KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012"

Transcriptie

1 KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012 Het team van de Mallemolen bestaat uit 4 vaste leidsters, dit zijn Nicole, Ellen, Corien en Danielle. Er is ook regelmatig een stagiaire op de groep. De Mallemolen is een opvanggroep voor kinderen van 2 en 3 jaar. Als ze de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt nemen ze afscheid en gaan ze naar de basisschool. De opvanggroep heeft dagelijks plaats voor maximaal 14 kinderen. Wij bevinden ons in de voorste groepsruimte op de begane grond. Wij hebben een groot buitenspeelplein waar we gebruik van kunnen maken. Onze groep wordt ook wel eens samengevoegd met de andere groepen op het kinderplein. Dit gebeurd volgens protocol 11 en 25. De openingstijden zijn 7.30 uur tot uur. Op aanvraag kunnen kinderen buiten de normale openingstijden opgevangen worden, te weten van 6.30 uur tot 7.30 uur en van uur tot uur. Dit wordt verlengde openingstijd genoemd (vot). Per locatie wordt vot in 1 groep aangeboden. Kinderen van 0 tot 12 jaar worden daarbij dus in 1 groep opgevangen. Dit gebeurt in de Mallemolen. De kdv groepen voegen aan het begin en aan het eind van de dag samen. Zodra de 2 e dienst begint, worden de kinderen over de stamgroepen verdeeld. S avonds worden de kinderen v.a uur naar de Mallemolen gebracht. Dit gebeurt alleen als de groepsgrootte het toelaat. Zolang het kindaantal van 2 groepen samen boven de 16 kinderen is, wordt er niet samengevoegd. Op woensdagmiddag voegen de Mallemolen en de Tuimelaars samen omdat het aantal kinderen op de Mallemolen vaak 1 of 2 betreft. We werken volgens protocol 11 en 25 ( groepsgrootte / samenvoeging en kindschuiving). Als er extra wordt samengevoegd is dat een uitzondering maar hanteren hierbij steeds protocol 25. In vakanties kan het gebeuren dat de groep samenvoegt of zelfs sluit. We hanteren hiervoor de protocollen 11, 16 en 25. Er zal altijd een vaste ped. medewerker op de groep staan. Het is fijn dat een kind kan wennen voordat het naar de opvanggroep komt. Daarom hebben we als regel dat een kind altijd twee dagdelen kosteloos mag komen om aan de kinderen, de pedagogisch medewerksters en de dagstructuur te wennen. Wij bieden de kinderen vertrouwen en geborgenheid door ze met hun ouders bij binnenkomst persoonlijk te begroeten. Als we zien dat kinderen verdrietig en teruggetrokken zijn, geven wij ze extra aandacht en proberen we ze te troosten, dit afhankelijk van de behoefte van het kind. We luisteren naar kinderen en praten met hen op kindhoogte. Oogcontact en inlevingsvermogen is hierbij van belang. We laten de kinderen mee helpen, we geven ze kleine taken, bv tafel helpen dekken, koekjes uitdelen, afdrogen etc. en stimuleren ze daarin. Daarnaast is er alle ruimte om plezier te hebben, gek te doen, te stoeien en zelf te spelen. We zijn spontaan naar de kinderen toe en naar elkaar. 1

2 We hebben aandacht voor de eigen gewoonten van het kind, we vragen dan ook informatie aan de ouders over bepaalde rituelen en gewoontes thuis en hoe de dingen thuis gaan. We laten de kinderen slapen in overleg met ouders. Ook de zindelijkheidstraining passen we aan thuis aan. We kijken vooral wat de kinderen zelf leuk vinden. Afhankelijk daarvan reageren wij op het kind. Ook kijken we naar de vaardigheden van het kind. Dit doen we zodat het kind geen gevoel van falen heeft wanneer het iets nog niet zo goed kan. De groepsruimte is in balans. Dat is te zien aan de mogelijkheden tot rust en actie, de spanning en veiligheid, stilte en geluid, alleen en samen. Zo hebben we een hoek met een bank en een televisie waar de kinderen lekker tot rust kunnen komen. Verder is er een poppenhoek waarin de kinderen hun fantasie kunnen uiten en we hebben een hoek met een speelmat waarop je lekker rustig kan spelen, maar waar je ook kan dansen. We draaien dan ook regelmatig muziek en gaan met de kinderen dansen. Dit doen ze alleen of samen in een kring. Er is dus de mogelijkheid om spannend op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen kunnen, maar ook om je veilig terug te trekken als dat nodig is. Het podium kan afgesloten worden d.m.v. een hekje. Zo kan een klein groepje rustig apart spelen of kan een activiteit in een kleine groep uitgevoerd worden. In de omgang met de kinderen letten wij op hoe het kind is. Opvallende kinderen geven wij aandacht, maar remmen wij ook af wanneer dat nodig is. Niet opvallende kinderen proberen wij naar voren te halen. Dit doen wij door middel van vragen stellen, een activiteit samen doen of door ze een taakje te laten doen. We belonen de kinderen bij positief gedrag. Ze krijgen bv een stickertje als ze op het potje plassen. We geven ook onze grenzen aan. Als ze iets doen wat niet mag dan leggen wij dit uit. Soms zetten wij ze dan apart op het time-out stoeltje, daarna praten wij er nog even over. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen weten dat we er zijn. Afhankelijk van de activiteit waar de kinderen mee bezig zijn, treden wij actief of passief op. Zo treden wij passief op als het kind iets doet wat het al goed kan. Wij treden actief op als wij het kind willen helpen met het ontdekken en verleggen van grenzen. We laten kinderen zo veel mogelijk zelf conflicten oplossen. Wanneer er iets gebeurt waardoor het kind verdrietig is, zijn wij er altijd om het kind te troosten. Hierbij vinden wij het erg belangrijk om ons in te leven in de wereld van het kind. We werken met Kindtijd. Dit houdt in dat s morgens tussen uur en s middags tussen uur alle aandacht volledig voor de kinderen is. De ouders en kantoorpersoneel belt ons alleen in spoedgevallen. Het spelmateriaal is geordend in verschillende bakken. Deze bakken staan zoveel mogelijk op ooghoogte van de kinderen. Dit zodat ze zelf kunnen kiezen waarmee ze gaan spelen. Sommige spelmaterialen staan apart en daar moeten de kinderen eerst naar vragen voor ze er mee mogen spelen. Kinderen mogen naar eigen fantasie met het spelmateriaal omgaan waarbij we niet alleen gebruiksklare materialen gebruiken maar ook kosteloos materiaal. 2

3 Wij laten de kinderen gezamenlijk dingen doen waarbij ze materialen kunnen delen en samen spelen. Het spelmateriaal is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Bij het laten kiezen van het spelmateriaal houden de pedagogisch medewerksters wel rekening met de vaardigheden van het kind. Wanneer een kind klaar is met spelen wordt het gestimuleerd door de pedagogisch medewerksters om (samen) op te ruimen. We laten de kinderen zoveel mogelijk werken met allerlei verschillende materialen. Dit om de fantasie te prikkelen. In het buiten spelen is het belangrijk dat kinderen de natuur ontdekken. Daarbij kan het ook voorkomen dat de kleren vies worden. Ouders worden betrokken bij onze activiteiten door ze op de hoogte te houden over wat we doen. Dit gebeurt o.a. door middel van een nieuwsbrief, foto s die we ophangen, kind-ouder activiteiten, de aankleding van de ruimte en de dagelijkse overdracht. Ook organiseren we ieder jaar een juffen dag met ouders erbij. Naast het spelen op de opvanggroep gaan we regelmatig naar de bibliotheek om boekjes te zoeken die passen bij het thema. Aan de hand van de Kijk! registratie worden er oudergesprekken gevoerd. Door deel uit te maken van een groep leren kinderen al op jonge leeftijd om rekening te houden met elkaar en bijvoorbeeld aan tafel op elkaar te wachten en elkaar te laten uitspreken. Wij leren de kinderen zelf problemen op te lossen in de omgang met elkaar, wij grijpen pas in als het nodig is. Ze leren dat samen spelen ook samen delen betekent, met elkaar gezamenlijk dingen beleven en plezier hebben Naast dit alles is het belangrijk dat kinderen leren om hun emoties en behoeften uit te spreken naar elkaar. Als een kind bijvoorbeeld iets afpakt van een ander kind is het goed dat kinderen leren hier iets van te zeggen tegen elkaar i.p.v. meteen te huilen of te slaan. Dit stimuleren wij dan ook door dit te oefenen met het kind als het zich in zo n situatie bevindt. De pedagogisch medewerksters zijn geschoold in Voor- en Vroegschoolse Educatie (verder genoemd als VVE). We werken met het VVE-programma Uk en Puk. Aan de hand van thema s wordt de (taal)ontwikkeling gestimuleerd. Hierbij werken we ook met dagritmekaarten. De kinderen krijgen meer duidelijkheid in de dagstructuur. Verder wordt er s ochtends tijdens het tafelmoment gesproken over het seizoen, welke dag het is en wat voor weer het is op die dag. Op deze manier stimuleren wij de communicatievaardigheden van kinderen en zorgen we voor een gezellig gesprekje in de ochtend. In het dagelijks handelen laten we de VVE natuurlijk ook terugkomen. Zo praten wij altijd in volledige, correcte zinnen. Ook verbeteren we kinderen wanneer ze iets zeggen wat nog niet helemaal klopt door het op de juiste manier te herhalen. Verder prikkelen we de kinderen regelmatig door zelf verkeerde uitspraken te doen. Kinderen vinden dat gek en verbeteren ons dan. Veiligheid staat bij ons voorop. We hebben groepsregels en geven de kinderen uitleg waarom iets gevaarlijk is en niet mag of kan. In situaties waar het fout dreigt te kunnen gaan, wijzen wij op de mogelijke consequentie, bijvoorbeeld wippen op een stoel. Daarnaast hebben wij jaarlijks een Risico-inventarisatie en maken wij bij onveilige situaties of incidenten gebruik van een meldingsformulier. Ook wordt er regelmatig een brandoefening gehouden. 3

4 Halen en brengen: Huisregels van de Mallemolen Januari 2012 Parkeren in de toegestane vakken. De voorste parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk vrijgelaten voor de ouders/verzorgers. Dat zijn de aangegeven kiss & ride - plekken. Stapvoets rijden op de parkeerplaats. Fietsen in het fietsenrek plaatsen indien mogelijk. Deuren sluiten bij het brengen en halen van uw kind. Garderobe: Leefruimte: Jassen op peuterkapstok van de mallemolen. Tassen in de mandjeskast in de groep. Autozitjes in de gang, net buiten de groep. Schoonmaak van de garderobe gebeurt na Bolderkar onder de trap plaatsen. Verjaardagstoelen na gebruik terug zetten bij de receptie. Schoenen, laarsjes, en slofjes in de mandjes van de kinderen. Post vanuit de groep gaat in de mandjes. Speelgoed wordt op een vaste plek opgeruimd. Kinderen moeten om speelgoed uit de gesloten kasten vragen. Niet gooien met spullen. Eerste boterham eten we met hartig beleg. Eerst eten dan drinken. Van de boterham dienen de korsten opgegeten te worden. Eigen meegebracht speelgoed gaat in het mandje. Niet rennen binnen. Niet klimmen op stoelen, tafels, banken, enz. De leefruimte wordt wekelijks schoongemaakt. Het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt. Niet aan de radiator en de ombouw zitten. Slaapkamer: Kinderen slapen zoveel mogelijk in hetzelfde bedje. Kinderen hebben eigen beddengoed en/of slaapzak. We controleren regelmatig de slapende kinderen 4

5 Verschonen: Na iedere verschoonbeurt wordt de commode schoongemaakt. Verzorgingsmiddelen liggen in de bakjes in de luierkast, de kinderen kunnen hier niet bij. Kinderen mogen alleen bij aanwezigheid van een leidster gebruik maken van het trapje bij de commode. Kinderen mogen alleen bij aanwezigheid van een leidster op de commode. Toilet ruimte: Kinderen gaan onder begeleiding naar het toilet. Na gebruik van het toilet worden de handen gewassen. We gaan gezamenlijk naar de groepsruimte terug. Kinderen gaan mee naar de wc of potje in overleg met de ouders. Jongens gaan zittend plassen. Keuken: Kinderen mogen niet in de keukenkasten of aan het fornuis zitten. Schoonmaakmiddelen staan hoog zodat kinderen er niet bij kunnen. Kinderen mogen alleen onder begeleiding aan het aanrecht staan. Buitenterrein: Kinderen mogen niet op het gras fietsen. Kinderen mogen zelf geen speelgoed pakken. Kinderen brengen buitenspeelgoed terug naar de schuur. Kinderen mogen niet botsen met de fietsjes. Kinderen wachten bij de deur en gaan gezamenlijk naar binnen. Er is altijd een leidster aanwezig op het plein. Kinderen mogen niet rennen in de buurt van de schommel. Kinderen mogen niet gooien met stenen. Kinderen mogen niet alleen in de schommel. Omgangsregels: Niet gillen binnen. Elkaar geen pijn doen. Geen speelgoed afpakken van elkaar. Beleefd zijn Niet (naar elkaar) spugen, bijten, boeren, schelden of pesten Hoesten en niezen in je elleboog Elkaar helpen 5

6 Dagindeling peutergroep de Mallemolen - Tussen uur worden de kinderen gebracht en mogen vrij spelen of doen een Puk activiteit - Rond 9.10 uur gaan we gezamenlijk opruimen. - Rond 9.15 uur gaan de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet of op het potje. - Dan gaat iedereen aan tafel. We zingen samen en daarna eten we fruit en drinken we sap. - Na het tafelmoment gaan de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet of op het potje. - De luiers van de kleinere peuters worden verschoond. - Om gaan we naar buiten of doen een Puk activiteit - Voor het eten houden we een toiletronde en wassen de kinderen hun handen. - Voor het eten ruimen we gezamenlijk de groepsruimte op. - Om uur gaan we aan tafel. We eten boterhammen en drinken melk. - Hierna gaan de kinderen die nog een middagdutje doen naar bed. De andere kinderen krijgen een schone luier en mogen vrij spelen. Soms kijken de kinderen even tv, lezen we een boekje of doen we een individuele activiteit. - De pedagogisch medewerkers houden om de beurt een kwartier pauze. - Rond uur komen de kindjes weer uit bed. - Voor het tafelmoment gaan de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet of op het potje. - We gaan aan tafel voor fruit en drinken. We zingen eerst weer een liedje. - Hierna gaan we weer naar buiten of doen een (Puk) activiteit. - Voordat alle kinderen weer opgehaald worden houden we een plas/verschoonronde en ruimen we alles op. - Tussen uur worden de kinderen opgehaald. - Om uur wordt er samengevoegd in de Mallemolen. Dit is een globale dagindeling van de Mallemolen. We proberen ons zo veel mogelijk aan deze dagindeling te houden. Het biedt structuur aan de kinderen. We passen het spel aan de kinderen aan en niet andersom. De kinderen kunnen aangeven wat ze graag willen doen en ze zijn niet verplicht om aan alle activiteiten mee te doen. Dit geeft een ontspannen sfeer in de groep. 6

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wie zijn wij?... 4 Huisregels. 6 Aanpak..8 Belangrijk om te weten 10 2 Inleiding In het volgende pedagogisch werkplan staat beschreven hoe ik werk bij kinderopvang

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN op de Casa Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori Inhoud 1. Algemeen 4 2. Doelstelling 6 3. Dagindeling 7

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Protocol Huilen KDV Polderpret

Protocol Huilen KDV Polderpret Protocol Huilen KDV Polderpret Inhoudsopgave Protocol Huilen... 1 1 Waarom huilen baby's... 3 1.1 Uitgangspunten...3 1.2 Wat kunnen we doen?...4 1.3 Hoe troosten we een baby?...4 2 Huilen bij dreumesen

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 In ons pedagogisch plan heeft u kunnen lezen dat wij een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie