Mastenbroek en s-heerenbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mastenbroek en s-heerenbroek"

Transcriptie

1 Mastenbroek en s-heerenbroek Adressen en telefoonnummers: Predikant: ds. W.M. Dekker, Kerkwetering 7, 8294 PE Mastenbroek, tel willemmaartendekker.wordpress.com Scriba: E. Henniphof Bisschopswetering AP 's-heerenbroek tel Kerkvoogdij: Banknr SKG: Banknr Diaconie: Banknr Kerkdiensten: Zondag 28 april uur: ds. B.M. van de Bosch, Linschoten Crèche: Monique van Pijkeren, Janet de Leeuw en Anne van der Weerd uur: ds. J.C. Borst, Veessen Collecte: maandcollecte CvK Zondag 5 mei uur: ds. G.A. Schreuders, Wierden Crèche: Hilly Pelleboer, Lyanne Kloosterman en Rijnie van Ittersum uur: ds. D. Dekker, t Harde Collecte: Restauratiefonds Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag uur: ds. W.M. Dekker Crèche: Tineke Mijnheer, Joanne Dekker en Kariene Huzen Collecte: Kerkenraadsfonds Vrijdag 10 mei uur: bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter van der Steege en Renarda Visscher, door ds. W.M. Dekker (te Havelte). Zondag 12 mei uur: ds. M.J. Middelkoop, Hendrik Ido Ambacht Crèche: Tinie Bergman, Esther v.d. Vegt en Berit IJssel uur: ds. W.G. Sonnenberg, Ede Collecte: De Hoop (Dordrecht)

2 Kopij NB In verband met een (eenmalig) gewijzigde aanleverdatum van de kopij bij de uitgever, moet de kopij voor het volgende kerkblad uiterlijk op woensdag 1 mei worden aangeleverd bij ds. Dekker, De kopij is dan voor drie weken (periode t/m 1 juni). Uit de gemeente Myosotis Op 12 mei mag ik de dienst in Myosotis leiden. Deze begint om uur. Er gaat weer een groep vrijwilligers mee om de bewoners naar de kerkzaal te brengen. We hopen op een gezegende dienst. Hemelvaartsdag Hemelvaart is niet het meest populaire feest van de kerk. Dat is ook wel begrijpelijk. We denken bij hemelvaart al gauw aan ruimtevaart. Maar dat zijn toch echt verschillende dingen. De dienst op Hemelvaartsdag zal in het teken van de zegen staan. Lukas vertelt, dat Jezus met zegenende handen ten hemel voer (Lk 24:50). De bestraling van Zijn liefde laat Hij achter. Daarin mogen wij staan. Een gezegend feest van hemelvaart toegewenst. Huwelijjk Een dag na hemelvaart treden Peter van der Steege en Renarda Visscher in het huwelijk. Nu heeft het huwelijk misschien ook wel iets van kleine hemelvaart. In ieder geval wordt er over de liefde vaak gezongen als een hemels gevoel, being in heaven. Nu zit daar een hoop romantiek bij die in zoete liefdesliedjes wel past, maar in de kerk niet. Dat het leven niet altijd zoet is, daar weten Peter en Renarda zelf ook alles van. In het geloof spreken we dan ook wat nuchterder over alles, zelfs over het huwelijk. De Bijbel zegt dat Adam een helper nodig had. Je hebt de ander nodig. Dat is ons misschien wat al te nuchter gedacht over het huwelijk. Maar ook als het in 1 Korinthe 13 over de liefde gaat, blijft het eigenlijk heel praktisch, aards. Het geeft je een idee over concrete liefde, zoals die concreet ook in een huwelijk gestalte mag krijgen: De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, zij is niet jaloers, etc. Als we dat tot ons door laten dringen, zien we de liefde van Jezus voor ons naar voren komen. Van Hem kunnen

3 we de liefde leren. Dit Bijbelgedeelte 1 Korinthe 13 zullen we lezen in de dienst waarin het huwelijk van Renarda en Peter bevestigd mag worden, op 10 mei om 14 uur. Dit gebeurt niet in Mastenbroek, maar in de Clemenskerk te Havelte. Het toekomstig adres van Renarda en Peter is Klaver 28, 8271 DL in IJsselmuiden. Zij willen met onze gemeente blijven meeleven, en daar zijn we heel blij mee. We wensen jullie samen Gods zegen toe, en ook dat jullie tot een zegen voor anderen mogen zijn. Belijdenis We zien terug op een mooi belijdenis en doopdienst. Laat het ja-woord van deze gemeeteleden voor ons allen ook een herinnering zijn aan onze eigen belofte en een stimulans voor het geloof. En ik hoop dat het anderen ook zal bemoedigen om dezelfde weg te gaan! Hieronder druk ik nog de teksten af die de nieuwe lidmaten meekregen. De complete liturgie met preek staat op de website. René (Reindert Mathias) Breman: Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. (1 Korinthe 15:58) Kors (Korstiaan) Oudijk: U hebt mij overgehaald, HEERE, ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen. (Jeremia 20:7a) Janine (Janine Erika) Rietman-van der Kamp: Stort uw hart uit voor Gods aangezicht. God is voor ons een toevlucht. (Ps. 62:9) Ellen van der Weerd: Dien de HEERE met blijdschap. (psalm 100:2) Aileen (Alie) van Dalfzen: De HEERE, uw God, heeft u gedragen zoals een vader zijn kind draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. (Deut 1:31) Geboorte Jacob en Rianne van de Belt (Tuindersweg 22b) werden op 20 april verblijd met de geboorte van een zoon. Zij noemen hem Tom. Tom is het broertje van Els, Daan, Luuk en Sam. Al die kinderogen zullen vast weer verwonderd over de wieg staan te kijken naar dit nieuwe levenswonder. Net als de ogen van papa en mama. We danken de Schepper van alle leven voor dit geschenk, en wensen Rianne en Jacob Gods zegen toe bij de opvoeding en geloofsopvoeding van hun kinderen. Verjaardagen

4 Op 29 april hoopt dhr. Piet van Gerner, Zwolseweg 60, 8275 AA, s-heerenbroek, 79 jaar te worden. Op 8 mei hoopt dhr. Bé van Dijk, Nieuwe Wetering 20, 8294 PC, Mastenbroek, 72 jaar te worden. We wensen u met die u lief zijn een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Vakantie Van 28 april tot 4 mei heb ik een weekje vrij. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met een ouderling, die u kan doorverwijzen naar mijn vervanger. Uit de pastorie Op de zondagen voor en na de kroning van Willem Alexander ga ik zelf niet in onze gemeente voor. Ik had al bedacht waar ik anders uit gepreekt zou hebben, namelijk Psalm 72. Dat lied is gedicht voor koning Salomo, vermoedelijk ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. Het eerste couplet luidt in de berijming: Geef, HEER, de koning Uwe rechten, En Uw gerechtigheid Aan s Konings Zoon, om Uwe knechten Te richten met beleid. Dan zal Hij al Uw volk beheren Rechtvaardig, wijs en zacht, En Uw ellendigen regeren, Hun recht doen op hun klacht. Opvallend is dat als belangrijkste taak van de koning in deze Psalm genoemd wordt: het opkomen voor de armen en ellendigen, voor de weduwe en de wees, wij zouden zeggen: voor de kansarmen en de miskenden, de zieken, de ouderen, de werklozen, de zwakken. Nu leven wij in een totaal andere tijd. In Israël was de koning niet alleen de monarch, maar ook nog de opperrechter en de bevelhebber van het leger. De macht van de koning en het koningshuis is in onze tijd nihil. Toch was er altijd een zwakke afschaduwing nog van dit Israëlitisch ideaal rond ons koningshuis aanwezig. Wat dat betreft kun je nog een lijn trekken tussen Psalm 72 en het Wilhelmus. Ook daar draait het om God. Ook daar komt de Koning in beeld als Herder die zich zijn arme volk aantrekt. In vers 14 van het Wilhelmus staat: Oorlof, mijn arme schapen Die zijt in grote nood Uw herder zal niet slapen Al zijt gij nu verstrooid! Tot God wilt u begeven! Zijn heilzaam woord neemt aan, Als vrome christen leven t zal hier haast zijn gedaan.

5 Als je zo Psalm 72 en het Wilhelmus in je achterhoofd hebt, dan is de schok bij het lezen van het voor Willem Alexander bedachte en onlangs bekend gemaakte Koningslied wel tamelijk groot. Daar staan zinnen in als De W is van wakker, stamppot eten. Dan wrijf je wel even je ogen uit. Mij viel vooral op dat het in dat lied nauwelijks over de Koning gaat, (laat staan over God, daar had natuurlijk ook niemand op gerekend), maar heel veel over een ik. Het ik dat voor de Koning opkomt, hem helpt, achter hem staat etc. Het zal wel bedoeld zijn als steunbetuiging, maar je krijgt de rare ervaring dat we in dit lied eigenlijk onszelf bezingen. Dat gebeurt er nu als God uit beeld raakt: dan moeten wij zelf God zijn. Daarom ook al die religieuze taal in dat Koningslied. Heel veel religie, en het ik is God. Daarin zegt dat Koningslied heel veel over onze tijd. Daarmee heb ik geen kwaad woord gezegd over de auteur. Die kan er ook niets aan doen dat hij kind van zijn tijd is. En wij moeten ook maar niet mopperen over het verval, over het gigantische verschil tussen Psalm 72 en het Wilhelmus, en onze tijd. Het is niet anders. Wij moeten dat met opgeheven hoofde dragen. En zelf goed weten waar het wel op aankomt. Na een storm van protest is dit lied overigens ingetrokken. Dit ging ons Nederlanders blijkbaar toch te ver. We houden dus toch van ietsje meer stijl. Wat er nu gezongen gaat worden, is nog een raadsel. Ik stem voor Psalm 72 en het Wilhelmus. Wie geeft dat even door aan de organisatie? Een hartelijke groet, W.M.Dekker Verhuisbericht fam. ds. J.W. Goossen Omdat ik dit jaar 65 hoop te worden en begin november met emeritaat hoop te gaan, zijn we met ingang van 16 april al vast verhuisd van Grevinckhoffstraat 2 naar: Begherstraat 5a, 7671 BE Vriezenveen. Mocht u deze zomer in de buurt zijn, dan bent u van harte welkom. Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet: ds.j.w.goossen Van de Roemeniëcommissie Kledinginzameling Op D.V. zaterdagmorgen 11 mei houdt de Roemeniecommissie weer een kledinginzameling. Goede gebruikte kleding kunt u tussen 9.30 en uur brengen bij fam. Huzen, Bisschopswetering 66, bij fam Kasper, Kamperzeedijk 81 en bij de fam. Visscher, Bisschopswetering 81. Bij voorbaat bedankt voor uw inbreng. Gasten uit Roemenië

6 D.V. 25 juni t/m 2 juli hoopt een delegatie van 18 personen uit Rigmani en Sansimion naar Nederland te komen en in onze gemeente te verblijven. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zoeken wij mensen die ons willen helpen met koken. Opgave kan bij Joke Altena, telefoon , of Gerrie Knol, telefoon , e- mail: of Henny van Lenthe, telefoon , Alvast bedankt! College van Kerkrentmeesters Collectemunten Tijdens de kerkvoogdijvergadering van D.V. maandag 29 april a.s. is er gelegenheid tot het afhalen van collectemunten, 's avonds van kwart over acht tot kwart voor negen in de consistorie van de kerk.

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel!

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! Liturgie zondagmiddag 27 april 2008 (Nieuwleusen) 2 e diakonale preek (1 e door ds. J. van de Wetering,

Nadere informatie

Maak ons Uw beeld gelijk

Maak ons Uw beeld gelijk Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 41 Vrijdag 12 juni 2009 Maak ons Uw beeld gelijk Toen de herders in de kerstnacht het Kindje gezien hadden, verkondigden

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7)

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Preek over Lucas 6:28 (door ds. Jos Douma) Zegen wie jullie vervloeken. Een tijdje geleden hoorde ik iets moois over zegenen. Het was tijdens een conferentie

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie