze directe ondergeschikte om een lijst weer te geven met de directe ondergeschikten van die persoon en de daarbij behorende trainings-, vergaderings- en gebeurtenisrapporten voor al deze ondergeschikten. Op die manier kunt u rapporten weergeven voor alle personen van wie u de directe of indirecte manager bent. Menu Maken Met het menu Maken (links op het tabblad Start) kunt u nieuwe vergaderingen, nieuwe inhoud, nieuwe gebeurtenissen enz. maken. Menu Leren Het menu Leren (links op het tabblad Start) bevat koppelingen naar nuttige informatie. Uw profiel weergeven en wijzigen Met de koppeling Mijn profiel kunt u gegevens over uw account weergeven, evenals koppelingen waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen, uw voorkeuren kunt bewerken enz. Tot de getoonde gegevens behoren: Gebruikersgegevens De gegevens kunnen variëren afhankelijk van de gegevens die uw beheerder voor gebruikersprofielen heeft ingesteld, maar doorgaans worden hier uw voor- en achternaam en uw adres weergegeven. Daarnaast wordt mogelijk het volgende weergegeven: Instellingen audioconferentie Tot de instellingen voor audioconferenties behoren gegevens voor telefonische toegang (uw moderatorcode en client-id) waarmee u kunt inbellen in vergaderingen. Wellicht worden ook de naam van uw manager (indien van toepassing) en de namen van uw teamleden (indien van toepassing) weergegeven. Opmerking: de client-id is het klantidentificatienummer dat wordt toegewezen door Premiere Conferencing. Wanneer uw bedrijf een andere provider gebruikt, heeft dit veld een andere naam. U vindt de volgende koppelingen boven aan de pagina met uw profiel: Mijn wachtwoord wijzigen Klik hierop als u een ander wachtwoord wilt instellen. U moet vervolgens uw huidige wachtwoord eenmaal en uw nieuwe wachtwoord tweemaal invoeren. Mijn voorkeuren bewerken Klik hierop als u uw tijdzone en instellingen voor audioconferenties wilt wijzigen. Groepslidmaatschappen Klik hierop als u een lijst wilt weergeven van alle groepen waarvan u deel uitmaakt, waaronder geïntegreerde groepen. Organisatie Klik hierop om de naam van uw manager en de namen van al uw teamleden weer te geven, indien van toepassing. Afmelden U kunt zich op elk gewenst moment afmelden bij Enterprise Manager. 1 Klik hiertoe op Afmelden [uw aanmeldingsnaam] in de rechterbovenhoek van Enterprise Manager. De aanmeldingspagina van Enterprise Manager wordt weergegeven. 2 Sluit de aanmeldingspagina om Enterprise Manager af te sluiten. Zie ook Enterprise Manager starten op pagina 8 De inhoudsbibliotheek doorzoeken U kunt trefwoorden invoeren bij de koppeling Inhoud doorzoeken om in de inhoudsbibliotheek te zoeken naar presentaties en vergaderings- en seminararchieven. Opmerking: de presentaties moeten doorzoekbaar zijn. Als dat niet het geval is, kan de zoekfunctie niet worden gebruikt. U moet bovendien beschikken over machtigingen voor het weergeven van de inhoud die u zoekt.

17 13 Als u Inhoud doorzoeken wilt gebruiken, voert u een trefwoord in en klikt u op Inhoud doorzoeken. U kunt inhoud ook doorzoeken zonder een trefwoord in te voeren en zo de zoekparameters voor het verfijnen van uw zoekopdracht in te stellen. Toegangsmachtigingen voor mappen en bestanden in bibliotheken beheren Informatie over bibliotheken De tabbladen Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten en Gebeurtenisbeheer in Enterprise Manager bevatten elk een bibliotheek met bestanden die zijn ingedeeld in een directory met mappen. Bestanden die u opslaat in de bibliotheken voor training, vergaderingen, seminarruimten en gebeurtenisbeheer zijn alleen beschikbaar voor handelingen op de daarbij behorende tabbladen. Bestanden in de inhoudsbibliotheek zijn via alle tabbladen in Enterprise Manager toegankelijk. Beheerders kunnen machtigingen instellen om te bepalen welke taken iedere gebruiker in de bibliotheken kan uitvoeren. Mogelijke taken zijn het maken, bewerken, verplaatsen, verwijderen en beheren van bestanden en mappen. Met uitzondering van de seminarbibliotheek, heeft elke Connect Enterprise-bibliotheek twee mappen op het hoogste niveau: de gedeelde map en de gebruikersmap. Gedeelde map: wanneer Connect Enterprise is geïnstalleerd, heeft alleen de beheerder toegangsmachtigingen voor de gedeelde map. Beheerders kunnen op elke gewenste manier machtigingen toewijzen voor de gedeelde map. Hoewel beheermachtigingen voor een gedeelde map aan iedere Connect Enterprise-gebruiker kunnen worden toegewezen, kunnen alleen leden van de geïntegreerde groep die aan die bibliotheek is gekoppeld nieuwe functies (vergaderingen, gebeurtenissen enz.) in de map maken. In de vergaderingenbibliotheek kan bijvoorbeeld elke gebruiker met beheermachtigingen voor een specifieke gedeelde vergaderingenmap deze map beheren, maar alleen vergaderingsgastheren kunnen nieuwe vergaderingen in die map maken. Gebruikersmap: wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan een bepaalde geïntegreerde groep, wordt in Connect Enterprise voor die persoon een gebruikersmap gemaakt in de bjibehorende bibliotheek. Iedere gebruiker die is toegewezen aan de groep Vergaderingsgastheren krijgt bijvoorbeeld automatisch zijn of haar eigen map in de map met gebruikersvergaderingen in de bibliotheek Vergaderingen. Dit is de map die de gebruiker ziet wanneer hij of zij het tabblad Vergaderingen opent. Gebruikers kunnen hun eigen gebruikersmappen beheren, (ze kunnen bijvoorbeeld machtigingen instellen waarmee andere gebruikers toegang krijgen tot de mappen), maar kunnen dit alleen doen voor hun eigen mappen.

18 14 A B C Bibliotheken A. Gedeelde map B. Gebruikersmap C. Mijn onderdelen D. Dashboard D Seminarbibliotheken hebben een andere structuur. De seminarbibliotheek bevat geen gebruikersmappen; in plaats daarvan geeft elke map in de bibliotheek een andere seminarlicentie weer die door uw organisatie is gekocht. Wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan de groep Seminargastheren, beschikt de gebruiker automatisch over beheermachtigingen voor elke map Seminarruimten; deze gebruiker kan seminars toevoegen en verwijderen en beheermachtigingen toewijzen aan andere gebruikers. Alleen een seminargastheer kan nieuwe seminars in deze map maken. Informatie over bibliotheekmachtigingen U kunt machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen om in te stellen in hoeverre gebruikers of groepen toegang hebben tot de onderdelen. De volgende machtigingen zijn beschikbaar voor gebruikers en groepen in de inhouds-, trainings-, vergaderings-, seminarruimten- en gebeurtenisbeheerbibliotheken: Beheren Gebruikers of groepen met de machtiging Beheren voor een map of bestand kunnen het bestand of de map weergeven, verwijderen en bewerken, rapporten voor bestanden in die map weergeven, machtigingen voor het bestand of de map instellen en nieuwe mappen maken. Ze kunnen echter niet in die map publiceren. Afgewezen Gebruikers of groepen met de machtiging Afgewezen voor een map of bestand kunnen deze map of dit bestand niet weergeven, publiceren of beheren. Daarnaast zijn uitsluitend voor gebruikers en groepen in de inhoudsbibliotheek de volgende machtigingen beschikbaar: Publiceren Gebruikers of groepen met de machtiging Publiceren voor een map of presentatie kunnen presentaties publiceren, bijwerken en weergeven, en rapporten voor bestanden in die map weergeven. Deze gebruikers kunnen echter

19 15 alleen inhoud naar die map publiceren wanneer ze lid zijn van de geïntegreerde groep Auteurs en ze beschikken over de machtiging Publiceren. Weergeven Gebruikers of groepen met de machtiging Weergeven voor een map of bestand kunnen alle inhoud van de map of het specifieke bestand weergeven. Informatie over machtigingen voor geïntegreerde groepen Connect Enterprise herkent zeven standaardmachtigingsgroepen en elke groep is gekoppeld aan een andere Connect Enterprise-bibliotheek. Ieder lid van een geïntegreerde groep heeft een eigen gebruikersmap in de bijbehorende bibliotheek. Daarnaast hebben alle leden van de groep Vergaderingsgastheren en Trainingsmanagers een eigen gebruikersmap in de inhoudsbibliotheek en kunnen zij inhoud voor die map samenstellen. U kunt de machtigingen voor deze groepen niet wijzigen, maar u kunt ze wel uitbreiden door personen of groepen toe te wijzen aan meer dan één geïntegreerde groep. De beheerder kan bovendien aangepaste groepen maken en aan deze groepen machtigingen voor bepaalde bibliotheekmappen toewijzen. Er zijn zeven geïntegreerde groepen: Beheerders Vergaderingsgastheren Trainingsmanagers Seminargastheren Gebeurtenismanagers Auteurs Studenten Opmerking: gebruikers die deel uitmaken van de groep Beheerders kunnen alle gebeurtenissen en mappen in de gebeurtenissenbibliotheek weergeven. Gebruikers die deel uitmaken van de groep Gebeurtenisgastheren kunnen alle gebeurtenissen en mappen in de map Gedeelde gebeurtenissen en in hun map Mijn gebeurtenissen weergeven. Machtigingen voor gebeurtenissen zijn van toepassing op alle gebeurtenissen in een map. U kunt geen machtigingen instellen voor afzonderlijke gebeurtenissen. Zie ook Informatie over geïntegreerde groepen op pagina 216 Weergaveopties voor inhoudsbestanden en -mappen U kunt van inhoudsmappen een openbare of persoonlijke map maken. Ga hierbij als volgt te werk: Openbaar Alle gebruikers kunnen een openbare inhoudsmap weergeven wanneer zij beschikken over de desbetreffende URL. Persoonlijk Alleen Connect Enterprise-gebruikers met de machtiging Weergeven, Beheren of Publiceren kunnen persoonlijke inhoud weergeven. Hiertoe moeten zij zich eerst aanmelden met een Connect Enterprise-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wanneer u een bestand publiceert of uploadt in een map die is ingesteld als een openbare map, is het inhoudsbestand standaard ook beschikbaar voor openbare weergave. Hetzelfde geldt wanneer de bovenliggende map een aangepast machtigingsprofiel heeft waarmee alleen bepaalde groepen het inhoudsbestand kunnen weergeven of beheren; het inhoudsbestand heeft dan standaard hetzelfde profiel. U kunt de ingestelde machtigingen voor een inhoudsbestand wijzigen met de volgende opties: Openbare weergave toestaan Hiermee maakt u het inhoudsbestand of de inhoudsmap openbaar, ook als de machtigingen voor de bovenliggende map niet zijn ingesteld op openbare weergave. Een aangepast machtigingsprofiel voor gebruikers en groepen instellen Hiermee voegt u gebruikers of groepen toe aan het profiel en stelt u voor elke gebruiker of groep de toegang in op Afgewezen, Weergeven, Publiceren of Beheren. De

20 16 gebruikers- en groepsmachtigingen die u instelt voor het bestand of de map, gaan vóór de machtigingen die zijn ingesteld voor de bovenliggende map. Opnieuw instellen op Bovenliggend Hiermee stelt u de machtigingen voor het inhoudsbestand weer in op de machtigingen voor de bovenliggende map. Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden of -mappen Als u de lijst met machtigingen voor een bestand of map wilt aanpassen, dient u te zijn ingesteld als beheerder of u dient te beschikken over de machtiging Beheren voor die bibliotheekmap. 1 Klik op het tabblad Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten of Gebeurtenisbeheer. 2 Navigeer naar de map of het bestand en klik op de naam ervan om de map of het bestand te openen. 3 Klik op Machtigingen instellen op de navigatiebalk. 4 Klik op Aanpassing. (Als de machtigingen voor dit onderdeel al eerder zijn gewijzigd, wordt de knop Aanpassing niet weergegeven. Ga in dat geval verder met de volgende stap.) Het deelvenster Beschikbare gebruikers en groepen toont de gebruikers van wie en groepen waarvan u machtigingen voor het bibliotheekonderdeel kunt instellen. In het deelvenster Huidige machtigingen voor worden de gebruikers en groepen weergegeven die al machtigingen hebben voor het bibliotheekonderdeel. Desgewenst kunt u de bestaande machtigingen wijzigen. 5 Als u een gebruiker of groep wilt toevoegen aan het deelvenster Huidige machtigingen voor, selecteert u de naam in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klikt u op Toevoegen. A B C D E F G Machtigingen instellen en navigeren door Beschikbare gebruikers en groepen A. Klik op deze knop als u voor een map of bestand machtigingen wilt instellen die gelijk zijn aan de machtigingen voor de bovenliggende map B. Kies een weergavemachtiging C. Dubbelklik op de naam van een groep om de gebruikers in die groep weer te geven D. Dubbelklik op het pictogram Eén niveau omhoog om één mapniveau omhoog te gaan E. Gebruikers F. Klik op de knop Zoeken om een tekstvak voor het zoeken te openen G. Klik op Toevoegen om een geselecteerde gebruiker of groep te verplaatsen naar de lijst Huidige machtigingen voor 6 Als u de machtigingen voor een gebruiker of groep wilt instellen, selecteert u de naam in de lijst Huidige machtigingen voor en klikt u op Machtigingen. 7 Selecteer de gewenste machtiging in het pop-upmenu: Beheren, Afgewezen, Weergeven (alleen voor inhoudsbibliotheek) of Publiceren (alleen voor inhoudsbibliotheek).

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt

2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Werken met Adobe Connect Enterprise Web Services Als deze handleiding wordt gedistribueerd met software waarin een gebruiksrechtovereenkomst

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center voor hosts, presentatoren en deelnemers Copyright 1997 2012 Cisco and/or its affiliates. Alle rechten voorbehouden. WEBEX, CISCO, Cisco WebEx, het CISCO-logo

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail 2013 AZ Damiaan Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige INTRODUCTIE Webmail 1 INHOUDSTABEL E-mailberichten maken, beantwoorden en doorsturen... 6 Een nieuw e-mailbericht maken...

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie