40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness."

Transcriptie

1 ZONDAG 2 JANUAR CENTEMEN ABONNEMENTSPRJS i Voor België ( jr) 20 frnk Buitlnd,,, 5 (rnk Vereif d StUn, 2 dollr AANKONDGNGEN s (per regel) Gewone Notrieele fr 00 Klee nkondigg» 25 Voor groo herhl nkondigg vrgt m prijs on* bureel Eignr-Uitgcvr t P STANDAERT-VAN STEENE Nieuwitrit, 26 ( ftjlgei Tlefoo* S Vwrckljl d*m Ktholiek, Vlmschgezd Weekbld DT NUMMER BEVAT EEN BJVOEGSEL HET SCHANDAAL Ge moet niet vrg welk schndl Dg-, dg-uit hebb bln, rdio vr er uw oor me fgezgd Ge woorn meer vernoemd worn lts wek, dn Byonne Stvisky std ws tooneel wr gewez cbret-znger, uit heersch- gotzucht ontpt grootfncier, milliodns uitvoer Het ws, eils, ge solrtij, wnt lwie er bij kon kom, spoed zich om munt sln uit betrekkg n mchtig Stvisky Dt sommig onfortulijk e el is niet meer dn recht Ook giers mog ontmskerd worn rekschp gev hun dn Wellicht blijft, echr, bij e wsch ons, wnt Frnkrijk giet weig bijnswrdige fm lle rgelijke sprkbrg feit geleilijk n doofpot sk Het e Stvisky zelf kunn we onbesprok lt Gelijk hoe gebeur, of hij nu zelfmoord pleeg of vermoord werd, is e dt dit gewetlooze vonturiersbestn ps Zulk lev, zulke dood Wij keur dd niet goed, spreekt zelf, ook niet moornr, zoo er is geweest, doch we kunn niet nlt z dood ls logische edpunt nzi e lev zonr ms hoogere gedch, zonr l, zonr offer Hoe heeft Stvisky, rdd geleefd? Als e r! Het is gewet dt hij e vrouwloer ws e nchtbrker, fncieel gebied, gold voor hem wet ook wilrnis seds lts woord spreekt recht n srks, n sluws, n meest gewetlooze Het loont wel moei kele lijn n gn hoe Stvisky n boord leg om zooveel millio bn rijv ev zoo guw lngs ur rm weer buit gooi Alle beg is nerig Stviskv truggel klee bedrg f, ndt hij n tr klee schouwburg hd vrwel gezegd, gerkt ditgevolge nrkg gerecht dt hem 92 veroorel 4 dg geg 25 fr boe n 95 bezt Stvisky l e bnk, dr uitbreidg zk hem ook toeliet bedrog uit bre, brcht volg dgvrdg voor gerecht hem zes mnn gegisstrf Es rug vrijheid begon Stvisky e nieuw kerf seds groore fg n i 926 stond hij weer voor n rechr, doch ditml slg hij er gegis n e lng voorrrest verlt onrtussch ws hij rijk vloedrijk goeg geworn om behnlg zk seds nieuw do uitsll, dnk zij tusschkomst mchtige vr To stond Stvisky n hoofd e onrnemg voor lndbouwmches, welke wst fwierp zoolng kpitl kon verhoogd worn, doch to dit es 5 20 millio werd gebrcht, leek zk verlor Doch wt beekn 5 millio voor e mn ls Stvisky! Spoedig wr er door gedrid moest hij nr nre midl uitzi To begon hij geld uit le goer goer zelf, Nr 0e JAAR voorl juweel, zegt m nu, vlsch wr verpnd hij beurt n Berg--Brmhrtigheid Zoo stond hij Orlens voor 29 millio krijt, to m hem dr begon mistrouw, reuschtig bedrg rugeisch En Stvisky betl n ltst ct Wnt onrtussch hd hij eig lebnk Byonne gericht druit hl hij honrn millio bij midl bons hnd wern gevuld, zoodt millio kon worn geschrev n bon, 00 frnk boek bnk Mr tslot blek ook hier millio niet spoedig niet tlrijk goeg meer bn vloei Stvisky zet nre vnootschpp, hem, di lles meeviel, zoun toelt schuln Byonne kk To juist kwm er e lek schip iere liet Stvisky n sek En dr volgn dn onthullg Stvisky hd politiekers dgbldschrijvers omgekocht dt ze zoun zwijg over verl over reukje dt n zk hg, dt ze hem uit hnn gerecht zoun houn Ook dt kost hem millio, hem tslot niet hebb gebt wnt iere liet hem n sek to hij ge geld meer kon gev voor n kle st vrdist Zonr geld ws Stvisky n kle, moeloos mschje dt ge nr uitweg meer zg dn n dood elijk es volle eerlijkheid n kr dcht om h schrijv wordt ge fhlers, ge schurk, mr rechtschp msch! Weer spnng Oostrijk VOOR T BEZT VAN DE NATE BEHEERSCHT DOLLFUSS DEN STRJD? KATHOLEKE STAAT stnd, welke beg r vorige week woed ntionlsocilistische kmp voor vrijwillig rbeidsdist Klgfurt Villch, hebb nrml ndcht getrokk n gespnn toestnd welke sert hst e volle jr heerscht Oostrijk tgevolge ntionl-socilistische overwng Duitschlnd M kt n zet n strijd, Dolfuss gover Hitler heeft gepltst Hitler wil Oostrijksche broervolk bij Duitschlnd lijv onr e bekt vorm Dollfuss wil onfhnkelijkheid ktholiciit Oostrijk hndhv strijd is hrd geweest, voorl zij r ntionl-socilist, gesund wern door hun zegevier prtijgoot Duitschlnd E oogblik zelfs ontstond er iets ls e rntionl conflict, dr drie groo mogdh verzet nekn g rdiocmpgne welke Duitschlnd, vi n zr Munch, g Oostrijksche regeerg voer Hitler ntwoord to verzon z, ed zelfs formeele toezeggg n Mussolim, doch feilijk bleef zr dist do ls ntionl-socilistische groepeerg, bewd seds ver zich verwijrd zg, verbitrd driest hun tr Er wern nslg gepleegd spoorweg, bomm gegooid nr politieke persoonlijkh nslg Dolfuss gg eves uit e gewez ntionl-socilist Soms nm strijd e komisch krkr n, to nmelijk jonge nzis er goeg vonn koei e wei tooi hkkruis, of dit herkngsek reuschtige fg e bergflnk n brg Sert heele ntionlsocilistische orgnistie plts wr rgelijke prgnd geschiedt, door politie ruimg er verplicht wordt, worn buitsporigh seds zeldzmer Wt, echr, hoegmd, niet wil zegg dt ntionl-socilistische geler gedund gerk, gel Voorl onr jeugd wt Hitlerisme nog seds nhngers Hoe verhoudg thns is echr niet zekerheid uit mk doch m scht dt msts e r bevolkg zich chr Hitler heeft geschrd An nre zij wordt knselier Dollfuss bestr door socilist, kwlijk duln kunn dt hij dicttorile ho gebruikt om e noodperio sttsgezg stnd houn Doch socilisme ïs niet zoo strijdlustig niet zoo strijdvrdig ls jongere, nieuwe ntionl-socilisme, zoodt lngs zij bedreigg g ktholieke regeerg niet zoo onmidllijk gevrlijk is, ls uit n hoek brue socilisme Het is Dollfuss strijd g extrisme rechts lks niet kel do om behoud Oostrijksche onfhnkelijkheid Hij wil gezg ook gebruik mk om Oostrijk vernr verber, door om vorm corportiev grondslg volgs begsel ngegev n puselijk wereldbrief Qudrgesimo Anno Wt uitslg n strijd politieke postolt n knselier zl, is niet voorzi E stt heeft meer noodig dn gezg om blijvd werk verwezlijk Hij moet hervormg kunn do drg door n geest hrt bevolkg E gunstig ek vo"dollfuss hervormgsrbeid is wel, dt mestnrs voorl onr meest gezon el bevolkg worn ngetroff, nmelijk bij lndbouwers rbeirs Vn hst ev groo beekis is feit, dt Dollfuss sympthie ge niet buitlnd wt Duitschlnd zeker niet gezegd kn worn Voorl werkddig is sympthie tlsche zij gover Duitschlnd voorl is dit zeker e belngrijke fctor, dr Berlijn er zich voorloig wel zl voor wcht tlië conflict kom En tslot is er ook dit Dollfuss heeft reeds e jr n lstig bn- buitlndsch strijd volgehoun n bn- buitlnd is m persoonlijkheid, werk il vertrouwd gerkt ook dt heeft e gunstig vloed Alles bije, echr, is dit nog niet goeg om zekerheid voorspell dt slg zet nst experimer Duitschlnd e trditiegetrouw Duitsch stt behoun verber Villem, luchtvrtheld, welke escdrille door Afrik vloog Redn Drdlooze TOCHT NAAR BELGSCH CONGO Onr bevel kommndnt Bronel vertrok uit Brussel e expeditie per uto nr Belgisch Congo M nkt dt rit wek zl dur ze expeditie moet ons ntoon dt mogelijk is e verbdg lnd dr sll tussch Moerlnd onze Kolonie Op onze foto ziet m elnemers n t midn kommndnt Bronel Nr nleidg spoorwegrmp nbij Lgny, heeft e Frnsch bld vrg gesld of ge tijd wordt gevl mist tre le drdlooze, gelijk dt geschiedt vrtuig, onrzeeërs vliegmches vrg verdit zeker e ernstige stu, mr cht dg n Lgny is drdlooze uitgerus Engelsche vliegtuig Ruisele pletr gevll, kele oogblikk ndt T S F toesl hd gebruikt Ook chniek wrborgt ge volledige veiligheid n broze mschlev Het Nonsr Los Ness Wij drukk prcht- gewoon drukwerk, periok, ctlogi brochur Verzorgd werk Trichromie ( kleurdruk) Gcfc ModrM lrlchtig» wis EEN ONTJDG OPDUKENHOE ZET HET ZEESERPENT ERUT? EEN NATONALE ZAAK EEN BLK OP HET VERLEDEN Onze voorours bepln er zich toe belngsllg voel voor zeeslng nre rgelijke verschijnsel stille perio dgbld bedrijf, m n komkommertijd heeft goemd, to journlist bij gebrek n iets bers beroep moest do hun eig verbeeldg voorhistorische r nieuw lev bliez hns wij zoo kieskeurig niet meer geheel Engelnd goe helft sommige nre lnn volgt stijg spnng werwrdigh zeeslng eig tijd gel meer Loch Ness Engelnd is gedok Het is sert mnn l, llesbehlve komkommertijd sttsli zoowel ls journlist wet niet wr eerst gelo om gebeurtiss bij houn bs blijv En zonrlgs l m neemt ge goeg getuigis msch bewer zeemonsr hebb gezi Ne, ier wil er fijne wet, oevers Loch Ness worn e verzmelplts nieuwsgierig, toerist, geleern, persfotogrf, journlist, liedjeszngers belrs Gelijk hoort bij rgelijke ngelegh, werd ook regeerg erbij gesleept sommig wr er niet ver f hr gebrek n bezorgdheid voor n vooruitgng r cultuur verwijt omdt bevoeg misr niet s lnds kost duikers, onrzeeërs vliegmches e onrzoek liet sll nr voorhistorische slng Op eig ititief eig kost dn kele geleern er uitgetrokk om n oever meer spor,r gn onrzoek of gebet?ïn overl zeeslng onr ontleedmes nem Anre geleern pkk zk niet zoo ernstig wijt heele gevl n buitsporige lief Schott voor strffe whisky bewer dt me behoorlijke ldg dit goedje mg m onrscheid niet kn kn tussch e drijvn boomstm e zeeserpt Mg m n stunt ltst dit monsr heeft gezi er vernk dt hij p gls hd gekek to hij motorfiets nr huis reed Opes zg stunt, voor veerts leert dus e skundige--n-d is, e groo donkere mss niet meer doch lngs n weg Het r hd e lng hls e plgchtig k groo ovle oog romp ws zwr log, droeg voor chr twee vn liep uit e strt ongeveer twee mer lg Met e pr sprong wip r over bn verdwe meer Dt is nu toe meest omstndige beschrijvg zeemonsr dt veel gng mkt, veel discussies uitlokt mr wr tslot toch mr weig bestn nnem, zoolng ze er ge foto hebb gezi zoodt whisky rgelijke dg meer ge sprk meer kn Onrtussch sll msch toch niet betl moet, voor, meer, dt 5 kilomer lng is 250 mer p, uit bgger om es voor goed uit mk of voorhistorische monsr er werkelijk huist zeeserpt, we zegn reeds hooger, dgek niet uit z tijd Titus-Livius, Sec Plius gewgn er reeds over hun geschrift 6e eeuw schreef bissch Upsl e boekje over Noorn dt dr zee, r hoog Berg, e zeeslng leef 200 voet lng 20 voet breed n 848 liet kpi e Engelsch oorlogsschip n n misr zeewez wet, dt hij, geheel bemnng hem, e slng hdn zi zwemm ongeveer 20 mer lng Lr wern er nog zeeslng gezi, mr niemnd fotogrfeer ze drom blijv er nog toe twijfelrs bestn niet nnem, wt sommige geleern wel do, dt zee e zonrlg, reuschtig r leeft, wr slechts lutle exemplr overblijv e zé"ker tijd jr slp Wt gevl Loch Ness betreft, bericht llesbehlve overtuigd j, lles is zoover zoo onwrschijnlijk, dt zelfs e svige whisky-gelg nog ge overtuigg zou bijbrg i WÊÊ B wbssé - - V " S M -, - " - 8 Wt «Emeru» overbleef E zicht vernield vliegtuig n rmp Mndg ze rmp, Frnkrijk voorgevll, heeft t lev gekost n 0 person ow goeverneur ndo-ch Multi-Millionnirs Het spreek zelf dt ook llerrijks geldmgnt kpitl hebb verlor door wereldcrisis, sds 929 wereld isrt Vele h zelfs geheel gerueerd Kreuger nsuel meest bek voorbeeln Mr verreweg mees millirdirs hebb storm kunn weerstn, verschill groo vermogs verlo jr weer srk gegroeid n Vereig Stt wr 929 niet mr dn 4000 millionnirs, 92 ws hun ntl 9000 gedld, n 929 wr er msch, wier jrlijksch kom meer dn e millio dollr bedroeg e jr lr ws hun ntl 49 gedld Zoo geweldig hd eers groo ((bisse» Wllstreet slchtofffers gemkt rijks Amerikn Rockefellers Voor wetschppelijke doelen hebb zij 557 millio dollr uitgegev Mr s ondnks hdn zij 929 nog ltijd beschikkg over ruim millird volwrdige dollrs n voorjr 92 ws hun vermog geslonk 200 millio dollr Mr to kwm Rockefellers verzet dlg kwm stilstnd Hiern gg zij zelf offsief over Thns kunn zij weer meer dn 500 miilio dollr hun eigdom noem Ford zelf scht vermog 928 ruim 200 millio dollr crisis heeft n utokong evwel leelijk gekrkt, hij bezit thns nog slechts 2 millio dollr N Ford volg gebroers Mellon, voormlige misr fnciën Ambssur, Andrew W Mellon Richrd R Mellon, lumiumkong Voor crisis beschikt zij over 200 millio dollr Thns hebb ze ongeveer helft dr verlor Omtrt Morgs vermog ge juis cijfers bekd Het s zeker, dt verliez komst overtreff Dit beekt evwel niet, dt hij is geruïneerd gel, hij heeft ltijd nog wel zoo veel dollrs, ls e duizdtl welgesl burgers zm e nr type millionnirs, n groo gronigrs zwre belstgdruk slech uitslg hun lndbouwbedrijv hebb h lts jr zwr getroff, mr Hertog Westmsr heeft onlngs formulier vermogsbelstg gegev, dt neto vermog bedrgt 40 millio pond srlg of ongeveer 5000 millio frnk vermogs niet belegd dustrieele wrn, mr gron n, juweel of kunstvoorwerp gev niet veel r, mr hier stt gover dt zij zoo «sfe» veilig mogelijk beroem Griek Sir Bsil Zgrof, rtijd kon beschikk over meerel r nn «Vickers nd Armstrong» Cso Mon Crlo, is nu «stil gn lev» ls rtier Ook Frnsche Rotschields hebb zich uit bnkzk ruggetrokk Vele ndische Nbobs hebb ontzglijke voorrn zilver eigdom rijks ndiër «Nizm Hi drsbd» heeft e juweel-verzmelg, meer dn 00 millio pond srlg wordt gescht fbelchtige schtkmers Hro-l-Rdschid zk hierbij niet Bovdi krijgt ze Nizm lle uit grondbezit e jrlijksch kom ruim 4 millio pond DE MENSCH- EN DERENLEVENDE RECHTER g bsolu celregiem gegis verrfelijk cht, zull grg e pluimpje sk n hoed n Lonnsch rechr Hrold Ms Kn Die rechr hd n 7-jrig Willim Wtson Nos verooreld voor ongewettig belrij Die belr nu hd ls eig vrid troost e tmme wit rt rechr heeft beslist dt rt zou gevoed onrhoun worn sttskost bij vrijheidssllg n gege Dt zl belstgsplichtig vier frnk per week kost, mr Engelsch hebb niem vonnis goedgekeurd, e omwille rt, nr omwille n gege En drbij hebb Engelsch dit ons voor dt ze e liefhebberij verstn duln, mr drom niet onmidllijk eisch dt iere gege voortn e tmme wit rt recht hebbe Voor n oorlog ws rijks Duitscher Friedrich Flick, e zoon n bekn «flikjes» fbriknt Cspr Flick Zijn vermog bedroeg ongeveer 500 millio mrk Lr heeft hij groo verliez gel, mr n ltst tijd is sr nieuw n stijg, doordt hij e groot ntl nn heeft verworv mchtige «Rheische Brunkohle» syndict Flick is ier zicht e self-m mn Thyss heeft kpitl grools door erfiss gekreg Zijn kolmijn ijzergierij wern voor crisis gescht 200 millio mrk r Duitsche «Richrd» is Otto Wolff, 00 millio mrk wrd is rijks ller Duitschers woorft evwel niet t «grosze Vrlnd», mr Doorn Het privé-vermog Keizer Wilhelm groei onr regeerg n 200 millio mrk Bovdi heeft hij n troonfstnd nog groo kpitl toegewez gekreg uit Pruisissche kroondome n buurt Nncy lts dg wolv versch,, wt ze streek zeln voorkomt, ook msch lstig mk Zoo werd e fietser, lngs e boschweg reed richtg std, geruim tijd door twee wolv chrvolgd, doch zij wgn niet n mn n vll NOODLOTTG SCHOT Te Dlmdorf (Flmg) heeft e eigrdig ongeluk plts gehd, E jong ws bezig geweer our broer spel Plotselg gg geweer f kogel drong door n vloer trof, dronr ligg kmer zitt grootmoer n knp, noodlottig gevolg dt vrouw slg dod ws rijks Frnsch zijfbriknt Gilles, grnhnlr Louis Dreyfus vermr Cognckong Hnesy niet mr bek prfumkong Coty heeft groots geel ontzgelijk vermog verlor n onkost scheidgsproces Erl regh is rijks Engelschmn Vn vr erf hij millio pond n kele jr tijd is dit vermog evwel vertivoudigd Mr Engelnd woont nog rechtbnk Lngberg, veroorel n -jrig lndrbeir, Frns Spoerh dis 2 -jrige vrouw wegs moord hun kdje r dood Zij hdn hun bby vijf mnn edood kdje drn heimelijk begrv MJNONGELUK Te Sulnes heeft zich e doolijk ongeluk n mijn voorgedn Arbeirs wr kwrtsblokk n ln, to e blok 20 M nr b stort e rbeir verpletr WOLVENPLAAG NABJ NANCY ECHTPAAR VEROORDEELD HEEMKUNDGE KRNG HET AMBACHT ALDEGEM

2 GAZET VAN h Borgon gover Jozef Lille bln hebb megeeld dt heer Borgon regeerg gt rpelleer over fsllg Jozef Lille ls burgemeesr Mlgem h Borgon is Vlmsch-ntionlist, volksvergwoordiger voor t rrondissemt Brussel Hij kt Jozef Lille sert jr 92, e pr mnn vóór lts kmerkiezg t ws di tijd dt Jozef Lille hem e bezoek brcht zoek ls hij ws om ergs e plts vn e kndidtlijst voor nr kiezg n n brief door hem zelf geekd gestuurd n misr Poullet wr hij zich zelf verloocht, progrmm fzweert vr verkot om kunn burgemeesr worn, schrijft Jozef Lille dt hij eerst beproefd hd kndidtuur do nem door Sttsktholieke prtij, dt hij mr kkoord geslot heeft ntionlist ls hij elrs geweigerd ws geworn Hij, «onwrdigs» onr ll, vr lzoo, nr eig geschrev bektis, ee nr?nreprtij om toch e kmerzel verover! Hij lnd ltst n bij ntionlist Hij leef vs ho dt hij dr zou lukk, niet omdt hij me dt ze hem veel hieln, m r omdt hij prgnd voorel kon verschff bld h Borgon hd voor hem niets over noch persoon, noch nm, noch t verl, noch t progrmm, noch beloft, noch t sunfonds Lille beviel hem niet smm g bleef ongunstig, mr drover zou hij nog hegestpt hebb dr h Borgon zoowel ls nr weet dt perfektie niet ze wereld is E beschouwg echr beheersch gnsch gesltis ets cht h Borgon ls noodig onontbeerlijk dt «iets» kon heer Lille niet nbi vertrouw En wrom betrouw h Borgon hem niet? Dt heeft hij zelf gezegd omdt Jozef Lille niet hnl uit prciep, mr uit portunisme Hij wil er kom niet voor e il, niet voor t volk, mr voor eig profijt, voor t geld glorie h Borgon bleef bij ilistische vttg sl t begsel bov contgcies hij ws g Lille bleef erg hij weiger voorsl r besprekg brg bij prtijleidg r ntionlist hij nzg Jozef Lille to reeds voor dtge wt hij lr is geblek onwrdigs onr ll Voor wie er mocht n twijfel lt wij n h Borgon hier zelf n t woord n «Schel» 26 Oc tober 92 stond verslg «e belngrijke re Mr Borgon» Hier lez wij (f Wt Oost - Vlnr gebeurt, toont n hoe zeer bij ons niet hoofdzk nkomt smmvisscherij is thns e br geheim dt h Lille-zoon welke over e weekbld beschikt ons voorsl onze lijst Gt ls eers kndidt kom dit voorsl werd door onze prtijleidg niet es onrzocht wij er niet voor vn, onze bewegg versjcher n iemnd hr beurt n Sttsktholiek hnd zou spel Onze kndidt moet volkom vertrouwbre ntionlist welke door hun verl bewez hebb dt zij dit vertrouw verdi!» Aldus h Borgon «West-Vlmg», ntionlistisch ~-d, nummer 9 Novemoer 92, wr wij bovstn kst overgedrukt zi, voegt drn toe, pnr vorm e duilijk-evoudige smvttg «Hetge me zooveel woorn wi zegg Lille is e onbetrouwbre kerel Ge Kvl vimsch-ntionlist mg hem vertrouw sll Hij zou, em gekoz, ons verrn» Dt is wel beschrijvg mtliit gemoedsgesltis Jozef Lille Wie n brief heef gelez Sepmber ltst nr n Misr Bnlndsche Zke gestuurd wr Jozef Lille d «wrborg» geeft noodig wrer boemg ls burgemees weet hoe lg hij zich heeft gedrg gover ntionlistische prtij goot hoe egoistisch hij ze heef verloochd Wt Borgon hun voor spel werd t eers jr f werkelijkheid t verrd w( schmloos geekd Liiles knievl om burgemeesr mog blijv Hoe komt nu dt h Borgon zich zoo mchtd heeft uitgelt over Jozef Lille, nu e vrg rpelltie dit over fllg? g m vertrouwd kronkelgng welke n politie< doolhof doorkruis, zull wel jedcht hebb dt rpelltie dit nzi worn ls e publiece blijk sympthie wrerg voor Jozef Lille Wij me veeleer dt e behdige tusschkomst is n nionlistisch kmergroep om es oor goed, ook rre lgemee politiek zools nu geieurd is pln r gemelijke politiek, n heer Jozef Lille onmeedoogd hoofd lt drukk En voor wie weet wt gechiis Jozef Lille betrekcelijk «fzettg» behelst, profieer ntionlist e uitsk gelegheid om kwkzlverij n «n verrr» es voor ltijd uit hun weg ruim E socilistisch bld, dt hier ze week verkocht is geworn, heeft e reeks rtikel gegev wr houdg Lille besprok olitiek ontleed wordt h Lille comt er bespotlijk uit Hij «fiere» olksleir, werd uitgoodigd bij n heer Goeverneur om uitleg verschf over rtikel t Getrouwe ivr hij prciep r onfhnkeijkheid t lnd looch onfhnkelijkheid België, brul hij t stdhuis, herhl hij bld, is niet weerd dt e mijner kr er voor srve, dt iemnd er voor doodgeschot wor, ls heer Goeverneur, lst Misrie hem drove r uitleg vroeg cbet Donrdg 2 cember, e pr dg voor fsllg, werd leeuw es e lm >n onrek Jozef Lille ig nm ze verner rugrekkg «Wnneer ik hd gewet dt woorn vervt mijne dnke niet konn overesmm houdg e burgemeesr, zou ik ze niet uitgesprok hebb» En verr ze woorn «ndi dit zoo is wil ik eers verwittigg rugtrekk wt niet behoort geschrev of gezegd worn» En nog verr «Echr begrijp ik dt prktisch toestnd Eur niet zoo vrelievd is er gevr dreigt dt Duitschlnd g ons t oorlog trekt» Nog verr «Wnneer onrhnlg chrisr geest gevoerd mislukk Duitschnd brutl geweld ons verover wil, dn geef ik toe dt wij ons di verdig» Jozef Lille voel dt Regeerg dreig hem f sll ls burgemeesr es wordt hij militrist! Verr nog zegt hij zelf verklrg «Er kunn zich omstn digh voordo dt wij bedreigd worn heeleml uitgemoord wor n dn ntuurlijk zou ik gedoog dt ik er zelf voor srv moet mijne kr ervoor srv» Bes lezers, wt nkt gij dr? Jozef Lille zou nu l zei vel trekk, zelf n sbel slep kr nvoer! Vn distweigerr brgt hij hier e soort kommndnt, dt lles ls kiezers niet hoor om sluier redn zel t bewr! Het socilistisch bld sluit over zicht ze melijn uitroe pg «Arme Mijnheer Lille Moest Mlgemsche bevolk drom zooveel vertrouw u sl l?» Wij vrg onze beurt Hoe is mogelijk dt e bevolkg zich lzo lt bedrieg? Wt heer Borgon, voor ons, beoogt Wt Jozef Lille lzoo n n Misr ngebon heeft voor verontschuldigg, wt hij lzoo nogmls verloochd heeft nti militristisch progrmm weet hee Borgon ev goed ls wij,-als Mr Lille lzoo onwrdig ngeschre v stond bij Mr Borgon gelijk he hierbov uit re blijkt, zl zeke «nieuwe pltbroekerij» Lill niet rd om reputtie t verber bij di ntionlistische voormn Wt Mr Borgon wellicht beoog rpelltie zl wel vol g fijne zet D Misr ver dnk gn krchtig tr Ktholiek Werklibond r ntionlist Arrondis Gt-Eekloo «Het Volk» HUS VAN VERTROUWEN Voor hun gerustsllg weze echr gezegd dt, moest er ooit nstuk gebelangrjk BERCHT speeld worn om hun belchelijk n ourdomsgepsionneern gemebestuur nr recht hekesteenstraat, 4, BRUGGE l, dt lsdn schrift niet Door Kon Besluit 28 - zou «Drie Wijze Gekk,» mr Groo keus Tfelserviez cedmber 9 wordt er n l kortweg zou lu «Drie Gekk» porsele gleiswerk, Kristl ourdomsgepsionneern, welke geschk rtikels Am gedur tijdverlo Juli Tot Zondg! En veel plezier! 5 November 9, wege n controleur r belstg, JOZEF DE LLLE EN WERKLEDEN WAAKT bericht ontvg dt hun psio HET PARKET MEN LOERT OP UW WELZJN vermrd of fgom werd, zonrheid, omdt ze fmiliel Jozef Lille schrijft bld Mlgem heeft e bloeid Kris of nre person smlev, gele n 4 Jnuri syndikt honrn l heid gegev, n lo r HET PARKET TE flke werkers prgndist mnd Jnuri 94 beroep g Jozef Lille heeft er jr n beslissg n ek vr- AFGESTAPT» Wosdg is lhier e onrzoek besed om voorl geest r g nieuw volledig bedrg ngesld ns uitkoerij r werkers bevolkg week n week hun psio ontg (vit prn, ftroggel e vergiftig En is hij er tijlijk T e ourlg help brief misbruik vertrouw z gelukt msch g Ktho- vervull r formliit voor Drgelt dt slechts Mlieke gedch prtij n hits, dt beroep, zl Volksvergwoordi gem, lle onr bestuur hun eig werkersleirs syndikt ger Dhvé n Stor Cuelere ze, spijts lles, trouw geblev hiernvermel wijk e zit- ons Vlmsch-ntionlistische cheptrio, kn gebeur dt zelf Omdt ze er niets dn goed hebb dg houn, wr belnghebb prn zich lt uitko mrvonn ourlg zich hun ppier drgelt dt neflns Omdt ze gedurig onrvn hoe mog nbi wr m ze heel ze historie vruchtbr bre stoffelijk welvr zl help mk dit be- n onz fgesln burgemeesr hun dr Omdt ze, n roep wordt gezorgd eere n doet, wil hij n msch grond hun hrt nog veel goeds Donrdg 25 Jnuri s morgs n n vreem wijs mk dt meedrg v n ge hun brve n 7 /2 u r e t e Midlburg t Ge cprket» hier gekom is om ons moer hun es leern ir mehuis Ktholiek bij do doos to nog Mlgem ge schijn-kom 8 % ure Donck bij Cyriel dri tholiek volksvleiers wr Het «prket» is hier niet geweest, yne Wnt ons werkersmidn voorl hem lhoewel er voor komst r Om 9 % ure Kleit bij Hector omgevg > Mr Lille zl gn oog Die msch bestn bij vleet wt voorzichtiger moet hr men dt er onrecht werd gedn Cuelere-Vn Hulle Het prket zou bv kunn onrom 0!4 ure Mlgem, Kthovergrg wil ze t vervolg ver- dt werkmn ls e mre werd zoek wr mtrkk kwliek Gilnhuis, Sttiestrt mijn dt «Gzet Mlgem *> nzi dt nu tijd ws ngebro Alle ppier, ook belstgsbrie- m gedur kermisdg publiceert wt zij me t geheim k wr Jozef Lille hun n onze rugg hebb gednst Het prv mebrg e hebb beslist! hemel r gev zou ket zou di chrhl wie Mr wt hebb ze nu, h meer TOMAAT seeft U direct vechrsbz beveelt betlt om dn»e jr onrvonn? heerlijks soep sus s nchts ezme burgers hlf Ze smn g broodroof FOURRUREN - - PELSEN TOMAAT e produkt dood sln gewrborg kwliit Groo prijsvermrg Vell zi nu dt er noch broodroof werd Het prket zou kunn onrzoetomaat - ber d»n jepleegd eers kwliit v wie er eiglijk n hoofd stt bes dtzij, nietgstn lles, toch DE CANDT-FERS b cfés bnvlt TOMAAT omvt schier meest hulp vn, onvergeld MARKT, 6, 80 t h, verbruik om ze gruizelmt stn meestl ongevrgd dr wr België Het prket is hier niet geweest, zoogezeg «hrdvochtig» won mr zou bn kort wel kunn Ze smn voor gelijk recht heer R Vn Brbndt elt ons kom es grondig nsnuffel Belchelijk gemebestuur volgn brief me di hij r - zi nu dt lle werk, seds door hoeverre Jozef Lille, fgesl sschg gezonn heeft n t Ge- zelf lieve vridjes wordt gedn onwrdige burgemeesr, recht heeft Te Mlgem bestt er e bloei- n til eere - burgemeesr, ille mril, zonr nbesdg rouwe Mlgem door zelf lieve vridjes worn Kunstkrg «k Di» Als zools hij zichzelf noemt Zich onwetspeelt kom tig bovdi onwrdig e lle mbt, zonr onr- tooneelgroep er geled Eekloo, n 5 Jnuri 94 lieve vridjes worn honrn toeschouwers uit om- br til toeeig, wordt nr ons cheid gegev, dn nog meest ge- gevg, Sleydge, Zomergem, besche oorel zeer strg gemijnheer Lille, St Lures, Agem, Eecloo strft Mr «prket» zl heime onrduimsche mnier Ee, (Hollnd) Moerkerke z Be- wel ber wet msch, ziet ge, mog Mijn eers brief schijnt u onthutst wijs dr dt sommige tooneelniet wet Ze zi nu, onze werk hebb ge stt hem evoudig msch, dt plichtsgetrouwe mb- stukk hier 5 6 prchtvoeweg gij verlt wt over onze kle nr, om hun ktholiek, worn rg kn n plts fier vger fkpp, vst, hofst dt Mlgemmers zoo iets kunbezitt, brugg sprg z vervolgd gejudst dt ktholieke n weeg brg, zi Ntionwerkjongs om hun ktholiek VOGELMARKT, -, GENT eige dt er uit besluit vlt listische slipedrgers n fdt gij verwonrd zijt dt er nog n rug worn toegekeerd HUS GEKEND VOOR Ze voel nu, werkmsch, gesln h Lille, dit veeleer msch er er nog ARTKELEN VAN HOOlee oog zeer veel hunneplicht kunn dt Jzoef Lille volgel GE NEUWGHED t s gebeurd dt ntionlist vervull gover hun Vrlnd g bezig klov mk Liiles groep spelers n vertussch gebur, rbeirs DAMESwt niet ltijd zegg wil dt zij ervoor moet srv Die verwonrg bi zelf werk tussch vst n- toong heimelijk stonn f wch EN KNDERKLEEDEREN wijst evoudig dt gij zelfs ge oe- egeslot di, om n t ze lffelijk nrndn Nu kom zij zich nrml n grip hebt zulke plicht, t Zl u nu strijd n bn om brood be sll ls belchelijks gemestn z crisistijd oog Verhev Ktholiek werk onwel ge plezier do, mr om wille bestuurrs Recht Wrheid, eisch ik gn z kunstkrg «k Di» t Werd ngekondigd dt «k Mr ook Jozef Lille heeft lsschg mijn eerst brief Omdt «k Di» stt edi» Zondg 4 én 2 Jnuri gevr gezi ls werkli z twe brief wetdg hier gebeurd leer voer zou «Drie wijze Gekk k Ktholieke Vlmsche gelijke voorwrn dch, omdt nev Het Volk, mijnheer Lille, i bekijk e nr oog dn bek Ameriknsche tooneel- geeslijke overheid werkt n spel bedrijv Aust Strong, e leer werkelijkheid zi, ernstiger dn gij nkt reert geeslijke verelg Ons volk over Lndsverdigg veel ber dn dn is uit heerschzucht vertlg Jn Meyer omdt oog heel vlt sluw gesl pln om Nu komt koddigs gij Meetjeslnd hoog verhev is bov n rug werkmsch seds t Ws schep college drie n oorlogsjr heeft Volk rlich ger, moet lgheid h hier n n lijve gevoeld wt is, lev hooger kruip, ls e krthuisje e mbt schep wrnem, lgs politiek voer wern jononr vreemd gebied, t heeft goeg sprk elknr «Ze spel nu e gs «k Di» lffelijk ngeen drom Broerbond zulke slverny rnd blos toe geslg Werkmsch, is broerbond stuk «Drie wijze Gekk» t zl Drom zegt Volk il momr nu weerom heeft volk geheel zeker ons! We zull gelijke moet gedn worn om er noodig om uw eig belng? «k Di» gewrok ngeuitgelch worn, drdoor zl Ne! Dr uw syndikt, uw verhr dt wij weer slverni, moedigd werk pog rust gestoord worn ktholieke vereigg u vll ver n vijnd hier e voerg MlLezers lcht niet rustig lt bvll, moet er mees bereidwilligheid seds gem zoo druk besprok tooneelspel eerw Heer Pstoor kreeg onn best uitslg help dr wr gezorgd worn dt hij hier buit midllijk e brief wr - «Drie wijze Gekk» ws e over noodig blijkt blijve weldigd sukses Mr! Het is hier weerom om n houd luid Gij verkiest knechtschp dwspijts n pissn reg n Het College Burgemeesr gelndij Volk wil- vrijheid schijn do Onr n kmnl giern storm Zondgvond schep, bewust e vernt verbroerg zl m u jg onfhnkelijkheid liep Ktholieke Giln zl vol Omdt Volk wil dt er gezorgd g uw eig werkmkkers, g woorlijkheid om geme En nu heeft «k Di» zich zelf uw priesrs, g l wt goed bre rust or hndhv wor voor Verdigg Vn he overtroff Zoon smmig pssd wscht knis nem n el is Mlgem n ngel Lnd, wil dt zegg dt Volk morne kor is Mlgem nog oorlogsgezd is g n vre hun eig ht ook uw hrt nog houd stuk «Drie wijze Gek- nooit zi geweest ls doek k» per lt sk werkt? Wt is er nu gelch bij too- gg liep er e zcht gehoun An hoofd di broerbijlnge niet k k niemnd «Ho!» door honrn toeschouoorlog wil ik k niemnd Vre bond stn msch voor honr- neelspelers ls zij knis nm wers dt onbullig stukje brief ht ik k er vel ijver voo n nwezig schmloos durv En dn spel zuiver uiteerst voorl College behoud n Vre n K lieg over voorbeeldigs priesrs heeft sprek onze moertl bij mer hebt gij uw houdg will ver ver t ron, chr scher- Burgemeesr Schep gelijk Jong Eur Di< m di broerbond stn n- geszs t recht zich ls kwisiur heele groep Nog nooit is Mlgem gevergelijkg ws vlsch mr f ei r nog nooit e voet hebb n sll Mr potsierlijks l is beurd dt om prchtig spel toedt gij u wilt verschuil onr d- verzet zonr er b of profijt bij dt zoodr zij n nm hoor uit schouwers zoo vervoerg wern vlg Jong Eur bewijst dt gi hl sprek «Drie wijze Gekk» zi gebrcht dt ze mutlng ktijns vergrg Kleit werd e werkg goedkeurt Ehwel, w er luid geroep «En we zull er lle drie gelijk hun eig zelf urs toejuicht mid stuk wil Jong Eur? En dit ws Zondg meerml Luisrt Jong Eur is mee nog l mts!» Nu weet iere nk! gevl krnige leir, Meesr Niet zonr e tikje luim heeft ng dt België e verdigg mg wt Mlgemsche «mts» belnge heele groep heer juftooneelbond zelf nr vroed ekt versvig ze slechts werkelijk Werkli, weest uw hoe heer hoffelijk ruggeschrev wie frouw di hul gebrcht om doelmtig kn mk door itief nem stichtg eer chr verbroerg «mt- uur vertler dt bek hun kunst hun werk We hoorn dt «k Di» 28 Eureesche Fertie hr ge- s» zitt verlies uw geloof, ont- stuk welk boekhn wp mcht zou vereig om redrg uw dorp ell zij zich konn nschff Toch 29 Jnuri Moerkerke gevrgd elke overweldiger bedwng ll rd verschol, lijk wij er nu, gg vertoongg door onr toe- werd Het zl er «Oud Heilberg» speb k i hels, mig voorproefje hebb zicht houn politie strtbewkg l, mooie spel uit Duitsch stur rijkswcht, door n pcifist-nti gehd Zoo dit er gehnld worn, d f ntlevsn militrist Lille drie ongewrert ge m doet om Mijnheer Lille, nrs speelt ons Ook dr spreekt m niets Lnd e «spel geft» uw stoffelijk geeslijk welvr, rus schep ngesld Of er nu nrs dn kom voegelch wordt Mlgem volgt uw leirs, ge weet, bekomt Volk er bedrog uit rg «k Di» r dn wie ook, werkelijk goed Zondg zl feestzl kle Tot weerzis, ls t pst t Belooft n pleziervond worn u me (Get) Remy Vn Brbndt licht ntwoorn Mr Lils lgheid do uitschijn ijn geschrev geek belof rugtrekkg n kmer, dus n gnsch lnd, publiek bed mk En Mr Lille is politiek voor heel lev geknkt, fn publieke krt verdw n tussch be r ntionjisische leirs! Hoe zou ntionlistische kmergroep, t nre, Mr Lille will onr beschermg nem ls hij veet dt zelf verontschuldigg door Mr Lille n n misngebon door hem zelf onreekd ze kor be voorkomt k verzoek hierbij mijne houdg niet e verwrr ze Mijnheer Leuridn!» Hoe lnger gesprok hoe lger errd! Zull wij nu nog iemnd verwonr wnneer wij hiern toevoeg om n ll gelegheid gev lgheid Jozef Lille pei, dt hij verl Mndg nr edktie is ger socilisisch bld wr we hooger sprk, om vrg toch rtikel niet voort zett over hem ngekondigd wr Het bld heeft er niet nr eluisrd schijnt hem ook niet nhoord hebb wnneer hij smeek dt liever g ktholiek» zou uitvr dn" g Ernest S A JDHeseleer Sdones Wissel- Verzekergskntoor J VAN HOOREBEKE & ZOON Ons Goeg Het bes dres voor Meubel, Srgi, Sprei, Mtrss, Wieg, Krvoitur Werklihr DB STB Noordzndstrt, 44, Brugge Hersll Mtrss, Ressorts, Zels, z ngng vrij s Zondgs 2 u AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dr komt vernrg sommige werkli midns verstndigst begn l wt klr zi zegg luid Jozef Lille bedriegt ons! t s e werklihr Moest werkli es wet wt hij Gt gn verll is Vn e woordverdrier mocht ge veel verwcht Werkli, onrzoekt zelf! Jym is fgesld ft U!

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER 1933. 40 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone

Nadere informatie

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem ZONDAC II WEËI 1!)6 VIJFDE BLADZIJDE. TWEEDE DEEL Geeskundige Voorlichting door Volksonrwijs. Vervol* 0. EKN REEKS ZEER NUTTIG 11X1EK K.SV RAGEN. Brief Nr 146 Aalst, Mevrouw C. Te Aalst is er reeds e kern

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

nieuwe subaru Outback: geweldenaar op wielen

nieuwe subaru Outback: geweldenaar op wielen Deale ernieuws Audio si gn EDITIE ENSCHEDE ALLES OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT EDITIE 107 VOLGENDE EDITIE 2 APRIL succes 19 Ingrediënt volop wezig lanceert 19 Suzuki Swift Style & kortg Alto Celebration

Nadere informatie

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning Ler Re-grer pr.dr. P.W.C. Kong Re uitgesprok bij vraardg ambt bijzonr hoogleraar Arbeidsmarkt sociale zekerheid wege Stichtg Instituut GAK bij Faculit r Econche Wschapp Bedrijfskun Vrije Universiit Amsrdam

Nadere informatie

Veldrit. 22 november Eerde

Veldrit. 22 november Eerde J an v an Col l e ctie Toel & Partners Direct zicht Rabo Fanciële Check onle. Veldrit beeld huidige toekomstige fanciële zak verberpunt. Kijk rabobank.nl/fancielecheck Sam srker. Dat ie coöperatief bankier.

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN'

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN' w su?.. W,. S-.. he > (Çehuwû M5glK3«2 Aprl 3 - ruwrg Gbrel Delllë, Nrdsrl 2, MALDEGEM GEBOORTE - rèe, d.v. Adré Là Mre Flcker, Eelvel GerêJrd z-v. Ahur De Kse Rz De Wggel, eke Wllly z.v. Hecr Bre Êrdul

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Homoet nu digitaal terug te zoeken

Homoet nu digitaal terug te zoeken Oplge: 5.500 exemplren 6e jrgng nr. 29 16 juli 2014 Bedrijventerre H2O opgewrdeerd het huis-n-huis nieuwsbld voor de Gemeente Httem HATTEM Het bedrijventerre H2O is opgewrdeerd. Hd het voorheen een lokle

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18] 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd,

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan ' «Jaar (1 ) Zondag Januari 12 Weekblad TEMSE JANUARI 12 Nieuwblad Teme i EN NIEUWS- EN ij 0 Fr ANNOÏÏCENBLAD KASTEELSTfiAAT 2 DRUKKER J SCHUERMAN - Verantw Uitg4r AL BUUAERT Feetdag Drie Koning In het latijn

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop Gerouwe Malghe, 0 Jul 933 TROUWRNGEN Gabrel Dellle, Noordsraa 2, MAJJEGEM GEBOORTEN. Hlare, z.v. Oer Ballegeer Julana Dhas. Torredreve Aln, z.v. Désé Van Geucho Adn. Mere, Oud Burkelslag; Maurs, z.v Raus

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie