D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r n r 8. De Koning komt..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt.."

Transcriptie

1 De Koning komt! De Koning komt.. Sing in Maandag hadden we voor het eerst een Sing in. Het was mooi om met elkaar liederen te herhalen die we geleerd hebben over het thema : De Koning komt. Algemeen Algemeen: In de afgelopen week hebben 12,52 euro binnen gekregen voor Dyvia. Deze Druppels is voor twee weken in verband met studiedagen in de komende twee weken. Dankdag: Aanstaande woensdag 6 november is het Dankdag. We willen God dan bedanken voor alles wat Hij ons het afgelopen jaar heeft gegeven aan eten, inkomsten en gezondheid. We praten hierover met de kinderen op school. Ook is er in de diverse kerken een dienst om God te bedanken. De Bron levert een bijdrage aan de dienst in de Burcht Van Schothorststraat 24 in Barneveld. Deze dienst is in het bijzonder gericht op kinderen. De dienst begint om uur en iedereen is welkom. Dominee Gerard de Kimpe zal dan preken over Boaz en Ruth. Sommige kinderen mogen collecteren of uit de Bijbellezen. Ook zal de dominee danken voor zaken die de kinderen hebben aangedragen. Donderdagochtend zal Ds. De Kimpe in de groepen komen om met de kinderen te praten over de preek en om kennis met ze te maken. Studiedagen: Dit schooljaar hebben we met het team een aantal studiedagen ingepland. De meeste studiedagen staan in het teken van een traject rondom de toekomst van de Bron. Zoals ik al eerder heb beschreven, zijn we aan het kijken hoe we de Bron nog beter op de kaart kunnen zetten binnen Barneveld en tegelijk ons onderwijs verder kunnen versterken en verbeteren. Volgende week vrijdag en zaterdag (8 en 9 november) hebben we twee studiedagen die gaan over de 7 eigenschappen van goed leiderschap. Dit is vertaald naar kindniveau en we bekijken of dit aansluit bij de kernwaarden van de Bron. Op woensdag 27 november gaan we met het team naar een school in Drachten, om daar te kijken hoe zij de vertaling naar het onderwijs gemaakt hebben. Tijdens deze ochtend staan er invallers voor de groep. We hebben hiervoor zoveel mogelijk bekende invallers benaderd. Op vrijdag 6 december gaan we met het team aan de slag om alle informatie die we hebben opgedaan tijdens de eerdere studiedagen bij elkaar te leggen en met elkaar te bespreken wat goed aansluit bij de Bron. Op woensdag 13 november hebben we een scholingsbijeenkomst over ZIEN. Dit is een leerlingvolgsysteem gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Alles bij elkaar een traject waar we heel veel zin in hebben! We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Op de achtergrond denken de MR, de denktank en de identiteitscommissie al met ons mee. Verder zal ik via de Druppels u op de hoogte houden. Ouderavond: Op maandag 11 november staat er een ouderavond op de planning. Gezien de planning, zoals ik u die heb beschreven in het vorige kopje, hebben we besloten om de ouderavond te verschuiven naar januari/februari. De

2 reden hiervan is dat we onvoldoende concrete informatie hebben om al met u te kunnen delen. De datum zal ik zo snel mogelijk laten weten. Stappenplan TSO: Van de TSO wordt door veel kinderen gebruik gemaakt. Het is een tijdje tussen de soms intensieve lessen door dat de kinderen even kunnen eten en ontspannen. Eten gebeurd met de leerkrachten in de klas en daarna is er een uur lang de tijd om lekker te spelen. Meestal lekker buiten, maar bij koud of nat weer worden er binnen naar alternatieven gezocht. Dat gebeurd onder leiding van een aantal overblijfkrachten. Samen willen we de TSO tot een gezellige en ontspannen tijd maken. Zodat kinderen weer fris aan de middag kunnen beginnen. Daarvoor zijn spelmaterialen aangeschaft (boxbal, hangmat, dartbord etc.) waarmee de kinderen worden uitgedaagd op een positieve manier met elkaar te spelen. Ook in de manier waarop we als overblijfkrachten met de kinderen communiceren (zowel verbaal als non-verbaal) proberen we positief gedrag bij de kinderen te stimuleren. Omdat we merken dat het fijn is als overblijfkrachten 1 lijn te kunnen trekken richting aanhoudend negatief gedrag, zodat er duidelijkheid ontstaat bij de kinderen, gaan we het volgende stappenplan vanaf week 45 invoeren: 1. Kind wordt uit de situatie gehaald en 1 op 1 aangesproken op zijn/haar gedrag. 2. Na tweemaal een waarschuwing (dus derde keer ongewenst gedrag) wordt het kind door de overblijfkracht naar binnen gestuurd naar zijn/haar klas. Daar mogen ze een boek pakken en op hun eigen plek gaan lezen of gewoon zitten om even af te koelen. Rond 5 minuten voor het eind van de pauze (met de opruim bel) loopt de overblijfkracht naar binnen en probeert de situatie uit te praten met het betreffende kind. Met als doel: Duidelijk hebben dat we het ongewenste gedrag niet willen zien. Ouders worden ingelicht over de situatie per mail/brief en evt telefonisch, mocht mondelinge toelichting nodig zijn. Het kind heeft nu een gele kaart. 3. Bovenstaande stappen worden opnieuw doorlopen als het weer gebeurd. Alleen krijgt het kind nu een tweede gele kaart. 4. Stappen 1 en 2 worden weer doorlopen, maar het kind krijgt nu een rode kaart en mag 4 keer niet op school komen eten. Aandachtspunten: Sommig gedrag is zo excessief en kan daarmee in 1 keer consequenties hebben. Het kind wordt dan naar binnen gestuurd en krijgt een gele kaart. Dan kun je denken aan: brutaal gedrag tegen overblijf krachten, handtastelijk/agressief gedrag tov kinderen of overblijfkrachten of het schoolplein verlaten zonder toestemming. Als het kind na een gele kaart 3 weken lang niet opnieuw naar binnen wordt gestuurd, wordt de gele kaart kwijtgescholden. Bovenstaande stappen zijn niet bedoeld om de kinderen te kunnen straffen, maar om duidelijkheid te scheppen voor iedereen. En ook in de TSO tijd een veilige en prettige omgeving te scheppen. Er wordt gekozen voor 4 keer niet overblijven om de zwaarte van de consequenties voor iedereen gelijk te maken. Als je 1 keer in de week op school eet betekent het 4 weken niet op school eten. Als je elke dag op school eet betekent het 1 week niet op school eten. Er komt een standaard brief op geel papier die de overblijfkracht meegeeft bij een gele kaart. Het wordt direct gecommuniceerd met de TSO coördinator en Ina Bethlehem. TSO coördinator houdt bij wie er een gele kaart heeft en wanneer die kwijtgescholden wordt. Naast de gele brief die mee gaat met het kind stuurt de TSO coördinator een mail of belt naar de betreffende ouder(s). Daarin kan de specifieke situatie toegelicht worden. TSO coördinator communiceert met de overblijfkrachten over gele/rode kaarten en kwijtschelding van de kaarten. Dat zal hoofdzakelijk via de mail gebeuren. Als u kind gebruik maakt van de TSO willen we u vragen om het plan met uw kind kort te bespreken. Mocht u na het lezen van dit plan vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij Marieke Schutte of Idelette van der Linden.

3 Fietsenhok: Ik wil een oproep doen aan iedereen om zijn/haar fiets weer netjes in of voor de fietsenrekken te plaatsen. We starten altijd heel netjes, maar na een tijdje komt daar een beetje de klad in. Als ik nu naar buiten kijk zie ik verschillende fietsen volledig naast het rek staan. De looproute richting de ingang van de school wordt daarmee steeds kleiner. Al je iets verder doorloopt is er nog genoeg plek in het rek. Wilt u hier samen met de kinderen weer alert op zijn. Alvast bedankt. Luizen Ondanks de inzet van ouders, zijn we nog niet luis- en neetvrij. We verzoeken daarom alle ouders om hun kind wekelijks te controleren op neten. Op de site van de GGD kunt u alles lezen over herkennen van neten en hoe u actie moet ondernemen als u neten vindt. Volgens de richtlijnen van de GGD is de enige echt goede remedie tegen luizen, contoleren en kammen met een luizenkam. Eventueel ondersteund met een lotion. Veel luizen zijn nl. resistent voor bestrijdingsmiddelen. Alleen een lotion of shampoo gebruiken is niet voldoende. Ook luizencapes beschermen (volgens GGD) niet tegen het overlopen van luizen, vandaar ook dat wij daar op school geen gebruik van maken. Alvast hartelijk dank voor u medewerking! Gezocht: In de kleutergroepen willen we oude ( elektrische) apparaten gaan demonteren.om lekker met schroevendraaiers e.d. aan de slag te kunnen en te kijken hoe apparaten eraan de binnenkant uit zien. Dit kan bijvoorbeeld ook een bel of een wekker zijn. Heeft u oude apparaten, wekkers, bellen o.i.d., mogen wij ze van u hebben? (liever niet met glas i.v.m. de veiligheid) Inleveren bij de kleutergroep. Alvast bedankt! Mailadressen personeel (herhaald bericht): De week voor de herfstvakantie hebben we uitleg gekregen over de nieuwe digitale omgeving waar we gebruik van gaan maken. De eerste stap is de . Alle personeelsleden hebben vanaf nu een werkmailadres. Dit is binnen de Bron het geval maar ook binnen de hele schoolvereniging Veluwe Plus. Op deze manier kunnen we elkaar makkelijk bereiken en zijn we ook makkelijk te bereiken door anderen. We zitten momenteel in de overgangsfase dus een paar kinderziektes zitten er misschien nog wel in. Alle adressen zijn opgebouwd uit de of In mijn geval of De leerkrachten van groep 7/8 maken nog steeds gebruik van de juffen mail zoals u die eerder van heeft ontvangen. Die mail kunnen zij beiden lezen. U kunt gebruik maken van de mail om iets door te geven, een korte vraag te stellen of om een gesprek aan te vragen. Mocht u meer willen delen dan vragen we u om dit in een gesprek te doen. Woorden kunnen maar zo een andere lading krijgen als ze op papier komen te staan. Alvast bedankt! Kalender (wijzigingen en aanvullingen): Woensdag 6 november dankdag Vrijdag 8 november studiedag personeel, kinderen vrij Maandag 11 november ouderavond vervalt Woensdag 13 november studiedag personeel, kinderen vrij Donderdag 21 november schoonmaakavond (vanaf 19.00) Vrijdag 6 december studiedag personeel, kinderen vrij Inge Compagnie

4 groep 1/2 Afgelopen week: Nieuw thema: Herfst. Maandag hebben we met elkaar gekeken naar de bladeren van een boom. Omdat het stormde konden we heerlijk met de bladeren spelen en hebben we gezien dat elke boom zijn eigen soort blad heeft, klein, groot, puntig, rond, geel, bruin etc. Erg leuk om dit met de kinderen te beleven. Ook hebben we gekeken wat voor weer het was. Elke dag houden we nu bij wat voor weer het is. Aan de hand van het brainstormen hebben we gekeken wat we konden gaan knutselen. Hier zijn we dinsdag mee begonnen. Donderdag hebben we gekeken naar de vruchten die bomen in de herfst krijgen; appels, peren, noten ed. Ook hebben we walnoten gevoeld, gekraakt en geproefd. Verder leerden we dat blaadjes naar beneden dwarrelen en kastanjes plof naar beneden vallen. Rekenen: elke maandag of dinsdagmiddag hebben we een rekenmiddag. We zijn nu bezig met het schrijven van de cijfers en de hoeveelheid er van. Bv. 3 = +++, u zult misschien wel denken, waarom nu al cijfers, maar we hebben gemerkt toen we groep 3 les gaven dat veel kinderen zeker in het begin de cijfers niet correct schreven. We proberen dit nu te ondervangen om dit op een speelse manier nu al aan te leren. Komende week: Helpende handjes: Manuel en Elize Bijbelverhalen: God heeft een plan met je leven! Daarover gaan de bijbelverhalen die we vertellen. Jozef wist niet welk plan God had met zijn leven, eerst belandde hij in een put, toen werd hij slaaf en weer in de gevangenis gegooid... wat zou Gods plan met zijn leven zijn? En welk plan heeft God met ons leven? Ook leerden we en leren we een lied van Jozef. Dankdag: In veel kerken is het a.s. woensdag dankdag. Ook in de klas besteden we hier aandacht aan. Iedereen is van harte welkom in een kerkdienst (zie algemeen gedeelte). Maar ook in de klas verwonderen we ons en danken we God voor de vruchten die weer aan de bomen zijn gegroeid, zoals de appels en de noten. Schoonmaakrooster: 4 november Matthijs Lenting, 11 nov. Maud vd Linden Knapzak: Chantal Kosje: We herhalen de regels die we tot nu toe hebben gehad om met elkaar een fijne klas te zijn en we leren elkaar steeds beter kennen. En verder In verband met een onderlinge ruiling, geeft Dorien op maandagmorgen les ipv Bea. Vrijdag 8 november zijn alle kinderen vrij ivm een studiedag van het team. Hartelijk groeten, Bea Keegstra Dorien Hoekzema groep 3/4 Helpende handen: Rebecca en Quinty Lied van de week: Psalm 105:1 Groep 3 hoeft het lied van de week nog niet te leren. Groep 4 echter wel! Afgelopen schoolweek was het de week na de vakantie. De klok is verzet, en aan het weer konden we goed zien dat het herfst is geworden. We hebben het niet echt rustig aan kunnen doen, dat zullen de kinderen u wel kunnen vertellen. Maandagmiddag hebben we met z n allen nagedacht over de maandsluiting. Wat gaan we doen? Erg lastig, aangezien er voor de vakantie al een tentoonstelling was waar we van alles hebben laten zien. Daarom hebben we met z n allen nieuwe dingen verzonnen. We hebben dus erg veel geoefend met de maandsluiting en hebben natuurlijk ook de normale lessen gedraaid. Groep 3 is alweer bij Kern 3 met Veilig Leren Lezen, en dit is goed te merken! Gaaf om te zien (en te horen) waar ze al toe in staat zijn. De hebben deze week de verhalen van Jacob gehoord met Levend Water, en ondanks dat er wat verwarring was over het Lied van de Week, kende iedereen deze op vrijdag.

5 De maandsluiting was een groot succes! Er waren heel veel vaders, moeders, familieleden en andere belangstellenden waardoor we een groot publiek hadden. De kinderen hebben zich van hun mooiste kanten laten zien, en waren zo goed bezig dat de meester niet verder kwam dan het maken van 2 foto s. OPROEP!!! Zijn er vaders en/of moeders die willen helpen met lezen. Op dit moment is er een moeder die kan helpen, waar wij erg blij mee zijn. Zijn er meer moeders/vaders die hierbij kunnen helpen? Wij horen het graag! Lego: Is er iemand die eind vorig jaar Lego van groep 3 heeft meegenomen naar huis om dit schoon te maken? Het gaat om een bak met alleen maar steentjes. De kinderen missen de bak (met inhoud) en we zouden het fijn vinden om hier weer mee te kunnen spelen! En verder Volgende week woensdag is het dankdag. De dag waar we extra stilstaan bij al het goeds en moois dat de Heer ons geeft. Hier mogen we Hem dan ook voor danken! Op school wordt erover gepraat met de kinderen en s middags zijn er diensten in verschillende kerken. In de Burcht wordt woensdagmiddag een dienst gehouden om 15:30 en deze dienst is speciaal voor de kinderen. Normaal gesproken komt de dominee op de dinsdag voor dankdag ook op school, maar dat zal dit jaar op donderdag zijn. Hij zal het dan met de kinderen over de preek hebben. De tafels: Tijdens de luistergesprekken en bij de informatieavond is het al genoemd. Het huiswerk in groep 4. We hebben toen aangegeven dat de kinderen rond de kerstvakantie hun eerste huiswerk krijgen (o.a. De tafels met rekenen). Aangezien we wat sneller door de stof gaan dan verwacht, komen we de eerste tafels al eerder tegen. Dat is de reden dat we over 2 à 3 weken gaan beginnen met het aanleren hiervan. In de druppels zal vermeld staan welke tafel de kinderen, en voor wanneer ze deze moeten kennen. Een fijne week toegewenst! Nick van der Lee groep 5/6 Afgelopen week: De juffen kunnen best een dagje thuisblijven want groep 5/6 redt zich prima alleen. Een taalles geven is voor Aron een eitje en nakijken is voor juf Roos en juf Anna een fluitje van een cent.

6 Zo samen hebben we het heel gezellig met elkaar en helpen we waar dat nodig is. Komende week: A.s vrijdag 8 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de juffen en meesters. Een lekker lang weekend voor de kinderen, heerlijk! En verder Helpers van de week: Ilone en Stefanie Huiswerk: Do.7 november: Bloon WP 11 en 12 Do.7 november: lied van de week:ps.105:1 en 5 Do.7 november: Levend water H.9 (alleen voor groep 6) Memootje Spreekbeurten en boekbesprekingen: vrijdag 22 november spreekbeurt: Anna Boekbespreking: Judith vrijdag 29 november spreekbeurt: Aron boekbespreking: Bo Hartelijke groet, Anita Keuning en Marianne de Bruijne groep 7/8 Afgelopen week: Een stormachtig begin van de week. Zowel binnen als buiten ;) Iedereen heeft een nieuwe plek. We hebben geprobeerd iedereen op een goede plek te zetten voor rust, goede samenwerking etc. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met kinderen die slechthorend/ziend zijn, maar het kan gebeuren dat we ergens niet aan denken. Wanneer u denkt dat uw kind niet op een goede plek zit, geef dit gerust aan, dan kijken wij of we nog iets kunnen veranderen. Met gym hebben we de tipsalto gedaan! Een voorbeeld hiervan (lisanne) is te zien op: Mailadres: De mail van onze groep: blijven we gebruiken!!

7 Lonneke hield haar spreekbeurt over cupcakes. En wij mochten als verrassing allemaal een cupcake versieren! Zie hier het resultaat: Volgende week: Groep 8 gaat de CITOtoets van rekenen/wiskunde maken die normaal in januari gepland staat. Reden: we kunnen dan overzicht krijgen van de sterke/zwakke punten en daar nog wat aan doen voor de EIND-CITO. De CITO geeft die mogelijkheid. De normering is aangepast aan het aantal onderwijsmaanden, dus we krijgen een juist beeld. Huiswerk: Het huiswerk in de druppels klopt meestal. Vorige week was er een foutje in geslopen. Op de site staat een rooster: dat is een richtlijn. Vrijdag heb ik met de kinderen weer gesproken over het huiswerk en over hoe belangrijk de agenda is!! Als zegt je moeder dit, of staat in de druppels dat. Jouw agenda heeft altijd gelijk! We besteden tijd aan het nauwkeurig opschrijven van het huiswerk. En ook geven we tips. Maar er zijn nog kinderen die denken, dat zie ik dan wel.. Dan gaat het een keer mis. Vrijdag hadden een paar kinderen de verkeerde les van LW geleerd. Dan heb je echt pech. Daar gaan we van leren. Geen herkansingen meer. Het stond namelijk allemaal goed in de agenda, maar als je daar niet inkijkt En bij het noteren van het huiswerk hebben we het er uitvoerig over gehad. Let op: het gaat deze keer anders! Dat moeten we dus gaan doen: altijd de agenda gebruiken. De kinderen zitten natuurlijk in een leerproces, het hoeft niet in één keer goed te gaan, maar als je in groep 8 zit mag het niet meer voorkomen dat je je huiswerk vergeet te maken.. Dinsdag 5 nov: engelse test 1 en groep 8 ook werkwoorden Donderdag!! 7 nov: LW 8 Vriendelijke groet, Ellis Tams en Ina Bethlehem

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 a p r i l 2 0 1 4 n r 2 9

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 a p r i l 2 0 1 4 n r 2 9 De Koning komt! Zodra er weer een weekopening is op maandag zal ook dit deel van de Druppels weer gevuld worden vanuit het jaarthema. Algemeen Algemeen: Morgen worden alle kinderen weer op luizen gecontroleerd.

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers,

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers, De jarigen deze periode zijn: 26-06-2015 tot en met 31-7-2015 Groep 1/2A 09-07 Romaisa Sahebali Groep 1/2B 07-07 Basma Lemkhannet 15-07 Amy Hilgerson Groep 1/2C 08-07 Berat Janik Groep 3 05-07 Bjorn van

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING 1.2 HET BESTUUR 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS 1.5 SCHOOLGEGEVENS 1.6 WAAR STAAT ONZE SCHOOL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011

NIEUWSBRIEF. jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011 NIEUWSBRIEF SBO De Opmaat Laakboulevard 410 3825 KL Amersfoort 033-4333868 jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011 Voorwoord Hoe zouden de foto s zijn geworden? Altijd weer leuk en spannend om te zien hoe uw

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder Door Dirk van der Wulp TvL, jaargang 23, nummer 5, oktober 2000, blz 10 t/m 17 'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder In een pauze wordt Roel door zijn mentor

Nadere informatie