OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT"

Transcriptie

1 OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral van herinner zijn de rijtjes: de zeven scheppingsdagen, de twaalf zonen van Jakob, de tien geboden, de twaalf apostelen, enz. enz. Het was flink stampen om dat allemaal in je hoofd te krijgen, maar dan had je ook wat. Helaas ben ik er ook weer veel van vergeten, maar nog altijd heb ik er gemak van dat ik ooit alle Bijbelboeken op rij heb geleerd, al moet ik bij de kleine profeten soms toch nog even heen en weer bladeren. Voorin dat boekje stond, bij wijze van motto, een tekst uit een van die kleine profeten. Hosea 6 vers 4: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. De suggestie was duidelijk, maar ook discutabel. Zou Hosea werkelijk dit soort kennis bedoeld hebben toen hij God deze verzuchting in de mond gaf? Het werkwoord kennen heeft in de Bijbel maar weinig met het kunnen opdreunen van namen en feiten te maken. Hoe nuttig dat in bepaalde omstandigheden ook kan zijn. Als het in de Schrift over kennen gaat, dan is daarmee een kennis bedoeld die niet alleen met het hoofd, maar minstens evenzeer met het hart te maken heeft. In Genesis 4 vers 1 staat letterlijk dat Adam zijn vrouw Eva kende. Wat niets te maken had met haar NAWgegevens, maar alles met de meest intieme omgang. Om dat duidelijk uit te laten komen heeft De Nieuwe Bijbelvertaling in die tekst uit Hosea het Hebreeuwse woord voor kennis dan ook een beetje anders weergeven: kennen is vertrouwen geworden: Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is. Het gaat hier over een kennis die je opdoet in een proces van vertrouwelijke omgang. Een kennis die in de loop der jaren niet zozeer uitbreid als wel verdiept. Onlangs zijn ook wij weer aan zo n proces begonnen. Wij aan het leren kennen van onze nieuwe gemeente(n), u aan het leren kennen van uw nieuwe dominee(s). Waarbij die letters tussen haakjes het allemaal nog wat extra boeiend, maar soms ook wel wat ingewikkelder maken. De afgelopen weken voelden wij ons af en toe wel eens even bedolven door een lawine van nieuwe informatie. Over namen en feiten gesproken We streven er ook naar zoveel mogelijk te weten te komen. Maar daarbij gaat het ons niet om pure feitenkennis, hoe nuttig op zich ook, maar om geleidelijk aan steeds meer vertrouwd te raken met elkaar. Zodat we als gemeente(n) en predikant(en) weten wat we aan elkaar hebben. Zodat we elkaar weten te vinden als dat nodig is. Zodat we weten dat we kunnen bouwen op elkaar. Maar ook bouwen mét elkaar: aan een levende gemeente van Christus, hier in Hoogezand-Sappemeer. Want dat elkaar-leren-kennen, dat vertrouwd raken met elkaar, heeft een diepere dimensie. Uiteindelijk gaat het erom dat we elkaar herkennen als medegelovigen, als volgelingen van dezelfde Heer. Dáár mogen we elkaar telkens weer terugvinden, ook als we elkaar af en toe even kwijt zijn geweest. Rond zijn Woord. Rond zijn Tafel. Verenigd in zijn Geest. Daarom sluiten we graag af met een lied over die kennis, waaraan het ons nooit moge ontbreken, Gezang 75 uit ons oude, oftewel Lied 653 uit ons nieuwe Liedboek: U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! Met een vriendelijke groet, mede namens Jac van Veen, Frits Praamsma 1

2 VAN DE FEDERATIE KERKENRAAD (FKR) Beste mensen, Na een vakantieperiode die omgevlogen is staan we, terwijl ik dit stuk begin september schrijf, nu aan de vooravond van het verschijnen van onze nieuwe gezamenlijke kerkblad genaamd. Heel spannend voor de redactie die de afgelopen maanden zeer actief is geweest met het bepalen hoe er uiteindelijk uit zou gaan zien. En nu heeft u dit nieuwe blad in handen en ik hoop dat u er net zo trots op bent als ik. Als Federatiekerkenraad en als redactie van hopen we dat het blad voor u herkenbaar is, een mooie uitstraling heeft, duidelijk is en een goede afspiegeling vormt van de twee kerkbladen die we hadden. Ik wil dan ook graag de redactie van van harte feliciteren met het behaalde resultaat en hen ook bedanken voor al het werk wat door hen is verzet. Ik hoop dat u allen veilig en wel bent teruggekomen van een welverdiende vakantie en net zo genoten heeft van het mooie weer als wij met ons gezin. Voor diegenen die thuis gebleven zijn kunnen we wel zeggen dat ook zij geluk hebben gehad met het prachtige weer in Nederland. Eigenlijk hoef je dan ook helemaal niet weg want Nederland heeft heel veel te bieden. De batterijen zijn als het goed is weer vol en we mogen weer met energie aan het nieuwe seizoen beginnen. Intrededienst 17 augustus 2014 Met velen van u, hebben we een hele mooie intrededienst meegemaakt waarin onze Duominee Frits Praamsma en Jac van Veen ja hebben gezegd op de vragen die hen door Ds. Jan Hommes werden gesteld en waardoor ze werden verbonden aan onze gemeente. Het was indrukwekkend dat zoveel naaste familie van onze Duominee en vele gemeenteleden vanuit Rijsenhout gekomen waren om met eigen ogen te zien waar zij terecht zijn gekomen. Het zegt iets over de band die Frits en Jac met hun vorige gemeente hebben opgebouwd. Dit werd nog eens onderstreept door de afvaardiging die namens onze gemeente de afscheidsdienst van 24 augustus in Rijsenhout heeft bezocht. Ook zij voelden de warmte en dankbaarheid vanuit Rijsenhout en hoorden de bevestiging dat we een goede leidsman en vrouw in onze gemeente hebben gekregen. Laten wij hen steunen en begeleiden bij hun werk in onze gemeente. Alleen kunnen zij het uiteraard niet maar met Gods hulp en met een gemeente die positief en opbouwend zijn weg wil gaan moet het toch allemaal gaan lukken. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ook namen wij in deze dienst afscheid van onze interim Ds. Jan Hommes. Jan heeft op kordate wijze helderheid gebracht in het hele federatieproces met alles wat daarbij hoorde. Hij heeft met vele gemeenteleden gesproken, hen gehoord en daarmee zijn adviezen naar de Federatiekerkenraad toe bepaald. Jan heeft leiding gegeven en ons gecoacht. Alles op een wijze met ruimte voor iedereen. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn dat wij zo n goede interim predikant in ons midden mochten hebben. Kerkenraadsvergadering Ontmoetingskerk van 29 juni 2014 In de korte periode na het uitbrengen van de laatste Kerknieuws en Samenspraak is er alleen een korte kerkenraadsvergadering geweest in de Ontmoetingskerk om de jaarrekening 2014 van de Ontmoetingskerk goed te keuren. Daarbij kunnen we als positief punt nog melden dat onze schulden bij de SKG zijn afgelost en dus hebben we weer een schone basis om op verder te gaan. Een prachtig resultaat. Beroepingscommissie In de intrededienst van 17 augustus is ook de beroepingscommissie bedankt voor al het werk dat zij met bevlogenheid, bezieling en eensgezindheid hebben gedaan. Met het inmiddels bekende resultaat van dus twee dominees. We hebben daarom onze waardering voor hen uitgesproken en hen met een groot applaus en een bloemstukje bedankt. Deze commissie, bestaande uit Bram Blaak, Willem Faber, Goos Stuut, Etty Smeets, Monique de Wind, Hanneke Keij, Roel Boers, Peter van der Werk en Ineke Knot-Veldhuis is in deze dienst ook opgeheven. Hun taak zit erop. Website en abc-boekje Ook de website en het abc-boekje worden deze maand gelanceerd en uitgebracht. Elders zult u hierover worden ingelicht. Het is mooi dat we vanaf deze maand met één gezicht naar buiten kunnen treden en dat iedereen op dezelfde wijze geïnformeerd gaat worden. 2

3 Ook daarmee hebben we weer een belangrijke stap voorwaarts gezet. Ook alle mensen die hieraan hebben meegewerkt willen we van harte bedanken voor al hun inzet. Wat is een kerkelijke organisatie toch zonder al zijn/haar vrijwilligers? Inderdaad, niets. We zijn blij dat zo velen mee doen en mee helpen bij alles wat er moet gebeuren. Hopelijk motiveert dit ook diegene die nog aan de zijlijn staat om in te stappen en mee te gaan doen. Vele handen maken licht werk en bedenk dat ieder mens talenten heeft ontvangen met de bedoeling om deze in te zetten bij het vele werk wat er moet gebeuren. Hoe klein of hoe groot deze taak ook is, dat maakt niet uit. Gezamenlijk vormen we de complete puzzel en dat is het belangrijkste. Daar doen we het voor. Startzondag en afsluitend Elders in dit blad leest u meer over de startzondag. Het belooft een mooie dag te worden met elkaar. Het thema is: Met hart en ziel geloven, vieren en verbinden. Mede namens de kerkenraad hoop ik u allen hier te ontmoeten. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we een goed seizoen tegemoet mogen gaan met elkaar. Laten we met een luisterend oor open staan voor de mening van de ander, laten we omzien naar de zieken in onze gemeente en daarbuiten. En laten we een lichtpunt zijn voor de mensen om ons heen waardoor de negatieve berichtgeving die we elke dag op het nieuws en in de krant kunnen lezen/zien ons niet doet buigen en verkrampen. We mogen leven door de belofte die aan ons is gegeven. Laten we die kans voortdurend met beide handen aangrijpen. Dat het u allen goed mag gaan. Johan Schouwenaar Voorzitter federatie kerkenraad Protestantse gemeente i.w. van Hoogezand- Sappemeer GEMEENTENIEUWS BEREIKBAARHEID NIEUWE PREDIKANTEN Ds. R.F.H. (Frits) Praamsma: / werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag Ds. J. (Jac) van Veen: / werkdagen: maandag, woensdag en donderdag Pastorie: Burg. Stronkhorststraat 2, 9611 ED Sappemeer Buiten onze vaste werkdagen zijn wij voor dringende zaken altijd telefonisch bereikbaar. Spreek zo nodig uw naam en telefoonnummer in op de voic en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. (Onze lezen wij in principe alleen op onze werkdagen, voor spoedeisende zaken dus altijd bellen en bij geen gehoor de voic inspreken). Frits Praamsma &Jac van Veen BEDANKJES Onze hartelijke dank voor uw gift van 400,-- van de vrouwenvereniging Tabitha, na het beëindigen van hun activiteiten. Namens de diaconie-bloemengroet- Alma Blaauw. 3

4 Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze dierbare vader en onze onvergetelijke opa. De kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst hebben wij als grote steun ervaren. Hartelijk dank, Giny Breuker-Komdeur, kinderen en kleinkinderen Tak van Poortvlietstraat 267 Lieve mensen, Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek tijdens mijn verblijf in het U.M.C.G. en daarna in Coendershof voor revalidatie. Uw medeleven heeft mij enorm gesteund. Hartelijk dank voor alles. Gelukkig gaat het nu weer redelijk goed met mij. De hartelijke groeten van Kina Hospers. Aan alle leden van de kerk van Sappemeer. Langs deze weg wil ik u allen van harte bedanken voor de mooie kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes die ik tijdens de 23 e Juni voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Mijn hartelijke dank daarvoor! Fam. J. Kamminga van Dijken De Reensche Compagnie Verrassend en hartverwarmend waren de vele kaarten en bloemstuk van de kerk, die we mochten ontvangen vanwege ons 55-jarig huwelijksjubileum op 14 augustus j.l. Hartelijk dank hiervoor. Harmie en Henk Mertz Lieve mensen, Allemaal hartelijk dank voor jullie steunbetuigingen, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze zoon Jack en na het overlijden van mijn lieve vrouw Fennie. Met vriendelijke groet, J. Molema Brood en Medicijnpot. Beste mensen, er worden nog steeds stuivers gespaard voor het project in Roemenië. Oude en zieke mensen krijgen 1 keer per week een groot brood en als er geld over is dan worden daar medicijnen van betaald. Afgelopen maanden hebben we 153 euro ontvangen aan stuivers en zelfs papiergeld en een boekje van Jumbo. Bracht ook mooi wat op. Bedankt allemaal en vele kleintjes maken 1 grote. We sparen gewoon door want ook in Roemenië wordt de armoede steeds groter. Fam Thalen, Graag wil ik, ook namens mijn gezin, iedereen bedanken voor de vele mooie kaartjes, telefoontjes, bezoek en bloemen tijdens en na mijn ziekte (acute hernia). Het gaat weer de goede kant op met mij. Hartelijke groet, Wilhelm en Theda Timmer. 4

5 Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de bezoekjes en de attenties die wij mochten ontvangen n.a.v. ons 55- jarig huwelijk. Dick en Ina de Vries De Dilgt Kamer 304 Dilgtweg ND Haren Lieve mensen, Bij deze wil ik u allen bedanken voor de bloemen, telefoontjes en ook vooral voor de vele kaarten die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen, Het deed mij ontzettend goed dat er zoveel mensen met je meeleven, nogmaals hartelijk bedankt. Een hartelijke groet voor jullie allen. Trijnco Zijlstra BIJEENKOMSTEN GROOTHUISBEZOEK Vanaf 20 oktober tot en met 7 november zullen er weer groothuisbezoeken gehouden worden. Deze keer voor beide wijkgemeentes samen. Het onderwerp is: Met hart en ziel geloven. Er wordt uitgegaan van 10 tot 12 personen per groep met daarin gemeenteleden uit beide kerken, zodat we elkaar beter leren kennen. De groepen zullen geleid worden door ds. Frits Praamsma, ds. Jac van Veen, pastor Percy Kulk, ds. Margreet Hop en door enkele ouderlingen. Daarnaast zijn er diakenen en ouderlingen aanwezig als gastvrouw/-heer. De bijeenkomsten vinden plaats in de beide kerken, soms afwisselend, soms tegelijk. Bij dit eerste ontvangt u een uitnodigingsbrief met een opgavestrook, die ingeleverd kan worden op de plaatsen die daarin vermeld staan. Wilt u dit doen vóór 1 oktober, dan kunnen we daarna een indeling maken. U ontvangt hierover dan zo snel mogelijk bericht. Namens de beide pastorale raden, ds. Margreet Hop. LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND Mw. J. vd Ploeg. Dhr. Beuving kamer 48. De Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren. Jeannet Snip De Hooizolder 23e Sintmaheerdt/De Zijlen, 9356 DN Tolbert. Mevr. H. Pastoor. Verpleeghuis Vliethoven Zwet 9 afd. de Polder 9932 AA Delfzijl. Erwin Jonkman. Stichting van Boeyenoord Hendrik van Boeyenlaan 10, 9404 LR Assen. Dhr. B. Staal. De Burcht afd P.G. k97, vd Duyn v. Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand. 5

6 IN HERINNERING HIELKE SJOERD VAN DIJK Op 20 februari 2013 ben ik voor het eerst bij de familie Van Dijk geweest. Daarna volgde een lange reeks bezoeken thuis en in het ziekenhuis. We maakten kennis. Het vertrouwen in elkaar groeide naar mate ik vaker bij hen kwam. Herman de Wind kwam ook regelmatig op bezoek. Hielke van Dijk was elke keer weer positief. Dat viel me op. Hij had wel eens vragen. Twijfel. Maar wanneer hij in het ziekenhuis lag, was hij positief. We gaan d er voor! Dat heeft hij een aantal keren gezegd. We hebben er om gebeden. In de huiskamer. Aan het bed thuis en in het ziekenhuis. Hieruit werd kracht geput. Hieruit werd geleefd. In die periode leerde ik ook dochter Bieneke kennen. En heel bijzonder ook dochter Alma. In bijna alle gesprekken werd zij genoemd. Met veel liefde keken zij terug op haar leven en ook de strijd. Ze hoorde bij het gezin. Er straalde liefde en warmte van hun gezichten, op de momenten dat jullie over haar vertelden. Het ziek zijn viel Hielke soms erg zwaar. Hevige pijnen. Soms was de kwaliteit van leven ver te zoeken. Hierdoor werd zijn leven getekend. Maar ook werd hij die persoon die hij geworden is. Een persoonlijkheid. Die oog had voor zijn gezin. Het geloof speelde daarin ook een belangrijke rol. Kerkgang was moeilijk de laatste jaren. De gezondheid liet dat eigenlijk niet toe. Maar er was een verbond. Een verbond met God. Verbonden van mens tot mens en van God tot mens. Hielke van Dijk vertrouwde op zijn Schepper. Hij wist net als Dietrich Bonhoeffer, toen hij kort voor de dood stond dat dit niet het einde was, maar een nieuw begin. Hielke van Dijk is over zijn lijden heen. Hij mocht 83 jaar worden. Een leven vol overgave. Een leven in dienst van God. In dienst van de ander. De medemens. In dienst van zijn gezin. Op vrijdag 20 juni jl. blies hij om 4 uur 55 in de vroege morgen zijn laatste adem uit. Na een periode van afnemende gezondheid. De afgelopen periode ging die gezondheid snel achteruit. Medische hulp mocht niet meer baten. Rustig ingeslapen. Vertrouwende dat hij was opgenomen in de veilige armen van God, Onze Vader. Dient elkander door de liefde. De tekst die werd uitgekozen is de trouwtekst. Het gaat in Galaten 5 over de liefde. Paulus schrijft veel over de liefde. Hij is er van overtuigd dat slechts de liefde de mens kan redden. Hij wees de mensen, de joden op de vrijheid. Jezus was in zijn leven gekomen en was er van overtuigd dat de Wet niet goed werd uitgelegd. Want de wet gaat over: Heb u naaste lief als uzelf. Die naasten liefde was soms ver te zoeken. Jezus wilde duidelijk maken dat de liefde van God belangrijker was dan wat ook op deze aarde. God heeft ons lief. Een groot goed. Die liefde heeft Hij gegeven in zijn zoon Jezus Christus. En wij hebben die liefde van hem gekregen. Dient daarom elkander door de liefde. Liefde was ook duidelijk aanwezig in zijn leven. De liefde voor elkaar. Voor de mede mens. Hielke van Dijk had zijn vrouw en gezin lief. Als we dat weten. Als we daarop mogen vertrouwen, dan is het goed. Dat ook wij ons gedragen mogen weten door Hem. In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. Met deze prachtige woorden van Dietrich Bonhoeffer sluiten ik af. Percy Kulk pastor 6

7 IN HERINNERING FENNECHIEN MOLEMA-BADENHOP Op dinsdag 8 juli ontving ik om uur het tragische bericht van het overlijden van mw. Molema. Dinsdagmorgen was ze niet lekker. De dokter werd geraadpleegd en al snel was ze in het ziekenhuis. Maar daar bleek dat ze, medisch gezien, niet meer te redden was. Ze was benauwd. Erg ziek. En om 2 minuten voor 12 overleed ze. Begin april van dit jaar belde meneer Molema. Hij en zijn vrouw wilden graag kennis maken. Het was een warme ontvangst. Zij vertelden over hun leven. Een bewogen tijd. Waarin ze veel hebben meegemaakt. Maar ook werd er gesproken over de dood. Want zo zei meneer Molema het zelf: We zijn op leeftijd en dan denk je daar wel eens aan. Ook werd er gesproken over Jack. Hij was ernstig ziek. Maar altijd positief. Niet bij de pakken neer zitten. Hij wilde leven. Maar nam het leven zoals het was. Het is zo als het is. Je kunt er niets aan veranderen. Ook al willen wij dat graag. Het was een bijzonder moeilijke tijd. Ik bezocht jullie een aantal keren. En dat niet zonder reden. Jullie hadden steun nodig. Niet alleen van mij als geestelijk verzorger. Maar meer nog van God. We hebben daar ook om gebeden. Jack kwam in juni te overlijden. Een hele klap voor jullie. Maar zeker ook voor zijn vrouw Marianne en allen die bij hun horen. We spraken na de dankdienst voor het leven van Jack met elkaar. Tijdens het gesprek ging het over 1 Cor. 13. Geloof, hoop en liefde. Mevrouw Molema straalde rust en genegenheid uit. Wij noemen dat liefde. En dat is ook zo. Dat woordje Liefde is vaak gevallen de afgelopen dagen. In het gesprek dat wij hadden, ging het over hoop. Meneer Molema zei: Niet de liefde is het belangrijkste, maar de hoop. We hopen ons leven lang. Hoop dat er iets is na dit leven. Hoop dat wij mogen leven. Hoop dat wij getroost mogen worden. Dat woordje hoop werd van alle kanten belicht. En natuurlijk ook het geloof en de liefde. In de liturgie is daar ook aan gedacht. Het eerste lied gaat over het Geloof. Het tweede over de Hoop en het derde over de Liefde. Heel bijzonder. Fennie Molema had een rotsvast vertrouwen. Zij geloofde in het volbrachte werk van JC. Uit het geloof werd kracht geput. Levenskracht. Het Woord van God gaf haar troost, in leven en sterven. Tevens had zij Hoop in de toekomst. Maar het viel haar zwaar. Het overlijden van Jack kon ze denk ik moeilijk verwerken. Allen die hem gekend hebben, hadden het daar heel moeilijk mee. Fennechien Molema was een gelukkig mensenkind, die zich omgeven wist van mensen, die van haar hielden en die zij lief had. Zij mocht 84 jaar worden. Een leven vol overgave. Fennie Molema wist waar zij heen zou gaan. En daar mag zij nu ook zijn. Daar heeft zij rust. Samen bij al die andere geliefde mensen uit haar leven. Samen bij Jack. Neem zijn liefde mee op jullie levensweg. Houd Hoop voor de toekomst. Percy Kulk pastor 7

8 IN HERINNERING HENDRIK VAN VONDEL Op 14 juli jl. nam ik de vervanging van mijn collega Margreet Hop op mij. Ik hoorde die bewuste maandagavond voor het eerst van Henk van Vondel. Dinsdagavond spraken wij voor het eerst af. Het is heel bijzonder wanneer je dan binnen komt en de persoon wiens leven we ook nu in de In memoriam gedenken, ziet zitten. Zonder woorden, want die kon Henk van Vondel niet meer uitspreken, wist hij veel duidelijk te maken. Hij schreef dingen op een groot bord en liet briefjes zien. Dit was de manier waarop hij communiceerde. Het was mijn eerste kennismaking en een emotioneel gebeuren. Op donderdag 17 juli spraken we opnieuw af. Henk was zeer emotioneel. De dag ervoor hadden Henk en Rina hun 59 ste huwelijksdag gevierd, met alle kinderen, kleinkinderen en een paar naasten. We hebben gelezen: de trouw tekst! Cor. 13: Samen hebben we gebeden en God gevraagd om met zijn Geest aanwezig te zijn, in de laatste ogenblikken van het leven van Henk van Vondel en zijn vrouw Rina en naasten bij te staan. Henk kreeg rond zijn 72 e verjaardag te horen dat hij ALS had. Een enorme tegenslag, die alle plannen voor de toekomst door elkaar gooide. Ineens gaat alles veel sneller dan men allemaal zou willen, de ziekte beheerste zijn leven. Onderzoeken en onzekerheden. Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Blijft het dragelijk? Houd ik mijn menswaardig bestaan? Henk van Vondel hield tot het laatst de regie zelf in handen. Dat was voor de naasten niet altijd even makkelijk. Hij was een gesloten persoonlijkheid. Hij was een stille zorgzame man, vader en opa, die zich zelf wegcijferde. Een man met wilskracht, dapper strijdend tot het laatst. Wij mogen ons leven ontvangen van onze Schepper. We mogen leven. De steen die op zondag 20 juli in de kerk werd gelegd ter nagedachtenis aan Henk van Vondel staat symbool voor het leven. Die steen is gevormd door het leven. De scherpe kantjes zijn er wat af. Henk van Vondel heeft geleefd. Hij heeft lief gehad. Hij werd bemind. Maar soms loopt het in het leven anders dan gepland. Dan is het leven niet meer te dragen. De schouders kunnen de zware last niet meer aan. Henk van Vondel heeft toen na zeer veel pijn, verdriet en emotie besloten, zijn leven terug te geven aan zijn Schepper. Een moedig besluit. Vertrouwende op de onvoorwaardelijke liefde van zijn Schepper. Zo is hij rustig ingeslapen. Aan de hand van zijn God mag hij nu verder gaan. De toekomst tegemoet. Niet droevig maar opgewekt. Percy Kulk pastor 8

9 IN HERINNERING JAN IWEMA Op zaterdag 26 juli jl. hadden wij voor het eerst contact. In de nacht was Jan Iwema overleden. Op 15 juli bij de overdracht van collega Margreet Hop, waarvoor ik waarneem in haar vakantie, kreeg ik later de volgende mail: Vanmiddag ben ik bij dhr. Iwema geweest. Hij heeft longkanker en is terminaal. Ik wist niet dat het zo slecht met hem ging, maar hij denkt zelf dat het niet lang meer zal duren. Ik heb met hem gebeden en hem de zegen gegeven. Ik geef aan zijn vrouw ook jouw naam en telefoonnummer door, dan kunnen ze contact met je opnemen als dat nodig is. En dan kom je binnen in een gezin. Aangezien ik een geheel nieuw gezicht ben voor hen, hebben we eerst kennisgemaakt, ze vertelden over het laatste jaar, over de laatste dagen. Over de zorgzame vader, opa en echtgenoot. De toestand van Jan Iwema werd steeds zorgwekkender. De ziekte had zijn lichaam en conditie volledig gesloopt. Gelukkig hebben zijn naasten hem kunnen bijstaan. Kunnen verzorgen met de nodige hulp. Thuis mocht hij blijven. Thuis mocht hij zijn laatste adem uitblazen. En dat deed hij in de nacht van 26 juli in de vroege ochtend. Warmte en liefde straalden van de gezichten. Vader, opa, echtgenoot, familielid en vriend. Zo vertelden zij. Een geweldige man. Met een warm hart. Een vertrouwen in de mensheid. Vertrouwen in God. Nooit klagen. Nooit slecht spreken. Altijd positief. Dankbaar. En ik denk tot steun voor velen. 69 jaar mocht hij slechts worden. Wat hadden we hem nog graag bij ons gehad. In leven en welzijn.44 jaar getrouwd. Hij genoot nog zo van het leven. Hij was gek op z n kinderen en kleinkinderen. We mogen ons echter troosten bij de gedachte, wat is hem allemaal gespaard gebleven. We mogen ook troost zoeken bij elkaar en bij God. In Matteüs kunnen wij lezen over Jezus dankzegging en nodiging. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Jezus zegt dat niet zomaar. Hij spreekt hier namens zijn Vader, die in de hemel is. Jezus zag dat mensen, die hij lief had, moe waren van het strijden. Moe waren van alle leed en pijn. Juist op die momenten, dat de mens het niet meer ziet zitten, komt Jezus. Hij dankt met ons en nodigt ons uit. Hij komt niet met lege handen. Hij heeft ons dus iets te zeggen. Hij heeft ons iets te bieden. Dat deed hij in het verleden. Dat doet hij nu. Wij mogen verwachten dat hij dat ook in de toekomst zal blijven doen. Psalm 23. Gaat over de goede herder. Hij waakt over ons. Hij zal er altijd zijn. Hij laat ons rusten. In groen gras. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want Gij zijt bij mij. Hij laat ons niet los. Juist op momenten dat wij soms denken waar is God? Is hij er. Voelbaar. Merkbaar om ons heen. Vol liefde en genegenheid. Vol vreugde. Met open armen wil hij ons ontvangen. Met warmte omgeven. En vooral troosten. God heeft ons gedragen in de zwaarste momenten van ons leven. Wanneer verdriet in ons leven komt. Ons in duisternis doet staan. En wij het even niet meer zien zitten. Dan is Hij er. Gelukkig hebben wij dan Jezus. Die de dood heeft overwonnen. Hij leeft en wij met hem. Aan de hand van zijn God, mag Jan Iwema nu verder gaan. De toekomst tegemoet. Percy Kulk pastor 9

10 IN HERINNERING LUMMEGIEN BREEMHAAR-DE BOER Op woensdag 30 juli jl. overleed moeder, schoonmoeder en oma: Giny Breemhaar-de Boer. Zij mocht 89 jaar worden. Een gezegende leeftijd. Dat zeggen ze. Dat zeggen ook wij. Maar toch Het is en blijft wel iemand waar je van gehouden hebt. En dat houden van zal nooit over gaan. Een lieve, intelligente, zorgzame vrouw. Wie haar gekend heeft weet wat voor persoonlijkheid zij was. Een vrouw met wilskracht, dapper strijdend tot het laatst. Ik kende deze vrouw niet, maar daar kwam snel verandering in. Een fotoboek met bij elke foto een verhaal. Op die manier werd ik snel deelgenoot van haar familie. Deelgenoot van haar leven. De afgelopen tijd, jaren, heeft de familie vele ziekten van nabij meegemaakt. Tevens werd de betrekkelijkheid van het leven ervaren. Ziekten werden overwonnen. Maar ook heeft zij meegemaakt dat ziek zijn, je leven kan overschaduwen, waardoor je afscheid moet nemen van je geliefde. Op indrukwekkende wijze hebben we tijdens het afscheid mogen luisteren naar het leven van moeder en oma Giny Breemhaar. Verteld door Tineke, en de kleinkinderen. Zij was gek op haar gezin, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En alle mensen die bij hun horen. Ik heb haar niet persoonlijk gekend. Ik ben slechts een vervanger van haar eigen predikant, in vakantie tijd. Een voorbijganger. Maar door de vele verhalen en foto s gaf de familie mij de indruk haar al heel lang te kennen en ook de familie te kennen. Giny Breemhaar had een rotsvast vertrouwen. Zij geloofde in het volbrachte werk van JC. Het Woord van God gaf haar troost, in leven en sterven. Tevens had zij Hoop in de toekomst. Wat mij bijzonder opviel. De liefde die de familie uitstraalden. De liefde die zij deelden met elkaar. Die liefde die zij aan haar kinderen heeft gegeven. Geweldig. Betrokken zijn met die ander. Geïnteresseerd zijn in de ander. En die liefde komt terug in de mensen om haar heen. Maar na alles wat er is gebeurd, heeft de liefde overwonnen. Die is sterker gebleken dan ziekte dan de dood. Het gaat dus over de liefde. Nu we het toch over de liefde hebben. Paulus heeft veel in het Nieuwe Testament geschreven. Vele brieven. Onder andere aan de gemeente in Corinthe. Geloof, hoop en liefde. Zo staat het in 1 Corinthe 13. De liefde zal daarom nooit vergaan. Zij zal daarom in ons hart blijven voort bestaan. Haar naam zal blijven klinken. Maar in de 2 e brief die Paulus aan de gemeente in Corinthe schreef, heeft hij het over de aardse tent. In de taal van de bijbel spreken we vaak over tenten. De mensen waren veel onderweg. Verbleven in een tent. Een volk dat met weinig genoegen nam. Slechts de hele rijken, koningen en heersers woonden in paleizen. Paulus vergelijkt ons leven, ons bestaan, ons hele zijn met een tent. We nemen het ons leven lang mee. We verzamelen er van alles in. Maar er komt een moment dat die aardse tent, ons leven, ons lichaam niet meer wil. Het is op en versleten. Het heeft alle functionaliteit verloren. Het wordt langzaam afgebroken. Paulus zegt dan: Dat is eigenlijk niet zo erg. Die aardse tent is maar tijdelijk. We mogen vertrouwen dat God zelf voor ons een woning maakt. Woning. Dat is dus iets permanents. Een woning is niet zo 1,2 3 te verplaatsen. God bouwt hem zelf voor Giny Breemhaar. Maar ook voor ons zal er ooit een woning zijn voor eeuwig. Bij God in de Hemel. Tineke zei in haar woorden voor haar moeder: Lieve mam, je gaat nu naar pappa. Ik voeg daar nog iets aan toe. Ze gaat ook naar haar hemelse Vader. Bij wie geen pijn en verdriet meer is. Waar rust en vrede zal heersen. En daar mag zij nu ook zijn. Daar heeft zij rust. Samen bij al die andere geliefde mensen uit haar leven. Percy Kulk pastor 10

11 IN HERINNERING PIETA MUURMAN Op 18 augustus is zij overleden in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde samen met haar vriendin Sieny de Groot aan de Kerslaan. De laatste jaren waren voor hen beiden heel zwaar, omdat Pieta 4 keer per dag een dialyse nodig had, die hun dagritme volledig bepaalde. Toch bleef Pieta altijd positief, omdat ze kon terugkijken op een goed en lang leven en heeft Sieny haar in alles bijgestaan. Toen haar gezondheid steeds verder achteruitging en er werd besloten met de dialyse te stoppen, gleed zij langzaam uit het leven weg, tot op 18 augustus het einde kwam. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 23, die Pieta zelf had uitgekozen en spraken we de hoop en de verwachting uit, dat God bij ons is, hoe duister ons leven ook worden kan. Zo was God met Pieta Muurman, maar ook met degenen die haar lief waren en die ze heeft moeten achterlaten. Pieta is begraven op het kerkhof van Kolham, de plaats waar zij ook geboren werd. ds. Margreet Hop. NIET ALLEEN, MAAR SAMEN! Een terugblik op onze intrededienst Met warme gevoelens denken wij terug aan zondagmiddag 17 augustus. In een volle Damkerk werden wij die middag door ds. Jan Hommes verbonden aan uw gemeente. Een gemeente die formeel weliswaar nog uit twee gemeenten bestaat, maar tijdens deze feestelijke dienst waren we één: één in ons zingen, één in ons bidden. Het was een ontroerend moment toen iedereen bij het Veni Creator Spiritus (Lied 360) ging staan wat helemaal niet in de liturgie stond, en juist daarom zo n indruk maakte: samen bidden om de Geest, die een nieuw begin schept, overal waar mensen zich openstellen voor Gods liefde. Het rood van de stola s en antependia, dat ook weer terugkwam in het bloemstuk, verwijzend naar het vuur van Pinksteren, sprak diezelfde taal. Maar eenheid in het geloof is altijd een eenheid-inverscheidenheid. Ook dat kwam in het bloemstuk prachtig tot uitdrukking. Maar ook in de bonte bloemenverzameling die de kinderen ons aanboden. Waarbij het liedje dat zij zongen heel die verscheidenheid weer tot een eenheid maakte: Niet alleen, maar samen! Samen was u ook een gastvrije gemeente. Mensen van buiten uit de buurt en van ver waren lovend over de hartelijke ontvangst. En alles was tot in de puntjes geregeld. Een compliment voor de intredecommissie en al die anderen die zich daarvoor hadden ingezet mag hier niet ontbreken. En het mooie liturgieboekje bewaren we als een blijvend aandenken. Bijzonder was ook het moment waarop de beroepingscommissie van haar taak ontheven werd. Met waarderende woorden die wij graag onderstrepen. Zorgvuldig, correct, en tegelijk warm en hartelijk een beter visitekaartje had u zich als gemeente niet kunnen wensen. En dan waren er na de dienst de sprekers met hun goede woorden, gevolgd door een schier oneindige stoet van mensen die ons de hand kwamen drukken. Zoveel woorden van welkom, zoveel goede wensen het was overweldigend. 11

12 Zo n begin geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijk beseffen we hoe onzeker die is. We zijn allemaal mensen kwetsbaar, feilbaar, onvolmaakt. Maar als we nog één keer kijken naar het bloemstuk dan zien we daar een opgerold blad treffend beeld voor de nog onbekende toekomst, maar dan wel een toekomst gedragen door Gods hand. Een hartelijke groet van uw nieuwe predikanten, Frits Praamsma & Jac van Veen UIT DE PASTORIE IN VEENDAM De zomer ligt bijna achter ons. Maar we beginnen weer aan een nieuwe start. De startzondag zullen we samen beleven. Ik verheug mij op een nieuw seizoen en ben blij dat onze gemeente i.w. weer de benodigde herders mag hebben. Wij zullen samen onze taak uitvoeren en op die manier werken in de Wijngaard van de Heer. Wij hopen van 6 t/m 20 september er nog even tussen uit te gaan. Voor waarneming is gezorgd. Verder wens ik u allen veel lees plezier met het nieuwe kerkblad. Hartelijke groet, Percy Kulk, pastor INTERVIEW MET MW. ABELTJE SMIT Haar schilderij werd gekozen als voorblad van. Mw. Smit, voortaan valt er een 9-tal keren per jaar een kopie van uw eigen schilderij in uw brievenbus. Hoe vindt u dat? Ik vind het heel fijn en ook heel bijzonder dat dit gebeurt. Toen ik hoorde dat ons gezamenlijk kerkblad ging heten, dacht ik gelijk aan mijn schilderij en de betekenis, die het voor mij heeft. Wat is de betekenis van het schilderij? Achter de ramen in de kerk zijn in de erediensten veel mensen aanwezig met eigen gedachten en een eigen geloof. Allemaal hebben ze hun eigen kleur. Vandaar ook al die kleuren achter de ramen. Het boek op de voorgrond is de Bijbel, de inspiratiebron in de kerk, maar ook daarbuiten. De vogel is voor mij het symbool van vrij zijn om een eigen weg te zoeken - in een wereld van geloven en denken- vergezeld door de Heilige Geest, de vogel Gods. Met die gedachten heb ik het geschilderd. Hoe lang schildert u al? Ik ben ongeveer 20 jaar geleden begonnen met schilderen op de moedermavo en daarna was er een cursus bij de gemeente en vervolgens bij Jan Wilts nog een cursus pastoraal schilderen. Dat gaf mij veel voldoening. Is dit schilderij daar gemaakt? Ja, dat klopt. Op een middag pastoraal schilderen met Jan Wilts kregen we van Wilma Horlings (schilderes) schildersmateriaal. Het was een voorbedrukt raam op canvas en iedereen kon er van maken wat hij / zij wilde. In mijn ogen was het toen een kerkraam, dat ik heb uitgewerkt tot wat het nu is. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het schilderij is er nog mooier door geworden. We weten nu wat we zien en wat de betekenis daarvan is. Jan Rustenburg 12

13 DIACONIE Fijn, om als gezamenlijke Diaconie een bijdrage te leveren aan de eerste uitgave van het. Als U dit leest, zijn de vakanties grotendeels weer achter de rug. Ook de scholen zijn al weer begonnen. Ook alle kerkactiviteiten zijn gestart en wij als Diaconie hebben onze eerste vergadering op donderdag 11 september, dus echt nieuws is er nog niet te melden. In deze vergadering gaan we besluiten, hoe de kopij van de Diaconie vorm gaat krijgen. In het volgende zullen wij uitgebreider op de activiteiten van de Diaconie ingaan. Namens de Diaconie, Kees Draaijer STARTZONDAG 21 september a.s. is de gezamenlijke startzondag in en rond de Ontmoetingskerk. Het thema is: MET HART EN ZIEL GELOVEN, VIEREN EN VERBINDEN. We beginnen de dag met ontbijt, daarna de kerkdienst waaraan alle voorgangers van onze gemeente meewerken. Aansluitend is er koffie drinken. Men kan daarna kiezen voor zingen of fietsen of gewoon toekijken. Voor de kinderen is er een apart programma. Daarna warme maaltijd en we sluiten de dag af met een vesper. Wilt u deze dag met ons mee doen geeft u zich dan op voor 15 september. startzondagcommissie, Hanny Keizer LEERHUIS 2014/2015 Als onderwerp voor het leerhuis voor het komend jaar hebben wij gekozen voor Een Ontmoeting met de apostel Paulus. Aan de hand van een boekje met deze titel willen wij in 6 bijeenkomsten in de maanden oktober 2014 tot en met maart 2015 samen spreken over deze apostel die voor ons geloof als christenen zoveel heeft betekend. We bespreken 6 hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: 1. Kennismaking met Paulus 2. Israël en de kerk 3. Eenheid in verscheidenheid (een blik in de gemeente van Korinthe) 4. Huisgemeenten 5. Vrouwen in de gemeente 6. Nieuwe wegen De bijeenkomsten zijn op woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Opgave bij Nel Breeuwsma telefoon : 0598/ Trijnie Laning en Nel Breeuwsma 13

14 GEDICHT ELKE DAG IS EEN UITNODIGING Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf, om jezelf op te bouwen. Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen in waardering voor het leven, in waardering voor je kunnen. Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds in anderen, over zoveel verlangen naar liefde. Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven. Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is, om meer te horen dan gisteren. Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen, om te bouwen aan een wereld van liefde. Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven. Wie op de uitnodiging ingaat zal steeds meer van het leven houden, ook al weet je dat je zult sterven. Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien. uit: Een nieuw begin van Marinus van den Berg JEUGDRAAD De jeugdraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een jeugdouderling en een aantal actief bij het kerkelijk leven betrokken mensen, die het van belang vinden dat de jeugd betrokken wordt (en blijft) bij de kerk/gemeente. Om dit te bereiken wordt er voor de jeugd een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Naast de Kinderoppas (voor de jongsten van de gemeente) is er tijdens de zondagsdiensten Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 8) met een brede groep leiding die voor een gevarieerd programma zorgt. Tevens zijn er rondom Kerst en Pasen speciale projecten, waarin de jeugd betrokken wordt. We organiseren ook eens per kwartaal op zaterdagmiddag een Instuif voor een deel van de basisschoolgroepen. Voor de tieners wordt er één keer in de maand op de zaterdagavond een Jeugdsoos, Tienernevendienst of Acht-en-Zeven-Dienst gehouden, waarin we samen met de jeugd een diversiteit aan thema s behandelen. Door het seizoen heen wordt de jeugd regelmatig betrokken bij een bepaalde invulling aan de erediensten. Een of twee keer per jaar organiseren we een Jeugddienst. 14

15 Voor al deze activiteiten kunnen we ook gebruik maken van ondersteuning van de YMCA. YMCA Nederland is een maatschappelijke, oecumenische, niet kerkelijk gebonden vrijwilligersorganisatie voor jeugd- en jongerenwerk, die vanuit christelijke waarden wil werken met, door en voor jongeren. Om de bovenstaande activiteiten te organiseren hebben we veel vrijwilligers nodig. Daarom willen we u vragen na te denken over of u wilt meedenken of meehelpen om de jeugd bij de gemeente te blijven betrekken! Bij Gertjan Scholten of Joost de Ruiter kunt u zich opgeven! Het nieuwe seizoen is weer gestart en dat betekent dat er weer activiteiten voor de jeugd gepland staan (wijzigingen voorbehouden): datum groepen locatie tijd activiteit zo 7 sep. gr. 7 en 8 Ontmoetingskerk 9:30 AZD za 27 sep. 12+ Ontmoetingskerk 19:30 21:30 Jeugdsoos zo 5 okt. gr. 7 en 8 Ontmoetingskerk 9:30 AZD vr 10 okt. gr. 7 en 8 Ontmoetingskerk 18:45 21:00 Tri-axY vr 10 okt. 12+ Ontmoetingskerk 19:45 22:00 Tri-axY zo 12 okt. Ontmoetingskerk 9:30 Jeugddienst met Huisband Ten Boer zo 19 okt. 12+ Ontmoetingskerk 9:30 TND za 25 okt. gr. 1 4 Damkerk 14:00 16:00 Herfstinstuif AZD=Acht-en-Zeven-Dienst, KND=Kindernevendienst, TND=Tienernevendienst Gertjan Scholten INSTUIF Er waren 15 kinderen en ruim 10 leiding. We gingen eerst knutselen: bloemen maken van je hand. Ook werd er een vaas beplakt met snippers papier. Zo werd het een mooie vaas bloemen die we ook tijdens de intrededienst zullen gaan geven. Daarna hebben we samen met Wim Lever het lied samen ingestudeerd van Ellie & Rikkert Dat was ook erg leuk om te doen. De kinderen vonden het geweldig! Het lied hebben we de volgende dag gezongen tijdens de intrededienst. Daarna pannenkoeken eten en toen kwamen ook de beide dominees en hun zonen aan tafel pannenkoeken eten. Erg leuk! De kinderen konden kennis maken, vragen stellen of zomaar even een praatje maken. Het was een geslaagde middag! Trudy Rengers 15

16 KINDERNEVENDIENST Dag allemaal, de leiding van de kindernevendienst. Het nieuwe kindernevendienstseizoen gaat weer beginnen. We hebben er allemaal veel zin in. De afsluiting van het vorige seizoen in de Damkerk was heel gezellig. We hebben een circuit gedaan met allerlei activiteiten; schminken, verfschilderij maken, snoepschilderij maken en een octopus of vis van cd's maken. De kinderen vonden het erg leuk. Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer veel leuke dingen doen. Kijk ook maar eens naar het stukje van de jeugdraad. Naast de kindernevendienst zijn er ook allerlei andere activiteiten voor jullie. We hopen jullie weer te zien! IMPRESSIES VAN EEN BIJZONDERE MIDDAG IN DE DAMKERK Inleiding: Van de dienst van 17 augustus 2014, waarin het echtpaar Praamsma - van Veen verbonden werd aan onze Protestantse gemeente i.w. hebt u wellicht al een uitvoerig verslag gelezen, met kleurenfoto s verlucht, in de Protestantse Kerkbode. Hoofdredacteur de heer Reinder Tuitman, aanwezig als genodigde, heeft zich voortreffelijk van zijn journalistieke taak gekweten, zowel in woord als in beeld. In onze beide kerken mocht ik een stapeltje gratis exemplaren neerleggen voor onze kerkgangers. Als je daar graag gebruik van had gemaakt, maar achter het net gevist hebt, kan ik wellicht de pagina nog verschaffen spreek me aan, bel of mail (491741; Geen verslàg dus van mij, maar een beschrijving van wat mij speciaal geraakt heeft of opgevallen is. Ieder van u die aanwezig was zal zo zijn of haar eigen momenten in het geheugen opgeslagen hebben. Ik kom al vroeg aan bij de Damkerk: bomen zijn versierd met feestelijke rode strikken. Kerk- en Vonkzaal met bloemen. De koffie en theeschenkerijen zijn gereedgemaakt en daar arriveren de eerste gasten, soms van ver, en de eigen leden van Ontmoetingskerk en Damkerk. Op sommige momenten kom ik handen tekort bij de verwelkoming, maar we zijn gelukkig met z n vieren bij de twee ingangen. Goed dat er een overloop is geschapen om de dienst ook in de Vonkzaal te volgen. Leve de techniek en vooral ook wie daarmee om kan gaan! Veel bekende gezichten, veel onbekende ook. Ha, daar zijn ds. Jan Wilts en ook Antje, even terug na bijna 2 jaar, evenals menig andere (em.) predikant, zoals ook ds. Van Veen, vader van Jac. Mooi dat er zoveel familie van het echtpaar, tot zelfs uit België, gekomen is. Dan de grote delegatie uit Rijsenhout, tegenover wie ik me een beetje ongemakkelijk voel over onze feestelijke stemming, maar zij zijn natuurlijk ook wel blij met een nieuwe werkfase voor hun duominee. Zo gaat dat bij predikanten, weet ik ook als domineeskind. Ik voel mee met Johan en Marten Praamsma, die wij toch maar weggerukt hebben uit hun vriendenkring en schoolomgeving De toespraak van ds Ynte de Groot raakt me diep als hij de moeilijke periode van de Ontmoetingskerk zo beeldend schetst. Brengen scherven ook geluk? Ik vind het zo bijzonder hoe onze zusters en broeders dáár de opbouw ter hand hebben genomen en hoe de samenwerking tussen beide kerken weer op gang gekomen is, hoopvoller dan ooit en nu alvast bekroond door het jawoord van de nieuwe voorgangers, dat we mogen horen en beantwoorden. 16

17 Jong en oud laat zich boeien door een symbolisch sprookje over drie koningszonen, bedacht en prachtig verhaald door ds. Jac. Het Schriftgedeelte uit 1 Korintiërs 13, zo bekend en toch altijd weer actueel, krijgen we toegelicht door ds. Frits. De kinderen komen terug in de dienst om voluit te zingen over het thema SAMEN en ze geven de dominees heel wat papieren handdrukken om mee naar de pastorie te nemen. Wat hebben we met z n allen heerlijk gezongen, oude en nieuwe liederen, en kunnen genieten van het orgelspel van Wim van de Laar! Na de zegen: afscheid van interim-predikant Jan Hommes, die zo vanzelfsprekend, rustig en professioneel obstakels heeft helpen wegwerken en bij de verschillende besturen en andere gemeenteleden het vertrouwen in het proces heeft verstevigd. En ja, hij heeft alweer een nieuwe kluif om zijn tanden zacht, doch stevig in te zetten. Hopelijk zien en horen we hem hier of daar nog eens! Tenslotte: een lange rij handenschudders / kennismakers vormt zich en vult zichzelf gestaag aan vóór de avondmaalstafel, waar de nieuwe dominees staan. Voor de anderen gelegenheid om te praten met bekenden en onbekenden en de verrukkelijke hapjes alle eer aan te doen bij een glas van het een of ander en later voor de verre reizigers nog wat steviger kost. Epiloog: Een fijne afsluiting van een periode van zoeken en vinden, dat al met al ruim anderhalf jaar geduurd heeft en nu een vervolg mag krijgen onder de vleugels van een dubbelherder, wat natuurlijk een bizarre beeldspraak is. Kortom: we gaan er samen de schouders onder zetten, met Gods hulp! Hanneke Keij, ex-lid commissies beroepingswerk en intrede. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE KERKMEESTER Tja, daar gaan we weer. In de startblokken voor het nieuwe seizoen. Veel activiteiten zijn al weer van start gegaan. Passage, Vrouwen van Nu, Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts, de Vogelvereniging en het Mannenkoor prins Alexander, ze zijn allemaal weer van start gegaan. Ook de kerkelijke activiteiten zijn voor een groot deel begonnen, binnenkort is er de startzondag. We hopen u daar allemaal te ontmoeten. Ik heb het programma gezien, het ziet er veelbelovend uit. Op 5 juni j.l. hebben we bezoek gehad van de Monumentenwacht. Vanwege het feit dat de Ontmoetingskerk een gemeentelijk monument is wordt er van ons verwacht dat wij 1x per 3 jaar een inspectierapport laten opmaken. Zoals u weet is er de laatste jaren veel (achterstallig) onderhoud gebeurd aan het kerkgebouw. Het resultaat hiervan staat als volgt omschreven in het rapport: De constructieve toestand (casco) van de Ontmoetingskerk is goed. De onderhoudstoestand van de kerk is goed. Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw is verbeterd. Dit is een gevolg van het feit dat er noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. Ik wil dan nogmaals mijn dank uitspreken aan de heren die vele maandagen hebben geschilderd aan en in de kerk en de bijgebouwen. Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen gaan zitten. Een dergelijk kerkgebouw is continue aan onderhoud onderhevig. Dus we zullen ermee door moeten gaan. Gelukkig is er de gemeentelijke subsidie en hebben we KCHS. Dit stelt ons in staat het nodige onderhoud uit te voeren en verbeteringen in het gebouw aan te brengen. Ik wens jullie allemaal een goed nieuw kerkelijk seizoen en hoop jullie allemaal regelmatig te ontmoeten in één van beide kerkgebouwen. Gert Vegter, kerkmeester Ontmoetingskerk 17

18 VAN DE KERKRENTMEESTERS Gewoonlijk is de vakantieperiode voor de kerkrentmeesters een rustige tijd. Dit keer was dat niet het geval. Het predikantengezin is op 29 juli in onze pastorie aan de Burg. Stronkhorststraat 2 getrokken. En dat bracht voor de kerkrentmeesters wel wat werk met zich mee. Met hulp van gemeenteleden hebben we het huis opleveringsschoon gemaakt. Maar daarvoor moesten nog enkele bouwkundige ingrepen plaatsvinden. Zo kwam bij een inspectie naar voren dat 2 kozijnen vervangen moesten worden. De aannemer kon dat ondanks de bouwvak realiseren. Ook had de keuken een kleine renovatie nodig en moesten de telefoonaansluitingen herplaatst en leidingen verlegd worden. Het is allemaal weer gelukt. Wij zijn blij dat de pastorie weer nieuwe bewoners heeft. Verder kunnen we met tevredenheid melden dat Leo Spackman zich bereid heeft verklaard het kosterschap op zich te nemen. In de 2 bladzijden omvattende INSTRUCIE voor de KOSTER staat onder het kopje Algemeen Ervoor zorgen dat de dienst in goede orde kan plaatsvinden en zo nodig handelend optreden. En die instructie omvat zelfs 2 bladzijden. Dan weten we wat voor alomvattende taak een koster heeft. Sterkte Leo! En natuurlijk ook de andere kosters te weten: Eddy Jager, Gerda Smit, Susan Terbijhe en Aldert van der Werk. De bestelling van de AED heeft enige vertraging opgelopen. We rekenen erop dat de AED er binnen enkele weken hangt. De gebruikerscursussen kunnen dan beginnen. We zitten in de laatste fase van overdracht van de begraafplaatsen aan de Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken. Het bestuur van de SBBHS is akkoord met de voorwaarden. We hebben besloten tot een uitbreiding van het orgel. In feite komt het orgel daarmee in de toestand zoals het behoort te zijn. De organisten kunnen u het fijne ervan vertellen. Die uitbreiding is reeds gestart, al zult u daarvan de komende tijd nog niets vernemen. De eerste Cvk vergadering hebben we al gehad als u dit leest. Onze aandacht ligt de komende tijd onder andere bij de gevolgen voor onze gebouwen van een eventuele aardbeving. Ook denken we al weer na over de begroting voor Deze moet vóór 1 november bij de Kerkenraad ingeleverd worden. En natuurlijk hebben de gebouwen en financiën onze doorlopende aandacht. Namens het College van Kerkrentmeesters Damkerk, Jan Wolthuis OUDERENPASTORAAT UITNODIGING VOOR DE SENIOREN-CONTACTAVOND VAN DONDERDAG 13 NOV. A.S. Hierbij nodigen wij iedereen van 70 jaar en ouder, van zowel de Damkerk als de Ontmoetingskerk, uit voor een gezellig avond. De avond vindt plaats in gebouw 'Het Brandpunt' van de Ontmoetingskerk en duurt van uur tot uur. We eten gezellig met elkaar en bieden u een gevarieerd programma aan. Wie de gast is houden we nog even geheim. Kosten: 8,- per persoon. U kunt betalen op de avond zelf. Graag aanmelden voor maandag 10 nov. bij één van de volgende personen: Titia Steursma, tel Koos Bos, tel Ina Kooi, tel Trijnie Laning, tel U komt toch ook? Neem gerust iemand mee!! 18

19 Titia Steursma LOKAAL LIEDBOEKNIEUWS (10) Een nieuw seizoen met nieuwe kansen! Op 21 september houden we onze gezamenlijke startzondag. De liedboekwerkgroep levert daaraan ook een bijdrage. Na de dienst is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een van onze organisten nieuwe en bekende liederen uit het liedboek te zingen. De succesvolle liedboekmiddagen in Veendam krijgen een vervolg. De data en thema's voor zijn: 25 oktober 2014: aanvang en slot van een dienst (in Veendam) 22 november 2014: rouw en trouw, geboorte en doop (in Veendam) 7 maart 2015: avondmaals- en tafelliederen (in Wildervank) 11 april 2015: kyrie en gloria (in Wildervank) De opzet is grotendeels gelijk aan vorig seizoen, d.w.z. drie blokjes van ca. 40 minuten zingen met steeds ca. 8 door de organist gekozen liederen binnen het thema. De liedboekmiddag begint om 14.00; we eindigen om De kosten zijn 7,50 euro, maar vroegboekers (tenminste 8 dagen van te voren) krijgen 2,50 euro korting. Meer info: Marjan Pierhagen, tel of via onderstaande . Opgave liefst via Deze middagen zijn bij uitstek geschikt om het nieuwe liedboek goed te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Ik sluit af met een toelichting op Lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven. De Bijbel vertelt over mensen die versteende zekerheden / verlaten om op weg te gaan (str. 2): Abraham, het volk Israël, Ruth. Mensen geven zich gewonnen aan het bevrijdende bestaan (str. 1). René van Loenen schreef een lied over en voor mensen die kunnen en moeten loslaten. Een gebed, dat niet de greep van het verleden / ons achterhaalt (str. 2) en dat wat wij hebben ons niet gijzelt (str. 4). Elke strofe bevat rake woorden. Een lied dat gezongen kan worden als genoemde Bijbelverhalen aan de orde zijn, maar ook als het onszelf aangaat, zoals bij een verhuizing of als een kerkgebouw gesloten moet worden ( versteende zekerheden ), steeds als wij het onzekere voor het zekere moeten nemen, als veranderingen ons angstig maken. Een gebed dat God dan ons onderkomen is (str. 4). Niek Hermanides schreef een melodie met een bijna reciterend karakter: vooral de achtste noten overheersen. Maar de melodie moet niet in een scherp of hoekig ritme worden gezongen. Er zitten nauwelijks sprongen in de melodie. Opvallend is de hoogste noot in de tweede regel; daardoor krijgt het woord bevrijdende alle aandacht. Ten opzichte van de melodienotatie in Zingend Geloven (deel 8, lied 43) is de rust tussen de derde en vierde regel vervallen. (www.kerklied.net) Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. Dat niet de greep van het verleden ons achterhaalt en stil doet staan. Omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn Omdat het bloedeloos vertrouwde ons achterdochtig maakt en klein. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt dat wij van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. Dat Gij ons onderkomen zijt. Namens de liedboekwerkgroep, Jan Messchendorp 19

20 STICHTING BROODNODIG Beste lezers, Een gedenkwaardige periode voor u maar ook voor Stichting BroodNodig. De beide Protestantse Gemeenten in staat van wording, hebben een predikantenechtpaar beroepen. Zij hebben dit beroep aangenomen en zijn op 17 augustus bevestigd. De in die dienst gehouden collecte is afgedragen aan de penningmeester van BroodNodig. Heel fijn en iedereen hiervoor bedankt. Op die manier is het mogelijk om de gezinnen die wij ondersteunen in hun wekelijkse behoefte aan levensmiddelen, ook te blijven steunen. Bijna gelijktijdig verdwijnen de twee gevestigde kerkbladen, Samenspraak en Kerknieuws. Daarvoor in de plaats is een nieuw gezamenlijk blad gekomen,. Dat betekent dat de oplage vergroot is en het aantal lezers ook is toegenomen. Naar ik heb vernomen is de oplage van ca stuks. Ik heb dus een stille hoop en oprechte wens dat er meer mensen een donatie gaan doen aan onze Stichting. Denkt u daar ook eens over na. Voorlopig kunnen we ons goed redden met de aanwezige financiën. Ik noem expres niet ons banknummer. Het was niet mijn bedoeling om een zielig verhaal op te hangen, in tegendeel. En met gedenkwaardig bedoelde ik niet meer te zeggen dan dat er voor ons allen een nieuwe periode met een nieuwe start, aanbreekt. Het ga u allen goed. namens BroodNodig. Henk Bazuin, secretaris ZENDING (Postzegels en Kaarten) OPROEP! Beste mensen, jarenlang hebben wij van U kaarten en postzegels mogen ontvangen ten behoeve van de kinder-leer-projecten waar ook ter wereld. Omdat wij kampen met enige gezondheidsproblemen hebben we wat assistentie nodig om het te kunnen blijven doen. Vooral in het uitzoeken en bewerken gaat veel tijd zitten en daarna het vergaren in de boeken voor de verkoop. Zowel via internet als de postzegelbeurs proberen we die te verkopen. De laatste jaren hadden we een opbrengst van 1000 euro maar dat zal dit jaar helaas niet lukken. Maar laat U niet afschrikken, blijf gewoon doorgaan met het inleveren van de kaarten en zegels. Wij zullen vroegtijdig U inlichten indien we onverhoopt toch geheel moeten stoppen. fam. S.J.Smallenbroek Sappemeer tel of VROUWENGESPREKSGROEP NIET IN EIGEN KRACHT Op elke verenigingsavond gaat het busje rond voor Kruis en Munt. Ook dit seizoen geven we voor de beide stichtingen: Sviatoslav en Waridi. Bote van Dellen, een gepensioneerde bakker uit Oosternijkerk, die niet stil kan zitten, wilde graag een reis meemaken naar Tadzjikistan, van Stichting Sviatoslav. Zijn wens werd door de Stichting enthousiast aangenomen. Een maandenlange voorbereidingstijd volgde. We hadden machines en apparatuur nodig om van de bakkerij een succes te maken. Half april werden de machines verstuurd. Begin juli vertrok de eerste groep jongeren naar Tadzjikistan om verder te gaan met de voorbereidingen. Ze legden stroom aan, en verfden de zaak op kleur. Half juli vertrok de tweede groep. Bote van Dellen legt aan de jongeren uit hoe het bakkersvak in elkaar zit, zodat ze het bakkersvak kunnen uitvoeren en zo hun eigen geld verdienen. Geprobeerd werd om 22 juli de eerste broden te bakken. 20

21 Het is niet de eerste keer dat ze meewerken en in het land aan projecten meewerken. Ze zien in de loop van de jaren vooruitgang in heel veel dingen; men neemt eigen verantwoordelijkheid en helpt mee aan de opbouw. Met dit vertrouwen mogen we daarom aannemen, dat de bakkerij een succes zal worden. We blijven dus doorsparen, niet alleen op de vereniging maar soms zelfs ook in de vakantie! Heerlijk zulke creatieve mensen, dat bouwt op! In augustus zat er al 1.489,22 in het spaarvarken! Prachtig toch? Jannie Spijkman PASSAGE Aan het begin van een nieuw seizoen, en in dit eerste, wil ik even aandacht vragen voor Passage. Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. In Hoogezand-Sappemeer zijn we met 45 leden. Alle vrouwen zijn welkom, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. We komen elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar in het zalencentrum bij de Ontmoetingskerk. Op de meeste avonden komt er een spreker of spreekster. 9 sept. komt mevr. Kloet vertellen over christelijke schilderkunst. 14 okt. gaat het over Biebel in het Grunnings door ds. Pieterman. 11 nov. komt dhr.wobbes met het onderwerp Groninger kerken. Op deze avonden kunnen we ontspannend bezig zijn met kunst en cultuur. De jaarlijkse ontmoetingsdag van Passage gewest Groningen is op 20 november in Zuidhorn. Het thema van die dag is: 'Bron van het leven'. Dhr. Harm Kupers, secretaris-directeur van waterschap Hunze en Aa`s is dan onze gastspreker met het onderwerp: Het waterschap in de 21 ste eeuw. In het middagprogramma hebben we een optreden van theatergroep de Kern met: 'Theaterconcert de Mariamonologen'. Aan het eind van het seizoen is er een uitstapje. Afgelopen mei zijn we naar insektenwereld Doezoo in Leens geweest. Het magazine Passage krijgen we 6 keer per jaar met daarin interessante actuele onderwerpen. Het blad heeft aandacht voor bezinning, geloof, kunst, boeken, vrouwenzaken e.d. Het landelijk bestuur vraagt nu, van ons als leden, om mee te doen aan de Foodbattle, samen met andere mensen de strijd aan te gaan om minder voedsel te verspillen. De slogan van Passage Foodbattle is: Slimmer kopen, slimmer koken, slimmer bewaren. Van 27 okt. tot 16 nov. is de Foodbattle. Drie weken lang houd je op een lijst bij hoeveel eten je weggooit en krijg je online tips over hoe je slimmer eten kunt kopen, koken en bewaren. Wageningen Universiteit ondersteunt het project en brengt drie weken lang in kaart hoe het gaat. Sommigen van ons zullen misschien wel zeggen: hier doe ik niet aan mee, want ik ben al bewust en zuinig bezig met voedsel. Dan kan dit een mooie manier zijn om het te testen en om tips door te geven aan (klein)kinderen of familie of buurvrouwen. Als je van lezen houdt dan kun je deelnemen aan de leesclub, samen hetzelfde boek lezen en het daarna bespreken bij iemand thuis. Ook is er een kunst- en cultuurclub binnen Passage waar je aan kunt deelnemen. Onze avonden beginnen om uur, voor die tijd drinken we een kopje koffie of thee. Een ieder is van harte welkom om eens een avond mee te maken en om eventueel lid te worden. Wilt u meer weten van Passage, bel Tineke Koster (pr vrouw) tel Tineke Koster 21

22 OIKOCREDIT Oikocredit helpt boeren in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet. Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa Choque is zo n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken, zegt Celoso. En we verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school sturen. Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt! Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar FELICITATIES september 9 Mevr. E. van Loon 13 Mevr. W.G. Hasper - Heemskerk 16 Dhr. M. de Groot 16 Mevr. M. Dekens - Timmer 16 Mevr. C.W. Groeneveld - Verploegh 20 Dhr. H. Meerman 20 Mevr. A. Koning - van Calker 20 Mevr. P.A. Buining - Ritsema oktober 1 Dhr. H. Haitsma 4 Dhr. H. de Haas 6 Dhr. H.T. de Jonge 7 Mevr. P.E. Speelman - de Hamer 12 Mevr. W.Z. Spackman - Geertsema 13 Dhr. H. Drenth 14 Dhr. A.H. Buikema 14 Mevr. K. de Vries - Bosma 18 Mevr. G.A. Heering - Bergsma 23 Mevr. B. Redeker - Jager 23 Mevr. A. Korn-van Kuilenburg 23 Mevr. K.A. van der Lelie - Tillema 24 Mevr. R. Dusseljee - Knollema 25 Mevr. G. Westerhuis - Klok 27 Mevr. S. Uuldriks - Wierenga 29 Mevr. A. Westerhof - Bakker 20 Mevr. A.S. de Jonge-Oldenburger 21 Dhr. H.H. Lubben 21 Mevr. K. Schwenk 21 Mevr. S. Frese - Landman 22 Dhr. A. Darwinkel 24 Mevr. E. Heikens Groenewold 26 Mevr. A. Leugs - Buitenkamp 28 Mevr. A. Jurjens - Kamphuis Alle genoemde en niet genoemde jarigen van harte gefeliciteerd! 22

23 HUWELIJKS JUBILARISSEN: september 40 jaar getrouwd 20 Dhr. en mw. Koeleman - Hulzebos september 45 jaar getrouwd 26 Dhr. en mw. Mulder - Bolt september 60 jaar getrouwd: 17 Dhr. en mw. Niemeijer - Pot oktober 55 jaar getrouwd: 15 Dhr. en mw. Top - Koster OOST-DUITSLANDCOMMISSIE Zoals voor velen bekend is eind september ons jaarlijks ODC weekend met onze partnergemeente Lambrechtshagen Het weekend is van vrijdagavond 26 september tot zondag 28 september. Dit jaar komen er gasten uit Lambrechtshagen in Hoogezand op bezoek. Zaterdag is er een uitje gepland, nog niet bekend waar naar toe. Zondag is de kerkdienst om uur in de Damkerk. Heeft u zin om mee te doen, wilt u gastgezin zijn of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de werkgroep. contact ODCwerkgroep: Hannie Keizer. tel: of mail AGENDA SAMEN AAN TAFEL DAMKERK INLOOPOCHTENDEN: Op 3 oktober a.s. gaat er weer gekookt worden. Iedereen, dus jong en oud, is welkom vanaf uur in de Vonkzaal. De kosten bedragen: 3,- Opgave uiterlijk 28 september bij: Bertha Naaijer tel: Janny Pietersen tel: Jenny Brands tel: of via Maandag woensdag Maandag Woensdag Maandag Woensdag Maandag 15 september 24 september 29 september 08 oktober 13 oktober 22 oktober 27 oktober PCOB HOOGEZAND SAPPEMEER. Alle 55 plussers worden uitgenodigd voor de bijeenkomst van de PCOB op: Donderdag 18 september 2014 om uur in de Vonkzaal. Achter de Damkerk, Hoofdstraat 4, 9601 EH Hoogezand. Toegang gratis, u betaalt 1.50 voor koffie/thee. 23

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie