Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen"

Transcriptie

1 Duinzichtkerk Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

2 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst H.J. Laméris-van den Berg; organist: Gert Boersma met medewerking van de cantorij De afbeelding is van een 6 e eeuws mozaïek in de Basilica di Sant Apollinare Nuovo, in Ravenna, Italië orgelspel DE INTREDE - de klok wordt geluid - stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie - de dienstdoende ambtsdragers komen binnen Woord van welkom Lied: Psalm 95: cantorij vers 1 en 2, allen vers 3 tijdens het lied worden de tafelkaarsen aangestoken 2

3 allen: Bemoediging en gebed van toenadering: ouderling: Onze Hulp is in de Naam van de Heer allen: die hemel en aarde gemaakt heeft ouderling: die trouw houdt tot in eeuwigheid allen: en niet laat varen de werken van Zijn handen ouderling: God van leven, In de dagen van Jezus zijt Gij iets nieuws begonnen. Daarom bidden wij U: maak vandaag een nieuw begin met ons, een nieuw begin van vrede en gerechtigheid. Vergeef ons wat niet goed was. Laat uw Woord vlees worden in ons en geef dat uw geboorte in onze tijd te zien is aan onze daden, te horen aan ons spreken en te voelen aan ons omgaan met elkaar. Maak ons tot dragers van hoop, tot dragers van uw leven. allen: Amen wie kan gaat staan Lied: Psalm 31, vers 1, 4 en 6 3

4 4. In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest. Mijn hart is onbevreesd. Ik ben altijd uw trouw indachtig, mijn God, die als ik schreide, mijn troostte en bevrijdde. 6. Ik wil mij, HEER, in U verblijden, die hulp bood in de dag dat ik geen uitkomst zag, die steeds mij uit de engte leidde; dan mocht met lichte schreden ik in de ruimte treden. Kyrie en Gloria: diaken: Roepen wij tot de Heer om ontferming voor de nood van de wereld, en prijzen wij Zijn Naam. Omwille van... roepen wij tot U: Glorialied: Aan U, Vader alle glorie (melodie Gezang 460) 1. Aan U, Vader, alle glorie, om het lichten van uw trouw, die met vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt. U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt. 2. Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd. Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg. U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd. 4

5 3. Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft. U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft. DE HEILIGE SCHRIFT Gebed van de zondag allen gaan zitten v. Laat ons bidden... gebed van deze zondag, besloten met: Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. a. Amen Inleiding met de kinderen Lied: Wij zijn bij u gekomen 2. O lieve God, wij vragen, kom heel dicht bij ons staan, wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam. De kinderen gaan naar de kinderkerk 5

6 Eerste lezing: Jesaja 6, vers 1-8 Lied: Zingt nu de Heer stemt allen in (allen vers 1, cantorij vers 5) cantorij: 5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die t verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen. Evangelielezing: Lucas 5, vers 1-11 Acclamatie na de lezingen: Uitleg en Verkondiging 6

7 Lied: Er heeft een stem gesproken (Gezang 100) Cantorij vers 1, 3, 5, 7 en 15, allen vers 2, 4, 6 en 14 allen: 2. Behoudt het woord, de gaven, met wakkre zin; volhardt uw taak te dragen en leeft daarin! cant. 3. Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik Heer? Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer. allen: 4. Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer, het voedt ons in het leven, is vol verweerd. cant. 5. Houdt hoog zijn naam en wetten, strijdt onbevlekt. Niets kan het heil beletten, dat Hij verwekt. allen 6. Leer ons eenvoudig leven, niet afgeleid. Wie zich aan Hem wil geven sta steeds bereid. cant. 7. De tijden slaan als golven over ons hoofd. Wie in Hem blijft geloven wordt niet verdoofd. allen 14. Eens zal de Heer verschijnen te zijner tijd, Hij zal niet langer zijn in onzichtbaarheid. cant. 15. Dan doet Hij ons aanschouwen wat was verhuld, en wat ons was onthouden wordt dan vervuld. 7

8 DIENST VAN DE TAFEL Gebeden: Dankgebed Voorbeden, telkens besloten met: v. Zo bidden wij u samen: a. Heer, ontferm U Stil gebed Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden Inzamelen van de gaven De kinderen komen terug in de kerk Tafellied: Zoals ik ben, kom ik nabij (Tussentijds lied 109) Cantorij vers 1 en 2, 4 en 5, en 7, allen: vers 3 en vers 6 cantorij 2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, mijn maskers en mijn ijdelheid o Lam van God, ik kom. allen: 3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U, die mij bemint, bij wie mijn ziel genezing vindt - o Lam van God, ik kom cantorij 4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, vervult, verlicht, verwarmt Gij mij o Lam van God, ik kom. 5. Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn: uw ziel, uw levenskracht wordt mijn o Lam van God, ik kom. 8

9 allen: 6. Zoals ik ben ja dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom. cantorij 7. Tafelgebed: vg. Zoals ik ben: dat ik uw Naam nu al, met alle heiligen saam, en eens ook voor uw troon beaam o Lam van God, ik kom Gezegend, o God, zij uw Naam, die telkens aan ons doorgegeven is, door alle eeuwen heen en overal. Zoveel is ons ontschoten of ontnomen, verdampt of spoorloos zoekgeraakt in het zwaar geweld der tijden. Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, met al wat daarin veilig is gesteld, eens en voorgoed, voor ieder van ons. Door Jezus Christus, onze broeder, aan wie U de naam gegeven hebt die boven alle namen uitgaat. Nederig tot het bittere einde, heeft Hij het brood genomen, het gebroken, en gezegd: Dit is mijn lichaam voor u. Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd: Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit om Mij te gedenken. Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, wees hier aanwezig door uw Geest, tot onze vertroosting en vrede. Vernieuw het aanschijn van deze aarde, verenig ons met wie zijn voorgegaan op de weg van geloof, hoop en liefde. En behoed ìn ons het visioen van uw Rijk, bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, waarin uw Naam zal zijn: Alles in allen. 9

10 Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: Vredegroet: vg. De Heer nodigt ons tot zijn maaltijd, En wij willen komen tot Hem. De vrede van Christus met u allen! allen: Zijn vrede ook met u! 10

11 Wensen wij elkaar de vrede van Christus Nodiging Wij vieren in deze gemeente open avondmaal : iedereen die zich aangesproken weet door de Heer van de kerk is ook welkom aan zijn tafel. Delen van brood, wijn en druivensap Gebed na de maaltijd ZENDING EN ZEGEN tijdens het voorspel komen de jongste kinderen uit de crèche in de dienst Slotlied: Zingt Nu de Heer, stemt allen in (Gezang 169) staande 5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die t verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen. 11

12 6. Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in t licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven! Zegen orgelspel U bent van harte uitgenodigd om te blijven voor koffie en gesprek contactinformatie: website Duinzichtkerk: diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen via u vindt de orde van dienst op de website onder kerkdiensten Ds. Corrie van Duinen, telefoon: of postadres: Malakkastraat 5, 2585 SG s-gravenhage Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC s-gravenhage telefoon: , 12

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014

Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Allegro Welkom Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 274 Stilte, bemoediging en gebed van

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot... Heb de moed om jezelf te blijven zien. In je beperktheid en je miskleunen, en in je grootsheid

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie