ECEMBER!!!!!!!! December!! P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECEMBER!!!!!!!! December!! 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus"

Transcriptie

1 België Belgique P.B. / P.P Dilbeek BC D ECEMBER December P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg Sint-Jans Molenbeek

2

3 Inhoudstafel: De groeps De bollekes De kabouters De welpen De jonggidsen De jongverkenners De givers De jin Varia: - Het tijdsoverschrijdend prentenboek - Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen

4 groeps Besteouders,ketten,sympathisantenenanderelezers, Innovemberhebbenwemetz nallenonssteentjebijgedragenvoorde11=11= 11actieenisdeleidingopeenmotiverendenontspannendleidingsweekend geweest zodat ze met volle goesting elke zondag uw ketten kunnen entertainen. De laatste maand van 2012 is aangebroken. Kerstexamens en hopelijk goede rapporten (we wensen iedereen alvast veel succes) worden opgevolgd door heerlijkefeestenwaarbijiedereenzijnbuikjevolkaneten.hetmerendeelvan deleidingkanechternietuitbundiggenietenvandekerstsfeer,wantzijzullen aanhetlerenzijnvoordeexamensinjanuari.dezemaandishetdanookniet elkezondagvergadering.bovendienzijnhettypischkoudetijden,dusvergeet uw geliefd kind geen warme kleren (muts, sjaal, handschoenen etc.) mee te geven. Voormensendienogeendaswillen:denieuweladingdassendiewebesteld hebben,wordenverwachtrondmiddendecember. Zondag'2'december SinterklaaskomtnaarPalokeWehebbenhemalvastonzenieuwelocatievia de post doorgegeven, dus de Sint en zijn Pieten zullen ons zeker weten te vindenopbegijnenborre.zebrengenwatzoetmeevoorallebravenonderons, dussteekjebestebeentjemaarvoorvandaag Afspraakvan14utot17u30opspeelpleinBegijnenborre. Zondag'9'december VandaaggaanweijsschaatseninLiedekerke.Vroegersprakenwehiervooraan de lokalen af, maar dit jaar spreken we rechtstreeks in Liedekerke af. We zoudendanookiedereenwillenaanmanenomtezoveelmogelijktecarpoolen Oudersenfamilieledenzijnwelkomommeeteschaatsen.Wesprekenafom 9u45aandeingangenom11u45zullenweterugbuitenstaan.Vergeetnietje uniform,,handschoenen,,,4,,een,paar,dikke,kousen,en,identiteitskaartmeete nemen. DeschaatsbaanbevindtzichindeSportlaan1te1770Liedekerke.

5 groeps Vrijdag'14'of'Zaterdag'15'december Als ontspanning tijdens de examens is er dit weekend traditioneel een filmavond, vrijdag naar de Kinepolis voor de oudere takken en zaterdag in Begijnenborre voor de jongere. Blader verder naar de takrubriekjes voor het exacteuur. Zondag'23'&'30'december Deze twee zondagen zijn vrije zondagen. Rond deze periode vinden er wel kerstfeestjes per tak plaats, ook hiervoor bladert u best door naar de takrubriekjes. Dit jaar is dit echter onder voorbehoud want we zijn nog niet zekerofwewelindelokalenvanhetspeelpleinkunnen,maarhiervanwordtu opdehoogtegehouden. Kamp, Onskampvindtplaatsvan4tot14augustus2013Deleidingvertrektreeds vanaf30juliopkampomallesoptebouwen.giversenjinnersvertrekkenook iets vroeger, op 2 augustus, met de fiets/te voet. Noteer dit alvast in uw agenda Bouw' Na de deadline van 18 oktober hebben 3 aannemers zich ingeschreven waarvan 1 met een redelijk goeie offerte. Deze moet nu nog goedgekeurd wordendoorhetgemeentebestuur.vingersgekruistdatditsnelinordekomt zodatwein de komende maanden kunnen beginnen bouwen Allenieuwtjes kanuvolgenophttp://bouw.scoutspaloke.be. Inschrijving Karen,onzeverantwoordelijkevoordegroepsadministratie,heeftlatenweten datnognietallekettenhuninschrijvingbetaaldhebbenofhunpapierhebben ingevuld/gecontroleerd. De papieren vindt u bij de takleiding, indien dit nog niet in orde is, gelieve hen dan hierover te contacteren. Betaling kan door te storten op 001= =41 met vermelding Inschrijving + naam + tak.indienuookdepalodithuiswilontvangen,stortu 15extra.Ukandeze natuurlijkookvindenoponzewebsite:www.scoutspaloke.be.

6 groeps Kalender = Zondag2dec:Desint = Zondag9dec:Ijsschaatsen = Vrijdag14ofzaterdag15dec:Film = Zondag23&30dec:Vrijezondag,maarwelkerstfeestjestussendoor = Zaterdag19januari:Papierslagjinners = Zondag20januari:Vrijezondag = Zaterdag23feb:Romantischekaas=enbieravond DanrestermijenkelnogueenvrolijkkerstfeesteneengelukkigNieuwjaarte wensen. Geniet van de feestdagen. We wensen iedereen veel liefde, lekker eten,eengoedegezondheidenveelpleziervoor2013. Totscouting, MattiasdeGroot CelinePierret

7 Dag allercoolste Bollekes van Dilbeek en ver daar buiten December de plezantste maand van het jaar is aangebroken Elke maand op de scouts is sowieso leuk maar deze maand is dan nog net iets plezanter We zullen misschien reeds de eerste sneeuwvlokken mogen verwelkomen. Het is ook de maand van alle leuke familie feesten en NATUURLIJK de sint Er staan dus zoals altijd weer een heleboel leuke vergadering op jullie te wachten. Deze maand ziet er zoals elk jaar een beetje anders uit omdat de examens van sommige leiding al voor de deur staan en voor andere nog moet komen. Zondag 2 december. Jaja beste bolletjes ik denk dat dit toch weer het hoogtepunt is van het jaar, want DE SINT komt langs op de scouts Wij hebben kunnen regelen dat de sint speciaal langs komt om de scouts te begroeten. HOUH maar wat moeten we toch doen om de grote sinterklaas en zijn zwarte pieten te verwelkomen?? We gaan de sint proberen overtuigen van onze kunsten en daarna spelen we nog het grote Sint spel Dus allemaal zeker aanwezig op de leukste dag van het jaar bollekes

8 bollekes Zondag 9 december. Vandaag beste bollekes gaan we ons op glad ijs begeven??? Ja inderdaad op glad ijs omdat we gaan SCHAAATSEN jeeeeeeeeeej Met heel de scouts gezellig op de schaatsbaan dat is natuurlijk een niet te missen evenement. Als je nog niet zo goed kunt schaatsen is dat natuurlijk geen probleem, want wie heeft er nu al een Gaviaal/krokodil zien schaatsen die kunnen dat ook helemaal niet We gaan er dus weer een spetterende VOORmiddag van maken WANT WANT WANT We spreken af om 9.45 aan de schaatsbaan in Liedekerke Adres Sportlaan Liedekerke Wat mogen jullie zeker niet vergeten: 4 Euro, dikke warme sokken, handschoen, muts, warme jas. Vergeet ook zeker niet om af te spreken met andere ouders om te carpoolen dat is wel zo gemakkelijk

9 bollekes Zaterdag 15 december Vandaag gaan we gezellig samen een film kijken in de lokalen aan begijnenborre. Welke film gaan we natuurlijk nog niet verklappen. We spreken af om 7u aan de lokalen en om 9 uur mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen. Neem misschien een dekentje mee en een lekker comfortabel zitkussen. Vrijdag 21 december. Vandaag gaan we met de bollekes reeds kerstmis vieren want wij gaan ons eigen kerstfeestje houden Jullie mogen allemaal je beste kleertje aantrekken want vanavond is het feest. Bij een kerstfeestje horen natuurlijk een kerstboom en cadeautjes, we zouden jullie willen vragen om allemaal 1 cadeautjes van MAX 5 euro mee te nemen zodat iedereen een leuke pakje krijgt. Het feestje gaat door van tot in begijnenborre. Hier kunnen nog wijzigingen volgen maar dan delen we dit jullie zeker mee via de site, op de vergadering, telefonisch.

10 bollekes Zondag 30 december is het vrije zondag dus dan zien we jullie allemaal volgend jaar terug Dag bollekkkkkkes en al een héééél gelukkig nieuwjaar van de leiding De leiding Matthias (Vink): 0479/ Mattias (Gaviaal): 0497/ Kwani (Stern): 0476/

11 Daaaaaaaaaag'allerliefste'allerkleinste'kaboutertjes,'' kabouters Whoehoewdeplezantstemaandvanhethelejaarisaangebroken:desintdiekomt,kerstmisvieren rondeenverlichtekerstboom,metveeeeeelpakjeseronder,deeerstesneeuwdievalt,warme chocomelkdrinken,enzovoort..maarnaturlijkookmetnieuwjaarinaantocht:lekkergezellig thuisvierenofmisschienwelweggaan. maarhopelijkhebbenjulliegenotenvandemaandnovember:wehebbennamelijkhetmeestegeld ingezameldvoor ,metdankaandevervangleidingbrittaenine,wijwarenallemaalzeeeer trotsopjullie.maarjulliehebbenjullieookgoedbewezentijdenshetgroteoorlog=spelmeteen dikkeproficiataanteamvrede,enookhetzwemmenwasweersuperplezant.maargenoeg gezeverdovervorigemaand,wegaaniskijkenwatdezemaandzoalinpettoheeft. Zondag'2'december:'' Vandaagkrijgenwezeeeeeeeeerhoogbezoekoverdevloerinbegijnenborre.Hmmmm.. dekerstman?depaashaas?neeeeenatuurlijknietvandaagkomtsinterklaasopbezoek. Strakszullenwetewetenkomenwiebraafisgeweestenwieniet.Aldiegenediebraafzijn geweestzullenmisschienbeloondwordend.m.v.eenzakjesnoep,deanderenzullen misschienwelterechtkomenindezakvansinterklaas. julliewordenom2uurstiptinperfectuniformverwachtaanbegijnenborreenom5uur30 mogenjullieoudersjulliemoemaarvoldaanweerkomenophalen. (alsjullienietwetenwatdoenkunnenjulliealtijddezetekeninginkleuren)

12 kabouters Zondag'9'december:'' Vandaaggaanweonsnaarjaarlijksetraditieweereensopgladijsbegeven.Jaaaainderdaad wegaanijsschaatsen.wezulleneenstestenwiedebesteschaatssteris,marikhebzoeen vermoedendathetiemandvandeleidingzalzijn.neegrapjenatuurlijk. neemallengoedewarmekousen,handschoenenen4euromee.jekleedtjehetbestlekker warmaan.wesprekenafom9u45aandeschaatsbaanvanliedekerkeomdande schaatsbaaneenslekkeronveiligtemakenjullieoudersmogenjullieom11u45terug komenhalen(hopelijkzondergebrokenarmenofbenen) Zaterdag'15'december:'' LETOPVandaagisheteenzaterdagenGEENzondagAangeziendeleidingmiddeninde examenszithoudenwijzaterdagavondeensuuuuuuuuuppeeeeeeergezelligefilmavond Welkefilmhetzalwordenisnogeenverassingmaaaaarhetzalzekerdemoeitezijnduswe verwachtenjullieallenom7uuraanbegijnenborre.hopelijktotdan

13 Vrijdag'21'december:'' kabouters Vandaagisheteindelijkzover,dedag(ofbetergezegdavond)waaropwehethelejaar hebbengewacht:tttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:hetishetsupercoole KERSTFEESTJEJoepieeeeeeeeeVeeeeldansen,veelpleziermaken,veelchipsetenen veeldrinkenengazomaardoor, wesprekenafom7uuraanbegijnenborreendeoudersmogenhunkinderenterugkomen halenom9uur.hopelijkzijnjulliemetveelaanwezigzodatheteensuperfeestjewordt Voiladitwashetdanvoordemaanddecember.Wijzienjulliegraagvolgendjaarterugen alvasteengelukkig'nieuwjaargewenst. Elena:04/ Lara: Vincent: '

14 welpen Dag stoerste welpen, Hopelijk hebben jullie genoten van de afgelopen maand Wat hebben we weer allemaal gedaan? We waren de maand begonnen met het goede doel. Jaja 11/11/11 en ook dit jaar hebben we weer heel wat geld ingezameld. 2 weken later zijn we weer geld gaan inzamelen maar dan niet voor het goede doel maar voor ons om toffe dingen te doen op kamp. Zijn jullie benieuwd wat we deze maand gaan doen? Ik kan alleszins al vertellen dat dit een toffe en speciale maand zal worden. Lees maar snel verder wat we gaan doen Zondag 2 december Hij komt hij komt de lieve goede leiding? NEE natuurlijk niet jullie zullen al wel geraden hebben wie deze zondag op bezoek komt bij ons. Een paar tipjes : hij komt uit Spanje, brengt alleen cadeautjes mee voor de brave kindjes, steekt de stoute kindjes in de zak, houdt een boek bij waar hij alles opschrijft over alle kinderen op de wereld, heeft een lange witte baard, Weten jullie het al? Maar natuurlijk vandaag komt de Sint op bezoek en zijn Pieten. Dus maak jullie stembanden al maar klaar en herhaal maar goed de sintliedjes zodat we de Sint goed kunnen ontvangen zodat hij zich thuis voelt. Zondag 9 december Vandaag gaan we zoals oude traditie gaan schaatsen. Wat moeten we daarvoor meenemen? = 4 euro = Dikke kousen

15 welpen = Handschoenen = Warme jas (want het kan erg koud zijn daarbinnen) Hopelijk kunnen jullie allemaal komen want het is altijd super leuk. Ook al kan je niet goed schaatsen of heb je het nog nooit gedaan hoef je je daar niet door te laten afschrikken. Het is nooit te laat om te leren. We spreken af aan de schaatsbaan in Liedekerke (sportlaan Liedekerke) om 9u45 en daar mogen jullie ouders je weer komen ophalen om 11u45. Pas op het is niet dezelfde schaatsbaan als de vorige jaren. Probeer te carpoolen dit is altijd toffer : hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zaterdag 15 december Deze avond gaan we allemaal gezellig een filmpje kijken. Wat hebben we dan allemaal nodig? = Een leuke film (geef op voorhand al maar tips aan ons wat jullie allemaal tof vinden) = Een lekker hapje (wat zullen jullie nog wel zien) = Een frisdrankje = En een comfortabele zitplaats Dit is allemaal te vinden op zaterdag 15 december op het terrein van Begijneborre vanaf 19u en om 21u stopt de voorstelling.

16 welpen Vrijdag 21 december Enkele tips : = Kerstboom = Pakjes = Dansen = (Kabouters) = Plezier = Stoelendans = Hapjes = En nog veel toffe dingen Dit is natuurlijk een korte samenvatting van ons super tof cool KERSTFEESTJEEEEEEE Jaja welpen dit jaar is er weer een kerstfeestje. Maar we hebben ook wat slecht nieuws. We hebben aan de jeugddienst gevraagd of we op Begijneborre ons kerstfeestje kunnen doen maar dit ligt nog niet vast. Maar als het doorgaat gebeurt dit op het terrein van Begijneborre en we verwachten jullie daar om 19u en het feestje zit er spijtig genoeg op om 21u. Nog 2 belangrijke mededelingen: = Er zal ook een kerstboom aanwezig zijn en wij zouden hier graag ook pakjes onder zien liggen dus als jullie allemaal iets kleins zouden kunnen meenemen. Het moet maar een kleinigheidje zijn maximum 5 euro. Als iedereen iets meebrengt kunnen we die avond iedereen blij maken. = 2 de puntje : VERKLEEDPARTIJTJE En deze keer is het thema : kerststalletje. Dus wees maar origineel en verras ons Zondag 30 december

17 welpen Vanavond vieren jullie oudjaar en ook wij gaan volledig uit ons dak om het nieuwe jaar te vieren dus vandaag mogen jullie lekker thuis blijven en nog een beetje genieten van 2012 want volgend jaar zien we jullie weer. En de maand december zit er al weer op. Hopelijk vonden jullie het weer een toffe maand We zien jullie terug in januari Alexander 04/ Felix 04/ Parsa 04/ Laura 04/

18 jonggidsen Hallookesbestejonggidsen, Novemberisweervoorbijendewinterkomtsteedsdichterbij.Wehebbenweeralveelcentjesbij verdiendopdeboerenmarkt.decakeswarenheerlijk,verrukkelijk.hetslijmvielvanmarvinzijn mondenineiseenpaartoertjesmoetengaanlopenomaldiecakestekunnenverwerken.als leidingwillenweooknogiszeggendatwetrotsopjulliezijn.julliehebbenzeergoedverkochtvoor SuperjulliehaddenzelfeenliedjeHetklimaatisbelangrijkEnjulliehebbenjulliesteentje goedbijgedragen.debattledaarhebbenweonsgoedbewezenvrouwenzijnhetsterkstegeslachten datzalooksteedszoblijven.iedereenweethetwatwiljeooknatuurlijkmetzoeensterke, krachtige,elegantemaarookstoereleiding. Maarbongenoeggezeverdnukomtdecemberaan.Sneeuwkerstbomen,cadeausenveel meer Jullieleidingheefteralvastzinin.Zoeenwarmechocomelkengezelligesfeer.Met familiefeestenenskivakanties.buitendekerstmankomternogiemandbelangrijk Jajullieweten wie..sinterklaasenzijnzwartepietenkomeneraan.spannend,wiebelanderindezakenwieis erbraafgeweestditjaar?wiekrijgterdemeestechocotoffsofspeculaasjes.onderdeleiding hebbenweevenoverlegdenwedenkendatflowelindezakzalbelanden.tjakomtervanalsjeje leidingnietvriendelijkgedagzegt.wehebbenookgoednieuwseriseenaannemergevonden voordelokalendusactieenwieweetzittenwevolgendjaarinspiksplinternieuwelokalen

19 zondag'2'december jonggidsen DaarwordtaandedeurgekloptHARDgeklopt,zachtgeklopt.Daarwordtaandedeurgekloptwie zoudatzijn?weesmaargerustmijnkindhierisdiegoedesint.daarwordtaandedeurgeklopt HARDgeklopt,zachtgeklopt.JahijkomtdeSINTJullieleidingisalsuuuuuuuuuuuuperlangaanhet aftellen.eindelijkdeverlossingenhetsnoepweverwachtenjullieallemaalom14uomons mentaalvoortebereidenopdesint.voldaanvanhetsnoepmogenjullieom17u30naarhuisgaan. DevergaderingengaannogsteedsdooropBegijneborre.JajaSinterklaasweetdatwelzijngeen nood Zondag'9'december' Zoalsaloudegewoontegaanweschaatsen.Vorigjaarhebikjullieongelofelijkgoedzienschaatsen veelbeteralsprofessioneleschaatsers.dusditjaargaanweerweereenstegenaanenlatenwe iedereeneenpoepieruiken.wesprekenafom9u45'aan'de'sporthal'van'liedekerke=sportlaan1 1770Liedekerke.Om11u45mogenonzevoetjesrustenenkunnenjullieoudersjulliekomenhalen. Vermitswehetzogoedhebbengedaanop moetenwedelijndoortrekken. Carpoolen(samenrijden)isdeboodschapVeelplezierverzekerd. Julliemoves

20 jonggidsen Vrijdag14december Heelgrootscherm,geluidlangsallekanteneneenzaligefilm.Jekanhetalradenvandaag( vanavond)gaanwenaardekinepolisinbrussel.vraagvoorhetvervoeraanjullieoudersofze kunnenrijdenenneemzoveeljogi smogelijkmeewesprekenom7u45afaandeingangvande Kinepolisinhetbedektedeelvoordebrugaandeparking.Weesallemaaloptijdzodatwenog genoegtijdhebbenomonzeticketstebestellenendusomgoedeplaatsentehebben:p Vrijdag21december Joooeeeeepiiieeeedeexamenszijngedaan(althansvoordemeestenonderons)enditgaanwe nietzotmaarcrazy,maftengestoordvierenopdezeuniekeversievanhetkerstfeestje.trekje mooistepaarschoenenaanendansdedansvloerkapotisdeboodschap.dejv szulenerookzijndus verwachtalvasteenheelromantsicheslow;).allemaalaanwezigdusinbegijneborreom8uur.om 23u30makenweuitgedansteeneindaanonskerstfeestje. Zondag30december DagJogi s,goedgeslapennadiezottevrijdag?dezeweekkanjegenietenvandevakantieen ofteweljethuisvervelenendenkenaandeleukescouts,oftewelskiënenhierookdenkenaanje ongelooflijkleukeleidingwanthetisnamelijkvrijezondag.prettigevakantieaaniedereen Marvin: Ine: '

21 Gegroet allerstoerste tak van de scouts aka de Jongverkenners jongverkenners Vorigemaandhebbenwebienveelgeldverdiendvoor ,(bijnahetmeeste,maardanhebje tochnogdieverdomdschattigekaboutersdiemetdehoofdprijsgaanlopen)daarnahebbenwe bewezendathetmannengeslachtgewoonwegsuperieuristijdenshetjv stegendejogi sspel.maar datwistenweallanger;)nunaarietsdatjullienognietweten,namelijkdepalodivandecember. Jajawezittenalaandelaatsteengezelligstemaandvanhetjaar.Hopelijkwordtheteenwitte decemberwantdankunnenweeenbiensneeuwballengevechthouden.ikkijkeralvolledignaar uit 02/12/12 Hijkomt,hijkomtdelievegoedeSint,mijnbestevriend,jouwbestevriend,debestevriendvan iederkind.jekenthetliedjewelhé.normaalkomtonsgoedheiligmanmetzijnzottepietenpasop7 decembermaarvoordebestescoutsterwereldmaakthijeenuitzondering.hijzalalleenaanlieve kettenlekkerveelsnoepgeven.dusvoorvelenzalhetderoeendezakworden :DJehebtdusnog evendetijdomjebestebeentjevoortezettenenmisschienmaaktdesintdaneenuitzondering.we verwachteniedereeninperfectuniformaanbegijnenborre.zonietdankrijgjemeteenderoe

22 jongverkenners 09/12/12 Warmekledij,handschoenen,dikkekousen,eenmutsen4eurodatmoetjeallemaalmeehebben wantvandaaggaanwenaarjaarlijksegewoontegaanijsschaatsenhetzouleukzijnalswemet iedereenzoudenzijn.naeenaantaluurvallenenweeropstaanishetgedaan.hopelijkzienwejou om9uur45inliedekerke(sportlaan11770). Om11u45ishetgedaanenzittenwewaarschijnlijkweervolblauweplekken :D VRIJDAG14/12 WewetendatjullieallemaalgraagdenieuweTwilightwillengaanzienenvandaagkandatook. Vandaaggaanwenamelijknaardecinema.Dusvandaagzullenwetewetenkomenwieerinteam EdwardofinteamJacobzit.Okjehebtonsdoor,wewarenmaaraanhetlachen.Natuurlijkgaanwe nietnaartwilightkijkenmaarwegaanwelnaardebioscoop.dusbeginhetinternetmaareensafte schuimennaartrailersenlaatonsdanwetenwelkefilmjulliewillenzien.vergeetnietwatgeldmee tenemenvooralsjewatsnoepwiltkopen.wesprekenafom7u45aandekioskvandekinepolis(aan dekantvanhetatomium)

23 jongverkenners VRIJDAG21/12 Wathebbendansen,jonggidsenenkerstmisgemeen?Hetmega=groot=en=cool=jonggivers= kerstfeestjenatuurlijk.vanavondtonenweonzebesteslowmovesencoolstedanspasjes.we sprekenafom20uuuraanbegijnenborre.nasteviggefeesttehebbenmogenjullieoudersjullieom 23uurkomenophalen.Vandaagdusnietinperfectuniformmaarinjecoolsteuitgaanskleren.Tot dan Zodatwashetdanweervoordecember.Alservragenzijnkanjenogsteedssmsenofbellennaar: voorTom voorAnthony

24 givers Dag'überbeste'GIVERS' Na het Italiaans Eetfeest, de jaarmarkt, , zitten we nu al aan de laatste maand van het jaar 2012 Deze maand is een drukke maand want het zijn de kei coole examens dat er weer zijn, maar ook de sint en Kerstmis en Nieuwjaarfeesten Ook een speciale datum in deze maand is 21/12/2012, of op die dag de wereld gaat vergaan zullen we dan wel zien maar het zal een spektakel worden Dan nu de palodi Zondag 2 december Vandaag komt de Sint nog eens langs bij de scouts en dan zullen we weten of jullie dit jaar braaf zijn geweest (wat wij betwijfelen) of niet. Dit is een gewone vergadering op Begijneborre van 16u tot 17u30. Deze uren zorgen ervoor dat jullie niet te veel tijd verliezen voor de examens en toch nog eens kunnen genieten van snoep en chocolade Zondag 9 december We gaan volgens traditie met de hele scouts gaan schaatsen in Liedekerke(JOEPIE), dit is een kei bien vrijetijdsbesteding voor je gedachten even van al dat studeren af te zetten Uiteraard moeten jullie handschoenen, dikke kousen, ID en 4 euries meenemen Iedereen paraat in uniform om 9u Dacht ik toch verdere info volgt wel nog op facebook omdat de groeps nog niets heeft laten weten

25 VRIJDAG 14 december givers PAS OP DIT IS EEN VRIJDAG, vandaag gaan we een filmke gaan pakken in de Kinepolis. Perfect om een weekje examens mee af te ronden en jullie scherp te zetten voor het laatste weekend studeren Afspraak om 19u aan dat ronde ding in de Kinepolis, zoals altijd (kan ook nog veranderen, excuses) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vrijdag 21/12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deze vrijdag, beruchte laatste dag van de wereld, gaan wij ons niets aantrekken van al die bullshit en gaan wij gewoon ons KEI bien, totally awesome giverkerstfeesje doen We gaan gewoon feesten, hapjes eten, champagne knallen(misschien) en gewoon ons uberbien amuseren Vergeet niet altijd de faceboekgroep te checken voor aanpassingen aan de palodi, zo voorkomen we dat er mensen ergens verkeerd staan of helemaal te laat(of te vroeg) ergens staan. Je mag ons ook altijd bellen of smsen Nyala Bij Steltral

26 Beste jinners, Jullie toffe leiding heeft een filmpje in elkaar gestoken. Hierop zullen jullie al de informatie van deze scoutsmaand terugvinden. Veel kijkplezier

27 jin

28 Het Tijdsoverschrijdend Prentenboek: De Foto van de Maand Deze foto werd gekozen door Squaw Grijsbokje (Lina Kestemont) en Sachem Kwikstaartje (Bram Tack) Kamp Bourseigne Neuve 2006 (datum weet ik wel niet meer zeker) getrokken door pj dacht ik. Wanneer de ketten op 2 daagse zijn, wordt de leiding die achter blijft op het terrein ook terug eventjes ket Buiten de nodige taken is er ook wel eens tijd voor 5 minuten ontspanning met dit al resultaat. :-)

29

30 Een eigenzinnige blik op Scouts Scouts is Het opzetten - opstarten van verscheidene projecten; een groep die samen er hard aan werkt. Heel de scoutsgroep beleeft pret

31 Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen Hebben jullie het ook opgemerkt? Nee? Het weer is wat kouder geworden. Er valt heel wat regen op de grond Daarom gaan we deze maand samen binnen knutselen Door Merijn Gouweloose Benodigdheden: Karton + bladeren Tekeningen Lijm Scharen Potloden of stiften Puzzel Uitleg: Eerst hebben we de kinderen tekeningen gegeven (bv. van Disney) die ze moesten inkleuren, die hetzelfde formaat hadden als een puzzel die we als model gebruikt hebben. Daarna hebben we de tekeningen op een stevig stuk karton, dat even groot was als de puzzel, gekleefd. Dan hebben ze de lijntjes van de puzzel overgenomen aan de hand van een ander blad en een potlood. Ten slotte hebben ze het blad op de achterkant van het karton geplakt en stuk per stuk uitgeknipt. Wanneer elk stukje uitgeknipt was, begonnen ze hun puzzle (of een v/e vriend) in elkaar te steken.

32 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Knikkers Materiaal voor je knikkerbaan (lat, wc-rollen, Schoendozen, ) Uitleg: Met de hele groep (of in 2 groepen) maak je een knikkerbaan, die zo lang mogelijk moet zijn. Je gebruikt hiervoor de verschillende materialen. De knikker moet het hele traject in 1 keer kunnen afleggen, zonder te stoppen. Je moet zelf maar zorgen dat de knikker ergens bovenaan kan beginnen. Door Cora Vandamme Benodigdheden: 1 laken 100 ballonnen Uitleg: Blaas veel ballonnen op. Stop ze in een oude lakensloop die aan drie kanten vastgenaaid is. Naai daarna de vierde kant toe.

33 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Azijn Varkensblaas Touw Verf Gereedschap Hamer Ruw glaspapier Schaar Uitleg: Voor onze handtrommel neem je een terracottapot met een rand bovenaan en voor de klank het best een ronde wand. Je slaat de onderzijde van de pot voorzichtig stuk met een hamertje of een steen en schuurt met ruw glas-papier de randen glad. Je neemt een in azijn met water ondergedompelde varkensblaas (bij de slager te krijgen) en spant die boven de pot. Met een touw span je onder de rand het vel vast en laat het drogen. Daarna snij je met een schaar het vel mooi rondom af en beschilder je de pot met vrolijke kleuren.

34 Door Charlotte De Flou Benodigdheden: +/- 5 scharen min 5 kleuren, 1 rol crepepapier in verschillende kleuren +/- 5 balpennen 1 bol touw Uitleg: Iedere deelnemer krijgt een stuk touw om rond de nek te hangen. Er liggen fijne rietjes en crepepapier in verschillende kleuren. De deelnemers scheuren het crepepapier in rondjes of knippen het papier in bloemetjes. In het midden van een rondje of een bloemetje prik je met de punt van een balpen een gaatje. Zo steek je twee rondjes of twee bloemetjes over het touw en vervolgens een stukje van een rietje. Terug twee stukjes papier en een stukje rietje. Zo verder tot je een ganse hawaii-slinger hebt.

35

36 Varia

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 V.U. : Carmen De Zutter website: www.scoetevanroi.be Brusselsesteenweg 21 e-mail: info@scoetevanroi.be 1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 Algemeen Nieuws De examens van

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september

www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september KSJ Knokke De Tokke Edward Verheystraat 20 8300 Knokke-Heist www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september - 8300 KNOKKE Station Ad Valvas BELANGRIJKE

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Voorwoord. Yooo de mannen,

Voorwoord. Yooo de mannen, Maart 2015 Juli 2015 Voorwoord Yooo de mannen, Zo een scoutsjaar, het gaat toch rap. We zijn al ons aan onze laatste schakel beland. Maar wel potverdikke een drukke schakel. Om te beginnen is het meteen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

En deze maand mochten wij afsluiten met bezoek van een grote meneer!

En deze maand mochten wij afsluiten met bezoek van een grote meneer! Dec 2014 Beste vrienden van den 68 Het einde van het jaar 2014 nadert, dat zul je ook wel merken aan je agenda, die ook aan zijn einde toe is. Vooraleer we de nieuwe afspraken en vergaderingen overlopen

Nadere informatie

DE JOEKEL. Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift

DE JOEKEL. Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift DE JOEKEL Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift November December 1 2 In deze Joekel: Voorwoord p.3 Aankondigingen p.4 Speelclub p.5 Rakkers

Nadere informatie

We zijn blij te kunnen melden dat we dankzij onze vriendenkring sinds de voorbije maand ook terug werkende urinoirs en vernieuwde lavabo s hebben!

We zijn blij te kunnen melden dat we dankzij onze vriendenkring sinds de voorbije maand ook terug werkende urinoirs en vernieuwde lavabo s hebben! Beste lezer, Gelukkig Nieuwjaar! De examens zijn gedaan, de feestdagen en familiefeesten gepasseerd. Uitgerust na een welverdiende vakantie breken we met nieuwe energie 2014 aan! Onze 40ste jaargang is

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, de meisjesscouts

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper

t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper GROLWOORDJE Dag beste scouten & scout-ouders Het startschot van het scoutsjaar ligt

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Good practice. KLETS! On Tour

Good practice. KLETS! On Tour Good practice KLETS! On Tour Inleiding Wie zijn wij? De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en heeft een positieve impact op hun levenskwaliteit. Ze strijdt voor

Nadere informatie

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke 1 Kerstmusical 2013 De arme rijke 2 Kerstmusical de arme rijke 1. lied van kinderen, die geld opwillen halen en straatkrantverkoper; Buiten kunnen evt. ook al personeelsleden uit de winkel staan (zie 6)

Nadere informatie

Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013

Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013 Informatie & afsprakenbrochure 1 Scouts en Gidsen Heilig Kruis Informatie- en afsprakenbrochure 2012-2013 Informatie & afsprakenbrochure 2 A. Voorwoord We hebben dit boekje geschreven voor jullie, ouders

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

36 e jaargang, 1 e uitgave. v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart

36 e jaargang, 1 e uitgave. v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart 36 e jaargang, 1 e uitgave v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart VOORWOORD Liefste KSJ-vriendjes, vriendinnetjes, mama s, papa s, leiding, oud-leiding, enzovoort enzoverder! Het nieuwe

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie

Zondag 13 april: Omgekeerde (de leiding staat voor één keer bij een andere groep)

Zondag 13 april: Omgekeerde (de leiding staat voor één keer bij een andere groep) Kalender Vrijdag 4 april: KINDERFUIF! Zondag 6 april: Gewoon Chiro Zondag 13 april: Omgekeerde (de leiding staat voor één keer bij een andere groep) Zondag 20 april: Geen Chiro (Pasen) Zondag 27 april:

Nadere informatie

Armoede: wat is dat?

Armoede: wat is dat? Armoede: wat is dat? Deze powerpointpresentatie met bijhorende tekst laat kinderen op een interactieve manier kennismaken met het begrip armoede, aan de hand van situaties die voor kinderen heel herkenbaar

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Inspiratielijst. NokNok

Inspiratielijst. NokNok Inspiratielijst NokNok 2012 1 Colofon De Inspiratielijst NokNok is een project van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze

Nadere informatie

Dag 15: Hao gaat voor het eerst naar de disco

Dag 15: Hao gaat voor het eerst naar de disco Dag 15: Hao gaat voor het eerst naar de disco Geplaatst op 10 september 2011 door Johan Als we om 8.00u arriveren bij manager Danh thuis in Dien An, zitten Hong Thuy (10), Kim Trang (12) en Thanh Thao

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindercentrum Yggdrasil Juli 2015

Nieuwsbrief Kindercentrum Yggdrasil Juli 2015 Nieuwsbrief Kindercentrum Yggdrasil Juli 2015 Beste ouders en verzorgers. Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met de ontwikkelingen binnen ons kindercentrum en wat de komende periode ons weer gaat brengen.

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie