Info oktober Beste ouders/ verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers,"

Transcriptie

1 Info oktober 2013 Beste ouders/ verzorgers, Deze week zijn de noodlokalen geplaatst. Deze worden voor dit schooljaar geplaatst. Komende week zullen wij ze in gebruik nemen. Komende week zullen we ook bekijken hoe we de buitenruimte het beste kunnen benutten. Oktober is ook altijd de maand van de Kinderboekenweek. Op 8 oktober hebben wij de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 2013, Harmen van Straaten, op bezoek. Harmen is een oud-leerling van onze school! Leuk dat hij tijdens deze belangrijke week voor hem terug komt naar zijn oude school. Na de herfstvakantie starten we ook met een verbeterde versie van Ning. We gaan werken aan een communicatie en informatiesysteem dat beter aansluit bij onze behoeften. Dit systeem wordt in samenwerking net Martin van Dam (Gouden Gasten) en Paul Verheul (man van Eefke) en onze school ontwikkeld. In deze info lees u ook over alle activiteiten in de groepen. Hiermee hopen wij u een mooi beeld krijgt van alle mooie dingen die er op school dagelijks gebeuren. Wouter Groot Belangrijke data: 2 t/m 13 okt.: Kinderboekenweek 8 okt.: Bezoek schrijver Harmen van Straaten, met om uur Boekenmarkt 21okt. t/m 25 okt.: Herfstvakantie 19 nov.: Studiedag T.S.O. Data rapporten en 10 minuten ouderavonden: De rapporten / portfoliomappen gaan dit jaar mee op vrijdag 7 februari en vrijdag 27 juni. De 10 minuten avonden zijn: Maandag 25 november en dinsdag 26 november Dinsdag 11 februari en woensdag 12 februari Woensdag 2 juli en donderdag 3 juli. Het kan zijn dat deze data voor een bepaalde groep veranderen vanwege cursussen van de leerkrachten, o.i.d. Casimirinfo oktober

2 Nieuwe leerlingen: Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen: In 1/2A: Nouri Habyby, Vera Eduard, Nola Prinssen en Esmée Frenk. In 1/2B: Bas van Leeuwen, Jasmijn Koemans en Kandiatou Ba. In 1/2C: Oscat Ouwerkerk, Quinten Karssen, Julian Duits, Feline Boot, Thies Blankendaal en Sjoerd van Benten. In 1/2D: Hugo van der Wielen, Tobias Versluis, Floris Steenwoerd, Anne Glas, Camilla van Hellenberg Hubar. In groep 3A: Leander Sprangers en Nils Van der Zijde In groep 4A: Molly Neefjes en Christopher Serlier. In groep 5A: Luka van der Zijde En tot slot in groep 5B: Florian Sprangers. Wij wensen jullie een fijne tijd op de Casimir. Ziekenboeg: Helaas worden we aan het begin van dit schooljaar weer geconfronteerd met een aantal ziektegevallen: Karin Freitag is opgenomen in het ziekenhuis en gisteren geopereerd. Zij zal geruime tijd afwezig zijn en gedurende deze periode neemt Nelly Cramer haar taken over. Ook Carin Hammer is gisteren geopereerd aan galstenen en zal nog even moeten herstellen. Hanske Bunnik gaat voor haar op de dinsdag en vrijdag werken, terwijl Heleen op de woensdagen haar lessen overneemt. Eva Moues is afgelopen maandag geopereerd aan haar pols en haar herstel vergt ook nog enige tijd; haar lessen worden overgenomen door Carolien van Leeuwen. Wij wensen allen een voorspoedig herstel. Monique Walvis heeft inmiddels haar meniscus operatie achter de rug en al weer aan het werk. Conciërge aanwezigheid: Nelly Cramer neemt (zie hierboven) de taken van Karin Freitag over op de dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 8 tot 12 uur. Administratie aanwezigheid: Onze administratrice, Janet Rozendaal is voortaan aanwezig op: Maandag van 9 tot 15 uur en donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Plaatsen van fietsen/bakfietsen bij school: Op verzoek van onze buren van de Geuzenstraat willen we er nogmaals op wijzen dat het plaatsen van fietsen/bakfietsen naast en voor de auto s bij de parkeerplaatsen grenzend aan de Geuzenstraat 30 niet mag. Probeer ook de trottoirs vrij van fietsen te houden. Het is voor iedereen prettig als we deze overlast met z n allen voorkomen; tenslotte is een goede buur beter dan een verre vriend. Casimirinfo oktober

3 Medezeggenschapsraad Casimirschool: (Herhaalde oproep) Beste ouders, Zoals bekend heeft onze school een medezeggenschapsraad, oftewel MR. Deze bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. In de teamgeleding hebben op dit moment Olga (3A) René (groep 4) en Boukje (3A) zitting. De oudergeleding heeft plaats voor twee nieuwe leden. Marian van Geloven (moeder van Lotte, groep7 en Gijs, groep5) kan daarom versterking gebruiken van ouders die het leuk vinden om ca. eenmaal per twee maanden te vergaderen en mee te denken over alles wat met de Casimir te maken heeft. Heb je belangstelling voor deze vacature? Meld je dan aan bij: Verbredingslessen op de Casimir: (Herhaalde oproep) Vorig schooljaar hebben leerlingen uit de bovenbouw z.g.n. verbredingslessen van een aantal ouders gekregen. Dit bracht bij alle partijen het nodige enthousiasme teweeg (ouders, kinderen en leerkrachten bovenbouw). Ook dit schooljaar gaan we verder met deze lessen. We hebben al een aantal ouders die ook/weer deze lessen wil geven. Tot januari hebben we ons programma rond, maar mocht u het ook een uitdaging vinden om volgend (kalender)jaar eens dit soort lessen te geven, graag even een mail aan Adri Heida (bovenbouwcoördinator) : Oproep voor bibliotheekouders: We zoeken nog enkele ouders die ongeveer één keer per 3 weken op vrijdag willen helpen in de bieb (benedenhal). Duur: ongeveer een uur. Drie maal per week zijn er uitleendagen voor kinderen van groep 3 tot en met 8: op maandag, woensdag en vrijdag. Geef uw gegevens in onderstaande volgorde door: Naam van ouder; naam van kind 1(+groep.), naam kind 2 +groep; vrijdag telefoonnummer; adres. Na de herfstvakantie wordt gewerkt met een definitief rooster. Reageer graag voor 4 oktober alstublieft. Bestuursmededeling: Heeft u interesse in de functie van bestuurslid van de Casimirschool? Neem dan contact op met Jennie Janssens. Zij kan u het profiel van de functie toesturen en uw eventuele vragen beantwoorden. Reacties kunt u mailen naar Casimirinfo oktober

4 Zorg op de Casimirschool: Het jaar is weer goed van start gegaan. Alle leerkrachten zijn lekker aan de slag en de sfeer in de groepen is goed. Als intern begeleider kom ik veel in de groepen en ervaar dan hoe de kinderen in de groep aan het werk zijn en proef de sfeer. Door deze bezoeken in de groepen kom je veel te weten van de individuele kinderen en zie je hoe het gaat in de groep. Ook leer je dan de kinderen kennen en weet je goed over wie je spreekt in besprekingen met de leerkrachten. Casimir Onderwijs Planning (COP): Als we een schooljaar starten beginnen we direct met de Casimir Onderwijs Planning ( voorheen zorgkalender), die de intern begeleider jaarlijks maakt, waarop ook alle momenten rond zorg beschreven staan. De leerkrachten zien hierop wanneer bepaalde toetsen moeten worden afgenomen, wanneer observatielijsten moeten zijn ingevuld, wanneer de RT periodes worden afgesloten en weer opgestart, wanneer er specifiek gewerkt wordt aan de portfolio s, wanneer de rapporten de deur uit gaan, wanneer de overkoepelende Davincitaken beginnen en wanneer de groepsbesprekingen zijn. De hulp voor kinderen start dan ook direct al na de zomervakantie. Zodat er goed gewerkt wordt aan de doorgaande lijn. Lezen: De week na de herfstvakantie gaan de leerkrachten van groep 3 starten met het afnemen van de herfstsignalering, er wordt dan gekeken of de kinderen alle aangeboden letters kunnen lezen, al woorden lezen en wat ze al meer kunnen dan aangeboden is. De uitslag van deze individueel afgenomen signaleringslijst wordt op het rapportgesprek ook besproken. Het is voor de kinderen van belang dat ze veel hardop lezen, juist ook thuis. Goed kunnen lezen is essentieel voor het goed doorlopen van de school. En goed lezen leer je door het heel veel te doen. ZIEN: Op de COP staat net voor de herfstvakantie dat de leerkrachten de observatielijsten van ons SEO volgsysteem ZIEN! gaan invullen zodat deze lijsten ook besproken kunnen worden tijdens de leerlingbesprekingen eind oktober en begin november. Met deze observatielijst kijkt de leerkracht naar de sociaal emotionele ontwikkeling of ook wel sociale vaardigheid genoemd, van de leerlingen in de groep. De vragenlijst bestaat uit 28 vragen over 7 onderdelen, de vragen zijn voor groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8. De belangrijkste onderdelen voor ons zijn het welbevinden en de betrokkenheid. Deze hebben alles te maken met de vijf andere gebieden: sociaal Casimirinfo oktober

5 initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. Als de scores van welbevinden en betrokkenheid goed zijn, dan komt er in principe geen advies vanuit het programma. Wel kijken wij naar de andere vijf gebieden en proberen daar hulp voor te geven als dit nodig is. De onderdelen welbevinden en betrokkenheid worden als volgt beschreven: 1. Betrokkenheid (BT) Een hoge betrokkenheid wordt zichtbaar in geconcentreerd, aanhoudend en tijdvergetend bezig zijn. Dit gaat gepaard met veel energie, dat zich weer uit in nauwkeurigheid, verwoording, reactiesnelheid en mimiek en houding. Een hoge betrokkenheid op het activiteitenaanbod op school laat emotioneel welzijn zien. Een hoge betrokkenheid betekent dat ontwikkeling plaatsvindt. Een kind dat gedurende een langere periode op de automatische piloot bezig is met de schoolse activiteiten of zich zelfs geheel niet betrokken toont, verdient per definitie onze zorg. Een hoge betrokkenheid vertelt ook: dit kind ontwikkelt zich ook daadwerkelijk door ons activiteitenaanbod! 2. Welbevinden (WB) Echt kunnen genieten, je in je element voelen, ontspannen zijn, in contact zijn met jezelf en de omgeving, je tijdig over frustraties heen kunnen zetten. Het zijn kenmerken van een kind dat zich welbevindt. Je welbevinden is een voorwaarde om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijsleeraanbod. Het is ook een voorwaarde om op sociaal gebied te kunnen leren. Tot zover weer de stand van zaken rond de zorg op de Casimirschool. Yzette Hage, IB-er van de Casimirschool op dinsdag, donderdag en vrijdag Biebboeken: Beste ouders Onlangs is de voorraad bibliotheekboeken op school weer aangevuld met boeken die veel aandacht krijgen tijdens de Kinderboekenweek. Ook ander boeken die erg in de belangstelling van jonge lezers liggen zijn aangeschaft. Hierdoor is er weer meer kastruimte nodig. A.s. vrijdag 18 oktober is het zover. Dan worden boeken die al wat langer in de bibliotheek staan aangeboden voor 50 eurocent per stuk. Het zou te veel zijn om die ochtend ook nog boeken te ruilen. Daarom willen we de laatste vrijdag voor de herfstvakantie besteden aan de verkoop van boeken á vijftig eurocent per stuk. Belangstellenden worden uitgenodigd om te komen kijken en gepast geld mee te nemen. Met vriendelijke groeten, Marijke de Bruijn Biebcoördinator Casimirinfo oktober

6 Kinderboekenweek: Het thema van de kinderboekenweek 2013 is Klaar voor de start. Kort gezegd gaan de boeken die dit jaar centraal staan over sport. Maar natuurlijk ook over sportiviteit, winnen en verliezen en fantasiesporten van ridders en heksen. Tijdens de kinderboekenweek zijn er een aantal gezamenlijke momenten: Woensdag 2 oktober Start kinderboekenweek: gezamenlijke opening in de speelzaal. Mocht het podium nog in gebruik zijn door groep 7 zullen we om 8.45 uur starten op het schoolplein met het kinderenboekenweek lied van kinderen voor kinderen. Dinsdag 8 oktober Bezoekt Harmen van Straaten, schrijver van het boekenweekgeschenk, onze school. Harmen is een oud leerling van de Casimir! We zullen hem s ochtends met elkaar ophalen. Gedurende de dag zijn er diverse klassen die activiteiten met hem hebben en aan het einde zal er een signeersessie en boekenmarkt in de gymzaal zijn. Deze boekenmarkt start om uur voor ouders, en na uur voor kinderen. Kinderen die een gesigneerd boek willen hebben kunnen deze via bestelformuliertjes bij Verkaaik bestellen. Kinderen die naar de Bibelebonz gaan na schooltijd kunnen ook een gesigneerd exemplaar bestellen en krijgen dat later Benieuwd wie Harmen is en wat hij doet!? Bezoek zijn website of lees de folder. Proeflessen Goudse Weekendschool voor groep 7 en groep 8 Zit jij in groep 7 of groep 8 van de basisschool? Wil jij werken aan je toekomst, zelfvertrouwen en woordenschat? En kun je op zondag tijd maken voor leuke en nuttige activiteiten? Volg dan een proefles bij de Goudse Weekendschool! Zelfvertrouwen & woordenschat Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante gastdocenten. De afgelopen maanden bijvoorbeeld een journalist, huisarts (zie foto), politieagent en een architect. Ook gingen ze op excursie naar de rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis, het atelier van een kunstenaar en een radiostudio. Door de lessen van de Weekendschool krijg je meer zelfvertrouwen, vergroot je je woordenschat en vind je makkelijker je plekje in de samenleving. De lessen vinden plaats in het centrum van Gouda en in de wijk Korte Akkeren. Er zijn 28 lesdagen per schooljaar, start op zondag om 11 uur, einde lesdag half 3. De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis; sponsors, fondsen en de gemeente Gouda betalen de kosten. Aanmelden proeflessen Je ben welkom voor een proefles op zondag 29 september. De proeflessen vinden plaats in Casimirinfo oktober

7 het centrum van Gouda (basisschool Casimir, Groeneweg 27) en beginnen om 11 uur 's ochtends. Na de proefles wordt bekeken of je mee kunt doen met alle lessen van de Goudse Weekendschool. Graag aanmelden voor een proefles bij Nynke van den Brink, leerkracht/coördinator via (06) of Week van de opvoeding: Van 7 t/m 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jou en je kind over het thema Spelenderwijs. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Tijdens deze week kunnen jij en je kind deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten, zoals een gratis middag voor vaders en kinderen in Monkeytown, babymassage, een bijeenkomst over spelen met je kind en de taalontwikkeling stimuleren, kennis maken met KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), peutergym, workshops social media en een bijeenkomst over hoogbegaafdheid. De activiteiten van deze week worden georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in samenwerking met andere organisaties in jouw gemeente en zijn vrijwel allemaal gratis. Kijk op de website voor meer informatie en het programma. Fotowedstrijd In de hele regio Midden Holland organiseren we een fotowedstrijd. Stuur de leukste foto van je spelende kind naar De foto s worden geplaatst op de website van het CJG. De winnende foto wint een professionele fotoshoot met het hele gezin bij Studiorama. De winnaar wordt op de website op vrijdagmiddag 11 oktober bekend gemaakt. Brede School De Brede School Gouda Centrum Oost Het nieuws van de Brede School is te vinden op: Casimirinfo oktober

8 Wat gebeurt/gebeurde er in de verschillende groepen Groep 1/2 A: We hebben de eerste periode gewerkt aan het thema kleur. De eerste week over rood, geel en blauw. Op deze drie dagen mochten de kinderen zelfs in de kleur van de dag naar school komen! De weken daarna leerden we mengen en kwamen er nieuwe kleuren bij: oranje, groen en paars en bruin. Verder deden we spelletjes in de kring, werkjes uit de kast en leerden we het regenbooglied. De komende weken staan in het teken van de kinderboekenweek. Alle kinderen mogen hun lievelingsboek van thuis meenemen zodat we die aan elkaar in de kring kunnen laten zien. Uit ieder meegebracht boek zal ook een stukje voorgelezen worden. We gaan naar boekenwinkel Verkaaik om te luisteren naar een verhaal en er komt docent die een dramales in de speelzaal verzorgd. Groep 1/2 B: We zijn inmiddels alweer helemaal gewend om op school te zijn. We hebben ook al het eerste nieuwe kindje mogen verwelkomen: Kadiatou. We wensen je veel plezier toe in onze groep! We hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema griezelen. In de poppenhoek veranderden de kinderen in heksen en tovenaars, in de lees- en schrijfhoek werden griezelige stempelbladen gemaakt en we hadden leuke griezelige boekjes in de klas die we konden bekijken. Ook hebben we voorgelezen uit een heel leuk voorleesboek Hork, het monster speelt verstoppertje met een handpop erin (bedankt voor het lenen moeder van Faiya) De komende weken gaan we het hebben over de kinderboekenweek, dus de kinderen mogen dan hun lievelingsboek van thuis meenemen naar school. We gaan een lied leren om de boekenweek te openen op 2 oktober. Tijdens dit thema komt er ook nog een echte Casimirinfo oktober

9 schrijver (Harm van Straaten) voorlezen op school. We gaan dus nog leuke (lees)weken tegemoet voordat de herfstvakantie begint. Groep 1/2C: De eerste paar weken zitten er alweer op. Het is ontzettend gezellig in de klas. We hebben 4 nieuwe leerlingen: Quinten, Julian, Thies en Oscar; van harte welkom in 1/2c. Ook is Flip de Beer weer terug in de klas, dus die komt binnenkort gezellig bij jullie logeren! De eerste weken hebben we gewerkt over het thema Circus. We weten nu alles over de piste, de kunstjes, de jongleur, acrobaat en de circusdirecteur. We hebben al geverfd, geplakt en getekend en de eerste kralenplanken zijn alweer gemaakt. Het circusthema hebben we vandaag afgesloten met heerlijke, zelfgemaakte popcorn. De komende weken komt op dinsdag en donderdag Olivier (de broer van Josephine) bij ons helpen in de klas. Hij kan heel goed spelletjes spelen en op donderdag leest hij voor. Na het circusthema gaan we werken over Igor de Stippelkampioen. Dit boek staat centraal tijdens de kinderboekenweek. Leuk om dit boek ook thuis te lezen! Groep 1/2D: Ook in 1/2 d zijn we dit schooljaar fris van start gegaan! Na het wennen hebben we namelijk gewerkt over de tandarts. We weten nu alles over tanden, wisselen en goed poetsen. We hadden in de klas een echte behandelkamer waar je zelf tandarts, assistent of patiënt mocht zijn. Maakten ons eigen tandendoosje en maakten een tekening van ons zelf bij de tandarts (hebben jullie ze al zien hangen!?). Het thema is gisteren afgesloten met een poetsles van een echte tandarts. Tandarts Saskia kwam bij ons in de klas vertellen over tandenpoetsen en dat mochten we zelf ook proberen want we kregen allemaal een tandenborstel cadeau! We leerden het lied "houd je mond gezond" van Dirk Scheele. Deze is uiteraard ook op Youtube te vinden en erg leuk om te zingen thuis. Na dit thema gaan we net als de rest van de school aan de slag met de Kinderboekenweek. We oefenen hier alvast het lied "klaar voor de start"voor. Voor dit thema mogen alle kinderen uit 1/2 d hun favoriete prentenboek meenemen. Wat we verder allemaal gaan doen, zien jullie vanzelf. We gaan er in ieder geval een sportieve Kinderboekenweek van maken! Casimirinfo oktober

10 Groep 3A/B: We hebben er al weer 4 weken opzitten. De kinderen zijn al weer helemaal gewend om naar school te gaan. In het begin was het best wel lastig. Kinderen uit vier verschillende kleutergroepen, maar inmiddels kennen we elkaar al best goed. nieuwe vriendschappen ontstaan en we doen ons best om een fijne groep te worden. We hebben al heel veel woordjes en letters leren lezen zoals: naam/ n lees/ ee ik/ i rik/ k kam/ a lip/ p kus/ u wit/ t Eigenlijk kunnen we dus al een beetje lezen, na vier weken al veel woordjes zelf lezen... Met rekenen zijn we bezig met evenveel, meer en minder. Eigenlijk is dit nog niet zo heel erg moeilijk.bij de kleuters is dit al veel aan bod geweest. Voor de rest doen we vooral heel veel leuke dingen, we hebben al twee thema hoeken gehad. De eerste twee weken hebben we een fotohoek gehad en in de laatste themahoek (altijd n.a.v. het thema waar we het over hebben met taal en lezen) ging over zintuigen. We hadden een smaakkist en een voelkist. De peper en citroen was wel vies, de hagelslag echter was zo op. We zijn klaar voor een nieuw thema en nieuwe woordjes en letters, dus kom maar op... Groep 4A/B: We zijn al bijna vier weken onderweg en we zijn weer helemaal gewend. Het is af en toe nog even zoeken in de taak wat er nog gemaakt moet worden en puzzelen hoe we de opdracht in een leeg schrift moeten schrijven, maar ook dat gaat steeds beter. Momenteel zijn we met taal en spelling bezig met het thema vriendschap. We hebben elkaar getekend en ontdekken steeds nieuwe dingen over elkaar. Met spelling hebben we de woorden met twee of zelfs drie medeklinkers achter elkaar behandeld en bespreken we nu ook de woorden wolk en berg. We horen de u soms wel, maar die schrijven we lekker niet. Met taal weten we al wat een zelfstandig naamwoord, een lidwoord en een samenstelling is. Ook oefenen we met het alfabet en leren we betekenissen van woorden. We gebruiken hierbij ook werkvormen om het samenwerken te stimuleren.. Casimirinfo oktober

11 Gelukkig kennen we de methode van rekenen al. Dat maakt het wel wat makkelijker. Wij zijn nu kennis aan het ophalen en druk bezig met het automatiseren van de sommen tot 20. De groepen 4 hebben de handen in elkaar geslagen om nog meer instructie aangepast op niveau te kunnen geven. Twee maal per week wordt er een extra verlengde instructie voor spelling gegeven. Daarnaast is er tevens twee maal per week een extra verlengde instructie voor rekenen alsmede een verlengde instructie voor degenen die baat hebben bij meer uitdaging. Ook voor het lezen zijn we stappen aan het maken. Behalve het biebboek lezen in de klas, zullen de leerlingen uit groep 7 twee keer per week een op een met een groep 4-leerling lezen. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het woorden flitsen met behulp van de woordentrainer. Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. We zullen hier tijdens verschillende activiteiten aandacht aan besteden. We zijn nu al bezig met het oefenen van het lied Klaar voor de start van Kinderen voor Kinderen. Op de site is het lied te beluisteren en is er zelfs een instructie voor het bijbehorende dansje te vinden. Groep 5A: Zo de eerste weken zitten er al weer op. Wat een gezellig stel hebben we dit jaar in groep 5a. We zijn heel blij met de komst van Luka. Luka heeft in Singapore gewoond en ging daar naar een internationale school. We leren heel veel van hem over hoe het in Singapore is. Hij laat ons dollars zien en vertelt graag over zijn school en de mensen daar. Luka kan goed voetballen, de jongens op het plein zijn blij met zijn inbreng. Het zelfstandig werken met de dagtaken gaat per week steeds beter. Zo is er een goede werksfeer en rust. De kinderen ontdekken dat ze meer zelf kunnen dan ze dachten. De nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en handvaardigheid worden ook goed opgepakt. We weten al alles van de voedselketen, een balans en wat is nu eigenlijk tijd? Maar ook drama en sociaal emotionele ontwikkeling blijkt erg leuk te zijn. Het is nog wel even wennen dat de woensdag langer duurt en de bel om uur niet voor ons is. Maar ja in die extra tijd leren we ook weer meer. De komende periode gaan we de tafels weer extra oefenen. Het lijkt wel of die op vakantie weggespoeld zijn in het zwembad. Veel oefenen thuis is aan te raden! De spellingswoorden gaan mee naar huis om te oefenen met behulp van Bloon op de computer. Voor sommige kinderen is het ook goed om met woordtrainer het technisch lezen te verbeteren. Ons eerste uitstapje is op 2 oktober. We gaan dan naar de schouwburg waar schrijver Jacques Vriens een voorstelling geeft Hoe verzint ie het toch allemaal. Deze voorstelling sluit aan bij de Kinderboekenweek met als thema Klaar voor de start We oefenen iedere dag het klaar voor de start lied en doen het dansje erbij. We hebben er veel zin in en hopen op een gezellig, vrolijk en leerzaam jaar met elkaar. Kirsten en Ineke Casimirinfo oktober

12 Groep 5B: Na een paar weken is groep 5B al redelijk gewend aan de nieuwe gang van zaken! De nieuwe vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn erg leuk en interessant, en het blijkt dat de kinderen veel weten te vertellen over diverse onderwerpen. Het prikbord hangt vol met tekeningen van fantasiedieren en ook bij handvaardigheid wordt er druk aan de eerste ontwerpen gewerkt. Bij techniek doen we leuke proefjes. Ook het huiswerk is opgestart, en dat is best spannend! Wat komt er aan de komende weken? Op woensdag 2 oktober openen we de Kinderboekenweek met een gezamenlijke schoolactiviteit, en daarna gaan de groepen 5 naar een voorstelling in de schouwburg: hoe verzint ie het toch allemaal van de schrijver Jacques Vriens. Dinsdag 8 oktober bezoekt Harmen van Straaten, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk, onze school, waarbij s middags een boekenmarkt met signeersessie zal plaatsvinden. Als u deze info krijgt is Carin inmiddels geopereerd aan haar galblaas, we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap!! Groep 6: We zijn de eerste weken van groep 6 goed en gezellig van start gegaan. De kinderen vinden het fijn om in het gebouw van het streekarchief te zitten, waar het volgens groep 6 lekker rustig is. Vanaf deze week hebben de kinderen een andere dagtaak gekregen. De doelen van iedere les staan nu ook op de taak vermeld. Kinderen weten dus wat ze die les gaan leren en kunnen ook zelf evalueren of ze na afloop van het maken van de les ook daadwerkelijk het doel hebben gehaald. Begin oktober gaan we ook aan de slag met de Kinderboekenweek Klaar voor de start. Groep 7A: Wat een leuke enthousiaste groep hebben wij gekregen. Ze vinden het heerlijk om te luisteren en mee te discussiëren over de lessen die er op het programma staan. We zitten nu vier weken in het podiumlokaal en nu gaat het echt gebeuren, we gaan over naar de pleinlokalen. Aankomende week verhuizen we en gaan we er iets leuks van maken voor de rest van het schooljaar. Aankomende dinsdag gaan we naar een les op de kinderboerderij over afvalverwerking, hiervoor zoeken we nog een paar enthousiaste ouders die de kinderen mee willen begeleiden. De week erna gaan we naar de bibliotheek in Oosterwei met als titel "meedoen is belangrijker dan winnen" in het kader van de Kinderboekenweek met als thema "Sport en spel". We hebben ook al twee handballessen achter de rug, erg leuk, actief en ook vermoeiend. We kunnen nu allemaal een beetje handballen en weten goed samen te werken om je doel te kunnen bereiken. We kunnen er dus helemaal tegenaan. Groep 7B: De eerste weken in groep 7b zitten er al weer op. Een bijzonderheid dit schooljaar is dat we in groep 7b met drie groepsvaders gaan werken! Niet eerder in de 90-jarige geschiedenis is dit voorgekomen. Andre, Stephan en Martijn zijn dit jaar de groepsvaders voor het regelen, coördineren van allerlei activiteiten. Zij zullen een lijst van de al geplande activiteiten rond mailen. Casimirinfo oktober

13 Onze eerste activiteiten buiten de groep zijn ook alweer een feit. We zijn op bezoek geweest bij de Zwanenbloem voor een les over afval en hoe we met afval omgaan. Eerder waren we met Monumentendag op bezoek in "Het Groote Huys" op de Westhaven. Komende periode gaan we naar de bibliotheek in Gouda-Oost voor een programma over boeken en sport op dinsdag 8 oktober. Komende week staat ook de verhuizing naar de lokalen op het plein gepland. Groep 8: Terwijl we genieten van een aangename nazomer, zijn we in groep 8 ondertussen prima begonnen. Een gezellig, bruisend stel met veel creativiteit, lef en inzet! Komende maand staat er al meteen een leuk uitstapje op het programma. We gaan op 15 oktober met de groep naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. Wordt hopelijk een mooie informatieve dag! Al binnenkort breekt de periode van het Scholen Bezoeken aan; we zullen voor de kerstvakantie verschillende scholen bezoeken. De ouders zijn alvast uitgenodigd voor een informatieavond bij ons op school, op 1 oktober om uur. Op deze avond komt een vertegenwoordiging van de GSG Leo Vroman en het Coornhert e.e.a. vertellen over wat er allemaal komt kijken bij de Grote Overstap naar het VO volgend jaar. Voor sommige ouders inmiddels gesneden koek, voor anderen nieuw. Plaats van handeling: het lokaal van groep 8. Namens groep 8 alvast een fijne herfstvakantie! Casimirinfo oktober

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie Nr. 2015-2016 Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie 2 maart: meegeven resultatenoverzicht methode onafhankelijke toetsen 3 maart: retour opgave 10 min. gesprekken

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding NIEUWSBRIEF 12/16 mei 2014 Inleiding Na een mooie, welverdiende vakantie is iedereen op De Dijck weer begonnen aan de laatste periode van tien weken. Een periode waarin de leerlingen van de groepen 7 zich

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 1 / 12 september Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 1 / 12 september Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 1 / 12 september 2014 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda -

Nadere informatie

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij VLINDERPOST Nieuwsbrief van RKB De Vlinder Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk Tel. : 0251 237766 vlinder@tabijn.nl Schooljaar 2016-2017 nummer 2 donderdag 22 september 2016 Agenda: Woensdag 28 sep. Maandag

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 36

t Informantje schooljaar week 36 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel : 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2017-2018 week 36 Agenda

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na school - Schoenmaatjes - Heelys - Schoolfruit - Nieuws vanuit de groepen

In deze nieuwsbrief: Agenda: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na school - Schoenmaatjes - Heelys - Schoolfruit - Nieuws vanuit de groepen Agenda: -Vrijdag 23 oktober: Streetwise op school -Maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober: Herfstvakantie - Vrijdag 13 november: Kleuters vrij In deze nieuwsbrief: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Datum: vrijdag 22 juli 2016

Datum: vrijdag 22 juli 2016 Datum: vrijdag 22 juli 2016 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Woensdag hebben we met alle kinderen gekeken naar de musical van groep 8: Herrie op het eland. Het was wederom een geweldige musical. De

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

okt Geachte ouders,

okt Geachte ouders, okt. 2016 www.finnjol.nl Geachte ouders, Enkele mededelingen: 1. Team: Uit de sollicitatieprocedure voor groep 5/6 en 7/8 is helaas nog geen geschikte kandidaat naar voren gekomen. Wij zoeken samen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Voor U ligt alweer de derde brochure van het aanbod van onze Naschoolse Arrangementen voor schooljaar 2015-2016: N-ARR-G. (dit spreek je uit op zijn Engels als ENARRGY.De N van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leerlingenraad

Schoolnieuws. Leerlingenraad In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leerlingenraad Kalender Ophalen van het plein De Bliepbliepiotheek Rapportgesprekken Muurverf nodig Typelessen op De Hoge Raven Brede School Nieuws Sportmix in Hoograven

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

Rups-nieuwtje. Best, september 2014. Beste ouders,

Rups-nieuwtje. Best, september 2014. Beste ouders, Rups-nieuwtje Best, september 2014 Beste ouders, Dit is het eerste rups-nieuwtje van dit schooljaar. Voor sommige kinderen was onze klas al bekend terrein. Voor anderen is het nieuw om naar school te gaan

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Schooljaar Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015

Schooljaar Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015 Schooljaar 2015-2016 Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015 START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR We zijn heel blij dat we jullie allemaal weer mogen verwelkomen op de Springdonk! We hopen dat jullie een

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr januari 2016

NIEUWSBRIEF nr januari 2016 NIEUWSBRIEF nr. 10 12 januari 2016 In deze nieuwsbrief: Gelukkig 2017 Alexandra de Vries Schoonmaakavond woensdag 18 januari Inloop ouders Nationale Voorleesdagen Informatieavond ParnasSys (herhaling)

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken.

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken. Kringgesprek Geachte ouders, Wilt u alstublieft meedoen aan het invullen van een enquête Ouderbetrokkenheid? Nummer 9 2012-2013 2013 Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Daar leer je! Informatie groep ½ Schooljaar

Daar leer je! Informatie groep ½ Schooljaar Informatie groep ½ Schooljaar 2017-2018 Even voorstellen Hallo, ik ben Joyce van den Berg Ik werk op maandag en dinsdag in groep ½. Hallo, ik ben Elise Stap Ik werk op woensdag t/m vrijdag in groep ½.

Nadere informatie

Uit de school geklapt! September 2015

Uit de school geklapt! September 2015 Uit de school geklapt! September 2015 willen vormen. Er is een finale voor de groepswinnaars uit de groepen 4a, 5a en 4/5b en voor de groepswinnaars uit de groepen 6a, 7a, 6/7b en 8. De winnaars van de

Nadere informatie

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 4 oktober 2013 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Inloopuurtje De kinderen naar school gebracht en trek in koffie of thee?

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016

NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016 NIEUWSBRIEF nr. 11 18 januari 2016 In deze nieuwsbrief: Nationale voorleesdagen Vreedzame school blok 4 Inloopochtenden Schaaklessen bij De Oase Leesbegeleiding Onze vernieuwde website Waarderingsvragenlijsten

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen Nieuws uit CBS Het Kompas Voor iedereen, die ik nog niet persoonlijk gezien heb, nog de beste wensen voor 2014! Toetsen Wij zijn alweer ruim drie weken aan het werk in de klassen. Hier op school heerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05 Nieuwsbrief 6 2014 2014-2015 nr. 05 Beste ouders/ verzorgers, De herfstvakantie is weer achter de rug. De komende periode wordt een drukke, maar gezellige tijd. Binnenkort komen de eerste rapporten en

Nadere informatie

De Trampetter. Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22

De Trampetter. Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22 De Trampetter Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22 Leidschendam, 23 november 2016 Vanuit de directie Rapporten en rapportavonden Op vrijdag 25 november krijgen de leerlingen hun rapport. Om een afspraak

Nadere informatie

Borgmannieuws 26 september 2016 jaargang 19

Borgmannieuws 26 september 2016 jaargang 19 Warmoes 321 0 413 Vinken 321 0 412 Jaco 321 0 410 Kijkin 321 0 411 www.borgmanschool.nl Kopij voor dinsdag inleveren bij de locatieredacteur; zie website BN. Borgmannieuws 26 september 2016 jaargang 19

Nadere informatie

OPEN DAG 15 FEBRUARI. Beste ouders/ verzorgers

OPEN DAG 15 FEBRUARI. Beste ouders/ verzorgers J.P.F. Steijaertschool J. Haydnlaan 1 2394 GJ Hazerswoude Tel: (071)3412742 info@steijaertschool.nl OPEN DAG 15 FEBRUARI Beste ouders/ verzorgers Vrijdag 15 februari is het weer OPEN DAG. Het is dan mogelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Jaargang 29, nummer 10 *

Jaargang 29, nummer 10 * Jaargang 29, nummer 10 * Inhoud Boogletter: * Belangrijke data * Mededelingen directie * Naschoolse workshops * Evaluatie inloop * Voorleeswedstrijd * Peuterwerk * Nieuws BSO de Frodo s Nieuwe leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 3 Schooljaar VOOR IN DE AGENDA

Nieuwsbrief Nr. 3 Schooljaar VOOR IN DE AGENDA Nieuwsbrief Nr. 3 Schooljaar 2015-2016 www.obsprinsesmarijkeschool.nl marijkeschool@logperspecto.nl Openbare Basisschool Prinses Marijke Marijkestraat 1 4571 VW Axel 0115 561806 directeur: Ingeborg Burm

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders,

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders, Nieuwsbrief 5 Vrijdag 7 oktober 2016 Beste ouders, Een volle nieuwsbrief dit keer. Wij zijn inmiddels zes weken aan de gang en klaar met onze gouden weken waarin we ons met de groepsvorming hebben bezig

Nadere informatie

Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe!

Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe! Vinkenbaan editie jaargang 24 07-09-2017 Informatieavonden Deze avonden zijn bedoeld om alle ouders wat nadere informatie te verstrekken over het komend schooljaar en kennis te maken met de leerkrachten

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouders en verzorgers,

VOORWOORD. Beste ouders en verzorgers, Wetenswaardigheid 11 26 februari 2015 Beste ouders en verzorgers, VOORWOORD Deze week heeft u allemaal het tweede rapportgesprek. We hopen dat het prettige gesprekken zijn en dat u helder en duidelijk

Nadere informatie

KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar

KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar 2013-2014 Vrolijke opening van het jaar van de podiumkunsten door Alexander Bauwens de poppenspeler van Weesp. Prachtige voorstelling door tejater2! Niet gisteren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MEI Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,

Nieuwsbrief MEI Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, Nieuwsbrief Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, Na alle activiteiten van de afgelopen periode met ter afsluiting deze week de koningsspelen en de eindcito van groep 8 is het tijd om even uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 1 Datum: 24-08-15 Algemeen Belangrijke data: 24 Augustus Eerste schooldag 24 Augustus Luizencontrole 07 September Start project Kunst (alle groepen)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 19 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Volgend jaar krijgt de nieuwsbrief een nieuwe vorm. Daar past ook een nieuwe naam bij. Daarom willen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 26

t Informantje schooljaar week 26 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 26

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht.

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht. Cbs De Triangel www.triangelaalten.nl Jaargang 10, nummer 8 Maart 2014 Geachte ouders / verzorgers, Met de krokusvakantie voor de deur ontvangt u alvast de info voor de komende periode. We wensen u en

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari,

Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari, Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari, Groep 8 CITO eindtoets dinsdag t/m donderdag 7 Februari, vrijdag Warme truiendag 13 Februari, donderdag Playbackshow 5 Februari, woensdag Spreekuur

Nadere informatie

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Nog de beste wensen! Velen van u hebben we de afgelopen weken al persoonlijk een gelukkig nieuw jaar gewenst. Toch willen wij

Nadere informatie

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4 FEESTWEEK 2014 groep 1-2-3-4 Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s), Vanaf maandag 7 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. En het wordt niet zomaar een feestweek,

Nadere informatie

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Beste ouders, Inmiddels is de school weer gestart en zijn de lessen in volle gang. De leerlingen zijn enthousiast

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nr 3 3 oktober 2014 de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Studiedag Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag hebben we met elkaar

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

De leerlingen zullen deze peilingen ook weer gaan invullen en dat zal net als vorig schooljaar op school gedaan worden.

De leerlingen zullen deze peilingen ook weer gaan invullen en dat zal net als vorig schooljaar op school gedaan worden. Nummer 17 15 januari 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Bruna-actie Rondom de Kinderboekenweek was weer de jaarlijkse actie dat de Bruna-bonnetjes konden worden ingeleverd en wij dan boeken voor de school

Nadere informatie