ECEMBER!!!!!!!! December!! P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECEMBER!!!!!!!! December!! 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus"

Transcriptie

1 België Belgique P.B. / P.P Dilbeek BC D ECEMBER December P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg Sint-Jans Molenbeek

2

3 Inhoudstafel: De groeps De bollekes De kabouters De welpen De jonggidsen De jongverkenners De givers De jin Varia: - Het tijdsoverschrijdend prentenboek - Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen

4 groeps Besteouders,ketten,sympathisantenenanderelezers, Innovemberhebbenwemetz nallenonssteentjebijgedragenvoorde11=11= 11actieenisdeleidingopeenmotiverendenontspannendleidingsweekend geweest zodat ze met volle goesting elke zondag uw ketten kunnen entertainen. De laatste maand van 2012 is aangebroken. Kerstexamens en hopelijk goede rapporten (we wensen iedereen alvast veel succes) worden opgevolgd door heerlijkefeestenwaarbijiedereenzijnbuikjevolkaneten.hetmerendeelvan deleidingkanechternietuitbundiggenietenvandekerstsfeer,wantzijzullen aanhetlerenzijnvoordeexamensinjanuari.dezemaandishetdanookniet elkezondagvergadering.bovendienzijnhettypischkoudetijden,dusvergeet uw geliefd kind geen warme kleren (muts, sjaal, handschoenen etc.) mee te geven. Voormensendienogeendaswillen:denieuweladingdassendiewebesteld hebben,wordenverwachtrondmiddendecember. Zondag'2'december SinterklaaskomtnaarPalokeWehebbenhemalvastonzenieuwelocatievia de post doorgegeven, dus de Sint en zijn Pieten zullen ons zeker weten te vindenopbegijnenborre.zebrengenwatzoetmeevoorallebravenonderons, dussteekjebestebeentjemaarvoorvandaag Afspraakvan14utot17u30opspeelpleinBegijnenborre. Zondag'9'december VandaaggaanweijsschaatseninLiedekerke.Vroegersprakenwehiervooraan de lokalen af, maar dit jaar spreken we rechtstreeks in Liedekerke af. We zoudendanookiedereenwillenaanmanenomtezoveelmogelijktecarpoolen Oudersenfamilieledenzijnwelkomommeeteschaatsen.Wesprekenafom 9u45aandeingangenom11u45zullenweterugbuitenstaan.Vergeetnietje uniform,,handschoenen,,,4,,een,paar,dikke,kousen,en,identiteitskaartmeete nemen. DeschaatsbaanbevindtzichindeSportlaan1te1770Liedekerke.

5 groeps Vrijdag'14'of'Zaterdag'15'december Als ontspanning tijdens de examens is er dit weekend traditioneel een filmavond, vrijdag naar de Kinepolis voor de oudere takken en zaterdag in Begijnenborre voor de jongere. Blader verder naar de takrubriekjes voor het exacteuur. Zondag'23'&'30'december Deze twee zondagen zijn vrije zondagen. Rond deze periode vinden er wel kerstfeestjes per tak plaats, ook hiervoor bladert u best door naar de takrubriekjes. Dit jaar is dit echter onder voorbehoud want we zijn nog niet zekerofwewelindelokalenvanhetspeelpleinkunnen,maarhiervanwordtu opdehoogtegehouden. Kamp, Onskampvindtplaatsvan4tot14augustus2013Deleidingvertrektreeds vanaf30juliopkampomallesoptebouwen.giversenjinnersvertrekkenook iets vroeger, op 2 augustus, met de fiets/te voet. Noteer dit alvast in uw agenda Bouw' Na de deadline van 18 oktober hebben 3 aannemers zich ingeschreven waarvan 1 met een redelijk goeie offerte. Deze moet nu nog goedgekeurd wordendoorhetgemeentebestuur.vingersgekruistdatditsnelinordekomt zodatwein de komende maanden kunnen beginnen bouwen Allenieuwtjes kanuvolgenophttp://bouw.scoutspaloke.be. Inschrijving Karen,onzeverantwoordelijkevoordegroepsadministratie,heeftlatenweten datnognietallekettenhuninschrijvingbetaaldhebbenofhunpapierhebben ingevuld/gecontroleerd. De papieren vindt u bij de takleiding, indien dit nog niet in orde is, gelieve hen dan hierover te contacteren. Betaling kan door te storten op 001= =41 met vermelding Inschrijving + naam + tak.indienuookdepalodithuiswilontvangen,stortu 15extra.Ukandeze natuurlijkookvindenoponzewebsite:www.scoutspaloke.be.

6 groeps Kalender = Zondag2dec:Desint = Zondag9dec:Ijsschaatsen = Vrijdag14ofzaterdag15dec:Film = Zondag23&30dec:Vrijezondag,maarwelkerstfeestjestussendoor = Zaterdag19januari:Papierslagjinners = Zondag20januari:Vrijezondag = Zaterdag23feb:Romantischekaas=enbieravond DanrestermijenkelnogueenvrolijkkerstfeesteneengelukkigNieuwjaarte wensen. Geniet van de feestdagen. We wensen iedereen veel liefde, lekker eten,eengoedegezondheidenveelpleziervoor2013. Totscouting, MattiasdeGroot CelinePierret

7 Dag allercoolste Bollekes van Dilbeek en ver daar buiten December de plezantste maand van het jaar is aangebroken Elke maand op de scouts is sowieso leuk maar deze maand is dan nog net iets plezanter We zullen misschien reeds de eerste sneeuwvlokken mogen verwelkomen. Het is ook de maand van alle leuke familie feesten en NATUURLIJK de sint Er staan dus zoals altijd weer een heleboel leuke vergadering op jullie te wachten. Deze maand ziet er zoals elk jaar een beetje anders uit omdat de examens van sommige leiding al voor de deur staan en voor andere nog moet komen. Zondag 2 december. Jaja beste bolletjes ik denk dat dit toch weer het hoogtepunt is van het jaar, want DE SINT komt langs op de scouts Wij hebben kunnen regelen dat de sint speciaal langs komt om de scouts te begroeten. HOUH maar wat moeten we toch doen om de grote sinterklaas en zijn zwarte pieten te verwelkomen?? We gaan de sint proberen overtuigen van onze kunsten en daarna spelen we nog het grote Sint spel Dus allemaal zeker aanwezig op de leukste dag van het jaar bollekes

8 bollekes Zondag 9 december. Vandaag beste bollekes gaan we ons op glad ijs begeven??? Ja inderdaad op glad ijs omdat we gaan SCHAAATSEN jeeeeeeeeeej Met heel de scouts gezellig op de schaatsbaan dat is natuurlijk een niet te missen evenement. Als je nog niet zo goed kunt schaatsen is dat natuurlijk geen probleem, want wie heeft er nu al een Gaviaal/krokodil zien schaatsen die kunnen dat ook helemaal niet We gaan er dus weer een spetterende VOORmiddag van maken WANT WANT WANT We spreken af om 9.45 aan de schaatsbaan in Liedekerke Adres Sportlaan Liedekerke Wat mogen jullie zeker niet vergeten: 4 Euro, dikke warme sokken, handschoen, muts, warme jas. Vergeet ook zeker niet om af te spreken met andere ouders om te carpoolen dat is wel zo gemakkelijk

9 bollekes Zaterdag 15 december Vandaag gaan we gezellig samen een film kijken in de lokalen aan begijnenborre. Welke film gaan we natuurlijk nog niet verklappen. We spreken af om 7u aan de lokalen en om 9 uur mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen. Neem misschien een dekentje mee en een lekker comfortabel zitkussen. Vrijdag 21 december. Vandaag gaan we met de bollekes reeds kerstmis vieren want wij gaan ons eigen kerstfeestje houden Jullie mogen allemaal je beste kleertje aantrekken want vanavond is het feest. Bij een kerstfeestje horen natuurlijk een kerstboom en cadeautjes, we zouden jullie willen vragen om allemaal 1 cadeautjes van MAX 5 euro mee te nemen zodat iedereen een leuke pakje krijgt. Het feestje gaat door van tot in begijnenborre. Hier kunnen nog wijzigingen volgen maar dan delen we dit jullie zeker mee via de site, op de vergadering, telefonisch.

10 bollekes Zondag 30 december is het vrije zondag dus dan zien we jullie allemaal volgend jaar terug Dag bollekkkkkkes en al een héééél gelukkig nieuwjaar van de leiding De leiding Matthias (Vink): 0479/ Mattias (Gaviaal): 0497/ Kwani (Stern): 0476/

11 Daaaaaaaaaag'allerliefste'allerkleinste'kaboutertjes,'' kabouters Whoehoewdeplezantstemaandvanhethelejaarisaangebroken:desintdiekomt,kerstmisvieren rondeenverlichtekerstboom,metveeeeeelpakjeseronder,deeerstesneeuwdievalt,warme chocomelkdrinken,enzovoort..maarnaturlijkookmetnieuwjaarinaantocht:lekkergezellig thuisvierenofmisschienwelweggaan. maarhopelijkhebbenjulliegenotenvandemaandnovember:wehebbennamelijkhetmeestegeld ingezameldvoor ,metdankaandevervangleidingbrittaenine,wijwarenallemaalzeeeer trotsopjullie.maarjulliehebbenjullieookgoedbewezentijdenshetgroteoorlog=spelmeteen dikkeproficiataanteamvrede,enookhetzwemmenwasweersuperplezant.maargenoeg gezeverdovervorigemaand,wegaaniskijkenwatdezemaandzoalinpettoheeft. Zondag'2'december:'' Vandaagkrijgenwezeeeeeeeeerhoogbezoekoverdevloerinbegijnenborre.Hmmmm.. dekerstman?depaashaas?neeeeenatuurlijknietvandaagkomtsinterklaasopbezoek. Strakszullenwetewetenkomenwiebraafisgeweestenwieniet.Aldiegenediebraafzijn geweestzullenmisschienbeloondwordend.m.v.eenzakjesnoep,deanderenzullen misschienwelterechtkomenindezakvansinterklaas. julliewordenom2uurstiptinperfectuniformverwachtaanbegijnenborreenom5uur30 mogenjullieoudersjulliemoemaarvoldaanweerkomenophalen. (alsjullienietwetenwatdoenkunnenjulliealtijddezetekeninginkleuren)

12 kabouters Zondag'9'december:'' Vandaaggaanweonsnaarjaarlijksetraditieweereensopgladijsbegeven.Jaaaainderdaad wegaanijsschaatsen.wezulleneenstestenwiedebesteschaatssteris,marikhebzoeen vermoedendathetiemandvandeleidingzalzijn.neegrapjenatuurlijk. neemallengoedewarmekousen,handschoenenen4euromee.jekleedtjehetbestlekker warmaan.wesprekenafom9u45aandeschaatsbaanvanliedekerkeomdande schaatsbaaneenslekkeronveiligtemakenjullieoudersmogenjullieom11u45terug komenhalen(hopelijkzondergebrokenarmenofbenen) Zaterdag'15'december:'' LETOPVandaagisheteenzaterdagenGEENzondagAangeziendeleidingmiddeninde examenszithoudenwijzaterdagavondeensuuuuuuuuuppeeeeeeergezelligefilmavond Welkefilmhetzalwordenisnogeenverassingmaaaaarhetzalzekerdemoeitezijnduswe verwachtenjullieallenom7uuraanbegijnenborre.hopelijktotdan

13 Vrijdag'21'december:'' kabouters Vandaagisheteindelijkzover,dedag(ofbetergezegdavond)waaropwehethelejaar hebbengewacht:tttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:hetishetsupercoole KERSTFEESTJEJoepieeeeeeeeeVeeeeldansen,veelpleziermaken,veelchipsetenen veeldrinkenengazomaardoor, wesprekenafom7uuraanbegijnenborreendeoudersmogenhunkinderenterugkomen halenom9uur.hopelijkzijnjulliemetveelaanwezigzodatheteensuperfeestjewordt Voiladitwashetdanvoordemaanddecember.Wijzienjulliegraagvolgendjaarterugen alvasteengelukkig'nieuwjaargewenst. Elena:04/ Lara: Vincent: '

14 welpen Dag stoerste welpen, Hopelijk hebben jullie genoten van de afgelopen maand Wat hebben we weer allemaal gedaan? We waren de maand begonnen met het goede doel. Jaja 11/11/11 en ook dit jaar hebben we weer heel wat geld ingezameld. 2 weken later zijn we weer geld gaan inzamelen maar dan niet voor het goede doel maar voor ons om toffe dingen te doen op kamp. Zijn jullie benieuwd wat we deze maand gaan doen? Ik kan alleszins al vertellen dat dit een toffe en speciale maand zal worden. Lees maar snel verder wat we gaan doen Zondag 2 december Hij komt hij komt de lieve goede leiding? NEE natuurlijk niet jullie zullen al wel geraden hebben wie deze zondag op bezoek komt bij ons. Een paar tipjes : hij komt uit Spanje, brengt alleen cadeautjes mee voor de brave kindjes, steekt de stoute kindjes in de zak, houdt een boek bij waar hij alles opschrijft over alle kinderen op de wereld, heeft een lange witte baard, Weten jullie het al? Maar natuurlijk vandaag komt de Sint op bezoek en zijn Pieten. Dus maak jullie stembanden al maar klaar en herhaal maar goed de sintliedjes zodat we de Sint goed kunnen ontvangen zodat hij zich thuis voelt. Zondag 9 december Vandaag gaan we zoals oude traditie gaan schaatsen. Wat moeten we daarvoor meenemen? = 4 euro = Dikke kousen

15 welpen = Handschoenen = Warme jas (want het kan erg koud zijn daarbinnen) Hopelijk kunnen jullie allemaal komen want het is altijd super leuk. Ook al kan je niet goed schaatsen of heb je het nog nooit gedaan hoef je je daar niet door te laten afschrikken. Het is nooit te laat om te leren. We spreken af aan de schaatsbaan in Liedekerke (sportlaan Liedekerke) om 9u45 en daar mogen jullie ouders je weer komen ophalen om 11u45. Pas op het is niet dezelfde schaatsbaan als de vorige jaren. Probeer te carpoolen dit is altijd toffer : hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zaterdag 15 december Deze avond gaan we allemaal gezellig een filmpje kijken. Wat hebben we dan allemaal nodig? = Een leuke film (geef op voorhand al maar tips aan ons wat jullie allemaal tof vinden) = Een lekker hapje (wat zullen jullie nog wel zien) = Een frisdrankje = En een comfortabele zitplaats Dit is allemaal te vinden op zaterdag 15 december op het terrein van Begijneborre vanaf 19u en om 21u stopt de voorstelling.

16 welpen Vrijdag 21 december Enkele tips : = Kerstboom = Pakjes = Dansen = (Kabouters) = Plezier = Stoelendans = Hapjes = En nog veel toffe dingen Dit is natuurlijk een korte samenvatting van ons super tof cool KERSTFEESTJEEEEEEE Jaja welpen dit jaar is er weer een kerstfeestje. Maar we hebben ook wat slecht nieuws. We hebben aan de jeugddienst gevraagd of we op Begijneborre ons kerstfeestje kunnen doen maar dit ligt nog niet vast. Maar als het doorgaat gebeurt dit op het terrein van Begijneborre en we verwachten jullie daar om 19u en het feestje zit er spijtig genoeg op om 21u. Nog 2 belangrijke mededelingen: = Er zal ook een kerstboom aanwezig zijn en wij zouden hier graag ook pakjes onder zien liggen dus als jullie allemaal iets kleins zouden kunnen meenemen. Het moet maar een kleinigheidje zijn maximum 5 euro. Als iedereen iets meebrengt kunnen we die avond iedereen blij maken. = 2 de puntje : VERKLEEDPARTIJTJE En deze keer is het thema : kerststalletje. Dus wees maar origineel en verras ons Zondag 30 december

17 welpen Vanavond vieren jullie oudjaar en ook wij gaan volledig uit ons dak om het nieuwe jaar te vieren dus vandaag mogen jullie lekker thuis blijven en nog een beetje genieten van 2012 want volgend jaar zien we jullie weer. En de maand december zit er al weer op. Hopelijk vonden jullie het weer een toffe maand We zien jullie terug in januari Alexander 04/ Felix 04/ Parsa 04/ Laura 04/

18 jonggidsen Hallookesbestejonggidsen, Novemberisweervoorbijendewinterkomtsteedsdichterbij.Wehebbenweeralveelcentjesbij verdiendopdeboerenmarkt.decakeswarenheerlijk,verrukkelijk.hetslijmvielvanmarvinzijn mondenineiseenpaartoertjesmoetengaanlopenomaldiecakestekunnenverwerken.als leidingwillenweooknogiszeggendatwetrotsopjulliezijn.julliehebbenzeergoedverkochtvoor SuperjulliehaddenzelfeenliedjeHetklimaatisbelangrijkEnjulliehebbenjulliesteentje goedbijgedragen.debattledaarhebbenweonsgoedbewezenvrouwenzijnhetsterkstegeslachten datzalooksteedszoblijven.iedereenweethetwatwiljeooknatuurlijkmetzoeensterke, krachtige,elegantemaarookstoereleiding. Maarbongenoeggezeverdnukomtdecemberaan.Sneeuwkerstbomen,cadeausenveel meer Jullieleidingheefteralvastzinin.Zoeenwarmechocomelkengezelligesfeer.Met familiefeestenenskivakanties.buitendekerstmankomternogiemandbelangrijk Jajullieweten wie..sinterklaasenzijnzwartepietenkomeneraan.spannend,wiebelanderindezakenwieis erbraafgeweestditjaar?wiekrijgterdemeestechocotoffsofspeculaasjes.onderdeleiding hebbenweevenoverlegdenwedenkendatflowelindezakzalbelanden.tjakomtervanalsjeje leidingnietvriendelijkgedagzegt.wehebbenookgoednieuwseriseenaannemergevonden voordelokalendusactieenwieweetzittenwevolgendjaarinspiksplinternieuwelokalen

19 zondag'2'december jonggidsen DaarwordtaandedeurgekloptHARDgeklopt,zachtgeklopt.Daarwordtaandedeurgekloptwie zoudatzijn?weesmaargerustmijnkindhierisdiegoedesint.daarwordtaandedeurgeklopt HARDgeklopt,zachtgeklopt.JahijkomtdeSINTJullieleidingisalsuuuuuuuuuuuuperlangaanhet aftellen.eindelijkdeverlossingenhetsnoepweverwachtenjullieallemaalom14uomons mentaalvoortebereidenopdesint.voldaanvanhetsnoepmogenjullieom17u30naarhuisgaan. DevergaderingengaannogsteedsdooropBegijneborre.JajaSinterklaasweetdatwelzijngeen nood Zondag'9'december' Zoalsaloudegewoontegaanweschaatsen.Vorigjaarhebikjullieongelofelijkgoedzienschaatsen veelbeteralsprofessioneleschaatsers.dusditjaargaanweerweereenstegenaanenlatenwe iedereeneenpoepieruiken.wesprekenafom9u45'aan'de'sporthal'van'liedekerke=sportlaan1 1770Liedekerke.Om11u45mogenonzevoetjesrustenenkunnenjullieoudersjulliekomenhalen. Vermitswehetzogoedhebbengedaanop moetenwedelijndoortrekken. Carpoolen(samenrijden)isdeboodschapVeelplezierverzekerd. Julliemoves

20 jonggidsen Vrijdag14december Heelgrootscherm,geluidlangsallekanteneneenzaligefilm.Jekanhetalradenvandaag( vanavond)gaanwenaardekinepolisinbrussel.vraagvoorhetvervoeraanjullieoudersofze kunnenrijdenenneemzoveeljogi smogelijkmeewesprekenom7u45afaandeingangvande Kinepolisinhetbedektedeelvoordebrugaandeparking.Weesallemaaloptijdzodatwenog genoegtijdhebbenomonzeticketstebestellenendusomgoedeplaatsentehebben:p Vrijdag21december Joooeeeeepiiieeeedeexamenszijngedaan(althansvoordemeestenonderons)enditgaanwe nietzotmaarcrazy,maftengestoordvierenopdezeuniekeversievanhetkerstfeestje.trekje mooistepaarschoenenaanendansdedansvloerkapotisdeboodschap.dejv szulenerookzijndus verwachtalvasteenheelromantsicheslow;).allemaalaanwezigdusinbegijneborreom8uur.om 23u30makenweuitgedansteeneindaanonskerstfeestje. Zondag30december DagJogi s,goedgeslapennadiezottevrijdag?dezeweekkanjegenietenvandevakantieen ofteweljethuisvervelenendenkenaandeleukescouts,oftewelskiënenhierookdenkenaanje ongelooflijkleukeleidingwanthetisnamelijkvrijezondag.prettigevakantieaaniedereen Marvin: Ine: '

21 Gegroet allerstoerste tak van de scouts aka de Jongverkenners jongverkenners Vorigemaandhebbenwebienveelgeldverdiendvoor ,(bijnahetmeeste,maardanhebje tochnogdieverdomdschattigekaboutersdiemetdehoofdprijsgaanlopen)daarnahebbenwe bewezendathetmannengeslachtgewoonwegsuperieuristijdenshetjv stegendejogi sspel.maar datwistenweallanger;)nunaarietsdatjullienognietweten,namelijkdepalodivandecember. Jajawezittenalaandelaatsteengezelligstemaandvanhetjaar.Hopelijkwordtheteenwitte decemberwantdankunnenweeenbiensneeuwballengevechthouden.ikkijkeralvolledignaar uit 02/12/12 Hijkomt,hijkomtdelievegoedeSint,mijnbestevriend,jouwbestevriend,debestevriendvan iederkind.jekenthetliedjewelhé.normaalkomtonsgoedheiligmanmetzijnzottepietenpasop7 decembermaarvoordebestescoutsterwereldmaakthijeenuitzondering.hijzalalleenaanlieve kettenlekkerveelsnoepgeven.dusvoorvelenzalhetderoeendezakworden :DJehebtdusnog evendetijdomjebestebeentjevoortezettenenmisschienmaaktdesintdaneenuitzondering.we verwachteniedereeninperfectuniformaanbegijnenborre.zonietdankrijgjemeteenderoe

22 jongverkenners 09/12/12 Warmekledij,handschoenen,dikkekousen,eenmutsen4eurodatmoetjeallemaalmeehebben wantvandaaggaanwenaarjaarlijksegewoontegaanijsschaatsenhetzouleukzijnalswemet iedereenzoudenzijn.naeenaantaluurvallenenweeropstaanishetgedaan.hopelijkzienwejou om9uur45inliedekerke(sportlaan11770). Om11u45ishetgedaanenzittenwewaarschijnlijkweervolblauweplekken :D VRIJDAG14/12 WewetendatjullieallemaalgraagdenieuweTwilightwillengaanzienenvandaagkandatook. Vandaaggaanwenamelijknaardecinema.Dusvandaagzullenwetewetenkomenwieerinteam EdwardofinteamJacobzit.Okjehebtonsdoor,wewarenmaaraanhetlachen.Natuurlijkgaanwe nietnaartwilightkijkenmaarwegaanwelnaardebioscoop.dusbeginhetinternetmaareensafte schuimennaartrailersenlaatonsdanwetenwelkefilmjulliewillenzien.vergeetnietwatgeldmee tenemenvooralsjewatsnoepwiltkopen.wesprekenafom7u45aandekioskvandekinepolis(aan dekantvanhetatomium)

23 jongverkenners VRIJDAG21/12 Wathebbendansen,jonggidsenenkerstmisgemeen?Hetmega=groot=en=cool=jonggivers= kerstfeestjenatuurlijk.vanavondtonenweonzebesteslowmovesencoolstedanspasjes.we sprekenafom20uuuraanbegijnenborre.nasteviggefeesttehebbenmogenjullieoudersjullieom 23uurkomenophalen.Vandaagdusnietinperfectuniformmaarinjecoolsteuitgaanskleren.Tot dan Zodatwashetdanweervoordecember.Alservragenzijnkanjenogsteedssmsenofbellennaar: voorTom voorAnthony

24 givers Dag'überbeste'GIVERS' Na het Italiaans Eetfeest, de jaarmarkt, , zitten we nu al aan de laatste maand van het jaar 2012 Deze maand is een drukke maand want het zijn de kei coole examens dat er weer zijn, maar ook de sint en Kerstmis en Nieuwjaarfeesten Ook een speciale datum in deze maand is 21/12/2012, of op die dag de wereld gaat vergaan zullen we dan wel zien maar het zal een spektakel worden Dan nu de palodi Zondag 2 december Vandaag komt de Sint nog eens langs bij de scouts en dan zullen we weten of jullie dit jaar braaf zijn geweest (wat wij betwijfelen) of niet. Dit is een gewone vergadering op Begijneborre van 16u tot 17u30. Deze uren zorgen ervoor dat jullie niet te veel tijd verliezen voor de examens en toch nog eens kunnen genieten van snoep en chocolade Zondag 9 december We gaan volgens traditie met de hele scouts gaan schaatsen in Liedekerke(JOEPIE), dit is een kei bien vrijetijdsbesteding voor je gedachten even van al dat studeren af te zetten Uiteraard moeten jullie handschoenen, dikke kousen, ID en 4 euries meenemen Iedereen paraat in uniform om 9u Dacht ik toch verdere info volgt wel nog op facebook omdat de groeps nog niets heeft laten weten

25 VRIJDAG 14 december givers PAS OP DIT IS EEN VRIJDAG, vandaag gaan we een filmke gaan pakken in de Kinepolis. Perfect om een weekje examens mee af te ronden en jullie scherp te zetten voor het laatste weekend studeren Afspraak om 19u aan dat ronde ding in de Kinepolis, zoals altijd (kan ook nog veranderen, excuses) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vrijdag 21/12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deze vrijdag, beruchte laatste dag van de wereld, gaan wij ons niets aantrekken van al die bullshit en gaan wij gewoon ons KEI bien, totally awesome giverkerstfeesje doen We gaan gewoon feesten, hapjes eten, champagne knallen(misschien) en gewoon ons uberbien amuseren Vergeet niet altijd de faceboekgroep te checken voor aanpassingen aan de palodi, zo voorkomen we dat er mensen ergens verkeerd staan of helemaal te laat(of te vroeg) ergens staan. Je mag ons ook altijd bellen of smsen Nyala Bij Steltral

26 Beste jinners, Jullie toffe leiding heeft een filmpje in elkaar gestoken. Hierop zullen jullie al de informatie van deze scoutsmaand terugvinden. Veel kijkplezier

27 jin

28 Het Tijdsoverschrijdend Prentenboek: De Foto van de Maand Deze foto werd gekozen door Squaw Grijsbokje (Lina Kestemont) en Sachem Kwikstaartje (Bram Tack) Kamp Bourseigne Neuve 2006 (datum weet ik wel niet meer zeker) getrokken door pj dacht ik. Wanneer de ketten op 2 daagse zijn, wordt de leiding die achter blijft op het terrein ook terug eventjes ket Buiten de nodige taken is er ook wel eens tijd voor 5 minuten ontspanning met dit al resultaat. :-)

29

30 Een eigenzinnige blik op Scouts Scouts is Het opzetten - opstarten van verscheidene projecten; een groep die samen er hard aan werkt. Heel de scoutsgroep beleeft pret

31 Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen Hebben jullie het ook opgemerkt? Nee? Het weer is wat kouder geworden. Er valt heel wat regen op de grond Daarom gaan we deze maand samen binnen knutselen Door Merijn Gouweloose Benodigdheden: Karton + bladeren Tekeningen Lijm Scharen Potloden of stiften Puzzel Uitleg: Eerst hebben we de kinderen tekeningen gegeven (bv. van Disney) die ze moesten inkleuren, die hetzelfde formaat hadden als een puzzel die we als model gebruikt hebben. Daarna hebben we de tekeningen op een stevig stuk karton, dat even groot was als de puzzel, gekleefd. Dan hebben ze de lijntjes van de puzzel overgenomen aan de hand van een ander blad en een potlood. Ten slotte hebben ze het blad op de achterkant van het karton geplakt en stuk per stuk uitgeknipt. Wanneer elk stukje uitgeknipt was, begonnen ze hun puzzle (of een v/e vriend) in elkaar te steken.

32 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Knikkers Materiaal voor je knikkerbaan (lat, wc-rollen, Schoendozen, ) Uitleg: Met de hele groep (of in 2 groepen) maak je een knikkerbaan, die zo lang mogelijk moet zijn. Je gebruikt hiervoor de verschillende materialen. De knikker moet het hele traject in 1 keer kunnen afleggen, zonder te stoppen. Je moet zelf maar zorgen dat de knikker ergens bovenaan kan beginnen. Door Cora Vandamme Benodigdheden: 1 laken 100 ballonnen Uitleg: Blaas veel ballonnen op. Stop ze in een oude lakensloop die aan drie kanten vastgenaaid is. Naai daarna de vierde kant toe.

33 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Azijn Varkensblaas Touw Verf Gereedschap Hamer Ruw glaspapier Schaar Uitleg: Voor onze handtrommel neem je een terracottapot met een rand bovenaan en voor de klank het best een ronde wand. Je slaat de onderzijde van de pot voorzichtig stuk met een hamertje of een steen en schuurt met ruw glas-papier de randen glad. Je neemt een in azijn met water ondergedompelde varkensblaas (bij de slager te krijgen) en spant die boven de pot. Met een touw span je onder de rand het vel vast en laat het drogen. Daarna snij je met een schaar het vel mooi rondom af en beschilder je de pot met vrolijke kleuren.

34 Door Charlotte De Flou Benodigdheden: +/- 5 scharen min 5 kleuren, 1 rol crepepapier in verschillende kleuren +/- 5 balpennen 1 bol touw Uitleg: Iedere deelnemer krijgt een stuk touw om rond de nek te hangen. Er liggen fijne rietjes en crepepapier in verschillende kleuren. De deelnemers scheuren het crepepapier in rondjes of knippen het papier in bloemetjes. In het midden van een rondje of een bloemetje prik je met de punt van een balpen een gaatje. Zo steek je twee rondjes of twee bloemetjes over het touw en vervolgens een stukje van een rietje. Terug twee stukjes papier en een stukje rietje. Zo verder tot je een ganse hawaii-slinger hebt.

35

36 Varia

DOEN! F EBRUARI DOEN! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151!

DOEN! F EBRUARI DOEN! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151 DOEN DOEN F EBRUARI Februari 2013- P 309980 Afgiftekantoor 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur.

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur. Evenementenblaadje December, het vriest zo hard dat uw oren erbij van zouden afvallen en u billen zien blauw van het vallen op de gladde stoep. Maar geen nood, de Chiro is daar om u van binnenuit te verwarmen

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Jaarthema 2013-2014 Algemene informatie - Zoals in de infobundel staat, zal de maandlijst enkel nog via onze site verkrijgbaar zijn (www.kljstrijtem.be). Moest dit een probleem

Nadere informatie

Liefste chirovrienden,

Liefste chirovrienden, Liefste chirovrienden, DECEMBER is aangebroken, We hebben ons stoveke aangestoken. Het koude weer staat voor de deur, Neem alvast die warme muts en sjaal, zonder gezeur. Het wordt kouder en kouder, De

Nadere informatie

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken Lieve Jogi s Na een bangelijk scoutsjaar met vele niet-te-doen-crazy vergaderingen, zotte weekends en een awesome kamp is het weer tijd voor een nog vetter scoutsjaar om nooit te vergeten! We hebben voor

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. Zwitserse Eetavond zaterdag 5 maart We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

KAPOENEN. Niet getreurd kapoenio s want volgende week halen we alle verloren pret in hoor. Lees hieronder maar!

KAPOENEN. Niet getreurd kapoenio s want volgende week halen we alle verloren pret in hoor. Lees hieronder maar! KAPOENEN Nu dat die lieve goed Sint jammer genoeg weer naar Spanje is vertrokken, gaan wij gewoon lekker door. Piraten, sneeuw, dieren, noem maar op, we gaan het allemaal zien! Er hangt misschien wel wat

Nadere informatie

The Pogues Fairytale of New York

The Pogues Fairytale of New York ! Voorwoordje: Demaanddecember,alsookjanuarizijnfeestmanden.Omdieredehebbenwevandezepalodi eenbeetjeeenfeestpalodiwillenmaken. Ikhebonderaaninhetrubriekjevanbepaaldetakkenkerst?ennieuwjaarliedjestoegevoegd

Nadere informatie

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide!

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2015 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 12 en zondag 13 december

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel:

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel: Kabouters Jaja wat gaat de tijd toch snel wanneer je je amuseert, we zijn inmiddels al aan onze tweede gibersco toe. Dit wil zeggen dat we voor jullie de komende twee maanden weer een heleboel geweldige,

Nadere informatie

Maandlijst december-januari

Maandlijst december-januari Maandlijst december-januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, tshirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december 4 november: 14-17 uur Zoals iedereen wel weet, is het juist Halloween geweest. En wat doen we zoal bij Halloween?? Knutselen met pompoenen,

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. DECEMBER Hallo iedereen, Om te beginnen willen wij iedereen die kwam genieten van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Ook een dikke merci aan onze

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Maandlijst December - Januari

Maandlijst December - Januari Maandlijst December - Januari Algemene informatie Aangezien er in December en Januari veel examens zijn, en er dus veel gestudeerd moet worden, gaan er deze 2 maanden minder activiteiten zijn. Maar geen

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en sympathisanten, Groepspraatje Lise Stijn Twee maanden zijn er al voorbij in dit scoutsjaar, wat vliegt de tijd toch voorbij als je je amuseert. De herfst is gearriveerd en het wordt voelbaar

Nadere informatie

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober Hoi liefste kapoentjes, hier zijn we weer met jullie favoriet 3-maandelijks blad! Zijn jullie er klaar voor om te weten te komen welke spannende, leuke, ontroerende, coole, toffe, zalige dingen jullie

Nadere informatie

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december Zaterdag 6 december De Sint komt naar de Scouts! 34 ste jaargang: 2014-2015 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2014 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 13 & zondag 14 december Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie

Voorwoord van de groepsleiding

Voorwoord van de groepsleiding Januari Voorwoord van de groepsleiding De derde kwarteeuw van de Tarsi s is geëindigd, de vierde breekt aan. Terwijl het buiten steeds kouder wordt en de regenwolken (of zijn het nu sneeuwwolken) zich

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo scouties Ja 't is gebeurd, het nieuwe scoutsjaar heeft zijn start genomen.

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, De maand december is een feestmaand, maar ook het begin van de examens voor sommigen onder ons. Voor anderen, en dan vooral de leiding betekent dit dat de blokperiode

Nadere informatie

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s Kabouters Liefste kabouters, mama s en papa s Bij het lezen van deze welkomstwoorden, kan je terugblikken op een zalig KSA- jaar. Alle supervette activiteiten, het winterweekend maar vooral het fantastische

Nadere informatie

Jonggidsen. Vrijdag 10 januari van 20h 22h

Jonggidsen. Vrijdag 10 januari van 20h 22h Jonggidsen Oooh wat zijn we blij, oooh wat zijn we blij niet omdat het 2014 is maar omdat WIJ, jullie leiding, leiding van jonggidsen Sint-Bernadette Deurne, Margot-Cecil-Ben- Alexander, kortom jullie

Nadere informatie

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september.

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september. Voorwoord In mei hebben we kunnen genieten van de olmenfeesten. We hopen dat ook jullie er van genoten hebben.het was wederom een succesvolle editie en dit was ons zeker niet gelukt zonder de inzet en

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Februari 2016 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame 2 Datum: zaterdag 29 maart Deuren hun quiz! 19u30, start 20u. Plaats: feestzaal Fort II, Wommelgem Ploegen van 4 tot 6 deelnemers Prijs: 20 VASAS, het ondersteunend

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

28 september. 5 oktober. Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien!

28 september. 5 oktober. Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien! 28 september 5 oktober Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien! Ja en hij is knap, lief, grappig, slim, Maria neemt haar goede vriendin

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

Totem. www.reynaert-beatrijs.be

Totem. www.reynaert-beatrijs.be Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: december 2006 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem www.reynaert-beatrijs.be

Nadere informatie

Jongknapen. Lieve jongkapen

Jongknapen. Lieve jongkapen Jongknapen Lieve jongkapen Na de grote, maar toffe vakantie is de KSA terug, JOEPIE! Als jij een boekje zoals deze in je handen hebt, dan ben jij de gelukkige die iedere zaterdagmiddag naar de KSA kan

Nadere informatie

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Activiteiten -12 Zondag 4 Januari 2015 Activiteit van 14u tot 17u.= Nieuwjaarsactiviteit! Een nieuw jaar een nieuwe activiteit.

Nadere informatie

DE STORM. Kriekepitte, Weynstraat 70A, 9100 Sint-NIKLAAS EDITIE November-December 2015 BONDSLEIDER SIMON VAN LOMBERGEN BE02 7512 0161 4540

DE STORM. Kriekepitte, Weynstraat 70A, 9100 Sint-NIKLAAS EDITIE November-December 2015 BONDSLEIDER SIMON VAN LOMBERGEN BE02 7512 0161 4540 INFO@KSARINAART.B WWW.KSARINAART.B FACBOOK.COM/KSARINAART D STORM Kriekepitte, Weynstraat 70A, 9100 Sint-NIKLAAS DITI November-December 2015 BONDSLIDR SIMON VAN LOMBRGN B02 7512 0161 4540 Voorwoord van

Nadere informatie

Sinterklaas knutselen

Sinterklaas knutselen Sinterklaas knutselen Stoomboot Materiaal: een melkpak, gekleurd karton en papier, evt. watten, keukenrol en verf. Leg het melkpak op z'n kant en pak twee stroken en niet die aan beide kanten aan elkaar.

Nadere informatie

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg 7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag kei hard buiten spelen want het is sport en spel! Jippie!! Alle kapoentjes worden om 2 uur aan het lokaal verwacht om de allerleukste spelletjes te spelen.

Nadere informatie

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O WWW.SCOUTSWVB.BE J A N U A R I S C O U T S W V B Kapoenen Zaterdag 4 juni De allerlaatste klassieke avondvergadering zal vandaag doorgaan in Bertembos waar we stratego gaan spelen. Als je van

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Helloooooooooooooooow iedereen, Het jaar 2012 hebben we definitief afgesloten en we kijken weer een fris en nieuw jaar tegemoet. Hopelijk heeft iedereen genoten

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

Maandlijst April - Mei - Juni

Maandlijst April - Mei - Juni Maandlijst April - Mei - Juni Algemene informatie Aangezien dat iedereen in juni moet studeren, gaan er die maand minder activiteiten doorgaan. Geen nood, op kamp wordt dit zeker ingehaald Elke activiteit

Nadere informatie

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag Nadat er weer 2 superleuke maanden voorbij zijn gegaan, is het nu jammer genoeg tijd voor onze laatste 2 maanden. maar niet getreurd deze 2 maanden worden maanden om nooit meer te vergeten. Er wacht jullie

Nadere informatie

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 V.U. : Carmen De Zutter website: www.scoetevanroi.be Brusselsesteenweg 21 e-mail: info@scoetevanroi.be 1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 Algemeen Nieuws De examens van

Nadere informatie

Scoutsbuilding. Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal!

Scoutsbuilding. Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal! Scoutsbuilding Beste scoutsleden!! Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal! We doen een scoutsbuilding met alle takken. De scoutsbuilding gaat door in het provinciaal domein

Nadere informatie

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden.

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden. Voorwoord december Beste ouders, leden en sympathisanten, December is traditiegetrouw een speciale maand in het scoutsjaar. Om de leiding wat te ontlasten met deze drukke blokperiode en omdat de opkomst

Nadere informatie

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding Eikeltje mei 2016 De voorlaatste maand van het scoutsjaar is alweer aangebroken, de leiding is er weer helemaal klaar voor om nog 2 maanden alles te geven na een zeer ontspannend ontspanningsweekend! Op

Nadere informatie

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Meer info volgt snel! 2 SAVE THE DATE DasRock gaat dit jaar door op 1 en 2 mei in het binnenfort! Namen en info

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December, januari & februari 14-15

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December, januari & februari 14-15 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December, januari & februari 14-15 Extra data s 13 december: het is kerstmarkt in, naar jaarlijkse gewoonte heeft ook

Nadere informatie

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN SCOUTSENGIDSENBEERSE JUNI 1 juni KAPOENEN JUNI 2013 Nu het eindelijk lekker warm gaat worden, wordt het is dringend tijd voor alle Kapoentjes om nog eens kennis te maken met een groot estafette spel!!

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 2

De Kapoenen seintoren 2 De Kapoenen seintoren 2 Lieve kapoenen en beste ouders, Het eerste semester is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie het al heel leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Wat vliegt de tijd toch hé? Maar niet

Nadere informatie

Voorwoord 3. Gegroet scoutsvrienden!

Voorwoord 3. Gegroet scoutsvrienden! 2 Contact Voorwoord 3 Gegroet scoutsvrienden! Ondertussen zijn we al weer november, zijn (bijna) alle takken al op (een hopelijk super fantastisch) weekend geweest en treffen we de voorbereidingen voor

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo allemaal Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht, nog twee maanden te gaan. Zoals

Nadere informatie

Zaterdag 9 en zondag 10 november ( uren worden nog bekend gemaakt): CROQUESLAG!!!!

Zaterdag 9 en zondag 10 november ( uren worden nog bekend gemaakt): CROQUESLAG!!!! JONGGIDSEN JOOOOOOOOOOOOOOOOOW allerliefste jonggidsen van ons. We zijn alweer bij de 2 de gibersco van het jaar, jaja de 2 de en wat voor één. Één vol supertoffe vergaderingen, maarja het zijn altijd

Nadere informatie

Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en. aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers

Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en. aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers Maart 2016 Hallo allemaal Februari hebben we in schoonheid

Nadere informatie

maandlijst Oktober-november

maandlijst Oktober-november maandlijst Oktober-november 1 Algemene informatie Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Limburg, meer bepaald in Meeuwengruitrode. Het kamp zal begin augustus zijn, de juiste datum moeten we nog beslissen.

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht Agenda: 20/02: Ardennentocht Tak van dienst: 09/01: M&M (Gidsen doen de opening) 16/01: Kapoenen (Verkenners doen de opening) 23/01: Kabouters (JIN doen de opening) Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016

Nadere informatie

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara Lieve Jogi s, Na de vakantie en een fantastisch kamp is het nu weer tijd voor een nieuw super leuk scoutsjaar. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! Iedere week zorgt de leiding met veel

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

3391 November - December

3391 November - December 3391 November - December Voorwoord Kijk eens aan, het is al weer tijd voor een nieuw exemplaar van 3391, het tweemaandelijks boekje met alle activiteiten in! De herfst staat voor de deur, en winter komt

Nadere informatie

FEBRUARI ALGEMEEN NIEUWS

FEBRUARI ALGEMEEN NIEUWS FEBRUARI ALGEMEEN NIEUWS Lieve chirovrienden, Nu de examens eindelijk achter de rug zijn, kunnen we ons deze maand weer volop geven tijdens de chironamiddagen. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we deze maand

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 56 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. 21 ste St. Elisabeth The Long Man. V.U.

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 56 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. 21 ste St. Elisabeth The Long Man. V.U. Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 56 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER V.U. Lore Janssens 21 ste St. Elisabeth The Long Man VOORWOORD Dag scouties, dag ouders en alle anderen, Een

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

FEBRUARI. Hello, Liefs, de groepsleiding Feebe Flore Lisa Margo

FEBRUARI. Hello, Liefs, de groepsleiding Feebe Flore Lisa Margo FEBRUARI Hello, Wij zijn het. Na al die avondvergaderingen is het weer tijd voor zondagvertier! Geniet er deze maand extra hard van om gewoon eens heel scoutesk uwen beir uit te laten want maart zit vol

Nadere informatie

ACTIVO. Scouts WVB. d e

ACTIVO. Scouts WVB. d e ACTIVO Scouts WVB d ec e m be 2 0 1 0 r Beste mensen allemaal, 2010 gaat zijn laatste maand in. Stillekesaan kunnen we de herfstregen weer inruilen voor dolle sneeuw- en winterpret! Wij kijken blij terug

Nadere informatie

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Beste iedereen, De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. Het belooft een zeer drukke maand

Nadere informatie

Belangrijke data: 11 januari: Nieuwjaarsontbijt. Januari

Belangrijke data: 11 januari: Nieuwjaarsontbijt. Januari Belangrijke data: 11 januari: Nieuwjaarsontbijt Januari Xaverius-St.Rita A21/46G Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten, Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen achter de rug. Wij en de leidingsploeg

Nadere informatie

ecember MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN SCOUTS JUVENTA MERCHTEM anuari

ecember MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN SCOUTS JUVENTA MERCHTEM anuari ecember MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN SCOUTS JUVENTA MERCHTEM & anuari 20152016 BESTE OUDERS, LEDEN EN SYMPATHISANTEN De dagen worden steeds kouder, de winter nadert snel en november is weer bijna voorbij.

Nadere informatie

http://www.reynaert beatrijs.be

http://www.reynaert beatrijs.be Afgiftekantoor: Dilbeek Verschijnt maandelijks: februari 2010 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Laura van Ham Kloosterstraat 111 1700 Dilbeek SCOUTS REYNAERT B12/12S GIDSEN BEATRIJS

Nadere informatie

DECEMBER 2012. Hiep.. hiep.. HOERA aan volgende Gusten:

DECEMBER 2012. Hiep.. hiep.. HOERA aan volgende Gusten: DECEMBER 2012 Hiep.. hiep.. HOERA aan volgende Gusten: Jonathan Meylemans wordt 20 jaar op 6 december Kevin Van Rooy wordt 16 jaar op 10 december Lars Van Regenmortel wordt 7 jaar op 11 december Lorenz

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, t Patotterke Beste ouders en leden, Hier is dan ons laatste patotterke van het jaar. Je kan hier weer alle info in terug vinden die je nodig hebt. Indien je nog vragen hebt over iets dan kan je ons zeker

Nadere informatie

December-Januari-Februari 2014-2015

December-Januari-Februari 2014-2015 December-Januari-Februari 2014-2015 GROEPSLEIDING Groepiewoordje De blaadjes zijn ondertussen van de bomen gevallen en de winterjassen komen tevoorschijn. Na een fantastische pannenkoekenslag met weer

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Jongknapen. Jullie leiders, Frauke, Fien, Roel en Gianni. Zaterdag 12 september van 14u00 tot 17u00

Jongknapen. Jullie leiders, Frauke, Fien, Roel en Gianni. Zaterdag 12 september van 14u00 tot 17u00 Jongknapen Liefste jongknapen, Bam! Het nieuwe werkjaar staat al voor de deur. En dat zal veel knotsgekke activiteiten, leuke KSA- momenten en onvergetelijke herinneringen met zich mee brengen. Dat beloven

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 Gelukkig Nieuwjaar! Afzendadres en VU Elien Verbiest Hezemeerdijk 22 2440 Geel Januari is weer aangebroken en

Nadere informatie

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht.

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. November December 2014 Zondag 2 November 2014 Klaar voor een mega spel gemaakt door onze nieuwe leiding? Zorg dan dat je er bij bent want wij hebben

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 MEI-JUNI

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 MEI-JUNI Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL Jaargang 2014 2015 MEI-JUNI Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, de meisjesscouts van den

Nadere informatie

Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes.

Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes. Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes. Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen, ze proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om

Nadere informatie

Maandprogramma APRIL. Zeehonden. 31 maart, 1,2 april: paasweekend. ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station

Maandprogramma APRIL. Zeehonden. 31 maart, 1,2 april: paasweekend. ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station Maandprogramma APRIL Zeehonden 31 maart, 1,2 april: paasweekend ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station Deze week doen we het een beetje anders, de activiteit vindt namelijk plaats

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie

Vergadering: Die gaat door op zondag van 14u tot 17u30 tenzij anders vermeld in de trimesterplanning. Op tijd komen is een must!

Vergadering: Die gaat door op zondag van 14u tot 17u30 tenzij anders vermeld in de trimesterplanning. Op tijd komen is een must! Beste Verkenners, Het scoutsjaar is weer van start gegaan en daar hoort uiteraard een trimesterplanning bij. De leiding heeft er alvast veel zin in en we hopen jullie ook want er staan ons een heleboel

Nadere informatie

CHIRO PERK DAS STERK BOEKJE JUNI

CHIRO PERK DAS STERK BOEKJE JUNI CHIRO PERK DAS STERK BOEKJE JUNI Liefste leden en Het jaar loopt weer naar het einde toe. Met jammer genoeg nog examens voor de leiding en de leden. We wensen ieder van jullie dan ook enorm veel succes

Nadere informatie

Op woensdag namiddag organiseert de gemeente een buitenspeeldag aan de sporthal. Kom mee buiten spelen en genieten van de eerste zon!

Op woensdag namiddag organiseert de gemeente een buitenspeeldag aan de sporthal. Kom mee buiten spelen en genieten van de eerste zon! April Mei - Juni Beste ouders en KLJ ers, Hier zijn we alweer met de allerlaatste kalender van het jaar. Ben je benieuwd wat je leiding voor jou in petto heeft? Neem dan snel een kijkje in deze kalender.

Nadere informatie

In dit nummer: Voorwoord Welpenleiding Activiteiten 1 e semester Belangrijke informatie Spaghetti avond

In dit nummer: Voorwoord Welpenleiding Activiteiten 1 e semester Belangrijke informatie Spaghetti avond 35 e jaargang 2015-2016 1 e semester Kom dat schitterend nieuw jaar zien! Scouts en gidsen Vlaanderen Zannekin Blauwvoet Blankenberge In dit nummer: Voorwoord Welpenleiding Activiteiten 1 e semester Belangrijke

Nadere informatie

Maandlijst April - mei - juni

Maandlijst April - mei - juni Maandlijst April - mei - juni Algemene informatie De tekenwedstrijd op de panenkoekenbak is gewonnen door Pepijn Boes Zoals belooft staat zijn tekening op de voorpagina van de maandlijst en zal Pepijn

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, Beste ouders en leden, Hierbij het Antoontje herfst 2015! In dit boekje vind je een overzicht van de vergaderingen, contactgegevens en info over speciale vergaderingen. Houd dit boekje dus goed bij zodat

Nadere informatie