40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness."

Transcriptie

1 ZONDAG 2 JANUAR CENTEMEN ABONNEMENTSPRJS i Voor België ( jr) 20 frnk Buitlnd,,, 5 (rnk Vereif d StUn, 2 dollr AANKONDGNGEN s (per regel) Gewone Notrieele fr 00 Klee nkondigg» 25 Voor groo herhl nkondigg vrgt m prijs on* bureel Eignr-Uitgcvr t P STANDAERT-VAN STEENE Nieuwitrit, 26 ( ftjlgei Tlefoo* S Vwrckljl d*m Ktholiek, Vlmschgezd Weekbld DT NUMMER BEVAT EEN BJVOEGSEL HET SCHANDAAL Ge moet niet vrg welk schndl Dg-, dg-uit hebb bln, rdio vr er uw oor me fgezgd Ge woorn meer vernoemd worn lts wek, dn Byonne Stvisky std ws tooneel wr gewez cbret-znger, uit heersch- gotzucht ontpt grootfncier, milliodns uitvoer Het ws, eils, ge solrtij, wnt lwie er bij kon kom, spoed zich om munt sln uit betrekkg n mchtig Stvisky Dt sommig onfortulijk e el is niet meer dn recht Ook giers mog ontmskerd worn rekschp gev hun dn Wellicht blijft, echr, bij e wsch ons, wnt Frnkrijk giet weig bijnswrdige fm lle rgelijke sprkbrg feit geleilijk n doofpot sk Het e Stvisky zelf kunn we onbesprok lt Gelijk hoe gebeur, of hij nu zelfmoord pleeg of vermoord werd, is e dt dit gewetlooze vonturiersbestn ps Zulk lev, zulke dood Wij keur dd niet goed, spreekt zelf, ook niet moornr, zoo er is geweest, doch we kunn niet nlt z dood ls logische edpunt nzi e lev zonr ms hoogere gedch, zonr l, zonr offer Hoe heeft Stvisky, rdd geleefd? Als e r! Het is gewet dt hij e vrouwloer ws e nchtbrker, fncieel gebied, gold voor hem wet ook wilrnis seds lts woord spreekt recht n srks, n sluws, n meest gewetlooze Het loont wel moei kele lijn n gn hoe Stvisky n boord leg om zooveel millio bn rijv ev zoo guw lngs ur rm weer buit gooi Alle beg is nerig Stviskv truggel klee bedrg f, ndt hij n tr klee schouwburg hd vrwel gezegd, gerkt ditgevolge nrkg gerecht dt hem 92 veroorel 4 dg geg 25 fr boe n 95 bezt Stvisky l e bnk, dr uitbreidg zk hem ook toeliet bedrog uit bre, brcht volg dgvrdg voor gerecht hem zes mnn gegisstrf Es rug vrijheid begon Stvisky e nieuw kerf seds groore fg n i 926 stond hij weer voor n rechr, doch ditml slg hij er gegis n e lng voorrrest verlt onrtussch ws hij rijk vloedrijk goeg geworn om behnlg zk seds nieuw do uitsll, dnk zij tusschkomst mchtige vr To stond Stvisky n hoofd e onrnemg voor lndbouwmches, welke wst fwierp zoolng kpitl kon verhoogd worn, doch to dit es 5 20 millio werd gebrcht, leek zk verlor Doch wt beekn 5 millio voor e mn ls Stvisky! Spoedig wr er door gedrid moest hij nr nre midl uitzi To begon hij geld uit le goer goer zelf, Nr 0e JAAR voorl juweel, zegt m nu, vlsch wr verpnd hij beurt n Berg--Brmhrtigheid Zoo stond hij Orlens voor 29 millio krijt, to m hem dr begon mistrouw, reuschtig bedrg rugeisch En Stvisky betl n ltst ct Wnt onrtussch hd hij eig lebnk Byonne gericht druit hl hij honrn millio bij midl bons hnd wern gevuld, zoodt millio kon worn geschrev n bon, 00 frnk boek bnk Mr tslot blek ook hier millio niet spoedig niet tlrijk goeg meer bn vloei Stvisky zet nre vnootschpp, hem, di lles meeviel, zoun toelt schuln Byonne kk To juist kwm er e lek schip iere liet Stvisky n sek En dr volgn dn onthullg Stvisky hd politiekers dgbldschrijvers omgekocht dt ze zoun zwijg over verl over reukje dt n zk hg, dt ze hem uit hnn gerecht zoun houn Ook dt kost hem millio, hem tslot niet hebb gebt wnt iere liet hem n sek to hij ge geld meer kon gev voor n kle st vrdist Zonr geld ws Stvisky n kle, moeloos mschje dt ge nr uitweg meer zg dn n dood elijk es volle eerlijkheid n kr dcht om h schrijv wordt ge fhlers, ge schurk, mr rechtschp msch! Weer spnng Oostrijk VOOR T BEZT VAN DE NATE BEHEERSCHT DOLLFUSS DEN STRJD? KATHOLEKE STAAT stnd, welke beg r vorige week woed ntionlsocilistische kmp voor vrijwillig rbeidsdist Klgfurt Villch, hebb nrml ndcht getrokk n gespnn toestnd welke sert hst e volle jr heerscht Oostrijk tgevolge ntionl-socilistische overwng Duitschlnd M kt n zet n strijd, Dolfuss gover Hitler heeft gepltst Hitler wil Oostrijksche broervolk bij Duitschlnd lijv onr e bekt vorm Dollfuss wil onfhnkelijkheid ktholiciit Oostrijk hndhv strijd is hrd geweest, voorl zij r ntionl-socilist, gesund wern door hun zegevier prtijgoot Duitschlnd E oogblik zelfs ontstond er iets ls e rntionl conflict, dr drie groo mogdh verzet nekn g rdiocmpgne welke Duitschlnd, vi n zr Munch, g Oostrijksche regeerg voer Hitler ntwoord to verzon z, ed zelfs formeele toezeggg n Mussolim, doch feilijk bleef zr dist do ls ntionl-socilistische groepeerg, bewd seds ver zich verwijrd zg, verbitrd driest hun tr Er wern nslg gepleegd spoorweg, bomm gegooid nr politieke persoonlijkh nslg Dolfuss gg eves uit e gewez ntionl-socilist Soms nm strijd e komisch krkr n, to nmelijk jonge nzis er goeg vonn koei e wei tooi hkkruis, of dit herkngsek reuschtige fg e bergflnk n brg Sert heele ntionlsocilistische orgnistie plts wr rgelijke prgnd geschiedt, door politie ruimg er verplicht wordt, worn buitsporigh seds zeldzmer Wt, echr, hoegmd, niet wil zegg dt ntionl-socilistische geler gedund gerk, gel Voorl onr jeugd wt Hitlerisme nog seds nhngers Hoe verhoudg thns is echr niet zekerheid uit mk doch m scht dt msts e r bevolkg zich chr Hitler heeft geschrd An nre zij wordt knselier Dollfuss bestr door socilist, kwlijk duln kunn dt hij dicttorile ho gebruikt om e noodperio sttsgezg stnd houn Doch socilisme ïs niet zoo strijdlustig niet zoo strijdvrdig ls jongere, nieuwe ntionl-socilisme, zoodt lngs zij bedreigg g ktholieke regeerg niet zoo onmidllijk gevrlijk is, ls uit n hoek brue socilisme Het is Dollfuss strijd g extrisme rechts lks niet kel do om behoud Oostrijksche onfhnkelijkheid Hij wil gezg ook gebruik mk om Oostrijk vernr verber, door om vorm corportiev grondslg volgs begsel ngegev n puselijk wereldbrief Qudrgesimo Anno Wt uitslg n strijd politieke postolt n knselier zl, is niet voorzi E stt heeft meer noodig dn gezg om blijvd werk verwezlijk Hij moet hervormg kunn do drg door n geest hrt bevolkg E gunstig ek vo"dollfuss hervormgsrbeid is wel, dt mestnrs voorl onr meest gezon el bevolkg worn ngetroff, nmelijk bij lndbouwers rbeirs Vn hst ev groo beekis is feit, dt Dollfuss sympthie ge niet buitlnd wt Duitschlnd zeker niet gezegd kn worn Voorl werkddig is sympthie tlsche zij gover Duitschlnd voorl is dit zeker e belngrijke fctor, dr Berlijn er zich voorloig wel zl voor wcht tlië conflict kom En tslot is er ook dit Dollfuss heeft reeds e jr n lstig bn- buitlndsch strijd volgehoun n bn- buitlnd is m persoonlijkheid, werk il vertrouwd gerkt ook dt heeft e gunstig vloed Alles bije, echr, is dit nog niet goeg om zekerheid voorspell dt slg zet nst experimer Duitschlnd e trditiegetrouw Duitsch stt behoun verber Villem, luchtvrtheld, welke escdrille door Afrik vloog Redn Drdlooze TOCHT NAAR BELGSCH CONGO Onr bevel kommndnt Bronel vertrok uit Brussel e expeditie per uto nr Belgisch Congo M nkt dt rit wek zl dur ze expeditie moet ons ntoon dt mogelijk is e verbdg lnd dr sll tussch Moerlnd onze Kolonie Op onze foto ziet m elnemers n t midn kommndnt Bronel Nr nleidg spoorwegrmp nbij Lgny, heeft e Frnsch bld vrg gesld of ge tijd wordt gevl mist tre le drdlooze, gelijk dt geschiedt vrtuig, onrzeeërs vliegmches vrg verdit zeker e ernstige stu, mr cht dg n Lgny is drdlooze uitgerus Engelsche vliegtuig Ruisele pletr gevll, kele oogblikk ndt T S F toesl hd gebruikt Ook chniek wrborgt ge volledige veiligheid n broze mschlev Het Nonsr Los Ness Wij drukk prcht- gewoon drukwerk, periok, ctlogi brochur Verzorgd werk Trichromie ( kleurdruk) Gcfc ModrM lrlchtig» wis EEN ONTJDG OPDUKENHOE ZET HET ZEESERPENT ERUT? EEN NATONALE ZAAK EEN BLK OP HET VERLEDEN Onze voorours bepln er zich toe belngsllg voel voor zeeslng nre rgelijke verschijnsel stille perio dgbld bedrijf, m n komkommertijd heeft goemd, to journlist bij gebrek n iets bers beroep moest do hun eig verbeeldg voorhistorische r nieuw lev bliez hns wij zoo kieskeurig niet meer geheel Engelnd goe helft sommige nre lnn volgt stijg spnng werwrdigh zeeslng eig tijd gel meer Loch Ness Engelnd is gedok Het is sert mnn l, llesbehlve komkommertijd sttsli zoowel ls journlist wet niet wr eerst gelo om gebeurtiss bij houn bs blijv En zonrlgs l m neemt ge goeg getuigis msch bewer zeemonsr hebb gezi Ne, ier wil er fijne wet, oevers Loch Ness worn e verzmelplts nieuwsgierig, toerist, geleern, persfotogrf, journlist, liedjeszngers belrs Gelijk hoort bij rgelijke ngelegh, werd ook regeerg erbij gesleept sommig wr er niet ver f hr gebrek n bezorgdheid voor n vooruitgng r cultuur verwijt omdt bevoeg misr niet s lnds kost duikers, onrzeeërs vliegmches e onrzoek liet sll nr voorhistorische slng Op eig ititief eig kost dn kele geleern er uitgetrokk om n oever meer spor,r gn onrzoek of gebet?ïn overl zeeslng onr ontleedmes nem Anre geleern pkk zk niet zoo ernstig wijt heele gevl n buitsporige lief Schott voor strffe whisky bewer dt me behoorlijke ldg dit goedje mg m onrscheid niet kn kn tussch e drijvn boomstm e zeeserpt Mg m n stunt ltst dit monsr heeft gezi er vernk dt hij p gls hd gekek to hij motorfiets nr huis reed Opes zg stunt, voor veerts leert dus e skundige--n-d is, e groo donkere mss niet meer doch lngs n weg Het r hd e lng hls e plgchtig k groo ovle oog romp ws zwr log, droeg voor chr twee vn liep uit e strt ongeveer twee mer lg Met e pr sprong wip r over bn verdwe meer Dt is nu toe meest omstndige beschrijvg zeemonsr dt veel gng mkt, veel discussies uitlokt mr wr tslot toch mr weig bestn nnem, zoolng ze er ge foto hebb gezi zoodt whisky rgelijke dg meer ge sprk meer kn Onrtussch sll msch toch niet betl moet, voor, meer, dt 5 kilomer lng is 250 mer p, uit bgger om es voor goed uit mk of voorhistorische monsr er werkelijk huist zeeserpt, we zegn reeds hooger, dgek niet uit z tijd Titus-Livius, Sec Plius gewgn er reeds over hun geschrift 6e eeuw schreef bissch Upsl e boekje over Noorn dt dr zee, r hoog Berg, e zeeslng leef 200 voet lng 20 voet breed n 848 liet kpi e Engelsch oorlogsschip n n misr zeewez wet, dt hij, geheel bemnng hem, e slng hdn zi zwemm ongeveer 20 mer lng Lr wern er nog zeeslng gezi, mr niemnd fotogrfeer ze drom blijv er nog toe twijfelrs bestn niet nnem, wt sommige geleern wel do, dt zee e zonrlg, reuschtig r leeft, wr slechts lutle exemplr overblijv e zé"ker tijd jr slp Wt gevl Loch Ness betreft, bericht llesbehlve overtuigd j, lles is zoover zoo onwrschijnlijk, dt zelfs e svige whisky-gelg nog ge overtuigg zou bijbrg i WÊÊ B wbssé - - V " S M -, - " - 8 Wt «Emeru» overbleef E zicht vernield vliegtuig n rmp Mndg ze rmp, Frnkrijk voorgevll, heeft t lev gekost n 0 person ow goeverneur ndo-ch Multi-Millionnirs Het spreek zelf dt ook llerrijks geldmgnt kpitl hebb verlor door wereldcrisis, sds 929 wereld isrt Vele h zelfs geheel gerueerd Kreuger nsuel meest bek voorbeeln Mr verreweg mees millirdirs hebb storm kunn weerstn, verschill groo vermogs verlo jr weer srk gegroeid n Vereig Stt wr 929 niet mr dn 4000 millionnirs, 92 ws hun ntl 9000 gedld, n 929 wr er msch, wier jrlijksch kom meer dn e millio dollr bedroeg e jr lr ws hun ntl 49 gedld Zoo geweldig hd eers groo ((bisse» Wllstreet slchtofffers gemkt rijks Amerikn Rockefellers Voor wetschppelijke doelen hebb zij 557 millio dollr uitgegev Mr s ondnks hdn zij 929 nog ltijd beschikkg over ruim millird volwrdige dollrs n voorjr 92 ws hun vermog geslonk 200 millio dollr Mr to kwm Rockefellers verzet dlg kwm stilstnd Hiern gg zij zelf offsief over Thns kunn zij weer meer dn 500 miilio dollr hun eigdom noem Ford zelf scht vermog 928 ruim 200 millio dollr crisis heeft n utokong evwel leelijk gekrkt, hij bezit thns nog slechts 2 millio dollr N Ford volg gebroers Mellon, voormlige misr fnciën Ambssur, Andrew W Mellon Richrd R Mellon, lumiumkong Voor crisis beschikt zij over 200 millio dollr Thns hebb ze ongeveer helft dr verlor Omtrt Morgs vermog ge juis cijfers bekd Het s zeker, dt verliez komst overtreff Dit beekt evwel niet, dt hij is geruïneerd gel, hij heeft ltijd nog wel zoo veel dollrs, ls e duizdtl welgesl burgers zm e nr type millionnirs, n groo gronigrs zwre belstgdruk slech uitslg hun lndbouwbedrijv hebb h lts jr zwr getroff, mr Hertog Westmsr heeft onlngs formulier vermogsbelstg gegev, dt neto vermog bedrgt 40 millio pond srlg of ongeveer 5000 millio frnk vermogs niet belegd dustrieele wrn, mr gron n, juweel of kunstvoorwerp gev niet veel r, mr hier stt gover dt zij zoo «sfe» veilig mogelijk beroem Griek Sir Bsil Zgrof, rtijd kon beschikk over meerel r nn «Vickers nd Armstrong» Cso Mon Crlo, is nu «stil gn lev» ls rtier Ook Frnsche Rotschields hebb zich uit bnkzk ruggetrokk Vele ndische Nbobs hebb ontzglijke voorrn zilver eigdom rijks ndiër «Nizm Hi drsbd» heeft e juweel-verzmelg, meer dn 00 millio pond srlg wordt gescht fbelchtige schtkmers Hro-l-Rdschid zk hierbij niet Bovdi krijgt ze Nizm lle uit grondbezit e jrlijksch kom ruim 4 millio pond DE MENSCH- EN DERENLEVENDE RECHTER g bsolu celregiem gegis verrfelijk cht, zull grg e pluimpje sk n hoed n Lonnsch rechr Hrold Ms Kn Die rechr hd n 7-jrig Willim Wtson Nos verooreld voor ongewettig belrij Die belr nu hd ls eig vrid troost e tmme wit rt rechr heeft beslist dt rt zou gevoed onrhoun worn sttskost bij vrijheidssllg n gege Dt zl belstgsplichtig vier frnk per week kost, mr Engelsch hebb niem vonnis goedgekeurd, e omwille rt, nr omwille n gege En drbij hebb Engelsch dit ons voor dt ze e liefhebberij verstn duln, mr drom niet onmidllijk eisch dt iere gege voortn e tmme wit rt recht hebbe Voor n oorlog ws rijks Duitscher Friedrich Flick, e zoon n bekn «flikjes» fbriknt Cspr Flick Zijn vermog bedroeg ongeveer 500 millio mrk Lr heeft hij groo verliez gel, mr n ltst tijd is sr nieuw n stijg, doordt hij e groot ntl nn heeft verworv mchtige «Rheische Brunkohle» syndict Flick is ier zicht e self-m mn Thyss heeft kpitl grools door erfiss gekreg Zijn kolmijn ijzergierij wern voor crisis gescht 200 millio mrk r Duitsche «Richrd» is Otto Wolff, 00 millio mrk wrd is rijks ller Duitschers woorft evwel niet t «grosze Vrlnd», mr Doorn Het privé-vermog Keizer Wilhelm groei onr regeerg n 200 millio mrk Bovdi heeft hij n troonfstnd nog groo kpitl toegewez gekreg uit Pruisissche kroondome n buurt Nncy lts dg wolv versch,, wt ze streek zeln voorkomt, ook msch lstig mk Zoo werd e fietser, lngs e boschweg reed richtg std, geruim tijd door twee wolv chrvolgd, doch zij wgn niet n mn n vll NOODLOTTG SCHOT Te Dlmdorf (Flmg) heeft e eigrdig ongeluk plts gehd, E jong ws bezig geweer our broer spel Plotselg gg geweer f kogel drong door n vloer trof, dronr ligg kmer zitt grootmoer n knp, noodlottig gevolg dt vrouw slg dod ws rijks Frnsch zijfbriknt Gilles, grnhnlr Louis Dreyfus vermr Cognckong Hnesy niet mr bek prfumkong Coty heeft groots geel ontzgelijk vermog verlor n onkost scheidgsproces Erl regh is rijks Engelschmn Vn vr erf hij millio pond n kele jr tijd is dit vermog evwel vertivoudigd Mr Engelnd woont nog rechtbnk Lngberg, veroorel n -jrig lndrbeir, Frns Spoerh dis 2 -jrige vrouw wegs moord hun kdje r dood Zij hdn hun bby vijf mnn edood kdje drn heimelijk begrv MJNONGELUK Te Sulnes heeft zich e doolijk ongeluk n mijn voorgedn Arbeirs wr kwrtsblokk n ln, to e blok 20 M nr b stort e rbeir verpletr WOLVENPLAAG NABJ NANCY ECHTPAAR VEROORDEELD HEEMKUNDGE KRNG HET AMBACHT ALDEGEM

2 GAZET VAN h Borgon gover Jozef Lille bln hebb megeeld dt heer Borgon regeerg gt rpelleer over fsllg Jozef Lille ls burgemeesr Mlgem h Borgon is Vlmsch-ntionlist, volksvergwoordiger voor t rrondissemt Brussel Hij kt Jozef Lille sert jr 92, e pr mnn vóór lts kmerkiezg t ws di tijd dt Jozef Lille hem e bezoek brcht zoek ls hij ws om ergs e plts vn e kndidtlijst voor nr kiezg n n brief door hem zelf geekd gestuurd n misr Poullet wr hij zich zelf verloocht, progrmm fzweert vr verkot om kunn burgemeesr worn, schrijft Jozef Lille dt hij eerst beproefd hd kndidtuur do nem door Sttsktholieke prtij, dt hij mr kkoord geslot heeft ntionlist ls hij elrs geweigerd ws geworn Hij, «onwrdigs» onr ll, vr lzoo, nr eig geschrev bektis, ee nr?nreprtij om toch e kmerzel verover! Hij lnd ltst n bij ntionlist Hij leef vs ho dt hij dr zou lukk, niet omdt hij me dt ze hem veel hieln, m r omdt hij prgnd voorel kon verschff bld h Borgon hd voor hem niets over noch persoon, noch nm, noch t verl, noch t progrmm, noch beloft, noch t sunfonds Lille beviel hem niet smm g bleef ongunstig, mr drover zou hij nog hegestpt hebb dr h Borgon zoowel ls nr weet dt perfektie niet ze wereld is E beschouwg echr beheersch gnsch gesltis ets cht h Borgon ls noodig onontbeerlijk dt «iets» kon heer Lille niet nbi vertrouw En wrom betrouw h Borgon hem niet? Dt heeft hij zelf gezegd omdt Jozef Lille niet hnl uit prciep, mr uit portunisme Hij wil er kom niet voor e il, niet voor t volk, mr voor eig profijt, voor t geld glorie h Borgon bleef bij ilistische vttg sl t begsel bov contgcies hij ws g Lille bleef erg hij weiger voorsl r besprekg brg bij prtijleidg r ntionlist hij nzg Jozef Lille to reeds voor dtge wt hij lr is geblek onwrdigs onr ll Voor wie er mocht n twijfel lt wij n h Borgon hier zelf n t woord n «Schel» 26 Oc tober 92 stond verslg «e belngrijke re Mr Borgon» Hier lez wij (f Wt Oost - Vlnr gebeurt, toont n hoe zeer bij ons niet hoofdzk nkomt smmvisscherij is thns e br geheim dt h Lille-zoon welke over e weekbld beschikt ons voorsl onze lijst Gt ls eers kndidt kom dit voorsl werd door onze prtijleidg niet es onrzocht wij er niet voor vn, onze bewegg versjcher n iemnd hr beurt n Sttsktholiek hnd zou spel Onze kndidt moet volkom vertrouwbre ntionlist welke door hun verl bewez hebb dt zij dit vertrouw verdi!» Aldus h Borgon «West-Vlmg», ntionlistisch ~-d, nummer 9 Novemoer 92, wr wij bovstn kst overgedrukt zi, voegt drn toe, pnr vorm e duilijk-evoudige smvttg «Hetge me zooveel woorn wi zegg Lille is e onbetrouwbre kerel Ge Kvl vimsch-ntionlist mg hem vertrouw sll Hij zou, em gekoz, ons verrn» Dt is wel beschrijvg mtliit gemoedsgesltis Jozef Lille Wie n brief heef gelez Sepmber ltst nr n Misr Bnlndsche Zke gestuurd wr Jozef Lille d «wrborg» geeft noodig wrer boemg ls burgemees weet hoe lg hij zich heeft gedrg gover ntionlistische prtij goot hoe egoistisch hij ze heef verloochd Wt Borgon hun voor spel werd t eers jr f werkelijkheid t verrd w( schmloos geekd Liiles knievl om burgemeesr mog blijv Hoe komt nu dt h Borgon zich zoo mchtd heeft uitgelt over Jozef Lille, nu e vrg rpelltie dit over fllg? g m vertrouwd kronkelgng welke n politie< doolhof doorkruis, zull wel jedcht hebb dt rpelltie dit nzi worn ls e publiece blijk sympthie wrerg voor Jozef Lille Wij me veeleer dt e behdige tusschkomst is n nionlistisch kmergroep om es oor goed, ook rre lgemee politiek zools nu geieurd is pln r gemelijke politiek, n heer Jozef Lille onmeedoogd hoofd lt drukk En voor wie weet wt gechiis Jozef Lille betrekcelijk «fzettg» behelst, profieer ntionlist e uitsk gelegheid om kwkzlverij n «n verrr» es voor ltijd uit hun weg ruim E socilistisch bld, dt hier ze week verkocht is geworn, heeft e reeks rtikel gegev wr houdg Lille besprok olitiek ontleed wordt h Lille comt er bespotlijk uit Hij «fiere» olksleir, werd uitgoodigd bij n heer Goeverneur om uitleg verschf over rtikel t Getrouwe ivr hij prciep r onfhnkeijkheid t lnd looch onfhnkelijkheid België, brul hij t stdhuis, herhl hij bld, is niet weerd dt e mijner kr er voor srve, dt iemnd er voor doodgeschot wor, ls heer Goeverneur, lst Misrie hem drove r uitleg vroeg cbet Donrdg 2 cember, e pr dg voor fsllg, werd leeuw es e lm >n onrek Jozef Lille ig nm ze verner rugrekkg «Wnneer ik hd gewet dt woorn vervt mijne dnke niet konn overesmm houdg e burgemeesr, zou ik ze niet uitgesprok hebb» En verr ze woorn «ndi dit zoo is wil ik eers verwittigg rugtrekk wt niet behoort geschrev of gezegd worn» En nog verr «Echr begrijp ik dt prktisch toestnd Eur niet zoo vrelievd is er gevr dreigt dt Duitschlnd g ons t oorlog trekt» Nog verr «Wnneer onrhnlg chrisr geest gevoerd mislukk Duitschnd brutl geweld ons verover wil, dn geef ik toe dt wij ons di verdig» Jozef Lille voel dt Regeerg dreig hem f sll ls burgemeesr es wordt hij militrist! Verr nog zegt hij zelf verklrg «Er kunn zich omstn digh voordo dt wij bedreigd worn heeleml uitgemoord wor n dn ntuurlijk zou ik gedoog dt ik er zelf voor srv moet mijne kr ervoor srv» Bes lezers, wt nkt gij dr? Jozef Lille zou nu l zei vel trekk, zelf n sbel slep kr nvoer! Vn distweigerr brgt hij hier e soort kommndnt, dt lles ls kiezers niet hoor om sluier redn zel t bewr! Het socilistisch bld sluit over zicht ze melijn uitroe pg «Arme Mijnheer Lille Moest Mlgemsche bevolk drom zooveel vertrouw u sl l?» Wij vrg onze beurt Hoe is mogelijk dt e bevolkg zich lzo lt bedrieg? Wt heer Borgon, voor ons, beoogt Wt Jozef Lille lzoo n n Misr ngebon heeft voor verontschuldigg, wt hij lzoo nogmls verloochd heeft nti militristisch progrmm weet hee Borgon ev goed ls wij,-als Mr Lille lzoo onwrdig ngeschre v stond bij Mr Borgon gelijk he hierbov uit re blijkt, zl zeke «nieuwe pltbroekerij» Lill niet rd om reputtie t verber bij di ntionlistische voormn Wt Mr Borgon wellicht beoog rpelltie zl wel vol g fijne zet D Misr ver dnk gn krchtig tr Ktholiek Werklibond r ntionlist Arrondis Gt-Eekloo «Het Volk» HUS VAN VERTROUWEN Voor hun gerustsllg weze echr gezegd dt, moest er ooit nstuk gebelangrjk BERCHT speeld worn om hun belchelijk n ourdomsgepsionneern gemebestuur nr recht hekesteenstraat, 4, BRUGGE l, dt lsdn schrift niet Door Kon Besluit 28 - zou «Drie Wijze Gekk,» mr Groo keus Tfelserviez cedmber 9 wordt er n l kortweg zou lu «Drie Gekk» porsele gleiswerk, Kristl ourdomsgepsionneern, welke geschk rtikels Am gedur tijdverlo Juli Tot Zondg! En veel plezier! 5 November 9, wege n controleur r belstg, JOZEF DE LLLE EN WERKLEDEN WAAKT bericht ontvg dt hun psio HET PARKET MEN LOERT OP UW WELZJN vermrd of fgom werd, zonrheid, omdt ze fmiliel Jozef Lille schrijft bld Mlgem heeft e bloeid Kris of nre person smlev, gele n 4 Jnuri syndikt honrn l heid gegev, n lo r HET PARKET TE flke werkers prgndist mnd Jnuri 94 beroep g Jozef Lille heeft er jr n beslissg n ek vr- AFGESTAPT» Wosdg is lhier e onrzoek besed om voorl geest r g nieuw volledig bedrg ngesld ns uitkoerij r werkers bevolkg week n week hun psio ontg (vit prn, ftroggel e vergiftig En is hij er tijlijk T e ourlg help brief misbruik vertrouw z gelukt msch g Ktho- vervull r formliit voor Drgelt dt slechts Mlieke gedch prtij n hits, dt beroep, zl Volksvergwoordi gem, lle onr bestuur hun eig werkersleirs syndikt ger Dhvé n Stor Cuelere ze, spijts lles, trouw geblev hiernvermel wijk e zit- ons Vlmsch-ntionlistische cheptrio, kn gebeur dt zelf Omdt ze er niets dn goed hebb dg houn, wr belnghebb prn zich lt uitko mrvonn ourlg zich hun ppier drgelt dt neflns Omdt ze gedurig onrvn hoe mog nbi wr m ze heel ze historie vruchtbr bre stoffelijk welvr zl help mk dit be- n onz fgesln burgemeesr hun dr Omdt ze, n roep wordt gezorgd eere n doet, wil hij n msch grond hun hrt nog veel goeds Donrdg 25 Jnuri s morgs n n vreem wijs mk dt meedrg v n ge hun brve n 7 /2 u r e t e Midlburg t Ge cprket» hier gekom is om ons moer hun es leern ir mehuis Ktholiek bij do doos to nog Mlgem ge schijn-kom 8 % ure Donck bij Cyriel dri tholiek volksvleiers wr Het «prket» is hier niet geweest, yne Wnt ons werkersmidn voorl hem lhoewel er voor komst r Om 9 % ure Kleit bij Hector omgevg > Mr Lille zl gn oog Die msch bestn bij vleet wt voorzichtiger moet hr men dt er onrecht werd gedn Cuelere-Vn Hulle Het prket zou bv kunn onrom 0!4 ure Mlgem, Kthovergrg wil ze t vervolg ver- dt werkmn ls e mre werd zoek wr mtrkk kwliek Gilnhuis, Sttiestrt mijn dt «Gzet Mlgem *> nzi dt nu tijd ws ngebro Alle ppier, ook belstgsbrie- m gedur kermisdg publiceert wt zij me t geheim k wr Jozef Lille hun n onze rugg hebb gednst Het prv mebrg e hebb beslist! hemel r gev zou ket zou di chrhl wie Mr wt hebb ze nu, h meer TOMAAT seeft U direct vechrsbz beveelt betlt om dn»e jr onrvonn? heerlijks soep sus s nchts ezme burgers hlf Ze smn g broodroof FOURRUREN - - PELSEN TOMAAT e produkt dood sln gewrborg kwliit Groo prijsvermrg Vell zi nu dt er noch broodroof werd Het prket zou kunn onrzoetomaat - ber d»n jepleegd eers kwliit v wie er eiglijk n hoofd stt bes dtzij, nietgstn lles, toch DE CANDT-FERS b cfés bnvlt TOMAAT omvt schier meest hulp vn, onvergeld MARKT, 6, 80 t h, verbruik om ze gruizelmt stn meestl ongevrgd dr wr België Het prket is hier niet geweest, zoogezeg «hrdvochtig» won mr zou bn kort wel kunn Ze smn voor gelijk recht heer R Vn Brbndt elt ons kom es grondig nsnuffel Belchelijk gemebestuur volgn brief me di hij r - zi nu dt lle werk, seds door hoeverre Jozef Lille, fgesl sschg gezonn heeft n t Ge- zelf lieve vridjes wordt gedn onwrdige burgemeesr, recht heeft Te Mlgem bestt er e bloei- n til eere - burgemeesr, ille mril, zonr nbesdg rouwe Mlgem door zelf lieve vridjes worn Kunstkrg «k Di» Als zools hij zichzelf noemt Zich onwetspeelt kom tig bovdi onwrdig e lle mbt, zonr onr- tooneelgroep er geled Eekloo, n 5 Jnuri 94 lieve vridjes worn honrn toeschouwers uit om- br til toeeig, wordt nr ons cheid gegev, dn nog meest ge- gevg, Sleydge, Zomergem, besche oorel zeer strg gemijnheer Lille, St Lures, Agem, Eecloo strft Mr «prket» zl heime onrduimsche mnier Ee, (Hollnd) Moerkerke z Be- wel ber wet msch, ziet ge, mog Mijn eers brief schijnt u onthutst wijs dr dt sommige tooneelniet wet Ze zi nu, onze werk hebb ge stt hem evoudig msch, dt plichtsgetrouwe mb- stukk hier 5 6 prchtvoeweg gij verlt wt over onze kle nr, om hun ktholiek, worn rg kn n plts fier vger fkpp, vst, hofst dt Mlgemmers zoo iets kunbezitt, brugg sprg z vervolgd gejudst dt ktholieke n weeg brg, zi Ntionwerkjongs om hun ktholiek VOGELMARKT, -, GENT eige dt er uit besluit vlt listische slipedrgers n fdt gij verwonrd zijt dt er nog n rug worn toegekeerd HUS GEKEND VOOR Ze voel nu, werkmsch, gesln h Lille, dit veeleer msch er er nog ARTKELEN VAN HOOlee oog zeer veel hunneplicht kunn dt Jzoef Lille volgel GE NEUWGHED t s gebeurd dt ntionlist vervull gover hun Vrlnd g bezig klov mk Liiles groep spelers n vertussch gebur, rbeirs DAMESwt niet ltijd zegg wil dt zij ervoor moet srv Die verwonrg bi zelf werk tussch vst n- toong heimelijk stonn f wch EN KNDERKLEEDEREN wijst evoudig dt gij zelfs ge oe- egeslot di, om n t ze lffelijk nrndn Nu kom zij zich nrml n grip hebt zulke plicht, t Zl u nu strijd n bn om brood be sll ls belchelijks gemestn z crisistijd oog Verhev Ktholiek werk onwel ge plezier do, mr om wille bestuurrs Recht Wrheid, eisch ik gn z kunstkrg «k Di» t Werd ngekondigd dt «k Mr ook Jozef Lille heeft lsschg mijn eerst brief Omdt «k Di» stt edi» Zondg 4 én 2 Jnuri gevr gezi ls werkli z twe brief wetdg hier gebeurd leer voer zou «Drie wijze Gekk k Ktholieke Vlmsche gelijke voorwrn dch, omdt nev Het Volk, mijnheer Lille, i bekijk e nr oog dn bek Ameriknsche tooneel- geeslijke overheid werkt n spel bedrijv Aust Strong, e leer werkelijkheid zi, ernstiger dn gij nkt reert geeslijke verelg Ons volk over Lndsverdigg veel ber dn dn is uit heerschzucht vertlg Jn Meyer omdt oog heel vlt sluw gesl pln om Nu komt koddigs gij Meetjeslnd hoog verhev is bov n rug werkmsch seds t Ws schep college drie n oorlogsjr heeft Volk rlich ger, moet lgheid h hier n n lijve gevoeld wt is, lev hooger kruip, ls e krthuisje e mbt schep wrnem, lgs politiek voer wern jononr vreemd gebied, t heeft goeg sprk elknr «Ze spel nu e gs «k Di» lffelijk ngeen drom Broerbond zulke slverny rnd blos toe geslg Werkmsch, is broerbond stuk «Drie wijze Gekk» t zl Drom zegt Volk il momr nu weerom heeft volk geheel zeker ons! We zull gelijke moet gedn worn om er noodig om uw eig belng? «k Di» gewrok ngeuitgelch worn, drdoor zl Ne! Dr uw syndikt, uw verhr dt wij weer slverni, moedigd werk pog rust gestoord worn ktholieke vereigg u vll ver n vijnd hier e voerg MlLezers lcht niet rustig lt bvll, moet er mees bereidwilligheid seds gem zoo druk besprok tooneelspel eerw Heer Pstoor kreeg onn best uitslg help dr wr gezorgd worn dt hij hier buit midllijk e brief wr - «Drie wijze Gekk» ws e over noodig blijkt blijve weldigd sukses Mr! Het is hier weerom om n houd luid Gij verkiest knechtschp dwspijts n pissn reg n Het College Burgemeesr gelndij Volk wil- vrijheid schijn do Onr n kmnl giern storm Zondgvond schep, bewust e vernt verbroerg zl m u jg onfhnkelijkheid liep Ktholieke Giln zl vol Omdt Volk wil dt er gezorgd g uw eig werkmkkers, g woorlijkheid om geme En nu heeft «k Di» zich zelf uw priesrs, g l wt goed bre rust or hndhv wor voor Verdigg Vn he overtroff Zoon smmig pssd wscht knis nem n el is Mlgem n ngel Lnd, wil dt zegg dt Volk morne kor is Mlgem nog oorlogsgezd is g n vre hun eig ht ook uw hrt nog houd stuk «Drie wijze Gek- nooit zi geweest ls doek k» per lt sk werkt? Wt is er nu gelch bij too- gg liep er e zcht gehoun An hoofd di broerbijlnge niet k k niemnd «Ho!» door honrn toeschouoorlog wil ik k niemnd Vre bond stn msch voor honr- neelspelers ls zij knis nm wers dt onbullig stukje brief ht ik k er vel ijver voo n nwezig schmloos durv En dn spel zuiver uiteerst voorl College behoud n Vre n K lieg over voorbeeldigs priesrs heeft sprek onze moertl bij mer hebt gij uw houdg will ver ver t ron, chr scher- Burgemeesr Schep gelijk Jong Eur Di< m di broerbond stn n- geszs t recht zich ls kwisiur heele groep Nog nooit is Mlgem gevergelijkg ws vlsch mr f ei r nog nooit e voet hebb n sll Mr potsierlijks l is beurd dt om prchtig spel toedt gij u wilt verschuil onr d- verzet zonr er b of profijt bij dt zoodr zij n nm hoor uit schouwers zoo vervoerg wern vlg Jong Eur bewijst dt gi hl sprek «Drie wijze Gekk» zi gebrcht dt ze mutlng ktijns vergrg Kleit werd e werkg goedkeurt Ehwel, w er luid geroep «En we zull er lle drie gelijk hun eig zelf urs toejuicht mid stuk wil Jong Eur? En dit ws Zondg meerml Luisrt Jong Eur is mee nog l mts!» Nu weet iere nk! gevl krnige leir, Meesr Niet zonr e tikje luim heeft ng dt België e verdigg mg wt Mlgemsche «mts» belnge heele groep heer juftooneelbond zelf nr vroed ekt versvig ze slechts werkelijk Werkli, weest uw hoe heer hoffelijk ruggeschrev wie frouw di hul gebrcht om doelmtig kn mk door itief nem stichtg eer chr verbroerg «mt- uur vertler dt bek hun kunst hun werk We hoorn dt «k Di» 28 Eureesche Fertie hr ge- s» zitt verlies uw geloof, ont- stuk welk boekhn wp mcht zou vereig om redrg uw dorp ell zij zich konn nschff Toch 29 Jnuri Moerkerke gevrgd elke overweldiger bedwng ll rd verschol, lijk wij er nu, gg vertoongg door onr toe- werd Het zl er «Oud Heilberg» speb k i hels, mig voorproefje hebb zicht houn politie strtbewkg l, mooie spel uit Duitsch stur rijkswcht, door n pcifist-nti gehd Zoo dit er gehnld worn, d f ntlevsn militrist Lille drie ongewrert ge m doet om Mijnheer Lille, nrs speelt ons Ook dr spreekt m niets Lnd e «spel geft» uw stoffelijk geeslijk welvr, rus schep ngesld Of er nu nrs dn kom voegelch wordt Mlgem volgt uw leirs, ge weet, bekomt Volk er bedrog uit rg «k Di» r dn wie ook, werkelijk goed Zondg zl feestzl kle Tot weerzis, ls t pst t Belooft n pleziervond worn u me (Get) Remy Vn Brbndt licht ntwoorn Mr Lils lgheid do uitschijn ijn geschrev geek belof rugtrekkg n kmer, dus n gnsch lnd, publiek bed mk En Mr Lille is politiek voor heel lev geknkt, fn publieke krt verdw n tussch be r ntionjisische leirs! Hoe zou ntionlistische kmergroep, t nre, Mr Lille will onr beschermg nem ls hij veet dt zelf verontschuldigg door Mr Lille n n misngebon door hem zelf onreekd ze kor be voorkomt k verzoek hierbij mijne houdg niet e verwrr ze Mijnheer Leuridn!» Hoe lnger gesprok hoe lger errd! Zull wij nu nog iemnd verwonr wnneer wij hiern toevoeg om n ll gelegheid gev lgheid Jozef Lille pei, dt hij verl Mndg nr edktie is ger socilisisch bld wr we hooger sprk, om vrg toch rtikel niet voort zett over hem ngekondigd wr Het bld heeft er niet nr eluisrd schijnt hem ook niet nhoord hebb wnneer hij smeek dt liever g ktholiek» zou uitvr dn" g Ernest S A JDHeseleer Sdones Wissel- Verzekergskntoor J VAN HOOREBEKE & ZOON Ons Goeg Het bes dres voor Meubel, Srgi, Sprei, Mtrss, Wieg, Krvoitur Werklihr DB STB Noordzndstrt, 44, Brugge Hersll Mtrss, Ressorts, Zels, z ngng vrij s Zondgs 2 u AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dr komt vernrg sommige werkli midns verstndigst begn l wt klr zi zegg luid Jozef Lille bedriegt ons! t s e werklihr Moest werkli es wet wt hij Gt gn verll is Vn e woordverdrier mocht ge veel verwcht Werkli, onrzoekt zelf! Jym is fgesld ft U!

3 GAZET VAN» BJV VAN 2 JAN 94 Nr 4 PLAATSELJK NEUWS Or r Godlijke dist Koers Autos Wilt gij goed voorelig bedid worn uw nko of hersllg wdt u dn bij n officieel Ford-Agt uwer streek, wr gij ech stukk kunt bekom V O T U R E N N ALLE M O D E L L E N V 8 4 C LAATSTE MODELLEN CAMONS 2 TON Alles bes voorwrn Ook ltijd voorzi goe occsie - voitur cmions VRAAGT DEMONSTRATES BJ FRMA DE WAELE Grge Ford Nieuwstrt, 55, Motocy dist Voor nko uw Motos vrgt geprez Merk SAROLEA Lge prijz bes condities, bij n Hoofdgt F R M A M D E W A E L E Nieuwstrt, 55, Mlgem Bezoekt keurig Mg Clr WLLEMS MODSTE UMBURGSTRAAT, 4, (n St Bfskerk) GENT TEL 7960 DE ALLERLAATSTE NEUWE MODELLEN PRJZEN BUTEN CONCURRENTE - ZEER VERZORGD WERK ONDERPASTOOR VAN DE WEEK E H BOENNE ZONDAG 7 u Pier Borgonjon, huisvr dochr MAANDAG 6 u Zeer E H k Fonyne 7 u Voor Frncies, vr v Alfons Borgonjon 8 u Jn Lnduyt overl ours z huisvr DNSDAG 6 u overl priesr 6 Yl u Mr Hri Loots (H Hrt) 7 u Hel Diet 7 Y2 u O L V H Antonius, uit dnkb WOENSDAG 6 u Godd Voorz 6 Yl u Pier Vn Kerschever- Bere (H Hrt) Louis Bolle 7 Yl u overl ours Richrd Buysse over], fm er huisvr DONDERDAG H Scrmt 6 J/2 «Mr Emiel Vn Hecke (H Hrt) 7 u Leo Cuelere, Quti Vn Wiele, zoon dochr 7 ]/2 u O L V H Colet, uit dnkb VRJDAG 6 u O, L Vr v Alt Bijst 6 Y2 u Huisvr v Alfons R (H Hrt) 7 u Thelesfoor Cleys 7 J/2 u Wek Mis r eere O L V ZONDAG 7 u ours huisvr Louis Rooze -l nmiddg tussch Vespers Lof solemn Kruisweg n Lof vergrg voor n n Regel klee Congreg Worg, feestdg H Agnes, om 7 u mis d e kpel r Zusrs Mricol, Algemee Communie voor l r klee Congregtie beur er? Zonr zich rekschp gegt nr n v slech dd schreef hij e wr grofs lgh leugs voorkwm TOONEEL-AVOND brief z brief kon, «t zicht r m- voor vrid n onrgng r B J B - meisjes sch», Mr n ontger z brief ze lgh n brief zoo ver Februri 94 vond rchrlijk dt hij er ge rekschp houn Zoo vlsch ws lles er n Zl r Giln wil voorgesld Mr doel dt hij dit schrijv Sttiestrt ws vrfmilie (?) treff We zull bn kort es ze zk OPVOERNG VAN e 7 / 5 t 4 / - 2 < * > j - j " e F 0 4 y rugkom ze es heel l publiek bekd mk dt llemn, ook uw volgelg, zoun kunn zi, hoe ze door f u, door Jozef Lille gnsch «kliek» 0 4O 2Q0Q Q «WO «XX» bedrog worn We will u do kn zools ge werkelijk zijt VOOR DE WAARHED regelg moet m dus voorzorg nem, vlucht noodige ndcht worn bedt nel stysem worn sed n ntnesysem, wr prctische bruikbrheid, wronr Rostverm n spel lief Hoe ber utomtische regelg werkt, jger vliegt, e klee constructieve vernlijn rg behoeft,- wrtoe ze eers, vlucht DJK DOORGESTOKEN On- hoe groor nel M heeft reeds nr everberg gebekd geblev person hebb zocht, di z, dt utomtische rege- noodige gegevs zl kunn lever e r dijk bij werkverschffg lg juist voldo is om voorel GOEDKOOPE LAMPEN schoone klucht n fwrgsknl bij Boxl sysem gebruik mk, zonr OFWEL GOEDKOOP LCHT? doorgestok, tgevolg wr kostbre schkelg moet toepss bezwr vermijn Zoon losbij doorblr e Ameriknsch werk st gezet moest worn om sg werd gevonn voor super ductn- bld voor vrouw _«womns Home Com politie slt e onrzoek ce pprt 64 A Angezi hier ge pnion», werd onze ndcht getrokk CNEMA «SPLENDD» TE WENG GENEESHEEREN volkom geluidssrk regelg wordt toe- e rtikel hnld over lichtbudget H Zrdg om 7 ure Zondg doorn vier Frnsche koloniën gepst doch e soortgelijke schkelg wel- r zoogmd «goedko lmp, lod f Y2 ure ke echr slechts prktische voorel mees gevll Jpneesch oorequtoril Afrik, bewoond wor- er DE ZWARTE JOCKEY, Hrry Piel heeft, kunn wij sprek e 2 SCHELDON DEN ZWJGER, Jck n door 5 millio boorlg nti-fdg» richtg M heeft vstge- sprong Gezi ons lnd tlrijke person zich Perr 5000 Euren, slechts 70 sld, dt ee n stor fdg ontstt - uitsluitd lt bevlo door n bui ZGOTO N «FRDOLN EN CO» geesheer gevestigd Voorl di srk signl vernrt tsporig goedko kostprijs zer lmp VOLGENDE WEEK microvolt Bij e nut- hun voorkeur gev is rdzm slpziek eischt onr bevolkg tussch l N HET ZUDEN VAN PANAMA tige hoog ontgstntne 2,5 M wet wt m eiglijk rgelijke lmvreeselijke offers Er zij n dorp wr e hoog welke uit tlrijke gei ls p kn verwcht 2 ONDER HET MASKER pet r bevolkg n slp- nuttige wr voor hoog murs Wij cht dus nuttig rtikel verfeestzaal «CECLA» ntnes kn worn ngom, wisselt sch goemd bld, geellijk over ziek srft BERCHT Progrmm 20 2 Jnuri 94 TUSSCHEN LFT GEDOOD spnng tussch micro- nem «Het gevoerd produkt lijkt buis veldsrk kleer dn is tgewoon goed stndrd-kwliits Gesprok dgbld E meisje gerk gekneld tussch volt Wij hebb eer n bevolkg signl reeds slecht heeft ge nut lmp mr verschilt er doordt 2 HET GEHEM VAN EEN NACHT, politiemlgem omligg bekd mk lift gebouw gesticht regel ngezi m hier ge kwliit uitgestrld licht gerg drm dt Smerij, Hnl LndbouwmBrtno, huis voor ou mnn behoorlijk progrmm kn Amtg is vergelijkg stroomverbruik REDDERS, groo sprek kluchtfilm, chi Wkel Stov, Wschm bijgn krkristiek kromm ge- huishoudsr geeft zich ge rekschp, dt bek rtist Stn Lurel n Keizersgrcht Amsrdm chi lle nre Keukgerief Olivier Hrdy To brndweer meisje hd v voor twee gevoeligheidspunt goedkoe 00 Wtt-lmp zij gebruikt THELESFOOR CLAEYS-V LANDSCHOOT Ang Zrdg orn 7 Yl u r e Zon- bevrijd bleek zij reeds n beko- ontgpprt wisselg LFspn- hr niet meer licht geeft dn e kwliitsvoortgezet wordt door vrouw n u o m ng ( 00) onmidllijk n - lmp 75 Wtt, zoodt zij licht gegeu r e m verwondg overl ctor gom verhoudg HF - v door Jpneesche lmp (berekd broer Thelesfoor, Jéróme Cleys, dg om 2 Yl ngng, 4 5 frnk m kn zich wn DE FRANSCHL SPOORWEGEN gngsspnng ( microvolt) volgs gemidl stroomverbruikprijs VOLGENDE WEEK Vrouw Thelesf CLAEYS-V LANDSCHOOT ROBERT ndi- m bij voorbeeld kromme A Vereig Stt) 66 Dollr duur DE ZEEROOVER, schoons, Frnsche nisr bre Veckekerkweg, 6, Mlgem boeids sprek film seizo werk heeft direcur r groo- ngt welke hoogs gevoeligheid n- betlt groo proef-lbortori onrzoek voortdurd kwliit lle gloeigeeft, blijkt dt JEROME CLAEYS-DE CLERCK spoorwegmitschppij udiënlmp, zoowel slech ls goe Zooe verhoogg 0 ml ntne OUD BRUGGE VEUX BRUGES x28- Wesstrt, 2, Mlgem tie ontg, wie hij berd- spnng edspnng is 9 ml groor do besttig m e reeks 48 Progrmm Jnuri 94 e verhoogg 0 00 ml lmp, uit Jpn gevoerd, verschil Pthé-dgbld Dit zooo ressnt klnk- slgd heeft ever nieuwe veiligheids- ntnespnng edspnng wordt 25 l mg gekocht, dt 25 % dit bld wordt bij ons s week gegev, mtregel, spoorweg ml groor getl n eers muut, niet meer brnd Op Zondg 28 Jnuri KARABJN exclusiviit (Niemnd nrs mg gevoerd zul worn Het gebeurt somtijds, dt lmp lne verhoogg ml SCHETNG bij Th Vn Lngem, Nieuw vertoon ) BSSCHOSWJDNG TE ROME ntnespnng edspnng wordt,6 ger brnn dn kwliits-lmp, mr, strt, Mlgem Beg 8 ure s morgs 2 Documtir el hoe lnger e lmp slech kwliit s vonds 50 fr Prijz, vereld DE VERVLOEKTE, srio The V Zondg leeft kerk ml groor e verhoogg ml brndt, hoe groor stroomverspillg is 40, 0, 25, 20, 5, 0, 0 leg Hrbou Voor filmproductie collegium l/rbnum r Prgnd n ongunstig uitslg bemerkt m is bepld,50 fr per mn fkm9, werd ze film n 2n prijs Fi i Jniculus Rome, ntnespnng edspnng wordt electriciitsrekg! 2,8 ml groor pg zl geschi 4 Februri 94, bekroond bisschswidmg plts gehd n T e ditp unt ber do uitkom Hieruit blijkt dt fsmmg zeer n nmiddg HET BESTUUR Ge krs zull wij n uitslg gev e onrgoed is tussch 500 microvolt 500 micronieuw jpostolisch legt voor Vertoong Alle dg r week - zoek e 50 Wtt lmp ze lmp hd volt, wt juist beoog doel is om ure om 8 ure D Zondg Ch ivlgr Zn e levsduur Yl rnl groor dn om 20 u, 5 ure 8 ure D< wijdg wordt verricht door di er kwliitslmp doch zij ws bij BERCHT AAN HET SCHE DE POSTJAGER kdl Fumsoni-Biondi gebruik zoo weig voorelig, dt zij PUBLEK Het gedwong uitsl vertrek voor 90 Dollr stroom verbruik dronrgeek, Prosper Geysss, mkt NFLUENZA N ENGELAND slecht licht gf kierme bekd dt hij h f 4et ntl srfgevll n fluz n Postjger uit n is e bewijs meer bijehuishoudsr mg zich niet lt verwkel komt her voor wt betreft Vndg s mis H Antonius, ttie^ heeft 9 groo st dt tocht dit vliegtuig niet nrs is dn e proefvlucht uitsluitd uit dit bln door groot r lmp Somtijds ALLE RJWELEN EN BENOODGDHEDEN r bevrrs Rijwiel bekom lle prijz! Alle MAANDAG 6 u dist H Hrt wed Cr Engelnd Wls, l 44 oogpunt moet worn bekek Postjger verspill klee lmp meer stroom dn vliegt onr omstndigh, m thns groo boodigdh buit concurrtie! Timmermn om 8 u begrfis Thc- bedrg nog niet ls norml kn beschouw zoo Het onrzoek e Jpneesche lmp Door vlugge goe bedig verfiel Couvreur Dit is bijn dubbele brgt bv buitgewoon groo snelheid 5 Wtt gemerkt, ge verbruik is hot hij gunst eier Voorts DJNSDAG 6 u Brbr Versluys ds- ntl 92 nog kns mee verrssg onver- e nchtlmp heeft ngetoond dt, ook lle electriciitsboodigdh, Rdios n kerkgng vr Murits Timmffwch moeilijkh welke zich tijns rekg gehoun kwliit z Vrilijk nbevel mn broer er huisvrouw vlucht br dn vk eerst n ver- stndrd-lmp, verbruiker e JPROSPER GEYSSENS WOENSDAG 6 u Ours Emiel Siers o lo tijd Wij nk hier n nt- pneesche lmp lmp zoo moet voorrijwiel Elektriek moer zusr er huisvrouw dz"ne, blijks bericht e r oorz- niets gekreg hebb plus 0 frnk erbij 4-2 WESTENDESTRAAT, n kerkgng overl fmilie Remi Doussk uitsl vertrek ws om verhoogg stroomverbruik lere ours zusr er huisvr Zools bekd, is bij n Postjger vergo veroorzkt door ze klee DONDERDAG 6 u huisvr Louis Rsleepntne verg door e bov Jpneesche lmp her ours broers drn» n romp vliegtuig gespnn nnochtns, l goedkoe lmp verfeestzaal «CECLA» NEUWSTRAAT door Lnduyt tne kele mers lg Dit ntne- spill niet zooveel stroom dn nvrjdag 6 u Edurd Dobbel^ere, over type is niet voor eerst bij n Postjger gehl voorbeeld zou kunn do gehuisvr zoon ours er huisvr OP ZONDAG 4 FEBRUAR 94 toegepst KLM-vliegtuig n- loov Het groots ntl zer lmp ncht drn huisvr Emiel Cock om 20 u om 7 ure -rou hebb lle e rgelijke ntne, hebb e levsduur slechts kele ZATERDAG 6 u Ours Pier Clerq ) verzcht!) ( nmiddgvertoong ovondvertoong) nimmer nleidg gf moeilijkh ur, ofwel is hun levsduur mr hlf zoo Gustf Vn Lndschoot vr riook Pelikn is er voorzi gedu- groot ls r kwliits-lmp Hoe OPVOERNG VAN AKKER l Vn Hecke r geheele prchtige recordvlucht korr levsduur eer stroomverspilvctora EN HAAR HUZAAR KLOOSTERBALSEM Om 8 u Huwelijk Moer Prospr ze rriche heeft er nooit iets n geh- l lmp is, hoe gerger hr slecht gevoerd door synd r rtisl Puwels e n Moer Adre BOJperd vloed is stroomrekg Mr dn Antwerp, lhier zooveel bijvl oogstme Tijns n proeftocht n Postjger moet m rekg houn vert xwit Prd» ZONDAG s mis O L V Alt Bijst o wrbij lle orgn n e strge beproe- spillg bij nschffg r lmp Prijz Frnk H Colet vg wern onrworp, werd n ge Krt voorhnd bij Pscl Cndt, Vndg plechtigheid n feestdg r Aldus edigt rtikel goemd bld onrel iets gevonn, dt e toekom- versch Wij hoev hiern niet veel Mrkt, f Mndg 5 Jnuri s Antonius, zeg e HH rel N stig fect wees En toch moest Postjger meer voeg Hoofdzk is goed licht s mis n hoogmis KpellekVOOR- EN NADEELEN n eerst dg l reis onrbrek we- niet goedkoe lmp ommegng N Vespers vergrirj V A N ANT-FADNG» SCHAKELNGEN gs motorstorg rk bij verre GEMEENTE zoogmd «goedkoe» lmp voor xver WESTENDESTRAAT Wekelijksche Kruisw voor Gel Ziele Er moet e onrscheid gemkt wor- verlo vlucht ook ntne soms gev e zeer duur licht, rwijl gn tussch e schkelg richtg onklr Ongetwijfeld zull r ervrg el kwliits-lmp door hun hooger GROOTE PRJSKAMP MET DE KAART heffg r «fdg» utom- thns n Postjger gedn, le rmt e goedko vs econo(bi), Zondg 2 Jnuri 94, bij z tische regelg geluidsvolume vernrg verberg zoo misch licht gev Richrd Tye 00 fr prijz GERADO LUMEN n grond zk werk echr bei zl ook bij voorbereidg yn e volgwaarborgd, vereld ls volgt 85, 65, Zondg n Drie-Kong sysm, «nti-fdg» richtg zoowel ls 50, 40, 0, 20, 0 leg is bepld fr per mn Lot voor mt Be- Zeg H Antnius, bt Beeweg n e utomtische geluidssrkregelg zelf wijze g 5 ure HET BESTUUR hoogmis Het heff r fdmg heeft doel Op n dg r krtg wordt er ver- 22 Jn Mrly Het eig nbevol huis voor overgroo keus bes bij goe uitzdg (trdg» zoodnig ts erlgd s prijs klko 2 2 Hip Vn Meert H Brbr vermr, dt ontgst prktische prijs klko prjis hn 24 Ee overle hoednigheid e niet gestoord wordt doel utom25 H Hrt Jezus tische geluidssrk regelg is lle hoorbre 26 Murits Cockhyut huisvrouw GEMEENTE (DONCK) zrs e zelf vor bepl 27 Brbr Cockhuyt overl fmilie srk ontg, wt wil zegg, dt miss om 6 Yl ure Zondg 28 Jnuri 94 Prijskmp verwijr zwkke zr evgoed hoorkrt (bi) bij Hilire Goosss, Cyrie] Te Moerkerke, wijk Hoorn, stt e nf br zl ls dichtbij geleg krchtige yne kr Cockhuyt Arthur kpellek r O L Vr wr ee zr Jegher nschrijvg bij Hilire 6 o Zoowel utomtische fdg-heffg mooi gedichtje stt ss Prijz s prijs 2 spn Es gg twee brve vrouw er ri ils utomtische geluidssrk regelg 2 24 lloor 24 tss 2 lnern 4 2 zels 5 2 series toe om bidn n e oogblik vro? hebb, nst groo voorel, kmerd ee n dnre x Hoe vdt ge rijt k bezwr iere utomtische rekomm 6 2 rieks TELEFOON 797 Beg om 5 ure (stipt) nleg fr per versjes vrouw hd er nog ge ndcs gelg, welke, doordt herss ontbrek, Lgs prijz r Std Onmogelijke concurrtie mn HET BESTUUR n geschonk ls nu dichtjes 2 e zeker toezicht noodig hebb E utovond ze lief mr ze dcht ik heb d mtische geluidssrk regelg kn bij voor VERANDERNGEN HERSTELLNGEN beeld niet vstsll of modultie e dichtje nog gelez, nrr wr? TROUWE EN SPOEDGE BEDENNG zr p of zwk is Het slt onth Zondg, 2 Jnuri 94, 6 ure Weet ge wie dt dichtje gemkt hee ger slechts volgs drggolf wr ure s vonds komt n beroemn gg v rouw verr Dt komt hund goochelr Rob Vnrln nr r kosr! Prdf! Dr stond r gevolg is dt bij e zelf srk nre vrouw, eiglijk Donc drggolf sttion pe modultie CAFÉ «PCO» ws, nu viel hr bn wr groore srk wordt weergegev ls bij Alb Vn Hyf zelf regels nog gelez hd, zwk gemoduleer zr Dit is slechts HUS VAN VERTROUWEN STATESTRAAT sprk t kn niet, of hij moet ze e r nel ze sysm HORLOGEMAKEKJ Bij getruik utomtische geluidshij zl er toer uitoef ge nog geschrev hebb, wnt dt dichtje hnt nooit uw lev gezi hebt ngng vrij onze kerk zijkoor werd ng srk regelg fdg heffg, muet - JUWEELHAN0EL brcht door n E H Vn Lere, pstoo m er ook rekg me houn, dt Dt heeft mij l dikwijls door hooi slektiviit pprt schijnt mr TE KOOP 000 ACHTKANTE EN WL- gevlog dt mr kn rijm «bulll worn EEDESTRAAT MADEGEM GEN PLANTSOENEN, bij CAM ROELS, weg» ls hij er mr iemnd mee kn b ze eigrdigheid schijnt onvermij2-lb WARMESTRAAT schimp Hoe meer hij eï zich zl m e e b, lijk ls m bkt, dt doel r fzig houn, hoe meer verkr woec smrichtg is geluidssrk erdoor grijnst hij lucht geeft n zij ontg zr nst zuivere fsmht g onze priesrs ons ktholic punt zoo kle mogelijk mk utoplaatst UW AANKONDGNGEN geloof Hij sticht er twist tweedrcht m< mtische regelg trcht drg verzwk signl oorspronkelijke wronr ons zoo vrelievd volksk VERWEN EN NEUWWASSCHEN KULSCHEN ENZ N DE «GAZET VAN» En dt wil geme help bestur rug gev Druit volgt, dt f, ST-JACOBSSTRAAT,, BRUGGE SPREEKDRAAD 275 Dt mnnek zit gemerd smmg r sttions e breere bnd Huiz Gt Klnrberg, Kortrijksche Sweg, 4 Te Eekloo 2, Molvergrg bij «vremnn» k schijnt plts vn ls zonr toe- strt, Richrd Lmpert Mlgem Mrktplts, Cleys-Gyne Thourout nietgstn hij ge gsprk pssg utomtische regelg ge- O Verkeyn, Sttiestrt, 5 Roeselere A Poorr, Zuidstrt, 40 Thielt ducht heeft, toch ge gezoml z ui vl zou onr ze omstndigh St-MichieUtrt Goer worn ngom zonr prijsverhocgc Wij kn moeilijk juis fsmpunt brg Mr BOLLE MARKT BRESKENS DENST AUTOBUS Hij heeft verl Zrdg neg es g voor e bepl zr vn A DE WND E nr nel utomtische rempeest zich ngesld ls n onb WESTENDESTR 22, schof st n wildst gn ch ve gelg is dt versrkg pgrg wnneer hij hd ovtjr prt zoo groot mogelijk is, zodt, zoolng trekk ffiche n - kerk vf ge drggolf wortd ontg, lle storraadplegngen Donck Zijn groll kluw wr r g geruisch tussch sttions ler Mndg Wosdg, juist gelijk wegg zelf groots gevoeligheid worn ontg 8 l/2 5 ure, zonr onrbrekg, ffich fruk ze vert lppel bntfjst schijnt drdoor meer gestoord n hngr r jongsschool - Donck i worn ls bij e pprt zonr utonovember 92 verwihr oc mtische regelg Die groore gevoeligheid Gespeciliseerd pltlooze gebitt 27 ppels dr hun kss, zoo wr voor storg is echr slechts schijn, wnt goun kpsul Het zett lustig wreed, juist gelijk verled rn jr oogblik fsmmg wordt ze lle tnn gebitt elke 5 Jnuri, to hij nr e li monk utomtisch juis wr geregeld snk, om rzd bonkd e hrtklc hét grondgeruisch wordt t slot bepld wijze, wrborg pg bedr, lle omdt i o hem door verhoudg tussch srk t gezicht slger grg sport, m ontg signl n storg Bij Pijnloos trekk Behnlg lle niet grg bespot worn moet lstig zi] e pprt utomtische regelg kn mond- lndziekt k b voorstnr w 4rheid ri m vele gevll e krchtige e vtje uit 20 Oogst 90 hij h< zwkke zr slechts onrsche n Het Cbet Eecloo werd overgebrcht hl nog verl jr h lf Jnui feit, dt zwkke zr meer gestoord nr Mlge, Wesstrt to hij sprk over overgroo vrier wordt door storg OVTHLOOG OP FlflNVRflflG schp voor n mn Donck En wt Bij nbrg e utomtische Hoe Lievek Bruiloft vier? HET MLLOEN, Uit Cleyt HET BESTE ADRES 44, ST - JACOBSTRAAT BRUGGE HOEDEN - MUTSEN - BERETS ALPNS - FANTASE REGENSCHERMEN - WANDELSTOKKEN - VERMAKNGEN groots keus r std 5 % Vermrg voor Oorlogsvli Kr oost rijke gezn BJHUS ZUDZANDSTRAAT, 4, Dmes, blijv hrgolv kunt u ongeveer twee ur tijdt bekom door bemidlg nieuws WELLA» APPARAAT GEZUSTERS VERSTUYF COFFEUSEN NOORDSTRAAT, 58, TELEFOON 62 0 fr lles begrep Uit Donck M COUCKE NOORDZANDSTRAAT, 9, BRUGGE UURWERKEN JUWEELEN GESCHENKEN HUS VAN VERTROUWEN HERSTELLNGEN HET BESTE ADRES Foto - toesll Toebeboort Ontwikkel, Afdrukk Vergrootg Brill, - Verrekijkers, - Bromers Vulpn Jules Ghelr NOORDZANDSTRAAT, 47, BRUGGE kleedg mkt wel mn! MUTSEN, HOEDEN, HEMDEN, COLS, CRAVATTEN, ENZ Bes merk! Lgs prijz! HUS CAESTECKER Philipstockstrt, 8, Brugge OPGEMAAKTE KLEEDEREN voor kr Meisjes Knecht FOURRUREN «N DEN WTTEN BEER > Sstrt 9, Brugge R DE BAETS VERWERJ KOENTGES TANDARTS Voor uirs voorwrn Speciliit Dogerief Krbunsels, z Hemn, Bérets, Crvtt, Norml- Jersey kostum SAAETTEN - ARTKELEN Speciliit Mrekostum HUS DE JONGHE - HLLEGEER WOLLESTRAAT, 2- BRUG O TELEFOON 2 6» brg ebezoek Wij besprek verr Officieel ler CHEVROLET & OPEL Grge R Geirnert STATBPLAATS, SÖ, EECLOO Tel 7

4 Uit Sleydge Vergrg r Boerjeugd Uit Zomergem Ou Stokerij Philibert Hoorebeke Zondg gg ons voetblple Kleitstrt, n mtch door JVKA Knesselere g MCKEYS Zomergem Nietgstn regweer ws komst r Zomergemsch supporrs belngslln tmelijk groot Dr roert twt Zomergem belngsllg groeit, ook wordt sympthie voor onze krnige jongs n n dg groor Reeds t beg t spel trn Mikeys werkelijkheid gezi hun nog kor spelperio door Knesselere relijker wijze gesprok moest overmnd worn, krchtig of JVKR beleef voor hr doel dn ook heel wt kritieke oogblikk Zelfs heeft pltselijke club, ons zis, e doelpunt ge- Hub Cornelis schrijver-pngmeesr mkt, dt door n scheidsrechr, heer Bon G, Le Svt Jos Do n wis goe trouw we niet will Keyzer l e n stichtgsvergrg werd eerst twijfel, fgekeurd werd Hlf time eopweigemen welkomsgroet uitgesprowerd geslot uitslg mtch - 0 k door n Heer Voórzitt e r n l Twee time, dt door onze gst gekom N e ^nkwoord n n schrijver, heel zk touw heeft geg wd moest gespeeld worn zet, leg hger Dutjou uit doel r gf JVKR 2 g Mickeys 0 felg ook werkg, bestuur We beschouw di uitslg, gezi z is do heer Vn Kersthever, fgevrdig liet bovvermel, ls goed Mickeys hou je kloek Blijft esgezd, bov Leuv, heetf d* e keurige lezg doel werkirg Dvidsfonds n buit lle politiek Zóó zl uigezet, lsook historiek zoo wg boll, nrs niet W e blijv bloei stichtg U e goed hrt toedrg w- Ndi heeft sdirijver gemk ottut voorgelez uitgelegd wr ch U verr goed heil! Op Donrdg, Jnuri, 6 u, vergr onze Jeugdfelg Snrusnuis Nietgstn zeer ongunstige wer wr e voldo getl l gekom N e kor hrlijke nieuwjrsgroet wege onz voorzitr kwm iers vrid Mrcel mps n t woord Hij gf verslg over voorgn lgemee vergrg Als Mrcel iets doet, hij dt goed! Mr dt hij ze ml zoo schitrd n boord zou legg, ne, dt hd niemnd durv verwcht En wnneer onze voorzitr n lui pplus, verklr dt, di onze Jeugdfelg e bestdig verslggever moest hebb, dt dn wel Mrcel mps zou moet dn brst PRJS i zl spontn weer luid hndgeprjs i klp uit FRANK GEBOORTEN Roger, zv Ré Cools FRANK Zulm Dolieslgers, Nieuwstrt Alm, Eerwr Heer Proost brcht ons dv Cmi e l Verstrynge Hel Vyncke, ook geeslijke tijlijke wvekebuurtstrt Cmiel, zv Alfons sch voor jr 94 Drn gf Vn Rie Mrcell Clyncke, BouwijnLippsstrt Wilfried, zv Pier hij ons e leerrijke les over verroo Mgdl Bere, Gtsche sgnbrg rijk Gods Hij v-eg Al, zv Alfons Vn n Huwe mk ons duilijk hoe Jezus Chris Mgdl Dhs, Prcevelddreve tus voor ons is Weg, Wrheid Augusti, zv Th e ofiel Blomme Silvi Lev Hij is voor ons Weg, Rotsert, Cryelookerkweg Rolnd zv Ldmond ^outve Simonne Vn Edoor voorbeeld dt we m hooge, Nieuwstrt mogelijke moet volg OVERLJDENS Jordn Meulere, e kor gedchtvisselg volg Hij is Wrheid, wnt Egelist KASPER tubouwwerkmn, 2 jr, echtg Elodi Vooruit, Bestuursïn ggwone l, nu Johnnes zegt Hem «Dt is Roo, Oun Gtwgg hnn uit mouv gestok gewerkt wre Licht dt eik msch verlicht BELOFTEN Leonrd Goethls, lndrbeiom jonge felg rp do bloei r, 28 jr Pul Vn Lndschoot, lnd komt ze wereld» Jezus e flke felhg Wig lid wil worn Voor uw uitstpp groep rbeidsr, 25 jr, be lhier Richrd Christus is ook voor ons Lev, geve nm «n e r Bestuursl Vn Hulle, lndbouwer, 4 jr rm LUXE-AUTOCAR RECHTSTREEKS AGENTSCHAP VOOR GANSCH DEN of n n schrijver door e gn Dck, distmeid, 4 jr, be lhi e r (2 person wdt u OMTREK DER WERELDBEROEMDE AUTOMOBELEN Jozef Cleys, kleermker, lhier, Yvon Eerwr Heer Proost sprk ook L LASOEN EN P GEYSSENS ne Proot, zonr beroep, Midlkerke over retri, begt ZrBijzonre voorwrn voor HUWELJKEN Piet e r Lnnoye Gerdg, 7 Februri doorgt n mtschppij me Zutr Dsdg middg Onze voorzitr wees E chtir (verd getoond bij J VOTUREN EN CAMONS EEDE groo nut rgelijke rehos door n ïflzier, meetrit, hij druk ho uit er ALTJD DE SCHOONSTE OCCASE VOTUREN N HUS spelers wr Pier Zwijn, n Prul Bevolkg cember 9? dit jr vele zi gn Hos Tur Ksst AAN ALLE PRJZEN Mnnelijke 57 Vrouwelijke 54, «Vlmsche Leeuw» voorl Er werd goed gelrch e hlf HET GOEDKOOPSTE WERKHUS VOOR HERSTELLNGEN l 07 ugddo cigr ons wege frnksk geschonk n VerlGROOTE ROLKOERSEN Gebor 5 mnnelijke 4 vroue H Proost ngebon, brcht ggsfonds r Burgeesrstss welijke ugdddo fwisselg Op Zondg 28st Jnuri hebb ngekom 2 mnnelijke 5 Omer Wurs, e vier er St Michielszl groo rolgarenstraat EEKLOO TEL 68 vrouwelijke Totl 6 mnn studg Leuv meemk, koers plts 55 vrouw brcht verslg uit over n Jeugddg Beg om ure stipt Overl 4 mnnelijke 5 vrouhij sprk ons begeesrg eö> ngng fr Supporrs fr welijke dr heersch onr 00 jonge WLT GE UW GEZONDHED BEHOUDEN? SMOKKELARJ mrevertrokk 24 mnnelijke 7 PROGRAMMA boer, hij brcht ons e trouwe NEEMT ZORG VOOR UW TANDEN chussee Weert hebb e zekere vrouwelijke Totl 28 mnn weergve wt ldr gebeurd ws F uit Nerweert ngehoun, r- 22 vrouw ) 500 mers g uurwerk n Uw Apotheker ll Gi] lijdt nji Mig lollig voorvl dt onze fge- stilstnd vertrek ll wijl hij 50 kgr frduleus gevoerhet onrgn tndheelkundige bebevolkg cember 9 vrdign Leuv meemkt zelf rol suiker vervoer Mnn 58 Vrouw 5 hnlg is e kmerk n g Belgische werd verld, groot jolijt volwoordig tijd mrechussee wrt oevllig weg 2 ) 000 mers snelheid voor Onmidllijk n nem voelt Ge Totl 4 dog r nwezig En l ontsnpt ons wel es e pe om n smokkelr, nog e ou pijn wegtrekk Werk s n e Begnelg zucht toch zull we vol moed nr onz zuwklmeerd Altijd onschlijk! Drn vergst Kmiel VermeuGeme Arnburg Or r reeks tndrts gn, ls we kiespijn voel, of ls strf vereff hd, zoek, l ons e kluchtig liek Doos 6 «Fr 5-2 st Fr 9- reeks Hri Verhege Vlere we ons spiegeltje klee beruch to smokkelr smokkelgeboren 28 c Els S P «Pltbroek» wr elke lgtjes voortnn ontkk Lt wr hnn r politiemnn meyer dochr v Medrdus G Clerck guw refretje meezong Kmiel echr ze spreekwijze wrheid bevtt liep Hij werd gerekd M M Puwels 2 reeks Cyriel Vn Hecke Ge goeie gezondheid zonr gelijke smokkelr beslg gom oht n best bijvl geniet Hri Verhege spijsverrg, OVERLEDEN 7 c Leoni E jpijtig dt hij niet wt meer nvolgers reeks Vlere meyer CyEEN HANDSCHRFT VAN WAL- Rbout 65 jr echtgoo v P J Ge gelijke spijsverrg zonr ge vdt zon tnn riel Vn Hecke TER SCOTT GEVONDEN n Joncheere 24 c Corneli L HOE MEN OP DEN BUTEN Cyriel Mrts, onze onvermoe n mond worn spijz gekuwd rchief geschiedkundig muhet klssemt geschied bij lschoolmeesters BENOEMT hoe mig msch lot er rond e seum Moscouw, werd e hnd- Rooy, 86 jr, weduwe L d e bre schtbewrr gf ons e n- lg punt, n n wnr 2 Bruyne mond, e kerkhof voor buitwereld gme voordrcht over «Eige punt punt n n verliezer schrift e romn Wlr Voorf moet ik verklr dt ei verbergt HUWELJKEN Gee nuttige wk zke fruitelt» Hij Tussch ze reeks zl Mrcel evwel gevll wr hoogere Voor vel stt wel bekd dt ont- Scott, dt m verlor wn, vci kir ons hoe Slee bekd Vn Weyberge ee recordpogg belng lléén l, skg mgziekt veell e oorzk ruggevonn, nmelijk dt «Tvn e slecht gebit, mr doorgns stt om prcht boomweel- do over 500 mers e verzet personkwestie mr chrn komtj weet m niet welke pijnlijke gevolg voor lismn», 89 versche t EERT UW DOODEN, hoe boomgrn, ook 2 X 6 Buit ze reeks is tij kruistocht speelt En zóó moest overl Bij srfgevl t e Rouwkpel n msch voortspruit uit trge nu, crisistijd, loond wr Mr verzet 2 X 7 of 46 X 4 zekere slorpg etr uit slech tnhoe komt dit hndschrift RusEils plts Alle klss dn hoeft m er ook wt zorg n verplichtd voor l elnemers n lnd? zl m vrg Het werd Dr vlt e plts - MODERNE NRCHTNG - best Als hoofdzorg stipp we Het stt vst dt «rhumtisme», «s», 868 Lonn voor duizd pond ) Snelheid over 000 mers voor E pr dg ndi kom d icmgontskg», ppdici» veel nn slech boom onbrmhrtig EDM MARTENS - VERMNCK Onfh Juniors kndittur bn, t wórdt eer re longontskg, oogziekt, z heel ngekocht door grf Orlov-Dvyuitroei verg door goe dikwijls hun oorzk vn slech be- dor, Russisch geznt Het hndschrift Volgor SCHLDER processie nr wong hee soort geschikt voor n hnl s tnn is zeer goed bewrd geblev reeks Vitus Lemeire Armnd r n Rd NEUWSTR, 59, E goed onrhoun gebit bevorrt sproeidist, gericht door onze Lmbert Ter gelegheid e stierkeu- gezondheid vele zicht is e sie- romn «Tlismn» is echr niet e boergil, zl niet weig bijdrg 2 ïeeks Alfred Verheg Cy- rg, e geitprijskmp, eer rd wr zoowel mn ls vrouw Scotts bes werk om ons Slesch fruit kwliitsepdeme N TOKO E onriel Verstuyft konijnsouper of e prijskrtj trots fs fruit voer nog bekr Het zou ver le om oorzk ge- gewoon hevige epimie is uitgebro reeks Mrcel Vn Weyberge treff heer n Rd me mk volg slech tnn verr uit k Tokio Het geldt e kwd Vitus Lemeire kr, t gesprek lot ntuurlijl spn Onrhoudt, ook blijv geonze voorzitr gg mchtige 4 reeks Cyriel Verstuyft Ar- over groo gebeurtis ii bit, poetst lt geregeld onr- rdige soort griep Per dg srv gedicht «Adm Bllgschp» voor mnd Lmbert voorbereidg is e schoolmeesi zoek, snoods slech tnn lt 50 msch 0 t h bestudiën notriss SPAEY Eecloo drg, mr to onze ours uit 5 reeks Alfred Verheg boem heer» trekk vernieuw door e gewets- volkg is door ziek ngetst VERMAST Mlgem Prdijs n br weg kwvoll bekwm tndrts VROUW EN MAN VERGFTGD Mrcel Vn Weyberge Rd wet verll hoeveel krlt u nooit fschrikk voor kost, m vroeg onverberlijke Ev of NSTEL 6 reeks Cyriel Verstuyft Vitus didt zij reeds hebb ontg wnt zoun onkost niet hooger lo T e Touluose heeft m twee echthr hoed niet scheef stond En hierop DONDERDAG 25 JANUAR 94 gev hun drukk weer Lemeire moest ge u lt verzorg voor e of n- goot gevonn hun wong, mee werd ct geslot mn ws reeds overl 2 ure nm, Eecloo, Brugschestrt, 7 reeks Armnd Lmbert Al jonge heer A is e snell re kwl hierbov goemd Gelukkig hl Cyriel Mrts Met groot goeg bemerk wij dt vele vrouw verkeert e wnhig hol «Gro Boomgrd» fred Verheg ke tndrts rekg houn crisis (weerl!) e schoon liedje uit STAD EECLOO 8 reeks Mrcel Vn Weyberge jonge heer B drkt ee hun prijz gesld hebb bereik toestnd Het onrzoek heeft uitgerepertorium Hij zong ons «RE *éer schoon HEERENHUS serre wez, dt er sprke is voedsel Cyriel Verstuyft druppel zonr muil trekk iere A VGAN tu Eecloo, Sttiestrt, 62, sectiee tionliseer» Mr, t vijn zit vergiftigg 9 reeks Vitus Lemeire Alfred jonge heer C drkt e pii Nr 879-h, groot 480 m2 n strt! t t z t lts stroofgeen VRJGEZELLNNEN MEER Verheg bier uit twee ug Ltst bewoond door wijl Mr Edgr k! Gelukkig hd Cyriel zelf meer SUKERJ EN N NOORWEGEN Er stt n Vermst 0 reeks Armnd Lmbert Mr- Dt Cthritje V wr R O M M E L dn helft leu KOFFEBRANDERJ Noorsch vrouw e ngme Vrij y2 mnd n n toeslg cel Vn Weyberge meisjes kunn ook schoolmees >» i m i l M B i ngesld Frnk E vurig dnkgebed, onze B J Rngschikkg zelf wijze worn is e mooi lief kd Opv AMAND ENGELS, Sttiestr,, verrssg wcht Het ntl B-ers tog huiswrts, gewekt, ls bij Begnelg brgt gezondheid uw ts! vrouw Noorweg vermrt Studiën notriss Vermst Mlgem En zoo voorts vol verwchtg voor volg smkt l er nooit e ws snel zl niet lng meer dur, 4 ) E uitdggsmtch tussch Vn Biesbrouck Eekloo vergrg of is gelijk n dt r mnn Verheg Lemeire over 5000 mewie zl doorkrijg? OPENBARE VERKOOPNG Bn 20 jr zull zoo me rs Hij slimmerik ee WAT MOETEN WJ DOEN? vel, lle Noorsche vrouw gehuwd MEETJESLANDERS ABONNEERT U OP DE Aldus e progrmm dt eier bezoek e oogsk heeft getrokko 2 PERCEELE NBOUWGROND kunn zl bevredig wr er hrdnekki«gazet VAN» nr dochr n burgemees, Mlgem, Nieuwstrt groot 07 m2 g boe strijd zl zi n schepe of n rcsert 5 Jnuri, zdt NR DE OOSTENRJKSCHE BEUL Brielstrt groot m2 behoor n An sportmnn nu zoo tlrijk heer? progrmms uit golflg Johnn Lng, bij wer-sl- erv Vos Mlgem Snrus Kem EENGE ZTDAG mogelijk kom, om hunne rhij, zonr pkoog e dru 2,9 m plts 7 m l doodstrf Oostrijk MAANDAG 22 JANUAR 94 ners sun n moedig toepssg pln Lubeul is boemd, heeft e eisch pel kn nr bn giet, of e r«reeks succesfilm vol 2 Yl ure nm Mlgem, Sttie, r Uit goe bron vernem we dt pectbel ntl mis kn pkk) zern heeft zich trouws niet schvergoedg gesld, g e herberg gehoun door n heer Honort gtlijk vertoond b o r d e n zl ze Hij, e serie 20 punt k kele wijzigg bepld golf- ntl Wesche dgbln, e Vos week uitmunt door e r puiks ook bets n knpp begnelg lg Hilversum vermeerrt foto hem gepubliceerd hebb Midlburg zou elnem spel n biljrd? progrmms 5 m, Berlijn We voorsll onrzoek Stu n notris Vermst Mlgem Hij flk kn trker (wn nrdd flk pr rtist dlt resp 65 m m n glg nbevol n lle kndidt) Lil Hrvey Hri Grt zl NSTEL Lng verklrt hij hierdoor Zij, hr lieflijk tootje i golflg meerel r OP DNSDAG 2 JANUAR 94 zi hun schoons, vroolijks TOESLAG hr nvlligheid hrt s Eureesche zdsttions, heeft zich betrekkg ls ksloer heeft verlo bes eret DE JONGEN EN OP DNSDAG 6 FEBRUAR 94 voorgedn r, dr hij ontslg is door heer n Rd heeft vr e wre omwlg HET MESJE, wr zij goed bijgehoe zull rdioliefhebbers er nog ptroons, niet wsch dt hun lks t 2 ure nmiddg Mlgem murwd? worn door n gekn Luci Mrkt, r herberg Mr Aug Verschorre, JEUGDORGANSATE Hij e souper beloof vor wijs uit worn? Dit hngt f klnt zoun zi, dt hun ksloo- EEN WOONHUS MET GEREVEN Brroux hun ontgtoesl Voor ppr- per beul, e eh zelf per- ERF Mlgem, Wesk, groot 2 Dsdg hdn wij weerom e goed gevl hij gekoz wordt? Het ntrekkelijk muziek is gelijkt, soon 90 c, bewoond gebruikt door Mr Edugeluk vergrg tlrijk wr l Of zl t slot ze e t, mers golflgt Jen Gilbert, gek lier rd bbut-vn Hoecke gekom om drdoor bewijs gev mees wrborg biedt om én zl voldo, bij nzi worn overl groots ge- dt zij pogg bestuur Yl % nslpremie kr e flk onrwijs progrmm r uitzdg, noeg gehoord smm lks nieuwe golflg Stu n notris Vermst Mlgem N e kor nieuwjrswsch wege gelijke voedg verschff^ E flk pr rtist, e goe merk meer eisch luisrr n E H Proost, gf H Schelstre e Wrom niet ze tijn cuitgewerk film vol lev vreug, OPENBARE VELNG over «Verkeer vttg sis overproductie wnt er z e toesl bezit wrbij f e schoon muziek vroolijke voordrcht 5 Jn 5800 kgr smtbel n nm r sttions bemestg» HOFSTEDEKEN MET GEREVEN EN LAND ook leerkrcht veel e setlier, l ze hoednigh zulbor eier Schoone film wern fgedrid, wrdrgt, moet ntuurlijk e nieuwe Mlgem-Ceyt l liefhebbers schoone wij, midn e woes omgevg onr tg gemkt,, onr leidg fsmtbel bij n construcur vr- 6 bigg rdppel 5 groot 54 r, bewoond gebruikt door goe films nzett om Snrus e verzg zon, bereidg bekwme schoolmnn lh g zl rdzm vele 20 fr per 00 kgr Mr Cmiel Snoeck n October 94 EEKLOO 8 Jn kgr bor Sodnitrt zg gebeur Het geheel geeft ernst zou doorgn? Dn t me Kem eige ngme ur koeenge ZTDAG blik mchtige orgnistie, zoo zou keus beperkt, zou e gevll, ze door skundige ch eier viggs DONDERDAG FEBRUAR 94 m doorbrg Zools overl e trust heeft do ontstn fr nieker do plts, lle Mlgem (Mrkt), 2 Yl ure nmiddgltijd zl «Jong Meisje u AALTRE 7 Jn 4200 kgr bor Ook toepssog uitslg beko- school er lles bij wn hebbt beschdigg pprt verr «Het Oud Gemehuis» bij ours gerust n dor- mijn Elijk, voor super eier vig- Mdherberghier ook e groot succes kn m Hspegouw suikerbeet vstwe P Borgonjon gs fr gelegd e rolprt wern fgerold politiek onrgrond, n ls Als bijfilm wordt vertoond DE T overstn n heer Vrerechr microrianderlecht Jn 54 vrer e gg vr nr huis behlve prer konkelboel wr- ductnce toesll GRJZE DUVEL, e prchtige film sche schl is voldo nieu- ks n Er 992 ttoon- knton Eecloo ho dt volg vergrg niet lng me e onrwijzersboemg - we fsmtbel n construcur gesld geslcht hond R-T-T zl chrwege blijv UT TER HAND TE KOOPEN, door r prd gt Zij vrg voor hun k- rdpleg, om weerom ANDERLECHT 7 Jn 58 oss Kr toegelt vermeerrg Schoon gerievig DAVDSFONDS 4,2 65 stier r e kloek kernvol onrws, vertoong begn -Zzelf nuwkeurigheid gemkke- 266 koei Totl 958 -WNKELHUS Mlgem, distig voor rdg om 6 ure Zondg om 20 Sds e pr wek hgeft Agem ook dt mr lle kn worn verstnt lijkheid ls vroeger, ee of nbkkerij, hout- kolov (ovs niet felg, nog mr ps gesticht door meesrs bekwmheid n om 6 u Mndg om 60 u reeds meer dn 50 l lt ANDERLECHT 8 Jn 460 kl-verplicht me ko) Te bevrg bij re uit honrn Eureesche stbezield ijver mblijke fc tions, uit vissch ver gedur week n eigr Wesstrt, 0, MlBespreek uw plts voorhnd Het bestuur w e rd ls volgt smgesld gem, of bij n notris Vermst Mlgem VERRE-KJKER ngevoerd heer Dr Ducjou voorzitr E H wijdg Telefoon no 76 OPVOLGER EDGARD TJTGADT Brugschestrt, 2, Eecloo Tel 4 Speciliit r gek Ou Eecloosche Gevers Uit Midlburg «BESTEN» «EXTRA» Burgerlijke Stnn RENAULT Uit St-Lureyns Ph Vn Put-Noë Hoofdpijn Uit n Omtrek VENDTES Uit Agem MARKTEN

5 GAZET VAN Eerlijkheid Feestzl "Cecili 99 Mlgem = E = = n t Getrouwe leugsbld schreef fgesl onwrdigs zijt gij mijn gedcht niet, schrijf mij k zl u ntwoorn Hij lsr, t is gewoon, n heer Remi Brbndt, Ktholiek Provcierdslid pltsvergd vresrechr ze stuur hem e recht ntwoord Ex-serur Lille heeft niet durv nem Hij is buwd wrheid Mgr hij mk lezers wijs Lustige Zndbolrsclub, gevestigd bij dt hij toch verwcht dt hij e Albert Bret, Mlgem (Moltje) ntwoord krijg zl, dt hij ververslag moedt dt lzoo lzoo zl Huichelrij Volksbedrog! Ne, niet feestvond is ge fgesl h Lille kreeg nu weest kn m moeilijk prt, n zelfn heer e twe gezelligheid welke heersch lgemee brief, nrml recht nt-voldnheid r nwezig ne drover is m nog niet uitgeprt E rugblik woord doet ons nstonds nnk lustige Zoo gt m n leugr es wezs r bstroom l (e verplicht wrheid nem zevtigtl l welke zich hdn lt OP ZONDAG 4 FEBRUAR, OM 20 U R E EN 7 URE "VCTORA EN HAAR HUZAAR Prchtige eret 6 bllett BREUKLJDERS Wt stt er u do gevl gij nkt ee breuk ngetst? Nr uw gebuur lo? Ne Nr gzet grijp? Nog m Wt dn? Onmidllijk uw dokr rdpleg, is ds eigs perooon wi u betrouw moogt hebb Wilt gij gez kot dn nooit ge bnd doch lt u ereer Slechts ls wnneer ertie u fschrikt of dt er beletsets welke uw geesheer bij onrzoek zou besttigd hebb, dn om lle gevr verkn breuk vermijn, moet gij onmidllijk uwe breuk bn houn bij midl e go bnd Wij drvoor bijzonr gericht do onze uirs best om e bnd mk welke voor uw gevl pst Gelijk wnneer, tzij n Zondg, moogt u bij ons kom Rdplegg kosloos schrijvg, j, wie eml ons feest heeft bijgewoond komt ntuurlijk seds rug wnt ngezi ze vond schoons Op n Ktthoek, overleed ir t jr mg goemd worn wie n jeugdig ourdom 24 jr voor eers ml nwezig ws wch Hoeveel bedrgt niet getl krs wrg onhou groots geruimdheid kom Jordn Meulere Hij heeft dg f Terwijl e trio violist hun lijk moet geroep worn «Houdt u recht» Honr ml herveel lng gel, mnnlng schoons stukk t hoore brcht hl zich kwd mk strekk niets, ee muut lr bleef hij vstgekluisrd ziekalle bestuursl wr ntuurlijk ook heeft kd dit reeds verget bed, mr l n lst leed er prtij, lsme eere voorzitr r Lt uwe krs niet misgroei, is gewoonlijk gevolg mtschppij n heer Cmiel Clyncke ongeesbre kwl heeft hij verdul vroegere slech houdg Bij tijds ervoor zorg is voor kmpio ee geps gfit verdig verdrg! eer lr groo kost gesprd ndi u ongerust zijt, slt niet uit God hebbe ziel g ontechr hdn wij ontslg betreuwij zull n best rd gev di noodig geps toer on z heer voorzitr, bewust g sll mk plicht gover mtschppij, Voor verlmmg, berziekt, kromme be stompwij overgegn nieuwe nsllg Tooneel werd door bestuur vrg gesld voet worn morne ppreils gemkt «Drie wijze gekk» beleef e voorzitrschp will nvrn n prettige vond Zondg zl zl n sympthiek heer August Vreeze Nuwelijks ws reeds nm gehoord ol kle Wt fijne spelers w oorverdoovd hndgeklp hoer Het huis beveelt zich nog n voor specile buikbnn lieve tooneelschikkg Ons mnn hoer seg uit groo mig zg n voor n ertie, voor zwrlijvigheid voor mgzkkg llervrid zich zoo verplicht voorzitrkunn! schp nvrn Op stdhuis E treff welkomre werd nieuwe voorzitr toegesprok nm l " Dr wordt zeer veel gesprok l r Mtschppij zonr bestuur, wrn ontroerd, om ze hul, over zk we nog niet will doch geps woorn nieuwe voorvernoem zir bednk om vertrouw hem Wt we schrev over n vergesld groo gegheid hem beko schoolsoep kwestie, toond * Terwijl dit lles, zt onze kmpio reeds heeft l veel ours do sprek Wie bewkt er dr krs t eereplts n gesmuk tfel r gelegheid feest r er eer Wij zegg ronduit rnet jongs ngebon meisjes l onre ugt E lofre werd n jong heer gewoonlijk niet kmpio Medrd Vn Rie toegesprok DAMESKLEEDEREN!!!! welke hem zichtbr ontroer tussch twee vorige kmpio werd prch tig versierd portret gepltst sloot re woorn heil dnk souper gt n gng bruischd bemt gij uw profijt kot dn door groo mig werd gezong STELT ZJNE MODELLEN TEN BELGSCHE" N V lng zl hij lev z uwe pels huis TOON N ZJN NEUWE UTSTALRp ls wd wern nu reeds fijn Anrlechlstrt, 7-9, BRUSSEL berei spijz, door zeer gedistige LNGEN BUTENGEWONE LAmeisjes vrouwkes gedid (wrvoor k bezit e ontgtoesl, merk DORPSTRAAT, 4, ADEGEM GE PRJZEN hier onz best dnk) of zich liet HOEK BQTERMARKT, type Nr smk groot goeg r kooksrs Dr vdt gij groo keus EEKLOO TEL 07 disrs er zoo voor gezorgd fbriktiejr_ lle soort n zeer vermr hdn e slech tnd niet geer Gelieve mij, zonr kost, e lijst r prijz m gee dg noodig hd welke meest ltijd n bei knt evgoed nieuwe golflgt stur Mnls mt, lles eig r snijn m zich eerr t zweet zou werk M nvrdt ook HAN DTE EK EN NG, werk dn zich t zweet et vernrg bewrg Nm Hier echr ws zools gezegd hee Strt 9 ndi U zns zijt e uto ko of verwissel, komt nrs wern ledige mg rp Te zi nr onze groo ttoonsllg groots keus goed gevuld hdn we niet gelog DENSTMESJE n Dusseldorp is to we voorspeln dt iets verrssd Prijz buit konkurrtie Altijd utos beschikbr, ngehoun distmeisje Ann zou bevestig drn buitge meest gek merk Verko wrbork fktuur wone tombol, e rtigtl schoone S, getrcht heeft vierjrig prijz wern uitgeloot onrmeer e zoontje e gez, wr zij be-prchtgebk specil bereid prchtig trekg ws geweest, wurg Het versierd letrs lustige zndbolmeisje heeft volledige bektis f- rsclub Onze vrid Hector Remn kmpio 92 ws drmee gegelegd Uit wrk voor e woorn- lukkige of moer vrouw nu ook wel wisselg wil zij eerst zevjrig es club zl geprofierd hebb dochrtje vergiftig of wurg To ov wij hier niet zegg immer voort zij drvoor ge gelegheid kreeg, ls m blijheid ller wezs, mr heeft zij hr koffers gepkt, zich voorl bij tlrijke wers ntussch werd er l e lekker glsje ngekleed jongtje nge- geledigd liet onze lustige vioolist hun vll Zij ws veronrsllg schoons irks hoor migml medt hij dood ws, to zij huis ver- gezong door mig dverd toegejuicht liet, om nr Dusseldorp gn Snel vervlog ur verliet verbest GEKEND HUS DER STAD AUTOBUS N EEN GREPPEL schee lustig gezelschp wr m E utobus stort Secl (Frnsch zich bevond, echr hdn verschee Noorn) e greppel Hoewel e pr uurtjes verlof bijgekreg omdt logeg gevr knl n zich mr lle jr eml souper is wr m zeker gebruik mk wnt dn is ge erge ongelukk voor Slechts m werkelijk toch es bij vr GRAAF VAN VLAANDERENPLAATS, 0, GENT Tel 9972 twee zitn liep ver- mg iere toch wel e liedje zg, (ZUDSTATE) wondg, niet ernstig lsook e glsje meer dn gewoonlijk ledig zoo sloot nogmls voor ons rd HONDERDEN GETUGSCHRFTEN dg t jr rwijl m OPERA TE NAPELS GESLOTEN schoons gezmtlijk nog groot getl lokl Sn Crlo Oper,e r be- verliet hoor m uit verschee EENDEN VERGFTGD Ti KND VERBRAND n e kds thers r wereld, is monn is nu nog e jr voorlleer jr gel nbij Chespeke hout brk Aubervilliers bieuwe seizo geslot geblev m rug es feest mg Bi, Amerik, schietoefg woond door e huishoun vier Wt prijskmp verl Zondg gehoun grnt, welke veel kr brk brnd uit ours Het vorige seizo hd ther betreft, bewijst mr l goed dt onze VOOR UW JUWEELEN EN UURWERKEN, reeds e belngrijk kort, mr door club leiddrd is lgeme fosfor bevtt Sert schietoefe- krs konn gered worn ARMBANDEN EN RNGEN WENDT U TOT subsi door std provcie, kon- bolrsport, mikpunt is llle ng er meer dn wil jongs kd is n bekom VROUW J DE COSTER-DE MAN n voorsllg worn voort- liefhebbers, om mnlijks e schoone en door fosforvergiftigg omge- brndwonn overl MARKT prijskmp giet zoo mogelijk! ook kom Het ligt bedoelg bgmen AANVAARDT ALLE REPARATES gezet TOENEMNG N HET AANTAL es kmpio worn lom Thns is echr e geschil ont- gek bolrsclub, wnt vreem geme- gerwerk zuivergswerk nndanen Uit Ameriknsche stn orkest nre rtis- t vrg ons reeds mnier onze forforhounn bom ls onrel sttistiek blijkt, dt ntl nt over beweer chrstllige sl- werkg ons doel wt we hun bereidwillig werkverschffgsprogrm uit d lts jr weer lng duurzms prchtig»to schilriss M verwcht dt geme- verle Bij honrd liefhebbers nm do voer zm toeemt rwerk Brugge n knit ook el n 00 frnk bebestuur tussch bei zl kom dn AUTOBUS TEGEN TRAM Te n 9, wr er00000 kergiftig prijskmp welke zoo ls gewoonuitgevoerd, ongsprekelijk ze DONKERSTEEG, 2, GENT PROFJTELJK KERSEN ETEN lijk groots strijdlustigheid werd Prijs ed zich e botsg voor tus- kleurig Vereig-Stt, n Nieuw Zuid Wles bevdt zich gezet nieuwe punt wern bij regle- sch n trm e utobus g TELEFOON 2875 e r groots boomgrn mt gevoegd, wrme iere sm- cht zittn n utobus wer, om gwoordige mnier spewereld, n kersboomgrn nog vergemkkelijk, mr wt thns n gekwetst Slechts e persoon Verlngt gij kleer srk fijn, Zorgt tijds voor 20 cres besln n druiv 20 niet belet, dt m voettrp nog moest gsthuis worn godie drbov goedko? cres 4000mnn druiv per twee boll kn spel wt ook mer- m, mr ook dis wonn niet srker dn loodwit onvernrlijk Wel Kot dn «D Olifnt» kerkboek jr lever kersboom kswrdig is dt werom drij km- gevrlijk rd Gij wordt er e trouwe klnt cemt plsr ber roestwerd pio, bij prijs wners, zoun stn n boomgrd M heeft er e groo keus mnn dn wrlijk i n t gedcht DAKLOOSHED ALS STRAF dn loodmie, - En eigr heeft verklrd hebb, hun e twee ml do vie- n e ntl district Kwntung prnosrs Puik fgewerkt is er leus boomgrn zull vermk n r? of zou Edmond of Hrj ook heeft m e nieuwe ho voor Donkersek twlf is t dres uwer hem of hr, stt is één kers lijst r kmpio niet zou ontsier, hun bestrijdg iumschuiv Doch let of t wordt u e les plechtige com» eik kersboom et Hij zelf bedwng wet houn? Gt dus niet lnger zoek bedcht g, n ium veronvergelijkbr prchtglns Nu echr kun we er nog niet veel cht onmogelijk, dt iemnd zegg, muniecnt Bijhuiz hebb wij niet hck mr dt m lle gevl slfd, moet er voor zorg dt Vervrdigd Brugge door ze wijze eigdom verwerft, niet onr n Mrkt zull hebb, wnneer zij ze gewoon bn drie mn strt is mr bijzonr kort, ngezi er pong ongeveer hon- we e André Vn Kerckhove nn hebb fgeleerd, dr zij nrs Zis lks Koornmrkt nr Belfort nergs rd kers gn ge, k wet houn, wnt is er e huis zonr dk zull moet Meer dn 25-jrig bestn goedze wijze zou will trcht gevlmd zulle doch t is nog mr e beg won Wnneer over drie mnn zull we niet rp prijs gev wnt Ko er boomgrn Cunich verwer- vel vegg me zull strijn zonr nog iemnd wordt ontkt, thuis dn bij EGENAARS v, meer dn tweehonrd pond ker- weerg, zoo zl zeker nog niet zoo ium schuift, zl onr verre rp geklonk s chr elkr zou moet et JDE RUDDER&RDE RAEVE wrschuwg dk huis KOLENKAA TEL 208 Tot toekom mnd SCHOLEN VOOR ZWERyERS worn fgebrok iumkitt Clubmn Verkrijgbr 24 bijhuiz Sttiestrt, 42, Mlgem 5 t h n kroostrijke gezn Voor nomnstmm Oostzull ze district geheel worn vli BRUGE BRUSSEL Antolie worn thns reiz schovernietigd Misgroeig Overlijn VERDONCK - MNNE Zuidzndstrt, 25, (Sstr4>ij»Sttie) Tel 2679 BRUGGE BON AF TE KNPPEN EN TERUG TE STUREN AAN HET MODEPALES Pels» Fourrur Gneberge» Doom Automobilist! msnco ESSENCE & OLËEN DEPOSTARS voor Mlgem, Eekloo omligg r Sclir Produkt RENÉ E L A S Tel 54 Mlgem Huis Redouy Blnc Flmnd N DEN OLFANT Ultr Lque Vernis Verf <j Vernisfbriek Ghisl Stndert l georgniseerd ze schol beeeuwelnge OVERLEDEN stn uitt t, rugg Te Arrs Frnkrijk is e vrouw kmeel worn vervoerd Reeds Therese Bttou, overl n zesti schol dit -type verge- Met Nieuwjr g e ourdom 07 jr zell stmm hun tocht MODSTENWNKEL SCHEEPSONTPLOFFNG E Volwss zoowel ls kr volg schip, dt door n mist verrst onrwijs dt wordt gegev door LAATSTE NEUWGHEDEN onrwijzd personeel, welk uit dt wil rugkeer nr Quiberon stmm zelf is ngeworv Frnkrijk, werd plotselg door e PRNSES GEOPEREERD Rouw 24 ur - Alle vernrg ontploffg getroff vrn sprong wr, dr zij vreesvrilijk nbevol nicht n kong Engelnd prses Connught heeft e zeer L RYCKENBOER-V D BULCKE n vuur om kom Door erge ertie onrgn nr EEDESTRAAT, 22, cou wr zij echr verplicht rug n boord klimm Gelukkig medisch bulletijn meldt is hr toedoof brnd zelf stnd echr gerustslld FRANCO=BELGE GENT DENZE Oostd», Roeselere, Antwerp, z MODEN Vele munsch stn i c " c e n ~org*n mei i, r verstt neus vers,uft hebb misschi e beetje " "^ i pijn liet hooiü Hebt gij lsi wr ditruvel, neem dn n motgeu eeo OPO-tfezorrdlieldssnuifjc (4 U p doos) üij gevoelt U POEDER spoedig ber, J niessflk, ~i vi J -^ cu mi AKKER mhl M A C H E L S gebruikt door bijzonrs Belgische Frnsche goe schilrs Leverrs leger, stt, Congo, ijzerweg 88, STEENSTRAAT, 88, BRUGGE is blijft best gek hui» r streek voor e Ho Muts, Regmnls ll rd, Ler Vest Oliejss ALLES VOOR ALLERHANDE SPORT Trouwe bedig Vs prijz EERSTE KEUS VAN ARTKELEN, j GOED EN GOEDKOOP X2X00 R U B WW «WW w

6 GAZET VAN RADO WAARHEEN VOOR UW RADOTOESTELLEN? DE NEUWE TYPEN BLJFT DE BESTE, DE ZUVERSTE, DE VOORDEELGSTEÜ 94 REEDS AANGEKOMEN Olie Het bes drei Hilire Pille Verburgh mperile voor uw sl, myonise, z ZJ S EN BLJFT ONOVERTROFFEN! k k k k k HOOFDAGEN NOORSTRAAT, 64 Vrgt seds bij uw Kruier lomgek Beschuit Nr 6 Rdio Zetvox» 8 lmp, super Erodyne Anti fdg stroomregelg volt kor lnge golfl nsluitg voor twee luidspreker, nsl voor pick-up jr wrborg Slechts 600 fr Nr 7 Rdio «Zetvox» Zelf pprt ls nr 6 mr groot meubel 2 luidsprekers jr wrborg Slechts 5500 fr Rdio «Astor» 5 lmp Nr Rdio «Westd» Erodyne j wrborg fr Vrgt koslooze monstrtie 6 lmp jr wrborg 200 fr zonr verbtis Nr 9 Rdio «Wettrd» 6 lmp super Erodyne jr wr borg Slechts 2680 fr Nr Rdio «Rod» 5 lmp, super Erodyne, stroomreverrs nog verkrijg «lmg volt kor Philips Rdio Eswée ïtige golfl nsl voor pick-up jr S B R Telefunk wrkorg Slechts 000 fr Pot Bleu Nr 2 Rdio «Astor» Liss &U pprt ls nr Slech Pilot Shub rttt fr S u q S i e r Furqeron Ferti Nr Rdio «Gunr» Vrgt prijz lichtg Ver2felfJe pprt ls nr Slech ko comptnt - cret - 2 of 8 5 tt mnn k gelst mij vermnr 4 Rdio «Zith» Zelf pprt ls nr Slechts 050 tt Nr 5 Rdio «Zet» 7 lmp, super Erodyne Verrs zelf pprt ls nr Slechts 25i Fr CMrts-Cuelere SNT-LAURENS Onovertrefbr kwliit smk Bekom overl hoogs bekrong eervolle diploms Proev is nnem S P E C A L E S O U B R Y (ROODE PAKKEN) DE SMAKELJKSTE EN VOORDEELGSTE DER WERELD E Ouweltje Apotheker Jn Vergel is voldo om, eige mut tijd, geweldigs kwl t e still TANDPUN doos 5 fr ZENUWPJN HOOFDPJN doos KOORTSEN 5 fr FLERECJN U KENT HET HUS Vn Dousselere Kt gij nog niet? Hewel, mk er nstonds knis mee ZUDZANDSTRAAT, 6, BRUGGE Allerfijns keus RegmnU lle moll, bes kwliit t s nieuwigheid Altijd stuks voorrd Bij mij ook verkrijgbr fijne ler vest lle prijz A wt coutchouc rtikel betreft Bott, Slof f, Cols, Drm, z, z Alle rtikel voor Tnis Footbl GELAST ZCH OOK MET ALLE HERSTELLNGEN VRENDEL JK AANBEVOLEN RADOS RADOS RADO Stuur n Apotheker J VERGAELEN Veldstrt, 47, Gt 550 fr postzegels, of stortg Postcheckrekg 59, gij zult per keer post e doosje zuwpoeiers ontg 99* Let wel Adres Vfl APOTHEEK Wr is m best, goedkotst, r trouwst bedid? BJ HENR LEGEN " DEN GOUDEN MORTER " VELDSTRAAT, 47, GENT nevs nnövtion TEL 0544 GOUDSMD EN HORLOGEMAKER ZUDZANDSTRAAT 8, RECHTOVER DE HOOFDKERK vllg s niet ergs Mr ps voor ver» wikkelg ee verwrloos kou zoo gemkkelijk ontstn Beg liever bij beg ver» zorg reeds e gewone" vllg beroem TROUWRNGEN, HUWELJKSGESCHENKEN SCH«UWGARNTUREN RÉGULATEURS, z AKKEMS ABDUSROOP Memtos, Agds Zk-Agds voor 94! ^GEMTSCHAP W DE RADO VOOR EDEREEN AAN 2 FR PER DAG Arzelt niet e Toesl ko AD BJ VERSTRYNGE MARKT, 0, TELEFOON 27 Vooreligs Prijz Voorwrn Op Comptnt Op Kret KOMT ZEN OVERTUGT U l VALLNG BRUGGE k vernr l ze merk t zij voor e n mij gekocht of niet Spoedige goedkoe bedig Vrgt prijz voorhnd Er is wrborg vermk toesll Ook verkrijg lle onrn VOOR UW AANKOOPEN VAN BUREELvoor Rdio zools luidsprekers, lmbenoodgdheden WENDT U TOT p z Redr r Long Alle Apo&eke Per Bed» fr 440 Er 2450 fr950 DE SGARENFABREK ALF DE BAERE & PROSP SOBERON Vekestrt, 40, Mlgem levert bes siger Vrgt stl prijs Ghisl Stndert STATESTRAAT, 42, Dé pleegdochr n bnkier C H C O R E BELGSCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPJ & SPAARKAS NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP GESTCHT N 90 ANTWERPEN Kpitl fr Reserv fr, Geln Sprks cember ,0 frnk ntrest sprboekjes,60%, 5, 5,25 5,50 bruto volgs rmijn Mtschppij kwm nooit kort n hre verplichtg verlet mees gemkkelijkheid rugbetlg Alle verre lichtg bekom bij ngoem gt r Mtschppij Mlgem, Pul Stndert, Nieuwstr, 26 Lembeke, M Alfred Vn Hou, kosr Cleyt, M Jn Strybol, Cleytklsei, 227 Ertvel, M D Neesonne, gemeontv Donck, M Cmiel Sutr, Donck Bouchu, Juf Plm Wlsche, Sltiestr Eecloo, M Murice Bon, volger vfcn Oostwkel, M J Temmermn, gemes M Pius Ryffrnck, Kerkstrt 6 Selze, M Alf Colvere, Mrkt, 22 Agem, M Jozef GeethU, Dorp St-Lureyns, M Hri Cuelere, Dorp Asse, M Prud Viellrd, Weitstrt Werschoot, M W Meulemeeir, kosr Bssevel, M Petrus Pnis, kosr Wrvliet, M W Firm Qurt, Molstr Cprycke, M vo Vrieze, urwrr Knocke-Zou, M J Mhcut, Kust!, 2 Welk doodgrversgezicht zet gij toch, mijn rme vrid! M zou wrlijk geloov, dt mijn bnk sprg stt voor e rmzlig nrhlf millio, dt wij kort hebb! Komn, schep weer moed heb betrouw, er is niets verlo r! Hij e l schrijftfel reik n verstomn Thierry etlijke pkk bnknot volmchtdrger, verbsd, nu hij zooveel geld zg hnn Chlrd, hem eige dg vroeger verklrd hd,dt over ge persoonlijkëm idl beschik om bnk weer vlot brg, sche e vrg will sll, doch niet durv bnkier kwm hem r hulp Gij zoudt t juis cijfer geld, dt ik u r hnd sl, will kn, niet wr Thierry? vroeg hij Er is dr e som bijn twe millio Zl goeg? O! j, we gered Hebt gij dr e oogblik n kunn twijfel? J, ik moet bekn, wnt gij hdt mij duilijk goeg verstn gegev, dt gij persoonlijk zulke n zilijke som niet zoudt kunn bezorg Gij kt spreekwoord, vrid «dg volg elkr, doch neit ll gelijk» Gij ziet wel, wt gisr wr ws is dg niet meer Gelukkig! Op welk post moet ik dt geld ks do kom? Als rugbetlg n n mijn pleegdochr uitbetln check Zeer wel k g bnkom dt geld onmidlijk schrijv Tot weerzis, heer bestuurr Tot strks, Thierry En rwijl volmchtdrger kostbre pkjes bnknot verdwe, volg Chlrd hem n blik mompel Welk brf mn hoe verkleefd toegewijd, mr ook, hoe onnoozel, hoe nïef! Nu, er moet om e wereld bevolk, msch lle slg Hij dcht lng n tijd gg voorbij Buit, strt, ws stiller geworn werkli wr hun fbriek bed hun kntor n n rbeid Alle gewone, strtgerucht drong hem door bnk hd hrur hr wkett ged E glimlch speel om lipp n mchtig gelmn, rwijl hij dcht n vrees, hij gisr nog recht koesr Alles immers sche to redloos verlor, mr hij ze gevier es meer over gebeurtiss, dnk n onverwch geldmidl, juist bijtijds gekom wr Nooit nochtns hd hij er e vervldg, slechr voorgestn stoutmoedigheid r jonge Rolnd hd kret hr voogd wel groot gevr gebrcht, mr lot ws hem gunstig geweest rmp verm Vn Rolnd viel door e logisch overgng, gedcht Vrpié Vrpié, vrid, vertrouwelg, mn r kiesche zdg moeilijke gevll, behoor niet meer levn Zou n onrzoeksrechr Bourg gelukk misdd, wr hij slchtoffer geweest ws, helr? E hevig gekl ur kbet wek hem uit over wegg Hij riep, over ongewone krcht klp verwonrd Bn! Er versch twee mnn, twee er bed, helpers Thierry Zij wr blootshoofd zeer ge wonn hun oog stonn verdwsd hun doodsbleek gelt Zij stormn, om zoo zeg, vertrek bnn Hij ws verbsd over hun mnier do, zoo geheel strijd gewoont huis, wr hij ll stips beleefdheid or eisch Wt beekt dt, heer? Zij sloeg hun ontsltis, ge cht strge vrg hun ptroon, mr bijn gelijktijdig riep be ontroerg trill sm Kom spoedig, heer bestuurr mijnheer Thierry ligt bewusloos bureel Chlrd sprong Wt zegt ge? wrheid, mijnheer uw volmchtdrger ligt, svige koorn geonn bezwijmd n grond Mr dt is onmogelijk! Thierry is hier ps eige mut gel buié gegn Gij kunt u gemkkelijk zelf overtuig werkelijkheid i feit, wij u kom meln t s goed, ik g er he twee bed wek rzij om hem lt doorgn dn volgn zij hem nr bureel n volmchtdrger Om er kom stpt zij lngs gng wr ur r verschill kntor uitkwm vervol gs dln zij e bntrp f kwm zoo gelijkvloers bnk M hd toegng Thierrys bureel lngs e ur, rechtstrees uitgf trpzl trp leid nr b, nr kmer r brndkst E glz ur kwm bureel uit groo zl r bnkrichtg Op n chrgrond gng, ws e hler wrbij m groo hll kon kom wrlngs klnt, n bestuurr verlngn spre of wier bezoek hij verwcht, nr kbet, eers verpg, konn gn drie mnn wr eige oogblikk Thierrys bureel En dr kon Chlrd bevn, dt twee bed feit, niet overdrev hdn Dr lg, svig gebonn," ongelukkige volmchtdrger, bewust nog niet ruggekreg hd n vertrek ws volstrekt ge wnor bemerk niets kon do veronrsll, dt er strijd tussch slchtoffer nvllers geweest ws bnkier, e vstbern besluitvrdig mn ws, verkwist ge tijd n n nk Hij greep lefoontoesl zei Geef me dlijk Veiligheid Dn eerst onrzocht hij n over vlle bevond, dt ze ge kele won droeg lle onr n verkeer Het is heeleml onnoodig personeel door bericht z nslg rep roer brg Het weet nog niets, ho ik? Ne, heer bestuurr Mijn colleg ik wr mr ps ons bureel gekom, to bel kbi- net mijnheer Thierry weerklonk ons bij hem riep Wij gg er he lngs gng, zonr door groo zl kom Gij kunt nk hoe verbsd wij wr to wij onze overs n vloer zg ligg, juist gelijk hij dr nu nog ligt Onze eers gedch ws hem bn n bevrijn wij wiln ze reeds doorsnijn, mr dn viel ons, dt we ber zoun do u onmidlijk wrschuw, dt gij zelf noodige mtregel zoudt kunn kn Niemnd, buit ons drieën, weet nog iets wt er gebeurd is Chlrd hd, zonr e kel woord onrbrek, nr verhl onrgeschik geluisrd Dn bevl hij n twee bed Blijft be hier Wordt er politie gentwoord, verzoek dn n kommissris nstonds hier kom Zegt, dt e zeer ernstig gevl geldt gij mijn nm lefoneert Wnneer er -dn iemnd komt, moet m hem rechtstreeks nr mijn kbet gele, t e ndcht personeel niet gn mk k zl mr eige seconn fwezig k moet drgd iets n- 9e VERVOLG kssier ws zeer verwonrd n bestuurr r bnk heiligdom zi verschijn ze toch kwm zeer zeln bureel personeel Mr hij ws nog wel meer ver wonrd to ptroon hem toevoeg E woord, vrid Hebt gij mijnheer Thierry z morg gezi? Ne, heer bestuurr s er z morg reeds e nzilijke som uw ks gekom? Ne, heer bestuurr Overigs wkett mr ps ged Zeer juist Mr heeft volmchtdrger u, vóór g wkett, ge groot bedrg r hnd gesld? Hoegmd ge, mijnheer t s goed, ik dnk u, vrid Chlrd, nu wist wt hij ver lng wet, keer nr bureel rug Dr verbeidn twee helpers Thierry komst, rwijl ongelukkige dr nog immer roerloos neerlg Heeft politie gentwoord? vroeg bnkier J, heer bestuurr overs r Veiligheid heeft gemeld, dt hij zelf zl kom Zeer wel, dt is veel ber E u be zl nr mijn kbet gn hem dr ontg Zoodr hij er is, zl hij hem hier brg E r twee bed verdwe om gegev drcht uit voer nre Chlrd bij n nog seds bewuslooz Thierry lle geblev vroeg Heer bestuurr, zoun wij niet goed do bnn onz ongelukkig overs los mk? Volstrekt niet, lt lles zools is, vrid Thierry,lot hoegmd ge gevr, vermits hij, gij ziet, bij n overvl niet gekwetst werd Het is, voor welslg sporg r politie, ber, dt zij noodige vstsllg kn do lvors hier n iets gerkt wordt Overigs ze zl wel spoedig hier nrdd, weige mut drn, betrn overs r Veiligheid, kommissris r wijk, e sekretris twee politie-zichrs kbc mijnheer Chlrd, wrhe huisbewrr h geleid hd bedi, er h wcht, brcht h nstonds bij n bnkier, n gewone voorsllg, zei Zools gij ziet, heer, is mijn volmchtdrger z ochtd slchtoffer e niet verklr nrndg geweest k heb gewild, dt gij eig oog kondt ngn welke mnier nslg kn ge pleegd Alles is hier geblev zools ws, ge kel meubel is plts vernrd, wij hebb zelfs gemed hem niet bnn mog bevrijn Het slchtoffer ligt nog zelf plts wr mijn twee bed gevonn hebb oogblik to zij, door e bel l bureel n volmchtdrger geroep, hier bngetr Hoe! riep overs r Vei ligheid uit, er werd dus uit dit bureel gebeld? Zeker, heer overs, dt is bijzonr vreemd Zoodr hun misdrijf voltrokk hdn, hebb drs n kn gedrukt electrische bel, bureel r twee onmidllijke onrgeschikt Thierry e verbdg slt Hebb zij dit vrijwillig of onvrijwillig gedn? Dt weet ik niet n lle gevl, ze heer, to zij bel hoorn, nstonds hierhe gesueld hebb er mijn mewerker gevonn zools gij hem thns zelf ziet Zij kwm mij verwittig ik snel mijn beurt nr dit bureel, kon er kel vstsll, dt ge zij niij megeeld hdn werkelijk zoo ws Heb ik slchtoffer niet bnn lt ontdo, dn is, ik herhl, omdt ik liever uw komst fwcht mmers, ik cht voor uw onrzoek vooreliger, dt gij ze zonrlg zk beg f kondt ngn En gij hebt gelijk gehd mijnheer, verklr overs r Veiligheid Het gebeurd mr l dikwijls, dt bes zicht r wereld beziel msch, zonr we t,nduidg spor do ver- dwijn, voor nvorsch wrheid groots nut konn k behoef u wel niet zegg, di ik Thierrys lev e oog blik gevr gecht hd, dt ik bnn zou doorgesn hem lle door toestnd vereisch zorg zou do toedi hebb Mr dt ws huidige gevl niet noodig hd ik ldus gehnld, ik zou kel vn spor, drs wellicht chrliet, bemoeilijkt hebb Kn ik u iets dist, beschik vrij over mij mijn onroorig, verzocht bnkier k dnk u Gij, mijnheer Ch lrd, sprk overs r Veiligheid, zult mij hier blijv, rwijl heer kommissris twee bed, slchtoffer hebb vn ligg, zl onrhoor Hebt gij hier ge vrij vertrek, wr onrvrgg ongestoord zou kunn gebeu r? Zeker! Uw kommissris secretris kunn over bureel heer beschikk Zull zij er lle? Zl niemnd h dr kom stor? k zl noodige bevel gev Opperbest! Mriotti, voeg hij er n kommissris bij, g heer onrhoor, rwijl ik uw collegs mijn onrzoek dit bureel zl do kommissris twee bed, h nr hun bureel brcht, wr zij zoun onrvrgd worn over ge zij zk wist ge eiglijk heel weig ws Zoodr zij hegegn wr, be vl overs n bij hem geblev zichrs Mkt slchtoffer los twee politiemnn gehoorzmn nstonds zij knieln neer, ier lngs e zij n n vloer uitgestrekt mn, ze door rondom hem gemkt gerucht gewekt, begon meer krcht m hl Terwijl zij hem groots omzichtigheid bnn bevrijdn, toonn zij kno r koorn n merk Zie, heer overs, mnier om schuifkno toe trekk is merkwrdig Zij duidt n, dt zij gemkt wern door kerels, gewoon koorn om gn overs r Veiligheid boog s gelijks over lichm he volg vger omtrekk r touw Dt is zeer juist gemerkt, vr, verklr hij M zou wrlijk gn geloov, dt hier wildstroers n t werk geweest Die mnier om n koord n schuifkno do glijn is eig n l g, gewoon strikk zett ze woorn n Chlrd sidr, mr onvrijwillige bewegg ontgg n nre nwezig Thierry ws spoedig losgemkt Hij werd n grond getild e r bree pe zels werkkbet gepltst Het bewust ws thns weergekeerd Hij liet verdws blikk rond vertrek wr trcht nog verwr gedcht orn Het verbs hem rond hem ptroon Chlrd drukdo, hem onbek mnn zi bnkier stuur hem eers woord toe Welnu, vrid, hoe gevoelt gij u? vroeg hij Mijn hoofd is zwr ik voel pijn n mijn hrt, heer bestuurr, ntwoord volmchtdrger nog fluwe sm Wt is er mij gebeurd? B ik onpsselijk geworn? Die woorn n e r zichrs vrg Hernert gij u dn niets meer? Wt zou ik mij moet herne r, mijnheer? Dn liet hij blikk n e nwezige nr n nre gn hield ze, t slot, gevestigd n toezichr, koorn, gedid hdn om hem bn, zorgvuldig rol DOOR OLVER DUVERGER 8e VERVOLG zi N ldus gesprok hebb, hij ur hll schreed nr bureel n ks sier, vertrek wr ks ws dt ijzer trliën ws omgev (wordt voortgezet)

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig.

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig. 42 blok 6 C De zomervkntie komt ern! Voor de zomervkntie moet het zwembd in de gemeente Dorpstein gebruiksklr worden gemkt. Het 4 meter brede tegelpd rondom het zwembd moet vn nieuwe tegels vn 50 bij 50

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling 3 Gehele getllen: vermenigvuldiging en deling Dit kun je l 1 ntuurlijke getllen vermenigvuldigen 2 ntuurlijke getllen delen 3 de commuttieve en de ssocitieve eigenschp herkennen 4 de rekenmchine gebruiken

Nadere informatie

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDGE KRNG HET AMOACHT ZONDAG 5 OCTOBER 933 40 CENTEMEN 29e JAAR Nr 42 ABONNEMENTSPRJS i Voor FWgie ( jr) 20 frnk Huii-nlnd 35 frnk Vereig Stt 2 doll«r AANKONDGNGEN c (per reg«l) Gewone Notrieele

Nadere informatie

1. Maak van deze enkelvouden een meervoud. Kleur de dubbele medeklinkers. 2. Maak ook met deze lange klinkers een meervoud.

1. Maak van deze enkelvouden een meervoud. Kleur de dubbele medeklinkers. 2. Maak ook met deze lange klinkers een meervoud. Enkel of dubbel: bij meervouden! N een korte klinker verdubbeling vn de medeklinker (zus zussen, big biggen) N een lnge klinker enkele medeklinker (boor boren, week weken) 1. Mk vn deze enkelvouden een

Nadere informatie

opdrachtenboek groep 6

opdrachtenboek groep 6 opdrchtenboek groep 6 53933 blok opdrchtenboek groep 6 blok Mlmberg, s-hertogenbosch Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensbestnd,

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HILLEGOM - PAASMORGEN 2016 IN DE HOEKSTEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HILLEGOM - PAASMORGEN 2016 IN DE HOEKSTEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HILLEGOM - PAASMORGEN 2016 IN DE HOEKSTEEN oorgnger: ds Wim Zgsm - orgnist: Mrcel den Dulk koor: Htikw onder leiding n Joke Scholten en met begeleiding n In n der Ar 12 MEDEDELINGEN

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors. Voorwoord Beste ouders, leden en sympthisnten Dit is jmmer genoeg lweer de ltste mndschors vn het jr. Moest het je beter doen voelen, we hebben er wel drie mnden in gepropt in de plts vn twee. Wnneer de

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 14 september 2014 VIEREN EN VERBINDEN. sow-dienst - startzondag- welkom 4- jarigen

DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 14 september 2014 VIEREN EN VERBINDEN. sow-dienst - startzondag- welkom 4- jarigen DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 14 september 2014 VIEREN EN VERBINDEN sow-dienst - strtzondg- welkom 4- jrigen kleur: groen oorgngers: ds. Lieke n Houte, Ellen Kolthof, ds. Hns n Solkem, orgel: Piet Lieense

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

voetbal omnibus Vrouwke Klapwijk in één boek Vrouwke Klapwijk bas voetbal omnibus

voetbal omnibus Vrouwke Klapwijk in één boek Vrouwke Klapwijk bas voetbal omnibus bs is dolblij. hij gt met zijn club nr de ArenA. jens leidt hen rond. wt is er veel te zien. je mg niet op het veld. mr bs voelt wel n het grs. hij doet ook een kwis. totdt hij verdwlt. wr moet hij heen?

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

rekenboek 8a taken 513830

rekenboek 8a taken 513830 rekenboek 8 tken 80 Een voorproefje vn groep 8 Het mteril vn De wereld in getllen voor de onderbouw is gereed. Dit schooljr (009-00) verschijnen lle mterilen voor de bovenbouw. U kunt dus vnf het schooljr

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Buitenplaats Dongeparck

Buitenplaats Dongeparck Buitenplts Dongeprck Huiszwluw tiobunglow in Koolhoven Buiten Welkom in Tilburg Mk eens nder kennis met Tilburg en de Tilburgers. Mensen mken een std tot wt ze is. In Tilburg zijn dt er een kleine 200.000,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

2.1 Het differentiequotiënt

2.1 Het differentiequotiënt hoodsk : Diereniëren. He dierenieqoiën Me een ncie kn je de onwikkeling n een grooheid beschrijen. Neem bijoorbeeld een schoonspringer die n de ienmeerplnk spring. Als je de lchwrijing erwrloos, kn je

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE MAASTRICHT.

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE MAASTRICHT. RIJKLANDBUWPREFTATIN TE MAATRICHT. Resultten vn en beschouwingen over het onderzoek vn ontlijmd beendermeel n het Rijkslndbouwproefsttion te Mstricht over het tijdvk vn Mei Jnuri en verbnd houdende met

Nadere informatie

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken MTKUN 2 Lengte - fstnd - hoeken M7 Lengtemten en meetinstrumenten 186 M8 Lengte en fstnd 187 M9 Gelijke fstnden 194 M10 Hoeken meten en tekenen 198 185 M7 1 Titel Lengtemten en meetinstrumenten 579 Vul

Nadere informatie

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen Proeftentmen LAI (tweede deel), voorjr 2006 Uitwerkingen 1. Lt zien: ls R een trnsitieve reltie op A is, dn is R 2 (dt wil zeggen R R) ook trnsitief. Lt vervolgens zien dt heel lgemeen geldt: ls R trnsitief

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

A P E L D O A POE RL N D O O R N

A P E L D O A POE RL N D O O R N 58 Roues Apeldoorn Apeldoorn roue Apeldoorn roue R v e n w e g R v e n w e g 0 100 0 200 100 300 200 400 300 500m. 400 500m. 59 A r n h e m s e w e g A P E L D A P O E O L R D N O O R N Z u i d e r p r

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie