UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT"

Transcriptie

1 UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT Een white paper van UNIT4 2011

2 Inhoud UNIT4 multivers Extended 4 1. FINANCIËLE MODULES Financiële basis Rekening Courant Valutabeheer Vaste Activa Incasso D-Verbijzondering Belgische administratie 5 2. LOGISTIEKE MODULES Logistieke Basis Projecten Assemblage Uitbesteed werk Intercompany / Interfiliaal leveringen Distributie Vervoerderslabels Verkoopoffertes Inkoopoffertes Warehousing Verladingen Prijsbijstellingen Vendor Rating Agentverkopen Retouren 10 UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 2 van 20

3 3. SERVICE EN ONDERHOUD MODULES Werkorders Installatiebeheer Contracten Call Registratie CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CRM WEBSOLUTIONS Complete W ebwinkel ADDITIONELE MODULES Modules RF (inslag, uitslag, verplaatsingen, inventarisatie) Module Electronic Output EDI-verkoop EDI-inkoop Import Office Query Webservices (SOAP) Andere Taal Multi-user per gebruiker 20 UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 3 van 20

4 UNIT4 MULTIVERS EXTENDED 1. FINANCIËLE MODULES 1.1. Financiële basis De financiële administratie vormt de ruggengraat van uw informatievoorziening. Met UNIT4 Multivers Extended krijgt u snel een analyse van de huidige stand van zaken van uw organisatie, waarbij u direct de juiste maatregelen kunt nemen en tijdig kunt bijsturen. Hierdoor bent u in staat effectiever en efficiënter te werken en daardoor geld en tijd kunt besparen. Maar UNIT4 Multivers Extended Financieel kan meer. Naast de dagelijkse administratieve activiteiten zijn er ruime mogelijkheden voor de veeleisende financieel manager Rekening Courant Met deze module kunt u tijdens het inboeken van facturen het bedrag uitsplitsten over verschillende administraties. Dit kan zowel op grootboekniveau al ook op sub administratieniveau (Crediteuren/Debiteuren) 1.3. Valutabeheer Het onderdeel Valutabeheer houdt uw valutapositie nauwkeurig in de gaten. UNIT4 Multivers Extended zorgt ervoor dat u meer kunt dan facturen in valuta boeken en een bankrekening in valuta bijhouden. Analyse van koersverloop: Openstaande posten en bankrekeningen kunt u eenvoudig herwaarderen naar de actuele koers, zonder informatieverlies. UNIT4 Multivers Extended houdt namelijk van alle valuta's die niet aan de euro gekoppeld zijn de begin- en einddatum van de koersverandering bij. Zo hebt u continu inzicht in het koersverloop. UNIT4 Multivers Extended ondersteunt ook valuta-termijntransacties. Uw valutapositie op termijn wordt berekend op basis van de banksaldi, de openstaande posten en de lopende orders. U hebt hiermee een goed instrument in handen om tijdig te kunnen bijsturen en eventuele koersrisico's af te dekken Vaste Activa UNIT4 Multivers Extended geeft u nauwkeurig inzicht in de waarde en het waardeverloop van uw activa. Aankopen en vervreemding legt u vast en deze worden vervolgens automatisch financieel verwerkt. Uw administratie wordt hierdoor beter beheersbaar en u krijgt daarnaast zeer tastbare informatie over de status van uw investeringen Incasso Per debiteur kunt u bepalen of u de vorderingen mag innen via de automatische incassoprocedure. U kunt hiervan desgewenst per factuur afwijken. Bij het genereren van de incasso-opdracht - waarvan een overzicht wordt afgedrukt - zijn meerdere selectiecriteria aan te leggen. Het is ook mogelijk de incasso-opdracht, voordat de definitieve opdracht wordt aangemaakt, eerst te fiatteren. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 4 van 20

5 Is de opdracht gefiatteerd, dan wordt het bestand gemaakt, dat u vervolgens kunt aanbieden aan uw bank. Ontvangt u daarna het betreffende bankafschrift, dan boekt u in één handeling de ontvangst van alle geïncasseerde posten in D-Verbijzondering Met de module 4D-Verbijzondering kunt u grootboekmutaties sneller verbijzonderen. Met name als u facturen inboekt waar bij de verbijzondering het hele bedrag ten laste komt van één kostenplaats en één kostendrager. Het standaardverbijzonderenscherm werkt dan vertragend voor de invoer. Daarom kunt u hier per administratie aangeven of u standaard wel of niet als voorzet de éénregelige uitsplitsing wilt krijgen Belgische administratie Met de module Buitenlandse Administraties kunt u in UNIT4 Multivers Extended uw financiële en logistieke administratie (s) conform de Nederlandse of de Belgische wetgeving voeren, met onder andere aangepaste BTW-afhandeling en afhandeling van de ICT-aangifte. De module Buitenlandse Administraties bevat de volgende functionaliteiten: Administraties volgens Nederlandse of Belgische wetgeving BTW- & ICT-aangifte Dagboeken, grootboekrekeningen en rapportage volgens geldende wetgeving UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 5 van 20

6 2. LOGISTIEKE MODULES 2.1. Logistieke Basis Voorraadbeheersing is in elk handelsbedrijf een voorwaarde voor succes. Daarom biedt UNIT4 Multivers Extended u optimaal inzicht in de drie bepalende factoren voor uw voorraad: inkoop, verkoop en logistiek. Zo helpt Multivers u bij het bepalen van uw voorraadniveau op basis van actuele, toekomstige en historische verkoop- en inkoopgegevens. Met UNIT4 Multivers Extended krijgt u de beschikking over de kerngegevens én aanvullende informatie die u kunt delen met uw verkoopgroep, met het management en - als extra service bij de levering - met uw klanten Projecten De module Projecten biedt de mogelijkheid om projecten te definiëren, alle voor het project gemaakte kosten te registreren en te beheren op een rekening 'Onderhanden werk' en deze op basis van regie (nacalculatie) of op basis van vooraf gedefinieerde termijnen te factureren Assemblage Assemblage van UNIT4 Multivers Extended biedt de mogelijkheid bij assortimentsproducten aan te geven dat deze binnenshuis worden geassembleerd. Een te assembleren product bestaat uit één of meerdere componenten, die al dan niet voorraad registrerend zijn. Geassembleerde producten zelf zijn altijd voorraad registrerende producten en kunnen op voorraad beschikbaar zijn. Als bij het ingeven van een verkooporder voor een te assembleren product onvoldoende voorraad beschikbaar is, wordt de mogelijkheid geboden hier direct een assemblageopdracht voor aan te maken en deze te koppelen aan de betreffende verkooporder. Een assemblage vindt altijd plaats in een assemblagemagazijn. Via verplaatsingsopdrachten kunnen componenten naar een assemblagemagazijn worden verplaatst en eindproducten worden teruggeplaatst. Alle producten die zich in een assemblagemagazijn bevinden, worden tot de geblokkeerde voorraad gerekend, zodat deze niet kunnen worden betrokken in andere logistieke processen. Een assemblageproduct kan worden opgenomen als component (halffabricaat) van een ander te assembleren product Uitbesteed werk Het proces start bij het aanmaken of genereren van een of meerdere assemblageopdrachten. Een assemblageopdracht kan automatisch of handmatig als uitbesteed werk aangemerkt worden. Dit impliceert dat een derde partij waarde toevoegt aan het product, waardoor een eindproduct ontstaat. De waarde toevoeging kan bestaan uit het toevoegen van een component of het verrichten van een of meerdere handelingen. De waarde toevoeging gebeurt op basis van een opdracht en komt tot uiting in de kostprijs van het eindproduct. Door middel van verschillende parameters en stamgegevens bij assemblageproducten, componenten, leveranciers, magazijnen en leveranciersproducten wordt sturing gegeven aan het standaardproces. Door middel van de variabalen verliespercentage en seriegrootte wordt sturing gegeven aan het standaard verlies dat optreedt bij het verrichten van bepaalde handelingen en de standaard assemblagerun ten behoeve van het toekennen van vaste kosten componenten aan de eindproducten. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 6 van 20

7 Per leverancier per product kunnen de standaardtarieven van de te verrichten handelingen geregistreerd worden. In de uitbesteed werk opdracht kunnen deze aangepast worden. De handelingen (kostencomponenten) kunnen een vast of een variabel karakter hebben. De onderhanden opdrachten uitbesteed werk kunnen onderling afhankelijk zijn doordat verschillende componenten een onderdeel vormen van verschillende samenstellingen. Het kan ook voorkomen dat sprake is van zogenaamde halffabricaten. De kostprijs van componenten, de variabele en vaste kostencomponenten en de kostprijs van halffabricaten vormen tezamen de kostprijs van een eindproduct Intercompany / Interfiliaal leveringen Intercompany is specifiek voor bedrijven met meerdere administraties of meerdere vestigingen. Binnen deze module zijn twee hoofdgroepen te onderkennen: Interfiliaal verkeer en Intercompany verkeer. Interfiliaal verkeer zorgt ervoor dat de afhandeling van logistieke zaken tussen de onderlinge filialen, binnen één administratie kan plaatsvinden. Heeft bijvoorbeeld een filiaal te weinig voorraad om een order te verwerken, dan biedt UNIT4 Multivers Extended 3.0 de mogelijkheid, goederen uit de voorraad van een ander filiaal te betrekken. Intercompany verkeer regelt tussen verschillende administraties het goederenverkeer, zoals dit voorkomt bij een organisatie met verschillende werkmaatschappijen Distributie Hiermee vindt het samenstellen van zendingen grotendeels automatisch plaats. In deze module kunnen de gebruikers de transportmiddelen registreren, die zij ter beschikking hebben, inclusief laadvermogen, in volume en gewicht. Op basis van een indeling van klanten, geeft deze module advies bij het maken van een distributieplan. Daarbij kunnen zowel eigen als externe vervoerders worden ingezet. Ook is het mogelijk verkooporders per regio te groeperen. Bij het uitleveren houdt het systeem dan vanzelf rekening met de gebruikelijke routeschema s van vervoerders. Het afmelden van de complete (verzamel)magazijnbon kan in één handeling, waarna Extended de vrachtbrief produceert. Zo kunnen wijzigingen nog tot op het laatste moment worden meegenomen. Dat biedt flexibiliteit in optima forma Vervoerderslabels Met de module Vervoerderslabels kunt u etiketten uitprinten voor de vervoerder DHL, DPD, GLS en TNT Verkoopoffertes Via de offertefunctie kunt u aanbiedingen voor uw afnemers opstellen op basis van de gegevens die in UNIT4 Multivers Extended zijn vastgelegd. U kunt zelfs een offerte maken voor een organisatie die nog geen debiteur van uw bedrijf is, of van een artikel dat nog niet is vastgelegd binnen UNIT4 Multivers Extended. Ook bij verkoopoffertes hebt u de beschikking over relevante extra informatie, bijvoorbeeld over prijzen, kortingen, historie en voorraden. Net als bij verkooporders kunt u aanvullende gegevens vastleggen, zoals een extra beschrijving van een artikel voor uw klant. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 7 van 20

8 2.9. Inkoopoffertes Het proces start bij het opstellen van een offerteaanvraag voor een of meerdere producten bij een of meerdere leveranciers. De producten en de leveranciers hoeven nog niet bekend te zijn in UNIT4 Multivers Extended. Voor de producten is een omschrijving voldoende; de leverancier hoeft slechts als organisatie bekend te zijn. Een offerteaanvraag kan, onder hetzelfde aanvraagnummer, aan verschillende organisaties verstuurd worden. De offerteaanvraag is een formulier in UNIT4 Multivers Extended dat met behulp van de module Electronic output automatisch gefaxt, g d of geprint kan worden. De ontvangen inkoopoffertes worden geregistreerd in een inkoopofferte. Na vergelijking van de resultaten (prijzen, kortingen, condities) kunnen de inkoopoffertes omgezet worden naar een inkooporder. Alle historische offerteaanvragen en geregistreerde inkoopoffertes worden op detailniveau bewaard en zijn inzichtelijk door middel van informatieprofielen en rapportages Warehousing Hiermee kunnen bedrijven nog beter gebruikmaken van hun opslagcapaciteit en bijdragen aan de effectiviteit van magazijnmedewerkers. De module maakt het mogelijk het magazijn in te delen naar vaste en bulklocaties. Vaste locaties zijn dan grijplocaties, terwijl bulklocaties vrij kunnen worden toegewezen. Bovendien berekent deze module op verzoek de omloopsnelheid van de voorraad en de vulgraad van het magazijn. Iedere grijplocaties kent zijn vaste artikelen, waarvan de maximum- en minimumvoorraad wordt geregistreerd. Hierdoor is ook duidelijk, hoeveel artikelen per keer uit de bulkvoorraad moeten worden bijgeleverd. Deze berekening gebeurt continu waardoor Warehouse Management ook automatisch verplaatsingsopdrachten aanmaakt. UNIT4 Multivers Extended weet daardoor altijd waar voorraden zijn; het neemt eventuele reserveringen op de voorraad gewoon mee in de rapportage. Met Optimale magazijnindeling voegt u restpartijen samen op één locatie. Extended 3.0 analyseert aan de hand van goederenstromen, wat de beste magazijnpositie voor ieder artikel is. Courante artikelen staan daardoor altijd vooraan. Daarnaast kan de indeling plaatsvinden aan de hand van het goederenvolume en gewicht. Artikelen verzamelen kan op verschillende manieren. Het kan natuurlijk per order maar eveneens via het verwerken van een aantal orders op één magazijn bon. Alle betreffende artikelen worden dan in één keer uit het magazijn geloodst en daarna op de paktafel per order of klant gesorteerd. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op Verladingen Het proces start bij het aanmaken of genereren van een of meerdere inkooporders of het overnemen van een inkoopofferte naar een inkooporder. De inkooporder(s)(regels) kunnen opgenomen worden in een verlading en de verlading kan bestaan uit meerdere containers. U geeft zelf tot op detail aan welke orderregels aan welke container en aan welke verlading zijn toegewezen. Documenten: Bill of Lading, pakbonnen, facturen, Letter of Credit, importdocumenten, etc. Door UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 8 van 20

9 middel van de signaaldatum is het eenvoudig te monitoren of bepaalde documenten nog te ontvangen of nog te verzenden zijn. De kosten kunnen toegewezen worden aan de verlading en aan de containers. Per kostensoort wordt bepaald hoe de kosten naar de producten omgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld op basis van volume of op basis van het aandeel in de inkoopwaarde. De kosten kunnen bestrekking hebben op invoerrechten, bankkosten, vrachtkosten, transportkosten, etc. Per kostensoort kan aangegeven worden of deze kostprijs verhogend is. Zo kan u in een vroeg stadium bepalen welke verkoopprijzen en kortingen u gaat hanteren Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de netto prijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden de uiteindelijke prijs. Deze invloeden, hierna aangeduid als prijsbijstellingen, kunt u vastleggen in UNIT4 Multivers Extended. Te denken valt hierbij aan verwijderingsbijdragen, stibat, logistieke toeslagen etc Vendor Rating De module Vendor Rating is bedoeld om uw leveranciers met elkaar te vergelijken op het gebied van leverbetrouwbaarheid, prijsafwijking en kwaliteitsbetrouwbaarheid. Door middel van een zelf in te richten scorebepaling zorgt UNIT4 Multivers Extended voor een heldere analyse en een advies Agentverkopen Agentverkopen hebben betrekking op verkooporders die op basis van provisie worden doorgestuurd naar een externe leverancier. De organisatie die deze verkopen doorstuurt, wordt een agent genoemd. Een afnemer die bij de agent en bij de uiteindelijke leverancier van de goederen bekend is, plaatst bij de agent een order. De agent dient dus op de hoogte te zijn van met name de prijzen en van de leverings- en betalingsvoorwaarden die de leverancier hanteert. De order wordt in het geautomatiseerde systeem ingevoerd. Wanneer de klant de order heeft geplaatst, wordt deze doorgegeven aan de leverancier. Deze draagt verder zorg voor het complete logistieke en financiële traject. Met andere woorden: de agent heeft geen bemoeienis meer met de order vanaf het moment dat deze is doorgegeven aan de leverancier, met uitzondering van het incasseren van de provisie voor de geleverde dienst. Op basis van de vastgelegde orders kan een overzicht worden afgedrukt. Op deze lijst worden het bruto goederenbedrag, de toegekende provisie en het netto goederenbedrag getoond. De toegekende provisie wordt hier beschouwd als de bruto winst. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 9 van 20

10 2.15. Retouren Bij retourzendingen zorgt de module Retouren voor het in goede banen leiden van deze transactie en ondersteunt het de gebruiker bij de administratieve verwerking ervan. Het beheer van deze transacties verloopt via de in- of verkooporder. Door een negatieve orderregel in te voeren, merkt UNIT4 Multivers Extended dat er sprake is van een retour. Hierdoor komt een tabblad Retouren beschikbaar, waarmee de gebruiker eenvoudig door alle noodzakelijke registraties heen wordt geleid. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 10 van 20

11 3. SERVICE EN ONDERHOUD MODULES 3.1. Werkorders De module Werkorders vormt de centrale spil in de Service en Onderhoudfuncties van UNIT4 Multivers Extended. De servicemedewerker kan voor zijn activiteiten worden aangestuurd door een klantmelding (een call) of vanuit een contractverplichting (preventief onderhoud als onderdeel van een servicecontract). Er zijn verschillende typen werkorders te definiëren afhankelijk van de functie van de opdracht. Hieraan kunnen verschillende zaken gekoppeld worden die betrekking hebben op de financiële en logistieke afwikkeling van de opdracht zoals: Betalingscondities; Prioriteit van de betreffende werkorder; Kredietlimietcontrole (vooraf of achteraf) op de debiteur; Voorraadcontrole van service artikelen; Toekennen van magazijnen voor servicetoepassingen (bijv. servicewagen); Toekennen van medewerker(s) voor bepaalde type werkzaamheden; Response- en hersteltijden; Kostensoorten. Bij on-site serviceverlening kan door een aparte adressoort (materiaal, arbeid, kosten), een (eenmalig) serviceadres, een scheiding worden aangebracht in dienstverlening en facturatie. In de logistieke goederenstroom is het mogelijk om gebruik te maken van de optie om producten vooruit te verzenden naar het serviceadres. Per type werkorder kunnen instructies en andere vrije teksten vastgelegd worden die de servicemedewerker terugleest op zijn werkopdracht. Als de werkorder voortkomt uit een contract is in de werkorder zichtbaar wanneer het laatste bezoek plaatsgevonden heeft en wanneer een eventueel volgend bezoek gepland staat. Zo kunnen opdrachten in geval van calamiteiten gecombineerd worden met de regulier geplande onderhoudsactiviteiten. De werkorders worden uitgevoerd op basis van een aantal selectiecriteria zoals de installatie, servicemedewerker, servicemagazijn en uitvoerdatum. Als gevolg hiervan ontstaat een logistieke stroom die op het juiste moment, de benodigde servicecomponenten bij de betrokken medewerker bezorgt. Wanneer de servicemedewerker zijn werkorder afmeldt, worden de werkelijk verbruikte producten, uren en kosten geregistreerd. Indien er sprake was van een storing kunnen de melding en de eventuele oplossing vastgelegd worden. Zo ontstaat een kennisdatabase van foutmeldingen en mogelijke oplossingen. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 11 van 20

12 3.2. Installatiebeheer Met deze module hebt u de mogelijkheid om (technische) installaties te administreren ten behoeve van serviceopdrachten of preventief onderhoud. Iedere installatie die wordt vastgelegd vanuit bijvoorbeeld een verkooporder krijgt een unieke code en een omschrijving. De installatie bevat één of meer componenten (apparaten), heeft een eigenaar, een gebruiker en heeft een serviceadres. Een reeds bestaande installatie kan uitgebreid worden met nieuwe of andere componenten. De module Installatiebeheer kent een bijzonder uitgebreide zoekfunctie op uiteenlopende criteria als: Installatiecode Omschrijving Debiteur Organisatie Persoon Kenmerk Zoeksleutel adres Plaatsnaam Groepsindeling Verkooporder Leverancier Leveranciersproduct Partijcode Serienummer Contractcode Productcode Component UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 12 van 20

13 3.3. Contracten De module contractmanagement biedt geautomatiseerde ondersteuning aan het beheer van al uw servicecontracten. In de basisadministratie is een vrij aantal contractsoorten te definiëren, die gerelateerd is aan twee typen serviceverlening (preventief of correctief). Per contractsoort kunnen veel workflow-parameters worden ingesteld. Deze instellingen bepalen de logistieke- en administratieve afhandeling voor de serviceopdrachten die onderdeel uitmaken van het contract. De volgende gegevens kunt u bij uw contracten vastleggen: Looptijd van het contract Prijsscenario's Contractkorting BTW-scenario's Factuurscenario's (definitie, frequentie, datum volgende factuur) Referenties naar de dagboekadministratie Vaste dekking voor Kosten, Uren en Materiaal Vaste response- en hersteltijden Prioriteitsstelling Op basis van de indeling in contractsoorten kunnen de feitelijke contracten worden ingericht. Bij invoer van het contract kan nog afgeweken worden van de standaardwaarden die horen bij de contractsoort. Er kunnen tevens notities worden toegevoegd. Per contract wordt vastgelegd welke specificaties horen bij de installatie waarop het servicecontract van toepassing is. Daarnaast is er een gedetailleerde vastlegging van de losse componenten/producten die behoren tot de installatie met serienummerregistratie, garantietermijn en prijsgrondslag Call Registratie De module call-administratie biedt ondersteuning aan een organisatie die naast preventief onderhoud ook reactief service verleent op basis van klantmeldingen. Hierin registreert de serviceorganisatie iedere binnenkomende klantmelding die betrekking heeft op een specifieke component van een uitstaande installatie. De call-module maakt hiervoor gebruik van de informatie die opgeslagen is de module installatiebeheer. Bij het vastleggen van de melding wordt inzichtelijk of er een servicecontract afgesloten is op de aangemelde installatie en of het defecte component nog onder de garantiebepalingen valt. Ten aanzien van het eventueel onderhoud wordt inzicht gegeven in het laatste bezoek, contactreden en het geplande volgende bezoek. Zo kunnen klantmeldingen goed gecombineerd worden met het preventief onderhoud. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 13 van 20

14 Aan een melding kan een storingscode met bijbehorende omschrijving gekoppeld worden. Op basis hiervan geeft het servicesysteem een (mogelijke) oplossing voor de component of de storingscode. De servicemedewerker kan in de call een tijd, een call-actie, en een vrije omschrijving vastleggen. Er zijn twee soorten acties op basis waarvan een call wordt afgehandeld, te weten: de werkorder of zelf gedefinieerde serviceacties. De terugkoppeling van de servicemelding in het systeem vindt plaats door het vastleggen van een omschrijving van de geboden oplossing. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 14 van 20

15 4. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 4.1. CRM De rol van handelsbedrijven verandert in snel tempo. De wijze waarop zakelijke transacties tot stand komen, stelt steeds hogere eisen aan verkooporganisaties en haar werknemers. Afnemers zijn in het algemeen goed geïnformeerd over marktconforme prijzen, leveranciers, kwaliteit en beschikbaarheid. Met deze kennis gaan zij voortdurend op zoek naar leveranciers met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. U kunt hier op inspelen door meer klantgericht te ondernemen. Klantgericht houdt in dat u er naar streeft uw afnemers nog beter te leren kennen. Het is noodzakelijk voor uw verkoopstaf om te weten wat er bij een relatie speelt. Automatisering kan hier een ondersteunende functie in vervullen door het beheer van contactpersonen, contactmomenten en activiteiten te standaardiseren. Dit is CRM-software, die dient om uw relatiebeheer te verbeteren en uw marketing- en verkoopacties succesvoller te laten zijn. Volgende zaken worden ondersteund: activiteiten- en trajectenbeheer geïntegreerde functionaliteit documentbeheer directmarketingacties campagnebeheer noteren orders orderinformatie openstaande posten Verkoopstatistieken UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 15 van 20

16 5. WEBSOLUTIONS 5.1. Complete Webwinkel De belangrijkste functionaliteiten op een rijtje: Self-service: Interactief raadplegen assortiment Uitgebreide zoekfuncties Actief inzicht in assortimentswijzigingen (nieuwe artikelen, prijzen, specificaties, etc) Inzicht in 'Available to promise' (ATP) Tracking & Tracing Inzicht in lopende orders per klant Inzicht in backorders van de klant Inzicht in zendingen onderweg per klant Inzicht in historische orders per klant Inzicht in historische prijzen/kortingen per klant Inzicht in actuele prijzen/kortingen per klant Inzicht in staffels & acties (al direct op de voorpagina) Inzicht in speciale berichten per klant Inzicht in kredietinformatie per klant Inzicht in openstaande posten per klant UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 16 van 20

17 Beveiliging, controle & autorisatie: Bestellen: Wachtwoord per contactpersoon per debiteur Aanmaak ordersoort Internet / validatie t.b.v. afhandeling via aangepaste workflow Vanuit historische orders Vanuit assortimentslijst per klant Op basis van de eigen artikelnummers debiteuren met gebruik van klantspecifieke prijsstaffels, klantspecifieke prijzen en/of klantspecifieke kortingen met gebruik van klantspecifieke valuta Inclusief invoer van klantspecifieke opmerkingen / referenties Met opgave van de juiste afleveradressen (op regelniveau) en tevens invoerfaciliteit van tijdelijke afleveradressen Met opgave van het juiste factuuradres (klant kan kiezen en/of wijzigen) Tijdens order-entry tevens direct inzicht in Available to Promise (ATP) Additioneel: Centrale inkoop Online Betalingen Themawebshops Retourenafhandeling UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 17 van 20

18 6. ADDITIONELE MODULES 6.1. Modules RF (inslag, uitslag, verplaatsingen, inventarisatie) Deze modules zijn in te zetten om bijvoorbeeld koppeling te leggen met uw logistieke dienstverlener. U kunt voorontvangsten aanmelden in XML formaat bij deze dienstverlener. De uiteindelijk door de dienstverlener ontvangen goederen kunt u ook weer in een bestandsformaat ontvangen waardoor uw voorraad wordt bijgewerkt Module Electronic Output Deze module maakt het mogelijk om elk intern gericht en extern gericht formulier door middel van een zogenaamde uitvoerwijze te versturen per en per fax. Tevens kan geprint worden naar bestand in pdf-formaat. De traditionele printafdruk naar de printer blijft mogelijk en in combinatie met eerdergenoemde uitvoermedia inzetbaar. Er wordt gesproken over een formulier indien de layout naar eigen inzicht bepaald kan worden met behulp van UNIT4 Multivers Extended Formulieren. Een aantal voorbeelden zijn assemblage bon, inkooporder, magazijn bon, backorderlijst, offertes, etc? Het gebruik van de module Electronic Output brengt de volgende technische specificaties met zich mee: Electronic Output maakt gebruik van UNIT4 Multivers Extended Formulieren. Deze ondersteunt Simple MAPI, Extended MAPI en SMTP en Simpel MAPI (system dialog). Default ondersteunen wij de Outlookversies die ook nog door Microsoft ondersteund worden. Het versturen van een kan ook gebeuren als de Outlook cliënt offline is. Op het moment dat Outlook wordt gestart en de client online is, staat de te verzenden in de out box en wordt deze verstuurd. Electronic Output ondersteunt ten behoeve van het faxen van documenten Microsoft Fax en Zetafax. UNIT4 Agresso levert de reader van Adobe mee met deze module. Het automatisch omzetten van het te versturen document naar pdf-formaat maakt onderdeel uit van Electronic Output EDI-verkoop Extended is als modern informatiesysteem geschikt voor elektronisch berichtenverkeer. Vanuit UNIT4 Multivers Extended kunt u elektronisch verkooporders ontvangen en facturen en zendingen aanleveren. Omdat deze gegevens rechtstreeks vanuit de UNIT4 Multivers Extended-bestanden afkomstig zijn, is de foutkans minimaal. Deze functie bespaart niet alleen tijd, maar ook heel veel papier. Als u gebruik wilt maken van de EDI-mogelijkheden van UNIT4 Multivers Extended, moet u beschikken over de benodigde communicatiesoft- en hardware. De software zorgt ervoor dat de gegevens in UNIT4 Multivers Extended verwerkt en gecontroleerd worden. De hardware zorgt voor de communicatie. Het is goed om te weten dat het elektronisch versturen van berichten dezelfde juridische status heeft als een geschreven bericht EDI-inkoop In aanvulling op de module EDI-Verkoop is het met UNIT4 Multivers Extended ook mogelijk om de inkoopbestelberichten elektronisch aan uw leveranciers te versturen. Op deze wijze kunt u nieuwe en bestaande inkooporders en geplande afleverdata direct aan uw leveranciers bevestigen. Dit UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 18 van 20

19 verkort niet alleen de doorlooptijd in uw inkoopordertrajecten maar beïnvloedt ook op een gunstige wijze de leverbetrouwbaarheid van uw leveranciers, met als gevolg dat ook de servicegraad van uw eigen organisatie verhoogd wordt. Als u gebruik wilt maken van de EDI-mogelijkheden van UNIT4 Multivers Extended, moet u beschikken over de benodigde communicatiesoftware en -hardware. De software zorgt ervoor dat de gegevens in UNIT4 Multivers Extended verwerkt en gecontroleerd worden, de hardware zorgt voor de communicatie. Het is goed om te weten dat het elektronisch versturen van berichten dezelfde juridische status heeft als een geschreven bericht; als u elektronisch een order plaatst die door beide partijen elektronisch bevestigd wordt, heeft deze order dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijk bevestigde order. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 19 van 20

20 6.5. Import Journaalboekingen - met eventuele uitsplitsingen naar kostenplaatsen en kostendragers - zijn vanuit een ASCII-bestand in te lezen. Zo koppelt u eenvoudig een ander softwareprogramma aan UNIT4 Multivers Extended of verwerkt u automatisch periodieke journaalposten uit de salarisadministratie Office Veel organisaties gebruiken naast een administratief systeem ook andere softwareproducten, zoals programma's voor tekstverwerking en spreadsheets. Tot vrij recent moesten administratiegegevens worden overgetypt voordat ze verder verwerkt konden worden in de tekstverwerker of het spreadsheet. UNIT4 heeft uw probleem snel onderkend, en biedt u een oplossing, die de volledige integratie van gegevens op kantoor weer een stap dichterbij brengt: UNIT4 Multivers Extended Office, een zeer speciale module van UNIT4 Multivers Extended. Hiermee bezit u dynamische koppelingen met alle Windows-producten die gebruik maken van ODBC (Open DataBase Connectivity). Zo kunt u bijvoorbeeld op eenvoudige wijze adresgegevens van uw relaties combineren met uw mailbrief in Word Query UNIT4 Multivers Extended Query is de rapportagemodule van UNIT4 Multivers Extended waarmee u overzichten en rapporten naar eigen inzicht ontwikkelt, gebruik makend van de moderne clientserver techniek. UNIT4 Multivers Extended Query gaat een stuk verder dan de standaardoverzichten van UNIT4 Multivers Extended: u bent nu in staat uw managementinformatie geheel naar wens samen te stellen 6.8. Webservices (SOAP) Simple Object Access Protocol (kortweg: SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende software componenten. SOAP is het protocol dat in systeemonafhankelijkheid voorziet - onafhankelijkheid van taal, technologie, device en technische implementatie. De webservices kunnen worden gebruikt in combinatie met de verkoopfunctionaliteit binnen de backoffice. Dus het vanuit derden applicaties inlezen van orders (webshop, mobiele verkooptoepassingen) Andere Taal UNIT4 Multivers Extended is tevens verkrijgbaar in andere talen Multi-user per gebruiker Standaard beschikt UNIT4 Multivers Extended over 5 gelijktijdige gebruikers. Indien het nodig blijkt dat u extra gebruikers nodig heeft dan zijn deze per stuk bij te bestellen. UNIT4 Multivers Extended Module Overzicht.docx VERSIE 1.0 PAGINA 20 van 20

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED CRM Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com De rol

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED ELECTRONIC OUTPUT Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended CRM

Unit 4 Multivers Extended CRM Multivers Extended CRM Front en BackOffice Integratie Er wordt onderscheid gemaakt in front- en backofficeautomatisering. Bij succesvolle front- officeautomatisering kunt u primair denken aan uw verkoop-

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Unit4 Multivers Extended

Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers Extended In business for people. Unit4 Multivers De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf tot innovatie. De geïntegreerde groothandel

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee.

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee. 1-FashionBase Extra voor Small Fashion (locaal en Online) 2-FashionBase Premium en Basis online 3-Backoffice voor HioPOS-Cloud en Mijnwebwinkel.nl 1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3

Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Versie 1.0 INHOUD Ondertekenen van de order... 3 Opvragen van een handtekening... 4 Inrichting Agresso Wholesale... 5 Formulier orderbevestiging... 5 Parameters

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. P02 Multiweld specialist in las- & snijtechniek Multiweld is een lastechnische

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS 79

Releasenotes OctoPOS 79 Releasenotes OctoPOS 79 Inleiding In OctoPOS 79 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd en onvolkomenheden gecorrigeerd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd. De aanpassingen en de benodigde instellingen

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

afgehandeld The Business Optimizers. Done 14b Done

afgehandeld The Business Optimizers. Done 14b Done The Business Optimizers. Optimierungsvorschläge / Optimalisatievoorstellen Verkauf / Verkoop 14 Verkoopraamcontract functionaliteit 14a Het is op het verkoopraamcontract op dit moment niet mogelijk om

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Artikelstatus functionaliteit

Artikelstatus functionaliteit Artikelstatus functionaliteit Het beheren van nieuwe en/of uitlopende artikelen is een uitdaging bij veel bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om het nog niet mogelijk te maken om nieuwe artikelen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie AllSolutions 10.0.19 Online samenwerken Kringen Nieuwe optie: Pagina uit kring verwijderen Op de kringpagina vindt u aan de rechterkant de verschillende pagina s die aan de kring zijn gekoppeld. Afhankelijk

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Unit4 Multivers Extended

Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers Extended Unit4 Multivers De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf tot innovatie. De geïntegreerde groothandel ontplooit activiteiten

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari 2010...3 2. Voor wie zijn de veranderingen...4 2.1 U bent leverancier van goederen...4

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager

Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Checklist Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager In business for people. Management Checklist Unit4 Multivers Service Manager Relatiebeheer (Unit4 Multivers) Relaties en contactpersonen eenvoudig

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer)

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer) Apps voor Jeeves Voorbeelden Pending Artikel naar status Verkoopbaar door beperkt aantal mensen Niet gebruiken in prijslijst tot dat autorisatie gegeven is Verkooporders die niet aan een bepaalde marge

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie