K O N I N G S L I E D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K O N I N G S L I E D"

Transcriptie

1 2 6 A P R I L K N I N G S L I E D Het heeft heel wat 'pennen' (facebook, twitter etc.) in beweging gebracht. En er is al heel veel over gezegd: Het Koningslied. Een onbevattelijke tekst met taalfouten. Inhoudelijk als gezagsondermijnend ervaren voor de aanstaande koning die in dit te lang durende lied (was dat niet kritiek op het 12 coupletten tellende Wilhelmus?) met jij aangesproken wordt. En respectloos ook naar een deel van het volk dat staat in de Joods-christelijke traditie, omdat er gezongen wordt 'tot welke God je ook moge bidden', alsof er meer goden zijn dan de enige levende God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard aan Israel als JHWH. pvallend is tegelijkertijd ook de wijze waarop de kritiek wordt geuit. Vol taalfouten en volkomen respectloos naar de mensen die aan het lied hebben gewerkt... Het lied werd teruggetrokken en 85% van de Nederlanders was daar blij mee. En het lied werd toch weer in ere hersteld omdat het Comité ontdekt had dat een ruime meerderheid het lied op waarde wist te schatten. Wat is waarheid? Een onderzoek van EénVandaag deze week leerde dat bijna alle Nederlanders vinden dat we gewoon het Wilhelmus moeten blijven zingen. pvallend, want hoe omstreden vindt men ook dit prachtige Volkslied steeds weer. Bij de inhuldiging van koningin Beatrix was de samenleving ook in beroering. 'Geen woning, geen kroning', was de leus van krakers en radicale jongeren die letterlijk barricades opwierpen in Amsterdam, waar het op sommige plekken wel oorlog leek. Kennelijk -hoe ceremonieel het koningschap dan ook moge zijn- zorgt focus op het koningshuis steeds weer voor beroering en spelen allerlei sentimenten op. Wij geloven dat de hele wereldgeschiedenis uitloopt op de dag waarop Jezus zal gaan regeren als Koning. Als Koning der koningen. Dan zal alle verwarring voorbij zijn. Niemand zal meer discussiëren over het te zingen Koningslied. En de Koning zal geen ceremoniële functie hebben, maar alle macht in hemel en op aarde. Naar dat rijk van vrede zien we verlangend uit. Laten we zorgen dat we op tijd voorbereid zijn op Zijn komst. Want met Zijn kroning is er voor ons een woning in het Vaderhuis dat toch echt genoeg woningen heeft voor een ieder die nu al van harte door de Geest gedreven het allermooiste Koningslied zingt (Psalm 45). Een lied voor koning David en een lied voor Koning Jezus die door God ook David (Mijn Geliefde) wordt genoemd: Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals de pen van één die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o Koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid. We wensen onze nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Máxima van harte Gods zegen toe! 1 van 5

2 K I N D E R E N Drie kinderen zijn in de afgelopen maand 4 jaar geworden. Daniël Drost, Minke Verdoold en Jens Surstedt hebben een plekje gekregen in groep 0-1a bij juf Alie en juf Barbara. Daniël, Minke en Jens, wij wensen jullie een hele fijne speel- en leertijd toe op school. P E R S N E E L Zoals u weet is meester Kees de Leeuw inmiddels een paar weken thuis. Een dreigende burn-out -door allerlei oorzaken opgebouwd- blijkt op tijd onderkend te zijn. Inmiddels heeft de arbo-arts aangegeven dat Kees op arbeidstherapeutische basis weer activiteiten op school mag gaan verrichten. Als schoolleiding vinden wij het niet verantwoord om dit in de huidige groep 6 te doen. Juf Rosemarie blijft daar gewoon de vaste leerkracht. U kunt meester Kees dus binnenkort gewoon weer tegenkomen op school. Wij zijn blij dat erger voorkomen is en zullen samen met hem op zoek gaan naar de beste weg voor de toekomst. Bidt u met ons mee om wijsheid en leiding in deze? S C H L N T W I K K E L I N G E N nder dit kopje houden we u op de hoogte van allerlei nieuwe ontwikkelingen waarover we ons aan het beraden zijn. Zo hebben wij onlangs als team onder leiding van een trainer van Driestar Educatief een inspirerende middag gehad over Engels in het basisonderwijs. Engels krijgt een steeds belangrijkere plek in onze globaliserende samenleving. nderzoek wijst uit dat het aanleren van een tweede taal beter niet pas vanaf de bovenbouw, maar juist al in de jongste groepen succesvol kan zijn. Het jonge kinderbrein is nog volledig ontvankelijk voor het aanleren van een tweede taal zonder dat dit tot verwarring leidt. In een volgende stap willen we gaan kijken welke lesmethode geschikt zou kunnen zijn om Engels schoolbreed, dus vanaf groep 1!, in te gaan voeren. We keep you informed! En als u vast wilt voorproeven hoe dat er in een kleutergroep uit zou kunnen zien, kijk dan even op jijbuis (Nederlands klinkt soms toch gewoon ook niet?): V E R K E E R S V E I L I G H E I D De kinderen van groep 7 hebben onlangs allemaal hun theoretisch én praktisch verkeersexamen gedaan. Wij feliciteren hen met hun eerste rijbewijs. Ze weten nu alles over verkeersgedrag en verkeersveiligheid. Méér dan sommige ouders. Het zou dus zomaar kunnen dat deze kinderen u aanspreken als u weer op de stoep parkeert of op de invalidenparkeerplaats... Zij weten nu ook dat je op dit moment beter niet over het opgebroken stuk weg bij het Nederburgplein (achter de Marskramer) kunt lopen of fietsen. Het is daar namelijk levensgevaarlijk omdat er grote sho- 2 van 5

3 vels en trekkers rijden die een klein kind zomaar over het hoofd zouden kunnen zien. Zij zoeken een alternatieve route en zorgen zo voor de verkeersveiligheid van zichzelf en een ander. Hulde aan de kinderen van groep 7. En nu maar hopen dat ze een goed voorbeeld blijven geven en goede voorbeelden van ouders gaan zien... K N I N G I N N E D A G Namens de ranjevereniging delen we u mee: Het ochtendprogramma voor Koninginnedag wordt i.v.m. de troonswisseling aangepast. De aubade zal om uur beginnen en daarom zullen om 8.20 uur de kinderen bij de scholen worden opgehaald. Na de aubade is er GEEN kindertheater en worden er GEEN kinderspelen georganiseerd. Dit omdat tussen en uur de abdicatie zal plaatsvinden en een ieder dan de gelegenheid heeft om dat via de TV te volgen. Het middagprogramma gaat wel door en de informatie daarvan staat opgenomen in ons programmaboekje dat huis aan huis wordt bezorgd in Bergambacht. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Zijn er nog vragen, hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Ada Boom, voorzitter ranjevereniging 'ranje Nassau', Bergambacht. K A M P G R E P 8 Sommige kinderen hebben er 8 jaar naar uitgezien, en binnenkort is het zover: alle kinderen van groep 8 gaan op kamp. Van mei zijn de kinderen op locatie Eben-Haëzer in Woudenberg. Het gaat om dezelfde locatie als in andere jaren, maar toen heette Woudenberg nog Maarn. V A C A T U R E V E R B L I J F U D E R Er is vanaf 14 mei op dinsdag om de week tot de zomervakantie (tijdelijk dus en in totaal 5x) weer plaats voor een overblijfouder ( 10,-- per keer)! pgeven kan bij de coördinator Sylvia Koudstaal G E D E D E L E N 3 van 5

4 8& Maandagmorgencollecte ,05 351,53 284,41 283,49 219,76 254, , In de afgelopen maand is 215,23 opgehaald voor ons spaarproject. In totaal staat de thermometer nu op 2.299,23! REG E L V A N D E W E E K 6-8 mei Als de bel gaat, ga je direct naar buiten (blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven) mei De werkplekken zijn om te werken (een werkplek is geen hangplek) mei We houden alles schoon en netjes (de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de werkplek) mei WC-gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en hygiëne (doortrekken, handen wassen, deuren sluiten) B I J B E L L E E S - E N V E R T E L R S T E R 6-8 mei Groep 1-8: Matthëus 13:1-9, 18-23; De zaaier Handelingen 1:1-11; De hemelvaart mei Groep 1-4: Markus 8:22-26; De blinde van Betsaïda Markus 9:2-13; De verheerlijking Matthëus 20:1-19; De arbeiders in de wijngaard Matthëus 16:13-28; Jezus en de leerlingen Matthëus 17: 1-13; De verheerlijking Matthëus 20:1-19; De arbeiders in de wijngaard 4 van 5

5 21-24 mei Groep 1-4: Handelingen 2:1-16; Pinksteren Handelingen 2:40-47, 4:32-37; De eerste gemeente Handelingen 3:1-10; De genezing van de verlamde Handelingen 2:1-40; Pinksteren Handelingen 2:40-47, 3; De eerste gemeente Handelingen 4:1-31; Petrus en Johannes mei Groep 1-4: Handelingen 4:1-31; Petrus en Johannes Handelingen 5:17-23; Bevrijd uit de gevangenis Handelingen 8:26-40; De reiziger uit Ethiopië Handelingen 5:1-11; Ananias en Safira Handelingen 5:12-42; Tekenen en wonderen Handelingen 6:1-15, 7:54-60, 8:1-3; Stefanus N I E T V E R G E T E N Sparen: Tankbonnetjes van Botter in de blauwe ton bij de hoofdingang Batterijen inleveren in de batterijenton bij de hoofdingang uderbijdrage overmaken (nog 5 gezinnen) D. V. I N M E I 29 april t/m Meiweek vrij (let op: scholen in de omgeving hebben soms een afwijkend vakantierooster) 3 mei 6 Hoofdluiscontrole 20 2e Pinksterdag vrij 21 CIT Entreetoets groep 7 27 Schoolreis groep 3 t/m 7 naar Dolfinarium 28 Schooladviesraad 29 Juffenfeest groep 1 en 2 30 Ledenvergadering PCP 31 Verschijningsdatum nieuwsbrief 10 Namens het team, Martin Belder, directeur 5 van 5

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Schoolweek 31 Nieuwsbrief 16 20 april 2015

Schoolweek 31 Nieuwsbrief 16 20 april 2015 Schoolweek 31 Nieuwsbrief 16 20 april 2015 De directeur is aanwezig op maandag en donderdag. Op donderdag inloop spreekhalfuur van 8.30 uur - 9.00 uur en op afspraak. Afgelopen donderdag vond de inspraakavond

Nadere informatie

cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld

cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld cbs de Wiekslag, Wijkstraat 4, 7695 TJ Bruchterveld website: www.cbsdewiekslag.nl e-mail: info@cbsdewiekslag.nl redactie: Jan Bakker 19 02-2015 nummer 390 Niet naast mijn deur Luide protesten klonken deze

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Groepsindeling 2014-2015

Groepsindeling 2014-2015 NUMMER 1 AUGSTUS 2014 1 Verkorte inhoudsopgave: Groepsindeling 2014-2015..1 Groepsindeling 2014-2015 Continurooster........2 Vervoer naar school.2 Website....3 Bewegingsonderwijs...3 Dokter/tandarts....4

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)

Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Koningsdans en ontbijt De start was een beetje moeizaam, maar met alle kinderen van de school op het plein en veel ouders die nog even kwamen kijken hadden we

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

25 september 2014 jaargang 20-2

25 september 2014 jaargang 20-2 Het Het digitale Emmagram 25 september 2014 jaargang 20-2 Lied van de week Lied van deze week Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Lied van volgende week Groep 1 Groep 2 Groep

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie