Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënttevredenheidsonderzoek 2012"

Transcriptie

1 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad IrisZorg Datum vaststelling: Vastgesteld door: Datum huidige versie: Revisiedatum: Documentverantwoordelijke: Opslagplaats: Relatie met andere documenten: Tom Holsbeek, senior-beleidsmedewerker O&O \\izfs1\groupsdata$\concern Directie\Onderzoek en Ontwikkeling\Beleid\Tom Holsbeek\clienttevredenheidsmeting\meting 212 Rapporten CQ meting Triqs 212 Kortdurende ambulante GGZ (versie 1... dec 212) Klinische GGZ en VZ (versie 1... dec 212) Opvang (ambulant) locatie Apeldoorn (versie 1... nov 212) Opvang (ambulant) locatie Nijmegen (versie 1... nov 212) Opvang (ambulant) (versie 1... nov 212) Opvang (niet ambulant) (versie 1... nov 212) Opvang (niet ambulant) locatie de Hulsen (versie 1... nov 212) Opvang (niet ambulant) locatie het Hoogeland (versie 1... nov 212) 1

2 Inhoudopgave 1. Inleiding Methode Weergave van de resultaten Resultaten: Opvang niet ambulant: Respons: Cliëntkenmerken: Resultaten Gemiddelde score Rapportcijfer Conclusie Opvang ambulant: Respons: Cliëntkenmerken: Resultaten Gemiddelde score Rapportcijfer Conclusie Klinische GGZ en VZ Respons: Cliëntkenmerken Resultaten Gemiddelde score Rapportcijfer + aanbeveling instelling Conclusie Kortdurende ambulante GGZ Respons: Cliëntkenmerken: Resultaten Gemiddelde score Rapportcijfer Conclusie

3 1. Inleiding. IrisZorg heeft in 212 gekozen om cliënttevredenheid te meten, enkel met het doel om ons als organisatie te kunnen verantwoorden. Dit betekent dat de meting met veel minder respondenten is uitgevoerd dan de jaren daarvoor. Voor 212 zijn de volgende locaties benaderd (in de 3 e kolom staat hoeveel mensen er benaderd zijn): CQ index Locaties N Opvang niet de Hulsen Nijmegen 25 ambulant Opvang niet Hoogeland Beekbergen 25 ambulant Opvang ambulant Ambulante woonbegeleiding Nijmegen 75 Opvang ambulant Ambulante woonbegeleiding Apeldoorn 75 Klinische zorg Alle klinieken IrisZorg 68 GGZ en VZ Ambulante zorg GGZ en VZ Alle poliklinieken IrisZorg 3 Door het uitvragen van de CQ indexen bij dit aantal cliënten voldoet IrisZorg aan de eisen die de financiers stellen aan de afname van de CQ index. Hierdoor wordt het informatie die goed bruikbaar is voor de verantwoording van de kwaliteit van zorg Methode. Bij de verschillende metingen zijn ook verschillende methodes toegepast conform het voorgeschreven protocol afname CQ index. Opvang niet ambulant: Groepsgewijze afname van de CQ index, begeleid door het meetbureau. Opvang ambulant: CQ index wordt individueel aangeboden door de begeleider van IrisZorg. Begeleider neemt de ingevulde vragenlijst ook weer mee en post deze. De begeleider is geïnformeerd door het meetbureau over deze werkwijze. Klinische zorg: Groepsgewijze afname van de CQ index, begeleid door het meetbureau. Vragenlijsten zijn achtergelaten zodat cliënten later nog de mogelijkheid hadden om een vragenlijst in te vullen. Ambulante zorg: Vragenlijst is met begeleidende brief naar de het postadres van de cliënt gestuurd nadat de cliënt hiervoor toestemming had verleend. Triqs is verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de meting. De ingevulde vragenlijsten zijn naar hen gepost, zij hebben deze ingevoerd in een database en de rapportage verzorgd Weergave van de resultaten De etniciteit wordt weergegeven in de bewoordingen autochtoon, westerse allochtoon en nietwesterse allochtoon. Hierbij behoren de volgende definities van het CBS: - Autochtoon: persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren. - Westerse allochtoon eerste generatie: persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland (landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan) is geboren en de persoon zelf is ook in het buitenland geboren. - Westerse allochtoon tweede generatie: persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland (landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan) is geboren en de persoon zelf is in Nederland in geboren. - Niet-westerse allochtoon eerste generatie: persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland (landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije) is geboren en de persoon zelf is ook in het buitenland geboren. 3

4 - Niet-westerse allochtoon tweede generatie: persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland (landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije) is geboren en de persoon zelf is in Nederland geboren. Indien beide ouders in het buitenland geboren zijn, is het geboorteland van de moeder bepalend. Belangscore Naast het weergeven van de antwoorden zoals die zijn gegeven door de cliënten heeft Triqs ook een belangscore weergegeven. Deze belangscore is bepaald door tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke meetinstrument ook een belangenvragenlijst te ontwikkelen en af te nemen bij de pilot. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaald item uit een vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat de zorginstelling open staat voor uw wensen? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst. Dit leidt tot een zogeheten verbeterscore. Hoe hoger deze verbeterscore is, hoe meer belang er bij is om een verbeteractie uit te voeren op dit punt. Op deze wijze worden de resultaten ook in deze analyse weergegeven. Daarnaast zijn er kleuren gegeven aan de verschillende thema s. Hierdoor wordt in een oogopslag duidelijk bij welke thema de meeste verbeterpunten zijn. 4

5 2. Resultaten: 2.1. Opvang niet ambulant: Respons: (1) Aantal cliënten benaderd 5 (2) Non-respons Aantal lege cases (minder dan 5 vragen ingevuld) Aantal cliënten dat niet gereageerd heeft of niet aanwezig was (3) Bruto respons (3=1-2) 48 (4) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld Achtergrondgegevens zijn niet of onvolledig ingevuld Aantal respondenten dat de vragen niet zelf heeft beantwoord Aantal respondenten dat 22 of meer van de sleutelvragen niet heeft ingevuld (5) netto respons (5=3-4) /- 1 -/- (6) bruto responspercentage (6 = 3/1) 96% (7) netto responspercentage (7=5/1) 76% De netto responspercentage bij het Hoogeland is 72% en bij de Hulsen is deze 8% Cliëntkenmerken: 38 personen hebben de vragenlijst ingevuld, 31 hiervan zijn man (32%) en 7 hiervan zijn vrouw (18%). De gemiddelde leeftijd is 53.8 jaar. Het opleidingsniveau van de opleiding die is afgemaakt is: Opleidingsniveau Aantal (L)VBO of lager) 16 (42%) MAVO of MBO 9 (24%) HAVO, HBO of WO afgerond 1 (26%) Anders 2 (5%) Geen antwoord 1 (3%) Etniciteit Aantal Autochtoon 36 (94%) Westerse allochtoon eerste generatie (%) Westerse allochtoon tweede generatie 1 (3%) Niet-westerse allochtoon eerste generatie 1 (3%) Niet-westerse allochtoon tweede generatie (%) Duur van de hulp vanuit deze voorziening Aantal 2 maanden 2 (7%) 3 6 maanden 2 (7%) 7 12 maanden 3 (1%) maanden 6 (21%) > 24 maanden 16 (55%) 5

6 Resultaten De resultaten staan weergegeven met bovenaan de grootste verbeterscore en onderaan de laagste verbeterscore. RH = Resultaat van de hulp vanuit de voorziening en van andere instanties POH = Passende opvang en hulp vanuit de voorziening OV = De omstandigheden in de voorziening CM = Het contact met de medewerkers van de voorziening % negatieve ervaringe n 47. Krijgt u hulp van andere instanties? (n=37) RH 2,89 73,% 2,11 Vraag Thema Belangscore Verbeterscore 32. Krijgt u op het juiste moment informatie? (n=37) POH 3,38 56,8% 1, Krijgt u de informatie die u nodig heeft? (n=38) POH 3,45 47,4% 1, Houdt de voorziening rekening met wat u wilt? (n=38) POH 3,5 42,1% 1, Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw RH 3,25 43,2% 1,41 leven? (n=37) 12. Is de sfeer prettig? (n=38) OV 3,33 42,1% 1,4 46. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? RH 3,31 4,5% 1,34 (n=37) 21. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? (n=38) CM 3,31 39,5% 1, Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? (n=38) POH 3,3 39,5% 1,3 35. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? (n=38) POH 3,27 39,5% 1, Heeft u privacy in de voorziening? (n=38) OV 3,41 36,8% 1, Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en RH 3,4 41,2% 1,25 situaties, waar u eerder problemen mee had? (n=34) 28. Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=38) POH 3,14 39,5% 1, Is het schoon in de voorziening? (n=38) OV 3,54 34,2% 1, Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over de POH 2,99 39,5% 1,18 voorziening of een medewerker? (n=38) 27. Kunt u medewerkers bereiken als u hulp nodig heeft? POH 3,42 34,2% 1,17 (n=38) 13. Zijn de huisregels duidelijk? (n=38) OV 3,3 34,2% 1, Soms zijn er vervelende situaties in de voorziening. POH 3,26 34,3% 1,12 Doordat iemand bijvoorbeeld overlast veroorzaakt. Doen de medewerkers er iets aan als er zoiets gebeurt? (n=35) 3. Bespreken medewerkers met u of de opvang en hulp nog POH 3,13 34,2% 1,7 steeds bij u past? (n=38) 43. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u RH 3,3 29,4%,97 belangrijk vindt? (n=34) 42. Gaat het door de hulp beter met u? (n=34) RH 3,39 23,5%,8 25. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? (n=38) POH 3,31 23,7%, Neemt de medewerker u serieus? (n=37) CM 3,59 21,6%,78 2. Luistert de medewerker aandachtig naar u? (n=38) CM 3,55 21,1%, Leggen medewerkers u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=37) 18. Soms zijn er gevaarlijke situaties in of rondom de voorziening. Doordat iemand bijvoorbeeld bedreigend of agressief is. Doen de medewerkers er iets aan als er zoiets gebeurt? (n=35) 23. Kunt u in de voorziening zelf beslissingen nemen over uw leven? (n=37) POH 3,43 21,6%,74 OV 3,37 2,%,67 POH 3,42 18,9%,65 6

7 % negatieve ervaringe n Vraag Thema Belangscore Verbeterscore 16. Bent u veilig in de voorziening? (n=37) OV 3,59 13,5%, Is de medewerker beleefd tegen u? (n=37) CM 3,29 1,8%, Gemiddelde score In het spinnenweb hieronder kan afgelezen worden wat de gemiddelde scores op de dimensies zijn voor IrisZorg. Tevens kunt u aflezen wat de scores zijn voor de spiegelinformatie van Triqs. De scores van IrisZorg worden weergegeven door de blauwe lijn, de scores van de spiegelinformatie van Triqs worden weergegeven door de rode lijn. De grafiek geeft de score weer in percentages waarbij een score van 4 punten gelijk is aan 1% en een score van 1 punt gelijk is aan %. 7

8 Rapportcijfer Het gemiddelde cijfer dat de cliënten hebben gegeven die de vragenlijst hebben ingevuld is een 6,9. Dit cijfer is tot stand gekomen aan de hand van de volgende gegevens. Waarde N Conclusie Vragen rondom passende opvang en hulp vanuit de voorziening hebben een hoog verbetergehalte. De vragen Krijgt u op het juiste moment informatie?, Krijgt u de informatie die u nodig heeft? en Houdt de voorziening rekening met wat u wilt? hebben een hoge belangscore. Veel cliënten van IrisZorg antwoorden hier negatief over. Voor De Hulsen en het Hoogeland gelden de volgende percentages negatief geantwoord: De Hulsen (n=2) Het Hoogeland (n=18) Krijgt u op het juiste moment informatie? 7% 41% Krijgt u de informatie die u nodig heeft? 6% 33% Houdt de voorziening rekening met wat u wilt? 6% 33% Er is een duidelijk verschil waarneembaar tussen de Hulsen en het Hoogeland. Er zijn daarnaast ook drie vragen die opvallen in positieve zin. Dit zijn de vragen: Zijn er afspraken gemaakt met u over uw begeleiding?, Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over de voorziening of een medewerker? en Is de medewerker beleefd tegen u?. Als er gekeken wordt naar het vergelijk van de gemiddelde score met de spiegelinformatie van Triqs dan valt op dat het gebied Werkrelatie lager scoort dan bij de spiegelinformatie (verschil van 6%) en Hulp (verschil van 4%). Onder deze twee gebieden vallen de volgende vragen: Werkrelatie 19. Is de medewerker beleefd tegen u? 2. Luistert de medewerker aandachtig naar u? 21. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? 22. Neemt de medewerker u serieus? Hulp 23. Kunt u in de voorziening zelf beslissingen nemen over uw leven? 24. Houdt de voorziening rekening met wat u wilt? 25. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? 26. Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? 27. Kunt u de medewerker bereiken als u hulp nodig heeft? 3. Bespreken medewerkers met u of de opvang en hulp nog steeds bij u past? 31. Krijgt u de informatie die u nodig heeft? 32. Krijgt u op het juiste moment informatie? 33. Leggen medewerkers u dingen op een begrijpelijke manier uit? 35. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? Het rapportcijfer van 6,9 is laag te noemen. Vorig jaar was het rapportcijfer voor de gehele MO gemiddeld een 7,3. Locatie de Hulsen scoort een 6,2 terwijl locatie het Hoogeland een 7,8 scoort. Wederom een duidelijk verschil. 8

9 2.2. Opvang ambulant: Respons: (1) Aantal cliënten benaderd 15 (2) Non-respons Aantal lege cases (minder dan 5 vragen ingevuld) Aantal cliënten dat niet gereageerd heeft of niet aanwezig was (3) Bruto respons (3=1-2) 67 (4) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld Achtergrondgegevens zijn niet of onvolledig ingevuld Aantal respondenten dat de vragen niet zelf heeft beantwoord Aantal respondenten dat 22 of meer van de sleutelvragen niet heeft ingevuld (5) netto respons (5=3-4) /- (6) bruto responspercentage (6 = 3/1) 45% (7) netto responspercentage (7=5/1) 41% 6 -/- Het netto responspercentage bij de ambulante opvang Apeldoorn is 45% en bij de ambulante opvang Nijmegen is dit 36% Cliëntkenmerken: 61 personen hebben de vragenlijst ingevuld, 43 hiervan zijn man (71%) en 18 hiervan zijn vrouw (29%). De gemiddelde leeftijd is 41,2 jaar. Het opleidingsniveau van de opleiding die is afgemaakt is erg divers. Opleidingsniveau Aantal (L)VBO of lager) 27 (44%) MAVO of MBO 2 (32%) HAVO, HBO of WO afgerond 12 (2%) Anders 1 (2%) Geen antwoord 1 (2%) Etniciteit Aantal Autochtoon 49 (8%) Westerse allochtoon eerste generatie 2 (3%) Westerse allochtoon tweede generatie 3 (5%) Niet-westerse allochtoon eerste generatie 2 (3%) Niet-westerse allochtoon tweede generatie 5 (9%) Duur van de hulp van de organisatie Aantal 2 maanden 1 (2%) 3 6 maanden 8 (14%) 7 12 maanden 5 (9%) maanden 11 (2%) > 24 maanden 3 (55%) 9

10 Resultaten De resultaten staan weergegeven met bovenaan de grootste verbeterscore en onderaan de laagste verbeterscore. RH = resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties POH = passende opvang en hulp vanuit deze organisatie CM = het contact met de medewerkers van deze organisatie % negatieve ervaringen 37. Krijgt u hulp van andere instanties? (n=6) RH 2,89 65,% 1,88 Vraag Thema Belangscore Verbeterscore 36. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? RH 3,31 25,4%,84 (n=59) 2. Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=58) POH 3,14 25,9%, Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en RH 3,4 21,4%,65 situaties, waar u eerder problemen mee had? (n=56) 35. Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over RH 3,25 2,%,65 uw leven? (n=6) 26. Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over POH 2,99 21,7%,65 deze organisatie of een medewerker? (n=6) 33. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u RH 3,3 19,%,63 belangrijk vindt? (n=58) 32. Gaat het door de hulp beter met u? (n=6) RH 3,39 16,7%, Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? (n=61) POH 3,27 13,1%, Bespreekt de medewerker met u of de hulp nog POH 3,13 13,1%,41 steeds bij u past? (n=61) 24. Krijgt u op het juiste moment informatie? (n=59) POH 3,38 1,2%, Krijgt u de informatie die u nodig heeft? (n=61) POH 3,45 9,8%, Laat de medewerker u zelf beslissingen nemen over POH 3,42 9,8%,34 uw leven? (n=61) 19. Kunt u de medewerker bereiken als u hulp nodig POH 3,42 8,2%,28 heeft? (n=61) 17. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? (n=61) POH 3,31 6,6%, Houdt de medewerker rekening met wat u wilt? POH 3,5 4,9%,17 (n=61) 18. Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? (n=61) POH 3,3 4,9%, Luistert de medewerker aandachtig naar u? (n=59) CM 3,55 3,4%, Neemt de medewerker u serieus? (n=61) CM 3,59 3,3%, Legt de medewerker u dingen op een begrijpelijke POH 3,43 3,3%,11 manier uit? (n=61) 13. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? (n=61) CM 3,31 3,3%, Is de medewerker beleefd tegen u? (n=61) CM 3,29 3,3%, Gemiddelde score In het spinnenweb op de volgende bladzijde kunt u aflezen wat de gemiddelde scores op de dimensies zijn voor IrisZorg. Tevens kunt u aflezen wat de scores zijn voor de spiegelinformatie van Triqs. De scores van IrisZorg worden weergegeven door de blauwe lijn, de scores van de spiegelinformatie van Triqs worden weergegeven door de rode lijn. De grafiek geeft de score weer in percentages waarbij een score van 4 punten gelijk is aan 1% en een score van 1 punt gelijk is aan %. 1

11 Rapportcijfer Het gemiddelde cijfer dat de cliënten hebben gegeven die de vragenlijst hebben ingevuld is een 7,9. Dit cijfer is tot stand gekomen aan de hand van de volgende gegevens. Waarde N

12 Conclusie Vragen rondom passende opvang en hulp vanuit de voorziening en resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties hebben het hoogste verbetergehalte. De vragen Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst?, Krijgt u advies bij uw veiligheid?, Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? en Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? hebben een hoge belangscore en zijn door een kwart van de cliënten negatief beantwoord. De vraag Krijgt u hulp van andere instanties? scoort hoog, maar er zit een erg lage belangscore aan. Er zijn daarnaast ook drie vragen die opvallen in positieve zin. Dit zijn de vragen: Zijn er afspraken gemaakt met u over uw begeleiding?, Neemt de medewerker u serieus en Is de medewerker beleefd tegen u?. Als er gekeken wordt naar het vergelijk van de gemiddelde score met de spiegelinformatie van Triqs dan valt op dat er op geen enkel gebied een grote afwijking is. IrisZorg scoort net zo als de spiegelinformatie. Het rapportcijfer van 7,9 is hoog te noemen. Vorig jaar was het rapportcijfer voor de gehele MO gemiddeld een 7,3. Locatie Nijmegen scoort een 8,2 terwijl locatie Apeldoorn een 7,7 scoort. 12

13 2.3. Klinische GGZ en VZ Respons: (1) Aantal cliënten benaderd 68 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd De cliënt is overleden Adresgegevens zijn onjuist Behoort niet tot de doelgroep Afgelopen 12 maanden geen zorg ontvangen van de instelling Cliënt is jonger dan 18 jaar, niet ingevuld of onwaarschijnlijk (3) Aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 66 (4) non respons Aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) Aantal cliënten dat niet mee wilde doen Aantal cliënten dat niet heeft gereageerd (5) bruto respons (5=3-4) 29 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld Minder dan 23 sleutelvragen ingevuld Vragen niet beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de cliënt heeft gehad Achtergrondgegevens niet of niet volledig ingevuld (7) netto respons (7=5-6) /- 37 -/- (6) bruto responspercentage (6 = 3/1) 44% (7) netto responspercentage (7=5/1) 44% -/ Cliëntkenmerken 29 personen hebben de vragenlijst ingevuld, 21 hiervan zijn man (72,4%) en 8 hiervan zijn vrouw (27,6%). De leeftijdsverdeling is: Leeftijd Aantal jaar 12 (41%) jaar 6 (21%) jaar 5 (17%) jaar 4 (14%) jaar 2 (7%) Het opleidingsniveau van de opleiding die af is gemaakt is erg divers. Opleidingsniveau Aantal (L)VBO of lager) 6 (21%) MAVO of MBO 14 (48%) HAVO, HBO of WO afgerond 9 (31%) 13

14 Etniciteit Aantal Autochtoon 26 (9%) Westerse allochtoon eerste generatie 2 (7%) Westerse allochtoon tweede generatie 1 (3%) Resultaten De resultaten staan weergegeven met bovenaan de grootste verbeterscore en onderaan de laagste verbeterscore. IB = Informatievoorziening door uw behandelaar DA = De afdeling N = Nazorg BV = Bereikbaarheid van de verpleegkundigen en de behandelaar IK = Inspraak en keuzevrijheid DB = Deskundigheid van uw behandelaar AA = Aanbod van activiteiten OV = Omgang met uw verpleegkundige IUB = Informatie-uitwisseling in het behandelteam Vraag Thema Belangscore % negatieve ervaringen Verbeterscore 14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten IB 2,87 79,3% 2,28 als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? 43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem DA 3,4 72,4% 2,2 voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren)? 59 Zijn er met u afspraken gemaakt over het N 3,13 69,2% 2,17 kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? 15 Heeft u informatie gekregen over de IB 2,67 79,3% 2,12 klachtenprocedure? 12 Heeft u informatie gekregen over IB 2,6 72,4% 1,88 behandelmogelijkheden elders? 48 Wordt u beschermd tegen diefstal op uw DA 3,18 55,2% 1,76 afdeling? 4 Is het een probleem voor u om uw BV 3,12 55,2% 1,72 behandelaar te spreken te krijgen? 55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen IUB 3,12 55,2% 1,72 wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? 47 Besteed de verpleging aandacht aan de DA 3,19 51,7% 1,65 brandveiligheid op uw afdeling? 13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten IB 3,3 53,6% 1,62 wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 21 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden IK 2,9 51,9% 1,51 betrokken worden bij de behandeling? 45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon DA 3,28 44,8% 1,47 gehouden een probleem voor u? 3 Is het een probleem voor u om s avonds of in BV 2,98 48,2% 1,44 het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? 2 Hebt u de mogelijkheid om voor een andere IK 2,9 48,3% 1,4 behandelaar te kiezen? 44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) DA 2,89 48,3% 1,4 14

15 58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u N 3,51 38,5% 1,35 moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? 57 Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld N 3,37 38,5% 1,3 regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat IB 3,25 37,9% 1,23 dat u van de behandeling kunt verwachten? 26 Is het behandelplan in overleg met u IK 3,52 34,8% 1,22 bijgesteld? 53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet IUB 3,43 34,5% 1,18 weten wat er bij u speelt? 2 Is het een probleem voor u om overdag een BV 3,6 37,9% 1,16 verpleegkundige te spreken te krijgen? 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met IB 3,2 34,5% 1,1 uw klachten om kunt gaan? 46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling DA 3,19 34,5% 1,1 een probleem voor u? 39 Geven uw verpleegkundige en andere DB 3,3 31,% 1,2 hulpverleners u tegenstrijdige informatie? 11 Heeft u informatie gekregen over de IB 3,25 3,4%,99 eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? 17 Heeft u informatie gekregen over de IB 2,51 37,9%,95 patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? 51 Spoort uw verpleegkundige u aan om AA 2,83 33,3%,94 dagactiviteiten te ondernemen? 28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar OV 3,44 25,%,86 u? 3 Neemt uw verpleegkundige u serieus? OV 3,54 24,1%,85 27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor OV 3,18 24,1%,77 u? 34 Is de behandeling die u krijgt naar uw DB 3,44 2,7%,71 mening de juiste aanpak voor uw klachten? 38 Is er genoeg verpleging op de groep DB 2,9 24,1%,7 aanwezig? 37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie DB 3,33 2,7%,69 in de groep? 33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw DB 3,24 2,7%,67 lichamelijke gezondheid? 16 Heeft u informatie gekregen over de IB 2,8 31,%,64 cliëntenraad? 32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten DB 3,59 17,2%,62 zijn? 49 Voelt u zich veilig op de afdeling? DA 3,48 17,9%,62 1 Heeft u informatie gekregen over de werking IB 3,29 17,4%,57 van de medicijnen die u gebruikt? 23 Heeft u een behandelplan? IK 3,16 17,2%,54 22 Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het IK 3,4 17,2%,52 gevolgen heeft (straf, dwangmedicatie)? 36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige DB 3,33 13,7%,46 sfeer in de groep? 24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw IK 3,42 13,%,44 behandelplan? 54 Zijn de leden van het behandelteam het met IUB 3,19 13,%,41 elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? IB 3,44 1,3%,35 15

16 31 Houdt uw verpleegkundige zich aan OV 3,36 1,3%,35 afspraken met u? 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak IB 3,31 1,3%,34 van uw behandeling? 25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? IK 3,52 8,7%, Gemiddelde score In het spinnenweb hieronder kunt u aflezen wat de gemiddelde scores op de dimensies zijn voor IrisZorg. Tevens kunt u aflezen wat de scores zijn voor de spiegelinformatie van Triqs. De scores van IrisZorg worden weergegeven door de blauwe lijn, de scores van de spiegelinformatie van Triqs worden weergegeven door de rode lijn. De grafiek geeft de score weer in percentages waarbij een score van 4 punten gelijk is aan 1% en een score van 1 punt gelijk is aan %. 16

17 Rapportcijfer + aanbeveling instelling Het gemiddelde cijfer wat de cliënten hebben gegeven die de vragenlijst hebben ingevuld is een 6,9. Dit cijfer is tot stand gekomen aan de hand van de volgende gegevens. Waarde N Het merendeel van de cliënten zou IrisZorg wel bij andere mensen aanbevelen. 86% van de cliënten antwoord positief, 14% antwoord negatief Conclusie Er is geen thema te onderscheiden waarop het grootste belang tot verbetering is. Verschillende elementen staan bovenaan de lijst bij het hoofdstuk resultaten. Hier is een grote diversiteit aan kleuren bovenaan te lijst te zien, wat wil zeggen dat van ieder thema er wel een belang tot verbetering zichtbaar is. Er zijn wel twee vragen die opvallen doordat er een hoge negatieve score is. Dat zijn de vragen Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion? en Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? Gunstig is dat de belangscore bij beide vragen laag is. Er is daarnaast ook een vraag die opvalt in positieve zin. Dit is de vraag Heeft u ingestemd met uw behandelplan? Dit is een vraag die ook een hoge belangscore krijgt toegewezen. Als er gekeken wordt naar het vergelijk van de gemiddelde score met de spiegelinformatie van Triqs dan valt op dat op veel gebieden een gelijke score zichtbaar is. Op drie gebieden scoort IrisZorg lager, dit zijn de gebieden Bereikbaarheid behandelaars (8,4% lager), Nazorg (8,3% lager) en Kwaliteit opnameafdeling (8,7% lager). Onder deze drie gebieden vallen de volgende vragen: Bereikbaarheid behandelaars Kwaliteit opnameafdeling Nazorg - Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? - Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? - Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? - Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? - Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? - Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? - Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? - Is de nazorg geregeld? - Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? - Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u 17

18 moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? Op een gebied scoort IrisZorg hoger namelijk Ervaren functioneren (6.3% hoger). Onder dit gebied horen de volgende vragen: Ervaren functioneren - Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? - Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? - Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Het rapportcijfer van 6,9 is laag te noemen. Dit is het eerste jaar dat er een cliënttevredenheidsonderzoek binnen de klinische voorzieningen van IrisZorg is gehouden. De afgelopen jaren scoorde IrisZorg op de ambulante behandeling gemiddeld rond de 7,5. Het merendeel van de cliënten zou IrisZorg wel bij andere mensen aanbevelen. 18

19 2.4. Kortdurende ambulante GGZ Respons: (1) Aantal cliënten benaderd 3 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd De cliënt is overleden De vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen Behoort niet tot de onderzoekspopulatie (3) Aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 284 (4) non respons Aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) Aantal cliënten dat niet mee wilde doen Aantal cliënten dat niet heeft gereageerd (5) bruto respons (5=3-4) 63 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld De cliënt heeft de vragen niet zelf beantwoord Minder dan 5% van de sleutelvragen zijn ingevuld 1 of meer case-mix variabelen onbekend (7) netto respons (7=5-6) / /- (6) bruto responspercentage (6 = 3/1) 22% (7) netto responspercentage (7=5/1) 21% 3 -/ Cliëntkenmerken: 6 personen hebben de vragenlijst ingevuld, 38 hiervan zijn man (63,3%) en 22 hiervan zijn vrouw (36,7%). De leeftijdsverdeling is: Leeftijd Aantal jaar 7 (12%) jaar 7 (12%) jaar 1 (16%) jaar 22 (36%) jaar 1 (16%) jaar 4 (7%) Het opleidingsniveau van de opleiding die af is gemaakt is erg divers. Zie tabel. Opleidingsniveau Aantal (L)VBO of lager) 16 (26%) MAVO of MBO 23 (39%) HAVO, HBO of WO afgerond 21 (35%) Etniciteit Aantal Autochtoon 48 (83%) Westerse allochtoon eerste generatie 1 (2%) Westerse allochtoon tweede generatie 6 (1%) Niet-westerse allochtoon eerste generatie 3 (5%) 19

20 Resultaten De resultaten staan weergegeven met bovenaan de grootste verbeterscore en onderaan de laagste verbeterscore. IV = Informatievoorziening IK = Inspraak en keuzevrijheid EAB = Evaluatie en afronding behandeling IB = Informatie-uitwisseling behandelaars BB = Bereikbaarheid van de behandelaars B = Bejegening Vraag Thema Belangscore % negatieve ervaringen Verbeterscore 18. Heeft u informatie gekregen over uw IV 2,69 7,2% 1,89 rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion? (n=57) 23. Kunt u kiezen wie uw behandelaar is? IK 2,8 64,9% 1,82 (n=57) 19. Heeft u informatie gekregen over uw IV 2,57 57,1% 1,47 rechten als cliënt wat betreft de klachtenprocedure? (n=56) 14. Heeft u informatie gekregen over de IV 3,35 43,5% 1,46 eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? (n=23) 15. Heeft u informatie gekregen over IV 2,58 56,1% 1,45 behandelmogelijkheden elders? (n=57) 16. Heeft u informatie gekregen over IV 2,63 53,4% 1,41 andere vormen van behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, E-hulp en alternatieve geneeswijzen? (n=58) 46. Zijn er afspraken gemaakt over nazorg? EAB 3,9 45,% 1,39 (n=2) 22. Kunt u kiezen uit verschillende soorten IK 2,96 36,2% 1,7 behandelingen? (n=58) 17. Heeft u informatie gekregen over uw IV 2,97 35,1% 1,4 rechten als cliënt wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=57) 38. Moet u aan de andere zorgverlener(s) IB 2,89 32,3%,93 alles opnieuw vertellen over uw klachten? (n=31) 1. Heeft u informatie gekregen over het IV 3,25 26,3%,86 resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? (n=57) 47. Zijn er afspraken gemaakt over wat u EAB 3,4 25,%,85 moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? (n=2) 13. Heeft u informatie gekregen over de IV 3,35 25,%,84 werking van de medicijnen die u gebruikt? (n=24) 21. Kunt u uw voorkeuren aangeven voor IK 3,1 16,9%,53 een bepaalde vorm van behandeling? (n=59) 28. Is het behandelplan in overleg met u IK 3,14 13,6%,43 2

21 bijgesteld? (n=22) 26. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? (n=42) 24. Kunt u kiezen op welk tijdstip van de dag de behandeling plaatsvindt? (n=59) 49. Wordt/werd het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? (n=57) 6. Is het een probleem om een behandelaar s avonds of in het weekeind telefonisch te bereiken, in geval van nood? (n=51) 39. Zitten uw behandelaar en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het over de beste behandeling voor uw klachten gaat? (n=3) 9. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=58) 41. Wordt uw huisarts geïnformeerd over uw behandeling door uw behandelaar? (n=11) 32. Begrijpt uw behandelaar in voldoende mate wat uw klachten zijn? (n=58) 8. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw huidige behandeling? (n=58) 7. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? (n=6) 2. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=58) 4. Is het een probleem om een afspraak met uw behandelaar snel te laten plaatsvinden? (n=59) 29. Heeft uw behandelaar genoeg tijd voor u? (n=59) 5. Is het een probleem om uw behandelaar overdag tussen 9. en 17. uur telefonisch te bereiken? (n=57) 31. Neemt de behandelaar u serieus? (n=59) 3. Luistert uw behandelaar aandachtig naar u? (n=59) IK 2,99 14,3%,43 IK 2,8 13,6%,38 EAB 3,7 12,3%,38 BB 2,28 15,7%,36 IB 3,19 1,%,32 IV 3,48 8,6%,3 IB 2,83 9,1%,26 B 3,6 6,9%,25 IV 3,26 6,9%,22 IV 3,3 6,7%,22 IV 3,51 5,2%,18 BB 3,8 5,1%,16 B 3,37 3,4%,11 BB 2,68 3,5%,9 B 3,66 1,7%,6 B 3,57 1,7%, Gemiddelde score In het spinnenweb op de volgende bladzijde kunt u aflezen wat de gemiddelde scores op de dimensies zijn voor IrisZorg. Tevens kunt u aflezen wat de scores zijn voor de spiegelinformatie van TRIQS. De scores van IrisZorg worden weergegeven door de blauwe lijn, de scores van de spiegelinformatie van TRIQS worden weergegeven door de rode lijn. De grafiek geeft de score weer in percentages waarbij een score van 4 punten gelijk is aan 1% en een score van 1 punt gelijk is aan %. 21

22 Rapportcijfer Het gemiddelde cijfer wat de cliënten hebben gegeven die de vragenlijst hebben ingevuld is een 7,8. Dit cijfer is tot stand gekomen aan de hand van de volgende gegevens. Waarde N

23 Het merendeel van de cliënten zou IrisZorg wel bij andere mensen aanbevelen. 89,7% van de cliënten antwoordt positief, 1,3% antwoordt negatief Conclusie Het thema Informatievoorziening geeft veel vragen weer waar cliënten laag op hebben gescoord. Een vraag valt op omdat deze ook een hoge belangscore heeft, namelijk Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? Er zijn twee vragen die de hoogste negatieve score hebben, namelijk Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion? en Kunt u kiezen wie uw behandelaar is? Er zijn daarnaast ook twee vragen die opvallen in positieve zin. Dit zijn de vragen Neemt de behandelaar u serieus? en Luistert de behandelaar aandachtig naar u? Beide vragen hebben ook een hoge belangscore. Als er gekeken wordt naar het vergelijk van de gemiddelde score met de spiegelinformatie van Triqs dan valt op dat op veel gebieden een gelijke score zichtbaar is. Op een gebied scoort IrisZorg lager, dit is het gebied Informatie medicatie(6,4% lager). Onder dit gebied vallen de volgende vragen: Informatie over medicatie - Heeft u informatie gekregen over de verschillende soorten medicijnen die er bestaan voor uw klachten? - Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u gebruikt? - Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? Op drie gebieden scoort IrisZorg hoger namelijk Afstemming (6,9% hoger), Informatierecht (8,4% hoger) en Keuzemogelijkheden (5,8% hoger). Onder deze gebieden vallen de volgende vragen: Afstemming zorg door verschillende behandelaars Informatie over cliëntenrechten Keuzemogelijkheden - Moet u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? - Zitten uw behandelaar en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het over de beste behandeling voor uw klachten gaat? - Geven uw behandelaars u tegenstrijdige informatie? - Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? - Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion? - Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de klachtenprocedure? - Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? - Heeft u informatie gekregen over andere vormen van behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, E- hulp en alternatieve geneeswijzen? - Kunt u uw voorkeuren aangeven voor een bepaalde vorm van behandeling? 23

24 - Kunt u kiezen uit verschillende soorten behandelingen? Het rapportcijfer van 7,8 is hoog te noemen. De afgelopen jaren is het rapportcijfer steeds weer iets verhoogd, dit jaar met,1 punt ten opzichte van verleden jaar. Het merendeel van de cliënten zou IrisZorg wel bij andere mensen aanbevelen. 24

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Woon- en Werktraining de Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota De Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

ROM Rapportage. A. Visscher. Inhoudsopgave. CQiv-amb Grafieken 2 Alle vragen 3 Vragen per subschaal 4

ROM Rapportage. A. Visscher. Inhoudsopgave. CQiv-amb Grafieken 2 Alle vragen 3 Vragen per subschaal 4 ROM Rapportage Inhoudsopgave CQiv-amb Grafieken 2 Alle vragen 3 Vragen per subschaal 4 CQi-GGZ-VZ-AMB Grafieken 6 Alle vragen 7 Vragen per subschaal 8 1/8 CQiv-amb Dit rapport is gebaseerd op 11 ingevulde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQ-index voor waardering door cliënten 7,6. Centrum autisme (ambulant) Ralph Feenstra Onderzoek & Monitoring juli 2017

CQ-index voor waardering door cliënten 7,6. Centrum autisme (ambulant) Ralph Feenstra Onderzoek & Monitoring juli 2017 CQ-index voor waardering door cliënten 2017 Centrum autisme (ambulant) 7,6 Ralph Feenstra Onderzoek & Monitoring juli 2017 INLEIDING CQ-Index centrum autisme ambulant Bij het centrum autisme van GGZ Noord-Holland-Noord

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Versie 0.0.2 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juni 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ de FortaGroep Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen)

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie