1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-BEDROPD Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Business Practice 1.4 Aantal EC's 1-5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands HE van Amstel-Kuiper (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm diverse werkvormen, 2 maal per bij aanvangsblok JAAR: verplicht 60 minuten meestal opdracht blok blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets bij aanvangsblok JAAR: 1 EC 5, (1,0-10,0) 1. blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: 2 EC 5, (1,0-10,0) 1. blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: 3 EC 5, (1,0-10,0) 1. blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: 4 EC 5, (1,0-10,0) 1. blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: 5 EC 5, (1,0-10,0) 1. blok JAAR

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Opdracht voor het lectoraat en/of bedrijfsopdracht vanuit HU Bij deze cursus toont de student aan dat hij: een probleem helder kan definiëren en de opdrachtgever hierin betrekt inclusief de probleemdefinitie, probleemanalyse en plan van aanpak; informatie kritisch kan analyseren en beoordelen; een probleem gestructureerd en planmatig kan behandelen; de relevante marketingconcepten kan toepassen in een consistent, op de specifieke situatie geënt beroepsproduct zoals marketingplan, marketingcommunicatieplan, businessplan, onderzoeksplan zijn eigen werk kritisch kan verantwoorden binnen zijn team; werkt conform de aanpak van de propedeuse cursus Project- en Onderzoeksvaardigheden en de tweedejaars cursus Global marketing Research De student doet praktijkervaring en ervaring in het werken voor een lectoraat op, door in opdracht van het lectoraat voor een ondernemer te werken 2.2 Cursus inhoud Een IB&L student kan bij de study abroad door vele oorzaken een tekort aan studiepunten verkrijgen. Met de cursus Praktijkruimte IB&L 5 EC in het curriculum kan dit tekort, mits aan de inhoudelijke en aan de IB&L domein competenties eisen van de opleiding is voldaan, dit tekort aan EC s in het 3 e of 4e studiejaar worden aangevuld. De student dient toestemming te verkrijgen van de routemanager /praktijkcoördinator IB&L om van deze cursus gebruik te kunnen maken. De inhoud van deze cursus geeft een aantal mogelijkheden voor de vervanging van deze studiepunten. De routemanager /praktijkcoördinator IB&L geeft de student advies en komt in overleg met de student tot een oplossing welke mogelijkheden het best benut kunnen worden. Voorwaarde is altijd dat aan de inhoudelijke en IB&L domein competentie eisen van de ontbrekende studiepunten van de IB&L opleiding is voldaan. Deze cursus Praktijkruimte IB&L 5 EC geeft de volgende mogelijkheden : 1. Opdracht voor het lectoraat en/ of bedrijfsopdrachten vanuit de HU (voor 3 of 5 EC); intake via cursusbeheerders/ IB&L routemanager 2. Marketing Simulatie LINKS van CE (2 EC); 3. Persoonlijk Ontwikkelings Plan (maximaal 3 EC); Deze cursus betreft een opdracht voor het lectoraat. Dit onderdeel is een aantoonbare vervanging van de studiepunten die de student mist bij zijn Study abroad en eventueel een aanvulling op, dan wel een uitbreiding of verdieping van de beroepscompetenties die elders in het IB&L -curriculum worden verworven. Tijdens dit onderdeel dient de student de onderstaande competentie te bereiken: voldoen aan de IBL competentie eisen voor de ontbrekende EC s met eventueel daarnaast een uitbreiding of verdieping van al aanwezige IB&L competenties, bijvoorbeeld marketingplan, marketingcommunicatieplan, businessplan, marktonderzoeksplan Het bedrijfsrapport is een weergave van de specifieke opdracht voor het lectoraat en /of bedrijf. Afhankelijk van de opdracht kan de student een begeleid worden door een medewer- ker van het lectoraat of door een docent in overleg met het lectoraat. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie cursuswijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 27

3 Totaal (uren) 28 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (1-5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communication and Social Media 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-COMSM Cursusnaam Communication and Social Media 1.3 Cursusnaam in Engels Communication and Social Media 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon N Hadziarapovic (tel ) 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Consult verplicht 2 maal per blok 120 minuten Hoorcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten Presentatie verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Multiple Choice Tentamen Standaard 5, blok 3 2. blok 4 Opdracht Standaard 5, blok 3 2. blok 4

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - The student is able to work with different people in different teams; - The students can define and use communication, media and marketing communication tools; - The student can apply acquired knowledge of communication and New Media; - The student can present findings (including analysis and customer analysis) at a professional level; - The student can set up an operational marketing plan with emphasis on use of NewMedia; - The student is able to process and organize the knowledge, experiences and findings in areport where all requirements are met regarding the proper reporting; - Develop New Media basic skills; - Apply basic New Media skills in the context of a professional product and include both the start data and the conclusions correctly and clearly; 2.2 Cursus inhoud The current economy is based on experiencing and accessing one's personal lifestyle. This socalled experience economy calls for fully modern techniques for marketing and communications. Both traditional and digital media (New Media) play an important role. Nowadays anything goes in terms of creative design, content and distribution. The far-reaching technological developments in marketing and communications causea flood of new concepts, buzzwords and hypes. But what does it all actually mean and how can you use it professionally? And should I as a marketer and a communications expert become involved in beamvertising, serious gaming, blogvertising, mobile media and e-learning? The answers to these (and many other) questions will be found during the course Communication and Media. The aim of this course is twofold: - The focus on the basic models of marketing and communication; - The focus on the deployment of New Media as a "new" marketing-communication tool; For this course there are both a weekly lecture and a seminar. In addition, a number of lectures will be lectured by leading practitioners 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 72,15 (bol.com price) Materiaal: Boek (verplicht): Marketing communication strategy; Auteur: Ko J.M.G. Floor, W. Fred van Raaij Taal: Engels ISBN10: ISBN13: Reader (verplicht): This reader and work book will be provided by the lecturer and is to be found on the SharePoint page of the Course.

6 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mcil-comsm-12

7 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Consumer Behaviour Innovation & Branding 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-CONBR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Consumer Behaviour, Innovation & Branding Consumer Behaviour, Innovation & Branding 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Engels L van Riemsdijk (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Tutorial 1 niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten Tutorial 2 niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Assessment (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2 Multiple choice exam (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel After completing the course, students can define and apply terms, theories and models on the following subjects: consumer research, segmentation, consumer decision-making, motivation, perception and information processing, learning, attitude, the influence of social environment, cultural influences, integrated marketing communications, brand equity, brand elements, brand positioning, brand building process, brand reinforcement and brand revitalization. 2.2 Cursus inhoud In the course Consumer Behaviour, Innovation and Branding, students learn to recognize and understand consumer behaviour using the theories and concepts from sociology and psychology as well as to apply this knowledge in marketing strategies and brand building. The course is not only about today s consumers, but also teaches students to anticipate on the trends and develop innovative products responding to the trends. Combining the insight from consumer behaviour literature and branding literature, students will work on a research resulting in a proposal for brand revitalization. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen): Keller, K. L., Apéria, T., & Georgson, M. (2011). Strategic brand management: A European perspective. 2nd Edition. Pearson Education. ISBN: Boek (verplicht): Schiffman, L. G., Hansen, H., & Kanuk, L. L. (2012). Consumer behaviour: A European outlook. 2nd Edition. Pearson Education. ISBN Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/24/mcil-conbr-15

9 Titel English 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-ENG Cursusnaam English Cursusnaam in Engels English Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Engels TWG Daselaar (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Werkcollege verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 1, blok 2 Werkcollege 2 verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets portfolio assessment (1,0-10,0) 5, blok 2 2. blok 3 schriftelijk tentamen (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - Students are able to analyze a written English (business) text of average difficulty in terms of explanation of theme, title and structure; in addition, they are capable of expressing their opinion about the text in speaking and writing and of expressing their criticism on it. - Students are able to write an English business letter (sales letter, complaint letters, adjustment grant/refusal) which is of sufficient level both in terms of English and communicative value. - Students are able to understand English spoken at normal speed in business and social settings, and to react to it adequately in English, both in speaking and writing. - Students are able to express themselves adequately when speaking in English in business and social contexts. - The students have acquired the grammar skills and professional vocabulary which help them reach the objectives mentioned above. - As a result of working on their personal development, students are able to give feedback tactfully, to persuade people and to advertise themselves. 2.2 Cursus inhoud This course of English prepares the student for establishing, maintaining and developing contacts with English-speaking customers and business partners. The following themes will be discussed: sales, advertising and personal development. It is a skills-oriented course practising e.g. the writing of sales leters, complaint letters, adjustment grants and adjustment refusals, as well as presenting in English. Exercises and assignments are generally carried out in pairs or small groups, and are business-oriented. Students are expected to be able to work independently and to come prepared to the lectures/tutorials (also see the planning). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht): Reader can be downloaded from Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/24/mcil-eng2-15

11 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar English Language and Culture 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-ELC Cursusnaam English Language and Culture 1.3 Cursusnaam in Engels English Language and Culture 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Engels TWG Daselaar (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Werkcollege 1 verplicht 1 maal per week 1350 minuten blok 3, blok 4 Werkcollege 2 verplicht 1 maal per week 1350 minuten blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Assessment (1,0-10,0) 5, blok 4 2. blok 5 Tentamen (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel the students are able to hold a business presentation which meets the requirements set for professional presentations, both in terms of language proficiency (understanding, speaking (including pronunciation) and writing at C1/C2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), and in terms of communicative value (e.g. delivery, presentation techniques and non-verbal communication) the students are able to pronounce English at near-native level (with special attention for emphasis and accent) the students are able to a) make a summary in English of articles that appeared in major English magazines and newspapers, and take out the main points from them b) give their opinion about these articles, both in writing and speaking the students are able to conduct research, write a report about it using APA referencing, and present it in English the students are familiar with cultural differences in international business relationships and are able to deal with them in a respectful and flexible way the students have acquired the grammar knowledge and professional vocabulary needed to help them achieve the objectives mentioned above. 2.2 Cursus inhoud This course of English prepares the students for establishing, maintaining and developing contacts with English-speaking customers and business partners. One way of achieving this is the improvement of the students language skills and their active knowledge of grammar and vocabulary. After completing this course, students - have more insight into their own speaking skills and particularly their pronunciation of English - can report on intercultural aspects and/or recent developments in the business world both in writing and speaking (re writing: using APA referencing) - are able to persuade an audience with a convincing presentation. This course is a skills-oriented course, which means that 100% attendance is required in principle. Exercises and assignments are generally carried out in pairs or small groups, and are business-oriented. Students are expected to be able to work independently and to come prepared to the lectures/tutorials (also see the planning). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Presenting in English; Powell, M., Heinle; ; ; Reader (verplicht): ELC Reader can be downloaded from Sharepoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 45 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 91 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mcil-elc-13

13 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Export Management & Internationalization 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-EMI Cursusnaam Export Management & Internationalization 1.3 Cursusnaam in Engels Export Management & Internationalization 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon HE van Amstel-Kuiper (tel ) 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Hoorcollege 1 verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 3 Werkcollege 1 verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets toets Resultaat in (hele) cijfers (1-10) 5, blok 3 2. blok 4 toets Resultaat in (hele) cijfers (1-10) 5, blok 3 2. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel To give the student a general insight and understanding of the international business environment, the international business company, international business and international business institutions. The students should have insight in the impact of the environment on the international company, and understand the opportunities and challenges that are created by the environment for the international enterprise. The students should have insight in the strategic potential and the development of the strengths and weaknesses of the international company. The students should be able: to perform a SWOT analyses and confrontation matrix analyses, to develop several strategic options, to make a motivated selection between these options, to be able to make the selected strategic option operational for the marketing mix and all the relevant aspects of export management, to write a budget, make a financial feasibility study and come with conclusions and recommendations for the company. Learning objectives: 1) The students will develop a more in depth knowledge and understanding of the specific aspects of export management, such as: export policy planning and implementation, customs policy, logistics policy, legal aspects, intercultural management, product policy, distribution policy and ethical aspects. 2) The students should develop the skills and competencies of an export manager on the level of an semi professional. 3) To have insight and knowledge of the role of export management for the individual company, have the ability to analyze and evaluate the export management policy of an international company and come up with conclusions and recommendations 4) To learn how to apply the theoretical concepts in practice by working on international business cases in the lectures and to be able to write an export plan with a team on the level of an almost professional. 2.2 Cursus inhoud Rapid changes and many new developments are occurring in the international markets around the world. These changes and developments are of growing importance to companies of all sizes. Think of the growing importance of the European Union in the last decade and the impact of the financial crises on many countries in the last 5 years. Key factors driving change include the emergence of e-commerce, the increased importance of innovation and advances in technologies, the growth of international strategic alliances, the increased competition, the increasing globalization of business and the tremendous economic growth of economies such as China and India. This course Export Management and Internationalization in block C in the third year of the IB&L education is the first part of a specialization course in Export and International Marketing. This course will give the student insight and in-depth knowledge of important aspects of Export management and International Marketing, such as country selection, EU aspects, intercultural management, entry strategy and financial aspects.in Block C you will have lectures about these topics and you will develop your knowledge and insight on the theoretical concepts of export management and internationalization. In these lectures the actual developments in export and international business and the practical side of export management will play an important role.at the end of ythis course you will have an examination. You will also have to apply the knowledge and theoretical concepts in practical case assignments. In block C you will work on 2 case-assignments in the lectures, and you will have to work for 7 weeks on a large Export assignment of an international company. For this company you will write a plan of activity, an external analysis and an internal analysis for an export plan with your team When you work on this practical assignment you will get feedback and consultation. You are expected to participate, show a certain amount of independence and initiative and be critical. You will work in teams of at max three students. This will lead to working on the level of an independent semi-professional for you and your teammates. During the entire course you are expected to participate and prepare the study material and cases for the lectures. The approach is to make the course applicable and valuable for small, medium sized international companies. The theoretical concepts in this course are also applicable for larger international companies 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

15 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Export management, A European perspective Veldman, H. first edition ISBN Boek (aanbevolen): International Marketing and Export management Albaum, G, Duerr, E and Strandkov, J. ISBN last edition 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/24/mcil-emi1-15

16 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Export Management & Internationalization 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-EMI Cursusnaam Export Management & Internationalization 1.3 Cursusnaam in Engels Export Management & Internationalization 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon HE van Amstel-Kuiper (tel ) 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Hoorcollege 1 verplicht 1 maal per week 1200 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege 1 verplicht 1 maal per week 960 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Assessment inclusief cases (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 toets (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel To give the student a general insight and understanding of the international business environment, the international business company, international business and international business institutions. The students should have insight in the impact of the environment on the international company, and understand the opportunities and challenges that are created by the environment for the international enterprise. The students should have insight in the strategic potential and the development of the strengths and weaknesses of the international company. The students should be able: to perform a SWOT analyses and confrontation matrix analyses, to develop several strategic options, to make a motivated selection between these options, to be able to make the selected strategic option operational for the marketing mix and all the relevant aspects of export management, to write a budget, make a financial feasibility study and come with conclusions and recommendations for the company. 1) The students will develop a more in depth knowledge and understanding of the specific aspects of export management, such as: export policy planning and implementation, customs policy, logistics policy, legal aspects, intercultural management, product policy, distribution policy and ethical aspects. 2) The students should develop the skills and competencies of an export manager on the level of an semi professional. 3) To have insight and knowledge of the role of export management for the individual company, have the ability to analyze and evaluate the export management policy of an international company and come up with conclusions and recommendations. 4) To learn how to apply the theoretical concepts in practice by working on international business cases in the lectures and to be able to write an export plan with a team on the level of an almost professional 2.2 Cursus inhoud This course Export Management and Internationalization in block D in the third year of the IB&L education is a specialization course in Export and International Marketing. This course will give the student insight and in-depth knowledge of important aspects of Export management and International Marketing, such as entry strategy, customs policy, logistics policy, legal aspects, product policy, distribution policy, financial feasibility, marketing budget and ethical aspects. In Block D you will have lectures about these topics and you will develop your knowledge and insight on the theoretical concepts of export management and internationalization. In these lectures the actual developments in export and international business and the practical side of export management will play an important role. You will also have to apply the knowledge and theoretical concepts in practical assignments. In block D you will work on 2 case-assignments in the lectures, and you will have to work for 7weeks on a large Export assignment of an international company. For this company you will write an export plan with your team and you will give a presentation about this plan. You will have to defend your plan with your team for the manager of the company and the lecturers in an assesment. When you work on this practical assignment you will get feedback and consultation. You are expected to participate, show a certain amount of independence and initiative and be critical. You will work in teams of at max three students. This will lead to working on the level of an independent semi-professional for you and your teammates. During the entire course you are expected to participate and prepare the study material and cases for the lectures. The approach is to make the course applicable and valuable for small, medium sized international companies. The theoretical concepts in this course are also applicable for larger international companies 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Export management A European perspective Veldman, H. ISBN first edition Boek (aanbevolen): International Marketing and Export Management Albaum G., E. Duerr and J. Strandskov ISBN last edition 2.5 Workload

18 Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/24/mcil-emi2-15

19 Titel French 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-FRE Cursusnaam French Cursusnaam in Engels French Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Frans R Wastiaux (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm Training 1 verplicht 1 maal per week 1260 minuten Training 2 verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets assessment (1,0-10,0) 5, blok 2 2. blok 3 toets (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competentieniveau B1/B2 van het European Framework of Languages. Passieve competenties (lezen, luisteren) streven naar B1/B2, actieve competenties (spreken, schrijven) op niveau B1. Inhoud: kennis en vaardigheden van zakelijk Frans met interculturele aspecten en civilisation De volgende thema's komen aan de orde: Financiën : (Le compte est bon : calculer en français, le délai et le mode de paiement, transmettre ses coordonnées bancaires) Werk (Missions et cadres de travail: comprendre une annonce d offre d emploi, rédiger un CV, une lettre de motivation, parler de ses qualités, passer un entretien d embauche, les conditions de travail, accueillir un employé.) Beursbezoek (La préparation d un salon: réserver un stand, parfaire sa communication, organiser un voyage, réserver et installer un stand, accueillir un visiteur, rechercher un intermédiaire, assister à un repas d affaires ) Sales (Le client: fidéliser la clientèle, rechercher des clients, promouvoir un produit, assurer le service après-vente) 2.2 Cursus inhoud Het verkrijgen van kennis op gebied van idioom, grammatica, (zaken)cultuur teneinde - een Franse zakentekst te kunnen analyseren - een zakengesprek in het Frans te kunnen voeren - een telefonische afspraak te kunnen maken - een effectieve zakelijke mail te kunnen schrijven 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Pour Parler affaires (livre d'eleve+cahier d'activites+ 2cd); Mitchell; ; 1; Intertaal; 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 8 Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/24/mcil-fre2-15

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management Appendix Coursedescriptions Master Facility and Real Estate Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Asset Management Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMFR-ASMAN-14

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management Appendix Coursedescriptions Master Project Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Advanced Topics in Project Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMPM-ATPM-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina UN H AN ZE I VE R SI T Y GR ON SINCE I N GE N -1798- APPLI E D SCI E N CE S Voorpagina VRIJE RUIMTE JAAR 3 2012-2013 1 VOORWOORD Beste student, Voor studenten van het Instituut voor Communicatie & Media

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie