Jaarthema Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarthema 2011-2012. Inhoud: - waarom dit thema? - voor het huisbezoek. - voor de kleine groep. - tips. - achtergrondinfo"

Transcriptie

1 Inhoud: Jaarthema waarom dit thema? - voor het huisbezoek - voor de kleine groep - tips - achtergrondinfo

2 Als wij de wereld niet willen veranderen, verandert de wereld ons

3 Waarom dit thema? U kent waarschijnlijk onze 5 doelen van gemeentezijn: Leren, Dienen, Bidden, Vieren, Werven. Stuk voor stuk zijn ze onopgeefbaar voor een gemeente die gemeente van Christus wil zijn. Dit jaar hebben we besloten om weer eens extra aandacht aan Werven te geven. Dat heeft verschillende redenen: - het is weggezakt Vergissen wij ons, of is dit gemeentedoel de laatste jaren wat weggezakt? Er draait al een paar jaar geen Opweg-cursus meer en de activiteiten die we hebben worden een beetje routine. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen: Wat zou Winsum nu echt missen, als onze gemeente verdween? - meer oog voor onze missie nodig Bij Werven denken we vaak aan evangeliseren, aan moeten praten over je geloof. Maar dat is een misverstand. Kijk maar naar Jezus. Kwam Hij alleen om te praten? Nee, zijn missie was om Gods Koninkrijk te brengen (Mk. 1:15). In deze wereld moet weer zichtbaar worden dat God regeert, want los van Hem is er de chaos. In woord en daad liet Jezus zien wat dat Koninkrijk inhoudt. En dat is nu ook onze taak als gemeente. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie, zei Jezus na zijn opstanding (Joh. 17:18 en 20:21). - we moeten leren Gods liefde door te geven God had deze wereld zo lief dat Hij zijn Zoon gaf (Joh.3:16). Zo groot is Gods hart voor ons, zo vol liefde. Als je dat gelooft en je eigen gemaakt hebt, dan kan het niet anders of je wil dat anderen dat ook krijgen. Wat ons drijft is de liefde van Christus schrijft Paulus. Hart hebben voor de ander, brengt je daarom altijd weer terug bij Gods vaderhart. - Juist in een tijd van interne achteruitgang Ja, maar is er intern niet een hoop te doen? Waarom die aandacht voor naar buiten toe, als er binnen al zoveel achteruitgang is? Ik denk dat dit een valse tegenstelling is. Waar het om gaat is dat we in woord en daad Jezus volgen. Het gaat Jezus om zijn kerk, zijn bruid. Hij vergadert haar uit alle mensen én Hij wil haar beschermen en bewaren bij het Woord. - In januari weer een Opweg-cursus Ten slotte een concrete reden om met dit thema aan de slag te gaan. We willen in januari weer starten met een cursus voor zoekers. Op deze manier willen we iedereen motiveren om er aan bij te dragen dat die cursus een zegen wordt. adios Namens de Taakgroep Leren domie Jasper Klapwijk - 3 -

4 Voor het huisbezoek Wat is de taak van ambtsdragers? Paulus zegt het zo: Jezus heeft ambtsdragers gegeven, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. In dat kader staat ook het jaarlijkse huisbezoek. Het is geen babbel- of klachtenuurtje, maar is bedoeld om te bemoedigen, te motiveren en te activeren. Toe te rusten voor het werk in zijn dienst, wat betekent dat met betrekking tot het jaarthema? Dat we toegerust worden om deel te nemen aan Gods missie met deze wereld. In deze wereld heeft God in Jezus geopenbaard wie Hij is en wat Hij wil. Niet voor niets heet Jezus het licht voor de wereld (Joh.8:12). En nu Jezus naar de hemel is, moet dat licht zichtbaar worden in de gemeente. Jullie zijn het licht voor de wereld, zei Jezus (Mat. 5,14). Wie gelooft in Jezus krijgt dus als taak dat licht te verspreiden. Hoe doen we dat concreet? Genoeg om over door te praten. Suggesties voor gesprekspunten: Uitgangspunt: Joh.20:19-21 Het is een keuze: Hard zijn voor de ander of hart hebben voor de ander - Praat er samen over door wat Jezus missie was: waarom kwam Hij in deze wereld? Wat betekent dat voor jou? - Ken je de vrede waar Jezus het hier over heeft? Hoe verandert die je leven? - Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. In navolging van Jezus delen we in Gods missie met deze wereld. Wat betekent dat voor je? Wat zie je daarvan in je leven? Waar zitten de moeiten? Hoe bemoedigt Jezus ons? Uitgangspunt Jona 4 - Jona vond het vanzelfsprekend dat God hart had voor zijn volk Israël, maar had zelf totaal geen hart voor het goddeloze Ninevé. Kun je je inleven in Jona s houding? Wat is Gods reactie? - Bespreek de stelling: Wie geen hart heeft voor de wereld zonder God, heeft niet begrepen wat genade is. - Hoe laten wij als gemeente zien dat we hart hebben voor de wereld zonder God om ons heen? Raakt het je, al die mensen die God niet kennen? Uitgangspunt Jeremia 29: Begrijp je waarom deze profetie voor de ballingen een complete verrassing was? - Wat betekent deze profetie voor ons? Hoe leef jij in deze Babelsamenleving? - Kijk eens naar het voorbeeld van Daniël, die als kind van God in het - 4 -

5 goddeloze Babel woonde? Wat kunnen we van hem leren? - Welke plaats heeft je ongelovige omgeving in je gebed? Uitgangspunt 1 Petrus 2: In het Oude Testament had God een volk uitgekozen en apart gezet (uitverkoren geslacht en heilige natie). Zij lieten in deze wereld zien wat het betekent als God Koning is en in ons midden woont (koninkrijk van priesters). Rond de grote Koning Jezus vergadert God dat volk nog steeds: zijn gemeente. Bespreek hoe wij als gemeente aan de wereld om ons heen laten zien dat God onze Koning is. - Ben jij geroepen uit het duister naar Gods wonderbaarlijke licht? Wat betekent dat voor je? Wat ziet je omgeving daarvan? - Voel jij je vreemdeling in deze wereld? Zo ja, op welke punten? Loop je wel eens tegen minachting of spot aan vanwege je geloof? Hoe ga je daarmee om? - Leid te midden van de ongelovigen een goed leven Hoe vul jij dat in in je leven? - Vertel iets over de voorgenomen start van de Opweg-cursus in januari. Zijn er mensen die je zou uit kunnen nodigen? Zo niet, hoe komt dat? - Hoe zouden we als gemeente nog meer kunnen laten zien dat we hart hebben voor onze ongelovige omgeving? - Hoe draait jullie kleine groep? Zijn jullie al met dit thema bezig geweest; wat kwam daaruit? Nodigen jullie ook wel eens buurtgenoten/ niet gemeenteleden uit voor activiteiten? Nou, dat moet voldoende gespreksstof op kunnen leveren. Belangrijk is om vervolgens dat wat naar voren gekomen is in gebed een plaats te geven, en daarbij ook nadrukkelijk te bidden voor vrienden en familie die niet (meer) geloven, de buurt, het dorp, de werkomgeving, enz. een gezegend huisbezoek toegewenst. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Paulus - 5 -

6 Voor de kleine groep Hieronder vind je een uitgewerkt programma voor een avond met de kleine groep. Daarna vind je nog wat extra opdrachten, die je voor jezelf kunt doen, of die je kunt gebruiken om nog een extra avond te organiseren. 1) Programma voor een avond met de kleine groep thema: Hart voor de ander Nodig: Stiften, pennen, 2 grote vellen papier die er zo uitzien: kernwoorden Wie is de ander?? Opdracht 1 Het jaarthema is dit jaar: Hart voor de ander. Daar gaan we eerst samen bij stilstaan. Denk eerst één minuut voor jezelf na over dit thema aan de hand van de onderstaande vragen: 1. Wat betekent hart voor de ander hebben voor jou. Schrijf dit op in 3 kernwoorden. 2. Wie is voor jou de ander? Schrijf voor jezelf de antwoorden op. Bespreek dit daarna in tweetallen (ongeveer 5 minuten). Wat heb je opgeschreven en waarom? Bespreek dit daarna met de hele groep. Doe dat op de volgende manier. Neem de papieren met daarop de harten. Laat iedereen bij papier één de kernwoorden noemen die hij/zij had. Laat bij papier twee iedereen noemen wie voor hem/haar de ander is. Bespreek samen: 1. Zijn er overeenkomsten/ verschillen? 2. Worden er opmerkelijke dingen genoemd? Iets waar jij nog niet aan dacht? - 6 -

7 3. Gaan de opgeschreven antwoorden over relaties binnen de kerk of ook over relaties buiten de kerk? 4. En wat zegt dit over onze houding naar broeders en zusters en over onze verhouding met mensen die (nog) geen lid van onze kerk zijn? Opdracht 2 Lees nu voor jezelf: Jeremia 29: 1 7 (zie hieronder). Onderstreep wat je aanspreekt in deze tekst. Als iedereen dit gedaan heeft, bespreken jullie dit samen aan de hand van de volgende vragen: Wat heeft iedereen onderstreept en waarom sprak dit hem/haar aan? Bespreek daarna de volgende vraag: Wat is het verband met thema: Hart voor de ander? Jeremia 29 1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2 Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3 Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud: 4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei

8 Opdracht 3: Lees nu samen: Matt 9: Bespreek samen de onderstaande vragen over dit Bijbelgedeelte: 1. Wat ziet Jezus als hij naar de mensen om hem heen kijkt? 2. Wat zie jij als jij naar die ander kijkt? 3. Wat brengt dat bij Hem teweeg? 4. Wat zegt dit jou? Lees hierbij het gedicht dat hiernaast staat: Opdracht 4: Ga eens samen kijken naar de harten. Mis je na deze bijbelstudies ook dingen die er echt op zouden moeten staan? Vul dit samen aan. Opdracht 5: Bespreek in tweetallen eerst het volgende (5 minuten): Je hebt gesproken over het thema: Hart voor de ander. Wat zou je nu in een gebed aan de Here willen vragen? Voor wie zou je nu willen bidden? Wat zou je willen bidden? Inventariseer samen met de hele groep de gebedspunten. Sluit de avond af met een gebed waarin de gebedspunten genoemd worden. grafrede al legden ze hem in een kist hij was niet dood mijn broeder want hij was opgewekt al lang toen hebben we hem na jaren van opstanding begraven in de akker er loopt een lijk langs mijn raam mijn buurman zonder Woord wat een leven op zijn dooie gemak staat hij breeduit met beide benen in het graf van eten drinken vrolijk zijn ik moet zaaien op leven en dood wicher triemstra uit "transcriptief" 2) Extra opdrachten Deze opdrachten zou je zelf kunnen doen. Een aantal zou je kunnen gebruiken voor een extra bijbelstudieavond. Je zou één van deze opdrachten ook in plaats van een opdracht uit de vorige bijbelstudie kunnen gebruiken

9 Opdracht 1: Nodig een niet- christelijke buurtgenoot (of een paar buurtgenoten) uit bij jouw kleine groep. Je zou ze samen kunnen bevragen op een aantal dingen. Boeiende vragen zouden kunnen zijn: 1. Waarin verschillen christenen en niet-christenen van elkaar op het terrein van geloven? 2. Betekenen God en (of) Jezus iets voor jou? 3. Als je God iets zou willen vragen. Wat zou je hem willen vragen? 4. Wat zijn jouw ervaringen met christenen? 5. Waarom gaan de meeste mensen in Nederland niet naar de kerk, denk je? 6. Stel je zou op zoek gaan naar een kerk/gemeente. Waar zou je je bij aansluiten? Wat vind je dan belangrijk? Het is een interview. Ga niet jezelf verdedigen en val die ander niet aan op zijn mening. Probeer juist met elkaar door te vragen naar achterliggende meningen. Pas als hij/zij aan jullie gaat vragen hoe jullie erin staan, mag je antwoord geven. Probeer niet een jullie/wij sfeer te vervallen. Opdracht 2: Zelf een interviewtje afnemen. Je kunt de voorgaande vragen ook zelf individueel eens aan een niet gelovige buurtgenoot/sportgenoot/vriend(in) stellen In gesprekken: wees OEN! - Open - Eerlijk - Nieuwsgierig Opdracht 3: Lees zelf Jer 29 : 1-7 De opdracht van God is: Zoek het beste voor je dorp of stad of buurt. Hoe zou je dit handen en voeten kunnen geven? Hoe zouden jullie als kleine groep hier handen en voeten aan kunnen geven.? Bedenk een aantal activiteiten of dingen die je kunt doen. Opdracht 4: Lees thuis voor jezelf Daniel 1 4. Bespreek daarna met je kleine groep de volgende vraag: We gebruiken in de kerk vaak de zin: Niet van de wereld wel in de wereld. Hoe zie je dit terug in het leven van Daniel? Opdracht 5: Bekijk samen op You Tube het volgende lied van de Casting Crowns. Does Anybody hear her. (een link staat op de site van de kerk) Bekijk de vertaling van de tekst van het lied. (is te vinden op de site van de kerk)

10 Bespreek de volgende vragen: 1. Het lied beschrijft een meisje. Wat zegt het lied over dit meisje? 2. Het meisje zoekt. Wat zoekt ze? 3. Is dit voor jou herkenbaar? Herken je deze zoektocht bij jezelf? Herken je dit bij anderen? 4. Het lied geeft eigenlijk een opdracht. Welke? 5. Bespreek nu samen hoe je deze opdracht uit zou kunnen voeren. Opdracht 6 Bekijk samen op You Tube het lied: Here I go again. (Casting Crowns)(link en vertaling zijn te vinden op de site van de kerk) 1. Wat is jouw reactie op het lied? 2. Is de angst van de schrijver voor jou herkenbaar? 3. Wat is zijn oplossing daarvoor? 4. Kun je nog meer belemmeringen opnoemen die het jou moeilijk maken om over God/ De Here Jezus te praten met andere mensen? Tien leestips voor wie verder wil met dit onderwerp Titel Visserslatijn Leverworst, communicatie en beren De werkers van het laatste uur Jezus als Heer in een plat land Een kerk die prikkelt Missionair is mogelijk In alle redelijkheid Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn Moeilijke vragen over God en Jezus Total Church Schrijver Peter Scheele Peter Scheele Stefan Paas Stefan Paas Graham Tomlin Jurjen de Groot, Niels de Jong e.a. Tim Keller Norman L. Geisler, Frank Ture Benno van Toren Tim Chester en Steve Timmis

11 Tien tips voor contacten in de buurt Als christenen in hun buurt willen vertellen over het evangelie van Jezus Christus, moeten ze contact hebben met buurtgenoten. Voor een missionaire gemeente zijn vooral informele contacten van de kerkleden belangrijk. De meeste mensen die tot geloof komen, hebben het evangelie leren kennen via persoonlijke contacten. Tien tips 1. Praat over het weer met je buurman, ook al heb je hem in geen maanden gesproken. Praat daarna over andere, dicht-bij-huis-zaken als: parkeerproblemen afval in de straat de huizen/huurprijzen in de straat wie er verhuist in de straat, wie er verbouwt etc. en eindig weer met het weer. Probeer dit te combineren met de andere 9 manieren! 2. Probeer vaker op straat te zijn. Poets je auto op straat. Veeg eens uitgebreid je stoep. Of verf je deur. Doe dit langzaam. Veel mensen zullen spontaan met je gaan praten (over het weer!), en zo heb je weer contact. Ruim ook af en toe de rommel op die op straat ligt. Kun je weer mooi over afval op straat praten met iemand die toevallig voorbijloopt. 3. Pak vaker de fiets, of ga lopend. Zo kom je meer mensen uit de straat tegen. Groet iedereen op straat, en probeer te onthouden waar iedereen woont. 4. Leen je spullen makkelijk uit. Bied je boor, auto of wat dan ook aan om een ander te helpen. Je zou ook leesboeken e.d. uit kunnen lenen. Je mag ook zelf iets gaan lenen (breng het terug!) en bied daarna meteen aan dat de ander ook bij jou iets kan lenen. Bied koffie aan wanneer mensen aan het klussen zijn in hun huis. Misschien kun je je dan meteen eens voorstellen bij een wildvreemde buurman. Of zeg: Als ik je ergens mee kan helpen, dan bel je maar aan! 5. Wees actief in je straat. Probeer eens bij een straat/wijkberaad te zijn. Leer de mensen daar kennen en herken ze later op straat. Probeer eens met anderen een straatbarbecue te organiseren, of een koffieochtend/ pannenkoekmaaltijd om elkaar te leren kennen. 6. Neem de tijd voor je buren. Veel mensen in Nederland hebben weinig familie en geen gezellige kerk, en zijn daarom meer afhankelijk van leuke collega s of leuke buren voor contact. Probeer zo n contact te zijn voor iemand

12 7. Stel vragen aan de ander. Wees nieuwsgierig naar anderen. Toon interesse in de ander. Dan toont hij interesse in jou. Dat geeft mogelijkheden. Bijvoorbeeld om iemand eens uit te nodigen. 8. Kinderen en zwangerschappen zijn een dankbare bron van contact in de buurt. Je mag er met iedereen over babbelen, neem er dan ook de tijd voor. Stuur alle directe buren, ook al ken je hun naam niet, een geboortekaartje. Nodig ze uit voor de doopdienst. Wees gastvrij voor kinderen van de buren en laat ze bij jou spelen, en bied ruiloppas aan. 9. Heb je kleine kinderen. Laat je kinderen spelen in een speeltuintje en blijf er zelf bij om op te passen. Dat geeft weer gespreksmogelijkheden met andere vaders en moeders. 10. Speciale kerkdiensten Geef met een speciale kerkdienst al je buren persoonlijk een uitnodigingskaart, met je naam en huisnummer erop. Als je buren eenmaal weten dat je christen bent, verwachten ze, nee, misschien hopen ze zelfs op een uitnodiging?! Kortom: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. (Filippenzen 4:5) en wees een goede buur. Gemeente x heeft een zendingsavond; een zendeling komt spreken. Een gemeentelid staat hem bij de deur op te wachten: Zo u bent zeker de zendeling?. Antwoord: Ja, maar u toch zeker ook?!

13 Wat bijbelse achtergrond informatie Heb je het over evangelisatie, dan kun je zomaar denken dat dat één aspect van het christelijk leven is. Eigenlijk moet het wel, maar ja het is heel lastig, en er zijn zoveel dingen die onze tijd en aandacht vragen. Wij willen in dit thema kiezen voor een andere benadering. Als God je hart raakt, verandert dat je hele leven. In alles wat je doet wil je nu zijn liefde doorgeven en voorleven. Dat je hart hebt voor de ander is niet een aspect van je leven, maar komt in alles naar voren. Daarom moet je als het over dit thema gaat ook niet naar een paar teksten kijken, maar naar het hele bijbelse verhaal. De onderstaande bijbelstudie wil dat duidelijk maken. 1) Elke volgeling een zendeling Evangelisatie is niet een stukje van het (gemeente)leven, maar een ingrediënt dat door de hele taart zit. Als je de lijn van de bijbel ziet, dan zie je dat God een missie heeft : Hij werkt heen naar de nieuwe schepping. Daarom is God een zendende God. Hij zond Abraham, Mozes, de profeten, maar het hoogtepunt van Gods missie was de zending van zijn Zoon (Joh 3:16). En het was die Zoon, die zei: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. (Joh 17:18 en 20:21). - gezonden zoals Jezus dat betekent: hart hebben voor die ander: echt ingaan in het leven van die ander; bewogen zijn met de ander, handelen en spreken uit liefde. - gezonden in Gods kracht. Het lijkt een onmogelijke missie; maar: Jezus overwon de duivel en de dood, en Hij schenkt ons zijn Geest. 2) elke gemeente is zendingsgemeente Het doel van Gods missie is een gemeente, een bruid voor zijn Zoon Jezus. En de gemeente van nu mag in de wereld al iets laten zien van Gods bedoeling voor de wereld van straks. In 1 Petrus 2:9 schrijft Petrus: U bent een uitverkoren geslacht, geroepen uit de duisternis naar het licht om Gods grote daten te verkondigen. Onze uitverkiezing en redding heeft een doel. Vergeten we dat, dan worden we zelfgericht, trots en gesloten. We gaan het elan missen, dat het betrokken zijn bij Gods missie het leven kan geven. Het is ook belangrijk om te zien dat Petrus de hele gemeente aanspreekt. Als gemeente moeten we samen missionair zijn.

14 Dat kun je niet uitbesteden aan enkelen. Dat moeten we samen, als gemeente, waar maken in alles wat we doen. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. 3) in elke cultuur een tegencultuur Als christenen zijn we burgers van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk staat haaks op het koninkrijk van deze wereld. Daarom moeten we nu al een tegencultuur vormen. We zijn het zout in de wereldpot. Dat moet onze houding stempelen, en daarom: a) geen segregatie Het zout moet niet in het potje blijven. We mogen ons niet terugtrekken uit de wereld, want we zijn in de wereld gezonden. Onze situatie is te vergelijken met die van de ballingen in Babel (zie Jer. 29:7) Er zijn drie redenen waarom we ons niet mogen en niet hoeven terug te trekken: - deze schepping is Gods schepping; in elke cultuur ook positieve elementen. - God heeft deze wereld lief (Denk aan Joh.3:16 en het slot van Jona) - God zendt ons zoals Hij Jezus zond b. geen assimilatie Maar het zout moet ook niet zijn smaak verliezen. Dat gebeurt als we ons naadloos aanpassen aan de wereld om ons heen. Christenen leven als vreemdeling in de wereld; zoals Abraham. In de tijd van het Romeinse rijk vormden de christenen een tegencultuur, en juist daarom waren ze vreemdeling. Ook in onze tijd zal het in het dagelijks leven uitleven van het geloof tot een tegencultuur lijden. Passen we ons aan, dan raken we onze werfkracht kwijt. c. maar infiltratie Het zout moet dus in de etenspot van deze wereld. Je hebt kerken die zeer bijbelgetrouw zijn, maar ook heel gesloten (segregatie); Je hebt andere kerken die heel open zijn, maar geen eisen stellen (assimilatie). In beide gevallen krijg je weinig problemen. Maar we moeten zowel heel anders zijn (we zijn een heilig volk) als tegelijk heel open (als zout en licht in een ongelovige wereld). Dat maakt je vreemdeling, dat brengt lijden met zich mee. Maar dat zal ook altijd werfkracht hebben (zie 1 Petrus 2: 9-12)

15 Aantekeningen:

16 Dit jaarthemaboekje is in opdracht van de Taakgroep Leren geschreven door Gina Boekema, Jasper Klapwijk, Jennifer Smit, Grietje Verbree

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Getuigend christen zijn (1)

Getuigend christen zijn (1) Getuigend christen zijn (1) blok E - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, meningen peilen 19.30 God wil ervaringen van mensen gebruiken 19.40 Jouw ervaringen

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b LES 11: BELOFTE: GOD ZAL MET JOU ZIJN SCHRIFT: Jeremia 23:24; Jozua 1:9 (Jozua 1:1-9); Jeremia 1:4-5, 6, 7-8, 9-10 (Psalmen 139:13-16) BIJBELVERS: (Kies één uit de volgende.) Ik gebied je dus: wees vastberaden

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Een paar indringende vragen 1. Geloof je dat ieder mens de boodschap van het Evangelie nodig heeft? 2. Stel dat iemand je de vraag stelt wat jouw geloof inhoudt, heb je dan een antwoord? 3. Ervaar jij

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

Preek over Hand. 2:42-47 (17-1-2010)

Preek over Hand. 2:42-47 (17-1-2010) Preek over Hand. 2:42-47 (17-1-2010) Orde van dienst Welkom en mededelingen Zingen E.L. 241:1, 2 Votum en groet Zingen Ps. 145:1, 2 Leefregels: Tien Woorden (Ex. 20) Zingen Ps. 24:2, 3 Gebed (evt. Kinderlied:

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Deze handreiking is bedoeld voor de ouderlingen ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake wordt

Nadere informatie

Lezen: Jeremia 29: 4-7 1 Petrus 2: 1-17

Lezen: Jeremia 29: 4-7 1 Petrus 2: 1-17 Lezen: Jeremia 29: 4-7 1 Petrus 2: 1-17 Jeremia stuurt deze brief naar de elite die weggevoerd is naar Babel Het is een opvallende opdracht van de Here. Straks lezen we een hoofdstuk van een brief uit

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Het koninkrijk van God vlakbij

Het koninkrijk van God vlakbij Het koninkrijk van God vlakbij Dit werkboek is van : Cellessen voor kinderen van 8-12 jaar Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 8-12 jaar Lessen zijn geschreven op basis van het boek Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Nadere informatie

Les 15 / Jezus Christus eerst

Les 15 / Jezus Christus eerst Les 15 / Jezus Christus eerst De opdracht Lees Filippenzen 2:5-8 Hoe kun je Jezus de eerste plaats geven in je leven? Er zijn zoveel dingen belangrijk in je leven: vrienden, school, een (sport)club, de

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58 Leef 58 Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen? 58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. Gaan en komen blok A - nivo 2 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie psalm 47 19.30 Pand en tegenpand - vraag en antwoord 49 HC 19.45 De wederkomst matteus 24:32-51

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die Tekst: Kol. 1,9 Lezen: Kol. 1,1-20 Zingen: Gz. 42,1.4 Ps. 51,5 ( s morgens na de wet) Ld. 1 Ld.403,1 Gz.179b (middagdienst) Ps. 131 In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie