1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY"

Transcriptie

1 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. t Werk van god is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen is gemaakt. 3. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, Mijn Verlosser, Middelaar. Vader met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. t Is uw Geest, die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer! 3. BEGROETING: 4. SAMENZANG: AWN III LIED Waar zou de stad van vrede zijn, kun je er komen al ben je ook klein? Is het ver weg over land, overzee, is het er ja, of is het er nee? 2. Hoe komen wij op het goede spoor. Is het linksaf, of is het rechtdoor? Is het niet hier en is het niet daar. Is het er nee, of is het er ja? 3. Zijn alle dromen dan toch bedrog, hebben wij hier tevergeefs gezocht? Is het een sprookje en is het niet waar, is het er nee, of is het er ja? 1

2 4. Wij willen weten, wij willen zien, wij willen weten, wij tellen tot tien. Geef ons een teken van vrede mee! Is het er ja, of is het er nee? 5. GEBED: 6. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: MAAK EEN VROLIJK GELUID VOOR DE HEER EN NU IS HET TIJD 1. Maak een vrolijk geluid Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat. Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij. Zing en fluit! Roep het uit! of je bruin bent, of sproetig of blond. Maak een vrolijk geluid voor de Heer met je hand of je voet of je mond. Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij. Ook je stem! Is van Hem! Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat. Want een vrolijk geluid maakt Hem blij, dat Hij jubelt met jou en met mij. Zing en fluit! Roep het uit! 9. Nu is het tijd k ben in vrijheid geboren, kan de vogeltjes horen, maar nu is het tijd dat ik zing Zie ik s avonds de sterren, en de maan van zo verre, Maar nu is het tijd dat ik zing. 2

3 En ik kijk naar de zon, en breng dank aan de Bron, Die mij stem gaf zodat ik nu zing. Al het moois in mijn leven, Heeft de Heer mij gegeven, Daarom ben ik zo blij dat ik zing. Zie de vlinders die stoeien, En de bloemen die bloeien, Maar nu is het tijd dat ik zing. k loop met heel grote passen, juichend door regenplassen, maar nu is het tijd dat ik zing. In een klein bootje varen, Voel de wind door mijn haren, Maar nu is het tijd dat ik zing. In de zee pootje baaien, en een klein hondje aaien. Maar nu is het tijd dat ik zing. Er zijn zoveel dingen, Waar ik van wil zingen, Ik dank U, o Heer, Dat ik zing!!! 7. BIJBELLEZING: LUCAS 10 VERS 30 TOT/ MET Toen vertelde Jezus hem het volgende: Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? 37 De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. 3

4 8. SAMENZANG: AWN III LIED 19 1, 2, 3 EN 4 1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. 3. Als je geen oog hebt voor gemis, als je geen brood weet te delen. denk dan aan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen. 4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen: 9. UITLEG: 10. SAMENZANG: UIT JEUGDLIEDEREN VAN HET LEGER DES HEILS: LIED Wij dromen van een wereld waar 't met onrecht is gedaan; waar de waap'nen zijn verdwenen, blank en zwart weer samengaan; waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan: HET KONINKRIJK VAN GOD 4

5 Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Gods Koninkrijk breekt door. 2. Wij dromen van een wereld waar geen rouw is en verdriet; waar protestsongs zijn vervangen door een juub'lend vreugdelied; waar geen mensen meer verhong'ren, maar de mens zijn broeder ziet: HET KONINKRIJK VAN GOD 3. Die droom is geen illusie, neen, die droom wordt werk'lijk waar. God belooft een nieuwe aarde, zijn ontwerp ligt kant en klaar. Samen naar zijn schema bouwend, God voltooit het, reken maar: ZIJN KONINKRIJK BREEKT DOOR 11. GELOOFSBELIJDENIS: (staande) Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de zon en de maan en de sterren, de wolken en de bomen en de bloemen, de vogels en de dieren en de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem en gestorven is aan het kruis op Golgotha en ook begraven is, maar na drie dagen is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij zal terugkomen op deze aarde om alles nieuw te maken! Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten. Wij geloven in een Christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn en dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en voor altijd bij Jezus mogen zijn. AMEN. 5

6 12. SAMENZANG: GEZANG 308 VERS 1, 2, 3 EN 4 1. In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord. 2. Tot ieder hart dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is t gouden koord dat allen samen bindt. 3. Broeders, één band is t die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt; wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd. 4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost. 13. COLLECTE: TIJDENS DE COLLECTE SPEELT EN ZINGT HET IKK KINDERKOOR MET: VAN OOST TOT WEST EN ER KOMEN ANDERE TIJDEN Van oost tot west Van oost tot west, van zuid tot noord, wordt overal dit lied gehoord. Het maakt je blij, het maakt je vrij, dus zing maar mee als jij het hoort. Klap maar in je handen (3 keer) tot eer van onze God. Dans maar met je voeten (3 keer) tot eer van onze God. Zwaai maar met je armen (3 keer) tot eer van onze God. Klap maar in je handen, dans maar met je voeten, zwaai maar met je armen, tot eer van onze God. 6

7 Er komen andere tijden Mensen wordt wakker voordat het te laat is mensen vooruit, wrijf je ogen eens uit. Zoals het nu gaat zo kan het niet blijven, kom in beweging, neem nu een besluit. Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen, moet je maar weten wat ervan komt. Zeg niet: ach ja het zijn donkere tijden. Zeg niet: nu ja, t is misschien wel Gods wil. Zeg niet: altijd was er onrecht en lijden nu zijn er andere tijden op til. 14. GEBED: Hij die er aankomt zal t licht weer doen dagen, kom overeind, want de nacht is voorbij. Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen; maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij. 15. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: WORDT HET IETS BETER EN HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN Wordt het ooit beter Ik zag kapotgeschoten steden en kanonnen in de straat Huizen in de fik gestoken, harde blikken vol van haat Ik zag de angst op de gezichten en de twijfel in het hart en voorgoed gedoofde lichten Wat ik zag was enkel zwart. Want wordt het ooit beter? Of blijft het zo gaan? Ik ben soms zo bang, want het duurt al zo lang en wie doet er wat aan? ( 2x) Ik zag de kind ren op de puinhoop elke dag op zoek naar brood naar een heel klein beetje leven maar de meesten gingen dood. 7

8 Ik zag de hoop in de mensen doven en gezinnen op de vlucht en de leiders maar beloven maar hun woorden waren lucht. Ik zag de geest van ikke, ikke wat van mij is is van mij ikke en de rest kan stikken ikke ben er t eerste bij! Ik zag de grenzen langzaam sluiten eigen mensen gingen voor Grote groepen bleven buiten maar hoe lang gaat dit nog door? Het zijn de kleine dingen die het doen Dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht, die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen t zijn de kleine dingen die het doen. (2x) Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag, dat onverwacht gesprek toen je t allemaal niet meer zag, t was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon, t geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon. We leven in het groot, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. We kijken naar een punt en veel te weinig om ons heen, We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen. 16. SLOTZANG: EL 184 vers 1 en 4 1. Ik wandel in het licht met Jezus het donk re dal ligt achter mij en k weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is Hij. Ik wandel in het licht met Jezus, en k luister naar zijn dierb re stem en niets kan me ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem 8

9 4. Ik wandel in het licht met Jezus o mocht ik zelf een lichtje zijn, dat straalt temidden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn 17. ZEGEN: Wij vinden het gezellig dat iedereen even blijft napraten onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje limonade Diensten 2013: 09 juni uur 13 oktober uur 22 december uur 9

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Onderweg De brede of de smalle weg Mattheüs 7 vers 13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie