Info oktober Beste ouders/ verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info oktober 2013. Beste ouders/ verzorgers,"

Transcriptie

1 Info oktober 2013 Beste ouders/ verzorgers, Deze week zijn de noodlokalen geplaatst. Deze worden voor dit schooljaar geplaatst. Komende week zullen wij ze in gebruik nemen. Komende week zullen we ook bekijken hoe we de buitenruimte het beste kunnen benutten. Oktober is ook altijd de maand van de Kinderboekenweek. Op 8 oktober hebben wij de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 2013, Harmen van Straaten, op bezoek. Harmen is een oud-leerling van onze school! Leuk dat hij tijdens deze belangrijke week voor hem terug komt naar zijn oude school. Na de herfstvakantie starten we ook met een verbeterde versie van Ning. We gaan werken aan een communicatie en informatiesysteem dat beter aansluit bij onze behoeften. Dit systeem wordt in samenwerking net Martin van Dam (Gouden Gasten) en Paul Verheul (man van Eefke) en onze school ontwikkeld. In deze info lees u ook over alle activiteiten in de groepen. Hiermee hopen wij u een mooi beeld krijgt van alle mooie dingen die er op school dagelijks gebeuren. Wouter Groot Belangrijke data: 2 t/m 13 okt.: Kinderboekenweek 8 okt.: Bezoek schrijver Harmen van Straaten, met om uur Boekenmarkt 21okt. t/m 25 okt.: Herfstvakantie 19 nov.: Studiedag T.S.O. Data rapporten en 10 minuten ouderavonden: De rapporten / portfoliomappen gaan dit jaar mee op vrijdag 7 februari en vrijdag 27 juni. De 10 minuten avonden zijn: Maandag 25 november en dinsdag 26 november Dinsdag 11 februari en woensdag 12 februari Woensdag 2 juli en donderdag 3 juli. Het kan zijn dat deze data voor een bepaalde groep veranderen vanwege cursussen van de leerkrachten, o.i.d. Casimirinfo oktober

2 Nieuwe leerlingen: Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen: In 1/2A: Nouri Habyby, Vera Eduard, Nola Prinssen en Esmée Frenk. In 1/2B: Bas van Leeuwen, Jasmijn Koemans en Kandiatou Ba. In 1/2C: Oscat Ouwerkerk, Quinten Karssen, Julian Duits, Feline Boot, Thies Blankendaal en Sjoerd van Benten. In 1/2D: Hugo van der Wielen, Tobias Versluis, Floris Steenwoerd, Anne Glas, Camilla van Hellenberg Hubar. In groep 3A: Leander Sprangers en Nils Van der Zijde In groep 4A: Molly Neefjes en Christopher Serlier. In groep 5A: Luka van der Zijde En tot slot in groep 5B: Florian Sprangers. Wij wensen jullie een fijne tijd op de Casimir. Ziekenboeg: Helaas worden we aan het begin van dit schooljaar weer geconfronteerd met een aantal ziektegevallen: Karin Freitag is opgenomen in het ziekenhuis en gisteren geopereerd. Zij zal geruime tijd afwezig zijn en gedurende deze periode neemt Nelly Cramer haar taken over. Ook Carin Hammer is gisteren geopereerd aan galstenen en zal nog even moeten herstellen. Hanske Bunnik gaat voor haar op de dinsdag en vrijdag werken, terwijl Heleen op de woensdagen haar lessen overneemt. Eva Moues is afgelopen maandag geopereerd aan haar pols en haar herstel vergt ook nog enige tijd; haar lessen worden overgenomen door Carolien van Leeuwen. Wij wensen allen een voorspoedig herstel. Monique Walvis heeft inmiddels haar meniscus operatie achter de rug en al weer aan het werk. Conciërge aanwezigheid: Nelly Cramer neemt (zie hierboven) de taken van Karin Freitag over op de dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 8 tot 12 uur. Administratie aanwezigheid: Onze administratrice, Janet Rozendaal is voortaan aanwezig op: Maandag van 9 tot 15 uur en donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Plaatsen van fietsen/bakfietsen bij school: Op verzoek van onze buren van de Geuzenstraat willen we er nogmaals op wijzen dat het plaatsen van fietsen/bakfietsen naast en voor de auto s bij de parkeerplaatsen grenzend aan de Geuzenstraat 30 niet mag. Probeer ook de trottoirs vrij van fietsen te houden. Het is voor iedereen prettig als we deze overlast met z n allen voorkomen; tenslotte is een goede buur beter dan een verre vriend. Casimirinfo oktober

3 Medezeggenschapsraad Casimirschool: (Herhaalde oproep) Beste ouders, Zoals bekend heeft onze school een medezeggenschapsraad, oftewel MR. Deze bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. In de teamgeleding hebben op dit moment Olga (3A) René (groep 4) en Boukje (3A) zitting. De oudergeleding heeft plaats voor twee nieuwe leden. Marian van Geloven (moeder van Lotte, groep7 en Gijs, groep5) kan daarom versterking gebruiken van ouders die het leuk vinden om ca. eenmaal per twee maanden te vergaderen en mee te denken over alles wat met de Casimir te maken heeft. Heb je belangstelling voor deze vacature? Meld je dan aan bij: Verbredingslessen op de Casimir: (Herhaalde oproep) Vorig schooljaar hebben leerlingen uit de bovenbouw z.g.n. verbredingslessen van een aantal ouders gekregen. Dit bracht bij alle partijen het nodige enthousiasme teweeg (ouders, kinderen en leerkrachten bovenbouw). Ook dit schooljaar gaan we verder met deze lessen. We hebben al een aantal ouders die ook/weer deze lessen wil geven. Tot januari hebben we ons programma rond, maar mocht u het ook een uitdaging vinden om volgend (kalender)jaar eens dit soort lessen te geven, graag even een mail aan Adri Heida (bovenbouwcoördinator) : Oproep voor bibliotheekouders: We zoeken nog enkele ouders die ongeveer één keer per 3 weken op vrijdag willen helpen in de bieb (benedenhal). Duur: ongeveer een uur. Drie maal per week zijn er uitleendagen voor kinderen van groep 3 tot en met 8: op maandag, woensdag en vrijdag. Geef uw gegevens in onderstaande volgorde door: Naam van ouder; naam van kind 1(+groep.), naam kind 2 +groep; vrijdag telefoonnummer; adres. Na de herfstvakantie wordt gewerkt met een definitief rooster. Reageer graag voor 4 oktober alstublieft. Bestuursmededeling: Heeft u interesse in de functie van bestuurslid van de Casimirschool? Neem dan contact op met Jennie Janssens. Zij kan u het profiel van de functie toesturen en uw eventuele vragen beantwoorden. Reacties kunt u mailen naar Casimirinfo oktober

4 Zorg op de Casimirschool: Het jaar is weer goed van start gegaan. Alle leerkrachten zijn lekker aan de slag en de sfeer in de groepen is goed. Als intern begeleider kom ik veel in de groepen en ervaar dan hoe de kinderen in de groep aan het werk zijn en proef de sfeer. Door deze bezoeken in de groepen kom je veel te weten van de individuele kinderen en zie je hoe het gaat in de groep. Ook leer je dan de kinderen kennen en weet je goed over wie je spreekt in besprekingen met de leerkrachten. Casimir Onderwijs Planning (COP): Als we een schooljaar starten beginnen we direct met de Casimir Onderwijs Planning ( voorheen zorgkalender), die de intern begeleider jaarlijks maakt, waarop ook alle momenten rond zorg beschreven staan. De leerkrachten zien hierop wanneer bepaalde toetsen moeten worden afgenomen, wanneer observatielijsten moeten zijn ingevuld, wanneer de RT periodes worden afgesloten en weer opgestart, wanneer er specifiek gewerkt wordt aan de portfolio s, wanneer de rapporten de deur uit gaan, wanneer de overkoepelende Davincitaken beginnen en wanneer de groepsbesprekingen zijn. De hulp voor kinderen start dan ook direct al na de zomervakantie. Zodat er goed gewerkt wordt aan de doorgaande lijn. Lezen: De week na de herfstvakantie gaan de leerkrachten van groep 3 starten met het afnemen van de herfstsignalering, er wordt dan gekeken of de kinderen alle aangeboden letters kunnen lezen, al woorden lezen en wat ze al meer kunnen dan aangeboden is. De uitslag van deze individueel afgenomen signaleringslijst wordt op het rapportgesprek ook besproken. Het is voor de kinderen van belang dat ze veel hardop lezen, juist ook thuis. Goed kunnen lezen is essentieel voor het goed doorlopen van de school. En goed lezen leer je door het heel veel te doen. ZIEN: Op de COP staat net voor de herfstvakantie dat de leerkrachten de observatielijsten van ons SEO volgsysteem ZIEN! gaan invullen zodat deze lijsten ook besproken kunnen worden tijdens de leerlingbesprekingen eind oktober en begin november. Met deze observatielijst kijkt de leerkracht naar de sociaal emotionele ontwikkeling of ook wel sociale vaardigheid genoemd, van de leerlingen in de groep. De vragenlijst bestaat uit 28 vragen over 7 onderdelen, de vragen zijn voor groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8. De belangrijkste onderdelen voor ons zijn het welbevinden en de betrokkenheid. Deze hebben alles te maken met de vijf andere gebieden: sociaal Casimirinfo oktober

5 initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. Als de scores van welbevinden en betrokkenheid goed zijn, dan komt er in principe geen advies vanuit het programma. Wel kijken wij naar de andere vijf gebieden en proberen daar hulp voor te geven als dit nodig is. De onderdelen welbevinden en betrokkenheid worden als volgt beschreven: 1. Betrokkenheid (BT) Een hoge betrokkenheid wordt zichtbaar in geconcentreerd, aanhoudend en tijdvergetend bezig zijn. Dit gaat gepaard met veel energie, dat zich weer uit in nauwkeurigheid, verwoording, reactiesnelheid en mimiek en houding. Een hoge betrokkenheid op het activiteitenaanbod op school laat emotioneel welzijn zien. Een hoge betrokkenheid betekent dat ontwikkeling plaatsvindt. Een kind dat gedurende een langere periode op de automatische piloot bezig is met de schoolse activiteiten of zich zelfs geheel niet betrokken toont, verdient per definitie onze zorg. Een hoge betrokkenheid vertelt ook: dit kind ontwikkelt zich ook daadwerkelijk door ons activiteitenaanbod! 2. Welbevinden (WB) Echt kunnen genieten, je in je element voelen, ontspannen zijn, in contact zijn met jezelf en de omgeving, je tijdig over frustraties heen kunnen zetten. Het zijn kenmerken van een kind dat zich welbevindt. Je welbevinden is een voorwaarde om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijsleeraanbod. Het is ook een voorwaarde om op sociaal gebied te kunnen leren. Tot zover weer de stand van zaken rond de zorg op de Casimirschool. Yzette Hage, IB-er van de Casimirschool op dinsdag, donderdag en vrijdag Biebboeken: Beste ouders Onlangs is de voorraad bibliotheekboeken op school weer aangevuld met boeken die veel aandacht krijgen tijdens de Kinderboekenweek. Ook ander boeken die erg in de belangstelling van jonge lezers liggen zijn aangeschaft. Hierdoor is er weer meer kastruimte nodig. A.s. vrijdag 18 oktober is het zover. Dan worden boeken die al wat langer in de bibliotheek staan aangeboden voor 50 eurocent per stuk. Het zou te veel zijn om die ochtend ook nog boeken te ruilen. Daarom willen we de laatste vrijdag voor de herfstvakantie besteden aan de verkoop van boeken á vijftig eurocent per stuk. Belangstellenden worden uitgenodigd om te komen kijken en gepast geld mee te nemen. Met vriendelijke groeten, Marijke de Bruijn Biebcoördinator Casimirinfo oktober

6 Kinderboekenweek: Het thema van de kinderboekenweek 2013 is Klaar voor de start. Kort gezegd gaan de boeken die dit jaar centraal staan over sport. Maar natuurlijk ook over sportiviteit, winnen en verliezen en fantasiesporten van ridders en heksen. Tijdens de kinderboekenweek zijn er een aantal gezamenlijke momenten: Woensdag 2 oktober Start kinderboekenweek: gezamenlijke opening in de speelzaal. Mocht het podium nog in gebruik zijn door groep 7 zullen we om 8.45 uur starten op het schoolplein met het kinderenboekenweek lied van kinderen voor kinderen. Dinsdag 8 oktober Bezoekt Harmen van Straaten, schrijver van het boekenweekgeschenk, onze school. Harmen is een oud leerling van de Casimir! We zullen hem s ochtends met elkaar ophalen. Gedurende de dag zijn er diverse klassen die activiteiten met hem hebben en aan het einde zal er een signeersessie en boekenmarkt in de gymzaal zijn. Deze boekenmarkt start om uur voor ouders, en na uur voor kinderen. Kinderen die een gesigneerd boek willen hebben kunnen deze via bestelformuliertjes bij Verkaaik bestellen. Kinderen die naar de Bibelebonz gaan na schooltijd kunnen ook een gesigneerd exemplaar bestellen en krijgen dat later Benieuwd wie Harmen is en wat hij doet!? Bezoek zijn website of lees de folder. Proeflessen Goudse Weekendschool voor groep 7 en groep 8 Zit jij in groep 7 of groep 8 van de basisschool? Wil jij werken aan je toekomst, zelfvertrouwen en woordenschat? En kun je op zondag tijd maken voor leuke en nuttige activiteiten? Volg dan een proefles bij de Goudse Weekendschool! Zelfvertrouwen & woordenschat Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante gastdocenten. De afgelopen maanden bijvoorbeeld een journalist, huisarts (zie foto), politieagent en een architect. Ook gingen ze op excursie naar de rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis, het atelier van een kunstenaar en een radiostudio. Door de lessen van de Weekendschool krijg je meer zelfvertrouwen, vergroot je je woordenschat en vind je makkelijker je plekje in de samenleving. De lessen vinden plaats in het centrum van Gouda en in de wijk Korte Akkeren. Er zijn 28 lesdagen per schooljaar, start op zondag om 11 uur, einde lesdag half 3. De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis; sponsors, fondsen en de gemeente Gouda betalen de kosten. Aanmelden proeflessen Je ben welkom voor een proefles op zondag 29 september. De proeflessen vinden plaats in Casimirinfo oktober

7 het centrum van Gouda (basisschool Casimir, Groeneweg 27) en beginnen om 11 uur 's ochtends. Na de proefles wordt bekeken of je mee kunt doen met alle lessen van de Goudse Weekendschool. Graag aanmelden voor een proefles bij Nynke van den Brink, leerkracht/coördinator via (06) of Week van de opvoeding: Van 7 t/m 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jou en je kind over het thema Spelenderwijs. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Tijdens deze week kunnen jij en je kind deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten, zoals een gratis middag voor vaders en kinderen in Monkeytown, babymassage, een bijeenkomst over spelen met je kind en de taalontwikkeling stimuleren, kennis maken met KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), peutergym, workshops social media en een bijeenkomst over hoogbegaafdheid. De activiteiten van deze week worden georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in samenwerking met andere organisaties in jouw gemeente en zijn vrijwel allemaal gratis. Kijk op de website voor meer informatie en het programma. Fotowedstrijd In de hele regio Midden Holland organiseren we een fotowedstrijd. Stuur de leukste foto van je spelende kind naar De foto s worden geplaatst op de website van het CJG. De winnende foto wint een professionele fotoshoot met het hele gezin bij Studiorama. De winnaar wordt op de website op vrijdagmiddag 11 oktober bekend gemaakt. Brede School De Brede School Gouda Centrum Oost Het nieuws van de Brede School is te vinden op: Casimirinfo oktober

8 Wat gebeurt/gebeurde er in de verschillende groepen Groep 1/2 A: We hebben de eerste periode gewerkt aan het thema kleur. De eerste week over rood, geel en blauw. Op deze drie dagen mochten de kinderen zelfs in de kleur van de dag naar school komen! De weken daarna leerden we mengen en kwamen er nieuwe kleuren bij: oranje, groen en paars en bruin. Verder deden we spelletjes in de kring, werkjes uit de kast en leerden we het regenbooglied. De komende weken staan in het teken van de kinderboekenweek. Alle kinderen mogen hun lievelingsboek van thuis meenemen zodat we die aan elkaar in de kring kunnen laten zien. Uit ieder meegebracht boek zal ook een stukje voorgelezen worden. We gaan naar boekenwinkel Verkaaik om te luisteren naar een verhaal en er komt docent die een dramales in de speelzaal verzorgd. Groep 1/2 B: We zijn inmiddels alweer helemaal gewend om op school te zijn. We hebben ook al het eerste nieuwe kindje mogen verwelkomen: Kadiatou. We wensen je veel plezier toe in onze groep! We hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema griezelen. In de poppenhoek veranderden de kinderen in heksen en tovenaars, in de lees- en schrijfhoek werden griezelige stempelbladen gemaakt en we hadden leuke griezelige boekjes in de klas die we konden bekijken. Ook hebben we voorgelezen uit een heel leuk voorleesboek Hork, het monster speelt verstoppertje met een handpop erin (bedankt voor het lenen moeder van Faiya) De komende weken gaan we het hebben over de kinderboekenweek, dus de kinderen mogen dan hun lievelingsboek van thuis meenemen naar school. We gaan een lied leren om de boekenweek te openen op 2 oktober. Tijdens dit thema komt er ook nog een echte Casimirinfo oktober

9 schrijver (Harm van Straaten) voorlezen op school. We gaan dus nog leuke (lees)weken tegemoet voordat de herfstvakantie begint. Groep 1/2C: De eerste paar weken zitten er alweer op. Het is ontzettend gezellig in de klas. We hebben 4 nieuwe leerlingen: Quinten, Julian, Thies en Oscar; van harte welkom in 1/2c. Ook is Flip de Beer weer terug in de klas, dus die komt binnenkort gezellig bij jullie logeren! De eerste weken hebben we gewerkt over het thema Circus. We weten nu alles over de piste, de kunstjes, de jongleur, acrobaat en de circusdirecteur. We hebben al geverfd, geplakt en getekend en de eerste kralenplanken zijn alweer gemaakt. Het circusthema hebben we vandaag afgesloten met heerlijke, zelfgemaakte popcorn. De komende weken komt op dinsdag en donderdag Olivier (de broer van Josephine) bij ons helpen in de klas. Hij kan heel goed spelletjes spelen en op donderdag leest hij voor. Na het circusthema gaan we werken over Igor de Stippelkampioen. Dit boek staat centraal tijdens de kinderboekenweek. Leuk om dit boek ook thuis te lezen! Groep 1/2D: Ook in 1/2 d zijn we dit schooljaar fris van start gegaan! Na het wennen hebben we namelijk gewerkt over de tandarts. We weten nu alles over tanden, wisselen en goed poetsen. We hadden in de klas een echte behandelkamer waar je zelf tandarts, assistent of patiënt mocht zijn. Maakten ons eigen tandendoosje en maakten een tekening van ons zelf bij de tandarts (hebben jullie ze al zien hangen!?). Het thema is gisteren afgesloten met een poetsles van een echte tandarts. Tandarts Saskia kwam bij ons in de klas vertellen over tandenpoetsen en dat mochten we zelf ook proberen want we kregen allemaal een tandenborstel cadeau! We leerden het lied "houd je mond gezond" van Dirk Scheele. Deze is uiteraard ook op Youtube te vinden en erg leuk om te zingen thuis. Na dit thema gaan we net als de rest van de school aan de slag met de Kinderboekenweek. We oefenen hier alvast het lied "klaar voor de start"voor. Voor dit thema mogen alle kinderen uit 1/2 d hun favoriete prentenboek meenemen. Wat we verder allemaal gaan doen, zien jullie vanzelf. We gaan er in ieder geval een sportieve Kinderboekenweek van maken! Casimirinfo oktober

10 Groep 3A/B: We hebben er al weer 4 weken opzitten. De kinderen zijn al weer helemaal gewend om naar school te gaan. In het begin was het best wel lastig. Kinderen uit vier verschillende kleutergroepen, maar inmiddels kennen we elkaar al best goed. nieuwe vriendschappen ontstaan en we doen ons best om een fijne groep te worden. We hebben al heel veel woordjes en letters leren lezen zoals: naam/ n lees/ ee ik/ i rik/ k kam/ a lip/ p kus/ u wit/ t Eigenlijk kunnen we dus al een beetje lezen, na vier weken al veel woordjes zelf lezen... Met rekenen zijn we bezig met evenveel, meer en minder. Eigenlijk is dit nog niet zo heel erg moeilijk.bij de kleuters is dit al veel aan bod geweest. Voor de rest doen we vooral heel veel leuke dingen, we hebben al twee thema hoeken gehad. De eerste twee weken hebben we een fotohoek gehad en in de laatste themahoek (altijd n.a.v. het thema waar we het over hebben met taal en lezen) ging over zintuigen. We hadden een smaakkist en een voelkist. De peper en citroen was wel vies, de hagelslag echter was zo op. We zijn klaar voor een nieuw thema en nieuwe woordjes en letters, dus kom maar op... Groep 4A/B: We zijn al bijna vier weken onderweg en we zijn weer helemaal gewend. Het is af en toe nog even zoeken in de taak wat er nog gemaakt moet worden en puzzelen hoe we de opdracht in een leeg schrift moeten schrijven, maar ook dat gaat steeds beter. Momenteel zijn we met taal en spelling bezig met het thema vriendschap. We hebben elkaar getekend en ontdekken steeds nieuwe dingen over elkaar. Met spelling hebben we de woorden met twee of zelfs drie medeklinkers achter elkaar behandeld en bespreken we nu ook de woorden wolk en berg. We horen de u soms wel, maar die schrijven we lekker niet. Met taal weten we al wat een zelfstandig naamwoord, een lidwoord en een samenstelling is. Ook oefenen we met het alfabet en leren we betekenissen van woorden. We gebruiken hierbij ook werkvormen om het samenwerken te stimuleren.. Casimirinfo oktober

11 Gelukkig kennen we de methode van rekenen al. Dat maakt het wel wat makkelijker. Wij zijn nu kennis aan het ophalen en druk bezig met het automatiseren van de sommen tot 20. De groepen 4 hebben de handen in elkaar geslagen om nog meer instructie aangepast op niveau te kunnen geven. Twee maal per week wordt er een extra verlengde instructie voor spelling gegeven. Daarnaast is er tevens twee maal per week een extra verlengde instructie voor rekenen alsmede een verlengde instructie voor degenen die baat hebben bij meer uitdaging. Ook voor het lezen zijn we stappen aan het maken. Behalve het biebboek lezen in de klas, zullen de leerlingen uit groep 7 twee keer per week een op een met een groep 4-leerling lezen. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het woorden flitsen met behulp van de woordentrainer. Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. We zullen hier tijdens verschillende activiteiten aandacht aan besteden. We zijn nu al bezig met het oefenen van het lied Klaar voor de start van Kinderen voor Kinderen. Op de site is het lied te beluisteren en is er zelfs een instructie voor het bijbehorende dansje te vinden. Groep 5A: Zo de eerste weken zitten er al weer op. Wat een gezellig stel hebben we dit jaar in groep 5a. We zijn heel blij met de komst van Luka. Luka heeft in Singapore gewoond en ging daar naar een internationale school. We leren heel veel van hem over hoe het in Singapore is. Hij laat ons dollars zien en vertelt graag over zijn school en de mensen daar. Luka kan goed voetballen, de jongens op het plein zijn blij met zijn inbreng. Het zelfstandig werken met de dagtaken gaat per week steeds beter. Zo is er een goede werksfeer en rust. De kinderen ontdekken dat ze meer zelf kunnen dan ze dachten. De nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en handvaardigheid worden ook goed opgepakt. We weten al alles van de voedselketen, een balans en wat is nu eigenlijk tijd? Maar ook drama en sociaal emotionele ontwikkeling blijkt erg leuk te zijn. Het is nog wel even wennen dat de woensdag langer duurt en de bel om uur niet voor ons is. Maar ja in die extra tijd leren we ook weer meer. De komende periode gaan we de tafels weer extra oefenen. Het lijkt wel of die op vakantie weggespoeld zijn in het zwembad. Veel oefenen thuis is aan te raden! De spellingswoorden gaan mee naar huis om te oefenen met behulp van Bloon op de computer. Voor sommige kinderen is het ook goed om met woordtrainer het technisch lezen te verbeteren. Ons eerste uitstapje is op 2 oktober. We gaan dan naar de schouwburg waar schrijver Jacques Vriens een voorstelling geeft Hoe verzint ie het toch allemaal. Deze voorstelling sluit aan bij de Kinderboekenweek met als thema Klaar voor de start We oefenen iedere dag het klaar voor de start lied en doen het dansje erbij. We hebben er veel zin in en hopen op een gezellig, vrolijk en leerzaam jaar met elkaar. Kirsten en Ineke Casimirinfo oktober

12 Groep 5B: Na een paar weken is groep 5B al redelijk gewend aan de nieuwe gang van zaken! De nieuwe vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn erg leuk en interessant, en het blijkt dat de kinderen veel weten te vertellen over diverse onderwerpen. Het prikbord hangt vol met tekeningen van fantasiedieren en ook bij handvaardigheid wordt er druk aan de eerste ontwerpen gewerkt. Bij techniek doen we leuke proefjes. Ook het huiswerk is opgestart, en dat is best spannend! Wat komt er aan de komende weken? Op woensdag 2 oktober openen we de Kinderboekenweek met een gezamenlijke schoolactiviteit, en daarna gaan de groepen 5 naar een voorstelling in de schouwburg: hoe verzint ie het toch allemaal van de schrijver Jacques Vriens. Dinsdag 8 oktober bezoekt Harmen van Straaten, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk, onze school, waarbij s middags een boekenmarkt met signeersessie zal plaatsvinden. Als u deze info krijgt is Carin inmiddels geopereerd aan haar galblaas, we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap!! Groep 6: We zijn de eerste weken van groep 6 goed en gezellig van start gegaan. De kinderen vinden het fijn om in het gebouw van het streekarchief te zitten, waar het volgens groep 6 lekker rustig is. Vanaf deze week hebben de kinderen een andere dagtaak gekregen. De doelen van iedere les staan nu ook op de taak vermeld. Kinderen weten dus wat ze die les gaan leren en kunnen ook zelf evalueren of ze na afloop van het maken van de les ook daadwerkelijk het doel hebben gehaald. Begin oktober gaan we ook aan de slag met de Kinderboekenweek Klaar voor de start. Groep 7A: Wat een leuke enthousiaste groep hebben wij gekregen. Ze vinden het heerlijk om te luisteren en mee te discussiëren over de lessen die er op het programma staan. We zitten nu vier weken in het podiumlokaal en nu gaat het echt gebeuren, we gaan over naar de pleinlokalen. Aankomende week verhuizen we en gaan we er iets leuks van maken voor de rest van het schooljaar. Aankomende dinsdag gaan we naar een les op de kinderboerderij over afvalverwerking, hiervoor zoeken we nog een paar enthousiaste ouders die de kinderen mee willen begeleiden. De week erna gaan we naar de bibliotheek in Oosterwei met als titel "meedoen is belangrijker dan winnen" in het kader van de Kinderboekenweek met als thema "Sport en spel". We hebben ook al twee handballessen achter de rug, erg leuk, actief en ook vermoeiend. We kunnen nu allemaal een beetje handballen en weten goed samen te werken om je doel te kunnen bereiken. We kunnen er dus helemaal tegenaan. Groep 7B: De eerste weken in groep 7b zitten er al weer op. Een bijzonderheid dit schooljaar is dat we in groep 7b met drie groepsvaders gaan werken! Niet eerder in de 90-jarige geschiedenis is dit voorgekomen. Andre, Stephan en Martijn zijn dit jaar de groepsvaders voor het regelen, coördineren van allerlei activiteiten. Zij zullen een lijst van de al geplande activiteiten rond mailen. Casimirinfo oktober

13 Onze eerste activiteiten buiten de groep zijn ook alweer een feit. We zijn op bezoek geweest bij de Zwanenbloem voor een les over afval en hoe we met afval omgaan. Eerder waren we met Monumentendag op bezoek in "Het Groote Huys" op de Westhaven. Komende periode gaan we naar de bibliotheek in Gouda-Oost voor een programma over boeken en sport op dinsdag 8 oktober. Komende week staat ook de verhuizing naar de lokalen op het plein gepland. Groep 8: Terwijl we genieten van een aangename nazomer, zijn we in groep 8 ondertussen prima begonnen. Een gezellig, bruisend stel met veel creativiteit, lef en inzet! Komende maand staat er al meteen een leuk uitstapje op het programma. We gaan op 15 oktober met de groep naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. Wordt hopelijk een mooie informatieve dag! Al binnenkort breekt de periode van het Scholen Bezoeken aan; we zullen voor de kerstvakantie verschillende scholen bezoeken. De ouders zijn alvast uitgenodigd voor een informatieavond bij ons op school, op 1 oktober om uur. Op deze avond komt een vertegenwoordiging van de GSG Leo Vroman en het Coornhert e.e.a. vertellen over wat er allemaal komt kijken bij de Grote Overstap naar het VO volgend jaar. Voor sommige ouders inmiddels gesneden koek, voor anderen nieuw. Plaats van handeling: het lokaal van groep 8. Namens groep 8 alvast een fijne herfstvakantie! Casimirinfo oktober

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouders,

VOORWOORD. Beste ouders, VOORWOORD Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van basisschool CNS De Groenling, een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op zoek zijn

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers,

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers, De jarigen deze periode zijn: 26-06-2015 tot en met 31-7-2015 Groep 1/2A 09-07 Romaisa Sahebali Groep 1/2B 07-07 Basma Lemkhannet 15-07 Amy Hilgerson Groep 1/2C 08-07 Berat Janik Groep 3 05-07 Bjorn van

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie