NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole 27 oktober Start thema voeding 5 november Studiedag (groep 1 t/m 8 vrij) 11 november Sint Maarten 17 november t/m 20 november Oudergesprekken groep 1 t/m 7 OPENING KINDERBOEKENWEEK Woensdag 1 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Dinsdagmiddag hadden enkele leerlingen samen met juf Marion de aula omgetoverd tot een gezellige hal met kraampjes met alle ingeleverde boeken. Woensdagmorgen verzamelden de leerlingen zich op de speelplaats voor de officiële opening van de Kinderboekenweek. In het kort werd verteld dat dit de 60e Kinderboekenweek is en dat de avond ervoor het Kinderboekenbal was geweest waarbij de winnaar werd bekendgemaakt van de Gouden Griffel. Dat was geworden: Jan Paul Schutten, die voor de 2e keer deze prijs won. Niels uit groep 7 had het boek bij zich en liet het zien aan alle leerlingen. Daarna werd het liedje Feest meegezongen en gedanst. Al dansend verlieten de leerlingen de speelplaats en gingen naar hun eigen klas. Even daarna verzamelden alle leerlingen zich in de aula en begon de boekenruilbeurs. Het was een gezellige drukte! Leerlingen bekeken op hun gemak het enorme aantal boeken. Er werd bekeken, vergeleken, overlegd en ten slotte werd een keuze gemaakt. De leerlingen die al snel een boek gevonden hadden, gingen langs de kant zitten en begonnen meteen te lezen in hun nieuwe aanwinst. Het duurde niet lang of iedereen ging, voorzien van een nieuw boek, weer terug naar de klas. Het was een heel gezellige start van de 60e Kinderboekenweek! Juf Marion 1

2 Opening met lied en dansje:feest Niels met het boek van Jan Paul Schutten Eerst uitzoeken en dan lekker lezen! KABOUTERPAD Woensdag 1 oktober jl. gingen de groepen 1-4 op kabouterpad in het Cannerbos. Dit schreef Kevin erover: We moesten kabouters zoeken en we moesten de treden van de trap tellen. En het waren er 58. Ook hadden we een kaboutermuts gevonden en we hebben gespeeld. En Markus schreef... We hebben kabouters gezocht en trappen geteld. Ook hebben we een hut gebouwd van stokken. We hebben gepicknickt en hebben veel diertjes gevonden. Op het einde moesten we de schat zoeken en dat waren spekjes. Tenslotte Imke... Hallo allemaal, we zijn naar het Cannerbos geweest. Ik vond het heel leuk en we moesten allemaal opdrachten uitvoeren. En ik vond het jammer dat we weer terug moesten naar school! 2

3 De eerste kabouter gevonden op zoek naar de volgende! Tekening van Lara over het kabouterpad. AFSLUITING THEMA NEDERLAND Op vrijdag 10 oktober zijn we naar de boerderij geweest. Toen we aankwamen werd iedereen in twee grote groepen verdeeld; groep 5/6 bleef bij elkaar en groep 7/8 ook. Groep 7/8 begon bij de melkrobot en groep 5/6 ging eerst naar de kalfjes. Daarna werd gewisseld. De melkrobot melkt een koe helemaal automatisch. Een koe kan ook zelf beslissen wanneer ze gemolken wordt. Met lekkere brikjes wordt de koe gelokt. Een koe kan per keer zo n 13 liter melk geven. Per dag is dat ongeveer liter! Er was zelfs een koe met drie spenen die meer melk gaf dan een koe met 4 spenen. 3

4 Er waren veel verschillende kalfjes die allemaal op een andere dag waren geboren. Er was er eentjes die pas 1 dag oud was. We hebben geleerd dat koeien echte Nederlandse dieren zijn die ons melk geven. De melk wordt met een tankwagen opgehaald en naar Campina gebracht. Dit bedrijf zorgt ervoor dat wij alles wat van melk wordt gemaakt in de winkel kunnen kopen. Dat is bijvoorbeeld: kaas, yoghurt en natuurlijk melk uit een pak. Het was een leuke middag. Tekst: Jordy Satijn (groep 6) Foto s: Willow Voorst (groep7) De leerlingen krijgen uitleg De melkrobot De kalfjes krijgen de meeste aandacht ALLES-IN-1 THEMA S EN DATA/ UITNODIGING OUDERS/TIPS EN TOPS Tijdens de algemene ouderavond van 18 september jl. is de methode Alles-in-1 ter sprake geweest. Er is toen afgesproken dat ouders vragen, tips en tops in de daarvoor bestemde bus konden deponeren en dat deze in de nieuwsbrief zouden worden besproken. Een van de vragen was of er een overzicht kon worden gemaakt van de thema s met de begin- en einddata. Hieronder een schema met de gevraagde informatie. 4

5 Thema Start Afsluiting Voeding Oudheid Vervoer Dieren Een andere vraag was om de gymlessen niet altijd te laten wijken voor uitstapjes. Er wordt in de toekomst door de leerkrachten getracht om zoveel mogelijk te wisselen in de lessen die uitvallen door gastlessen e.d. Tot slot is er gevraagd om de leerlingen een evaluatie te laten invullen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vragenlijst die de leerlingen kunnen invullen, waarin ze kunnen aangeven wat goed is en wat er anders zou kunnen. Naast vragen waren er ook tops ingevuld op een aantal lijstjes: De leerkrachten zijn enthousiast. Er is meer beweging te zien tijdens de projecten door de hele school heen. Er zijn veel betrokken ouders. Door de vrijdagmiddag als projectmiddag te gebruiken levert dat meer hulp op van ouders. Een groot schrift om alles van het project in te stoppen is beter dan alles door elkaar te bewaren in de klapper van de leerlingen. Team basisschool Sint Jozef KAPSTOKREGELS 5

6 De 3 kapstokregels Misschien hebben uw kinderen thuis al iets verteld over onze 3 kapstokregels, of hebt u de regels al in de school en in de klassen zien hangen. Op onze school zijn regels en afspraken zeer belangrijk, omdat we dagelijks zelfstandig bezig zijn en we zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen. Regels en afspraken bieden een structuur voor de kinderen en onszelf. Ze scheppen duidelijkheid omdat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Hoewel we aan het gedrag van onze kinderen merken dat ze de regels goed hanteren, wilden we ze toch zichtbaar maken. En wat blijkt eigenlijk heb je maar 3 regels nodig. Dat zijn de regels die alle andere regels overbodig maken. Je kunt alle regeltjes als het ware aan de 3 regels ophangen ( vandaar de term kapstok ). Ze dragen alle afspraken die structureel noodzakelijk zijn. Deze willen we dan ook overal in school hanteren. Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar Voor groot en klein zullen we aardig zijn Regel 2: een regel voor het bewegen binnen en buiten school De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dit lekker niet! Regel 3: een regel voor het omgaan met materialen We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen Hoe gaan we te werk? In het begin van het schooljaar worden de 3 regels geïntroduceerd. Iedere regel wordt apart aangeboden in alle groepen en concrete goede voorbeelden worden gekoppeld aan de regel die op dat moment centraal staat. Deze goede voorbeelden laten de kinderen zelf zien, of ze benoemen ze. Als alle regels met concrete voorbeelden uit de dagelijkse gang van zaken verduidelijkt zijn, herhalen we de regels na de kerstvakantie en de meivakantie. 6

7 Kinderen worden natuurlijk beloond voor hun goede gedragingen. Dit gebeurt meestal door een terugkoppeling van het goede leerlinggedrag naar een van de drie regels en het complimenteren ervan. We benadrukken hierdoor het wenselijke gedrag en dat zorgt voor een positieve ervaring. Het kan natuurlijk ook wel eens voorkomen dat een leerling de regels geregeld overtreedt. Dan volgt er een gesprekje met het kind. In dit gesprekje zal er een klein plannetje gemaakt worden, waarbij gefocust wordt op het verbeteren van concreet wenselijk gedrag. Ook in deze fase zal er gelet worden op de goede inspanningen van de leerling om zijn gedrag te verbeteren. Indien er sprake is van ernstige overtredingen, zult u als ouders uitgenodigd worden om samen met de leerkracht te overleggen hoe te handelen. De kracht van de picto s in de school is natuurlijk gelegen in het gegeven dat kinderen de regels overal kunnen zien. Ook op plekken buiten de klas, zullen de drie kapstokregels gehanteerd worden. Wellicht kunt u ons ondersteunen bij het verinnerlijken van de regels, door er thuis eens over te praten. Op deze voor ons en voor kinderen prettige manier van regelhantering willen we ons warme pedagogische klimaat handhaven!!! Team basisschool Sint Jozef CENTRALE EINDTOETS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) Vanaf schooljaar is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. De centrale eindtoets is één van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. Deze toets bouwt voort op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. AFNAMEDATA EN DEELNEMERS De centrale eindtoets wordt in april 2015 voor het eerst afgenomen. De toets wordt zowel op papier als digitaal afgenomen. De afnamedata in 2015 voor de papieren centrale eindtoets zijn: 21, 22 en 23 april

8 Scholen kunnen ervoor kiezen om met (een deel van) de leerlingen uit groep 8 de centrale eindtoets digitaal te maken in de periode rondom de afnamedata. De afnamedata voor de digitale centrale eindtoets zijn: 15, 16 en 17 april en/óf 28, 29 en 30 april Leerlingen die de toets op het eerste afnamemoment niet hebben gemaakt, bijvoorbeeld door ziekte, krijgen de mogelijkheid om binnen vijf weken de toets alsnog te maken. Deze inhaaltoets is digitaal. TOETSINHOUD De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets. CENTRALE EINDTOETS BASIS EN NIVEAU Omdat kinderen nu eenmaal verschillend zijn is de centrale eindtoets er op twee versies: eindtoets B (basis) en eindtoets N (niveau). Een eindtoets die aansluit bij de vaardigheden van de leerling is voor de leerlingen prettiger om te maken en komt het resultaat ten goede. De centrale eindtoets B is geschikt voor leerlingen waarvan de leerkracht verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo of naar havo of vwo. De centrale eindtoets N is geschikt voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Omdat de eindtoetsen B en N elkaar deels overlappen scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus hetzelfde type vervolgonderwijs worden geadviseerd. AANGEPASTE VERSIES SPECIALE LEERLINGEN Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zijn er aangepaste versies van de centrale eindtoets. Meer informatie over deze aangepaste versies leest u op de website: Op deze website is de brochure Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften vanaf oktober te downloaden. SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS De komende jaren kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op vrijwillige basis met (een deel van) de leerlingen deelnemen aan de centrale eindtoets. 8

9 Op termijn zullen de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs ook verplicht een eindtoets primair onderwijs afnemen. INFORMATIE OVER DE CENTRALE EINDTOETS In juni 2014 heeft het CvTE een brochure met specifieke informatie over de centrale eindtoets naar alle reguliere basisscholen en basisscholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) gezonden. Inhoudelijke en praktische informatie over de centrale eindtoets kunt u lezen op de website WETTELIJK KADER In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een eindtoets voor Taal en Rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen van groep 8. De eindtoets meet welk niveau de leerling voor Taal en Rekenen behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies, welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het Voortgezet Onderwijs. Scholen kunnen er ook voor kiezen een andere eindtoets dan de centrale eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel voldoen aan kwaliteitseisen. Een onafhankelijke commissie kijkt of dit het geval is. De afgelopen maanden zijn scholen via de nieuwsbrief PO door het ministerie van OCW op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom verplichte eindtoetsing in het basisonderwijs. Het ministerie blijft u via dit kanaal en via rijksoverheid.nl op de hoogte houden. Rijksoverheid.nl: eindtoets op de basisschool. Team basisschool Sint Jozef FIETSCLINIC Direct na de vakantie wordt in groep 7/8 gestart met een fietsclinic. Deze clinic bestaat uit 3 lessen. Deze vinden plaats op maandag 27 oktober, maandag 3 november en maandag 10 november. De leerlingen moeten deze dagen hun fiets meenemen naar school. Een eigen helm is altijd handig maar deze zijn aanwezig. Meester Robert 9

10 NIEUWS OVER ONZE RAPPORTEN Vanaf dit schooljaar hebben wij als team ervoor gekozen om voor de groepen 3 t/m 8 nog 2x per jaar een rapport uit te geven. Dit betekent voor U, dat er in november een oudergesprek plaatsvindt waarin het welbevinden van uw kind en de methode-gebonden toetsen besproken worden. In februari en juli worden dan resp. het 1 e en 2 e rapport uitgegeven. N.a.v. het 1 e rapport ontvangt u een uitnodiging voor een oudergesprek; na het 2 e rapport is er alleen een gesprek op aanvraag van de leerkracht of op wens van de ouders. In de toekomst komt er een digitaal rapport. Wij hebben daarom dit jaar al een ander rapport ontworpen waarin we een aantal aanpassingen hebben gedaan. Zo kunnen we de toetsen van Alles-in-1 onderbrengen in : Wereldoriëntatie, mondelinge- en schriftelijke taaluiting en Engels. Team basisschool Sint Jozef PASSEND ONDERWIJS Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van start. Binnen kom Leren is de afgelopen maanden gewerkt om een concreet kader uit te werken waarmee alle scholen binnen hun zorgstructuur werken. Wij nodigen kinderen uit tot kom passend leren. Dit doen we vanuit de volgende visie: Alle scholen voelen de zorgplicht voor alle leerlingen, ongeacht het niveau van leren. We zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen. Wij realiseren een ononderbroken doorgaande lijn voor alle leerlingen. Op deze wijze werken we aan de ontplooiing van de talenten van al onze kinderen. We focussen op het ondersteunen in de klas op zorgniveau 1, 2 en 3. 10

11 Kernwaarden binnen kom Passend leren zijn: Samen Leren, Vragen stellen is een kracht, Preventief, Proactief, Vroeg signaleren Samen met ouders, Handelen naar wat wel kan, Oplossingsgericht, Kinderen zijn mede-eigenaar van hun taak en hun ontwikkeling, Evalueren In de klas is zorgniveau 1 en 2 leidraad. Hierop ligt de focus. We willen goed onderwijs geven aan alle kinderen. Binnen deze zorgniveaus werken wij preventief en wordt er vroegtijdig gesignaleerd. De leerkracht met de kinderen in zijn groep staan centraal: wat hebben kinderen EN leerkracht nodig om goed onderwijs te geven. Binnen kom Leren is het mogelijk om iemand te laten meekijken, meedenken en meedoen in de klas, zodat de leerkracht ondersteuning krijgt in het vormgeven van het onderwijs. Deze ondersteuning wordt geboden door personeel van kom Leren: drie psychologen en twee pedagogisch assistentes of door gespecialiseerde leerkrachten. Dit noemen we de Interkomschil. Aan elke school is een consultant (psycholoog) verbonden die medeverantwoordelijk is voor de zorg op scholen. Hierbij zijn ook jullie als ouders een belangrijke partner en delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jullie kind. Met de consultant kunnen scholen tevens leerlingen bespreken waar extra zorg naar uit gaat op het gebied van leerontwikkeling, gedrag, welbevinden of. Vanuit deze gesprekken kan de consultant besluiten dat er een observatie, gesprek of onderzoek nodig is om op zoek te gaan naar de onderwijsbehoeften van het kind. Hiervoor geeft U als ouders toestemming en wordt U betrokken bij alle stappen die we zetten. Met name wanneer de ontwikkeling blijft stagneren of gedragsproblemen blijven bestaan, kan er handelingsgerichte procesdiagnostiek uitgevoerd worden door de Interkomschil. Dit houdt in dat er een gefaseerd onderzoek plaatsvindt met als uitgangspunt: wat hebben we nu nodig om verder te kunnen. Van ouders verwachten wij dat we samen een verantwoordelijkheid dragen en een bijdrage leveren aan het proces, zodat het kind een eenduidige aanpak ervaart. Indien een school handelingsverlegen is, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld. Deze trajectbegeleider gaat met school en ouders verder verkennen welke mogelijkheden er nog zijn voor het kind binnen het regulier basisonderwijs of er worden voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke plaatsing binnen het speciaal onderwijs 11

12 Heeft U nog vragen over deze informatie, dan kunt U deze als eerste stellen aan de Ib-er en de directeur van de eigen school. Website over passend onderwijs: Team basisschool Sint Jozef NIEUWS VAN DE MR Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende ouders: Walter Hendriks, Marie Élise Géron en Ernie van Engelshoven. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders, en heeft samen met de leerkrachten en directie 'medezeggenschap' over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op school en ook bijvoorbeeld of het gebouw op orde is. Gedurende de vergaderingen bespreken we veel onderwerpen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we feedback van jullie als ouders nodig. Ongeveer een jaar geleden heeft de school de Alles-in -een lesmethode getest en dit jaar in gebruik genomen. Een goed moment om te kijken hoe we de aanpak van deze lesmethode verder kunnen verfijnen en verbeteren. Jullie ervaringen en ideeën als ouders kunnen daarbij helpen. Graag nodigen we jullie uit op donderdag 13 november om 20:00 uur om jullie ervaringen en ideeën met ons te delen. Als u geïnteresseerd bent, graag even het antwoordstrookje (aan het einde van deze nieuwsbrief) invullen, en op school inleveren voor woensdag 29 oktober. MR Basisschool Sint Jozef OVERBLIJVEN OP SCHOOL Overblijven wordt zoals andere jaren verzorgd door een aantal overblijfouders, die de kinderen begeleiden tijdens het eten en toezicht houden. De overblijfouders zijn van uur tot uur op school aanwezig, hier staat een vergoeding tegenover, rekening houdend met de wettelijke bepalingen die hieromtrent gelden. Als er op school een thema behandeld wordt proberen wij hier zo veel mogelijk op in te spelen, bv. huidig thema De drie kapstokregels. 12

13 De overblijfcoördinator is Jeannine Kloos. Zij is meestal één keer per week (op maandag ) aanwezig op school. Zij zorgt voor de afhandeling van de administratie en het contact met de overblijfouders, andere ouders en school. U als ouder/verzorger kunt ook altijd contact met haar opnemen, als er iets is of als u met vragen zit: of via: Schema overblijfouders : Maandag : Jolanda van Dijk & Jeannine Kloos Dinsdag : Fabienne Plaisier & Suzanne Bessems Donderdag : Jolanda van Dijk & Jacqueline Fey Vrijdag : Fabienne Plaisier Thera Rozenhout is reserve. Kosten overblijven : De kosten voor het overblijven zijn incidenteel 1,50 per keer. Maar u kunt ook kiezen voor een strippenkaart, deze kost 15,00 (10x overblijven). De strippenkaart blijft geldig en wordt meegenomen naar het volgende schooljaar. Regels en afspraken overblijven: Omdat we vaak met veel kinderen tegelijk overblijven is het belangrijk goede afspraken en regels te maken. Het is dus belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt. We kunnen dan rustig eten en we zorgen er samen voor dat het overblijven voor iedereen gezellig is. De regels en afspraken zijn: De kinderen gaan rustig naar het overblijflokaal, zoeken een plekje uit om te gaan zitten, ze helpen elkaar als dit nodig mocht zijn en houden rekening met elkaar. Als iedereen zit wordt de drank verzorgd en kan iedereen beginnen met eten. De kinderen kunnen kiezen uit: chocomel, appelsap en yogi. Dit gebeurt in verband met de milieu-educatie, minder afval dus, maar ook omdat de drankjes zeker in de warme periodes van het jaar gekoeld en vers kunnen worden gedronken. Afval wordt in de afvalemmertjes gedaan, die op de tafels staan. Er zijn drie emmertjes: een voor plastic, een voor groente en fruit en een voor het restafval. Er mag rustig gepraat worden, maar niet schreeuwen. De leerlingen verlaten alleen het overblijflokaal als ze hiervoor toestemming hebben van één van de overblijfouders. Zodoende kan het overzicht behouden worden. 13

14 Iedereen blijft rustig aan tafel zitten totdat iedereen klaar is en de overblijfouder haar hand opsteekt (stilte teken). Rond uur gaat iedereen dan naar buiten of naar de gymzaal (bij slecht weer). De spullen die ze willen gebruiken moeten ze om uur uit de klas meenemen, want tijdens het overblijven gaat niemand de klas in. Bij mooi weer gaan ze met de overblijfouders naar de speelplaats aan de achterzijde van de school. Daar mogen ze spelen met fietsjes en karretjes van groep 1 en 2 en natuurlijk de spullen van het overblijven zelf. Fietsjes, tractors, stelten, zachte ballen ( tijdens het overblijven spelen of voetballen ze alleen met zachte ballen), skateboard, springstokken enz. Bij slecht weer kunnen we met de hele groep gebruik maken van de gymzaal. Daar mag, vanwege veiligheid, alleen gespeeld worden met de grote autobanden, hoepels en alle kleine materialen. Ook hier alleen met zachte ballen. Men gaat niet meer naar binnen of naar de klas tot de bel gaat. Natuurlijk wel als er iemand naar de wc moet. Rond uur wordt alle speelgoed netjes opgeruimd en om uur gaan de overblijvers naar de speelplaats aan de voorzijde van de school. De leerkrachten nemen de surveillance dan over van de overblijfouders. De leerlingen hebben tijdens het overblijven respect voor elkaar, de hulpouders en de spullen van anderen. Buiten kunnen ze praten en rennen naar hartenlust. De leerlingen kunnen altijd bij de overblijfouders terecht met vragen en natuurlijk als er iets fout gaat (plagen en pesten bv.). Heeft u zin om de handen uit de mouwen te steken en ons team te komen versterken? Neem dan vrijblijvend een keer contact met ons op om een keertje mee te lopen, zodat u zelf kunt zien hoe alles reilt en zeilt tijdens het overblijven. Wie weet is dit ook iets voor u!!! We horen het graag! Jeannine Kloos OPENING PROJECT VOEDING Maandag 27 oktober, meteen na de herfstvakantie, starten wij met het project Voeding. Graag doen wij weer een beroep op uw netwerk. Kent u restauranthouders, koks, diëtisten, winkeleigenaren, bakkers, slagers of kunt u een excursie of gastles regelen dan horen wij dit graag! Middels onderstaande strook (inleveren bij groepsleerkracht) kunt u dit aangeven. 14

15 Verder willen wij u vragen of de kinderen de 27 e hun ontbijt mee naar school kunnen nemen, zodat wij dat samen in de klas kunnen nuttigen! (Dus thuis niet eten). Team Basisschool Sint Jozef BRIEF GEMEENTE Gedurende het afgelopen project Nederland moesten de leerlingen ven groep 7/8 een brief schrijven die gericht was aan de gemeente. Daarin moesten ze een probleem beschrijven binnen het eigen dorp. De leerlingen waren daar al snel uit: het geringe aantal speelmogelijkheden in het dorp. En al snel ging iedereen aan de slag. Er werd geschreven wat het probleem was, wat er volgens de leerlingen in het dorp moest komen om iedereen lekker te kunnen laten spelen en er werd zelfs al een plek voor de nieuwe speeltoestellen aangedragen: het veldje naast het spoor. Het resultaat was dat er een aantal nette en goed beargumenteerde brieven werden geschreven die het verdienden om opgestuurd te worden. Zo gezegd, zo gedaan; de brief van Bibi, Elke, Quinty en Willow (groep 7) werd uitgekozen en er werd besloten om die ook echt op te sturen naar de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten. Samen zijn ook de mogelijke antwoorden van onze burgemeester voorspeld. Er werd bijvoorbeeld besproken dat de kans er ook in zit dat er geen reactie zou kunnen komen en dat er misschien te weinig geld is om alle plannen van de kinderen te realiseren. Toch verwachtte iedereen dat er na zo n brief wel een reactie en nieuwe toestellen moesten komen! Afgelopen dinsdag stond er inderdaad een mevrouw van de gemeente in onze school. In haar hand had ze een brief. Wat daarin stond ziet u hieronder. Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen! Meester Robert 15

16 16

17 MEESTER MICHEL 65 JAAR! Zondag 12 oktober jl. werd onze conciërge, meester Michel, 65 jaar. Deze heuglijke dag konden wij als team natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. Meester Michel is voor onze school nl. onmisbaar. Iedere morgen komt hij al vroeg naar school, maakt de hekken open en leegt de brievenbus. Verder verzorgt hij voor het team alle kopieerwerk, snijdt papier op maat, typt allerlei briefjes, etc. Te veel om op te noemen; en dat allemaal op vrijwillige basis! Met andere woorden: hij is voor ons goud waard!!! Dus, werd de teamkamer, de werkplek van meester Michel, mooi versierd. Toen de leerlingen allemaal binnen waren, verzamelden we ons in de aula en met een smoesje werd hij door Koen (groep 8) hierheen gelokt. Bij aankomst werd hij door de hele school toegezongen. Namens het team en directie werd hem een cadeaubon aangeboden en spraken we de wens uit dat hij nog hééél lang bij ons op school blijft. Meester Michel : DANK U WEL! Antwoordstrookje bijeenkomst alles-in-een De ouders van komen met... personen op donderdag 13 november om 20:00 uur naar de bijeenkomst over alles-in-een. Gaarne op school inleveren vóór woensdag 29 oktober Antwoordstrookje project voeding De vader/moeder van gr kan voor project voeding regelen dat: 17

18 Fotografie op school t.b.v. 100-jaar basisschool St. Jozef Dit schooljaar worden in het kader van het 100-jarige bestaan van basisschool St. Jozef foto s gemaakt. Deze foto s zijn ten behoeve van de facebookpagina die ter gelegenheid van dit 100- jarig feest aangemaakt wordt en ten behoeve van reclame en PR-activiteiten in kranten, plaatselijke websites, regionale blaadjes en eigen website van school. Dit gebeurt met toestemming van de school en de directie mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De foto s worden gemaakt alleen gemaakt ten behoeve van dit 100-jarig jubileum van basisschool St. Jozef en worden voor geen enkel ander doel gebruikt. In verband met toestemming van de ouders/voogd het volgende: Indien u als ouder/voogd bezwaar heeft tegen het feit dat er foto s voor bovenstaande doeleinden van uw kind / pupil gemaakt kunnen worden gelieve dan onderstaand invulstrookje vóór vrijdag 31 oktober af (te laten) geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Indien de school geen ingevuld strookje van u ontvangt wordt er van uitgegaan dat u geen bezwaar heeft. Dit wil overigens niet zeggen dat uw kind op de foto komt of dat de gemaakte foto daadwerkelijk gepubliceerd wordt in bovenstaande media Ondergetekende Naam: Adres: Geeft geen toestemming aan basisschool St. Jozef om foto s te maken van onze zoon/dochter: uit groep: Handtekening: Graag afgeven aan de groepsleerkracht van uw kind vóór vrijdag 31 oktober Alvast bedankt voor uw medewerking, Namens de werkgroep 100-jaar basisschool St. Jozef 18

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 maart 2016

Nieuwsbrief 10 maart 2016 Nieuwsbrief 10 maart 2016 Studiedagen donderdag en vrijdag voor de vakantie Terwijl de kinderen al aan het genieten waren van de vakantie, hebben de leerkrachten nog 2 drukke studiedagen gehad. Donderdag

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

HEECHHÔF NIEUWS. 7 oktober leerlingen vrij OPO DAG. 7 t/m 17 oktober Kinderboekenweek. 8 oktober Opening Kinderboekenweek

HEECHHÔF NIEUWS. 7 oktober leerlingen vrij OPO DAG. 7 t/m 17 oktober Kinderboekenweek. 8 oktober Opening Kinderboekenweek SBO It Heechhôf t Swin 8 9201 XZ Drachten 0512541533 www.itheechhof.nl 2 oktober 2015 Nieuwsbrief nr. 4 HEECHHÔF NIEUWS NIEUWS UIT DE PERSONEELSKAMER Juf RiaRomkje geniet nog volop van haar zwangerschapsverlof.

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

nummer: 8 25 maart 2011

nummer: 8 25 maart 2011 Locatie Bolenstein 0346 561432 0346 556557 bolenstein@obspalet.nl nummer: datum: datum: 8 25 maart 2011 Agenda dinsdag 29 maart 2011 Kijkavond van 18.30 tot 19.30 uur woensdag 30 maart Groep 1-2 C bezoek

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2015

Nieuwsbrief 13 november 2015 Nieuwsbrief 13 november 2015 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. Ouderraad Van mevrouw Linda Edelenbos Tijssen (moeder van Maikel

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie.

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie. Nieuwsbrief : 4 Datum: 9 oktober 2015 Verjaardagen van kinderen: De volgende kinderen vieren binnenkort hun verjaardag; Daan uit groep 1/2A en Max en Tim uit groep 1/2B. Vervolgens groep 4, daar zijn vier

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 1 september 2014

Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De leerlingen van groep 8 waren in de afgelopen week op kennismakingskamp in Hellendoorn.

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt Inhoud Nationaal schoolontbijt Dekamarkt bedankt! Sinterklaas Nieuwe toiletten Epe on ice ASK-theater Nogmaals; nieuwe data voor op de schoolkalender nieuwsbrief IEP Eindtoets Kerstbakjes maken Kerstbakjes

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool 14 januari 20 15 Jaargang 6, nummer 4 Nieuws van de directie Inhoud Tanden poetsen 1 Lunchtips 1 Voorstelling 1 Website 1 Allereerst voor u allen de beste wensen

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij VLINDERPOST Nieuwsbrief van RKB De Vlinder Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk Tel. : 0251 237766 vlinder@tabijn.nl Schooljaar 2016-2017 nummer 2 donderdag 22 september 2016 Agenda: Woensdag 28 sep. Maandag

Nadere informatie

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL Nieuwsbrief 18 *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Vrijdag 15 januari 2016 Nieuwe bestuurder, personeel, medezeggenschap, leerlingenraad, ouderavond, cito

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl ALGEMEEN NIEUWS Vakantie- en vrije dagenrooster schooljaar 2015/2016 Herfstvakantie

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Tweemaster

Nieuwsbrief De Tweemaster Nieuwsbrief De Tweemaster Schoener 120 jaargang 41 nummer 8 2991JN Barendrecht tel./fax: 0180-616144 Directeur: Marja Faber e-mail:info@obs-detweemaster.nl www.obs-de-tweemaster.nl Belangrijke data 16

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 DE centrale EINDtoets PO in 2015 informatie voor scholen DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal De eindtoets bepaalt niet mijn

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015 De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CVTE Namens de overheid: kwaliteitsborging centrale examens en toetsen waarborgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 januari 2017

Nieuwsbrief 20 januari 2017 Nieuwsbrief 20 januari 2017 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. 2016 2017 Inmiddels zijn wij met nieuwe energie en enthousiasme

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015 Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 9 18-02-2015 Agenda van de maand februari: - 20 februari Studiedag, kinderen hele dag vrij - 23 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie - 12 maart Ouderavond Lentekriebels

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Bijlage: Rooster Dick

Bijlage: Rooster Dick Belangrijke data november: 01 november 1 jarig bestaan van het Kwartet 02 november start schoolfruit 04 november info avond, ouders groep 3,4 en 5. 04 november nio onderzoek groep 8 08 november juf Anita

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Continurooster 1.1 Lesrooster 1.2 Visie op het continurooster 2. Uitwerking continurooster 2.1 Visie op de lunch

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief maart 2017 Beste ouders en verzorgers, Je zult maar juf of meester zijn in het basisonderwijs. Elke dag te mogen werken met kinderen geeft veel voldoening. Het is goed om dat te zien in De

Nadere informatie

Protocol overblijven

Protocol overblijven Basisschool t Bossche Hart Protocol overblijven September 2014, opgesteld door overblijfcoördinator Danielle Tak Geactualiseerd april 2015 Inhoud Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten De pedagogische

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 1 Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 21 22 23 24 25 Infoavond groep 7 en 8 Schoolfotograaf. Spelletjesmiddag 13.00 u.- 14.30u.

Nadere informatie

Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017

Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017 Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017 Aan de ouders, In de maand november zijn we de echte donkere dagen in gegaan. Wij zien in deze periode in ons land het licht van de zon steeds wat korter. Op

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Donderdag, 4 februari 2016

Donderdag, 4 februari 2016 Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen T. 024 677 26 04 F. 024 677 89 59 info@dehoeven.nl www.dehoeven.nl Donderdag, 4 februari 2016 Nieuw project kleuters De kleutergroepen starten na de carnavalsvakantie met

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang Runde zz 84 7881 HP Emmer-Compascuum Tel: 0591-351446 Schooljaar 2015 2016 Pagina 2 Pagina 11

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 11 // 10 november 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Koffie uurtje donderdag 10 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Algemeen Beste ouders, Hoewel ik al voor de zomervakantie een aantal ouders ontmoet heb op de informatieavond of anderszins gesproken heb en al kennis gemaakt

Nadere informatie

Privacy. Agenda. 10 dec. 2015

Privacy. Agenda. 10 dec. 2015 Agenda 10 dec. MR-vergadering 10 dec. Kerstviering ouderen door gr 1-8 11 dec. Kerstknutselen gr 5 t/m 8 15 dec. Kerstmusical gr. 4 voor hele school 15 dec. 18.30 uur Kerstmusical gr. 4 ouders 16 dec.

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond

Nijsbrief  Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 E-mail: gielguorde@gearhing.net Website: www.gielguordemantgum.nl Hierbij de derde nijsbrief van het nieuwe schooljaar die natuurlijk ook weer op de website

Nadere informatie

INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014

INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014 CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Na twee weken van toetsen zijn de leerkrachten hard aan het werk de toetsen te analyseren, de rapporten

Nadere informatie

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data:

Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: Weekinfo 31 vrijdag 17 mei 2013 Belangrijke data: In deze week: verkoop schoolfoto s! ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam! 075-6169431 @ info@de-windroos.nl 21 mei: Weer naar school, Juf Hanneke

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar!

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! 8 januari 2016 14 januari Thema avond 14 januari MR vergadering 8 januari Marie van Meegen (6) 12 januari Coosje Monné (5) 13 januari Seb Haars (5) 14 januari Elia Honsbeek (5) 14 januari Viktor Korebrits

Nadere informatie

Zeilen. Koningsspelen. Agenda. 1 mei 2015

Zeilen. Koningsspelen. Agenda. 1 mei 2015 Zeilen 1 mei 2015 Na de vakantie, op maandag 11 mei, gaat groep 6B zeilen, groep 6A gaat op woensdag 13 mei zeilen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf school, de kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na school - Schoenmaatjes - Heelys - Schoolfruit - Nieuws vanuit de groepen

In deze nieuwsbrief: Agenda: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na school - Schoenmaatjes - Heelys - Schoolfruit - Nieuws vanuit de groepen Agenda: -Vrijdag 23 oktober: Streetwise op school -Maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober: Herfstvakantie - Vrijdag 13 november: Kleuters vrij In deze nieuwsbrief: -Kinderboekenweek 2015 -Bibliotheek open na

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Jaargang 33, nummer 9. Volgend Kolfje verschijnt op 29 januari Vrijdag 23 januari De rapporten gaan mee naar huis.

Jaargang 33, nummer 9. Volgend Kolfje verschijnt op 29 januari Vrijdag 23 januari De rapporten gaan mee naar huis. Jaargang 33, nummer 9 Volgend Kolfje verschijnt op 29 januari 2015. Vrijdag 23 januari De rapporten gaan mee naar huis. Ouderavond groep 1 t/m 7 Maandag 26 januari Dinsdag 27 januari Oudergesprekken groep

Nadere informatie

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding NIEUWSBRIEF 12/16 mei 2014 Inleiding Na een mooie, welverdiende vakantie is iedereen op De Dijck weer begonnen aan de laatste periode van tien weken. Een periode waarin de leerlingen van de groepen 7 zich

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 1014 Datum: 13-02-2015 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Nadere informatie

Goudenweg 200 6216 TT Maastricht tel. 043-3430264. Informatieboekje Overblijven

Goudenweg 200 6216 TT Maastricht tel. 043-3430264. Informatieboekje Overblijven Goudenweg 200 6216 TT Maastricht tel. 043-3430264 Informatieboekje Overblijven Inhoudsopgave Hoe is het overblijven geregeld?... 4 Kaartverkoop... 6 Enkele opmerkingen m.b.t de kleuterbouw... 7 Wat doen

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie