ECEMBER!!!!!!!! December!! P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECEMBER!!!!!!!! December!! 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus"

Transcriptie

1 België Belgique P.B. / P.P Dilbeek BC D ECEMBER December P Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg Sint-Jans Molenbeek

2

3 Inhoudstafel: De groeps De bollekes De kabouters De welpen De jonggidsen De jongverkenners De givers De jin Varia: - Het tijdsoverschrijdend prentenboek - Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen

4 groeps Besteouders,ketten,sympathisantenenanderelezers, Innovemberhebbenwemetz nallenonssteentjebijgedragenvoorde11=11= 11actieenisdeleidingopeenmotiverendenontspannendleidingsweekend geweest zodat ze met volle goesting elke zondag uw ketten kunnen entertainen. De laatste maand van 2012 is aangebroken. Kerstexamens en hopelijk goede rapporten (we wensen iedereen alvast veel succes) worden opgevolgd door heerlijkefeestenwaarbijiedereenzijnbuikjevolkaneten.hetmerendeelvan deleidingkanechternietuitbundiggenietenvandekerstsfeer,wantzijzullen aanhetlerenzijnvoordeexamensinjanuari.dezemaandishetdanookniet elkezondagvergadering.bovendienzijnhettypischkoudetijden,dusvergeet uw geliefd kind geen warme kleren (muts, sjaal, handschoenen etc.) mee te geven. Voormensendienogeendaswillen:denieuweladingdassendiewebesteld hebben,wordenverwachtrondmiddendecember. Zondag'2'december SinterklaaskomtnaarPalokeWehebbenhemalvastonzenieuwelocatievia de post doorgegeven, dus de Sint en zijn Pieten zullen ons zeker weten te vindenopbegijnenborre.zebrengenwatzoetmeevoorallebravenonderons, dussteekjebestebeentjemaarvoorvandaag Afspraakvan14utot17u30opspeelpleinBegijnenborre. Zondag'9'december VandaaggaanweijsschaatseninLiedekerke.Vroegersprakenwehiervooraan de lokalen af, maar dit jaar spreken we rechtstreeks in Liedekerke af. We zoudendanookiedereenwillenaanmanenomtezoveelmogelijktecarpoolen Oudersenfamilieledenzijnwelkomommeeteschaatsen.Wesprekenafom 9u45aandeingangenom11u45zullenweterugbuitenstaan.Vergeetnietje uniform,,handschoenen,,,4,,een,paar,dikke,kousen,en,identiteitskaartmeete nemen. DeschaatsbaanbevindtzichindeSportlaan1te1770Liedekerke.

5 groeps Vrijdag'14'of'Zaterdag'15'december Als ontspanning tijdens de examens is er dit weekend traditioneel een filmavond, vrijdag naar de Kinepolis voor de oudere takken en zaterdag in Begijnenborre voor de jongere. Blader verder naar de takrubriekjes voor het exacteuur. Zondag'23'&'30'december Deze twee zondagen zijn vrije zondagen. Rond deze periode vinden er wel kerstfeestjes per tak plaats, ook hiervoor bladert u best door naar de takrubriekjes. Dit jaar is dit echter onder voorbehoud want we zijn nog niet zekerofwewelindelokalenvanhetspeelpleinkunnen,maarhiervanwordtu opdehoogtegehouden. Kamp, Onskampvindtplaatsvan4tot14augustus2013Deleidingvertrektreeds vanaf30juliopkampomallesoptebouwen.giversenjinnersvertrekkenook iets vroeger, op 2 augustus, met de fiets/te voet. Noteer dit alvast in uw agenda Bouw' Na de deadline van 18 oktober hebben 3 aannemers zich ingeschreven waarvan 1 met een redelijk goeie offerte. Deze moet nu nog goedgekeurd wordendoorhetgemeentebestuur.vingersgekruistdatditsnelinordekomt zodatwein de komende maanden kunnen beginnen bouwen Allenieuwtjes kanuvolgenophttp://bouw.scoutspaloke.be. Inschrijving Karen,onzeverantwoordelijkevoordegroepsadministratie,heeftlatenweten datnognietallekettenhuninschrijvingbetaaldhebbenofhunpapierhebben ingevuld/gecontroleerd. De papieren vindt u bij de takleiding, indien dit nog niet in orde is, gelieve hen dan hierover te contacteren. Betaling kan door te storten op 001= =41 met vermelding Inschrijving + naam + tak.indienuookdepalodithuiswilontvangen,stortu 15extra.Ukandeze natuurlijkookvindenoponzewebsite:www.scoutspaloke.be.

6 groeps Kalender = Zondag2dec:Desint = Zondag9dec:Ijsschaatsen = Vrijdag14ofzaterdag15dec:Film = Zondag23&30dec:Vrijezondag,maarwelkerstfeestjestussendoor = Zaterdag19januari:Papierslagjinners = Zondag20januari:Vrijezondag = Zaterdag23feb:Romantischekaas=enbieravond DanrestermijenkelnogueenvrolijkkerstfeesteneengelukkigNieuwjaarte wensen. Geniet van de feestdagen. We wensen iedereen veel liefde, lekker eten,eengoedegezondheidenveelpleziervoor2013. Totscouting, MattiasdeGroot CelinePierret

7 Dag allercoolste Bollekes van Dilbeek en ver daar buiten December de plezantste maand van het jaar is aangebroken Elke maand op de scouts is sowieso leuk maar deze maand is dan nog net iets plezanter We zullen misschien reeds de eerste sneeuwvlokken mogen verwelkomen. Het is ook de maand van alle leuke familie feesten en NATUURLIJK de sint Er staan dus zoals altijd weer een heleboel leuke vergadering op jullie te wachten. Deze maand ziet er zoals elk jaar een beetje anders uit omdat de examens van sommige leiding al voor de deur staan en voor andere nog moet komen. Zondag 2 december. Jaja beste bolletjes ik denk dat dit toch weer het hoogtepunt is van het jaar, want DE SINT komt langs op de scouts Wij hebben kunnen regelen dat de sint speciaal langs komt om de scouts te begroeten. HOUH maar wat moeten we toch doen om de grote sinterklaas en zijn zwarte pieten te verwelkomen?? We gaan de sint proberen overtuigen van onze kunsten en daarna spelen we nog het grote Sint spel Dus allemaal zeker aanwezig op de leukste dag van het jaar bollekes

8 bollekes Zondag 9 december. Vandaag beste bollekes gaan we ons op glad ijs begeven??? Ja inderdaad op glad ijs omdat we gaan SCHAAATSEN jeeeeeeeeeej Met heel de scouts gezellig op de schaatsbaan dat is natuurlijk een niet te missen evenement. Als je nog niet zo goed kunt schaatsen is dat natuurlijk geen probleem, want wie heeft er nu al een Gaviaal/krokodil zien schaatsen die kunnen dat ook helemaal niet We gaan er dus weer een spetterende VOORmiddag van maken WANT WANT WANT We spreken af om 9.45 aan de schaatsbaan in Liedekerke Adres Sportlaan Liedekerke Wat mogen jullie zeker niet vergeten: 4 Euro, dikke warme sokken, handschoen, muts, warme jas. Vergeet ook zeker niet om af te spreken met andere ouders om te carpoolen dat is wel zo gemakkelijk

9 bollekes Zaterdag 15 december Vandaag gaan we gezellig samen een film kijken in de lokalen aan begijnenborre. Welke film gaan we natuurlijk nog niet verklappen. We spreken af om 7u aan de lokalen en om 9 uur mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen. Neem misschien een dekentje mee en een lekker comfortabel zitkussen. Vrijdag 21 december. Vandaag gaan we met de bollekes reeds kerstmis vieren want wij gaan ons eigen kerstfeestje houden Jullie mogen allemaal je beste kleertje aantrekken want vanavond is het feest. Bij een kerstfeestje horen natuurlijk een kerstboom en cadeautjes, we zouden jullie willen vragen om allemaal 1 cadeautjes van MAX 5 euro mee te nemen zodat iedereen een leuke pakje krijgt. Het feestje gaat door van tot in begijnenborre. Hier kunnen nog wijzigingen volgen maar dan delen we dit jullie zeker mee via de site, op de vergadering, telefonisch.

10 bollekes Zondag 30 december is het vrije zondag dus dan zien we jullie allemaal volgend jaar terug Dag bollekkkkkkes en al een héééél gelukkig nieuwjaar van de leiding De leiding Matthias (Vink): 0479/ Mattias (Gaviaal): 0497/ Kwani (Stern): 0476/

11 Daaaaaaaaaag'allerliefste'allerkleinste'kaboutertjes,'' kabouters Whoehoewdeplezantstemaandvanhethelejaarisaangebroken:desintdiekomt,kerstmisvieren rondeenverlichtekerstboom,metveeeeeelpakjeseronder,deeerstesneeuwdievalt,warme chocomelkdrinken,enzovoort..maarnaturlijkookmetnieuwjaarinaantocht:lekkergezellig thuisvierenofmisschienwelweggaan. maarhopelijkhebbenjulliegenotenvandemaandnovember:wehebbennamelijkhetmeestegeld ingezameldvoor ,metdankaandevervangleidingbrittaenine,wijwarenallemaalzeeeer trotsopjullie.maarjulliehebbenjullieookgoedbewezentijdenshetgroteoorlog=spelmeteen dikkeproficiataanteamvrede,enookhetzwemmenwasweersuperplezant.maargenoeg gezeverdovervorigemaand,wegaaniskijkenwatdezemaandzoalinpettoheeft. Zondag'2'december:'' Vandaagkrijgenwezeeeeeeeeerhoogbezoekoverdevloerinbegijnenborre.Hmmmm.. dekerstman?depaashaas?neeeeenatuurlijknietvandaagkomtsinterklaasopbezoek. Strakszullenwetewetenkomenwiebraafisgeweestenwieniet.Aldiegenediebraafzijn geweestzullenmisschienbeloondwordend.m.v.eenzakjesnoep,deanderenzullen misschienwelterechtkomenindezakvansinterklaas. julliewordenom2uurstiptinperfectuniformverwachtaanbegijnenborreenom5uur30 mogenjullieoudersjulliemoemaarvoldaanweerkomenophalen. (alsjullienietwetenwatdoenkunnenjulliealtijddezetekeninginkleuren)

12 kabouters Zondag'9'december:'' Vandaaggaanweonsnaarjaarlijksetraditieweereensopgladijsbegeven.Jaaaainderdaad wegaanijsschaatsen.wezulleneenstestenwiedebesteschaatssteris,marikhebzoeen vermoedendathetiemandvandeleidingzalzijn.neegrapjenatuurlijk. neemallengoedewarmekousen,handschoenenen4euromee.jekleedtjehetbestlekker warmaan.wesprekenafom9u45aandeschaatsbaanvanliedekerkeomdande schaatsbaaneenslekkeronveiligtemakenjullieoudersmogenjullieom11u45terug komenhalen(hopelijkzondergebrokenarmenofbenen) Zaterdag'15'december:'' LETOPVandaagisheteenzaterdagenGEENzondagAangeziendeleidingmiddeninde examenszithoudenwijzaterdagavondeensuuuuuuuuuppeeeeeeergezelligefilmavond Welkefilmhetzalwordenisnogeenverassingmaaaaarhetzalzekerdemoeitezijnduswe verwachtenjullieallenom7uuraanbegijnenborre.hopelijktotdan

13 Vrijdag'21'december:'' kabouters Vandaagisheteindelijkzover,dedag(ofbetergezegdavond)waaropwehethelejaar hebbengewacht:tttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:hetishetsupercoole KERSTFEESTJEJoepieeeeeeeeeVeeeeldansen,veelpleziermaken,veelchipsetenen veeldrinkenengazomaardoor, wesprekenafom7uuraanbegijnenborreendeoudersmogenhunkinderenterugkomen halenom9uur.hopelijkzijnjulliemetveelaanwezigzodatheteensuperfeestjewordt Voiladitwashetdanvoordemaanddecember.Wijzienjulliegraagvolgendjaarterugen alvasteengelukkig'nieuwjaargewenst. Elena:04/ Lara: Vincent: '

14 welpen Dag stoerste welpen, Hopelijk hebben jullie genoten van de afgelopen maand Wat hebben we weer allemaal gedaan? We waren de maand begonnen met het goede doel. Jaja 11/11/11 en ook dit jaar hebben we weer heel wat geld ingezameld. 2 weken later zijn we weer geld gaan inzamelen maar dan niet voor het goede doel maar voor ons om toffe dingen te doen op kamp. Zijn jullie benieuwd wat we deze maand gaan doen? Ik kan alleszins al vertellen dat dit een toffe en speciale maand zal worden. Lees maar snel verder wat we gaan doen Zondag 2 december Hij komt hij komt de lieve goede leiding? NEE natuurlijk niet jullie zullen al wel geraden hebben wie deze zondag op bezoek komt bij ons. Een paar tipjes : hij komt uit Spanje, brengt alleen cadeautjes mee voor de brave kindjes, steekt de stoute kindjes in de zak, houdt een boek bij waar hij alles opschrijft over alle kinderen op de wereld, heeft een lange witte baard, Weten jullie het al? Maar natuurlijk vandaag komt de Sint op bezoek en zijn Pieten. Dus maak jullie stembanden al maar klaar en herhaal maar goed de sintliedjes zodat we de Sint goed kunnen ontvangen zodat hij zich thuis voelt. Zondag 9 december Vandaag gaan we zoals oude traditie gaan schaatsen. Wat moeten we daarvoor meenemen? = 4 euro = Dikke kousen

15 welpen = Handschoenen = Warme jas (want het kan erg koud zijn daarbinnen) Hopelijk kunnen jullie allemaal komen want het is altijd super leuk. Ook al kan je niet goed schaatsen of heb je het nog nooit gedaan hoef je je daar niet door te laten afschrikken. Het is nooit te laat om te leren. We spreken af aan de schaatsbaan in Liedekerke (sportlaan Liedekerke) om 9u45 en daar mogen jullie ouders je weer komen ophalen om 11u45. Pas op het is niet dezelfde schaatsbaan als de vorige jaren. Probeer te carpoolen dit is altijd toffer : hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zaterdag 15 december Deze avond gaan we allemaal gezellig een filmpje kijken. Wat hebben we dan allemaal nodig? = Een leuke film (geef op voorhand al maar tips aan ons wat jullie allemaal tof vinden) = Een lekker hapje (wat zullen jullie nog wel zien) = Een frisdrankje = En een comfortabele zitplaats Dit is allemaal te vinden op zaterdag 15 december op het terrein van Begijneborre vanaf 19u en om 21u stopt de voorstelling.

16 welpen Vrijdag 21 december Enkele tips : = Kerstboom = Pakjes = Dansen = (Kabouters) = Plezier = Stoelendans = Hapjes = En nog veel toffe dingen Dit is natuurlijk een korte samenvatting van ons super tof cool KERSTFEESTJEEEEEEE Jaja welpen dit jaar is er weer een kerstfeestje. Maar we hebben ook wat slecht nieuws. We hebben aan de jeugddienst gevraagd of we op Begijneborre ons kerstfeestje kunnen doen maar dit ligt nog niet vast. Maar als het doorgaat gebeurt dit op het terrein van Begijneborre en we verwachten jullie daar om 19u en het feestje zit er spijtig genoeg op om 21u. Nog 2 belangrijke mededelingen: = Er zal ook een kerstboom aanwezig zijn en wij zouden hier graag ook pakjes onder zien liggen dus als jullie allemaal iets kleins zouden kunnen meenemen. Het moet maar een kleinigheidje zijn maximum 5 euro. Als iedereen iets meebrengt kunnen we die avond iedereen blij maken. = 2 de puntje : VERKLEEDPARTIJTJE En deze keer is het thema : kerststalletje. Dus wees maar origineel en verras ons Zondag 30 december

17 welpen Vanavond vieren jullie oudjaar en ook wij gaan volledig uit ons dak om het nieuwe jaar te vieren dus vandaag mogen jullie lekker thuis blijven en nog een beetje genieten van 2012 want volgend jaar zien we jullie weer. En de maand december zit er al weer op. Hopelijk vonden jullie het weer een toffe maand We zien jullie terug in januari Alexander 04/ Felix 04/ Parsa 04/ Laura 04/

18 jonggidsen Hallookesbestejonggidsen, Novemberisweervoorbijendewinterkomtsteedsdichterbij.Wehebbenweeralveelcentjesbij verdiendopdeboerenmarkt.decakeswarenheerlijk,verrukkelijk.hetslijmvielvanmarvinzijn mondenineiseenpaartoertjesmoetengaanlopenomaldiecakestekunnenverwerken.als leidingwillenweooknogiszeggendatwetrotsopjulliezijn.julliehebbenzeergoedverkochtvoor SuperjulliehaddenzelfeenliedjeHetklimaatisbelangrijkEnjulliehebbenjulliesteentje goedbijgedragen.debattledaarhebbenweonsgoedbewezenvrouwenzijnhetsterkstegeslachten datzalooksteedszoblijven.iedereenweethetwatwiljeooknatuurlijkmetzoeensterke, krachtige,elegantemaarookstoereleiding. Maarbongenoeggezeverdnukomtdecemberaan.Sneeuwkerstbomen,cadeausenveel meer Jullieleidingheefteralvastzinin.Zoeenwarmechocomelkengezelligesfeer.Met familiefeestenenskivakanties.buitendekerstmankomternogiemandbelangrijk Jajullieweten wie..sinterklaasenzijnzwartepietenkomeneraan.spannend,wiebelanderindezakenwieis erbraafgeweestditjaar?wiekrijgterdemeestechocotoffsofspeculaasjes.onderdeleiding hebbenweevenoverlegdenwedenkendatflowelindezakzalbelanden.tjakomtervanalsjeje leidingnietvriendelijkgedagzegt.wehebbenookgoednieuwseriseenaannemergevonden voordelokalendusactieenwieweetzittenwevolgendjaarinspiksplinternieuwelokalen

19 zondag'2'december jonggidsen DaarwordtaandedeurgekloptHARDgeklopt,zachtgeklopt.Daarwordtaandedeurgekloptwie zoudatzijn?weesmaargerustmijnkindhierisdiegoedesint.daarwordtaandedeurgeklopt HARDgeklopt,zachtgeklopt.JahijkomtdeSINTJullieleidingisalsuuuuuuuuuuuuperlangaanhet aftellen.eindelijkdeverlossingenhetsnoepweverwachtenjullieallemaalom14uomons mentaalvoortebereidenopdesint.voldaanvanhetsnoepmogenjullieom17u30naarhuisgaan. DevergaderingengaannogsteedsdooropBegijneborre.JajaSinterklaasweetdatwelzijngeen nood Zondag'9'december' Zoalsaloudegewoontegaanweschaatsen.Vorigjaarhebikjullieongelofelijkgoedzienschaatsen veelbeteralsprofessioneleschaatsers.dusditjaargaanweerweereenstegenaanenlatenwe iedereeneenpoepieruiken.wesprekenafom9u45'aan'de'sporthal'van'liedekerke=sportlaan1 1770Liedekerke.Om11u45mogenonzevoetjesrustenenkunnenjullieoudersjulliekomenhalen. Vermitswehetzogoedhebbengedaanop moetenwedelijndoortrekken. Carpoolen(samenrijden)isdeboodschapVeelplezierverzekerd. Julliemoves

20 jonggidsen Vrijdag14december Heelgrootscherm,geluidlangsallekanteneneenzaligefilm.Jekanhetalradenvandaag( vanavond)gaanwenaardekinepolisinbrussel.vraagvoorhetvervoeraanjullieoudersofze kunnenrijdenenneemzoveeljogi smogelijkmeewesprekenom7u45afaandeingangvande Kinepolisinhetbedektedeelvoordebrugaandeparking.Weesallemaaloptijdzodatwenog genoegtijdhebbenomonzeticketstebestellenendusomgoedeplaatsentehebben:p Vrijdag21december Joooeeeeepiiieeeedeexamenszijngedaan(althansvoordemeestenonderons)enditgaanwe nietzotmaarcrazy,maftengestoordvierenopdezeuniekeversievanhetkerstfeestje.trekje mooistepaarschoenenaanendansdedansvloerkapotisdeboodschap.dejv szulenerookzijndus verwachtalvasteenheelromantsicheslow;).allemaalaanwezigdusinbegijneborreom8uur.om 23u30makenweuitgedansteeneindaanonskerstfeestje. Zondag30december DagJogi s,goedgeslapennadiezottevrijdag?dezeweekkanjegenietenvandevakantieen ofteweljethuisvervelenendenkenaandeleukescouts,oftewelskiënenhierookdenkenaanje ongelooflijkleukeleidingwanthetisnamelijkvrijezondag.prettigevakantieaaniedereen Marvin: Ine: '

21 Gegroet allerstoerste tak van de scouts aka de Jongverkenners jongverkenners Vorigemaandhebbenwebienveelgeldverdiendvoor ,(bijnahetmeeste,maardanhebje tochnogdieverdomdschattigekaboutersdiemetdehoofdprijsgaanlopen)daarnahebbenwe bewezendathetmannengeslachtgewoonwegsuperieuristijdenshetjv stegendejogi sspel.maar datwistenweallanger;)nunaarietsdatjullienognietweten,namelijkdepalodivandecember. Jajawezittenalaandelaatsteengezelligstemaandvanhetjaar.Hopelijkwordtheteenwitte decemberwantdankunnenweeenbiensneeuwballengevechthouden.ikkijkeralvolledignaar uit 02/12/12 Hijkomt,hijkomtdelievegoedeSint,mijnbestevriend,jouwbestevriend,debestevriendvan iederkind.jekenthetliedjewelhé.normaalkomtonsgoedheiligmanmetzijnzottepietenpasop7 decembermaarvoordebestescoutsterwereldmaakthijeenuitzondering.hijzalalleenaanlieve kettenlekkerveelsnoepgeven.dusvoorvelenzalhetderoeendezakworden :DJehebtdusnog evendetijdomjebestebeentjevoortezettenenmisschienmaaktdesintdaneenuitzondering.we verwachteniedereeninperfectuniformaanbegijnenborre.zonietdankrijgjemeteenderoe

22 jongverkenners 09/12/12 Warmekledij,handschoenen,dikkekousen,eenmutsen4eurodatmoetjeallemaalmeehebben wantvandaaggaanwenaarjaarlijksegewoontegaanijsschaatsenhetzouleukzijnalswemet iedereenzoudenzijn.naeenaantaluurvallenenweeropstaanishetgedaan.hopelijkzienwejou om9uur45inliedekerke(sportlaan11770). Om11u45ishetgedaanenzittenwewaarschijnlijkweervolblauweplekken :D VRIJDAG14/12 WewetendatjullieallemaalgraagdenieuweTwilightwillengaanzienenvandaagkandatook. Vandaaggaanwenamelijknaardecinema.Dusvandaagzullenwetewetenkomenwieerinteam EdwardofinteamJacobzit.Okjehebtonsdoor,wewarenmaaraanhetlachen.Natuurlijkgaanwe nietnaartwilightkijkenmaarwegaanwelnaardebioscoop.dusbeginhetinternetmaareensafte schuimennaartrailersenlaatonsdanwetenwelkefilmjulliewillenzien.vergeetnietwatgeldmee tenemenvooralsjewatsnoepwiltkopen.wesprekenafom7u45aandekioskvandekinepolis(aan dekantvanhetatomium)

23 jongverkenners VRIJDAG21/12 Wathebbendansen,jonggidsenenkerstmisgemeen?Hetmega=groot=en=cool=jonggivers= kerstfeestjenatuurlijk.vanavondtonenweonzebesteslowmovesencoolstedanspasjes.we sprekenafom20uuuraanbegijnenborre.nasteviggefeesttehebbenmogenjullieoudersjullieom 23uurkomenophalen.Vandaagdusnietinperfectuniformmaarinjecoolsteuitgaanskleren.Tot dan Zodatwashetdanweervoordecember.Alservragenzijnkanjenogsteedssmsenofbellennaar: voorTom voorAnthony

24 givers Dag'überbeste'GIVERS' Na het Italiaans Eetfeest, de jaarmarkt, , zitten we nu al aan de laatste maand van het jaar 2012 Deze maand is een drukke maand want het zijn de kei coole examens dat er weer zijn, maar ook de sint en Kerstmis en Nieuwjaarfeesten Ook een speciale datum in deze maand is 21/12/2012, of op die dag de wereld gaat vergaan zullen we dan wel zien maar het zal een spektakel worden Dan nu de palodi Zondag 2 december Vandaag komt de Sint nog eens langs bij de scouts en dan zullen we weten of jullie dit jaar braaf zijn geweest (wat wij betwijfelen) of niet. Dit is een gewone vergadering op Begijneborre van 16u tot 17u30. Deze uren zorgen ervoor dat jullie niet te veel tijd verliezen voor de examens en toch nog eens kunnen genieten van snoep en chocolade Zondag 9 december We gaan volgens traditie met de hele scouts gaan schaatsen in Liedekerke(JOEPIE), dit is een kei bien vrijetijdsbesteding voor je gedachten even van al dat studeren af te zetten Uiteraard moeten jullie handschoenen, dikke kousen, ID en 4 euries meenemen Iedereen paraat in uniform om 9u Dacht ik toch verdere info volgt wel nog op facebook omdat de groeps nog niets heeft laten weten

25 VRIJDAG 14 december givers PAS OP DIT IS EEN VRIJDAG, vandaag gaan we een filmke gaan pakken in de Kinepolis. Perfect om een weekje examens mee af te ronden en jullie scherp te zetten voor het laatste weekend studeren Afspraak om 19u aan dat ronde ding in de Kinepolis, zoals altijd (kan ook nog veranderen, excuses) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vrijdag 21/12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deze vrijdag, beruchte laatste dag van de wereld, gaan wij ons niets aantrekken van al die bullshit en gaan wij gewoon ons KEI bien, totally awesome giverkerstfeesje doen We gaan gewoon feesten, hapjes eten, champagne knallen(misschien) en gewoon ons uberbien amuseren Vergeet niet altijd de faceboekgroep te checken voor aanpassingen aan de palodi, zo voorkomen we dat er mensen ergens verkeerd staan of helemaal te laat(of te vroeg) ergens staan. Je mag ons ook altijd bellen of smsen Nyala Bij Steltral

26 Beste jinners, Jullie toffe leiding heeft een filmpje in elkaar gestoken. Hierop zullen jullie al de informatie van deze scoutsmaand terugvinden. Veel kijkplezier

27 jin

28 Het Tijdsoverschrijdend Prentenboek: De Foto van de Maand Deze foto werd gekozen door Squaw Grijsbokje (Lina Kestemont) en Sachem Kwikstaartje (Bram Tack) Kamp Bourseigne Neuve 2006 (datum weet ik wel niet meer zeker) getrokken door pj dacht ik. Wanneer de ketten op 2 daagse zijn, wordt de leiding die achter blijft op het terrein ook terug eventjes ket Buiten de nodige taken is er ook wel eens tijd voor 5 minuten ontspanning met dit al resultaat. :-)

29

30 Een eigenzinnige blik op Scouts Scouts is Het opzetten - opstarten van verscheidene projecten; een groep die samen er hard aan werkt. Heel de scoutsgroep beleeft pret

31 Steek je handen uit je scoutshemdsmouwen Hebben jullie het ook opgemerkt? Nee? Het weer is wat kouder geworden. Er valt heel wat regen op de grond Daarom gaan we deze maand samen binnen knutselen Door Merijn Gouweloose Benodigdheden: Karton + bladeren Tekeningen Lijm Scharen Potloden of stiften Puzzel Uitleg: Eerst hebben we de kinderen tekeningen gegeven (bv. van Disney) die ze moesten inkleuren, die hetzelfde formaat hadden als een puzzel die we als model gebruikt hebben. Daarna hebben we de tekeningen op een stevig stuk karton, dat even groot was als de puzzel, gekleefd. Dan hebben ze de lijntjes van de puzzel overgenomen aan de hand van een ander blad en een potlood. Ten slotte hebben ze het blad op de achterkant van het karton geplakt en stuk per stuk uitgeknipt. Wanneer elk stukje uitgeknipt was, begonnen ze hun puzzle (of een v/e vriend) in elkaar te steken.

32 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Knikkers Materiaal voor je knikkerbaan (lat, wc-rollen, Schoendozen, ) Uitleg: Met de hele groep (of in 2 groepen) maak je een knikkerbaan, die zo lang mogelijk moet zijn. Je gebruikt hiervoor de verschillende materialen. De knikker moet het hele traject in 1 keer kunnen afleggen, zonder te stoppen. Je moet zelf maar zorgen dat de knikker ergens bovenaan kan beginnen. Door Cora Vandamme Benodigdheden: 1 laken 100 ballonnen Uitleg: Blaas veel ballonnen op. Stop ze in een oude lakensloop die aan drie kanten vastgenaaid is. Naai daarna de vierde kant toe.

33 Door Pieter De Clercq Benodigdheden: Azijn Varkensblaas Touw Verf Gereedschap Hamer Ruw glaspapier Schaar Uitleg: Voor onze handtrommel neem je een terracottapot met een rand bovenaan en voor de klank het best een ronde wand. Je slaat de onderzijde van de pot voorzichtig stuk met een hamertje of een steen en schuurt met ruw glas-papier de randen glad. Je neemt een in azijn met water ondergedompelde varkensblaas (bij de slager te krijgen) en spant die boven de pot. Met een touw span je onder de rand het vel vast en laat het drogen. Daarna snij je met een schaar het vel mooi rondom af en beschilder je de pot met vrolijke kleuren.

34 Door Charlotte De Flou Benodigdheden: +/- 5 scharen min 5 kleuren, 1 rol crepepapier in verschillende kleuren +/- 5 balpennen 1 bol touw Uitleg: Iedere deelnemer krijgt een stuk touw om rond de nek te hangen. Er liggen fijne rietjes en crepepapier in verschillende kleuren. De deelnemers scheuren het crepepapier in rondjes of knippen het papier in bloemetjes. In het midden van een rondje of een bloemetje prik je met de punt van een balpen een gaatje. Zo steek je twee rondjes of twee bloemetjes over het touw en vervolgens een stukje van een rietje. Terug twee stukjes papier en een stukje rietje. Zo verder tot je een ganse hawaii-slinger hebt.

35

36 Varia

DOEN! F EBRUARI DOEN! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151!

DOEN! F EBRUARI DOEN! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151! België-Belgique P.B.-P.P. 1700 Dilbeek BC-31151 DOEN DOEN F EBRUARI Februari 2013- P 309980 Afgiftekantoor 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Jaarthema 2013-2014 Algemene informatie - Zoals in de infobundel staat, zal de maandlijst enkel nog via onze site verkrijgbaar zijn (www.kljstrijtem.be). Moest dit een probleem

Nadere informatie

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur.

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur. Evenementenblaadje December, het vriest zo hard dat uw oren erbij van zouden afvallen en u billen zien blauw van het vallen op de gladde stoep. Maar geen nood, de Chiro is daar om u van binnenuit te verwarmen

Nadere informatie

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari Voorwoord Beste ouders, leden en sympathisanten De eerste maand van 2018 is aangebroken! Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen achter de rug. Januari betekent niet alleen het begin van het nieuwe jaar,

Nadere informatie

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken Lieve Jogi s Na een bangelijk scoutsjaar met vele niet-te-doen-crazy vergaderingen, zotte weekends en een awesome kamp is het weer tijd voor een nog vetter scoutsjaar om nooit te vergeten! We hebben voor

Nadere informatie

Liefste chirovrienden,

Liefste chirovrienden, Liefste chirovrienden, DECEMBER is aangebroken, We hebben ons stoveke aangestoken. Het koude weer staat voor de deur, Neem alvast die warme muts en sjaal, zonder gezeur. Het wordt kouder en kouder, De

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. Zwitserse Eetavond zaterdag 5 maart We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten

Nadere informatie

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B A C T I V O WWW.SCOUTSWVB.BE J A N U A R I S C O U T S W V B 28-29 november Activo Kapoenen Scoutsweekend in Wilsele! Zondag 6 december Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! Zijn jullie dit jaar braaf

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien.

DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. DECEMBER 2014 Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Beste ouders, leden Het jaar zit er al weer eens op! Voor velen onder jullie is december

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

KAPOENEN. Niet getreurd kapoenio s want volgende week halen we alle verloren pret in hoor. Lees hieronder maar!

KAPOENEN. Niet getreurd kapoenio s want volgende week halen we alle verloren pret in hoor. Lees hieronder maar! KAPOENEN Nu dat die lieve goed Sint jammer genoeg weer naar Spanje is vertrokken, gaan wij gewoon lekker door. Piraten, sneeuw, dieren, noem maar op, we gaan het allemaal zien! Er hangt misschien wel wat

Nadere informatie

Maandlijst december-januari

Maandlijst december-januari Maandlijst december-januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, tshirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide!

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2015 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 12 en zondag 13 december

Nadere informatie

jaargang December

jaargang December Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 4 SPARTIKIJN jaargang 2016-2017 December www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 4 december Hij komt,

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 1

De Kapoenen seintoren 1 De Kapoenen seintoren 1 Liefste kapoenen en beste ouders, De vakantie is weer voorbij. Het school is weer begonnen. Het is dus hoog tijd voor weer eens wat ontspanning in het weekend. Dit jaar moeten we

Nadere informatie

Voorwoord december. Nog een allerlaatste scouteske linker en een prettig 2017

Voorwoord december. Nog een allerlaatste scouteske linker en een prettig 2017 Voorwoord december December is een maand vol feesten, eetpartijen en samenzijn. Voor de jonggivers en givers betekend december ook een maand vol hoofdpijn, knarsetanden en stress. Natuurlijk gaat de scouts

Nadere informatie

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel:

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel: Kabouters Jaja wat gaat de tijd toch snel wanneer je je amuseert, we zijn inmiddels al aan onze tweede gibersco toe. Dit wil zeggen dat we voor jullie de komende twee maanden weer een heleboel geweldige,

Nadere informatie

The Pogues Fairytale of New York

The Pogues Fairytale of New York ! Voorwoordje: Demaanddecember,alsookjanuarizijnfeestmanden.Omdieredehebbenwevandezepalodi eenbeetjeeenfeestpalodiwillenmaken. Ikhebonderaaninhetrubriekjevanbepaaldetakkenkerst?ennieuwjaarliedjestoegevoegd

Nadere informatie

CHIRO SINT-DIONYSIUS

CHIRO SINT-DIONYSIUS CHIRO SINT-DIONYSIUS 2016-2017 PINKELS DECEMBER ZONDAG 04/12/16 Eindelijk is het vandaag zover! Leidster Laure kijkt al heel lang uit naar deze dag! Want Sinterklaas komt namelijk op bezoek met zijn 2

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december 4 november: 14-17 uur Zoals iedereen wel weet, is het juist Halloween geweest. En wat doen we zoal bij Halloween?? Knutselen met pompoenen,

Nadere informatie

kalender Wat staat er op de 24 & 31 december KERST EN NIEUWJAAR GEEN SCOUTS want staan voor de deur!

kalender Wat staat er op de 24 & 31 december KERST EN NIEUWJAAR GEEN SCOUTS want staan voor de deur! Krantje december Wat staat er op de kalender 24 & 31 december GEEN SCOUTS want KERST EN NIEUWJAAR staan voor de deur! O nze wens voor het nieuwe jaar is alvast het vinden van vele helpende handen voor

Nadere informatie

Maandlijst December - Januari

Maandlijst December - Januari Maandlijst December - Januari Algemene informatie Aangezien er in December en Januari veel examens zijn, en er dus veel gestudeerd moet worden, gaan er deze 2 maanden minder activiteiten zijn. Maar geen

Nadere informatie

Voorwoord december. Beste ouders, leden en symphatisanten,

Voorwoord december. Beste ouders, leden en symphatisanten, Voorwoord december Beste ouders, leden en symphatisanten, Het einde van het jaar is alweer in zicht. Eerst en vooral willen we met de hele leidingsploeg iedereen een fijn kerst en nieuwjaar wensen. Dat

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober Hoi liefste kapoentjes, hier zijn we weer met jullie favoriet 3-maandelijks blad! Zijn jullie er klaar voor om te weten te komen welke spannende, leuke, ontroerende, coole, toffe, zalige dingen jullie

Nadere informatie

Algemeen nieuws. Hey hey lieve leden en ouders,

Algemeen nieuws. Hey hey lieve leden en ouders, Hey hey lieve leden en ouders, Algemeen nieuws Eerst en vooral willen wij iedereen bedanken die aanwezig was op Christus Koning. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de film! We willen ook onze

Nadere informatie

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. DECEMBER Hallo iedereen, Om te beginnen willen wij iedereen die kwam genieten van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Ook een dikke merci aan onze

Nadere informatie

Sint-Janske. December. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. December. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske December 2016 Voorwoord December December

Nadere informatie

MAANDSCHORS FEBRUARI

MAANDSCHORS FEBRUARI MAANDSCHORS FEBRUARI Woordje van de groepsleiding We zijn alweer een maandje verder in dit, tot nu al prachtjaar! Ook deze maand wordt weeral zoals de voorbije maanden een fantastische maand vol leuke

Nadere informatie

Groetjes van jullie allerliefste leiding: Rikki, Kerri, Toto, Rami, Kapi, Yobo,

Groetjes van jullie allerliefste leiding: Rikki, Kerri, Toto, Rami, Kapi, Yobo, Wij wensen jullie nog zeer fijne feestdagen! Groetjes van jullie allerliefste leiding: Rikki, Kerri, Toto, Rami, Kapi, Yobo, Kabouters 31/12: Ook vandaag weer geen scouts :( Zo kunnen jullie heel de dag

Nadere informatie

jaargang December

jaargang December Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 4 SPARTIKIJN jaargang 2017-2018 December www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 3 december Hij komt,

Nadere informatie

Wij nodigen jullie namelijk met plezier uit voor de allereerste editie van onze splinternieuwe FAKKELTOCHT en KERSTMARKT!

Wij nodigen jullie namelijk met plezier uit voor de allereerste editie van onze splinternieuwe FAKKELTOCHT en KERSTMARKT! KREOLINE DECEMBER GROEPSLEIDING Geachte lezers, leden, ouders en sympathisanten, 2017 zit er bijna op en dat wil zeggen dat het tijd is voor de examens en dus ook de avondvergaderingen. Om het voor iedereen

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders en al de anderen, Allereerst wil ik jullie een fantastisch nieuwjaar wensen. Dat is natuurlijk niet alleen van mij maar ook van de volledige

Nadere informatie

Pagadders. Beste pagadders

Pagadders. Beste pagadders Beste pagadders Pagadders Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent natuurlijk ook een nieuw werkjaar voor KSA Frassati! Ik, Alexander (of Alex), heb de eer om de plaats van Charlene als banleider

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, De maand december is een feestmaand, maar ook het begin van de examens voor sommigen onder ons. Voor anderen, en dan vooral de leiding betekent dit dat de blokperiode

Nadere informatie

HO HO HOOO beste ouders, leden en sympathisanten,

HO HO HOOO beste ouders, leden en sympathisanten, HO HO HOOO beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral zouden wij, de leidingsploeg en groepsleiding, jullie een fantastisch jaar willen toewensen. Nu onze buikjes goed rond gegeten zijn, de

Nadere informatie

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Activiteiten -12 Zondag 4 Januari 2015 Activiteit van 14u tot 17u.= Nieuwjaarsactiviteit! Een nieuw jaar een nieuwe activiteit.

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

JRKRANT December Januari

JRKRANT December Januari JRKRANT December Januari 2016 2017 Voorbije activiteiten Deze maand in onze JRKRANT Voorbije activiteiten 1 Volgende activiteiten 1 Junior Helper + initiaties Nieuws van de afdeling Verjaardagen 3 Woordzoeker

Nadere informatie

Belangrijke data: 6 december: Sint vergadering. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 6 december: Sint vergadering. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 6 december: Sint vergadering Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2015 Beste ouders, leden en sympathisanten, Wij willen

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en sympathisanten, Groepspraatje Lise Stijn Twee maanden zijn er al voorbij in dit scoutsjaar, wat vliegt de tijd toch voorbij als je je amuseert. De herfst is gearriveerd en het wordt voelbaar

Nadere informatie

Dag allemaal! Voor de Kapoenen is dit: Wouters:

Dag allemaal! Voor de Kapoenen is dit: Wouters: Dag allemaal! Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen al even bezig, dus is het tijd voor een nieuwe maandschors. Alle takken hebben ook nu weer heel erg leuke vergaderingen op de planning staan, maar in

Nadere informatie

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december Zaterdag 6 december De Sint komt naar de Scouts! 34 ste jaargang: 2014-2015 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2014 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 13 & zondag 14 december Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt

Nadere informatie

jaargang september

jaargang september Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 1 SPARTIKIJN jaargang 2017-2018 september www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 3 september Helaas

Nadere informatie

Onafhankelijk programmaboekske van Chiro Joka

Onafhankelijk programmaboekske van Chiro Joka Onafhankelijk programmaboekske van Chiro Joka t JOKSKE november- december 2017 1 Inhoudstabel Belangrijke data 3 Ribbels 4 Speelclub 5 Rakwi 6 Tito 7 Ketaspi 8 2 Belangrijke Data Zondag 26 November: vandaag

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 2 NOVEMBER - DECEMBER V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo scouties Ja 't is gebeurd, het nieuwe scoutsjaar heeft zijn start genomen.

Nadere informatie

DEN TOTEM Ons programmaboekje van de maand.

DEN TOTEM Ons programmaboekje van de maand. Jaargang 62 DEN TOTEM Ons programmaboekje van de maand. DECEMBER 2017 Scouting Wijnegem Voorwoord Vorige maand zijn jullie er weer met z n allen in gevlogen en hebben jullie kilo s truffels verkocht. Graag

Nadere informatie

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg 7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag kei hard buiten spelen want het is sport en spel! Jippie!! Alle kapoentjes worden om 2 uur aan het lokaal verwacht om de allerleukste spelletjes te spelen.

Nadere informatie

Groepsleiding. Jonggidsen. Kapoenen. Jongverkenners. Kabouters. Givers. Welpen. Jins !!!

Groepsleiding. Jonggidsen. Kapoenen. Jongverkenners. Kabouters. Givers. Welpen. Jins !!! Groepsleiding groepsleiding@sint-hubertus.be Sam Van Reeth - 0497 35 60 42 Sebastiaan Secuianu - 0497 38 27 00 Viktor Keimes - 0484 47 93 18 Kapoenen kapoenen@sint-hubertus.be Anouk Van Look - 0471 49

Nadere informatie

Dag dag dag!! Jullie kapoenen, Bob en Monika

Dag dag dag!! Jullie kapoenen, Bob en Monika Dag dag dag!! Jaja, hier zijn we weer, het voorwoord van december om de laatste maand van 2012 in te luiden. En het wordt niet zomaar een maand, nee het wordt een te bangelijke maand vol leuke activiteiten!

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 3 TINAMOE jaargang 2016-2017 december & januari akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Verjaardagen Een gelukkige

Nadere informatie

Chirokrantje. November-december

Chirokrantje. November-december Chirokrantje November-december Editoriaal K E B O S S P E L L K E Z E Z O T M I N D O A G S W R T A P A N A N U W IJ P E S Z W A R T E P I E T L M T A A P G E Y R S A A I M F L D I A R T A E L I S E E

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien.

Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Beste ouders, leden, en vrienden, Ten eerste wenst het hele leidingsteam u een vrolijk kerstfeest en een

Nadere informatie

Voorwoord van de groepsleiding

Voorwoord van de groepsleiding Januari Voorwoord van de groepsleiding De derde kwarteeuw van de Tarsi s is geëindigd, de vierde breekt aan. Terwijl het buiten steeds kouder wordt en de regenwolken (of zijn het nu sneeuwwolken) zich

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

6 dec: Sinterklaas! 13 dec: Vetbollen maken!

6 dec: Sinterklaas! 13 dec: Vetbollen maken! 6 dec: Sinterklaas! De oude lieve Sint heeft laten weten dat hij op 6 december naar Speelplein Don Bosco komt, Schrijf een leuke brief, maak een mooie tekening en wees vooral braaf! We spreken om 14u af

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 2

De Kapoenen seintoren 2 De Kapoenen seintoren 2 Lieve kapoenen en beste ouders, Het eerste semester is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie het al heel leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Wat vliegt de tijd toch hé? Maar niet

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag Nadat er weer 2 superleuke maanden voorbij zijn gegaan, is het nu jammer genoeg tijd voor onze laatste 2 maanden. maar niet getreurd deze 2 maanden worden maanden om nooit meer te vergeten. Er wacht jullie

Nadere informatie

Eerste weekend: /10/17 Tweede weekend: /02/18 Kamp: van 21 juli tot en met 31 juli

Eerste weekend: /10/17 Tweede weekend: /02/18 Kamp: van 21 juli tot en met 31 juli Seintoren kabouters 2017-2018 Beste kabouters, Het nieuwe scoutsjaar staat voor jullie klaar vol met nieuwe verrassingen en spelletjes. Hier vind je alle nuttige informatie voor het komende semester! We

Nadere informatie

NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER

NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER NOVEMBER DECEMBER November en december zijn in aantocht en we weten allemaal wat dat wilt zeggen : twee nieuwe maanden boordevol leuke scoutsactiviteiten en hier en daar zelfs een feestje!!!! Wij kijken er al erg naar uit!

Nadere informatie

28 september. 5 oktober. Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien!

28 september. 5 oktober. Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien! 28 september 5 oktober Sien heeft een date met een knappe bink te pakken! Maar Maria gelooft er niet veel van. Ze wilt foto s zien! Ja en hij is knap, lief, grappig, slim, Maria neemt haar goede vriendin

Nadere informatie

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding!

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding! SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER- OKTOBER Het is weer zo ver! Het nieuwe scoutsjaar begint weer! WOEHOEEW!! Een nieuw jaar met veel spelen, vuil worden en veel vriendjes. Wij hebben er alvast

Nadere informatie

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s Kabouters Liefste kabouters, mama s en papa s Bij het lezen van deze welkomstwoorden, kan je terugblikken op een zalig KSA- jaar. Alle supervette activiteiten, het winterweekend maar vooral het fantastische

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september.

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september. Voorwoord In mei hebben we kunnen genieten van de olmenfeesten. We hopen dat ook jullie er van genoten hebben.het was wederom een succesvolle editie en dit was ons zeker niet gelukt zonder de inzet en

Nadere informatie

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden.

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden. Voorwoord december Beste ouders, leden en sympathisanten, December is traditiegetrouw een speciale maand in het scoutsjaar. Om de leiding wat te ontlasten met deze drukke blokperiode en omdat de opkomst

Nadere informatie

Braggel. België - Belgique P.B. P.P Aarschot 1 BC8116. Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot VZW Bekaflaan Aarschot

Braggel. België - Belgique P.B. P.P Aarschot 1 BC8116. Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot VZW Bekaflaan Aarschot - België - Belgique P.B. P.P. 3200 Aarschot 1 BC8116 Braggel Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot VZW Bekaflaan 65 3200 Aarschot 30ste jaargang, verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

Nadere informatie

GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT

GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT JANUARI 2017 GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT WE MERKEN DAT ER NOG EEN AANTAL OUDERS NIET HEBBEN BETAALD. BRENG DIT ALSTU- BLIEFT ZO SNEL MOGELIJK IN ORDE ANDERS IS JE DOCHTER NIET VERZEKERD. ALS U HET NIET

Nadere informatie

maandlijst December-januari

maandlijst December-januari maandlijst December-januari Algemene informatie Deze zomervakantie gaan we op kamp van 1 t.e.m. 10 augustus naar het landelijke Meeuwen-gruitrode. Het dorpje ligt in de Limburgse Kempen. Hopelijk houden

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

Sinterklaas knutselen

Sinterklaas knutselen Sinterklaas knutselen Stoomboot Materiaal: een melkpak, gekleurd karton en papier, evt. watten, keukenrol en verf. Leg het melkpak op z'n kant en pak twee stroken en niet die aan beide kanten aan elkaar.

Nadere informatie

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie!

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Van 16 december tot 20 december 2013 Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas:

Nadere informatie

Braggel. België - Belgique P.B. P.P Aarschot 1 BC8116. Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot Bekaflaan Aarschot

Braggel. België - Belgique P.B. P.P Aarschot 1 BC8116. Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot Bekaflaan Aarschot België - Belgique P.B. P.P. 3200 Aarschot 1 BC8116 Braggel Erkenningsnr. P3A9031 V.U.: KSA Aarschot Bekaflaan 65 3200 Aarschot 29ste jaargang, verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus EDITIE

Nadere informatie

Jonggidsen. Vrijdag 10 januari van 20h 22h

Jonggidsen. Vrijdag 10 januari van 20h 22h Jonggidsen Oooh wat zijn we blij, oooh wat zijn we blij niet omdat het 2014 is maar omdat WIJ, jullie leiding, leiding van jonggidsen Sint-Bernadette Deurne, Margot-Cecil-Ben- Alexander, kortom jullie

Nadere informatie

Lieve vincies, ouders, VZW ers, en andere sympathisanten

Lieve vincies, ouders, VZW ers, en andere sympathisanten Lieve vincies, ouders, VZW ers, en andere sympathisanten Na de infoavond (huisbezoeken voor de gidsen) weten jullie nu waarschijnlijk alles over de vincies en het komende scoutsjaar! Wie is de leiding

Nadere informatie

KSA activiteiten Jongknapen

KSA activiteiten Jongknapen KSA activiteiten 2016-2017 Jongknapen Algemene info Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud, als er veranderingen zullen zijn dan zal dat via mail meegedeeld worden, ook verschijnen alle activiteiten

Nadere informatie

Algemeen Nieuws Januari

Algemeen Nieuws Januari Algemeen Nieuws Januari Beste meisjes en ouders, Eerst en vooral willen we jullie een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. Na deze drukke feestdagen is het tijd voor Driekoningen. En wie Driekoningen

Nadere informatie

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs.

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs Juni Xaverius-St.Rita A21/46G Juni 2015 Beste ouders, leden, vrienden

Nadere informatie

Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden.

Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden. Evenementenblaadje Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hopelijk begint u het nieuwe jaar met niet al te veel buikkrampen, katers en verkoudheden. Wij beginnen 2012 alvast met toffe activiteiten! 1 januari mag

Nadere informatie

Seintoren Kapoenen

Seintoren Kapoenen Seintoren Kapoenen 2017 2018 Dag aller liefste Kapoenen, Het nieuwe scoutsjaar staat op ons te wachten en het belooft een super ervaring te worden vol leuke activiteiten! Voor het eerste semester zijn

Nadere informatie

Totem. www.reynaert-beatrijs.be

Totem. www.reynaert-beatrijs.be Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: december 2006 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem www.reynaert-beatrijs.be

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Helloooooooooooooooow iedereen, Het jaar 2012 hebben we definitief afgesloten en we kijken weer een fris en nieuw jaar tegemoet. Hopelijk heeft iedereen genoten

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Maandlijst April - Mei - Juni

Maandlijst April - Mei - Juni Maandlijst April - Mei - Juni Algemene informatie Aangezien dat iedereen in juni moet studeren, gaan er die maand minder activiteiten doorgaan. Geen nood, op kamp wordt dit zeker ingehaald Elke activiteit

Nadere informatie

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht Agenda: 20/02: Ardennentocht Tak van dienst: 09/01: M&M (Gidsen doen de opening) 16/01: Kapoenen (Verkenners doen de opening) 23/01: Kabouters (JIN doen de opening) Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie