Jaarthema Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarthema 2011-2012. Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo"

Transcriptie

1 Inhoud: Jaarthema waarom dit thema? - voor het huisbezoek - voor de kleine groep - tips - achtergrondinfo

2 Als wij de wereld niet willen veranderen, verandert de wereld ons

3 Waarom dit thema? U kent waarschijnlijk onze 5 doelen van gemeentezijn: Leren, Dienen, Bidden, Vieren, Werven. Stuk voor stuk zijn ze onopgeefbaar voor een gemeente die gemeente van Christus wil zijn. Dit jaar hebben we besloten om weer eens extra aandacht aan Werven te geven. Dat heeft verschillende redenen: - het is weggezakt Vergissen wij ons, of is dit gemeentedoel de laatste jaren wat weggezakt? Er draait al een paar jaar geen Opweg-cursus meer en de activiteiten die we hebben worden een beetje routine. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen: Wat zou Winsum nu echt missen, als onze gemeente verdween? - meer oog voor onze missie nodig Bij Werven denken we vaak aan evangeliseren, aan moeten praten over je geloof. Maar dat is een misverstand. Kijk maar naar Jezus. Kwam Hij alleen om te praten? Nee, zijn missie was om Gods Koninkrijk te brengen (Mk. 1:15). In deze wereld moet weer zichtbaar worden dat God regeert, want los van Hem is er de chaos. In woord en daad liet Jezus zien wat dat Koninkrijk inhoudt. En dat is nu ook onze taak als gemeente. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie, zei Jezus na zijn opstanding (Joh. 17:18 en 20:21). - we moeten leren Gods liefde door te geven God had deze wereld zo lief dat Hij zijn Zoon gaf (Joh.3:16). Zo groot is Gods hart voor ons, zo vol liefde. Als je dat gelooft en je eigen gemaakt hebt, dan kan het niet anders of je wil dat anderen dat ook krijgen. Wat ons drijft is de liefde van Christus schrijft Paulus. Hart hebben voor de ander, brengt je daarom altijd weer terug bij Gods vaderhart. - Juist in een tijd van interne achteruitgang Ja, maar is er intern niet een hoop te doen? Waarom die aandacht voor naar buiten toe, als er binnen al zoveel achteruitgang is? Ik denk dat dit een valse tegenstelling is. Waar het om gaat is dat we in woord en daad Jezus volgen. Het gaat Jezus om zijn kerk, zijn bruid. Hij vergadert haar uit alle mensen én Hij wil haar beschermen en bewaren bij het Woord. - In januari weer een Opweg-cursus Ten slotte een concrete reden om met dit thema aan de slag te gaan. We willen in januari weer starten met een cursus voor zoekers. Op deze manier willen we iedereen motiveren om er aan bij te dragen dat die cursus een zegen wordt. adios Namens de Taakgroep Leren domie Jasper Klapwijk - 3 -

4 Voor het huisbezoek Wat is de taak van ambtsdragers? Paulus zegt het zo: Jezus heeft ambtsdragers gegeven, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. In dat kader staat ook het jaarlijkse huisbezoek. Het is geen babbel- of klachtenuurtje, maar is bedoeld om te bemoedigen, te motiveren en te activeren. Toe te rusten voor het werk in zijn dienst, wat betekent dat met betrekking tot het jaarthema? Dat we toegerust worden om deel te nemen aan Gods missie met deze wereld. In deze wereld heeft God in Jezus geopenbaard wie Hij is en wat Hij wil. Niet voor niets heet Jezus het licht voor de wereld (Joh.8:12). En nu Jezus naar de hemel is, moet dat licht zichtbaar worden in de gemeente. Jullie zijn het licht voor de wereld, zei Jezus (Mat. 5,14). Wie gelooft in Jezus krijgt dus als taak dat licht te verspreiden. Hoe doen we dat concreet? Genoeg om over door te praten. Suggesties voor gesprekspunten: Uitgangspunt: Joh.20:19-21 Het is een keuze: Hard zijn voor de ander of hart hebben voor de ander - Praat er samen over door wat Jezus missie was: waarom kwam Hij in deze wereld? Wat betekent dat voor jou? - Ken je de vrede waar Jezus het hier over heeft? Hoe verandert die je leven? - Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. In navolging van Jezus delen we in Gods missie met deze wereld. Wat betekent dat voor je? Wat zie je daarvan in je leven? Waar zitten de moeiten? Hoe bemoedigt Jezus ons? Uitgangspunt Jona 4 - Jona vond het vanzelfsprekend dat God hart had voor zijn volk Israël, maar had zelf totaal geen hart voor het goddeloze Ninevé. Kun je je inleven in Jona s houding? Wat is Gods reactie? - Bespreek de stelling: Wie geen hart heeft voor de wereld zonder God, heeft niet begrepen wat genade is. - Hoe laten wij als gemeente zien dat we hart hebben voor de wereld zonder God om ons heen? Raakt het je, al die mensen die God niet kennen? Uitgangspunt Jeremia 29: Begrijp je waarom deze profetie voor de ballingen een complete verrassing was? - Wat betekent deze profetie voor ons? Hoe leef jij in deze Babelsamenleving? - Kijk eens naar het voorbeeld van Daniël, die als kind van God in het - 4 -

5 goddeloze Babel woonde? Wat kunnen we van hem leren? - Welke plaats heeft je ongelovige omgeving in je gebed? Uitgangspunt 1 Petrus 2: In het Oude Testament had God een volk uitgekozen en apart gezet (uitverkoren geslacht en heilige natie). Zij lieten in deze wereld zien wat het betekent als God Koning is en in ons midden woont (koninkrijk van priesters). Rond de grote Koning Jezus vergadert God dat volk nog steeds: zijn gemeente. Bespreek hoe wij als gemeente aan de wereld om ons heen laten zien dat God onze Koning is. - Ben jij geroepen uit het duister naar Gods wonderbaarlijke licht? Wat betekent dat voor je? Wat ziet je omgeving daarvan? - Voel jij je vreemdeling in deze wereld? Zo ja, op welke punten? Loop je wel eens tegen minachting of spot aan vanwege je geloof? Hoe ga je daarmee om? - Leid te midden van de ongelovigen een goed leven Hoe vul jij dat in in je leven? - Vertel iets over de voorgenomen start van de Opweg-cursus in januari. Zijn er mensen die je zou uit kunnen nodigen? Zo niet, hoe komt dat? - Hoe zouden we als gemeente nog meer kunnen laten zien dat we hart hebben voor onze ongelovige omgeving? - Hoe draait jullie kleine groep? Zijn jullie al met dit thema bezig geweest; wat kwam daaruit? Nodigen jullie ook wel eens buurtgenoten/ niet gemeenteleden uit voor activiteiten? Nou, dat moet voldoende gespreksstof op kunnen leveren. Belangrijk is om vervolgens dat wat naar voren gekomen is in gebed een plaats te geven, en daarbij ook nadrukkelijk te bidden voor vrienden en familie die niet (meer) geloven, de buurt, het dorp, de werkomgeving, enz. een gezegend huisbezoek toegewenst. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Paulus - 5 -

6 Voor de kleine groep Hieronder vind je een uitgewerkt programma voor een avond met de kleine groep. Daarna vind je nog wat extra opdrachten, die je voor jezelf kunt doen, of die je kunt gebruiken om nog een extra avond te organiseren. 1) Programma voor een avond met de kleine groep thema: Hart voor de ander Nodig: Stiften, pennen, 2 grote vellen papier die er zo uitzien: kernwoorden Wie is de ander?? Opdracht 1 Het jaarthema is dit jaar: Hart voor de ander. Daar gaan we eerst samen bij stilstaan. Denk eerst één minuut voor jezelf na over dit thema aan de hand van de onderstaande vragen: 1. Wat betekent hart voor de ander hebben voor jou. Schrijf dit op in 3 kernwoorden. 2. Wie is voor jou de ander? Schrijf voor jezelf de antwoorden op. Bespreek dit daarna in tweetallen (ongeveer 5 minuten). Wat heb je opgeschreven en waarom? Bespreek dit daarna met de hele groep. Doe dat op de volgende manier. Neem de papieren met daarop de harten. Laat iedereen bij papier één de kernwoorden noemen die hij/zij had. Laat bij papier twee iedereen noemen wie voor hem/haar de ander is. Bespreek samen: 1. Zijn er overeenkomsten/ verschillen? 2. Worden er opmerkelijke dingen genoemd? Iets waar jij nog niet aan dacht? - 6 -

7 3. Gaan de opgeschreven antwoorden over relaties binnen de kerk of ook over relaties buiten de kerk? 4. En wat zegt dit over onze houding naar broeders en zusters en over onze verhouding met mensen die (nog) geen lid van onze kerk zijn? Opdracht 2 Lees nu voor jezelf: Jeremia 29: 1 7 (zie hieronder). Onderstreep wat je aanspreekt in deze tekst. Als iedereen dit gedaan heeft, bespreken jullie dit samen aan de hand van de volgende vragen: Wat heeft iedereen onderstreept en waarom sprak dit hem/haar aan? Bespreek daarna de volgende vraag: Wat is het verband met thema: Hart voor de ander? Jeremia 29 1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2 Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3 Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud: 4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei

8 Opdracht 3: Lees nu samen: Matt 9: Bespreek samen de onderstaande vragen over dit Bijbelgedeelte: 1. Wat ziet Jezus als hij naar de mensen om hem heen kijkt? 2. Wat zie jij als jij naar die ander kijkt? 3. Wat brengt dat bij Hem teweeg? 4. Wat zegt dit jou? Lees hierbij het gedicht dat hiernaast staat: Opdracht 4: Ga eens samen kijken naar de harten. Mis je na deze bijbelstudies ook dingen die er echt op zouden moeten staan? Vul dit samen aan. Opdracht 5: Bespreek in tweetallen eerst het volgende (5 minuten): Je hebt gesproken over het thema: Hart voor de ander. Wat zou je nu in een gebed aan de Here willen vragen? Voor wie zou je nu willen bidden? Wat zou je willen bidden? Inventariseer samen met de hele groep de gebedspunten. Sluit de avond af met een gebed waarin de gebedspunten genoemd worden. grafrede al legden ze hem in een kist hij was niet dood mijn broeder want hij was opgewekt al lang toen hebben we hem na jaren van opstanding begraven in de akker er loopt een lijk langs mijn raam mijn buurman zonder Woord wat een leven op zijn dooie gemak staat hij breeduit met beide benen in het graf van eten drinken vrolijk zijn ik moet zaaien op leven en dood wicher triemstra uit "transcriptief" 2) Extra opdrachten Deze opdrachten zou je zelf kunnen doen. Een aantal zou je kunnen gebruiken voor een extra bijbelstudieavond. Je zou één van deze opdrachten ook in plaats van een opdracht uit de vorige bijbelstudie kunnen gebruiken

9 Opdracht 1: Nodig een niet- christelijke buurtgenoot (of een paar buurtgenoten) uit bij jouw kleine groep. Je zou ze samen kunnen bevragen op een aantal dingen. Boeiende vragen zouden kunnen zijn: 1. Waarin verschillen christenen en niet-christenen van elkaar op het terrein van geloven? 2. Betekenen God en (of) Jezus iets voor jou? 3. Als je God iets zou willen vragen. Wat zou je hem willen vragen? 4. Wat zijn jouw ervaringen met christenen? 5. Waarom gaan de meeste mensen in Nederland niet naar de kerk, denk je? 6. Stel je zou op zoek gaan naar een kerk/gemeente. Waar zou je je bij aansluiten? Wat vind je dan belangrijk? Het is een interview. Ga niet jezelf verdedigen en val die ander niet aan op zijn mening. Probeer juist met elkaar door te vragen naar achterliggende meningen. Pas als hij/zij aan jullie gaat vragen hoe jullie erin staan, mag je antwoord geven. Probeer niet een jullie/wij sfeer te vervallen. Opdracht 2: Zelf een interviewtje afnemen. Je kunt de voorgaande vragen ook zelf individueel eens aan een niet gelovige buurtgenoot/sportgenoot/vriend(in) stellen In gesprekken: wees OEN! - Open - Eerlijk - Nieuwsgierig Opdracht 3: Lees zelf Jer 29 : 1-7 De opdracht van God is: Zoek het beste voor je dorp of stad of buurt. Hoe zou je dit handen en voeten kunnen geven? Hoe zouden jullie als kleine groep hier handen en voeten aan kunnen geven.? Bedenk een aantal activiteiten of dingen die je kunt doen. Opdracht 4: Lees thuis voor jezelf Daniel 1 4. Bespreek daarna met je kleine groep de volgende vraag: We gebruiken in de kerk vaak de zin: Niet van de wereld wel in de wereld. Hoe zie je dit terug in het leven van Daniel? Opdracht 5: Bekijk samen op You Tube het volgende lied van de Casting Crowns. Does Anybody hear her. (een link staat op de site van de kerk) Bekijk de vertaling van de tekst van het lied. (is te vinden op de site van de kerk)

10 Bespreek de volgende vragen: 1. Het lied beschrijft een meisje. Wat zegt het lied over dit meisje? 2. Het meisje zoekt. Wat zoekt ze? 3. Is dit voor jou herkenbaar? Herken je deze zoektocht bij jezelf? Herken je dit bij anderen? 4. Het lied geeft eigenlijk een opdracht. Welke? 5. Bespreek nu samen hoe je deze opdracht uit zou kunnen voeren. Opdracht 6 Bekijk samen op You Tube het lied: Here I go again. (Casting Crowns)(link en vertaling zijn te vinden op de site van de kerk) 1. Wat is jouw reactie op het lied? 2. Is de angst van de schrijver voor jou herkenbaar? 3. Wat is zijn oplossing daarvoor? 4. Kun je nog meer belemmeringen opnoemen die het jou moeilijk maken om over God/ De Here Jezus te praten met andere mensen? Tien leestips voor wie verder wil met dit onderwerp Titel Visserslatijn Leverworst, communicatie en beren De werkers van het laatste uur Jezus als Heer in een plat land Een kerk die prikkelt Missionair is mogelijk In alle redelijkheid Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn Moeilijke vragen over God en Jezus Total Church Schrijver Peter Scheele Peter Scheele Stefan Paas Stefan Paas Graham Tomlin Jurjen de Groot, Niels de Jong e.a. Tim Keller Norman L. Geisler, Frank Ture Benno van Toren Tim Chester en Steve Timmis

11 Tien tips voor contacten in de buurt Als christenen in hun buurt willen vertellen over het evangelie van Jezus Christus, moeten ze contact hebben met buurtgenoten. Voor een missionaire gemeente zijn vooral informele contacten van de kerkleden belangrijk. De meeste mensen die tot geloof komen, hebben het evangelie leren kennen via persoonlijke contacten. Tien tips 1. Praat over het weer met je buurman, ook al heb je hem in geen maanden gesproken. Praat daarna over andere, dicht-bij-huis-zaken als: parkeerproblemen afval in de straat de huizen/huurprijzen in de straat wie er verhuist in de straat, wie er verbouwt etc. en eindig weer met het weer. Probeer dit te combineren met de andere 9 manieren! 2. Probeer vaker op straat te zijn. Poets je auto op straat. Veeg eens uitgebreid je stoep. Of verf je deur. Doe dit langzaam. Veel mensen zullen spontaan met je gaan praten (over het weer!), en zo heb je weer contact. Ruim ook af en toe de rommel op die op straat ligt. Kun je weer mooi over afval op straat praten met iemand die toevallig voorbijloopt. 3. Pak vaker de fiets, of ga lopend. Zo kom je meer mensen uit de straat tegen. Groet iedereen op straat, en probeer te onthouden waar iedereen woont. 4. Leen je spullen makkelijk uit. Bied je boor, auto of wat dan ook aan om een ander te helpen. Je zou ook leesboeken e.d. uit kunnen lenen. Je mag ook zelf iets gaan lenen (breng het terug!) en bied daarna meteen aan dat de ander ook bij jou iets kan lenen. Bied koffie aan wanneer mensen aan het klussen zijn in hun huis. Misschien kun je je dan meteen eens voorstellen bij een wildvreemde buurman. Of zeg: Als ik je ergens mee kan helpen, dan bel je maar aan! 5. Wees actief in je straat. Probeer eens bij een straat/wijkberaad te zijn. Leer de mensen daar kennen en herken ze later op straat. Probeer eens met anderen een straatbarbecue te organiseren, of een koffieochtend/ pannenkoekmaaltijd om elkaar te leren kennen. 6. Neem de tijd voor je buren. Veel mensen in Nederland hebben weinig familie en geen gezellige kerk, en zijn daarom meer afhankelijk van leuke collega s of leuke buren voor contact. Probeer zo n contact te zijn voor iemand

12 7. Stel vragen aan de ander. Wees nieuwsgierig naar anderen. Toon interesse in de ander. Dan toont hij interesse in jou. Dat geeft mogelijkheden. Bijvoorbeeld om iemand eens uit te nodigen. 8. Kinderen en zwangerschappen zijn een dankbare bron van contact in de buurt. Je mag er met iedereen over babbelen, neem er dan ook de tijd voor. Stuur alle directe buren, ook al ken je hun naam niet, een geboortekaartje. Nodig ze uit voor de doopdienst. Wees gastvrij voor kinderen van de buren en laat ze bij jou spelen, en bied ruiloppas aan. 9. Heb je kleine kinderen. Laat je kinderen spelen in een speeltuintje en blijf er zelf bij om op te passen. Dat geeft weer gespreksmogelijkheden met andere vaders en moeders. 10. Speciale kerkdiensten Geef met een speciale kerkdienst al je buren persoonlijk een uitnodigingskaart, met je naam en huisnummer erop. Als je buren eenmaal weten dat je christen bent, verwachten ze, nee, misschien hopen ze zelfs op een uitnodiging?! Kortom: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. (Filippenzen 4:5) en wees een goede buur. Gemeente x heeft een zendingsavond; een zendeling komt spreken. Een gemeentelid staat hem bij de deur op te wachten: Zo u bent zeker de zendeling?. Antwoord: Ja, maar u toch zeker ook?!

13 Wat bijbelse achtergrond informatie Heb je het over evangelisatie, dan kun je zomaar denken dat dat één aspect van het christelijk leven is. Eigenlijk moet het wel, maar ja het is heel lastig, en er zijn zoveel dingen die onze tijd en aandacht vragen. Wij willen in dit thema kiezen voor een andere benadering. Als God je hart raakt, verandert dat je hele leven. In alles wat je doet wil je nu zijn liefde doorgeven en voorleven. Dat je hart hebt voor de ander is niet een aspect van je leven, maar komt in alles naar voren. Daarom moet je als het over dit thema gaat ook niet naar een paar teksten kijken, maar naar het hele bijbelse verhaal. De onderstaande bijbelstudie wil dat duidelijk maken. 1) Elke volgeling een zendeling Evangelisatie is niet een stukje van het (gemeente)leven, maar een ingrediënt dat door de hele taart zit. Als je de lijn van de bijbel ziet, dan zie je dat God een missie heeft : Hij werkt heen naar de nieuwe schepping. Daarom is God een zendende God. Hij zond Abraham, Mozes, de profeten, maar het hoogtepunt van Gods missie was de zending van zijn Zoon (Joh 3:16). En het was die Zoon, die zei: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. (Joh 17:18 en 20:21). - gezonden zoals Jezus dat betekent: hart hebben voor die ander: echt ingaan in het leven van die ander; bewogen zijn met de ander, handelen en spreken uit liefde. - gezonden in Gods kracht. Het lijkt een onmogelijke missie; maar: Jezus overwon de duivel en de dood, en Hij schenkt ons zijn Geest. 2) elke gemeente is zendingsgemeente Het doel van Gods missie is een gemeente, een bruid voor zijn Zoon Jezus. En de gemeente van nu mag in de wereld al iets laten zien van Gods bedoeling voor de wereld van straks. In 1 Petrus 2:9 schrijft Petrus: U bent een uitverkoren geslacht, geroepen uit de duisternis naar het licht om Gods grote daten te verkondigen. Onze uitverkiezing en redding heeft een doel. Vergeten we dat, dan worden we zelfgericht, trots en gesloten. We gaan het elan missen, dat het betrokken zijn bij Gods missie het leven kan geven. Het is ook belangrijk om te zien dat Petrus de hele gemeente aanspreekt. Als gemeente moeten we samen missionair zijn.

14 Dat kun je niet uitbesteden aan enkelen. Dat moeten we samen, als gemeente, waar maken in alles wat we doen. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. 3) in elke cultuur een tegencultuur Als christenen zijn we burgers van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk staat haaks op het koninkrijk van deze wereld. Daarom moeten we nu al een tegencultuur vormen. We zijn het zout in de wereldpot. Dat moet onze houding stempelen, en daarom: a) geen segregatie Het zout moet niet in het potje blijven. We mogen ons niet terugtrekken uit de wereld, want we zijn in de wereld gezonden. Onze situatie is te vergelijken met die van de ballingen in Babel (zie Jer. 29:7) Er zijn drie redenen waarom we ons niet mogen en niet hoeven terug te trekken: - deze schepping is Gods schepping; in elke cultuur ook positieve elementen. - God heeft deze wereld lief (Denk aan Joh.3:16 en het slot van Jona) - God zendt ons zoals Hij Jezus zond b. geen assimilatie Maar het zout moet ook niet zijn smaak verliezen. Dat gebeurt als we ons naadloos aanpassen aan de wereld om ons heen. Christenen leven als vreemdeling in de wereld; zoals Abraham. In de tijd van het Romeinse rijk vormden de christenen een tegencultuur, en juist daarom waren ze vreemdeling. Ook in onze tijd zal het in het dagelijks leven uitleven van het geloof tot een tegencultuur lijden. Passen we ons aan, dan raken we onze werfkracht kwijt. c. maar infiltratie Het zout moet dus in de etenspot van deze wereld. Je hebt kerken die zeer bijbelgetrouw zijn, maar ook heel gesloten (segregatie); Je hebt andere kerken die heel open zijn, maar geen eisen stellen (assimilatie). In beide gevallen krijg je weinig problemen. Maar we moeten zowel heel anders zijn (we zijn een heilig volk) als tegelijk heel open (als zout en licht in een ongelovige wereld). Dat maakt je vreemdeling, dat brengt lijden met zich mee. Maar dat zal ook altijd werfkracht hebben (zie 1 Petrus 2: 9-12)

15 Aantekeningen:

16 Dit jaarthemaboekje is in opdracht van de Taakgroep Leren geschreven door Gina Boekema, Jasper Klapwijk, Jennifer Smit, Grietje Verbree

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 11 God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Roept u maar! 2 Van bries tot storm 3 Denkstof video 4 De

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA CONTACT JAARGANG 64 DEC 2014 NR 4 Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA 02 Redactioneel De hemel 03 Meditatie Hemelse modder 04 Overdenking Hemelse bescherming 06 Gezondheid Hemelse sfeer 08 Boek

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie