VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 579 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Elke Roex, de heer Johan Van den Driessche Plaatsvervangers: de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Khadija Zamouri Andere leden: de heer Paul Delva, mevrouw Liesbeth Dhaene, mevrouw Brigitte Grouwels 1352

2 - 2 - INHOUD 1. Berichten van verhindering 2. Samengevoegde Interpellaties (R.v.O., art.62) - Interpellatie van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij de vzw Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Annemie Maes tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de herstructurering bij de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij vzw Vlaams-Brusselse Media en het verdwijnen van FM Brussel

3 Berichten van verhindering De heer Dominiek Lootens-Stael, de heer Bruno De Lille en mevrouw Cieltje Van Achter zijn verontschuldigd voor de vergadering. 2. Samengevoegde interpellaties (R.v.O., art.62) - Interpellatie van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij de vzw Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Annemie Maes tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de herstructurering bij de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij vzw Vlaams-Brusselse Media en het verdwijnen van FM Brussel Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik heb mijn interpellatie opgemaakt vlak nadat ik het nieuwsbericht over FM Brussel in de krant had gelezen. Sindsdien is er heel wat gebeurd, maar ik zal mijn interpellatie lezen zoals ik ze heb opgemaakt. Tijdens de vorige legislatuur werd het initiatief genomen om Brussel Deze Week, tvbrussel, Agenda, FM Brussel en brusselnieuws.be te integreren in 1 organisatie. De nieuwe vzw Vlaams Brusselse Media zag vorig jaar het levenslicht. De afzonderlijke vzw s hielden op met bestaan. De nieuwe Brusselse mediaspeler ontving meteen ook de subsidie van de samenstellende organisaties vanuit de Vlaamse Regering en het VGC-College en werd dus ineens 1 grote speler met een jaarlijks budget dat ongeveer 10 miljoen euro bedraagt. Eens de nieuwe juridische structuur een feit werd, was de kous uiteraard niet af. De fusie van de voormalige media moet op het vlak van organisatie uitgetekend worden. Zo stelt zich de vraag of de fusie tot gevolg zal hebben of de redacties van de televisie, de krant, de cultuuragenda, de website en de radio in de toekomst meer crossmediaal zullen gaan samenwerken. Indien dit het geval is, hoe zal dat gebeuren? De Vlaams-Brusselse media ontvangen zeker in vergelijking met andere gesubsidieerde media in Vlaanderen veel overheidssubsidies. Het is daarom belangrijk dat dit geld zorgvuldig, efficiënt en effectief wordt ingezet. Daarom dat de vraag pertinent is of de fusie op korte of middellange termijn ook efficiëntiewinsten zal opbrengen.

4 - 4 - We begrepen reeds vroeger uit besprekingen in de RVG en uit de beleidsnota s van uzelf en uw collega Sven Gatz dat de vzw Vlaams Brusselse Media bezig is met het uittekenen van een strategisch traject. Dit is in het kader van een nieuwe beheersovereen-komst die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enerzijds en de Vlaams Brusselse Media anderzijds voor de periode willen aangaan. Op 9 juni 2015 vernamen we dat de Vlaams Brusselse Media (VBM) een nieuwe strategie heeft uitgetekend. Mogen we er vanuit gaan dat hiermee een belangrijke stap is genomen in de Vlaams Brusselse Media nieuwe stijl? Kan u een toelichting geven bij de nieuwe plannen en strategie die de Vlaams Brusselse Mediapartner heeft uitgewerkt? We begrepen dat u en uw collega Sven Gatz de lat hoog willen leggen. Terecht, de VBM ontvangt veel overheidsgeld waarvoor we allen onze bijdrage doen via belastingen. Bent u nu tevreden met het resultaat? Indien niet, graag een antwoord. Hoe is het proces verlopen waarbij de vzw VBM haar nieuwe strategie uittekende? Hebt u hierin inspraak gehad? Welke klemtonen legde u hierbij? Zijn die terug te vinden in de uiteindelijke uitkomst van de strategische oefening? De VBM krijgt inkomsten van 2 overheden. Het is belangrijk voor de mediapartner dat de overheden met 1 stem spreken? Hebt u in heel dit proces contact gehad met uw collega Gatz? Dit is kort mijn allereerste vraag. Ik hoop dat u zo uitgebreid mogelijk zal antwoorden omdat ik denk dat iedereen echt wel zit te wachten om te horen waaraan ze zich mogen verwachten. Ik was gisteren ook aanwezig tijdens de persconferentie die u en uw collega Gatz hebben gegeven. Naar aanleiding daarvan zou ik graag een motie van aanbeveling willen indienen omdat er ondertussen toch wel een aantal dingen zijn gebeurd. Ik zou even tijd willen maken om dit te bespreken met de collega s. De voorzitter: U raadpleegt uw collega s, u dient de motie in en het wordt vervolgens besproken op het eerstvolgende Uitgebreid Bureau. Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Na de grondige herstructurering van de Vlaams Brusselse media eind vorige legislatuur, heeft de Raad van Bestuur van de fusie vzw een nieuwe drastische ingreep genomen. De stadsradio FM Brussel wordt stopgezet. Dat was de beslissing, maar ik moet nu al met 2 woorden spreken: wordt mogelijks stopgezet. Crossmediale samenwerking werd blijkbaar begrepen als een crossmediale afschaffing. De hoofdredactrice van de stadskrant Brussel Deze week krijgt, samen met nog een 6-tal andere personen, ontslag. Wat betekent dit voor de krant? Dit is toch een vraag die opwelt als men dit hoort. En het college van hoofdredacteurs van de media, lijkt vervangen door 1 hoofdredacteur. Ook dit roept vragen op? Ik steun de plannen om nog meer in te zetten op digitale media. We hebben wel niet alle detailles gezien, maar voor zover we kunnen zien zitten er in de nieuwe plannen wel een heleboel goede zaken.

5 - 5 - Dit wil ik op voorhand zeggen, maar ik ben toch bezorgd om bepaalde aspecten van de voorgestelde hervorming. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het mogelijks verdwijnen van FM Brussel. Doelstelling van de ganse hervorming is om het bereik van de Vlaams-Brusselse media te vergroten. Maar het schrappen van een radiozender dreigt er net voor te zorgen dat bepaalde doelgroepen, zoals senioren en mensen met een allochtone achtergrond, nog minder in contact komen met de Vlaams-Brusselse media. Net het tegenovergestelde van wat de hervorming beoogt dus. We moeten immers beseffen dat niet iedereen in Brussel over een vlotte toegang tot internet beschikt. Om deze mensen toch te bereiken, heeft de radio een belangrijke rol te spelen. Net daarom ben ik opgetogen met het feit dat de betrokken ministers nu een opening laten om FM Brussel toch verder te laten bestaan. Een tweede bezorgdheid heeft te maken met de diversiteit van de berichtgeving. Het college van hoofdredacteurs wordt vervangen door slechts 1 algemeen hoofdredacteur. In de vorige regeerperiode spraken we af om een college van hoofdredacteurs aan te stellen als waarborg voor de diversiteit van de berichtgeving. Nu wordt plots teruggekomen op deze redelijk recente politieke afspraak. Voor CD&V is de aanstelling van een algemeen hoofdredacteur daarom enkel aanvaardbaar, indien dit gepaard gaat met een plurale redactieraad waarin de diverse media ook aan bod komen en met een sterk redactiestatuut. Een organisatie en statuut, naar het voorbeeld van de VRT, zou een zeer goede garantie zijn voor goede berichtgeving. Vervolgens heb ik vragen bij de uitspraken van CEO Michel Tubbax dat "de Brusselse media meer in de breedte en minder in de diepte moeten werken". Ik vrees dat er in de toekomst nog minder ruimte zal zijn voor diepgravende berichtgeving. Vooral Brussel Deze Week doet veel aan duiding en achtergrondinformatie. Dit zijn vaak artikels waar veel tijd inkruipt, en waarvan het journalistieke eindresultaat niet altijd gegarandeerd is. Dit is ook een van de redenen waarom commerciële media weinig aan onderzoeksjournalistiek doen. Net hier lag een belangrijke taak voor de Vlaams-Brusselse media in het algemeen en voor Brussel Deze Week in het bijzonder. Het was eigenlijk Brussel Deze Week die deze taak op zich nam. Dat de CEO zo uitdrukkelijk stelt dat er minder ruimte is voor diepgang, vind ik verontrustend. Te meer, omdat deze hervorming gepaard gaat met het ontslag van de hoofdredactrice van Brussel Deze Week, die aan haar redactie de nodige ruimte gaf voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. Geacht collegelid, dit alles vraagt om uitleg en motivering bij de bevoegde minister. Een deel van de genomen beslissingen hebben wel degelijk politieke gevolgen. Hierover is er tot op heden te weinig politiek overleg geweest. Daarom had ik graag de volgende vragen gesteld: In welke mate was u betrokken bij deze drastische ingreep? Was er geen alternatief mogelijk en dan denk ik vooral aan de radiozender? Had men geen andere creatieve invulling kunnen geven aan de radiozender bv. ten bate van een betere wisselwerking tussen de diverse gemeenschappen met een migratieachtergrond, de Vlaamse Gemeenschap en Brussel? Dat is zeker een terrein waar er nog heel veel te doen is. Deze gemeenschappen luisteren heel veel naar de radio. Daar is misschien toch meer creativiteit te vinden dan wat men tot nu toe heeft gezien.

6 - 6 - We kennen de grote lijnen van de herstructurering, maar toch had ik graag meer details hierover gekregen. Op wat is de beslissing rond FM Brussel bijvoorbeeld, gebaseerd? Is dit ook te wijten aan de financiële situatie van de radiozender? Hoe wordt de ingreep bij het personeel verantwoord? Hoe werd het ontslagen personeel op de hoogte gebracht en hoe worden ze nu begeleid? Dat is niet meer dan een menselijke bekommernis voor het betrokken personeel. Waarom wordt er gekozen om naar 1 hoofdredacteur te gaan? Wat is de motivering van deze beslissing? Dit is, zoals ik al zei, in tegenspraak met de politieke afspraken bij de hervorming van de Vlaams Brusselse Media. Wordt er een college van hoofdredacteurs behouden? Wordt er een volwaardig redactiestatuut opgesteld voor de redactie (cfr. VRT)? Wat is de individuele verantwoordelijkheid van de hoofdredacteurs van elk medium? Op welke manier wordt de journalistieke onafhankelijkheid en de pluralistische nieuwsgaring en duiding gegarandeerd? Hoe wordt het Vlaams Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie betrokken bij de uitbouw van het convenant dat gesloten zal worden tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de VBM? Wat is de impact van het afschaffen van FM Brussel op het radiolandschap? Hoe worden deze luisteraars nu nog bereikt? Het gaat vaak om jonge Brusselaars, die moeilijk bereikbaar zijn via andere kanalen. Hoe wordt Brussel Deze Week in de toekomst verder uitgebouwd? Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik wil de voorzitter bedanken omdat ze ingegaan is op onze vraag om vandaag deze commissie bijeen te roepen over dat belangrijke onderwerp. Mijn collega, Elke Van den Brandt, heeft het deze week in het Vlaams Parlement al gezegd aan minister Sven Gatz: Wat heeft u in godsnaam bezield om FM Brussel op te doeken, om 10% van het personeel op straat te zetten, om nog eens een 60-tal freelancers te bedanken voor hun diensten, om de hoofdredactie van Brussel Deze Week te ontslaan? Wel, collegelid Pascal Smet, deze vraag stel ik u ook. Want het is evenzeer uw verantwoordelijkheid als collegelid. U heeft gisteren tijdens de persconferentie beweerd dat u zich niet mag bemoeien met het operationele. Dat klopt. Maar, hier is geen sprake meer van het operationele. Hier is het wel degelijk de lijn en de strategie waar we het over hebben. Het is wel degelijk uw verantwoordelijkheid. U heeft destijds, als minister, de 3 vzw s verplicht om in 1 vzw op te gaan. Een paar dagen geleden heeft u met heel veel stelligheid gezegd dat FM Brussel zou verdwijnen. Dan kan u ook met even grote stelligheid, gisteren of vandaag, zeggen dat FM Brussel blijft (opmerkingen van collegelid Pascal Smet). Wij hebben ook gelezen en gehoord, dat u gezegd heeft dat dit volledig in de lijn lag, dat u meeging in dat verhaal. Het ligt niet in de lijn met wat u zelf geschreven hebt in uw regeerakkoord en wat er in de vorige legislatuur op de rails was gezet. Daar was uitdrukkelijk afgesproken dat er een koepel zou opgericht worden, een fusie van 3 vzw s, met behoud van de 4 aparte poten: tv, radio, papieren format en het digitale. Met het behoud van 4 hoofdredacteurs, met elk een onafhankelijke redactionele lijn. In uw regeerakkoord, Goesting in Brussel, schrijft u: Een nieuwe organisatie, die alle Nederlandstalige Brusselse mediapartners overkoepelt, ging in maart 2014 van start. In deze legislatuur wordt verder vorm gegeven aan de uitbouw van een coherente visie (crossmediale inzet van

7 - 7 - journalisten), een efficiënte besluitvorming en bestuur (uniforme zakelijke structuur), een efficiënte inzet van de middelen en een groter bereik (objectieve meting). De afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst tussen het nieuwe Mediaplatform, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Een hervorming van de bestaande mediastructuren hoeft niet per se een slechte zaak te zijn, maar elke vorm van media heeft haar bestaansrecht. Het wegsnoeien van 1 belangrijke mediapoot lijkt in deze dus absurd. Wij zijn niet de enige die dat zeggen. U heeft het protest ook gehoord. Zelfs deze ochtend heb ik de Vlaamse Minister-President horen zeggen dat het koudweg opdoeken van de radiozender geen goede beslissing is. Groen vraagt al van meet af aan om het behoud van FM Brussel, om de volledige waaier aan mediavormen te behouden en een garantie voor kwaliteitsvolle, onafhankelijke media met genuanceerde en veelzijdige berichtgeving over Brussel. Zeker aangezien de hoofdstad van Vlaanderen nu vaak in de feiten afwezig is in de grotere Vlaamse media. De besparingen en de ontslagen bij de Vlaams- Brusselse Media zullen onvermijdelijk tot een verschraling van het Nederlandstalige mediaaanbod in Brussel leiden. Groen begrijpt daarom niet dat uitgerekend 2 Brusselse ministers, die bevoegd zijn voor media in Vlaanderen en in Brussel, Brussel het niet lijken te verdedigen. De laatste dagen zijn tal van individuen, organisaties en instellingen op de bres gesprongen voor het behoud van FM Brussel. Terechte argumenten werden aangehaald: de belangrijke functie als kweekvijver voor radiotalent die daarna verder doorstromen naar andere nationale media. Maar FM Brussel is meer dan een radio. FM Brussel ademt Brussel uit, is zichtbaar aanwezig op alle evenementen in het bruisende Brussel. Het is ook onbegrijpelijk dat de beslissingen van de hertekening van het volledige medialandschap vanuit een kil en eng markteconomisch denken worden genomen en men het louter beperkt tot kijkcijfers en luisterbereik. FM Brussel bereikte trouwens maandelijks 52% van alle Nederlandstalige Brusselaars en reikte ver over taal- en gewestgrenzen heen. Het schijnt zelfs dat Vincent Kompany ook luisterde naar FM Brussel. Als hij in Engeland zat miste hij FM Brussel. Dat zijn de woorden van David Steegen, die ook in de Raad van Bestuur zit van de nieuwe Vlaams-Brusselse Media. Tal van pendelaars die in hun auto staan aan te schuiven richting hoofdstad schakelen vaak over naar de lokale radiozender. De website fmbrussel.be haalde in 2014 gemiddeld unieke bezoekers per maand, of zo n unieke bezoekers per jaar. Bij zijn aanstelling als CEO zei Michel Tubbax: Mijn carrière situeerde zich totnogtoe in de privésector, met winst maken of beurswaarde creëren als voornaamste doelstelling. Bij de Vlaams-Brusselse Media wordt me vooral gevraagd om kwaliteit af te leveren." Dit spreekt boekdelen. Ook de kille afstandelijke wijze waarop door de CEO gecommuniceerd werd naar het personeel en de buitenwereld toe. Er is ook een vraag van het personeel om de CEO opzij te schuiven en daarover heeft u totnogtoe geen standpunt willen innemen. Groen stelt zich dus vragen bij het mantra dat voortaan alles gebenchmarkt, gemarketeerd en gemeten wordt en dit ten koste van oprechte journalistiek. Wat betreft die kwaliteitsvolle en onafhankelijke wijze van werken, hebben wij ook nog een aantal bedenkingen bij de beleidsnota van Vlaams minister Sven Gatz. In het licht van de recente ontwikkelingen zijn wij enorm bezorgd. Wat staat er in de beleidsnota van Vlaams minister Sven Gatz? De kernopdracht van de Vlaams-Brusselse media zal erin bestaan een

8 - 8 - bijdrage te leveren tot het informatie-, communicatie- en promotiebeleid van de Vlaamse gemeenschap en de VGC in Brussel. Betekent dit een aanslag op de kritische en onderbouwde journalistiek? Voor zo n promotiebeleid heb je natuurlijk minder journalisten nodig en meer marketingmensen. Maar, mijnheer het collegelid, de pers is geen communicatiebureau van de Vlaming in Brussel en bij uitbreiding van de meerderheid. Mijn vragen zijn de volgende: Er is heel wat te doen omtrent de besluitvorming. Wij zouden graag duidelijkheid krijgen. Hoe werden de verschillende adviesraden, het personeel, de Raad van Bestuur, het management en de VGC, uzelf, betrokken bij besluitvorming met betrekking tot het opdoeken van FM Brussel, het ontslag van de hoofdredacteur van Brussel Deze Week en de aangekondigde ontslagen? Zijn alle regels gevolgd? Want ik hoor en ik lees dat er misschien bepaalde regels niet gevolgd zouden zijn. Hoe kon de pers ingelicht worden en het nieuws over de ontslagen al online staan, terwijl de werknemers zelf nog in vergadering zaten en van niets wisten? Op basis van welke argumenten is er besloten dat FM Brussel afgeschaft moet worden? Kunt u meer toelichting geven bij de scenario s die bestudeerd werden waarbij FM Brussel minder werkingsmiddelen kreeg, maar niet opgedoekt werd? Kunt u ons alle documenten bezorgen die geleid hebben tot die beslissing, niet alleen met betrekking tot FM Brussel, maar ook de verdere strategie voor de andere media? Ik verwijs hiervoor naar die fameuze studie van Jan Callebaut. Krijgen wij een kopie van die documenten? Ik denk dat wij die graag zo snel mogelijk willen hebben, want het is op basis van die documenten dat de beslissingen zijn genomen. Het is op basis van die documenten dat wij nu verder willen zien welke stappen er moeten gezet worden om de Vlaams-Brusselse Media te redden. Wat hebt u zelf gedaan om het voortbestaan van de Nederlandstalige Brusselse radiozender te verdedigen? Waarom hebt u geoordeeld dat de enige Nederlandstalige Brusselse radiozender beter geschrapt kon worden? Welke elementen in de werking van FM Brussel waren volgens u niet in orde? Ik heb het nog niet gehoord. Iedereen spreek er vol lof over, maar het wordt wel geschrapt. Dat is zeer cynisch. Gisteren heeft u gezegd dat u zal vragen dat FM Brussel on air blijft, dat u zal vragen aan de Raad van Bestuur om terug te komen op de beslissingen. Volgens ons kunt het gewoon ook beslissen. Mijnheer het collegelid, u kan zeggen aan de Raad van Bestuur: Dit is hier fout. Dit is niet in overeenstemming met de strategische lijnen. Maak uw huiswerk opnieuw. Maar dat heb ik u niet horen zeggen. Een radiolicentie is geld waard. Ik denk dat er ook andere belangen meespelen. Hoe wordt het gat in het media-aanbod opgevangen na een eventueel verdwijnen van FM Brussel? Welke

9 - 9 - economische en financiële belangen spelen hier, waarvan wij nog geen weet hebben en u wellicht wel? Waarom werd het debat over de Beleidsnota Stedelijk beleid en Media, dat normaal voor vandaag gepland was in een plenaire zitting van de Raad, niet afgewacht alvorens zo n ingrijpende beslissingen te nemen? Groen zal daarom een resolutie indienen, waarbij wij vragen om alle beslissingen van de Raad van Bestuur over het strategisch plan onmiddellijk te schorsen, om met spoed te overleggen met de Raad van Bestuur van de Vlaams-Brusselse Media en met het personeel. Wij vragen dat u uw verantwoordelijkheid opneemt als collegelid en dat u overlegt met de Raad van Bestuur en met het personeel over de impact van de beslissingen op het media-aanbod en op het personeel. Wij vragen om een nieuw voorstel uit te werken dat rekening houdt met het belang van de brede waaier aan mediakanalen die elk hun profiel en doelgroep kunnen behouden en om het behoud van FM Brussel in de brede waaier van mediakanalen te verzekeren. U heeft nu wel gezegd dat het een aantal weken on air blijft, maar ik heb u niet horen zeggen dat u gaat voor het behoud van FM Brussel. In deze resolutie gaan wij u ook vragen om na te gaan of alle regels zijn gevolgd met betrekking tot de besluitvorming, in het bijzonder het opdoeken van FM Brussel, het ontslag van de hoofdredacteur van Brussel Deze Week en andere aangekondigde ontslagen. Het is zeer belangrijk om alle documenten te ontvangen van het consultancyrapport en het strategisch plan. Ze moeten zo snel mogelijk publiek gemaakt worden. Hierover moet een breder maatschappelijk debat georganiseerd worden. Ik hoop dat ik zeer veel antwoorden zal krijgen. De voorzitter: Ik heb uw voorstel van resolutie goed ontvangen. Dit zal de reglementaire weg volgen: u heeft 3 werkdagen om deze tekst eventueel aan te passen, naar aanleiding van deze commissie. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Tijdens de vorige legislatuur werd beslist dat de verschillende Vlaamse media in Brussel 1 huis en 1 merk zouden worden. De nieuwe organisatie moet efficiënter, maar vooral beter geplaatst zijn om de grote uitdagingen van de crossmediale samenwerking aan te gaan en op die wijze een waardige Vlaamse speler te blijven in het Brussels medialandschap. Een huis waarop de Brusselse Vlamingen, de Vlaamse gemeenschap en de Brusselaars fier kunnen zijn. Een huis dat tevens verbindend werkt, zowel binnen Brussel als met de rest van Vlaanderen. Daartoe is een nieuw plan nodig, dat wist tot vorige week alleen de goed geïnformeerde burger. Sinds deze week is zowat iedereen op de hoogte over de herstructurering, tot in het diepe Vlaanderen toe. Mocht de wijze waarop dit nieuws werd bekend gemaakt niet op zo n onmenselijke en amateuristische wijze gebeurd zijn, zou men spreken van een prachtige marketingstunt. Eigenlijk was het de bedoeling dat wij op 26 juni 2015 in de Raad de Beleidsnota Media zouden bespreken. Het is een eigenaardige speling van het lot dat wij dit debat nu al hebben, waarbij de informatie die wij vandaag hopen en willen krijgen ons zal toelaten om met nog meer ijver de volgende zitting voor te bereiden en te stofferen.

10 Ik zal nu geen lange voorbeschouwingen geven over de problematiek Ik zal mij nu concentreren op de vragen zelf. Maar ik zal u alvast zeggen dat wij, als N-VA, volledig meevoelen met de FM Brussel-gemeenschap. Wij vinden dit een domme en oneerlijke beslissing. Ik heb mijn vragen opgedeeld volgens 2 thema s. Eerst omtrent het plan zelf en dan omtrent het verdwijnen van FM Brussel. Aangezien u de vragen vooraf hebt gekregen, hopen wij op duidelijke antwoorden. Eerst wil ik een paar bevestigingen omtrent de feiten die zich hebben afgespeeld, want de informatie waarover wij beschikken is indirect. Het is niet zo wijs om op basis daarvan conclusies te trekken. Heb ik het feitenrelaas van de voorbij week goed begrepen, dat het plan opgesteld werd door de directie van de vzw Vlaams-Brusselse Media, bijgestaan door een externe consultant en een strategisch comité in de schoot van de Raad van Bestuur? Dan had ik graag geweten wie in dat strategisch comité zit. Heb ik het goed begrepen dat voorafgaand aan de Raad van Bestuur van afgelopen maandag 8 juni 2015 dit plan afgestemd werd met minister Sven Gatz, collegevoorzitter Guy Vanhengel en met u? Ik mag er dus eigenlijk vanuit gaan dat jullie in dat plan geen grote problemen zagen. Anders had zulk overleg geen zin. Hoe heeft de Raad van Bestuur van maandagavond gestemd: was er een unanieme ja-stem of waren er ook tegenstemmen of onthoudingen? Hoeveel? Wij dringen erop aan dat wij in de komende dagen in het bezit gesteld worden van dit plan, de studie en van de conclusies van de consultant, zodat wij met kennis van zaken daarover kunnen oordelen. Ik wil straks uw engagement op dat vlak duidelijk horen. Gezien het debat dat wij vandaag hebben, lijkt het me nuttig dat u de krachtlijnen van dit plan en de strategie bondig voor ons samenvat. Is dit plan onderbouwd door een financieel meerjarenplan? Is dit financieel plan in evenwicht of moeten er daartoe acties ondernomen worden en zo ja, welke? Zit de kost van de verschillende opzegvergoedingen en het tekort van de vorig jaren al in dat plan? Worden in dit plan bij de andere 3 mediakanalen gelijkaardige herstructureringen gepland? Verandert er iets aan de focus van de andere 3 mediakanalen? Wat zijn de plannen inzake de taal waarin dit nieuw platform zich zal richten tot haar doelgroepen? Wat zijn de belangrijkste tussenstappen die nu genomen moeten worden op de tijdsas die ons moeten brengen naar het nieuw merk?

11 Hoe zal er verder tewerk gegaan worden bij de uitrol van het plan? Hoe zal de afstemming en communicatie gebeuren met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, het College van de VGC en de Raad? Inzake het personeel en de stakeholders: welke initiatieven zullen worden genomen om het geschonden vertrouwen terug te herstellen? Nu heb ik een paar vragen omtrent het verdwijnen van FM Brussel. Uit recente verklaringen hebben wij kunnen afleiden dat bijsturingen mogelijk zijn. Wij zouden de indruk kunnen krijgen dat die nare droom achter de rug is. Maar eer we dat echt denken, willen we weten wat dit concreet betekent. Eigenlijk zou ik ook willen weten wat achter die beslissing zat om FM Brussel stop te zetten. Gaat het om een besparing en zo ja, over welk bedrag spreken we dan? Gaat het om een gebrek aan kwaliteit dat niet meer kon worden hersteld? Het zou me verwonderen, maar ik wil het horen. Als het geen van beide is, wat was de reden dan wel dat FM Brussel plots niet meer in het nieuwe plaatje paste en dat het op die wijze contraproductief zou zijn om de zender in huis te houden en dus daarom zelfs moest worden opgedoekt? Diegenen die beweren dat er overlapping was met Studio Brussel, hebben die eigenlijk ooit naar beide zenders geluisterd zodat ze zouden vastgesteld hebben dat die overlapping enkel bestaat in de benaming van de zender? Hoe zullen die luisteraars van FM Brussel in de toekomst bereikt en bediend worden, die, al dan niet tijdelijk, geen toegang hebben tot de nieuwe media, zoals wie zich in de wagen bevindt, wie niet in staat is of niet meer in staat is om van de nieuwe media gebruik te maken? Hoe zullen de luisteraars buiten dit gewest in de toekomst bereikt worden met nieuws over onze hoofdstad? Waarom is de beslissing zo bruusk? Ik kan aannemen dat men snel duidelijkheid wil. Maar dan hoop ik dat de rest van het plan ook zo rap mogelijk wordt uitgerold, zeker omdat er personeelsleden bij betrokken zijn die zich zorgen maken over hun toekomst en in de nieuwe plannen hopelijk een rol kunnen spelen. De manier waarop de betrokkenen dit blijkbaar hebben moeten vernemen is geen toonbeeld van goede organisatie en communicatie. Dat is een eufemisme. Wat mij bovendien stoort, is dat enthousiaste mensen, ook voor het nieuw project, zich eigenlijk verraden voelen. Dat heeft natuurlijk ook een effect op de rest van de organisatie. Wat is hier desgevallend misgelopen of is het echt de bedoeling van in toekomst op die wijze tewerk te blijven gaan? Er wordt beweerd dat er formele regels geschonden zijn, zoals het gebrek aan consultatie van de redactieraad. Klopt dat en hoe kan hieraan in voorkomend geval geremedieerd worden? Zullen de medewerkers die het platform moeten verlaten, op een professionele wijze worden begeleid?

12 Tot hier mijn eerste reeks vragen. Ik hoop dat u duidelijke antwoorden geeft. Ik kijk er in alle geval naar uit. Mevrouw Elke Roex (sp.a): Wat we deze week beleefd hebben is een staaltje van ijskoud management. Rauwer dan dit kon de boodschap niet overgebracht worden. Personeel werd ingelicht, maar ook afgesnauwd, afgeblaft en vernederd. Wie dacht op deze manier het kritische publiek, dat journalisten horen te zijn en van nature uit zijn, te overtuigen kent niet veel van communicatie. En daar stonden we dan: verweesd. Niet omdat we tegen verandering zijn. Niet omdat er niet mag nagedacht worden over de toekomst van de media in Brussel. Niet omdat we het niet beter willen doen. Maar gewoon omdat we de kans niet kregen om dit te kunnen begrijpen. En ja, op zo'n moment komt het Brusselgevoel naar boven. Op zo n moment zie je de Brusselse realiteit, de Brusselse solidariteit, voel je de Brusselse samenhorigheid en ontstaat er ook een nieuw gegeven. Want als er 1 ding - onbedoeld dan wel - is gebeurd in deze laatste dagen, dan is het een versterking van het samenhorigheidsgevoel, zowel bij het personeel dat als nooit tevoren een hechte groep is beginnen vormen, als bij de Brusselaars. Nooit eerder zag ik het personeel van de 4 media zo verenigd. Nooit eerder zag ik zoveel Brusselaars geëngageerd voor hun media. De Brusselaars hebben de media terug op de kaart gezet. De Brusselaars durven weer vooruitblikken naar een nieuwe vorm. Beste collega s, noem het een schertsvertoning, noem het een lege doos, noem het voortschrijdend inzicht. Ik ben blij dat de ministers een bocht maken. Ik ben blij dat de ministers de opening creëren om op een serene manier met het personeel samen te zitten, te overleggen en samen nieuwe plannen te smeden. En laat ons eerlijk zijn, ook dat zal niet gemakkelijk zijn. Niet iedereen zal achter die plannen staan. Het wordt ongetwijfeld een proces dat blutsen en builen zal vertonen, dat ook gepaard zal gaan met de nodige emotie, teleurstelling. Maar hopelijk ook met enthousiasme, engagement en vooruitblik, iets wat in het huidige proces te veel ontbrak. Is er radio nodig? Wat mij betreft wel. Maar wie ben ik in deze? Het zal vooral de stem van het personeel en de Brusselaars zijn die moet gehoord worden. Zij zijn nu aan zet. Beste collega's, ik geloof oprecht dat we hier vandaag de stap zetten naar een coöperatief management. Een management dat niet enkel cijfert, maar rekening houdt met de mens achter die cijfers. Een management dat toekomstgericht werkt. Een management dat durft vooruit te blikken. Een management dat Brussel kent en erkent. Let s join the city! zoals de baseline van FM Brussel het zo treffelijk verwoordt. De gemeenschap heeft zich hier bewezen. Geef deze nu plaats in het nieuwe verhaal!

13 De heer Paul Delva (CD&V): Na alle commotie van de voorbije dagen, denk ik dat wat gisteren op de persconferentie gezegd werd over de toekomst van FM Brussel, de juiste weg is. Er is opnieuw perspectief voor FM Brussel. Ik denk dat we met zijn allen hopen en verwachten dat de radio zal blijven bestaan. Het is heel frappant dat de community, die FM Brussel zelf gecreëerd heeft, ermee zal voor zorgen dat FM Brussel verder kan gaan. In eerste instantie voorlopig, maar hopelijk definitief. De kranten zeggen dat de ministers een bocht nemen. Het zij zo: wie nooit een bocht neemt, vliegt ooit te pletter. (gelach in de zaal en opmerkingen van de heer Johan Van den Driessche). Een tweede element dat ik wil aankaarten gaat over de Raad van Bestuur, en vooral de vrijwilligers in de Raad van Bestuur. Die Raad van Bestuur is mij niet geheel vreemd. Ik ben zelf 8 of 9 jaar voorzitter geweest van de vzw Brussels Deze Week. Destijds heb ik de switch meegemaakt van de krant Deze week in Brussel naar Brussel Deze Week, van een streekkrant naar een kwaliteitsvolle krant. We hebben in het begin, met de Raad van Bestuur, heel harde noten gekraakt en tonnen kritiek gekregen. We hebben het toenmalige CCC (Contact- en Cultuurcentrum) stopgezet. We hebben de drukkerij van het CCC stopgezet. We zijn van hoofdredacteur veranderd. De sociale media bestonden toen nog niet. De druk was niet te vergelijken met vandaag. Maar wat ik wil zeggen, is dat vrijwilligers die in zo n Raad van Bestuur zitten zelfs met de beste adviezen - geen evidente taak uitvoeren. Te meer omdat ze budgettaire evenwichten moeten respecteren. Ik vraag respect voor het engagement van die mensen, ook al maken ze keuzes die we niet delen. Ik vraag respect voor die vrijwilligers, omdat ik ervan overtuigd ben dat ze in eer en geweten gehandeld hebben. Een derde element gaat over de omgang en de communicatie met het personeel. Dat situeert zich op het niveau van het management. Wat daar gebeurd is, te meer in een vzw die met overheidsgeld wordt gesubsidieerd, dat is ondermaats en onbegrijpelijk. Met name de wijze waarop gepraat en geschreven geweest is over de hoofdredacteur van Brussel Deze Week, is hallucinant. Ik betreur dat en begrijp niet hoe zoiets kan. Een vierde element is de toekomst van de Vlaams-Brusselse Media, want daar gaat het hier over. Er is al een hele reflectie geweest en die wordt nu verdergezet. Wat ons betreft met de 4 polen. Maar er is 1 element dat mij gigantisch intrigeert en een beetje beangstigt. Ik las in een krant ik denk De Tijd dat tvbrussel vooral een online gebeuren zou worden. Ik probeer me in te beelden wat dat wil zeggen, een tv dat een online gebeuren zal worden. Tvbrussel staat vandaag voor kwaliteit met sterke programma s, zoals Brussel vandaag en andere. Als een tv een online gebeuren wordt, wat is dat dan? Zijn dat journalisten die met camera s rondlopen in de stad en dan dingen online zetten? Is het dat? Ik heb begrepen dat het de bedoeling is om met de Vlaams-Brusselse Media naar kwalitatieve dieptejournalistiek te gaan. Ik probeer te begrijpen hoe dat kan gerijmd worden met een tv, die vandaag goed functioneert en dank zij de zaterdagvoormiddagen ermee voor zorgt dat Brussel op een positieve manier in beeld komt in de rest van Vlaanderen. Misschien kan het, maar ik zie het niet. Ik had graag geweten hoe u ziet dat dit kan.

14 Mijn 2 concrete vragen zijn: Ten eerste, een meer politieke vraag: is het hele gebeuren van de voorbije dagen besproken geweest in het College van de VGC? Ten tweede, de tv online en diepte journalistiek: hoe moet ik die puzzel begrijpen? Hoe begrijpt u die? De heer Arnaud Verstraete (Groen): Mijn spreektijd is 15 minuten? De voorzitter: De indieners van een interpellatie hebben elk 15 minuten spreektijd. U heeft 5 minuten spreektijd, net zoals mevrouw Roex en de heer Delva. De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik zal mijn best doen en hoop dat u niet te streng bent. Wat een spektakel! Wat een triest spektakel van bedenkelijk niveau hebben we deze week gezien, ondergaan en meegemaakt! Wat was me dat zeg?! Ik weet het nog altijd niet, maar het leek sterk op een soort drama, een soort politie B-film. t Was in elk geval een misdaad, een soort moordplot en daar begon het ook mee. Het verhaal begint met de poging tot moord op FM Brussel, een jonge getalenteerde ster. We maken kennis met de huurmoordenaar, Michel Tubbax, die al snel een onhandige Harry blijkt te zijn, die er een grote knoeiboel van maakt. Het leek een overdadige referentie aan de slechtst denkbare. Voor wie het niet kent: Onvoorziene omstandigheden heette het programma van Mark Uytterhoeven waarin je de slechtst denkbare manier moest bedenken om iets te doen. Het was zo absurd dat het grappig werd. Bv. hoe breng je een veranderingsproces tot een goed einde? Zet iemand extern aan het hoofd van het bedrijf, liefst zonder enige ervaring in de sector. Laat die dan een plan bedenken, liefst opgesloten samen met dure externe experts en zeker niet communiceren met alle betrokkenen. Eens dat plan klaar is, laat het dan op de meest botte manier uit de lucht vallen. Als dat leidt tot terechte emotionele reacties bij de betrokkenen, wees dan ook zeer hard. Indien er weerstand komt, onderlijn dan nog eens op een slinkse manier dat je weinig op de hoogte bent van de sector en onderstreep nog eens dat je weinig voeling hebt met dat ding, euh, de zender bedoel ik. En ga zo maar door. Dit was er compleet over en daardoor was deze misdaadstory van in het begin compleet niet meer geloofwaardig. Maar het verhaal gaat verder. Dan blijkt het slachtoffer enorm veel medestanders te hebben. Er wordt massaal, echt massaal gereageerd en de boodschap is unaniem: FM Brussel moet blijven. En dus gaat het al snel op zoek naar de opdrachtgever, de slechterik dus. Daarop kwam de bevoegde Vlaamse minister Gatz in beeld, als baas van de slechteriken, het brein achter de misdaad. Verrassende ontwikkeling: die bekent meteen! Ja, hij was op de hoogte van de moordplannen en hij verdedigt die ook. En dan komen er motieven die niemand echt begrijpt. Zoals het een slechterik in een B-film betaamt, doet de minister weinig moeite om geloofwaardige motieven te noemen. Hij geneerde zich niet om daarbij cijfers fout te citeren uit een onderzoek van 2008, waarvan de onderzoeker zelf zegt dat die cijfers niet betrouwbaar zijn, niet representatief zijn en dat die

15 metingen daarom gestopt zijn. Het meer recente onderzoek dat wel representatief is en spreekt over een bereik van luisteraars vergeet de minister te vermelden. Maar goed, het protest zwelt aan, het ongeloof neemt toe en mensen van overal van binnen en buiten Brussel zeggen luid en duidelijk unisono: FM Brussel moet blijven! En dan krijgen we gisteren een vreemd soort climax. Deze keer zien we de baas van de slechteriken Sven Gatz, met zijn helpertje Pascal Smet, en nu halen ze de meest ongeloofwaardige plotwending boven! Om het nog even spannend te houden doen deze hoofdrolspelers nu alsof ze er eigenlijk niets mee te maken hebben, ook verrast zijn dat het zo hard liep en dat ze eigenlijk wel willen vragen aan diegenen die het echt allemaal bekokstoofd hebben, of ze die plannen eventueel niet zouden kunnen herzien. Wij hebben beslist om te vragen of het mogelijk zou zijn om FM Brussel eventueel te behouden, en zo ja, in welke vorm. Was dit een poging tot cliffhanger, of de aankondiging van een nieuwe aflevering volgende week? Dat is ongeloofwaardig. Ik wil de beeldspraak hier eindigen en zeggen dat de stommiteiten, de onzeglijke flaters, wel allemaal echt zijn natuurlijk. De schade die aangericht is bij alle betrokkenen is wel echt! Tijd om de kaarten op tafel te leggen, mijnheer het collegelid. Er zijn 2 opties: ofwel was u als bevoegd collegelid, op voorhand op de hoogte, hebt u op voorhand gezegd: go! En dan wil ik graag weten waarom, net als al mijn collega s hier. Ofwel was u niet op de hoogte ofwel was u niet akkoord en hebt u daar gisteren aan toegevoegd dat u dat normaal vindt. Maar dan moeten we ons afvragen wat een collegelid hier dan nog zit te doen? Als een collegelid bevoegd voor cultuur niet eerst betrokken is geweest bij zo n belangrijke strategische beslissing en niet eerst zijn goedkeuring gegeven heeft dan moeten we ons afvragen hoe kan dat? De voorzitter: Mijnheer Verstraete, ik ga uw verhaal wat spannender maken. Er komt nog een slechterik bij die u zo dadelijk het woord gaat ontnemen. Ik ga u nog uw vragen laten stellen, maar De heer Arnaud Verstraete (Groen): Heel kort nog. Hoe lang gaat het nog duren, hoe lang gaat deze cinema van bedenkelijk niveau nog doorgaan? Het gaat inderdaad om echte mensen, dus als u wil, kunt u vandaag uw verantwoordelijkheid opnemen en duidelijk zeggen: ik wil dat FM Brussel zonder meer behouden blijft. Ik hoop dat we volgende week geen nieuwe afleveringen krijgen, waar we een FM Brussel light kunnen verwachten. Dan moeten de mensen alweer reageren. En dan hoop ik dat u niet opnieuw gaat zeggen dat u nog eens gaat vragen om te herzien, maar dat het niet anders kan. Laat ons hiermee stoppen en beginnen aan een positief verhaal. VBM kan een positief verhaal zijn, maar dan moet u wel garanties inbouwen. Dan moet u alle stakeholders betrekken: het personeel, het brede publiek, de luisteraars, enz. Er moet vertrouwen zijn, zodat de inbreng van de belanghebbenden naar waarde kan geschat worden en niet ondergeschikt is aan een marktlogica. U kan vandaag al deze zaken garanderen. Er is absoluut nog een mogelijkheid om hier een positief verhaal van te maken en ik ben benieuwd naar uw antwoord. Collegelid Pascal Smet: De vraag wordt gesteld door Khadija Zamouri : bent u tevreden? Uiteraard ben ik niet tevreden. Ik denk dat niemand met de huidige situatie tevreden kan zijn. Ik zal de historiek geven van hoe men hiertoe gekomen is. Voor mij is dit geen complot, geen

16 verhaal, geen filmpje of wat dan ook. Dit moest een positief verhaal zijn, maar dat is het niet geworden. Straks kom ik terug op de communicatie. Jaren geleden ontstond bij heel wat mensen de overtuiging dat, met 4 verschillende vzw s die soms met moeilijkheden kampten voor opvolging in de Raad van Bestuur, het noodzakelijk was het bestuur van de Vlaams Brusselse media te versterken en te professionaliseren en onafhankelijker te maken van de politiek. Er werd voor gekozen om de samenstellingen van de raden van bestuur te veranderen. De politieke partijen dragen, in het kader van het Cultuurpact, mensen voor. Daar moet niet flauw over worden gedaan. Het betekent niet dat de voorgedragen mensen noodzakelijkerwijze lid zijn van een politieke partij, maar wel affiniteiten hebben inzake politiek, filosofische en ideologische overtuiging. Er is misschien voor de eerste keer voor gezorgd dat de huidige Raad van Bestuur en ik deel de mening van collega Paul Delva dat het vrijwilligers zijn die dit buiten hun uren doen bestaat uit een concentratie van Brusselaars die begaan zijn met en kennis hebben over de media. Dat wil nog altijd niet zeggen dat er altijd juiste beslissingen worden genomen, dat is nog iets anders. Deze bestuurders namen op vrijwillige basis een engagement op en steken hun tijd er in. Ik vind dat we dit moeten respecteren, ook al zijn we het niet eens met de beslissing die ze nemen. Die bestuurders gingen aan de slag. Minister Sven Gatz en ikzelf gaven hen een opdracht. Die opdracht ligt in de lijn van wat in de beleidsverklaringen staat van de vorige en huidige Vlaamse Regering en van het vorige en huidige VGC-College. De opdracht bestaat er in de Vlaams Brussels media te versterken. Ze moeten heel wat doelgroepen aanspreken: Nederlandstalige Brusselaars, alle Brusselaars, pendelaars, expats, Vlamingen van buiten Brussel en alle internationale gemeenschappen die hier leven. We vroegen ambitieus te zijn bij de uitwerking van de strategische plannen. Minister Sven Gatz en ikzelf hebben een beetje een raar gevoel vandaag. Wij hebben de politieke keuze gemaakt om ons daar niet mee te bemoeien omdat wij vonden dat, in tegenstelling tot wat ik van Groen hoor, politiek zich niet moet bemoeien met de media, de wijze waarop de media zich organiseren, de boodschap zelf en de manier waarop ze wordt gebracht. Dat was ons uitgangspunt. De Raad van Bestuur, die uit bekwame mensen bestaat, vertegenwoordigt indirect de gemeenschap en moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om een algemeen kader te maken en met kennis van zaken een voorstel uit te werken. In de Raad van Bestuur zetelen heel wat mensen die op mediavlak, zelfs op Europees mediavlak, een belangrijke rol spelen. Men kan niet zeggen dat de Raad van Bestuur een bende politieke afgevaardigden zijn. Dat is niet het geval. De bestuurders namen voor het realiseren van hun opdracht een extern bureau onder de arm. De naam is gevallen: Jan Callebaut. Elke krant in dit land passeerde daar. Nationale televisiezenders gingen er langs. Om een inschatting te kunnen maken vroegen de bestuurders hen bij te staan en een strategie voor te stellen. Het extern bureau werd bijgestaan uit een strategisch comité dat was samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur: CEO Michel Tubbax, voorzitter Mark Michils, Gio Canini, David Steegen, Ruben Goots. Zij werkten een strategie uit, die iets meer dan een week geleden aan mij werd toegelicht en enkele dagen later aan minister Sven Gatz. Het was de bedoeling dat dit samen zou gebeuren, maar omdat ik vertrok voor een missie naar het buitenland werd de strategie enkele dagen eerder aan mij toegelicht. Dit is belangrijk. We zeiden inderdaad: als dat de strategie is die jullie willen, als daar draagvlak voor is en als er eensgezindheid is, wie zijn wij dan om vanuit de politiek te zeggen

17 dat dit niet kan? Uiteraard schrokken we van het voorstel om de radio af te schaffen. Tegen de raadsleden van Groen zeg ik en ik wil er geen politiek spel van maken -: jullie hadden ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, die meestemde en het voorstel goedkeurde. De vertegenwoordigers van alle partijen hier aanwezig, keurden het strategisch plan goed. Er waren 3 tegenstemmen om persoonlijke redenen van vriendschap waarvoor begrip, maar de Raad van Bestuur is ook aangevuld met externe bestuursleden. De 3 tegenstemmen meegeteld, is meegedeeld dat de Raad van Bestuur collegiaal deze beslissing nam. Nogmaals, minister Gatz en ikzelf vinden dat het niet aan de politiek is om zich te bemoeien. Er is bovendien een Europese regel die maakt dat we moeten oppassen met staatssteun. Het is niet aan de politiek om rechtstreeks te besturen. Dus is er een Raad van Bestuur die op basis van het Cultuurpact de gemeenschap vertegenwoordigt en met heel wat mensen sprak voorafgaand aan de beslissing. Nadien zagen minister Gatz en ikzelf de reacties, die we en ik bedoel dit positief onderschat, neen, verkeerd ingeschat hebben. Minister Gatz en ik wonen allebei in Brussel, we zijn Brusselaars. Over dit signaal en dat heb ik meteen op mijn Facebook gepost mag men niet licht overgaan. Hoe moeilijk het ook is om als politicus regels te stellen over afstand houden en over de autonomie van Raad van Bestuur, de politicus moet hoe dan ook zijn verantwoordelijkheid opnemen in dergelijk geval. Dat deden we dan ook. We vroegen de Raad van Bestuur nadrukkelijk gelet op de logica dat de Raad van Bestuur autonoom functioneert om het gegeven signaal ernstig te nemen en na te gaan of, hoe en onder welke vorm de radio in de hervormingsplannen toch kan worden meegenomen. Ik ben het absoluut eens met diegenen die zeggen dat de communicatie een ramp was. Dat is ook zo. Ook daar moet in de toekomst aandacht aan besteed worden. De grote uitgangspunten en principes van de hervormingsplannen zijn goed, ze versterken. Nogal wat mensen die de media kennen en niets met dit dossier te maken hebben, bevestigen dat. Het was altijd de bedoeling en zo hadden wij het begrepen, dat de principes die de Raad van Bestuur vastlegde, samen met de medewerkers die mee de ziel en het hart vormen van de media ging uitgewerkt worden. Wij hadden altijd begrepen dat dit de bedoeling was. Alleen is dit door de communicatie heel snel een besparingsverhaal geworden, een verhaal van bereik geworden. Wat het voor ons niet was. Ik ben het er absoluut mee eens dat de Vlaams Brusselse media kwaliteit en diepte moeten geven. Het is niet omdat men nieuwe communicatiemiddelen (digitaal, sociale media, ) wil gebruiken om de doelgroepen te bereiken dat er daarom minder diep kan gegaan worden. Er komt een waaier aan vele vormen waarop men nieuws kan brengen. De Raad van Bestuur en wij vinden het belangrijk om dit mee te nemen. Als er veel overheidsgeld wordt gegeven, en ik vind dat het overheidsgeld goed wordt besteed, dan is het belangrijk dat die laboratoriumfunctie, het voorbereiden van de media op de toekomst, opgenomen wordt door de Raad van Bestuur. Maar dat moet samen met de medewerkers gebeuren. Vandaar dat minister Sven Gatz en ikzelf gisteren aan de Raad van Bestuur vroegen om het hervormingsproces te vertragen, on hold te zetten en de tijd te nemen een draagvlak te creëren. De tijd te nemen om niet enkel informatief uit te leggen aan de medewerkers wat er beoogd wordt, maar ook te overleggen. Overleggen betekent luisteren naar argumenten, naar de schrik, naar de bezorgdheden, naar dingen die men zelf niet bedacht had. Overleggen betekent ook openstaan voor alternatieven en op die manier de hervorming, daar waar nodig, aanpassen. Deze vraag werd heel uitdrukkelijk gesteld aan de Raad van

18 Bestuur en ik ga er van uit dat zij het signaal van de medewerkers en de stedelingen meeneemt. De Raad van Bestuur zal dit proces van verdieping en vernieuwing verder uitwerken. Uiteraard is dit niet evident. Op de vraag of de hervormingsplannen werden besproken in het VGC-College, moet ik neen antwoorden. Er was wel contact met elk collegelid vanuit de Raad van Bestuur en er is gevraagd of men akkoord ging ja of neen. Net zoals aan de vertegenwoordigers van elke partij werd gevraagd of ze akkoord gingen ja of neen. En die akkoorden waren er, anders hadden die mensen niet gestemd. Daar ben ik in elk geval van uitgegaan. Dit alles kadert in het licht van de logica van de volle autonomie van de Raad van Bestuur, die de gemeenschap, de stad vertegenwoordigt conform het Cultuurpact. Het is niet aan de politiek om daarin in te grijpen. Als er stemmen zijn die zeggen dat de politiek wel moet ingrijpen, heeft dat gevolgen. Er werd me vandaag gevraagd om de plannen toe te lichten. Ik denk niet dat het aan mij is om de plannen toe te lichten. Ik wil wel algemeen zeggen dat het de bedoeling van de Raad van Bestuur was om een duidelijke kruispuntorganisatie, een crossmediale organisatie of noem het anders uit te bouwen die alle Brusselse informatie op relevante wijze naar alle doelgroepen brengt, uiteraard via een digitaal platform, via beeld, via radio, via woord. Daarmee waren we het eens. Het uitgangspunt is: welk nieuws hebben we en hoe brengen we dit het snelst, het best, het diepst bij de mensen. Er was een werk met verschillende opdrachten: informatieopdracht, community-opdracht, opleidingsopdracht. Sommigen vinden vandaag deze opdrachten vreemd, maar ze laten ons wel toe om voor deze opdrachten overheidsmiddelen te geven. Dat wil ik zeker even meegeven. Er zijn 4 doelgroepen zoals ik daarstraks al zei: Nederlandstalige Brusselaars, alle Brusselaars, expats, pendelaars. Het is belangrijk dat die op een meertalige manier worden bereikt en we niet alleen in het Nederlands communiceren, maar ook in andere talen. Dat betekent dat er verschuivingen in de investeringen plaatsvinden, dat er veranderingen zijn in de wijze waarop dat wordt gebracht en dat de bestaande producten ook op deze manier aangepast moeten worden. Nogmaals, het is niet aan mij, noch aan minister Sven Gatz om daar concrete voorstellen over te doen en uit te werken. Dat is aan de Raad van Bestuur en aan de medewerkers, die het dag in dag uit moeten doen. De plannen zijn er. Als we vragen om tijd te nemen om te informeren, uit te leggen, te overleggen over de plannen, gaan we er van uit dat de tijd genomen wordt om dit ook daadwerkelijk te doen. Dus betekent het dat de plannen die men had misschien aangepast zullen worden. Dat is het resultaat van overleg. Dus kan ik en wil ik vandaag ook niet op de details ingaan. Dit kan beter toegelicht worden door de Raad van Bestuur of de organisatie zelf op een later moment. Ik denk dat het beter wordt besproken met die mensen. Het finaal gedragen document kan hier besproken worden. Ik heb de bezorgdheden goed gehoord. Ik wil nog zeggen dat we de organisatie van de Vlaams Brusselse media met 1 hoofdredacteur steunen. Maar ik ben het ook absoluut eens met diegenen die daar garanties bij vragen: dat er een redactieraad is en een redactiestatuut komt. Ik denk dat collega Paul Delva zich nog zal herinneren dat bij de bespreking in het Vlaams Parlement dit toen altijd heel duidelijk is gesteld. Zeker in de informele contacten en de voorbereiding van de besprekingen die we hadden. Ik herinner me niet meer of dit ook formeel werd gezegd in de commissie. Wat ons betreft moet de professionalisering van het bestuur van de Vlaams Brusselse Media gepaard gaan met een duidelijke scheiding van de invloed van de politiek. De redactie moet onafhankelijk zijn. Daar is het voor mij altijd om te

19 doen geweest. Als ik vandaag lees dat er woordvoerders van ministers inzitten die zitten er nu niet meer in. Die wou ik er ook niet meer in. Want in mijn belevingswereld van politiek is dat inderdaad ondenkbaar dit vandaag nog te doen omdat de Raad van Bestuur in onafhankelijkheid en autonomie moet kunnen oordelen. De redactie moet in onafhankelijkheid en autonomie kunnen werken. Uiteraard moet er een sterk redactiestatuut komen. De ambitie die we vragen is dat de Vlaams Brusselse Media de referentiebron worden van al het inhoudelijke nieuws in Brussel. Dat alles wordt gecapteerd en overgedragen naar de andere media. Dat is de ambitie die we hebben en meegaven. Op de vraag over het personeel kan ik echt niet antwoorden. Het is niet aan een minister om hoe graag we soms ook zouden willen, maar dat is iets anders in de rechtsstaat waarin wij leven in te grijpen in het personeelsbeleid van een gesubsidieerde vzw. Het omgekeerde zou pas onbegrijpelijk zijn wat mij betreft. Beeld u in dat minister Gatz en ik opdrachten zouden geven over het aanstellen van hoofdredacteurs en andere mensen. Beeld u dat in! Het kot zou toch terecht te klein zijn. Dat kan toch niet dat ministers in functie het personeelsbeleid gaan bepalen in een media-vzw die door de overheid gesubsidieerd wordt. Dat aan ons vragen is iets dat we niet kunnen. Los van het juridische: deontologisch kunnen we dat niet! Dat zou een ongelofelijke ingreep zijn in de autonomie van een redactie en van een Raad van Bestuur. Of het gebeurd is via de regels kan ik vandaag niet beoordelen. Ik hoop voor het management van wel. Als je zo n beslissingen neemt, weet je toch wat je doet. Ik ga er van uit dat alle regels worden gevolgd. Het zal aan de Raad van Bestuur zijn om te kijken of de regels daarbij gevolgd zijn. Het is niet aan mij, noch aan minister Gatz om commentaar te geven over wat er met medewerkers gebeurt in een media-vzw. Dat kunnen en mogen wij niet doen. Er zijn vragen gesteld over hoe de verschillende producten een afschuwelijk woord dat in de mediawereld gebruikt wordt -, de verschillende mediavormen of communicatievormen zullen evolueren. Ook dat is iets dat de Raad van Bestuur samen met de medewerkers moet uitwerken. Dat er veranderingen en evoluties zijn, is een feit. Je moet meegaan met je tijd. Dat betekent niet dat alles over boord moet worden gegooid. Dat is nog iets anders. Het wil ook niet zeggen dat je de televisie moet afschaffen. Dat is de vrees die ik bij de heer Paul Delva heb gehoord. Ik het nooit begrepen dat de televisie via een televisiekanaal zal afgeschaft worden. Ik heb wel begrepen dat beelden veel sneller online zullen gezet worden en dat er niet moet gewacht worden tot s avonds om het hele nieuws te zien, dat er korter op de bal wordt gespeeld en mogelijkheid wordt gegeven om diepgaander te werken. Op dat vlak is een samenwerking tussen de verschillende media mogelijk. Op zich is het ook goed dat je het nieuws snel kan brengen, en iets later diepgang brengt. Dat is een mooi samenspel dat op een crossmediale manier goed kan worden uitgewerkt. Het convenant moet er komen op basis van een strategisch plan. Ik heb geen enkel probleem om het convenant eens het er is, hier te bespreken. Ik heb nog nooit een probleem gehad om iets te bespreken. En ik heb nog nooit een probleem gehad om verantwoordelijkheid te nemen daar waar ik kan. Samengevat denk ik dat het nu belangrijk is dat de Raad van Bestuur voorzitter en andere leden de tijd nemen, niet in 1 vergadering maar in zeer veel vergaderingen, om ruimte maken om met de medewerkers te overleggen. Dit om in eerste instantie hun visie, doelstellingen en strategie toe te lichten en goed te luisteren naar opmerkingen, vragen,

20 bezorgdheden, verbeteringen, alternatieven. Er moet gekeken worden hoe de ambitie kan waargemaakt worden. Nogmaals, en je kan het geloven of niet, maar het is wel zo... Ik weet niet of ik dit voorval moet vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik was op het moment van de mededeling samen met een aantal journalisten in het buitenland met de MIVB voor een tweejaarlijkse beurs. Ik heb de tranen gezien van een medewerker die daar was. En ik ben ook een mens. Ik heb de pijn gezien die er was. Dan zie je dat er beslissingen zijn genomen en dat er moeilijke momenten zijn. Maar ik heb ook een oprecht geloof in de toekomst gezien, een wil om te begrijpen en vooruit te gaan. Ik denk dat we dat nu moeten doen. In het leven van iedereen, persoonlijk, individueel, professioneel gebeuren dingen. Iedereen doet dingen die misschien beter niet zouden gebeurd zijn, maar wel gebeurden. Dan kan je 2 dingen doen. Je kan je er in opsluiten, wrokkig blijven, koppig je gelijk proberen te halen of je kan zeggen er is een inschatting gebeurd die niet juist was of niet alle elementen waren juist beoordeeld, maar de doelstellingen zijn wel goed. Laat ons nu samenwerken, ieder in zijn rol. Ik denk dat we in die rol moeten blijven voor de democratie. Ik ben het eens met diegenen die het zeiden, dat er een hele grote solidariteit en een grote gemeenschap ontstond. Dat is positief, in alle miserie als ik het zo mag zeggen. Laat ons daar nu de kracht uitputten, zoals mevrouw Elke Roex verwoordde, om die media de toekomst te geven die ze verdienen, ze nog beter te maken dan vandaag en er voor te zorgen dat ze de Brusselaars en al diegenen die zich voor deze stad inzetten goed kunnen informeren. Ik dank u. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik dank u voor uw antwoorden, maar ik blijf toch met een aantal vragen zitten die ik ga stellen. Ten eerste ben ik blij dat u samen met Vlaams minister Sven Gatz de medewerkers van FM Brussel en de Raad van Bestuur gevraagd heeft om in alle sereniteit samen te zitten, te overleggen. Ik vraag me echter af in het kader van dit verhaal en het feit dat we nu voorhebben nl. het afzagen van de poot van FM Brussel en daarmee gepaard het ontslag van enkele personeelsleden of u bij het volledige proces van de hervorming van het Brusselse medialandschap niet beter de term democratie in de hand had genomen: politiek weghalen uit de media. Mijn vraag heeft hier betrekking op. Aangezien u zo uitdrukkelijk zegt dat u de politiek er uit wil, vond u dan dat het tot nu toe wel politiek gekleurd was? Had heel dit hervormingsproces niet participatiever kunnen zijn van in het begin? Zoals we het nu horen, lijkt het erop alsof het van bovenaf opgelegd is geweest en dat het te nemen of te laten was. Punt aan de lijn. Terwijl we vandaag de dag toch veel meer geloven in participatieve processen waarbij het personeel kan meedenken. Die mensen hebben ook een denkvermogen en weten ook wel wat er gebeurt in de wereld om mee te denken over nieuwe strategieën. Ik weet niet of dit genoeg gebeurd is. Wat met de andere media in Brussel? Moeten zij nu ook schrik hebben voor de toekomst? Zal de volgende poot tvbrussel zijn? Ik denk dat de medewerkers met die schrik zitten. We moeten de mensen dus op een of andere manier dringend geruststellen. Niet geruststellen door te zeggen dat alles in orde is en dat alles blijft zoals het was.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 580 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 635 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JULI 2016 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 12 juli 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel VLAAMS PARLEMENT COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Kris Peeters, minister-president

Nadere informatie

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C58 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 4 december 2014 2 Commissievergadering nr. C58 (2014-2015) 4 december 2014 INHOUD

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Voorlopig verslag plenaire vergadering Vlaams Parlement dd. 9 mei 2012

Voorlopig verslag plenaire vergadering Vlaams Parlement dd. 9 mei 2012 Voorlopig verslag plenaire vergadering Vlaams Parlement dd. 9 mei 2012 Actuele vraag van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Nadere informatie

Dames en heren Geachte genodigden,

Dames en heren Geachte genodigden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN MEDIA STATEN-GENERAAL VAN DE MEDIA ACTUELE EN TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR 19 maart

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 536 (2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014 3 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 3 oktober 2014 Hebben aan de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 687 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 7 NOVEMBER 2017 HOORZITTING over de publieksmeting, georganiseerd door BRUZZ SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de

Nadere informatie

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Kinderen en media: vele gezichten Deelname aan amusementsprogramma s Deelname

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C45 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 29 oktober 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 Nr. 11 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 26 juni 2015 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 vergadering 21 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 ACTUELE VRAAG van de heer Rob Beenders tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B Inzake :, wonende te, bijgestaan door, juriste Christelijke onderwijscentrale, verzoekende partij. Tegen:, met zetel te,

Nadere informatie

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo Dé Afkickmethode Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo isbn: 978-90-484-2558-7 nur: 751 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

vergadering C318 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C318 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C318 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 14 juli 2015 2 Commissievergadering nr. C318 (2014-2015) 14 juli 2015 INHOUD

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 531 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 24 FEBRUARI 2014 VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van maandag 24 februari 2014 Hebben

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA

TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN van donderdag 26 oktober 2017 om 11.00 uur en

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 469 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 13 FEBRUARI 2011 INTERPELLATIES EN VRAGEN Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media Maandag 13 februari

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C209 OND21 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 29 april 2010 2 Commissievergadering nr. C209 OND21 (2009-2010) 29 april 2010

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN

STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN STAPPENPLAN VOOR EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN WAT IS EEN ROOKVRIJE SPEELTUIN? De hele speeltuin is rookvrij. Zonder uitzonderingen. De rookvrije regels staan in het reglement en in de speeltuin wordt met bordjes

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Geachte raadsleden en fractieassistenten, Memo Aan: Raadsleden en fractieassistenten Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 21 juni 2016 Kenmerk: 16ini01633 Onderwerp: Toelichting berichtgeving huishoudelijke hulp. Geachte raadsleden

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrije speeltuin

Stappenplan voor een rookvrije speeltuin Wat is een rookvrije speeltuin? De hele speeltuin is rookvrij. Zonder uitzonderingen. De rookvrije regels staan in het reglement en in de speeltuin wordt met bordjes aangegeven dat het rookvrij is. De

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Introductie fusie & overname communicatie 70% van de fusies en overnames ontstaan vanuit strategische samenwerkingsoverwegingen

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie