WijkOverlegPlatform Middelwatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WijkOverlegPlatform Middelwatering"

Transcriptie

1 WijkOverlegPlatform Middelwatering Jaarwerkplan 2014

2 WijkOverlegPlatform (WOP) Middelwatering Jaarwerkplan 2014 Het WOP Middelwatering, in het bijzonder het WOP bestuur, heeft de volgende plannen: Beheer wijkleefbaarheidbudget Het WOP bestuur beheert het wijkleefbaarheidbudget voor Middelwatering. Actieve buurtgroepen in Middelwatering kunnen een bijdrage ontvangen uit dat budget. Behalve buurtgroepen kunnen ook bewoners ten behoeve van een activiteit een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Het budget is bestemd voor de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Het WOP bestuur Middelwatering zal de aanvragen op dat doel inhoudelijk beoordelen. Actieve bewoners en bewonersgroepen in Middelwatering dienen een aanvraag in, in de maand november bij het WOP bestuur voor het jaar Het WOP bestuur maakt op basis van de aanvragen een voorstelbegroting 2014, die in de eerste WOP bijeenkomst van 2014 definitief wordt vastgesteld. Het is ook mogelijk om in de loop van 2014 een aanvraag te doen. Organiseren van wijkbijeenkomsten in 2014 Het WOP Middelwatering is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP vergaderingen) waar zowel bewoners als professionals uit de wijk, zoals jongerenwerk, opbouwwerk en ambtenaren van de gemeente bij aanwezig zijn, krijgen bewoners en eventueel derden een eigen stem. Het doel van deze bijeenkomsten is bewoners met elkaar in gesprek laten gaan over onderwerpen die de wijk en de bewoners aangaan en bewoners in contact en in gesprek te brengen met de verschillende diensten van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het WOP bestuur Middelwatering organiseert vier maal per jaar een WOP bijeenkomst. In het jaar 2014 worden deze bijeenkomsten georganiseerd op: dinsdag 25 januari, donderdag 19 juni, dinsdag 23 september en dinsdag 25 november. De locaties worden nog bekend gemaakt. Gekwalificeerd advies Het WOP Middelwatering heeft de mogelijkheid om (on)gevraagd gekwalificeerd advies te geven aan de gemeente Capelle aan den IJssel over onderwerpen die de wijk aangaan. Op deze wijze geeft het WOP Middelwatering input vanuit bewoners aan het staande, voorgenomen en te ontwikkelen beleid van de gemeente. 2

3 Vergaderingen WOP bestuur Middelwatering Het WOP bestuur Middelwatering probeert de regel te hanteren van tien maal per jaar te vergaderen. In de bestuursvergaderingen worden de voorgaande WOP bijeenkomst geëvalueerd en de komende voorbereid. Tevens komen aanvragen voor budget aan de orde. Signalen uit de wijk zijn een terugkerende onderwerp op de bestuursvergaderingen. Een signaal kan dienen als onderwerp van discussie op een WOP bijeenkomst. Wijkgericht werken in 2014 De gemeente Capelle aan den IJssel heeft gefaseerd Wijkgericht Werken ingevoerd. Wijkgericht Werken is gericht op het verbeteren van de directe leefomgeving in de wijken in samenspraak en samenwerking met bewoners ter plekke. Het gaat om een integrale aanpak van leefbaarheidsproblemen op een overzichtelijk en werkbaar niveau: wijk of buurt in die wijk. Bij Wijkgericht Werken zijn de gemeente, de dienstverlenende instellingen en bewoners betrokken. Het WOP bestuur Middelwatering heeft in het kader van het Wijkgericht Werken een Toekomstagenda opgesteld. In deze Toekomstagenda zijn alle wensen en ambities uit de wijk verzameld, geclusterd en gerangschikt naar prioriteit. Deze Toekomstagenda is de basis voor een Wijkuitvoeringsplan (WUP), dat door de gemeente wordt opgesteld. In dit WUP staan de zaken die daadwerkelijk aangepakt en uitgevoerd zullen worden. Het WOP bestuur Middelwatering zal toezicht houden op de uitvoering van het WUP. In het kader van het Wijkgericht werken zal er een breed overleg Middelwatering (BOM) worden opgericht waarin veel organisaties zitting nemen zoals Politie, Gemeente, Buurtkracht en organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn, Havensteder en GGZ partners. Daarin zal het WOP bestuur Middelwatering nauw bij betrokken zijn. Het BOM komt vier keer per jaar bijeen onder voorzitterschap van de wijkwethouder. En verder Het WOP bestuur Middelwatering acht het van belang om bewoners te activeren dan wel te heractiveren om naar de WOP bijeenkomsten te komen. Het WOP bestuur Middelwatering heeft goede contacten met actieve buurtgroepen, organisaties, instellingen en verschillende verenigingen. Deze contacten zullen worden gecontinueerd en waar gewenst verder uitgebreid. Het WOP bestuur Middelwatering gaat steeds meer digitaal. Veel informatie gaat via digitale nieuwsbrieven en ook heeft het WOP Middelwatering een eigen website Ook kunnen bewoners zelf digitaal reageren via het adres Net als voorgaande jaren komt informatie ook via de wijkkranten. Bijlage 1 Jaarplannen 2014 van (werk)groepen / organisaties. Bijlage 2 Activiteiten aanvraag voor 2014 Bijlage 3 Wijkleefbaarheidbudget

4 Bijlage 1 Jaarplannen 2014 van (werk) groepen / organisaties Werkgroep Woonomgeving & en Veiligheid De werkgroep is van plan in april 2014 een paas/lentemarkt te organiseren op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. De markt is bedoeld voor hobbyisten die hun zelf gemaakte goederen willen verkopen. Dus geen rommelmarkt, al zal curiosa niet worden geweigerd. De bedoeling is om het voorjaar uit te stralen. Ook zullen de bloembakken en de andere bloeiende delen van de wijk de nodige aandacht krijgen. We hopen dat de geplante bloembollen op diverse plaatsen in de wijk het niet af laten weten, o.a. Merellaan, P.C.Boutenssingel, Reviusrondeel, Vuykpark, Rembrandtsingel en Slotlaan. De entrees van de wijk zullen misschien weer worden voorzien van de bekende geraniumpyramides. Al zal op de Rivierweg en de Slotlaan, dit misschien problemen opleveren i.v.m. de verbreding van de Abraham van Rijckevorselweg. Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Milieu Na het succes van de lampjesactie wil de werkgroep het dit jaar gaan uitbreiden in Middelwatering op andere locaties nabij scholen. Misschien wil de gemeente het wel verder trekken en kunnen we WOP breed benaderen om het ook in andere wijken op te starten. Werkgroep Muziek De volgende concerten staan op het programma voor 2014: Zondag 9 februari Dubbelconcert in het Isala Theater. Vrijdag 14 maart Lenteconcert in de Dorpskerk Donderdag 10 april Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater Donderdag 22 mei Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater?? oktober Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater?? november Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater Vrijdag?? december Midwinterconcert in de Dorpskerk De data die nog niet bekend zijn worden later alsnog bekend gesteld. Buurtkracht bijdrage aan het WOP Middelwatering Buurtkracht heeft een adviserende en ondersteunende rol aan het WOP vanuit Welzijn Nieuwe Stijl. De eigen kracht van het WOP staat in deze samenwerking centraal. Buurtkracht sluit regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen met als doel signalen uit de wijk af te stemmen. Buurtkracht zal ook regelmatig aanwezig zijn bij de WOP vergaderingen. Enerzijds om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk en de signalen van bewoners, anderzijds om contact met bewoners te leggen en/of te onderhouden. Buurtkracht zal in 2014 een rol gaan spelen binnen het Wijk Uitvoerings Plan, dat naar aanleiding van Wijkgericht Werken is opgesteld. Tevens zal Buurtkracht participeren in het Breed Overleg Middelwatering. 4

5 Bijlage 2 ACTIVITEITEN AANVRAAG VOOR 2014 Oude Plaats Paaseieren zoeken Viswedstrijd Braderie Slaapfeest Halloween Sinterklaas Kerstborrel Jubileum Buurtvereniging Kennismakelaars Kinderen bak/kook/knutselclub Activiteiten Meivakantie Activiteiten zomervakantie Activiteiten Herfstvakantie Activiteiten Kerstvakantie Bakkie in de Buurt Bingo Klaverjassen Thema avonden Literair café Buurtcafé LeerlT in je wijk Computer(eet)club Schaatsfestijn Groenworkshop voorjaar NL Doet Buitenspeeldag Zomermarkt Buurtfeest Dierendag Halloween Sinterklaasfeest Groenworkshop Kerst BAS de VOGEL 6x Knutselmiddagen 4-10jaar 3x Buurtopruimdagen 3x Zomeractiviteit Mini zeskamp Waterspektakel Activiteiten jongeren 9-17 jaar Herfstactiviteiten voor de jeugd Kerstfeest 5

6 Bijlage 2 ACTIVITEITEN AANVRAAG VOOR 2014 (vervolg) BUURTMOEDERS REVIUSRONDEEL Bewegen voor vrouwen Schilderen Bezoek Beijerink gemaal met TUC TUC + koffie Recepten uitwisselen Kerstkaars (kandelaar) maken DE FLUITER Kinderclub Seizoengebonden knutselwerk Themaweken Streetdance Breien en haken Cursussen, voorlichting door docent (Nederlands) Sinterklaas NAAILESSEN IN FLUITER Dinsdagavond Verstelwerk vrijdagochtend ONTMOETINGSRUIMTE REVIUSRONDEEL Naailessen Zomer en Najaar Schilderen Computerlessen Peuterdans en gym HUURDERS VERENIGING HET SLOT Kerst/Nieuwjaar Buurtbijeenkomst voor bloembakken voor en najaar WERKGROEP 747 Straatspeeldag FAZANTSTRAAT Kerst/Nieuwjaarsborrel BUURTTUIN WIEKSLAG Meivakantie Zomervakantie Herfstvakantie Flyerkosten 6

7 Bijlage 2 ACTIVITEITEN AANVRAAG VOOR 2014 (vervolg) LEERCENTRUM Computerlessen JONGEREN Activiteiten Capsloc WOONOMGEVING/VEILIGHEID Onderhoud bloembakken en groenvoorziening Herfst/voorjaar Opzomeren Paasmarkt MUZIEK Dubbel concert Isala 2x concerten Dorpskerk 4x lunchconcerten Isala en kindervoorstellingen Drukwerk EETSALON de Vrolijke Magen Maandelijkse uitgaven drankje bij diners COMMUNICATIE Pagina krant VERGADERKOSTEN Notulen Vergaderkosten 7

8 Bijlage 3 Wijkleefbaarheidbudget 2014 BEGROTING 2014 ONDERSTEUNING BUURTGROEPEN Oude Plaats 2.950,-- Bas de Vogel 2.540, De Rondelen Buurtmoeders 810,-- Rondelen(Bingo,Naailes,Schilderen,laptops,peuters,) 2.600,-- Buurtcentrum de Fluiter 5.800,-- Het Slot 750,-- Uiverstraat 750,-- Kennismakelaars incl. Kievitlaan 9.689,60 Fazantstraat 150,-- Buurttuin Wiekslag 500,- Leercentrum 1.500, ,60 VERKEER?????? WIJKACTIVITEITEN Naai en Creacursussen 1.550,-- BBQ en kerstactiviteiten 2.600,-- WOONOMGEVING/VILLEFLEUR/VEILIGHEID Bijzondere activiteiten 2.500,-- Ville Fleuri , , ,-- MUZIEK Kerk 2x 2.600,-- Isala dubbel 1.500,-- Isala 4x lunchconcert. Incl. kindervoorstellingen 4.200,-- Huur/ stemmen vleugel 1.600,-- Musici 6.400,-- Drukwerk 1.300, ,-- AF: Entree 150,-- Bijdrage BSN 3.000, ,-- 8

9 Bijlage 3 Wijkleefbaarheidbudget 2014 (vervolg) JONGEREN 2.000, ,-- COMMUNICATIE 4x pagina krant 4.000, ,-- -- VERGADERKOSTEN /NOTULEN Notulen 1.500,-- Vergaderkosten 1.000, ,-- WIJKGERICHTWERKEN 1.173,-- Diversen 3.000, ,60 Eetsalon 1.000,- Totaal ,60 9

WINST & VERLIES t/m

WINST & VERLIES t/m stg Kennismakelaars Torenhof 1 2903 CD Capelle aan den IJssel Datum: 27-02-2017 WINST & VERLIES 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Code Omschrijving Verlies Winst 40 Kennismakelaars 4000-01 Vrijwilligerskosten

Nadere informatie

Jaarverslag Oók Middelwatering

Jaarverslag Oók Middelwatering Jaarverslag 2015 Oók Middelwatering 1 Dit is het jaarverslag van het Wijkoverleg Platform (WOP)Middelwatering over 2015. Het verslag geeft een beeld van de werkzaamheden van het bestuur, de verschillende

Nadere informatie

JAARPLAN 2008. Jaarplan 2008. Dagelijks Bestuur WOP Schollevaar. Versie 1.2 d.d. 3 november 2007. WOP Schollevaar 1

JAARPLAN 2008. Jaarplan 2008. Dagelijks Bestuur WOP Schollevaar. Versie 1.2 d.d. 3 november 2007. WOP Schollevaar 1 JAARPLAN 2008 ` Samenwerken aan een betere wijk ` Dagelijks Bestuur WOP Schollevaar Versie 1.2 d.d. 3 november 2007 WOP Schollevaar 1 College van burgemeester en wethouders Bewoners Schollevaar Geacht

Nadere informatie

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters Herfstvakantie Zomer vakantie 32 Maandag 8 augustus 2016 19:00-20:00 Dinsdag 9 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 19:00-20:00 Donderdag 11 augustus 2016 Vrijdag 12 augustus 2016 19:00-20:00 Zaterdag

Nadere informatie

Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering

Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering Datum: donderdag 10 januari 2008 Aanwezig: totaal ongeveer 50 personen Plaats: Gemeentehuis Capelle aan den IJssel Aanwezig: - Tineke Hoffman (voorzitter),

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 (Het jaar van de groene kinderopvang)

Activiteitenplanning 2014 (Het jaar van de groene kinderopvang) Thema s Maand Thema BSO Data Thema KDV (Uk en Puk / Puk en ko) 9 januari Inspiratie-uurtje samenspel en zorg 7 januari Inspiratie-uurtje ik en mijn familie Januari - februari Thema samenspel /zorgen voor

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2015 2016 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2015 zaterdag 1 Zomervakantie zondag 2 Zomervakantie maandag 3 Zomervakantie dinsdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

Themabijeenkomst Zorg & Welzijn. Doorpakken in de wijk

Themabijeenkomst Zorg & Welzijn. Doorpakken in de wijk Themabijeenkomst Zorg & Welzijn Doorpakken in de wijk Opening Wethouder Josien van Cappelle Programma 17.00 uur Inloop 17.30 uur Welkom door wethouder Josien van Cappelle 17.45 uur Start inhoudelijk en

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015 Investeren in bewonersparticipatie

Activiteitenplan 2014-2015 Investeren in bewonersparticipatie Activiteitenplan 2014-2015 (31-1-2014) Pagina 1 van 17 Activiteitenplan 2014-2015 Investeren in Bewonersparticipatie Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 en 6 Inhoudsopgave De Stichting Investeren

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014

vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014 vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014 Vergaderdatum 8 januari 2014 /Cie (a) 4 december 26 november 15 januari 2014 Cie (a) 10 januari (p) 4 december 26 november 10 december 22 januari 2014 Raad

Nadere informatie

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar Schooljaar 2016-2017 SEPTEMBER 2016 05-09 Eerste schooldag schooljaar 2016-2017 WEEKNR. 35 36 37 38 39 MAANDAG 5 12 19 26 DINSDAG 6 13 20 27 WOENSDAG 7 14 21 28 DONDERDAG 1 8 15 22 29 VRIJDAG 2 9 16 23

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Middelwatering op maandag 13 december 2005 in de raadzaal van het gemeentehuis.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Middelwatering op maandag 13 december 2005 in de raadzaal van het gemeentehuis. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Middelwatering op maandag 13 december 2005 in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorzitter: Aanwezig: W. van den Bremen 18 vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Joepie weer naar school. week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week Eerste schooldag. Hoofdluiscontrole. s middags teamlunch Primo

Joepie weer naar school. week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week Eerste schooldag. Hoofdluiscontrole. s middags teamlunch Primo Joepie weer naar school Augustus MAANDAG DINSDAG week week week week week week Eerste schooldag Oudervertelgesprekken VRIJDAG DONDERDAG WOENSDAG.00 uur teamvergadering Hoofdluiscontrole s middags teamlunch

Nadere informatie

Activiteitenkalender de Bongerd 2016

Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Januari Dag Januari Tijd Activiteit 15 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (1 e speeldag) 22 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (2 e speeldag) 29 Vrijdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 Activiteitenplan 2013 Pagina 1 van 14 ACTIVITEITENPLAN 2013 Ontzorgen door ontmoeten Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 en 5 Inhoudsopgave De Stichting Vrijwilligers Wijkpunt Torenhof Pagina 6 t/m 12

Nadere informatie

Een interview met juf Zita van de peuterspeelzaal:

Een interview met juf Zita van de peuterspeelzaal: Hier ziet u de gezamenlijke nieuwsbrief van IKC de IJsselhof. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van ons IKC. Daarnaast vertellen we over activiteiten op IKC de IJsselhof,

Nadere informatie

Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering

Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering Verslag vergadering Wijk Overleg Platform Middelwatering Datum: woensdag 4 juli 2007 Aanwezig: totaal ongeveer 30 Plaats: Gemeentehuis Capelle aan den IJssel Aanwezig: - Tineke Hoffman (voorzitter), Piet

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Praat mee platform. GamesExams Lee Vlijter. HRD Group. Nataschja Budel

Praat mee platform. GamesExams Lee Vlijter. HRD Group. Nataschja Budel GamesExams Lee Vlijter HRD Group Nataschja Budel Inhoudsopgave Situatieschets 3 De doelstelling van het Praat mee platform 4 Platform in beeld 5 Implementatie proces 6 De participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Laten we samen concreet aan de slag gaan, zodat welzijn en zorg steeds meer met elkaar verbonden raken. Zo opende wethouder Josien van Cappelle

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2015

Activiteitenplanning 2015 Thema s Maand Thema BSO Data Thema KDV (Uk en Puk / Puk en Ko) Januari - februari Thema: winterpret met een vleugje lente 5 januari t/m 13 februari Knuffels Maart April - mei Juni Juli - augustus September

Nadere informatie

Informatiekalender. Obs Dongeschool. schooljaar

Informatiekalender. Obs Dongeschool. schooljaar Informatiekalender Obs Dongeschool schooljaar 2014-2015 donderdag 14 vrijdag 15 zaterdag 16 zondag 17 maandag 18 dinsdag 19 woensdag 20 donderdag 21 vrijdag 22 Groep 1/2 A-B-E vrij zaterdag 23 zondag 24

Nadere informatie

Wijkanalyse Middelwatering

Wijkanalyse Middelwatering Wijkanalyse Middelwatering 2013 Inhoud Inleiding 1. Fysieke Omgeving 1.1 Ligging 1.2 Woningen 1.3 Commerciële voorzieningen 1.4 Inrichting openbaar gebied 1.5 Verkeersontsluiting en parkeren 1.6 Hinder

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/73597 Onderwerp Jongerenactiviteitenruimte in MFA De Kaaik Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het door het college genomen besluit om: Akkoord te gaan met het gewijzigd

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen Subscribe Nieuwsbrief Transparant Juli 2014 View this email in your browser Beste lezer, Vol trots presenteren wij de vernieuwde nieuwsbrief van Transparant. Transparant maakt op dit ogenblik een positieve

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Nieuwsbrief Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015 In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Skiën Leerlingen van twaalf verschillende basisscholen krijgen de kans om kennis

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7

HUISWERK AGENDA GROEP 7 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

12 maart 2014. Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20 uur na het Politiek Café. Zij heet alle aanwezigen welkom.

12 maart 2014. Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20 uur na het Politiek Café. Zij heet alle aanwezigen welkom. Verslag vergadering WOP Fascinatio 12 maart 2014 Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed Aanwezig: ongeveer 27 personen 1. Opening Dagvoorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 21.20

Nadere informatie

Welkom in de Hof Ontmoeting & gezelligheid in Hof van Ammers!

Welkom in de Hof Ontmoeting & gezelligheid in Hof van Ammers! Welkom in de Hof Ontmoeting & gezelligheid in Hof van Ammers! Programma november 2017 Voorwoord In dit boekje vindt u alle activiteiten van de maand november. U bent van harte welkom om hier aan deel te

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2013 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2013 1 juni t/m 31 dec ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk OPRICHTING EN BESTUUR In

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Activiteitencentrum het Wierdendok. Oldewierde 170 1353 HV Almere Haven tel. 036 540 4993 mail wierdendok@gmail.com

Activiteitencentrum het Wierdendok. Oldewierde 170 1353 HV Almere Haven tel. 036 540 4993 mail wierdendok@gmail.com Activiteitencentrum het Wierdendok Oldewierde 170 1353 HV Almere Haven tel. 036 540 4993 mail wierdendok@gmail.com Om elkaar te ontmoeten Om te leren Om ervaring op te doen Om te spelen Om activiteiten

Nadere informatie

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Inleiding In Hoogerheide heeft de ledenvergadering van oktober uitgewezen dat er een groot draagvlak is voor een ondernemersfonds. Na uitleg is bijna

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER WOC T SCHöPKE MAART 2014

ACTIVITEITENKALENDER WOC T SCHöPKE MAART 2014 ACTIVITEITENKALENDER WOC T SCHöPKE MAART 2014 01 ZA Carnavalsviering van 14.00 19.00! 02 ZO 03 MA Rummikub 04 DI. 05 WO Rikclub. 06 DO 07 VR 08 ZA 09 ZO 10 MA Ballroomdansen door Ruud & Miny 14.30 15.30

Nadere informatie

WeekBlad 9. Fluitenbergstraat NL Den Haag Lief en leed

WeekBlad 9. Fluitenbergstraat NL Den Haag Lief en leed Fluitenbergstraat 6 2545 NL Den Haag 070 3099066 www.tamarschool.nl - info@tamarschool.nl Rekeningnr. NL 58 INGB 0000 0829 78 tnv School met de Bijbel (het) Woord vooraf We hebben een leuke Kinderboekenweek

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage Accent Praktijkonderwijs 17 maart 21 maart 5 dagdelen Capelle aan den IJssel 2014 Programma In de week van 17 tot en met 21 maart lopen 33 eerstejaarsleerlingen van Accent Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

Algemene spelregels bewonersinitiatiefgeld

Algemene spelregels bewonersinitiatiefgeld Algemene spelregels bewonersinitiatiefgeld Initiatief mag niet in strijd zijn met de wet, De activiteit moet voor én door wijkbewoners georganiseerd worden en moet in de wijk plaatsvinden, Er mag geen

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw di 1 10.00-12.00 uur Bingo Deelname E 5,-. * wo 2, 16, 30 13.00-17.30 uur Bridge-inloop

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

Jaarplanning (onder voorbehoud van wijzigingen)

Jaarplanning (onder voorbehoud van wijzigingen) Jaarplanning 2015-2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste trimester Augustus/ September Week van 21 september Dinsdag 22 september Donderdag 24 september Maandag 28 september Dinsdag 29 september

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 Jaarplanning 2014-2015 Versie 14 juli 2014 Vakanties/vrije dagen schooljaar 2014-2015 Prinsjesdag : dinsdag 16 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie

Nadere informatie

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG Definitieve versie 7 juni 2005 Inhoud Pagina 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstellingen 3 3. Werkwijze 3 4. Toetreding 4 5. Uittreding 4 6. Schooladoptieplan 4 7. Communicatie

Nadere informatie

Schooljaarkalender

Schooljaarkalender Schooljaarkalender 2017-2018 Augustus 2017 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eerste Schooldag Luizenpluizen

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Maisonnettes Aldenhof. Plan van Aanpak

Intentieverklaring Samenwerking Maisonnettes Aldenhof. Plan van Aanpak Intentieverklaring Samenwerking Maisonnettes Aldenhof Plan van Aanpak 2007-2012 Bewonerscommissie Woningcorporatie Politie Nijmegen Tandem Gemeente Nijmegen Aldenhof WoonGenoot Team Dukenburg Welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari Nieuwsbrief Podium van de Stad Januari & Februari Januari 2015 Een nieuw jaar dat rustig van start ging voor het Podium van de Stad. Deze maand stond voornamelijk in het teken van Lunchconcerten. Studenten

Nadere informatie

SIKO agenda 2014 2015

SIKO agenda 2014 2015 SIKO agenda 2014 2015 September 2014: maandag 01 september eerste schooldag in schooljaar 2014-2015 woensdag 03 september directeurenberaad ma 8 wo 10 september startgesprekken met directeuren dinsdag

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen

Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen Colofon Vormgeving & illustraties: Tekst: Contactgegevens BIJ1: Paraaf SchrijfZinnig p/a XXXX 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Totstandkoming 3. Huurders BIJ1, aangenaam!

Nadere informatie

September OBS de Triangel, Weesp wijzigingen en aanvullingen voorbehouden 30 WEEK 40. Dag Datum Bijzonderheden. Zaterdag 1.

September OBS de Triangel, Weesp wijzigingen en aanvullingen voorbehouden 30 WEEK 40. Dag Datum Bijzonderheden. Zaterdag 1. KALENDER 2012-2013 September 2012 Dag Datum Bijzonderheden Zaterdag 1 Zondag 2 WEEK 36 Maandag 3 1 e schooldag Dinsdag 4 Woensdag 5 inloop groep 1/2 Donderdag 6 Vrijdag 7 Monumenten-klassen-dag (excursie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije School Kennemerland

Nieuwsbrief Vrije School Kennemerland Nieuwsbrief Vrije School Kennemerland Schooljaar 2015-2016 nummer 4, oktober 2015 Herfst, appels plukken, wandelingen in het bos, paddenstoelen zoeken en bomen tekenen. Zingen, verhalen horen, rekenen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016 Maandag 1 februari 2016 10.30-11.30 Meer Bewegen Voor Ouderen Grand Café intern gratis 19.30 Bingo Grand Café intern 1ste kaart 1,50 volgende kaart 0,50 Dinsdag 2 februari 2016 9.30-11.00 Bibliotheek Grand

Nadere informatie

Januari Vereniging Commisie Activiteit Aanvang

Januari Vereniging Commisie Activiteit Aanvang Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 SC Millingen - Odio 1e Elftal Playstationtoernooi zaterdag 3 januari 2015 SC Millingen - Odio Bestuur Nieuwjaarsreceptie zaterdag 3 januari 2015

Nadere informatie

Buurtcentrum de Fluiter Jaarverslag 2011

Buurtcentrum de Fluiter Jaarverslag 2011 Buurtcentrum De Fluiter Wiekslag 3 2903 VA Capelle a/d IJssel www.buurtcentrumdefluiter.nl Contactpersoon: Brambha Sheombarsing Telefoonnummer: 010-4519755 Email: info@buurtcentrumdefluiter.nl Buurtcentrum

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

zomerprogramma 2007 Zomerprogramma Zaterdag 30 juni 11.00 Boswandeling 14.00 Ja / Nee 20.30 Hollandse Avond

zomerprogramma 2007 Zomerprogramma Zaterdag 30 juni 11.00 Boswandeling 14.00 Ja / Nee 20.30 Hollandse Avond Zomerprogramma zomerprogramma 2007 Zaterdag 30 juni 11.00 Boswandeling 14.00 Ja / Nee 20.30 Hollandse Avond Maandag 2 juli FEEST!! RINY IS JARIG 10.30 Koffie + gebak voor de ouders 12.00 Eten met de kinderen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Na"lang"wachten "veel"geduld"oefenen "drukte"en"overlast is"het"eindelijk"zover:"ons"nieuwe" tweede"schoolgebouw"in"de"wijk"vrouwenpolder"is"klaar!

Nalangwachten veelgeduldoefenen drukteenoverlast isheteindelijkzover:onsnieuwe tweedeschoolgebouwindewijkvrouwenpolderisklaar! Welkom Nalangwachten veelgeduldoefenen drukteenoverlast isheteindelijkzover:onsnieuwe tweedeschoolgebouwindewijkvrouwenpolderisklaar Opmaandag1septemberstondenheelveelnieuwsgierigeoudersenkinderenbijdedeurvandeHof

Nadere informatie

Week Dag Datum Activiteit

Week Dag Datum Activiteit September 35 Vrijdag 1 Zaterdag 2 36 Zondag 3 Maandag 4 Start: Feestelijke opening schooljaar met schoolband* Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Zaterdag 9 37 Zondag 10 Maandag 11 STUDIEDAG, kinderen

Nadere informatie