16 augustus 2012 SKVR Locatie Rotterdam Centrum. Slotdebat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16 augustus 2012 SKVR Locatie Rotterdam Centrum. Slotdebat"

Transcriptie

1 16 augustus 2012 SKVR Locatie Rotterdam Centrum Slotdebat Summerschool 2012

2 1 Slotdebat, Summerschool 2012 Slotdebat 2012 Tekenen van een nieuwe tijd 16 augustus 2012., dagvoorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Zij kondigt de eerste spreker aan die het thema zal introduceren. Welkom en introductie van het thema Tekenen van een nieuwe tijd Door Anne Marie Backes, manager KCR. Deze keer is het de ontwikkeling van cultuureducatie zelf die centraal staat in het slotdebat. De laatste jaren is het vooral gegaan over hoe belangrijk cultuureducatie is voor de samenleving, over de verankering binnen onderwijs, over hoe overleven we de bezuinigingen.. Vandaag maken we een twist: hoe ontwikkelt zich de cultuureducatie zelf, in de 21ste eeuw? Welke actuele ontwikkelingen in de kunst, en in de wereld om ons heen kunnen leiden tot een nieuwe aanpak van cultuuronderwijs? Wat vertellen ons de schilders, filmers, dansers en animatoren over hun, over onze wereld? Welke symboliek ontwikkelt zich nu? Welke nieuwe thema s dienen zich aan, hoe reflecteren we daarop? Welke invloed heeft de mondialisering op de ontwikkeling van kunst? Mijn eerste reis naar het snikhete Saigon was rond kerst Ik hield er beelden aan over waar ik nog lang - en eigenlijk nog steeds - verbaasd over was. Een anekdote: we zijn in District 1. De Diamond Plaza. Prachtige etalages met kerstbomen, sneeuwpoppen, ijsbanen. Een lange rij Vietnamese families, zo te zien in hun beste goed. Om de beurt plaatsten zij zich op de stoep, voor de etalage. Een flits, en nog een. In verschillende poses werden de kinderen, ouders, jongeren, onderdeel van de scène ( van het beeld) achter de ruit van Diamond plaza. Wat is dit? vroeg ik mijn schoonzus. This is Xmas! We love Xmas! Deze mensen vieren geen kerst, zoals wij; ze kennen de achtergrond van Kerstmis waarschijnlijk niet, maar nemen alleen het plaatje over: het westerse kerst beeld wordt onderdeel van hun familieverhaal. Na de openingslezing van de Summerschool realiseer ik me dat we met de techniek van augmented reality nog veel realistischer (magischer) foto s en filmpjes kunnen maken, waarin mijn familie in Saigon net zo goed hier als daar als ergens anders lijkt te zijn. De eerste inspiratie voor het debat was de tentoonstelling Future Pass die dit voorjaar in het Wereldmuseum was te zien. Future Pass was een productie van het Wereld museum, samen met o.a. het Today Art museum in Beijing, en het museum voor fine arts in Taichung. In deze tentoonstelling zagen we hoe westerse en oosterse symbolen samen komen, en hoe het narratieve (verha-

3 2 -lende) aspect heel belangrijk wordt in de zo genoemde animamix. Volgens de conservator, Victoria Lu, werd hier een nieuwe esthetiek getoond, die de hele 21ste eeuw zal beïnvloeden. Nu vrijwel alle plekken op aarde zichtbaar en voelbaar kunnen zijn in onze eigen huiskamer, en we in feite net zo makkelijk een relatie kunnen aangaan met iemand in New York als in Johannesburg als met een klasgenoot of de buurvrouw. wat betekent dat voor onze identiteit, ons cultureel zelfbewustzijn, dus ook voor de inhoud van cultuureducatie? Er komt een nieuwe kijk op kunst in de 21ste eeuw, waarin niet alleen westerse opvattingen over esthetiek en vernieuwing domineren. Het gaat minder om vorm. De kunst wordt eclectisch, meer narratief, met minder nadruk op esthetiek, en gebruikmakend van een symboliek die ontleend wordt aan strips en animatie en die dus wereldwijd erkend worden. Dit betekent ongetwijfeld dat er in ons werk van cultuureducatie een aantal knoppen moeten worden omgezet, en daar gaat dit debat over, dat is de agenda van vandaag. Het debat is opgezet samen met het Portaal. We hebben vier sprekers gevraagd om hun visie te geven op geglobaliseerde cultuureducatie. Vraag aan hen is steeds: wat betekent geglobaliseerde cultuureducatie voor jou? We denken dat velen van ons in- of expliciet met globalisering, of in een andere term mondialisering, introduceert het begrip TEDy en kondigt achtereenvolgens vier sprekers aan. TEDy is geïnspireerd door het TEDx format, wat een uit Amerika overgewaaide succesvolle bijeenkomstvorm is. Het uitgangspunt van de TEDy is om door middel van een korte presentatie het publiek te overtuigen van een visie of nieuwe ideeën. BELANGRIJK: Aan de TEDy presentaties zit een competitie element. Het publiek kiest na de vier presentaties een winnaar : deze winnaar is niet een persoon, maar de visie (of delen ervan) die hij/zij voor ogen heeft. Voor het publiek is het belangrijk om te weten dat ze hun beoordeling moeten baseren op inhoud. De visie van de spreker op een geglobaliseerde cultuureducatie is doorslaggevend en men moet dus niet beoordelen op de manier van presenteren. Daarnaast moet het van tevoren duidelijk zijn dat de mensen gaan stemmen en dus kritisch moeten luisteren naar de presentaties. Het competitieformat dwingt het publiek tot actieve keuzes, tot snelle reflectie en toetsing van hun eigen standpunten. Bovendien is een TEDy een transparante manier om te focussen op de verschillen in de visies, en het beste uit elke visie op te pakken. Ongetwijfeld zullen er ook veel overeenkomsten zijn. De kunst wordt eclectisch, meer narratief, met minder nadruk op esthethiek, en gebruikmakend van een symboliek die ontleend wordt aan strips en animatie. te maken hebben. Ik ga er vanuit dat ieder van u de eerste tekenen van een nieuwe tijd heeft waargenomen, bewust, of onbewust. Ik ben benieuwd naar uw inbreng! Annemarie Backes, KCR - - SKVR SUMMERSCHOOL 2012

4 3 Thije Adams: Geglobaliseerde cultuureducatie of poetsen? TEDy 1: Geglobaliseerde cultuureducatie of poetsen? Door Thije Adams, voormalig directeur Algemeen Cultuurbeleid en directeur Internationale Betrekkingen van het ministerie van OCW. Dames en Heren In China krijgen zo n 30 miljoen kinderen pianoles. Is dat geglobaliseerde cultuureducatie? Ja, dat het met globalisering van doen heeft, is duidelijk. De opkomst van China, van een middenklasse daar; het voorbeeld van Lang Lang; het streven om het Westen liefst op eigen terrein te overtreffen: al die elementen spelen hierbij een rol. Maar als je aan Lang Lang zou vragen waarom hij pianoles krijgt, zou hij dan zeggen: omdat ik van mijn tijgermoeder op geglobaliseerde cultuureducatie moest, en toen ben ik maar op piano gegaan? Het is de bedoeling citaat dat ik u vanmiddag op een bevlogen manier mijn professionele blik op een geglobaliseerde cultuureducatie geef, gekeken vanuit het thema maatschappij. Daarnaast worden er ook nog vanuit andere thema s presentaties gegeven. Allemaal over geglobaliseerde cultuureducatie. Maar ik moet u iets bekennen. Ik sta hier nu wel, maar wat dat is, geglobaliseerde cultuureducatie, dat zou ik u nog niet zo een twee drie kunnen zeggen. En hoe langer ik erover nadenk, hoe problematischer dat hele begrip mij voorkomt. Kijk, ik heb wel een idee van cultuur, van educatie. Ook over globalisering denk ik geregeld na. Bij Van Gennep in Amsterdam zijn recent twee boekjes van mij verschenen waarin die thema s aan de orde komen. De organisatoren van deze middag zijn zo vriendelijk u één daarvan, Kunst moet, ook in tijden van cholera mee te geven. Kan ik u van harte aanbevelen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst heb ik dan ook losjes aangenomen: Rotterdam, cultuur, educatie, Ocker van Munster, dat wordt vast aardig. Bovendien is er, naar verluidt, vanmiddag een prijs te winnen, misschien een fles heel kostelijke Algerijnse wijn. En je verwacht dat op een gegeven moment het kwartje wel valt: Onder geglobaliseerde cultuureducatie verstaan wij.... Maar het kwartje hangt nog. In zo n geval is het een voordeel als je jarenlang met bewindslieden van doen hebt gehad. Dan leer je om over een onderwerp als dit toch iets te zeggen. Zeker vanuit het thema maatschappij. Ziet u mijn bijdrage daarom maar als een verkenning. Een kritische verkenning van wat geglobaliseerde cultuureducatie zou kunnen zijn. Ook in problematische zin. Als u het juiste antwoord al weet, mag u warm of koud roepen. Kijken hoever we in tien minuten komen. Als je een kaart van de kunstzinnige en culturele vorming voor je denkt, dan heb je rechts de wereld van het zelf doen, van Lang Lang, en links de wereld van erover

5 4 praten. Maar in het midden ligt nog een gebied, met een eigen karakter. Het gebied van de receptieve omgang met kunst. De wereld van het goed, actief waarnemen. Want een boek lezen, een beeld bekijken of luisteren naar muziek is, als je het zorgvuldig doet, een actieve bezigheid en dat moet, u weet daar alles van, tot in je lichaamshouding tot uitdrukking komen. Afhankelijk van de omstandigheden kan die middenwereld meer betrokken zijn op het maken of op het beschouwen. In dat opzicht is die middenwereld naar zijn aard in feite ambivalent. De bedoeling is uiteraard dat die verschillende werelden elkaar completeren. Zij zijn dan ook alle drie nodig. Maar als het erop aankomt, wat heeft dan het primaat? De combinatie van maken plus waarnemen. Maker plus lezer, kijker, luisteraar, al naargelang. Die bepalen de grenzen van wat kan en wat niet kan, wat deugt en wat niet. Makers alleen kunnen er nog wel eens hopeloos naast zitten en met iets komen wat niet goed is of wat eenvoudig geen overlevingskansen heeft. Maar wanneer een kunstenaar iets nieuws heeft gemaakt en mensen zeggen oprecht dat boeit mij, dat raakt mij, dan ligt vanaf dat moment daar de nieuwe grens. Een mooie anekdote in dit verband is het verhaal van Umberto Eco en zijn roman De naam van de roos. U kent allemaal dat boek of u hebt ervan gehoord. Al was het maar door de bekende verfilming. Maar kent u ook de ontstaansgeschiedenis van dat boek? Eco is literatuurwetenschapper. Dus iemand die erover praat. En in die hoedanigheid had hij met grote stelligheid beweerd dat de tijd van grote, verhalende boeken voorbij was. Als lezer kon je nog wel kennis nemen van wat het verleden op dit gebied had voortgebracht, maar als schrijver kon je vandaag de dag met zoiets als een klassieke, verhalende roman niet meer aankomen. En dan bedenkt Eco een prachtig experiment. Kan ik als schrijver een boek schrijven waarmee ik, met mijn lezende ik als scheidsrechter, mijn gelijk als theoreticus weerleg? Dat nu werd het wereldsucces De naam van de roos. Wat leert ons dit? Dat bij de omgang met kunst de beoefening voorrang heeft op de reflectie, dat de reflectie steunt op de beoefening en niet andersom. Net als bij zwemmen. Om iets verstandigs over kunst te kunnen zeggen, moet je kunst eerst aan den lijve ervaren. Moet je zelf eens een lijn hebben getekend die deugt, moet je ooit op een viool voor publiek een noot pianissimo hebben aangezet of zo n noot hebben gezongen. Of dat alles als luisteraar van dichtbij hebben meegemaakt. Daarmee is uiteraard niets gezegd ten nadele van de beschouwing van kunst. Ik heb muziekwetenschap gestudeerd en ofschoon dat onderhand in de tijd ver terug ligt, is die meer beschouwelijke omgang met kunst toch altijd mijn wereld gebleven. Maar juist daarom durf ik met zoveel overtuiging een lans te breken voor Onze wereld is groter, diverser geworden en allicht dat je dat in de kunsteducatie terugziet. Terug moet zien zelfs. Maar dacht u dat geglobaliseerde kunsteducatie daarover zal gaan? het primaat van de praxis op dit terrein. Vooral als het gaat om kinderen. Maar is dat nodig?, vraagt u wellicht. Nou, laten wij dan maar eens kijken hoe het in ons land staat met de kunstzinnige en culturele vorming. Als voorbeeld kies ik het terrein van de muziek. Dat ken ik het beste en anders wordt het verhaal ook te ingewikkeld. De vergelijking met andere disciplines maakt u zelf wel. Het muziekonderwijs dus. Hoe is dat bij ons maar ook elders begonnen? Als privéonderwijs. Van ouders, een echte muziekleraar, of van de plaatselijke kastelein die tevens de opleiding van de jonge leden van de harmonie of fanfare verzorgde. Dat patroon kon je op verschillende manieren bezien. Met bewondering voor wat mensen vaak met bescheiden middelen toch nog wisten te bereiken. Maar ook meewarig omdat een klein eiland van professionaliteit hier omgeven was door een zee van beunhazerij. Toen ik zo n 35 jaar geleden op CRM ging werken, was dat midden in een beweging om met actieve steun van het Rijk ervoor te zorgen dat er overal in het land erkende muziekscholen en centra voor kunstzinnige vorming zouden komen. Dat was op het hoogtepunt van de uitbreiding van de verzorgingsstaat op dit terrein. Een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief goed kunstonderwijs als democratisch recht van ieder kind. Maar... allemaal wel buitenschools. Dus uiteindelijk voor nooit meer dan ongeveer 10 procent van alle kinderen. Of is dat nog te optimistisch? Hoe dan ook, dat gegeven ging hoe langer hoe meer knagen. Waarom al die aandacht voor die 10%, die zich waarschijnlijk toch wel zou weten te redden? Waren dit niet de kinderen met gemotiveerde ouders? Lag het echte probleem niet daar waar de vraag grotendeels ontbrak, namelijk in het reguliere onderwijs? Temeer omdat het vak muziek daar eerder bezig was terrein te verliezen dan aan betekenis te winnen. Tegenover dit nieuwe en veel grotere probleem stak de investering in het buitenschoolse muziekonderwijs plotseling niet meer democratisch maar elitair af. De muziekscholen kregen het op veel plaatsen moeilijk. In vergelijking met eind jaren 70 begin jaren 80 is hun positie nu in veel gevallen zelfs kwetsbaar. Zo verschoof de publieke, maatschappelijke, politieke aandacht geleidelijk van het buitenschoolse naar het binnenschoolse terrein. Daar

6 5 en alleen daar was de oplossing te vinden voor het cultureel educatieve deficit van grote delen van onze schoolgaande jeugd. Iedereen lijkt daar diep van doordrongen. Behalve dan het onderwijs zelf. Dat heeft andere dingen aan zijn hoofd. Gelet op de grote problemen waar scholen zich voor zien geplaatst op de elementaire gebieden van lezen, schrijven en rekenen, genieten de kunstvakken in verreweg de meeste gevallen daar geen prioriteit. De verschuiving van de aandacht van de buitenschoolse naar de binnenschoolse sector is overigens niet alleen een verschuiving geweest van terrein maar zoals zich laat raden, ook van inhoud. De muziekschool, de buitenschoolse sector, staat voor zelf doen. De ambities van de binnenschoolse sector konden en kunnen in dit opzicht doorgaans alleen maar bescheiden zijn. Een liedje zingen, een ritme klappen. Met een zo heterogene groep kinderen mag je al blij zijn wanneer je op het niveau van de hele school een koor of een orkest kunt formeren. In de klas is van samen muziek maken doorgaans geen sprake. En dan? Dan leer je kinderen iets over muziek. Je laat ze kennis maken met muziek. En dat kennis maken met muziek, dat heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Een grote beweging dus van rechts op die denkbeeldige kaart van daarnet naar links. Rond het onderwijs is een dikke schil gegroeid van instellingen en initiatieven met allerlei doelstellingen en achtergronden die zich tot taak hebben gesteld om dat onderwijs behulpzaam te zijn bij het verkennen van de wondere wereld van kunst en cultuur. En het onderwijs kan uit dat grote aanbod vrijelijk kiezen. Soms geheel gratis, soms tegen bescheiden vergoeding. Want de meeste scholen beschikken wel over enig budget om dit soort zaken ook in te kunnen kopen. Oh, zegt u misschien, dan is uiteindelijk alles toch mooi op zijn pootjes terecht gekomen. Nu wordt er tenminste daar geïnvesteerd waar de maatschappelijke problemen het grootst zijn. Ja, dat hoop je. Maar is dat ook zo? Nog even terug naar de inhoudelijke verschuiving waarmee het verleggen van de aandacht maar de binnenschoolse sector gepaard is gegaan. In feite is dat een verschuiving van smal en diep, namelijk het leren bespelen van een muziekinstrument, naar breed en ondiep. Je leert over muziek, over allerhande muziek, over allerhande mensen en muziek, maar zonder zelf te musiceren. Een week of wat geleden las ik in een Franse krant dat het vak kunstbeschouwing dat men daar een paar jaar terug heeft geïntroduceerd een faliekante mislukking is geworden. Er zijn zoveel onduidelijkheden dat docenten vaak niet weten waar zij het over moeten hebben of, nog erger, zij weten vanwege een gebrek aan competentie niet waar zij het over hebben. Dit is maar een voorbeeld maar het illustreert in mijn ogen heel goed het grote gevaar van de huidige ontwikkeling voor muziek en voor alle kunstvakken. Dat het abstracte vakken worden. Waar niet je zintuigen, kijken en luisteren, worden getraind en vaardigheden, maar dat verfoeilijk vrijblijvende, algemene weten dat hetzelfde is als niet weten. Omdat je het altijd nog kunt opzoeken als je iets toevallig even niet bij de hand hebt. Dames en heren, u had het waarschijnlijk al begrepen maar vanuit dit perspectief vind ik geglobaliseerde cultuureducatie vooralsnog allerminst een geruststellende gedachte. Begrijp mij goed. Het is natuurlijk prima wanneer je in Rotterdam behalve piano of viool, klarinet of trompet, ook instrumenten kunt leren bespelen uit China of de Arabische wereld. En leert dat waar in onze muzikale traditie vooral de samenklank tot ontwikkeling is gekomen, andere muziekculturen een veel rijker geschakeerde melodiek of ritmiek kennen. Onze wereld is groter, diverser geworden en allicht dat je dat in de kunsteducatie terug ziet. Terug moet zien zelfs. Maar dacht u dat geglobaliseerde cultuureducatie daarover zal gaan? Ik vrees van niet. En om nu maar een duidelijke voorzet te geven voor de discussie zo meteen: ik houd het erop dat geglobaliseerde cultuureducatie, wat het ook precies moge zijn, met de beste bedoelingen uiteindelijk zal resulteren in een vrijbrief om van nog meer dingen nog minder te weten. Wij worden hoe langer hoe bekwamer in praten over dingen. Over het EK, over de Tour, de Spelen. Over alles. Op die manier gaan wij straks wij ook cultuureducatief globaal. Voorlopig zie je ons dan niet meer terug. Hebt u meegekregen dat het Holland Festival dit jaar werd afgesloten door het Simón Bolívar Symphony Orchestra uit Venezuela? Met Gustavo Dudamel als dirigent? Dan weet u vast ook van het muziekonderwijs dat ze daar hebben, El Systema. Een indrukwekkend voorbeeld van opvang van kinderen uit de favela s, sloppenwijken, kinderen die niets anders Thije Adams

7 6 hebben, met behulp van muziek. Met klassieke muziek maar liefst. Iedere dag na school, een paar uur. Serieus dus. Oudere kinderen leren de jongere. Meteen worden er ensembles gevormd. Uit ensembles orkesten. En bovenin het Simón Bolívar Jeugdorkest, inmiddels het Simón Bolívar Symphony Orchestra. Zeg maar ieder kind een instrument, maar dan met handjes en voetjes. Ja, dames en heren, dat is andere koek. In Venezuela heeft men iets heel eenvoudigs begrepen wat ons, lijkt het wel, steeds grotere moeite kost om te onthouden, namelijk dat kinderen dingen moeten doen om ze te ervaren. Maar dan wel serieus. Menens, voor het echie. Met de wil om te excelleren die daarbij hoort. Jongeren die op school systematisch te laat komen als zij ook maar even de kans krijgen, zijn op zaterdag wanneer zij een baantje hebben ergens bij een bakker of in een supermarkt, stipt op tijd. Omdat het daar inderdaad echt is. Namelijk met loon. Dat Marx al wist van de grote educatieve betekenis van kinderarbeid, binnen grenzen uiteraard, zal u hier in de werkstad Rotterdam niet verbazen. Met kunstonderwijs is het niet anders. Kinderen hebben een feilloze neus of het gaat om lullen of om poetsen. Als je ze laat, kiezen zij voor het eerste. Voor het tweede zijn ze je dankbaar. Vooralsnog ben ik niet geneigd geglobaliseerde cultuureducatie bij het poetsen in te delen. Maar we zullen zien wat de middag brengt. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik houd het erop dat geglobaliseerde cultuureduacatie, met de beste bedoelingen uiteindelijk zal resulteren in een vrijbrief om van nog meer dingen nog minder te weten.

8 7 Lucy Cotter TEDy 2: Lucy Cotter. Door Lucy Cotter, head Master Artistic Research, Royal Academy of Art The Hague. De vraag vandaag is: Hoe kunnen wij Kunst benaderen in een geglobaliseerde cultuureducatie? Op dit moment hebben we een vrij eenvoudig model, vind ik, over kunst en cultuur. Aan de ene kant staat de kunst, gewoon kunst, en aan de andere kant staat culturele diversiteit. Ik heb nogal moeite met dit model. Voor mijn gevoel leggen we, als we het hebben over culturele diversiteit, veel te veel nadruk op de culturele, sociale en politieke aspecten van de kunst en als we naar gewone kunst kijken dan bestaan die aspecten opeens niet meer. We hebben een soort ontkenning van de verhouding tussen kunst en het sociale, culturele en politieke discours. Dit wil ik als uitgangspunt nemen om naar een ander model toe te werken. In de eerste plaats zie ik kunst, alle kunst als een culturele houder, dat is een vrij ingewikkeld idee maar we moeten dat echt voor ogen houden om verder te komen. Kunst is eigenlijk een heel ingewikkeld gebied. Ik vind dit een hele mooie tekening van een hedendaagse Oostenrijkse kunstenaar, Nicholas Ganzeler, het interessegebied ligt tussen twee dingen; kennis en het onbekende (zie sheet 1). Op dit moment wordt het veld voor artistiek onderzoek ontwikkeld. Ik ben zelf hoofd van de Master voor artistiek onderzoek, en een belangrijk thema dit moment is dat je kijkt naar kennis, wetenschappelijke vormen, bewuste kaders en referenties. Hoe gaat dat samen met intuïtie, met fantasie, het onderbewustzijn en alle aspecten van kunst die wij kennen? Ik geloof dat er een soort non-kennis zit in de kunst die wij nog moeten bespreken, die niet op tafel komt bij artistiek onderzoek en citaat van Sarat Maharaj: Non-kennis zijn vormen van kennis die onder de radar van ons rationele denken gaan en die tegenspraak en intuïtie kunnen bevatten. Dit is voor mij de rijkdom van kunst. Als wij naar kunst kijken en we hebben het over culturele diversiteit dan stellen we de verkeerde vragen: als we kijken naar het werk van Sarah Lucas bijvoorbeeld, een Britse kunstenaar, dan zeg ik ja maar, hoe zie ik nu dat dit Brits is? Wat zit in dit kunstwerk dat Brits is? Maar we vinden het wel gewoon als we naar een Afrikaanse kunstenaar kijken en zeggen: ja kijk maar, duidelijk, dit komt uit Mali, je ziet dat dit Afrikaanse kunst is. Eigenlijk is dit een heel rare benadering. Er zit wel een culturele specifiteit in kunstwerken maar niet zozeer in expliciete visuele of theoretische referentiekaders maar meer in gewoonten van waarneming, een uiting van onze retorische manier van zeggen. Volgens mij hebben we allemaal een culturele bril en wat belangrijk is aan deze bril, is niet wat wij kunnen

9 8 benoemen, de expliciete kaders, maar eigenlijk juist dat wat wij niet kunnen benoemen. Het belangrijke is hetgeen wat wij niet weten dat we weten. Dat wat wij niet hoeven te denken en wat vanzelfsprekend is. Dit is het aller moeilijkste om te zien, maar daar zit onze culturele specifiteit. Tussen kennis en het onbekende hebben wij iets anders: Doxa, een woord van de socioloog Pierre Bourdieu en dat gaat over de untold reality, een soort waarnemingsfilter dat wij allemaal hebben. Wij zouden veel meer bewust van dit waarnemingsfilter moeten worden als wij echt een geglobaliseerde cultuureducatie willen ontwikkelen. Deze bril is geen eenvoudige bril, het is een hoogintelligente bril, ik noem het een soort culturele Smartbril,want de bril functioneert anders in verschillende situaties. Een probleem in het model gewone kunst versus culturele diversiteit is het begrip identiteit, een vrij eenvoudig woord maar het is heel moeilijk om vanuit die output naar een echt diverse situatie te gaan dus ik wil liever een nieuw woord inbrengen van Pierre Bourdieu en dat is Habitus. Habitus is een set van tendensen en neigingen die het gevolg zijn van de internalisatie van een persoon van de logica en van specifieke gebieden dan wel sociale praktijken waarin hij of zij is gesocialiseerd. Mensen met een gedeelde culturele achtergrond hebben vele gemeenschappelijke bepalingen in die zin klopt het met het idee van identiteit, maar habitus is veel meer genuanceerd. Habitus differentieert naar iemands positie in de sociale ruimte evenals naar de kennisgeving en textuur van een hele reeks individuele ervaringen. Een van deze ervaringen is bijvoorbeeld het onderwijs. Of je ouders naar de universiteit gingen, of je ouders van dezelfde plek komen, of jij in het buitenland gestudeerd hebt: het is een complexe mix die allemaal onder habitus worden ondergebracht. We kunnen ons afvragen tot hoever we gaan met het idee dat een habitus wordt overgedragen door generaties en door verschillende vormen van maatschappijen. Op dit moment is er in de wetenschap aandacht voor epigenetics en dat is de studie van de impact van ervaringen op het DNA. Dit is een kunstwerk van Alexander Tarakhovsky getiteld Epigenetic reset (sheet 2). En dit is ook interessant in samenhang met habitus. Zie de citaten van Bourdieu. Het onbewuste is geschiedenis. Dat is waar voor de categorie van het denken en de waarneming welke wij spontaan toepassen op de sociale wereld. En ook eerder Antonio Gramsci die stelt dat ook intuïtie moet worden geacht als een verschijnsel met een complexe geschiedenis, een proces dat is verbonden met het hele proces van de ontwikkeling van de cultuur. Dus als wij denken over kunst en de verhouding tussen kennis en het onbekende dan is het onbekende ook ingewikkeld en complex en eigenlijk is er een soort natuurlijke verhouding tussen de twee elementen. Globalisering en habitus, we weten allemaal van globalisering dat culturen niet hoeven te worden verankerd in een bepaalde plaats. Fragmenten van cultuur kunnen overleven in meerdere plaatsen. Habitus laat ruimte voor het bekijken van meerdere culturele referentiekaders, het laat ruimte voor fysieke migratie, voor overal en nergens thuis zijn, voor innerlijke verandering en elke soort solidariteit die opgebouwd wordt met fysieke afstand. Iemand kan thuis door skype toch ergens anders zijn en ergens anders thuis zijn. Als wij naar de kunstwereld kijken dan vind ik dat we niet een kunstwereld hebben maar meerdere kunstwerelden. Ik ben 2 jaar lang curator van een project geweest Here is the centre of the world en wij werkten in zes steden wereldwijd met 75 kunstenaars om te zien hoe anders kunst eruit ziet vanuit de verschillende perspectieven. Je ziet een soort koppeling van de habitus en de logica van het veld zelf. Verder heb je ook een bredere verhouding tussen de habitus van de mens of de kunstenaar en het veld en bijvoorbeeld het politieke machtsveld. Hoe hebben de bezuinigingen bijvoorbeeld inhoudelijk invloed op de kunst? Verder is positionering heel belangrijk: je ziet dat deze kunstwerken allemaal dichtbij elkaar gepositioneerd zijn, zie hier de analyse van de positie van de Nederlandse kunstwereld en Nederlandse kunstwerken; die hebben onderling diverse karakters maar zijn bij elkaar gepositioneerd en gepositioneerd bij de logica van de kunstwereld. Neem nu een kunstenaar uit Iran die is echt anders gepositioneerd, die staat veel verder weg van de kunstwereld. Maar als je naar Iran gaat dan ziet het er heel anders uit. Dit soort verschillende verhoudingen moeten wij duidelijk voor ogen hebben om tot een geglobaliseerde kunsteducatie te komen. We moeten ervoor zorgen dat er echt geen monoculturele basis meer is, het gaat echt over positionering en verhoudin- Lucy Cotter: Sheet 1

10 9 en. Ik wil graag van neutrale kunst en diversiteit naar zelf reflectieve verhoudingen. Van het idee dat alle culturele kaders ontbreken in geglobaliseerde kunst gaan naar de erkenning van de steeds complexere verhoudingen tussen mens, kunst en cultuur. Gaan van een soort wereldbeschouwing naar de verhouding tussen een persoon, een plaats, een gedachte, een fragment naast elkaar. Zo zijn wij op weg naar een nieuwe complexiteit tussen mens, kunst en cultuur waarin de ruimte voor (zelf) reflectie groeit. Mensen kunnen culturele referenties op globaal niveau onderzoeken en definiëren. Verhoudingen kunnen individueel zijn: hoe verhoud ik mij tot maar ook gericht zijn op global communities met dezelfde behoefte aan uitwisseling, onderzoek en eigen vormgeving. Lucy Cotter: Sheet 2

11 10 Koen van Eijck TEDy 3: Koen van Eijck Door Koen van Eijck, universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen en bijzonder hoogleraar Culturele leefstijlen aan de Erasmus School of History, Culture and Communication, EUR. Koen van Eijck wil het thema geglobaliseerde cultuureducatie vooral beschouwen vanuit sociologisch perspectief. Wat kan a new modernity that is global from scratch betekenen voor geglobaliseerde cultuureducatie? Hoe zou je een nieuwe doelstelling of een aangepaste doelstelling of een extra doelstelling voor cultuureducatie hierbij kunnen formuleren? Niet zozeer op inhoud maar meer op hoe die doelstelling zou kunnen worden geformuleerd en hoe die vorm zou kunnen krijgen? Grenzeloos maar toch doelgericht. Er vallen grenzen weg, in een postmodern of altermoderne samenleving, weten we nog waar we heengaan? Hebben we nog richtlijnen? Binnen de sociologie onderzoeken we voortdurend de relatie tussen het individu en de wereld. Dat is meestal een overzichtelijk verhaal met waarden en normen die wij begrijpen. We zijn ook bezig met de relatie van landen en de wereld, met de positie van Nederland en de wereld en Europa en de wereld. Maar wat steeds meer de prangende vraag wordt is: hoe zit het nu met het individu en de wereld en is dat iets waar de kunsteducatie zich mee bezig moet houden? Een geglobaliseerde context: wat doet dat met mensen, hoe worden zij daardoor beïnvloed en welke socialiserende kaders zijn relevant? Is daar oriëntatie op mogelijk? Aan de andere kant hoe kunnen individuen actief participeren, proberen bij te dragen aan die wereld en het gevoel krijgen dat zij daar zelf nog een plek in hebben. Geglobaliseerde kunsteducatie, wat dat dan ook precies mogen zijn kan daar een rol in spelen. Gevolgen van globalisering zijn divers en ook tegenstrijdig. Aan de ene kant diversiteit van meerdere culturen en meerdere invalshoeken maar ook tendensen van homogenisering. Westerse cultuuridealen die de hele wereld over stromen, zoals hoe Christmas zich in Saigon manifesteert in het verhaal van Anne Marie ( opening slotdebat); er zijn dus ook invloeden die zorgen voor gelijkheid over de hele wereld heen. Wat moeten we daarmee? Dat is de grenzeloosheid van het verhaal, de grenzeloosheid van wat is dan kunst en cultuur en hoe kunnen we ons daarop oriënteren? Wat we zouden moeten proberen te bereiken, dat zeg ik als socioloog, maar het geldt ook voor kunst en cultuuronderwijs, we moeten proberen bij te dragen aan de wereld burgerschap en als we proberen te bedenken hoe dat zou kunnen dan zie je dat voor verbeeldingskracht traditioneel een belangrijke rol is weggelegd. Dat brengt ons op een aantal oude ideeën die in een nieuw jasje vandaag relevant zijn. De bekende socioloog

12 11 C. Wright Mills die in 1959 een boek schreef The Sociological Imagination, en hij beschreef sociological imagination als de opdracht aan de sociologie in The vivid awareness of the relationship between experience and the wider society. Mensen moeten hun eigen leven kunnen interpreteren in termen van de samenleving waarin zij wonen. Zij moeten zich bewust worden van welke invloeden werken op mij in, waarom ziet mijn leven eruit zoals het eruit ziet, wat kan ik met mijn lot aanvangen en als we dat begrijpen kunnen we misschien ook leren wat we kunnen veranderen en misschien leren om ons thuis te voelen. Die doelstelling lijkt mij interessant voor cultuureducatie en dan gaat het volgens Mills ook over the experience en de samenleving. The experience, de ervaring is iets wat een grote rol speelt en kan spelen in kunst- en cultuureducatie. Even terug in de tijd naar John Dewey, psycholoog, filosoof en pedagoog en hij heeft in 1934 een boek geschreven Art as Experience Daarin geeft hij een idee van wat is kunst?. Wat zou kunst moeten betekenen en welke rol zou kunst moeten spelen? Hij ziet kunst als communicatiemiddel, als het ultieme middel om je te verplaatsen in de ander. Hij zegt: de ervaring met kunst is een proces waarin inzicht wordt verworven in de persoonlijke visie van de ander. Hij heeft daar een aantal implicaties bij geformuleerd. Kunst, het beleven van kunst, begint altijd bij de eigen ervaring. Met aansluiten bij de eigen ervaring bedoelt hij niet we houden het lekker knus en dicht bij huis ; we beginnen vanuit de eigen ervaring bij kunst om vandaaruit het verborgen en onbekende te leren kennen en langzaam maar zeker uit te breiden. Er zou geen verschil moeten zijn tussen de wereld van het kind en de wereld van de kunst: het gaat erom dat kinderen ideeën kunnen oppikken die werken, ervaringen opdoen die hun inzicht geven in de wereld van de kunst, de maker en de sociale achtergrond daarbij. Die context kunnen ze dan leren ontdekken via verschillende verschijningsvormen van kunsten. Centraal staan, bij Dewey, bij het ervaren van kunst, de vragen: waar komt dit vandaan, wie heeft dit gemaakt, welke context is hiervan de achtergrond, wat is hiervan de achtergrond, wat zijn de beweegredenen hierachter? Dat kan op alle mogelijke manieren, een voorbeeldje: vraag kinderen om souvenirs te maken voor toeristen en ze moeten nadenken over wie zijn wij, wie denkt die ander die wij zijn, welke kernwaarden zouden wij willen communiceren en, welke kernwaarden zouden die ander ons g raag willen zien communiceren en hoe zien souvenirs van anderen eruit? Manieren dus om je via een esthetisch object in te leven in die ander: dat is die ervaring. Welk materiaal is daarvoor bruikbaar? Want de grenzeloosheid waar het over gaat bij globalisering is ook de grenzeloosheid over wat is nu kunst en wat is nu niet kunst? Ik zou voorstellen daar niet moeilijk over te doen. Je zou kunnen zeggen esthetische waarde, en dat past ook bij deze visie, is niet zozeer een kenmerk van een object wat wel of niet kunst is, als wel het kenmerk van een relatie tussen een object en een subject. Die relatie kan esthetische kwaliteiten hebben, die relatie kan met een heleboel soorten objecten aangegaan worden. Er zijn een aantal voorwaarden om een esthetische relatie aan te gaan met objecten: je moet welwillend nieuwsgierig zijn, kinderen moeten geprikkeld worden om ook vreemde, ook exotische, ook uit globale contexten die hier niet zo bekend zijn, objecten te leren kennen. Kinderen moeten bereid zijn zich te verdiepen in een kunstwerk en alle aspecten te bekijken om die ervaring te verdiepen en vervolgens daarop te reflecteren. Zo n relatie aangaan kan met van alles en nog wat, ook met artefacten uit het andere eind van de wereld. De vraag is dus niet wat is kunst maar de vraag is wat werkt? Dewey was ook een pragmaticus, en hij stelde: we doen wat werkt, dat is belangrijk. Als wij een bepaalde doelstelling hebben, het leren kennen van de ander, kunnen wij daar al die objecten voor gebruiken die zich daarvoor lenen. Kunsteducatie vanuit dit oogpunt heeft een aantal doelen, doelstellingen, die, via die esthetische relatie, via de nadruk op ervaring en vandaaruit het verbreden van de horizon, belangrijk zijn. Doelstellingen zijn aan de ene kant omgaan met diversiteit, anderzijds omgaan met de homogenisering. Omgaan met diversiteit daar hoort bij democratisch burgerschap ontwikkelen, dat is een kunst maar het is ook iets wat kunst bij uitstek kan doen. Het gaat bij diversiteit om het geloof in eigen en andermans capaciteiten. Kinderen moeten leren dat het niet puur een kwestie van talent is maar dat zij capaciteiten ook kunnen en moeten ontwikkelen. Betekenis geven aan kunst, aan de ervaring van kunst is een kwestie van interactie. De interactie intensiveren Ervaring: John Dewey

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Vensters op de wereld

Vensters op de wereld Vensters op de wereld Vensters op de wereld Rapport van de Commissie Canon voor Wereldburgerschap Redactie Tine Beneker Mariëtte van Stalborch Rob van der Vaart NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

EEN TOEKOMSTVISIE OP ONS ONDERWIJSBESTEL

EEN TOEKOMSTVISIE OP ONS ONDERWIJSBESTEL EEN TOEKOMSTVISIE OP ONS ONDERWIJSBESTEL Een toekomstvisie op ons onderwijsbestel Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open. Op school maken kinderen zich

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar de leesprofielen van studenten aan de KPZ

Onderzoek naar de leesprofielen van studenten aan de KPZ Opleiding Het onderzoekscentrum van Katholieke Pabo Zwolle is een groot onderzoeksproject gestart naar de belezenheid en de intellectuele nieuwsgierigheid van studenten. Het doel is uiteindelijk om studenten

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie